Page 2

ПОНУДА–ПОБАРУВАЧКА

Mmmmmmmm ....

GR00000037691

Компанија од Грција бара дистрибутер во Република Македонија за пласман на електро опрема

GR00000037690

Компанија од Грција бара дистрибутер во Република Македонија за пласман на кекси

CN00000037689

Компанија од Кина бара дистрибутер во Република Македонија за пласман на машка и женска горна и долна облека

Контакт: Мирјана Коцева Тел. (++389) 23244035 Факс: (++389) 23244088 mirjana@mchamber.mk

БИЗНИС Огласник - Месечен весник за унапредување на Вашиот бизнис

CN00000037688

Копанија од Кина бара диустрибутер во Република Македонија за пласман на опремa за осветлување на простории

BE00000037700

Компанија од Белгија бара дистрибутер во Република Македонија за пласман на чоколади во специјално пакување за различни намени

DE00000037695

ES00000037693

Компанија од Шпанија заинтересирана е да пронајде единствен застапник за продажба на фитнес машини во Република Македонија

US00000037382

Компанија од Америка бара Компанија од Германија бара да откупува бел мермер дистрибутер во Република воедно и за соработка со Македонија за пласман на компании кои извезуваат медицинска хартија,печатење процесиран мермер или на производи и додатоци мермер во блокови од во областа на здравството, Република Македонија метерелогијата, билети и етикети

GR00000037694

Компанија од Грција бара соработка со градежни компании и трговци на градежни материјали во Република Македонија за пласман на армирани бетонски зидови со термичка и сеизмичка заштита на објектите како и водена и звучна изолација 2

Бизнис-Огласник на Стопанска комора на Македонија  
Бизнис-Огласник на Стопанска комора на Македонија  

Неделен бизнис огласник, објавете ја Вашата бизнис понуда при Комората

Advertisement