Page 4

ПРАВЕТЕ БИЗНИС СО ЕВРОПА DASDSAF-1

Бугарска компанија специјализирана за извоз на бугарски сертифицирани органски производи бара увозници и трговци на големо на органски производи. Главни производи се органско овошје, зеленчук и средства за чистење за индустриски цели и домаќинства.

DASDSAF-2

DASDSAF-5

Шпанска компанија специјализирана за производство на пици бара дистрибутери и агенти, со цел да ги претстави своите производи на европскиот пазар.

ЕВРОПСКИТЕ МАЛИ И СРЕДНИ БИЗНИСИ НА ДЛАНКА!

Италијанска пекарница ДЕЛОВНИ ПАРТНЕРИ, специјализирана за производство на слатки ТЕХНОЛОГИИ, ЗНАЕЊЕ! и солени производи, ВАШИТЕ бара купувачи кои се ПРЕТПРИЕМНИЧКИ заинтересирани да ја купат оваа компанија целосно или ИДЕИ РЕАЛИЗИРАЈТЕ ГИ дел од компанијата. СО НАША ПОМОШ!

DASDSAF-3

Контакт: Огнен Гаревски Тел. (++389) 23244040 Факс: (++389) 23244088 www.mchamber.mk www.facebook.com/chamber.mk

БИЗНИС Огласник - Месечен весник за унапредување на Вашиот бизнис

DASDSAF-6

Унгарска компанија специјализирана за трговија со сушен зеленчук, зачини, диви печурки, овошје и медицински билки, бара партнери за дистрибуција на нивните производи, а исто така е заинтересирана и за склучување на поддоговорни активности.

Руска компанија специјализирана за производство и пакување на шеќер во мали пакувања, со лого, бара клиенти и дистрибутери. Компанијата гарантира за нивниот квалитет и флексибилност во цените.

DASDSAF-4

DASDSAF-7

Турска компанија Српска компанија специјализирана за специјализирана за производство на коцки производство на козјо шеќер и брашно бара млеко и производи од козјо млеко бара партнери за агенти и дистрибутери. Оваа турска компанија е една проширување на својот од водечките компании во капитал. Компанијата е областа на прехранбената заинтересирана за заеднички индустрија и имаат вложувања или продажба на дел од својот капитал. имплементирано HACCP (Food Safety System). 4

DASDSAF-8

Ерменска компанија производител на безалкохолни пијалаци бара агенти и дистрибутери. Оваа компанија произведува околу десет различни типови на безалкохолни пијалаци и три типа на природни сокови. Производството на оваа компанија се базира на еколошки чисти суровини.

DASDSAF-9

Британска компанија производител на пијалаци бара компанија која може да ги снабиди со пластични сламки и чаши.

DASDSAF-10

Мултинационална компанија од Велика Британија специјализирана за производство и продажба на сушени замрзнати производи бара компанија за трговска соработка.

Бизнис-Огласник на Стопанска комора на Македонија  
Бизнис-Огласник на Стопанска комора на Македонија  

Неделен бизнис огласник, објавете ја Вашата бизнис понуда при Комората

Advertisement