Page 1

Postbacken – Nylands kommande kulturoas ? Postbacken det gamla backstuguområdet borde få utvecklas i en positivare riktning – d.v.s. få flera att engagera sig så stugorna kunde hållas öppna litet oftare .Det intressanta backstuguområdet ca 8 km från Borgå centrum mot Lovisa hållet är en lugn liten kulle med många små stugor från 1800-talet. För länge sedan sägs det att postdiligenserna stannat här och man bytt hästar och övernattat. I Borgåbygden var Fanny Ingelin välkänd, denna kvinna som bodde länge på backen och var visst den sista som lämnade denna Men stugan står kvar. En sommardag med doftande syren och ”johannerosor” och surrande humlor är platsen förtrollande. Sommarteater har alltid hört ihop med Postbacken. Allsångskvällar ordnas också. Postbacken och Illby är hantverk med stort H. Halmhattarna var vida kända i landet och t.o.m. i Sverige var man mäkta imponerad av ett så fint hantverk. Halmarbetet borde få en renässans i Illby. Det är dock vad man associerar till Postbacken. Idag finns ett litet halmmuseum i en av stugorna. Märtha Järvinen, ordförande I garantiföreningen, är en idog halmarbetare som brukar arrangera korta kurser. I en av byggnaderna har hon finfina produkter utställda. Hantverksdagar Man kan bara hoppas på att Postbacken blir det tredje hörnet i en triangel där redan Stundars och Sagalund är väl förankrade. Då har varje ”finlandssvenskt” landskap sitt fina (frilufts)museum .- alla vore olika och kunde hoppeligen samarbeta. En vision som kunde bli sann ! Men ivriga aktivister och frivilliga behövs – och en hel del pengar. Då kanske de trevliga hantverksdagarna som förr arrangerades igen kan bli verklighet. Texten ovan skrevs under sommaren och så..kom ett positivt meddelande - nu har man en ansvarig person för Postbackens verksamhet.. Damen som skall leda utredningen över Postbacken heter Manda Karlsson. Mycket lycka i arbetet sänder vi henne.

bk

Illby Postbacken  

Backstuguområdet utanför Borgå mot en ny renässans

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you