Page 1

ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Knivsta kommun

– DÄR FRAMTIDEN BOR

Anna Persdotter Tramontana

Entreprenören som hittade hem

SID 14

Knivsta 10 år som egen kommun

NU EN SNABBVÄXARE I TOPPKLASS SID 12

”Här finns en stolthet och en anda av gemenskap” SID 12

Byggboom Ny centrummiljö på rekordtid

Nya skolor med miljölösningar i toppklass

Från södra Stockholm till Knivsta. – Vi trivs jättebra

SID 4

SID 10

SID 6


2

INLEDARE

Hela denna bilaga är en annons från Knivsta kommun

ANNONS

Text: Per-Åke Hultberg | Foto: Erik Mårtensson

Mitt i närheten – där ligger Knivsta. På sträckan Stockholm – Uppsala. Ett stenkast från resten av världen via Arlanda flygplats, endast ett stopp bort med SL-pendeln. Välkommen!

Knifes sta Ursprunget till namnet Knivsta är oklart. En uppfattning är att det kommer av namnet på en person "Knife" och "sta" i betydelsen boplats, alltså Knifes boplats. År 1288 återfinns namnet, med den gamla stavningen Knifvsta, för första gången i en skrift.

Göran Nilsson, Kommunalråd, Kommunstyrelsens ordförande.

Med framtidstro och engagemang

VÄXER KNIVSTA TILL SMÅSTAD Mora sten och kommunvapnet Vid ”Mora sten” i nuvarande Knivsta kommun träffades man under medeltiden för "att taga och vräka konung". Den förste dokumenterat valde folkkungen var Magnus Ladulås 1275, men troligen är traditionen äldre än så. Kungavalet med försäkran att styra efter lagens bud har gett inspiration till Knivsta kommuns heraldiska vapen, Mora sten. Bilden är ur Olaus Magnus ”Historia om de nordiska folken” utgiven på latin 1555.

Attraktiva Knivsta Knivsta är en av Sveriges bästa kommuner att bo i enligt tidningen Fokus. Vid de senaste fem rankningarna har Knivsta placerat sig bland de 25 bästa och 2012 hamnade kommunen på en hedrande andra plats. I SCB:s senaste medborgarundersökning kommer Knivsta på 16:e plats av 137 när man mäter hur nöjda kommuninvånarna är med sin kommun.

KNIVSTA KOMMUNS nyss antagna Vision 2025 innebär en medveten strävan om en kraftig befolkningsökning samtidigt som andelen arbetspendlare ska minska. I visionen ingår att vi ska skapa en långsiktigt hållbar kommun. En konsekvens av det är att en relativt stor andel av befolkningen också ska arbeta i kommunen. Allt talar för att visionen förverkligas, och då befäster vi Knivstas ställning som Sveriges snabbast växande kommun.

D

et råder faktiskt nästan total enighet hos befolkningen om denna djärva vision. Förklaringen är ett djupt rotat engagemang för hemorten. Det ger en gemensamhetskänsla som skapar drivkraft och idéer för kommunens utveckling. Det kan gälla allt från ett värdefullt föreningsengagemang som sätter avtryck, till bredbandsutbyggnad på landsbygden. Ett starkt ökat bostadsbyggande ger underlag till butiker, restauranger och kaféer. I grunden är det frågan om att göra kommunen trivsam och attraktiv. Det är en strävan som förenar nuvarande och framtida kommuninvånare. Frågor om näringslivsutveckling sköts givetvis i första hand av våra specialiserade tjänstemän. Men kommunen är inte större

än att även kommunstyrelsens presidium kan engagera sig i näringslivsfrågorna. Vi har goda erfarenheter av det arbetssättet. Många näringslivsföreträdare uppskattar att snabbt få besked om kommunens uppfattning i övergripande frågor om etablering, markanvändning osv. Företagare framför självklart önskemål och krav om specifika företagarfrågor såsom tillståndsfrågor, handläggningstider och villkor vid markköp. Men man är också mycket intresserad av hur kommunen sköter de övriga kommunala uppgifterna. Det gäller förskolan, skolan, trafik, grönytor, kultur, fritid osv. Dessa frågor är avgörande för invånarnas trivsel och livskvalitet. Sammantaget står helheten i fokus i den fortsatta utvecklingen av Knivsta kommun, då vi vet att företag har

lättare att rekrytera medarbetare med rätt kompetens om företaget verkar i en attraktiv kommun. Under en lång följd av år har kommunen placerat sig mycket bra i kvalitetsjämförelser och rankningar av landets kommuner. Det gäller exempelvis skolresultat, kollektivtrafik, näringslivsklimat och jämförelser om var det är bra att bo. Det finns all anledning att tro att dessa resultat ska hjälpa oss att locka företag med samma framtidstro som präglar Knivsta kommun.

Göran Nilsson (M) Kommunalråd, Kommunstyrelsens ordförande

PRODUCERAD AV:

REPRO: Bildrepro Sthlm AB

VID FRÅGOR OM INNEHÅLLET KONTAKTA:

Active MediaPartner Nordic AB

TRYCK: V-TAB

Hanne Natt och Dag, informationschef

TEXTANSVARIGA:

FÖR BILAGOR KONTAKTA:

Tel: 018-34 71 02

Per-Åke Hultberg, & Samuel Hultberg

Peter Ahlman, 0703-60 65 61

E-post hanne.nattochdag@knivsta.se

FORMGIVNING:

e-post: peter.ahlman@activemediapartner.com

www.knivsta.se

Lorens Palmgren & Joakim Forsberg

www.activemediapartner.com


3

Hela denna bilaga är en annons frün Knivsta kommun

ANNONS

VĂ„LKOMMEN TILL KVARTERET RĂ„VGRYTET I ALSIKE!

^^^YPRZTHRSHYLUZLYH]NY`[L[

Tomtvisning! FĂśr dag och tid se projektsida: www.riksmaklaren.se/ravgrytet Här uppfĂśr TB Exploatering med VĂĽrgĂĽrdaHus och Uppsala Byggteam 18 st nya kedjehus i kvarteret Rävgrytet. Husen är stilsäkra och välplanerade med 5 rok (115 kvm) i modern New England stil. I priset ingĂĽr en hĂśg utrustningsstandard frĂĽn bĂśrjan. Bl.a. helkaklade vĂĽtrum med golvvärme, äkta ekparkettgolv, fĂśnsterbänkar av marmor, kĂśk frĂĽn Vedum med Siemens vitvaror, fullstor kyl och frys, diskmaskin, inbyggnadsmicro och keramisk spishäll. I kvarteret Rävgrytet har du din egen parkeringsplats, carport och fĂśrrĂĽd i direkt anslutning till din entrĂŠ. Alla bostäder upplĂĽts med bostadsrätt där även tomtmarken med färdig gräsmatta runt huset ingĂĽr. 0 (SZPRL Ă„UUZ TrUNH M€YZRVSVY ZRVSH -  MYP[PKZHUSpNNUPUNHY VJO T`JRL[ NVKH RVTT\UPRH[PVULY 0UVTTĂ„UUZI\ZZOrSSWSH[ZTLKIYHHUZS\[UPUN[PSS:3WLUKLSU]PK2UP]Z[HZ[H[PVU Med bil nĂĽr du E4 pĂĽ nĂĽgra minuter. 0UĂ…`[[UPUNILYpRUHZ[PSSLM[LYZVTTHYLU Prisexempel frĂĽn H]NPM[ RYTrU ANSVARIG MĂ„KLARE Anna-Maria Eriksson, 070-548 08 04 *LJPSPH>L[[LYIVYN 

EntrĂŠplan

gür ett Just nu in ande av teckn spabad vid i Rävgrytet! en bostad et är tidsbegränsat. judand

OBS! Erb

Ă–vreplan

Nu Üppnar Steninge Säteri En ny exklusiv mÜtesplats Mület: Tvü av Sveriges ledande mÜtesanläggningar! Nu Üppnar framgüngsrika Steningevik och Nova Park nya Steninge Säteri och hÜjer sig därmed ytterligare en klass. Säteriet frün 1800-talet är mycket vackert inrett och ytorna fÜr mÜten är rymliga och moderna. Här finns eget kÜk med prisbelÜnta kockar, mycket hÜg service och hÜg säkerhet. Det här är den perfekta platsen fÜr fÜretagets ledningsgrupp och fÜr viktiga fÜrhandlingar. Büde Steningevik i Sigtuna och Nova Park i Knivsta rankas av münga mÜtes- och konferensplanerare som tvü av landets absolut bästa mÜtesanläggningar. Büda anläggningarna har vunnit priser fÜr bästa service, mat och miljÜ. Den tekniska nivün pü büda anläggningarna uppgraderas ständigt och är oÜverträffad i svensk mÜtesindustri. Självklart ingür bredbandet och Üvrig utrustning i samtliga lokaler i priset. Allt annat borde vara otänkbart ür 2013.

Steningevik ligger naturskÜnt vid mälarens strand, ütta minuter frün Arlanda flygplats och 30 minuter frün Stockholm. Nova Park ligger tolv minuter frün Arlanda och är beläget nära motorvägen. Kommunikationerna med flygplats och huvudstaden är ytterligare tvü bra fÜrdelar med büda anläggningarna. Steningevik har nu totalt 61 rum varav Säteriet stür fÜr 10 rum som givetvis kan bokas separat. Nova Park är en stÜrre anläggning med sina 117 rum, och flera stÜrre mÜteslokaler fÜr upp till 500 personer. Pü Nova Park finns ocksü en av landets främsta spa-anläggningar – Water Lounge.

Läs mer pü: www.steningevik.se och www.novapark.com

Steningevik 08-591 231 50 Nova Park 018-27 80 24


4

BYGGBOOM

Hela denna bilaga är en annons från Knivsta kommun

ANNONS

Text: Per-Åke Hultberg | Foto: Erik Mårtensson

Febril byggaktivitet

NY CENTRUMMILJÖ VÄXE ALLDELES INTILL Knivstas nya imponerande kommunhus, på ett par minuters promenadavstånd från järnvägsstationen, pågår febril byggaktivitet. Inom ett par år ska här en modern stadsmiljö ha vuxit fram, med allt vad det innebär av bostäder, butiker och arbetsplatser.

A

ll mark sålde slut på rekordtid. Jag visste när jag började arbeta här för två år sedan att det fanns en stor potential i Knivsta. Det var det som lockade mig, men att det skulle bli ett sånt enormt byggtryck insåg jag inte. Det har överträffat alla mina förväntningar, säger Anders Carlquist, mark- och exploateringsansvarig i Knivsta kommun. Det han talar om är inte bara det som han och hans kolleger dagligen kan blicka ut över från sina arbetsrum, nämligen omvandlingen av ett gammalt verksamhetsområde till en attraktiv centrummiljö. Här ska 650 bostäder byggas, liksom butiker och arbetsplatser. Som sig bör i en genuin stadsmiljö anläggs även ett stort torg, Sågentorget som fått namn efter den sedan länge nedlagda verksamheten. Nej, byggaktivitet med planer och spadtag pågår även på flera andra håll i den unga och påtagligt livskraftiga kommunen.

– Bilden av Knivsta som liten, trivsam sovstad håller onekligen på att förändras radikalt, säger Anders Carlquist.

Långt gångna planer finns för ett helt nytt exploateringsområde, Sydvästra Knivsta. Området är betydligt större än det centrum som nu byggs i de centrala delarna och kommer att möjliggöra en fördubbling av antalet invånare i tätorten under de närmaste tio åren (se separat text). Men Anders Carlquist betonar att den nya moderna stadsmiljön inte innebär att centrum flyttas. Bara att det befintliga får en kraftig utökning och komplettering. Och lite i skymundan, ett par kilometer från Knivstaavfarten vid E4, har det nya Alsike vuxit fram under de senaste 20 åren. Idag bor här cirka 3 500 personer, och försäljning av nya tomter planeras till våren. Vi sitter i det nya kommunhuset som invigdes förra sommaren och som blivit en symbol för Knivstas tillväxt och förnyelse. Byggnaden med sin öppna, inbjudande ljusgård i entrén Jag visste att det har med bibliotek, restaurfanns en stor potential ang och café, som komplehär i Knivsta. Men att ment till den kommunala servicen, blivit något av en det skulle bli ett sånt enormt naturlig mötesplats i centrala byggtryck insåg jag inte. Knivsta. Anders Carlquist – Det känns som att tiden är mogen för Knivsta. Stockholmsregionen växer på alla bredder, detsamma gäller Uppsala, och där mitt emellan finns Knivsta. Och jag kan bara konstatera att vi har en mycket stark dragningskraft. Här vill människor bo och den attraktionskraften har nu marknaden upptäckt, menar Anders Carlquist: – Vi har idag flera företag som visar intresse för att etablera sig i kommunen. Min förhoppning är att flera huvudkontor ska få upp ögonen för alla de fördelar det innebär att etablera sig här, och inte minst att Knivsta faktiskt är den ort som ligger allra närmast Arlanda flygplats. Bilden av Knivsta som liten, trivsam sovstad håller onekligen på att förändras radikalt och med tanke på läget i regionen är det kanske inte så konstigt. – Med åtta minuter tågresa till Arlanda, nio minuter till Uppsala och 29 minuter till Stockholm finns det inget som talar för minskad dragningskraft, snarare tvärtom, avslutar Anders Carlquist.

Sydvästra Knivsta – Ny stadsdel med fokus på hållbarhet NÄSTA STORA utvecklingsområde går under arbetsnamnet Sydvästra Knivsta. Uppskattningsvis kommer stadsdelen att inrymma 1 000 invånare och vara en betydande del av den framväxande staden Knivsta. I dagsläget består tätorten Knivsta i huvudsak av villor. För att serviceutbudet ska kunna öka, vilket många Knivstabor önskar, krävs en be-

folkningsökning så att kundunderlaget blir större. Enligt kommunens vision ska det bo 20 000–25 000 invånare i Knivsta år 2025. Större delen av de nya invånarna kommer enligt planerna att bo i Sydvästra Knivsta. – Befolkningsmängden i centrala Knivsta kommer med andra ord att mer än fördubblas under det närmaste decenniet. Att det innebär både stora och spännande utmaningar säger sig självt, säger projektledaren Sara Frykberg, översiktsplanerare i Knivsta kommun. – En utmaning är hur den nya stadsdelen

ska integreras på ett bra sätt med befintliga delar och även med kommunen som helhet. Inledningsvis har vi fokuserat på vilka miljöer som vi människor gärna besöker och väljer framför andra. – Det finns miljöer som i princip alla, oavsett tycke och smak, tycker om och vill vistas eller bo i. Det vi funderar över är vilka kvaliteter dessa miljöer innehåller, vad det är som gör miljöerna trivsamma, och hur miljön ska utformas så att man känner sig

välkommen och bekväm med att vistas där. Utgångspunkten för planeringsarbetet är visionen för Knivsta kommun där den röda tråden är hållbarhet. I grunden handlar det om att i Sydvästra Knivsta skapa miljöer som är väl fungerande långsiktigt och som är resurseffektiva så att vi lämnar något av värde kvar till kommande generationer. – Vi har precis inlett planeringsprocessen, men i dagsläget är tanken att det ska bli en tät och trivsam stadsdel med gränder och smågator. Förutom bostäder kommer här också att


5

Hela denna bilaga är en annons från Knivsta kommun

ANNONS

Unika miljösatsningar banar väg för

R FRAM Sveriges yngsta kommun med yngsta befolkningen Knivsta kommun nybildades 1 januari 2003. Då fanns här 12 500 invånare. Idag bor här omkring 15 500 invånare, varav 33 procent är under 20 år. Det gör att Knivsta har Sveriges yngsta befolkning.

Är 3:a bland landets snabbväxare Sedan kommunbildningen 2003 har befolkningen ökat med drygt 3000 personer. Det innebär att Knivsta kommer på tredje plats i landet vad gäller tillväxt under dessa tio år, en tillväxttakt som bara ökar. Idag bor cirka 15 500 personer i kommunen. Visionen är 25 000 invånare år 2025. Huvuddelen av den tillväxten är tänkt att ske i det kommande utvecklingsområdet Sydvästra Knivsta.

Knivsta bygger mest i Sverige

Mitt i centrala Knivsta omvandlas just nu ett gammalt verksamhetsområde till en attraktiv centrummiljö. Här ska 650 bostäder byggas, butiker och arbetsplatser och, som sig bör i en genuin stadsmiljö, ett stort torg.

finnas lokaler för kontor och service. Det är viktigt, påpekar Sara Frykberg, att stadsdelen är variationsrik så att den tilltalar olika delar av befolkningen, och att det finns platser där flera generationer kan mötas. Det är då den blir levande! – Vi kommer att jobba mycket med att utforma torg och andra mötesplatser på ett sätt så att det lockar flera generationer. Det är viktigt att det finns plattformar i samhället där människor med olikheter kan mötas. Det är då dynamiken uppstår.

Knivsta ligger i topp i Sverige ifråga om nybyggnation av bostäder. Under åren 2009–2012 färdigställdes 30,4 nya bostäder per 1 000 invånare. Genomsnittet för riket var 9,4. Det visar statistik från Arena för Tillväxt. Statistiken visar att bostadsbyggandet var störst i storstadsområden, och att befolkningsutvecklingen är den dominerande förklaringen till hur mycket som byggs. Det är också förklaringen till Knivstas fantastiska tillväxt. Knivsta som ju ligger ju mitt i tillväxtregionen Stockholm-Uppsala och därför också är mycket attraktiv som bostadsort.

Sara Frykberg, översiktsplanerare i Knivsta kommun.

GRÖNARE ENERGIFRAMTID DET HÅLLBARA SAMHÄLLET blir alltmer påtagligt i Knivsta. Kommunens två nya skolor byggs med miljölösningar i toppklass, en investering på 200 miljoner kronor.

K

nivsta är en av Sveriges snabbast växande kommuner. När det nu byggs mer än någonsin är ambitionen att bygga rätt redan från början, det vill säga smart, grönt och hållbart. Två utmärkta exempel är byggnationerna av Brännkärrsskolan och Högåsskolan. – Vi arbetar aktivt och målmedvetet för en hållbar samhällsutveckling. Och skolorna är en viktig del i kommunens långsiktiga energi- och hållbarhetsarbete, säger energistrateg Martin Wetterstedt. Brännkärrsskolan är först ur startblocken och invigdes så sent som i augusti, lagom till pågående hösttermin. För uppvärmning är det förnyelsebart biobränsle som gäller och under hösten installeras ett av Sveriges första småskaliga kraftvärmeverk som ger både el och värme ur pellets. Tack vare detta kan delar av skolan användas även om det skulle bli avbrott på elnätet. – Det är den första skolan i Sverige som har de här energilösningarna, så här kan man verkligen tala om en unik satsning. Bygget av Högåsskolan har precis kommit igång och skolan väntas stå färdig våren 2015. Även den har energilösningar i framkant. Skolan byggs nämligen efter den internationella passivhus-standarden där miljöoch energivinsterna är påtagliga. – Ett passivhus är väldigt energieffektivt

Våra skolsatsningar har miljölösningar i toppklass och är unika i Sverige, säger energistrateg Martin Wetterstedt.

och därmed billigt i drift. Det har även mycket bra inomhusklimat och komfort, med jämn temperatur utan kallras från fönster. – I dagsläget ser det heller inte ut att bli högre byggkostnader på grund av valet att bygga passivhus, säger Martin Wetterstedt. Ambitionen är att skolsatsningarna ska inspirera kommande byggsatsningar i Knivsta, inte bara inom skolan. – Om man kombinerar passivhusets låga värmebehov med el- och värmeproduktion från pelletspannor, solel och solvärme så kan man få bebyggelse som är näst intill självförsörjande på energi året runt. Detta vill vi fortsätta att utveckla i nya stadsbyggnads- och stadsutvecklingsprojekt. – Skolbyggena är bevis på att vi satt igång processer som syftar till att Knivsta inte bara ska klara av en kommande energiomställning, utan även vinna på den, avslutar Martin Wetterstedt.

KNIVSTA ENERGISATSNING: Knivsta kommun har fastställt en energistrategi med tillhörande handlingsplan för åren 2011–2014. Med strategin vill kommunen visa på vikten av att vara framsynt i energifrågan, och bidra till att göra samhället mindre sårbart vid en kommande energiomställning.

”Knivsta var en av de första kommunerna i landet med att investera i vindkraft för egen förbrukning. Sedan 2009 äger kommunen ett vindkraftverk som producerar lika mycket energi som kommunen gör av med i sina egna verksamheter.”


6

Hela denna bilaga är en annons från Knivsta kommun

BO & LEVA

ANNONS

Text: Ezra Hultberg | Foto: Erik Mårtensson

Familjen som flyttade från södra Stockholm till Knivsta

”VI TRIVS SÅ BRA HÄR!” FÖR FEM ÅR SEDAN tog Charlotte Modorato-Rosta, 36 år och sambon Niklas Pederson, 37 år beslutet att flytta till Knivsta, eller Alsike, för att vara exakt. Ett beslut som familjen inte ångrar.

V

i är båda från söder om Stockholm, jag från Stjärnhov i Sörmland och Niklas från Nykvarn. Då tänker man ofta inte ens tanken på att flytta upp på norrsidan. Men vi trivs så bra här, säger Charlotte Modorato-Rosta. Efter en sejour i Sigtuna hittade familjen till slut till Alsike strax utanför Knivsta samhälle, bara tio minuter från Uppsala, 30 minuter till Stockholm och Arlanda runt hörnet. – Vi trivdes väl i Sigtuna också, men där fanns inte så stora möjligheter att köpa hus med rimliga priser och det vi sökte var varken lyx eller renoveringsobjekt. I Alsike får man väldigt mycket hus för pengarna. Charlotte som jobbar som marknadsutvecklare för Ekologiska Lantbrukarna berättar att nu när familjen är lite större – med de tre barnen, Nomie 5 år, Julius 4 år och Noelle 14 månader – tittar man också på andra värden än tidigare. – Vi har två av barnen på samma dagis, och ett av dem på Alsike skola alldeles intill och samtliga tre på några minuters gångavstånd hemifrån, vilket är en stor trygghet, påpekar Charlotte. – Dagis, skola, aktiviteter och natur, här är allting väldigt nära. Det finns så mycket stress i livet ändå, så om man kan minimera några moment är det klockrent. Flera dagar i veckan jobbar jag hemifrån, men de dagar jag behöver vara inne i Stockholm slänger jag mig bara på cykeln ner till tåget och är på plats inne i stan på nolltid, säger Charlotte Modorato- Rosta.

Dagis, skola, aktiviteter och natur, här är allting väldigt nära. Flera dagar i veckan jobbar jag hemifrån men de dagar jag behöver vara inne i Stockholm, slänger jag mig bara på cykeln ner till tåget och är på plats inne i stan på nolltid, säger Charlotte Modorato-Rosta.

ALSIKE – EN VÄXANDE STADSDEL I EN VÄXANDE SMÅSTAD • Av Knivsta kommuns 12 500 invånare bor 3 217 i Alsike. På knappt 10 år har befolkningen ökat med 2 124 invånare. • Knivsta är en ung kommun på flera sätt. Bland annat är nästan en tredjedel av invånarna barn eller ungdomar. Det ställer höga krav på barnomsorg, skola och fritidsverksamhet. • I kommunen som helhet finns 12 kommunala och 11 fristående förskolor, varav 4 respektive 5 i Alsike. I kommundelen finns tre grundskolor varav en friskola.

Mycket hus för pengarna lockade. Efter en sejour i Sigtuna hittade familjen till slut till Alsike strax utanför Knivsta samhälle, bara tio minuter från Uppsala, 30 minuter till Stockholm och Arlanda runt hörnet.

Klädbutik för hela familjen i Knivsta centrum SNABBVÄXANDE Knivsta passar perfekt för Familyhouse som den 25 oktober slår upp portarna till den växande klädbutikskedjans första butik i Mälardalsregionen. Precis som namnet säger riktar sig Familyhouse till hela familjen – kläder och skor för hela livet som Knivstabutikens

ägare Anders Olsson beskriver det framgångsrika konceptet, som nu sprids över landet. Han berättar att Familyhouse finns på mindre orter som de stora butikskedjorna tycker är för små, orter med mellan 5 000 och 20 000 invånare. Just den storleken har visat sig passa alldeles utmärkt för det utbud av kläder och skor för alla åldrar som Familyhouse erbjuder. Hittills finns butikerna främst

i södra Sverige, nyligen öppnades exempelvis en butik i småländska Värnamo. – Knivsta och vårt läge i centrum passar perfekt för oss. Här finns idag ingen större klädbutik trots att det är en relativt stor ort, dessutom med stor befolkningstillväxt och mycket barnfamiljer. Här finns också en stor framtida potential med nya centrumområdet och den ständigt växande villastaden Alsike. Allt det här påverkade givetvis vårt beslut, avslutar Anders Olsson.

Den 25 oktober slår portarna upp till klädbutiken Familyhouse i Knivsta. Det blir den växande klädbutikskedjans första butik i Mälardalsregionen.


7

Hela denna bilaga är en annons från Knivsta kommun

ANNONS

BoKlok –

Sågenområdet i Knivsta har allt:

succékonceptet nu i centrala Knivsta

■ Här har du allt du behöver, dagis, skola, butiker och service ett kvarter bort, samtidigt närhet till både naturen och till storstaden. 30 minuter med tåg till Stockholm, 12 minuter till Uppsala och bara 8 minuter till Arlanda. Och tåget, ja det når du på två minuter.

Nu finns återigen chansen att bo klokt i trivsamma Knivsta. Den här gången i nya stadsdelen Sågen, där i en första etapp med 30 nya BoKlok-lägenheter kommer att börja byggas i höst. – Vi har tidigare byggt både radhus och flerbostadshus i Alsike. Nu är det centrala Knivstas tur att få ta del av vårt succékoncept BoKlok, säger Anders Hellman. Skanska och IKEA:s unika boendekoncept har sedan starten 1996 etablerats i kommun efter kommun, runt om i landet. Hittills har cirka 5 000 bostäder byggts, främst i storstads- och tillväxtområden, dit Knivsta numera definitivt hör.

Ja, BoKlok har onekligen blivit en succé. Mycket tack vare ett synnerligen funktionellt boende till en låg månadskostnad. Men kanske mest för att människorna som bor där verkligen trivs. – Här får köparen, som affärsutvecklaren Anders Hellman påpekar, den nybyggda lägenhetens alla fördelar med antingen egen altan eller balkong, alternativt radhusets omedelbara närhet till gräsmatta och möjlighet till egen

täppa. Och det till en kostnad som verkligen tål att jämföras. Eller vad sägs om en boendekostnad från 4 417 kronor, inklusive allt, det vill säga kapitalkostnad, vatten, värme, bredband och ett basutbud av TV-kanaler. – Precis som namnet säger byg-

ger vi kloka bostäder – lägenheter, radhus och kedjehus – för människor som vill bo bra i ett eget hem, och ändå ha pengar över till annat. Vi brukar säga att vi tar fram bostäder så att även den ensamstående sjuksköterskan med ett barn ska kunna köpa sin bostad, säger Anders Hellman.

Roslagsvatten

hjälper Knivsta att växa Hundratals nya bostäder gör Knivsta till en av de snabbast växande kommunerna i landet. Med områden som Alsike, Nor och Sågen finns goda möjligheter för den som vill leva i närheten av både storstaden och naturen. Roslagsvatten spelar en avgörande roll i utvecklingen av Knivsta, som beräknas få närmare 300 nya invånare per år den närmaste tiden. I nära samråd med kommunen bygger bolaget infrastruktur för vatten och avlopp. Under våren har bostadsområdet Sågen börjat ta form på båda sidor Gredelbyleden i centrala Knivsta. Studentlägenheter, äldreboenden och en ny skola kompletterar området. Några kilometer norrut genomgår Alsike samma förvandling. I somras vann detaljplanen för den

inledande etappen av Alsike Nord laga kraft och när VA-nätet är på plats ska här finnas 300 nya lägenheter. Dricksvattnet till kommunens 15 500 invånare hämtas från Mälaren och distribueras till kommungränsen av Norrvatten, ett kommunalförbund där Knivsta är medlem. Ledningsnätet i kommunen svarar Roslagsvatten för. Idag kommer allt vatten till Knivsta via en enkelledning. För att minska sårbarheten övervägs några olika lösningar, bland annat att bygga en dricksvattenreservo-

ar i Knivsta eller en anslutning till Uppsalas dricksvattennät. Roslagsvatten distribuerar dricksvatten och renar avloppsvatten för cirka 80 000 personer i Knivsta, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Sammanlagt sköter bolaget drift och underhåll av 122 mil ledningsnät och 133 pumpstationer i de fyra kommunerna. Knivsta kommun räknar med att år 2025 ha vuxit till närmare 25 000 invånare och är tillsammans med Roslagsvatten i slutfasen av arbetet med att ta fram en ny VA-plan. När det kommunala ledningsnätet byggs ut är en viktig utgångspunkt att påverka naturen och andra miljövärden så lite som möjligt. Knivsta ska växa på ett sätt som är hållbart för miljön.

FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN BESÖK: www.roslagsvatten.se

Det nu aktuella projektet i nya stadsdelen Sågen, centralt i Knivsta består av yteffektiva, funktionella och i högsta grad trivsamma 2–4-rumslägenheter. I kommande etapper planeras även för radhus. – Lägenheterna sålde slut direkt, det säger väl en del både om attraktionskraften i BoKlokkonceptet och om det uppdämda behovet av nya prisvärda bostäder. Vi räknar därför med att fortsätta med ytterligare 3–4 etapper med upp mot 150 bostäder. Närmast säljstartas en ny etapp med lägenheter.

Försäljning fortsätter ■ Bostäderna i det nu aktuella projektet är slutsålda. Inflyttning är planerad till våren 2014. I väntan på nästa säljstart går det bra att anmäla sitt intresse på www.boklok.se


8

Hela denna bilaga är en annons från Knivsta kommun

LEVANDE LANDSBYGD

ANNONS

Text: Samuel Hultberg | Foto: Jenny Hörberg

Olunda ryttarförening är ett föredöme på svenska ridscenen och en pulserande plats under veckans alla dagar. Här bjöds det på show under Hästens dag 26 maj.

Vi är lite som en fritidsgård och frizon där alla blir sedda, är trygga och har kul, säger Eva Gunsäter Lundin, ridskolechef på Olunda ryttargård.

Ridskolan som är

MER ÄN BARA RIDNING OLUNDA RYTTARFÖRENING i Knivsta har på några år blivit en ridskola att räkna med. Nomineringen till Årets ridskola 2012 och uppmärksamhet från regeringen talar sitt tydliga språk om ett föredöme på svenska ridscenen.

O

lunda ryttargård, belägen några minuter från Knivstas centrala delar, är onekligen en pulserande plats under veckans alla dagar. Ryttarföreningen slog upp dörrarna sommaren 2004 och har 340 medlemmar. Varje vecka deltar över 300 ridelever i alla åldrar, både killar och tjejer, i verksamheten. Dessutom finns på ryttargården 26 hästar och ponnyer. – Förutom vanliga ridlektioner från knattenivå till seniornivå, erbjuder vi lektioner i hoppning, dressyr, voltige och tornerspel. Vi bedriver även lägerverksamhet, föreläsningar och studieresor, berättar Eva Gunsäter Lundin, ridskolechef på Olunda ryttargård. Här kan vi verkligen tala om en eldsjäl och hästfantast. Eva har under hela sitt liv jobbat med ridskoleverksamhet och hästar. Uppvuxen på ridskola i Borlänge blev hon

ridskolechef redan vid 26 års ålder. Efter att ha varvat olika ridskolejobb med tränaruppdrag, drog flyttlasset till Uppsala 1990. Här lades grunden till dagens framgångsrika ryttarförening. – Under 14 år drev jag och min syster Anna en liten ridskoleverksamhet med shetlandsponnyer och C-ponnyer här i Skålsta nära Knivsta. Så småningom utökades hästverksamheten och jag fick möjligheten att flytta lektionsverksamheten till Olunda gård. Det var ett lätt beslut att ta, berättar Eva Gunsäter Lundin som idag tillsammans med sin familj bor på gården. Här har verksamheten år från år vuxit och utvecklas hela tiden. Nya stallar, ridhus, ridbanor och inte minst nya medlemmar och ridande har kommit till. Men trots detta finns ”litenheten” och den familjära stämningen kvar. Förmodligen Olundas recept till framgång. – När vi expanderat har vi sett till att behålla gemenskapen

och den familjära stämningen. Vi är lite som en fritidsgård och frizon där alla blir sedda, är trygga och har kul. Ett utmärkt kvitto på Olundas framgångsrika verksamhet är nomineringen till Årets ridskola 2012 av Svenska Ridsportförbundet. I juryns motivering framhölls just Olundas starka gemenskap och sammanhållning. – Året efter flytten till Olunda startade vi vårt första projekt finansierat av medel från Idrottslyftet. Det hette ”Ungdom 2008” och handlade om etik och moral samt attityd och värderingar, berättar Eva Gunsäter Lundin. Och så har det fortsatt – nya investeringar och satsningar. I projektet ”Ridning för alla” handikappanpassades skolans lokaler 2011, genom bidrag från allmänna arvsfonden. Därmed blev det även möjligt för personer med funktionsnedsättning att rida.

Idag drivs fyra idrottslyftprojekt inom föreningen: kamratstödjare, talangsatsning i hoppning och dressyr, ledarutbildning samt ett projekt i samarbete med Sigtunabygdens RF och Uppsala ponnyklubb. Nu under hösten drar även ett jämlikhetsprojekt igång i samarbete med Knivsta kommun. – Jag brinner för att jobba med attitydoch värderingsfrågor, bygga upp ungdomarnas självförtroende och låta dem ta eget ansvar. Målet är att de ska ha kul, känna gemenskap och trygghet samt lära sig samarbeta över åldersgränserna, avslutar Eva Gunsäter Lundin.

Agneta Sturesson Kontorschef 018-34 95 38 agny01@handelsbanken.se

Carina Sandman 018-34 95 34 caol05@handelsbanken.se

Caroline Sundberg 018-34 95 37 casu04@handelsbanken.se

Kaisa Karlsson 018-34 95 33 kaka09@handelsbanken.se

Lisa Fagersson 018-34 95 36 lifa04@handelsbanken.se

Oscar Holm 018-34 95 32 osho02@handelsbanken.se

handelsbanken.se

av bra saker med Knivsta, inte minst läget, med närheten till både Stockholm, Uppsala och Arlanda. Här finns en vacker natur med fina badplatser. Här finns också ett stort utbud av fritidsaktiviteter för barn i olika åldrar. Jag tycker att det finns en positiv anda och en stark framtidstro i Knivsta kommun vilket gör att jag trivs väldigt bra här.

! en m om lk Vä

Vi tror på det personliga mötet och finns nu både i centrala Knivsta och i Alsike.

NAMN: Eva Gunsäter Lundin ÅLDER: 53 JOBB: Ridskolechef Olunda ryttargård. FAMILJ: Make och ett bonusbarn. BOR: Olunda gård DET BÄSTA MED KNIVSTA: Det finns massor

Du hittar oss på Apoteksvägen 6, Knivsta.

Du hittar oss på Gränsgatan 47, Alsike.

Öppettider Måndag 12.00–19.00 Tisdag 10.00–15.00 Onsdag 10.00–15.00 Torsdag 12.00–19.00 Fredag 10.00–15.00

Öppettider Måndag 12.00–18.30 Tisdag 10.00–15.00 Onsdag 10.00–15.00 Torsdag 12.00–18.30 Fredag 10.00–15.00


9

Hela denna bilaga är en annons från Knivsta kommun

ANNONS

Foto: Anne-Lina Sandell Janner

Barnen dansar i Familjemässan i S:ta Birgittakyrkan.

Barn leker utanför S:ta Birgittakyrkan under dagläger augusti 2013.

Drottningen och Ärkebiskop Anders Wejryd vid invigningen av S:ta Maria Alsike.

Svenska Kyrkan i Knivsta

Kyrkan mitt i byn I en tid när kyrkan och kristen tro marginaliserats, när medlemmarna blivit färre, de finansiella resurserna mindre och många kyrkor därför lagts ner, ja då är det inte utan att Knivsta pastorat med sina sex församlingar sticker ut. Inte minst med den nya framtidssatsningen S:ta Maria Alsike – kyrkan mitt i byn. – Inflyttningen till Knivsta är stor och vi har ett stort engagemang bland såväl förtroendevalda som frivilliga vilket är skäl till att antalet kyrkobesökare ökar. Trots detta tappar även vi medlemmar och därmed intäkter. När vi såg behovet av en kyrka i Alsike, som är ett område med stark befolkningstillväxt av framförallt barnfamiljer, insåg vi att vi måste tänka nytt. Vi har ju inte råd, så vad gör vi? Kyrkoherde Anders Johansson som leder församlingarna i Knivsta pastorat, berättar engagerat om det spännande initiativet till kyrklig verksamhet i nybyggarsamhället Alsike. – Tomten som ligger mitt i

Alsike hade vi köpt redan 2004. Frågan var hur vi på vårt sätt, med tydligt kyrkligt innehåll, skulle kunna vara en aktör som kunde bidra till det goda samhället, och det utan att det skulle finansieras med medlemsavgifter.

Svaret blev S:ta Maria Alsike, ett projekt som på olika sätt möter samhällets behov av tjänster. En förskola och skola upp till årskurs 6 blev klar inför höstterminen 2010, en skola som fullt utbyggd rymmer cirka 175 elever. Året därefter stod hela anläggningen färdig: 24 hyreslägenheter, ett gruppboende, konferensanläggning och vandrarhem. Dessutom restaurang, café, öppen förskola och en gymnastiksal med bland andra Friskis & Svettis som hyresgäster. Mitt i alltihop finns självklart ett kapell. Drottning Silvia deltog vid invigningen som inleddes med högmässa där ärkebiskop Anders Wejryd var celebrant. I Knivsta pastorat finns idag drygt 70 anställda varav hälften arbetar i S:ta Maria Alsike. – Verksamheterna gör att S:ta Maria Alsike idag står på egna ben oberoende av medlemsavgifter. Kyrkan vill aktivt medverka till samhällets välfärd. Att bedriva skola är ingenting nytt,

det har kyrkan gjort i alla tider. Med kyrkans nya roll kan vi återigen bedriva skolverksamhet samt även fortsättningsvis på olika sätt stödja utsatta människor vilket ju är ett av kyrkans viktigaste uppdrag, poängterar Anders Johansson.

Knivsta Pastorat: Består av 6 församlingar med gudstjänsten i centrum ■ Knivsta församling med S:ta Birgittakyrkan och Knivsta gamla kyrka ■ Lagga församling

Samtidigt är han mån om att

lyfta kyrkans identitet som just kyrka, att vara Jesu sändebud i vår samtid. Att det alltid i alla tider har handlat om ett levande församlingsliv med gemenskap i kärleksfulla handlingar mot varandra men också i gudstjänst och tillbedjan. – Vi håller traditionsenligt gudstjänst på söndagar i alla våra församlingar med fokus på högmässa med nattvard. I vår huvudkyrka, S:ta Birgitta i centrala Knivsta, ökar antalet aktiva och kyrkligt engagerade människor hela tiden. Men det är naturligtvis inte bara söndagarna som gäller för en levande församling. Hela veckan är det fullt av aktiviteter med bl.a. barntimmar, barnkörer, ungdomsgrupp, ledarskola och en växande grupp konfirmander. – Vi har bland annat en ”Pyttekör” med cirka 35 småbarn. Samlingen börjar med att alla äter till-

■ Östuna församling ■ Husby Långhundra församling ■ Vassunda församling ■ Alsike församling

Kyrkoherde Anders Johansson leder arbetet i Knivsta pastorats sex församlingar.

sammans, även föräldrarna som därefter dricker kaffe under tiden barnen sjunger. Samlingen avslutas med gemensam andakt. Det har blivit jättepopulärt och många har stått på väntelista och därför startar vi nu ytterligare en pyttekör i S:ta Maria Alsike. Är då Knivstaborna medvetna om sin kyrka?

– Ja, jag tror och hoppas det. Det är i alla fall vår målsättning. Och det gäller naturligtvis även våra sex mycket fina medeltida kyrkor och den verksamhet som bedrivs där, avslutar Anders Johansson. www.svenskakyrkan.se/knivsta


10

UTBILDNING

Hela denna bilaga är en annons från Knivsta kommun

ANNONS

Text: Per-Åke Hultberg | Foto: Erik Mårtensson

Skola med höga ambitioner EN UTMANING i en kraftigt växande kommun som Knivsta är framförhållning med resurser inom förskola och skola. – Det har faktiskt fungerat riktigt bra, vi har plats för alla och kan därför fokusera på det pedagogiska arbetet med våra elevers utveckling och resultat som mål. Det säger skolchef Göran Håkansson som ansvarar för Knivstas åtta kommunala grundskolor och elva förskolor. – Här finns en tydlig samstämmighet mellan skolornas resultat. Det är ingen större skillnad oavsett vilken skola man väljer, vilket naturligtvis är en stor trygghet för föräldrarna. Här kan man lyckas oavsett i vilken skola man går. Historiskt ligger Knivsta över riksgenomsnittet i alla mätningar i såväl årskurs 3, 6 som 9 – och vi ligger fortfarande bra till, betonar Göran Håkansson. – Extra glädjande är resultatet för eleverna som gick ut 9:an i våras med hela 22 poäng högre meritvärde jämfört med föregående läsår. Det är faktiskt det högsta sedan kommunen Här kom till för tio år kan sedan. man Uppdraget från kommunen är tyd- lyckas ligt, Knivstas sko- oavsett lor ska långsiktigt i vilken tillhöra de tio skola man främsta i Sverige. går. Och med utgångsGöran Håkansson punkt från vårens positiva resultat menar Göran Håkansson att den målsättningen är helt rimlig. – Ambitionsnivån har höjts successivt och det menar jag är bra för alla. Det är en utmaning och en drivkraft för varje skola, för både skolledare, lärare och elever. Och det är bra för Knivsta att kunna visa sig vara en bra skolkommun. En viktig pusselbit är noggrann uppföljning. Inte bara betyg och resultat, utan en bred kartläggning som inkluderar elevernas trygghet och trivsel samt personalens kompetens och engagemang. Även viktiga bitar som inflytande, jämställdhet och ekonomi är en del av uppföljningen. – Vi vill ha en genomskinlighet, vi vill veta hur det går, och har därför varje läsår både elev- och föräldraenkäter. Och de visar att det inte heller här skiljer sig nämnvärt mellan de olika förskolorna och skolorna. Knivsta har generellt ganska små skolenheter, bara en är lite större, och det menar Göran Håkansson är en förklaring till den trygghet och trivsel som barn och ungdomar uppenbarligen känner i sina skolor. – I en liten kommun som Knivsta finns också en närhet, både geografiskt och mellan alla som jobbar inom skolan. Och det gör att det är betydligt lättare att bedriva skolutveckling här än i de större kommuner jag arbetat i tidigare, avslutar Göran Håkansson.

Ett stort fokus på Brännkärrsskolan är att nå goda resultat. Grunden i all inlärning är givetvis att kunna läsa. Läs- och skrivundervisning, tillsammans med matematik, är därför prioriterade ämnen.

Goda resultat

I NY FANTASTISK SKOLMILJÖ – VI HAR FÅTT en fantastiskt fin skolmiljö: En behaglig ljudmiljö, hela arkitekturen, materialvalet med mycket trä, den harmoniska färgsättningen, ja allt är helt fantastiskt, säger Susanne Sundell, rektor på Brännkärrsskolan i Alsike som invigdes vid terminstarten.

S

kolan är alltså helt nybyggd, det vill säga byggnaden, inte själva skolan. Den startade hösten 2010 med tre förskoleklasser och har sedan dess haft sin växande verksamhet i närliggande inhyrda lokaler. Utöver tre förskoleklasser går här 190 barn upp till och med årskurs 3. – Vi har levt med att vi ska flytta, och har kunnat följa bygget och se skolan växa fram från första spadtaget. Nu när vi är på plats och ser hur bra allt fungerar känns det extra roligt att kommunen valt att satsa på en så genomtänkt och bra kvalitet, säger Susanne Sundell. Men kvaliteten gäller inte bara lokalerna.

– Här i Knivsta finns ett seriöst och målinriktat arbete på skolutveckling, säger rektor Susanne Sundell.

Den nybyggda skolan erbjuder på en fantastisk skolmiljö, både inomhus med lokaler i topp klass och utomhus med skog och natur inpå knuten.

Det egna tillagningsköket, som gör att eleverna får all mat lagad på plats, serverad i en lugn och harmonisk miljö, talar också om kvalitet. Precis som skolans främsta uppdrag, att ge sina elever undervisning av hög kvalitet. – Vi har stort fokus på att nå goda resultat. Att kunna läsa är grunden för all inlärning, och det betyder att läs- och skrivundervisning tillsammans med matematik är prioriterade ämnen. – En annan sida som utmärker oss är det vi kallar kollegialt lärande, det vill säga samspelet mellan lärarna. Att lära av varandras unika kunskap och kompetenser för att vi som skola ska utvecklas maximalt, allt för elevernas bästa, poängterar Susanne Sundell. Hon har själv arbetat i både förskola och skola i Knivsta sedan 1985 och

alltid trivts väldigt bra. Här finns, menar hon, ett seriöst och målinriktat arbete på skolutveckling. – Det är högt i tak och det finns alltid möjligheter att utvecklas, få prova på och komma med idéer. Helt enkelt en vilja att tillsammans utveckla både förskolor och skolor i kommunen. Jag har därför valt att stanna kvar och egentligen aldrig ens behövt fundera på att söka mig vidare. Något som också gläder henne är det kommunala uppdrag som Brännkärrsskolan fått, att ligga i framkant inom IT både resursmässigt och pedagogiskt. – Vi ska testa olika system och metoder och sedan utvärdera de olika insatserna som vägledning för kommunens övriga skolor. Den resan har vi precis påbörjat. Det känns mycket inspirerande.


ANNONS

11

Hela denna bilaga är en annons från Knivsta kommun

Knivsta är en av Sveriges snabbast växande kommuner. För att möta den höga inflyttningen har Kommunfastigheter AB färdigställt en ny F-3-skola, Brännkärrsskolan i Alsike, med plats för 350 elever. Byggnation för ytterligare en F-3-skola har dessutom påbörjats under hösten.

Knivsta växer fort – och växer med kvalitet Knivsta har tidigare setts som Uppsalas bakgård – den lilla och lugna kommunen utan vare sig tillväxt eller byggtryck. Så är det inte längre. Här byggs det nu som aldrig förr. Mitt i expansiva Mälardalsregionens hetaste område är tillväxten total. Knivsta rustar och utvecklas nu till en modern småstad med livskraftig landsbygd. Hans-Petter Rognes, vd för Kommunfastigheter AB beskriver Knivsta som en ung kommun med nybyggaranda. Här finns attraktiva boendemiljöer med naturen tätt inpå och goda möjligheter till eget bostadsbyggande. Det gör Knivsta till

– Vi har ett rikt utbud av attraktiva lokaler för både handel och kontor på flera håll i kommunen, säger Hans-Petter Rognes, vd för Kommunfastigheter AB.

en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. Nu år 2013 är vi omkring 15 500 invånare, påpekar Hans-Petter Rognes. Men utvecklingen är också en utmaning med både möjligheter och krav. Inte minst för Knivsta Kommunfastigheter, som bland annat äger och förvaltar samtliga kommunala förskolor och skolor. – När det nu byggs mer än någon gång tidigare och inflyttningen når rekordnivåer är det viktigare än någonsin att kommunens service håller högsta standard. Det gäller inte minst skolområdet. Matematiken är enkel. Fler barnfamiljer innebär fler elever, och därmed större tryck på våra skolor och förskolor, säger Hans-Petter Rognes. För att möta det här har fastig-

hetsbolaget färdigställt en ny F-3-skola, Brännkärrsskolan i

Alsike, med plats för 350 elever. Byggnation för ytterligare en F-3-skola i ungefär samma storlek har dessutom påbörjats under hösten. Totalt en investering om 200 miljoner kronor. – Många av de inflyttande i kommunen är familjer med barn i förskoleåldern. För vår del handlar det om att hänga med i utvecklingen, och helst vara steget före, för att kunna möta framtiden på bästa sätt. Alltså genom att satsa på trivsamma och funktionella skolmiljöer av hög kvalitet, även miljömässigt, förklarar HansPetter Rognes. Kommunens ambition är att

vara i framkant i fråga om energi och hållbarhet. Såväl Brännkärrsskolan som den nya centralt belägna Högåsskolan, som kommer att vara klar 20142015, har därför byggts med bästa tänkbara energilösningar. Brännkärrsskolan har till exempel el- och värmeproduktion från pelletspannor. Högåsskolan å sin sida byggs efter passivhusets låga värmebehov. – Vi växer fort och vi växer med kvalitet. Det här är unika satsningar i Sverige som slår an

en hållbarhetston som är helt rätt i tiden. Vid sidan av framsynta energilösningar är skolornas lokaler moderna, ljusa och fräscha. Fina lekytor och rejäl utemiljö har även prioriterat. Här talar vi alltså om en skolmiljö i framkant. Geografiskt ligger Brännkärrsskolan och Högåsskolan i anslutning till attraktiva bostadsområden nära natur. Den senare bara några minuter från Knivstas centrala delar där det just nu skapas ett stadscentrum med hundratals bostäder och ett attraktivt torg med plats för handel och verksamheter, alldeles intill järnvägsstationen. – Nu får vi ett centrum som motsvarar behoven i en starkt växande kommun. Och det märks rent fysiskt. Spännande infrastrukturprojekt och häftiga bostadssatsningar korslöper varandra, säger Hans-Petter Rognes. Men tillväxten handlar inte bara om byggtryck. Näringslivet är också växande och på uppgång. Allt fler företagare får helt enkelt upp ögonen för de möjligheter som Knivsta erbjuder. – Det är ett rekordstort intres-

se att etablera sig här. Det som framförallt lockar är läget, möjligheten att ha sin verksamhet mellan Uppsala och Stockholm, Sveriges hetaste region, bara åtta minuter med tåg till Sky City på Arlanda. – Vi har ett rikt utbud av attraktiva lokaler för både handel och kontor på flera håll i kommunen, avslutar Hans-Petter Rognes.

Kommunfastigheter i Knivsta AB: ■ Är ett allmännyttigt fastighetsbolag. ■ Äger, förvaltar och sköter de verksamhetslokaler (till exempel skolor, förskolor, badhus med mera) som Knivsta kommun tidigare ägde.


12

SUCCESS STORY

Hela denna bilaga är en annons från Knivsta kommun

ANNONS

Text: Per-Åke Hultberg | Foto: Erik Mårtensson och Knivsta kommun

KNIVSTA 10 ÅR PÅ EGNA BEN Från sovstad till Sveriges starkaste tillväxt SVERIGES YNGSTA kommun – Knivsta – har på olika sätt firat sina tio första år på egna ben. Tio år som mycket väl kan beskrivas som en framgång. Ett av de större evenemangen under året var den föreningsdag med tårtkalas som hölls utanför kommunhuset den 7 september, då upp emot ett par tusen Knivstabor slöt upp.

– När vi väl stod på egna ben var det viktigt att samlas kring en egen identitet och det har vi verkligen lyckats med. Idag finns här en stolthet och en anda av gemenskap. Det sjuder av liv och många människor, både Knivstabor och andra, vill satsa här.

Den framgång ni har med stark befolkningstillväxt och byggtryck, har det förvånat er? – Nej, både för investerare och för oss själva är det fullt naturligt, fortsätter Göran Nilsson. Vi är en del av storstockholmsregionen, och med 28 minuter med tåg till Stockholms city en varför egen kommun? Tre så är det en naturlig utveckling. – Jag har alltid trott på Knivsta, säger av kommunens politiska föClaes Litsner, och betonar att det i de stora reträdare berättar: – Det var mycket som inte utvecklingsfrågorna finns en samstämmigkändes bra på 80- och 90-talen, säger het över partigränserna. Även bland Knivstas Lennart Lundberg, representant för det lo- invånare tycks det som. När till exempel ett kala partiet Knivsta.nu och idag kommun- stort område i centrala Knivsta skulle köpas – där en ny centrumbebyggelse nu växer styrelsens förste vice ordförande. – När förslaget kom att barnen från års- fram – hördes vare sig protester eller överkurs 6 skulle bussas till Uppsala då kom det klaganden. Och det är tämligen unikt. – Detsamma gäller kommunhuset, poängstarka reaktioner från oss föräldrar. Det blev till en proteströrelse där vi kände att ”vi väl terar Lennart Lundberg. Ofta bildas opinion när kommunhus ska byggas, men inget sånt helt enkelt får bilda en egen kommun”. Sedan gav det ena det andra. 1998 hölls har förekommit här, tvärtom. Knivstaborna känner istället att det här är en folkomröstning där bo”vårt” hus. ende i det som då var Idag finns Knivsta kommundel röstahär en stoltHade ni haft samma fande för att bilda en egen het och en tastiska utveckling om ni kommun. – Det kändes som att anda av gemenskap. varit kvar i Uppsala? – Nej, det tror jag inte Uppsala inte brydde sig Det sjuder av liv.˝ säger, säger Lennart om sina ytterdelar. Att sedan Kommunförbundet gjorde bedömning- Lundberg och får medhåll av sina politikeren att det fanns bäring för Knivsta att vara kolleger. Vi hade förstås vuxit ändå, men egen kommun var förstås betydelsefullt, in- inte med samma slagkraft. Nu styr vi själva flikar Claes Litsner (S), kommunstyrelsens och det gör att tillväxten blir mer fokuserad. – Uppsala ville ju ha Knivsta som sovstad andre vice ordförande. Han betonar det faktum att Knivsta som och vi är definitivt ingen sovande kommun i kommundel i Uppsala, med fyra av 81 plat- dag, säger Claes Litsner. Men alla tre är överens om att det behövs ser i kommunfullmäktige, var en lättviktare. – Nu tas besluten nära folket, det är vik- fler arbetstillfällen. Den framtidsvision som tagits fram pekar bland annat på behovet av tigt för demokratin. ett starkare näringsliv med fler arbetsplatser, så att fler Knivstabor får möjlighet att arbeta Tio år har gått. Blev det så bra som på hemmaplan. Knivstaborna hoppades? – Då gäller det för oss att inte stå i vägen, – Vi är nog alla helt överens om att det har visat sig vara bra. Det ska sägas att många att vara smidiga med information, effektiva var skeptiska. 30 procent var motståndare. med planläggning och snabba med bygglov. Idag märker vi ingenting av det, säger Göran Vi är till för invånarna och ska på bästa sätt Nilsson (M), som ledde förberedelserna in- jobba för att skapa förutsättningar för fortför delningen och sedan dess varit kommun- satt utveckling och tillväxt, avslutar Göran Nilsson. styrelsens ordförande.

M

Lördagen den 7 september bjöd Knivsta kommun tillsammans med lokala föreningar in till 10-årskalas i och utanför Kommunhuset. Det var aktiviteter av olika slag, sång och musik för både stora och små, tal av kommunfullmäktiges ordförande, och inte minst, ett jätte-tårtkalas med uppåt tusen firande Knivstabor.

Stolta kommunföreträdare: fr v Claes Litsner (S), Lennart Lundberg (Knivsta.nu) och Göran Nilsson (M).

DET BÄSTA MED KNIVSTA

4 PÅ STAN

Maja Wennström

Oscar Skans

Anna Fogelberg

– Det är ganska litet och lugnt men ändå nära till både Uppsala, Stockholm och Arlanda. Nära till allt helt enkelt.

– Jag pluggar i Uppsala fem dagar i veckan, måndag till fredag så för mig handlar det, som det nog gör för så många andra, om förbindelserna. De är jättebra.

– Det finns mycket men jag tycker att en av de bästa sakerna är vårt nya, fina bibliotek. Jag kanske är lite partisk eftersom jag jobbar där men det är verkligen en jättefin miljö och vi har många fina program.


Hela denna bilaga är en annons från Knivsta kommun

ANNONS

– KNIV

Kommunen STA KOMMUN bildades d 10 ÅR en delning av Uppsala ko 1 januari 2003 gen om en mmun till tv Knivsta oc å nya kom h Uppsala muner, . Det sked en folkom d e som resulta röstning d är boende t av Knivsta ko i det som mmundel då var rö st ad e för att b egen kom ilda en mun. Idag har komm cirka 15 5 unen 00 invåna re.

Birgitta Ljungberg Jansson, administrativ chef i Knivsta kommun.

Det blev inget kaos – VI HADE BEREDSKAP hela nyårshelgen under själva övergången, allt gick bra.

KNIVSTA – DÄR FRAMTIDEN BOR VISION 2025 Den moderna och kunskapsintensiva småstaden med förankring i en aktiv och levande landsbygd – mitt i tillväxtregionen StockholmUppsala – skapar attraktionskraft både för boende och företag och befäster Knivsta som en föregångskommun för det hållbara samhället.

KNIVSTAS IDENTITET • En del av tillväxtregionen Stockholm-Uppsala. • En kommun öppen för förändringar. • En modern småstad och en levande landsbygd i samverkan. • En föregångskommun och mötesplats för ett hållbart samhälle. • En växande kommun med 20 000–25 000 invånare. • Ett näringsliv i utveckling med fler kunskapsintensiva företag. • En ökande andel av befolkningen arbetar i Knivsta.

Mikael Gustavsson – Det är skönt att kunna ta tåget på bara en kvart till Uppsala. Det är ganska lugnt här i sig men jag trivs med det.

Det berättar Birgitta Ljungberg Jansson. När Knivsta lämnade Uppsala 1 januari 2003 var hon i egenskap av biträdande kommundelschef en av de administrativa spindlarna i nätet, och det under hela övergångsperioden. – Vårt uppdrag var att säkerställa servicen med målsättningen att Knivstaborna inte skulle märka att vi blivit egen kommun. Så när vi fick höra från folk att det har ju inte hänt någonting, så var det en seger för oss. Birgitta minns vilket tufft men också oerhört roligt och lärorikt arbete det var att under ett par års tid, tillsammans med Uppsala kommun, lotsa fram och förbereda Knivsta att stå på egna ben. – Det handlade om att tålmodigt och noggrant gå igenom verksamhet för verksamhet. Jag hade ju arbetat inom Uppsala kommun i många år och trodde att jag visste vad en kommun gör. Men oj vad otroligt mycket nytt vi alla som jobbade med det här fick lära oss. Nu efteråt känns det som en stor förmån att ha fått arbeta med att dela en kommun, säger Birgitta Ljungberg Jansson som idag är administrativ chef i Knivsta kommun. Det svåra var den ekonomiska regleringen, vad som skulle tillfalla Knivsta och vad som skulle ligga kvar hos Uppsala. Att få del av IT-systemen för att kunna driva verksamheterna var naturligtvis också en viktig fråga. – Parallellt med övergångsarbetet måste självklart alla ordinarie kommunala verksamheter löpa på som vanligt. Ja, vi jobbade åtminstone sex dagar i veckan, tio timmar om dagen, om det ens räcker. Men det var oerhört stimulerande med mycket skratt och glädje och även en del gråt. Och det viktigaste av allt, det blev inget kaos. Vi hade beredskap hela nyårshelgen under själva övergången, allt gick bra. Du som arbetat på båda sidorna, blev Knivsta en bra kommun? – Ja, det tycker jag verkligen, både som tjänsteman och Knivstabo. Det kanske viktigaste är att besluten kommit närmare oss invånare, att det är mycket lättare att påverka nu. Lokala politiker har en känsla för sin bygd, det är jätteviktigt. Och det har hänt så oerhört mycket positivt under de här tio åren. Alltså, som svar på frågan, ja Knivsta blev och är en mycket bra kommun. Och det är oerhört stimulerande att arbeta här.

Är du Kristinas och Tomas nya arbetskamrat? Knivsta är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Samtidigt går många medarbetare i pension de närmaste åren, vilket gör att vi har plats för många nya kollegor. I kommunen finns 40 olika yrkesområden att välja emellan, de flesta inom skola, förskola, äldreomsorg och vård. Men du kan också arbeta med fastigheter, gator, vägar, miljö, planering, ekonomi, IT och mycket annat. – Det är roligt att jobba i Knivsta. Här finns en stark vi-anda och mitt arbete är både spännande och varierande, säger Kristina som är civilingenjör och arbetar som verksamhetscontroller och utredare inom det kommunaltekniska området. – Jag både jobbar och bor i kommunen. Att arbeta som lärare på Sjögrenska gymnasiet innebär också att jag är delaktig i hur skolan ska utvecklas framöver och det är utmanande och inspirerande, säger Tomas, lärare och ansvarig för Handels- och administrationsprogrammet. Är du intresserad av att arbeta i Knivsta kommun finns mer information på www.knivsta.se Välkommen med din ansökan och hoppas att vi ses framöver!

13


14

NÄRINGSLIV

Hela denna bilaga är en annons från Knivsta kommun

ANNONS

Text: Samuel Hultberg | Foto: Erik Mårtensson

Snart kommunens största företag.

Succéföretag som tar Sverige med storm Framgångsrika gymägaren Anna Persdotter Tramontana ser sin framtid i Knivsta. Kommunen växer så det knakar, gymverksamheten blomstrar och familjen trivs som aldrig förr.

ENTREPRENÖREN OCH SPORTNÖRDEN som hittade hem EFTER JOBB I UPPSALA, studier i Stockholm och flera vändor utomlands valde Anna Persdotter Tramontana att flytta hem. Det blev Knivsta och nu 13 år senare driver hon det framstående gymmet Form som lockar besökare även från Uppsala, Sigtuna och Väsby.

M

ina vänner tyckte inte att jag var klok när berättade att jag tänkte flytta hem till Knivsta igen. Men så blev det. Och jag ångrar det inte en sekund. Få slår Anna Persdotter Tramontanas träningsbakgrund och utbildningar inom hälsa. Eller vad sägs om legitimerad naprapat, diplomerad massör och medicinsk akupunktur. Lägg därtill simning på elitnivå, licensierad personlig tränare, coach och instruktörutbildningar i mängder. Hon var till och med Uppsalas första personligtränare. Att träning och hälsa är en stor del av Annas liv är alltså närmast ett understatement. – Det har varit med från start. För mig är det lika självklart som luften man andas.

Här har jag som sportnörd nära till skog och natur för en cykel- eller löprunda, säger Anna Persdotter Tramontana.

Det är fantastiskt kul att genom Formhuset ungdomar. Idag är verkligheten en annan. – Knivsta växer så det knakar. Det byggs kunna jobba med det jag verkligen älskar och fixas och händer så mycket bra saker. och är intresserad av. Anna beskriver Form som ett gym fast Det är bara att titta ut från våra lokaler. inte av den traditionella sorten. Under sam- Runt om byggs det bostäder och lägenheter. Det känns verkligen ma tak samsas träning, motion, idrott och hälsa De tyckte jag att Knivsta är inne i en spännande tid. med friskvård, kostrådvar helknäpp Anna tvekar inte en givning, coaching, napranär jag skulle sekund på att familjens pati, akupunktur och masframtid blir i Knivsta. sage. Här anordnas även flytta hem. Men det – Det är ett tryggt motionslopp, föreläsning- blev så himla bra. samhälle som har stor ar och träningsresor. Anna Persdotter tillväxt och hög inflyttAtt Form med sina 1 000 medlemmar sticker ut i gymbran- ningsgrad av framförallt barnfamiljer. Jag som sportnörd har nära till skog och natur schen råder det knappast något tvivel om. – Vi har ett helhetsgrepp och försöker vara för en cykel- eller löprunda. För att inte tala ett modernt gym som erbjuder mer än det van- om läget. Pendlingsmöjligheterna är fanliga. Viktigt för oss är även den sociala biten, tastiska till Stockholm, Arlanda och att vara ett personligt och familjärt gym. Här Uppsala. Ytterligare en avgörande komponent. lär vi känna våra medlemmar och våra medForm. Medlemsantalet växer och verksamlemmar får nya vänner och bekantskaper. heten blomstrar som aldrig förr. Ägarduon Inspiration till Form har Anna hämtat från Anna och Nikola leker dessutom med tanresor utomlands, studier på universitet och ken om att öppna Form på andra orter. Men högskola och tidigare yrken. Till och med en sak är säker, de lämnar inte Knivsta. – Det var en familj som berättade att de tips från Prins Daniel. I år är det 13 år sedan hon tillsammans med sin make Nikola tänkte flytta till Uppsala. Men de ångrade öppnade gymmet. Men att hon valde att sig, där finns ju inget Form. Det är så klart göra det i sin hemkommun var ingen själv- jättesmickrande, säger Anna och skrattar. klarhet … för hennes vänner. - Samtidigt som jag studerade på naprapathögskolan i Stockholm och jobbade i Uppsala träffade jag min make Nikola. När jag berätNAMN: Anna Persdotter Tramontana ÅLDER: 39 år. tade för mina vänner att vi tänkte flytta till JOBB: Legitimerad Naprapat, delägare och vd på Form. Knivsta tyckte de att vi var helknäppa. FAMILJ: Maken Nikola Tramontana och tre barn. – Men nu är det bara att konstatera, det BOR: Villa i Knivsta. blev så himla bra. Det bästa med Knivsta: Naturen och läget. Att bo i en Anna, idag 39 år, växte upp i Knivsta när kommun med sådana fantastiska naturtillgångar. Skog orten fortfarande tillhörde Uppsala kommun. och vatten in på knuten. Och samtidigt ha närhet till Stockholm, Arlanda och Uppsala. Som ung tjej var det kanske inte, som hon beskriver, världens mest spännande plats för

DET GÅR BRA för Knivstas näringsliv. Inte minst för Nikkarit. Sedan starten 2006 har listmonteringsföretaget blivit en rikstäckande aktör. Det är bara en tidsfråga innan man är kommunens största företag. Nikkarit är ett innovativt specialistföretag inom list- och karmmontering för alla typer av byggnationer. Företaget har ett unikt koncept som är både billigare och snabbare än det traditionella sättet inom listning, berättar vd Anssi Halme. Idag anlitar sju av Sveriges tio största byggföretag Nikkarit för listning. Baserat i Knivsta når man hela Mälardalen där de flesta av företagets större uppdrag finns. Victoria Tower i Kista, Clarion Hotel Arlanda, Grand Hotel i Stockholm och Radisson Blue i Uppsala har alla fått hjälp av det framgångsrika Knivstaföretaget. – Med bas i Knivsta når vi snabbt och enkelt den region där det helt enkelt byggs mest. Alltså StockholmUppsala-området. Men vi åtar oss självklart projekt i hela Sverige. Förutom det geografiska läget att verka i Sveriges tillväxtområde nummer ett lyfter Anssi Halme fram fler fördelar med att vara företagare i Knivsta. – Jag är också bosatt här och kan konstatera att det är ett mycket företagarvänligt klimat här i kommunen. Här finns också god tillgång på högutbildad personal, både i Knivsta och i närområdet. Detta gynnar sannerligen företaget, med sina idag 35 anställda, och man planerar att utvidga verksamheten och anställa stort under de närmaste åren.

Härifrån når vi snabbt och enkelt hela regionen, säger Anssi Halme, vd Nikkarit.


15

Hela denna bilaga är en annons från Knivsta kommun

ANNONS

Moderna lokaler i Sveriges hetaste region

När Marma Gård satsar görs det ordentligt. Det gäller för hela företaget, från lokaluthyrning till den nya hästverksamheten. Idag finns 6 400 kvadratmeter lokalyta.

Kvalitet före kvantitet är ledord för familjeföretaget Marma Gård i Knivsta. Sedan starten 1984 har man växt stadigt och är idag en aktör att räkna med. Inte minst som lokaluthyrare. Bland hyresgästerna finns till exempel Knivstas största arbetsgivare Envirotainer. Efter att ha varit verksamma i över 20 år är Marma Gård en i högsta grad erfaren och härdad aktör inom det lokala näringslivet. Med verksamhet inom uthyrning av fastigheter, hästnäring, bioenergi och skogsbruk framgår det med all tydlighet att Marma Gård är ett minst sagt levande verksamhetsområde på Knivstas landsbygd. Och det i Sveriges hetaste region. Gården och själva verksamheten är alltså belägen i Knivsta, medan kontoret finns i grannkommunen Uppsala. Alltihop mitt i tillväxtregionen Stockholm-Uppsala.

– Ja, det geografiska läget är fantastiskt. Närheten till Uppsala, Stockholm och Arlanda är perfekt och gynnar verkligen vår verksamhet, säger Curt Thärnström, som med sin fru Ann-Stin äger Marma Gård och driver den med sonen Eric och dotter Annah. Tillsammans har de under fle-

ra år sett hur verksamheten utvecklats och växt. 1984 såg företaget dagens ljus då med fokus på uthyrning, skogsbruk och spannmålsodling. Mycket har hänt sedan dess, berättar Curt Thärnström.

Curt och Ann-Stin Thärnström äger Marma Gård och driver den med sonen Eric och dotter Annah.

På kort tid har Marma Gårds unika hästsatsning lockat till många studiebesök och uppmärksammats såväl nationellt som internationellt. Här stallchefen Annah Thärnström.

Spannmålsodlingen har omvandlats till biobränsleodling och 1992 byggdes befintliga ekonomibyggnader om till industrilokaler och kontor för uthyrning. Och så har det fortsatt. Nya lokaler för uthyrning har successivt kommit till. – Vi har byggt i 18 etapper, vuxit för varje år och är idag en aktör att räkna med. Men expansion är egentligen inget självändamål. Kvalitet före kvantitet gäller för oss. Idag finns här 6 400 kvadratmeter lokalyta, bestående av kontor, konferens, lager, produktionslokaler, personalutrymmen och matsal, berättar Curt Thärnström. Här finns allt från ett litet kontor på några kvadratmeter till produktionslokaler på över 2 200 kvadratmeter. Lokalerna är ljusa och fräscha, har hög komfort, bästa energiklass, billig uppvärmning och gynnsam hyresnivå. – Vi är en lyhörd hyresvärd. Vi lyssnar på våra hyresgästers önskemål och förverkligar dem. Hos oss har man dessutom en svårslagen möjlighet när det gäller att expandera efter behov. Ett utmärkt exempel är Envirotainer, Knivstas största arbetsgivare, som i Marma Gårds industrilokaler vuxit från 5 anställda till 90. Med drygt 90 hektar oexploaterad mark finns dessutom unika möjligheter att

växa och utvecklas, bygga nya industrilokaler och allt efter behov skräddarsy utifrån hyresgästernas verksamhet. Så sent som för två år sedan breddades Marma Gårds verksamhet ytterligare. Då byggdes Sveriges första islandshästanläggning med datastyrd utfodring, kallad ”Active Stable”. Principen är banbrytande och går ut på att hästarna själva med hjälp av ett datorsystem bestämmer när de ska ha foder eller vila i lösdrift. – Resultatet är ett mycket naturligt och harmoniskt leverne för hästarna. Det är perfekt både för hästens och ägarens frihet och välbefinnande, säger Annah Thärnström som är stallchef. På kort tid har Marma Gårds

unika hästsatsning lockat till många studiebesök och uppmärksammats såväl nationellt som internationellt. I dagsläget har Marma Gård helinackordering för ett 10-tal islandshästar. Utöver hagar finns här också en uppvärmd sjukbox, fikarum, omklädningsrum med dusch, en sadelkammare med låsbara sadelskåp. Dessutom ridbana, en rakbana, 1 100 meter rundbana samt 2 mil ridstigar på egen mark. – När vi satsar gör vi det ordentligt. Det gäller för hela företaget, från lokaluthyrning till den nya hästverksamheten, säger Curt Thärnström. Samtidigt fortsätter skogs- och jordbruksområdet stabilt uppåt. För att inte nämna lokal- och fast-

ighetsdelen, där intressenterna är många och står på kö. Ambitionen är dessutom att under de närmaste åren bygga 60+ bostäder. – Jag kan inte klaga, det går bra för oss. Knivsta har ett positivt näringslivsklimat med snabba beslutsvägar. Vi har ett bra samarbete med kommunen som verkligen vill satsa på näringslivet och sina företag. Det tillsammans med det geografiska läget, att befinna sig i Sveriges hetaste region, är perfekta komponenter för bra affärer och blomstrande näringsliv.

Om Marma Gård ■ Bildades 1984. ■ Har fyra verksamhetsområden: bygger och hyr ut industrilokaler, hästverksamhet, skogs- och jordbruk. ■ Håller till i Knivsta. 5 km från E4:an. 2 mil till Arlanda. Mitt emellan Stockholm och Uppsala. Intresserad av lokaler, lösdriftsstall eller vill veta mer om Marma Gårds verksamhet? Vänligen surfa in på www.marmagard.se eller ring: 0708-32 63 51.


16

Hela denna bilaga är en annons från Knivsta kommun

Idag finns i Alsike cirka 800 bostäder, merparten villor, men även radhus och lägenheter i flerbostadshus.

ANNONS

Alsike är ett välutvecklat socialt sammanhang där man trivs, inte minst alla barn.

Alsike – Från vision till verklighet på 25 år

– Idag en växande stadsdel med

skön småstadskänsla Ett skogsområde mellan gamla stationssamhället Alsike och E4, fyra kilometer från centrala Knivsta, här ska en stadsdel byggas. Ja, så tänkte de tre dåvarande stora markägarna i slutet på 80-talet. Tio år senare började det ta fart. Idag är Alsike en levande, kontinuerligt växande stadsdel med för närvarande cirka 3 500 invånare. Det man såg var naturligtvis det strategiska läget med potentialen mot Arlanda och Stockholm, något som visat sig vara en helt riktig bedömning. – Knivsta kommun har idag Sveriges starkaste tillväxt och en betydelsefull del av den sker i Alsike. Inom tio år kan invånarantalet vara det dubbla säger HansPetter Rognes, vd Alsike Fastighets AB (AFAB), det kommunala bolag som ansvarar för kommunens markexploatering av Alsike. AFAB arbetar med att sälja tomter och kvartersmark, ser till att mark detaljplaneläggs, att nödvändig infrastruktur byggs och att området blir attraktivt genom gator, gång- och cykelvägar och mötesplatser. Marie Nilsson, ekonomiansvarig på AFAB, har varit med hela resan från slutet av 80-talet. – Starten för området var lite trög med en lågkonjunktur som

kom emellan i mitten på 90-talet. Men vi som jobbade med projektet tappade aldrig tron på Alsike, och när Alsike skola så stod klar 2004 var det som att proppen gick ur. Då tog byggandet fart på allvar säger Marie Nilsson. – Och nu är det jätteroligt att se hur bra och trivsamt det har blivit, ett socialt sammanhang där man stortrivs. Man inte bara bor utan man umgås också. Det är inte ovanligt att man flyttat hit efter rekommendation från andra. För många börjar det med en lägenhet eller radhus som sedan efter förändrade familjebehov övergår till projektet att bygga ett eget hus. Idag finns i Alsike cirka 800 bostäder, merparten villor, men även radhus och lägenheter i flerbostadshus. Här finns flera förskolor och skolor. Den senast tillkomna är Brännkärrsskolan som invigdes i början av sep-

tember. I Alsike finns också en liten butik, pizzeria och bank, dessutom sporthall och två fotbollsplaner, varav en konstgräsplan. Alsike är helt enkelt en fin, växande stadsdel, präglad av trygghet, trivsel och ständig tillväxt. Strategiskt läge

Det är mycket som talar för Alsike. Utöver läget på sträckningen Stockholm – Arlanda – Uppsala med utbyggd kollektivtrafik och närhet till motorväg, finns här fantastiska omgivningar med friluftsområden och naturreservat mitt i en gammal kulturbygd. – Det strategiska läget är naturligtvis en viktig orsak till att man väljer att bygga och bo i Alsike, påpekar Hans-Petter Rognes. Området ligger mitt i ett stort arbetsmarknadsområde inte bara regionalt utan även internationellt.

– Alsike har unika kvaliteter, säger Hans-Petter Rognes, vd Alsike Fastighets AB (AFAB), det kommunala bolag som ansvarar för kommunens markexploatering av Alsike.

Nya tomter till våren

För tillfället är all mark i Alsike slutsåld, men AFAB bygger just nu nya lokalgator och förlänger även Brunnbyvägen norrut mot Björkkällevägen och äldre delar av området.

Fakta AFAB ■ Alsike Fastighets AB är ett helägt kommunalt bolag vars uppgift är att planera Alsikes utbyggnad samt bygga erforderlig infrastruktur. Information om försäljning av lediga tomter finns att hämta på vår hemsida www.alsikebolaget.se

– Det är jätteroligt att nu se hur trivsamt det har blivit, säger Marie Nilsson, ekonomiansvarig på AFAB, som har varit med hela resan från slutet av 80-talet.

– Det medför att vi redan till våren kommer att påbörja försäljning av tomtmark för ungefär 400 nya bostäder inom den nya detaljplanen Alsike Nord Etapp 1 berättar Marie Nilsson. Därefter förbereds ett område med större täthet och med förhoppningen från AFAB om att på sikt kunna skapa en centrumbebyggelse med kommersiell service. I det läget har ”nya” Alsike närmat sig järnvägen och det gamla stationssamhället. – Vi tittar just nu på förutsättningarna för en station i Alsike, det finns också planer på en cykelväg till Uppsala och en ny påfart till motorvägen. Sammantaget skulle det naturligtvis innebära ett jättelyft både för Alsike och för Knivsta kommun som helhet säger Hans-Petter Rognes. I dessa infrastruktursatsningar är kommunen beroende av andra aktörer, men vi jobbar på det kommenterar Hans-Petter Rognes. Potentialen då? Ja, ambitionen från kommunen är ytterligare 1 000 bostäder inom tio år. Men potentialen är betydligt mer, på lång sikt kanske 15 000 invånare.

Knivsta kommun  

Tidningsbilaga från Knivsta kommun i Svenska Dagbladet.

Advertisement