Page 1

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA   GIMNAZJUM GMINNEGO W PAKOSŁAWIU ROK SZKOLNY 2009/2010 Zajęcia edukacyjne J. polski Historia Wiedza o społeczeństwie Język obcy I Język obcy II Matematyka Fizyka Chemia Biologia Geografia Muzyka  Plastyka Zajęcia techniczne/Technika Informatyka Wychowanie fizyczne Edukacja dla bezpieczeństwa Zajęcia artystyczne Godz. z wychowawcą

Religia/etyka Razem zaj. obowiązkowe

Z.d.w. język polski  Z.d.w. matematyka Razem

KLASA I 2009/10 2010/11 2011/12

KLASA II Razem 2008/9

2009/10 2010/11

KLASA III Razem 2007/08

2008/9

2009/10

Razem

4 2 ­ 3 2 4 2 2 1 1 1/2 1/2 ­ 1 4 ­ 1 1 2

5 2 1 3 1 4 1 1 2 1 1/2 1/2 1 1 4 ­ ­ 1 2

5 2 1 3 2 4 1 1 1 2 1/2 1/2 1 ­ 4 1 1 1 2

14 6 2 9 5 12 4 4 4 4

4 2 1 3 ­ 4 2 2 1 1

5 2 1 3 ­ 4 1 1 2 1

5 2 1 3 ­ 4 1 1 1 2

14 6 3 9 ­ 12 4 4 4 4

4 2 1 3 ­ 4 2 2 1 1

5 2 1 3 ­ 4 1 1 2 1

5 2 1 3 ­ 4 1 1 1 2

14 6 3 9 ­ 12 4 4 4 4

3

1

1

1

3

1

1

1

3

2 2 12 1 2 3 6

­ 1 4 ­ ­ 1 2

1 1 4 ­ ­ 1 2

1 ­ 4 ­ ­ 1 2

2 2 12 ­ ­ 3 6

­ 1 4 ­ ­ 1 2

1 1 4 ­ ­ 1 2

1 ­ 4 ­ ­ 1 2

2 2 12 ­ ­ 3 6

31 1/2*

31 1/2*

31 1/2*

94

1/2*

1/2*

1/2*

3*

29 1* 1*

30 1* 1*

29 1* 1*

88 3* 3*

29 ­ 1*

30 1* 1*

29 1* 1*

88 2* 3*

32

32

33

97

31

32

31

88+6*

30

32

31

88+5*

* ­ godziny do dyspozycji dyrektora Plan nauczania zaopiniowano pozytywnie na radzie pedagogicznej w dniu …………………….


Szkolny Plan Nauczania Gimnazjum w Pakosławiu 2009  

Szkolny Plan Nauczania Gimnazjum w Pakosławiu 2009

Advertisement