Page 1

ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad

ANNONS

g r o b g n i s l e växer H ”EN SKAPANDE, PULSERANDE, GLOBAL, GEMENSAM OCH BALANSERAD STAD”

: m o g n i n s ä l Spännande

NYA MÖTESPLATSER FLER BOSTÄDER VÄXANDE GRÖNOMRÅDEN SATSNING PÅ CITY KREATIVA OCH ENGAGERADE HELSINGBORGARE

Medföljer som bilaga i Helsingborgs Dagblad den 29 augusti 2014

Foto: Anders Ebefeldt

SIDAN 2


Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad

ANNONS

Foto: Anders Ebefeldt

2

INNEHÅLL 4 Oceanhamnen – EN NY KREATIV DEL AV STADEN 6 HÄR TAR IDÉERNA FORM 8 GOD TILLGÅNG PÅ

STUDENTBOSTÄDER – och fler planeras

9 Stort söktryck till POPULÄRA PROGRAM 10 MÄNNISKORNAS MÖTEN ger staden dess puls Kristina Magnusson, här på Konsul Olssons plats, som förvandlats till en lekplats där både barn och vuxna kan samlas.

Helsingborg växer

H

elsingborg växer. Under nästa år blir delar av H+området en byggarbetsplats, Drottninghög byggs om med fler än 1000 nya bostäder, Knutpunkten förändras, vårt lasarett byggs ut och fler stora byggprojekt står i startgroparna. År 2035 ska Helsingborg vara en skapande, pulserande, global, gemensam och balanserad stad. För att nå dit – måste vi våga idag. Välkommen att ta del av vad som händer i Helsingborg under de kommande åren.

4

13 HAMNTORGET

– en grön front mot havet

15 UTEGYM ska locka fler att träna 18 Miljonprogramområdet som ska bli EN NY ATTRAKTIV STADSDEL 18 GEMENSAM MÖTESPLATS stärker engagemanget 20 Planteringen provar nya grepp: ”HÄR FINNS INGA TRÖSKLAR – ALLA ÄR VÄLKOMNA”

Helsingborg växer Vi blir allt fler i Helsingborg, i början av året var vi hela 133 000 helsingborgare. Med fler människor kommer kravet på fler bostäder, fler skolor och bättre infrastruktur. Under året har flertalet byggkranar kommit på plats runt om i Helsingborg. Vad är det som byggs och varför är det så viktigt att förtäta staden samtidigt som vi satsar på parker och naturområden? Vi vill med den här tidningen bjuda på ett smakprov av allt det som händer runt om i vårt vackra Helsingborg.

22 KNUTPUNKTEN tar ny form och växer söderut

Utveckla det unika Få andra städer har de förutsättningar som Helsingborg och regionen erbjuder när det gäller attraktiva boenden- och naturmiljöer, tillgång till kulturupplevelser, unika stadsmiljöer inklämda mellan landborg och hav, dynamiskt näringsliv, universitet och god infrastruktur. Vi måste därför förvalta Helsingborgs unika värden på samma gång som vi ständigt måste blicka framåt och utveckla staden. Vi kan inte längre bre ut vår stad utan att samtidigt förtäta i de områden som tillåter det. Vi ska också se till att skapa platser där människor kan få andrum och mötas i sin vardag. Det är en ständig balansgång mellan stora stadsutvecklingsprojekt och att värna om våra parker eller kanske bygga en ny lekplats för barnfamiljerna mitt i city.

26 HALLÅ DÄR, Palle Lundberg, stadsdirektör

13

22 FLASKHALSARNA

på Västkustbanan måste bort

24 GRÖN HANDLINGSPLAN ska göra helsingborgarna friskare

30 ÖDÅKRA – bara tio minuter bort

8

22

18 20

26

Det vi bygger idag – blir historia i framtiden Precis så är det och därför måste vi våga lite mer. Vi måste flytta fram positionerna och ta plats i historieböckerna. Att ha en gemensam målbild genom vision 2035 som vi alla kan sträva mot stärker våra förutsättningar att arbeta för en hållbar utveckling i Helsingborg. Vi hoppas att du vill vara med och skapa framtidens Helsingborg tillsammans med oss. Trevlig läsning!

Kristina Magnusson, Stadsbyggnadsdirektör

15

24

www.activemediapartner.com PRODUCERAD AV: Active MediaPartner Nordic AB TEXTANSVARIG: Anders Post FORMGIVNING: Lorens Palmgren & Joakim Forsberg REPRO: Bildrepro Sthlm AB TRYCK: MittMediaPrint FÖR BILAGOR KONTAKTA: Active MediaPartner Nordic AB, Jörgen Lundh, tel. 018-18 34 03 jorgen.lundh@activemediapartner.com

KONTAKTCENTER – DIN VÄG IN I KOMMUNEN Till oss kan du vända dig med alla dina ärenden och frågor som har med vår kommun att göra.

HUVUDANSVARIG: Kristina Magnusson 042-103766 kristina.magnusson@helsingborg.se

Telefonnummer: 042-10 50 00. E-postadress: kontaktcenter@helsingborg.se Besöksadress: Stortorget17, 252 20 Helsingborg

www.helsingborg.se


På Tågaborg renoverar Stenbergbygg ett unikt äldre hus där man återskapar detaljer från tiden då det byggs. Ett exempel på hur företaget arbetar med känsla, funktionalitet och kvalitet.

Känsla och hög kvalitet

avgörande när Stenberg renoverar Stenbergbygg startades för tjugo år sedan i Helsingborg av Michael Stenberg. Nu har företaget ett 40-tal anställda med verksamhet inom renovering och tillbyggnad. Alltifrån kök och badrum till stora fastighetsprojekt – alltid med kvalitet och känsla.

D

et är unika projekt som växer fram, och det är ett privilegium att få arbeta som vi gör, säger Stenbergbyggs ägare Michael Stenberg. Kvalitet, kunskap och kommunikation är ledord när företaget tar hand om ett projekt inom renovering och tillbyggnad. – Vi tar helhetsansvaret och samordnar byggprocessen i en nära dialog med våra kunder. Tillsammans sätter vi upp de mål som ska uppnås, oavsett om det gäller stora byggprojekt eller en köksrenovering. Vi gör det oftast till fast pris, vilket upplevs som en trygghet av våra kunder. Michael Stenberg talar helst om känsla, funktionalitet och kvalitet.

Och han talar sig gärna varm om ett hus som man renoverar på Tågaborg, ett äldre hus som kan tjäna som exempel på hur Stenbergbygg renoverar med känsla och kvalitet in i minsta detalj. Till yttertaket har man fått fram nästan identiska takpannor från det tyska tegelbruket som fanns mellan 1850 och 1972. – Vi köpte det här vackra gamla huset från 1903, som har sin egen historia, men har blivit väldigt förvanskat under åren. Det är renoverat i olika omgångar med detaljer som inte passar, fönster som är moderna och färger som inte fungerar.

– Vår renovering görs, vill jag påstå, med mycket känsla för att totalförädla det gamla huset och göra det så vackert som det var en gång. Den här renoveringen blir på så vis ett bra exempel. Det är så här jag vill jobba både för mig själv och för mina kunder. Det blir inte dyrare för att man väljer kvalitet, tvärtom – gör man rätt och bra från början så slipper kunden obehagliga överraskningar när jobbet är klart. – Våra kunder har ofta en vision eller en bild i tankarna av vad de vill ha. Då gäller det för oss att tolka önskemålen och tillsammans se till att visionen blir verklighet – det handlar om kommunikation, känsla och lyhördhet, säger Michael Stenberg. Det nämnda huset på Tågaborg kommer att vara till salu våren 2015. Michael Stenbergs företag är specialiserat på renovering, om- och tillbyggnad. Hög kvalitet är prioriterat i varje projekt.

www.stenbergbygg.se


Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad

ANNONS

SKAPANDE STADEN

4

Från storskalig hamnverksamhet till stadsmiljö, med attraktiva bostäder och havsnära mötesplats för helsingborgarna.

Oceanhamnen –

EN NY KREATIV DEL AV STADEN Just nu pågår förberedelser för att göra Oceanhamnen till en av Helsingborgs mest attraktiva mötesplatser. Området utvecklas från storskalig hamnverksamhet till småskalig stadsmiljö med bostäder, kontor, butiker, restauranger och caféer. Ett komplement till stadskärnan som med gemensamma målpunkter binder ihop Söder med Norr.

O

ceanhamnen kommer att ha kvaliteter utöver det förväntade, med ny teknik och hållbara lösningar, attraktiva, vattennära bostäder och kontor i spektakulära lägen. Vindskyddade, gröna bostadsgårdar är en genomgående kvalitet. En kanal genom piren skapar en första ö i en arkipelag och öppnar för en småbåtshamn i Södra hamnen. En park i den gamla torrdockan ger ett karakteristiskt möte med vattnet. Promenadstråk

längs kanalen, parken och kajerna blir en förlängning av kajpromenaden genom centrala Helsingborg. En stadsgata genom området och en ny gång- och cykelbro förbinder Oceanhamnen med centrum. BOSTÄDERNA PÅ OCEANPIREN kommer att bli attraktiva med vacker havsutsikt och avsikten är att få en stor variation av lägenheter såväl i storlek som i utformning.

Oceanhamnen byggs ut i flera etapper. I en första etapp uppförs 320 bostäder, 31 000 kvadratmeter kontor och närmare 5 000 kvadratmeter handel och restauranger. I slutet av augusti påbörjas samråd för den första detaljplanen. Under hösten påbörjas rivning av hamnmagasinen, därefter ska piren renoveras och förberedas för byggstart för ny bebyggelse 2017.  n


ANNONS

Illustration: David Wiberg

Lokalt engagemang för ett starkare Helsingborg. Vi månar om Helsingborg och våra hyresgästers affärsutveckling. Därför engagerar vi oss i stadsbyggnadsprojekt med målsättningen att skapa centrala handels- och mötesplatser som bidrar till ett starkt näringsliv samt ett livskraftigt Helsingborg. Tillsammans med Staden och andra aktörer medverkar Norrporten till att skapa en levande stadskärna med det långsiktiga målet att Helsingborg ska bli en av de mest attraktiva stadskärnorna. Vill du veta mer om hur vi arbetar med ett lokalt engagemang för stadsutvecklingen i Helsingborg? Kontakta Ulf Nilsson på 042-24 83 85 eller läs mer på www.norrporten.se.

Luleå

Sundsvall

Umeå

H+ är ett stort före detta hamn- och industriområde i södra Helsingborg som under de kommande tjugo åren ska förvandlas till en modern stadsdel. Illustration: David Wiberg

Stockholm

Gävle

Örebro

Jönköping

Helsingborg

Växjö

Hamburg

Köpenhamn

5


Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad

ANNONS

SKAPANDE STADEN

6

Foto: Anders Ebefeldt

HÄR TAR IDÉERNA FORM I närheten av Oceanhamnen blomstrar olika kreativa miljöer. Här har Campus Helsingborg, IKEA och mötesplatsen Mindpark etablerat sig.

M

indpark är ett kontorshotell som ligger vägg i vägg med Campus Lunds universitet, och en hub av företagande och entreprenörskap i Helsingborg. Här finns även konferens- och möteslokaler, som ofta används av studenter och studentföreningen Creative Lab, för exempelvis idémöten, event och för kontakter med näringslivet. En av Mindparks kreatörer är Anna Rydberg, som driver Student Network.

Det handlar om möten mellan människor och att dela med sig” 

Karsten Deppert, Mindpark

– Jag startade verksamheten när jag läste Service Management på Campus Helsingborg. Tillsammans med mina två HR-ansvariga, skapar vi värdefulla arbeten för studenter under deras studietid. Vi nätverkar både på Universitet och inom näringslivet. På så sätt kan vi erbjuda handplockade studenter för tidsbegränsade projekt inom olika områden, som

marknadsundersökningar, event, eller för att lägga upp strategier inom sociala medier åt företag. Studenterna har ju den absolut senaste kunskapen inom sitt område. En annan entreprenör i huset är Cecilia Larsson som startat Marmelad­makeriet. Affärsidén är att använda och omvandla matsvinnet till bra produkter. – Kort och gott handlar det om att göra marmelad av importerad frukt som bedöms vara övermogen och, helt i onödan, ska slängas efter frakten från olika länder, säger Cecilia Larsson, som lägger ut produktionen på lokala matproducenter. Det kan bli helt olika smaker, beroende på vilka partier frukt vi får in – bananmarmeladen är populär. I maj korades Marmeladmakeriet till Skånes mathjälte och regional vinnare av Local Eat Award, som går till en aktör som arbetar för hållbar och hälsosam matindustri.

Karsten Deppert driver Mindpark, som ligger i närheten av Oceanhamnen och Campus. Här blomstrar företagande och entreprenörsskap.

KARSTEN DEPPERT ÄR mannen som

driver Mindpark och som hyr ut lokaler till de olika företagen här. I det egna företaget jobbar han med översättningar för e-handel, samtidigt har han ett finger med i flera av projekten som skapas, bland annat Student Network och Marmelad­ makeriet. – Innovationerna kommer inte från huset, utan från människorna här, säger Karsten Deppert. Det handlar om möten mellan människor, lärande, att dela med sig, och även att våga ta steget att förverkliga sina idéer. n

Anna Rydberg startade Student Network när hon läste Service Management på Campus Helsingborg. Företaget erbjuder handplockade studenter för tidsbegränsade projekt inom olika områden.

Cecilia Larsson driver Marmeladmakeriet, vars affärsidé är att omvandla matsvinn till bra produkter.


Hotell, kontor och nöjen i nya

DYNAMISKA KVARTER

Nu satsas det mer än någonsin på södra delarna av Helsingborg. Framför allt projektet H+ kommer att göra Söder mer attraktivt med fler bostäder och mötesplatser. Snart börjar även det nya kvarteret Metropol att ta form, med kontor, hotell, restaurang, butiker och en multibiograf.

F

astighetsutvecklingsbolaget Midroc Property Develop­ ment satsar stort på nytt kvarter med projektnamnet Metropol, som även blir starten på H+ – Helsingborgs största stadsförnyelseprojekt någonsin. Kvarteret, mer känt som Konsul Perssons plats, ska bebyggas med två större hus. Det ligger vid Järnvägsgatan inte långt från Knutpunkten, Campus och nära det planerade området Oceanhamnen. – Vi bygger två stora huskroppar där den östra byggnaden kommer att inrymma Hotel Park Inn by Radisson med 205 rum, konferenslokaler, butiker, kontorslokaler och restaurang, berättar Carl von Strokirch, affärschef på Midroc Property Development AB. – I den västra huskroppen planeras för SF:s nya ultramoderna filmstad med åtta salonger. Ovanpå byggs kontor, som får en fantastisk utsikt över Öresund. Kontorsytorna rymmer både större och mindre företag med ytor på 145–8 000 kvadratmeter. Det här är bland de första kontorslokalerna som byggs centralt i Helsingborg på mycket länge.

Kontor, hotell, restaurang och biograf blir det i nya kvarteret Metropol.

Mellan huskropparna löper Kaliforniegatan – som under byggperi-

oden inte syns, men som återuppstår när kvarteret Metropol är färdigt. – Båda husen uppförs med höga miljökrav. Vi uppfyller kraven för europeiska Green Building, och minst nivå silver i Miljöbyggnad i det svenska certifieringssystemet, säger Carl von Strokirch. Kvarteret uppförs i två etapper och står klart i slutet av 2016.

Carl von Strokirch är affärschef på Midroc Property Development.

mpd.midroc.se

KVARTERET METROPOL Kvarteret Metropol består av 8 000 kvm kontor, 500 kvm butiker, och ett hotell med 205 rum. Dessutom en ultramodern SF-biograf samt 117 parkeringsplatser på två parkeringsdäck under hotellet. MIDROC Midroc Property Deve­ lop­ment AB utvecklar och förvaltar kommersiella lokaler och bostäder. Projektportföljen omfattar idag 650 000 kvm byggrätter med en projektvolym om ca 15 miljarder kronor. Fokus är inriktat på södra Sverige och huvudkontoret finns i Malmö. Vi vill utveckla hållbara stadsmiljöer, och ger därför full kraft åt goda och annorlunda idéer. Läs mer på mpd.midroc.se Midroc Property Deve­ lopment ingår i Midroc Europe som är en heltäckande partner inom områdena fastighet, bygg, industri och miljö. Vårt mål är att stärka kundens konkurrenskraft och att genom hållbara lösningar och nytänkande vara med och bidra till en bättre framtid. Verksam­ heten är internationell med Sverige som utgångspunkt. Vi är 3 000 medarbetare och under 2012 omsatte vi cirka 4,3 miljarder kronor.


SKAPANDE STADEN

8

ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad

GOD TILLGÅNG PÅ STUDENTBOSTÄDER – och fler planeras Campus Helsingborg tillhör Lunds universitet, som är ett av Europas ledande lärosäten. Helsingborgs ambition är att bli Sveriges mest attraktiva studentstad i relation till jämförbara studentstäder. För att nå dit krävs bland annat att staden kan erbjuda tillräckligt många studentbostäder.

I

Helsingborg finns ett antal olika boenden för studenter, de flesta moderna med centralt läge. Till hösten kommer cirka 600 studentlägenheter att finnas, och fler är på gång. Ambitionen är att samla bostäderna så centralt och nära campus som möjligt. Helsingborgshem har ett antal studentbostäder och bygger även nytt. Om ett par år planeras inflyttning i ett nytt hus i kors-

ningen Gustav Adolfsgatan och Furu­­torps­ vägen. – Byggnaden ligger vid Furutorpsparken på Söder och rymmer 160 lägenheter, berättar Kristin Nilsson, som är affärsutvecklare på Helsingborgshem. Hur kommer lägenheterna att se ut? – Vi vet genom undersökningar bland studenter att det finns önskemål om olika typer av bostäder. I den aktuella fastigheten kommer det därför att finnas fem varianter i olika storlekar där var och en har sitt hushåll. Dessutom planeras särskilda studie- och grupprum i huset. Tvättstugan blir inte bara en plats för tvättmaskiner utan även en mötesplats för de boende. – Vi vill bidra till att Helsingborg ska vara en levande och aktiv stad dit ungdomar gärna söker sig för utbildning, säger Kristin Nilsson. n


Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad

ANNONS

Stort söktryck till populära program På Campus Helsingborg finns 4 200 studenter som utbildar sig för framtida jobb, bland annat med koppling till Helsingborgs­regionens verksamheter, där handel och logistik utgör en stor del.

V

Här byggs och planeras nya studentbostäder Gustaf Adolf 1 (160 studentbostäder, se artikel), byggstart 2014. Lampan 3 (100 bostäder), planerad byggstart 2015. Amerika Södra på Furutorpsgatan (140 bostäder), här har inflyttningen påbörjats. Kvarteret Lux på Planteringen (108 bostäder), byggstart i år.

år profil är både bred och nischad, säger Jesper Falk­ heimer, rektor på Campus Hel­ sing­borg. Det är yrkesorienterade utbildningar med stark profil mot tjänster, handel, turism, socialt arbete och utbildningsvetenskap. Dessutom utgör ingenjörsprogrammen en stor del av vår verksamhet. Campus Helsingborg präglas i hög grad av en entreprenörskultur där studenterna ofta samverkar med företag och kommuner. Jesper Falkheimer bekräftar att det är ett starkt söktryck till Helsingborg. – Att vi har många populära program samtidigt med den nära kopplingen till Lunds universitet, gör att intresset att utbilda sig här är stort. En förutsättning för att kunna ta emot studenterna är ju att det finns bostäder, räcker Helsingborgs satsningar på studentbostäder? – Genom att vi har ett aktivt samarbete med staden kan vi tillsammans balansera behovet av bostäder med antalet studenter. Som det ser ut nu, med planerad ny-

Jesper Falkheimer är rektor på Campus Helsingborg.

byggnation, så kommer tillgången att vara god, säger Jesper Falkheimer. n

”Vi vill bygga långa relationer med våra kunder” I Helsingborg har Nordea två rådgivningskontor för privatärenden och ett för företag. Alla tre satsar på långvariga kundrelationer och har samlad kompetens inom allt som rör bank- och försäkringssektorn.

E

va Borg är chef för Nordeas företagskontor i Helsingborg, här finns 12 medarbetare som tar hand om små och större företag. – Vi hjälper till med etableringar i hela regionen, vilket kan vara medelstora och större företag. Men vi har även många mindre familje­ företag. I Helsingborg finns till exempel en hel del konsulter, som ofta har enmansföretag där man jobbar hemifrån, berättar Eva Borg. Det unika här är att kunden kan ha samma kontaktperson hos oss, både för sitt företag och sina privata affärer. – Vi lär känna våra kunder och tar ofta hand om hela familjen – en trygghet när man behöver kontakt med banken i olika skeden i livet, vare sig det gäller företagsinvesteringar eller köp av villa.

Privatrådgivning med allt samlat på samma ställe

– Vi jobbar med våra kunder från det att de är unga – och sedan hela vägen genom livet, säger Heléne Petersen som är chef för ett av Nordeas privatrådgivningskontor, som ligger på Kullagatan i Helsingborg. Ytterligare ett kontor för privatkunder finns i Stattena Centrum, där Martin Jonsson är chef. Tillsammans har man14 rådgivare. – Det våra kunder uppskattar mest är att de kan ha allt samlat på ett ställe, som banklån, bolån, sparande, konton, kort och pensionslösningar, ja även försäkringar, säger Martin Jonsson. På våra kontor har vi experter på allt inom bank och försäkring – så kunderna behöver inte ha kontakt med flera olika aktörer. Heléne Petersen betonar särskilt pensionsrådgivningen som blivit allt viktigare och ökat mycket de senaste åren.

Martin Jonsson är chef för Nordeas privatrådgivningskontor i Stattena Centrum, Heléne Petersen ansvarar för kontoret på Kullagatan och Eva Borg är chef för Nordeas företagskontor i Helsingborg.

– Vi lägger stora resurser på att utbilda våra rådgivare. Kompetensen är hög och vi är alltid uppdaterade på de bästa lösningarna. Att ha allt som rör pensionssparandet samlat hos oss gör att våra kunder får en bra helhetsbild av sin ekonomi. Även unga har i högre grad börjat intressera sig för att planera för äldre dagar, säger Heléne Petersen. – Vi vill vara en relationsbank, säger Martin Jonsson. Många bank­ ärenden sker ju via nätet idag, men det är viktigt att kunna träffas då och då. Eller varför inte mötas on-line via telefon och dator där vi kan dela skärm med kunden och gå igenom aktuella ärenden.

www.nordea.se

9


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad

PULSERANDE STADEN

10

Foto: Per Sjöborg

MÄNNISKORNAS MÖTEN ger staden dess puls Lust och lekfullhet, kreativitet och allvar – det är några ingredienser som gör staden levande och attraktiv. I Helsingborgs stadskärna pågår planeringen av många stora och spännande utvecklingsprojekt som kommer att beröra såväl invånare som företag.

Ett annat projekt som tar form är Ångfärjan, som är en stor tomt mitt i centrala Helsingborg där en av stadens två järnvägsstationer fanns. Här skapas en central mötesplats med hotell och 150 nya bostäder. PÅ KONSUL PERSSONS plats på Söder,

ycket är på gång i City – nya mötesplatser skapas, gator byggs om och miljön förbättras. Ett av de angelägna projekten är att frigöra Drottninggatan/Järnvägsgatan från tung genomfartstrafik. Kommunfullmäktige har beslutat att göra hela gatusträckningen till ett grönare och miljövänligare stråk med färre bilar, där fotgängare, cyklister och kollektivtrafik ska få mer plats. Bland annat planeras det för separata bussfiler. Gatans nya utformning ska leda till att fler männi­ skor väljer att röra sig och vistas i området.

ett stenkast från Knutpunkten, planeras ett nytt kvarter med bland annat filmstad, hotell och bostäder – vissa med fantastisk utsikt över Öresund. Hotellet beräknas stå klart 2015, liksom även den supermoderna biografen. Konsul Olssons plats, som ligger centralt mellan Kullagatan och Norra Strand­ gatan, har nyligen förvandlats till en mötesplats för både barn och vuxna – en helt ny lekplats med bland annat ett fyra meter högt klätternät. – Det är bra och nödvändigt att vi nu gör stadskärnan i Helsingborg ännu mera levande och attraktiv, säger Citysamverkans ordförande Kristina Jarring.

Kristina Jarring är ordförande i Helsingborgs Citysamverkan AB.

bildades 2010 av Helsingborgs City­förening, Fastighetsägarna i City och Helsingborgs stad. – När handeln gick ner för ett antal år sedan stärktes behovet av att göra gemensamma satsningar, istället för att var och en arbetar på sin kant för en levande stadskärna. Handeln har förändrats genom åren, numera krävs det i många branscher att man både har butik och finns på nätet, säger Kristina Jarring. Visst, en handelsplats som Väla utanför Helsingborg är en konkurrent

Foto: Anders Ebefeldt

M

HELSINGBORGS CITYSAMVERKAN AB

till utbudet inne i stan, men då gäller det att hitta nya koncept och få människor att vilja åka in till centrum. Här spelar stadens satsningar på attraktiva mötesplatser en stor roll. Ta Sundstorget till exempel, underbart att sommartid sitta ner och njuta av blomsterprakten, äta en god lunch på restaurangtorget vid Mariakyrkan, eller ta med barnen för lek på Konsul Olssons plats.

På Konsul Perssons plats planeras ett nytt kvarter med filmstad, hotell och bostäder.

– Hela satsningen på Söder kommer att tillföra mycket för stadens puls. Ju mer stadsdelarna lever desto intressantare blir det att komma in till city och träffas, vilket också gynnar handlarna. Nu har det börjat komma upp byggkranar på olika ställen, vilket tyder på att saker och ting kommer igång. Det behövs i Helsingborg, säger Kristina Jarring.  n


Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad

ANNONS

VI VILL TACKA alla för en fantastisk sommar!

Strålande sol, ständig puls och ett myller av människor – så sammanfattar vi sommaren i Helsingborgs stadskärna.

Stora utvecklings­ projekt i Helsingborg ÅNGFÄRJETOMTEN

SÖDER

Ambitionen är att skapa en central mötesplats med en hotelloch konferensanläggning, 150 nya bostäder och ett grönt stråk längs Kungsgatan.

I området Konsul Perssons plats på Söder byggs 200 hotellrum, en multibiograf, nya bostäder, kontor och butiker. Inflyttning 2015/2016.

KNUTPUNKTEN

Helsingborgs lasarett ska byggas ut med nya vårdplatser, mer ändamålsenliga lokaler och nya grönområden. Totalt byggs 42 000 kvm. Byggstart tidigast 2016.

På Knutpunkten pågår en påbyggnad av cirka 10 000 kvadratmeter moderna kontorslokaler. Från Knutpunkten planeras också en gång- och cykelbro till Oceanpiren.

NY ENTRÉ TILL KNUTPUNKTEN FRÅN SÖDER 2015 står Knutpunktens nya entré mot söder klar.

JÄRNVÄGSGATAN/DROTTNINGGATAN Beslut har fattats om att bygga separata bussfiler på Järnvägsgatan/Drottninggatan. Målet med ombyggnaden är att skapa ett grönare och mer levande stråk med bättre luft och färre bilar.

OCEANHAMNEN Här planeras 300 nya bostäder med havsutsikt och cirka 30 000 kvm lokaler och mötesplatser. Byggstart planerad till 2017.

DROTTNINGH En omfattande satsning på att rusta upp Drottninghög med renovering av befintlig bebyggelse och utbyggnad med 1 000 bostäder.

HELSINGBORGS LASARETT

EN LEVANDE STADSKÄRNA Under 2014 har Helsingborgs stad tillsammans med Citysamverkan* satsat på att skapa en pulserande stadskärna. Målbilden är att fler människor ska besöka stan oftare, stanna längre och uppleva något som är värt att berätta vidare. För att nå dit måste vi hela tiden, genom både större och mindre projekt, tänka nytt och göra allt för att det ska hända saker som får både helsingborgare och besökare att vilja mötas i stan. Under sommaren har vi bland annat haft invigning av två nya lekplatser i stan, en på Konsul Olssons plats och en på Mäster Palms plats. Vi har satt upp Sveriges första utomhus DJ-anläggning på Gröningen, satt ut en massa stolar och bord i Stadsparken och framöver planeras fler både stora och små projekt för att locka fler besökare till stan. *Citysamverkan är ett bolag som ägs av Helsingborgs stad, Fastighetsägarna och Cityföreningen.

Vi är många som tillsammans jobbar för att skapa en levande stadskärna. Vi vill nu passa på att tacka alla som har bidragit till den bästa sommaren på länge. Du kanske har en butik i stan, äger en fastighet, öppnat en uteservering, haft något häftigt evenemang, solat på Tropical beach, tagit bussen ner på stan för att äta glass, pratat med våra mobila turistinformatörer, ätit en lunch i solen för att få en paus i arbetet, spelat kubb på Gröningen, cyklat längs strandpromenaden, handlat grön­saker till kvällens grillning på torget, fascinerats av gymnasterna på Eurogym, spelat i Eskilscupen, dansat på Sommarsalongen, shoppat, besökt Bondens marknad, njutit av lugnet i Stadsparken, klättrat på lekplatsen på Konsul Olssons plats, varit på bio, tagit en selfie mot havet, serverat svalkande dryck till solbrända turister, varit på konsert, luktat på blommorna på Sundstorget – ja, vi kan fortsätta i all evighet. Tillsammans skapar vi livet i stan – utan dig hade vi aldrig fått en så lyckad sommar i Helsingborgs stadskärna. Tack! Nu fortsätter vi med en lika fantastisk höst! Kristina Magnusson, stadsbyggnadsdirektör Palle Lundberg, stadsdirektör

11


Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad

13

PULSERANDE STADEN

ANNONS

Hamntorget ska bli en grön inbjudande mötesplats för helsingborgarna.

HAMNTORGET – en grön front mot havet Från medeltidsborgen Kärnan över Stortorget, Hamntorget och sundet till Danmark går en rak siktlinje. Hamntorget är havets möte med staden – ett grått möte, som snart ska skifta till grönt.

I

anknytning till Hamntorget finns flera samlingspunkter, som rockklubben Tivoli i den gamla Ångfärjestationen – från Tullhuset tar man sig över till Helsingör, och på Hamnkrogen intill tar man sig en bit mat. Idag är Hamntorget mest präglat av bilar, och ibland är det evenemangsplats. Nu ska här bli en strandnära park och en grön front mot havet. – I Helsingborg är vi duktiga på strandpromenader, marinor och vackra stentorg, men vi har inte så mycket gröna

ytor, säger Martin Hadmyr som är stadsträdgårdsmästare. Vi har ju Gröningen som är en stor och öppen grön yta norrut vid Strandpromenaden. Den har blivit mycket populär, och nu planerar vi något liknande för Hamntorget. I nästa etapp ska de gröna ytorna även breda ut sig i stadens södra delar.

ringar på grund av de salta vindarna som kommer in. Det blir informella sittplatser där man kan slå sig ner var som helst, och parken ska även användas för konserter och olika evenemang. Tivolihuset flyttas

från nuvarande plats till södra delen av torget, och kajen byggs ut mot hamnbassängen. Hamntorget ska även få en koppling till strandpromenaden i ett stråk bort mot Gröningen, berättar Martin Hadmyr. n

Martin Hadmyr tar i sammanhanget även upp Helsingborgs säkerhetsstrategier när det gäller kommande havsnivåhöjningar: – Hamntorget kommer att höjas upp för att kunna fungera som en framtida vågbrytare. Alltså en dubbel funktion som upphöjd grön oas. Hur kommer den nya mötesplatsen att se ut? – Det blir främst en öppen gräsyta med inslag av träd, men inga blomsterplante-

Hamntorget kommer att höjas upp för att kunna fungera som en framtida våg­ brytare. Alltså en dubbel funktion som Martin Hadmyr upphöjd grön oas.” Martin Hadmyr är Helsingborgs stadsträdgårdsmästare.

Foto: Anders Ebefeldt


VAD BETYDER DET FÖR DIG SOM ÄR PATIENT?

Stora förändringar på sjukhusområdet i Helsingborg leder till bättre och säkrare vård.

Miljardsatsning på

FRAMTIDENS SJUKVÅRD Region Skåne kommer att investera drygt 10 miljarder kronor i framtidens vård. Ett av de prioriterade områdena är Helsingborgs lasarett.

V

ård i världsklass. Det är Region Skånes mål. Men bra vård kräver moderna och ändamålsenliga byggnader. Därför satsas det nu stort på sjukhusområdena i Malmö, Lund och Helsingborg.

I Helsingborg är målet att skapa Sveriges mest moderna akutsjukhus. Ett sjukhus som är förberett även för framtidens krav. Utrymmesbrist och mörka, trånga lokaler blir då ett minne blott. Vi bygger om och bygger nytt. För bättre vård och bättre arbetsmiljö. Lokalerna ska vara flexibla så att verksamheten har möjlighet att växa och växla över tid. Många förbättringar Ny byggnad för bland annat psykiatri och labmedicin, modernisering av den nuvarande huvudbyggnaden – dessutom byggs parkeringshuset ut så att alla får plats. Ljusa inbjudande lokaler, ny vårdavdelning med enkelrum åt alla inlagda patienter, en toppmodern neonatalavdelning och en operationsavdelning som uppfyller den avancerade vårdens alla krav. Det är bara några av de förbättringar som är på gång. Störningar är oundvikliga under byggtiden. Givetvis gör vi allt för att minimera dem, men byggarbetsplatser både syns och hörs. Viss verksamhet måste flytta till tillfälliga lokaler under perioder. Men vi är övertygade om att alla som besöker och arbetar på sjukhuset kommer att tycka att slutresultatet är värt det.

Illustrationer: Schmidt Hammer Lassen Architects K/S

Projektet är stort och kommer att pågå under minst åtta år. Som patient kommer du att märka stor skillnad på många sätt. Så här säger några av de som arbetar på sjukhuset:   Toppmodernt akutsjukhus ”Helsingborgs lasarett är redan idag ett av södra Sveriges största och mest kompetenta akutsjukhus – i och med om- och nybyggnaden stärker vi vår ställning och blir dessutom ett av Sveriges modernaste. Det vinner alla patienter i nordvästra Skåne på!”  P-O Sjöblom, förvaltningschef Skånevård Sund   Enkelrum åt alla patienter ”Ny vårdavdelning med bara enkelrum och egna hygienutrymmen. Detta innebär minskad risk för smittspridning på sjuk­ huset. Dessutom är det bra för själen och skapar en bättre vårdupplevelse för både patienter och närstående.” Catharina Borna, chefsläkare   Bästa vården för prematura och sjuka nyfödda ”Barn behöver sin familj. Oavsett hur tidigt de är födda och hur sjuka de är. Nu får vi moderna funktionella lokaler med ett eget rum för varje familj och tekniska möjligheter för den mest avancerade vården. Föräldrarna kan vara nära och delaktiga i barnets vård och separeras inte från sitt barn.” Annica Wikström-Åberg, barnsjuksköterska neonatalavdelningen Psykiatrin samlas i en byggnad ”Stora vinster för både patienter och medarbetare. Eftersom alla nu finns i samma hus blir det lättare för patienterna att förflytta sig mellan olika nivåer i vården och ändå ha kontakt med den personal de känner sig trygga med. Enkelrum för de som är inlagda och läkande gröna miljöer som alla kan utnyttja är också viktigt.” Rose-Marie Sandberg, verksamhetschef vuxenpsykiatri   Ny operationsavdelning ”Ljus, ventilation och modern teknik. Det är bara några av de krav som ställs på framtidens operationslokaler. Vi blir mer effektiva och väntetiderna minskar. Dessutom förbättras patientsäkerhet och vårdresultat ännu mer när vi kan flytta verksamheten till den nya operationsavdelningen.” Åsa Rudin, verksamhetschef anestesi/operation/intensivvård

VAD HÄNDER NU? n Just nu pågår uppförandet av evakueringspaviljonger dit en del av verksamheten flyttas under byggtiden. Inflyttning planeras våren 2015.  

n Parkeringshuset byggs ut. Det ska bli klart under 2015. n När p-huset är färdigt är det dags för byggstart för den nya byggnaden som ska vara färdig­ byggd 2018/2019.  

n Under 2015 påbörjas också ombyggnationen av två av huvud­byggnadens flyglar. När det är klart (ca 2018) kan reno­ veringen av de återstående två flyglarna påbörjas.

Skane.se Har du frågor? Kontakta gärna oss! marianne.palmqvistberg@skane.se


ska locka fler att träna

Foto: Anders Ebefeldt

UTEGYM

ANNONS

Snart blir det möjligt att styrketräna utomhus i Ödåkra och Jordbodalen. Helsingborgs två första BootCamp-gym är på gång.

S

treetWorkout är en ny form av träning som inte kräver gymkort eller begränsas av särskilda öppettider. Redskap som byggts upp i naturen i närheten av en löpslinga ger nya möjligheter till allsidig träning. I första etappen är det tänkt att Jordbodalen och Ödåkra ska få varsitt identiskt BootCamp-gym. Exakt tidpunkt är ännu inte klar. Den här nya friskvårds- och tränings-

trenden är en kombination av gymnastik, parkour och råstyrka. Parkour är en holistisk träningsmetod som går ut på att träna kroppen till att på ett smidigt och kontrollerat sätt kunna forcera olika typer av hinder i omgivningen med enbart kroppen som hjälpmedel. Populära övningar är pull-ups, chinups, armhävningar, muscle-ups, situps och dips. Ofta bildas Facebookgrupper som samlar träningssugna till en viss park eller grönyta för ett snabbt pass. På Kallis utegym på Gröningen i Helsingborgs centrum är det ofta träningsaktiviteter. Där är det medlemmarna i Facebookgruppen Streetworkout Helsingborg som sammankallar till träning. Man träffas lite oregelbundet när det passar. Många tränar på elitnivå, ibland med inslag av kampsport, men nybörjare är välkomna. En träningsform som kommer stort. Dessutom är den gratis.  n

Utegymmet på Gröningen är populärt med många spännande redskap. Bilden till vänster: Theo Ekdahl tränar armar och mage.

Bring it on! catenafastigheter.se

15

PULSERANDE STADEN

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad


Skanskas bredd ger

VALMÖJLIGHETER PÅ HELSINGBORGS BOSTADS Trycket på bostadsmarknaden ökar när fler vill flytta till Helsingborg. Skanska bygger bostäder på olika ställen i staden under samlingsnamnet One Skanska, där bolagen inom koncernen samverkar för att kunna erbjuda olika produkter och upplåtelseformer.

I

Helsingborg erbjuder Skanska Hyresbostäder, Skanska Nya Hem och BoKlok tillsammans bostäder med variation i såväl upplåtelseform som typ av bostad. I One Skanskabegreppet ingår även byggentreprenören Skanska Sverige. Styrkan ligger i att man kompletterar varandra och kan täcka in olika behov på bostadsmarknaden. Gustavslund och planerade Mariastaden är exempel på områden där flera Skanska-aktörer samverkar. – Skanska Hyresbostäder är ett ganska ungt företag, berättar projektutvecklaren Peter Halling. Våra första bostäder började vi bygga här i Helsingborg 2012. I år har hyresgästerna flyttat in i det första projektet, som ligger nära havet och intill allmänna kommunikationer i Rydebäck. – I grannkvarteret Måseskär i Rydebäck bygger vi för närvarande 40 radhuslägenheter med inflyttning i maj nästa år, och i Gustavslund uppför vi fyra hyreshus med 80 lägenheter. Skanska Hyresbostäder, som även finns i Stockholm och

Göteborg, ska inte äga de färdigbyggda husen. – Men vi är noga med att de som köper våra fastigheter ska vara långsiktiga ägare, och kunna förvalta byggnaderna enligt de höga miljökrav som de är byggda för att hålla, säger Peter Halling. Tillsammans med Helsingborgs stad och tre andra bostadsutvecklingsbolag har Skanska Hyresbostäder fortlöpande avstämningsmöten för att gå igenom var det finns möjlighet att bygga bostäder. Det gemensamma målet är 650 nya hyreslägenheter per år i Helsingborg. – Det som ligger närmast nu är Mariastaden där även Skanska Nya Hem och BoKlok finns med, säger Peter Halling.

Olika upplåtelseformer skapar balans

”Prisvärda bostäder för de många människorna”

Skanska Nya Hem, Skanska Hyresbostäder och BoKlok utvecklar ofta gemensamma projekt. I Gustavslund blir det både hyresrätter och äganderätter. – När vi utvecklar större markområden vill vi gärna ha en blandning av upplåtelseformer som attraherar olika målgrupper, som exempelvis äldre, ungdomar och barnfamiljer. På så vis uppnås en social hållbarhet, säger Anders Bolltoft, som är affärsutvecklare för Skanska Nya Hem. – Vårt verksamhetsområde – hus med äganderätt – sträcker sig från Båstad ner till Ystad, med Malmö, Lund och Helsingborg som prioritera-

BoKlok är ett annorlunda koncept som Skanska har utvecklat tillsammans med IKEA. Idén är att bygga med prefabricerade enheter som transporteras till respektive område där de sätts upp – en metod som gör bostäderna billiga och effektiva att bygga. – Konceptet går ut på att man ska få så mycket boende som möjligt för så lite pengar som möjligt, säger BoKloks affärschef Anders Paulander. Vår boendekostnad ska alltid vara lägre än för andra motsvarande bostäder på samma ort. BoKlok verkar tillsammans med Skanska Nya hem och Skanska

de marknader. Dessutom finns vi i Göteborg och Stockholm. I Öresundsregionen bygger Skanska Nya hem ungefär 200 bostäder varje år. I Gustavslund i Helsingborg uppför man och säljer just nu 70 småhus – kedjehus och friliggande villor. – Ett annat projekt som planeras är Mariastaden där även Skanska Hyresbostäder och BoKlok ska bygga. Här blir det femton radhus för vår del, berättar Anders Bolltoft. Tillsammans med Helsingborgs stad utvecklar man även ett bostadsområde i Domsten med 13 friliggande hus.

Hyresbostäder, vilket innebär att man i ett bostadsområde kan erbjuda flera olika boendealternativ. Mariastaden i Helsingborg är ett exempel. Här bygger BoKlok 18 radhus och blir därmed ett komplement till de andra två Skanska-aktörerna i samma område. – Vår försäljningsprocess går ut på att man lämnar in en intresseanmälan till ett område och sedan avgör turordningen vem som får välja boende först, på så vis slipper man budgivning, säger Anders Paulander. Vi bygger lägenheter, parhus, radhus och kedjehus – till låga boendekostnader, men i bra kvalitet.


SMARKNAD Skanska Hyresbostäders visningslägenhet i Gustavslund.

Skanska Nya Hem bygger och säljer 70 radhus och villor i Gustavslund, varav endast ett fåtal kvarstår till försäljning.

Villorna erbjuder trevliga utemiljöer.

Inflyttning i kv Måseskär blir i mars 2015.

I kvarteret Måseskär i Rydebäck uppför Skanska Hyresbostäder 40 radhuslägenheter.

Säker arbetsplats och grönt byggande i Gustavslund Skanska Sverige är byggentreprenören som i nära samarbete med de andra aktörerna utvecklar nya bostadsområden, exempelvis Gustavslund och Mariastaden. – Genom vårt samarbete får jag chansen att påverka produkterna som vi ska bygga redan från början, och får på det sättet in säkerhetstänkandet under hela byggprocessen, säger Jonas Karlsson, som är Skanskas projektchef i Gustavs­lund. Vi har ett starkt fokus på säkerhet och arbets-

miljö. Målet är noll arbetsplatsolyckor och att de som jobbar hos oss ska komma hem varje dag utan skador. – När det gäller Gustavslund byggs flerbostadshusen enligt nivån silver, som är den näst högsta klassningen i det svenska certifieringssystemet för miljöbyggnader. Dessutom är det gröna arbetsplatser, vilket bland annat innebär källsortering av byggavfall och användning av grön el, berättar Jonas Karlsson.

Från vänster Peter Halling, Skanska Hyresbostäder, Jonas Karlsson, Skanskas projektchef i Gustavslund samt Anders Bolltoft, Skanska Nya Hem.


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad Foto: Anders Ebefeldt

DROTTNING H

Miljonprogramom

EN NY STADSD Drottninghög var Helsingborgs första miljonprogramområde som byggdes mellan åren 1967 och 1969. Området är slitet och ska nu i ett långsiktigt projekt rustas upp, förnyas och förtätas i dialog med invånarna.

D

rottningH är ett omfattande stadförnyelseprojekt som bedrivs gemensamt mellan stadens förvaltningar och Helsingborgshem. De närmaste 20 åren kommer området att renoveras, förtätas och få nya mötesplatser. Öppnakoppla-förtäta, är ledorden. Centralt i detta arbete finns de boende. DrottningH projektet verkar inom flera områden: Dels den fysiska förändringen med renovering, ombyggnation och fler nya bostäder. Men även planering för en hållbar livsstil, och satsning på sociala värden med aktiviteter, mötesplatser och insatser för att minska arbetslösheten. Inom varje område finns olika delprojekt.

VIKTIGT ÄR ATT DE boende har möjlighet att påverka, komma med idéer och att få

– En idé är att samordna mötesplatser där människor från olika kulturer och intressen kan träffas och lära känna varandra, säger Saul Sagnia.

Vi gjorde en enkät där vi ville veta vad som saknas i området.” 

Saul Sagnia

GEMENSAM MÖTESPLATS stärker engagemanget Saul Sagnia är stadsdelsutvecklare och ansvarig för aktiviteter och mötesplatser. Han har nära samarbete med såväl boende på Drottninghög som Helsingborgshem och olika förvaltningar.

V

i tittar på mötesplatserna här, hur de används, och vilka aktiviteter människor samlas kring, säger Saul Sagnia, som själv bor i närheten av Drottninghög och känner människorna här. – Odlingslådorna är till exempel väldigt populära och kan utvecklas ytterligare, en fantastiskt fin temalekplats med prinsessor och drakar är på gång, och ten-

Foto: Anders Ebefeldt

GEMENSAMMA STADEN

18

nisbanan har redan rustats upp. En idé är att samordna flera aktiviteter under ett och samma tak – en samlingspunkt och mötesplats där människor från olika kulturer och intressen kan träffas och lära känna varandra. Det skulle stärka sammanhållningen och främja engagemanget i området. Nu arbetar var och en inom sitt verksamhetsområde, skola, kyrka, hyresgästföreningen och så vidare. Vi gjorde en enkät där vi ville veta vad man tycker saknade i området – och svaren tydde på att många saknar sådant som faktiskt redan finns. Det säger något om vikten av en gemensam mötesplats där man kan träffas och få reda på vad som händer, menar Saul Sagnia. n Saul Sagnia (i mörkblå skjorta) tillsammans med boende i Drottninghög.


Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad

ANNONS

rådet som ska bli

ATTRAKTIV SDEL göra sin röst hörd. Det handlar om att göra människor medvetna om de kvaliteter och den potential som finns i området – ett sätt att tillvarata de boendes engagemang och kunskap. Redan 2012 genomfördes Mina

LÄS MER PÅ Drottninghögs blogg och Drottabladet: http://blogg.helsingborg. se/dialog30 http://drottabladet.se

Gunnar Blomé är Helsingborgshems projektledare.

kvarter – ett projekt där ungdomar med hjälp av dataspelet Minecraft fick bygga upp ett virtuellt Drottninghög där de på ett lekfullt sätt kunde tycka, tänka, påverka och komma med nya idéer. Ett annat projekt handlar om att utveckla en områdespark på Drottninghög. Några av bostadsområdets främsta värden ligger i den utbredda och uppvuxna grönskan som man vill ta vara på och utveckla, exempelvis genom gröna mötesplatser i det stora grönområdet som breder ut sig mellan utomhusbadet och skolan. För att öppna upp området planeras även en ny busshållplats på Vasatorpsvägen, från vilken det ska gå ett nytt parkstråk med gång- och cykelväg upp mot parkområdet. Dessutom dras en ny lokalgata för biltrafik in mot Drottninghögs gröna kärna. Meningen är att området i högre grad än nu ska kopplas samman med resten av staden. n

Dubbelt så många bostäder på 20 år

H

elsingborg växer som stad och behöver fler bostäder. Drottning­ hög kommer därmed att spela en viktig roll när området rustas upp och förtätas. På sikt ska här rymmas dubbelt så många boende. Helsingborgshem äger beståndet på 1 100 lägenheter, som inom tjugo år ska fördubblas. Ett mål med DrottningH är att även få in andra upplåtelseformer, och fler fastighetsägare. – Det finns en mängd bra kvaliteter på Drottninghög, säger Gunnar Blomé som är Helsingborgshems projektledare. En del hyresgäster flyttar för att det inte går att ”byta upp sig” till andra boende- och upplåtelseformer. Det är något som vi tittar på, liksom att få mer karaktär i området genom att bygga om och även bygga på de befintliga husen

som är ganska låga och likformiga. Man kan även tänka sig olika upplåtelseformer för att göra Drottninghög mer attraktivt. Är det inte risk att Drottninghög blir en stor byggarbetsplats under de kom­ mande åren? – När det gäller renovering och nybyggnation ska vi jobba etappvis och hyresgästnära. Med det sistnämnda menar jag satsningar på förtroendeskapande åtgärder där vi har mycket kontakt med våra hyresgäster och tar del av deras synpunkter i planeringen. Genom att vara ärliga och öppna med projektets målsättning har vi lyckats få en positiv inställning bland hyresgästerna och vi är väldigt tydliga med att vi kommer att hjälpa alla hyresgäster oavsett vilken strategi som väljs, säger Gunnar Blomé. n

Tollare Platå – nya villor mellan city och skärgård

Nästa generations Helsingborg Tillsammans med våra kunder satsar vi nu på ett miljöanpassat Helsingborg där det är riktigt gott att leva. Både för dig och nästa generations helsingborgare. Knutpunkten: Knutpunktens stationsbyggnad växer på höjden och omvandlas till kontor. Miljöcertifieringen Miljöbyggnad GULD ställer mycket höga krav på sund arbetsmiljö, miljöanpassade material och litet energibehov.

ncc.se

Foto: Anders Ebefeldt

Fredriksdal: Helsingborgshems första certifierade Miljöbyggnad! En hälsosam ute- och innemiljö, eget cykelgarage och mycket låg energianvändning är några av de saker som gör att det känns extra bra i magen att bo här.

19


Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad Foto: Anders Ebefeldt

ANNONS

GEMENSAMMA STADEN

20

– Det är en ström av människor som besöker oss hela veckan, berättar Samir Kafedzic, som har hand om Plantera Plantäras servicekontor. Här är han tillsammans med Stefan, som bor i området. Stefan är arbetslös sedan en tid tillbaka och söker nytt jobb. Han har bokat möte med arbetsförmedlare på kontoret. – Det är en bra service, det kommer säkert att gå vägen att hitta ett jobb, säger Stefan.

Planteringen provar nya grepp:

Bostadsområdet Planteringen söder om Helsingborg, med 2 800 invånare, har sin egen mänskliga servicestation dit de boende kan gå och få hjälp med både arbete, studier och bättre hälsa – eller bara komma in med sina frågor och idéer.

P

lanteringen är ett bostadsområde med en brokig bebyggelse. Här finns flerbostadshus, villor, radhus och affärslokaler. I den norra delen av området ligger centrum med livsmedelsaffär

Fakta PlantEra PlantÄra kan invånarna i bostadsområdet Planteringen besöka om de behöver få vägledning och coachning av arbetsförmedlare, studie- och yrkesvägledare, eller träffa personal från Försäkringskassan och vårdcentralen. Det finns även ett språkcafé och Sfi för föräldralediga. Projektet pågår 2011 – 2015, och har hittills blivit något av en succé.

och vårdcentral. Området omgärdas av industrier och transportleder men har flera grönområden. Och inte minst en lekpark som är vida känd och lockar till sig dagisgrupper från när och fjärran. Här finns även odlingsmöjligheter för de boende. I CENTRUM LIGGER servicekontoret

PlantEra PlantÄra dit invånare kan gå för att få hjälp med att hitta jobb, fylla i blanketter eller hitta rätt i kontakten med myndigheter. – Det är en ström av människor som besöker oss hela veckan, berättar processledaren Samir Kafedzic, som arbetar för Utvecklingsnämndens förvaltning och har hand om kontoret. Man går sällan ut härifrån utan att ha fått hjälp eller svar på sina frågor. De som söker upp oss gör det ”frivilligt” i hopp om att vi har lösningen på något problem, man tipsar varandra att komma och prata med oss. Här kan man bland annat få träffa arbetsförmedlare, studievägledare och hälsocoach. Dessutom erbjuder vi gratis träningspass med de senaste träningsmöjligheterna. Här finns inga trösklar – alla är välkomna med sina frågor eller idéer. Bakom satsningen står FINSAM som

innefattar Helsingborgs stad, Region Skåne, Försäkringskassan och Arbets­för­ medlingen. Den röda tråden är dialog och utveckling för att lyfta området och minska arbetslösheten, främja hälsoaktiviteter, öka integrationen och höja utbildningsnivån. PlantEra PlantÄra fungerar som en samlande länk mellan olika myndigheter och de boende. Bostadsområdet har även fått en ansiktslyftning när det gäller den fysiska miljön. Under åren 2011-2014 har Helsingborgs stadsbyggnadsförvaltning genomfört en rad åtgärder. Bland annat har parker och torg setts över och tillförts en ny spännande lekplats, grillplatser och fler odlingslådor. Dessutom har vissa gator gjorts smalare för att ge möjligheter till mer stadsliv och lugnare trafik, vilket gett mer plats för gående och cyklister. Även nya träd har planterats längs två av gatorna i området. – Tillsammans med ny- och ombyggnation har de här satsningarna lyft hela området, man träffas mer och är stolta över Planteringen. Jag vet för jag är mycket ute och rör mig i centrum och pratar med människorna här, säger Samir Kafedzic.  n

Foto: Anders Ebefeldt

”HÄR FINNS INGA TRÖSKLAR – ALLA ÄR VÄLKOMNA”

Tony Bauman driver en spel- och tobaksaffär i bostadsområdet. – Visst, det är jättebra att man gör ombyggnationer, och det behövs. Men det har varit kännbart för min butik eftersom många kunder utifrån inte har kunnat stanna till när det byggdes om. Så jag har tappat mycket kunder, som jag nu när det är färdigt hoppas kommer tillbaka. Det har ju blivit snyggt och fint här.


Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad

Öresunds lägsta pris

ANNONS

Skaffa

AutoB

izz

Smart redan idag!

med AutoBizz Smart Teckna vårt avtal AutoBizz Smart redan idag och häng med på den stora succén - vi lovar snabba, billiga och sköna bilresor med färjan till Danmark. Du kan åka precis när du vill och hur många gånger som helst, oavsett om du åker i jobbet, till vardags eller på semester. Läs mer och anmäl dig enkelt online www.scandlines.se/bizz Alltid med Öresunds lägsta pris, fr

109:-/väg*

MASSOR AV FÖRDELAR - VIP-kort med erbjudande & rabatter - Vi seglar var 15:e minut - Alltid vårt bästa pris, fr 109:-/väg! - Den låga årsavgiften (210:-) sparar du in redan efter första resan.

Njut av Nordsjällands många fina aktiviteter & utflyktsmål! Besök Öresundsakvariet, Kronborg Slot, Museet for Søfart, Louisiana och mycket mer. Hitta fler bra tips på www.scandlines.se. I vår shop ombord kan ni handla godis, parfym och dryck - som vanligt är det upp till 50% lägre priser än i land. Missa inte heller våra goda klassiker, pölse och räckmacka. Vi ses ombord!

*Gäller 1-dagsbiljett (t/r samma dag, 218:-, lör-sön) tom 31/12 2014.

www.scandlines.se


Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad

ANNONS

KNUTPUNKTEN

GLOBALA STADEN

tar ny form och växer söderut

Knutpunkten är Helsingborgs kommunikationscentrum ut mot omvärlden. En aldrig sinande resandeström passerar just här på väg hit eller på väg bort. Och antalet resande växer kraftigt, därför ska tillgänglighet och kapacitet öka under de närmaste åren.

K

nutpunkten är Helsingborgs huvudstation och nav för färjor, tåg och bussar. En av Sveriges mest trafikerade kommunikationsanläggningar med 45 000 personer som dagligen besöker eller passerar. Under vintern har Trafikverket genomfört signalarbeten på stationen, och perrongerna förlängs för att klara längre tåg och därmed fler resenärer. Dessutom blir det nya trappor ner till spåren söderifrån. Arbetet beräknas vara klart till hösten då Helsingborgs stad sätter igång bygget av en helt ny entré ovan mark som ska öka tillgängligheten ner till spåren. Den nya entrén, som är planerad mitt emot stadsparken, knyter ihop stadens centrum med Söder och H+ området, där bland annat Campus Helsingborg finns och där

Oceanhamnens nya bostadsområde planeras. Förra hösten bjöd Helsingborgs stad in tre arkitektkontor till en tävling för att få fram förslag till den nya entrén. Tengboms arkitektkontor vann tävlingen med förslaget WOODY – ”som följer dygnets rytm och med ljus och värme förmedlar en öppen och intim skala längs stadens nya entré och stadspark.” Till och från entrén ska det finnas säkra stråk för cyklande och gående. Platsen kommer även att rymma parkering för 400 cyklar och cykelgarage för 200 cyklar. Entrébygget beräknas vara klart 2015. ERICA LÖVSTEDT BOR i Malmö och

pendlar till Helsingborg där hon läser till lärare på Campus. Dessutom har hon del-

tidsjobb på IKEA. Det tar henne 50 minuter med tåg från Triangeln i Malmö till Knutpunkten i Helsingborg. Hur ser du på att det blir en ny uppgång från Knutpunkten söderut? – Det kommer att underlätta väldigt mycket. Det är trångt vid uppgångarna från spåret redan idag. Skönt att komma närmre Campus, särskilt på vintern när det är besvärligt med snö och hårda vindar – så ja, det blir jättebra.

Foto: Anders Ebefeldt

22

FASTIGHETSFÖRETAGET Wihlborgs

står som ägare till Knutpunkten och är direkt eller indirekt involverade i alla projekt i och utanför byggnaderna. – Besöksantalet ökar hela tiden på Knutpunkten så den nya entrén kommer att fylla en viktig funktion, säger Thomas

Erica Lövstedt pendlar mellan Malmö och Helsingborg. Hon tycker att Knutpunktens nya uppgång mot Söder och Campus kommer att underlätta resandet som helhet.

Flaskhalsarna på Västkustbanan måste Trafiken på Västkustbanan ökar. Delar av sträckan har byggts ut med dubbelspår, men fortfarande finns flaskhalsar som begränsar trafiken. Västkustbanan går mellan Göte­borg och Lund, till stora delar med dubbelspår.

Men sträckor med enkelspår utgör flaskhalsar som innebär förseningar. Norrut från Helsing­borg planeras sedan länge en dubbelspårig sträckning från Knutpunkten till Ängelholm. Sträckan mellan centrala Helsingborg och Maria station är tänkt att gå i tunnel under stadsdelen Tågaborg. – Trafikverket håller nu på med konsult-

upphandling för att göra en så kallad järnvägsplan för sträckan Maria station (Romares väg)–Ängelholm, berättar Håkan Lindström, som är strategisk rådgivare på stadsledningsförvaltningen. När järnvägsplanen är klar kan man börja bygga, men det kommer säkert att ta cirka tre år. Hela ombyggnaden beräknas vara klar 2022.

Håkan Lindström poängterar att de enkelspåriga sträckorna Helsingborg– Ängelholm, samt en bit genom Varberg, utgör problem för trafiken på hela Västkustbanan. – Med dubbelspår hela sträckan skulle det kunna gå fler tåg med högre hastighet. Restiden mellan Göteborg och


23

Vä lk om m en

ANNONS

Helsingborg växer! Funderar du på att köpa ny bostad? Hos oss får du lånelöfte inom 24 timmar. Med tre bankkontor i stan finns vi nära dig.

handelsbanken.se/helsingborg_norr handelsbanken.se/helsingborg_stortorget handelsbanken.se/helsingborg_soderport

114x166.indd 1

Bråhagen, som är Wihlborgs regionchef i Helsingborg. Under 2014 startar vi påbyggnaden av en av fastigheterna här. Det blir 10 000 kvadratmeter moderna kontorslokaler med fantastisk utsikt över sundet. Ett annat projekt är torget framför Knutpunkten där Wihlborgs byggt om taxiinfarten med ett kontrollsystem som gör att bara de godkända taxibolagen kan köra in. – Det är en åtgärd som resulterat i mycket mer ordning och reda på planen utanför, säger Thomas Bråhagen. Även Oceanhamnens utbyggnad med bostäder kommer att påverka Knut­ punkten. Hur är ni involverade där? – Oceanpiren kommer att få en gångoch cykelbro till Knutpunkten som ham-

bort

2014-07-01 11:19:46

nar på det övre parkeringsdäcket. Här tittar vi på olika lösningar eftersom parkeringen är nödvändig att ha kvar. Wihlborgs har mycket på gång i Helsingborg, är det en stad med framtid som ni vill satsa på? – Ja vi finns ju på olika platser med kontor, industri-, lager- och handelsfastigheter över hela Helsingborg. I centrala Helsingborg är behovet av flexibla kontor väldigt stort, många sitter fast i gamla lokaler, eftersom det inte har byggts något de senaste åren. När vi nu bygger kontor i Knutpunkten kommer mycket av det här uppdämda behovet att lösas. Svaret på frågan är annars: Ja det är klart att vi tror på Helsingborg och framtiden här, säger Thomas Bråhagen. n

BYGG DITT DRÖMHUS I RYDEBÄCK! Välkommen till lugnet i Rydebäck, här bor du i idyllen men ändå med närhet till Helsingborg. Här erbjuder Myresjöhus 10 tomter i första etappen, med valfri byggnation.

Malmö kan i så fall minskas med 40 minuter, vilket ökar möjligheterna för exempelvis arbetspendling – något som är bra för hela regionen. n

Västkustbanans sträckning.

Välkommen till oss så berättar vi mer!

Myresjöhus i Helsingborg | Tel: 042-16 66 90 | myresjohus.se/helsingborg


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad

BALANSERADE STADEN

24

Jordbodalen är en av Helsingborgs sex raviner – ett populärt rekreationsområde med både skog och vatten.

GRÖN HANDLINGSPLAN ska göra helsingborgarna friskare Helsingborgs unika läge vid havet lockar många att söka sig hit. Men även de gröna värdena behövs för balans, hållbarhet och rekreation – särskilt när staden växer och förtätas. I våras antog kommunfullmäktige ett grönstrukturprogram för ett grönare Helsingborg, som även inkluderar kringliggande småorter och landsbygd.

V

isionen är att Helsingborg, parallellt med förtätning och växande befolkning, ska vara en hälsosam och hållbar stad med rika möjligheter till naturupplevelser, vila och aktiviteter. Programmet visar hur parker, grönområden och naturreservat kan utvecklas på

Handlings­planens mål Handlingsplanen beskriver Helsingborgs grönstruktursatsningar perioden 2014–­2020 och omfattar bland annat perspektiven bio­logisk mångfald, kulturparker, rekreation samt klimat, luft och vatten. Handlingsplanen ska, genom fysiska åtgärder, bidra till att grönstrukturprogrammets mål blir förverkligade.

sikt och bli ännu mer tillgängliga och sammanhängande. Till grönstrukturprogrammet finns en handlingsplan kopplad som beskriver hur man genom att restaurera och bygga ut grönområdena kan stärka naturvärden och öka den biologiska mångfalden. Men det handlar lika mycket om att öka tillgängligheten, locka till fysiska aktiviteter och binda ihop grönområden inom staden, och mellan stad och landsbygd. Åtgärderna ska på sikt resultera i klimatförbättringar, stadsgemenskap och ökad hälsa. Ett av de första projekten från handlingsplanen är Jordbodalen-Östra RamlösaFilborna. Jordbodalen är en av Helsing­ borgs sex raviner, som kopplar ihop parker, natur- och rekreationsområden. Här finns både skog och vatten. Gåsebäcken rinner genom dalen med dammar och träbroar. Här finns elljusspår, lekplats och eldstäder. I handlingsplanen lämnas exempel på åtgärder som nya informationstavlor, utegym (se artikel sidan 15). I alla projekt kommer man att ta del av invånarnas synpunkter. GENOM ATT FÖRLÄNGA stråket via

Jordbodalen norrut mot Filborna, och österut mot Östra Ramlösa, kan stad, landsbygd och framtida stadsutvecklingsområden kopplas ihop till en helhet med motions- och strövområden. Östra Ramlösa är ett jordbrukslandskap med mindre vattendrag, lövlundar

och Lussebäcken som leder in i Ramlösaravinen. Här finns flera hästgårdar, men ett begränsat antal ridvägar. Östra Ramlösa är även ett av stadens stora stadsutvecklingsområden där man planerar upp till 3 000 nya bostäder. Det ställer stora krav på de grönområden som redan finns, och dessutom utveckling av nya gröna stråk och parker. ”Knyt ihop Östra Ramlösa med Jordbo­ dalen och Ramlösaravinen, genom att förbättra och förlänga befintliga stråk. Skapa nya ridvägar och förbättra vattenkvaliteten i Lussebäcken och för att motverka översvämningsrisker”, är exempel på åtgärder som finns med i handlingsplanen. NÄR DET GÄLLER Filborna så finns

förslag på att Gåsebäcken uppströms återskapas och öppnas upp. Den är idag delvis nedgrävd i kulvert. Detta skulle resultera i ett blågrönt stråk hela vägen från Jordbodalen till Filborna. Vidare vill man enligt handlingsplanen skapa våtmark eller dammar som gör stråket både attraktivt för rekreation och för att motverka framtida översvämningar i Jordbodalen. I det fortsatta arbetet kommer staden att öppna upp för en dialog med berörda aktörer i de olika projekten och ta del av invånarnas synpunkter. n

Nya naturreservat på gång I Helsingborg finns 17 naturreservat och fler ska det bli. Närmast på tur är Pålsjö och Gantofta. Varför är det angeläget att göra vissa områden till naturreservat? Det korta svaret är att man, genom lagstiftning, vill skydda ett naturområde som är betydelsefullt för människan, floran och faunan. Pålsjö skog, på 400 hektar, är Helsingborgs mest populära rekreationsområde och ligger i ett av stadens tre natur- och kulturstråk. Här finns biologisk mångfald med värdefulla livsmiljöer för växter och djur. Våren 2016 planeras invigning av Pålsjö naturreservat. I Gantofta finns de äldsta spåren av mänskligt liv i Helsingborg med flera lämningar av stenåldersboplatser. Området sträcker sig längs Råån som flyter fram i en dalgång omgiven av lövskog och jordbrukslandskap. Kommunfullmäktige väntas ta beslut om naturreservatet under 2014. n


Bild: Arkitektlaget Skåne AB

Vy över Knutpunkten med den nya påbyggnaden.

Så här kommer Wihlborgs nya kontorshus Floretten i Berga att se ut när det är klar för inflyttning 2015.

Berga och Knutpunkten får

NYA UNIKA KONTORSHUS I HÖGSTA MILJÖKLASS Wihlborgs är en av Helsingborgs största fastighetsägare, med 104 kommersiella fastigheter. Nu ökas utbudet av kontorslokaler, både på företagsområdet Berga och i Knutpunkten i centrum.

N

äringslivet i Helsingborg växer och behovet av flexibla och moderna kontorslokaler ökar. Wihlborgs satsar därför på två unika fastigheter – en på Berga, Floretten 4, och en i Knutpunkten. På Berga företagsområde, som ligger mellan Helsingborgs Centrum och Väla Centrum, finns företag inom de mest skiftande branscher. Motorvägen går alldeles intill liksom en pågatågstation. Wihlborgs nya fastighet på Berga får åtta våningar och blir därmed områdets första höghus. Varje våningsplan är drygt 600 kvm och rymmer cirka 40 arbetsplatser, beroende på utformning. – Vi bygger i enlighet med Miljöbyggnad guld, vilken är den högsta klassningen i det svenska certifieringssystemet för miljöbyggnader, säger fastighetschef Mathias Bengtsson. I certifieringen ingår 15 indikatorer fördelade under tre områden: Energi, inomhusmiljö och byggnadsmaterial. Dessutom krävs att hyresgästerna besvarar en enkät efter ett år och där inomhusmiljön ska upplevas som positiv av majoriteten hyresgäster. Klart för inflyttning i Floretten 4 blir det under år 2015.

Fastighetschef Mathias Bengtsson blickar ut över Berga i Helsingborg.

Kontorsfastigheten ger Knutpunkten ny profil När Wihlborgs bygger nytt kontorshus på Knutpunkten i centrum blir det ett efterlängtat tillskott för alla företag som söker nya kontorslokaler. Ingenting liknande har byggts i Helsingborgs centrala delar under många år.

D

et finns ett stort behov av nya kontorslokaler i centrum. Många företag sitter fast i gamla lokaler som inte går att expandera i, och efterfrågan är stor. Därför kommer Wihlborgs nya kontorshus på Knut­punkten som en lösning för många företag som vill ha central etablering. 500–600 nya arbetsplatser ska byggas ovanför parkeringen på den befintliga fastigheten. – Arbetsplatserna här får en fantastisk utsikt

över sundet och takåsarna i Helsingborg, säger fastighetschefen Jan-Erik Johansson. Dessutom blir kommunikationerna oslagbara med närheten till tåg, bussar och båtar. Vi gör även ett cykelgarage med duschmöjligheter för alla som vill cykla till jobbet och byta om. Liksom i Berga kommer Wihlborgs även här att ha en hög miljöprofil och bygger enligt Miljöbyggnad guld. Den nya påbyggnaden har ritats av arkitektbyrån Tengbom och kommer att bli ett karaktäristiskt inslag i stadsbilden med en fasad som påminner om en klassisk radio­apparat. – Det här är ett stort projekt där förstärkningar måste göras genom Knutpunkten, men vi ska se till att inte störa de trafikslag som finns i byggnaden, säger Jan-Erik Johansson. Inflyttning beräknas första kvartalet 2016.

Fastighetschefen Jan-Erik Johansson bygger nytt kontorshus på Knutpunkten.

www.wihlborgs.se


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad

BALANSERADE STADEN

26

Favoritrundan är Serpentin­ backen, längs havet mot Domsten.” 

Palle Lundberg

Palle Lundberg, stadsdirektör:

”RAVINER, DALAR, STRÄNDER, PARKER – HÄR FINNS ALLT” Foto: Anders Ebefeldt

Helsingborg satsar på grönområden och grönstråk i hela kommunen. Varför är det viktigt att satsa på dessa frågor? – Helsingborgs parker och naturområden är fantastiska. Men för att förverkliga stadens vision behöver grönområdena bli fler, sammanhängande och med högre kvaliteter. Vilka gröna tillgångar/kvaliteter tycker du vi har i Helsingborg? Vad är unikt? – Raviner och dalar, landborgen, stränder, parker, stadsnära parker, vattendrag och skogsdungar gör Helsingborg till en unik stad. Från rhododendron som blommar längs Hälsovägen och i Sofieros slottspark till våra naturreservat som Duvestubbeskogen i Ödåkra och Örby ängars unikt artrika område. Hur viktig är grönstrukturen i stadsplaneringen? – Helsingborg hade varit en mindre attraktiv stad utan sin landborg, sina raviner och dalar, stränder, parker och skogsdungar. Landsbygden hade varit enformig och inte lika intressant utan Råådalen, Svedberga kulle,

betesmarker och skogsområden. Grönstrukturen ger vår stad variation och karaktär vilket bidrar till att Helsingborg blir attraktivt som bostads- och etableringsort. Hälsoaspekten är en annan anledning till varför vår grönstruktur är så viktig när vi planerar och utvecklar Helsingborg. Vad ser du framför dig 2035? Året är 2035 och Helsingborg är den skapande, pulserande, globala, gemensamma och balanserade staden för både människor och företag. Staden är känd för sin närhet till parker och olika naturområden. Invånarna är friskare och tillbringar mycket tid för aktiviteter och upplevelser i våra grönområden. Staden är tätbebyggd, men framför­allt känd för sin rika grönska. Parkerna är gröna mötesplatser som bidrar till stadens känsla av gemenskap och att alla är välkomna i Helsingborg. – Gröna och blå stråk,

parker, natur och en tillgänglig landsbygd bidrar till en attraktiv livsmiljö som gör Helsingborg till en lockande plats för boende, besökare och företagare. Landsbygden är tillgänglig tack vare de populära grönstråken som knyter samman staden och byarna med odlingslandskapet och naturen. Tips på en bra löparrunda? Min favoritrunda är Serpentinbacken ner till Larödbaden, längs havet mot Domsten – genom naturreservatet Kulla-Gunnarstorp, upp på landborgskanten genom härlig blandskog tillbaka till Laröd. En fin runda på ca 10 kilometer. n

Palle Lundberg gillar att jogga i Helsingborgs utkanter nära havet.


Omtänksamma fastighetsägare planerar för expansion Det behövs fler hyreslägenheter i Helsingborg. Kullahusen är en av aktörerna som expanderar och vill bygga bra bostäder till rimliga priser.

K

ullahusen står för omtänksamma fastig­ heter, säger vd Mikael Hall. Med det menar vi att våra hyresgäster ska trivas och vara nöjda. Fastighetsbolaget Kullahusen verkar utmed Öresundskusten – från Helsingborg till Malmö. Huvudbeståndet är hyresfastigheter, men även en hel del kommersiella lokaler och kontor. De två ägarna Mikael Hall och Mikael Ask har satsat på en personlig och slimmad organisation, där hyresgästerna blir sedda och kan vara trygga i ett långsiktigt perspektiv. – Vi kommer under de närmaste åren att expandera vårt fastighetsbestånd, säger Mikael Hall. I Helsingborg har vi en hel del på gång, exempelvis Södergatan 39, där bland annat Arbetsförmedlingen ligger. Här kommer vi att konvertera kontor och få fram ett tjugotal hyreslägenheter, även andra planer är på gång. I Ödåkra är vi på gång med hyreslägenheter.

– Vi tog det stora steget från att vara en mindre aktör till en stor fastighetsägare när vi köpte hundra lägenheter i bostadsområdet Plante­ ringen 2009. Idag äger vi cirka 37 000 kvm bostäder och kontor. Nu satsar vi på att dubbla vår fastighetsportfölj under de kommande tre åren, säger Mikael Ask. Kullahusens huvudkontor ligger i den egna fastigheten i Gåsebäck strax utanför centrala Helsingborg. Här ville man redan 2008 producera hyresrätter, men först nu har kommunen fått upp ögonen för att bygga bostäder i området. – Det behövs hyreslägenheter i Helsingborg, så nu befinner vi oss plötsligt i ett mycket bra läge här, säger Mikael Hall. Kullahusen är ett renodlat fastighetsbolag som gör renoveringar men bygger inte själva. – Men vi är flexibla, säger Mikael Ask. Om vår expansion visar att det är nödvändigt, så kan vi även tänka oss att bygga själva.

Ägarna till Kullahusen Mikael Hall och Mikael Ask.

www.kullahusen.com

Grattis Helsingborg – Bovieran är på väg!

Bostadsrätter för dig 55+

Bovieran är ett världsunikt och patentskyddat koncept för flerfamiljshus på bostadsmarknaden.

Boulebana

Bovierans hjärta och självklara mötesplats är den unika tempererade vinterträdgården. Den blir ditt extra vardagsrum, en plats där du kan umgås och koppla av. På boulebanan möter du grannarna i rafflande kamper. När höstmörkret och vinterkylan biter utanför husknuten kan du ta din favoritbok och en kopp kaffe med dig ut under palmerna. Eller så kopplar du hellre av med ett glas vin under ett av de hundraåriga olivträden. Bovieran – för dig som vill njuta av livet!

intressanmälan på Välkommen med din

Som att bo på Rivieran

www.bovieran.se

031-80 93 90 info@bovieran.se


Starka koncept i en

MODERN HANDE HELSINGBORG har i alla tider präglats av han­ del. Traditionen hålls levande i modern tid, bland annat med den förnyelse som fastighetsbolaget Diligentia står för med Väla Centrum, Gallerian Magnus Stenbock och nya konceptet Väla Park.

Väla Centrum är regionens shoppingdestination I våras var det 40 år sedan Väla Centrum öppnade. 1974 var konceptet med ”köplador” utanför stadskärnan helt nytt i Sverige och kunderna strömmade till. Kanske först av nyfikenhet, men snart av vana.

V

äla Centrum är sedan dess en framgångssaga och idag långt ifrån en köplada. I en ljus och fräsch miljö med mycket rymd finns allt från stora, internationella kedjor och konceptbutiker med förstklassiga varumärken till personliga butiker med stark, lokal profil. Hit kommer sex miljoner besökare varje år för att shoppa, äta och uträtta ärenden. – Vi är nyfikna och vill alltid förnya oss, menar Niklas

Blonér, chef över Väla Centrum, Gallerian Magnus Stenbock och drivande i projektet Väla Park. – Idag står kampen om människors tid, därför vill vi leverera både smidighet och spänning. Våra kunder ska alltid uppleva att det händer något kul i Väla Centrum. Nordens bästa köpcentrum

Ett medvetet arbete med en levande butiksmix, god stämning bland personal, höga miljökrav samt att hålla rent, snyggt och säkert har gett utdelning: Väla Centrum blev utsett till Nordens bästa köpcentrum 2013 av Nordic Council of Shoppingcenters och har i hela sex år legat på en ohotad förstaplats i den NKIundersökning som årligen utförs bland hyresgästerna i Sveriges köpcentra.


Volymhandel med hög klass och grön profil

DELSSTAD D

Under hösten planeras byggstart av Väla Park, en volymhandel vars like inte finns i regionen. Här skapas en ny handelsdestination och den miljöklassade byggnaden blir unik i sitt slag.

en totala butiksytan i Väla Park blir 11 000 Hm² med plats för 5–6 butiker i ett plan. Här kommer att finnas livsmedel, gym och andra verksamheter som gör handelsområdet komplett. Alla butiker har enskild entré. I direkt anslutning till byggnaden finns 563 parkeringsplatser, och i dess omedelbara närhet ytterligare 5 000. Attraktiv byggnad med miljöcertifiering

Väla Park byggs enligt högsta nivå, guld, i certifieringssystemet Miljöbyggnad. Arkitekturen håller mycket hög estetisk klass samtidigt som byggnadens funktioner har en stark miljöprofil. Stora glaspartier med delvis semitransparens förhindrar oönskad solinstrålning, och grönska täcker delar av fasaden i värmebehandlat trä. Byggnaden ska kännas och andas den omsorg om miljön som är inbyggd. Energieffektiv belysning (LED), ventilation och uppvärmning, extra isolering i tak och väggar, gröna tak, stora grönytor och grön parkering är några exempel.

Shoppinggallerian på citys bästa läge Gallerian Magnus Stenbock på Kullagatan erbjuder mode, heminredning och sportartiklar i 13 butiker. Här finns också ett leksaksmuseum för barn i alla åldrar och serveringar för de flesta smaker.

G

enerösa öppettider och stort utbud gör att det alltid är liv och rörelse i gallerian. Här finns en mix som passar cityflanörerna perfekt: ”flaggskeppen” Åhléns och Stadium, restauranger, bar och små, personliga butiker med bland annat smycken, accessoarer och skönhetsprodukter. Allt är lättillgängligt även för den som tar bilen till stan eftersom takets stora parkeringsdäck har entré direkt till butikerna.

Fastigheter som gör skillnad DILIGENTIA ÄR FASTIGHETSBOLAGET som tillåter sig att ha en samhällsförbättrande strävan. Grundtanken är att äga, förvalta och utveckla fastigheter på ett sätt som bidrar till ett bättre samhälle. Diligentia strävar efter att bidra till mer inspirerande miljöer där människor helt enkelt mår bra, samt ett samhälle som stimulerar företag att stärka Sverige ur både hållbarhetsperspektiv och genom ökad tillväxt och sysselsättning. I HELSINGBORG äger, förvaltar och utvecklar Diligentia Väla Centrum, Väla Park och Gallerian Magnus Stenbock. DILIGENTIA ÄGS av Skandia Liv. Läs mer på diligentia.se


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad

BALANSERADE STADEN

30

Malin Lindvall bor i Ödåkra med sin familj. Hon pendlar till jobbet i Helsingborg varje dag. I Ödåkra finns ”allt för alla”, tycker hon. Samtidigt som de goda kommunikationerna gör det lätt att ta sig vart man vill. Här tillsammans med barnen Noel och Sebastian.

Foto: Anders Ebefeldt

ÖDÅKRA – bara tio minuter bort Helsingborg växer och blir grönare. I den utvecklingen finns även kringliggande byar med. En av dem är Ödåkra, belägen på bekvämt pendelavstånd från centrala Helsingborg, och några kilometer från Öresund.

D

e flesta som bor i Ödåkra pendlar in till sina jobb och skolor i Helsingborg, Ängelholm och Malmö. Samhället genomkorsas av Väst­ kust­banan och ligger i nära anslutning till E6/E20 och E4.

Ödåkra är populärt, kanske framförallt för barnfamiljer som vill se sina barn växa upp i en lite lugnare miljö med nära till fritidsmöjligheter. Så tänkte Malin Lindvall och hennes man när de, med de fyra barnen, bestämde sig för att flytta från trång bostad på Tågaborg till villa i Ödåkra. Malin Lindvall jobbar på Försäkringskassan i Helsingborg och pendlar varje dag. – Det tar ungefär tio minuter med tåg till Knutpunkten i Helsingborg, väldigt smidigt, säger Malin. Varför vi flyttade till just Ödåkra var kanske mer en slump. Vi hittade en villa här som vi gärna ville ha och

den flytten har vi inte ångrat. Vi bor dessutom nära en av de två skolorna här där det inte är någon biltrafik. Malin Lindvall menar att Ödåkra blivit populärt genom kombinationen litet tryggt samhälle, mycket natur och nära till den stora världen. Det senare tack vare bra kommunikationer. Den som gillar att shoppa kan även glädja sig åt närheten till Väla köpcentrum. Finns allt i Ödåkra eller är det något som saknas? Malin Lindvall tänker efter, men kom-

mer inte på något hon saknar. – Här finns även fritid och idrotter som passar våra barn – en spelar fotboll, en annan rider och så tränar de kampsporten Taekwondo. Idrotts- och fritidsnämnden i Helsing­borg planerar dessutom att bygga en ny idrottshall med fullmått i Ödåkra. I samma byggnad kommer det att finnas en ny fritidsgård för områdets unga. – Ja, det har jag hört talas om, säger Malin. Ödåkra är en bra plats för unga att växa upp i. n


31 Knutpunkten Helsingborg, påbyggnad kontor

Tengbom utvecklar den hållbara staden Att planera för ett hållbart samhälle kräver medvetet fokus på helheten. Genom vår långa erfarenhet av stadsbyggnad och arkitektur med hög kvalitet kan vi skapa attraktiva miljöer för människor att leva och verka i. Våra stadsbyggnadsprojekt omfattar planering och gestaltning av allt från den urbana staden till mindre kompletteringsprojekt och småskalig bebyggelse – både i Sverige och internationellt. Tengbom är ett av Nordens äldsta och ledande arkitektkontor. Vår vision är att skapa en innovativ och tidlös arkitektur som är levande med hus och miljöer som människor vill besöka, bo och arbeta i.

STRANDLÄGE I BÖLJAN På Helsingborgs bästa strandläge planerar JM att bygga Böljan, ett nytt kvarter med ett femtiotal exklusiva lägenheter. Här bor du på ett unikt läge – mer eller mindre på stranden – mitt i stan. Kvarteret ligger vid Drottninggatan, strax ovanför Norra Kallbadhuset, och kommer att blicka ut över Öresund och Helsingör. Två punkthus med upp till nio våningar kommer att rymma moderna, välplanerade lägenheter av varierande storlek med härliga balkonger och fantastiska takvåningar som pricken över i:et.

MER INFO OCH FLER DRÖMBOSTÄDER PÅ JM.SE JM har branschens nöjdaste kunder för femte året i rad enligt NKI

HELSINGBORG – BÖLJAN Böljan är fortfarande i planeringsstadiet. Är du intresserad av ett boende på bästa strandläge i Helsingborg ska du anmäla dig som VIP-kund redan idag. Då är du först med att få information och har chans att få förtur till JMs projekt! Anmäl dig på jm.se Kontakt: Sara Sporrong-Aurell 040-16 56 51 sara.sporrong-aurell@jm.se


Helsingborgs stad  

Tidningsbilaga från Helsingborgs stad i Helsingborgs Dagblad.