Page 1

➤ EN TIDNING FRÅN STADSBYGGNADSKONTORET I NORRKÖPING

Let’s create

Norrköping EN TIDNING OM STADSUTVECKLING

Ostl närmänken ar sig Si d 10

Inre hamnen Snart byggstart Sid 8

Romana flyttade från Tjeckien till Norrköping:

”Jag kände mig hemma från första dagen” Foto: Rosie Alm

Sid 16

Med cykeln mot framtiden

Sid 24

Visualisering i världsklass Viktiga verktyg i stadsbyggandet Sid 32


Let’s create

Norrköping

Ur

innehållet 4 Tävling om kvalitet Karin Milles berättar

8–9

Inre hamnen

Foton: Gunilla Lundström och Crelle

Snart börjar vi bygga I vår framtidsvision tar vi sikte på år 2035. Då ska vi vara 175 000 invånare.” Kikki Liljeblad

10 Dubbla spår 4,5 mil genom Norrköping

12 Framtids­ planer för både stad och landsbygd

Norrköping ska vara en möjligheternas kommun ”Jaha-bostäder” – brukar en kommentar vara när jag berättar vad jag sysslar med. Men att vara politiskt aktiv i samhällsplaneringsfrågor handlar om väldigt mycket annat. Vi har i kommunens vision sagt att vi år 2035 kommer att vara 175 000 invånare. 40 000 fler än idag. Planeringen för Norrköping 2035 har redan börjat. Det behövs fler skolor, äldreboenden, gator, idrottshallar, parker och plats för företag i Norrköpings kommun. För att allt det ska finnas – för alla och i alla områden – behövs en väl genomtänkt och långsiktig planering. De nya översiktsplaner som kommunfullmäktige, i full enighet, antog i juni 2017 pekar ut riktningen för framtidens Norrköping. De visar bland annat var i kommunen det kommer att byggas bostäder och var olika sorters företag kan etableras. Översiktsplanerna skapar möjligheter att planera långsiktigt. Det ger förutsägbarhet både för människor och företag. De pekar ut en spännande utveckling. Planering handlar om livskvalitet men också om trygghet. Planering handlar om att skapa sammanhang och om möjligheter. Men framförallt handlar planering om människor. Människor som bor, lever och upplever. Som jobbar, reser och studerar. Som driver

företag, är pensionär eller går på förskola. Som jobbar natt eller letar efter nästa utmaning. Som kan vara sju eller åttiotvå. Som lever ensam eller tillsammans. Som kan gå eller förflyttar sig på annat sätt. Vi som fått det politiska förtroendet att ta beslut kring samhällsplanering måste vara lyhörda inför alla olika behov, åsikter och tankar kring hur framtidens Norrköping ska se ut. Men, jag har världens roligaste politiska uppdrag! Vilken förmån att under några år tillsammans med andra, både politiker, tjänstepersoner och kommuninvånare, få möjlighet att påverka utvecklingen i kommunen. Norrköping ska vara en möjligheternas kommun. Så är det inte idag. Många barn klarar inte skolan och alltför många vuxna går utan sysselsättning. Jag vill att alla ska kunna göra resan från ett liv till ett annat. Jag vill att Norrköping ska vara en kommun där människor kan leva, utvecklas och känna trygghet. Där du kan välja i vilken sorts bostad du vill bo eller i vilken del av kommunen. Att alla möjligheter är allas möjligheter. Med den synen är planering väldigt lite bostäder och väldigt mycket människor, möjligheter och frihet för alla. Kikki Liljeblad, Kommunalråd och stadsplaneringsnämndens ordförande

16 Romana kände sig hemma från första dagen 20–21 Nya stads­miljöer på kartan 24 Framtidens resande Gång, cykel, buss och spårvagn

28 Bygglovschefen Marita – Vi hjälper dig göra rätt 30 Nya förskolan Vattentornet 24 Världsklass Nya verktyg i stadsbyggandet

Foto: Rosie Alm www.activemediapartner.com PRODUCERAD AV: Active MediaPartner Nordic AB REDAKTION: Per-Åke Hultberg FORMGIVNING: Lorens Palmgren & Joakim Forsberg REPRO: Bildrepro Sthlm AB TRYCK: MittMediaPrint

2

FÖR BILAGOR KONTAKTA: Active MediaPartner Nordic AB, Per Azrang, tel. 070-640 34 16 per.azrang@activemediapartner.com

VID FRÅGOR OM INNEHÅLLET KONTAKTA: Evelina Johansson, kommunikatör tel. 011-15 53 86 evelina3.johansson@norrkoping.se www.norrkoping.se


Hela denna sida är en annons

– Vi vill i varje projekt tillföra något speciellt som passar till just den platsen. I det här fallet Kimstad Kyrkby, säger Rickard Myhrberg, till höger på bilden, som tillsammans med Marcus Jonsson driver företaget Conlega. Klinga Park

Den lokala bostadsutvecklaren

”VI VILL SKAPA VARIATION I ALLT VI GÖR” Den lokala bostadsutvecklaren Conlega håller just nu på att uppföra projekten Kimstad Kyrkby och Brf Svavelstickan i Ljura. Conlega ska dessutom delta i omvandlingen av gamla Smedby idrottsplats. Men först på tur står Klinga Park, ett unikt boende med golfbana runt knuten. Efter det väntar sedan ett toppläge mitt i stan på att bebyggas.

K

linga Park har ett helt unikt läge, alldeles intill Norrköpings Golfklubb. Det är nära naturen ändå nära till city, knappt tio minuter med bil, säger vd Rickard Myhrberg, som tillsammans med Marcus Jonsson driver Conlega. Ett bolag som med kontor i Norrköping

och Stockholm både nyproducerar och förvaltar bostäder. När Klinga Park står färdigt kommer området att bestå av totalt 40 småhus, 12 villor och 10 kedjehus med två våningar, samt 18 radhus med tre våningar. Allt med säljstart under 2018 med planerad byggstart under hösten. – Tomterna är högt belägna i söderläge med utsikt över golfbanan. Det här tror vi kommer att tilltala människor som älskar natur, friluftsliv, motion och idrott. Här finns fina skidspår och bra naturmark för både motion och rekreation. Dessutom kommer vi att anlägga en gång- och cykelväg som ansluter till buss, säger Rickard Myhrberg.

Som i alla Conlegas bostadsprojekt handlar det om gestaltningsmässigt hög kvalitet, arkitektritade hus anpassade till

Conlega bygger inga standardiserade dussinhus. I samtliga bostadsprojekt handlar det om gestaltningsmässigt hög kvalitet. Huset på bilden är Brf Svavelstickan i Ljura.

varje specifikt område. Ett bra exempel är det just nu pågående projektet Kimstad Kyrkby. I trivsam miljö och med kyrkan som närmsta granne byggs här totalt 36 villor och 8 kedjehus, varav 18 villor redan är inflyttade och klara samt ytterligare 8 under uppförande. – Vi bygger inga standardiserade dussinhus. Till Kimstad Kyrkby anlitade vi Tengboms arkitekter. Vi vill i varje projekt tillföra något speciellt som passar till just den platsen. Conlega har under sista åren vunnit ett antal markanvisningstävlingar i Norrköpings kommun. Det Rickard Myhrberg syftar på är dels ett flerbostadshus med 27 bostadsrätter på Ljurafältet med inflyttning nästa höst. Dels den markanvisning Conlega fått att bygga 36 parhus och radhus vid gamla fotbollsplanen vid Smedby IP. – Vi vill skapa variation i det vi gör. Det ska passa in i den befintliga bebyggelsen och samtidigt tillföra något unikt och spännande till området, poängterar Rickard Myhrberg. I just Smedby beskriver han en bebyggelse i trä och tegel, med sadeltak, och mättade färger, från grågrönt till laven-

del och rosabrunt. Målsättningen är att komma igång så snart detaljplanen är antagen. Förhoppningsvis med säljstart runt årsskiftet 2018-2019.

Så det kanske bästa till sist, åtminstone toppläget mitt i stan, en liten outnyttjad tomt som vetter mot Skvallertorget, alldeles intill 1700-talshuset Sista Supen. Här avser Conlega att tillsammans med ägaren till grannfastigheten, P.O. Kyndel, bygga 30-35 lägenheter i två hopbundna huskroppar på mellan fyra och fem våningar. Dessutom kommersiella lokaler i bottenplan. – Det är en fantastisk tomt, sista delen på Västgötebacken, säger Richard Myhrberg. Han betonar att det är en känslig miljö där det gäller att ta hänsyn till omkringliggande byggnader och platsens historia. – Samtidigt vill vi även här med modern design och arkitektur tillföra något nytt och spännande, självklart för de boende men också för alla dem som dagligen passerar. Här vill vi göra något riktigt bra för Norrköping.

www.conlega.se

3


Let’s create

Norrköping

”De tävlingar som vi haft har visat sig vara bra redskap att få fram rätt hus till sin plats.” Karin Milles

Bostadshuset Katscha vann första tävlingen i Norrköping där byggbolagen fick tävla om kvalitet istället för pris. Den hölls 2011. Katscha ha sedan fått många priser för sin arkitektur.

Stadsarkitekt Karin Milles:

Fakta

– Det ska vara rätt hus på rätt plats Foto: Ingrid Reppen

Det blir allt vanligare att byggbolag tävlar om att få mark att bygga bostäder på. Den första tävlingen i Norrköping där byggbolagen fick tävla om kvalitet istället för pris hölls 2011. Det gällde bostadshuset Katscha i Industrilandskapet.

Höga krav vid tävlingar En fristående jury går igenom alla bidragen. Efter ett urval presenteras ett slutligt förslag till vinnare. – Det är en medveten och klok politik

4

Foto: Rosie Alm

R

esultatet av tävlingen blev bra och Katscha har fått många priser för sin arkitektur. – De tävlingar som vi haft har visat sig vara bra redskap att få fram rätt hus till sin plats. Det har också blivit en större variation i det som byggs i stan, säger stadsarkitekt Karin Milles. På sin egen egen mark har kommunen möjlighet att välja vad som ska byggas på den och hur. Alternativet, att sälja till den som betalar mest, blir inte lika bra som när de som bygger hus bjuds in att tävla om god arkitektur och långsiktigt hållbara material.

– Det är viktigt att skapa nya attraktiva miljöer i hela Norrköping, säger stadsarkitekt Karin Milles. På bilden befinner hon sig på Västgötebacken. som innebär att vi får nya kvarter som är byggda med stor omsorg, både om platsen och om människor. Det som är bäst för platsen är också bäst för staden, konstaterar Karin. Ett aktuellt exempel är de nya bostäderna som nu byggs vid gamla buss­ stationen. Hörnet Drottninggatan–Norra promenaden. För två av de tre kvarteren har bostadsbyggarna fått tävla om vem som ska få bygga på platsen.

– Priset på marken har då redan varit bestämt. Utifrån det och våra krav på kvalitet har byggarna sedan tagit fram sina olika tävlingsbidrag. De vill ju vinna så det blir definitivt stor skillnad i kvalitet jämfört med när de bara tävlar om att få köpa marken. Här måste de hålla vad de lovar, säger Karin.

Stort intresse Att intresset är stort att delta råder det ingen tvekan om. Vid den senaste tävlingen för kvarteret Garvaren i Industrilandskapet deltog cirka 20 företag. – Men de här tävlingarna är inte bara för fina kvarter i vår centrala stad, påpekar Karin. Kommunen vill jobba på samma sätt i alla områden. – Det är viktigt att skapa nya attraktiva miljöer i hela Norrköping. Text: Per-Åke Hultberg Foto: Magnus Andersson

Tävlingar på gång: ›› Flerfamiljshus med hyresrätter i Lindö. ›› Kontor och bostäder i hörnet Norra promenaden-Packhusgatan. Exempel på avgjorda tävlingar: Katscha 2011 bostäder – vinnare: Ivarsson byggnads AB och Arkitektur + Development. ›› ”Väv” i kvarteret Sista supen bostäder – vinnare: ED Bygg och Spridd och Etat. ›› Kvarteret Rodga bostäder – vinnare: Kärnhem och Nyréns arkitektkontor (1:a pris) samt HSB och Semrén+Månsson (2:a pris). ›› Smedby bostäder, radhus – vinnare: Conlega och Marge + Land Arkitekter – flerbostadshus: Concent och Tengbom Arkitekter. ›› Strömsholmen 2016 hotell – vinnare: Tjuren och Nom Arkitekter. ›› Centrumtomten Inre hamnen 2017 kontor och publika funktioner – vinnare: Castellum och Enter Arkitektur. ›› Kvarteret Garvaren 2017 bostäder – vinnare: Botrygg och Arkitektur + Development ››

Arkitekturpriser Katscha: ›› Stora arkitektpriset i kategorin Årets bästa bostadsbyggnad 2016 vid den internationella bostadsmässan Mipim-awards i Cannes. Byggherre: Ivarsson byggnads AB. ›› Bostadspriset 2016 av Sveriges arkitekter. ”Väv” i kvarteret Sista supen. ›› Tidskriften Architectural Review utnämnde bidraget ”Väv” till vinnare bostadskategorin i Future Awards 2013.


Hela denna sida är en annons

Jag har arbetat inom banksektorn i elva år men har aldrig upplevt en sådan närhet till kunderna som här.” Länsförsäkringar Östgötas bankchef Filip Apelstav.

Tack vare sina över hundra matcher som fotbollsspelare i IFK Norrköping är Filip Apelstav en väl igenkänd profil i staden, som han menar är en helt annan stad än då han kom hit 1996.

Länsförsäkringar Östgötas nye bankchef Filip Apelstav:

”SPÄNNANDE ATT FÅ BIDRA TILL HELA REGIONENS FORTSATTA TILLVÄXT” Den andra maj 2017 var en stor dag för Länsförsäkringar Östgöta. Det var då som det nya fullsortimentskontoret i ”Magnentus Tower” på Hospitalsgatan invigdes. Det var också Norrköpingsprofilen Filip Apelstavs första arbetsdag som bolagets bankchef.

D

et kändes otroligt inspirerande att få flytta in i ett så fantastiskt fint och lättillgängligt kontor. Här finns nu alla våra affärsområden samlade. Det gör att vi på ett och samma ställe kan ta emot alla våra kunder, enkelt och smidigt, oavsett ärende inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Det går inte att ta miste på att Filip Apelstav trivs med sitt nya jobb. Han lyfter fram flera av bolagets styrkor. Givetvis

helheten, att täcka allt inom försäkring, bank och fastighetsförmedling. Länsförsäkringar Östgöta är riktigt starka på samtliga delar. Det innebär en otrolig trygghet för bolagets kunder.

En annan viktig styrka är det faktum att Länsförsäkringar Östgöta är lokalt kundägda. Drygt 230 000 östgötar, mer än varannan östgöte, är kund och därmed också bolagets ägare. Det betyder att kundernas och ägarnas intressen går hand i hand och gör bolagets lokala förankring unik. – Jag har arbetat inom banksektorn i elva år men har aldrig upplevt en sådan närhet till kunderna som här. Jag möter hela tiden människor som är stolta över att vara kund hos oss. Och samma känsla möter jag bland våra medarbetare. Det är väldigt speciellt, säger Filip Apelstav som beskriver Länsförsäkringar Östgöta som ett personligt bolag med stort hjärta.

Kort om Länsförsäkringar Östgöta n Grundades: 1871. n Kontor: 7 kontor i Östergötland (Norrköping, Ingelsta, Linköping, Tornby, Motala, Mjölby och Kisa). n Antal anställda: ca 400 engagerade medarbetare.

n Antal kunder: 230 000 östgötar. n Länsförsäkringar Östgöta är ett av 23 lokala länsförsäkringsbolag som tillsammans utgör Länsförsäkringar.

Han berättar att Länsförsäkringar Östgöta har som ett av sina främsta mål att ha marknadens mest nöjda kunder. Och enligt Svenskt Kvalitetsindex är man där. Mätningar för 2017 visar att Länsförsäkringar har landets mest nöjda privat- och företagskunder inom bank samt privatkunder inom försäkring och fastighetsmäklare. Man har även höga betyg när det gäller samhällsengagemang och hållbarhetsfokus. – Det här är om något en kvalitetsstämpel och en garanti som ger trygghet för alla våra kunder, både gamla och nya, säger Filip Apelstav och kommenterar det han nu på nära håll upplevt. Länsförsäkringar Östgöta har stark tillväxt med riktigt bra tillströmning av nya kunder. Bara under 2017 var tillväxten hela 6 000 nya privatkunder. – För mig känns det fantastiskt spännande att få vara med på den resan.

Lika spännande är det naturligtvis att han nu som Länsförsäkringar Östgötas bankchef kan bidra och medverka till utveckling och tillväxt i hela Östergötland. I synnerhet i hemstaden Norrköping, där Filip Apelstav bor sedan mer än 20 år tillbaka. Och tack vare sina över hundra matcher som fotbollsspelare i IFK Norrköping är han en väl igenkänd profil i staden.

Han menar att Norrköping är en helt annan stad idag än 1996, då han kom hit. Norrköping låg i lä efter Linköping, och det hände inte så mycket. – Idag är det ett helt annat läge. Här finns en attraktionskraft, en framtidstro och framåtanda som smittar av sig på alla oss som bor och verkar här. Det gör att Norrköping och Linköping nu tillsammans kan bidra med synergier som gynnar hela regionen, säger Filip Apelstav som här ser ett spännande framtidsscenario för Länsförsäkringar Östgöta. – Som lokalt engagerat bolag har vi unika fördelar. Vi känner verkligen vårt län. Vi lägger hela vårt engagemang och fokus här i Östergötland och vill med bredden av vårt erbjudande bidra till hela regionens utveckling. Vårt nya kontor på Hospitalsgatan, dit alla är hjärtligt välkomna, är ett bevis på vår långsiktiga och målmedvetna ambition – att hjälpa både invånare och det lokala näringslivet till långsiktig ekonomisk trygghet och en enklare vardag.

www.lansforsakringar.se/ostgota

5


Let’s create

Foto: Crelle

Norrköping

Jennifer Benckert, enhetschef för kommunens nya kontaktcenter.

Norrköpings nya kontaktcenter

Du ska få svar direkt

– Kommunen är en stor organisation och det kan vara svårt att veta vem man ska vända sig till. Så ska det inte behöva vara. Ingen ska behöva slussas runt innan de får svar, säger Jennifer Benckert, enhetschef för kontaktcenter – Nya kontaktcenter blir en gemensam ingång till kommunen och vi ser till att alla hamnar rätt. Det kan inte bli enklare.

Besök på plats Lokaler ska under våren ställas i ordning med en kundtjänst för personliga besök. Man kan också nå kontaktcenter via mejl och telefon. Då är det kommunens nummer till växeln som gäller – 011-15 00 00. Ingen behöver alltså längre fundera på vilket telefonnummer som är rätt. – Oavsett vilken fråga du har, ringer du alltid samma nummer. Eller besöker oss på plats, förstås. Allra helst kommer du att få svar direkt. I annat fall guidar vi vidare till rätt person inom kommunen, säger Jennifer. Kontaktcenter kan hjälpa till med alltifrån ansökning av förskoleplats och frågor om boendeparkering till val av hemtjänst. – Vi tar också emot synpunkter av olika slag. Det ska kännas enkelt och naturligt, som att prata med en god vän, säger Jennifer.

Fakta Norrköpings kommuns

Kontaktcenter Öppnar 2 juli Adress: Rosen, Trädgårdsgatan 21 Telefon: 011-15 00 00 Väkommen!

6

Via webbplatsen letscreate.norrkoping.se kan du hitta både bostad, studieplats och arbete. Även ta reda på vad som händer inom musik och nöje.

Webbplatsen Let’s create Norrköping

Ett budskap för omvärlden Under hösten lanserades webbplatsen letscreate.norr­ koping.se. Louise Flygt, som är kommunikationsdirektör i Norrköpings kommun, är mer än nöjd med resultatet och berättar gärna varför. Även vad den står för.

D

et ska vara enkelt att hitta information om vår stad för att flytta hit, besöka oss, studera eller etablera sig. Med sajten vill vi på ett inspirerande sätt lyfta fram Norrköpings styrkor. Här hittar du bredden av allt Norrköping har att erbjuda. Vad som händer och sker just nu och i framtiden. Vad ska det vara bra för, kanske den frågvise undrar? – Syftet är helt enkelt att stärka uppfattningen om Norrköping och vår attraktionskraft. Det handlar ytterst om att locka nya besökare, invånare, studenter, företag och investerare. Som ett skyltfönster för vår stad och kommun kan man säga. Vad är bakgrunden, är det ett resultat av ett verkligt behov? – Ja, verkligen. Det här är något som många frågat efter. Inte minst från före-

tagare har man efterlyst en samlad, snabb och enkel presentation om Norrköping att till exempel kunna ladda ner och använda vid olika typer av möten. Jag träffade nyligen IFK Norrköping. De berättade att de nu använder Let’s Create Norrköping i sina presentationer. Vad tycker du själv om resultatet? – Jag tycker att sajten förstärker känslan av att bo och leva i Norrköping. Det har varit många som har hjälpt till så det har verkligen blivit det breda innehåll som vi önskade. Via den här sidan kan du hitta både bostad, studieplats och arbete. Även ta reda på vad som händer inom musik och nöje. Men du hittar också många personliga berättelser om det dagliga livet i Norrköping. Till exempel varför man flyttade hit och varför man stannade kvar efter studietiden. Det handlar alltså om att marknads­ föra platsen Norrköping. Inte den kommunala organisationen, eller hur? – Om man vill besöka kommunens webbsida kommer man enkelt dit via sajten också. Till exempel för att ta reda på allt spännande som sker inom stadens utveckling, Ostlänken, nytt resecentrum, Inre hamnen med mera. På samma sätt som man tar sig vidare till universitetets utbildningsprogram, näringslivets olika

Foto: Fotofabriken

Snart kommer det att bli mycket enklare att kontakta Norrköpings kommun oavsett vilket ärende du har. Ett nytt kontaktcenter byggs nu upp på Trädgårdsgatan 21 och öppnar den 2 juli.

– Webbplatsen Letscreate.norrkoping. se är som ett skyltfönster för vår stad och kommun, förklarar kommunikations­ direktör Louise Flygt. nätverk och föreningar inom motion och idrott. Och självklart mycket mer. – Let’s create Norrköping handlar kort och gott om att ge en lockande bild av Norrköping. En bild som bidrar till att öka attraktionskraften och kompetens­ försörjningen och därmed till en långsiktigt hållbar tillväxt och utveckling för hela Norrköping. Text: Per-Åke Hultberg Foto: iStockphoto

Så mycket byggs det i Norrköping Mellan 2006–2014 byggdes ungefär 100– 200 lägenheter i Norrköpings kommun. 2015 satte byggandet av bostäder fart och cirka 1 000 nya bostäder, lägenheter och småhus blev klara under året. Under 2017 blev inte lika många bostäder klara. 380 lägenheter blev färdiga under

året. Men det betyder inte att byggandet av bostäder står still. På sida 20 kan du läsa mer om vilka projekt som är på gång. På gång i början av 2018 Just nu byggs det 23 flerbostadshus i kommunen. I dessa hus kommer det att

finnas 1 350 lägenheter – 888 hyreslägenheter, 388 bostadsrätter och 74 äganderätter. Det byggs också 171 småhus. Under 2017 antogs flera detaljplaner som gör det möjligt att bygga mer än 900 lägenheter.


Allt handlar om människor. Fastighets AB L E Lundberg har bostäder, kontor och butiker i citynära lägen. Vi är en stor del av många människors vardag och det är också människorna som fyller våra hus med liv. Vi är lyhörda för andras behov och vill erbjuda en kundupplevelse i världsklass. I vårt arbete med hållbar stadsutveckling följer vi vår gröna tråd. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete på grönatråden.lundbergs.se

7


Let’s create

Illustration: Nyréns Arkitektkontor AB

Norrköping

Totalt ska uppåt 3 000 bostäder byggas. Plus allt det andra som en riktig stad ska innehålla: arbetsplatser, butiker, restauranger, caféer, besöksmål och så vidare. Kring 2030 tror man att allt ska vara klart. Men innan dess är det mycket som ska hända.

Snart börjar vi bygga In Efter några års planering är det snart dags att börja bygga Inre hamnen. I det gamla området i hamnen ska en levande innerstadsmiljö växa fram som en självklar del av centrala Norrköping. Bättre läge för utveckling av staden kan man knappast hitta.

P

laneringen har gått som förväntat. Just nu pågår arbetet med att rena förorenad mark. Samtidigt görs en del arkeologiska utgrävningar. När det är klart, sommaren 2018, kan gator, ledningar, nya kajer, broar och kanaler börja byggas. Först därefter är det dags för de första husen, tidigast 2019. Cirka ett år senare kan de första flytta in, säger Fredrik Wallin, projektledare för Inre hamnen. Totalt ska uppåt 3 000 bostäder byggas. Plus allt det andra som en riktig stad ska innehålla: arbetsplatser, butiker, restauranger, caféer, besöksmål och så vi-

dare. Kring 2030 tror man att allt ska vara klart. Men innan dess är det mycket som ska hända. – Då ska Johannisborgsförbindelsen vara klar. Det är nödvändigt för att Inre hamnen ska kunna bli den naturliga del av centrala Norrköping som vi vill ha, säger Fredrik.

Nära till vattnet Vad det handlar om är alltså att trafiken på Hamnbron behöver minska. Idag är trafikflödet som ett hinder mellan hamnen och innerstaden. Lösningen heter Johannisborgsförbindelsen. Det är den del av en ny ringled som planeras mellan Ståthögavägen, via Johannisborg, över Motala ström till Söderleden. – När den är klar kan vägen över Hamnbron bli en stadsgata istället för en trafikerad väg som den är idag, säger Fredrik som betonar att Inre hamnen definitivt inte är ett vanligt stadsbyggnadsprojekt. – Det mest spännande är den höga ambitionsnivån. De allmänna platserna och det centrala läget vid vattnet blir något

Planeringen av Inre hamnen har gått som förväntat. Just nu pågår arbetet med att rena förorenad mark. På bilden Fredrik Wallin, Daniel Hildén och Linda Gårlin, som jobbar med projektet. alldeles extra. Och inte bara för dem som bor i området. Som en naturlig del av innerstaden kommer alla Norrköpingsbor att röra sig här, framförallt på våren och sommaren förstås. Daniel Hildén är projektledare med ansvar för kaj, kanal, broar, landskap och gator. Han håller med. Nya kanaler,

fler broar och promenadvägar längs kajen gör Inre hamnen väldigt speciell. Även för Norrköpingsbor som är vana vid Strömmens forsande vatten. – Det här blir något helt annat. En riktig närkontakt med vattnet. Kanske främst vid den allmänna badplatsen som vi planerar intill en park mitt i området.

Nya torget blir en vacker plats att träffas på Torget har varit onödigt stort, ödsligt och ganska dåligt utnyttjat. Men nu ska det förändras. Med fler människor, liv och rörelse och mycket gröna växter, kommer torget under våren att börja leva upp till sitt namn – Nya torget. – Det nya torget kommer att bli en vacker plats för Norrköpingsborna att träffas och hänga på.

8

Det menar Elisabet Manfred, landskapsarkitekt i Norrköpings kommun. Hon berättar om hur torget gjorts om. Det blir tre nya hus med bostäder med entréer mot torget. I mars flyttar de första in i de nya lägenheterna. Längst ner i huset finns lokaler för butiker, restauranger och caféer. Under våren kommer själva torget med mycket gröna växter att bli klart. Då flyttar också torghandeln tillbaka.

I arbetet med det nya torget har det varit viktigt att tänka på miljön. Ett exempel är markstenen som tidigare fanns på torget. Den kommer att användas igen. Men för att passa den nya utformningen läggs den i helt nya mönster tillsammans med nya granitplattor.

Garage under mark – Torget blir något mindre men mycket trevligare, säger Elisabet.

De tidigare 100 platserna för parkering är nu borta på själva torget. Istället finns över 150 allmänna platser i ett nytt garage under mark. Där finns även parkering för personer med funktionshinder, plats där du kan ställa din motorcykel och laddplatser för elbil. Infarten till garaget finns på Trädgårdsgatan. På själva torget finns nu nya fina parkeringar för cyklar. – Vi kommer att skapa en inbjudan-


Illustration: Utopia Arkitekter

Oavsett bostadstyp finns här i den vackra skogsbacken ner mot sjön Glan alla förutsättningar för ett boende utöver det vanliga.

Svärtinge Skogsbacke

UNIK BOENDEMILJÖ MED SJÖUTSIKT OCH SÖDERLÄGE Illustration: Castellum och Enter Arkitekter

Illustration: Nyréns Arkitektkontor AB

nre hamnen Det och promenaderna längs kajen gör att Inre hamnen kommer att erbjuda något unikt. Något som Norrköping, trots allt vatten, hittills har saknat, säger Daniel.

Bevarar det gamla i det nya Linda Gårlin, som är projektledare med ansvar för detaljplan och stadsbyggnad, ser också badplatsen som en stor attraktion. Detsamma gäller de djupa kanalerna där man kan åka med småbåtar. – Det är något helt nytt för Norrköping. Men inte bara det. Alla allmänna platser har en mycket hög kvalitet och har precis som hela bebyggelsen en stor och spännande variation. Det kommer att bli jättefint. Jag tror att både Norrköpingsbor och folk från andra håll kommer att lockas hit, säger Linda. Mycket handlar om variation i byggnadernas utformning med olika höjder och hustyper. Totalt ska cirka 14 kvarter bebyggas med 26 olika projekt, ritade av sammanlagt 22 arkitektkontor. – Det är en ovanligt hög kvalitet på byggnadernas utformning. Med så många byggherrar och arkitekter skulle det na-

de, grön och härlig torgmiljö, med planteringar, buskar och träd i flera nivåer. Det blir blommande växter, från tidig vår till sen höst. Med olika sittplatser skapas en trivsam plats att träffas på. En plats där du kan vara och bara sitta och njuta, säger Elisabet. Text: Per-Åke Hultberg Illustration: Sweco Architects

turligtvis kunna bli rörigt. För att undvika det har vi tagit fram en gemensam strategi för både färg och material. Vi vill behålla den nuvarande hamnens typiska stil, förklarar Linda. För att behålla den känslan kommer till exempel några gamla hamnkranar och vissa byggnader i tegel att vara kvar. Främst det välkända magasinet Andreas kvarn. Det är den mest framträdande byggnaden inom hamnområdet.

Baksida blir framsida Hela förnyelsen utgår från det nuvarande hamnområdets struktur med rutnät med kvarter, gator och gränder på samma sätt som i övriga innerstaden. – Det är otroligt tacksamt att få jobba med ett projekt som är så bra för alla. Vi renar marken och tar vara på det fina läget vid vattnet. En trist baksida av staden blir nu en framsida. En sak är säker, det finns inte många liknande projekt i Sverige, avslutar Fredrik Wallin. Text: Per-Åke Hultberg Foto: Rosie Alm

Utbyggnaden av Svärtinge Skogsbacke fortsätter med oförminskad styrka. Ett 30-tal villor är i dagsläget på plats. Men det är bara början.

H

är kommer upp emot 700 bostäder att successivt växa fram under de närmaste åren, alldeles intill det befintliga villasamhället. – Vi bygger ut etappvis och ser ingen avmattning, tvärtom. Vi har precis byggt färdigt infrastruktur för 60 nya tomter. De är nu ute till försäljning, säger Henrik Andersson, företrädare för familjeföretaget Östra Ryssnäs AB, som driver projektet tillsammans med Norrköpings kommun Det som nu växer fram är alltså en omfattande bostadsbebyggelse med olika typer av småhus. Riksbyggen har nyligen förvärvat mark för drygt 70 radhus och lägenheter. Dessutom bygger nu Östra Ryssnäs AB även parhus i syfte att hyra ut. – Möjligheten att hyra en bostad i Svärtinge har hittills varit begränsad. Varje bostad är på cirka 100 kvm. Dessutom ingår en solterrass med sjöutsikt på 40 kvm, ovanpå en tillhörande carport. Vi vill och försöker tillfredsställa de behov som finns och ser gärna att man kontaktar oss om man har några önskemål, vi upplever att det finns en efterfrågan av hyresrätter, säger Henrik Andersson.

sluttningen ner mot sjön Glan. Tala om drömläge – sjöutsikt och söderläge – med naturen som närmsta granne, ändå nära stadslivet. Mitt emellan Norrköping och Finspång, får man det bästa av två världar. De som flyttar hit kommer främst från Norrköping och Finspång, någon från Linköping och självklart även från Svärtinge. – Det är viktigt för oss att göra det möjligt för Svärtingebor som gärna vill bo kvar i området och kanske dessutom vill hyra en mindre bostad. Det kan exempelvis finnas de som upplever att huset eller tomten är för stor, säger Henrik Andersson. Han är själv är uppvuxen i Svärtinge och känner precis som hela sin familj ett starkt personligt engagemang att vilja bidra till ortens framtida utveckling.

– Vi vill göra något riktigt bra,

Det som framförallt lockar med Svärtinge Skogsbacke är givetvis det fantastiska läget, den vackra

något som både befolkningen i hela området uppskattar och som vi själva kan vara stolta över. Det ligger oss varmt om hjärtat. Alla dessa nya bostäder innebär givetvis en kraftig förstärkning av Svärtinge, som närmar sig 5 000 invånare. Viktigt att veta är att ny skola och förskola kommer att komplettera dem som redan finns. Även den kommersiella servicen förväntas öka. – Vi vill skapa ett så mångsidigt och attraktivt samhälle som möjligt. Oavsett bostadstyp finns här alla förutsättningar för ett boende utöver det vanliga. Vår vision är att alla ska kunna hitta sitt drömboende här i Svärtinge Skogsbacke.

Svärtinge Skogsbacke

svartingeskogsbacke

9


Let’s create

Norrköping

Vill du veta mer?

Runt den nya stationen på Butängen kommer området att utvecklas och byggas om. Hela staden kommer att påverkas och förändras. Området som idag präglas av handel och småindustri kommer att förvandlas till en modern, levande innerstadsdel med både bostäder och kommersiell verksamhet. Närheten till resecentrum, och därmed även Stockholm, gör stadsdelen till en attraktiv plats att bo och verka på. Här skapas plats för minst 6 000 boende och 6 000 arbetsplatser.

next.norrkoping.se/ butangen

Dubbla spår - 4,5 mil genom Norrköping

– Nu är planeringen i gång med full fart En ny järnväg med dubbla spår där tåg med hög hastighet kan köra kommer att byggas genom Norrköping. Järnvägen kallas för Ostlänken.

med planering. Detta gör de tillsammans med konsulter. Järnvägen kommer att börja byggas om några år. Men snart kommer man att förbereda för bygget, till exempel arbete med röjning av mark.

i är nu i full gång med planering och förberedelse av projektet. Men det är inte ett vanligt projekt. Det är ett av Sveriges största byggprojekt och kommer att ta lång tid att både planera och bygga. De första tågen kommer att börja rulla 2033–2035, säger Johan Levál, projektledare på Trafikverket för Norrköpings del av Ostlänken. För att Ostlänken ska kunna byggas behöver en del spår till olika järnvägar runt Norrköping ändras. Bland annat har en ny järnväg, Kardonbanan, för gods börjat att byggas på områdena Malmölandet och Händelö. (Se sid 14) Under en längre tid har Trafikverket och Norrköpings kommun arbetat med att ta fram förslag på hur Ostlänken ska gå genom Norrköping. 4,5 mil järnväg ska byggas från Stavsjö i norr till Bäckeby i söder.

Det är en stor utmaning att bygga dubbla spår genom en stad. Det är trångt och svårt att få plats och vi ska störa så lite som möjligt, säger Johan. I mitten av februari ska ett förslag på var och hur Ostlänken ska gå genom Norrköping visas. Då kan invånare i kommunen och andra som är intresserade tycka till i ett så kallat samråd. Därefter bestäms planen för järnvägen. – När planen för järnvägen är godkänd och ingen har överklagat vet vi hur allt kommer att bli, förklarar Johan. – Ostlänken betyder mycket för utvecklingen av både Norrköping och Östergötland. Men för oss som bor här i Norrköping handlar det inte bara om en ny järnväg genom kommunen. Tack vare Ostlänken kommer staden att kunna byggas ut och utvecklas, säger Ulf Arumskog utvecklingschef och samordnare för kommunens arbete med Ostlänken. – Runt den nya stationen på Butängen kommer området att utvecklas och byggas om. Hela staden kommer att påverkas och förändras.

V

Tunnel från Kolmården Flera broar och tunnlar måste byggas. Bland annat en ny stor bro över Göta kanal och ett par längre tunnlar. Den ena

Foto: Rosie Alm

– Det är ett av Sveriges största bygg­ projekt och kommer att ta lång tid att både planera och bygga, säger Johan Levál, projektledare på Trafikverket för Norr­ köpings del av Ostlänken. går ner i Kolmården och kommer ut på slätten utanför Åby. Den andra går under Norrköpings stad, från resecentrum och söderut. Vägar måste också byggas om eller ändras. – Att bygga en helt ny järnväg för tåg som kör med hög hastighet är en stor utmaning, konstaterar Johan. Under 2017 har arbetet kommit i gång med full fart. På Trafikverket och Norrköpings kommun jobbar cirka 80 personer

– Vi vill att spåren för järnvägen ska byggas ovanför marken. På det sättet blir järnvägen inte ett hinder och tar inte så mycket plats i staden, säger Ulf Arumskog, samordnare för kommunens arbete med Ostlänken. Nu under vintern kommer Trafikverket och kommunen att ta fram ett förslag för området runt stationen och hur järnvägen ska gå genom centrala Norrköping. – Vi vill att spåren för järnvägen ska byggas ovanför marken. På det sättet blir järnvägen inte ett hinder och tar inte så mycket plats i staden. Istället kan vi bygga mer runtom järnvägen, säger Ulf. Text: Per-Åke Hultberg Illustration: Josef Erixon

Smart återbruk på Fritidsbanken

Fem nya utegym – fler är på gång

Saknar du sport- och friluftsprylar?

Skippa svettiga gym – träna ute istället!

Ingen fara. På Fritidsbanken i Klockare­torpets centrum kan du låna utrustning helt gratis i 14 dagar. Du kan också skänka utrustning till Fritidsbanken som andra sedan får låna.

Under det senaste året har Norrköpings kommun byggt fem nya utegym i Navestad, Åby, Yxbacken, Himmelstalund och Getängen. Tanken är att erbjuda enkel och gratis träning för alla. Fler utegym är på gång framöver.

Smart återbruk!

10

Hela staden förändras


”VI ÄR EN STARK AFFÄRSBANK MED STORT SAMHÄLLSENGAGEMANG” – Vi har fortsatt starka siffror och är idag en av de bäst kapitaliserade bankerna i Europa. Det gör att vi som bank är väl rustade att kunna bidra med finansieringen till våra kunder vid kommande investeringar.

D

et säger Camilla Karlsson, företagschef Swedbank Norrköping. Hon betonar den trygghet det innebär för bankens företagskunder att Swedbank med sin starka lokala förankring kan och vill växa med sina kunder och deras finansieringsbehov. Regionen står inför stora framtida infrastruktursatsningar, Ostlänken och utvecklingen av Inre hamnen. – Vi vill naturligtvis även långsiktigt bidra till utveckling och tillväxt i Norrköping i bra projekt med kunder som vi vill växa med. – Vi är ett starkt team på kontoret i Norrköping med drivna, erfarna

och engagerade medarbetare med bred kompetens. Det personliga mötet där förtroende och långsiktiga affärsrelationer byggs och utvecklas, är enormt viktigt. Vi vill vara en proaktiv affärspartner och är genuint intresserade av kundens verksamhet och kan erbjuda helhetslösningar till både entreprenörsbolag, lantbruksföretag och stora bolag med komplexa behov.

Lika viktigt är arvet från sparbanksrörelsen. Det starka engagemanget i sociala samhällsfrågor är högt prioriterat. Fokus är att stödja lokalsamhället med olika initiativ inom utbildning, sysselsättning, integration och utveckling av det lokala näringslivet. Ett exempel på riksplanet är entreprenörstävlingen Rivstart. Av 4 000 tävlingsbidrag 2017 utsågs tio vinnare som fick var sitt startbidrag på 250 000 kronor, samt stöd att utveckla och genomföra sin idé. – Att två av vinnarna var entre-

– Vi vill långsiktigt bidra till utveckling och tillväxt i Norrköping i bra projekt med kunder som vi vill växa med, säger Camilla Karlsson, företagschef Swedbank Norrköping. prenörer från Norrköping och Linköping är naturligtvis extra roligt, säger Camilla Karlsson. Unikt för Swedbank är också att kunder via Sparbanksstiftelsen Alfa kan ansöka om bidrag till olika näringslivsprojekt. Under 2017 delades totalt nio bidrag ut i Norrköping.

– Flera av våra medarbetare på kontoret har också ett viktigt uppdrag att utöver ordinarie arbetsuppgifter

utbilda gymnasie- och högstadieelever i grundläggande privatekonomi. Under 2017 har kontoret tillsammans med Sparbanksstiftelsen Alfa träffat närmare 2 000 elever. Ett annat exempel är stöd till Ung Företagsamhet, som utbildar gymnasieelever i entreprenörskap. – Det här är bara några exempel som visar vårt samhällsengagemang och hur Swedbank som helhet satsar på företagande och entreprenörskap.

www.swedbank.se

Smakfull arkitektur med kvalitet och funktion i attraktivt läge på Slottsgatan 71 intill nya Comfort Hotel.

MODERNT KONTOR I NORRKÖPING Vi erbjuder nyproducerade kontorslokaler i Spinnhuset etapp 2, med inflyttning 2019. Totalt skapas ca 5 000 kvm kontor, fördelat på sex våningar plus garage. Fantastiska möjligheter att skräddarsy effektiva lösningar för kvalitetsmedvetna hyresgäster i miljöcertifierad fastighet nära stadskärnan och resecentrum.

Vill du hyra kontor i Spinnhuset?

Ring 020-260 260 eller maila lokaler@cushwake.com

Kontakta oss även gärna för annan rådgivning om kommersiella fastigheter. Cushman & WakefieldBråddgatan 1, 602 22 Norrköping Regeringsgatan 59, 103 59 Stockholm cushmanwakefield.se

11


Let’s create

Norrköping

När Norrköping utvecklas och växer ska både staden och landsbygden bygga vidare på det som redan finns. Det är också viktigt att inte glömma bort stadens stolta historia, det som gör Norrköpings så unikt.

Framtidsplaner för hela kommunen Vi ska bygga vidare på det som redan finns, behålla det unika med Norrköping och ta oss runt på ett bättre sätt. Det är några av de viktigaste punkterna i den nya översiktsplanen för Norrköpings kommun som godkändes av kommunfullmäktige i juni 2017.

bygga vidare på det som redan finns. Runt om i kommunen finns det områden som kan bli större och få fler invånare. Till exempel Ektorp, Skarphagen, Hageby, Nave­ stad, Krokek, Östra Husby och Kimstad. – När vi bygger nytt eller utvecklar områden utanför stan ska vi bygga där det redan finns till exempel vägar, järnvägar, bredband, vatten och avlopp. Då är det lättare för områden att växa och locka till sig fler invånare, säger Eva.

översiktsplanen planerar vi för framtiden. Planen ger förslag på hur vi ska bo, leva och arbeta i Norrköpings kommun och hur våra invånare och besökare ska uppleva Norrköping. – Var ska vi bygga bostäder, platser att arbeta på och butiker att handla i? Var ska det finnas parker och hur ska vi ta oss runt i staden och på landsbygden? Det är vad en översiktsplan handlar om, förklarar Per Sandler och Eva Weibull Winter. De har arbetat med att ta fram den nya översiktsplanen för Norrköpings kommun.

Behålla det unika

I

Bygga vidare på det som finns Idag bor det cirka 130 000 invånare i Norrköpings kommun. 80 procent bor i stan och 20 procent i orter och på landet utanför stan. År 2035 kan det finnas cirka 175 000 invånare i kommunen. Då är Ostlänken klar och i stan kommer det att finnas nya områden, bland annat Butängen runt stationen och Inre hamnen. Om vi ska kunna fortsätta bygga och utveckla i och utanför staden måste vi

12

Det finns mycket som är unikt med Norrköping och som många är stolta över. Till exempel Motala ström, spårvagnarna och promenaderna. – När vi bygger nytt och utvecklar stan ska vi inte glömma bort vår historia och det som gör Norrköping unikt. Det ska synas att det funnits många industrier här och att vi har många gamla höga hus som är byggda i sten, berättar Per. Områden med träd och gröna växter

ska finnas kvar och bli fler. Bäckar och vatten som varit gömda i rör under marken ska lyftas fram. Då får vi nya platser med mycket träd, gröna växter och vatten mitt i stan.

Olika typer av boende För att de som bor här ska bo kvar och fler ska flytta hit behövs det olika typer av boende. Små och stora hus ska finnas, med både lägenheter att hyra och köpa, och villor eller radhus. Men den svåraste och kanske viktigaste biten, menar Per, är att vi Norrköpingsbor måste tas oss runt på ett bättre sätt. Idag åker många bil. Det är inte så många som cyklar eller åker spårvagn och buss. – Det behöver vi ändra på. Vi har inte plats med fler bilar. Text: Per-Åke Hultberg Foto: Rosie Alm

Fakta: Översiktsplan ››

››

››

 arje kommun ska ha en aktuell V övergripande plan över hela kommunen. Planen ska visa hur till exempel mark, vatten och byggnationer ska användas och utvecklas. en nya översiktsplanen för D Norrköpings kommun godkändes av kommunfullmäktige den 19 juni 2017. Planen har två delar – landsbygd och stad. orrköpings kommun har också N en gemensam översiktsplan tillsammans med Linköpings kommun.

www.norrkoping.se/oversiktsplan


BANKEN MED DET PERSONLIGA MÖTET – Vi tror på den lokala närvaron. När andra skär ner på kontoren och bara ger rådgivning på nätet och via telefon, gör vi både och. Vi är både lokala och digitala.

D

et säger Cicki Törnell, kontorschef på ett av Handelsbankens två kontor i Norrköping, det stora som ligger på Drottninggatan. Det andra kontoret, som ligger på Fjärilsgatan, representeras av Marika Ronnerheim.

– Vi är en lokal bank med stark lokal förankring. Vi har dock den stora bankens resurser med kontor och kompetens i stora delar av världen. Vi vill vara nära våra kunder säger hon och poängterar att båda kontoren är fullsortimentskontor och de flesta av besluten fattas på kontoren. – Vi har stort fokus på tillgänglighet. När andra centraliserar gör vi tvärtom. När du pratar med din personliga bankman pratar du med beslutsfattaren. Ungefär som det var förr på alla banker, säger Cicki Törnell. Här i Norrköping, precis som i Handelsbankens samtliga kontor, finns med andra ord en bred kompetens inom allt som hör till en modern banks service- och tjänsteutbud.

Det vill säga, Handelsbanken är det lokala kontoret där det personliga mötet prioriteras. Där man som kund känner sin bankkontakt och därför kan känna stort förtroende.

– Vi känner våra kunder och de känner oss. Det gäller både privatpersoner och företag. Det gör också att du som kund får snabba beslut, individuella lösningar och ett personligt engagemang, betonar Marika Ronnerheim. Samtidigt erbjuder Handelsbanken givetvis alla digitala banktjänster. I det fallet är man inget undantag. Absolut inte. – De flesta bankkunder gör sina enkla vardagsärenden digitalt. Som alla andra banker är vi tillgängliga via webb, appar och telefon – dygnet runt, året om. Men när det gäller rådgivning med lokal närvaro och personliga möten är det fortsättningsvis mycket viktigt för oss, säger Cicki Törnell.

– Vi vill vara banken som är både lokal och digital, säger Cicki Törnell (t.v.) och Marika Ronnerheim kontorschefer på kontoren i Norrköping. föredrar att besöka sin lokala bankkontakt. Framförallt vid livets stora och viktiga händelser. Kanske köpet av den första lägenheten, det första huset, sparandet till barnen, inför pensionen och så vidare. Då vill man inte vara anonym.

– Vi tror på långa relationer som håller över åren. Vi har i generationer hjälpt våra kunder att ta kloka beslut kring sin ekonomi. Vi vill vara både digitala och lokala. Det vill säga personlig service, avslutar Marika Ronnerheim.

Det här är också något som Handelsbankens kunder verkligen uppskattar. Inte bara äldre, som man kanske skulle kunna tro. Det gäller kunder i alla åldrar. Även ungdomar som är födda in i den digitala världen

Vi har ditt NYA boende!

www.handelsbanken.se

ÄGARLÄGENHETER I NORRKÖPING CENTRALT SÖDER VID ALBREKTSVÄGENS BÖRJAN KV. Vattenkannan

FASTIGHETSPROJEKT I NORRKÖPING AB

Totalrenoverade lägenheter – anmäl dig på hemsidan! www.ostgotaporten.se

FÖRSÄLJNING PÅGÅR, MER INFO:

www.boivattenkannan.se

13


Let’s create

Norrköping Vilken är den bästa platsen i Norrköping?

Ravi Chandra Chintalcrinda, 30 år – Drottninggatan. Här finns jättemånga butiker och jag bor nära, det är skönt.

Raimo Kehusmaa, 81 år – Mitt hem, i området nära fotbollsarenan. Där är det bra.

Alisharifeh, 38 år – Folkparken. Jag och min dotter brukar promenera dit. Hon älskar att leka där, och på Busfabriken. Dit går vi också ofta.

Ronja Svensk, 19 år

Foton: Rosie Alm

– Jag gillar Kaktusplanteringen vid Carl Johans park vid strömmen. Där kan man sitta och njuta av utsikten.

Malmölandet

Ny järnväg nära E4 och hamnen Bravikens pappersbruk har funnits ute på Malmölandet sedan 1977. Sågverket alldeles intill startade 2011. Fyra år senare invigdes Rustas centrallager. Men det här är bara början.

M

almölandet är ett perfekt läge för verksamheter som behöver hamn, godsbangård, järnväg och europaväg, säger Per Sandler, projektledare med ansvar för översiktsplanen för Norrköpings stad. När Norrköping växer behöver nya områden utvecklas för olika typer av verksamheter. Malmölandet är ett viktigt område. I nya översiktsplanen har området pekats ut för etableringar av industrier. Det gäller främst företag som behöver stora ytor med minst två av trafikslagen: sjöfart, järnväg och väg.

lång järnväg för transport av varor, mellan stambanan vid Åby och hamnen på Händelö. Järnvägen passerar alltså rakt över Malmölandet. Där kopplas den ihop med Norrköpings nya godsbangård. Det här är också en viktig del av Ostlänken och det egentliga startskottet. Per förklarar: – Innan Ostlänken kan börja byggas inne i centrala Norrköping måste den nuvarande godsbangården vid centralstationen vara borta. Vi räknar med byggstart ute på Malmölandet inom ett par år.

sjöfart, järnväg och väg. Det blir också mer plats för utveckling av staden med nya bostäder och verksamheter. Text: Per-Åke Hultberg Foto: Norrköpings kommun

Fakta: Malmölandet ››

Mer plats för utveckling Men det handlar inte bara om Ostlänken. Kardonbanan är en betydelsefull satsning för framtiden, oavsett den nya höghastighetsbanan. – Det blir smidigare att transportera gods på järnväg och att flytta gods mellan

››

››

Ny järnväg för gods

Susanne Borgslycka, 47 år – Åbackarna, där finns vacker natur mitt i stan och man kan gå runt strömmen, och ta en fika på charmiga Färjargården. Det är lugnt och skönt där.

14

Malmölandet är ett perfekt läge för företag som behöver hamn, godsbangård, järnväg och närhet till E4. Här finns idag bland annat Rustas centrallager. Kommunen förbereder nu mer mark. Framför allt på Malmölandets västra och södra del, närmast Händelö. Ny järnväg – Kardonbanan – byggs just nu. Den ska kopplas ihop med Norrköpings nya godsbangård, som börjar byggas inom ett par år.

Per berättar att kommunen nu jobbar med att förbereda mer mark. Framför allt på Malmölandets västra och södra del, närmast Händelö. – Vi räknar med att flera företag kommer att flytta dit under de närmaste åren. Kardonbanan som byggs just nu är mycket viktig för den fortsatta utvecklingen. Kardonbanan är en fem kilometer

Fakta: Norrköpings Hamn attendjup: 6,0-14,9 m V Kajlängd: Ca 3 300 meter ›› Hamnområde: 1 170 000 kvm ›› Antal anlöp 2017: 1 073 st ›› Antal hanterade containers 2017: 132 193 TEU* (*Twenty-foot Equivalent Unit) ››

Är en halvö direkt norr om Norrköping vid Bråvikens strand. I norr begränsas den av Norrviken och i söder av Loddbyviken, Motala ströms utlopp i Bråviken. Det ligger strategiskt med tillgång till hamn, europaväg och järnväg. Delar av området kommer därför att utvecklas vidare för industriverksamhet. ommunen har tittat extra noga K på hur naturvärdena kan kombineras med industrier. De höga naturvärdena, främst i form av ekar, kommer att skyddas. På norra delen av udden på Malmölandet ligger ett naturområde som är skyddat genom Natura 2000.

››

››

I planförslaget ligger ett grön­ stråk som ska utvecklas och bevaras och som binder ihop Natura 2000-områdena på Malmölandet och Händelö.


Hela denna sida är en annons

Här syns Johnny Eriksson och Emma Skanser på bredbandsenheten, Norrköping Vatten och Avfall, på ett besök i Simonstorp.

FRAMTIDSSÄKERT FIBERNÄT FÖR ALLA Du surfar efter information, barnen spelar på datorn eller ni kollar på en bra serie. Nätet ska bara funka, annars leder det till irritation. Norrköpings fibernät har kapacitet som både räcker och blir över, till hela familjen. Har du inte anslutit dig än? Lugn, möjligheten finns fortfarande!

N

orrköping Vatten och Avfall vill erbjuda sina invånare, även de som

bor i glesbygden, en trygg internetanslutning med hög kvalitet. För några år sedan ökade takten på fiberutbyggnaden, vilket bidrar till Norrköpings utveckling på många sätt. Även om bredband via fiber underlättar vardagen är det också en förutsättning för ett blomstrande näringsliv nu och i framtiden, både på landsbygden och i staden.

– Snart är vi klara med utbyggnaden till privatpersoner i villaområden. Vi har några ytterområden kvar med grävstart inom de närmsta åren. Dessutom byggs

Nyfiken? Hör av dig, vi svarar på dina frågor Vi svarar på dina frågor om det kommunala fibernätet och hjälper dig med din anslutning. Emma Skanser, 011-15 35 93, emma.skanser@norrkopingvattenavfall.se Johnny Eriksson, 011-15 36 58, johnny.eriksson@norrkopingvattenavfall.se

det helt nya villaområden som också ska få möjlighet att vara en del av vårt nät, ett exempel på det är Södra Vrinnevi. Intresset för att ansluta sig har varit stort och många inser värdet med fiber i fastigheten, säger Johnny Eriksson, projektledare på bredbandsenheten på Norrköping Vatten och Avfall, som bygger fiber på uppdrag av Norrköpings kommun. – De som inte anslöt sig när vi grävde i området kan ansluta sig i efterhand. Det är bara att höra av sig till oss så berättar vi mer om din anslutning, säger Emma Skanser, som är säljkoordinator på bredbandsenheten. Fibernätet ger många fördelar eftersom tekniken är mer stabil och driftsäker än exempelvis det mobila nätverket. Alla vet hur irriterande det är när uppkopplingen bryts eller ”hackar”. – En annan stor fördel är att vårt fibernät är öppet, med fri konkurrens bland tjänsteleverantörerna. Att många får vara med och slåss om kunderna innebär pressade priser hos de leverantörer som erbjuder tjänster i vårt nät, säger Emma.

– Vi brukar säga att vårt nät är rustat att möta alla framtidens tänkbara behov. Det kan handla om allt från kameraövervakning till fjärrövervakning av ventilation eller vattenförbrukning. Det gör att fastighetsägare och andra företagare ser det positiva med att ansluta sig till det kommunala nätet, säger Johnny. Nu när utbyggnaden av fibernätet har kommit så långt ligger stort fokus på att höja säkerheten ännu mer. Till exempel kommer de mest betydande teknikbo-

darna, en slags centralstationer för fibernätet, få extra utrustning för reservkraft vilket minimerar risken för avbrott. – Vi är glada att kunna erbjuda alla hushåll, företag och även kommunala verksamheter som förskolor, skolor, äldreboenden och liknande att surfa säkert med snabbast möjliga hastighet. Vårt fibernät klarar av att många enheter är uppkopplade samtidigt och det är minimal risk för störande avbrott, säger Johnny. Med andra ord, du som bor i Norrköping kan känna dig trygg med att både du och familjen, släktingen på äldreboendet, barnet eller barnbarnet i skolan har tillgång till snabbt, stabilt och tryggt bredband som fungerar dygnet runt. Det underlättar vardagen för alla och främjar Norrköpings tillväxt. Text: Jessica Holm Foto: Crelle

www.norrkopingvattenavfall.se

15


Let’s create

Norrköping ”Här finns ett fint centrum med gamla byggnader, mycket vatten och fina vägar att promenera på”

Romana och familjen trivs i Vilbergen

– Jag är jätteglad att få bo i en så fin stad Romana Vanickova och Johan Thuresson har valt att bo och leva i Norrköping. De träffades när de studerade i den tyska staden Dresden. Nu, tio år senare bor de med sina två små barn i ett nybyggt radhus i Vilbergen.

T

ill Norrköping kom Romana och Johan av en slump, men här kommer de att stanna kvar. – Eftersom vi båda kan tyska tänkte vi först bo i Tyskland. Men det var svårt för Johan att hitta ett bra jobb där så vi flyttade till Sverige istället. Romana ville bo i lite större stad och flyttlasset gick till Linköping där Johan började jobba på SAAB. Romana fick arbete på Mjölby kommun. När Romana fick nytt jobb på Länsstyrelsen i Nyköping började de leta efter ett nytt boende. Eftersom Norrköping ligger mitt emellan Linköping och Nyköping flyttade de hit. – Vi tycker båda två att Norrköping är en trevlig stad att bo i. Den är faktiskt lik Dresden. Här finns ett fint centrum med gamla byggnader, mycket vatten och fina vägar att promenera på. Och så finns det spårvagnar, precis som i Tyskland. Jag kände mig som hemma från första dagen och är jätteglad att få bo i en så fin stad, säger Romana, som ursprungligen kommer från Tjeckien.

Romana Vanickova

Det var en fin lägenhet men alldeles för liten när familjen växte. Hösten 2015 flyttade de till ett nybyggt radhus i Vilbergen. Romana, Johan och barnen Elias och Ellen trivs bra där. – Det är ett lugnt och fint område, lite utanför stan. Precis som vi ville ha det. Vi tycker om att det är nära naturen och att det är enkelt att både gå och cykla in till stan. Det känns också som ett bra område för barnen att växa upp i.

”Här vill jag stanna”

Bra område för barnen

Men Romana och Johan tycker också att det är viktigt med kultur. – Här har Norrköping ett stort utbud, säger Romana och ger några exempel. Här finns flera museer, en symfoniorkester och flera teatrar. Romana berättar att det var svårt att anpassa sig till livet i Sverige. – Det var tufft i början. Jag lärde mig språket snabbt men jag tyckte det var konstigt att inte träffa så mycket människor. Det kändes som att det bara var några månader på sommaren som jag träffade folk. Resten av året är många svenskar hemma. Så det var inte så lätt att skaffa vänner. Och fredagsmys har jag aldrig förstått, säger Romana och skrattar. – I Tjeckien går man ut, umgås och träffar vänner. Men nu har jag anpassat mig och jag förstår också varför det är så här. Mörker och kyla spelar stor roll, säger Romana som just nu är hemma med deras två små barn. – Jag tyckte om Norrköping redan första gången jag var här och här vill jag stanna, berättar Romana.

Hon berättar att deras första bostad var en lägenhet med två rum och kök. Den låg i ett gammalt hus nära konstmuseet.

Text: Per-Åke Hultberg Foto: Rosie Alm

Vilbergen är ett lugnt och fint område, lite utanför stan. Precis som Romana och Johan ville ha det. På bilden med lilla Elias 2 år.

Ny satsning på vandringar i stan för barn Norrköpings stadsmuseum erbjuder regelbundet olika vandringar i stan för vuxna, men sällan för barn. Det måste vi ändra på tänkte museipedagogen Ellika Kyndel. Under hösten 2017 har hon vid tre tillfällen tagit med sig elever från årskurs 2 på spännande upptäcktsfärder. Tillsammans har de då tittat på de gamla husen och miljöerna i Industrilandskapet. – Det har varit så underbart roligt att ge barnen verktyg att titta på hus – det som är lite högre upp. Det känns fantastiskt för mig som konsthistoriker

16

att få lyfta den speciella stilen på byggnader i Industrilandskapet. Vandringen tar cirka en timme och börjar vid stadsmuseet på Västgötegatan. Den fortsätter över Kungsbron mot det palatsliknande brandtornet med sina tornspiror. Därifrån fortsätter vandringen utmed Strömmen förbi den välkända Tuppen, på det som en gång var Norrköpings Bomullsväfveri. Sedan går vandringen även bron till Drags yllefabriker. Ellika berättar om barnens nyfikenhet när de upplever fallet och förstår att kraften i det forsande vattnet är orsaken till att staden ligger just här. Och

precis här vid Drags är ju fallet som en vattenrutschbana.

Barn ser och reagerar Barnen tittar uppmärksamt på de olika byggnaderna och förstår vad de tidigare användes till och hur de nu fått nytt liv. Tänk att gamla fabriker kan bli universitet. – Det är så viktigt att barn tidigt får lära sig att förstå och bli medvetna om sin omgivning. Förståelsen behövs för att de senare ska kunna påverka sin miljö, säger Ellika. – Vi har tittat på och pratat om detaljer

i byggnadernas stil, om olika material, som trä, puts och tegel. Material som kan berätta om utvecklingen och om hur bra affärerna gick. Att till exempel plåttak av koppar visar att här fanns det pengar. Barn ser och reagerar på allt runt omkring. Till exempel Strykjärnet, varför har det en sådan konstig form? Och varför har så många hus gulputsade fasader? – De här första vandringarna i stan med barn har bara varit ett test, förklarar Ellika. I vår är det full fart som gäller.

Museipedagogen Ellika Kyndel.


Familjen Vanickova/Thuresson omana, 35 år, civilingenjör R Johan, 35 år, miljöingenjör ›› Elias 2 år ›› Ellen 3 månader ›› ››

17


Händelö Eko-industriella park

ETT AV VÄRLDENS MEST EF Grannar som samarbetar för ett hållbart Norrköping. Ja det kan man verkligen tala om när det gäller den Eko-industriella park som växt fram på Händelö med E.ON och Lantmännen Agroetanol som initiativbärare.

T

illsammans har de utvecklat ett av världens mest effektiva energisystem som nu uppmärksammas stort över hela världen, säger Mats Eklund, professor i industriell miljöteknik vid Linköpings universitet. Grundtanken i samarbetet är att ett företags överskott blir till insatsvara hos grannföretaget. All energi och allt ”spill” i respektive verksamhet utnyttjas maximalt i så många led som möjligt. – Det är vårt bidrag till klimatomställning och ett hållbart samhälle, säger Jonas Lind, produktionschef för E.ON Energilösningar på Händelö. Professor Mats Eklund menar att båda parterna, med sina olika kompetenser och med stort engagemang, skapat en global förebild för hållbara industrier med ambition att bidra till grön omställning och minskad klimatpåverkan. Inte minst att göra upp med det fossila systemet inom transportsektorn, som är en av de största miljöbovarna.

Det normala inom industrin annars är att var och en jobbar för sig och löser sina olika miljöutmaningar. Här sker ett förtroendefullt nätverkande utifrån lokala förutsättningar, en samverkan som även leder till innovationer och tillväxt på kommersiell bas. – Resultatet är att både Lantmännen Agroetanol och E.ON uppnår ett högre energiutbyte och större klimatnytta än vad de olika verksamheterna skulle kunna

uppnå på egen hand, säger Mats Eklund. Startskottet till det som minst sagt lyckade samarbetet kan sägas vara Lantmännen Agroetanols etablering på Händelö 2001. Att vilja ha E.ON som närmaste granne var ingen tillfällighet. Händelöverket är en av Sveriges största kraftvärmeanläggningar. Bränslet är till cirka 95 procent förnybara biomaterial – samprodukter från skogen – och återvunnet avfall. Det som produceras och levereras är el, ånga och fjärrvärme, som motsvarar hela den mängd el och fjärrvärme som Norrköping förbrukar och den processånga som Lantmännen Agroetanol var ute efter. – Vi är helt beroende av processånga för att kunna tillverka drivmedelsetanol. Det är själva motorn i vår fabrik, förklarar Jan Mauritzon, vd för Lantmännen Agroetanol.

Han berättar att det började som en etanolfabrik för drivmedel, med spannmål från Östergötland som råvara. Det är visserligen fortfarande en stor och viktig del av verksamheten, men idag är begreppet bioraffinaderi betydligt mer rättvisande. Det vill säga en fabrik som förädlar biologisk råvara till flera förnybara produkter. I dagsläget lika delar bränsle, djurfoder och kolsyra – och mer är på gång. – Det har på flera sätt varit en tuff resa, men nu ser vi att det vi hela tiden trott bär frukt. Vi har satsat på effektiv och klimatsmart teknik och sett till att ta tillvara

På bilden från vänster: Jonas Lind, produktionschef för E.ON Energilösningar på Händelö, Jan Mauritzon, vd för Lantmännen Agroetanol och Mats Eklund, professor i industriell miljöteknik vid Linköpings universitet.

18

Samarbetet mellan E.ON Värme och Lantmännen Agroetanol visar att en modern industrimiljö kan vara en del av naturen. Industri är inte längre liktydig med smutsig och miljöfarlig. Här finns en samklang med natur och rekreation med få motsvarigheter i världen. spannmålsetanolens alla samprodukter. Och det är ingen tvekan om att vi idag tillverkar etanolprodukter med världsledande klimatprestanda, något som marknaden verkligen nu skriker efter, säger Jan Mauritzon.

Bland annat bidrog etanoltillverkningens ökade behov av processånga 2008 i sin tur till att E.ON valde att storsatsa i ytterligare en kraftvärmepanna, som stod färdig 2010 Med en investering på 1,5 miljard kronor. För Lantmännen Agroetanol handlade det om en tredubbling av produktionen. – De är idag vår enskilt största värmekund. Vi driver på varandra att vara i världsklass i våra olika verksamhetsområden, säger Jonas Lind, som inflikar att Handelöverket och övrig produktion i Norrköping kommer att leverera 100 procent återvunnen och förnybar energi 2025. Tillsammans har de båda grannföretagen alltså utvecklat ett energisystem i världsklass. Men de är inte ensamma. Flera andra ekoindustrier, som AGA och Svensk Biogas, är viktiga kuggar i det

som nu går under namnet Händelö Ekoindustriella park. Dessutom ingår Norrköpings kommun och givetvis regionens lantbrukare i kretsloppet.

Att det unika samarbetet väckt stor uppmärksamhet är inte direkt förvånande. Framförallt inom universitets- och forskarvärlden. Studiebesök ute på Händelö är också vanliga, både av forskare och politiker. – Vi har haft delegationer från både Kina och Kenya. Och vi har haft besök av regeringskansliet ett flertal gånger. Alla talar om klimatomställningen. Vi gör det nu, betonar Jonas Lind. Att ett stort industrisamarbete växt fram på just Händelö, som ju med sitt eklandskap är ett skyddat Natura 2000-område, är även intressant ur ett symboliskt perspektiv, menar Mats Eklund. – Det visar att en modern industrimiljö kan vara en del av naturen. Industri är inte längre liktydig med smutsig och miljöfarlig. Här finns en samklang med natur och rekreation med få motsvarigheter i världen.


Hela denna sida är en annons

EFFEKTIVA ENERGISYSTEM FJÄRRKYLA PÅ FRAMMARSCH

E.ON levererar både el och värme till Norrköpingshushåll och företag. Men också alltmer kyla.

N

orrköpings fjärrvärmenät började byggas ut redan på 1950-talet och består idag av många mil ledningar som förser Norrköping med miljösmart, effektiv och leveranssäker värme. Motsvarande nät för fjärrkyla är inte lika välkänt men ändå väl utbyggt, främst i stadens centrala delar söder om Motala ström. I takt med en ökad efterfråga har E.ON ambitionen att bygga ut fjärrkylanätet. – Fjärrkyla är på frammarsch. I vårt erbjudande av komfort och bästa inomhusklimat är fjärrkyla ett utmärkt komplement till fjärrvärme, säger Carl Johansson, försäljningschef på E.ON i Norrköping. Bland stora kunder nämner han universitetet, varuhusen i city och många kontorsfastigheter. Tillämpningar finns även för serverhallar och arkiv, där rätt temperatur är ett krav.

Carl Johansson betonar att E.ON ser en stor framtida potential i just fjärrkyla. Ambitionen är därför att expandera även till norra sidan av Motala Ström. Därigenom finns möjlighet att kunna leverera fjärrkyla till kommande utvecklingsområden till följd av Ostlänken med ett nytt resecentrum som ett exempel. – Vi har vi redan en pågående dialog med lokala fastighetsägare i detta område för att hitta bra lösningar. Dessutom finns ett gott samarbete med både Norrköpings kommun och det övriga näringslivet. Det gäller hela vårt utbud av energitjänster, säger Carl Johansson. För att möta marknadens behov och efterfråga av fjärrkyla

SÅ HÄR GÅR DET TILL: n E.ONs kraftvärmeanläggning – Händelöverket – levererar grön el och processånga, baserad på biobränslen via pipeline, till grannen Lantmännen Agroetanol.

åren blivit biogas av fordonskvalitet i Svensk Biogas anläggning, som bl a försett Norrköpings biogasbussar med bränsle.

n I etanolfabriken framställer Lantmännen drivmedelsetanol av stärkelserikt spannmål från närregionen och livsmedelsrester från livsmedelsindustrin. Etanolen säljs över hela Europa för att ersätta fossil bensin och diesel, något som är både klimatsmart och förbättrar luftkvaliteten i städerna.

har E.ON genomfört en kapacitetsökning och modernisering av sin produktionsanläggning. Den levererar idag 100 procent förnybar fjärrkyla med en mycket hög verkningsgrad, som också är smart anpassad för att ta tillvara frikylan från vattnet i Motala ström. – Det är otroligt spännande och roligt att verka i Norrköping just nu eftersom det händer så mycket. Staden växer och vi känner ett stort ansvar och vilja att erbjuda hållbara energilösningar. Andelen kommersiella lokaler ökar det är framförallt där vi ser en stark tillväxtpotential för fjärrkyla, avslutar Carl Johansson.

I vårt erbjudande av komfort och bästa inomhusklimat är fjärrkyla ett utmärkt komplement till fjärrvärme, säger Carl Johansson, försäljningschef på E.ON i Norrköping.

n Spillvärmen i form av hetvatten från etanolfabriken går tillbaka till Händelöverket och kommer Norrköpingsborna till nytta som fjärrvärme. n Samtidigt får Lantmännen Agroetanol samprodukter från etanoltillverkningen nya liv som råvaror. Bl a djurfoder som ersätter import av mindre hållbar soja. Andra strömmar har under

Händelöverket

E.ON Norrköping Helt Hundra 2025 (100% återvunnen och förnybar produktion 2025 – idag ca 95%) Leveranser: 950 GWh fjärrvärme 250 GWh el 480 GWh ånga 8 GWh fjärrkyla

Lantmännen Agroetanol Nordens största etanol- och foderfabrik Världsledande klimatprestanda – över 95% klimatbesparingar jämfört med fossil bensin och etanol Tillverkar: 200 000 ton etanol 200 000 ton foder 80 000 ton kolsyra

19


Let’s create

Norrköping ENEBYMO

Nya stadsmiljöer Ett urval av pågående och planerade projekt i Norrköping

10. ED Bygg bygger cirka 20 bostadsrätter i Västgötebacken. Klövern, Hyresbostäder och Studentbo planerar för cirka 90 studentlägenheter med förväntad byggstart 2018 längs Kungsgatan i kvarteret Bommen. Det planeras även för kontorslokaler och kommersiella lokaler i det nya stadskvarteret. Sandtorp 3. Norrevo bygger ny förskola i Sandtorp. Inflyttning 2018. Skarphagen 4. I Skarphagen bygger Norrevo ett äldreboende med 160 lägenheter. Såpkullen och Ektorp 5. Norrevo bygger 80 lägenheter i ett äldreboende. Norrköping vid Strömmen 12. Vid gamla busstationen bygger HSB cirka 65 bostadsrätter. 13. Kärnhem bygger cirka 55 bostadsrätter. 14. På Strömsholmen byggs ett boutiquehotell av Tjuren Projektpartner. Byggstart planerad till våren 2018. Hela området ses över och blir en välkomnande oas för Norrköpingsborna och stadens besökare med bland annat en ny park.

15. På parkeringen bakom förvaltningshuset Rosen planerar Hyresbostäder att bygga nytt bostads-och kontorshus. Tanken är att det ska bli cirka 70 lägenheter. Byggstart 2018.

spå

ng

svä

ge

HAGA n

Ljura 17 & 18. I Ljura bygger GG Bygg cirka 75 äganderätter.

n

19. Conlega bygger cirka 25 bostadsrätter i Ljura. Sandbyhov 23. Äldreboende byggs med cirka 55 lägenheter. Åby 26. Riksbyggen bygger seniorboende med cirka 50 bostadsrätter. 24 & 25. I Åby bygger Botrygg cirka 20 bostadsrätter.

Villagatan

Utanför kartan 27. I Tingstad bygger Nordic Care Holding AB ett LSS-boende med cirka 10 hyresrätter. 22. I Rambodal bygger Hyresbostäder cirka 55 hyresrätter.

1

Link

öp

väg ings

2

en

Hageby 21. Rikshem bygger cirka 130 hyresrätter. Björkalund 20. Hökerum bygger cirka 40 bostadsrätter. Mer på gång från Norrevo 2018-2019 ›› N ya förskolor i Ektorp, Hageby, Kimstad och Kättinge. ›› N y Gymnasieskola i Bråvalla. ›› N ya särskilda boenden (LSS) i Fyrby, Hallberga, Pryssgården och Vrinnevi.

Norrköpings nya Villastad BRABO utvecklar 300 villor, radhus och parhus i Torsviken ett helt nytt bostadsområde med utrymme för barnfamiljer, friluftsälskare och livsnjutare. Torsviken ligger naturskönt inbäddat i Bråvikens grönskande omgivningar med fria utsikter mot hav, skog och sjö. Här finns utrymme för strövtåg och naturupplevelser, sommar- och vintersport, motion och rekreation. I Torsviken skapar vi den moderna villastaden med äkta grannkänsla och bekväm närhet till storstadens utbud och service. Besök vår hemsida www.brabostockholm.se för mer information och intresseanmälan.

20

Fi n

ge

7, 8 & 9. Lundbergs bygger cirka 400 hyresrätter i Industrilandskapet.

TA B O R S B E R G

16. På Nya Torget bygger Botrygg cirka 40 bostadsrätter.

Industrilandskapet 11. I Västgötebacken bygger HSB ett 70-tal bostadsrätter.

PRYSSGÅRDEN

ks

2. I Kneippen bygger Hyresbostäder cirka 40 hyresrätter i ett trygghets­ boende.

KARLSHOV

Ri

Kneippen 1. Hyresbostäder bygger cirka 50 hyresrätter i Kneippen.

VIDABLICK

3

KLOCKARE TORPE T

al Hj

ma

r r B

Illustration: Björn Lundkvist

a

4

in nt

gs

ga

ta


24

26

25

ÅBY

I N G E L S TA D

S tå th ö

gaväg

en

23

S A LTÄ N G E N

12 13

14 Sjötulls

15

gatan

16 Ös tra

7

6

8

9

tgat

tv Han

an

an

erka

rgat

ers S:t P

n

Präs

rgat

Lindövägen

de

laga

n

na

Reps

gata

me

Skol

Pro

10 11

an

gata

n

17 18

sv

gs

en

in

äg

öp

rg

rk

be

de

gs

Da

de

n

LJURA

an

sle

at

g ha

sg

a

rp

Sk

rp

n

to

ge

Ek

5

Albrektsvägen

H yg

la Ö väg

eb

en

ag at an

19

Gam

EK TORP

de

rle

de

n

27

20 Söderleden

21 22

VI TROR PÅ NORRKÖPING Vi tror på Strömsholmen. Och vi tror att vi på Tjuren kan bidra till en fortsatt innovativ och hållbar stadsutveckling i regionen. Vi erbjuder ett djupt och brett fastighetskunnande. Och ett verkligt engagemang för att skapa värde i varje projekt. Nu söker vi fastighetsägare, entreprenörer och samarbetspartners som vill samverka med oss. För att både utveckla nya möjligheter och kvalitetssäkra redan uppsatta mål. Och tillsammans möta framtiden på denna unika plats i förvandling. Vi är här för att stanna.

www.tjuren.nu

21


Let’s create

Upplev superkrafterna

Copyright MARVEL 2018

Norrköping

C 2018 VE L AR tM gh yri op

Marvel Avengers S.T.A.T.I.O.N. Östgötaporten, Norrköping | 1 juni–31 augusti 2018 Nu öppnas portarna till Marvels fantastiska universum. Sommaren 2018 gästar den internationella succéutställningen Marvel Avengers S.T.A.T.I.O.N. Norrköping. Utställningen, som upptar hela 2 000 kvadratmeter, är fylld av interaktiv teknik, utmanande uppdrag och originalrekvisita från storfilmerna. Med ett besök i souvenirbutiken har du även chansen att ta med dig en bit av Avengers storslagna värld hem. Välkommen till äventyret!

Cinemateket:c/o på Cnema våren 2018 Under våren 2018 kommer Cinemateket tillbaka på Cnema. Här får du tillgång till hela filmhistorien. Klassisker för de nyfikna, men också film för de som sett det mesta. På Cnema visas fem utvalda titlar per säsong i den största salongen. Se programmet och läs mer om filmerna på www.cnema.se

Ny utställning om stadens historia

En ny utställning om stadens historia håller nu på att arbetas fram på Norrköpings stadsmuseum. Den handlar om två hittills inte så uppmärksammade århundraden i Norrköpings historia – 1600- och 1700-talen. – Den här perioden vet många ganska lite om. Därför blir den här nya utställningen spännande och kommer att berätta mer om stadens historia, säger Ellika Kyndel, museipedagog på Norrköpings stadsmuseum. Utställningen invigs under hösten 2018. Den handlar om en mycket betydelsefull tid i Norrköpings historia. – Det var under den här tiden som staden blev till. Innan var det en liten bondby, berättar Ellika.

När De Geer kom till stan

cnema Våren 2 018

Östgötateatern Marika Lagercrantz i huvudroll på Östgötateatern Hjalmar Bergmans klassiska roman Farmor och vår herre är en gripande berättelse om kärlek, minne och försoning. I Östgötateaterns kommande uppsättning spelar välrenommerade Marika Lagercrantz rollen som Farmor. – Att få barnbarn är något av det största som har hänt mig i mitt liv. I pjäsen fyller Farmor år och hon vill så gärna att barnen och barnbarnen ska komma. Kommer de eller kommer de inte? Hjalmar Bergmans berättelse griper över decennier och fyller mitt hjärta, säger hon. Föreställningen regisseras av Pontus Plænge och har premiär på Stora teatern i Norrköping den 24 februari.

22 Foto: Markus Gårder

Bild: Fru

kost på Tiffanys

År 1627 kom holländaren Louis De Geer till Sverige och Norrköping. Han brukar kallas den svenska industrialismens fader. Efter De Geer kom ett tusental tyskar, holländare och smeder från Belgien till Sverige. Alla hade med sig viktig kunskap om hantverk. I Norrköping började nu vapen, papper, mässing och ylletyger att tillverkas. Nu började också staden byggas upp med stenhus i ett rutnät. Den här historian kan vi till hösten lära oss mer om på Norrköpings stadsmuseum. Fotnot: Rutnätsstad innebär att staden är uppbyggd av raka, parallella gator som korsas av andra gator i vinkel så att ett rutnät av kvarter uppstår.

www.norrkopingsstadsmuseum.se


VI ENGAGERAR OSS I HELA BOENDET Östgötaporten fortsätter satsa långsiktigt i Norrköping. Det lokalt förankrade bostadsbolaget har för närvarande 2 300 hyres­ lägenheter i Hageby, Marielund och Innerstaden. Under de närmaste åren genomförs stora investeringar i hela beståndet.

V

i renoverar lägenheterna i vårt bestånd succesivt till nyskick, det är bland annat nya moderna kök med inbyggd Micro, diskmaskin, induktionsspis, kyl, frys och stenskivor, badrum i toppskick, nya golv och nya ytskikt. Befintliga hyresgäster har självklart förtur till nyrenoverat om de vill, betonar regionchefen David Lood. Parallellt pågår och planeras yttre renovering av samtliga fastigheter. Allt ifrån renovering av fasader, trappuppgångar, hissar, stammar och så vidare. Energimässigt satsar Östgötaporten på miljövänlig bergvärme.

Östgötaportens satsningar gäller inte bara renovering av befintliga lägenheter till nyproduktionsstan-

dard. Nej, här handlar det om ett äkta engagemang och ett socialt ansvar som inkluderar hela boendemiljön. – Vi brinner för att skapa trivsel och trygghet i hela bostadsområdet, även utemiljön, säger biträdande regionchef Christina Karlsson. Stort fokus läggs på integration över alla gränser, oberoende etniska och kulturella tillhörigheter. Det spelar ingen roll om du är gammal eller ung, pojke eller flicka, här handlar det om att se, förstå och lära känna varandra. Att helt enkelt bli kompis med sina grannar. Den senaste satsningen, har Östgötaporten och Hyresbostäder gjort tillsammans och det är Portenparken. En mötesplats för alla, mitt i Hageby, som nu är klar och invigd.

– Det är en fantastiskt fin park, nu i ett skick som vi vet kommer att locka besökare från hela Norrköping. Här finns grillplatser, utegym, småbarnslek, parkourpark, basketplan och konstgräsfotbollslan, här finns också Norrköpings första interaktiva lekutrustning som ska få fler barn att röra sig mer utomhus samtidigt som det blir ett lärande i leken. Det finns stora fina gräsytor, perfekta för picknick för hela familjen.

Vi växer i takt med våra kunders framgångar Vår tillväxt visar hamnens roll som nav i ett starkt och växande logistikläge. Här finns den kundnära flexibiliteten och serviceviljan, och samtidigt den stora hamnens kapacitet, resurser och långsiktighet. Med nya etableringsområden och en utbyggnad av hamnen rustar vi för framtidens godsflöden, fartyg och näringslivets krav på effektiv logistik.

En liknande ansiktslyftning har gjorts i Marielund. All äldre lekutrustning har bytts ut men inte bara det, även här finns interaktiv lekutrustning från Holländska Yalp

Vår ambition är nu att gå vidare och göra liknande satsningar i alla våra bostadsområden, avslutar Christina Karlsson. Välkomna till oss.

www.ostgotaporten.se

Vad väntar du på? Rikshem bygger nytt och vidareutvecklar stadsdelen Hageby i Norrköping. Fyra nya bostadshus med totalt 132 moderna och yteffektiva lägenheter på 1-3 rum och kök. Vad väntar du på? Läs mer och ställ dig i bostadskö på rikshem.se

norrkopingshamn.se Vi finns också på Facebook, LinkedIn och Instagram rikshem.se

23


Let’s create

Norrköping

Det ska bli enkelt att låta bilen stå Staden växer, antalet invånare ökar och Ostlänken ska byggas. Det innebär att resandet kommer att öka – troligtvis ganska kraftigt. Både till och från Norrköpings centralstation och i staden till jobb och skola.

M

ed Ostlänken kommer möjligheten att resa med tåg till och från Norrköping att fördubblas. Det tillsammans med bättre restider och fler invånare i kommunen gör att trafiken i staden väntas öka. För att vara beredda på ökat resande håller kommunen på att ta ett samlat grepp om framtidens resande. – Centralstationen kommer att få mycket större betydelse än idag. Dels som tågstation och dels som plats för byte mellan lokala och regionala resor med kollektivtrafik, säger Anna Larsson, projektledare för Framtidens resor. Hon berättar att projektet handlar om att ta fram prognoser för hur stora flödena till och från stationen kommer att bli. Det är viktigt som underlag i arbetet med hur framtidens station ska utformas.

Lätt att ta sig fram i stan Fler kommer att ta sig dit och därifrån, promenera, cykla, åka buss, spårvagn och bil. – Det är jätteviktigt att vi planerar och bygger en centralstation som fungerar för framtidens behov. Både för när Ostlänken tas i bruk och för lång tid framöver, säger Anna. – Lika viktigt är det att vi planerar så att man kan ta sig fram i staden på ett snabbt, tryggt och säkert sätt. Utgångspunkten är att gång, cykel och resa med buss, spårvagn och tåg måste öka, däremot inte biltrafiken. – Bilar i trafik och parkerade bilar kräver mycket yta. Vi har redan idag platser där biltrafiken skapar trängsel och köer. Därför måste biltrafiken hållas på samma nivå som idag, helst minska, säger Anna. Det handlar också om att behålla och utveckla Norrköping som en attraktiv stad som invånarna gillar att vara i. Även om att skapa möjligheter att röra sig i staden på mer jämlika villkor.

Motion i vardagen Det ökade resandet måste med andra ord göras med kollektivtrafik som buss, spårvagn eller tåg samt med cykel och gång. Det betyder att kollektivtrafiken måste förbättras med nya linjenät, snabba och raka dragningar, både för buss och spårvagn.

24

Fakta – Vi måste skapa bättre möjligheter för människor att resa och ta sig fram i staden utan bil. Det måste helt enkelt bli så pass bra att många fler väljer att låta bilen stå hela eller delar av resan. Man kanske inte behöver köra bil ända in till stadens centrum. Med bra platser för byte skulle man kunna parkera i utkanten av staden och därifrån åka kollektivt eller cykla. Vi håller nu på att arbeta fram olika förslag till lösningar, säger Anna. – Vi måste förbereda oss för ökat resande, säger Anna Larsson, projektledare för Framtidens resor.

Det gäller även för gång och cykel. Norrköping är en tät och fin stad som inbjuder till promenader och många gör det redan. Däremot ligger cykelåkandet efter många andra liknande städer. – Där finns en hel del att göra, menar Anna, som också slår ett slag för de positiva effekterna av att röra på sig. – De som promenerar och cyklar får motion i vardagen, helt gratis. Det är ju så viktigt. Varför inte ta vara på den möjligheten? Text: Per-Åke Hultberg Illustration: Erik Telldén

Promenera eller cykla och lev längre 150 minuter i veckan alltså drygt 20 minuter per dag Minskad risk genom fysisk aktivitet ›› Förtida död 20–35 procent ›› Hjärtinfarkt/stroke 20–35 procent ›› Diabetes typ 2 35–50 procent ›› Depression 20–30 procent ›› Alzheimer 40–45 procent Källa: www.pastaproject.eu Framtidens resor i Norrköping ›› Det finansieras till 50% av EU-medel (Fonden för ett sammanlänkat Europa). Projektet drivs av Norrköpings kommun tillsammans med Region Östergötland och ÖstgötaTrafiken som också är med och finansierar projektet.


Hela denna sida är en annons

Spiran blir som en helt ny byggnad, mitt i centrala Norrköping. Ett nytt landmärke med toppmoderna kontorslokaler.

– Vi förvaltar, utvecklar och bygger nytt

ALLTID MED MÄNNISKAN I CENTRUM Fastighetsbolaget Castellum är i högsta grad delaktigt i utvecklingen av Norrköpings stad. Nu närmast kommersiella fastigheter i kommande storprojektet Inre hamnen.

M

en det dröjer ännu några år. Under tiden har först Gamla Rådstugan och nu även fastigheten Spiran, före detta Swedbankshuset, fått kärleksfulla ansiktslyftningar. Målet i allt Castellum bygger och förädlar är att erbjuda Norrköpings modernaste kontorsytor. – Spiran blir som en helt ny byggnad, mitt i centrala Norrköping. Ett nytt landmärke med toppmoderna kontorslokaler. Dessutom kanske någon eller några butiker i bottenplan. Espresso House har redan öppnat sitt nyaste koncept i hörnet Drottninggatan/Prästgatan, Vi har redan många hyresgäster klara men ännu finns några ytor kvar att etablera sin verksamhet i, säger Cecilia S Aldén, affärsområdeschef för Castellum i Norrköping. Utöver en fantastisk utsikt erbjuds samtliga hyresgäster möjligheten att ta

del av en konferensavdelning i takvåningen längst upp i huset. I källarplan finns också en gemensam yta för dusch och omklädning. Där finns även ett nytt gym av det tuffare slaget, militärträning för alla.

– Vår förhoppning är att hela byggnaden, precis som alla övriga av våra nuvarande 13 fastigheter, ska fyllas med verksamheter som bidrar till Norrköpings fortsatta utveckling, säger Cecilia S Aldén. Castellum som verkar över hela landet har nu efter drygt två år etablerat sig i Norrköping på allvar. Och det är ingen tvekan om bolagets framtidsplaner. – Vårt engagemang är långsiktigt. Vi brinner för stadsutveckling och kommer med det vi är bra på att fortsätta ta en aktiv roll i Norrköpings spännande tillväxtprocess. Det vill säga fastighetsutveckling. Det befintliga fastighetsbeståndet är redan omfattande med välkända Knäppingsborg i spetsen. Men det är bara början. Ambitionen är att, tillsammans med våra hyresgäster, fortsätta att växa.

Främst genom fortsatt utveckling av egna portföljen men också viss nybyggnation.

– Viktigast för oss är att förvalta, utveckla och uppdatera de fastigheter vi redan har. Alltid med människan i centrum. Samspelet med våra hyresgäster är A och O. De är våra partners och vi vill växa med dem. Då måste man vara lyhörd, fånga behov och hitta flexibla lösningar. Det om något är vår egentliga kärnverksamhet och vårt signum, betonar Cecilia S Aldén. Men Castellum har också en hel del spännande framtidssatsningar på gång. Inre hamnen som sagt, men dessförinnan räknar Cecilia med att ännu ett projekt i centrala staden ska kunna förverkligas. Den här gången en mix av lokaler och bostäder. Det gäller en i dag obebyggd K-märkt yta, mellan Rådstugan och Knäppingsborg. – Vi arbetar med att tillsammans med kommunen och länsstyrelsen, ta fram ett förslag. Processen är igång. Här vill vi med stor omsorg skapa ett kvarter som passar in i den kulturhistoriskt känsliga miljön, avslutar Cecilia S Aldén.

– Vi brinner för stadsutveckling och kommer med det vi är bra på att fortsätta ta en aktiv roll i Norrköpings spännande tillväxtprocess, säger Cecilia S Aldén, affärsområdeschef för Castellum i Norrköping.

Fakta: Castellum är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på drygt 76 miljarder kronor. Vi ser styrkan i att vara stora. Det ger både våra kunder och våra ägare trygghet. Det ger oss dess-

utom resurser att inte bara utveckla våra fastigheter utan också bidra till hela städers och regioners utveckling. Men vi ser samtidigt styrkan i att vara liten. Att kunna bemöta våra kunder med närhet, kunskap om den lokala marknaden, korta

beslutsvägar och inte minst ett personligt engagemang. Du möter oss i starka tillväxtregioner i Sverige och i Danmark. Vi är inriktade på kommersiella fastigheter och driver vår verksamhet genom 20 affärsområden med ca 400 medarbetare.

www.castellum.se

25


I KYRKAN FINNS STOR RYMD FÖR MUSIK

SVENSKA KYRKAN ÄR ÄVEN EN DEL AV PORTALEN

26

Efter att ha bidragit med språkkaféer och svenskundervisning tog Svenska kyrkan för två år sedan steget fullt ut och är nu fullvärdig partner och finansiär i integrationsprojektet Portalen i Hageby och Ringdansen.

samhället, säger Katarina Wändahl, adjunkt hos Svenska kyrkan i Norrköping, Sedan starten har Portalen hjälpt mer än 250 personer ut i egen försörjning eller studier. Verksamheten utgår från individens behov av stöd för att eliminera de hinder som finns för att hitta en egen försörjning.

– Vi ser Portalen som en självklar plats där vi som kyrka vill medverka tillsammans med andra starka aktörer. Här får nyanlända ett sammanhang och möjlighet att påbörja vägen in i det svenska

– Kyrkan är en viktig del i den helhet som krävs för att hjälpa människor ut i egen försörjning. Vi är därför jätteglada över att ha med Svenska Kyrkan i det här arbetet. Det känns också som

en bekräftelse på att Portalens verksamhet är angelägen och att det vi gör håller en bra kvalitet, säger Tomas Lindquist på Hyresbostäder.

Portalen är ett samarbete mellan det kommunala bostadsbolaget Hyresbostäder, Migrationsverket, ABF, Marieborgs folk­ högskola, Arbetsförmedlingen och Svenska kyrkan i Norrköping.


Hela denna sida är en annons

Linda Folebäck,

församlingsherde i S:t Olofs församling Kom och var med, lyssna och sjung! Våra kyrkorum i innerstaden är öppna, tillgängliga och ofta är vi många som samlas för konserter och gudstjänster. Vi är stolta över våra kyrkomusiker, körsångare och de samarbeten som vi gör tillsammans med många andra. Att fylla de stora kyrkorummen med musik, ord och handling är en del av Svenska kyrkans bidrag till ett gott liv för alla i Norrköping. Vi vill att våra kyrkor ska vara en plats för rum och rymd med en tolkning av vad det innebär att vara människa.

På många sätt gör musiken världen till en vackrare plats. Musiken med dess mångfald av uttryck och genrer leder oss ofta till gemenskap, sammanhang, skönhet och upplevelser.

I S:t Olofs församling är musiken en stor del av vår identitet och berättelse om vilka vi är. Med rum och rymd för musik tolkar vi livet och mänsklighetens sammanhang i tro, hopp och kärlek. Med mäktiga instrument och sång hoppas vi på att förmedla en större dimension.

Linda Folebäck är församlingsherde i innerstadsförsamlingen S:t Olof, som också innefattar stadsdelen Lindö. Församlingen erbjuder möjlighet till delaktighet och andlig utveckling, både genom musiken och i församlingens många andra mötesplatser.

Sandra Lövbom Wall, projektledare Musikhuvudstaden

I kyrkan möter vi ofta musik med höjd, det vill säga kvalitet, mening och starka känslor. Här finns plats för musik i livets alla skeden. Faktum är att kyrkorna har blivit en betydande plantskola, ett av få ställen där unga röster eller musiker får ta plats i betydelsefulla sammanhang. Kyrkan fylls även med musik när Norrköping samlas av andra anledningar, som Kulturnatt, festivaler eller Earth hour. I oktober 2017 utnämnde UNESCO Norrköping till City of music. Norrköping är nu en del av det globala nätverket Creative cities. Fokus ligger bland annat på social hållbarhet, inkludering och jämlikhet i en tid när vi behöver det mer än någonsin.

Platser, städer eller länder har ofta sitt eget musikaliska uttryck. Framförallt handlar musik, det universella språket, om känslor. Musik kan få oss att vända tankarna inåt till minnen och funderingar - eller skapa gemenskap i nuet.

Mångfalden är redan stor, men får ständigt nya lager. Musik skapar en brygga av förståelse och upplevelser vi delar oavsett bakgrund.

I kyrkan finns det plats för olika genrer. Kyrkan lämnar plats för alla stämmor att blandas. Starka, sköra, unga, ljusa, mörka - vare sig de är tonsäkra eller inte. I kyrkorna sjuder det av musik guldkantad av tro, hopp och kärlek.

Sandra Lövbom Wall är projektledare för det kommunala projektet Musikhuvudstaden Norrköping. Det är ett projekt med målsättning att knyta samman Norrköpings olika musikaktörer och att bredda blicken utåt. S:t Olofs församling är en del av Musikhuvudstaden Norrköping.

DETTA HÄNDER n Torsdag 1 mars 12.00 S:t Olai kyrka LUNCHMUSIK MED SOPPA FRÅN ETCETERA KÄNSLIGA BITAR Emil Holmberg, orgel

n Lördag 28 april 18.00 S:t Olai kyrka KÖRKONSERT Vifolka gospel, projektkör, Petter Nyberg och musiker

n Söndag 4 mars 11.00 S:t Olai kyrka MUSIKMÄSSA DIN LJUSA SKUGGA Novakören, Anna Sköldh

n Torsdag 3 maj 12.00 S:t Olai kyrka LUNCHMUSIK MED SOPPA FRÅN ETCETERA KÖRSÅNG MED HAGA MUSIKKLASSER Klass 6C och 6D

n Torsdag 8 mars 12.00 S:t Olai kyrka LUNCHMUSIK MED SOPPA FRÅN ETCETERA ELEVER FRÅN DE GEERGYMNASIET Unga musicerar

n Lördag 5 maj 17.00 Hedvigs kyrka NORRKÖPINGSLJUD KÖRKONSERT Östgöta kammarkör

n Söndag 11 mars 17.00 Hedvigs kyrka SÖNDAGSKVÄLL I HEDVIG PADDY IS A WAYFARING STRANGER Prästen och hans vänner

n Lördag 5 maj 19.00 Hedvigs kyrka NORRKÖPINGSLJUD ORGELKONSERT Ralph Gustavsson

n Torsdag 15 mars 12.00 S:t Olai kyrka LUNCHMUSIK MED SOPPA FRÅN ETCETERA ANONYMA BITAR Emil Holmberg, orgel

n Söndag 13 maj 17.00 Hedvigs kyrka SÖNDAGSKVÄLL I HEDVIG VI ÄR EN SEKUND I EPOKERNAS STRÖM, MEN VÅRT LIV ÄR EN OERSÄTTLIGHET Låtar av Björn Afzelius med duon Billemar&Silverwitt

n Söndag 18 mars 17.00 Hedvigs kyrka SÖNDAGSKVÄLL I HEDVIG MAGNIFICAT AV J S BACH S:t Olofs kammarkör, Lars Beckman n Torsdag 22 mars 12.00 S:t Olai kyrka LUNCHMUSIK MED SOPPA FRÅN ETCETERA ELEVER FRÅN DE GEERGYMNASIET Unga musicerar n Lördag 24 mars S:t Olai kyrka EARTH HOUR KONSERT Novakören, Anna Sköldh n Söndag 25 mars 17.00 Hedvigs kyrka SÖNDAGSKVÄLL I HEDVIG MUSIK PÅ PALMSÖNDAGEN n Torsdag 29 mars 12.00 S:t Olai kyrka LUNCHMUSIK MED SOPPA FRÅN ETCETERA BACH I PASSIONSTID Emil Holmberg, orgel n Långfredag 30 mars 15.00 S:t Olai kyrka MUSIK PÅ LÅNGFREDAGEN n Torsdag 5 april 12.00 S:t Olai kyrka LUNCHMUSIK MED SOPPA FRÅN ETCETERA PÅSKLOVSSPECIAL MED SAGOMUSIK FÖR BARN Visning av orgeln direkt efter konserten n Torsdag 12 april 12.00 S:t Olai kyrka LUNCHMUSIK MED SOPPA FRÅN ETCETERA KÖRSÅNG MED HAGA MUSIKKLASSER Klass 7C och 7D n Torsdag 19 april 12.00 S:t Olai kyrka LUNCHMUSIK MED SOPPA FRÅN ETCETERA KAMMARMUSIK DeGeergymnasiets kammarorkester n Söndag 22 april 17.00 Hedvigs kyrka SÖNDAGSKVÄLL I HEDVIG EN BÖN FÖR FRED Lindökören, Matteuskören, Emil Holmberg, m fl

www.svenskakyrkan.se/norrkoping

n Torsdag 26 april 12.00 S:t Olai kyrka LUNCHMUSIK MED SOPPA FRÅN ETCETERA ORGANIZE IT! När orgeln möter loopmaskinen. OBS – ej för känsliga lyssnare!. Emil Holmberg

n Söndag 13 maj 17.00 Hedvigs kyrka SÖNDAGSKVÄLL I HEDVIG ORGELKONSERT Ulf Tellin n Torsdag 17 maj 12.00 S:t Olai kyrka LUNCHMUSIK MED SOPPA FRÅN ETCETERA ELEVER FRÅN DEGEERGYMNASIET Unga musicerar n Söndag 20 maj 17.00 Hedvigs kyrka SÖNDAGSKVÄLL I HEDVIG I PINGSTENS LJUVA TID Vårkonsert med Matteuskören, Emil Holmberg, m fl n Torsdag 24 maj 12.00 S:t Olai kyrka LUNCHMUSIK MED SOPPA FRÅN ETCETERA ELEVER FRÅN DEGEERGYMNASIET Unga musicerar n Söndag 27 maj 17.00 Hedvigs kyrka SÖNDAGSKVÄLL I HEDVIG VÅRKONSERT Novakören, Anna Sköldh n Måndag 28 maj 19.00 Lindö kapell TILLÄGNAN Vårkonsert med Lindökören, Emil Holmberg. n Torsdag 31 maj 12.00 S:t Olai kyrka LUNCHMUSIK MED SOPPA FRÅN ETCETERA Now is the month of maying S:t Olofs personalkör n Onsdag 6 juni 18.30 Hedvigs kyrka FÖRKLÄDD GUD AV LARS-ERIK LARSSON S:t Olofs oratoriekör, Lars Beckman n Måndag 18 juni – torsdag 21 juni ORGELAKADEMI FÖR BARN OCH UNGDOMAR Ålder 9-25 år. Sista anmälningsdag 18 maj. Kontakt: Ulf Tellin, e-post: ulf.tellin@svenskakyrkan.se eller Anna Sköldh, e-post: anna.skoldh@svenskakyrkan.se


Let’s create

Norrköping

”En stor del av vårt arbete är att hjälpa till med information. Det kan gälla allt från vad du får bygga till rådgivning om solenergi.” Marita Eriksson På Bygglov jobbar arkitekter, ingenjörer och många andra duktiga och erfarna yrkesmänniskor. De hjälper till med både bygglov och byggande. De har även tillsyn av det redan byggda.

Bygglovschefen Marita Eriksson:

Vi hjälper dig att göra rätt De flesta bygger inte hus mer än en gång i livet. Då är det inte så lätt att ha koll på alla regler och lagar. Och det är inte heller kul om de nya grannarna överklagar bygglovet. Inte heller att ha ett nybyggt hus med fel och brister. Så det gäller att bygga rätt. Ett bra tips, oavsett om du ska bygga nytt, bygga till eller förändra en byggnad: vänd dig till Bygglov på bygg- och miljökontoret, i god tid.

D

et händer mycket i Norrköping nu. Det byggs som aldrig förr. Centralt i stan är det flerbostadshus som gäller. Lite längre från centrum är det mest villor. Men även företagare bygger om och bygger nytt. – Vi är med i allt det här, nästan alltid från idé till verklighet. En stor del av vårt arbete är att hjälpa till med information. Det kan gälla allt från vad du får bygga på din tomt, till rådgivning om solenergi eller hur du bäst ska utforma din bostad. Vi är till för att hjälpa alla att göra rätt, säger Marita Eriksson, bygglovschef i Norrköpings kommun.

Byggnaden ska bli så bra som möjligt På Bygglov jobbar arkitekter, ingenjörer och många andra duktiga och erfarna yrkesmänniskor. De hjälper till med både

28

bygglov och byggande. De har även tillsyn av det redan byggda och ger dessutom bidrag till att anpassa bostäder så att man kan bo kvar även på äldre dagar. – För att kunna se och förstå vad som ska byggas måste vi självklart få in tydliga ritningar. Vi kollar att byggnaderna placeras och utformas så att det stämmer överens med detaljplanen för området. Alla vill vi ju att nya byggnader ska vara vackra och passa in i området. Vi försöker lyssna in och ta till vara önskemål, både från den som bygger och från grannar. Målet är självklart att byggnaden ska bli så bra som möjligt, säger Marita.

Fakta Så snabbt svarar vi ›› Den nya bygglagen ställer krav att beslut i ärenden som rör bygglov ska lämnas inom tio veckor. Det gäller alla typer av bygglov. Det är också det som gäller i Norrköping, bara ansökan är komplett. – Men det måste inte ta så lång tid och jag är stolt över de tider vi har för att behandla ärenden som rör bygglov, säger Marita. Vi lämnar beslut inom en vecka i 10 procent av ärendena. Och inom tre veckor har 60 procent fått sina beslut. De ärenden som tar längre tid är ofta mer komplicerade men ändå får nästan alla sina beslut inom 10 veckor.

Vi är med hela vägen Det är många detaljer att ta hänsyn till. Det som byggs måste uppfylla vissa krav. Att det till exempel håller ihop, att det finns vissa funktioner i huset, att man inte slösar med energi. Man får heller inte störas av buller och det får inte vara farligt att vara i huset, oavsett hur gammal man är. Dessutom måste man kunna använda huset även om man har ett funktionshinder. – För att veta att personen som ska bygga har tänkt igenom allt, vill vi träffas för ett möte som kallas samråd. Det har vi innan vi ger ett startbesked om att bygget kan påbörjas. Vi följer sedan upp genom att åka ut och besöka på plats under byggets gång. Vi kommer sedan ut när allt är klart. Om vi då ser att allt är okej skriver vi ut ett slutbesked. Först då kan man börja använda byggnaden, förklarar Marita. Hon berättar att det ibland händer att

– Vi är med i allt som byggs, nästan alltid från idé till verklighet, säger bygglovschef Marita Eriksson. någon gör något på sin tomt som inte grannarna gillar. Det kanske också påverkar trafiken och man kanske inte alltid följer lagen. – Vi har en skyldighet att jobba även med det. Ibland måste vi medla mellan grannar för att komma fram till en bra lösning för alla. Och som framförallt också stämmer med vad lagen säger, avslutar Marita. Text: Per-Åke Hultberg Foto: Crelle

Rådgivning om energi ›› Behöver du råd om energi? Då kan du få hjälp av kommunens energirådgivare. De kan även göra besök då du som äger en fastighet får råd och tips om hur du kan påverka energibehovet i ditt hus. Bidrag för att anpassa en bostad ›› Har du själv, eller någon anhörig, något funktionshinder? Då kanske du behöver anpassa ditt hem så att det fungerar på bästa sätt. Vänd dig då till Bygglov för möjligheten att få ekonomiskt bidrag. Om att inte söka bygglov ›› Om man inte söker bygglov kan det bli mycket dyrt. Man riskerar både att få betala en avgift och att det man byggt måste rivas.


Hela denna sida är en annons

Rustas centrallager i Norrköping. Den väldiga lagerytan på 64 000 kvadratmeter kompletteras nu med ytterligare 36 000 kvadratmeter i markplan, plus en övervåning på 10 000 kvadratmeter.

Rustas jättelager byggs nu ut

”VI HAR FÖRKORTAT BYGGTIDEN REJÄLT” Rustas centrallager invigdes hösten 2015. Ganska snart stod klart att det inte var tillräckligt stort för att klara den snabba tillväxten med nya butiker. Den redan jättestora anläggningen får nu därför en rejäl tillbyggnad som gör lagret till ett av Sveriges största. En konsultgrupp med tre väletablerade lokala företag håller i den prestigefulla entreprenaden.

D

en befintliga anläggningen på Malmölandet strax norr om Norrköping är centrallager för Rustas nordiska marknad. Här pågår en imponerande logistik, hela tiden utan avbrott. Varje dygn rullar omkring 300 lastbilar ut på vägarna fyllda med varor. Från

den närliggande hamnen har då först en ständig ström av containrar lastats ur. Efter sortering och omlastning skickas varorna sedan vidare till Rustas 108 butiker i Sverige, Norge och Tyskland. Allt går alltså via Norrköping.

Den väldiga lagerytan på 64 000 kvadratmeter kompletteras nu med ytterligare 36 000 kvadratmeter i markplan, plus en övervåning på 10 000 kvadratmeter. – Rusta har en kraftig tillväxt med en fördubblad etableringstakt. Trots att deras lager här i Norrköping är så pass nytt var det alltså helt nödvändigt med en utbyggnad och det var tvunget att gå snabbt, säger projektledaren Krister Sühl, VD för Developing Design Sweden AB. Och snabbt har det gått, betydligt snabbare än normalt. Projekteringen påbörjades drygt ett år efter invigningen hösten 2015. I augusti 2017 var spaden i

Projekteringen av utbyggnaden påbörjades drygt ett år efter invigningen hösten 2015. I augusti 2017 var spaden i backen och nu i november 2018, ska allt vara klart.

backen och nu i november 2018, ska allt vara klart. – Vi har förkortat byggtiden rejält, säger Krister Sühl. Förklaringen är att konsultgruppen, med Byggkoordinator i Norrköping AB i spetsen, valde en förhållandevis ovanlig entreprenadform – delad entreprenad istället för totalentreprenad. Det innebär att byggherren – Rusta i det här fallet – anlitar projektörer som får i uppdrag att utarbeta handlingar för projektet, diverse beskrivningar och ritningar. – Först därefter har vi projektörer inom konsultgruppen handlat upp entreprenaderna, ett 20-tal byggare och hantverkare av olika slag. Förutom att det går betydligt snabbare innebär det att Rusta har kunnat påverka hela processen under byggets gång. I en totalentreprenad, skulle det inte vara möjligt, förklarar Krister Sühl.

Developing Design Sweden AB, består av konsultgruppen Byggkoordinator i Norrköping AB som har projektering och byggledning, Arkitektgruppen GKAK som designat och ritat byggnaden samt A2h Byggteknik AB, som har uppdraget att dimensionera och upprätta konstruktionshandlingar för de platsgjutna grundkonstruktionerna. – Det är en otroligt spännande utmaning att få jobba med ett uppdrag av den här omfattningen. Det handlar om både projektets storlek, budget och tid. Och att nu se utbyggnaden växa fram och se att allt fungerar som planerat, känns naturligtvis oerhört tillfredsställande, avslutar Krister Sühl.

– Det är en otroligt spännande utmaning att få jobba med ett uppdrag av den här omfattningen. Det handlar om både projektets storlek, budget och tid, säger projektledaren Krister Sühl, VD för Developing Design Sweden AB.

BYGGKONSULTER

www.byggkoordinator.se

29


Let’s create

Norrköping

Här vill barnen leka, utforska och lära Norrköping växer. Det innebär fler människor, både vuxna och barn. Därför byggs nu många nya bostäder och arbetsplatser, men också många förskolor. Ett aktuellt exempel är förskolan Vatten­ tornet som ligger i Ektorp.

I

Norrköping ska det finnas bra förskolor nära hemmet, oavsett var du bor i kommunen. På Fotbollsgatan i Ektorp, bakom Ebersteinska gymnasiet byggs nu förskolan Vattentornet. I oktober 2017 när förskolan började byggas var barnen med och grävde de första spadtagen. Om ett år kommer förskolan att vara färdig. Förskolan Vattentornet kommer att ha sex avdelningar med totalt cirka 110 barn. Ungefär 25 personer kommer att arbeta på förskolan. – Vi är alla mycket förväntansfulla. I väntan på att den nya förskolan ska bli klar finns vi i en lokal precis bredvid där det byggs. Så vi kan se hur den nya bygg-

naden växer fram. Det gör också att vi hela tiden har möjlighet att tycka till, säger förskolechefen Sara Westerdahl. Den nya förskolan är bra planerad. – Kommunen har verkligen satsat på att skapa fina lokaler där vi kommer att trivas. Vi får miljöer som lockar till att leka, att utforska och lära, ute och inne. Man har också gjort val som är bra för miljön. Till exempel ljus, ljud och hållbara material, säger Sara.

Navestad. Den heter Skattens förskola, berättar Daniel Ackermann, som jobbar med kommunikation på Norrevo fastigheter. – Just nu byggs en ny förskola i Folkets park. Den är ungefär lika stor som Vattentornet. Nästa förskola ska byggas i Kimstad. Där kan barnen flytta in 2019, säger Daniel. Text: Per-Åke Hultberg Foto: Magnus Andersson

Förskola på nätter och helger I Norrköping byggs alla förskolor efter samma modell. Men förskolan Vattentornet är lite större än vad förskolor i kommunen brukar vara. Det beror på att det i samma byggnad kommer att finnas möjlighet för barn att vara på förskolan på kvällar, nätter och helger, så kallad natt- och helgomsorg. Här kommer det att finnas plats för cirka 30 barn, från 1 till 13 år. Norrevo fastigheter planerar för och har hand om de lokaler som Norrköpings kommun äger, till exempel förskolor och skolor. Flera nya förskolor är redan klara och fler är på gång. – I våras öppnade vi en ny förskola i

Förskolan Vattentornet kommer att ha sex avdelningar med totalt cirka 110 barn. Ungefär 25 personer kommer att arbeta på förskolan.

Fakta Förskolor som nu byggs eller planeras att byggas ›› Förskolan Borgen i Sandtorp. Inflyttning början 2018. ›› Förskolan Vattentornet i Ektorp. Inflyttning början 2019. ›› Ny förskola planeras i Kimstad. Inflyttning 2019. ›› Ny förskola planeras i Hageby. Inflyttning 2019.

Barnen får nya, fina miljöer som lockar till lek, utforskande och lärande, ute och inne. Man har också gjort val som är bra för miljön.

Lindös nya lekplats med karusell, linbana och lekskepp

Sedan 2010 har Norrköpings kommun arbetat med att se över sina 53 allmänna lekplatser. Målet är att renovera eller bygga två helt nya varje år. Och när gamla lekplatser byggs om blir de som nya. I just Lindö ersätter den nya lekmiljön två mindre lekplatser som byggdes

30

på 70-talet. Då var en gungställning det vanliga. – Idag tänker vi helt annorlunda. Vi vill skapa rum för lek. Vi tänker på helheten som en lekmiljö. Oftast är det mellan redskapen som barnen verkligen leker, säger Carolina Olsson, landskapsarkitekt på tekniska kontoret. Idag ställs det helt andra krav på säkerhet och tillgänglighet. Det mesta av sanden byts nu därför ut mot mer lättillgängliga underlag som gummiasfalt, konstgräs och träflis. – Ny eller bättre belysning är också en självklar åtgärd. Undersökningar vi-

sar att ju bättre upplyst en lekmiljö är, desto längre tid stannar barnen kvar och leker, säger Carolina. Hon poängterar att man alltid utgår från hur platsen ser ut. Det är alltså inte fråga om att bygga lika överallt.

na. Att veta hur de använder och vill använda sin framtida lekplats är naturligtvis jätteviktigt, avslutar Carolina.

Foto: Rebecca Haverdahl

Alla barn som bor i Lindö kan snart testa sin nya stora lekplats vid Kölgatan. Här finns karusell, linbana, gungdjur och ett lekskepp med klätterställning och rutschbana. Gungor finns också förstås.

Två nya lekplaster Nu när Pryssgårdsparken byggs om kommer också två nya lekplatser att byggas i Pryssgården. – Vi har börjat med två lekmiljöer som ska vara klara 2018. Här precis som i alla våra projekt har vi haft samråd med de boende, både barn och vux-

Exempel på lekmiljö på Rambogatan i Rambodal.


NYTT LIV VID VIKBOPLAN Kungsleden är nu väletablerade i Östgötaregionen med kontor i Norrköping. Närmast på tur att utveckla är kvarteret Oxelbergen vid Vikboplan.

K

ungsleden är ett av Sveriges större börsnoterade fastighetsbolag. Målet är att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella lokaler av hög kvalitet. Fokus är landets tillväxtregioner. Att Norrköping hör dit råder det ingen tvekan om, säger Tommy Svärd. Han är marknadsområdeschef med ansvar för Kungsledens fastigheter i Nyköping, Linköping och Norrköping. Han pekar på en rad faktorer som starkt talar för regionen, inte minst Norrköping. – Det är redan i dag ett mycket strategiskt läge i en av Sveriges största tillväxtregioner. Och med Ostlänken blir kopplingen till Stockholm och Mälardalen ännu starkare. Så vi ser mycket positivt på framtiden. Vi är definitivt här för att stanna. Vi vill växa med Norrköping, säger Tommy Svärd. Det handlar främst om två större kontorsfastigheter. Den ena, där Kungsleden själva har sitt kontor,

är kvarteret Taktpinnen med SMHI som dominerande hyresgäst. Det andra är kvarteret Oxelbergen vid Vikboplan. Här vill Kungsleden investera, både i befintliga och nya huskroppar och i omgivningen. – Vi ser stora möjligheter för den här sidan av Norrköping. Inte minst det faktum att centrala staden kommer at växa österut under de närmaste åren. Och det i takt med att Inre hamnen växer fram med många nya bostäder. Vi vill därför göra området mer inbjudande och trivsamt, förklarar Tommy Svärd.

Fokus kommer fortsatt att vara kontor men här kommer även andra typer av lokaler att finnas tillängliga, till exempel för utbildning. – Vi ser framför oss en bredare mix av verksamheter. Vårt mål som vi beskriver i detaljplanen är att göra våra byggnader och hela området mer inbjudande för både hyresgäster och besökare. Vi planerar bland annat för ytor i bottenplan för café och restaurang. I omvandlingsprocessen ingår även en del nya byggnader, dessutom påbyggnad av befintliga. – Vi startar med att utveckla en

Visionsbild över påbyggd byggnad. befintlig byggnad som vi kommer att ge en rejäl ansiktslyftning. Resultatet blir toppmoderna, flexibla kontor.

Från cirka 250 till 900 kvm. Vi hoppas komma igång redan under våren, avslutar Tommy Svärd.

www.kungsleden.se

NORRKÖPING, VILKEN START!

se lediga lägenheter på karnhem.se!

Förra året startade försäljningen av Brf Stinsen – Kärnhems första boende i centrala Norrköping. Den unika byggnaden med moderna lägenheter fick en succéstart och nu finns endast få bostäder kvar. Passa på att boka din drömbostad i Norrköpings gröna townhouse med gym, relax och flera härliga takterrasser!

31


Let’s create

Norrköping

Drönare nytt redskap i stadsbyggandet Med 3D-modeller går det att se hur planerad bebyggelse passar in i stadens miljö. Nu tar Norrköpings kommun nästa steg i utvecklingen och använder drönare för att ta fram underlag till 3D-modellerna.

M

ed jämna mellanrum görs fotograferingar med flyg över Norrköping för att göra uppdateringar av kartor och för att ta fram underlag för 3D-modeller. Med hjälp av obemannade flygfarkoster, så kallade drönare, kan samma jobb nu göras över mindre områden men med bättre kvalitet på bilderna. – Det gör att vi bland annat får 3Dmodeller och kartor med större noggrannhet samt bättre möjligheter till analyser. Till exempel kan vi se hur solen faller in på en ny byggnad eller hur den skuggas vid olika tider på dagen. Med bilderna från drönaren får vi underlag som är viktiga stöd i arbetet kring hur Norrköping planeras och byggs, säger Jan Henriksson, GIS-ingenjör på stadsbyggnadskontoret. Jan är en av två piloter som ansvarar för Norrköpings kommuns nya satsning på flygningar med drönare. – Vi har två drönare som liknar helikoptrar. En större som används för foto-

grafering och en mindre för rörliga bilder. Det kan till exempel handla om olika granskande uppdrag eller filmer för kommunens marknadsföring. Hittills har det mest varit flygningar för att öva, men idag var vi ute på ett riktigt jobb vid Inre hamnen, berättar Jan.

borgardialoger så att kommuninvånare lättare kan bilda sig en uppfattning om det som planeras. – Det finns väldigt många användningsområden. Så det här är nog bara början. Jag tror att vi på sikt kommer att hjälpa även andra kontor inom kommunen med olika typer av uppdrag, avslutar Jan.

Inre hamnen fotograferas Inre hamnen kommer att fotograferas med jämna mellanrum under projektets gång. Just nu dokumenteras reningen av marken som görs på området, innan det kan börja byggas. Utifrån bilderna som drönaren tar kan kommunen bland annat beräkna volymer av de massor som grävs bort. Arbetet med drönare blir också ett effektivt stöd i den vanliga mätningen. En nybyggd rondell kan till exempel fotograferas och kartläggas med hjälp av drönaren. Då behöver personal inte utsätta sig för risker i trafiken.

Det här är bara början Jan poängterar att mycket av jobbet utförs på kontoret, där bilderna behandlas digitalt. Verklighetstrogna 3D-modellerna tas fram och blir till hjälp för att visualisera hur nya projekt påverkar och samspelar med nuvarande bebyggelse. 3D-modeller är viktiga redskap för stadsbyggnadskontoret i planeringen av hur Norrköpings kommun kan växa fram. Men de kan också användas i med-

Text: Per-Åke Hultberg Foto: Rosie Alm

Fakta Drönare är en obemannad flygfarkost som kan flyga av sig själv eller fjärrstyras. ›› Den statliga myndigheten Transportstyrelsen använder termen UAS (Unmanned Aerial Systems). Det omfattar själva farkosten men också all kringutrustning som är nödvändig för att starta, flyga och landa drönaren. ›› Ordets egentliga betydelse är bihanne. ›› Används som beskrivning av en lat person, latmask eller dagdrivare. ››

Vad är 3D (tredimensionell)? Att en bild inte är platt utan ser ut som i verkligheten, med bredd, längd och djup.

››

Visualisering i världsklass

Nytt verktyg upptäcker förorenad mark Ett helt nytt verktyg har utvecklats i Norrköping som gör det möjligt att se föroreningar i marken. Verktyget ska förenkla arbetet med att rena marken på gamla tomter där industrier legat. Ett sådant område är i Inre hamnen där det snart ska börja byggas. – Nu kan vi se vad som gömmer sig under marken. Det gör att vi kan undersöka förorenad mark på ett helt nytt sätt. Vi har nu full insyn även under marken, säger kommunens 3D-samordnare, Erik Telldén som varit med och skapat verktyget. Han berättar att det hittills varit svårt att få en överblick över föroreningar i marken. Tidigare tog vi bara

32

borrprover. Med det nya verktyget Earth Autopsy får vi en bättre överblick av vad som döljer sig under mark. – Verktyget visar vad som döljer sig under mark i 3D på en stor skärm, säger Erik. Han förklarar att tekniken i verktyget sätter samman olika typer av information och data i en och samma modell. Bland annat från borrprover och bilder från drönare.

Bäst i världen på teknik Att tekniken utvecklats i just Norrköping är ingen slump. Här pågår sedan länge forskning och utveckling inom visualisering. Och vi är bland de bästa i världen på tekniken. Just den här tekniken har tidigare använts för att bland annat studera

människokroppen vid obduktioner. Nu har den fått ytterligare ett nytt användningsområde. – Det unika är att vi kan se hur allt hänger ihop. Inte bara om det finns föroreningar, utan också varför de finns där, hur stora de är och hur vi kan ta bort dem. När vi vet mer om föroreningarna kan vi jobba snabbare och få bättre resultat. Vi kan också förklara och visa vad vi arbetar med på ett enklare sätt. Då blir det lättare för politiker, de som jobbar i kommunen och invånarna att förstå vad vi arbetar med. Det är många som är intresserade av tekniken i verktyget. Olika företag och kommuner har hört av sig och vill veta mer. – Vi tror att det här kan bli det nya

sättet att jobba i fortsättningen. Både i Sverige och över hela världen. – Visualisering, att se i bilder, är en fantastisk möjlighet. Vi har bara sett början, menar Erik. Det finns massor av områden där tekniken kan användas. Det handlar om att det vi inte kan se med ögat och som är svårt att förklara – blir lättare att förstå. – Det känns jättekul att ha fått förverkliga en idé och nu se att tekniken fungerar. Och framförallt, den kommer att bli till stor nytta. Det är extra roligt att vi utvecklat den här i Norrköping, tillsammans med ett lokalt företag. Det känns jättehäftigt. Text: Per-Åke Hultberg Foto: Rosie Alm


”Med bilderna från drönaren får vi underlag som är viktiga stöd i arbetet kring hur Norrköping planeras och byggs.”

ÅWL Arkitekter — Norrköping

Jan Henriksson

Jan Henriksson är en av två piloter som ansvarar för Norrköpings kommuns nya satsning på flygningar med drönare.

Fakta Norrköpings kommun har tillsammans med företaget Interspectral utvecklat visualiseringsverktyget Earth Autopsy. En helt ny teknik, som visar hur föroreningarna ligger i marken. Arbetet är en del av det internationella samarbetet Baltic Urban Labs och finansieras av den europeiska regionala utvecklingsfonden. Earth Autopsy visas för allmänheten på Visualiseringscenter till och med april 2018. ››

– Vi kan nu se vad som gömmer sig under marken, säger kommunens 3D-samordnare Erik Telldén.

Vad är visualisering? ›› En ritad skiss eller bild som skapas av ett program i en dator.

Bostäder Stadsbyggnad Landskap Inredning Visualisering BREEAM awlark.se

33


Let’s create

Norrköping

Hela Norrköping ska leva I Norrköpings kommun pågår ett arbete som kallas Områdesutveckling. Målet är att alla bostadsområden i kommunen ska kunna utvecklas till levande och trivsamma platser.

V

i jobbar med några utvalda områden i stan, som Hageby och Klockaretorpet. Men också med andra orter i kommunen, som bland andra Kimstad och Arkösund. Det handlar om att alla invånare ska ha en bra plats att leva på, oavsett var i kommunen man bor. Det säger Veronica Höijer, som arbetar med utveckling av områden. De utvalda områdena har helt olika förutsättningar. Det som behöver göras kan alltså skilja sig ganska mycket mellan de olika områdena. I några fall kan det vara enkla insatser under en kortare tid. I andra fall behövs många åtgärder under flera år. Utvecklingen kan till exempel handla om nya bostäder. Det kan också behövas utökad service, fler butiker och fler arbetsplatser för att öka trivsel och trygghet.

Utveckling av Hageby

Ny ingång till Vrinneviskogen Invånare i kommunen, politiker, personal från olika delar av kommunen och fastighetsägare har haft möten. Ett förslag därifrån är att öppna en ny ingång till Vrinneviskogen.

Nya bostäder i Sandtorp.

Foto: Hans Wretling

Målet är att hitta en arbetsmodell som fungerar överallt, både nu och i framtiden. För att lyckas arbetar kommunen tillsammans med fastighetsägare, föreningar och andra som berörs. Även kommunens invånare är viktiga så klart. Tillsammans blir vi starka. – I Hageby har fastighetsägarna redan ett gemensamt arbete igång. Till exempel renoveras och byggs nya bostäder, som både kan hyras och köpas. Även utvecklingen av Mirum galleria fortsätter. Utvecklingen av området ska förändra och förbättra hur området uppfattas, berättar Veronica. Veronica lyfter speciellt fram samarbetet med föreningslivet och de boende. – Människorna i Hageby trivs och älskar sitt område. Många har ett stort engagemang och vill vara med i det fortsatta arbetet med att utveckla området. Till exempel skapa nya platser att träffas på och öka tryggheten.

– Det är ett fantastiskt grönområde, alldeles intill Hageby. Det kan enkelt göras om så att det blir lättare för de boende att ta sig dit. Det är också ett bra exempel på förslag där alla hjälpt till och bidragit med sina olika kunskaper och erfarenhe-

ter. Det är just det som gör det här arbetet så fantastiskt roligt och inspirerande, avslutar Veronica. Text: Per-Åke Hultberg Foto: Crelle

Hagebys fastighetsägare har redan ett gemensamt arbete igång. Bostäder renoveras och nya byggs, både hyres­ lägenheter och bostadsrätter. Även utvecklingen av Mirum galleria fortsätter.

Tre utflyktsmål i naturen som du inte får missa i Norrköpings kommun

34

Lina Hedmark, friluftstrateg tipsar om tre utflyktsmål i naturen:

la och bokas på Upplev Norrköpings hemsida. Sök på ”bastu” i sökfältet.

– Glotternskogen. Värm dig i den lilla vedeldade bastun vid sjön övre Glottern. En vandring på dryga kilometern genom vild, gammal naturskog tar dig till Norrköpings kommuns bastu. Den är öppen för al-

– Ingelstad ekbackar. Du behöver inte alltid bege dig långt bort för att möta vacker natur. Mitt i Ingelstads bullrande industriområde finns lugnet bland de grova, hundraåriga ekarna. Buss 117 stan-

nar nära naturreservatet. Hållplatserna heter Karlsro, Kromgatan och Stormarknaden. Aktuell tidtabell hittar du på Östgötatrafikens webbsida.

– Cykla till Leonardsberg. Med maffig utsikt över Glan strax väster om Fiskeby bruk ligger Leonardsberg. Här

finns vandringsleder och ett fågeltorn. Landskapet är spännande med både hällristningar och fornlämningar. En perfekt lördagsutflykt nära stan! För fler tips på utflykter ladda ned gratis­appen Naturkartan Norrköping, eller gå in på: naturkartan.se/norrkoping


Kolmårdens Djurpark

”VÅRT MÅL ÄR ATT NÅ 1 MILJON BESÖKARE” K

olmårdens Djurpark med Vildmarkshotellet har de senaste åren växlat upp och är idag ett besöksmål som lockar besökare under i princip hela året. Nu är säsongen 2018 inte långt borta. Utöver anläggningens cirka 200 tillsvidareanställda ska mer än 900 säsongsarbetare rekryteras. – Vi vill skapa tillväxt genom paketerade upplevelser i världsklass, som knyter ihop Norrköping med Kolmården, säger Niclas Palmqvist, VD på Kolmården sedan september 2017. Genom världsunika och oförglömliga upplevelser ska Kolmårdens Djurpark vara en plats man älskar och ständigt återkommer till. – Det är vår affärsidé inom föreParks and Resorts Scandinavia AB Består av Kolmårdens Djurpark, Gröna Lund, Skara Sommarland, Furuviks Parken och Aquaria Vattenmuseum.

taget. Vi tror på kraften i besöksnäringen och på Kolmårdens Djurpark som tillväxtmotor för Norrköping och hela regionen, som ju nu är inne i en mycket positiv utvecklingsspiral. Besöksnäringen ger fler människor möjlighet att uppleva innehållet som vi tillsammans skapar.

Målet är att inom några år komma upp i en miljon besökare. För att klara det måste infrastrukturen till parken stärkas. Ett samarbete med Norrköpings kommun och Trafikverket är redan igång. Parken behöver dessutom uppgraderas inom en rad områden, som restauranger, boendemöjligheter, djuraktiviteter, attraktioner och så vidare. – Vi ska också fortsätta att vara folkbildande, att sträva efter är en värld med hållbar balans mellan människa, djur och natur. Här kan vi verkligen göra skillnad, menar Niclas Palmqvist. Alla har ett ansvar att aktivt göra något åt saken, att ta hand om jorden och våra gemensamma resurser. Att informera om det är kanske den viktigaste delen av djurparkernas arbete. – Varje dag, året om, arbetar vi på Kolmården för att inspirera barn och

Foto: Rickard Monéus/Kolmården

Säsongen 2017 blev åter en succé för Kolmårdens Djurpark med över 700 000 besökare och en gästnöjdhet i topp inom koncernen Parks and Resorts Scandinavia AB.

vuxna till ett livslångt engagemang för djur och natur, poängterar Niclas Palmqvist.

mans med våra systerparker nya koncept. Med en gemensam akademi för utbildning och rekrytering säkerställer vi kvalitet i gästupplevelsen.

Här bedrivs också dagligen forskning som bidrar med både kunskap och förståelse för djuren. Att de får leva så naturligt som möjligt i stora anläggningar är en förutsättning för att kunna bedriva givande forskning. Den bedrivs även i det vilda och utgör en viktig del i det naturvårdande arbetet. – För att bli så bra som vi vill vara, utvecklar och förverkligar vi tillsam-

www.kolmarden.com

Norrköping gör något med människor Möt Amina Hassan och andra Norrköpingsbor på letscreate.norrkoping.se

Nya tjänster för en enklare vardag När töms mina soptunnor? Nu kan du som har villa eller fritidshus söka fram din adress på vår webbplats och få reda på vilka dagar som du har sophämtning.

Sök adress...

Sök

Hur ska jag sortera en tandborste? Ibland kan det vara krångligt att veta hur avfallet ska sorteras. På vår webbplats finns en digital sorteringsguide som vi hoppas ska hjälpa dig med sorteringen.

letscreate.norrkoping.se

35


Hela denna sida är en annons

Gör din intresseanmälan redan idag! Säljstart i vår, byggstart i höst och inflyttning till våren 2020.

VI BYGGER NYA BOSTADSRÄTTER NÄRA STAN OCH NÄRA NATUREN Kom och bo hos oss i HSB brf Björkalund, Södra Vrinnevi Vakna till fågelsång och vindens sus i träden. Andas in den friska luften under en härlig skogspromenad. Här i Björkalund skapar vi det goda boendet med närhet till både stad och natur. Vi bygger ett boende där du och dina grannar kan leva ett tryggt och bekvämt liv. Ta cykeln ner till stan eller nyttja kollektiv-

trafiken i närheten. Området kommer att byggas ut till en ny stadsdel om 400-500 planerade bostäder och skola, matbutik, vårdcentral och sjukhuset runt knuten. I HSB Brf Björkalund ritar vi just nu på ett 40-tal välplanerade moderna lägenheter om 2-4 RoK. Husen

kommer att byggas i trä med alla fina egenskaper som det ger med tanke på hållbarhet, klimatpåverkan och inomhusmiljö. Här kommer du att trivas!

Förvaltning

Hyresfastigheter

Medlem och bospar

Som medlem i kooperationen HSB får du många förmåner, till exempel kan du få förtur till våra nyproducerade bostadsrätter och även hyresrätter.

OM DU BOSPARAR I HSB KAN DU FÅ FÖRTUR TILL DIN NYA LÄGENHET.*

HSB har flera typer av förvaltning och man behöver inte vara en HSB-förening för att köpa våra tjänster: • Teknisk förvaltning

*Swedbank är kontoförande bank för HSBs bosparande. Enligt beslut av Riksgälden omfattas HSB Bosparkonto och HSB Fasträntekonto av den statliga insättningsgarantin. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kr. Riksgälden betalar ut ersättning inom 7 arbetsdagar från den dag banken försatts i konkurs eller Finansinspektionen beslutat att garantin ska träda in.

• • • •

Administrativ förvaltning Energi Projektledning vid ombyggnationer Vicevärdstjänst (till våra medlemsföreningar)

Vill du veta mer eller gå med som medlem eller bosparare, gå in på HSB.se och sök på Medlem och Bospar.

Vill du veta mer – gå in på HSB.se och sök på Östra och förvaltning.

Vill du jobba i en värderingsstyrd organisation som har ett stort hjärta och nära till beslut? Gå in på vår hemsida HSB.se och klicka på Östra

Vill du veta mer, gå in på vår hemsida HSB.se, sök på Östra och nyproduktion.

Med våra 1450 hyresrätter i Norrköping, Söderköping och Finspång kan vi erbjuda boende i olika geografiska områden. Vi är en trygg hyresvärd på bostadsmarknaden. Vill du veta mer om våra hyresrätter – gå in på HSB.se och sök på Östra och hyresrätter.

Norrköping  
Norrköping  

En tidning från Norrköpings kommun.

Advertisement