Page 1

ANNONS

STADSREG R O

N IO

ST

Hela denna bilaga är en annons från Active MediaPartner

– I N F R A S T R U K T U R O C H T I L LV Ä X T E N T I D N I N G O M S TA D S BYG G A N D E

Så ska

älskade

AVENYN förvandlas

Stadsbyggnadsforskaren:

”Tät eller grön stad, varför inte både och?” Det ser likadant ut över hela världen. Stora städer växer, de största allra mest, numera inifrån centrum genom förtätning. Sid 14

12 ETT GOTT

LIV FÖR ALLA Si 2 Sid

REGIONCITY NY STADSDEL GJORD

FÖR MÖTEN Sid 10

TÄTT & HÖGT NÄRA KOLLEKTIVTRAFIK KTIV IV VTR TRAF AFIK IK IK

6

”Det mest känsliga är att ifrågasätta bilen”

Björn Siesjö, stadsarkitekt

Foto: Anna Sigge

Sid 8


2

HÅLLBAR STAD

Foto: iStockphoto

DET HÄR ÄR en tidning om hållbart stadsbyggande, om infrastruktur och tillväxt. Det vill säga det som ligger till grund för att underlätta livet för människor och möten oss emellan.

ANNONS

Foto: iStockphoto

VÄL KOM MEN!

Hela denna bilaga är en annons från Active MediaPartner

Lek mer! Det ska vara enkelt och roligt att leka i Göteborg, därför har park- och naturförvaltningen i Göteborgs stad samlat 150 lekplatser i appen Lekplatser. Med den kan du söka efter lekplatser geografiskt eller utifrån lekredskap och de lekplatser du gillar extra mycket går att spara som favoriter. Om något i parken skulle vara trasigt kan du enkelt anmäla det via appen så ska det åtgärdas inom tio dagar. Appen är gratis att ladda hem. Läs mer på www.lekplatsappen.se

Foto: iStockphoto

Göteborgs hamn är internationellt känd för sitt proaktiva miljöarbete och klassas som en av de ledande hamnarna i världen inom miljöområdet. Ett exempel är tågpendlingen som innebar att 411 000 containrar transporterades med tåg istället för med lastbil till och från Göteborgs hamn vilket sparade hela 61 000 ton koldioxid i utsläpp. År 2000 var hamnen först i världen med att erbjuda gästande fartyg elanslutning så de slipper använda de dieseldrivna hjälpmotorer som annars sköter strömförsörjningen ombord. Miljövinsterna med elanslutning är mycket stora. Utsläpp av koldioxid, svaveldioxid och kväveoxid reduceras kraftigt och dessutom blir hamnmiljön tystare och arbetsmiljön på fartyget bättre.

Foto: Dick Gillberg/goteborg.com

Miljövänligt i hamnen

Bostäder och arbetsplatser ska byggas så att fler har möjlighet att åka kollektivt till jobbet men också så att det ska gå att hitta ett boende man verkligen trivs med.

Vi vill skapa

ett gott liv för alla

G

öteborgsregionen har de senaste åren stärkt sin ställning som tillväxtmotor i Sverige. Nästan en miljon människor bor idag i de tretton kommuner som samverkar inom GR, Göteborgsregionens kommunalförbund, och för varje år blir vi bara fler och fler. Det är därför viktigare än någonsin att nå en uthållig tillväxt som gör att man här i Göteborg med omnejd ska kunna ha ett gott liv både nu och i framtiden. Av den anledningen antog Göteborgsregionens tretton kommuner i juni en gemensam vision för hållbar tillväxt. Det innebär bland annat, att bostäder och arbetsplatser byggs så att fler har möjlighet att åka kollektivt till jobbet men också att det går att hitta ett boende man verkligen trivs med. Vi vill med andra ord att regionen med Göteborg som kärna, ska vara attraktiv, hållbar och växande, både nu och i framtiden. Kommunerna i Göteborgsregionen är överens om hur den regionala strukturen ska utvecklas, att

om målen ska kunna nås krävs ett samstämt och konsekvent agerande över lång tid. Varje kommun bidrar på sitt sätt utifrån sina unika förutsättningar. Runt om i regionen pågår nu planering och byggande för att åstadkomma en blandad bebyggelse med trivsam och varierad karaktär. Några av alla de spännande projekten kan du läsa om i den här tidningsbilagan. Det går naturligtvis inte att i ett sådant här sammanhang undvika att tala om det Västsvenska paketet. Fler invånare förutsätter kraftfullt bostadsbyggande. Det i sin tur förutsätter kraftfulla satsningar på infrastruktur, framförallt amförallt spårbunden kollektivtrafik. Genom enom de stora infrastruktursatsningar påå kollektivtrafik, järnvägar och vägar som om nu är i full gång får människor bättree möjligheter att nå arbete, utbildning ng och kultur runt om i regionen. I Västsvenska paketet ingår bland annat kollektivtrafiksatsningar som syftar till att fördubbla resandet med kollektivtrafik –

PRODUCERAD AV:

REPRO: Bildrepro Sthlm AB

Active MediaPartner Nordic AB

TRYCK: V-TAB

TEXTANSVARIGA: Per-Åke Hultberg,

FÖR BILAGOR OCH ANNONSERING I NÄSTA

Johanna Engholm & Samuel Hultberg

NUMMER, KONTAKTA: Jarmo Hanell, 018-18 34 50,

FORMGIVNING: Lorens Palmgren &

0708-18 34 50 e-post: jarmo.hanell@activemediapartner.com

Joakim Forsberg

www.activemediapartner.com

”Ytterst handlar det om att ge ökade möjligheter att skapa ett gott liv för alla som bor här.” Jonas Ransgård

Västlänken, Marieholmstunneln, en ny Göta Älvbro samt miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder. Allt detta sammantaget ska bidra till att skapa en större arbetsmarknad, främja sysselsättning och tillväxt. Satsningarna ska också bidra till att bromsa trafikens negativa påverkan på miljön och samtidigt minska sårbarheten. Visst, infrastruktursatsningar och bättre kommunikationer kan låta tekniskt. Men egentligen handlar det bara om att underlätta livet för människor och möten dem emellan. Alla dessa möten som skapar arbetstillfällen, nny service, bättre relationer, innovationer och inte minst trivsel och vatio ökad livskvalitet. Ytterst handlar det om att a ge ökade möjligheter att skapa ett gott liv för alla som bor här – et ooch självklart för alla som vill komma hit! k Jonas Ransgård (M), Ordförande i GR – Göteborgsregionens Kommunalförbund och vice ordförande kommunstyrelsen Göteborg.

Göteborgsregionen har stora planer för stadsutveckling och infrastruktur de närmaste 30 åren. Omfattningen är unik också i ett internationellt perspektiv.


3

Hela denna bilaga är en annons från Active MediaPartner

ANNONS

UPPTÄCK FRAMTIDENS BOENDE På HSB har vi alltid byggt för framtiden. Redan på 1920-talet drev vi igenom badrum som standard i alla svenska hem. Därefter följde tvättstugan, sopnedkastet och, tro det eller ej, daghemmet. Just nu planerar vi många nya projekt. Vill du vara med? Börja bospara så blir du medlem och får förtur till HSBs nybyggda bostadsrätter i hela landet. Tillsammans har vi kraften som krävs för att skapa viktiga förändringar och bygga framtidens Göteborg. Läs mer på hsb.se/goteborg

KVILLEBÄCKEN

VÄSTRA ERIKSBERG

VÄSTRA TUVE

KVILLEBÄCKEN

BRF FLATÖN

BRF BLÅSIPPAN

BRF UMBRA

I brf Verona ingår cykelparkering, stor balkong och en härlig grön gård. Nya Kvillebäcken blir dessutom en miljöprofilerad stadsdel med miniparker och saluhall. Och alltihop bara 6 minuter från Brunnsparken!

Brf Flatön planeras på Platån, nära Färjenäsparken. Vi skapar radhuskänsla med smart förvaring och dubbla uteplatser – både privat entréterrass och balkong. Stor vikt läggs på den gröna gården med grillplats och lekplats.

Brf Vitsippan är slutsålt, men snart börjar vi bygga grann-husen brf Blåsippan. Cirka 70 nya lägenheter med stora möjligheter, hög standard, balkong och hiss. Här bor du dessutom granne med gröna Hisingsparken.

Nu drar vi igång nästa projekt i Kvillebäcken – brf Umbra. Här finns mycket att gilla, som ytsmarta planlösningar, balkonger med kvällssol och ett av Kvillebäckens bästa lägen – bredvid den gröna parken och bäcken.

Inflyttning: Enligt överenskommelse. Adress: Gamla Tuvevägen 18,

Adress: Glöstorps Röseväg, Tuve. Preliminär säljstart: Hösten 2013. Intresseanmälan: Medlemscenter,

Adress: Penselg./Långängen, Kvillebäcken. Preliminär säljstart: Hösten 2013. Intresseanmälan: Medlemscenter,

010 -442 20 00, medlemsservice@gbg.hsb.se

010 -442 20 00, medlemsservice@gbg.hsb.se

www.hsb.se/goteborg/blasippan

www.hsb.se/goteborg/umbra

karin.pollak@gbg.hsb.se

Adress: Maj på Malös gata/Astris gata, Eriksberg. Säljstart: Sommaren/hösten 2013. Lägenhetsstorlek: 1,5–5 RoK, ca 45–105 kvm. Intresseanmälan: Medlemscenter, 010 -442 20 00, medlemsservice@gbg.hsb.se

www.hsb.se/goteborg/verona

www.hsb.se/goteborg/flaton

BRF VERONA

Kvillebäcken. Lägenhetsstorlek: 2–4 RoK, 60,5–100 kvm. Pris: 1 813 000–3 698 000 kr. Månadsavgift: 3 480–5 390 kr. Försäljning: Karin Pollak, 010 -442 20 37,

ÖRGRYTE

VÄSTRA ERIKSBERG

BROTTKÄRR

FLATÅS

NYA HOVÅS

FLATÅS

STORA TORP

BRF SKAFTÖ

Med Nya Hovås vill vi skapa en plats där den stora och lilla staden förenas med natur och hav. Ett bekvämt boende som passar många livssituationer.

På Synhållsgatan i Flatås planerar HSB för ett 30-tal bostadsrätter på 2–4 RoK, tänkta att passa för många olika familjekonstellationer.

Stora Torp kommer ligga granne med Delsjöterrängen, men nära Liseberg och city. Hustyperna kommer att variera och området får en utpräglad miljöprofil.

Cirka 45 lägenheter på Eriksbergs kanske bästa läge – vid kajen närmast hamninloppet. Söderläge, kajliv och parknatur ger fantastiska boendekvaliteter.

Intresseanmälan: Medlemscenter,

Intresseanmälan: Medlemscenter,

Intresseanmälan: Medlemscenter,

Intresseanmälan: Medlemscenter,

010 -442 20 00, medlemsservice@gbg.hsb.se

010 -442 20 00, medlemsservice@gbg.hsb.se

010 -442 20 00, medlemsservice@gbg.hsb.se

010 -442 20 00, medlemsservice@gbg.hsb.se

www.hsb.se/goteborg/nya-hovas

www.hsb.se/goteborg/flatas

www.hsb.se/goteborg/stora-torp

www.hsb.se/goteborg/skafto

HSB Göteborg planerar många fina bostäder de närmaste åren. Vi kallar det framtidens boende. Gå in på hsbplay.se så tar vi med dig på en spännande visning.


4

Hela denna bilaga är en annons från Active MediaPartner

ANNONS

En tvärdisciplinär arbetsgrupp med byggare, arkitekter, forskare och representanter från staden har jobbat med frågeställningen, vad är hållbart byggande. Även arkitektstudenter har utifrån givna ramar tillfört projektet Positive Footprint Housing många bra idéer. Ett unikt projekt som ska utmynna i cirka 90 lägenheter vid Dr Allards gata i Göteborg.

Positive Footprint Housing

Hållbart bostadsbyggande med människan i centrum Just nu pågår ett unikt forsknings- och bostadsprojekt med fokus på hållbarhet. Projektet kan beskrivas som ett fullskalelaboratorium och är tänkt att mynna ut i ett bostadsprojekt – BRF Viva, om cirka 90 lägenheter i slänten vid Dr Allards gata på Södra Guldheden i Göteborg. Det hela började hos Riksbyggen med en idé om att utveckla ett bostadsprojekt med ambitionen att ligga i framkant ifråga om hållbart bostadsbyggande med människan i centrum. I ett tidigt skede för cirka tre år sedan kom också namnet – Positive Footprint Housing – som ger själva anslaget till projektet, det vill säga, ambitionen att genomföra ett hållbart bostadsprojekt som tillfredsställer dagens behov utan att det tar i anspråk våra gemensamma resurser på ett sådant sätt att det äventyrar kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. – Alltså inte bara ekologiskt hållbart

1

som är det vanliga, utan även socialt hållbart, som ju är det svåra. Det var också där vi startade och det ligger helt i linje med vår övergripande ambition att ligga i fronten när det handlar om hållbarhetsfrågor, säger Mikael Ahlén, marknadsområdeschef på Riksbyggen, med övergripande ansvar för samarbeten kring forskning och utveckling. Kontakter togs med Chalmers, Göteborgs

universitet och Johannesberg Science Park. Samtidigt anvisade Göteborg Stad ett lämpligt markområde att bebygga, en parkeringsplats som även staden sett möjlig-

3

7

heten att kunna förtäta med nya bostäder. Redan från början valde Riksbyggen att göra något helt annorlunda. En tvärdisciplinär arbetsgrupp med byggare, arkitekter, forskare och representanter från staden tillsattes med frågeställningen, vad är hållbart byggande? – Att helt förutsättningslöst vrida och vända på alla stenar, där vi lyssnar och lär av varandras olika kompetenser har visat sig vara ett mycket lyckosamt grepp. Det är oerhört inspirerande och vad jag vet saknar det här sättet att jobba fram ett bostadsprojekt motstycke i vårt land, säger Anders Johansson, bygg- och projektledare på Riksbyggen. – Och som sagt, vi började med den sociala hållbarhetsaspekten, inflikar Mikael Ahlén. Vad är det för liv som ska levas i de här husen? Hur ser den ideala bostadsrättsföreningen ut? Hur blir det ett bra kvarter, både för dem som ska bo där och för andra

1. VÄSTRA ERIKSBERG, BRF LINNEA

4 6

5

Anders Johansson och Mikael Ahlén.

TÄNK NYTT Bästa läge! Väljmellan 2:or om 60 kvm och 3:or om 76 alt. 82 kvm. Alla med inglasad balkong och utsikt. Inflyttning kvartal 1, 2014.

2

runt omkring? Vad kan BRF Viva med andra ord ge tillbaka till stadsdelen? – Vi brottades med sådana frågor i ett par år. Det har varit oerhört lärorikt för alla. Nu har vi också börjat ta tag i frågor kring ekologi och ekonomi. Vi har nu alltså tagit ett helhetsgrepp kring hållbarhet. Och jag tycker att vi verkligen lyckats ta fram de vassaste och mest aktuella frågorna i det koncept som successivt vuxit fram, säger Mikael Ahlén.

Kontakta: Solveig Strand Andrén, tel: 031–704 56 09 Mer info: www.riksbyggen.se/linnea

2. VÄSTRA FRÖLUNDA, BRF SLOTTSBERGET 2 Slottsberget är en grön oas med cityomgivning, strax intill Frölunda Kulturhus. Här erbjuds lägenheter 69-95 kvm med generös balkong, välplanerad planlösning samt smart förvaring. Naturen är ständigt närvarande och man påminns om känslan att bo i ett eget hus. Byggstart i höst med prel. inflyttn. från nov 2014.

Kontakta: Bodil Jönsson, tel: 031–704 56 04 Mer info: www.riksbyggen.se/slottsberget2

3. STENUNGSUND, BRF STENUNGE ALLÉ Nyfiken på hur det kommer att bli att bo i Stenungsunds högsta bostadshus och kanske skönaste bostadsområde? Huset har 43 lägenheter i storlekarna 1-4 rok, 37-123 kvm. Gemensam takterrass för alla i huset. Ett läge nära till nästan allt! Kontakta: Petra Höglund, tel: 031–704 56 19 Mer info: www.riksbyggen.se/stenungealle

4. MÖLNDAL, STENSJÖVILLORNA OCH BRF STENSJÖPLATÅN En unik plats, det bästa läget i Mölndals


ANNONS

5

Hela denna bilaga är en annons från Active MediaPartner

BRF Viva • Ca 90 lägenheter i sex huskroppar vid Dr Allards gata. • Utgångspunkten är små, yteffektiva lägenheter 1–4 rum och kök. • Har flera gemensamhetslokaler för hobby, hantverk och samvaro, även övernattningsrum. • Möjligheter: odling på taken, boende utan egen bil, bilpooler, cykelgarage med hiss, trästomme som är bättre ur klimatsynpunkt utreds. • Förhoppningen är att storskalig elproduktion via solceller på tak och fasader, tillsammans med bergvärmepump, ska åstadkomma mer el än vad som förbrukas, sett över ett år. • Planerad byggstart 2016.

– Efterfrågan på bostäder i attraktiva lägen är fortsatt mycket stark i Göteborg med omnejd, säger Ronny Fritsch, säljchef Riksbyggen Bostad väst.

Parallellt pågår en konkret byggprocess där idéer från arbetsgruppen och från övrig forskning förs in i projektet. Idéer om hållbart byggande från andra håll, både från Sverige och internationellt, fångas också upp. Även arkitektstudenter engageras att som en del i sina studier, utifrån givna ramar, komma med förslag och idéer. Och studenterna har redan tillfört projektet många bra idéer. Viktiga dialogmöten har också genomförts med kringboende och intresserade bostadssökande. – Efter samråd inför detaljplanen är det nu ett antal synpunkter som ska in i projektet. Just dialogen med kringboende är ju en oerhört viktig del i den socialt hållbara processen, säger Anders Johansson och poängterar att det är ett mycket stort intresse för projektet. Att Riksbyggen kan bygga bostäder är det knappast någon som ifrågasätter. Det svåra i det här projektet är att ta in och värdera alla synpunkter om hållbar livsstil – Det har varit en väldigt spännande och samtidigt en tidskrävande process. Ändå är vi bara i början, säger Mikael Ahlén. – Målet med hela projektet, fortsätter han, är att dagens behov hos de boende ska tillfredsställas utan att vi äventyrar kommande generationers möjligheter att tillfredställa sina behov. Vi vill vara en föregångare, sticka ut, utmana och skapa debatt, omvärdera gamla synsätt och självklart inhämta ny kunskap som kan peka vart vi ska gå.

vackraste naturområde med panoramautsikt över Stensjön. Här har du möjlighet att välja mellan friköpta hus om 133 alt 152 kvm eller lägenheter i storlekarna 2-4 rok. Kontakta: Anders Radne, tel: 031–704 68 66 Mer info: www.riksbyggen.se/stensjon

”Vi känner en klar medvind” Bostadsmarknaden i Göteborg har tagit rejäl fart igen. Det märks både i stigande priser på befintliga bostadsrätter och i försäljningen av nya bostäder. – Ja, vi har flera starka projekt på gång just nu med bra försäljning, så vi känner en klar medvind, säger Ronny Fritsch, säljchef Riksbyggen Bostad väst. En sak är klar, efterfrågan på nya bostäder är fortsatt mycket stark i Göteborg med omnejd. Men som Ronny Fritsch betonar, det gäller att erbjuda bra och genomtänkta bostäder i attraktiva lägen. Och det kan sannerligen Riksbyggen nu göra. Bland flera spännande projekt finns två punkthus i fantastisk marin miljö vid bockkranens västra fot på Eriksberg. Av totalt 100 lägenheter finns nu bara 16 kvar till försäljning. Vid den intilliggande hamnbassängen, med småbåtshamnen som närmsta granne, planeras just nu dessutom för ytterligare bostadsrätter. Tala om nytt liv på det gamla varvsområdet. Försäljningen påbörjas först till våren

sekunden för att minuten senare njuta av en lummig skogspromenad, mysig fika på caféet, eller en skön stund på balkongen. Kontakta: Bodil Jönsson, tel: 031–704 56 04 Mer info: www.riksbyggen.se/kronhojden

7. GULDHEDEN, BRF VIVA 5. SANNEGÅRDSHAMNEN, BRF AKTERSPEGELN OCH BRF BOGSPRÖTET Förverkliga drömmen. Här bor du med vattnet och strandpromenaden som granne med närhet till det mesta. Om du har eller har haft planer på att flytta till ett av Västsveriges populäraste bostadsområden så är det nu du ska göra det. Kontakta Bodil Jönsson, tel: 031–704 56 04 Mer info: www.riksbyggen/akterspegeln och www.riksbyggen.se/bogsprotet

6. PARTILLE, BRF KRONHÖJDEN Kan du tänka dig en centralare plats att bo på? Inte vi heller. Här kan du shoppa loss ena

Bostadshus med social hållbarhet i fokus! Det är vad som är på gång just nu på Dr Allards gata. Bostäderna är en del av samarbetsprojektet Positive Footprint Housing där Riksbyggen, Chalmers, Göteborg Universitet och Johanneberg Science Park ingår. Vill du vara en del i utvecklingen och vara med och påverka planeringen av bostäderna på Dr Allards gata? Anmäl då ditt intresse på vår hemsida. Följ oss gärna även på vår Facebooksida där du har möjlighet att hålla koll på vad som händer och delta i diskussioner.

2014 men möjlighet finns att redan nu vitet, eller andra åtgärder som minskar göra en intresseanmälan. miljö- och klimatpåverkan. Det gäller i – Men vi har också flera andra projekt synnerhet det nya projektet BRF Viva, på gång i mycket attraksom tas fram i ett gementiva lägen, bland annat Vi ser oss inte bara samt forskningsprojekt bostadsrätter i småhus med Chalmers och på Slottsberget i som bostadsbyggare, Göteborgs universitet. Frölunda. Vid Stensjön i utan snarare som – Här lägger vi oss i Mölndal pågår bygg- samhällsbyggare.” framkant på miljöområstart för ett projekt med det och tar ytterligare ett både villor och lägenheRonny Fritsch stort steg mot hållbarhet, ter. Här kommer vi att även socialt. Så det är bygga i flera år framöver. Vi har även nya mycket spännande för hela Riksbyggen, bostäder på gång i centrala Partille, så säger Ronny Fritsch, som betonar att sammantaget känns det väldigt positivt man i alla projekt stannar kvar med sina med säljstart i ett flertal projekt under det kunder där man tillsammans har en genärmaste året, betonar Ronny Fritsch. mensam långsiktig hållbarhetsambition om ett hundraårigt förvaltande. – Vi både bygger och förvaltar. Här Generellt handlar det alltså om centrala lägen, nära kommunikationer med skiljer vi oss från de flesta andra byggagoda pendlingsmöjligheter till Göteborgs re. Att leverera bostäder är bara starten, city. Det är en helt avgörande fråga. Det insteget i ett långt förhållande, 30-40 år ska vara lätt och smidigt att kunna för- fram i tiden. Förvaltning och omsorg om flytta sig utan bil, som Ronny Fritsch på- helheten är något som kännetecknat Riksbyggen, ända sedan starten 1940. Vi pekar. Som alltid när Riksbyggen tar fram ser oss därför inte bara som husbyggare, nya bostäder är det långsiktig hållbarhet utan snarare som samhällsbyggare, avsom gäller. Man vare sig vill eller kan slutar Ronny Fritsch. göra avkall på kvalitet och energieffekti-

Vi utvecklar och förvaltar • Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar attraktiva boendemiljöer i nyproduktion. Vi är samtidigt en av Sveriges största fastighetsförvaltare, med bostadsrättsföreningar och kommersiella och offentliga fastighetsä-

gare som kunder. Vår verksamhet finns över hela landet, och vi verkar tillsammans med våra förtroendevalda, engagerade medarbetare och våra boende.

Kontakta: Sabina Thelin, tel:031–704 68 55 Mer info: www.riksbyggen.se/viva

www.riksbyggen.se


6

Hela denna bilaga är en annons från Active MediaPartner

RÄTT STAD

ANNONS

Text: Per-Åke Hultberg | Foto: Anna Sigvardsson

”MIN UPPGIFT ÄR att utifrån en fri roll, utan egen personal och organisation, driva processen kring stadsbyggande.” Ja, så beskrev Björn Siesjö för drygt ett år sedan sitt då relativt nya jobb som stadsarkitekt i Göteborg.

Stadsarkitekten

Viktigt bygga rätt sorts stad

O

ch han har onekligen gjort intryck, har synts och hörts, både i media och genom de otaliga föreläsningar och föredrag han hållit i alla tänkbara sammanhang. Att det varit en medveten strategi framgår med all tydlighet. Det handlar om, som han uttryckte sig förra året, ”att visionera, debattera, tydliggöra målen och att på så sätt bygga en plattform varifrån alla berörda parter kan bygga staden”. Det var för drygt ett år sedan. Trivs du? – Ja, väldigt bra. Om jag jämför med mitt föregående jobb som vd och delägare för ett arkitektkontor är det här mycket roligare. Att man som stadsarkitekt verkligen kan påverka och förändra saker är oerhört inspirerande. Inte minst möjligheten att förändra attityder. Hur har det varit? – Väldigt intensivt och som sagt väldigt givande och jag upplever det som att

vi redan har gjort skillnad på ett positivt sätt. Både hur vi agerar utåt mot omvärlden och inom vår egen organisation, där vi har vädrat ut en del rädsla. För en sak är säker, nu krävs förändringar. Förändringar, vad menar du? – Först och främst de förändringar som behövs i stadsbyggandet. Staden är idag för gles och utspridd och därför alltför bilberoende. Kollektivtrafiken måste bli mycket mer konkurrenskraftig med högre kapacitet och högre hastigheter. Och det handlar i grunden om att öka stadens attraktivitet. Göteborgarna själva och även andra ska uppleva att det här är det bästa tänkbara stället att bo och verka på. Och andra förändringar? – Fjorton år utan stadsarkitekt har varit väldigt negativt. Det har saknats en samlande kraft för stadsbyggandet som därför inte heller ansetts vara så viktigt. Det har också funnits ett bakåtsträvande med ganska liten öppenhet, ganska lågt i

tak. Nu är jag här med uppgift att samla krafterna internt gentemot politiken, gentemot myndigheter, media och gentemot göteborgarna. Det viktigaste är inte att bygga flera tusen bostäder, det viktigaste är att bygga rätt sorts stad. Det är det mandatet jag har fått och som jag har testat. Och jag kan nu konstatera att det finns ett stort intresse och en öppenhet för det budskap jag predikar. I det offentliga samtalet finns en påtaglig medvetenhet och en vilja till förändring, både bland planerare och hos allmänheten. Det har sagts att du har stuckit ut hakan? – Tja, det finns många heliga kor. Jag gick in i det här lite som en kamikazepilot med attityden, det må bära eller brista. Det väckte till exempel en del upprörda känslor när jag sa att vi inte vare sig kan eller behöver bygga alla lägenheter anpassade för rullstolsburna, att vi måste kunna bygga för olika behov, att även ungdomar som just flyttat hemifrån måste kunna få tag på en bostad. Idag

FAKTA STADSARKITEKT En stadsarkitekt har det övergripande ansvaret för stadens utveckling och visionsarbete. Han eller hon är en arkitekt i chefsställning som är anställd

av en kommun eller stad för att handlägga ärenden om bygglov, detaljplaner och översiktsplaner. Förr kallades stadsarkitekten för stadsbyggnadsmästare och

BO I GÖTEBORG

då innefattade jobbet i många fall även uppgiften att utforma offentliga byggnader. Göteborg fick sin första stadsarkitekt, Carl Wilhelm Carlberg,

år 1717 men tjänsten inrättades formellt först 1804.

”Göteborgarna själva och även andra ska uppleva att det här är det bästa tänkbara stället att bo och verka på” Björn Siesjö


7

Hela denna bilaga är en annons från Active MediaPartner

ANNONS

–Om vi fortsätter att prioritera bilen bygger vi bort stadens fina kvaliteter, säger Björn Siesjö.

bygger vi inte för dem. Kraven på lika många p-platser per bostad, oberoende av om det är en stor familjelägenhet eller en liten etta för ungdomar, visar på en orättfärdig stelbenthet med alltför dyra bostäder som följd. Vad är det mest känsliga att ta upp? – Att ifrågasätta bilen. I en gammal bilbyggarstad som Göteborg är det naturligtvis oerhört känsligt att säga att vi måste minska tillgängligheten för bilen. Det har alltid varit lätt att kunna ta sig fram med bil här i Göteborg som byggts som en dålig amerikansk stad med stora öde ytor runt trafikleder. Folk är därför vana med att kunna fräsa fram på motorleder i 80 kilometer i timmen. Det är egentligen bara innanför vallgraven som Göteborg är en tät stad, i övrigt är det ganska glest med alltför mycket natur mellan husen. På 30- och 40-talet var det något man eftersträvade, sedan kom massbilismen. Ett historiskt misstag som gör att Göteborg inte ens hänger ihop med sig själv. Idag inser vi att det är en helt ohållbar ekvation. Möjligheterna, var hittar du dem? – Det är naturligtvis först och främst de enorma ytorna vi har utefter älven, gamla varvsområden och lastbilsterminaler. Här finns fantastiska möjligheter att bygga stad, en riktigt attraktiv älvstad. En fotgängarstad, tillräckligt tät för att man ska klara livspusslet till fots eller med cykel. En levande stad med mycket människor, med liv och rörelse. Det är väl egentligen ingen som inte gillar det. Problemet är om man fortsätter prioritera bilen, då bygger vi bort alla de här fina kvaliteterna och det vill inte jag.

Uddevalla

Trollhättan Alingsås

Kungälv

Borås

Härryda Mölndal Kungsbacka

FÖDD: Lund 1960. BOR: I Göteborg sedan 1983. Nu i Kungsladugård. UTBILDNING: Gick Chalmers arkitekturlinje 1985-1992. BAKGRUND: Har jobbat på bland annat White och Liljewalls arkitektbyråer, kommer närmast från Kanozi som han grundade 2002. ÖVRIGT: Talar fyra främmande språk. MERIT: Sprang Göteborgsvarvet 2011 på tiden 1.46:49. GJORT I SOMMAR: Har varit i mitt sommarhus i Frankrike där jag alltid har något projekt på gång. LÄST I SOMMAR: Några franska romaner och rapporten om mutskandalen här i Göteborg.

På boplats.se hittar du ca 8 000 hyresrätter per år i Göteborg och Mölndal. Vi har även samarbetsavtal med bostadsföretag i Ale, Alingsås, Borås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Partille, Tranemo, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg.

Lerum

Partille

BJÖRN SIESJÖ

Bättre kommunikationer ger kortare restider. Valmöjligheterna för var du kan bo har aldrig varit större, var du än jobbar i regionen.

Ale

Göteborg

Björn Siesjö

Välkommen till hela regionens boplats.se

Vänersborg

Lilla Edet

”Här finns fantastiska möjligheter att bygga stad, en riktigt attraktiv älvstad”

Tranemo

www.boplats.se 031-100 250 Rosenlundsplatsen 1, 411 20 Göteborg


8

TÄT STAD

Hela denna bilaga är en annons från Active MediaPartner

ANNONS

Text: Per-Åke Hultberg | Foto: iStockphoto

DET ÄR INTE BARA i Sveriges storstäder det byggs, förtätas och skapas stadsmässighet. I flera kommuner i Göteborgsregionen, bland andra Kungsbacka, Kungälv, Mölndal och Partille, pågår riktigt stora utvecklingsplaner med ambitionen att bygga nya levande stadsmiljöer.

Här ska det byggas stad KUNGSBACKA. Här länkas stadens centrum samman. Det senaste året har förtätningen av stadskärnan börjat synas allt mer. I dagsläget planeras det för ett 20-tal olika byggprojekt. I huvudsak handlar det om projektet ”väster om ån” - vilket är det i särklass största stadsförnyelseprojektet i Kungsbackas historia. Etapp 1 byggstartar i mitten av nästa år. Hela omvandlingen kommer att ta omkring tio år att färdigställa. Totalt handlar det om cirka 300 nya lägenheter, dessutom butiker, restauranger, caféer och miniparker.

KUNGÄLV. Det största och viktigaste byggprojektet är Kongahälla som är det största nybyggnadsprojektet i Kungälv i modern tid. En ny del av staden med runt 900 bostäder, nya handelsplatser och attraktiva utemiljöer kommer att byggas. Satsningen på Kongahälla är en viktig del i ambitionen att bygga ihop Kung- älv, förtäta och bygga ut centrumet. Visionen är att skapa en miljöeffektiv del av staden, med spännande gestaltning där alla ska känna sig välkomna. Det är helt enkelt nära till allt. En del av staden där det är lätt att leva.

MÖLNDAL. Stadskärnan komGöteborgsregionen växer inåt och på höjden. Grundtanken är att förstärka befintliga samhällen med bostäder, handel och service.

Nu byggs det tätt och högt Nära kollektivtrafik – främst järnväg

G

öteborg växer, det gör också kranskommunerna. Samtidigt finns en tydlig trend att vilja bo i staden med närhet till kollektivtrafik, service, shopping, kultur, nöjen och så vidare. Det är något som samtliga tretton kommuner i Göteborgsregionen tagit fasta på. Idag finns en samsyn om hur och var bostäder ska byggas. Målet stavas hållbar utveckling med spårburen kollektivtrafik i fokus. Ur ett bostadsperspektiv är Göteborg den mest utglesade regionen i Europa. Det rimmar naturligtvis illa med ambitionerna att skapa ett energieffektivt samhälle. Men det är aldrig för sent att tänka om. Idag pågår därför en kraftsamling från regionens

& t r t t o o kg

samtliga kommuner att vrida utvecklingen åt rätt håll. I botten finns gemensam regional strategi att bygga bostäder i områden som går att försörja med kollektivtrafik. Det vill säga främst i befintliga stationssamhällen där tåg blir ryggraden i kommunikationssystemet. Även om det tar tid att bygga täta stadsmiljöer, inte minst planeringsmässigt, så börjar vi nu se resultaten. På flera håll i Göteborgsregionen växer nu kommunernas centralorter inåt, det vill säga, de centrala delarna förtätas med stadsliknande täta och höga centrummiljöer. I flertalet fall handlar det som sagt om att parallellt skapa attraktiva kollektivtrafiklösningar runt stationssamhällen och befolknings-

”Ur ett bostadsperspektiv är Göteborg den mest utglesade regionen i Europa.”

STORGÖTEBORGS BEFOLKNING består av nästan en miljon människor. Alla tretton kommuner uppger att det råder brist på bostäder och några kommuner tror att bristen kommer att öka.

centrum. Målet är att det ska gå snabbt och enkelt att ta sig till sitt arbete och sina studier, oavsett var man arbetar i regionen. Framförallt till Göteborg där de flesta arbetsplatserna finns. Grundtanken är att förstärka befintliga samhällen med bostäder, handel och service. Det handlar alltså om att flytta in staden i gamla stationssamhällen och där skapa attraktiva boendemiljöer med olika upplåtelseformer. Det är som Per Kristersson, planeringsledare på GR – Göteborgsregionens kommunalförbund, påpekat. Att det gäller att bygga ”rätt”, att med kvalitet och noggrannhet skapa en känsla av att här vill jag verkligen bo. Det måste vara attraktivt annars kommer folk inte att vilja flytta dit.

88

mer de närmaste åren att genomgå en efterlängtad modernisering med fler butiker, nya bostäder och mötesplatser. Sedan början av 2000-talet har Mölndals stad haft planer på att bygga en ny stadskärna och projektet pågår nu alltså för fullt. Våren 2012 inleddes ett samarbete med NCC kring utvecklingen av de centrala delarna av centrum. Under våren 2013 har projektet utvidgats till att omfatta flera detaljplaner som täcker hela stadskärnan. Målet är att skapa en levande och attraktiv stadskärna med stadsmässiga kvarter som drar fördel av sitt goda kollektivtrafikläge. Ambitionen är att skapa 3 000–3 500 nya bostäder i centrala lägen.

PARTILLE. Även Partille är en kommun med stora byggplaner med fokus på förtätning. En mer stadslik centrummiljö ska byggas i bästa kollektivtrafikläge. En stad med uppåt 1 000 nya bostäder på de övre våningarna och butiksytor i bottenplan. Dessutom en rejäl utbyggnad av Allum i riktning mot Kyrktorget, en multisportarena med 4 000 sittplatser samt ett nytt utbildnings- och kulturkluster. Allt med syfte att lyfta de centrala delarna kring Partille centrum. Målet är att 90 procent av invånarna ska ha mindre än 400 meter väg till kollektiva färdmedel.

PROCENT AV göteborgarna vill bo nära grönska visar en undersökning från tidigare i år. Andra värden som uppskattas är hållbarhetsperspektiv och att få bo i effektsmarta byggnader.


ANNONS

9

Hela denna bilaga är en annons från Active MediaPartner

Trafik- och industriområdet blir en ny oas mitt i centrum i Whites idéskisser för Centralenområdet.

Parkeringsplatsen är inte slutet på resan – Vi tänker utanför parkeringsboxens 2x5 meter Göteborg stad genomgår stora förändringar. Göteborgarnas resvanor förändras. Flera tusen av dagens parkeringsplatser kommer att försvinna för att ge plats åt nya bostäder och verksamheter. För att Göteborg även i fortsättningen ska vara en tillgänglig stad krävs därför enorma parkeringsinsatser under många år framöver. – Vi har ett uppdrag från kommunen att vara med och förändra människors resvanor för att minska miljöpåverkan, säger Maria Stenström, vd på Göteborgs Parkering AB. Att minska miljöpåverkan och skapa en tillgänglig stad kan, enligt Maria Stenström, till exempel handla om att bygga bra belägna och tillgängliga parkeringsmöjligheter i anslutning till god kollektivtrafik. Det handlar om att tänka nytt. – Traditionellt har parkeringsplatsen alltid betraktats som slutet på resan. Vi har tänkt om och tänkt nytt, utanför parkeringsplatsens 2x5 meter. Men det handlar inte om att Göteborg håller på att bli bilfientlig, betonar Maria Stenström. Nej, vad det handlar om är att både resandet och staden förändras och det samtidigt.

– Bilparkeringen kommer fortfarande att spela en central roll för tillgänglighet till staden. Men rollen kommer att se annorlunda ut än idag. Maria Stenström påpekar att Göteborgs

Stads Parkerings AB följer trender och utvecklingen i samhället i stort, och allt eftersom resandet förändras krävs ett ”ny-tänk” om vad parkeringsplatsen ska vara och bidra med. En del i satsningarna på tillgänglighet är att skapa ett mer effektivt nyttjande av de parkeringsplatser som redan finns. Enligt Jonas Nilsson, som jobbar med stadsutveckling på p-bolaget, är det svårt att motivera byggandet av fler parkeringsplatser innan de som redan finns används optimalt. – Ett effektivare nyttjande är särskilt viktigt framöver när parkeringsplatserna Jonas Nilsson.

kommer att bli färre. Vi strävar bland annat efter att skapa ett enhetligt parkeringssystem med alla stadens parkeringsplatsägare. Idag är det ibland otydlig information för dem som ska parkera. Framöver ska det fungera likadant oavsett vem det är som äger parkeringsplatsen. Det ska också bli enklare att betala, säger Jonas Nilsson. En viktig del är information till och kommunikation med dem som vill parkera sin bil. Redan idag finns en mobilapp där man kan få hjälp med att hitta lediga parkeringsplatser. – Här får man information i realtid så att man vet när det är vettigt att ta bilen och när det är bättre att åka kommunalt in till centrala staden. Den informationen kommer att bli allt viktigare i takt med att parkeringsplatserna blir färre. Om inga nya parkerings-

platser byggs kommer cirka 4 000 platser att försvinna i Göteborg under en 10- till 15-årsperiod. Göteborg är samtidigt unikt i att det finns så mycket bilar synliga i staden, stillastående längs gatorna. När gatuparkeringarna försvinner frigörs ytor så att gatorna blir mer tillgängliga och framkomliga för flanörer, Maria Stenström.

cyklister och kollektivtrafiken. För att möjliggöra detta och säkra parkeringsmöjligheter i centrala Göteborg riktas enorma investeringar på nya parkeringsanläggningar. – P-hus och garage under mark kommer att bli allt mer betydelsefulla i centrala stan. Garagebyggen i göteborgsleran är samtidigt dyrt. Under en 10- till 15-årsperiod kommer tre miljarder kronor – lågt räknat – att investeras i parkeringsmöjligheter för en mer tillgänglig stad, förklarar Jonas Nilsson. Han berättar att man även vill uppmuntra till bilpooler, även satsa på cykelparkeringar i anslutning till bilparkering, dessutom att anlägga parkeringshus nära eller i direkt anslutning till reseknutpunkter. Det handlar alltså om att skapa möjlighet till att resa vidare efter att bilen parkerats. – När staden och resandet förändras, måste även parkeringsplatsens roll förändras. Den är som sagt inte alltid slutet på resan, avslutar Maria Stenström.

www.p-bolaget.goteborg.se


10

Hela denna bilaga är en annons från Active MediaPartner

REGION STAD

ANNONS

Text: Per-Åke Hultberg

OMRÅDET KRING CENTRALSTATION i Göteborg står inför en omfattande omvandling, en viktig komponent i den än mer omfattande omvandlingen av centrala Göteborg, den som går under namnet Älvstaden.

Centralstation navet i ny stadsdel

Enorm potential U

tan överdrift kan man här tala om ett av Sveriges och kanske Nordens hetaste områden. Här – mitt i Göteborgs citykärna – ska nya stadsmiljöer skapas samtidigt som en ny bro och en ny pendel-tågsstation ska byggas. – Att mitt i centrala Göteborg nu få möjlighet att kraftsamla och tillsammans med Göteborgs stad få utveckla en ny stadsdel med modern kollektivtrafik och regionen i fokus, känns mycket spännande, säger Urban Hammarlund, regionchef för stadsprojekt på Jernhusen, det bolag som äger och förvaltar en stor del av landets järnvägsstationer. Dagens Centralstation är för trång, både för tåg och resenärer. Den måste helt enkelt byggas om för att möta dagens och framförallt morgondagens

– Här – mitt i Göteborgs citykärna – ska nya stadsmiljöer skapas samtidigt som en ny bro och en ny pendeltågstation byggs, säger Urban Hammarlund, regionchef för stadsprojekt på Jernhusen.

& t r t t o o kg

krav. Inte minst efter att den gamla säckstationen byggts om till en station där region- och lokaltåg kan passera vidare utan att behöva vända. Regionen är i stort behov av ett modernt och attraktivt centrum baserat på välutvecklad kollektivtrafik, som Urban Hammarlund uttrycker saken. Han berättar att man nu kallar stationsområdet för RegionCity, då man tycker det är platsens uppgift. – Vi började titta specifikt på vårt område för tre år sedan, och då inte bara på själva Centralstation utan på hela området runt omkring, från Drottningtorget till nya Göta älvbron. Vi ser det som en betydelsefull mötesplats med enorm potential ur många aspekter, inte minst som en länkande stadsdel där Göteborgs stad möter hela regionen, säger Urban Hammarlund. Från Jernhusens sida har man jobbat stegvis med flera workshops då även arkitekter från Norge och Danmark varit inbjudna. Influenser utifrån har varit viktiga. Representanter från staden, grannar och andra intresserade har också gett sina synpunkter. Fyra förslag är nu framtagna. De finns nu att ta del av i Centralstationens gamla centralhall fram till mitten av september. Utgångspunkten är att skapa en stadsdel gjord för möten. Förslagen är alltså fyra olika tolkningar hur det kan tänkas se ut. Här finns ett vägval. Ska Göteborg vara världens största småstad

I STORGÖTEBORG INGÅR Ale, Allingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

eller världens minsta storstad? Ska vi vara ett litet London eller ett litet New York? Förslagen manifesterar det här på olika sätt, förklarar Urban Hammarlund. Responsen hittills är att det drar mot att skapa en intensivare plats med högre exploatering. En tät stadsmiljö med förhållandevis hög bebyggelse, bostäder i de övre våningarna och liv och rörelse, med handel, restauranger och caféer i gatuplanet. Det ska vara så pass mycket bostäder att området känns tryggt och säkert. – För dem som bor och verkar nära Centralstation ska det vara självklart att välja kollektivtrafik. Centralstationen blir alltså navet i den nya stadsmiljön, en stadsdel som samtidigt blir en allt viktigare mötesplats för hela regionen där så många som möjligt väljer att åka kollektivt för jobb, studier och fritid. Att en så pass stor omvandling av Centralenområdet tar tid att genomföra säger sig självt. Inom några år ska förändringen börja och inom tio år ska vi ha tagit ett stort steg mot framtiden, betonar Urban Hammarlund. – 2021 ska något som stöttar stadens 400-årsjubileum vara klart, kanske ett jubileumstorn. 2023 ska en forcerad stationsbyggnad vara klar och 2026 ska det mesta av själva stationsområdet vara färdigbyggt.

RegionCity omfattar hela området runt Centralstation, från Drottningtorget till nya Götaälvbron.

2011

utnämndes Göteborg till Europas bästa ekoturismdestination.

MUSIKFESTIVALEN Way Out West har sedan starten 2007 haft ett starkt miljötänkande och är ett miljödiplomerat evenemang.


ANNONS

11

Hela denna bilaga är en annons från Active MediaPartner

”Regionen är i ett stort behov av ett modernt och attraktivt centrum baserat på välutvecklad kollektivtrafik” Urban Hammarlund

FAKTA Göteborgsregionen står mitt i en kraftfull satsning på ny infrastruktur. Västsvenska paketet som den kallas är den största satsningen sedan 60-talet. Det innehåller en ny Göta älvbro, en vägtunnel under älven och inte minst flera stora satsningar på kollektivtrafiken med en tågtunnel under centrala Göteborg i spetsen. Att det påverkar stadsbilden – framförallt området kring Centralstation – säger sig självt.

VAD HÄNDER: Planprocessen förväntas kunna påbörjas 2014. I så fall kan byggnation påbörjas 2016 för att sedan fortsätta kontinuerligt under de närmaste 15–20 åren. En första stationsdel vid västlänkens första etapp beräknas vara färdig och i drift 2023, helt färdig 2026. Järnvägstunneln börjar byggas 2018, ska vara färdig 2026.

Centralstationen blir navet i den nya stadsmiljön, en stadsdel som samtidigt blir en allt viktigare mötesplats för hela regionen.

I GAMLESTADEN pågår just nu den största stadsarkeologiska utgrävningen i Västsveriges historia. Man gräver fram Nya Lödöse, som låg på platsen mellan 1473 och 1624, för att göra plats för ett stort resecentrum.

GÖTEBORG ANLADES på initiativ av Gustav II Adolf, Gustav Vasas barnbarn, som även grundlade det svenska stormaktsväldet på 1600-talet.

UNIVERSEUM ÄR Nordens största Science Center. En av grundarna är Göteborgs universitet och Universeums uppdrag är att positivt påverka barns och ungdomars attityder kring naturvetenskap, teknik och matematik.


12

Hela denna bilaga är en annons från Active MediaPartner

PROMENAD STAD

ANNONS

Text: Samuel Hultberg | Foto: White Arkitekter

Nya Avenyn

Praktgata av internationellt snitt

Utsmyckning och gestaltning, mer grönska och fler konstelement är viktiga satsningar i Avenyns ansiktslyft. Men den kanske mest spännande nyheten är återskapandet av förträdgårdar i ny form med paviljonger och möbleringszoner.

AVENYN OCH KVARTEREN runt omkring står inför en spännande förvandling de kommande åren. Målet är att till 2021 skapa en utåtriktad praktgata med internationell attraktionskraft. Maxad tillgänglighet och starkare innehåll är nyckelord.

A

venyn är ett av Göteborgs starkaste varumärken, men är samtidigt en oslipad diamant. Som paradgata är den lite sliten och opersonlig och förtjänar betydligt bättre, säger Kajsa Räntfors, projektledare Göteborgs stad. Det är Göteborgs kommun som tillsammans med fastighetsägarna finansierar och står bakom den kommande upprustningen och omdaningen av Avenyn. Om allt går som planerat drar arbetet igång 2015 med förväntad målgång 2021. Så vad handlar lyftet av Avenyn och Götaplatsen om? Jo, att öka attraktionskraften och locka folk året om, fler tider på dygnet. En snyggare, mer innehållsrik och blandad gata, med bättre gångflöden kommer att göra Avenyn intressantare för både besökare och affärsidkare. Det kommer att påverka den långsiktiga utvecklingen för hela Lorensbergsområdet på ett bra sätt, menar Kajsa Räntfors. – Avenyn i sig är en unik destination. Den ligger strategiskt väl, en tydlig mötesplats som knyter ihop staden. Den är

& t r t t o o kg

dessutom stor, 850 meter lång och 45 meter bred. Det finns alltså mycket yta att jobba med. Tillgänglighet är ett nyckelord i lyftet av Avenyn. Utgångspunkten är att maxa för kollektiv-, cykel- och gångtrafik. Biltrafiken kommer att kunna köra tvärsöver Avenyn, men inte längs med. Dessutom ska hastigheten sänkas. Målet är att förstärka gågatukaraktären ytterligare. – Vi kommer att ha ett kollektivtrafikstråk i mitten och separata gång- och cykelstråk bredvid. På så sätt skapas ett bättre flanörstråk. Den kanske mest spännande nyheten är att vi återinför förträdgårdar i ny form med paviljonger och möbleringszoner på ömse sidor, poängterar Kajsa Räntfors. Utsmyckning och gestaltning, mer grönska och fler konstelement blir viktiga satsningar i den anrika praktgatans ansiktslyft. Bänkar, trädrader, buskar, ljussättning, skulpturer och vattenspel är några exempel. En uttalad ambition är att Avenyn ska bli ett konst- och kulturstråk med cent-

rum vid Götaplatsen och Poseidonstatyn. – Götaplatsen ska förstärkas och utvidgas. Själva torget kan komma att bli dubbelt så stort. Det innebär mer plats för exempelvis uteserveringar, vattenelement och bänkar. Med det här vill vi tillgängliggöra Götaplatsens institutioner och kulturskatter – Göteborgs konstmuseum, Stadsteatern och Göteborgs konserthus, säger Kajsa Räntfors. Inspiration har hämtats från liknande gator i Barcelona, London och Zürich. Det vill säga gator som även har spårvagnstrafik och hur man då har löst utformningen när det är en trafikerad gata. Inspiration har dessutom hämtats från andra typer av gator med exempelvis grönare karaktär. Målet är alltså att skapa en egen identitet och en unik destination. – Just nu är vi på planeringsstadiet. Men till 2021 ska förvandlingen stå klar och Avenyn vara en praktgata av internationellt snitt. Med andra ord inbjudande och levande, pulserande och upplevelserik för såväl vardagsbesökare som turister.

RÖHSSKA MUSEET är Sveriges enda museum för design- och konsthantverk. Avsikten är att visa det yppersta inom industri- och hantverksproduktion.

100

OM AVENYN: ”Avenyn är en oslipad diamant som förtjänar betydligt bättre” Kajsa Räntfors Vill du läsa mer om nya avenyn? Gestaltningsförslaget finns på Göteborgs stads hemsida. Det är framtaget av en arbetsgrupp med representanter från trafikkontoret, fastighetskontoret, park- och naturförvaltningen, trygg, vacker stad samt White Arkitekter. Förslaget är ute på remiss.

Kungsportsavenyn, eller Avenyn, är Göteborgs självklara paradgata. Gatan som är 850 meter lång och 45 meter bred står under de närmaste åren inför en stor förvandling. Hela Avenyn kommer att ses över och rustas upp. Enligt gestaltningsförslaget ska flanörstråk, paviljonger och uteserveringar skapas. Mer plats ska ges för gröna ytor, kollektiv-, cykel- och gångtrafik. Ambitionen är att skapa ett konst- och kulturstråk. Om allt går som planerat ska nya Avenyn stå klar till 2021. Redan idag står tre paviljonger på Avenyn. En tillfällig åtgärd under tiden kvarter Örbyhus byggs om. Möjligheten finns alltså att pröva förslaget med paviljonger ute i gatan.

AVENYNS HISTORIA: Avenyn förändrades i grunden under 1900talets senare decennier. Husen var från början exklusiva bostadshus. Några byggdes om till kontor och i bottenvåningarna kom butiker och restauranger. Andra revs och ersattes med nya hus och liknande verksamheter. De tidigare privata förträdgårdarna togs bort 1972. När förträdgårdarna togs bort skapades femton meter breda öppna gångbanor utmed butiksfasaderna. Karaktären på stadsrummet ändrades drastiskt. Efter hand har den öppna ytan möblerats med diverse sommarverandor, skyltar, belysningsstolpar och reklamskåp.

NYA STUDENTLÄGENHETER med eget pentry och badrum ska byggas i Backa, nära Selma Lagerlöfs torg. De flesta blir ettor på cirka 24 kvadrat. De beräknas vara klara för inflyttning lagom till vårterminens start 2014.


ANNONS

13

Hela denna bilaga är en annons från Active MediaPartner

Krokslätts Fabriker • Det unika området ligger ca 9 minuter med spårvagn från Göteborgs evenemangsstråk, ca 20 minuter med bil från Göteborg Landvetter Airport och med cykel når du Mölndals centrum på mindre än 10 minuter. Dessutom är kollektivtrafiken god med en egen hållplats för spårvagnar och bussar och cykelbanorna många. Det är enkelt att ta sig hit vilket gör att centrala Göteborg länkas tätt samman med den nya stadsdelen. www.krokslattsfabriker.se

Bengt Dahlgren

Et omnis sunt. Ucipis est eume quis essequi dio volecus aut ipsum facculluptam quis aliae voluptus asperum et magnatem eos autatur sum fugiae pere venda volesci untissimolut quam, ulparita quis que omnis mi, et.

Krokslätts Fabriker

Modell för hållbart stadsbyggande Vackra, kulturskyddade, varsamt renoverade fabriksbyggnader från 1800-talet har kompletterats med nya mycket energieffektiva kontorsbyggnader. På tur står byggandet av cirka 200 bostäder som till största delen kommer att värmas upp med överskottsvärme från områdets verksamhetslokaler. Krokslätts Fabriker, som ligger i Mölndal på gränsen till Göteborg, har redan blivit modell och svensk förebild för hållbart stadsbyggande. Trots att områdets bebyggda yta ska växa med 65 procent kommer den totalt köpta energimängden att minska med 10 procent. – Vi vill på allvar låta de nya husen utmana miljötekniken inom energiförsörjning och förbrukning, säger fastighetsägaren Husvärdens vd Lennart Larsson. Det var för tre år sedan som han tillsam-

mans med bland andra Bengt Dahlgren Göteborg AB, ett av Sveriges ledande tekniska konsultföretag, drog igång den nu pågående förädlingsprocessen av området kring Krokslätts Fabriker. Det gamla textilfabriksområdet, som dittills under ett decennium varit ett tämligen vanligt kontors- och verksamhetsområde, om än i ovanlig miljö, skulle få en helt ny profil med ett kontorshus där hållbarhet och energi var satt i fokus. – För oss, som har energi- och miljöteknik som ett av våra specialistområden, var det självklart att det skulle vara riktigt energisnålt när vi nu skulle flytta till ett nytt kontorshus, säger Berth Olsson, vice vd för Bengt Dahlgren Göteborg AB.

Det ursprungliga målet var att bygga det nya kontorshuset enligt Green Building-standard. Det innebär att fastighetsenergin inte får överstiga 75 kWh per kvadratmeter och år. Att jämföra med Boverkets byggregler som ligger på 100 kWh per kvadratmeter och år. – Det klarade vi med råge och landade på under 40 kWh, berättar Berth Olsson. Och med den så kallade verksamhetselen så hamnar vi runt 75 kWh. Att även beakta verksamhetsenergin är för oss en självklarhet, helt i linje med den helhetssyn som vi eftersträvar i alla våra projekt. Kontorshuset stod klart 2010 och låg då i yttersta framkant ifråga om låg energiförbrukning. Energimålen nåddes bland annat genom en utpräglad behovsstyrning av alla system: belysning, ström till datorer, ventilationsflöden samt styrning av värme och kyla till lokalerna. Att det kom att uppmärksammas säger sig självt. Studiebesöken till Krokslätts Fabriker har duggat tätt det senaste tre åren. Men inte bara som förebild för hållbart stadsbyggande. Att stadsdelen är signerad Wingårdhs Arkitektbyrå bidrar naturligtvis också till intresset. Till nästa projekt, som nu är igång, har ribban höjts ytterligare. Nu med ekonomiskt bidrag på närmare 20 miljoner

kronor från Delegationen för Hållbara städer. Det är unikt. – Ja vi är den enda privata aktören som stöttats på det sättet, säger Lennart Larsson och förklarar att man nu räknar med att komma ner till 25 kWh köpt energi. Det med hjälp av geoenergi samt sol- och vindkraft. – Allt det här är väldigt spännande. Inte minst satsningen på förnybar energi. Och att bevara och samtidigt förädla det här fina, gamla fabriksområdet till en socialt hållbar modern stadsdel, med blandad bebyggelse och stort miljöfokus känns helt rätt. Det bidrar också till att sätta Mölndal på kartan.

• Är ett av Sveriges ledande tekniska konsultföretag med verksamhetsområdena VVS, Energi & Miljö, Styr & Övervakning, Brand & Risk samt Teknisk Förvaltning. • Har ca 300 medarbetare och ambitionen är fortsatt tillväxt – både i storlek och i kompetens. • Kontoret i Göteborg kännetecknas av en mycket stor erfarenhet och av att vara det största VVS-kontoret i Sverige. Här har även koncernbolaget sitt säte. • Har alla sorters uppdragsgivare: stat, kommun, landsting, privata fastighetsägare och industrier. www.bengtdahlgren.se

Husvärden • Är ett fastighetsbolag med kompetens inom fastighetsförvaltning, uthyrning av lägenheter och lokaler. • Vi arbetar varje dag för att människor, hus och företag ska utvecklas och trivas tillsammans. • Bland våra mest kända fastigheter är Krokslätts Fabriker, men vi har även många andra objekt i vår ägo. www.husvarden.se


14

GRÖN STAD

Hela denna bilaga är en annons från Active MediaPartner

ANNONS

Text: Per-Åke Hultberg | Foto: iStockphoto

Stadsbyggnadsforskaren

Den täta gröna staden – en naturlig utveckling STOCKHOLMSREGIONEN växer så det knakar. I Västsverige har Göteborg en liknande dragningskraft. Det verkar som att alla vill till stan. Vad är det som drar? Stadsbyggnadsforskaren Alexander Ståhle är inte förvånad. Det ser likadant ut över hela världen. Stora städer växer, de största allra mest, numera inifrån centrum genom förtätning.

Under 1900-talet var det bilismen som var måttstock för tillväxt. Man såg inga problem med att städerna växte till ytan med förorter ofta långt ut från centrum. – Tanken var, ”bygg för bilen så löser sig allt”. Men det är inte så enkelt. Bilen skapar enorma problem för både livskvalitet och miljö. Resultatet som

& t r t t o o kg

vi ärvt är sargade, ofärdiga förortslandskap, formade av brutal trafikplanering. Här sker nu ett paradigmskifte. Alla inser att vi inte längre kan ha bilen som norm i stadsplaneringen. – Vi vill ha korta avstånd. Täthet skapar närhet som i sig skapar tillväxt. Det här gör att bostadsrättspriserna blir mycket högre i täta stadsmiljöer med sitt rika utbud av kultur, butiker, restauranger och så vidare. Det är alltså inte tätheten i sig man efterfrågar, utan effekterna av den. Urbana miljöer – den täta och gröna staden – är helt enkelt bäst på att lösa tidspusslet, säger Alexander Ståhle. Frågan om täthet och grönområden engagerar många. Även Alexander Ståhle, som doktorerat på just det ämnet och hans slutsatser är tydliga, att det finns massor av exempel på boende i täta stadsmiljöer, både i Sverige och internationellt, som är mycket nöjda med den tillgång man har av grönområden. Exempelvis Linnéstaden som har större tillgång till parkmiljöer än de flesta förorter. Alexander Ståhle menar att den här utvecklingen drivs av marknadskrafter samtidigt som den kraftigt sanktioneras från politiskt håll utifrån miljö- och hållbarhetsaspekter. Det är alltså ingen tillfällighet att alla stadsbyggare talar om förtätning med bostäder i kollektivtrafiknära lägen. – Den täta staden är helt enkelt svaret på många problem, samtidigt som

Det är ingen tillfällighet att alla stadsbyggare talar om förtätning med bostäder i kollektivtrafiknära lägen. Den täta staden är svaret på många problem.

”Det är inte längre som tidigare att den unga barnfamiljen självklart flyr från innerstan.” Alexander Ståhle

det finns begränsningar att förtäta. Vi har våra grönområden som vi självklart vill ha kvar och vi har också skyddszoner för allt möjligt, inte minst trafikstörningarna, som begränsar byggandet. En sak är klar, med alla dessa begränsningar kan vi inte bygga den stad som efterfrågas. Göteborgs innerstad skulle vara omöjlig att bygga med dagens regler, avslutar Alexander Ståhle. Fotnot: Alexander Ståhle är tekn doktor på KTH, driver sedan 2005 företaget Spacescape, har nyligen valts in i Svenska stadskärnors forskningsråd.

GREEN GOTHENBURG arrangerar studiebesök för att visa upp Göteborgs arbete med miljö och hållbar utveckling. De vänder sig till organisationer och företag med intresse för frågor inom boende och byggande, avfallshantering och energi.

75

Foto: Ezra Hultberg

M

änniskor söker sig till städer, så är det bara. Det har varit den stora trenden under de senaste 200 åren och den blir allt starkare. Stadsbor är lyckligare, friskare, rikare och mer miljövänliga. Städer, framförallt stora städer, ger välstånd helt enkelt, så det är inte så konstigt att folk vill bo i städer som Göteborg, Stockholm, London, New York, säger Alexander Ståhle. Det som drar är en attraktiv stadsmiljö, att ha nära till allt. Det ska vara enkelt och smidigt att ta sig till jobbet. Helst vill man kunna promenera eller cykla, i annat fall åka buss eller tåg. Samtidigt vill man ha nära till vatten och grönområden och då räcker det gott och väl med den närliggande stadsparken. – Det är inte längre som tidigare att den unga barnfamiljen självklart flyr från innerstan. Trenden är att hellre bo lite trängre i centrala stan. Tid är mer värt än utrymme idag, säger Alexander Ståhle, som menar att den förtätning som nu pågår i alla städer runt om i världen är en helt naturlig process.

– Stadsbor är olyckligare, friskare, rikare och mer miljövänliga, säger Alexander Ståhle.

procent av alla hotell i Göteborg är miljöcertifierade enligt Göteborgs Stads kriterier eller något annat av de vanligaste certifieringssystemen.


15

Hela denna bilaga är en annons från Active MediaPartner

ANNONS

TORSLANDA AMHULT 2

BRF LUFTSEGLAREN I Brf Luftseglaren bor du havsnära i nyproducerade lägenheter med möjlighet till parkering i garage och hiss till varje våningsplan i Amhult Centrum, etapp II. I kommande Amhult Centrum, etapp II, bygger vi nu Brf Luftseglaren. Husen kommer att bli 2-4 våningar med möjlighet till parkering i garage och med hiss till varje våningsplan. Alla lägenheter får balkonger eller uteplatser och många olika planlösningar. Brf Luftseglaren blir ett bekvämt och trevligt boende i havsnära miljö och med storstaden i närheten. Den nya trafikterminalen kommer att finnas i närheten för dig som åker kommunalt, och du tar dig här snabbt in till Göteborg. Inflyttning planeras till tredje kvartalet 2014.

PRISER FRÅN 1 750 000 (2 ROK)

Lägenheten har en öppen planlösning mellan kök och vardagsrum vilket genererar rymd och trivsel

Stort badrum med golvvärme, tvättmaskin och torktumlare Underbart kök med inbyggd varmluftsugn, mikro och diskmaskin

Ekstavsparkett i kök, vardagsrum och sovrum

Stilrent kök från Vedum med vitvaror i rostfritt stål Från vardagsrummet når man balkongen som ligger med västerläge mot den grönskande innergården

Här finns närhet till shopping, affärer, restauranger och allmänna kommunikationer till Göteborgs City.

BOSTADSRÄTTSLÄGENHET 2 ROK

BOSTADSRÄTTSLÄGENHET 3 ROK

Boarea Antal rum Avgift/mån Accepterat pris

Boarea Antal rum Avgift/mån Accepterat pris

58,1 m² 2 rok + balkong i västerläge 3 127 kr/mån, inkl värme & kabeltv 1 800 000 kr, accepterat pris

76,4 m² 3 rok + 6 m2 balkong i västerläge 3 959 kr/mån, inkl.värme & kabeltv 2 500 000 kr, accepterat pris

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA AMHULT CENTRUM, ETAPP II – en modern blandstad

VIKTORIA GUSTAFSSON Tel 031-361 40 14, 0708-56 07 65 viktoria.torslanda@svenskfast.se

Amhult Centrum, etapp II, byggs för att vara en modern och komplett småstad med alla de kvaliteter och fördelar som en modern blandstad kan ge. Området skall upplevas som en grön och havsnära stadsdel med tillgång till storstaden runt hörnet och med ett trivsamt köpcentrum i närområdet. Byggnation planeras av ca 350 lägenheter och ca 15 000 m2 handel. Byggnation av Brf Luftseglaren har inletts under våren och består av en fastighet med 52 bostadsrätter, 3 butiker samt parkering i källargarage med hiss till varje våningsplan.

www.amhult.se / Tel 031-92 38 35


16

Hela denna bilaga är en annons från Active MediaPartner

ANNONS

Livskvalitet att hyra Vad är livskvalitet för dig? En helt ny lägenhet med mycket hög standard – men utan ägandets ansvar? Inga lån, ingen snöskottning, inga reparationer. I Kvillebäcken växer en ny stadsdel fram, med miljö och hållbarhet som ledord. Grönskande tak och innergårdar, och lägenheter med balkong eller uteplats. Sex minuter till stadens puls och en ny saluhall runt hörnet. I kvarteret Gräslöken bygger vi 92 hyresrätter, från ettor till fyra rum och kök. Färdiga för inflyttning sommaren 2014. Läs mer på www.bostadsbolaget.se/kvillebacken. Är du intresserad eller har fler frågor? Kontakta Maria Jogén 031-731 50 18 eller Lena Kallin 031-731 50 84. Du kan också ansöka via Boplats Göteborg. Kort registreringstid behöver inte vara något hinder.

Bostadsbolaget är ett av Göteborgs ledande allmännyttiga bostadsföretag med över 23 000 lägenheter. Bolaget ingår i Framtidenkoncernen som är helägd av Göteborgs Stad. Vi gör det ännu bättre att vara Göteborgare

Göteborg  

Tidningsbilaga om Göteborg från Active MediaPartner.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you