Page 1

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie – Podolínec LITURGICKÉ OZNAMY NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE (slávnosť)

2012

Pondelok 4.6.

féria 18:30 Zdr. a Božie požehnanie pre Annu

Utorok

Sv. Bonifáca, biskupa a muč. (spom.)

5.6. 18:30 + Judita, Juraj a Ján

Streda

6.6.

féria 18:30 + Karol a Emília

Štvrtok

7.6.

Piatok

8.6.

Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi (slávnosť) – prikázaný sviatok! 11:00 Za farníkov 18:30 + Helena a Jakub Hanečák féria 18:30 + z rod. Reznickej

Sobota

9.6.

Nedeľa

10.6.

Kláštor

féria 10. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 8:00 9:30 6:30

+ Žofia Patriková Zdr. a Božie pož. pre Vladimíra s rod. 18:30

Pobožnosť: dnes o 15,00 hod. Procesia k štyrom oltárikom na slávnosť Božieho tela a krvi bude po večernej sv. omši. (Prosím dievčatá, ktoré boli toho roku na prvé sv. prijímanie, aby si nazbierali kvety, ktoré budú počas procesie sypať.) Ak nebude priaznivé počasie, tak oltáriky budú v kostole – bez sypania kvetov.

Farské oznamy na tento týždeň  

Nedeľa 10.6. 10. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 8:00 + Žofia Patriková 9:30 Zdr. a Božie pož. pre Vladimíra s rod. Kláštor 6:30 18:30 LITURGICKÉ...