Page 1

Srdečně zveme na

Advent v Machníně 16.12.2011 od 16,30 hod. v machnínském kostele Božího srdce Páně *********************************************************************

Program: * Úvodní slovo * * Vystoupení dětí ZŠ Machnín * * Adventní čtení - p. Martin Polách (herec DFXŠ) * * p. Věra Poláchová (oper. pěvkyně DFXŠ) * * Slovo kněze * * Adventní vystoupení - Schola od 3A (od tří Antonínů) * * Závěrečné slovo, poděkování * * Zpěv koled před kostelem * * Rozsvícení vánočního stromu před kostelem * * Akce „Pohosti svého souseda svařákem“ * (každý ze svých zásob) * Přesun do klubu U Trubek - program pro děti * (nekuřácký provoz) *********************************************************************

Vstupné dobrovolné, teplé oblečení podmínkou. Více na www.somach.cz a www.machnin.cz ********************************************************************* Akci pořádají Společnost občanů Machnína a její příznivci ve spolupráci s libereckým vikářem páterem Pavlem Tomášem Genrtem OFM

Společnost občanů Machnína, o.s., Jitřní 238, 460 01 Liberec 33, registrace 2.1.1992 - MV čj. VSC/1-9405/92-R

Advent v Machnine  

Advent v Machnine - plakat