Page 1

BE/NAD/0015e/13 - October 2013

secrEtariaAT : Medipress Services events@medipress.be Tel : 02/352 07 80

Accreditering werd aangevraagd

co-organisator: Dr Yoshimi Sumio (IATROS)

In samenwerking met

V.U.: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals, avenue Pascal 2-4-6, 1300 Waver

Gent - Le Jardin Bleu plaats  : gent – Le Jardin Bleu Sintkruiswinkeldorp 62 A 9042 Gent (Sint-Kruiswinkel) België

Optimale behandeling van diepe veneuze thrombose woensdag

23.10.13 In samenwerking met


Optimale behandeling van diepe veneuze thrombose woensdag

23.10.13 20:00

20:00

Onthaal

20:30 Optimale behandeling van diepe veneuze thrombose Dr. Willaert (Vasculair Chirurg in Maria Middelaresziekenhuis te Gent)

Na afloop van de vergadering zal u een diner aangeboden worden

In samenwerking met


Optimale behandeling van diepe veneuze thrombose woensdag

23.10.13 20:00

antwoord kaart:

Titel : ............................................................................................................................................................................................................................................................

Naam : ............................................................................................................................................................................................................................................................

Voornaam : ............................................................................................................................................................................................................................................................

RIZIV : ............................................................................................................................................................................................................................................................

Adres : ............................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ............................................................................................................................................................................................................................................................

Stad : ............................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail : ............................................................................................................................................................................................................................................................

❏ Zal deelnemen            ❏ Niet zal deelnemen 

Send to Medipress Service S.A./N.V. Fax. +32 (0)2 354 59 17 - events@medipress.be Online inscription: www.medipress.be

In samenwerking met

BE/NAD/0015e/13 - October 2013


no postage

RESPONSE CODE

Medipress Services DA 853-222-6 1160 Brussels

gsk_invit_gent_hr