Η μουσικοπολιτεία της κυρίας Σολεδάρ 2η έκδοση

Page 1

Η Μουσικοπολιτεία της κυρίας Σολεδάρ


Θ ε ώ ν η Ν . Μ π ε ν το ύλη Ε ι κ ο ν ο γρ ά φ η σ η : Α γγελική Μπόζου

I S M N : 9 7 9 - 0 - 8 0 1151-54-4 2η έκδοση © 2 0 0 9 - 2 0 1 4 Ν ίκος Θερμός - Εκδόσεις Fagottobooks

Ε π ι φ υ λ ά σ σ ο ν τα ι ό λ α τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η ολική ή η μερική αναπαραγωγή του βιβλίου, μ ε ο π ο ι ο δ ή π ο τ ε μ έ σο, χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

Ε ξ ώ φ υ λ λ ο : Κ α τ ε ρ ί να Ξένου Η λ ε κ τρ / κ η Σ ε λ ι δ οποίηση: Χρύσα Οικονομάκη - Ντίνα Αθανασοπούλου

ΚΕΝΤΡΙΚΟ Β α λ τ ε τ σ ί ο υ 1 5 , 1 06 80 Αθήνα Τη λ : 2 1 0 . 3 6 4 5 1 47 Φ α ξ : 2 1 0 . 3 6 4 5 1 49 Υ Π Ο Κ Α ΤΑ Σ ΤΗ Μ Α Ζ α κ ύ ν θ ο υ 7 , 3 1 1 00 Λευκάδα Τη λ & Fa x : 2 6 4 5 0.21095 e m a i l : i n f o @ f a g o t tobooks.gr w w w . f a g o t t o b o o k s.gr


Καλώς ήρθατε παιδιά στη συναρπαστική μας

ΜΟΥΣΙΚΟΠΟΛΙΤΕΙΑ! Μαζί θα παίξουμε, θα διασκεδάσουμε και οι ήρωές μας θα φροντίσουν να σας μάθουν πολλά μυστικά από τη Θεωρία της Μουσικής, ώστε να μπορείτε να επικοινωνείτε εύκολα μαζί τους.

Καλή διασκέδαση λοιπόν...

Για να λάβετε δωρεάν το πρώτο μουσικό επιτραπέζιο παιχνίδι γνώσεων με τίτλο “Το κλειδί της Μουσικοπολιτείας” βασισμένο στο βιβλίο, στείλτε μας απλώς το email σας για να σας το στείλουμε άμεσα. Το επιτραπέζιο το εκτυπώνετε κατευθείαν μαζί με τις κάρτες του σε χαρτόνι της αρεσκείας σας με βοήθεια τις οδηγίες που θα σας αποσταλούν.


Περιεχόμενα Το παντοπωλείο της Ντόρας  5 H Ρένα και η γάτα της η ζαχαρένια  6 Η Μιμίκα  7 Η Φανή  8 Η Σολεδάρ  9 Η Λάρα, η παιχνιδιάρα  10 Η Σίσσυ  11 Επανάληψη στις 7 κυρίες της Μουσικοπολιτείας  12 Ο πύργος των πέντε κυριών  14 Θεωρία: Το πεντάγραμμο  15 Θεωρία: Το κλειδί του Σολ  16 Το κλειδί του Σολ και η κυρία Σολεδάρ  17 Θεωρία: Οι νότες στις γραμμές  19 Μια βόλτα στα γραφεία και τα καταστήματα της Μουσικοπολιτείας  24 Θεωρία: Νότες στα διαστήματα  25 Θεωρία: Τα διαστήματα  26 Μια βόλτα για ψάρεμα στην παραλία της Μουσικοπολιτείας  29 Τα ψαράκια των πέντε κυριών  30 Θεωρία: Οι βοηθητικές γραμμές  31 Η φάρμα της Μουσικοπολιτείας  34 Τράπεζα Μουσικοπολιτείας  39 Τα χαρτονομίσματα της τράπεζας  40 Mια βόλτα στο ζαχαροπλαστείο  40

Θεωρία: Οι αξίες των φθογγόσημων  41 Τα κέρματα της τράπεζας  44 Θεωρία: Τα όγδοα και τα δέκατα έκτα  45 Οι κυρίες Σίσσυ, Μιμίκα και Ρένα στο παΝΤΟπωλείο της ΝΤΟρας  47 Θεωρία: Το μέτρο και η μετρική ένδειξη  48 Μια στάση για καφέ  53 Θεωρία: Οι παύσεις  54 Μέρα προσφορών στο παντοπωλείο της Μουσικοπολιτείας  58 Θεωρία: Η στιγμή διαρκείας  59 Ζαχαροπλαστείο «Ο ΛΑκης»  61 Θεωρία: Το ελλιπές μέτρο  62 Κατάστημα ρούχων “Τα διδυμάκια”  64 Θεωρία: H σύζευξη διαρκείας  65 Μια βροχερή μέρα στη Μουσικοπολιτεία  67 Θεωρία: Η σύζευξη προσωδίας  68 Ο παπαγάλος του εμπορικού κέντρου  70 Θεωρία: Τα σημεία επανάληψης  71 Στο γυμναστήριο του κυρίου Φαφλατά  73 Οι πέντε κύριοι στο γυμναστήριο “Φαφλατά”  74 Θεωρία: Οι νότες στις γραμμές στο κλειδί του Φα  75 Οι τέσσερις κύριοι στα καταστήματα και τα γραφεία τους  78 Θεωρία: Οι νότες στα διαστήματα στο κλειδί του Φα  79 Επανάληψη στο κλειδί του Σολ και του Φα  81 Επίτιμος δημότης της Μουσικοπολιτείας!  83


Τ ο πα ΝΤΟ πωλείο της Ν Τ Ορ α ς

Στο πανΝΤΟπωλείο της η ΝΤΟ ρα έχει όλα τα καλά και οι γείτονες πηγαίνουν να ψωνίσουν τακτικά. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά τους δίνει, μα δεν είναι ακριβά, όσο - όσο τα χαρίζει και δεν παίρνει και λεφτά!

Απ’ τη Σ αΝΤΟρίνη είναι και την αγαπά πολύ, ονειρεύεται να πάει κά ποια μέρα στο νησί. l Χ ρ ω μ ά τ ι σ ε τ ο π α Ν ΤΟ π ω λ ε ί ο τ η ς Ν ΤΟ ρ α ς !

Η ν ό τ α ΝΤΟ: σ υ μ π λ ή ρ ω σ ε τ ο π ε ν τ ά γ ρ α μ μ ο μ ε ν ό τ ε ς ν τ ο !

5


Η ΡΕνα και η γάτα τη ς η ζ α χ αΡ Ε ν ι α Στον πύργο μένει η ΡΕνα με τη γάτα της τη ΖαχαΡΕνια, που όλη την ώρα νιαουρίζει και τους γείτονες ζαλίζει! Αυτοί όμως την αγαπούν πολύ γιατί λεν’ πως έχει μουσικό αυτί. Έτσι μόλις ακούσει απ’ τα δωμάτια, νότες, ρυθμό και μουσική αφήνει τη γωνιά της και τ ΡΕ χει να κρυφτεί μόνη της να απολαύσει υπέροχη μουσική!

l Ζ ω γ ρ ά φ ι σ ε τ ο δ ω μ ά τ ι ο τ η ς Ρ έ ν α ς

και έπειτα χρωμάτισε την εικόνα. Η ν ό τ α ΡΕ : σ υ μ π λ ή ρ ω σ ε τ ο π ε ν τ ά γ ρ α μ μ ο μ ε ν ό τ ε ς ρ ε !

6


Η ΜΙ μίκα Η κυρία ΜΙμίκα που μένει στον ΠΡΩΤΟ όροφο της πυργοπολιτείας γεννήθηκε στο ΜΙλάνο της Ιταλίας. Είναι παντρεμένη με τον κύριο ΜΙχάλη και έχουν δύο παιδιά τη ΜΙκαέλα και το ΜΙλτιάδη.

Μπορείς να ζωγραφίσεις δίπλα μου την οικογένειά μου;

Έχει σπουδάσει χη ΜΙκός, μα δεν ασχολείται τακτικώς. Συνήθως βρίσκεται στα μαγαζιά και διαλέγει δώρα, ρούχα και γλυκά για τα δυο της τα παιδιά. Είναι όμορφη πολύ με το μαύρο το μαλλί και τα πράσινά της μάτια που κοιτάνε σαν γατί!

Η ν ό τ α ΜΙ : σ υ μ π λ ή ρ ω σ ε τ ο π ε ν τ ά γ ρ α μ μ ο μ ε ν ό τ ε ς μ ι !

7


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.