Page 1

Lions 2014  -­‐  Distriktenes  innspill   pr  1.11.2012:    


Distrikt

A

Ant distrikter   5 med forbehold

B

Som i dag

Service senter   Styrkes

5-10 klubber, med lokal tilpasning

C

2

D

5 (men revurder grensene)

E

5

F

5

G

5

H

5 (eller 2)

J

K

Soner

Prosjekt organisering  

Soneleder

Riksmøte

2 årige

Rolle styrkes

2 årige

Det vil bli vanskelig å Hvert 2. år få kandidater

Vil medføre Soneledere samles sentralisering hvilket 2-3 ggr årlig i faglige ikke er ønskelig fora

Soneleddet styrkes Maks 10 klubber 5-14 ok, men med lokale tilpasninger

styrkes

Støttes

Styrkes

7-10

8

Verv

Maks 14 klubber

Styrkes

Som i dag, men la det være mulighet for gjenvalg

Støttes

2 årige

Støttes

2 årige

Støttes, men basert på frivillighet Støttes. Antallet fagsjefer reduseres

Støtter ikke generelt 2 årige verv DG 2 år, men da må VDG2 utgå

Som i dag. Vanskelig å rekruttere for 2 år

Støttes

Rollen styrkes (opplæring!)

Hvert 2. år

Hvert 2. år Rollen styrkes (opplæring!)

Hvert 2. år

Rollen styrkes (opplæring!)

Støttes

Hvert år

Det vil bli vanskelig å rekruttere (Mini DG)


Distrikt

Distr møte  

A

Økonomi

B

Samme kontingent i hele MD. Ikke flat overføring til distriktene Tror ikke på besparelser

C

Ikke flat overføring

D

Hvert år

E

Annet

Økonomi, ikke 2 årige verv,

Ønsker at Trøndelagfylkene skal tilhøre samme distrikt

Ikke 2 årige verv, RM hvert år, nye økonomiske beregninger, Trøndelag samme distyrikt

Klubbene trenger mer tid Ikke 2 distrikter, til å behandle forslagene. I prosjektorganisering, MD tillegg til klubbenes innspill overføringer ikke flat har AU gitt sitt eget Funksjonsbeskrivelser for alle verv

Grenser for distriktsinndeling revurdert, RM hvert år

Arbeidsbeskrivelser

Ikke 2 årige verv

F G

Hva er  taD  hen  syn  Gl  i  rapporten  

Ikke 2 årige verv Hvert 2. år Besparelsene må tydeliggjøres bedre. Dist. kont bør variere - et distriktsansvar

G bør kanskje tilhøre Øst

RM hvert år. Økonomisk underlag tydeliggjort. Varierende distriktskontingent

H J

K

Stiller seg skeptiske til de økonomiske besparelsene som prosjektet angir Hedmark, Oppland, Øvre og Nedre Romerike)

Ikke 2 årige verv. Mht økonomiske besparelser har Arbeidsgruppen foretatt ytterligere beregninger samt synliggjort disse (forhåpentligvis) bedre Ikke 2 årige verv, ikke 8 distrikter

Innspill  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you