Page 1

www.triedny.sk

Z tejto dovolenky sa skutočne čerpalo pracovných dní

Vedúci útvaru

www.triedny.sk

Útvar pers. práce

Podpis pracovníka

...............................................

Poznámky o mzdových nárokoch, neodovzdaných nástrojoch, pracovných pomôckach:

Nástup do zamestnania po dovolenke

Z tejto dovolenky sa skutočne čerpalo pracovných dní

Poznámky o mzdových nárokoch, neodovzdaných nástrojoch, pracovných pomôckach:

Skutočný nástup dovolenky

Dátum

Nástup do zamestnania po dovolenke

Útvar pers. práce Schválil

Vedúci útvaru

Skutočný nástup dovolenky

Dátum

Dátum

................................................

Schválil

Dátum

Podpis pracovníka

Miesto pobytu na dovolenke ................................................................................................................

...............................................

Miesto pobytu na dovolenke ................................................................................................................

................................................

žiada o dovolenku na zotavenie za kalendárny rok ............. od ............................................... do .............................................. vrátane, t.j. ..................... pracovných dní

žiada o dovolenku na zotavenie za kalendárny rok .............

Priezvisko, meno, titul Osobné číslo .......................................................................................................................... .............................................. Útvar Číslo útvaru .......................................................................................................................... ...............................................

Priezvisko, meno, titul Osobné číslo .......................................................................................................................... .............................................. Útvar Číslo útvaru .......................................................................................................................... ...............................................

od ............................................... do .............................................. vrátane, t.j. ..................... pracovných dní

DOVOLENKA

www.triedny.sk

Útvar pers. práce

DOVOLENKA

www.triedny.sk

Z tejto dovolenky sa skutočne čerpalo pracovných dní

Vedúci útvaru

Podpis pracovníka

...............................................

Poznámky o mzdových nárokoch, neodovzdaných nástrojoch, pracovných pomôckach:

Nástup do zamestnania po dovolenke

Z tejto dovolenky sa skutočne čerpalo pracovných dní

Poznámky o mzdových nárokoch, neodovzdaných nástrojoch, pracovných pomôckach:

Skutočný nástup dovolenky

Dátum

Nástup do zamestnania po dovolenke

Útvar pers. práce

Skutočný nástup dovolenky

Vedúci útvaru Schválil

Dátum

Dátum

................................................

Schválil

Dátum

Podpis pracovníka

Miesto pobytu na dovolenke ................................................................................................................

...............................................

Miesto pobytu na dovolenke ................................................................................................................

................................................

žiada o dovolenku na zotavenie za kalendárny rok ............. od ............................................... do .............................................. vrátane, t.j. ..................... pracovných dní

žiada o dovolenku na zotavenie za kalendárny rok .............

Priezvisko, meno, titul Osobné číslo .......................................................................................................................... .............................................. Útvar Číslo útvaru .......................................................................................................................... ...............................................

Priezvisko, meno, titul Osobné číslo .......................................................................................................................... .............................................. Útvar Číslo útvaru .......................................................................................................................... ...............................................

od ............................................... do .............................................. vrátane, t.j. ..................... pracovných dní

DOVOLENKA

DOVOLENKA

test  

Priezvisko, meno, titul Priezvisko, meno, titul Útvar pers. práce Útvar pers. práce Útvar pers. práce Útvar pers. práce Vedúci útvaru Vedúci...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you