Page 1

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie – Podolínec LITURGICKÉ OZNAMY 3. ADVENTNÁ NEDEĽA

2013

Pondelok 16.12.

Pondelok po 3. adventnej nedeli 17:30 + Pavlína a Ondrej Fabis

Utorok

17.12.

Utorok po 3. adventnej nedeli 17:30 + Anna

Streda

18.12.

Streda po 3. adventnej nedeli 5:30 + Jozef a Pavol Patrik

Štvrtok

19.12.

Štvrtok po 3. adventnej nedeli 17:30 Za Božiu pomoc pre Jozefa

Piatok

20.12.

Piatok po 3. adventnej nedeli 17:30 + Jozef Truska (1.v.)

Sobota

21.12.

Sobota po 3. adventnej nedeli 17:30 Za + z rodiny

Nedeľa Kláštor

22.12.

4. ADVENTNÁ NEDEĽA 8:00 9:30 6:30

Za + kňazov Za farníkov 18:30

Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu dnes o 15,00 hod. V stredu od 9,00 hod. pôjdeme ku chorým. Prosím nahlásiť tých chorých, ktorých je potrebné pred sviatkami vyspovedať doma, okrem tých ku ktorým chodíme pravidelne na prvé piatky. V sobotu 21.12.2013 budeme v našej farnosti vysluhovať vianočnú sviatosť zmierenia od 9,30 hod. do 12,00 hod.; od 14,00 hod. do 16,00 hod. (8 kňazov) (Od utorka každý deň spovedáme v niektorej z okolitých farností. Ak Vám nevyhovuje sobota môžete využiť spoveď v niektorej z týchto farností – na výveske je celý rozpis.)

V tomto roku sa naša farnosť opäť zapojí do koledníckej akcie – Dobrá novina. Tí, ktorí chcete prijať koledníkov, zapíšte sa – vzadu na oltáriku. Tí, ktorí máte záujem o požehnanie domu počas Vianoc, môžete sa zapísať vzadu na oltáriku. ZUŠ v Podolínci Vás srdečne pozýva na Adventný koncert, ktorý sa uskutoční 18.12.2013 o 17,00 hod. vo farskom kostole. V piatok 20.12.2013 ste srdečne pozvaní na Vianočný trh dobrej nálady, ktorý sa uskutoční v Kultúrnom dome, v čase od 13,00 hod. do 18,00 hod. (Hlavnou myšlienkou tejto akcie je spojiť všetky školy a verejné organizácie v meste Podolínec, aby vytvorili pre obyvateľov, ale aj návštevníkov Podolínca príjemnú predvianočnú náladu.) Bližšie info na výveske.

f.oznamy