Page 1

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie – Podolínec LITURGICKÉ OZNAMY 22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Pondelok 29.8. Utorok

2011

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa (spom.) 18:30 + Veronika a Ján Pompa

30.8.

féria 18:30 + Koloman, Mária a Bruno Polhoš

Streda

31.8.

féria 18:30 + Miroslav a Dušan

Štvrtok

1.9.

féria 7:30

Piatok

Zdr. a Božie požehnanie

2.9.

Prvý piatok v mesiaci 18:30 Za prvoprijímajúce deti

Sobota

3.9.

Nedeľa

4.9.

Kláštor

Sv. Gregora Veľkého, pápeža a uč. Cirkvi (spom.) 15:30 sobášna 8:00 9:30 6:30

23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ + Katarína Klotňová (1.v.) Za farníkov 18:30

 Pobožnosť dnes o 14,00 hod.  V utorok je v našej farnosti celodenná poklona Najsvätejšej sviatosti oltárnej. Vyloženie Sviatosti bude o 9,00 hod. a Eucharistické požehnanie o 18,15 hod.  V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Sviatosť Zmierenia budem vysluhovať: utorok, streda a piatok od 16,30 hod. do sv. omše. Pozývam zvlášť žiakov a študentov.  Ku chorým pôjdeme v piatok od 9,00 hod.  Pobožnosť Fatimské večeradlo s Pannou Máriou bude v sobotu po sobáši (teda o 16,30 hod.)  Na budúcu nedeľu bude zbierka na výmenu šindľovej krytiny na zvonici.  Občianske združenie Yes, we can organizuje v našom meste veľkú predajnú akciu na rôzne veci. Výťažok z akcie bude použitý na podporu detského domova pre opustené deti v meste Kapčigaj v Kazachstane. Predaj sa uskutoční v dňoch 30. a 31. augusta 2011 od 10,00 hod. do 17,00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku. (vzadu sú letáčiky o tejto akcii)  Ohlášky.

Farské oznamy na tento týždeň  

LITURGICKÉ OZNAMY Farnosť Nanebovzatia Panny Márie – Podolínec

Farské oznamy na tento týždeň  

LITURGICKÉ OZNAMY Farnosť Nanebovzatia Panny Márie – Podolínec

Advertisement