Page 1

T

Henrik Lindeberg

T

orparliv

En skildring av torpväsendet på Sjundby gård

Henrik Lindeberg

ISBN 978-952-92-9512-8

H

enrik Lindebergs originalmanuskript om torpväsendet på Sjundby gård i Sjundeå omfattar ca 200 sidor handskriven text, teckningar, handgjorda kopior av gamla ägokartor, detaljerade planritningar av torpens bostadstomter och svartvita fotografier av torpbyggnader. Manuskriptet visar en diger kunskap om förhållandena på Sjundby i början av 1900-talet. Samtidigt är det en personligt färgad kärleksförklaring till fosterjorden, hemgården och hembygden. Henrik Lindeberg var inte bara skribent, berättare och skicklig tecknare, fotograf och silhuettklippare, utan också en man som som brydde sig om sin gård och sina medmänniskor. Han var godsägaren som lotsade sin gård i vardagens bestyr, genom inbördeskrig och nedmonteringoch återuppbyggnad av gårdens arbetssystem. Han tecknar bilden av ett gammalt jordbrukssystem, torpväsendet, som försvann genom lantbrukets mekanisering och samhällsutvecklingen i Finland under ett av landets stora brytningsskeden. Handlingar, bilder, kartor och texter ur Sjundby gårds arkiv kompletterar och illustrerar texten tillsammans med nytagna färgbilder av miljöer, byggnader och föremål med anknytning till Sjundby och torpväsendet på gården.

Hembygdens Vänner i Sjundeå rf

Sigbritt Backman (red.)

Läs Torparliv  

Bli bekant med torparnas på Sjundby live - i en fängslande vacker bok

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you