Issuu on Google+

$$

# #


4HYJV9PJO[LY  

)Ōŏŏń )Ōŏŏń | Montport (Andratx) | Ref. 103115

2.500 ŎņŐ ŎņŐ

890 ŎŎņŐ ņŐ

6

6

7.450.000

IJŕŒŅőţŎ IJ ŕŒŅőţŎ

(Palma) alma) Old Town Town (P Ref. 310127 750 ŎŎņŐ ņŐ 100 ŎŎņŐ ņŐ 5 6 4.750.000

ĦŌŏŏń Ħ Ōŏŏń

Sol de Mallorca Ref. 216121 4.337 ŎŎņŐ ņ Ő 750 ŎŎņŐ ņŐ 7 6 4.900.000

ħŏńņőşōŒŘŌŕ ħŏńņőşōŒŘŌŕ| Camí de Son Ra Rapinya, pinya, 34 | 07013 PPalma alma de Mallorca www.dost-co.com TTel. el. (+34) 971 60 99 89| info@dost-co.com | www.dost-co.com PALMA | SON VIDA

PUERTO PORTALS

ANDRATX

FFollow ollow us on:

ALARÓ

SÓLLER

IBIZA


Solicite prueba de conducción en Centro Porsche Baleares. www.porsche-baleares.com

Cinco maneras de vivir la vida. Пять способов житьdistintas полной жизнью. И единственный, чтобыdeпонять её. Y un único modo entenderla. Nueva Gama Porsche 2013.

Новый модельный 2013.y Cayenne. Boxster, Cayman, ряд 911,Porsche Panamera Boxster, Cayman, 911, Panamera y Cayenne.

La deportividad en forma de automóvil, el placer de disfrutar del éxito al volante de los deportivos con más prestaciones, fiabilidad, tecnología y seguridad del mercado.

Получите удовольствие от вождения спортивного автомобиля с Con una variada gama, diseñada para satisfacer las necesidades del conductor más более широкими возможностями новейшими технологиями. Он de exigente. Un universo de deportividad yиplacer de conducción que es la esencia предназначен для удовлетворения Porsche, de su historia y de su tradición.самого

требовательного водителя.

Мир спортивности и удовольствия от вождения, который является сущностью Porsche, его истории и традиций. Закажите тест-драйв Porsche в нашем центре.

Centro Porsche Baleares C/ Gremio Boneteros, 18 07009 - Palma de Mallorca Tel.: 971 005 522 www.porsche-baleares.com

Consumo/Emisiones Gama Porsche. Combinado: de 3,1 a 12,4 l/100 km. Emisiones CO2: de 71 a 289 g/km.


ROEFQGANIF "

! "

!

!

!

! "

!

"

! !

!

"

!

"


Коллектив "Наша Майорка"


Dear friends, Our team warmly welcomes you to the pages of the first, debut release of the "Nasha Mallorca!" magazine. "Nasha Mallorca" - is not only printed but is also an online news and information resource for visitors and guests of the island. This magazine has been created specifically for those who are interested in Mallorca, have already been to Mallorca, live on Mallorca, or for those who are planning to come to Mallorca. In "Nasha Mallorca" you'll find information on both the most renowned spots and also the hidden corners of Mallorca, you'll discover Mallorcan culture and traditions, you'll visit the old quarters of the capital and the promenades of the tourist resorts, go up to the mountains and swim in the sea, you'll also get the opportunity of meeting interesting people. We do not aim to impose our opinion. Our aim is to simply provide our readers with objective information on everything that's happening on the island, including all the latest news on lifestyle and leisure in Mallorca. We'll be very pleased if you read this magazine from cover to cover! We are sure that "Nasha Mallorca" will become your trusted friend and reliable personal guide during your entire stay.

Queridos amigos, ¡Nuestro equipo internacional les da la bienvenida, desde estas páginas, a la primera edición de la revista "Nasha Mallorca!". "Nasha Mallorca" significa en español “ Nuestra Mallorca” y no es solamente una publicación impresa, sino también una fuente de información online para residentes y visitantes a la isla.

5


Esta revista fue creada específicamente para aquellos rusoparlantes que están interesados en Mallorca, los que han estado o están en Mallorca, o simplemente los que planean venir a Mallorca. En las páginas de la revista "Nasha Mallorca" descubrirán los lugares más conocidos y más recónditos de Mallorca, aprenderá acerca de la cultura y las tradiciones mallorquinas, visitará el casco antiguo de la capital y de los núcleos turísticos, escalará montañas, nadará en el mar y tendrá la oportunidad de conocer a gente interesante. Nuestro objetivo no es imponer nuestro opinión, sino informar objetivamente a nuestros lectores acerca de la actualidad de la isla y ofrecerles las últimas noticias. ¡Estaremos muy contentos si lee esta revista de principio a fin! Creemos que "Nasha Mallorca" se convertirá en un fiel amigo y guía personal durante toda su estancia en Mallorca.

Liebe Freunde, unser internationales Team begrüßt Sie sehr herzlich zur ersten Ausgabe des neuen „Nasha Mallorca“ Magazins. „Nasha Mallorca“, das übrigens auf russisch soviel bedeutet wie „ Unser Mallorca“ gibt es nicht nur als gedruckte Ausgabe. Es ist auch eine neue Online-Quelle für Nachrichten und Informationen für Besucher und Gäste der Insel. Dieses Magazin wurde speziell für die russischsprachigen Leser ins Leben gerufen, die sich für Mallorca interessieren. Gäste, die hier bereits zu Besuch waren oder sich gerade aufhalten, die auf Mallorca leben, aber auch diejenigen, die ihren nächsten Urlaub auf Mallorca planen. In unserem Magazin „Nasha Mallorca“ finden Sie viele Informationen, sowohl über die bekanntesten als auch unbekanntesten Orte der Insel. Sie werden die Kultur und die Traditionen der Mallorquiner kennenlernen, die alten Gassen der Hauptstadt erleben und die Promenaden der kleineren Orte. Sie werden mit uns auf Berge klettern und im Meer schwimmen, und Sie werden die Gelegenheit haben, interessante Leute kennenzulernen. Wir möchten Ihnen nicht unsere Wertungen oder Meinungen aufzwingen. Unser Ziel ist es, die Leser mit objektiven Informationen über Ereignisse auf der Insel zu versorgen, sowie mit aktuellen Nachrichten aus den Bereichen Lifestyle und Freizeit. Zusätzlich finden Sie in „Nasha Mallorca“ alle wichtigen Adressen, nach Kategorien sortiert, damit Sie schnell und einfach die gesuchte Information griffbereit haben. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dieses Magazin Seite für Seite lesen würden. Wir hoffen, dass „Nasha Mallorca“ Ihr treuer Begleiter wird, und zu Ihrem persönlichen Führer während Ihres gesamten Aufenthaltes.

6


4ARSQONOMI\0 ;FRSOQANZ "

! "

!


4ARSQONOMIXFRKIF RTCFNIQZ -* * )' ( )

&) "%

!# (.


;FRSOQAN "-9:68(5 5(=6,0:9' * !68: ,#63C-8 5( 7-8*61 30500 468' # :-88(9 6:28B *(-:9' 78-28(95B1 *0, 5( 768: 0 /(30* #63C-8 #7->0(30/08;'9C 5( )3D ,(= 0/ 9*-.-1 8B)B 0 46 8-786,;2:6* ( :(2.,64(@50= ,-9-8:(= 89:68(5 +6:6* ;,0*0:C 3D)6+6 +;84(5(

www.agapanto.com


]

]

;FRSOQAN


*'$ ;FRSOQAN


7TVN\ 8AJOQKI =TMBFS PO MAJOQKINRKI

>LFB R OLICKOCZM MARLOM

/( !.

''*,+/$)

(

'$


;FRSOQAN

" !

]

] ;FRSOQANZ

"


©2012 COMP ARINI ASOCIADOS COMPARINI

Visit our Cellar where you will be able to taste our wines

els. 971 886 826 - 661 224 109 Camí des Mitjans | 07350 BINISSALEM | Mallor Mallorca ca | España | TTels. info@tiannanegre.com info@tiannanegre.com | www.tiannanegre.com www.tiannanegre.com | 39º 41’ 39,32’’ 39,32’’ N | 2º 51’ 43,23’ 43,23’’’ E


www.grupocappuccino.com CAPPUCCINO BORNE

CAPPUCCINO PASEO MARITIMO

Plaza Juan Carlos I,9 Palma T.: +34 971 717 151

Paseo Marítimo 1 Palma T.: +34 971 282 162

CAPPUCINO PALAU MARCH

CAPPUCCINO PORT ANDRATX

Conquistador 13 Palma T.: +34 971 717 272

Av. Mateo Bosch 31 Port Andratx T.: +34 971 672214

CAPPUCCINO PALMA NOVA

CAPPUCCINO PUERTO POLLENSA

Paseo del Mar 18 Palma Nova T.: +34 971 681 368

HotelSisPins,c/Anglada Camarasa T.: +34 971 865 254


;FRSOQANZ

1 !

& "%'

%' !

%

1 !

&

%

!

.

%

%

%%

&

!'

"&&

&

(+

"

!


;FRSOQANZ

+

"%%

'"

%

'"!

!'

"%%

&0!

(

( &' %

%

%

&& (

( /!

"%

&"%'

"

(


;FRSOQAN

$!)

.! & */-!

(93(.,-50- 5(9:6'A040 9:-1 2(40 5(?05(-:9' * 8-9:68(5"-9:68(5 * 9:03D.56(4-802(5926+6 /(+686,56+6 ,64( 9:(8(' 20870?5(' 23(,2( 9:-5 6:28B:B1 6+65C 0 680+0 5(3C5B- (29-99;(8B 96/,(D: :-7 3;D ,64(@5D (:469<-8; 0 7-8-569': (9 * 9(46- 9-8,>&.561 4-8020 864(: 6: +803' 0 8(/566)8(/ 5B1 9(3(:5B1 @*-,9201 9:63 786 );.,(D: (77-:0: %-< 76*(8 780+6:6*0: ,3' *(9 96?5B1 9:-12 28-*-:20 0 456.-9:*6 ,8;+0= )3D, 762( *B *B)08(-:*056 030 7869:6 6:,B=(-:- * 28;+; 9*60= ,8;/-1 3' 9*60= 9:-126* 4B 09763C/;-4 4'96 28;756+6 86+(:6+6 926:( :63C26 *B9@-+6 2(?-9:*(


! " #% '

(

&' (% !' % ! "'

&

"!

'

"

%

!

Plaлиa de Pompeu Fabra, 7 07400 Alcudia

Restaurante Terraza & Lounge 5AG

971 545 611

www.laterrazaalcanada.com info@laterrazaalcanada.com


;FRSOQAN

$ *' . '$

,05 0/ 9(4B= 767;3'85B= 8-9:6 8(56* 98-,0 :;809:6* 0 .0:-3-1 (16820 $8(,0>0655(' 0:(3C'592(' 2;=5' 7(9:( 96)9:*-556+6 780+6:6*350' 4'95B- 0 8B)5B- )3D,( ,9-8:B ( :(2.- ,0-:0?-920)3D,( 0 >-3C56/-856*(' 7(9:( !8-28(956- 96?-:(50' >-5B 0 2( ?-9:*( 304(:0/086*(556- 764-A-50$-88(9( 5( !80*(:5B1 /(3 055B1 76+8-)


1NFLVNV FLO?GVE ?J@ :<MNI<Z K<LFJ>F<

Ctra. del Faro, s/n. Alcanada. 07400, Puerto de Alcúdia. Telf: 971 54 59 44 www.restaurantegolfalcanada.com / info@r info@restaurantegolfalcanada.com estaurantegolfalcanada.com

Av. Comte de Sallent, 19. Palma. TELF: 871 94 81 15 www.casagallegaalcudia.com info@casagallegaalcudia.com

C/ Hostelería, 11 07400, Puerto de Alcúdia. TELF: 971 54 51 79 www.casagallegaavenidas.com


1:0HF:G:

,7-< D;7; 5)4.6C312 -7513 + 4C3<-11 6)=7-FA12:F 6) ,9)61>. ,797-) 1 879;) 89.+9);14:F + 9.:;79)6 : +.41374.8672 3<=6.2 1 39):1+B5 16;.9C.975 72-F + 9.:;79)6 B 73<6.;.:C + 7:7*.66<E 7*:;)67+3< 16;.9C.9 5.6E 37;797. 5B ?):;7 -78746F.5 ?;7*B <-1+4F;C :+71= 341.6;7+ ) ;)3/. 81)6167 6) 37;7975 B 57/.;. :B,9);C +:. :70-).; 891F;6<E 1 9)::4)*4FEA<E 7*:;)67+3<

RESTAURANT SA ROMANA :

#

" " $7 876.-.4C613)5

" #)

8.9:76

" #)

-7

8.9:76

"

(9<:;FA12 97/73 : 5F:75 579 :37,7 39)*) "E*16) : 516-)4.5 4157675 1 316072 ++167,9)-675 :7<: (9<:;FA12 9<4.; : ;.84B51 +)614C6B51 :41+3)51 1 5797/.6B5 :8.?.6C.5

:. 3975.

# !7584.3:6B. 7*.-B

!)9;) : *74..

+1-)51

!

$

&-1+4F;C :+71= 341.6;7+ $)937+3) -7:;<8 -4F 4E-.2 : 7,9)61?.66B51 +7057/67:;F51 ;.99):) :)- 1 -.;:3)F 847A)-3) %.5CF 76:)4.: 7514)

5)279316:31= 1 1:8)6:31= +16 87 891+4.3);.4C672 >.6.

'.413: 76:)4.: (<)6 2)4)

#)81@1;. 7;0B+ 6)


1


9OXNA\ GIHN[ 0 2AQZ


!


5IRKOSFKI02AQZ

'"1&

) !"

""

%

, %!

(!& '

* !&

(

"('

"(!

%

% (%"

! '

!


"!

,

,&

%%

!

(

&


www.rotorflug.com


:OKTPKI0 8OEA


***

%*,$ %*,$

"%

"


TCFNIQZ $ !

!

"

! !

!

$ " #

!

$ * &. #'( !&.

. + &' )* #$'

!)*+$/# ,! +(# )!(+ $/

$ $

"

!


%') '! $% 2 % " . ' $!/ !1$ " %'% ( $ "+!0 ""%' & !$ &%')

'! $%

' (( % %#

,,, ' (( %

+ $!

'! " % * ')% $ ' )-

&%') $ ' )-

' (( %


)#

'/"-!)


 &$//('8&(675(0(5$ 3 


;ZNKI 8AJOQKI :ONFEFL[NIK 3SOQNIK <QFEA ?FSCFQD :\SNIWA <TBBOSA

3ORKQFRFN[F ;ZNOK EFKOQASICNO PQIKLAENODO IRKTRRSCA 2LOYINZJ QZNOK


2TSIKI

"( &

( ''"!

%" !

(-- "

')

"!

"#

%% %

(&

" *

"'

&

'"%,

&

&

"%'

! /&


2TSIKI

%' %

!'

'%

&&

( " "&&

+ (& )

) % (&

& (

"(' $(

%

&&

"

(''


Av. Gabriel Roca, 2 07157 , PORT D'ANDRATX ANDRATX (MALLORCA) ILLES BALEARS T.: +34 971 673 756


*-*'. (!"&% "% &') ' %"/ "1% # &'& #+"0

'" %&

# "% & #"'&* ,,, #"'&*

$ ##&' $ ##&'

&$ &$


3

торговой площади с самым большим выбором снаряжения и одежды для гольфа на Майорке.

37


7QAROSA 06EOQOC[F


3QAXI


<ALONZ KQAROSZ


Interna tional Medical Centre Международный Медицинский Центр

Запись:

Запись:

971 70 70 35

Avda. Gabriel Roca, 47 (Paseo Marítimo, Напротив паромов) Экстренный телефон

Акушер / гинеколог Dr. med. Miguel Terrasa ............. 607 55 90 85

971 70 70 55

C/ Porto Pi, 8 (Paseo Marítimo) (Edificio Reina Constanza, 1st floor) Экстренный телефон

Терапевт

Dr. med. Michael Springer ......... 607 55 90 82

Гинеколог

Отоларинголог

Dr. med. Christiane Springer ..... 607 55 90 88

Dr. Johannes M. Gessner .......... 607 55 90 84

Дерматолог

Травматолог

Dr. med. Jens D. Löhnert .......... 627 08 60 92

Dr. med. St. Linnenbecker ......... 600 44 40 00

Офтальмолог Dr. med. D. K. Pötzsch .............. 607 55 90 87

Педиатр Dr. med. Karin Rittweiler ............ 607 55 90 81

Дантист Dr. med. dent. F. Poblotzki ........ 607 55 90 80

Уролог

Ортодонтолог

Dr. Joseph van Dessel ............... 692 73 12 81

Dr. med. dent. Ariane Erdmann ..... 607 55 90 80

Торговый центр

Palma de Mallorca

Porto Pi Ка

Паркинг

фе

др

ал

ьн

www.centromedicoportopi.es 47

ый

со

бо

р


<POQS

!


www.agapanto.com


:OL\ EL\ DOL[UA


??? 074-1676-/74.5)447:+) -;

(MZ <FNO<GWI<Z DIPJLH<RDZ J ?JGWPA I< /<EJLFA


( ''*,

( ''*,


1 1

'! ,$ -' ) -

'! ,$ -' ) -


''*,

''*,


<POQS


@VSZ


Профессиональный аква велотренажер (Hydrorider Aquabike Professional) является уникальным водным велотренажером, сделанным из морской нержавеющей стали. Он позволяет крутить педали под водой и получить все преимущества от тренировки в водной среде.


"

!


;AHCLFXFNI\ I EORSOPQIMFXASFL[NORSI "4)E) ,- 4) "7:<) ,- $)6<) )<)416) ")45) ??? -;*)4=):, 7:/ /OCAE MJ>LAHAIIJ?J DMFOMMN>< I<QJ@ZUDEMZ > OIDF<GWIJH HAMNA > MN<LDIIJH =<MNDJIA $)6< "-:- +@AMW KLA@MN<>GAIV KLJDC>A@AIDZ DC>AMNIVQ QO@JBIDFJ> D MFOGWKNJLJ>

)6A; D:)*; )::-: ,- )6 $-::) ")45) 'L<=MFDA =<ID K ZLFDE KLDHAL KLDMONMN>DZ <L<=MFJE FOGWNOLV I< /<EJLFA 2LA@KJGJBDNAGWIJ JNIJMZNMZ F KJMNLJEF<H ( >AF<

)6 4+7>-: ;8)1 ,- =4<=:) )::-: ,- $)6< 476;7 ")45) ??? +)6)4+7>-: +)< *JH HOCAE KJXN< !

)::-: ,-

!# "

);<-44 ,- -44>-: )5147 7;G -4) ; 6 ")45) ??? +=4<=:) 8)45) -;

)JNDSAMFDE C<HJF JFLO?GJE PJLHV =VG KJMNLJAI > > KJ KLDF<CO FJLJGZ /<EJLFD 8<EHA ( IAH I<QJ@DNMZ ?JLJ@MFJE DMNJLDSAMFDE HOCAE 4 C<HF< JNFLV><ANMZ JNGDSIVE >D@ I< ?JLJ@ D ?<><IW )<-,:)4 ,- )447:+) "4)E) ,- 4 45716) ; 6 B

) $-= ")45)

??? +)<-,:)4,-5)447:+) 7:/ )JNDSAMFDE MJ=JL MNLJDNAGWMN>J FJNJLJ?J @GDGJMW GAN 4>JY GAKNO > LAFJIMNLOFRDY >IAM DC>AMNIVE DMK<IMFDE <LQDNAF NJL 'INJIDJ )<O@D 4J=JL MGOBDN OMVK<GWIDRAE H<EJLFDIMFDQ FJLJGAE


): ,- "7:<78H <:) ,-4 1+ ,- 4 !-;< ; 6 B -@< ??? 87:<;,-*)4-):; +75

")45)

5LANDE M<HVE MN<LVE @AEMN>OYUDE H<ZF > HDLA

$) 47<2) "4)E) 47<2)

B

")45)

+@<IDA =V>TAE NJL?J>JE =DLBD K KLAFL<MIVE KLDHAL KJC@IA ?JNDSAMFJE <LQDNAFNOLV I< JMNLJ>A 4AES<M > C@<IDD KLJ>J @ZNMZ >VMN<>FD D @LO?DA FOGWNOLIVA HALJKLDZNDZ

=;-7 )6 7:-A ,- $)6<5):<H )::-: ,- 4) "7:<-44)

B

")45)

??? 5=;-7 ;)6<5):<1 -; /OCAE M KJ@GDIIVHD ?L<>YL<HD 4<GW><@JL< *<GD 4<H HOCAE KLA@MN<>GZAN MJ=JE JMJ=IZF > M C<KON<IIVHD KALAQJ@<HD D DINALWALJH > MNDGA HJ@ALI =;-= 1;<7:1+75141<): ,-4 +);<-44 ,- $)6< ):4-; <:) ,-4 1+ ,- 4 !-;< ; 6 ")45) 0<<8 ??? -2-:+1<7 5,- -; =61,),-; :-; ;)6+):47; 0<54

),:1, 10A+5

,INALAMIVE KLDHAL J=JLJIIJ?J CJ@SAMN>< HJBIJ O>D@ANW FJGGAFRDY JLOBDZ =;-= :-37>1+ "4)E) 7;81<)4

CB

=;-7; *)4-)

> > FJNJLJH

")45)

??? +76;-44,-5)447:+) 6-< /OCAE QJL><NMFJ?J QO@JBIDF< -LDMND<I< -LAFJ>DS< ( ? JI KALAAQ<G I< /<EJLFO KJMGA @JG?J?J KONATAMN>DZ KJ .<NDIMFJE 'HALDFA FOGWNOL< FJNJLJE MDGWIJ KJ>GDZG< I< N>JLSAMN>J QO @JBIDF< 7>-; ,- F67>) )::-: ,-4 )::)6+ F67>) ")45) 4<HVA IA=JGWTDA KAUALV I< /<EJLFA -JL<GGJ>VA J=L<CJ>< IDZ I<MSDNV><YUDA JFJGJ HDGGDJIJ> GAN 0<QJ@ZNMZ I< ?GO =DIA HANLJ> D GA?FJ @JMNOKIV


)::-: ,-

")45) 9=):1=5 )6=-4) ,- 47; -::-:7; 1 $7:D "4)<2) ,- ")45) ")45) ??? 8)45))9=):1=5 +75

/JLMFJE K<LF M =JGAA SAH L<CGDSIVHD >D@<HD HJLMFDQ J=DN<NAGAE D =JGAA HDGGDJI<HD GDNLJ> MJGAIJE >J@V

<:)

):,16; , 4.D*1) ")45) $I44-: 35 =6A74) ??? 2):,16-;,-)4.)*1) +75 )

6M<@W=< > FJNJLJE SO@AMIVH J=L<CJH MJSAN<YNMZ L<CGDSIVA <LQDNAFNOLIVA MNDGD 3Z@JH L<MKJGJBAI FL<MD>VE M<@ M PJIN< I<HD D M GDHJIIVHD <KAGWMDIJ>VHD HDI@<GWIVHD B<MHDIJ >VHD @ALA>WZH

1,:78):3 > , 6/4)<-::) ; 6 "7:< , 4+J,1) 4+J,1) ??? 01,:78):3 +75 2<LF >J@IVQ <NNL<FRDJIJ> ' N<FBA > K<LFA AMNW CJI< JN@VQ< D @ANMF<Z KGJU<@F< HDID ?JGWP D KAEIN=JG

):16-4)6, )::-: ,- ):+14);7 ,- 4) &-/) 7;<) , -6 4)6-; )4>1D ??? 5):16-4)6, -; 5):16-4)6, 5)447:+) 0AC<=V><AHJA TJO @AGWPDIJ> D HJLMFDQ FJNDFJ> 0< NALLDNJ LDD K<LF< N<FBA L<MKJGJBAI HDID <F><LDOH D CJJK<LF

)<5)6,= "):3 > ,- "-,:7 &)9=-: #)51; )/)4=. )4>1D ??? 3)<5)6,=8):3 +75 2<LF <NNL<FRDJIJ> M FDIJNA<NLJH

HDID ?JGWPJH D =<LJH


'-;<-:6 "):3 <:) ,- )4) 1/=-:) ;) "7::);;) )/)4=. )4>1D ??? ?-;<-:68):3 +75 5AH<NDSAMFDE K<LF >J@IVQ <NNL<FRDJIJ>

74. )6<);H) )::-: ,-4 %-661; ")45)67>)

)4>1D

??? /74..)6<);1) +75 /DID ?JGWP MLA@D >J@JK<@J> JCAL D NLJKDSAMFDQ C<LJMGAE

=6/4- "):+ > )=5$)6<) "76E)

)4>1D

??? 2=6/4-8):+ -; 6IDF<GWI<Z >JCHJBIJMNW MN<NW OS<MNIDFJH GAMIVQ <FLJ=<NDSA MFDQ NL<MM 4 KJGIJE =ACJK<MIJMNWY (V MHJBANA KALA=DL<NWMZ M @ALA>< I< @ALA>J KJ F<I<N<H @ALA>ZIIVH HJMNDF<H D @LO?DH NL<HKGDI<H ) );) ,- #7*-:< :)>-; <:) ) -1D $I44-: ; 6 -1D ??? 4)+);),-:7*-:</:)>-; +75 *JH > FJNJLJH CI<HAIDNVE <I?GDEMFDE KDM<NAGW LJH<I< %; -G<>@DE& 3J=ALN )LAE>C BDG M MALA@DIV Q ?J@J> @J M>JAE MHALND > ?J@O ( @JHA >VMN<>GAIV LOFJKDMD D GDSIVA >AUD KDM<NAGZ $)6<=):1 ,- 4=+ <:) ) $)6<=):1 ,- 4=+ "4)E) ;+7:+) ,-4; "-:-/:16; B B ??? 44=+ 6-< 4LA@IA>AFJ>VE HJI<MNVLW 4=+ Z>GZANMZ ><BIVH HAMNJH K<GJH IDSAMN>< I< JMNLJ>A 9ALFJ>W @<NDLOANMZ 8& > /OCAE MJMNJDN DC FJHI<N D =JGAA XFMKJI<NJ> (JCHJBIJMNW KJMGOT<NW TFJGWIVE HJI<MNVLMFDE QJL 4)>-<; 9=)4)6, -4 :-6)4 <:) ) ")45) ; :-6)4 35 ;7:<1,) ; :-6)4 4=+5)27: ??? )9=)4)6, -; -4):-6)4 5)447:+) 2<LF M =JGAA SAH >J@IVHD <NNL<FRDJI<HD


:8(

( #(

#(-(80 '66 !68:6 809:6 #65 #,8<,8( 24 64( #(5: 368,5F +,9 (8+(99(8 === 9(-(80 @66 *644

5*/5%62%C '3,13+2367@ 8'-)*7@ )-/-: +-'372?: ' *67*67'*2 23. 65*)* 3&-7%2-C -, 3/2% 6'3*(3 %'7313&-0C

(8+H 6:D50* ;9,; (3,(8 +, 0G5*0,9 (:;8(39 :8( ( !(34( !68: +, #I33,8 24 #I33,8 (8+H )6:E50* ;9,; === 1(8+0)6:(50*+,9633,8 68. === 4;9,;*0,5*0,95(:;8(39 68. 8,*. 37/5?7 /%/ ;*275 -660*)3'%2-C - 63:5%2*2-C 9%82? 65* )-,*123135@C 6%)8 45*)67%'0*23 '6* 45-53)23* 2%60*)-* 36753'% ,3+( +, /6705 !3(F( +, 3( (8:60>( 9 5 %(33+,4699( B === *,3+(+,*/6705 ,9 *673 ()* 5*)*5-/ !34*2 - 95%2;8,6/%C 4-6%7*0@2-;% 35+ %2) 453'*0- ,-18 (( )*6@ ? 13+*7* 8'-)*7@ 0B &-13* -267581*27 /3143,-735% 9357*4-%23 !3,?,3

",(3

(8:;1( +, %(33+,4699( !3(F( +, 3( (8:60>( 9 5 %(33+,4699( === <(33+,4699( *64 *(8:; /:4 2%1*2-7?. /%57*,-%26/-. 132%67?5@ ()* 453'*0- 531%27-<* 6/8B ,-18 (( ,2%1*2-7%C 4%5% 5*)*5-/ !34*2 *(3 '3,0B&0*22%C 95%2;8,6/%C 4-6%7*0@2-;% 1%2)-2% ' 535% B6-0@ B4*2 &30@=* -,'*672%C 43) 46*')32-131 35+ %2) ( ",9,8<( (3368*( (3(:@I !8,+0 #65 ,: 9 5 !;0.7;5?,5: === 3(8,9,8<(4(3368*( *64

!;0. +,

1-00-323' /' 1 %43'*)2-/ 5%6/-2806C 2% 403>%)- 6'?=* ()* 3&-7%B7 5%,0-<2?* '-)? 47-; - +-'372?: %:3)-76C ' 6%131 6*5);* (3523. (5C)? #0,88( +, $8(4;5:(5(


$-()11>) +$92421)1,# , $46)8$.6> 7.$+>&$A6 1$ 62 ;62 25642& $-24.$ %>/ 2%,6$)0 52 &4)0)1 3$/)2/,6$ )4&>) 325)/)1,# 32#&,/,5? 1$ $-24.) 2.2/2 (2 1 @ % @620 5&,()6)/?56&7A6 1$-()11>) $49)2/2'$0, 256$6., ()4)&)1? 6$/$-265.2'2 3)4,2($ 2.47*)11>) &>52.,0, 2'4$($0, ,+ .$01)' (2 1 @ 342,+2</2 52%>6,) .26242) 5,/?12 32&/,#/2 1$ 92( ,5 624,, $-24., ,05.,- ,03)4$624 ,162 ):,/,# )6)//$ 1$;$/ +$&2)&$1,) $/)$45.,9 25642&2& 325/) ;)'2 $/)$45.,) 25642&$ &2</, & 5256$& 342&,1:,, $44$.21)15,5 & 53$1,, , 56$/, 34,1,0$6? 7;$ 56,) & $(0,1,564$6,&12- *,+1, ,05.2- 03)4,, 0)112 & 4,05.,3)4,2( 1$ 25642&) %>/, 2512&$1> '242($ $/?0$4,# & %7(7=)0 ! $/?0$ () $-24.$ , 2//)16,# /?.7(,# 25/) ' $-24.$ &2</$ & 5256$& ,+$16,, , 734$&/#/$5? .$. ;$56? 342&,1:,, $4(,1,# 4, &,+$16,-5.20 34$&/)1,, 32/7;,/2 4$5342 564$1)1,) 94,56,$156&2 , 62'($ %>/2 325642)12 012'2 94$02& '2(7 25642& %>/ +$&2)&$1 0$&4$0, , 56$/ ;$56?A 0757/?0$15.2'2 0,4$ /)6 (/,/25? &/$(>;)56&2 0757/?0$1 1$ 25642&) $5:&)6 25642&$ $-24., 34,92(,65# 1$ , &).$ .2'($ 21 &92(,/ & 25 62;1>) 25642&$ /? 1($/75$ , 56$/ :)16420 3)4)5);)1,# 624'2&>9 376)- , 94,56,$15.2'2 , 0757/?0$15.2'2 0,42& " '2($9 $-24.$ %>/$ +$&2)&$1$ $-0) 4$'215.,- .262 4>- ,+'1$/ 0757/?0$1 , 2512&$/ 242/)&56&2 $-24.$ 6)9 324 256 42& 1$&5)'($ 256$)65# ;$56?A 94,56,$15.2'2 0,4$ '2(7 53):,$/?1>0 ().4)620 $-24.$ %>/$ 342&2+'/$<)1$ ;$56?A ,53$15.2- 342&,1:,, $/)$45.,) 25642&$ 1$;$/5# 12&>@6$3 12&$# &/$56? 34,1)5/$ 5&2A .7/?6747 , $(0,1,564$6,&12) 75642-56&2 $ 3426#*)1,, , && & *,+1, 25642&$ $-24., 342,592(#6 6) *) 52%>6,# ;62 , & 53$1,, 756$12&/)1,) 4)537%/,. '4$*($15.$# &2-1$ (,.6$674$ , 756$12&/)1,) ()02.4$6,, 9 '' & $-24.$ 56$12&,65# 2(1,0 ,+ &$*1>9 674,56,;)5.,9 :)1642& 5 4$+&,62- ,184$5647.6742'2(7 '242( $/?0$ () $-24.$ 342&2+'/$<)1 562/,:)- $/)$45.,9 25642&2&


ijIJįķĻĬĶĩķĨIJĦIJįŀĵĶĦĬĩIJĶ ijIJįķĻĬĶĩķĨIJĦIJįŀĵĶĦĬĩIJĶ Ĭ ĬĵĮķĵĵĶĦĩııĿĹĦIJįıĪĬĦIJĭ ĵĮķĵĵĶĦĩııĿĹĦIJįıĪĬĦIJĭ İķīĿĮĬĩĨĿĬıĤijĬĶĮIJĦ İ ķīĿĮĬĩĨĿĬıĤijĬĶĮIJĦ Ħ ĦIJĵijIJįŀīIJĦĤĦļĬĵŀ IJĵijIJįŀīIJĦĤĦļĬĵŀ = =07ijĤĮĩĶĤİĬĦıĤļĩİĺĩıĶĴĩ 07ijĤĮĩĶĤİĬĦıĤļĩİĺĩıĶĴĩ ĴĤĵijIJįIJĪĩııIJİıĤijĩĴĦIJĭ ĴĤĵijIJįIJĪĩııIJİıĤijĩĴĦIJĭ ĥĩĴĩħIJĦIJĭįĬıĬĬ ĥĩĴĩħIJĦIJĭįĬıĬĬ ɊɋɉɌɇȻɍɋɃȽȻɄɍɀɀɁɀɈɀȿɀɆɗɈɉɈȻɓɎɌɍɋȻɈɃɑɎ ɊɋɉɌɇȻɍɋɃȽȻɄɍɀɀɁɀɈɀȿɀɆɗɈɉɈȻɓɎɌɍɋȻɈɃɑɎ ȽɌɀɍɃ)$&(%22. ȾȿɀɊɋɃȽɉȿɃɍɌɚɃɈɏɉɋɇȻɑɃɚ ȽɌɀɍɃ)$&(%22. ȾȿɀɊɋɃȽɉȿɃɍɌɚɃɈɏɉɋɇȻɑɃɚ ɉɇɀɋɉɊɋɃɚɍɃɚɐɃɊɋɀȿɆɉɁɀɈɃɚɐ ɉɇɀɋɉɊɋɃɚɍɃɚɐɃɊɋɀȿɆɉɁɀɈɃɚɐ

71


Майорка – остров больших возможностей, полета фантазии и воплощения самых заветных желаний. Участники «ЛЮБАВЫ» - это артисты, режиссеры, дизайнеры, позитивные творческие люди, которые способны творить настоящие чудеса. Они создадут для Вас мир радости и веселья, проведут праздник любой сложности, учитывая все Ваши пожелания. Вот уже более 10 лет компания занимается созданием и проведением культурных мероприятий: Свадьба на Майорке Дни рождения и юбилеи Фестивали Семинары Презентации Корпоративные вечера Контакты: ЛЮБОВЬ ЛАПШИНА Телефон: +34 659 326 688 skype: islafestival Email: eventliubava@mail.ru www.eventliubava.com

72


%=% 6753-7*0@2%C /314%2-C D %.35/*

2%

753-7*0@2%C /314%2-C 8,993,8 !(8:5,8 &?0% 3623'%2% ' (3)8 ' !787(%57* - 8+* 0*7 6 &30@=-1 864*:31 5%&37%*7 2% %.35/* 6* 5%&37? 453'3)C76C ' 6337'*7 67'-- 6 2*1*;/-1- 67%2)%57%1% 5*-18>*67'31 2%=*(3 643 63&% 6753-7*0@67'% C'0C*76C 73 <73 '*6 ,)%2-C 5%645*)*0C*76C 5%'23 1*523 %,3&*7322?* &03/- 45* /5%623 5*(80-58B7 7*14*5%7858 ' 431*>*2-%,35? 1*+)8 /-5 4-<%1- - &03/%1- 5%6430%(%B76C 7%/ <73&? 45*)37'5%7-7@ 3&5%,3'% 2-C /32)*26%7% - 40*6*2-

753-7*0@23* 453*/7-53'%2-* 368>*67'0C*76C ' 7*6 231 63758)2-<*67'* 6 2*1*;/3. 9-513. %5:-7*/73 53' % 7%/+* 6 5C)31 %'735-7*72?: -64%26/-: %5:-7*/7353' ? '3403>%*1 %=- 1*<7? ' +-,2@ - 453*/7-58*1 %= -)*%0@2?. )31

0*72-. 34?7 ' 6753-7*0@67'* 6430@,3'%2-* 23'*.=-: 7*:2303(-. 753-7*0@67'3 43 2*1*;/-1 2351%7-'%1 #/64*57? ' /0-1%7-<*6/-: - (*3(5%9-<*6/-: 363&*22367C: 36753'%

&63-.(5.

8,993,8


IN ARCHITECTURE YOU ARE WHAT YOU LIVE <RXUEDFNJURXQGIDPLO\DQGHGXFDWLRQDUHDOOUHĂ&#x20AC;HFWHGLQHYHU\WKLQJ\RX create. In my work on single family homes, this unique way of looking at architecture has allowed me to translate my clientâ&#x20AC;&#x2122;s project ideas into reality. The secret is in the understanding and interpretation of these dreams so that they can be realized through the technical dreams so that they can be realized through the technical and demanding discipline that is architecture. /LJKWĂ&#x20AC;XLGRSHQVSDFHVVSDFLRXVJDUGHQVDQGWHUUDFHVUHLQIRUFHDVWURQJ indoor / outdoor relationship while simultaneously evoking and encouraging family life. With these characteristics in mind, we look to create a luxurious atmosphere for relaxation and wellbeing, where intimacy in the home can give life to dreams. These contemporary spaces, pure and sculptural in nature, are designed to strengthen and enhance the most fundamental part of society, the family. Arch. Aryanour Djalali. Founder & C.E.O. PROGRAM DNA â&#x20AC;&#x153;Luxury Houseâ&#x20AC;? We created the program â&#x20AC;&#x153;Luxury Housesâ&#x20AC;? wherein we handle the entire process of development, construction and high quality architecture for the foreign clients who are seeking to build a residential property in Balearic islands. Our specialty are the clients from: Ex - Soviet Republics Middle East Mission: Our mission is to work constantly with the client from the site search to the completed project, respecting his needs, architectural preferences, cultural peculiarities and traditions. Vision:

731 A6 280CC

Taking into account the current opportunities in the real estate and existing )3 43023(3 ,%'*5=*2-C 453*/7% 8<demand which is not absorbed by the market, DNA Barcelona & Partners provides solutions which ensure %5:-7*/7852?* the viability and success of 7?%Cinnovative *(3 4375*&2367the project to develop.

45*)43<7*2-C /80@7852?* 363&*223

Added 67- Values: - 75%)-;--

Best prices. Due to our proven experience in the real estate and construction and taking the advantage of unique crisis situation we always seek the best solution for every project taking into consideration all technical, functional and economical aspects. %HVWWLPLQJV2XUH[SHUWLVHJXDUDQWHHVWKHVXFFHVVRIWKHSURMHFWIXOÂżOOing all commitments and established deadlines. With the program â&#x20AC;&#x153;Luxury Housesâ&#x20AC;? we will build your customized house.


78


;>;9 446)030,5 <,50+( ",? (04, 6*(3 #(5:( !65F( (3<0E

(3368*( *0*932 05-6 8,5: ?6;8 /64, ,;

?: *)'-+-1367@ 45*)67%'0C*7 63&3. /5366 2%;-32%0@2?: /314%2-. 2% 5?2/* 2*)'-+-13 67- )0C '?63/-: 6'3.67' /%<*67'% )0C )30(3653<23. %5*2)? -0- 43/84/-


www.agapanto.com


É&#x2C6;É&#x201E;É&#x2021;ČşÉ&#x201A;ȞȟȿÉ&#x160;É&#x201A;É&#x201A;É ČşÉ&#x2026;É&#x2DC;É&#x2020;É&#x201A;É&#x2021;É&#x201A;É&#x2122;É&#x2020;ČżÉ&#x152;ČşÉ&#x2026;É&#x2C6;É&#x2030;É&#x2026;ČşÉ&#x2039;É&#x152;É&#x201A;É&#x201E;Čş É&#x201A;ȞȿÉ&#x160;ȿȟȺ É&#x2020;ČşÉ&#x192;É&#x2C6;É&#x160;É&#x201E;É&#x201A;É&#x2021;É&#x2039;É&#x201E;É&#x201A;ČżÉ&#x2021;ČşÉ&#x160;É?É&#x20AC;É&#x2021;É&#x2022;ČżÉ&#x2039;É&#x152;ȺȟÉ&#x2021;É&#x201A;É&#x201A;É ČşÉ&#x2026;É&#x2DC;É&#x2020;É&#x201A;É&#x2021;É&#x201A;É&#x2122; ČşÉ&#x2026;É&#x2DC;É&#x2020;É&#x201A;É&#x2021;É&#x201A;ČźÉ&#x2022;ČżÉ&#x160;É&#x2C6;É&#x2026;ČżÉ&#x152;É&#x2022; É&#x2020;É&#x2C6;É&#x2039;É&#x201E;É&#x201A;É&#x152;É&#x2021;É&#x2022;ČżÉ&#x2039;ČżÉ&#x152;É&#x201E;É&#x201A; É&#x201E;É&#x160;É&#x2022;É&#x2019;É&#x201A;É&#x201A;É&#x2021;ȺȟȿÉ&#x2039;É&#x2022; É&#x160;ČşÉ ČťÉ&#x2C6;É&#x160;É&#x2021;É&#x2022;ČżÉ&#x201E;É&#x2C6;É&#x2021;É&#x2039;É&#x152;É&#x160;É?É&#x201E;É?É&#x201A;É&#x201A;

É&#x152;ČżÉ&#x2021;É&#x152;É&#x2022;ČžÉ&#x2026;É&#x2122;É&#x152;ČżÉ&#x160;É&#x160;ČşÉ&#x2039;É&#x201A;ȝȺÉ&#x160;É&#x2C6;Čź ČşÉ&#x2026;É&#x2DC;É&#x2020;É&#x201A;É&#x2021;É&#x201A;ČźÉ&#x2022;ČżÉ&#x2030;ČżÉ&#x160;É&#x201A;É&#x2026;Čş ȽȺÉ&#x160;ČşÉ&#x20AC;É&#x2021;É&#x2022;ȿȟÉ&#x2C6;É&#x160;É&#x2C6;É&#x152;Čş ČźÉ?É&#x2C6;ČžÉ&#x2021;É&#x2022;ČżȞȟȿÉ&#x160;É&#x201A;É&#x201A;É ČşÉ&#x2026;É&#x2DC;É&#x2020;É&#x201A;É&#x2021;É&#x201A;É&#x2122;É&#x201A;É&#x2030;É&#x2026;ČşÉ&#x2039;É&#x152;É&#x201A;É&#x201E;Čş É&#x2039;É&#x152;ČżÉ&#x201E;É&#x2026;É&#x2122;É&#x2021;É&#x2021;É&#x2022;ČżÉ&#x2030;ČżÉ&#x160;ȿȽÉ&#x2C6;É&#x160;É&#x2C6;ČžÉ&#x201E;É&#x201A;ČžÉ&#x2026;É&#x2122;ČžÉ?É&#x2019;Čş

Č&#x2039;Č&#x2039;ǚDzǴ

Č&#x2039;ǸǿǽǟǾǜČ&#x201E;ÇśČ?Ç°ǺǎǝǎǸ

:::$/87(&1,&%$/($5&20

7

Paguera Avenida de Paguera NÂş 16 Edificio Capri II

T. +34 971 685 697 E. info@deku.es www.deku.es


(3)% 30** 0*7 /314%2-C 367% *76C 0-)*531 2% %.35/* ' 6*/735* 1%7*5-%03' )0C 6753-7*0@67'% - 5* 1327% %=% 9-03639-C ;-32%0@2367@

)-,%.2 - 982/

%= 3&=-52?. %66357-1*27 5%,)* 0*2 2% 4C7@ 3&0%67*. 0-7/% '%22%C /312%7% /8:2C 1* &*0@ &?73'%C 87'%5@ - %/6*668%5? 2%6 ? 2%.)*7* '6* 2*3&:3)-13* )0C 5*%0-,%;-- %=-: -)*. )0C )31%


"! $#$%&'()


28 6


ɉɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɚɹɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɶ

Marina Khitarova Avda. Rey Jaime I, 116, local 3 ‡ Santa Ponsa Fon +34 971 69 21 21

www.mallorcaprimehomes.com


Puerto Andratx, 2.400.000ȳŗŪƃŮųŻɏ    

ŎƂŮŪŷŴƅƁŮŷŪƃŮųŻŷūŶŮŭūűůűŵŷźŻűŎƂŮŪŷŴƅƁُٟūűźũ ŎƂŮŪŷŴƅƁŮŷŪƃŮųųŻŻŷūŶŮŭūűůűŵŷźŻűŎƂŮŪŷŴƅƁُٟūűźũ ŎƂŮŪŷŴƅƁŮūŶűŵũŶűƈ ŎƂŮŪŷŴƅƁŮūŶűŵũŶűƈ

CCala ala Vinyas, Vinyas,   €€ŗŪƃŮųŻɏ ŗŪƃŮųŻɏ

Betlem, Betlem,   €, €, ŗŪƃŮųŻɏ ŗŪƃŮųŻɏ

ŞŷŻűŻŮűŵŮŻƅźūŷŲŭŷŵŵŮƀŻƄŶũŕũŲŷŹųŮ" ŞŷŻűŻŮűŵŮŻƅźūŷŲŭŷŵŵŮƀŻƄŶũŕũŲŷŹųŮ" ʼnŬŮŶŻźŻūŷŶŮŭūűůűŵŷźŻű3RWUD0DOORUTXLQDŷŭŶŷűŰ ʼnŬŮŶŻźŻūŷŶŮŭūűůűŵŷźŻű3RWUD0DOORUTXLQDŷŭŶŷűŰ ūŮŭżƂűžũŬŮŶŻźŻūŶũŕũŲŷŹųŮŜŶũźŷŽűźŷūŸŷūźŮŵż ūŮŭżƂűžũŬŮŶŻźŻūŶũŕũŲŷŹųŮŜŶũźŷŽűźŷūŸŷūźŮŵż ŷŷźŻŹŷūżŷŪƃŮųŻŷūŶŮŭūűůűŵŷźŻűũŶũƁźũŲŻ źŻŹŷūżŷŪƃŮųŻŷūŶŮŭūűůűŵŷźŻűũŶũƁźũŲŻ ŷŷŭűŶűŰźũŵƄžŸŷŸżŴƈŹŶƄžŶũŕũŲŷŹųŮźŮůŮŵŮźƈƀŶƄŵ ŭűŶűŰźũŵƄžŸŷŸżŴƈŹŶƄžŶũŕũŲŷŹųŮźŮůŮŵŮźƈƀŶƄŵ ŸŸŷźŮƂŮŶűŮŵƀŮŴŷūŮų ŷźŮƂŮŶűŮŵƀŮŴŷūŮų

Puerto Puerto Andratx, Andratx,   €€,, ŗŪƃŮųŻɏ ŗŪƃŮųŻɏ  

ŚūƈůűŻŮźƅźŶũŵűŕƄŹũŪŷŻũŮŵŭŴƈŋũźŭŶŮŲūŶŮŭŮŴƇ ŚūƈůűŻŮźƅźŶũŵűŕƄŹũŪŷŻũŮŵŭŴƈŋũźŭŶŮŲūŶŮŭŮŴƇ   LLQIR#SRUWDPDOORUTXLQDFRP QIR#SRUUWWDPDOORUTXLQDFRP

por portamallorquina.com tamallorquina.com A RTÀ R TÀ · L L U C M A J O R · PPAA L M A · PO P O L L E N S A · P U E RTO R T O A N D RRATX A T X · S A N TA T A N Y Í · S A N TA T A PO PONSA · SON BUGADELLES


! " # %# ! #$ #! ) ((( %# ! #$ # #$ $$ & $ ! " $ &) # #$& %

#'%


#

#

#

#

#

) !

" #" #

#

# (!

"

"

v i l l a i ta l i a HOTEL

I

S PA

I

! % $ ! " ! "

###

! !

%& " '

!" $

"

R E S TA U R A N T

!$


IMPRESSUM: Editorial: Nasha Mallorca South European Marketing S.L. Gabriel Roca, 26 07014 Palma de Mallorca Tel: +34 871 512 813 info@nashamallorca.com www.nashamallorca.com Editor: Dario Fryc Texts & Translations: Marina Plyushchykova Draft & Design: Ryszarda Kozikowska Marion Port

The publishing company strives to ensure the veracity of all information and up-date it where possible. Neither the publisher nor Nasha Mallorca will be liable for any possible incorrect information or erroneous opening times. The publishing company nor Impresol will not be responsible for the contents of the adverts placed by advertisers.

Copyright: All rights reserved

The editorial would like to thank Maren Amberg and Impresol S.L. for help and assistance in preparing the first edition.

100


Отели Гольф поля Инвестиции 101

www.hotels4invest.com


15;B4 @494A<;B 7 13>4?1


© Impresol Publicidad SL Apdo Correos 2 info@impresol.com www.impresol.com www.sunnymaps.com www.sunny-guides.com

ahrt ger

PL. PONT

PL. VERGE DEL MIRACLE

PAU CASALS

PL. VAPOR

PL. NAVEGACIÓ

Palma

PL. PROGRÉS

PL. SERRALTA

PL. SA FAIXINA

PL. MADRID

PL. PORTA DE SANTA CATALINA

PL. DRASSANA

PL. LLOTJA PL. ALMOINA

PL. ROSARI

PL. STA. MAGDALENA

Kathedrale

PL. CAVALLERIA

PL. HOSPITAL

PL. MERCAT

PL. WEYLER

PL. CORT

PL. SANTA EULALIA

PL. PESCATERIA

PL. CAN TAGANAMENT

PL. BISBE BERENGUER DE PALOU

PL. SANT FRANCESC

PL. COLL

PL. MARQUES PALMER

PL. LLORENÇ VILLALONGA

PL. SANT JERONI

16

Vía de Cintura Ringautobahn Flughafen Andratx / Inca / Santanyí

PL. PORTA D’ES CAMP

PL. LLORENÇ BISBAL BATLE

PL. SANT ANTONI

PL. ALEXANDRE JAUME

PL. PES DE LA PALLA

PL. DEL MERCADAL

PL. MERCÈ

PL. COMTAT DEL ROSSELLÓ

PL. QUADRADO

PL. QUARTERA

PL. OLIVAR

Busbahnhof U-Bahn


" !

!' &$ ' %# !% " ( '

'$

! (

Useful phrases in spanish

10

104


10 105

Доброе утро! Добрый день! Добрый вечер! Доброй ночи! Здравствуйте! Привет! Как оно? Что случилось До свиданье! Пока! До скорого! Пожалуйста Спасибо Не за что Извините Не важно (ничего страшного) Как дела? Хорошо, спасибо Как тебя зовут? Меня зовут ..... Очень приятно Извините Помогите Где находиться туалет? Говорите по-испански? Да Нет Извинитe Я не говорю по-английски Я не понимаю Могли бы Вы говорить медленнее? Повторите пожалуйста Можно я задам Вам вопрос? Можете Вы мне помочь? Согласен Конечно Где находится ....? Большое спасибо Кто? Что? Почему? Когда? Где? Как?

Buenos días Buenas tardes Buenas noches Hola Qué hay Qué pasa Adiós Hasta luego Por favor Gracias De nada Disculpe No importa ¿Cómo estás?¿Qué tal? Bien, gracias ¿Cómo te llamas? Me llamo .... Mucho gusto Perdón ¡Ayudame! ¿Dónde está el baño? ¿Habla usted español? Si No Lo siento Yo no hablo inglés No entiendo ¿Podría hablar más despacio? Repita por favor ¿Puedo hacerle una preguna? ¿Me puede ayudar por favor? De acuerdo Por supuesto Donde está ....? Muchas gracias ¿Quién? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo?


Сколько стоит билет до .....? Дайте мне билет до ...., пожалуйста Куда идет этот автобус? Этот автобус делает остановку в .....? Когда отправляется поезд на ....? Такси! Отвезите меня на улицу ...., пожалуйста. Сколько стоит доехать до центра? Отвезите меня туда, пожалуйста

¿Cuánto cuesta un billete a .....? Deme un billete a ...., por favor ¿A dónde va este autobús? ¿Este autobús hace parada en ....? ¿Cuándo sale el tren a ....? ¡Taxi! Lléveme a la calle ...., por favor. ¿Cuánto cuesta llegar al centro? Lléveme ahi por favor

У Вас есть свободные комнаты? Сколько стоит комната на одного человека?

¿Tiene habitaciones disponibles? ¿Cuánto cuesta una habitación para una persona? Сколько стоит эта комната на две персоны? ¿Cuánto cuesta una habitación para dos personas? Эта комната имеет… ¿El cuarto cuenta con... …простыни? ...sábanas? …ванную комнату? ...baño? … телефон? ...teléfono? … телевизор? ...televisión? … интернет? ...internet? Могу ли я сначала посмотреть комнаты? ¿Me permite ver la habitación primero? Есть ли у вас комната тише? ¿Tiene alguna habitación más tranquila? …больше? ...más grande? …дешевле? ...más barata? Хорошо, я беру Bien, me quedo Я останусь на 2 ночи Me quedaré por 2 noches Можете порекомендовать другую гостиницу? ¿Me puede recomendar otro hotel? Есть сейф? ¿Tiene caja fuerte? Включен ли завтрак? ¿Está incluido el desayuno? Какое время завтрака? ¿A qué hora es el desayuno? Пожалуйста, уберите мою комнату Por favor limpie mi habitación Можете Вы разбудить меня в 8? ¿Me puede despertar a las ocho? Я хочу зарегистрировать мой выезд Quiero registrar mi salida

10 106


Где находиться ....? … автовокзал? … аэропорт? … центр? … метро? ... хостал? … гостиница ....? Где я могу найти много ....? …отелей? …ресторанов? …баров? ...магазинов? …достопримечательностей? Можете показать на карте? Улица Переход зебра Площадь Проспект Здание Тротуар Поверните налево Поверните на право Налево Направо Прямо После светофора налево Перед поворотом Пересечение Северный Юг Восток Запад

10 107

¿Dónde esta .....? ...la estación de autobuses? ...el aerpouerto? ...el centro? ...el metro? ...el hostal? ..el hotel .....? Donde puedo encontrar mucho(as) .....? ...hoteles? ...restaurantes? ...bares? ...tiendas? ...lugares de interés? ¿Me lo puede mostrar en el mapa? Calle Paso de cebra Plaza Avenida Edificio Acera Gira a la izquierda Gira a la derecha Izquierda Derecha Recto Pasando el semáforo a la izquierda Antes de la curva Intersección Norte Sur Este Oeste


Где находиться ближайший банк? Я хотел бы поменять Евро Какой курс? Могу обналичить дорожные чеки? Где подписаться? Где находиться банкомат? Я хочу открыть счет Я хочу снять деньги с моего счета Я хочу положить деньги на мой счет Кредитная карта Дебетная карта Введите пин-код Получить деньги Отправить деньги / Сделать перевод Могу я взять кредит Я плачу ипотеку за мой дом Закрыть банковский счет

Оставьте меня в покое! Не трогайте меня Я позвоню в полицию! Помогите! Мне нужна ваша помощь Это срочно Я потерялся Я потерал(а) мою сумку Я чувствую себя плохо Я болен Я поранился (ранен) Мне нужен доктор Могу ли я воспользоваться Вашим телефоном?

¿Dónde está el banco más cercano? Quisiera cambiar unos Euros ¿Cuál es la tasa de cambio? ¿Puedo cambiar cheques de viajero? ¿Dónde firmo? ¿Dónde hay un cajero automático? Quero abrir una cuenta Quiero sacar dinero de mi cuenta Quiero meter dinero en la cuenta Tarjeta de crdito Tarjeta de debito Introduce codigo pin Recibir dinero Enviar dinero/ Hacer una transferencia Puedo pedir un prestamo Estoy pagando hipoteca de mi casa Cerrar la cuenta bancaria

¡Déjame en paz! No me toques ¡Voy a llamar a la policía! ¡Ayuda! Necesito su ayuda Es una emergencia Estoy perdido He perdido mi bolsa Me siento mal Estoy enfermo Estoy herido Necesito un medico ¿Puedo usar su teléfono?

10 108


Сейчас Позже До После Завтра Вчера Утром Вечером Ночью .... минута(ы) .... час(ы) .... день/дни .... неделя(и) .... месяца/месяцы .... год(а) Ежедневно Еженедельно Ежемесячно Ежегодно

10 109

Ahora Más tarde Antes Después Mañana Ayer Por la mañana Por la tarde Por la noche .... minuto(s) .... hora(s) ....día(s) ....semana(s) ....mes(es) ....año(s) Diario Semanalmente Mensualmente Anualmente

Могу я померить это? Распродажа Слишком дорого. Пожалуйста, напишите это. Сколько стоит? Сколько это стоит? Покажите мне это Я хотел бы... Дайте мне это, пожалуйста. Как вы думаете это мне подойдет? Вы можете оформить покупку c освобождением от налога?

Puedo probarmelo? Rebajas Muy caro. Por favor, escríbalo. Cuanto es? Cuanto cuesta esto? Enseñémelo. Quisiera.. Démelo, por favor. Qué le parece, me queda bien? Usted puede formalizar la compra libre de impuestos?

Можно расплатиться кредитной карточкой? Я беру это Больший (меньший)? У вас есть больший размер? Можно примерить? Сколько это стоит?

Puedo pagar con tarjeta? Me quedo con esto Grande(pequena)? Tiene una talla más grande Puedo probar? Cuanto vale?


Стол на одного, пожалуйста Стол на двоих, пожалуйста Могу ли я увидеть меню, пожалуйста? Я вегетарианец(ка) Не ем свинину Я готов заказать Завтрак Обед Я хочу .... Я хочу блюдо с .... Дайте мне стакан вина/пива/воды ? Дайте мне чашку кофе/чая? Дайте мне бутылку вина/пива? Дайте мне бокал вина? Дайте мне..... ¿ Что то еще Спасибо. Я закончил. Было очень вкусно Пожалуйста, уберите посуду Счет, пожалуйста Сколько с меня?

Сыр Яйца Салат Свежие овощи Свежие фрукты Хлеб Тост Лапша Рис Фасоль Сок Минеральная вода Вино красное/белое Соль Черный перец Масло

Queso Huevos Ensalada Vegetales frescos Fruta fresca Pan Pan tostado Tallarines Arroz Frijoles Zumo Agua mineral Vino rojo/blanco Sal Pimienta negra Mantequilla

Una mesa para uno por favor Una mesa para dos, por favor ¿Me permite ver el menú por favor? Soy vegetarino No como puerco (cerdo) Estoy listo para pedir Desayuno Almuerzo Quiero ..... Quiero un plato con .... ¿Me da un vaso de vino/cerveza/agua? ¿Me da una taza de café/té? ¿Me da una botella de vino/cerveza? ¿ Me da una copa de vino? Me da un poco de .......? Algo mas Gracias. Ya he terminado. Estuvo delicioso Por favor retire los platos La cuenta por favor ¿Cuánto es?

Курица Говядина Рыба Лосось Тунец Треска Морепродукты Омар Моллюски Устрицы Мидии Улитки Лягушки Ветчина Свинья Колбаса

Pollo Ternera Pescado Salmon Atún Bacalao Mariscos Langosta Almejas Ostras Mejillones Caracoles Ranas Jamón Puerco (cerdo) Salchicha

10 110


Wochenmärkte

Аэропорт Flughafen

Fährhafen Паромный порт

MO DI MI DO Достопримечаность Sehenswürdigkeit FR SA Яхт-порт Yachthafen SO Аэродром Flugplatz

Calvià, Manacor Alcúdia, Llubí, Artà Santanyí, Sineu, Vilafranca, Andratx Inca, Sant Llorenç, Campos Binissalem, Llucmajor, Son Servera Alaró, Sóller, Santanyí, Palma Alcúdia, Binissalem, Felanitx, Pollença, Sta. Maria

es Musclos de s

Cingle d’es Pi

Ses Bases Corral d’en Figuera Es Morro d’en Llobera

Пляж Strand

389

Cala Cala d’es Cala Codolar Morro deTeix Capellans sa Vaca Morro Sa Calobra Torre de LLuc dels Bordils Puig Roig Cala de ses Fel·les

Golfplatz Поле для гольфа

Mola de Tuent Racó de sa Coma Morro d’es Forat Racó de Punta Cala Rotja sa Taleca

Esglesia de Sant Llorenç

Маяк Leuchtturm

Sa Moleta 782

Santuari de Monesteri de Lluc

Ma-10

Torre sa Seca

Port de SóllerPunta Grossa

S’Illeta

Монастырь Kloster

Pui

Balitx

Puig Major Maçanella

578

Torre Picada Cap Gros

Ma-10

Punta d’els Dols es Canyaret Punta de Deià

Sóller

Ma-10 220

Sant Francesc

Fornalutx

Deià

Galera

Mirador des Pujol d’en Banya

(222)

907

Biniaraix

Mirador de ses Pites el Encira Punta de s’Estaca

Ma-10

Ausblick Панорама

Cala Banyalbufar

Punta d’es Verge

333

Banyalbufar Atalaya 303

Punta de Son Serralta

Planicie

495

Boxos

Esclop

Punta de sa Lloya na Barraca

Jardins de Raixa

Palmanyola Ma-1140 Ma-1120 Canet

Punta d’en Fabiolet

Ma-3021 Ma-13A

s’Esglaieta

Ma-2020

Els Garrovers

Ma-1110

Morro Ratjada

Abidala Punta Negra Cala Lledó

Sant Elm

Sa Dragonera

Ma-1031

Punta Galinda Cala d’en Tió Cap Falcóns

Port d´Andratx

Ma-1021

Cala d’Egos

461

Ma-1020

Portals Nous Puerto

Ma-1 A

Camp de Mar

Cala Fornells

Cap AndritxolPunta d’es Castell Costa de la Calma Cala Santa Ponça Na Foradada Ille de los Conejos

Ma-1 C

Ses Illetes Ille de la Caleta

Platja d’Illetes

Ma-1014

Ille d’en Salas Ille d’es Pas

Porto Pi Torre de Pelaires

Ma-15 D

Ma-15

Santa Ponsa

Punta de la Porrassa

Coll d’en Ca´n Pastilla Rabassa Cala Gamba

Polígono Son Oms

Ma-501

Ma-6011

Ille Galera Cala Estància

Platja de Palma

Cala Bella Dona

Puig de GaldentRand 420 269

Punta s’Estaca

Ma-501 Ma-6014

s’Arenal

Ma-19 A

Son Verí

Ma-19

Cap Enderrocat

Cala Figuera

Llucm

Talaiot

Cala Blava

Ma-19

Ses Palmeras

Fuerte

Son Antem

Portals Vells Cap de Cala Figuera Punta Mula

Son Galdent

Platja de s’Arenal

Ille del Sech

Punta d’en Feliu

S’Aranjassa Canals

Cala Vinyes Badia Palma Cap Falcó

Ille del Toro

Ma-19 A

Las Maravillas

Ille de la Porrassa

Platja de Magaluf

Alg

Museu de Vidre

Son Gual Golf

Ma-5013

El Molinar Ciudad Jardín

Platja de Palma Nova

Ma-1013

Cala Refeubeitx

Ma-15

Sant Jordi

Ma-5012

Ma-19

Palma Nova

Ma-1

Ille Malgrats Port Adriano Punta Enguisa Cala de Penyes Rotjes

Hornos Gordiola

Ma-15

Ma-5011 Cala Portitxol

Cala Major

Ma-3110

Golfpark Puntiró

Ma-3011

Son Ferriol

Castell de Bellver

Portals

Son Bugadelles Platja de Peguera

Son X Ma-3100

Pla de na Tesa

La Seu

Gènova Ma-1

485 E AD RR SE Costa d’en Blanes Bendinat

Peguera Ma-1

Cap d’es Llamp

PALMA

Bendinat

Ma-3011

Urb. Puntiró

Poble Espanyol

Ma-1043

SA UE RG BU NA

Ma-1012

Santa Eugenia

320

Ma-3017

(Ciutat de Mallorca)

Coll d’es Vent 395

Ma-1016

Calvià

(133) Garrafa

Ma-1

Punta Moragues

Cala Racó Cap de sa Mola Cala Llamp Cala Marmassén

Ma-30

Font 350

Segui

Sa Cabaneta Es Figueral

Urb. Son Vida

Ma-1032

Capdellà

Ma-1

318 276

Pòrtol

Ma-20

Andratx

Antió

Ma-1016

Ma-3010

Ma-3011

482

S’Arracó

Marratxí Ma-13A

Ma-13

Ma-1040

Grua

422 330

Ma-1030 Ille Pantaleu Cala Llebeig Cala Conills Castell de Sant Elm Cap Llebeix Enrich

Ma-11

385

614

Baset

Ma-3040

Son Sardina Es Secar de la Real

Cans

Ma-1041

Bauzà

343

491

Cala Sa Trapa Basset

Sen Ma-3020

Biniali

Ma-2040

Festival Park

Establiments Son Gual

Galilea

T

Sta. Maria del Camí

307

La Reserva Parc de natura

Ma-10

Bachas

Binigual

Consell Ma-2030

Ma-1040

Puigpunyent

1026 926

Ma-2050

Lafiore

Cala de ses Ortigues

Descarregador Fondal de ses Basses

Ma-13

Binissalem

666

Ma-1110

593

Es Verger

Galatzó

Ma-13A

Ma-2022

Ma-2020

(196)

833

Mirador de R. Roca

Bunyola Ma-11

Esporles

Ram

876

Ermita es Coco

Namarich

650

626

Ma-1100

325 Punta de sa Foradada

(233)

Cabaspre

La Granja Ermitade Maristella

Puntals

Estellencs

409

Alaró

(225)

562

Ma-10

(152)

Penya de Can Jeroni

Cartoixa de Valldemossa

932 Cala Estellencs Port de Estellencs Cala Ca’s Xeremier Coll d’es Pi Platja Can Pruaga Punta de sa Lluenta

Lloseta

Ma-2110

Ma-2010

(425)

M

748 822 Ma-2100

Jardins d’Alfabia

Ma-10 Coll de Claret

L’Hermitage

550

Ma-11 A

Fátima

Punta Ferranda Torre Talaia de Ses Animes

Coll de Soller

496

Mancor de la Vall

Puig de Sa Creu Soucadena 672 816

Castell d’Alaró

Valldemossa

de sa Moneda

Port d’es

Plana Canonge

Sant LLorenç

641

Ma-2100

1062

874

Túnel de Soller

Punta del Cavall Port sa Cova Cala de Punta d’es MIrador d’es Puig Cavall Bernat Son Bunyola Corral Fals

Caimari

Oratori de Cris Rei

Orient

1067

Fontanelles

Cala de Valldemossa

Пещера Höhle

6

1103

1090

Alfabia

Teix

Els Ermitans

Port de Valldemosa

1047

Suró

Ma-11

Mirador de Sa Foradara

Мельница Mühle

Puig d’e

L’Orfre

Cala de sa Costa Brava

sa Foradada

Башня Turm

1348

Tossals es Tossals Verts

Sant Bartomeu

Cala de Deià

Ma-10

Mirador de ses Barques

Racó d’es Gall

Развалины Ruinen

Ma-2130

1443

805

Santa Catarina Punta de Sóller

Часовня Kapelle

Puig

Ma-10

Ma-2141

Sa Costera

78

920

1002 843

459

Cala Tuent

Замок Burg

439

es Puig Carago

Es Puntarró Punta Negra

Ma-6014

Cala Vella ses Olles

Sa Torre

Racó d’en Casetes

Ma-601

Badia Gran

Cap de Regana Caló de s’Arena

Talaiot Ma-6014

Ma-6014

Capocorb Vell

M

Punta Llobera

Cap Blanc

Cala Carril

Vallgornera

Cala Pi Punta Capocorp

Cap d’es Pinar Cala en Tim

P

M-1

Autobahn Автобан Schnellstraße Автострада Landstraße Проселочная дорога

Второстепенная дорога Nebenstraße Другие дороги Andere Straßen Железнодорожные пути Bahngleise


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Cap de Catalunya Font Salada Cala Punta Tomás Figuera Punta de sa Font Salada

Illa Colomer Cala Castell Punta Galera Cala Extremer Punta Topina

Punta Beca

Puig d’es Corp

Figueretes

ses Cordes

353

Torre d’Ariant

Ma-2200

838

Ma-2220

Pollença Ermita de Roser Vell

oler

Ma-2202 s’Amaldraba

89

Ermita de la Mare de Deu del Puig 92

Ma-2200

Punta Sabaté Cala sa Mare de Déu Listris Punta Negra Cap de Pinar Ses Caletes Ses Salines Punta Corrent Ses Pasteres Cap Gros Cala Solana Punta Solana

Badia de Pollença Cala Volentina Platja de Cuarassa Punta de Manresa Cala Platja de Roger sa Vall Cap de Bou Verpell

Esglesia d’es Temple

Ma-10

Punta Casereta Illa Formentor

Punta de l’Avançada

Massot 634

Ermita de la Victoria

Muralles d’Alcúdia

Tomir Sa Moleta

885

442

Ma-3460

825

Puig de Son Fé

334

266

Ma-13

Puig d’es Fangar Sant Miquel

0

Las Gaviotas

s’Oberta

Ma-3433

Platjes de Mallorca

Platja de Muro

Parc Natural

Coves de Campanet

Binibona

Platja d’Alcúdia

Ma-3470

323

190

es Barracar

Punta Ferrutx

Cas Capellans

(24)

Ma-2131

Moscari

Búger

Ma-3422

Ma-3431 Ma-3432

Puig d’Inca (292)

Ma-3500

Museu de Mallorca

Muro

Ma-3400 Ma-3430

m Ca

e íV

de

ll

M

Talaiot

Ermita Sant Crist

Ma-3241 Ma-3240

257 Ma-4041

Mare de Deu dels Angels

Esquerda

471

382

Ruberts

Sant Nofre

Ma-3232

Sant Llorenç des Cardassar

Petra

255

Ma-3130

Sant Joan

Pina

Ma-3130

Ma-4023

182 Cala Nau

Ma-4021

Manacor

Sa Coma

Galiana

Museu Arqueologic

Villafranca de Bonany

Ermita de Sant Miquel

Mancades

220

Ma-4020

Moli den Sopa Ma-5110

SAFARI ZOO

S’Illot

146

Torre de ses Puntes

Ermita de la Pau Ma-5017

Ma-4024 Ma-4023 Portocristo Novo Coves dels Hams

Ma-14

Ma-5101 Ma-5111

Santuari de la Mare de Deu de Cura Santuari de Sant Honorat Santuari de N.S. de Gracia

Porreres

Cala Manacor Cala Murta

Ma-14 Coves del Pilar

Cala Magraner Cala Virgili

318

Ma-5040

Felanitx

Mola

263

Cala Bota Cala Soldat Cala Setrill Cala Antena Cala Romaguera

Sant Miquel

169

Ma-4011

Ma-5120

El Calvari San Salvador Cementeri de Jesus Ermita de Sant Salvador 509

Ma-4010

Ma-4014

Cala Domingos

Mamellas

Campos

Ma-5120

271

Ma-14

Ma-4010

15

Portocolom

Castell de Santueri

Santa Julia

Ma-4016

Cala s’Algar

Ma-4012

Ma-4060

S’Horta

Punta d’es Jonc

Sa Punta Punta de ses Crestes

Cas Concos

Cala Marçal

Ma-6031 Ma-6030

Ermita de Sant Blai

Cala Brafi

Ma-14

Son Toni Amer

Ma-19

Ma-6014

270

Santuari de la Consolacio

Ma-6030

Alqueria Blanca Ma-19

Portopetro

Ràpita

Santanyí

Salines de Llevant

Platja de la Ràpita

Ma-6101

Botanicactus Ma-6040

Es Llombards

Ses Salines

Gabina

Ma-6102

Ma-6100

Colònia Sant Jordi

Illa Llarga Punta d’es Tort

Cala Santanyí Cala Llombards

Estany d’es Tamarells

es Cotó es Cala Galiota Dolç

Cala sa Nau Cala Mitjana

Cala Serena Cala Ferrera Platja d’Or Cala Gran Cala Llonga

Punta de sa Galera Marina de Cala d’Or Cala de Sa Torre Punta de Sa Torre

Cala Mondragó

Ma-6100

Es Trenc

Morro d’es Ras

CalaMa-4013 d´Or

Ma-19

Ma-19 Punta de Sa C’an Barbut

Calonge

Puig Gros

Ma-6040

Ma-6015

Racó de mó s’Arena Punta Plana

Calas de Mallorca

Cala Murada

Ma-19

s’Estanyol de Migjorn

Cala Falcó Punta d’es Llevants Cala Serrat

Mola del Rangar

Ma-19

Cala Mandia

Cala Varques

Ma-5110

Ma-5100

Punta de Sa Roca

Cala Romàntica

Coves del Pirata

Santuari de Monti-Sion

Cala Mosca Cala Morlanda

Punta Rasa Cala Petita

Frontó d’es Mulà

333

294

Cala Moreya

Punta Reina

Ma-4014

Amoixa

200

Ma-5020 Mulet

Sa Punteta

Cala Anguila

299

Son Macià

Esglesia de Cristo Rei

Nebot

Ma-5020 Famella

356

major

Coves del Drac

Llodra

Ermita de Santa Creu

Puigde Ses Roques

10

Punta de n’Amer

Platja de sa Coma

Portocristo

Puig de Randa (542)

Ma-5018

Cala Millor

Cala Bona

Arenal de Son Servera

Ma-4022

Ma-5030

10

Ma-4026

271

Ma-15

Ma-3222

Montuïri

Ma-15

Badia d’Artà

Puig de sa Font

Ma-3320

Ma-15A

gaida

182

Son Carrió

Ma-3322

Ermita de N.S. de Bonany Els Calderers

Ma-3220

Cap d’es Pinar

Platja d’es Ribell

Port Vell Port Nou Port Verd

Atalayes

Ma-3310

Santuari de la Consolacio

Ma-3230 198

Cap Vermell

Cala Canyamel

Ma-4033

Ma-4030

Ma-3220

Company

Ma-3200

315

Son Ma-4034 Servera Corp

333

Ma-3323

Ma-3321

Ma-3340

Coves d’Artà

Jordi

Puig des Corp

Ma-3322 Ma-3300

Torre de Canyamel

Cala Rotja

Ma-3330

Xotano

da

Calicant

Punta del Carregador Cala de sa Font

Racó d’Estanté Punta d’es Marás Cova d’es Vells Marins Racó d’en Massot

Ma-4040 Ma-4031

Santuari de la Concepció

Ma-3011

Punta des Farayos

Cala Pedruscada Cala Carregador

Punta del Fondal

Ma-4042

Ma-15

Puig d’en Coto

Ariany

Ma-3140

Ma-4050 Cala Gat

Ma-4042 Mi

360

LLoret de Vistalegre

Ma-4040

Santuari de San Salvador Talaiot de ses Païses

487

Maria de la Salut Ma-3510

(144)

Castell Capdepera

Ma-15

Ma-3340

Sineu

(118)

Artà

Paré

Ma-3330

Ma-3520

Mittwoch

Costitx

Museu

Ma-3121

Ma-15

Platja de Son Moll Ma-3322

Talaiot de son Fred

Punta de Na Foguera Cala Moltó

Punta de Capdepera Torre Esbucada

Capdepera

Ma-12

Ma-3513 Ma-3512

ncelles

271

Cala Ratjada Cala Guya

Sta. Margalida Ma-3521

PM-3511

Ma-3120

405

Ma-3333

Ferrutx

Ma-3331

Jaumell

510

Ma-3440

Llubí

Cala Mesquida Moleta de Ley

Ma-3402

Ma-3442

PM-3440

Punta del Bunch Cap des Freu

Cala Torta

Noberdeta

Col. de Sant Pere Ermita de Betlem

Ma-3410

PM-3441

PM-3440 Serra de Sta. Magdalena

s’Estanyol

58

Cala Matzocs Cala Estreta Cala Mitjana

561

Cala de s’Estret

Punta de Pedacet Punta Llarga s’Arenal

Ma-3411

Ermita Santa Magdalena 304

Son Serra de Marina

Ma-12

(73)

Aubarca

Morei

Betlem

Cala d’en Sureda Caló d’es Cans

Punta Llarga Cala Serralet

Ma-3413

Ermita de Sant Vicenç

Faralló d’Aubarca

Platja de Font Salada

436

Cala Mata

Punta d’es Fenicis Ille d’en Porros Punta d’es Patro

Ma-3430

Ma-3501

Puig Tudosa

Punta d’es Barraca

Platja de Son Bauló

Ma-13

Ma-3240

Platja de Santa Margalida

Ma-3431

Selva

uro

Punta Trinquet d’es Moro Cala Fosca Es Sigle Cala de Penya Rotja

Punta d’es Caló es Caló

Ca´n PicafortCala s’Aigo Dolça

Sa Pobla

(202)

(121)

Talaia Moreia 432

(134)

Santa Maria

Cap Farrutx

Ma-12

S’Albufera

Ma-3420

Campanet

Ma-2130

Sa Bassa Blanca Punta de sa Vinya Ille de Alcanada

Torre Major

Ermita

Pico de Son Vila

Ma-2200

Inca

Ma-3460

Teatre Romá

Port d´Alcúdia

250

ig Ferrer

621

Polentia

Puig de Sant Martí

1102

753

Platja d’es Coll Baix Cap de Menorca

444

Alcúdia

Ma-2201 Axartell

Cala d’es Colt

Talaia d’Alcudia

Ma-2220

Ciuró Puig d’es Ca

Mallorca

Cala en Feliu

Cala Pi de la Posada el Caló sa Fortaleza

Port de Pollença

Ternelles

Cala en Gossalba

Cala Murta

Platja Formentor

Albercutx

Cala Sollerich

Ma-2203

399

334

Ma-2210

Hotel Formentor

Morral

Castell del Rei 544

Punta de la Sal

Cova de ses Cabres

Punta la Nau Punta de la Troneta Cala Punta de Bòquer MIrador Covas Blancas

Cala de Sant Vicenç

Cornavacas

Cap de Formentor Cala Aloy

Racó de les Arcades

Fumat

Punta Blanque Caló d’es Sol i Mina Punta Sabina Cap d’es Moro s’Estret d’es Temps

Cala Figuera Punta Bagaseta

Caló d’en Ferrà Punta Fontanella Cala de sa Comuna

Ille La Guardia

Cala s’Almonia

Platja d’es Carbó Ille Moltona

Platja de ses Roquetes

Estany de ses Gambes

Punta d’es Bous Punta Llarga

Ma-6110

Cala Figuereta

Cala en Tugores

Cala Màrmols Olla dels Bastons

Punta Galera

Platja d’es Caragol

Punta de sa Cresta

Punta Negra Punta d’es Milà

Racó de na Barbera

Cap de ses Salines

© Impresol Publicidad SL Apdo Correos 2 info@impresol.com www.impresol.com www.sunnymaps.com www.sunny-guides.com


ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В PUERTO PORTALS

Расположенный в самом сердце залива Пальмы, Puerto Portals является одним из самых престижных морских развлекательный комплексов на острове и на Средиземное море. Расположенный всего в 10 км от центра Пальмы и в 16 км от аэропорта, Puerto Portals стал настоящим символом качества. Puerto Portals имеет 670 причалов для яхт длиной от 8 до 60 м, на набережной расположены изысканные рестораны, бары, модные бутики, морские фирмы, ювелирные и парфюмерные магазины, агентства недвижимости. На протяжении всего года в Puerto Portals проводятся различные праздники и светские мероприятия, которые придают порту особый шарм. Некоторые из них, такие как парад Трех Королей и детские праздники, стали регулярными в календаре событий. Puerto Portals проводит и морские праздники, которыми отмечена история гавани, такие как парусная регата, а также многие другие, которые приятно вас удивят. Приезжайте и откройте все, что Puerto Portals предлагает вам. Puerto Portals · Edificio de Capitanía 07181 Portals Nous · Calvià Mallorca · Islas Baleares

Tel. 0034 971 17 11 00 Fax: 0034 971 17 11 17 marina@puertoportals.com www.puertoportals.com


ώҪӂҶүҰҮҽҷҪҺҸҮҷӅҳҹҸҺҼҪҵҹҸҲһҴҪҷүҮҬҲҰҲҶҸһҼҲ


Nasha Mallorca N 1