Page 1


Drift og vedlikehold av kirkegårder, arbeidsforbruk og kostnader  
Drift og vedlikehold av kirkegårder, arbeidsforbruk og kostnader  

Undersøkelse om tidsforbruk for kirkegårdsdrift