Page 1

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie – Podolínec LITURGICKÉ OZNAMY SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA (sviatok) Pondelok 30.12. Utorok

2013

6. deň v oktáve Narodenia Pána 17:30 + Alžbeta a Vojtech Andráš

31.12.

7. deň v oktáve Narodenia Pána 17:30 Za dobrodincov farnosti

Streda

1.1.

Panny Márie Bohorodičky (slávnosť) – prikázaný sviatok! 8:00 Za otcov našich rodín 9:30 Za farníkov

Štvrtok

2.1.

Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziazského, Biskupov a uč. Cirkvi (spom.) 7:30 + Juliána a Štefan Juríčko

Piatok

3.1.

Piatok vo Vianočnom období 17:30 + Mária a Roman Konkoľ

Sobota

4.1.

Nedeľa

5.1.

Kláštor

Sobota vo Vianočnom období 17:30 + Mária, Ondrej a Mária Bizub DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA 8:00 9:30 6:30

Na úmysel darcu Za farníkov 18:30

Pobožnosť Korunky Božieho milosrdenstva dnes o 15,00 hod. Dnes od 14,00 hod. požehnávanie domov – ulice Sv. Anny, Moyzesova, Hviezdoslavova, Štúrova, Kukučínova a Lesná. V utorok, na záver sv. omše, bude ďakovná pobožnosť na konci roka. (Kto sa pri pobožnosti zúčastní na speve hymnu Teba, Bože, chválime, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.) V sobotu o 16,45 hod. bude pobožnosť Fatimske večeradlo s Pannou Máriou. Ohlášky.

f.oznamy  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you