Page 19

Opholdsstedet stationen

B

ehandlingsstedet Stationen har ændret kraftigt på den måde stedet holder møder. Nu bliver hver enkelt ung sat på dagsordenen én ad gangen, og medarbejderne giver sig god tid til at drøfte den unge. Før var det lidt mere tilfældigt, hvornår personalet drøftede en af de unge. På det første møde, hvor en ny ung drøftes, er der en grundig diskussion af den unge. Det første møde kan vare op til tre timer, og det munder ud i en nedskrevet behandlingsplan. Stationens teams består typisk af 2-3 pædagoger. Desuden deltager den lærer fra Stationens skole, som er tættest på den unge, og psykolog Henrik Møller, som leder møderne. Henrik Møllers opgave er at sørge for, at mødet overholder den rigtige struktur: At en af pædagogerne starter med en beskrivelse af den unge. »Når pædagogerne fremlægger deres observationer af en ung på teammødet, så bliver de ikke afbrudt. De får den tid, det tager, og det er vigtigt for os,« siger Henrik Møller. Efter fremlæggelsen er der en refleksionsrunde, hvor alle giver deres bidrag til fortolkningen af den unge, og til sidst drøftes handlestrategier over for den unge. Stationen lægger meget vægt på, at beskrivelsen bliver gjort færdig, før man fortsætter med fortolkningen, så tingene ikke bliver blandet sammen. Efterfølgende bliver hver enkelt ung taget grundigt op hver sjette uge på et team-møde. Hvis man bliver enige om ændringer i handlestrategien, så bliver de skrevet ned i behandlingsplanen, sådan at den tydeligt kommer til at afspejle forløbet i behandlingen. »Før talte vi mere ustruktureret om de unge. Nu har vi nogle klare fokuspunkter for hver ung. Samtidig har vi Henrik Møller til at se tingene udefra, og til at give os det psykologiske modspil, så vurderingen ikke bliver så afhængig af, hvem vi er som personer,« siger pædagog Sanne Hansen. Som eksempel på den mere klare struktur nævner hun, at teammøderne ofte sætter navne på, hvem der skal udføre hvilke opgaver.

De unge er med De unge kan sagtens være med til at snakke om sig selv. Det kan der komme meget positivt ud af, lyder det fra Stationen, behandlingssted ved Haderslev.

FotoS: ESkil Sørensen

Struktur på møderne

Vores faglige niveau er højnet. Vi kan udfolde os selv mere som pædagoger, og det er en styrke, at vi har fået en psykolog med, siger pædagog Sanne Hansen, Stationen.

Vi er kommet til at arbejde mere bevidst med teorien bag behandlingen, siger Karin Mikkelsen, leder af Stationen.

» Vi er begyndt at inddrage de unge i Team-møder, og det har været meget positivt. For nogen er det meget positivt, at de hører, at vi taler om dem, og at vi fuldt ud anerkender deres vanskeligheder,« siger psykolog Henrik Møller, Stationen.

Gi’ LOS • 3-2010

19

Gi' LOS Sept. 2010  

Medlemsblad Nr. 3 - 17. årgang - september 2010

Advertisement