Page 12

12

SUCCESS STORY

Hela denna bilaga är en annons från Knivsta kommun

ANNONS

Text: Per-Åke Hultberg | Foto: Erik Mårtensson och Knivsta kommun

KNIVSTA 10 ÅR PÅ EGNA BEN Från sovstad till Sveriges starkaste tillväxt SVERIGES YNGSTA kommun – Knivsta – har på olika sätt firat sina tio första år på egna ben. Tio år som mycket väl kan beskrivas som en framgång. Ett av de större evenemangen under året var den föreningsdag med tårtkalas som hölls utanför kommunhuset den 7 september, då upp emot ett par tusen Knivstabor slöt upp.

– När vi väl stod på egna ben var det viktigt att samlas kring en egen identitet och det har vi verkligen lyckats med. Idag finns här en stolthet och en anda av gemenskap. Det sjuder av liv och många människor, både Knivstabor och andra, vill satsa här.

Den framgång ni har med stark befolkningstillväxt och byggtryck, har det förvånat er? – Nej, både för investerare och för oss själva är det fullt naturligt, fortsätter Göran Nilsson. Vi är en del av storstockholmsregionen, och med 28 minuter med tåg till Stockholms city en varför egen kommun? Tre så är det en naturlig utveckling. – Jag har alltid trott på Knivsta, säger av kommunens politiska föClaes Litsner, och betonar att det i de stora reträdare berättar: – Det var mycket som inte utvecklingsfrågorna finns en samstämmigkändes bra på 80- och 90-talen, säger het över partigränserna. Även bland Knivstas Lennart Lundberg, representant för det lo- invånare tycks det som. När till exempel ett kala partiet Knivsta.nu och idag kommun- stort område i centrala Knivsta skulle köpas – där en ny centrumbebyggelse nu växer styrelsens förste vice ordförande. – När förslaget kom att barnen från års- fram – hördes vare sig protester eller överkurs 6 skulle bussas till Uppsala då kom det klaganden. Och det är tämligen unikt. – Detsamma gäller kommunhuset, poängstarka reaktioner från oss föräldrar. Det blev till en proteströrelse där vi kände att ”vi väl terar Lennart Lundberg. Ofta bildas opinion när kommunhus ska byggas, men inget sånt helt enkelt får bilda en egen kommun”. Sedan gav det ena det andra. 1998 hölls har förekommit här, tvärtom. Knivstaborna känner istället att det här är en folkomröstning där bo”vårt” hus. ende i det som då var Idag finns Knivsta kommundel röstahär en stoltHade ni haft samma fande för att bilda en egen het och en tastiska utveckling om ni kommun. – Det kändes som att anda av gemenskap. varit kvar i Uppsala? – Nej, det tror jag inte Uppsala inte brydde sig Det sjuder av liv.˝ säger, säger Lennart om sina ytterdelar. Att sedan Kommunförbundet gjorde bedömning- Lundberg och får medhåll av sina politikeren att det fanns bäring för Knivsta att vara kolleger. Vi hade förstås vuxit ändå, men egen kommun var förstås betydelsefullt, in- inte med samma slagkraft. Nu styr vi själva flikar Claes Litsner (S), kommunstyrelsens och det gör att tillväxten blir mer fokuserad. – Uppsala ville ju ha Knivsta som sovstad andre vice ordförande. Han betonar det faktum att Knivsta som och vi är definitivt ingen sovande kommun i kommundel i Uppsala, med fyra av 81 plat- dag, säger Claes Litsner. Men alla tre är överens om att det behövs ser i kommunfullmäktige, var en lättviktare. – Nu tas besluten nära folket, det är vik- fler arbetstillfällen. Den framtidsvision som tagits fram pekar bland annat på behovet av tigt för demokratin. ett starkare näringsliv med fler arbetsplatser, så att fler Knivstabor får möjlighet att arbeta Tio år har gått. Blev det så bra som på hemmaplan. Knivstaborna hoppades? – Då gäller det för oss att inte stå i vägen, – Vi är nog alla helt överens om att det har visat sig vara bra. Det ska sägas att många att vara smidiga med information, effektiva var skeptiska. 30 procent var motståndare. med planläggning och snabba med bygglov. Idag märker vi ingenting av det, säger Göran Vi är till för invånarna och ska på bästa sätt Nilsson (M), som ledde förberedelserna in- jobba för att skapa förutsättningar för fortför delningen och sedan dess varit kommun- satt utveckling och tillväxt, avslutar Göran Nilsson. styrelsens ordförande.

M

Lördagen den 7 september bjöd Knivsta kommun tillsammans med lokala föreningar in till 10-årskalas i och utanför Kommunhuset. Det var aktiviteter av olika slag, sång och musik för både stora och små, tal av kommunfullmäktiges ordförande, och inte minst, ett jätte-tårtkalas med uppåt tusen firande Knivstabor.

Stolta kommunföreträdare: fr v Claes Litsner (S), Lennart Lundberg (Knivsta.nu) och Göran Nilsson (M).

DET BÄSTA MED KNIVSTA

4 PÅ STAN

Maja Wennström

Oscar Skans

Anna Fogelberg

– Det är ganska litet och lugnt men ändå nära till både Uppsala, Stockholm och Arlanda. Nära till allt helt enkelt.

– Jag pluggar i Uppsala fem dagar i veckan, måndag till fredag så för mig handlar det, som det nog gör för så många andra, om förbindelserna. De är jättebra.

– Det finns mycket men jag tycker att en av de bästa sakerna är vårt nya, fina bibliotek. Jag kanske är lite partisk eftersom jag jobbar där men det är verkligen en jättefin miljö och vi har många fina program.

Knivsta kommun  
Knivsta kommun  

Tidningsbilaga från Knivsta kommun i Svenska Dagbladet.

Advertisement