Page 5

TEMA: Økonomi på anbringelsesområdet

Socialminister Benedikte Kiær:

Meget af kommunernes snak om en udgiftseksplosion er ritualdans Foto: Bastian Andersen

der dur i dette arbejde, er: Kvalitet i indsatsen.

Loven skal holdes Men debatten om udsatte og anbragte børns belastning af økonomierne rundt om i kommunerne raser. Bruger vi for mange penge på anbragte børn? »Der er jo sket en udgiftsvækst gennem de senere år. Samtidig hører vi, at der sådan set ikke er flere anbragte børn end tidligere. Men vi hører også om nogle institutioner og om nogle takster, hvor der ikke er gennemskuelighed. Og vi hører om, at indsatsen og resultaterne i forhold til anbragte børns situation og frem-

tidsmuligheder godt kunne være bedre. Her er det ekstremt vigtigt, at der er kvalitet i den indsats, der gøres. Ligesom det er ekstremt vigtigt, at vi overholder den lovgivning, der er på området.« Lidt mere præcist, hvad er det i lovgivningen, du tænker på? »Lovgivningen på området er meget klar. Er der et barn, der lider under omsorgssvigt, så skal der gribes ind. Og det skal være uden hensyntagen til økonomien. På det område er loven meget klar, og ud over, at det altså er mennesker, vi taler om, så vil kommunerne, hvis de ikke sørger for

at sætte ind med den rigtige og den nødvendige hjælp, få problemerne tifold tilbage på et senere tidspunkt. Dette arbejde er jo ikke kun et spørgsmål om, at kommunerne går ind og redder et menneskeliv, det er også et spørgsmål om, at de ikke senere i børnenes voksenliv får nogle andre problemer, som de så bliver nødt til at forholde sig til.«

Hvad er det, der tordner derud ad? Hele økonomi-debatten går jo meget på, at der har været en udgiftseksplosion på området. Er det også for dig en kendsgerning? »Vi kan se, at udgifterne er steget. For mig handler det her om, at vi får set på vigtigheden af at give børnene de rigtige tilbud, og at vi som samfund griber ind i rette tid. Det er korrekt, at der fra kommunerne har været meget fokus på udgiftsvæksten, men det er altså rigtig, rigtig vigtigt, at vi kommer ud så tidligt som muligt og med den rigtige støtte og hjælp. Det er det, der gavner både barnet og kommunens økonomi på sigt.« Men stadigvæk kører debatten jo omkring »udgiftseksplosionen«, at det er blevet dyrere? »Vi har jo fået en undersøgelse fra revisionsvirksomheden Deloitte, der slår fast, at der er nogle problematiske forhold, bl.a. i forhold til taksterne. Den undersøgelse viser klart, at der er brug for at kigge området igennem. For ja, der har været udgiftsstigninger, men det er svært præcist at slå ned på, hvad det er, der pengemæssigt har tordnet derudad. Det ved vi ikke præcist, og det skal vi arbejde videre med.«

>

Det er den snak, der er om, at kommunernes overhead kan være den

Gi’ LOS • 3-2010

5

Gi' LOS Sept. 2010  
Gi' LOS Sept. 2010  

Medlemsblad Nr. 3 - 17. årgang - september 2010

Advertisement