Page 1

MeVOLUTION is een visie, een werkwijze en een e-portfolio op het gebied van zelfsturing in leren en ontwikkelen. Het is een vorm van ontwerpend leren. De visie in een notendop: Ontwerpend leren betekent dat de student met zijn leerbehoefte de 4 fases leert doorlopen van een ontwerpproces.

Deze 4 fasen processtructuur is niet bedoeld als een dwingend stappenplan. Je kunt in elke fase beginnen, voor en achteruit bewegen, kriskras door fases heen, maar uiteindelijk heb je activiteiten verricht in elke fase. De student leert zichzelf sturen in zijn eigen leren en ontwikkelen. Kunnen reflecteren is daarvoor de motor. Hij leert dit vooral door open opdrachten te vervullen, die zich zoveel mogelijk afspelen in de reĂŤle context van het beroep. Keuze vrijheid is essentieel, zowel bij de te kiezen opdrachten als binnen de opdrachten zelf. Voor de begeleiding van dit proces van leren en ontwikkelen is het weer essentieel dat elke student een coach/tutor/m entor heeft. De open opdrachten nemen in de loop van de opleiding toe in complexiteit. Om te komen tot verdieping van kennis, vaardigheden en beroepshouding, heeft de student gemakkelijk toegang tot bronnen. Dit kunnen boeken zijn, nieuwe media via het internet, een netwerk van deskundigen en de studenten onder elkaar: peercoaching. Voor een deel is er een vast aanbod van colleges en workshops, voor een deel is er een flexibele schil waarbinnen op aanvraag colleges, workshops en coaching on the job kunnen plaatsvinden verzorgd door vakspecialisten. www.me-volution.net


De student toont zelf aan waar hij staat in zijn ontwikkeling door middel van leer/ontwikkel bewijzen in het MeVOLUTION e-portfolio tot stand gekomen via reflectie en feedback. Om te kunnen aantonen waar je staat in je ontwikkeling is er een sturingsinstrument. Dit is een beschrijving/verbeelding van het expertniveau van een beginnend beroepsbeoefenaar in een taal die toegankelijk is voor de student en waar hij zich aan kan meten. Er is een knip in de opleiding: beoordeling om te leren, beoordeling om te kwalificeren. Beoordelen om te leren vindt plaats in het bovenbeschreven proces. De student stelt samen met zijn coach/tutor/mentor vast of hij klaar is voor kwalificatie: het verzilveren. Beoordelen om te kwalificeren gebeurt deels door middel van een proeve van bekwaamheid of meesterproef aan de hand van een presentatie-portfolio waarbij de beoordeling plaats vindt door een panel van deskundigen en deels door het behalen van bepaalde toetsen. Om studenten te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun vermogen tot zelfsturing maken we gebruik van de ontwikkelspiraal waarin 12 zelfsturingcom petenties staan beschreven.

Wij ondersteunen bij het vertalen van deze visie en aanpak naar uw organisatie en bij het duurzaam implementeren daarvan. We deden dit eerder o.a. op de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten: afdeling Dans, Het TOPprogramma van Pabo Edith Stein en de Universiteit van Twente: de opleiding Creative Technology. Meer informatie via Tom Oosterhuis tom@me-volution.net +31 6 2 951 6 941

www.me-volution.net

Gerleen Balstra gerleen@me-volution.net +31 6 535 96 711

MeVOLUTION op 2 a4tjes  
MeVOLUTION op 2 a4tjes  

onze visie en aanpak kort samengevat

Advertisement