Page 16

16

Hela denna bilaga är en annons från Knivsta kommun

Idag finns i Alsike cirka 800 bostäder, merparten villor, men även radhus och lägenheter i flerbostadshus.

ANNONS

Alsike är ett välutvecklat socialt sammanhang där man trivs, inte minst alla barn.

Alsike – Från vision till verklighet på 25 år

– Idag en växande stadsdel med

skön småstadskänsla Ett skogsområde mellan gamla stationssamhället Alsike och E4, fyra kilometer från centrala Knivsta, här ska en stadsdel byggas. Ja, så tänkte de tre dåvarande stora markägarna i slutet på 80-talet. Tio år senare började det ta fart. Idag är Alsike en levande, kontinuerligt växande stadsdel med för närvarande cirka 3 500 invånare. Det man såg var naturligtvis det strategiska läget med potentialen mot Arlanda och Stockholm, något som visat sig vara en helt riktig bedömning. – Knivsta kommun har idag Sveriges starkaste tillväxt och en betydelsefull del av den sker i Alsike. Inom tio år kan invånarantalet vara det dubbla säger HansPetter Rognes, vd Alsike Fastighets AB (AFAB), det kommunala bolag som ansvarar för kommunens markexploatering av Alsike. AFAB arbetar med att sälja tomter och kvartersmark, ser till att mark detaljplaneläggs, att nödvändig infrastruktur byggs och att området blir attraktivt genom gator, gång- och cykelvägar och mötesplatser. Marie Nilsson, ekonomiansvarig på AFAB, har varit med hela resan från slutet av 80-talet. – Starten för området var lite trög med en lågkonjunktur som

kom emellan i mitten på 90-talet. Men vi som jobbade med projektet tappade aldrig tron på Alsike, och när Alsike skola så stod klar 2004 var det som att proppen gick ur. Då tog byggandet fart på allvar säger Marie Nilsson. – Och nu är det jätteroligt att se hur bra och trivsamt det har blivit, ett socialt sammanhang där man stortrivs. Man inte bara bor utan man umgås också. Det är inte ovanligt att man flyttat hit efter rekommendation från andra. För många börjar det med en lägenhet eller radhus som sedan efter förändrade familjebehov övergår till projektet att bygga ett eget hus. Idag finns i Alsike cirka 800 bostäder, merparten villor, men även radhus och lägenheter i flerbostadshus. Här finns flera förskolor och skolor. Den senast tillkomna är Brännkärrsskolan som invigdes i början av sep-

tember. I Alsike finns också en liten butik, pizzeria och bank, dessutom sporthall och två fotbollsplaner, varav en konstgräsplan. Alsike är helt enkelt en fin, växande stadsdel, präglad av trygghet, trivsel och ständig tillväxt. Strategiskt läge

Det är mycket som talar för Alsike. Utöver läget på sträckningen Stockholm – Arlanda – Uppsala med utbyggd kollektivtrafik och närhet till motorväg, finns här fantastiska omgivningar med friluftsområden och naturreservat mitt i en gammal kulturbygd. – Det strategiska läget är naturligtvis en viktig orsak till att man väljer att bygga och bo i Alsike, påpekar Hans-Petter Rognes. Området ligger mitt i ett stort arbetsmarknadsområde inte bara regionalt utan även internationellt.

– Alsike har unika kvaliteter, säger Hans-Petter Rognes, vd Alsike Fastighets AB (AFAB), det kommunala bolag som ansvarar för kommunens markexploatering av Alsike.

Nya tomter till våren

För tillfället är all mark i Alsike slutsåld, men AFAB bygger just nu nya lokalgator och förlänger även Brunnbyvägen norrut mot Björkkällevägen och äldre delar av området.

Fakta AFAB ■ Alsike Fastighets AB är ett helägt kommunalt bolag vars uppgift är att planera Alsikes utbyggnad samt bygga erforderlig infrastruktur. Information om försäljning av lediga tomter finns att hämta på vår hemsida www.alsikebolaget.se

– Det är jätteroligt att nu se hur trivsamt det har blivit, säger Marie Nilsson, ekonomiansvarig på AFAB, som har varit med hela resan från slutet av 80-talet.

– Det medför att vi redan till våren kommer att påbörja försäljning av tomtmark för ungefär 400 nya bostäder inom den nya detaljplanen Alsike Nord Etapp 1 berättar Marie Nilsson. Därefter förbereds ett område med större täthet och med förhoppningen från AFAB om att på sikt kunna skapa en centrumbebyggelse med kommersiell service. I det läget har ”nya” Alsike närmat sig järnvägen och det gamla stationssamhället. – Vi tittar just nu på förutsättningarna för en station i Alsike, det finns också planer på en cykelväg till Uppsala och en ny påfart till motorvägen. Sammantaget skulle det naturligtvis innebära ett jättelyft både för Alsike och för Knivsta kommun som helhet säger Hans-Petter Rognes. I dessa infrastruktursatsningar är kommunen beroende av andra aktörer, men vi jobbar på det kommenterar Hans-Petter Rognes. Potentialen då? Ja, ambitionen från kommunen är ytterligare 1 000 bostäder inom tio år. Men potentialen är betydligt mer, på lång sikt kanske 15 000 invånare.

Knivsta kommun  

Tidningsbilaga från Knivsta kommun i Svenska Dagbladet.

Knivsta kommun  

Tidningsbilaga från Knivsta kommun i Svenska Dagbladet.

Advertisement