Page 1

Har du Hört... Om som Daniel krigar.... Om Åsa och Christian som bor numera på Skiljemyntsgatan 16B Om Urban som letar barnvagn Om att Magnus kemtvättar.... Att Jonas M fyller 30 1/2 Bernsten fyller 30 28/2 Lolo fyller 30 10/3 Att om Kåren har dålig ekonomi, så kräv inga pengar, efterskänk istället (???) Att Robin Krigar oxå.....

Skepparskapsprov -99 Även inför kommande säsong kommer det bli ett skepparskapsprov i skriftlig form för de som vill ta det smått fantastiska tillfället i akt att gratis få nyttja kårens båtar. Provet kommer vara upplagt på ungefär samma sätt som föregående prov med olika delar beroende på vilka skepparskap man söker. Dock blir inte alla frågorna desamma, det blir mindre ”allmänna” frågor och fler (och svårare) navigationsfrågor. Det är även i år ett krav att skriva och bli godkänd på provet för att få skepparskap. Detta enligt styrelsens

beslut. För skepparskap på Karin gäller att man visat att man kan hantera båten i olika situationer samt att man skall ha genomgått motorkurs nyligen. Då jag, Anders, kommer att vara bortrest en längre tid kan jag dock inte hålla den, motorkursen alltså. Finns intresse från annat håll, hör då av er till mig eller Jimmy. För skepparskap på Späckisen och Ohlsson 22:an skall man även där ha visat sig kunnig i manövrering av båtarna samt ha tillräckliga kunskaper om den materiel som finns ombord. Detta kommer i mån av tid kontrolleras under

pingstlägret -99. Jag kommer kunna nås per e-mail då jag är borta, på adressen: hms.carlskrona@mksit.mil.se dock kan jag bara ta emot text, en sida åt gången. Subject: Germundsson. Befinner mig mellan Assorerna, Västindien, Medelhavet och Sverige. Kontakta dock i första hand Jimmy Börjesson eller Ove Germundsson om ni har frågor.

Hälsningar Skepparskapskommittén genom Anders Germundsson

Om Henrik som är Seniorledare... Att Seniorerna röstade och Henrik var snyggaste...

Visste Du? att Anders G fixat färg från International för 7000:Lack och bottenfärg. att Anders G skickat ut en stor mängd brev om sponsring? att Anders G åker till Västindien med HMS Carlskrona den 4:e januari. att det blir ett skriftligt skepparskapsprov för alla sökande till våren

Skepparskapskommittén informerar Första omgången av det teoretiska provet för skepparskapsansökan inför säsongen 99 kommer gå av stapeln i början av mars månad. Definitivt datum kommer senare.

Regler för skepparskap -99 För samtliga båtar gäller att man skall vara godkänd på det teoretiska provet samt kunna framföra båten på ett bra och säkert sätt. Man skall dessutom vara väl bekant med utrustningen ombord. - Späckisen och Ohlsson 22:an. Inomskärs: Minst 16 år fyllda samt minst förarintyg. Utomskärs (ej Ohlsson 22:an): Minst 18 år fyllda samt minst kustskepparintyg. - Karin: Genomgått motorkurs samt minst förarintyg. Inför säsongen år 2000 kommer krav på att även gamla skeppare genomgår motorkurs minst vartannat år. Gå den redan inför kommande säsong!!! Motorkurs kommer innan pingst.

skepparskap98  
skepparskap98  
Advertisement