Page 1

Lions Club Ås/Nordby ønsker dere velkommen til Distriktsmøtet 2013


Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter

Ås kommune består av 3 kirkesogn; Ås, Nordby og Kroer. Disse kirkesognene er symbolisert i kommunevåpenet med 3 steinøkser. Vi har også 3 Lions klubber; LC Ås, LC Eika og LC Ås/Nordby


Steinøksene som er symbolisert i kommune-våpenet, er funnet på Sjøskogen ved Nøstvedt gård i Nordby. Her er det funnet rester av Steinalderboplasser fra ca 7500 – 5800 år tilbake


Nordby er et kirkesogn nord i Ås kommune med et samlet flateinnhold på 30 kvadratkilometer. Nordby kirke er fra 1826 med 175 sitteplasser. Sognets 5000 innbyggere er hovedsakelig bosatt i tilknytning til tettstedene, Togrenda /Sjøskogen og Nygårdsåsen/Solbergskogen/Tamburbakken. Det er også noe bosseting i vest mot Bunnefjorden.


Tusenfryd fornøyelsespark ligger I Nordby. Den ble åpnet i 1988 og har ca. 500.000 besøkende årlig


Leonardo da Vinci broen på E–18 ved Nygård Tegnet i 1502

Kunstneren Vebjørn Sand så en modell av denne broen på en utstilling i Stockholm, ble grepet av skjønnheten i det han så og fikk visjonen om å bygge en slik bro i stor skala i Norge. Statens vegvesen, næringsliv, kulturliv, ingeniører og arkitekter - tente på visjonen og i oktober 2001 ble den praktfulle broen åpnet av dronning Sonja!


Lions Club Ås/Nordby ble startet i 1986 Vi har i dag 21 medlemmer Vi var den første klubben i vårt distrikt som fikk kvinnelige medlemmer


   

               

Aktiviteter: Tulipanaksjon, Rakfiskaksjon, Kulturaktivitet med kirkekonsert, Blomster til eldre før jul, Festaften for funksjonshemmede (Soneaktivitet). Salg av hageprodukter og platter med historisk motiv, har også vært viktige aktiviteter Arbeidet i nærmiljøet: Trygghetsalarmer, Utstyr til eldresenteret, Støtte til krisesenteret i Follo, Div. bevilgninger til ungdoms- og humanitært arbeide i nærmiljøet. Narkotikaforebyggende arbeide. Det er mitt valg i skoler og barnehager. Beplanting og vedlikehold av uteanlegg på Granheimtunet eldresenter. Fn`s tegnekonkuranse for barn i alderen 11 – 14 år. Ja til utdanning med besøk av skoleklasser på Inspiria i Sarpsborg. Arbeider nå med å få First Lego Leauge inn i skolene.


Vi ønsker alle samme hjertelig velkommen til oss I april måned i 2013. Vi skal gjøre vårt for at det skal bli et konstruktivt og hyggelig møte Vennlig hilsen Lions Club Ås/Nordby

Distriktsmøte 2013  

Distriktsmøte 2013 presentasjon

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you