Page 1

Hela denna bilaga är en annons från Kristinehamns kommun

ANNONS

BO

En tidning om att bo och leva i Kristinehamns kommun.

Den vänliga nyskap ande kommu nen

I KRISTINEHAMN

SID 2

e d n e o b dröm tade t i h s i e R n e j l i m Fa

sitt

Kicki Johansson vände hemåt igen SID 6 Medföljer som bilaga i Svenska Dagbladet 28 november 2016

NU VÄXER STADEN MOT VATTNET SID 9

Tårtor och praliner på Sockerslottet SID 10

Foto: John Persson

SID 4


2

Hela denna bilaga är en annons från Kristinehamns kommun

Foton: Kristinehamns turistbyrå, John Persson, Torunn Öhberg

ANNONS

KRISTINEHAMN –

MÖJ LIGHE TER NAS PLATS

Vad är det som lockar dig till Kristinehamn? Jo, att vi vågar. Vi vågar stå för det vi har och det vi kan få. Här finns värmländsk vänlighet, oerhört vacker skärgårdsnatur och genuin drivkraft. För visst låter Sveriges bästa fritid väldigt lockande? Det är vad vi erbjuder både boende och besökare. Inte undra på att vi är stolta över möjligheterna i Kristinehamn: nB  ad, motionsspår, vandringsleder. n K  reativt näringsliv. nS  atsande föreningar. nS  tora turist- och kultur­ evenemang. Vi kallar det för det kvalitativa femminuterslivet med korta avstånd till det som är viktigast för dig. Hur förvaltar vi då det här enkla och uppskattade? Svaret är att vi skapar mer av det. Mer mötesplatser i centrum, fler upplevelser i skärgården och mer vardagskvalitet för invånarna. I vår nya vision slår vi fast att Kristinehamn är den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen år 2030. Kom hit och upplev det du också!

Carina Welin, Informationschef Kristinehamns kommun

Skärgård med oexploaterade öar, båtliv, skidåkning, natursköna vandringsleder, camping och härliga badstränder. När man bor i Kristinehamn är det inte svårt att fylla sin fritid med aktiviteter – vare sig det är sommar eller vinter.

Sveriges bästa fritid finns nära dig KRISTINEHAMN HAR ett perfekt läge vid Vänern – med en unik skärgård. På gångavstånd från centrum breder skogar och orörd natur ut sig. I år har tre nya vandringsleder öppnats, och Gustafsviks herrgård har slagit publikrekord efter att tv-programmet Sommar med Ernst spelats in där.

M

ånga kommer till Kristine­ hamn för att vandra, och det finns en hel del att välja på. I september invigdes tre vand­ ringsleder i naturreservatet Nötön-Årås­ viken. Lederna har rustats upp med bland annat ny vägvisning, spångar och nya rast­ bord. Lederna är även kvalitetssäkrade som Värmlandsleder, vilket innebär att vissa krav har uppfyllts, exempelvis god framkomlighet, tydlig skyltning och att le­ derna sköts kontinuerligt. – Vi kallar det Vänernära vandringsleder, berättar Kristinehamns turistchef Ulrika Ganterud Evermark. Man ser vattnet mel­ lan stora ekar, lövrika skogar och hagmar­ ker. Lederna går över moränryggar ner till vidsträckta vassområden och strandängar. Ett landskap format för cirka 10 000 år se­ dan då inlandsisen smälte undan. De tre lederna nås via entréer i naturre­ servatet där varje led är 5,5 kilometer och lagom utmanande även för nybörjaren. Den 30 kilometer långa Järnleden är

en mer historisk vandringsled med infor­ mation om järnets historia, och där man passerar två före detta järnverk. – Skärgården är annars kanske den största fritidsresursen vi har i Kristine­ hamn, säger Ulrika Ganterud Evermark. Här finns oändligt många rekreationsmöj­ ligheter på öar med orörd natur och fina

Skärgården är kanske den största fritidsresursen vi har. Ulrika Ganterud Evermark, Kristinehamns turistchef

badstränder. Öarna klassas som naturre­ servat (Värmlandsskärgårdens naturreser­ vat) där de mest populära är Alvön och Långön dit man kan ta sig med turbåtar. Vi håller nu på att utveckla turbåtstrafiken till ännu fler öar för att göra det möjligt att båtluffa i skärgården. Gustafsviks herrgård har haft publikre­

PRODUCERAD AV:

REPRO: Bildrepro Sthlm AB

VID FRÅGOR OM

Active MediaPartner Nordic AB

TRYCK: V-TAB

INNEHÅLLET KONTAKTA:

REDAKTION:

FÖR BILAGOR KONTAKTA:

Carina Welin, Informationschef

Anders Post

Per Azrang, 070-640 34 16

Tel: 0550-880 03

FORMGIVNING:

e-post: per.azrang@activemediapartner.com

E-post carina.welin@kristinehamn.se

Lorens Palmgren & Joakim Forsberg

www.activemediapartner.com

www.kristinehamn.se

kord i sommar efter att Ernst Kirchsteiger gjort en mycket uppskattad renovering av en av flygelbyggnaderna i tv-programmet Sommar med Ernst. Vid två event har det kommit tusentals besökare (läs mer på si­ dan 10). – Det här är en kulturhistorisk plats som under sommaren blivit ett nytt attraktivt besöksmål. Det pågår just nu en utredning om hur Gustafsviks framtid ska utformas, säger Ulrika Ganterud Evermark. Men re­ dan i den nära framtiden, närmare bestämt 17 december, blir det traditionell julmark­ nad på platsen.

Kristinehamns turistchef Ulrika Ganterud Evermark.


ANNONS

3

Hela denna bilaga är en annons från Kristinehamns kommun

KOLLEKTIVTRAFIKENS UTVECKLING FÅR ALDRIG STANNA UPP Kollektivtrafiken i Värmland är fortfarande en av landets bästa och mest tillgängliga, om man frågar resenärerna. Trots uteblivet beslut gällande en kraftig utbyggnad av tågtrafiken ser Värmlands­ trafiks vd Lars Bull goda utvecklingsmöjligheter för verksamheten som helhet, med tätare bussturer och ännu bättre tillgänglighet.

Det finns goda utvecklings­ möjligheter för tätare bussturer och ännu bättre tillgänglighet.

S

ignifikativt för Värmlandstrafik är att vi ständigt söker förbätt­ ringar och strävar efter att ligga i framkant med såväl trafiksäkerhet som kvalitet. Värmland är idag att betrakta som en av Sveriges mest framgångsrika regioner vad det gäller kollektivtrafik. Kundbehovet har högsta prioritet och det märks genom att vi har flest nöjda resenärer i Sverige, konstaterar Lars Bull inledningsvis.

Foto: John Persson

Utvecklingen fortsätter Trots en välskött kollektivtrafik med täta turer och få förseningar kommer Värm­ land att känna av beslutet om att inte in­ vestera i en förstärkt tågtrafik, menar Lars Bull. – Invånarantalet ökar i Värmland och därmed ökar också trycket på kollektiv­ trafiken. Det kommer att behövas fler turer inom busstrafiken för att väga upp i avsaknaden av ett finansieringsbeslut för den föreslagna utbyggnaden av tåg­ trafiken mellan Oslo och Örebro via Karlstad. Arbetet för att få en utökad tågtrafik kommer att fortsätta och planerna ligger

– Kollektivtrafiken i Värmland är fortfa­ rande en av landets bästa och mest tillgängli­ ga, säger Värmlandstrafiks vd Lars Bull.

kvar, men Lars Bull oroar sig för att nästa beslut kan dröja. Däremot kommer Värmlandstrafik inte att bromsa in på ut­ vecklingen av kollektivtrafiken inom lä­ net. – Kommunikationerna till och från Karlstad spelar en nyckelroll för Värm­ lands framtid som attraktivt län att bo och verka i. För att kunna öka tillväxten i regionen samt uppnå målen med utvid­ gade arbetsmarknader är det viktigt att kollektivtrafiken inklusive tågtrafiken är konkurrenskraftig och kan bidra till en ökad rörlighet och tillgänglighet. Utan investeringsbeslutet måste vi se oss om efter nya möjligheter för att förbättra vår samlade trafik. Nya investeringar Lars Bull gläder sig åt nya investeringar som påbörjats till kollektivtrafikens fa­ vör. Det omfattar bland annat en investe­

ring på ungefär 55 miljoner kronor i en ny och toppmodern bussdepå intill rese­ centrum i Kristinehamn. Depån kommer att ha plats för ett 30-tal bussar och vara komplett med servicehall och verkstad, kontor och personalutrymmen. – Att vi satsar i Kristinehamn har sin naturliga förklaring i att staden är en strategisk punkt för kollektivtrafiken i Värmland. Vi hyr sedan tidigare en äldre anläggning där, så när möjligheten att bygga en helt ny depå dök upp tog vi den för att utveckla både staden och vår egen verksamhet. Eftersom depån ligger precis i anslut­ ning till resecentrum blir det nära noll i tomkörningskostnader. Sådana lösning­ ar bidrar till stora besparingar inom Värmlandstrafik. De pengarna kan man istället lägga på ännu fler åtgärder för vidareutveckling av kollektivtrafiken i Värmland.

www.varmlandstrafik.se

Väl fungerande tätorts­ trafik för Kristinehamn Kristinehamn-Örebro Direkttåg: cirka 1 timme och 10 minuter. Buss med byte till länstrafikens linje 500 i Karlskoga, 1 timme och 20 minuter. Kristinehamn-Karlstad Restider: Busslinje 500, 50 minuter, passerar Karlstads universitet Tåg: cirka 25 minuter. Kristinehamn-Storfors Busslinje 400, 25 minuter. Kristinehamn-Filipstad Busslinje 400, 55 minuter. Kristinehamn-Karlskoga Busslinje 500, 25 minuter.


4

Hela denna bilaga är en annons från Kristinehamns kommun

ANNONS

Foto: John Persson

DET RÅDER RENA NYBYGGARANDAN i det gamla garnisonsområdet där kommunen styckat av tomter för villabebyggelse. Området ligger i sluttningen mot Vålösundet som sträcker sig ut mot Vänern och skärgården. Här slog familjen Reis till en mörk februarikväll.

Fredrik och Josefin Reis med barnen Moa och Majken.

De hittade sitt

drömboende i Kristinehamns skärgård

J

osefin Reis är från Västergötland, och Fredrik från Molkom i Värmland. De träffades 2004 i Jönköping där båda pluggade indu­ striell organisation. – Jag gjorde faktiskt värnplikten på A9 och sprang ofta orientering i området där vi nu har byggt vår villa, berättar Fredrik. När vi flyttade hit så hängde det kvar en oriente­ ringsskärm på vår tomt. Vi sitter i Familjen Reis öppna vardags­ rum med utsikt över en stor och delvis be­ varad naturtomt. Mellan träden syns Vålösundet där de har sin båt. Majken 14 månader, och Moa 4 år, sitter med vid bor­ det och äter smörgås. Efter studierna fick Fredrik jobb i Kristinehamn och Josefin i Malmö. De sågs varannan helg under ett år tills de flyttade till en lägenhet i Karlstad då Josefin fick nytt jobb i Björneborg, som ligger en mil sydost om Kristinehamn. – Vi var ju sugna på hus så vi letade runt i

Kristinehamnstrakten, men hittade inget vi föll för, säger Josefin Reis. Men så tittade vi på kommunens hemsida och såg att man skulle börja sälja tomter på det nedlagda garnisons­ området i skärgården. Det heter skärgården fast det ligger nära Kristinehamns centrum. – Det var en mörk februarikväll när vi var här och tittade på tomten som vi tänkte kö­ pa, berättar Fredrik. Det fanns knappt nå­ gon väg fram, bara skog. – Men det var kärlek vid första ögonkas­ tet, säger Josefin. Här skulle vi bo. Fast det var lite ogästvänligt just då, men man kunde ju föreställa sig hur bra det kunde bli. Tomten inköptes och i en huskatalog hit­ tade de villan de ville bygga – 180 kvadrat­ meter i två plan. – När vi flyttade in så var bara bottenvå­ ningen färdig, och med hjälp av våra pappor byggde vi övervåningen själva. Den blev klar 2012 när Moa föddes, säger Josefin. Med båten, som ligger vid en brygga en kort promenad från villan, har familjen Reis

Jag gjorde faktiskt värnplikten på A9 och sprang orientering här i området. När vi flyttade hit hängde det kvar en orien­ teringsskärm på vår tomt. Fredrik Reis

gjort dagsutflykter under sommaren. Det är lätt att sig ut till badholmar och öar i Vänerns skärgård. Hur är det att bo i Kristinehamn? – En liten stad som har det man behöver, säger Josefin. Det är nära till allt – dagis, skola, affärer, vatten, skog och jättefina badplatser. – Ja vi kan verkligen rekommendera alla som vill ha det lugna livet, men ändå nära till tre storstäder – Stockholm, Göteborg, Oslo – att slå sig ner här. Tomtpriserna är ju dessutom lite annorlunda än i en större stad.

Nya bostäder Det tidigare garnisonsområdet omvandlas nu med lägenheter, villa- och radhusbebyggelse.


5

Hela denna bilaga är en annons från Kristinehamns kommun

ANNONS

Ska du köpa bostad? Vare sig du ska köpa bostadsrätt, villa eller fritidshus kan vi erbjuda dig de lån du behöver. Vi hjälper dig med allt ifrån lånelöfte till försäkringar. Och vi gör det snabbt. Boka tid eller kom in direkt!

Svenska kyrkan i Kristinehamn

finns för dig

Välkommen till Swedbank

öppen och nära, i glädje och sorg! Barn & ungdomsverksamhet • Musik & körverksamhet • Gudstjänstliv Själavård & Leva vidaregrupper • Kyrkan i vården Dop, konfirmation, vigsel & begravning • Vackra kyrkor & välskötta kyrkogårdar Kyrkans sommarhem Café Pärlan i vår underbara skärgård

www.svenskakyrkan.se/kristinehamn

ALLT UNDER ETT TAK Hos oss hittar du det mesta du behöver till riktig bra priser, varje sig du ska fylla på i kylen eller pigga upp hemmet och garderoben. Dessutom erbjuder vi massor av andra fördelar som förenklar vardagen.

EGET BAGERI

Det finns inga genvägar till riktigt goda bakverk, därför hittar du bara bröd och kakor bakade av fina råvaror hos oss. Alltid bakade som ett hantverk!

RUGAR AN KVA RS

DUBBELT TILLBAKA

TI

FÄRSKVARUGARANTI 200% GARANTI

N

TI

Om det gröna inte håller måttet.

RS

Bra kvalitet är viktig för oss. Därför får du dubbelt tillbaka om den skulle mot förmodan skulle svika.

A KV A RU GAR

VÄLKOMMEN IN PÅ maxikristinehamn.se

Välkommen till IC A Maxi Kristinehamn!

EGET KÖK

HANDLA ONLINE

Vi på ICA Maxi Kristinehamn är glada att kunna erbjuda mat lagat från grunden i vårt produktionskök. Kunnig personal i kombination med matglädje och bra råvaror.

Välj vad som passar dig bäst just idag. Handla hemifrån, på fikarasten eller på bussen. Vi väljer ut varje vara med omsorg.

FÄRSK FISK

JOBBA HOS OSS

Finns det bättre snabbmat än färsk fisk? Fånga den snabbt och enkelt i vår disk med personlig service!

Vill du utvecklas och ha roligt på jobbet? Då söker du jobb via vår hemsida www.maxikristinehamn.se


6

Hela denna bilaga är en annons från Kristinehamns kommun

ANNONS

Kicki Johansson på besök i Kristinehamn innan den permanenta flytten från Stockholm. Här provar hon sin gamla basketkorg – faktiskt samma som hon stod och tränade på innan hon värvades till Södertälje BBK.

Kristinehamn har alltid varit

hemma för mig var jag än har bott

Kicki Johansson packar och ordnar i villan i Huddinge utanför Stockholm. Huset är sålt och snart går flyttlasset tillbaka till Kristinehamn där hon växte upp – och där den framgångsrika basketkarriären en gång började i KFUM Kristinehamn.

V

i sitter i köket med kaffe och sockerkaka. Huddingevillan lig­ ger på en höjd med utsikt över en oändlig räcka med andra villor, garageinfarter, tomter och smågator. Men nu är det snart flytt tillbaka till Värmland. Kickis man Kenneth har redan flyttat och fått jobb i Storfors – 30 kilometer från Kristinehamn. Kicki Johansson utsågs till Kristinehamns

ambassadör i maj 2016 – ett hedersuppdrag som varar ett år och går ut på att Kicki Johansson bland annat deltar i en del offent­ liga sammanhang som är knutna till kom­ munen. Förenklat går det ut på att tala väl om Kristinehamn. Och det verkar inte be­ reda ambassadören några svårigheter. – Jag har ju bara gott att säga om min barndomsstad, säger Kicki. Värmland har jag aldrig släppt, och var jag än har bott så har Kristinehamn varit hemma för mig. En lagom stor stad som ligger fantastiskt vid Vänern med en underbar skärgård. Det är nära till naturen, och man tar sig snabbt till städer som Göteborg, Stockholm och Oslo. Möjligen rycktes hon alltför tidigt från uppväxtmiljön. Basket var det stora intres­ set, och redan som 19-åring värvades Kicki Johansson till Södertälje BBK. Sedan följ­ de en basketkarriär som saknar motstycke, Här några fakta: Med 190 matcher har Kicki Johansson

landslagsrekordet, och med 3412 gjorda poäng (mål) även poängrekordet i det svenska landslaget. Med Södertälje BBK vann hon fyra SM-titlar och ytterli­ gare fem titlar med Arvika Basket, samt silver i Europacupfinalen 1991 – det största som hänt i svensk baskets klubb­ historia. Kicki Johans­ son har blivit utsedd till förra århundradets spelare. 1992 blev hon Sve­ riges första kvinnliga basket­ proffs, och spelade i spanska Juven San Sebastián. Våren 1994 slutade hon spela på grund av att motivationen tröt, och startade istället sin tränar­ karriär. Till meriterna hör också att hon är med på listan över

Sveriges genom tiderna bästa idrottare, alla kategorier. – Jag har alltid haft siktet inställt på att vinna, säger Kicki Johansson. Men några större pengar på basketen har det dock aldrig varit. Så det blev till att jobba parallellt, el­ ler plugga. De senaste åren har Kicki Johansson varit fritidschef i Huddinge kommun. Men nu är det alltså Värmland och Kristinehamn som gäller. Något tryggare än de ställen där Kicki upplevt två dramatiska händelser. Kicki Johansson har varit med i Mästarnas Mästare och blivit utsedd till förra århundradets basketspelare.


7

Hela denna bilaga är en annons från Kristinehamns kommun

ANNONS

Ny stadspark, levande centrum och säkra cykelvägar Under våren 2012 startade ett gemensamt projekt med centrum­ organisationen Omtänksamma Kristinehamn. Tanken var att utveckla ett mer levande och trevligt centrum. Bland annat genom en ny stadspark, ökad tillgänglighet för cyklister, samt renovering av torgen. Planen är att ansöka om Årets stadskärna 2019 (svenska stadskärnors kvalitetsmärkning Quality Mark).

Området som nu ska utvecklas till stadspark ligger på Svinvallen, som fram till mitten av 1900-talet var en del av sta­ dens inre hamn. Här finns sedan tidigare skatepark och en museal lanthandel med café. 2012 revs det gamla badhuset från 60-talet. Och nu är det alltså dags att ut­ veckla en stadspark med mötesplatser, ak­ tiviteter, promenadstråk, kulturupplevel­

Illustration: Karavan

Så ska den nya stadsparken se ut om kommunens planeringschef Kalle Alexandersson får som han vill.

ser och rekreation. Kort sagt – en park för alla, i alla åldrar. – Många har fått säga vad de tycker ge­ nom en omfattande medborgardialog kring parkens utformning, säger Kalle Alexanders­ son. Vad som sticker ut bland de hundratals idéer som kommit in är en gång- och cykel­ bro som förbinder parken med stadens cen­ trala delar, större skatepark, stora gröna ytor för exempelvis picknick, och gärna någon scen för uppträdanden. Under 2019 hoppas Kalle Alexanders­

Foto: John Persson

Att tala om den nya stadsparken är kanske lite vilseledande. Någon gammal stads­ park finns nämligen inte. I Kristinehamn har man Järnvägsparken – lite finare med tuktade träd och blomrabatter, men det är ingen stadspark. – En stadspark ska erbjuda stora ytor för fria aktiviteter – ett stadens ”vardagsrum” där människor samlas, säger kommunens planeringschef Kalle Alexandersson.

Kalle Alexandersson, kommunens planeringschef.

son att Kristinehamns stadspark ska stå klar och välkomna såväl Kristinehamnsbor som turister.

Foto: Sofia Johansson

Södra och norra torget delas av vattendraget Varnan.

– Ja det ena var en buss jag satt i som blev kapad av baskiska rebellgruppen ETA. Femton personer med rånarluvor kom in i bussen och skrek att vi skulle ut, och sedan när alla var ute kastade de in en brandbomb i bussen. Den andra händelsen inträffade i Soweto i Sydafrika där jag var med i ett SIDA-projekt där vi skulle starta basketför­ eningar. Vi transporterades mellan olika byar i en buss. Vid ett tillfälle kom fyra rånare med maskingevär och machetes in i bussen och började plocka av oss våra värdesaker. En fruktansvärd upplevelse som jag inte trodde vi skulle komma levande ifrån.

– Den rubriken är kaxig, men kristineham­ narna är faktiskt Värmlands flitigaste cyk­ lister, därför satsar vi ännu mer på cykel, säger Joel Engström som är samhällspla­ nerare på Kristinehamns kommun. Generalplanen som stadens politiker klubbade på 60-talet präglar fortfarande Kristinehamns centrala delar, även om många förändringar gjorts genom åren.

Kicki Johansson och hennes man kom­ mer att bo i sommarstugan i Kristinehamn till att börja med – och så småningom ska den byggas om till permantentbostad. – Vad jag ska göra är inte riktigt klart ännu, men jag känner att det finns ett nytt kreativt driv i Kristinehamn – och där vill jag gärna vara med.

– På den tiden var det bilen som skulle fram först, säger Joel Engström. Förutom miljöaspekten strävar vi nu mot en mju­ kare och trevligare stadsmiljö, där vi kan se människor i ögonen och inte genom ett bilfönster. Det handlar inte om att skapa en helt bilfri stad, utan hitta en balans där cykel- och gångtrafik får ta sin plats. Men

berättar Petra Okanovic, som arbetar med torgprojektet på kommunens planerings­ avdelning.

Ett av projekten i centrumförnyelsen är upprustning av torget, som är uppdelat i två torg – södra och norra, och som delas av vattendraget Varnan. I december förra året genomförde kom­ munen en medborgardialog i samband med presentationen av ett första koncept, som innehöll gångbro mellan torgen – nå­ got som inte gillades av alla. Ett alternativt förslag togs sedan fram där bron ersatts av trappor ned mot vattnet på båda sidor – som visuellt sammankopplar torgytorna. – I förslaget försvinner även parkering­ en på det norra torget och ersätts med mer växtlighet. Syftet är att förstärka grönstrå­ ket längs Varnan mot den nya stadsparken,

Framför Stadshotellet på södra torget föreslås ett ”finrum” med planteringar och fontäner. Vägarna runt den delen av torget kommer även att få en ny beläggning med gatsten i stället för asfalt, vilket inramar och förlänger torget. – Nu arbetar vi med att baka ihop de båda förslagen tillsammans med de syn­ punkter som kommit fram ur medborgar­ dialogerna, säger Petra Okanovic. Det nya förslaget ska presenteras för politikerna i slutet av året.

”Kristinehamn – Värmlands cykelstad nummer ett” ska vi få fler att börja cykla så måste detta färdsätt bli mer attraktivt. Med attraktivt menar Joel Engström att man bygger cykelvägar som är säkra, snabba och tydliga. – Utvecklingen av cykelvägar är fortfa­ rande på planeringsstadiet, men ambitio­ nen är att lyfta cyklandet i Kristinehamn. Vi ska fortsätta att vara Värmlands cykel­ stad nummer ett, säger Joel Engström. Vi har goda förutsättningar. På norra Kungsgatan testas hur bilar, cyklar och gångtrafikanter kan samsas på tydligt markerade utrymmen. På vägar utanför centrum föreslås ett stomnät av cykelvägar som läggs där trafiken går från exempelvis bostadsområden till större arbetsplatsområden, och till resecentrum.

Foto: John Persson

Foto: John Persson

Slitna torg ska få rejäl ansiktslyftning


8

Hela denna bilaga är en annons från Kristinehamns kommun

Den 28/12 har vi grillat hamburgare till Er i 3 år. Tack Kristinehamn för ert mottagande och fortsatta förtroende! Kungliga hälsningar Personalen på Burger King Kristinehamn

Är du verksam inom skoglig bioekonomi eller strömningslära/hydrodynamik? Är du redo att ta din forskning till kommersialisering? Kristinehamn är platsen och vi din partner på vägen. Madelen Richardsson Näringslivschef Madelen.richardsson@naringslivssamverkan.se 0550-858 66, 070-300 13 72 Daniel Stenborg Projektkoordinator Innovation daniel.stenborg@kristinehamn.se 0550-858 14, 070- 529 71 01

ANNONS


9

Hela denna bilaga är en annons från Kristinehamns kommun

ANNONS

Staden växer ut mot Vänern med attraktiva tomter och satsning på rekreation I Kristinehamn är det nära till naturen. Ett bra exempel är vägen som går utefter Vålö­ sundets strandremsa och ger en härlig skärgårdsstämning ända ut till udden med Picasso­skulpturen där Vänern tar vid. Det här stråket är samtidigt ett av Kristine­hamns hetaste omvandlingsområden som ger plats för många nya villatomter.

När A9 lades ner så öppnades helt nya möjligheter. Hanna Åsander, planarkitekt

Längs med Vålösundsvägen vill kommu­ nen även lyfta fram ett antal ”gröna besöks­ mål”. – Där är Presteruds herrgårdsmiljö med den moderna campingen ett fint nytillskott, och Skymningens bad alldeles intill är nyli­ gen uppgraderat, berättar Hanna Åsander.

Cirka 160 nya tomter för villa- och radhusbebyggelse planeras vid Vålösundet. Efterfrågan väntas öka i takt med att fler upptäcker den unika skärgårdsmiljön, säger kommunens planarkitekt Hanna Åsander.

Ytterligare en bit ut vid strandremsan pla­ neras en park mellan vattnet och vägen, här är även centrum för båtlivet i Kristinehamn med småbåtshamn och båtupplag. En annan målpunkt är bryggan varifrån skärgårdsbåtarna går ut till öarna i Vänern. Den mest kända turistattraktionen i området är dock Picassoskulpturen som blivit ett landmärke för alla båtfarare som går in i Vålösundet. – En riktig pärla som kanske legat lite i skymundan är fyrområdet som kommunen köpt in, säger Hanna Åsander. Här planerar vi ett parkområde som blir en av Kristine­ hamns vackraste platser med Vänern i fon­ den. Och ytterligare en bit ut ligger Jutvikens bad med långgrund sandstrand, där vi plane­ rar ett trettiotal nya tomter för permanentbo­ ende eller fritidshus.

Nya motionsspår ger många valmöjligheter Foto: Kristinehamns Turistbyrå

Många av de gamla fritidshusen längs Vålösundsvägen rivs eller renoveras sedan kommunen planlagt och möjliggjort för stör­ re byggrätter, och börjat dra fram vatten och avlopp allt längre ut i skärgården. Några hundra meter från strandremsan på en slutt­ ning växer nya villor upp på tomter som kommunen gjort tillgängliga, och fler tomter kommer att styckas av och säljas i närtid.

Foto: John Persson

Ä

ven mellan stadskärnan och Vålö­ sundet påbörjas en omvandling av det tidigare garnisonsområdet. Kasernerna byggs om till lägen­ heter och utvecklas till en levande stadsdel med närhet till både skog och vatten. Planarkitekten Hanna Åsander på kom­ munens planeringsavdelning arbetar med en ny översiktsplan. – Regementsområdet var tidigare stängt för allmänheten, säger Hanna Åsander. När A9 lades ner så öppnades helt nya möjlig­ heter för staden att utvecklas med riktning mot Vänern.

Skymningens bad vid Presteruds camping är nyligen uppgraderat. Men badvädret nu i december kanske inte är det allra bästa.

För den som vill jogga finns bra möjligheter i Kristinehamn. Motionsspåret på Björkvallen har nu kopplats ihop med det gamla regementets spårsystem, vilket ökat möjligheterna att välja olika distanser. Även målfållan vid vattentornet har fått en ansiktslyftning och ett nytt utegym finns på plats.


10

Hela denna bilaga är en annons från Kristinehamns kommun

ANNONS

Sockerslottet –

en del av stadens sma

Magisk herrgård lockade tusentals besökare Under sommaren 2016 har Kristinehamn synts ordentligt i etern tack vare Sommar med Ernst i Tv4. Under november spelas lika populära Jul med Ernst in på samma plats – Gustafsviks herrgård, som ligger i närheten av E18, tio kilometer från centrala Kristinehamn. Gustafsviks herrgård vaknade i somras upp ur sin långa Törnrosasömn tack va­ re att Ernst Kirchsteiger tog sig an re­ noveringen av den ena flygeln. Själva mangårdsbyggnaden brann ner 1967, och sedan dess har inte mycket hänt med gården som en gång ägts av gene­ ral Georg Adlersparre. – Stället drabbade mig direkt. Jag måste bli förälskad i ett hus, det ska ut­ mana mig, säger Ernst om varför han tog sig an flygeln. Jag har tänkt att en fiktiv person, som Karen Blixen, ska trivas här. Hon bad inte om ursäkt för sig utan var berest, tog en grogg, läste Strindberg och hade åsikter om det. – Många som besöker den gamla herrgården, som ligger oerhört vackert på en höjd, känner en slags magi, säger kommunens informationschef Carina Welin, som tillsammans med turistche­ fen Ulrika Ganterud Evermark i somras bjöd in till två stora evenemang på Gustafsviks herrgård. Det första var i augusti efter inspel­ ningen av programmet Sommar med Ernst när hela renoveringen var klar. Det handlade om den historiska platsen för att öppna upp Gustafsvik som ett attraktivt turistmål. – Både jag och Ulrika var klädda i historiska dräkter och besökarna bjöds på musik och Gustafviks-kaka, berättar Carina Welin. Eventet drog 2 500 per­ soner. Det andra evenemanget var en vis­ ning i september av den renoverade flygeln. – Då kom över 4 000 besökare som ville se hur herrgårdsflygeln hade in­ retts. Vid det tillfället var även Ernst med och berättade bland annat om hur han upplevde ett slags förtrollning kring den historiska platsen. Hela renovering­ en blev utsökt – en värdig 1700-tals­ känsla kombinerad med en del moderna materialval, säger Carina Welin. Även Jul med Ernst spelas in på Gustafsvik och visas i TV4 i december, men då blir det mest julpyssel.

E

n av Kristinehamns mer kända och prisbelönta profiler när det gäller kombinationen smak och artisteri är Gunilla Wall, som tillsammans med sin man driver Sockerslottet, och även är en­ gagerad i konceptet Smaka på Kristinehamn. Gunilla har korats till Sveriges bästa tårtde­ signer genom att vinna tävlingen Det stora tårtslaget som sändes i Sjuan i våras. Numera har Gunilla Wall inte så mycket tid att göra tårtor – däremot blir det en del kurser i tårtdekorering och egen tillverkning av chokladpraliner, samt driften av Socker­ slottet. Den röda tegelbyggnaden från 1892, som tidigare varit kyrka, ligger centralt i Kristinehamn. Här säljs choklad, handtill­ verkade praliner och andra söta delikatesser att ta med – eller att njuta av i det lilla caféet

som är inrymt i den gamla kyrksalen. Byggnaden har även en hotelldel med unika och genomtänkta rum som inte står långt ef­ ter pralinerna i smakfullhet. Och som om inte allt detta skulle vara sysselsättning nog så jobbar Gunilla Wall heltid på ett större fö­ retag i Kristinehamn. Tala om energi. – Jag har alltid älskat att baka, men har även haft konstnärliga ambitioner, berättar Gunilla Wall. För femton år sedan upptäckte jag det här med tårtor, det var helt och hållet min grej, där jag både får baka och använda mina konstnärliga anlag. Med tiden har Gunillas tårtor blivit mer och mer uppmärksammade i tävlingar, och omtalade i media. Gunilla Walls verksamhet har växt snabbt och till slut räckte inte den gamla lokalen till. 2011 inköptes kyrkobyggnaden som döptes till Sockerslottet. – Huset var inte i bästa skick så vi satte igång med en omfattande renovering. Här finns nu kök, café, hotell och delikatessshop. Dessutom håller jag en del kurser i tårtdekorering och har chokladprovningar, där intresserade kommer från hela landet – och gärna bor här på vårt hotell. – Smaka på Kristinehamn kom till för att vi som sysslar med mat och dryck gemen­ samt vill höja kvaliteten och visa vad vi går för lokalt, berättar Gunilla Wall. Vi jobbar nu på en certifiering där vissa kvalitetskrav ska uppfyllas om man vill vara med.

Matmarknad i centrum Sista lördagen varje månad utom juni och december är det matmarknad i centrum. Här kan man handla allt ifrån ekologisk rapsolja och närproducerat kött – till mikrobryggd öl och stenugnsbakat bröd.

Smaka på Kristinehamn Idén med Smaka på Kristine­ hamn är att höja Kristinehamn på det gastronomiska planet och lyfta lokala företag som producerar, serverar, processar, odlar eller importerar bra mat. Eko­ logiskt och närproducerat är en viktig del. I konceptet ingår förutom Sockerslottet även Näs­ sundets station och vedugnsbageri, Wermlands Brygghus, Jenny Svensson och Andrea Masci som organiserar matresor och driver Oliveriet, rapsolja från Västanås gård, Panncentralen samt värdshuset Ölme prästgård.

Gamla kläder blir fibrer till nya textilier i Kristinehamn Nästa år blir Kristinehamn först i världen med en fabrik som förvandlar återvunna textilier till nya fibrer som kan användas för tillverkning av kvalitetskläder. Det är en uppmärksammad teknik som företaget re:newcell nu ska pröva i en demoanläggning.

O

m begagnade textilier inte kastas eller bränns, brukar de omvand­ las till fyllnadsmassa eller exem­ pelvis skurtrasor. Men med re:newcells nya, patenterade teknik rivs ty­ get på ett sätt så att fiberlängden behålls, och sedan behandlas vidare i en nyutveck­ lad återvinningsprocess. Resultatet är en textil- eller dissolvmassa som kan förädlas av fiberspinnare och bli till nya kläder. Processen är miljövänlig och relativt billig. Här behövs inga gödnings- eller bekämp­ ningsmedel, vattenförbrukningen är låg, liksom utsläppen av växthusgaser. – Det är stor och ökande brist på råvaror i textilindustrin, och bomullsproduktionen kan ha nått maximum, säger Henrik Norlin, industriell ekonom och delägare i re:newcell. Dessutom är bomullsodling på­ frestande för miljön. Den kräver stora markområden och massor av vatten. Det går

till exempel åt 8 000 liter för att tillverka ett par jeans. Textilåtervinning är både ekonomiskt och miljömässigt en god idé, och det finns väldiga mängder av råvara. Insamling av begagnade kläder är bara en del, spillet från textilindustrin och bergen av osålda plagg motsvarar många tusen ton. Bara i Sverige konsumeras 130 000 ton textilier per år. Den nya återvinningstekniken för bomull och andra cellulosabaserade textilier – ex­ empelvis viskos, som görs av trä – har ut­ vecklats av en liten grupp forskare med an­ knytning till Kungliga tekniska högskolan (KTH). Anläggningen i Kristinehamn för­ verkligas genom investeringar på 48 miljo­ ner kronor från statliga riskkapitalbolaget Fourier­transform och privata Girincubator.

Det är stor och ökande brist på råvaror i textilindustrin. Henrik Norlin, som är delägare i re:newcell

– Textilmarknaden domineras av oljeba­ serade material såsom polyester, säger Henrik Norlin. Den tillverkningen sprider mycket växthusgaser, och materialet bryts inte ner i naturen. Där har cellulosamaterial en fördel, och vi kan återanvända textilier gång på gång. Företaget samarbetar med klädbolag som

Foto: Rosie Alm

Den renoverade herrgårdsflygeln innehåller kök, sovrum, badrum samt en kombinerad salong och inglasad veranda. Dessutom ett ”lufthus” med växter och spaljéer.

Kristinehamn – en stad för gourmeter? I alla fall finns här både gourmetkrogar och ovanligt många engagerade leverantörer av närproducerad mat, choklad och dryck. I konceptet Smaka på Kristinehamn ingår ett antal entreprenörer som gärna visar sina produkter på den månatliga matmarknaden i centrum.

– Vi valde Kristinehamn för att här finns kompetent arbetskraft, och lokalerna som vi flyttar in i är redan rustade för det vi behöver i vår verksamhet, säger Henrik Norlin, som är delägare i re:newcell.

kan påverka tillverkare att använda den nya råvaran och därmed förändra produktions­ kedjan. Prototyper av plagg har visats med framgång, bland annat på årets modemässa i Berlin. Vid full kapacitet kommer mellan 10 och 20 personer att arbeta på anlägg­ ningen i Kristinehamn. – För att vara en massaindustri är det småskaligt, säger Henrik Norlin. Vi kan hantera 7 000 ton om året. Men det är en början, och vi tror helhjärtat på det här. Det kan bli riktigt stort.


11

Hela denna bilaga är en annons från Kristinehamns kommun

ANNONS

kupplevelser Välkommen till Värmlands Bil! Vår grundare, Erik Svensson var en framsynt entreprenör som tidigt (1931) insåg bilens betydelse i samhället. Med sitt intresse för ny teknik och förståelse för kundens behov, skapade han goda och långsiktiga relationer med varje kund. Genom familjen Svensson drivs Värmlands Bil ännu idag på samma grundvärdering, vilket vi är mycket stolta över.

Foto: John Persson

Varmt Välkomna till oss!

Telefon 0550-316 00 | www.varmlandsbil.com

Gunilla Wall är en av stadens profiler när det gäller tårtdekorationer och choklad. Hon residerar i Sockerslottet som ligger centralt i Kristinehamn. Gunilla har bland annat korats till Sveriges bästa tårtdesigner.

Kristinehamn 2030 – den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen

Foto: Peter Strömberg

Foto: John Persson

Vår närhet till natur och skärgård, idrott och evenemang, glädje och drivkraft gör Kristinehamn till en bra plats för dig att leva på. Välkommen hit! Läs mer på kristinehamn.se Annons SvD Kristinehamns kommun.indd 1

2016-11-18 14:52:32


12

Hela denna bilaga är en annons från Kristinehamns kommun

ANNONS

ROLLS-ROYCE SKAPAR

Bild: Rolls-Royce

FRAMDRIFT TILL VÄRLDENS FARTYG

Naturskönt vid Vänerns strand, strax utanför Kristinehamn, ligger RollsRoyce anläggning. I småbåtshamnen intill har flera av företagets medarbetare sina båtar. Dessa dock något mindre än de vars propellrar som finns inne på anläggningen.

P

å Rolls-Royce i Kristinehamn utvecklas världsledande marina produkter och tjänster, som ställbara propellrar, vattenjetaggregat, eldrivna propellerlösningar, service sup­ port och systemintegrering. Att Rolls-Royce i Kristinehamn är in­ ternationellt märks inte minst genom att flera av medarbetarna kommer från an­ dra länder. – Möjligheten att kombinera småstadsidyll och en karriär med högteknologiskt och internationellt innehåll

förde mig hit till Kristinehamn, säger engelsmannen Chris Hall. Han bodde tidigare i London och flyttade till Kristinehamn 2002. Chris jobbar som specialist på utvecklingsavdelningen, där gruppen utvecklar propellerproduk­ ter till nästan alla tänkbara fartygstyper – från fiskebåtar till gigantiska kryss­ ningsfartyg. Kundkraven kan vara väl­ digt varierande. Ett exempel är det nya engelska forskningsfartyget Sir David Attenborough som ska kunna bryta sig igenom två meter tjock is, och dessutom ha mycket låg bullernivå av miljöskäl. Här krävdes noggranna beräkningar och avancerade provningsmetoder för att sä­ kerställa att utrustningen uppfyllde alla delar i kravspecifikationen. Marcus Wilhelmson har sitt kontor i Kristinehamn men jobbet spänner över

hela Rolls-Royce Marina verksamhet. – Att jobba för Rolls-Royce ger mig många spännande utmaningar. I min nu­ varande roll tar jag fram teknisk doku­ mentation av våra Marina produkter, vilket bland annat innebär kundmanua­ ler som beskriver för köparen hur exem­ pelvis en fartygspropeller med axel-lina ska monteras, hur den fungerar och hur den underhålls. Jag får både jobba lokalt men samtidigt vara global. I en tidigare roll bodde jag och arbetade i Singapore under tre år - en fantastisk upplevelse för mig och min familj.

Sir David Attenborough är ett engelskt forskningsfartyg, som är designat av Rolls-Royce i Norge. Den ska bland annat klara att ta sig fram genom tjock Arktisk is. Propellrarna på fartyget ska levereras från siten i Kristinehamn och mycket annan utrustning på fartyget kommer levereras från andra delar av Rolls-Royce Marina verksamhet.

Sylvia Rundquist kommer ursprungligen från Trollhättan.

– Kristinehamn hade jag inte tänkt på förrän jag träffade min man som kom­ mer härifrån. När jag fick jobb som in­ köpare på Rolls-Royce flyttade jag hit. Sylvia Rundquist är en del i ett team som köper in komponenter, vilka sedan monteras till produkter och testas i Kristinehamn – innan de skeppas till kunderna som finns över hela världen. – Vi är 15 personer som jobbar med inköp på Rolls-Royce, för min del hand­ lar det främst om nav och blad till pro­ pellrar. Produkterna kräver högsta fokus på pris, kvalitet och leveranstider. Vi har ett nära samarbete med Rolls-Royce i övriga delar av världen, där våra propell­ rar är en del av företagets många pro­ dukter som levereras till den Marina in­ dustrin. – Rolls-Royce erbjuder möjligheten att kombinera en bra arbetsplats med ett rikt friluftsliv säger Anna Hallerfors

på företagets HR-avdelningen. Att företa­ get ligger nära sjön och naturen är något som många passar på att utnyttja – till ex­ empel genom att promenera eller springa på lunchen. En bra arbetsmiljö är viktigt för oss.

För att kunna fortsätta att hålla högsta kvalitet krävs kompetent personal. Här är några av alla som arbetar med de högteknologiska produkterna som kommer från Rolls Royce i Kristinehamn. Från vänster: Chris Hall, Anna Hallerfors, Sylvia Rundquist och Marcus Wilhelmson. Propellern i bakgrunden ska snart levereras, den väger ca 45 ton och har en diameter på 8,7m.

KORT OM ROLLS-ROYCE Rolls-Royce är världsledande inom marin framdrift och utvecklar kontinuerligt nya produkter och tjänster. Verksamheten i Kristinehamn omfattar avdelningar för utveckling, design och försäljning av framdrivningssystems och dess kontrollsystem, monteringsverkstad och eftermarknadsavdelning. Det bedrivs också hydrodynamisk forskning och utveckling vid Rolls-Royce Hydrodynamic Research Centre som också är lokaliserat till Kristinehamn.

www.rolls-royce.com

Kristinehamn  

Tidningsbilaga i Svenska Dagbladet från Kristinehamns kommun