Page 1


Inleiding

In dit document vindt u de beschrijving van het e-portfolio MeVOLUTION (www.mevolution.net) en de daarbij behorende (web)app TagMe. Met TagMe kun je feedback vragen of geven op iemands kernkwaliteiten. U ziet in dit document geschreven tekst en screenshots. Zowel MeVOLUTION als TagMe zijn echter interactieve media; twee filmpjes, waarvan u hieronder de link ziet, wekken het geheel daarom veel meer tot leven. introductiefilmpje MeVOLUTION (4.46 min) http://www.youtube.com/watch?v=jRlrojsmn6U&feature=youtu.be introductiefilmpje TagME (3.19 min) http://vimeo.com/95248751 MeVOLUTION en TagME zijn vormen van digitale didactiek ontwikkeld vanuit de visie Social Learning by Design van Tom Oosterhuis e.a.. In een notendop zegt deze visie: "Een kind of volwassene kan leren om zichzelf bewust te sturen in zijn eigen ontwikkeling. Daarbij is leren reflecteren op basis van feedback de kern. Leren is een ontwerpproces in samenwerking met anderen. Dat sociale ontwerpproces (zie blz.9-10 voor een model) is steeds meer terug te zien in onze samenleving zowel in de privésfeer als binnen een professionele context. Daarom zou het wijs zijn om het sociale ontwerpproces een centrale plaats te geven binnen het onderwijs. Het vermogen tot sociaal ontwerpen staat gelijk aan het ontwikkelen van "entrepreneurial spirit"." Op dit moment is of wordt MeVOLUTION en de opleidingsdidactiek Social Learning by Design geïmplementeerd bij een aantal instituten. Op Het Friesland College (MBO), bij de bachelor opleidingen Dans en Docent Dans van De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (HBO), bij het Excellentie programma van de Saxion PABO Hengelo1 (HBO), bij de opleiding Creative Technology van de Universiteit Twente (WO), bij de post HBO-opleiding van de Nederlandse Jenaplan Vereniging en bij Jeugdhulp Friesland. Naast het onderwijs zijn er ook andere maatschappelijke terreinen die baat hebben bij deze visie. Voorbeelden hiervan: -Een masterclass/cursus in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Bibliotheken waarin bibliothecarissen uit Nederland en Vlaanderen in samenwerking met jongeren de bibliotheek van toekomst ontwerpen. -Het procesmanagement bij het internationaal bekroonde Bonifatius-project dat extreme drop-outs het stuur van hun leven weer eigen handen helpt nemen en ondersteunt bij het vinden van woonruimte, opleiding en baan. Bovenstaande visie Social Learning by Design en bijbehorende instrumenten (MeVOLUTION en TagMe) zijn ontwikkeld door de social enterprise DNR (De Nationale Rattenvanger B.V.). DNR verzorgt masterclasses, lezingen, cursussen en begeleidt bij (her)ontwerp van onderwijs en implementatie. Meer informatie via Tom Oosterhuis: tom@me-volution.net mobile: +31 6 2 951 6 941 www.mevolution.net

                                                                                                              1

Dit mede door Tom Oosterhuis ontworpen programma is beschreven in het boek Hoogvliegers, Ontwikkeling naar professionele excellentie blz. 51 en 52 onder redactie van Remco Coppoolse, Pierre van Eijl en Albert Pilot, Rotterdam University Press 2013

1


e-portfolio mevolution

MeVOLUTION is een e-portfolio dat de gebruiker ondersteunt bij het ontwikkelen van "ondernemendheid", een ondernemende houding. De evaluatie van jezelf (MeVOLUTION) verlangt dat je zelf je ontwikkeling ter hand neemt door leervragen te formuleren. Onderzoeken (exploration phase), ontwerpen (idea development phase), ondernemen (realisatien phase) en oogsten (harvesting phase) zijn 4 belangrijke samenhangende activiteiten, die het e-portfolio faciliteert en activeert. In MeVOLUTION kun je met alle soorten media gemakkelijk een mindmap maken. Je kunt tekstverwerken, documenten uploaden, foto’s plaatsen, video's inspreken, links maken. Elke leerstijl krijg zo een kans.

1.

2  


WERKRUIMTES Er zijn 2 soorten werkruimtes: 1. Een open werkblad (portfolio), zie de vorige blz.. Het werkblad kan door iedereen anders vormgegeven worden. Er is de mogelijkheid met verbindingsstreepjes de onderlinge structuur van het verhaal aan te geven. 2. Een ontwikkelruimte (4 fasen overzicht) In een ontwikkelingsruimte kun je de 4 fases van een leerproces in beeld brengen. Door dit te doen kun je reflecteren op de verschillende fases waar een proces uit bestaat. Waar zitten de problemen, waar was nog winst te behalen? Welke fase benadrukt je sterke kant en waar moet je hulpbronnen leren aanboren of sterker worden? Belangrijk is ook de laatste fase. Voldoet het behaalde resultaat? Wat doe je mogelijk de volgende keer anders? (reflectie)

(Op www.mevolution.net bij het tabblad "over mevolution" kun je meer informatie lezen en filmpjes bekijken)

3   


FEEDBACK Feedback is de motor van leren. De juiste feedback, op het juiste moment en op de juiste plaats, geeft het beste leerresultaat. Het is dus belangrijk dat een e-portfolio makkelijk toegankelijk is voor het vragen en geven van feedback. Als gebruiker van MeVOLUTION kun je aan iedereen feedback vragen op elk moment en op elke plaats in de wereld. Daarvoor is geen MeVOLUTION-account nodig. In een professionele setting wordt vaak gewerkt met een coach of begeleider. Je kunt dus ook je coach uitnodigen feedback te geven. Als coach of begeleider kun je zelf ook eventueel ongevraagd in een werkruimte kijken en doelgericht en effectief een leerinterventie plegen. Je hoeft niet te wachten; je kunt direct op de plaats in het portfolio waar je het nodig acht, je opmerkingen en aanvullingen plaatsen. Via een e-mail wordt de MeVOLUTION gebruiker op de hoogte gebracht. Het uitnodigen voor feedback gebeurt ook via e-mail. Voorbeeld: Joelle Groen (Joelle Groen) heeft jou uitgenodigd om op MeVOLUTION zijn of haar werkblad te bekijken. Je mag ook feedback geven op het werkblad. De naam van het werkblad is 'Prestatie 4 April 2014'. Je kunt het vinden op: www.mevolution.net/......... Via deze link log je automatisch in, dus stuur deze mail niet door naar andere personen. Met vriendelijke groet, De MeVOLUTION ServiceDesk 020 - 408 49 33 (ma-do 9:00-17:30)

Hoe kun je hier op reageren? Door op die link te klikken, kom je direct op een ontwikkelingsruimte of werkblad in MeVOLUTION. Ook precies daar waar de feedback gevraagd is. Je hoeft dus niet te zoeken. Je kunt dan iets schrijven, een filmpje inspreken of een document uploaden. Ook de feedbackgever wordt multimediaal gefaciliteerd. De feedback komt in een layer te liggen over het werkblad van de feedbackvrager. De feedbackvrager wordt eigenaar van de feedback en kan de layer uit- en aanzetten. Op die manier kun je feedback zichtbaar en onzichtbaar maken voor derden.

4   


COACHEN / BEGELEIDEN Als coach/studiebegeleider heb je al je leerlingen/ studenten binnen 1 muisklik bij de hand waar ook ter wereld en altijd. Ze staan geordend in een overzicht. Voorbeeld van een overzicht:

Feedback is pas effectief wanneer deze gericht wordt op een leerreferentiekader. Het leerreferentiekader geeft een vertaling weer van het profiel van een startbekwame professional. Het kan ook bestaan uit een set van kerndoelen. In MeVOLUTION kun je zo'n leerreferentiekader gemakkelijk integreren en online zetten. Dit maakt maatwerk mogelijk. Elke klant kan zijn eigen leerreferentikader digitaal beschikbaar maken aan de gebruikers. Hieronder zie je een voorbeeld van zo’n leerreferentiekader. Deze is van de bachelor dansopleiding van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. (Zie mevolution.net/jmd) .

5  


Het leerreferentiekader is digitaal beschikbaar en onderdelen daarvan kunnen met een link in de werkruimtes van MeVOLUTION worden geplaatst. Op deze manier zijn de leerdoelen dus bij besprekingen, evaluaties en feedback processen altijd dichtbij. 21 ST CENTURY SKILLS Hieronder zie je een model van de 12 vermogens die behoren bij de 4 fases. Zelf je leerproces ter handnemen, leren leren om levenlang leren mogelijk te maken betekent het ontwikkelen van deze 12 vermogens. Het is onze visie op "21st Century Skills". Door beter te worden in deze vermogens versterk je jezelf in een ondernemende houding. Je zult een beter antwoord vinden op de vragen van de huidige en toekomstige tijd. Je sociaal ontwerpende vermogen zal vergroten waardoor je succesvoller tot resultaten zult komen in de vraagstukken van de 21 ste eeuw.

6   


TagME, feedback op kernkwaliteiten

E-portfolio MeVOLUTION is nu zo'n 7 jaar succesvol in gebruik op verschillende onderwijsinstellingen en we ontdekten de behoefte aan een eenvoudig en speels instrument t.b.v. feedback. Naast de 12 vermogens van sociaal ontwerpen, leek het ons goed om 64 kwaliteiten te onderscheiden die ieder het verschil kunnen maken bij het doorlopen van het sociale ontwerpproces. Een kwaliteit is een eigenschap die je van nature hebt en kunt ontwikkelen tot een competentie. Een kwaliteit staat in de eerste plaats voor een bepaalde basishouding. De 64 TagME kwaliteiten beschrijven samen de "entrepreneurial spirit". TagME is een instrument dat je helpt om je bewust te worden van jouw kwaliteiten door je open te stellen voor feedback van anderen. Het is leuk om te gebruiken in je privéleven, maar je kunt het ook bewust inzetten ten behoeve van je professionele ontwikkeling. Het werkt als volgt. Je hebt - privé of zakelijk - een inspirerende ontmoeting met iemand. Zo had ik bijvoorbeeld gegeten met een goede vriend. Hij had geweldig gekookt en we hebben weer ontzettend gelachen. Ik heb een foto gemaakt van het toetje en selecteer een paar kwaliteiten uit de lijst. Ik zag passie en toewijding tijdens het koken en zijn humor is onverbeterlijk.

7  


Als ontvanger kun je kiezen of je deze feedback op wilt slaan bij andere andere feedback die je eerder toegestuurd kreeg. Zo ontstaat er een tagcloud van kwaliteiten rondom jouw profielfoto. Hoe vaker je wordt getagd met een kwaliteit, hoe groter de kwaliteit verschijnt in je profiel. Elke kwaliteit is beschreven en te vinden in de woordenlijst. Naast de kwaliteit is er ook "De andere kant van de medaille" te zien in het scherm. Die verwijst naar en beschrijft de doorgeslagen kwaliteit. Vaak is je ergernis over iemand een doorgeslagen kwaliteit van die persoon. Dus tik in de zoekmachine je ergernis in, druk op “de andere kant van de medaille” en vind de kwaliteit die er eigenlijk onder ligt. Zo kun je iemand helpen zijn kwaliteit uit te balanceren. Probeer maar uit.

8  


De kwaliteiten zijn ingedeeld in 4 kleuren die staan voor de 4 domeinen van het Sociale Ontwerpproces. Waarschijnlijk zijn 1 of 2 kleuren bij jou dominant. Een succesvol uitgebalanceerd team bestaat uit mensen die de 4 domeinen vertegenwoordigen.

9   


10  

140510 mevolution & tagme ned  
140510 mevolution & tagme ned  
Advertisement