Page 1

Kundskaber og kreativitet : Selvstændighed og samarbejde : Forskellighed og fællesskab

HADERSLEV KATEDRALSKOLE


HADERSLEV KATEDRALSKOLE Uddannelse med sammenhæng Haderslev Katedralskole er med sine to uddannelser en stor og aktiv spiller i lokalområdet, og eleverne er med deres lokale forankring vores største aktiv. Når du kommer til os med din nysgerrighed og energi, bliver du en del af et stærkt fagligt og socialt netværk på den skole, som vi kærligt omtaler som HaKa. Vi står for en god, boglig uddannelse. Vi søger at vise, hvorledes fagenes indhold hænger sammen med omverdenen. Derfor dyrker vi vore kontakter, både lokale og internationale, og visionen er, at alle fag skal have eksterne samarbejds-

partnere. Som elev med lokal baggrund eller internationale forbindelser kan du også være med til at knytte nye kontakter mellem vores skole og din omverden. I undervisningen på HaKa har fagene mulighed for at arbejde sammen, samtidig med at vi går i dybden med de enkelte fag. Samspillet og fordybelsen ruster dig simpelthen bedre til fremtiden. Vi har en masse engagerede undervisere, der løbende deltager i videreuddannelse for at sikre et konstant højt fagligt niveau, og som samarbejder om at styrke den faglige og pæda-

information om skolen: Haderslev Katedralskole Christiansfeldvej 31, 6100 Haderslev Tlf. 74 52 27 21 adm@haderslev-gym.dk www.haderslev-katedralskole.dk

Få idéer, der skaber forretning

gogiske udvikling. Vi vil gerne have en skole, hvor man har lyst til at være – også uden for undervisningstiden. Det hører også med til at passe sin skole at deltage i det levende skolemiljø med alle de frivillige aktiviteter som elevråd, musical, idræt og fester. Du kan selv være med til at udvikle vores skole og gøre din tid på Haderslev Katedralskole til en oplevelse for livet. Her er der plads til at være sammen og plads til at være sig selv. Du er også velkommen! Lars Kofoed - Jensen Rektor


To uddannelser Både HaKa-hf og stx er almengymnasiale uddannelser, hvor du får brede kvalifikationer og kompetencer inden for alle hovedområderne. De giver dig adgang til videregående uddannelser. De giver dig også baggrund for at opfylde de krav, der stilles på arbejdsmarkedet og i samfundet generelt i dag. HaKa-Hf er den 2-årige gymnasiale uddannelse, der giver dig adgang til videregående uddannelser og forbereder dig til studierne på først og fremmest de mellemlange uddannelser som fx sygeplejerske, pædagog eller lærer. Hf lægger vægt på det mere anvendelsesorienterede og er derfor ikke helt så teoretisk som det almene gymnasium. Uddannelsen indeholder nogle brede obligatoriske fag og faggrupper som dansk, engelsk, kultur- og samfundsfagsgruppen samt naturvidenskabelig faggruppe. Dertil kommer nogle valgfag, der i stort omfang udbydes sammen med stx. Adgangskravet for optagelse på hf er 10.klasses eksamen.

Naturvidenskabelige, kunstneriske, samfundsvidenskabelige og humanistiske fag Uanset om du vælger hf eller stx, vil du komme til at arbejde med disse fire hovedområder. Det sikrer, at forløbet bliver bredt og alsidigt. Med en række valgfag kan du give din uddannelse netop den drejning, der svarer til dine interesser og evner.

Gymnasiet (STX) er den 3-årige ungdomsuddannelse. Uddannelsen er opbygget med ½ års grundforløb, der skal indføre dig i gymnasiets fag og metoder, og derefter 2½ års studieretningsforløb. Du skal vælge en studieretning blandt 4 indgange. Alle studieretninger giver adgang til videregående uddannelser. Adgangskravet for optagelse på stx er 9.klasses eksamen.


Fire indgange på stx: • Naturvidenskabelige studieretninger for dig, der vil vide mere om atomer, galakser, DNA, betingelser for liv, klima og energikilder. Hovedvægten ligger på et af de tre store naturvidenskabelige fag Fysik, Kemi og Biologi, altid sammen med Matematik

Det var klart overraskende for mig, at nogle af lærerne selv havde skrevet bøger og lavet undervisningsmateriale, og var rimelig dedikerede til det de lavede. Det har jeg aldrig oplevet før, og det er fedt at arbejde med noget, som man har en relation til. Lars, 2.y

• Samfundsvidenskabelige studieretninger for dig, der vil vide mere om politik, erhvervsliv, samfund og økonomi – lokalt, nationalt og i den globale verden. Vinklen kan være enten matematisk - økonomisk eller mediemæssig • Sproglige studieretninger for dig, der vil blive bedre til sprog – og vil vide mere om samspillet mellem sprog, kultur og samfund i den globale verden. Det handler om mennesket, dets sprog og tanker • Kunstneriske studieretninger for dig, der har lyst til et kreativt fag, hvor teori og praksis kombineres. Retningen indeholder også sprog, men kan tones i alle retninger pga. mange valgfag. Du kan altid finde de aktuelle studieretninger på vores hjemmeside: www.haderslev-katedralskole.dk

brug dankort

ttet near på... og på sp energien

bussen kører lige til katedralskolen Find din bus og køb dit uddannelseskort på www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, tlf. 7660 8600, post@sydtrafik.dk, www.sydtrafik.dk


Kundskaber og kreativitet Kreativitet er et begreb, vi normalt forbinder med de musiske fag. Det er noget med at kunne udtrykke sig i ord, billeder og lyd. Vi vil gerne udvide begrebet. Innovation og kreativitet er i allerhøjeste grad også med til at skubbe til udviklingen indenfor fx naturvidenskab og samfundsfag. Sebastian, 2.b, der spiller guitar fortæller: ”Det er rigtig godt, at vi har tre lektioner om ugen. Vi lærer den teoretiske del af musikken, prøver at arrangere, og så får vi lov at spille forskellige instrumenter, ikke bare vores eget.

DET MUSIKALSKE

Det man lærer her, kan man tage med sig hjem, eller op på musikskolen. Det vi har lært i skolen er en hjælp til at analysere akkorder, som man kan improvisere over. Vi har fint nok med tid til at passe lektier, øve og spille. Sebastian og Peter Emil, 2.b

Peter Emil, 2.b, trommeslager: ”Man får det teoretiske på plads og kommer til at prøve det af i praksis. Da vi begyndte i 1.g, var det på et ret lavt niveau for at få alle med, men vi bevægede os hurtigt op på et højt niveau. Jeg synes vi lærer ting, der er komplicerede, men alle kan stadig følge med. Nogle har mere i bagagen, men alle kan være med. MGK, Haderslev Idrætsakademi og Team Danmark Vi har elever, der går på MGK i Vojens eller som er Team Danmark elever med muligheder for at forlænge gymnasietiden (både hf og stx), så der er tid til at træne (musik og sport). Vi har også elever der går på Haderslev Idrætsakademi og udnytter det samarbejde til at prøve talentet af mens ungdomsuddannelsen kommer i hus.


Selvstændighed og samarbejde Du er selv ansvarlig for at få størst muligt udbytte af undervisningen, og det kan du gøre ved at forberede dig godt. Men det er i samspillet med lærere og kammerater, at de store fremskridt sker. Samarbejde, planlægning og fokusering er nogle af nøgleordene. I løbet af din skolegang når du til selvstændigt at kunne tilrettelægge en arbejdsproces, både individuelt og i forbindelse med gruppe- og projektarbejde.

I samfundsfag er det godt at arbejde i grupper, for man får nogle forskellige synspunkter på tingene. Vi kan godt komme til at diskutere forskellige holdninger. I anledning af kommunalvalget havde vi en debat på klassen, hvor vi skulle stille op for forskellige partier og argumentere. For os unge, der lige har fået stemmeret, tror jeg det er godt med sådan en debat, fordi det kan være svært for os at sætte os ind i politik. Amalie, 1.d

”På trods af naturvidenskabens nøgternhed er der en del sociale aspekter i den også. Eksperimenter og forsøg er altid gruppearbejde, ligesom for - og efterarbejdet er det. Jeg tror på, at det er en god forberedelse til studium og erhvervsliv, hvor man også indgår i teams. Jeg synes vi her på gymnasiet er gode til at få alle med”, fortæller Lars fra 2.y.


HaKa og verden Vi tager på studierejser som med garanti ikke ligner de familieferier du har været på, og vi arbejder på at opbygge et netværk af venskabsskoler. I 2009 skabte en klasse kontakt til USA – og du kan være med til at gøre vores verden større.

Elevrådet

” Et godt studiemiljø Vi søger at give dig det bedst mulige studiemiljø. Det sker dels ved at tage individuelle hensyn i undervisningen, dels ved at stille en række faciliteter til din rådighed. Med både stx og hf under samme tag kan vi tilbyde mange fag, som du finder på vores valgfagsliste. Et godt studiemiljø kræver også, at der skabes et godt socialt miljø, og at eleverne har indflydelse på skolen. Det prioriterer vi højt på Haderslev Katedralskole og du kan være aktiv gennem elevrådet og skoleudvalgene. IT på skolen Computeren er helt integreret i hverdagen, og i de kommende år vil vi se at eleverne i stigende tal har den bærbare som deres primære skoleredskab. Det er et naturligt arbejdsredskab og spiller en stadig større rolle i hverdagen på vejen mod studentereksamen. Alle lærere har bærbare computere, og der er projektorer i alle klasseværelser og trådløst netværk over hele skolen.

Det handler om at engagere sig i miljøet på skolen og prøve at gøre det bedre. Og det er jo ikke alle, der har overskud til det ekstra arbejde. I år har vi vedtaget, at der er nogle ting, vi vil gøre bedre. Vi arbejder i forskellige udvalg: undervisningsudvalg, skolekulturudvalg, kommunikationsudvalg, festudvalg. Der prøver vi så at gennemtrumfe vores ideer. Vi spørger klassen, om der er noget de vil have forbedret, og så tager vi det op på møderne. Nanna, Amalie og Maria


HaKa-faktoren Mange af de aktiviteter, der foregår på gymnasium og hf, er underlagt love og direktiver. Og så er der alt det andet: det indhold og den kultur, vi selv skaber, fordi vi er de mennesker, vi er, og fordi vores hverdag er på Haderslev Katedralskole. Vi kalder det HaKa-faktoren Blå Nilfisk er et åbent arrangement, hvor vi viser alt det bedste frem fra de frivillige tilbud, der er en meget stor del af vores kultur. Blå Nilfisk er ment som et forum for alt det ypperste, sjoveste, smukkeste og skøreste, vi kan præstere på HaKa. Her møder vi de traditionelt kreative fag billedkunst, drama og musik, men også de naturvidenskabelige fag kan finde på at deltage, f. eks med spektakulære kemiforsøg.

Mange elever siger, at de er overraskede over, at man får lov at være sig selv, og at der ikke er nogle der griner ad ens tøj. Nanna, 2.x

Idrætsdag Endnu én af årets højdepunkter, hvor endorfiner og adrenalin flyder frit indendørs og udendørs på Haderslev Idrætscenter. Nye discipliner opfindes, og det hele slutter som regel med en stor fest på HaKa.


Musical Fra sommerferien frem til premieren sidst i november arbejder vi på den store musical. Det begynder med en uges auditions, og der er talenternok at tage af. Og der er opgaver til alle, der har tid og lyst. Det er en kæmpeopgave, der skal løftes, og undervejs udvikler vi alle nye kompetencer, både faglige, sociale og kunstneriske. Der skal bygges scenografi. Lyset og lyden skal designes og styres. Der skal laves kostumer. Og musik sang og dans indøves, til det sidder på rygmarven. Gallafest Denne dag forvandles 2.hf og 3.g til en udsøgt flok celebrities, der ankommer til festen i mildest talt forskelligartede køretøjer - lige fra kæpheste over gravemaskiner og til limousiner. I løbet af året har de svedt for at lære dansetrinene til Les Lanciers i idrætstimerne, og nu kulminerer det hele i en fejende flot fest, der indledes med fælles middag. Festerne Det kræver godt forarbejde og ansvarsbevidsthed at holde en god, sjov og sikker fest. Festudvalget planlægger og afvikler de populære HaKa-parties med mad, DJ´s, bands og en god bar, betjent af lærere. Helt rart at se dem i en ny rolle.


Forskellighed og fællesskab Når du træder ind ad døren på Haderslev Katedralskole, bliver du en del af et levende og mangfoldigt skolemiljø. Vi er én skole med to uddannelser, ikke to skoler under ét tag. Men hvad enten du går her i to eller tre år, vil du mærke styrken i det faglige, kreative og sociale netværk.

Der er nok at se til, men det har man sagt ja til, når man er begyndt på en uddannelse. Det kommer jo ikke til én, hvis man sidder med hænderne i skødet. Jeg har valgt min studieretning efter de fag, jeg godt kan lide, fx kan jeg godt lide matematik og synes det er sjovt at lave forsøg. Min studieretning er bred og åbner rigtig mange døre. Nanna, 2.x

Forskellighed er et vilkår, når mange mennesker samles på en skole som vores. Hver elev er en unik person med sin særlige baggrund og personlige historie. Det anerkender vi, men vi forventer samtidig, at du tager ansvar for at lære, og at du gør dig umage i de mange forskellige faglige og sociale fællesskaber, som du skal indgå i.


For Fædreland og Videnskab lidt historie Vores skole har en lang og omtumlet historie. Den har ligget på forskellige adresser og var fra 1864 til 1920 en tysk skole. Ved begyndelsen i 1567 bestod personalet af rektor, konrektor og tre lærere. Vi holder traditionen i hævd og kalder stadig vores vicerektor for konrektor. I lighed med landets øvrige katedralskoler opstod Haderslev Katedralskole i tilknytning til byens domkirke. I årene 1567 til 1854 havde skolen således til huse i en bygning, som du stadig kan se, og som i dag rummer Haderslev Domkirkes kontor. Skolen flyttede i 1854 til Gåskærgade. Kun ti år senere ophørte Haderslev lærde Skole, som den dengang hed, som dansk skole. Samme år genopstod den som Lateinische Schule zu Hadersleben, for

i 1874 at skifte navn til Gymnasium zu Haders-leben. Det hed den frem til 1884, hvor navnet blev Gymnasium und Real - Progymnasium, og derefter hed skolen Königliches Preussisches Gymnasium. I 1920 blev skolen atter dansk som følge af Sønderjyllands genforening med Danmark. Skolen fik ved denne lejlighed sit nuværende navn. Bygningen kan stadig ses lige ved siden af Rådhuset – og når du får øje på Patriae et literis, ved du, at du har fundet den. I 1967 flyttede skolen til sin nuværende adresse på Christiansfeldvej. Indførelsen af hf i august 1972 nødvendiggjorde en udvidelse, som bestod af lokaler til sprog- og musikundervisning, ligesom der blev bygget en ny kantine. Den nye tilbygning stod færdig i 1974.


PSST! ADMINISTRATIONSBACHELOR BIOANALYTIKER ERGOTERAPEUT ERNÆRING OG SUNDHED ERHVERVSSPROG OG IT-BASERET MARKEDSKOMMUNIKATION FYSIOTERAPEUT GRAFISK KOMMUNIKATION JORDEMODER LÆRER MEDIE- OG SONO-KOMMUNIKATION PÆDAGOG PÆDAGOGISK ASSISTENT SOCIALRÅDGIVER SYGEPLEJERSKE

TJEK UCSYD.DK

Outsource dk • www.outsource-dk.com

Du behøver ikke rejse langt efter en god uddannelse - University College Syddanmark ligger lige om hjørnet med 14 attraktive videregående uddannelser. Vi kan ikke garantere dig et job med cigar i mundvigen, men vi kan give dig en uddannelse, der fører til et betydningsfuldt arbejdsliv. Find din uddannelse på ucsyd.dk.

Haderslev Katedralskole  

Magasin om livet på Haderslev Katedralskole

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you