Issuu on Google+

www.triedny.sk

Z tejto dovolenky sa skutočne čerpalo pracovných dní

Vedúci útvaru

www.triedny.sk

Útvar pers. práce

Podpis pracovníka

...............................................

Poznámky o mzdových nárokoch, neodovzdaných nástrojoch, pracovných pomôckach:

Nástup do zamestnania po dovolenke

Z tejto dovolenky sa skutočne čerpalo pracovných dní

Poznámky o mzdových nárokoch, neodovzdaných nástrojoch, pracovných pomôckach:

Skutočný nástup dovolenky

Dátum

Nástup do zamestnania po dovolenke

Útvar pers. práce Schválil

Vedúci útvaru

Skutočný nástup dovolenky

Dátum

Dátum

................................................

Schválil

Dátum

Podpis pracovníka

Miesto pobytu na dovolenke ................................................................................................................

...............................................

Miesto pobytu na dovolenke ................................................................................................................

................................................

žiada o dovolenku na zotavenie za kalendárny rok ............. od ............................................... do .............................................. vrátane, t.j. ..................... pracovných dní

žiada o dovolenku na zotavenie za kalendárny rok .............

Priezvisko, meno, titul Osobné číslo .......................................................................................................................... .............................................. Útvar Číslo útvaru .......................................................................................................................... ...............................................

Priezvisko, meno, titul Osobné číslo .......................................................................................................................... .............................................. Útvar Číslo útvaru .......................................................................................................................... ...............................................

od ............................................... do .............................................. vrátane, t.j. ..................... pracovných dní

DOVOLENKA

www.triedny.sk

Útvar pers. práce

DOVOLENKA

www.triedny.sk

Z tejto dovolenky sa skutočne čerpalo pracovných dní

Vedúci útvaru

Podpis pracovníka

...............................................

Poznámky o mzdových nárokoch, neodovzdaných nástrojoch, pracovných pomôckach:

Nástup do zamestnania po dovolenke

Z tejto dovolenky sa skutočne čerpalo pracovných dní

Poznámky o mzdových nárokoch, neodovzdaných nástrojoch, pracovných pomôckach:

Skutočný nástup dovolenky

Dátum

Nástup do zamestnania po dovolenke

Útvar pers. práce

Skutočný nástup dovolenky

Vedúci útvaru Schválil

Dátum

Dátum

................................................

Schválil

Dátum

Podpis pracovníka

Miesto pobytu na dovolenke ................................................................................................................

...............................................

Miesto pobytu na dovolenke ................................................................................................................

................................................

žiada o dovolenku na zotavenie za kalendárny rok ............. od ............................................... do .............................................. vrátane, t.j. ..................... pracovných dní

žiada o dovolenku na zotavenie za kalendárny rok .............

Priezvisko, meno, titul Osobné číslo .......................................................................................................................... .............................................. Útvar Číslo útvaru .......................................................................................................................... ...............................................

Priezvisko, meno, titul Osobné číslo .......................................................................................................................... .............................................. Útvar Číslo útvaru .......................................................................................................................... ...............................................

od ............................................... do .............................................. vrátane, t.j. ..................... pracovných dní

DOVOLENKA

DOVOLENKA


test