Programmaboekje 2018

Page 1

Europees Muziekfestival voor de Jeugd vzw (European music Festival for young people)

EFFE LABEL 2017-2018


WELKOM

Beste deelnemers, genodigden en bezoekers, Het Europees Muziekfestival voor de Jeugd in Neerpelt (EMJ) is verheugd om duizenden jongeren van 23 nationaliteiten te mogen ontvangen in Neerpelt. Europa heeft na enkele beproevingen beseft dat, naast een open markt, cultuur en identiteit onmisbare bouwstenen zijn. Een gegeven waar ons Festival al 66 jaar aan werkt. “Jongeren stimuleren om in een koor te zingen” blijft de belangrijkste missie van dit Festival. Maar zingen in een koor is meer dan klanken die in harmonie in elkaar opgaan. Het gevoel van samenhorigheid moeten wij optimaal stimuleren om onze jeugd te laten voelen dat wij met zijn allen wel degelijk in harmonie en met respect voor elkaar kunnen samenleven. Ons Festival wil in deze een toonaangevende rol spelen. In het kader van de 100ste verjaardag van het einde van WO I heeft het Europees Muziekfestival voor de Jeugd haar plichtwerken opgedragen aan dit thema. Maar wij willen dit heuglijk feit graag extra vorm geven door een internationaal koor samen te stellen en deel te laten nemen aan de “Last Post” ceremonie in Ieper. Deze plechtigheid gedenkt reeds vele jaren de gesneuvelden uit de Common Wealth en andere landen, allen gestorven voor vrijheid en waarden in Europa. De Last Post is normaal een signaal voor het einde van de dag. Maar elk dageinde is eveneens de voorbode van een nieuwe dag vol met nieuwe opportuniteiten. Wij willen graag met onze deelnemers bijdragen aan deze positieve boodschap. Op maandag 30 april zal dan ook een grote delegatie bestaande uit negen deelnemende koren afreizen naar Ieper om aldaar verschillende dagconcerten en de “Last Post” te verzorgen. Het hele bestuur is ervan overtuigd dat wij met al onze deelnemers en partners naast dit uniek event eveneens een gevarieerd programma kunnen aanbieden voor elke muziekliefhebber. Wij hopen u dan ook te mogen ontvangen op een van onze vele concerten of activiteiten. Het Festival dankt de Europese Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap, de Provincie Limburg, de Gemeente Neerpelt, de diverse sponsors, de vrienden van het Festival en de vele vrijwilligers voor hun structurele ondersteuning en sympathie. Veel luistergenot!

Rutger Nuyts Voorzitter Europees Muziekfestival voor de Jeugd Neerpelt 1


WELCOME

My dear participants, guests and visitors, The European Music Festival for Young People in Neerpelt (EMJ) is delighted to welcome thousands of youngsters from 23 nationalities in Neerpelt. After a few ordeals, we, in Europe have realized, that, in addition to an open market, a “cultural identity” is indispensable. An item that our Festival is working on for 66 years now. The main mission of our Festival will always be to “encourage young people to sing in a choir”. But singing in a choir is so much more than sounds, blending in harmony. We must show our youngsters that a feeling of unity and togetherness needs to be stimulated, to make them feel that we can indeed live in harmony and mutual respect. In this, our Festival wants to play a leading role. Bearing in mind the 100th anniversary of the end of World War I, the European Music Festival for Young People has dedicated its mandatory works to this theme. Also, in order to emphasize this joyful event, EMJ is putting together an international choir to participate in the “Last Post” ceremony in Ypres. Since many years now, this ceremony commemorates those from the Common Wealth and other countries, who gave their lives for freedom and values in Europe. Normally, the “Last Post” indicates the end of the day. Then again, every end of the day is also a prelude of a new day, full of new opportunities. We wish to contribute to this positive message. Therefor a significant delegation, consisting of nine participating choirs, will travel to Ypres on Monday, April 30th, in order to attend to various day concerts as well as the “Last Post”. The entire board is convinced, that, next to this unique event, we can offer a versatile program with all our participants and their partners for every music amateur. This is why we hope to be able to welcome you at one of our many concerts or activities. The Festival would like to express its gratitude to the European Community, the Flemish Community, the Province of Limburg, the Neerpelt City council, the many sponsors, friends of the Festival and the many volunteers for their structural support and sympathy. Enjoy!

Rutger Nuyts President European Music Festival for Young People, Neerpelt 2


HERKOMST VAN DE GROEPEN ORIGIN OF THE GROUPS België/Belgium (BE)

Antwerpen (2), Borgerhout (3), Deinze, Ekeren (2), Genk (3), Gent, Heldergem, Kessel-Lo (2), Laakdal (2), Leuven, Lier, Maaseik (2), Neerpelt (3), Overpelt, Overpelt-Waren, Schaerbeek, Sint-Niklaas (2), Westmalle, Zonhoven

Duitsland/Germany (DE)

Heidenheim an der Brenz, Montabaur, Overpelt-Waren, Solingen (2)

Ecuador/Ecuador (EC)

Quito

Estland/Estonia (EE)

Tallinn (2)

Finland/Finland (FI)

Helsinki (2)

Frankrijk/France (FR)

Yvetot

Hongarije/Hungary (HU)

Székesfehérvár

Israël/Israel (IL)

Jezreel Valley

Italië/Italy (IT)

Nabrežina

Letland/Latvia (LV)

Ozolnieki

Macedonië/Macedonia (MK)

Tetovo

Nederland/The Netherlands (NL)

Beek, Den Haag, Ede, Enschede, Gouda, Swartbroek, Ulft, Utrecht, Weert

Oekraïne/Ukraine (UA)

Kiev (2), Vyshgorod

Oostenrijk/Austria (AT)

Dornbirn, Lingenau, Lingenau Bregenzerwald

Polen/Poland (PL)

Bydgoszcz

Rusland/Russia (RU)

Yekaterinburg (2)

Servië/Serbia (RS)

Novi Sad

Slovenië/Slovenia (SI)

Ajdovščina, Nazarje, Planina pri Sevnici

Slovakije/Slovakia (SK)

Kosice (3), Púchov

Spanje/Spain (ES)

Fuenlabrada, Langreo (2), Narón

Tsjechische Republiek/ Czech Republic (CZ)

Brno (2), Hradec Králové, Liberec (3), Náchod, Olomouc, Praag

Turkije/Turkey (TR)

Ordu, Tekirdağ

Zwitserland/Switzerland (CH)

Luzern

3


BESTUUR BOARD MEMBERS LEDEN VAN HET KERNBESTUUR / CORE BOARD MEMBERS Voorzitter/President

Rutger NUYTS

Vicevoorzitter/Vice president

Frans ULENS

Secretaris/Secretary

Stijn PHILIPPE

Penningmeester/Treasurer

Ruud LODEWYKS

Coรถrdinator/Coordinator

Gerd THEUNIS

Kernbestuurslid/Core board member Marianne CROISIAUX LEDEN VAN HET BESTUUR / BOARD MEMBERS Erevoorzitters/Honorary presidents

Peter BERBEN Jan CONINX Lambert VINKEN Koen DOMEN Inge DONCKERS Leon HOUBEN Erwin SCHUURMANS Ton STRIJBOSCH Wout SWINNEN Niels VALKENBORGH Arnout VAN BAELEN Inge VANDERLOOY Nadine VANDERSTUKKEN Yvo VANLESSEN Cecile VINKEN Miche VINKEN Georgette WINTERS

Stafmedewerksters/Staff assistants Michelle CUYVERS Chris HERMANS Els ROMMES

4


VASTE MEDEWERKERS VAN COMITÉS COMMITTEE MEMBERS Sara ALDERS Rueben BECKERS Annemie BIJNENS Johan BLOEMEN Diane BLOEMEN Wout BODVIN Dennis BOLLEN Hilde BORMANS Kris CEUSTERS Annick COELMONT Kristiaan ESCH Marc FAES Ricardo FERNANDEZ Ine GEERS Kris GEYSELS Pieter GERMEYS Maurice KOHLEN Jens LODEWYKS Jorien LOOS Michel MELOTTE Daniëlle MODHVADIA

Dirk-Jan NOTTEN Brigitte OVERSTEYNS, coördinator project Ieper Femke PLESSERS Siene RABIJNS Leen RENCKENS Rik RENCKENS Gijs SCHILDERMANS Josee SCHILDERMANS Theo SCHILDERMANS Janique SMETS Bart SWUSTEN Wout VALKENBORGH Noel VANDEKERKHOF Ilse VANDERLOCHT Dony VANDEWEYER Mieke VANDIJCK Miriam VAN ENGELEN Jan VERHEYEN Nadia VERHOEVEN

LEDEN VAN OBLIGATO: MEMBERS OF OBLIGATO Frits CELIS-TEUNIS

Lucie MICHIELS

Kris CEUSTERS

Rita SPOOREN

Thérèse CUYPERS

Hilde VAN DEN BOSSCHE-MOUSKY

Jan DE LAAT

Jacky VANDEWEYER

Lida DE LAAT

Irène VAN HOUDT

Leo DOMEN

Jef VERBEEK

Marcel DOMEN

Mia VOETS

Lisette DREESEN

Gunter WINTERS

Laura KEUNEN

5


JURYLEDEN JURY MEMBERS Kari Ala-Pöllänen Espoo – Finland Kari Ala-Pöllänen behaalde zijn diploma leraar en studeerde muziekwetenschap en orkest- en koorleiding. Hij is een veelzijdig muzikant en dirigent en was muziekleraar, muzikant, dirigent, koorzanger, componist en schrijver van muziekboeken. Momenteel is hij artistiek directeur, jurylid, gastdirigent en lector in Finland en het buitenland. Ook is hij voorzitter van het IFCM Songbridge artistiek comité. Kari Ala-Pöllänen graduated as a school teacher and studied musicology and orchestral and choral conducting. He is a versatile musician and conductor and has acted as music teacher, musician, conductor, chorister, composer and writer of music books. He is artistic director, jury member, guest conductor and lecturer in Finland and abroad. He is also chairman of the artistic committee of the IFCM Songbridge. https://fi.wikipedia.org/wiki/Kari_Ala-P%C3%B6ll%C3%A4nen

Jo Annemans Merksem – België Jo Annemans studeerde notenleer, gitaar, voordracht en toneel en vervolmaakte autodidactisch zijn muzikale kennis in de populaire vorm van het meerstemmig zingen. Hij is zangerarrangeur van de pop-a-capellaformatie “Voice Male” en zong met hen meerdere shows in binnen- en buitenland (o.a. Europa Cantat). Hij is een veelgevraagd docent voor nationale en internationale workshops en jurering in wedstrijden en festivals in binnen- en buitenland (o.a. EMJ, Balk Top festival). Jo Annemans studied music theory, guitar, speech and drama. Self-taught, he perfected his musical knowledge, in the popular polyphonic singing. He acts as singer-arranger of the pop acapella band “Voice Male” and sang on several shows with them at home as well as abroad (i.a. Europa Cantat). He is frequently asked as lecturer for national and international workshops and as jury member at competitions and festivals in Belgium and abroad (i.a. EMJ, Balk Top festival). www.joannemans.be

Luc Anthonis* Antwerpen – België Luc Anthonis is docent koordirectie aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen. Hij is dirigent, gastdirigent en jurylid in binnen- en buitenland. Luc Anthonis teaches choral direction at the Royal Conservatory in Antwerp. He is conductor, guest conductor and jury member in Belgium and abroad.

6


JURYLEDEN JURY MEMBERS Kurt Bikkembergs Stevoort – België Kurt Bikkembergs kan bogen op jarenlange ervaring als dirigent en componist met een grote voorliefde voor de hedendaagse koormuziek. Als neoconservatief herkent en aanvaardt hij de verworvenheden en kwaliteiten uit het verleden zonder de positieve verwezenlijkingen van de huidige generatie uit het oog te verliezen. Evenwel verliest hij zichzelf niet in maatschappelijkeconomische valkuilen. Je leven ten dienste stellen van de muziek en mensen – die willen kennismaken met de muziek – is het mooie leidmotief. Bikkembergs werkt graag met jongeren (van geest) die de muziek centraal willen stellen in hun leven, tijdens concerten en bij uitvoeringen om luisteraars schoonheid te laten ervaren. Dit houdt dus onvermijdelijk zelfstudie, - reflectie en –ontwikkeling in; zowel bij de leiding als bij de uitvoerders. Kurt Bikkembergs builds on years of experience as a conductor and composer with a particular fondness for contemporary choir music. Being a neoconservative, he recognizes and accepts the attainments and qualities of music and society from the past, without losing sight of the current generation’s achievements. In addition to this, he consciously resists socioeconomic pitfalls, like the unreliability of present-day media. Devoting his life to the service of music and of people who want to learn about music is his primary motive. Bikkembergs likes to work with people who are young at heart, who want to put music first in their lives and during concerts, to let the listener experience beauty. This inevitably means self study, self reflection and self development, both for those in charge and for those who perform. www.montefagorum.be Timothy Brown Cambridge – Verenigd Koninkrijk Timothy Brown kreeg zijn eerste kooropleiding in Westminster Abbey en als lid van het “King’s College choir”, Cambridge. Van 1979 tot 2010 was hij dirigent van het gerenommeerd “Clare College Chapel choir”, in Cambridge. Gedurende meerdere jaren dirigeerde hij het “Cambridge University Chamber Choir” en, sinds 1994, ook het professionele, in Londen gevestigde kamerkoor “English Voices”. Van 2011 tot 2016 was hij oprichtend-dirigent van de “Sing-Akademie” in Zürich, Zwitserland. Hij dirigeert concerten en workshop over de gehele wereld en recent nog in Thailand, Griekenland, de VS en Israël. Timothy Brown received his initial musical training as a chorister at Westminster Abbey and as a member of the “King’s College choir”, Cambridge. From 1979 to 2010 he was Director of the renowned “Clare College Chapel Choir”, in Cambridge. For many years he conducted the “Cambridge University Chamber Choir” and, since 1994, also the professional, London-based chamber choir, “English Voices”. From 2011 to 2016 he was the founder-conductor of the “Zürcher Sing-Akademie” in Switzerland. He directs concerts and workshops all over the world, most recently in Thailand, Greece, the USA and Israel. Erika Budai* Leuven – België Erika Budai studeerde voor beroepsmusicus aan het Lemmensinstituut in Leuven en aan het Koninklijk Conservatorium in Brussel. Zij is docente harmonieleer en muziekcompositie aan het Conservatorium in Leuven en actief als componiste. Ze wordt als jurylid regelmatig gevraagd op nationale en internationale festivals en compositiewedstrijden en is bestuurslid van het Béla Bartók archief in Brussel. Erika Budai studied for professional musician at the “Lemmensinstituut” in Louvain and at the Royal Conservatory in Brussels. She teaches harmony and music composition at the Conservatory in Louvain and is active as composer. She is a regular member of the jury at national and international festivals and composition contests and is board member of the Béla Bartók archive of Brussels. www.erikabudai.com 7


JURYLEDEN JURY MEMBERS Ludo Claesen Hasselt – België Ludo Claesen studeerde percussie, muziekschriftuur, compositie en koor- en orkestdirectie aan het Lemmensinstituut van Leuven en het Vlaams Muziekconservatorium van Antwerpen. Hij doceerde 36 jaar lang polyfonie en orkestspel aan LUCA-ARTS Leuven. Momenteel doceert hij koordirectie aan de Hogeschool Zuyd - Conservatorium Maastricht en aan het Stedelijk Conservatorium Hasselt. Hij is componist, dirigent, docent en jurylid in binnen- en buitenland. Ludo Claesen studied percussion, notation, composition and choral- and orchestral conducting at the “Lemmensinstituut” in Louvain and the Flemish Music Conservatory in Antwerp. He taught for 36 years polyphonics and orchestration at the LUCA-ARTS Louvain. Currently he teaches choir conducting at the “Hogeschool Zuyd - Conservatorium Maastricht” and at the Conservatory Hasselt. He is composer, conductor, teacher and jury member in Belgium and abroad. www.claesenlmmi.be

Alain Craens De Klinge – België Alain Craens studeerde aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium Antwerpen en Brussel, waar hij verschillende diploma’s behaalde waaronder “meester in muziek” (compositie) met de grootste onderscheiding. Als musicus was hij solo hoboïst in de Vlaamse Kameropera en het Vlaams Kamerorkest. Nu is hij artistiek directeur en docent aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Hij ontving de prijs Paul Gilson voor harmonie, de prijs A. De Vleeshouwer voor compositie en tweemaal de Cantabile-prijs voor compositie. In 2018 werd hij genomineerd door Sabam in de categorie “hedendaagse muziek”. Hij schreef werken voor het Nationaal Orkest van België, I SOLISTI, Vlaams Sinfonietta, het Roeland Hendrikx Ensemble, het Europees Muziekfestival voor de Jeugd Neerpelt, e.a.. Alain Craens studied at the Royal Flemish Conservatory of Antwerp and Brussels, where he obtained several diplomas including “Master of Music” (composition) with the greatest distinction. As musician, he was solo oboist in the Flemish Chamber opera and the Flemish Chamber Orchestra. Currently he is artistic director as well as teacher at the Royal Conservatory of Antwerp. Prizes he achieved are: “Paul Gilson” for harmony, “A. De Vleeshouwer” for composition and twice the “Cantabile” prize for composition. In 2018, he was nominated by Sabam in the category “contemporary music”. He wrote works for the Belgian National Orchestra, I SOLISTI, Flemish Sinfonietta, the Roeland Hendrikx Ensemble, the European Music Festival for Young People in Neerpelt, a.o.. www.alaincraens.com John Damsma* Groningen – Nederland John Damsma studeerde cello, schoolmuziek en orkestdirectie aan het Conservatorium te Groningen. Hij is internationaal actief als arrangeur en dirigent en heeft zich toegelegd op lichte muziek en het opleiden van koordirigenten. Hij is medeauteur over de ontwikkeling van het muziekonderwijs, gastdocent en jurylid tijdens binnen- en buitenlandse festivals en wedstrijden. John is artistiek leider en landelijk juryvoorzitter van het Nederlands Koor Festival. John Damsma studied the cello, school music and orchestra conducting at the Conservatory of Groningen. He is internationally active as arranger and conductor and concentrates on light music and educating choir conductors. He is a co-author for the development of school music, a guest lecturer and a jury member at festivals in the Netherlands and abroad. John is artistic leader and national jury president at the Dutch Choir Festival. www.johndamsma.nl

8


JURYLEDEN JURY MEMBERS Hendrik Derolez Gent - België Hendrik Derolez is sinds 1989 verbonden aan de “Opera Ballet Vlaanderen” te Gent en Antwerpen. Als koorrepetitor werkte hij jarenlang met gerenommeerde koordirigenten. Hij werd koorleider van het Kinderkoor van de Vlaamse Opera bij hun start in 1991. Deze groep van jonge kinderen is uitgegroeid tot een uitmuntend koor dat vele stijlen beoefent en regelmatig wordt geëngageerd door befaamde Belgische orkesten. Hendrik gelooft dat dit mooie resultaat ligt in het nastreven van een natuurlijke techniek, maximale voorbereiding en het individueel responsabiliseren van elk zangertje. Ever since 1989, Hendrik Derolez is connected to the “Opera Ballet Vlaanderen” in Ghent and Antwerp. As choir tutor, for years he worked with highly valued choir conductors. Right from the start of the Flemish Opera Children’s Choir, in 1991, he became their conductor. This group of young children evolved into an excellent choir, that now practices many styles and is regularly committed by famous Belgian orchestras. Hendrik likes to believe that this successful result comes from pursuing a natural technique, maximum preparation and individual responsibility of each singer. Johannes Dewilde Gent – België Johannes Dewilde profileert zich in de muziekwereld als pedagoog, docent, trompettist en koordirigent. Hij behaalde een master in de muziektheorie, een bachelor als uitvoerend muzikant en een master in de koordirectie aan de Conservatoria van Gent en Antwerpen. Hij geeft les aan de AMWD in Gent, waar hij ook het kinder- en jeugdkoor dirigeert en is ook als docent verbonden aan de Artevelde Hogeschool. Hij is sinds 2012 dirigent van het (inter)nationaal bekroond jong dameskoor Amarenthe. Ook met zijn gemengd vocaal ensemble Saevus viel hij reeds in de prijzen. In 2017 ontving hij in Rome de ‘conductor prize for outstanding achievements’. Johannes Dewilde in the music world presents himself as a pedagogue, teacher, trumpeter and choir conductor. He holds a master in music theory, a bachelor as performing musician and a master’s degree in choral conducting at the Ghent and Antwerp Conservatories. He teaches at the AMWD in Ghent, where he also acts as director at the children’s and youth choir. He also teaches at the ‘Artevelde Hogeschool’. Since 2012 he acts as conductor of the (inter)nationally awarded young women’s choir “Amarenthe”. With his mixed vocal ensemble “Saevus” he also won several prizes. In 2017, he received the ‘conductor prize for outstanding achievements’ in Rome. http://amarantheoudenaarde.be/

Margrethe Ek Moss – Noorwegen Margrethe Ek dirigeert vanaf haar 14 jaar, studeerde master in zingen, muzikale uitvoering en presentatie en behaalde een diploma in directie aan de Noorse muziekacademie. Ze werkt momenteel als hoofd van de afdeling Muziek-Dans-Drama en als docent aan de “Kirkeparken videregående skole” in Moss. Ze werkte gedurende 11 jaren aan de universiteit van Oslo in de departementen zang en directie en dirigeerde verschillende internationaal bekroonde en hooggewaardeerde vocale en instrumentale ensembles. Vandaag dirigeert ze het in 2010 opgerichte “Moss Ensemble Consensus”. Margrethe Ek started conducting at the age of 14, studied master in singing, music performance and presentation and received a diploma in conducting at the Norwegian Academy of Music. She currently works as head of the Music-Dance-Drama department and as professor at “Kirkeparken videregående skole” in Moss. She worked for 11 years at the University of Oslo within the subjects of song and conducting and has conducted several internationally awarded and highly valued vocal and instrumental ensembles. Today she conducts the in 2010 founded “Moss Ensemble Consensus”. www.margretheek.no 9


JURYLEDEN JURY MEMBERS Inge Feyen Halle (Saale) – Duitsland Inge Feyen verwierf reeds vele muzikale ervaringen in koorleiding, orgelspel, zang en pedagogiek. In 2012 ontdekte ze het “Lichtenberger Institut” en is ze sindsdien vol vuur voor deze manier van werken. Sinds 2017 onderricht ze dan ook volgens deze Lichtenberger methode, een methode die ze nu als basis van haar werking toepast in de zangschool van Halle, Duitsland. Inge is er sinds 2016 actief als koorleider en heeft er daarenboven ook de leiding. Inge Feyen already acquired many musical experiences in choral conducting, organ playing, singing and pedagogy. In 2012, she discovered the “Lichtenberger Institut” and ever since, has been thrilled about this way of working, which is why since 2017, she teaches according to this Lichtenberger method. Already this method is the basis of operation in the singing school of Halle, Germany where Inge acts as choral conductor since 2016 and in addition, acts as principal of this singing school. https://www.mz-web.de/halle-saale/inge-feyen--eine-belgierin-in-halle-24238926 Masis Aram Gözbek Istanbul - Turkije Masis Aram Gözbek studeerde wiskunde aan de Boğaziçi Universiteit en compositie aan de Yildiz Technische Universiteit en de Mimar Sinan Universiteit voor Schone Kunsten. Hij nam deel aan talloze competities, festivals en meesterklassen over de hele wereld en studeerde bij hooggewaardeerde dirigenten en componisten. Hij won internationale prijzen waaronder twee ‘World Championship Awards’, de ‘Young Conductor Special Award’, ‘The Most Successful Young Person Award’ en in Turkije ‘The Music Entrepeneur of the Year’. Hij werd met het ‘Boğaziçi Jazz Choir’ uitgenodigd naar de meest prestigieuze festivals en is oprichter en artistiek directeur van zowel dit als van het ‘Boğaziçi Youth Choir’ en de ‘MAGMA’ koren. First Masis Aram Gözbek studied mathematics at Boğaziçi University, then composition at Yıldız Technical University and Mimar Sinan Fine Arts University. He attended countless competitions, festivals and master classes all over the world and studied with highly regarded conductors and composers. He won international prizes including two ‘World Championship’ awards, the ‘Young Conductor Special Award’, ‘The Most Successful Young Person’ award and ‘The Music Entrepreneur of the Year’ in Turkey. He was invited to prestigious festivals with the Boğaziçi Jazz Choir and is the founder and artistic director of this as well as the Boğaziçi Youth Choir and the MAGMA Choirs. https://www.facebook.com/masisaramgozbek/ Maria Gamborg Helbekkmo Bergen - Noorwegen Maria Gamborg Helbekkmo is professor emeritus aan de “Bergen University College” voor de vakken koordirectie, piano en solozang. Ze doceerde eveneens gehoortraining aan “The Royal Academy of Music” in Oslo en gaf masterclasses in verschillende landen. Opgeleid als pianiste, zangeres en dirigente, kreeg ze erkenning als muzikante en docente en is ze vooral bekend voor haar werk met het “Bergen Symphony Choir” en het hooggewaardered dameskoor “Voci Nobile”. Ze is erelid van de Noorse vereniging van koordirigenten en werd onderscheiden met de “H.M. The King’s Medal of Merit in Gold” voor haar educatieve en artistieke bijdrage aan de Noorse muziek. Maria Gamborg Helbekkmo is professor emeritus at the Bergen University College, for the subjects choir conducting, piano and solo voice. She also taught ear-training at The Royal Academy of Music in Oslo and has given master-classes in several countries. Educated as a pianist, singer and conductor, she gained recognition as a musician and teacher and is especially known for her work with the Bergen Symphony Choir and the highly awarded female choir Voci Nobili. She is a member of honor in the Norwegian Conductor’s Society and was awarded H.M. The King’s Medal of Merit in Gold for her educational and artistic contribution to the Norwegian music. https://www.facebook.com/maria.helbekkmo 10


JURYLEDEN JURY MEMBERS Sabine Haenebalcke* Vloesberg – Belgie Sabine Haenebalcke heeft er een carrière als pianodocente aan MUDA-Gent opzitten. Daarnaast dirigeert zij sedert tientallen jaren diverse koren en ensembles en is ze een veelgevraagd stemen directiecoach. Zij is jurylid van binnen- en buitenlandse koorwedstrijden en –tornooien. Sabine Haenebalcke has had a career as piano teacher at MUDA-Ghent. In addition, for some 10 years now, she conducts several choirs and ensembles and is frequently asked as voice- and conducting coach. She is a jury member of national and international choir competitions and tournaments. http://www.toonoptoon.be/page/2/dirigent

Lukáš Matoušek Tehov u Řičan – Tsjechische Republiek Lukáš Matoušek studeerde klarinet, directie en compositie aan het Conservatorium van Praag en de “Janáček Academy of Performing Arts”. Hij was muzikaal directeur en redacteur van de Nationale Radio in Praag en programmadirecteur van het Praagse Symfonieorkest. Hij is componist, artistiek directeur en lector aan de “Academy of Performing Arts” in Praag en is gastlector en jurylid in binnen- en buitenland. Lukáš Matoušek studied the clarinet, conducting and composition at the Prague Conservatory and Janáček Academy of Performing Arts. He was musical director and editor of the Czech Radio in Prague and program director of the Prague symphony orchestra. He is composer, artistic director and prelector at the Academy of Performing Arts in Prague. He is guest lecturer and member of the jury in the Czech Republic and abroad. http://www.musicbase.cz/composers/618-matousek-lukas/

PierAngelo Pelucchi Bergamo – Italië PierAngelo Pelucci studeerde piano, compositie, zangdidactiek, clavecimbel, lyrische zang, koormuziek en orkestbegeleiding aan de conservatoria van Verona, Bologna, Bari, Salzburg en Wenen. Hij is professor aan het conservatorium van Brescia, opera- en symfonisch dirigent, workshopdocent voor Italiaanse operadirectie, hoofddirigent van het jeugdorkest “Academia Symphonica of Udine” en jurylid in binnen- en buitenlandse wedstrijden en festivals. PierAngelo Pelucci graduated in piano, composition, didactic of singing, harpsichord, lyrical singing, choral music and orchestral conducting at the Conservatories of Verona, Bologna, Bari, Salzburg and Vienna. Professor at the Conservatory of Brescia, he is an opera and symphonic conductor, workshop teacher of Italian opera conducting; chief conductor of the youth orchestra “Academia Symphonica of Udine” and juror at Italian and foreign contests and festivals.

11


JURYLEDEN JURY MEMBERS Josep Prats Barcelona – Spanje Josep Prats studeerde zang, muziekwetenschap, harmonie, contrapunt, fuga en koorleiding. Hij was voorzitter van de Catalaanse Koorfederatie (FCEC) en lid van de permanente muziekcommissie van Europa Cantat. Hij doceerde koorzang en kamermuziek en is dirigent van verschillende koren. Hij was ook gastdirigent en jurylid op verschillende nationale en internationale festivals en geeft regelmatig cursussen koorleiding in Spanje en het buitenland. Josep Prats studied singing, musicology, harmony, counterpoint, fugue and choral conducting. He has been chairman of the Catalan Federation of Choir’s Music Committee (FCEC) and member of the Europa Cantat permanent Music Committee. He taught choral singing and chamber music and is conducting several choirs. He has also been guest conductor and jury member at several national and international festivals and regularly gives choral conducting courses in Spain and abroad. https://www.corearte.es/portfolio/josep-prats/

Aarne Saluveer Tallinn – Estland Aarne Saluveer studeerde directie en muzikale opvoeding aan het Rijksconservatorium van Tallinn en het “Mozarteum” in Salzburg. Hij is een van de meest actieve docenten, dirigenten en producenten in diverse nationale en internationale koren en nam met hen succesvol deel aan prestigieuze nationale en internationale wedstrijden en festivals. Hij was bestuurslid van de “International Federation for Choral Music”, “Europa Cantat” en de “World Choir Games”, voorzitter van de Estse koorfederatie en de “International Society for Music Education” en werkte met diverse artiesten en componisten, waaronder Michael Jackson en Arvo Pärt. Hij werd menigmaal gelauwerd. Aarne Saluveer studied conducting and music pedagogy at the Tallinn State Conservatory and abroad including the “Mozarteum” in Salzburg. He is one of most active educators, conductors and producers in national and international choirs. He won prizes and performed in prestigious international choral contests and festivals, served the choral world as Board member of the “International Federation for Choral Music”, “Europa Cantat” and the “World Choir Games”, as President of the Estonian Choral Association and at the “International Society for Music Education” and worked with many artists and composers, incl. Micheal Jackson and Arvo Pärt. He is awarded several times. http://etvgirlschoir.ee/choir-leaders/conductor/ Bernie Sherlock Dublin – Ierland Bernie Sherlock heeft een internationaal profiel as koorexpert, jurylid, workshopleider, docent directie en gehoortraining en won verschillende internationale prijzen voor haar directie en interpretatie. Haar gerenommeerd kamerkoor “New Dublin Voices” heeft meerdere prijzen gewonnen tijdens internationale wedstrijden. Ze is muziekdocente in het “DIT” conservatorium voor muziek en drama, artistiek directeur van de jaarlijkse internationale zomerklassen directie, georganiseerd door de Ierse koorfederatie en is de Ierse afgevaardigde in de “World Choir Council”. Bernie Sherlock has an international profile as a choral expert, adjudicator, workshop leader, teacher of conducting and aural training, and she has won several international prizes for her conducting and interpretation. Her award-winning chamber choir “New Dublin Voices” is a consistent prize-winner at international competitions. She is a Lecturer in Music at the “DIT” Conservatory of Music and Drama, Artistic Director of the Association of Irish Choir’s annual International Conducting Summer School, and the Irish representative on the “World Choir Council”. http://www.newdublinvoices.com/the-choir/ 12


JURYLEDEN JURY MEMBERS Dieter Staelens Leuven – België Dieter Staelens behaalde aan het Leuvense Lemmensitituut de diploma’s muzikale opvoeding, muziektheorie, koorleiding, notenleer, harmonie en polyfonie. Hij volgde eveneens de voortgezette opleiding koordirectie bij Kurt Bikkembergs. Hij is oprichter, dirigent en gastdirigent van menig koor, waaronder de Camerata Aetas Nova waarmee hij de titel ‘Koor van het Jaar’ behaalde. Als leraar muzikale opvoeding is hij verbonden aan het Heilig Hartinstituut te Heverlee, geeft hij dirigentencursussen voor Koor en Stem en is hij actief in de beheerraad van de Vlaamse Federatie voor Jonge Koren. Dieter Staelens studied at the “Lemmensinstituut” in Louvain. He got his degree in music education, music theory, choral conducting, solmization, harmony and polyphony. He also studied singing and choral conducting on a higher level from Kurt Bikkembergs. He is founder, conductor and guest conductor of many a choir, including “Camerata Aetas Nova” with which he won the title “Choir of the Year”. He teaches music at the “Heilig-Hartinstituut” in Heverlee, guides conducting classes at “Koor en Stem” and is member of the board of directors of the Flemish Federation for young choirs. www.dieterstaelens.be Robert Sund Uppsala – Zweden Robert Sund zingt, speelt, arrangeert, componeert en dirigeert. Deze veelzijdige gave heeft hem een prominente rol in binnen- en buitenland opgebracht. Gedurende vele jaren was hij zanger, artistiek directeur en dirigent van verschillende koren en gaf hij les in dirigeren en ensembledirectie aan de Koninklijke Academie van Muziek in Stockholm. Hij wordt veel gevraagd als gastdirigent en docent voor zowel zangers als koordirigenten in Scandinavië, Europa, de VS, Zuid-Amerika, Afrika en Azië. Hij was workshopleider tijdens diverse wereldsymposia en is gastlector en een ijverig jurylid tijdens koorwedstrijden en festivals over de hele wereld. Robert Sund sings, plays, arranges, composes and conducts. This multi-faceted gift has given him a prominent position both on the Swedish and the international scene. For many years he was singer, artistic director and conductor of several choirs and has been teaching conducting and ensemble leadership at the Royal Academy of Music in Stockholm. He is in great demand as guest conductor and to lead courses for both choral singers and conductors in Scandinavia, Europe, the USA, South America, Africa and Asia. He has been workshop leader at several world symposia and he is a guest lecturer and a diligent jury member at choral competitions and festivals worldwide. www.robertsund.se

Krzysztof Szydzisz Poznań – Polen Krzysztof Szydzisz is koordirigent, musicoloog, specialist in stemproductie, spraaktherapeut en cultureel manager. Hij is professor en hoofd van de afdeling stemproductie aan de Muziekacademie van Bydgoszcz. Ook is hij dirigent van het “Chamber Choir Adam Mickiewicz” in Poznań. Hij is artistiek directeur van het Internationaal Festival van Universiteitskoren ‘Universitas Cantat’. Krzysztof Szydzisz is choirmaster, musicologist, specialist in voice production, speech therapist and cultural manager. He is professor and head of the department of voice production at the Academy of Music in Bydgoszcz and conductor of the Adam Mickiewicz Chamber Choir in Poznań. He is the artistic director of the International Festival of University Choirs ‘Universitas Cantat’. https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Szydzisz

13


JURYLEDEN JURY MEMBERS Kaie Tanner Tallinn - Estland Kaie Tanner beëindigde haar koor- en muziekstudies aan de Georg Ots Tallinn muziekschool en de Estse Muziekacademie. Ze werkt als algemeen secretaris van de Estse koorfederatie en dirigeert het voorbereidend-, kinder- en meisjeskoor van de Estse Radio. Ze is of was bestuurslid van de Estse koorfederatie, Ests centrum voor muziekontwikkeling, “European Music Council”, “European Choral Association – Europa Cantat” en “Choral Festival Network”. Ze organiseert (inter)nationale koorevenementen, presenteerde tijdens (inter)nationale congressen, publiceerde artikelen in (inter)nationale magazines en kranten, leidde (inter)nationale workshops en was actief in juryteams van internationale festivals. Kaie Tanner finished choral and music education at Georg Ots Tallinn Music School and the Estonian Academy of Music. She is working as general secretary of the Estonian Choral Association and conducts the preparatory-, children’s- and girls’ choirs of the Estonian Radio. She is or was board member of the Estonian Choral Association, Estonian Music Development Center, European Music Council, European Choral Association – Europa Cantat and Choral Festival Network. She organizes (inter)national choral events, presented at (inter)national conferences, published articles in (inter) national magazines and newspapers, lead (inter)national workshops and worked in juries of international choir festivals. Hans van den Brand Berkel-Enschot – Nederland Hans van den Brand studeerde schoolmuziek, orgel, piano en koordirectie aan het Fontys Conservatorium en volgde meestercursussen orkestdirectie en arrangeren. Hij is verbonden als hogeschooldocent muziekdidactiek en ensembleleiding aan de Fontys Academie voor Muziekeducatie Tilburg en het Conservatorium van Amsterdam. Daarnaast is Hans koordirigent en -coach, componist-arrangeur, veelgevraagd gastdocent en jurylid in binnen- en buitenland. Hans van den Brand studied school music, organ, piano and choir conducting at the Fontys Conservatory and attended master classes orchestra conducting and arranging. He is connected as college teacher music didactics and ensemble conducting at the “Fontys Academie voor Muziekeducatie” in Tilburg and at the Conservatory of Amsterdam. Besides that, he is a choir conductor and -coach, composer-arranger, popular guest lecturer and jury member in The Netherlands and abroad.

Marijke van Klaveren Voorburg – Nederland Marijke van Klaveren studeerde koordirectie, schoolmuziek, orgel en kerkmuziek aan de Conservatoria van Den Haag en Rotterdam. Ze is als locatiemanager verbonden aan de Academy of Vocal Arts in Den Haag; zij doceert er aan de opleiding voor kinderen en is ook hoofdvakdocent van de opleiding voor kinderkoordirigenten. Daarnaast is zij docent ensemblezang aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en dirigent van diverse koren. Zij geeft workshops op het gebied van kinderkoordirectie en is regelmatig jurylid in binnen- en buitenlandse koorwedstrijden en –festivals. Marijke van Klaveren studied choral conducting, school music, organ and church music at the Conservatories of The Hague and Rotterdam. Attached to the Academy of Vocal Arts in The Hague as location manager, she teaches children’s education and is professor of the educational programme for children’s choir conductors. She also teaches ensemble singing at the Royal Conservatory in The Hague and acts as conductor of several choirs. She gives workshops of children’s choirs conducting and regularly acts as jury member in national and international choral competitions and festivals. http://www.acva.nl/over-ons/team/ 14


JURYLEDEN JURY MEMBERS Silvère van Lieshout Voorburg – Nederland Silvère van Lieshout is directeur van de Academy of Vocal Arts in Den Haag en dirigent van Musicanti kinderkoor, Vocaal Ensemble Cantamare en Kamerkoor ACVA VOCES. Hij is auteur van de methode voor kinderkoor, ‘Jongleren’, om kinderen en volwassenen van blad te leren zingen en is tevens oprichter van het Nationaal Kinder- en Jeugdkoor. Silvère van Lieshout is director of the Academy of Vocal Arts in The Hague and conductor of the children’s choir Musicanti, the vocal ensemble Cantamare and the Chamber Choir ACVA VOCES. He is author of ‘Jongleren’, a method to teach children and adults how to read music and is also founder of the National Children’s and Youth Choir. http://www.acva.nl/over-ons/team/

Jan Vuye Gent – België Jan Vuye studeerde orgel, koordirectie en koorleiding aan het Lemmensinstituut en Muziekwetenschap aan de KU Leuven en aan de UGent. Hij is opleidingsvoorzitter secundair onderwijs bij de Lerarenopleiding van Hogent en is leraar aan de Kunstacademie Waregem. Als dirigent is hij verbonden aan Con Cuore Waregem, De Gentse Oratoriumvereniging en Arc Sonore Sint-Niklaas. Jan Vuye studied organ and choral conducting at the “Lemmensinstituut” and musicology at the Catholic University of Louvain and at the Ghent University. He is President for teachers training at the secondary school of Hogent and teaches at the Academy of fine arts in Waregem. As a conductor he relates to “Con Cuore” Waregem, “Gentse Oratoriumvereniging” and “Arc Sonore” from Sint-Niklaas. http://www.concuorewaregem.be/koor/ Patrick Windmolders Berchem – België Patrick Windmolders studeerde aan het Lemmensinstituut te Leuven en aan de Conservatoria van Antwerpen en Tilburg. Hij behaalde er de diploma’s regentaat muziekopvoeding, bachelor schriftuur en master koordirectie. Hij doceert AML, creatief musiceren en koorzang aan “de!Kunsthumaniora” te Antwerpen. Daarnaast is hij gastdocent in de koorklassen van het Antwerps en Brussels Conservatorium. Hij is dirigent van het “A-koor Antwerpen” en het vocaal ensemble “Reflection” en jurylid bij verschillende provinciale, nationale en internationale wedstrijden en festivals. Patrick Windmolders studied at the “Lemmensinstituut” in Louvain and at the Conservatories of Antwerp and Tilburg. He obtained his degree in music education, script bachelor and master in choral conducting. He teaches AML, creative music and choral singing at “de!Kunsthumaniora” in Antwerp. He also acts as guest lecturer in choral classes at the Conservatories of Antwerp and Brussels. He is the conductor of the choir “A-koor Antwerpen” and the vocal ensemble “Reflection” and acts as member of the jury at various local, national and international competitions and festivals. 15


JURYLEDEN JURY MEMBERS Wolfgang Ziegler Baden/Boedapest – Oostenrijk/Hongarije Wolfgang Ziegler werkte, na het beëindigen van zijn pedagogische studies, als assistent in muziekeducatie, violist en componist van elektronische muziek in VS. Terug in Oostenrijk werd hij koordirigent en –componist van werken die door meerdere internationale koren en festivals werden opgevoerd. Hij was voorzitter van de Oostenrijkse Korenvereniging en is artistiek directeur van de Internationale Korenwedstrijd “Ave Verum” in Baden. Hij is artistiek directeur van het “Vox Humana” kamerkoor en de “Salzburg International Choral Celebration & Competition”. Hij is jurylid en workshopdocent in diverse internationale festivals. Wolfgang Ziegler worked, after finishing pedagogical studies, as an assistant in music education, violinist and electronic music composer in the USA. Back in Austria he became choral director and composer of pieces commissioned by international choirs and festivals. He was president of the Austrian Choral Association and is artistic director of the International Choral Competition “Ave Verum” in Baden. He is artistic director of the “Vox Humana” chamber choir and the “Salzburg International Choral Celebration & Competition”. He is jury member and workshop lecturer in many international festivals. www.wozimusic.com – www.aveverum.at

Adviescommissie vocaal Advisory committee for vocal music *: leden van de adviescommissie vocaal *: members of the advisory committee for vocal music Gedurende het werkjaar wordt het festivalbestuur op muzikaal vlak ondersteund door een artistieke commissie. Deze commissie, samengesteld uit mensen die professioneel in de verschillende muzieksectoren actief zijn, werkt mee in de voorbereiding van de komende festivaleditie. The festival-board is permanently supported by an artistic commission, the members of which are professionals in various musical sectors, preparing for the forthcoming festival edition.

16


REEKSEN CATEGORIES Reeks A1: Category A1:

Kinderkoren tot 12 jaar Children’s choirs with children up to the age of 12

Reeks A2: Category A2:

Kinderkoren tot 14 jaar Children’s choirs with children up to the age of 14

Reeks B: Category B:

Gelijkstemmige jeugdkoren Equal-voice youth choirs

Reeks C: Category C:

Gemengde jeugdkoren Mixed-voice youth choirs

Reeks D: Category D:

Wimpelreeks kinderkoren Pennant category children’s choirs

Reeks E: Category E:

Wimpelreeks gelijkstemmige jeugdkoren Pennant category equal-voice youth choirs

Reeks F: Category F:

Wimpelreeks gemengde jeugdkoren Pennant category mixed-voice youth choirs

Reeks G: Category G:

Vrije reeks Free category

Voor de wimpelreeks komen enkel koren in aanmerking die tijdens een internationaal festival een opvallend resultaat behaalden of minstens een grondige artistieke ervaring kunnen aantonen. To qualify for the pennant series the choirs must have gained a remarkable result at an international festival or at least be able to show a thorough artistic experience. De maximumleeftijd van de deelnemers bedraagt 12 jaar in de reeks A1, 14 jaar in de reeks A2, 15 jaar in de reeks D en 28 jaar in de reeksen B, C, E, F en G. The maximum age in the category A1 is fixed on 12 years, in the category A2 on 14 years, in the category D on 15 years and in the categories B, C, E, F and G on 28 years.

17


BEOORDELINGEN REVIEWS Een gerenommeerde, internationale jury beoordeelt op een constructieve manier de muzikale prestaties van de deelnemers. Na het Festival wordt een juryverslag verstuurd. A prominent international jury will evaluate the performance of the participants from a constructive angle. A jury report will be sent after the Festival. Het diploma vermeldt: Eerste prijs “summa cum laude” (1SCL) Eerste prijs “cum laude” (1CL) Eerste prijs (1) Tweede prijs (2) Derde prijs (3) Vermelding

= voor koren die 98, 99 of 100 % behalen = voor koren die 90 tot 97 % behalen = voor koren die 80 tot 89 % behalen = voor koren die 70 tot 79 % behalen = voor koren die 60 tot 69 % behalen = voor koren die 59 % of minder behalen

Koren met 90% of meer ontvangen tevens de festivalmedaille. Groepen die op eigen verzoek deelnemen ‘buiten categorie’ ontvangen enkel een getuigschrift van deelname. The diploma states: First prize “summa cum laude” (1SCL) First prize “cum laude” (1CL) First prize (1) Second prize (2) Third prize (3) Mentioned

= choirs who obtain 98, 99 or 100 % = choirs who obtain 90 to 97 % = choirs who obtain 80 to 89 % = choirs who obtain 70 to 79 % = choirs who obtain 60 to 69 % = choirs who obtain 59 % or less

Choirs with 90 to 100% will also receive the festival medal. Groups requesting to participate ‘without classification’, will merely receive a certificate of participation.

18


PLICHTLIEDEREN 2018 COMPULSORY SONGS 2018 Naar aloude traditie hebben opnieuw zes Vlaamse componisten de opdracht gekregen een nieuwe compositie te maken die tijdens dit 66ste Festival als plichtlied een eerste Europese uitvoering krijgt door de diverse koren in de verschillende reeksen. It is tradition that six Flemish composers are commissioned to compose new songs that will be performed for the first time in the course of this 66th Festival as compulsory song and this by the various choirs in the different categories. Reeks A1: “Zinge Zong” van de hand van Luc Anthonis Category A1: “Zinge Zong” of Luc Anthonis

Reeks D: “Pazapa” van de hand van Maarten Van Ingelgem Category D: “Pazapa” of Maarten Van Ingelgem

Reeks A2: “Peace Song” van de hand van Luc Anthonis Category A2: “Peace Song” of Luc Anthonis

Reeks E: “For the fallen” van de hand van Sebastiaan van Steenberge Category E: “For the fallen” of Sebastiaan van Steenberge

Reeks B: “O be joyful” van de hand van Martin Slootmaekers Category B: “O be joyful” of Martin Slootmaekers

Reeks F: “In Flanders fields” van de hand van Rudi Tas Category F: “In Flanders fields” of Rudi Tas

Reeks C: “Who ever” van de hand van Ludo Claesen Category C: “Who ever” of Ludo Claesen

Deelnemers in onze reeks G brengen als verplichte compositie een eigen, originele bewerking van het oude volkslied “ ’t Ros Beyaard”. Participants in the G-category perform as compulsory composition their own, original arrangement of the old folksong “ ’t Ros Beyaard”. De uitgave met de plichtliederen van 2018 is verkrijgbaar via ons festivalsecretariaat of aan de ingang van de verschillende concertzalen. Kostprijs 7,5 Euro. The booklet with the 2018 compulsory songs is available via the festival secretariat and at the entrance of the concert halls. Price 7,5 Euro.

19


20


JURYOPTREDENS JURY PERFORMANCES Alfabetisch - Alphabetic Stad

Land

Naam

Datum

Locatie

Uur

Pag

Ajdovščina

SI

Mladinski pevski zbor OŠ Danila Lokarja Ajdovščina

28/4/18

Kerk Grote Heide

14:05

36

Antwerpen

BE

Tienerkoor Sterling

1/5/18

Hubertustheater

15:35

70

Antwerpen

BE

Jongerenkoor Sterling

1/5/18

CC Palethe

14:05

73

Beek

NL

Limburgse Koorschool Cantarella

29/4/18

CC Palethe

14:05

53

Borgerhout

BE

Kinderkoor Waelrant

29/4/18

Kerk Boseind

13:15

50

Borgerhout

BE

Waelrant Kinderkoor+

29/4/18

St.-Niklaaskerk

13:50

58

Borgerhout

BE

Jeugdkoor Waelrant

1/5/18

CC Palethe

15:10

74

Brno

CZ

Children’s choir Brno

28/4/18

St.-Niklaaskerk

13:20

42

Brno

CZ

Children’s choir Brno

28/4/18

St.-Niklaaskerk

15:35

43

Bydgoszcz

PL

Choir of Kazimierz Wielki University

28/4/18

CC Palethe

15:05

41

Deinze

BE

Kinderkoor KalliKids

1/5/18

Kerk Boseind

14:45

68

Den Haag

NL

Haags Kinderkoor

28/4/18

Kerk Boseind

14:45

35

Dornbirn

AT

Pizzicanto

28/4/18

St.-Niklaaskerk

13:50

42

Ede

NL

Tienerkoor Koorschool Midden-Gelderland

29/4/18

Michielshof

14:45

55

Ekeren

BE

Carmina

1/5/18

St.-Niklaaskerk

15:10

72

Ekeren

BE

Cantilene

29/4/18

Dommelhof theater 15:35

57

Enschede

NL

Multiple-Voices

29/4/18

Michielshof

13:15

54

Fuenlabrada

ES

Coro Instituto de Secundaria “La Serna” 1/5/18

CC Palethe

14:30

73

Genk

BE

Schoolkoor Lyceum Genk

28/4/18

Hubertustheater

14:45

39

Genk

BE

Kinderkoor Lirica

29/4/18

Kerk Boseind

13:40

50

Genk

BE

Jeugdkoor Lirica

29/4/18

Kerk Boseind

15:35

51

Gent

BE

Kinderkoor Panta Rhei

29/4/18

Kerk Boseind

14:05

50

Gouda

NL

Gouds Jong Vocaal

28/4/18

Hubertustheater

13:40

38

Heidenheim an der Brenz

DE

Nachwuchschor der Freien Evangelischen Schule Heidenheim

28/4/18

Kerk Grote Heide

13:40

36

Heldergem

BE

BallaBile

1/5/18

Hubertustheater

14:05

69

Helsinki

FI

Sibelius Upper Secondary School Girls’ Choir

29/4/18

St.-Niklaaskerk

15:05

59

Helsinki

FI

Sibelius Upper Secondary School Girls’ Choir

1/5/18

Dommelhof theater 15:05

75

Hradec Králové

CZ

Gybon

28/4/18

CC Palethe

14:40

41

Jezreel Valley

IL

The Shani Choir

1/5/18

St.-Niklaaskerk

14:05

71

Kessel-Lo

BE

Clari Cantus

1/5/18

CC Palethe

15:35

74

Kessel-Lo

BE

Kinderkoor Clari Cantuli

1/5/18

Kerk Boseind

13:40

67 21


JURYOPTREDENS JURY PERFORMANCES Alfabetisch - Alphabetic Stad

Land

Naam

Datum

Locatie

Uur

Pag

Kiev

UA

Children’s choir Lastivka

29/4/18

St.-Niklaaskerk

13:20

58

Kiev

UA

Zirnytsya

29/4/18

Michielshof

15:10

55

Kosice

SK

Csengettyu Children’s choir

28/4/18

Kerk Boseind

15:10

35

Kosice

SK

The MSGA Girls’ choir

29/4/18

Michielshof

13:40

54

Kosice

SK

The MSGA Mixed youth choir

28/4/18

CC Palethe

13:10

40

Laakdal

BE

Villanella Kinderkoor

1/5/18

Kerk Boseind

15:35

68

Laakdal

BE

Villanella Jeugdkoor

29/4/18

Langreo

ES

Voblaninas del Conservatorio del Nalón 29/4/18

St.-Niklaaskerk

15:35

59

CC Palethe

13:40

52

Langreo

ES

Luzcoræ

29/4/18

Dommelhof theater 15:10

57

Leuven

BE

De Orgelpijpjes

1/5/18

St.-Niklaaskerk

15:35

72

Liberec

CZ

Výšinka

29/4/18

CC Palethe

15:10

53

Liberec

CZ

Altitudo

1/5/18

CC Palethe

13:40

73

Liberec

CZ

Altitudo

1/5/18

Dommelhof theater 15:35

75

Lier

BE

Julica

1/5/18

Hubertustheater

13:15

69

Lingenau

AT

Cantoccini - Schulchor der Musikmittelschule Lingenau

28/4/18

Kerk Boseind

15:35

35

Lingenau, Bregenzerwald

AT

Jugendchor Da capo al fine Bregenzerwald

28/4/18

CC Palethe

13:35

40

Luzern

CH

Male Voices of the Boys Choir Lucerne

28/4/18

Dommelhof theater 13:20

44

Maaseik

BE

Kinderkoor Cantitare

29/4/18

CC Palethe

52

13:15

Maaseik

BE

Jeugdkoor Cantitare

29/4/18

Dommelhof theater 14:45

57

Montabaur

DE

Mädchenchor laFilia

29/4/18

CC Palethe

53

15:35

Nabrežina

IT

Igo Gruden Girls Choir

28/4/18

St.-Niklaaskerk

14:35

43

Náchod

CZ

Canto

28/4/18

Hubertustheater

14:05

38

Narón

ES

Coro Solidarium

29/4/18

Michielshof

15:35

55

Nazarje

SI

Mladinski zbor Osnovne šole Nazarje

29/4/18

Kerk Boseind

15:10

51

Neerpelt

BE

Showkoor Rise Up

28/4/18

Dommelhof theater 15:05

45

Neerpelt

BE

Kinderkoor De Piccolo’s

29/4/18

Kerk Boseind

14:45

51

Neerpelt

BE

Jeugdkoor De Piccolo’s

1/5/18

St.-Niklaaskerk

13:40

71

Novi Sad

RS

Mixed choir of “Jovan Jovanovic Zmaj” grammar school

28/4/18

CC Palethe

15:35

41

Olomouc

CZ

Campanella

1/5/18

Hubertustheater

13:40

69

Ordu

TR

Bìlsem

1/5/18

Hubertustheater

14:45

70

Overpelt

BE

Overpelt/Waren BE/DE 22

Kinderkoor Kiliana

1/5/18

Kerk Boseind

14:05

67

Music Unites

29/4/18

Dommelhof theater 14:05

56


JURYOPTREDENS JURY PERFORMANCES Alfabetisch - Alphabetic Stad

Land

Naam

Datum

Locatie

Uur

Pag

Ozolnieki

LV

Ozolnieku secondary school 5.-12. class choir

29/4/18

CC Palethe

14:45

53

Planina pri Sevnici

SI

Children’s choir of Primary school Planina pri Sevnici

28/4/18

Kerk Boseind

13:40

34

Praag

CZ

Rolnička Praha

28/4/18

Hubertustheater

15:10

39

Púchov

SK

Be Happy

1/5/18

Dommelhof theater 13:50

75

1/5/18

Quito

EC

Niños Cantores del Pueblo

Kerk Boseind

15:10

68

Schaerbeek

BE

Cantus Firmus - Ensemble vocal féminin 29/4/18

St.-Niklaaskerk

14:35

59

Sint-Niklaas

BE

Gynaika

St.-Niklaaskerk

13:15

71

1/5/18

Sint-Niklaas

BE

Koritsia

1/5/18

Hubertustheater

15:10

70

Solingen

DE

ChorAkademie Bergisch-Land e.V. “Chorlight”

28/4/18

CC Palethe

14:00

40

Solingen

DE

ChorAkademie Bergisch-Land e.V. “Sängerjugend Solingen”

28/4/18

Hubertustheater

15:35

39

Swartbroek

NL

Jongerenkoor Cantarella

28/4/18

Dommelhof theater 13:50

44

Székesfehérvár

HU

Kodály Zoltán Girls’ Choir

28/4/18

St.-Niklaaskerk

15:05

43

Tallinn

EE

Children’s Choir of Musamari Choral School

28/4/18

Kerk Boseind

14:05

34

Tallinn

EE

Children’s Choir of Musamari Choral School

1/5/18

Dommelhof theater 14:20

75

Tekirdağ

TR

Aden College

1/5/18

Dommelhof theater 13:25

74

Tetovo

MK

City Youth Female Choir “Menada”

28/4/18

Kerk Grote Heide

15:10

37

Ulft

NL

Ulftse Nachtegalen

28/4/18

Kerk Grote Heide

14:45

37

Utrecht

NL

Utrechts Kinderkoor

28/4/18

Kerk Grote Heide

15:35

37

Vyshgorod

UA

Vyshgorod municipal choir “Korali”

28/4/18

Dommelhof theater 14:35

44

Weert

NL

Equal Voices

29/4/18

Michielshof

54

14:05

Westmalle

BE

Kinderkoor De Wielewalen

1/5/18

Kerk Boseind

13:15

67

Yekaterinburg

RU

The Children’s Choir of the State Opera House

29/4/18

St.-Niklaaskerk

12:50

58

Yekaterinburg

RU

Ensemble Svetlana Yekaterinburg

28/4/18

Dommelhof theater 15:35

45

Yvetot

FR

Maîtrise de Seine-Maritime

29/4/18

Dommelhof theater 13:40

56

Zonhoven

BE

De Zonhovense Leeuweriken

1/5/18

St.-Niklaaskerk

72

14:45

23


24


JURYOPTREDENS JURY PERFORMANCES Per reeks – Per category Reeks Stad Tekirdağ

Land Naam

Datum

Locatie

Uur

Pag

TR Aden College

1/5/18

Dommelhof theater 13:25

74

A1

Planina pri Sevnici SI Children’s choir of Primary school Planina pri Sevnici

28/4/18

Kerk Boseind

13:40

34

A1

Tallinn

EE Children’s Choir of Musamari Choral School

28/4/18

Kerk Boseind

14:05

34

A1

Borgerhout

BE Kinderkoor Waelrant

29/4/18

Kerk Boseind

13:15

50

A1

Genk

BE Kinderkoor Lirica

29/4/18

Kerk Boseind

13:40

50

A1

Westmalle

BE Kinderkoor De Wielewalen

1/5/18

Kerk Boseind

13:15

67

A1

Kessel-Lo

BE Kinderkoor Clari Cantuli

1/5/18

Kerk Boseind

13:40

67

A1

Overpelt

BE Kinderkoor Kiliana

1/5/18

Kerk Boseind

14:05

67

A2

Den Haag

NL Haags Kinderkoor

28/4/18

Kerk Boseind

14:45

35

A2

Kosice

SK Csengettyu Children’s choir

28/4/18

Kerk Boseind

15:10

35

A2

Lingenau

AT Cantoccini - Schulchor der Musikmittelschule Lingenau

28/4/18

Kerk Boseind

15:35

35

A2

Heidenheim an der Brenz

DE Nachwuchschor der Freien Evangelischen Schule Heidenheim

28/4/18

Kerk Grote Heide

13:40

36

A2

Ajdovščina

SI Mladinski pevski zbor OŠ Danila Lokarja Ajdovščina

28/4/18

Kerk Grote Heide

14:05

36

A2

Maaseik

BE Kinderkoor Cantitare

29/4/18

CC Palethe

13:15

52

A2

Langreo

ES Voblaninas del Conservatorio del Nalón 29/4/18

CC Palethe

13:40

52

A2

Gent

BE Kinderkoor Panta Rhei

29/4/18

Kerk Boseind

14:05

50

A2

Neerpelt

BE Kinderkoor De Piccolo’s

29/4/18

Kerk Boseind

14:45

51

A2

Nazarje

SI Mladinski zbor Osnovne šole Nazarje

29/4/18

Kerk Boseind

15:10

51

A2

Genk

BE Jeugdkoor Lirica

29/4/18

Kerk Boseind

15:35

51

A2

Lier

BE Julica

1/5/18

Hubertustheater

13:15

69

A2

Olomouc

CZ Campanella

1/5/18

Hubertustheater

13:40

69

A2

Heldergem

BE BallaBile

1/5/18

Hubertustheater

14:05

69

A2

Ordu

TR Bìlsem

1/5/18

Hubertustheater

14:45

70

A2

Sint-Niklaas

BE Koritsia

1/5/18

Hubertustheater

15:10

70

A2

Antwerpen

BE Tienerkoor Sterling

1/5/18

Hubertustheater

15:35

70

A2

Deinze

BE Kinderkoor KalliKids

1/5/18

Kerk Boseind

14:45

68

A2

Quito

EC Niños Cantores del Pueblo

1/5/18

Kerk Boseind

15:10

68

A2

Laakdal

BE Villanella Kinderkoor

1/5/18

Kerk Boseind

15:35

68

B

Gouda

NL Gouds Jong Vocaal

28/4/18

Hubertustheater

13:40

38

B

Náchod

CZ Canto

28/4/18

Hubertustheater

14:05

38

B

Genk

BE Schoolkoor Lyceum Genk

28/4/18

Hubertustheater

14:45

39

25


JURYOPTREDENS JURY PERFORMANCES Per reeks – Per category Reeks Stad

Land Naam

Datum

Locatie

Uur

Pag

B

Praag

CZ Rolnička Praha

28/4/18

Hubertustheater

15:10

39

B

Solingen

DE ChorAkademie Bergisch-Land e.V. “Sängerjugend Solingen”

28/4/18

Hubertustheater

15:35

39

B

Ulft

NL Ulftse Nachtegalen

28/4/18

Kerk Grote Heide

14:45

37

B

Tetovo

MK City Youth Female Choir “Menada”

28/4/18

Kerk Grote Heide

15:10

37

B

Utrecht

NL Utrechts Kinderkoor

28/4/18

Kerk Grote Heide

15:35

37

B

Beek

NL Limburgse Koorschool Cantarella

29/4/18

CC Palethe

14:05

53

B

Ozolnieki

LV Ozolnieku secondary school 5.-12. class choir

29/4/18

CC Palethe

14:45

53

B

Liberec

CZ Výšinka

29/4/18

CC Palethe

15:10

53

B

Montabaur

DE Mädchenchor laFilia

29/4/18

CC Palethe

15:35

53

B

Enschede

NL Multiple-Voices

29/4/18

Michielshof

13:15

54

B

Kosice

SK The MSGA Girls’ choir

29/4/18

Michielshof

13:40

54

B

Weert

NL Equal Voices

29/4/18

Michielshof

14:05

54

B

Ede

NL Tienerkoor Koorschool Midden-Gelderland

29/4/18

Michielshof

14:45

55

B

Kiev

UA Zirnytsya

29/4/18

Michielshof

15:10

55

B

Narón

ES Coro Solidarium

29/4/18

Michielshof

15:35

55

B

Sint-Niklaas

BE Gynaika

1/5/18

St.-Niklaaskerk

13:15

71

B

Neerpelt

BE Jeugdkoor De Piccolo’s

1/5/18

St.-Niklaaskerk

13:40

71

B

Jezreel Valley

IL The Shani Choir

1/5/18

St.-Niklaaskerk

14:05

71

B

Zonhoven

BE De Zonhovense Leeuweriken

1/5/18

St.-Niklaaskerk

14:45

72

B

Ekeren

BE Carmina

1/5/18

St.-Niklaaskerk

15:10

72

B

Leuven

BE De Orgelpijpjes

1/5/18

St.-Niklaaskerk

15:35

72

C

Kosice

SK The MSGA Mixed youth choir

28/4/18

CC Palethe

13:10

40

C

Lingenau,d Bregenzerwal

AT Jugendchor Da capo al fine Bregenzerwald

28/4/18

CC Palethe

13:35

40

C

Solingen

DE ChorAkademie Bergisch-Land e.V. “Chorlight”

28/4/18

CC Palethe

14:00

40

C

Hradec Králové

CZ Gybon

28/4/18

CC Palethe

14:40

41

C

Yvetot

FR Maîtrise de Seine-Maritime

29/4/18

Dommelhof theater 13:40

56

C

Overpelt/Waren BE/DE Music Unites

29/4/18

Dommelhof theater 14:05

56

C

Maaseik

BE Jeugdkoor Cantitare

29/4/18

Dommelhof theater 14:45

57

C

Langreo

ES Luzcoræ

29/4/18

Dommelhof theater 15:10

57

C

Liberec

CZ Altitudo

1/5/18

CC Palethe

13:40

73

C

Antwerpen

BE Jongerenkoor Sterling

1/5/18

CC Palethe

14:05

73

26


JURYOPTREDENS JURY PERFORMANCES Per reeks – Per category Reeks Stad

Land Naam

Datum

Locatie

Uur

Pag

C

Fuenlabrada

ES Coro Instituto de Secundaria “La Serna” 1/5/18

CC Palethe

14:30

73

D

Brno

CZ Children’s choir Brno

28/4/18

St.-Niklaaskerk

13:20

42

D

Dornbirn

AT Pizzicanto

28/4/18

St.-Niklaaskerk

13:50

42

D

Yekaterinburg

RU The Children’s Choir of the State Opera House

29/4/18

St.-Niklaaskerk

12:50

58

D

Kiev

UA Children’s choir Lastivka

29/4/18

St.-Niklaaskerk

13:20

58

D

Borgerhout

BE Waelrant Kinderkoor+

29/4/18

St.-Niklaaskerk

13:50

58

E

Nabrežina

IT Igo Gruden Girls Choir

28/4/18

St.-Niklaaskerk

14:35

43

E

Székesfehérvár

HU Kodály Zoltán Girls’ Choir

28/4/18

St.-Niklaaskerk

15:05

43

E

Brno

CZ Children’s choir Brno

28/4/18

St.-Niklaaskerk

15:35

43

E

Schaerbeek

BE Cantus Firmus - Ensemble vocal féminin 29/4/18

St.-Niklaaskerk

14:35

59

E

Helsinki

FI Sibelius Upper Secondary School Girls’ Choir

29/4/18

St.-Niklaaskerk

15:05

59

E

Laakdal

BE Villanella Jeugdkoor

29/4/18

St.-Niklaaskerk

15:35

59

F

Bydgoszcz

PL Choir of Kazimierz Wielki University

28/4/18

CC Palethe

15:05

41

F

Novi Sad

RS Mixed choir of “Jovan Jovanovic Zmaj” grammar school

28/4/18

CC Palethe

15:35

41

F

Ekeren

BE Cantilene

29/4/18

Dommelhof theater 15:35

57

F

Borgerhout

BE Jeugdkoor Waelrant

1/5/18

CC Palethe

15:10

74

F

Kessel-Lo

BE Clari Cantus

1/5/18

CC Palethe

15:35

74

G

Luzern

CH Male Voices of the Boys Choir Lucerne

28/4/18

Dommelhof theater 13:20

44

G

Swartbroek

NL Jongerenkoor Cantarella

28/4/18

Dommelhof theater 13:50

44

G

Vyshgorod

UA Vyshgorod municipal choir “Korali”

28/4/18

Dommelhof theater 14:35

44

G

Neerpelt

BE Showkoor Rise Up

28/4/18

Dommelhof theater 15:05

45

G

Yekaterinburg

RU Ensemble Svetlana Yekaterinburg

28/4/18

Dommelhof theater 15:35

45

G

Púchov

SK Be Happy

1/5/18

Dommelhof theater 13:50

75

G

Tallinn

EE Children’s Choir of Musamari Choral School

1/5/18

Dommelhof theater 14:20

75

G

Helsinki

FI Sibelius Upper Secondary School Girls’ Choir

1/5/18

Dommelhof theater 15:05

75

G

Liberec

CZ Altitudo

1/5/18

Dommelhof theater 15:35

75

27


VRIJDAG 27 APRIL 2018 FRIDAY APRIL 27, 2018 14.00 uur

Schoolconcert Theater Provinciaal Domein Dommelhof Toekomstlaan 5, Neerpelt > Coro Solidarium, Narón (ES) > Children’s Choir of Musamari Choral School, Tallinn (EE)

14.30 uur

Gastconcert Woon- en zorgcentrum St.-Jozef Kloosterhof 1, Neerpelt > Be Happy, Púchov (SK) > The Shani Choir, Jezreel Valley (IL)

19.30 – 20.15 uur Kick-off Sporthal Provinciaal Domein Dommelhof Toekomstlaan 5, Neerpelt De Kick-off is de officiële start van het Europees Muziekfestival voor de Jeugd in Neerpelt. 200 Leerlingen van de Neerpeltse basisscholen heten met het festivallied “Sing this song” de vele internationale deelnemers welkom om samen van een sprankelende muzikale show te genieten. Daarnaast zorgen de broers Koen en Jo Smets (Duplicate) voor het muzikale entertainment. Iedereen is alvast van harte welkom. De toegang is gratis. The Kick-off is the official start of the European Music Festival for Young People in Neerpelt. By singing the festival song “Sing this song”, 200 pupils of Neerpelts elementary schools will welcome the many international participants to enjoy a sparkling musical show. Furthermore, the Belgian brothers Koen and Jo Smets (Duplicate) will provide some musical entertainment. You are all very welcome. Free admittance. 20.45 uur

Inhuldiging beeld Gemeentehuis Neerpelt

Een standbeeld, gemaakt door de Neerpeltse kunstenares Hilde Keunen, naar het logoontwerp van Theo Van Baelen, zal zijn officiële inhuldiging krijgen. Dit naar aanleiding van de 50ste verjaardag van het EMJ-logo. For the 50th anniversary of the EMJ logo, a statue, by the Neerpelt artist Hilde Keunen, after Theo Van Baelens logo design, will be officially inaugurated.

28


VRIJDAG 2018 VRIJDAG 27 29 APRIL 2016 FRIDAY APRIL 29, 27, 2016 2018 19.00 – 01.00 00.30 uur Openingsfeest “A Taste of Neerpelt” Kerkplein, Marktplein,Neerpelt Neerpelt Ook dit jaar zorgt het EMJ, in samenwerking met plaatselijke regionale traiteurs, handelaars, verenigingen, culturele partners en het gemeentebestuur van Neerpelt, voortopcatering. een compleet totaalNeerpelt voor Daarnaast spektakel en topcatering. Naast het smullen van allerlei lekkermag het publiek zich verwachten aan een compleet totaalnijen, hapjes en drankjes, kunnen de aanwezigen ookhapjes genieten spektakel. Naast het smullen van allerlei lekkernijen, en van sfeervolle muziek verzorgd door bands “Just Connected”, “Boulevard Vinyl” drankjes, kunnen de aanwezigen ookde genieten van sfeervolle muziek. Daarvoor and “Floris and koren the Flames”. Om 22.30 uur,ofvóór het laatste optreden, naar zorgen enkele en de bands “RiveR StoneS”, “Just Married” enwordt als afsluiter jaarlijkse traditie het22.30 Festival met optreden, een spectaculaire vuurwerkshow, “Back to Amy”. Om uur,opgevrolijkt vóór het laatste wordt naar jaarlijkse eveneens meeslepende muziek. traditie hetbegeleid Festival door opgevrolijkt met een spectaculaire vuurwerkshow, eveneens Kortom, kijken er alvast naar uit jullie allemaal te kunnen verwelkomen! begeleidwe door meeslepende muziek. De toegang is ooker hier gratis. Kortom, we kijken alvast naar uit jullie allemaal te kunnen verwelkomen! De toegang is ook hier in gratis. This year again, the EMJ, cooperation with regional caterers, traders, associations, cultural andEMJ, thein Neerpelt city council, provides a complete show and top This yearpartners again, the cooperation with local caterers, traders, associations, catering. Next to tasting kinds ofcity delicacies, andtop drinks, you can enjoy cultural partners and theallNeerpelt councilsnacks provides catering. Meanwhile, atmospheric the bands “JustNext Connected”, “Boulevard Vinyl” and “Floris and the audiencemusic gets abycomplete show. to tasting all kinds of delicacies, snacks the At 22h30, just before the lastmusic performance according our annual andFlames”. drinks, you can enjoy atmospheric of some and Festival choirs to and the bands tradition, the Festival is Married” cheered up with spectacular by “RiveR of StoneS”, “Just and lasta but not leastfirework, “Back toaccompanied Amy”. At 22h30, compelling short, we look forward to welcoming you all! just before music. the lastInperformance and in tradition, the Festival is cheered up with a spectacular firework, accompanied by compelling music Free admittance. In short, we look forward to welcoming you all! Free admittance. Volgende handelaars zullen u culinair verwennen: Volgende traders Neerpeltse handelaars zullen u culinair verwennen: Following will take care of the culinary delights: Following Neerpelt traders will take care of the culinary delights: > Slagerij-traiteur Peter Lammers TraiteurChocolade Peter Willems > Wele’s Peter Lammers > Traiteur BBQ-Kookatelier Palmans-Vanherk > Traiteur Barbelicious Chocolade > Wele’s Delhaize Foodtruck > BBQ-Kookatelier Mood4Food Grieten > Slagerij De Gezellen van Taxandria > Phoenix Hockey Club

27 29


30


ZATERDAG 28 APRIL 2018 SATURDAY APRIL 28, 2018 10.00 – 12.00 uur

Workshop Ieper Onder begeleiding van Geert Hendrix (BE) Parketzaal WICO campus St.-Hubertus, Stationsstraat 25, Neerpelt > Children’s choir Lastivka, Kiev (UA) > Ozolnieku secondary school 5.-12. class choir, Ozolnieki (LV) > Maîtrise de Seine-Maritime, Yvetot (FR) > The Children’s Choir of the State Opera House, Yekaterinburg (RU) > Ensemble Svetlana, Yekaterinburg (RU)

10.00 - 12.00 uur

Workshop Happening Onder begeleiding van Merel Martens (NL) Sporthal Provinciaal Domein Dommelhof, Toekomstlaan 5, Neerpelt > Niños Cantores del Pueblo, Quito (EC) > The Shani Choir, Jezreel Valley (IL) > Coro Instituto de Secundaria “La Serna”, Fuenlabrada (ES) > Výšinka, Liberec (CZ) > Altitudo, Liberec (CZ) > Sibelius Upper Secondary School Girls’ Choir, Helsinki (FI) > Jeugdkoor De Piccolo’s, Neerpelt (BE) > Imago Tijl, Neerpelt (BE)

13.10 – 16.00 uur

Juryconcerten in verschillende zalen in Neerpelt en Overpelt (indeling zie pagina’s 34 t/m 45)

14.00 uur

Gastconcert Mariaziekenhuis Noord-Limburg Maesensveld 1, Overpelt > Be Happy, Púchov (SK) > Mädchenchor laFilia, Montabaur (DE)

16.15 uur

Verbroederingsconcert Boseind Ontmoetingscentrum De Kentings, De Kentings 18, Neerpelt Ondersteund door Kinder- en Jeugdkoor De Piccolo’s > Children’s choir Lastivka, Kiev (UA) > Instapkoor De Piccolo’s, Neerpelt (BE) > Kinderkoor De Piccolo’s, Neerpelt (BE) > Jeugdkoor De Piccolo’s, Neerpelt (BE)

16.15 uur

Ontvangst genodigden Gemeentehuis Neerpelt

17.00 uur

Feestelijke parade Straten van Neerpelt

17.45 uur

Proclamatie Sporthal Provinciaal Domein Dommelhof, Toekomstlaan 5, Neerpelt

18.00 uur

Festivalmis Sint-Huibrechts-Lille Kerk Sint-Monulphus en Gondulphus Sint-Huibrechts-Lille, Dorpsplein, Neerpelt > Tienerkoor Koorschool Midden-Gelderland, Ede (NL)

19.00 uur

Lenteconcert In samenwerking met het Jeugdkoor Lirica Casino Modern Genk, André Dumontlaan 2, Genk > Coro Solidarium, Narón (ES) > Kinderkoor Lirica, Genk (BE) > Jeugdkoor Lirica, Genk (BE)

31


ZATERDAG 28 APRIL 2018 SATURDAY APRIL 28, 2018 19.30 uur

Lenteconcert In samenwerking met De Zonhovense Leeuweriken Sint-Quintinuskerk Zonhoven, Heuvenstraat 2, Zonhoven > Mladinski zbor Osnovne šole Nazarje, Nazarje (SI) > Leeuwerikjes, Zonhoven (BE) > De Zonhovense Leeuweriken, Zonhoven (BE)

20.30 uur

Verbroederingsconcert Overpelt CC Palethe - Zinnezaal, Jeugdlaan 2, Overpelt Ondersteund door de Cultuurraad Overpelt > Bìlsem, Ordu (TR) > Kinderkoor Kiliana, Overpelt (BE) > Music Unites, Overpelt/Waren (BE/DE)

20.30 uur

Happening “Spring of Voices” Sporthal Provinciaal Domein Dommelhof, Toekomstlaan 5, Neerpelt Toegangsprijs € 8 In voorverkoop (online) en CJP-kaarthouders € 5 In voorverkoop (telefonisch en/of aan de balie) € 6

Ook in 2018 staat de Happening weer garant voor een gevarieerd avondconcert boordevol noten, magische momenten en betoverende melodieën. Een “Happening” moet je meemaken om te begrijpen waarover ons Festival gaat: musiceren, vriendschap, verbroedering, plezier en nog zoveel meer. De zeven deelnemende koren, samen met Merel Martens, zullen uw hart verwarmen en een beetje sneller doen slaan. Iedereen - deelnemers, gastouders, vrijwilligers, supporters, festivalbezoekers – is van harte welkom om dit muzikale feest mee te beleven. In 2018 the Happening guarantees again to be an evening concert full of notes, magic moments and enchanting melodies. A “Happening” is a must in order to understand what our Festival is about: making music, friendship, fraternization, fun and so much more. Seven participating choirs, together with Merel Martens, will warm your heart and make it skip a heartbeat or two. Everybody, - participants, guest parents, volunteers, supporters, visitors…. – you are all welcome to enjoy this musical festivity. Deelnemers aan deze Happening zijn: Participants at this Happening are: > Niños Cantores del Pueblo, Quito (EC) > The Shani Choir, Jezreel Valley (IL) > Coro Instituto de Secundaria “La Serna”, Fuenlabrada (ES) > Výšinka, Liberec (CZ) > Altitudo, Liberec (CZ) > Sibelius Upper Secondary School Girls’ Choir, Helsinki (FI) > Jeugdkoor De Piccolo’s, Neerpelt (BE) > Imago Tijl, Neerpelt (BE)

32


ZATERDAG 28 APRIL 2018 SATURDAY APRIL 28, 2018 20.30 uur

Laureatenconcert “Con Brio” Theater Provinciaal Domein Dommelhof, Toekomstlaan 5, Neerpelt Toegangsprijs € 14 In voorverkoop (online) € 13 In voorverkoop (telefonisch en/of aan de balie) € 14 CJP-kaarthouders: € 10

De samenstelling en inhoud van dit avondconcert blijven tot op het laatste moment totaal onbekend en zorgen dus voor de nodige spanning en verrassing. Met een selectie van laureaten uit verschillende reeksen wordt het beslist volop muzikaal genieten. The content and composition of this evening-concert are kept a secret to the very last minute, to create maximum tension and surprise. The selection of laureates from various categories will surely guarantee musical enjoyment.

33


ZATERDAG 28 APRIL 2018 SATURDAY APRIL 28, 2018 Reeks A1: Kinderkoren tot 12 jaar St.-Jozefkerk Boseind Neerpelt De Kentings 15, Neerpelt Juryleden: Luc Anthonis, Inge Feyen, Margrethe Ek, Lukáš Matoušek, Kaie Tanner

13:40

Children’s choir of Primary school Planina pri Sevnici Planina pri Sevnici Dirigent: Matej Romih Slovenië Zinge zong Pa se sliš Ptice Kuža Čarovnica Mara Glava

Luc Anthonis Matic Romih Andrej Makor Nana Forte - Arr. Boris A. Novak Bojan Glavina - Arr. Piroška Sič Birsan Tadeja Vulc - Arr. Niko Grafenauer

14:05 Children’s Choir of Musamari Choral School Dirigent: Tiina Mee

Tallinn Estland

Küla mul ütleb Anoniem - Arr. Juhan Zeiger Zinge zong Luc Anthonis Ellerhein Friedrich Saebelmann Päev läeb puudele punane Gustav Ernesaks Vanavanemate viisivakk: Veljo Tormis Tipp-tapp tilluke, Ketramas La petite fille sage Francis Poulenc Kveldssang for Blakken Edvard Grieg Gizon on bat… Javier Busto

14:30

34

PAUZE


ZATERDAG 28 APRIL 2018 SATURDAY APRIL 28, 2018 Reeks A2: Kinderkoren tot 14 jaar St.-Jozefkerk Boseind Neerpelt De Kentings 15, Neerpelt Juryleden: Luc Anthonis, Inge Feyen, Margrethe Ek, Lukáš Matoušek, Kaie Tanner

14:45 Haags Kinderkoor Dirigent: Daniëlle van Lieshout Komt, vrienden, in het ronden Bodzavirág Peace song Szellő zúg Missa Brevis: Gloria

Den Haag Nederland Anoniem Árpád Balázs Luc Anthonis Lajos Bárdos Leo Delibes

15:10 Csengettyu Children’s choir Dirigenten: Silvia Kekenakova Andrea Ferencei Folk songs from Magyarbod Viragom, viragom Bodzavirág Róka-Mondóka Katalinka Peace song Hív a messzeség

Kosice Slovakije

Anoniem Anoniem Árpád Balázs Miklós Kocsár Zoltán Kodály Luc Anthonis Katalin Nádas, József Karai

15:35

Cantoccini - Schulchor der Musikmittelschule Lingenau Lingenau Dirigenten: Roland Beer Oostenrijk Ingrid Held

Peace song Hudri, schöane Marie! Das Lied der nutzlosen Qual Sound the trumpet Mary did you know

Luc Anthonis Anoniem Jakob Grundmann Henry Purcell Anoniem - Arr. Pentatonix

35


ZATERDAG 28 APRIL 2018 SATURDAY APRIL 28, 2018 Reeks A2: Kinderkoren tot 14 jaar Kerk Maagd der Armen Grote Heide Grote Heide 9, Neerpelt Juryleden: Jan Vuye, Marijke van Klaveren, Hendrik Derolez, Josep Prats, Bernie Sherlock

13:40

Nachwuchschor der Freien Evangelischen Schule Heidenheim Heidenheim aan der Brenz Dirigenten: Geertje-Marie Groth Duitsland Andreas Borkeloh Wunder gescheh’n

Nena Kerner, Jürgen Dehmel - Arr. Carsten Gerlitz Es führt über den Main Anoniem - Arr. Felicitas Kukuck Irish blessing Martin Slootmaekers Peace song Luc Anthonis Blame it on the boogie Michael Jackson-Clark, David Jackson-Rich, Thomas Meyer, Elmar & Hans Kampschroer - Arr. Mac Huff

14:05

Mladinski pevski zbor OŠ Danila Lokarja Ajdovščina Ajdovščina Dirigent: Petra Habjanic Gregorc Slovenië Ta rozajanska citira Skozi noč srebrno hitita Peace song Vandrovc je privandrov Ptice Ples

14:30

36

PAUZE

Anoniem Ambrož Čopi Luc Anthonis Anoniem - Arr. Emil Adamič Andrej Makor Damijan Močnik


ZATERDAG 28 APRIL 2018 SATURDAY APRIL 28, 2018 Reeks B: Gelijkstemmige jeugdkoren Kerk Maagd der Armen Grote Heide Grote Heide 9, Neerpelt Juryleden: Jan Vuye, Marijke van Klaveren, Hendrik Derolez, Josep Prats, Bernie Sherlock

14:45 Ulftse Nachtegalen Dirigent: Ben Simmes

Ulft Nederland

Värmlandsvisan, Vem kan segla, Anoniem Och jungfrun hon gar i ringen Kinder zwijgt Anoniem Run to you Pentatonix - Arr. Ben Simmes O be joyful Martin Slootmaekers

15:10 City Youth Female Choir “Menada” Dirigent: Ivica Zoric Todorka Mlada Robinka Aman bre Koljo Velicanija Kirilu i Metodiju O be joyful

Tetovo Macedonië

Todor Skalovski Anoniem - Arr. Zapro Zaprov Todor Skalovski Martin Slootmaekers

15:35 Utrechts Kinderkoor Dirigent: Thea Bakker

Utrecht Nederland

Daar was een sneeuwwit vogeltje Anoniem Ave Maria Giulio Caccini - Arr. Jonathan Wikeley O be joyful Martin Slootmaekers Le hérisson Francis Poulenc O Salutaris André Caplet Clap yo’ hands George Gershwin - Arr. Pete King

37


ZATERDAG 28 APRIL 2018 SATURDAY APRIL 28, 2018 Reeks B: Gelijkstemmige jeugdkoren Hubertustheater WICO campus St.-Hubertus Stationsstraat 25, Neerpelt Juryleden: Silvère van Lieshout, Kari Ala-Pöllänen, Johannes Dewilde, Erika Budai, PierAngelo Pelucchi

13:40 Gouds Jong Vocaal Dirigent: Daniëlle van Laar Laet sang en spel O be joyful Ave Maria Zigeunerleben The seal lullaby Bring me little water, Silvy

14:05 Canto Dirigent: Zbynek Mokrejs Přeštický panenky Zpoza Ondřejníka Adoramus O be joyful Ta frydecka brana Den jako koník Povodeň

14:30

38

PAUZE

Gouda Nederland Anoniem Martin Slootmaekers Zoltàn Kodàly Robert Schumann Eric Whitacre Huddie W. Ledbetter - Arr. Moira Smiley

Náchod Tsjechische Republiek Anoniem - Arr. Miroslav Raichl Anoniem Orlando di Lasso Martin Slootmaekers Eduard Dřízga Zdeněk Lukáš Jiří Teml, Milena Lukešová


ZATERDAG 28 APRIL 2018 SATURDAY APRIL 28, 2018 Reeks B: Gelijkstemmige jeugdkoren Hubertustheater WICO campus St.-Hubertus Stationsstraat 25, Neerpelt Juryleden: Silvère van Lieshout, Kari Ala-Pöllänen, Johannes Dewilde, Erika Budai, PierAngelo Pelucchi

14:45 Schoolkoor Lyceum Genk Dirigent: Rossella Miglionico When music is deep in your heart Ik zing in de schaduw Caresse sur l’océan Circles of motion O be joyful Red boots on

15:10 Rolnička Praha Dirigent: Karel Virgler Prsten Dybych byla vtáčkem Psalmus 8 O be joyful Hra na královnu, Vynášení smrti

Genk België

Ludo Claesen Stan Van Vaerenbergh Bruno Coulais Bob Chilcott Martin Slootmaekers Bob Chilcott

Praag Tsjechische Republiek Antonín Dvořák Anoniem Petr Eben Martin Slootmaekers Bohuslav Martinů

15:35

ChorAkademie Bergisch-Land e.V. “Sängerjugend Solingen” Dirigent: Ingrid Goethe-Fliersbach

Solingen Duitsland

Erlaube mir, feins Mädchen

Johannes Brahms - Arr. Lorenz Maierhofer Jesu, rex admirabilis Giovanni Pierluigi da Palestrina Laudate pueri Felix Mendelssohn Bartholdy I am a poor wayfaring stranger Henk Badings O be joyful Martin Slootmaekers Cantemus Lorenz Maierhofer

39


ZATERDAG 28 APRIL 2018 SATURDAY APRIL 28, 2018 Reeks C: Gemengde jeugdkoren CC Palethe Overpelt Jeugdlaan 2, Overpelt Juryleden: Ludo Claesen, Wolfgang Ziegler, Robert Sund, Dieter Staelens, Kurt Bikkembergs

13:10 The MSGA Mixed youth choir Dirigenten: Silvia Kekenakova Andrea Ferencei Hungarian folk songs La tricotea Give them thy fingers Who ever Pater noster Festival sanctus

Kosice Slovakije Anoniem Franco Alonso Stefan Kalmer Ludo Claesen Nicolas Kedroff John Leavitt

13:35

Jugendchor Da capo al fine Bregenzerwald Lingenau, Bregenzerwald Dirigenten: Ingrid Held Oostenrijk Martin Ritter I Muetters Stübele Who ever I Muetters Stübele A clare benediction Sing

Anoniem Ludo Claesen Anoniem - Arr. Alfred Dünser John Rutter Pentatonix - Arr. Thomas Held

14:00

ChorAkademie Bergisch-Land e.V. “Chorlight” Solingen Dirigent: Artur Rivo Duitsland Im Wald und auf der Heide Mundi renovatio Daemon Irrepit Callidus Gloriosa dicta sunt El cascabel Who ever

14:25 40

PAUZE

F.L. Gehricke - Arr. Alan Wilson György Orbán György Orbán Vytautas Miškinis Lorenzo Barcelata - Arr. Jorge A. Martinez Ludo Claesen


ZATERDAG 28 APRIL 2018 SATURDAY APRIL 28, 2018 Reeks C: Gemengde jeugdkoren CC Palethe Overpelt Jeugdlaan 2, Overpelt Juryleden: Ludo Claesen, Wolfgang Ziegler, Robert Sund, Dieter Staelens, Kurt Bikkembergs

14:40 Gybon Dirigent: Jaromir Schejbal

Hradec Králové Tsjechische Republiek

African psalm Patrick M. Liebergen Jenom ty mně má panenko pověz Anoniem Who ever Ludo Claesen Festival sanctus John Leavitt Prší, prší Anoniem - Arr. Miroslav Hroněk Dana dana Sholom Sekunda

Reeks F: Wimpelreeks gemengde jeugdkoren CC Palethe Overpelt Jeugdlaan 2, Overpelt Juryleden: Ludo Claesen, Wolfgang Ziegler, Robert Sund, Dieter Staelens, Kurt Bikkembergs

15:05 Choir of Kazimierz Wielki University Dirigenten: Tomasz Kotwica Benedykt Odya

Bydgoszcz Polen

Czerwone jabłuszko Anoniem Modlitwa, gdy dziatki spać idą Waclaw z Szamotuł Abendlied Josef Gabriel Rheinberger Stabat mater Anna Ignatowicz Psalm radosny Tadeusz Szeligowski In Flanders fields Rudi Tas

15:35

Mixed choir of “Jovan Jovanovic Zmaj” grammar school Dirigent: Jovan Travica

Le chant des oyseaux Nyne Otpushchayeshi In Flanders fields Salseo ‘De si duso, ‘de si rano Svatovske saljivke VIII Rukovet

Novi Sad Servië

Clement Janequin Vasily Kalinnikov Rudi Tas Oscar Galian Anoniem Radomir Petrovic Stevan Stojanović Mokranjac

41


ZATERDAG 28 APRIL 2018 SATURDAY APRIL 28, 2018 Reeks D: Wimpelreeks kinderkoren St.-Niklaaskerk Neerpelt Kerkstraat 2, Neerpelt Juryleden: Sabine Haenebalcke, Alain Craens, Timothy Brown, Krzysztof Szydzisz, Maria Gamborg Helbekkmo

13:20 Children’s choir Brno Dirigent: Valeria Mat’ašová

Brno Tsjechische Republiek

Slavíček Rajský: Petr Eben Zdrávas hvězdo mořská, Matičko Boží, Maria matko milosti Koníčky milého Anoniem - Arr. Leoš Janáček Hodie nobis de caelo pax vera descendit Alesandro Grandi - Arr. P. Grow and R. Satterthwaite Dětská píseň Antonín Dvořák Dětské písně: Krokodil, Oříšek Josef Bohuslav Foerster Čtyři malé pohádky - O řepě Karel Janovický Pazapa Maarten Van Ingelgem

13:50 Pizzicanto Dirigent: Oskar Egle

Dornbirn Oostenrijk

Schwäflhölzle Anoniem Wo die bunten Blumen blühen Anselm Schaufler Mu süda, ärka üles Cyrillus Kreek Musica, die ganz lieblich Kunst Johannes Jeep Pazapa Maarten Van Ingelgem The parting glass Anoniem - Arr. The Wailin’ Jennys Las amarillas Anoniem - Arr. Stephen Hatfield

14:20

42

PAUZE


ZATERDAG 28 APRIL 2018 SATURDAY APRIL 28, 2018 Reeks E: Wimpelreeks gelijkstemmige jeugdkoren St.-Niklaaskerk Neerpelt Kerkstraat 2, Neerpelt Juryleden: Sabine Haenebalcke, Alain Craens, Timothy Brown, Krzysztof Szydzisz, Maria Gamborg Helbekkmo

14:35 Igo Gruden Girls Choir Dirigent: Mirko Ferlan Dicunt infantes Two eastern pictures For the fallen Čas O sapientia Zrejlo je žito

Nabrežina Italië

Jacob Handl Gustav Holst Sebastiaan Van Steenberge Lojze Lebič Tadeja Vulc Anoniem

15:05 Kodály Zoltán Girls’ Choir Dirigent: Mariann Feke

Székesfehérvár Hongarije

Hungarian folk songs from Transylvania Anoniem Nagyszalontai Köszöntõ Zoltán Kodály Zöld erdöben Zoltán Kodály Mais qui pourrit estre celui - A csalogány Orlando di Lasso Salve Regina Miklós Kocsár Sárközi Karikázó József Karai For the fallen Sebastiaan Van Steenberge

15:35 Children’s choir Brno Dirigent: Valeria Mat’ašová

Brno Tsjechische Republiek

Matičce Vítězslava Kaprálová Natus est Nobis Jacobus Handel-Gallus Obrázek milého Moravská lidová - Arr. Leoš Janáček Favete linguis Jan Campanus Vodňanský Lesní Studánka Josef Bohuslav Foerster Air Petr Eben Atomus servus pacis Petr Řezníček For the fallen Sebastiaan Van Steenberge

43


ZATERDAG 28 APRIL 2018 SATURDAY APRIL 28, 2018 Reeks G: Vrije reeks Theater Provinciaal Domein Dommelhof Neerpelt Toekomstlaan 5, Neerpelt Juryleden: John Damsma, Hans van den Brand, Jo Annemans, Aarne Saluveer, Masis Aram Gözbek

13:20 Male Voices of the Boys Choir Lucerne Dirigent: Andreas Wiedmer

Luzern Zwitserland

‘t Ros Beyaard Anoniem - Arr. Regula Schneider Musica Matthew Armstrong Ierse melodieën: Michael McGlynn Dúlamán, August, Fionnghuala No Lyrics!: Hope, Dancing sticks Regula Schneider

13:50 Jongerenkoor Cantarella Dirigent: Scheffers Rita Intrada a cappella ‘t Ros Beyaard Time to leave Clap yo’ hands He lives in you Amavolovolo Jai ho

14:20

Swartbroek Nederland Anoniem - Arr. Henry O. Millsby Anoniem - Arr. Jetse Bremer Franz M. Herzog George Gershwin - Arr. Pete King Mark Mancina, Jay Rifkin, Lebo M. - Arr. Mark Brymer Anoniem - Arr. Rudolf. de Beer A.R. Rahman - Arr. Mark Brymer

PAUZE

14:35 Vyshgorod municipal choir “Korali” Dirigent: Oksana Tverdushko

Vyshgorod Oekraïne

Spring flood Anoniem Spring came with flowers Anoniem Podolyanochka Anoniem Peremanochka Anoniem - Arr. Leopold Yashchenko Guelder rose near the mill Anoniem I will go to the garden Anoniem - Arr. Leopold Yashchenko Around Marynon’ka Anoniem - Arr. Leopold Yashchenko Oh, willow Anoniem - Arr. Leopold Yashchenko Oy na Kupala Anoniem - Arr. Mykhailo Gayvoronsky Marynka Anoniem Witch’s broom flying Anoniem Kupala na Yvana Anoniem - Arr. Leopold Yashchenko Oy na Kupala na Ivana Anoniem ‘t Ros Beyaard Anoniem - Arr. Oksana Tverdushko

44


ZATERDAG 28 APRIL 2018 SATURDAY APRIL 28, 2018 Reeks G: Vrije reeks Theater Provinciaal Domein Dommelhof Neerpelt Toekomstlaan 5, Neerpelt Juryleden: John Damsma, Hans van den Brand, Jo Annemans, Aarne Saluveer, Masis Aram Gözbek

15:05 Showkoor Rise Up Dirigenten: Axel Freier Karin Lauwers

Neerpelt België

Start me up, Livin’ on a prayer

Glee - Arr. Adam Anders, Tim Davis, Ed Lojeski ‘t Ros Beyaard Anoniem - Arr. Ruben Smits In memoriam Bruno Coulais Behind these hazel eyes Kelly Clarkson, Martin Sandberg, Lukasz Gottwald - Arr. Alan Billingsley Take me home Kevin Olusola, Kirstin Maldonado, Aaudra Mae - Arr. Roger Emerson Stand my ground Sharon den Adel, Robert Westerholt - Arr. Don Henken

15:35 Ensemble Svetlana Yekaterinburg Dirigenten: Elena Konovalova Elena Nakishova

Yekaterinburg Rusland

Kiso-Bushi Anoniem Sad Po Gorye Anoniem - Arr. A. Loginov Ah, Samara-Gorodok Anoniem - Arr. O. Yurgimshteyn Ty rieka li Anoniem - Arr. S. Yekimov Stradania A. Viskov ‘t Ros Beyaard Anoniem - Arr. K. Komoltsev Bamba Anoniem - Arr. R. Noble, E. Nakishova

45


46


ZONDAG 29 APRIL 2018 SUNDAY APRIL 29, 2018 10.00 - 12.00 uur

Workshop Ieper Onder begeleiding van Geert Hendrix (BE) Parketzaal WICO campus St.-Hubertus, Stationsstraat 25, Neerpelt > Pizzicanto, Dornbirn (AT) > Jugendchor Da capo al fine Bregenzerwald, Lingenau-Bregenzerwald (AT) > Schulchor der Musikmittelschule Lingenau, Lingenau (AT) > Music Unites, Overpelt/Waren (BE/DE) > Showkoor Rise Up, Neerpelt (BE)

10.30 uur

Aperitiefconcert “Salute” Hubertustheater, WICO campus St.-Hubertus, Stationsstraat 25, Neerpelt Toegangsprijs € 20 Toegangsprijs excl. aperitief € 13 > Children’s choir Brno, Brno (CZ) > Children’s Choir of Musamari Choral School, Tallinn (EE) > Igo Gruden Girls Choir, Nabrežina (IT) > Gybon, Hradec Králové (CZ)

11.00 uur

Festivalmis Neerpelt centrum St.-Niklaaskerk Neerpelt Kerkstraat 9, Neerpelt > Choir of Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz (PL)

12.50 - 16.00 uur

Juryconcerten in verschillende zalen in Neerpelt, Overpelt en Hamont-Achel (indeling zie pagina’s 50 t/m 59)

14.00 - 16.00 uur

Workshop Muzikale Teambuilding Onder begeleiding van Sterre De Raedt (BE) Parketzaal WICO campus St.-Hubertus, Stationsstraat 25, Neerpelt > Mladinski pevski zbor OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, Ajdovščina (SI) > Kodály Zoltán Girls’ Choir, Székesfehérvár (HU)

14.00 - 16.00 uur

Workshop Sing and Swing Hubertustheater WICO campus St.-Hubertus, Stationsstraat 25, Neerpelt > Niños Cantores del Pueblo, Quito (EC) > Bilsem, Ordu (TR) > Aden College, Tekirdag (TR)

15.00 uur

Gastconcert Lommel Sint-Jozefskerk Stevensvennen, Roerstraat, 3920 Lommel > Nachwuchschor der Freien Evangelischen Schule Heidenheim, Heidenheim an der Brenz (DE) > Children’s choir Brno, Brno (CZ) > Igo Gruden Girls Choir, Nabrežina (IT)

47


ZONDAG 29 APRIL 2018 SUNDAY APRIL 29, 2018 16.15 uur

Ontvangst genodigden Gemeentehuis Neerpelt

17.00 uur

Feestelijke parade Straten van Neerpelt

17.45 uur

Proclamatie Sporthal Provinciaal Domein Dommelhof, Neerpelt

18.30 uur

Verbroederingsconcert Grote Heide Ontmoetingscentrum Pax, Grote Heide 16, Neerpelt Ondersteund door Parochiale Werken Grote Heide > Be Happy, Púchov (SK) > Mladinski pevski zbor OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, Ajdovščina (SI) > The Shani Choir, Jezreel Valley (IL) > City Youth Female Choir “Menada”, Tetovo (MK)

18.30 uur

Verbroederingsconcert Achel Michielshof, Michielsplein 3, Hamont-Achel > Coro Instituto de Secundaria “La Serna”, Fuenlabrada (ES) > Choir of Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz (PL) > Kodály Zoltán Girls’ Choir, Székesfehérvár (HU)

19.30 uur

Gastconcert Tongerlo St.-Pieterskerk Tongerlo, Dorpstraat 10, Bree > Canto, Náchod (CZ) > Vyshgorod municipal choir “Korali”, Vyshgorod (UA) > Amici Cantus, Bree (BE)

48


ZONDAG 29 APRIL 2018 SUNDAY APRIL 29, 2018 20.30 – 22.00 uur

Boombal - Folkfestival Sporthal Provinciaal Domein Dommelhof, Toekomstlaan 5, Neerpelt Toegangsprijs € 8 In voorverkoop (online) en CJP-kaarthouders € 5 In voorverkoop (telefonisch en/of aan de balie) € 6

Wil je je graag uitleven in allerlei soorten dans zoals onder andere de wals en de polka, dan kan je je hart ophalen tijdens dit Boombal, een dansfeest met live folkmuziek. Onder begeleiding van professionele dansinstructeurs en livemuziek worden deze dansen aangeleerd en ontstaat er snel een plezante kringdans of een sfeervolle sliertdans. De swingende folkmuziek brengt de typische boombal-drive over op het publiek. Kom en laat je verrassen! Feel like letting off steam with all kinds of dances, such as Waltz or Polka, come and knock yourself out during our “Boombal”, a dance party with live folk music. These dances are taught under the guidance of professional dance instructors, with live music, and before you know it, you’re having fun, dancing a swing dance or a circle dance. The swinging folk music gets you in the “Boombal” drive in no time. Come and surprise yourself! 20.30 uur

Laureatenconcert “Con Bravura” Theater Provinciaal Domein Dommelhof, Toekomstlaan 5, Neerpelt Toegangsprijs € 14 In voorverkoop (online) € 13 In voorverkoop (telefonisch en/of aan de balie) € 14 CJP-kaarthouders: € 10

De samenstelling en inhoud van dit avondconcert blijven tot op het laatste moment totaal onbekend en zullen wellicht voor de nodige spanning en verrassing zorgen. Met een selectie van laureaten uit verschillende reeksen wordt het beslist volop muzikaal genieten. The content and composition of this evening-concert are kept a secret to the very last minute, so as to create maximum tension and surprise. The selection of laureates from various categories will surely guarantee musical enjoyment.

49


ZONDAG 29 APRIL 2018

SUNDAY APRIL 29, 2018

Reeks A1: Kinderkoren tot 12 jaar St.-Jozefkerk Boseind Neerpelt De Kentings 15, Neerpelt Juryleden: Luc Anthonis, Inge Feyen, Margrethe Ek, Lukáš Matoušek, Kaie Tanner

13:15 Kinderkoor Waelrant Dirigent: Sander Le Roy

Borgerhout België

Ahoy! Sebastiaan van Steenberge Daar reed een boer naar Leuven Anoniem - Arr. Broeder Leontinus Zinge zong Luc Anthonis Dubbele Jan Anoniem Whisper! Greg Gilpin Tongo Anoniem Pete, Pete! Anoniem - Arr. Victor C. Johnson

13:40 Kinderkoor Lirica Dirigent: Ann Cox

Genk België

De veldmuis Anoniem - Arr. Jan Wolters Het schaap heeft slaap Willem Wilmink, Harry Bannink Daar zat een sneeuwwit vogeltje Anoniem Zinge zong Luc Anthonis Dikkertje Dap Paul Chr. van Westering Hakuna Matata Elton John - Arr. Roger Emerson

Reeks A2: Kinderkoren tot 14 jaar St.-Jozefkerk Boseind Neerpelt De Kentings 15, Neerpelt Juryleden: Luc Anthonis, Inge Feyen, Margrethe Ek, Lukáš Matoušek, Kaie Tanner

14:05 Kinderkoor Panta Rhei Dirigent: Sofie Thoen

Gent België

Ilgaz Anoniem - Arr. Hans Helsen Boerinnetje van buiten Anoniem - Arr. Broeder Leontinus Peace song Luc Anthonis Jan mijne man Anoniem Tuuti, tuuti tummaistani Charles Collins

14:30 50

PAUZE


ZONDAG 29 APRIL 2018

SUNDAY APRIL 29, 2018

Reeks A2: Kinderkoren tot 14 jaar St.-Jozefkerk Boseind Neerpelt De Kentings 15, Neerpelt Juryleden: Luc Anthonis, Inge Feyen, Margrethe Ek, Lukáš Matoušek, Kaie Tanner

14:45 Kinderkoor De Piccolo’s Dirigent: Philipp Baeken

Neerpelt België

Eu... eu… Jan Coeck De kleremakers op hun feest Anoniem Peace song Luc Anthonis Je bent zo mooi anders Sebastiaan van Steenberge Het is tijd om heen te gaan Jos Wuytack

15:10 Mladinski zbor Osnovne šole Nazarje Dirigent: Katja Gruber Kje so tiste stezice Sanctus - Benedictus Tribučko kolo Peace song Gaudete!

Anoniem György Orbán Anoniem - Arr. Katja Gruber Luc Anthonis Anoniem - Arr. Michael Engelhardt

15:35 Jeugdkoor Lirica Dirigent: Karlijn Noten The moon De spinster The drunken sailor Peace song We will

Nazarje Slovenië

Genk België

Andy Beck Remi Ghesquière Anoniem - Arr. Emily Crocker Luc Anthonis Jim Papoulis - Arr. Francisco J. Núbez

51


ZONDAG 29 APRIL 2018

SUNDAY APRIL 29, 2018

Reeks A2: Kinderkoren tot 14 jaar CC Palethe Overpelt Jeugdlaan 2, Overpelt Juryleden: Jan Vuye, Marijke van Klaveren, Hendrik Derolez, Josep Prats, Bernie Sherlock, Wolfgang Ziegler

13:15 Kinderkoor Cantitare Dirigent: Jeroen Beckers

Maaseik België

Peace song Daar zat een sneeuwwit vogeltje Regenboog van goud Wolkje Al shlosha d’varim sLENTEren

Luc Anthonis Anoniem Erika Budai Thomas De Baets Allan E. Naplan Kurt Bikkembergs

13:40 Voblaninas del Conservatorio del Nalón Dirigent: Cristina Luces del Río Lux æterna Anxelinos Ave Maria Peace song Maquerúle

52

Langreo Spanje

Christi Jones Ángel Émbil Xabier Sarasola Luc Anthonis Anoniem - Arr. Julián Gómez Giraldo


ZONDAG 29 APRIL 2018

SUNDAY APRIL 29, 2018

Reeks B: Gelijkstemmige jeugdkoren CC Palethe Overpelt Jeugdlaan 2, Overpelt Juryleden: Jan Vuye, Marijke van Klaveren, Hendrik Derolez, Josep Prats, Bernie Sherlock, Wolfgang Ziegler

14:05 Limburgse Koorschool Cantarella Dirigent: Marleen Everink Het wuf die spon Shining moon La petite fille sage Lengyel László Five eyes O be joyful

14:30

Beek Nederland

Anoniem Anoniem - Arr. Audrey Snyder Francis Poulenc Zoltán Kodály Cecil Armstrong Gibbs Martin Slootmaekers

PAUZE

14:45 Ozolnieku secondary school 5.-12. class choir Dirigent: Ruta Bergmane Maza, maza ābelīte Skaisti dziedi, lakstīgala O be joyful Klavierspēle Es bij’ meita

Anoniem - Arr. Asnates Pedeces Anoniem Martin Slootmaekers Anna Veismane Valts Pūce

15:10 Výšinka Dirigent: Miloslava Cechlovská Metsa telegramm Ej, lásko, lásko Janíčku, Janíčku Husička divoká O be joyful Tancuj, tancuj Balulalow Deo Gracias

Ozolnieki Letland

Liberec Tsjechische Republiek

Uno Naissoo Anoniem Emil Hradecký Emil Hradecký Martin Slootmaekers Anoniem - Arr. Milan Raichla Benjamin Britten Benjamin Britten

15:35 Mädchenchor laFilia Dirigent: Martin Ramroth

Montabaur Duitsland

Es freit ein wilder Wassermann Anoniem Est ist ein köstlich Ding Johann Staden O Sacrum Convivium Aurelio Porfiri Wherever you are Paul Mealor O be joyful Martin Slootmaekers Close to you Burt Bacharach - Arr. Milt Rogers 53


ZONDAG 29 APRIL 2018

SUNDAY APRIL 29, 2018

Reeks B: Gelijkstemmige jeugdkoren Michielshof Hamont-Achel Michielsplein 3, Hamont-Achel Juryleden: Silvère van Lieshout, Kari Ala-Pöllänen, Johannes Dewilde, Erika Budai, PierAngelo Pelucchi, Aarne Saluveer

13:15 Multiple-Voices Dirigent: Anouk Snellink Drie ganzen in ‘t haverstro O be joyful Cantar Mister Sandman And so it goes

13:40 The MSGA Girls’ choir Dirigenten: Silvia Kekenakova Andrea Ferencei O be joyful Hungarian folk songs Altatódal Gergëly-járás Psallite Deo!

14:05 Equal Voices Dirigent: Rita Scheffers

Enschede Nederland Anoniem Martin Slootmaekers Jay Althouse Pat Ballard - Arr. Ed Lojeski Billy Joel - Arr. Kirby Shaw

Kosice Slovakije Martin Slootmaekers Anoniem János Decsényi Zoltán Kodály Miklós Kocsár

Weert Nederland

Daar was een wuf die spon Anoniem O be joyful Martin Slootmaekers Il est bel et bon Pierre Passereau - Arr. John Leavitt Tundra Ola Gjeilo Canto a Eleggua Anoniem - Arr. Arlety Valdés, Yudelkis Lafuente Aizu bandai san Anoniem - Arr. Hiroshi Ishimaru

14:30

54

PAUZE


ZONDAG 29 APRIL 2018

SUNDAY APRIL 29, 2018

Reeks B: Gelijkstemmige jeugdkoren Michielshof Hamont-Achel Michielsplein 3, Hamont-Achel Juryleden: Silvère van Lieshout, Kari Ala-Pöllänen, Johannes Dewilde, Erika Budai, PierAngelo Pelucchi, Aarne Saluveer

14:45 Tienerkoor Koorschool Midden-Gelderland Ede Dirigent: Albert Wissink Nederland Ave Maria Toen den Hertog Jan kwam varen O be joyful O quam suavis est Thou speckled troutling Saules meita sagšas raksta

Jean Lambrechts Floris van de Putt Martin Slootmaekers Albert de Klerk Joop Voorn Andra Kontauta

15:10 Zirnytsya Dirigent: Pavlo Merezhyn Velychalna Autumn Dniprovskaya voda O be joyful

Kiev Oekraïne Artemii Vedel Lesya Dychko Ivan Karabets Martin Slootmaekers

15:35 Coro Solidarium Dirigenten: Olga López Vigo Graciela Galdo Vigo Memoria da noite Bonse Aba O be joyful Sleep, my little sea Sueños de sal

Narón Spanje

Anoniem - Arr. Bieito Romero Anoniem - Arr. Antonio Expósito Martin Slootmaekers Josu Elberdin Óscar Navarro

55


ZONDAG 29 APRIL 2018

SUNDAY APRIL 29, 2018

Reeks C: Gemengde jeugdkoren Theater Provinciaal Domein Dommelhof Neerpelt Toekomstlaan 5, Neerpelt Juryleden: Ludo Claesen, Robert Sund, Dieter Staelens, Kurt Bikkembergs, John Damsma, Masis Aram Gözbek

13:40 Maîtrise de Seine-Maritime Dirigent: Mathias Charton

Yvetot Frankrijk

Ubi Caritas Ola Gjeilo Who ever Ludo Claesen À Bolbec la jolie ville Anoniem Witness Anoniem - Arr. Jack Halloran Balleilakka Allah Rakha Rahman - Arr. Ethan Sperry

14:05 Music Unites Dirigenten: Carine Van Gerven Karin Gunther

Overpelt/Waren België/Duitsland

Que bueno Audrey Snyder Who ever Ludo Claesen ‘t Knaapje zag een roosje staan H. Werner Engel Rammstein – Arr. Jan Bürger, Oliver Gies Time to leave Franz M. Harzog

14:30

56

PAUZE


ZONDAG 29 APRIL 2018

SUNDAY APRIL 29, 2018

Reeks C: Gemengde jeugdkoren Theater Provinciaal Domein Dommelhof Neerpelt Toekomstlaan 5, Neerpelt Juryleden: Ludo Claesen, Robert Sund, Dieter Staelens, Kurt Bikkembergs, John Damsma, Masis Aram Gözbek

14:45 Jeugdkoor Cantitare Dirigent: Jeroen Beckers

Maaseik België

Who ever Ludo Claesen Wij zijn al bijeen Anoniem I took my power in my hand Raymond Schroyens Wie der Hirsch schreiet nach frischem Wasser Hugo Distler Time to leave Franz M. Herzog Deo Gratias Sally K. Albrecht, Jay Althouse

15:10 Luzcoræ Dirigent: Elena Camblor González

Langreo Spanje

La añada de la nueche Who ever Con amores, la mi madre Gaudete Rosas Pandan

Anoniem Ludo Claesen Juan de Anchieta - Arr. Bob Chilcott Anoniem - Arr. Michael McGlynn Anoniem - Arr. George G. Hernandez

Reeks F: Wimpelreeks gemengde jeugdkoren Theater Provinciaal Domein Dommelhof Toekomstlaan 5, Neerpelt Juryleden: Ludo Claesen, Robert Sund, Dieter Staelens, Kurt Bikkembergs, John Damsma, Masis Aram Gözbek

15:35 Cantilene Dirigent: Jasmien Gys

Ekeren België

Ave Virgo sanctissima Francisco Guerrero Vier weverkens Anoniem In Flanders fields Rudi Tas Six Dickinson miniatures: Raymond Schroyens I took my power in my hand, I died for beauty De profundis clamavi Kurt Bikkembergs Ubi caritas II: through infinite ages Ola Gjeilo

57


ZONDAG 29 APRIL 2018

SUNDAY APRIL 29, 2018

Reeks D: Wimpelreeks kinderkoren St.-Niklaaskerk Neerpelt Kerkstraat 2, Neerpelt Juryleden: Sabine Haenebalcke, Alain Craens, Timothy Brown, Krzysztof Szydzisz, Maria Gamborg Helbekkmo, Hans van den Brand

12:50

The Children’s Choir of the State Opera House Yekaterinburg Dirigenten: Elena Konovalova Rusland Elena Nakishova Vo zelyenom, vo boru Laudate Dominum Ave Maria The Venetian night Ne boytesia kury Pazapa Lin da laj

13:20 Children’s choir Lastivka Dirigent: Oksana Ursatii

Anoniem Rihards Dubra F. Gerbic Mikhail Glinka - Arr. N. Averina T. Chudova Maarten Van Ingelgem Alexey Larin

Kiev Oekraïne

Spring, o Spring! Iryna Aleksiychuk Bonjour Orlando di Lasso - Arr. N Averina Gott ist mein Hirt Franz Schubert Fantasy on Ukrainian folk songs Anoniem - Arr. N. Chmyr-Kozyar I got rhythm George Gershwin - Arr. Clay Warnick, Viktor Popov Pazapa Maarten Van Ingelgem

13:50 Waelrant Kinderkoor+ Dirigent: Marleen De Boo

Borgerhout België

A new day Audrey Snyder On suuri sun rantas autius Anoniem - Arr. Matti Hyökki Wij reven en wij weven Anoniem Sweet nymph, come to thy lover Thomas Morley Ricordi di Sicilia Vic Nees Pazapa Maarten Van Ingelgem Steps to the future: Bay Dooka Nancy Telfer Ihauteri Habanerak: Anoniem - Arr. David Azurza El marinero cojo, habanera del txistu

14:20

58

PAUZE


ZONDAG 29 APRIL 2018

SUNDAY APRIL 29, 2018

Reeks E: Wimpelreeks gelijkstemmige jeugdkoren St.-Niklaaskerk Neerpelt Kerkstraat 2, Neerpelt Juryleden: Sabine Haenebalcke, Alain Craens, Timothy Brown, Krzysztof Szydzisz, Maria Gamborg Helbekkmo, Hans van den Brand

14:35 Cantus Firmus - Ensemble vocal féminin Schaerbeek Dirigent: Hélène Richardeau België Adoramus te Cantemus The chocolate factory O clavis David Bruxelles For the fallen Gloria

Johannes Brahms Vic Nees Erika Budai Pawel Lukaszewski Jacques Brel Sebastiaan Van Steenberge Michael Bojesen

15:05

Sibelius Upper Secondary School Girl’s Choir Helsinki Dirigent: Reijo Aittakumpu Finland Kaipaava Anoniem - Arr. Jussi Chydenius, Essi Wuorela Kuka nukkuu tuutussasi Anna-Mari Kähärä Tota pulchra es Maurice Durufle Rosmarien Robert Schumann El Grito Einojuhani Rautavaara Malagueña Einojuhani Rautavaara For the fallen Sebastiaan Van Steenberge Søk Herren Knut Nystedt

15:35 Villanella Jeugdkoor Dirigent: An Alen

Laakdal België

Daar boven uit het vensterke Anoniem Tre villanelle vezzose e belle Adriano Banchieri Ave Maria Franz Biebl Tundra Ola Gjeilo For the fallen Sebastiaan Van Steenberge Als’t eerste zonnestraaltje Lode Dieltiens - Arr. Carl Van Eyndhoven Dirait-on Morten Lauridsen

59


60


MAANDAG 30 APRIL 2018 MONDAY APRIL 30, 2018 10.00 – 12.00 uur

Workshop Muzikale Teambuilding Onder begeleiding van Sterre De Raedt (BE) Parketzaal WICO campus St.-Hubertus, Stationsstraat 25, Neerpelt > The Shani Choir, Jezreel Valley (IL) > Children’s Coir of Musamari Choral School, Tallinn (EE) > Niños Cantores del Pueblo, Quito (EC)

10.00 - 12.00 uur

Workshop Instapkoor Onder begeleiding van Marijke van Klaveren (NL) Hubertustheater WICO campus St.-Hubertus, Stationsstraat 25, Neerpelt > Aden College, Tekirdag (TR)

14.00 – 16.00 uur

Workshop Muzikale Teambuilding Onder begeleiding van Sterre De Raedt (BE) Parketzaal WICO campus St.-Hubertus, Stationsstraat 25, Neerpelt > Coro Instituto de Secundaria “La Serna”, Fuenlabrada (ES) > Výšinka, Liberec (CZ) > Altitudo, Liberec (CZ)

61


MAANDAG 30 APRIL 2018 MONDAY APRIL 30, 2018 09.30 – 00.30 uur

Uitstap naar Ieper

Wie In België spreekt over Ieper, denkt onlosmakelijk aan de gesneuvelden van WO I en alle gesneuvelden van alle oorlogen ter wereld. En omdat in 2018 de 100ste verjaardag wordt gevierd van het einde van deze eerste wereldoorlog, trekt het EMJ met een gelegenheidskoor van 350 jonge koorleden uit 9 deelnemende koren naar Ieper om de “Last Post” ceremonie te verzorgen, een plechtigheid waar al deze gesneuvelden herdacht worden. Tijdens deze ceremonie wordt onder andere het lied “Only remembered”, speciaal voor het EMJ door Nicolas De Cock bewerkt naar drie gelijke stemmen gezongen. Naast deze ceremonie, zullen deze koorleden ook nog zorgen voor individuele concerten aan de Ieperse “Lakenhallen”. Verder brengen ze een bezoek aan het “In Flanders Fields Museum” en maken ze een wandeling naar de “Ramparts Cemetery”. Deze reis zullen we ondernemen met een speciaal voor het EMJ ingelegde trein. Het wordt zeker en vast een dag die een beklijvende indruk zal nalaten en die ze zich nog lang zullen herinneren. If In Belgium one speaks of Ypres, he immediately thinks of those who let their lives in World War I and all those, who fell in all wars in the world. And as in 2018 the 100th anniversary of the end of the first world war is celebrated, EMJ, with an occasional chorus of 350 young choir members from 9 participating choirs, will travel to Ypres in order to attend the “Last Post”, a ceremony commemorating all those who fell. During the ceremony, songs, such as “Only remembered”, edited to three equal voices especially for the EMJ by Nicolas De Cock will be sung. In addition to this ceremony, the choir members will also perform in individual concerts at the Ypres “Lakenhallen”. Furthermore, they will visit the “In Flanders Fields Museum” and will walk to the “Ramparts Cemetery”. The group will travel by train, especially organized for EMJ. For sure, this day will leave a lasting impression and will be remembered for a very long time.

62


MAANDAG 30 APRIL 2018 MONDAY APRIL 30, 2018 Dit uitzonderlijk project werd mogelijk gemaakt met de steun van This remarkable project could have been realized with the support of

INDUSTRIEBOUW

VOORTBEEMDEN 5 2400 MOL

TEL: 014/31.26.53

63


64


DINSDAG 1 MEI 2018 TUESDAY MAY 1, 2018 13.15 – 16.00 uur

Juryconcerten in verschillende zalen in Neerpelt en Overpelt (indeling zie pagina’s 67 t/m 75)

14.30 uur

Verbroederingsconcert Herent Ontmoetingscentrum De Vranken, Herent 122, Neerpelt Ondersteund door Parochiale Werken Herent en Tuinhier ‘t Hent > Ozolnieku secondary school 5.-12. class choir, Ozolnieki (LV) > The Children’s Choir of the State Opera House, Yekaterinburg (RU) > Ensemble Svetlana Yekaterinburg, Yekaterinburg (RU) > Pizzicanto, Dornbirn (AT) > Maîtrise de Seine-Maritime, Yvetot (FR)

16.15 uur

Ontvangst genodigden Gemeentehuis Neerpelt

17.00 uur

Feestelijke parade Straten van Neerpelt

17.45 uur

Proclamatie Sporthal Provinciaal Domein Dommelhof, Toekomstlaan 5, Neerpelt

20.30 uur

Laureatenconcert “Brillante” Theater Provinciaal Domein Dommelhof, Toekomstlaan 5, Neerpelt Toegangsprijs € 14 In voorverkoop (online) € 13 In voorverkoop (telefonisch en/of aan de balie) € 14 CJP-kaarthouders: € 10

De samenstelling en inhoud van dit avondconcert blijven tot op het laatste moment totaal onbekend en zullen wellicht voor de nodige spanning en verrassing zorgen. Met een selectie van laureaten uit verschillende reeksen wordt het beslist volop muzikaal genieten. The content and composition of this evening-concert are kept a secret to the very last minute, so as to create maximum tension and surprise. The selection of laureates from various categories will surely guarantee musical enjoyment.

65


DINSDAG 1 MEI 2018 TUESDAY MAY 1, 2018 20.30 – 23.30 uur

“Happy to gather – Farewell Party” Sporthal Provinciaal Domein Dommelhof, Toekomstlaan 5, Neerpelt Voor deelnemers en medewerkers (enkel toegang op uitnodiging) For participants and co-workers (access for invitees only)

Gezellig nakaarten over het afgelopen Festival of nog even de benen loszwieren voor een lange busrit: dat is wat de farewell party is. De coverband “Tom en de Helden” zorgt op een eigenzinnige manier voor pure livemuziek. Met een mix van ambiance, plezier, interactie en humor zorgen ze ervoor dat je wel zal moeten meeswingen. DJ Buzz neemt opzwepende en spectaculaire afsluiting van de avond voor zijn rekening. A bit of socializing after the Festival is over or loosening those stiff muscles before a long bustrip, that is what “Happy to gather” aims to be. The cover band “Tom en de Helden” provides pure live music in quirky way. With a mix of ambiance, fun, interaction and humor they make sure that you swing. DJ Buzz ends the evening in an exciting and spectacular way.

66


DINSDAG 1 MEI 2018

TUESDAY MAY 1, 2018

Reeks A1: Kinderkoren tot 12 jaar St.-Jozefkerk Boseind Neerpelt De Kentings 15, Neerpelt Juryleden: Luc Anthonis, Inge Feyen, Margrethe Ek, Lukáš Matoušek, Wolfgang Ziegler

13:15 Kinderkoor De Wielewalen Dirigent: Anke Krause Firefly Wolkje Ick seg adieu Zinge zong Kusimama

Westmalle België

Andy Beck Thomas De Baets Anoniem Luc Anthonis Jim Papoulis - Arr. Sophia Miller

13:40 Kinderkoor Clari Cantuli Dirigent: Ria Vanwing

Kessel-Lo België

Daar was e wuf die spon Anoniem - Arr. Ria Vanwing Zinge zong Luc Anthonis Al Shlosha d’varim Allan E. Naplan Whisper! Greg Gilpin Steps to the Future: The swallow Nancy Telfer Shiru Allan E. Naplan

14:05 Kinderkoor Kiliana Dirigenten: Antje Dirkx Carine Van Gerven Skillemedinky Juffrouw wilde de polka leren Vleugels Zinge zong Nessie Maulbeerenbusch Olga

14:30

Overpelt België

Ad Heerkens Anoniem Stijn Arnauts Luc Anthonis Kurt Bikkembergs Hunther Erdmann Herman van Dooren

PAUZE

67


DINSDAG 1 MEI 2018

TUESDAY MAY 1, 2018

Reeks A2: Kinderkoren tot 14 jaar St.-Jozefkerk Boseind Neerpelt De Kentings 15, Neerpelt Juryleden: Luc Anthonis, Inge Feyen, Margrethe Ek, Lukáš Matoušek, Wolfgang Ziegler

14:45 Kinderkoor KalliKids Dirigent: Maxim Colpaert

Deinze België

Jan de Mulder Peace song Ik zag Cecilia komen Wolkje Juffrouw, wilde de polka leren?

Anoniem Luc Anthonis Anoniem Thomas De Baets Anoniem - Arr. Broeder Leontinus Daar reed een boer naar Leuven Anoniem - Arr. Broeder Leontinus Portsmouth John Playford - Arr. Lorenz Maierhofer

15:10 Niños Cantores del Pueblo Dirigenten: Maria Augusta Abad Rolando Valladares

Quito Ecuador

Carpuela Milton Tadeo - Arr. Rolando Valladares De donde vengo Alex Alvear - Arr. Rolando Valladares Cancion con todos César Isella - Arr. Rolando Valladares Macondo Daniel Camino Diez Canseco - Arr. Rolando Valladares Peace song Luc Anthonis

15:35 Villanella Kinderkoor Dirigent: An Alen Zeg kwezelke Een kasteel van zand Peace song Oui oui non non Sudoku Recept voor verrassingsfeest

68

Laakdal België Anoniem Kurt Bikkembergs Luc Anthonis Lieven Strobbe Sandra Milliken Hans Helsen


DINSDAG 1 MEI 2018

TUESDAY MAY 1, 2018

Reeks A2: Kinderkoren tot 14 jaar Hubertustheater WICO campus St.-Hubertus Stationsstraat 25, Neerpelt Juryleden: Jan Vuye, Marijke van Klaveren, Hendrik Derolez, Josep Prats, Sabine Haenebalcke

13:15 Julica Dirigent: Sien De Smet Le vent Peace song Kooitje Hoy ahoy Yenyere Guma

Lier België Manuel Coely Luc Anthonis Hans Helsen Floris van de Putt Anoniem

13:40 Campanella Dirigent: Jana Synková

Olomouc Tsjechische Republiek

O Regina Anoniem - Arr. Miroslav Venhoda Gagliarda Giovanni Domenico da Nola Teče voda, teče Anoniem Zabarambarumbarimburujte si s nami Peter Cón Od Záhora Anoniem - Arr. O. Halma Peace song Luc Anthonis Na tu svatu Katerinu Anoniem - Arr. J. Vičar

14:05 BallaBile Dirigent: Barbara Vandendriessche Juffrouw, wilde de Polka leren? Vuurwerk One Song Firefly Peace song Nessie The moon

14:30

Heldergem België

Anoniem Jos Maes Dave and Jean Perry Andy Beck Luc anthonis Kurt Bikkembergs Andy Beck

PAUZE

69


DINSDAG 1 MEI 2018

TUESDAY MAY 1, 2018

Reeks A2: Kinderkoren tot 14 jaar Hubertustheater WICO campus St.-Hubertus Stationsstraat 25, Neerpelt Juryleden: Jan Vuye, Marijke van Klaveren, Hendrik Derolez, Josep Prats, Sabine Haenebalcke

14:45 Bìlsem Dirigenten: Mustafa Veyisoglu Derya Neslihan Özkeles

Ordu Turkije

Uzun İnce Bir Yoldayım Aşık Veysel Şatıroğlu They don’t care about us Michael Jackson Kahveyi Kavururlar Alaettin Zengin - Arr. Ahmet Kızılok Peace song Luc Anthonis

15:10 Koritsia Dirigent: Annelies De Kimpe

Sint-Niklaas België

De klacht van een treurwilg Kurt Bikkembergs Peace song Luc Anthonis Daar ging een pater langs het land Anoniem Ilgaz Anoniem - Arr. Hans Helsen Caterpillar Ruth Morris Gray

15:35 Tienerkoor Sterling Dirigent: Ada Bakelants

Antwerpen België

Riversong Andy Beck Lentezon Paul Schollaert Peace song Luc Anthonis De stinkende snorkelpork/Vervelend Hans Helsen Le coeur des gens Daniel Beaume Hotaru Koi Anoniem - Arr. Rō Ogura I’m goin’ up a yonder Walter Hawkins - Arr. Martin Sirvatka

70


DINSDAG 1 MEI 2018

TUESDAY MAY 1, 2018

Reeks B: Gelijkstemmige jeugdkoren St.-Niklaaskerk Neerpelt Kerkstraat 2, Neerpelt Juryleden: Silvère van Lieshout, Kari Ala-Pöllänen, Johannes Dewilde, Erika Budai, PierAngelo Pelucchi, Maria Gamborg Helbekkmo

13:15 Gynaika Dirigent: Annelies De Kimpe

Sint-Niklaas België

Sailor’s Question Kathleen Allan Wij willen van de kerels zingen Anoniem O be joyful Martin Slootmaekers De bello Gallico Erika Budai The seal lullaby Eric Whitacre Sih’r Khalaq Jim Papoulis - Arr. Sophia Miller

13:40 Jeugdkoor De Piccolo’s Dirigent: Philipp Baeken This song Een is het land O be joyful Tintinnabulum Als ‘t eerste zonnestraaltje

Neerpelt België

Ivo Antognini Anoniem Martin Slootmaekers Karl Jenkins Lode Dieltiens - Arr. Carl Van Eyndhoven

14:05 The Shani Choir Dirigent: Alexandra Kim

Jezreel Valley Israël

Laner Walivsomim Anoniem Lift thine eyes Felix Mendelssohn-Bartholdy Ha Dudaim Zvi Sherff - Arr. Eldad Sherim O be joyful Martin Slootmaekers Baadak ala bali The Rahabbani Brothers - Arr. Pnina Inbar Hava Nageela Anoniem - Arr. Maurice Goldman

14:30

PAUZE

71


DINSDAG 1 MEI 2018

TUESDAY MAY 1, 2018

Reeks B: Gelijkstemmige jeugdkoren St.-Niklaaskerk Neerpelt Kerkstraat 2, Neerpelt Juryleden: Silvère van Lieshout, Kari Ala-Pöllänen, Johannes Dewilde, Erika Budai, PierAngelo Pelucchi, Maria Gamborg Helbekkmo

14:45 De Zonhovense Leeuweriken Dirigent: Veerle Vanheel

Zonhoven België

Des winters als het regent Prudens Van Duyse O be joyful Martin Slootmaekers Zigeunerleben Robert Schumann- Arr. Ferdinand Hummel Zeven over zeven Erika Budai Jai Ho A.R. Rahman - Arr. Mark Brymer

15:10 Carmina Dirigent: Tom Johnson Metsa telegramm Ik zing in de schaduw This we know O be joyful Let me fly

15:35 De Orgelpijpjes Dirigent: Katrien Konings

Ekeren België Una Naissoo Anoniem Kurt Bikkembergs Martin Slootmaekers Anoniem - Arr. Kirby Shaw

Leuven België

Ik zag Cecilia komen Anoniem Shosholoza Anoniem - Arr. Markus Detterbeck Turot ëskzik a cignay Zoltán Kodaly Miniatuur Kurt Bikkembergs O be joyful Martin Slootmaekers Niska banja Anoniem - Arr. N.Page La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le Boeuf Marie-Madeleine Duruflé-Chevalier

72


DINSDAG 1 MEI 2018

TUESDAY MAY 1, 2018

Reeks C: Gemengde jeugdkoren CC Palethe Overpelt Jeugdlaan 2, Overpelt Juryleden: Ludo Claesen, Robert Sund, Kurt Bikkembergs, Dieter Staelens, Krzysztof Szydzisz, Timothy Brown

13:40 Altitudo Dirigent: Miloslava Cechlovská

Liberec Tsjechische Republiek

A ceremony of carols: Procession

Benjamin Britten - Arr. Julius Harrison A ceremony of carols: This little babe Benjamin Britten Il est bel et bon Pierre Passerau Who ever Ludo Claesen Missa brevis: Sanctus Zdeněk Lukáš V horném konci Anoniem - Arr. Milan Uherek Eštĕ si já pohár vína zaplatím Anoniem When the saints go marching in Anoniem - Arr. Richard Thompson

14:05 Jongerenkoor Sterling Dirigent: Ada Bakelants Bourreé for Wolfgang Amadeus Behind the trees Oh che fresca funtanelle Een kalamanden rok Who ever Good news/ Ride the chariot Stand together

Antwerpen België

Leopold Mozart - Arr. Henry O. Millsby Siebrand Verhulst Vic Nees Anoniem Ludo Claesen Anoniem - Arr. Gwen Arch Jim Papoulis

14:30 Coro Instituto de Secundaria “La Serna” Fuenlabrada Dirigent: Ignacio Delgado Spanje Zorongo Gitano Argizaiola Prayer of the children The lioness hunt Who ever

14:55

Anoniem Junkal Guerrero Kurt Bestor - Arr. Andrea S. Klouse Lebo M. Ludo Claesen

PAUZE

73


DINSDAG 1 MEI 2018

TUESDAY MAY 1, 2018

Reeks F: Wimpelreeks gemengde jeugdkoren CC Palethe Overpelt Jeugdlaan 2, Overpelt Juryleden: Ludo Claesen, Robert Sund, Kurt Bikkembergs, Dieter Staelens, Krzysztof Szydzisz, Timothy Brown

15:10 Jeugdkoor Waelrant Dirigent: Marleen De Boo

Borgerhout België

Sing joyfully William Byrd The conversion of Saul Z. Randall Stroope In de lente is mijn liefje gekomen Lode Dieltiens In Flanders fields Rudi Tas Daar zat een sneeuwwit vogeltje Anoniem Butterfly Mia Makaroff - Arr. Mia Makaroff, Anna-Mari Kähärä Veni, veni Emmanual - Ero Cras Michael John Trotta

15:35 Clari Cantus Dirigent: Michiel Haspeslagh

Kessel-Lo België

In Flanders fields Rudi Tas Stand up, my dear John Høybye Het loze vissertje Anoniem - Arr. Michiel Haspeslagh Adoramus te Orlandus Lassus Rorate coeli Jan Van de Roost The conversion of Saul Z. Randall Stroope Gloria Bob Chilcott

Buiten categorie Theater Provinciaal Domein Dommelhof Neerpelt Toekomstlaan 5, Neerpelt Juryleden: John Damsma, Jo Annemans, Aarne Saluveer, Patrick Windmolders, Masis Aram Gözbek

13:25 Aden College Dirigent: Emrah Yalçintas

Tekirdağ Turkije

Gençlik Marşi Felix Körling - Arr. Çağlar Pelen Canakkale Türküsü Muzaffer Sarısözen - Arr. Çağlar Pelen Izmir Marşi İzzettin Hümayi Elçioğlu - Arr. Çağlar Pelen Hit the road Jack Percy Mayfield - Arr. Çağlar Pelen

74


DINSDAG 1 MEI 2018

TUESDAY MAY 1, 2018

Reeks G: Vrije reeks Theater Provinciaal Domein Dommelhof Neerpelt Toekomstlaan 5, Neerpelt Juryleden: John Damsma, Jo Annemans, Aarne Saluveer, Patrick Windmolders, Masis Aram Gözbek

13:50 Be Happy Dirigent: Mária Jašurdová

Púchov Slovakije

That man

David Schreurs, Vincent Degiorgio - Arr. Mária Jašurdová Love song Pavol Habera, Boris Filan - Arr. Mária Jašurdová Sweet dreams Annie Lenox, David A. Stewart - Arr. Mária Jašurdová Somewhere only we know Tom Rice-Oxley, Tom Chaplin, Richard Hughes - Arr. Mária Jašurdová History Wayne Hector - Arr. Mária Jašurdová ‘t Ros Beyaard Anoniem - Arr. Mária Jašurdová

14:20 Children’s Choir of Musamari Choral School Dirigent: Tiina Mee

Tallinn Estland

‘t Ros Beyaard Anoniem - Arr. Hain Hõlpus Kolm leelot: Anoniem - Arr. Veljo Tormis Ốhtu ilu, Laevasõit, Laulu otsimine Kallis kodu Anoniem - Arr. Riho Päts Kui ma olin väiksekene Anoniem - Arr. Miina Härma, Johannes Kappel Tee mulle saksa Saanikene Anoniem - Arr. Mart Saar Jaan läeb jaanituelele Anoniem - Arr. Riho Päts Uhti, uhti uhkesti Anoniem - Arr. Heino Kaljuste Tütre tänu Anoniem - Arr. Heino Kaljuste, Kadri Hunt Marupolka Anoniem - Arr. Riho Päts

14:50

PAUZE

15:05 Sibelius Upper Secondary School Girl’s Choir Dirigent: Reijo Aittakumpu

Helsinki Finland

Sinivuorten yö Sofie Lithenius - Arr. Saima Hyökki Kaipaava Anoniem - Arr. Jussi Chydenius, Essi Wuorela Hide and seek Imogen Heap ‘t Ros Beyaard Anoniem - Arr. Tuuli Puhakka Lemmennosto Annika Fuhrmann - Arr. Annika Fuhrmann, SoilaSariola, Virva Immonen, Ida Olsonen Kaatosateessa Virpi Eroma

15:35 Altitudo Dirigent: Miloslava Cechlovská

Liberec Tsjechische Republiek

Praise His holy name Keith Hampton Deep river Anoniem - Arr. Miroslav Raichl Soon and very soon Andraé Crouch - Arr. John Helgen ‘t Ros Beyaard Anoniem - Arr. Vilém Valkoun I am his child Moses Hogan Shout glory! Byron J. Smith When the saints go marching in Anoniem - Arr. Richard Thompson 75


76


VERBROEDERINGSCONCERTEN FRATERNIZATION CONCERTS Sinds vele jaren brengen de verbroederingsconcerten sfeer en muziek in Neerpelt en haar buurtdorpen en laten zij een breed publiek kennismaken met de uitgebreide variatie in Europese culturen. Vrijwilligers uit Grote Heide, Herent, Boseind, Overpelt en Hamont-Achel organiseren enthousiast mee aan deze prachtige verbroederingsfeesten. De toegang van alle verbroederingsconcerten is gratis en iedereen is van harte welkom! Dus kom en geniet ervan! Since many years, the fraternization concerts have created atmosphere and music in Neerpelt and the surrounding villages; they confront wide and diverse audiences with an extensive variety of European cultures. Volunteers from Grote Heide, Herent, Boseind, Overpelt and Hamont-Achel work with enthousiasm on the organization of these wonderful fraternization events. There is no admission fee and everybody is welcome. So, come and enjoy!

WORKSHOPS ATELIERS Naar analogie met de vorige vocale festivaledities zal het EMJ, met de steun van Koor & Stem, diverse vocale en teambuilding gerelateerde workshops organiseren. Jongeren kunnen er met veel enthousiasme kennis maken met nieuwe muzikale uitdagingen en zullen er samen zingen met kinder- en jeugdkoren van diverse nationaliteiten. Zo leren deelnemers kennis maken met allerhande muzikale technieken en composities. Op zaterdag 28 april, zondag 29 april en dinsdag 1 mei zullen 29 koren deelnemen aan 8 workshops onder de deskundige leiding van binnen- en buitenlandse docenten. As in the previous vocal editions EMJ organizes a range of choral workshops supported by Koor & Stem. Youngsters are offered the opportunity to enthusiastically get to know new musical challenges and to perform together with children’s and youth choirs from various nationalities. This way participants get acquainted with different kind of music techniques and compositions. On Saturday April 29, Sunday April 30 and Monday April 30 and Tuesday May 1, 29 choirs will participate in 8 workshops presided over by Belgian and foreign lecturers.

77


FESTIVALAMBASSADEURS FESTIVAL AMBASSADORS Sinds 2007, ter ondersteuning van de internationale verspreiding van de Festivalideologieën, worden internationaal gerenommeerde muzikanten aangesteld als Festivalambassadeur. Het EMJ kent op deze manier een actieve toename van haar internationale bekendmaking en verspreiding. Volgend overzicht verduidelijkt wie momenteel de rol van Festivalambassadeur vervult of zal vervullen vanaf 2018: In order to support the international spreading of Festival-ideologies internationally renowned musicians have been appointed to be our Festival-ambassadors since 2007, resulting into an international notice of EMJ. Currently the following individuals acts as ambassador for the Festival or will do so as from 2018: Naam - Name

Stad - City

Land - Country

Ambassadeur sinds

AMBASSADEURS VOOR VOCALE MUZIEK AMBASSADORS FOR VOCAL MUSIC Wolfgang Ziegler Silvère van Lieshout Kari Ala-Pöllänen Zsuzsánna Mindszenty Fritz ter Wey Lukáš Matoušek Maria Gamborg Helbekkmo

Baden Voorburg Espoo Budapest Aken Tehov u Říčan Bergen

Oostenrijk/Austria Nederland/The Netherlands Finland Hongarije/Hungary Duitsland/Germany Tsjechische Republiek/Czech Republic Noorwegen/Norway

2007 2008 2010 2010 2010 2012 2012

AMBASSADEURS VOOR INSTRUMENTALE MUZIEK AMBASSADORS FOR INSTRUMENTAL MUSIC Jan de Laat Xenophon Kelsey PierAngelo Pelucchi Pavel Eliashevich Alexander Jiménez

Uden Ripon Bergamo St.-Petersburg Talahassee

Nederland/The Netherlands Verenigd Koninkrijk/United Kingdom Italië/Italy Rusland/Russia USA

2007 2007 2010 2013 2013

GROEPSAMBASSADEURS GROUP AMBASSADORS Koor Amabile Kinder- en Jeugdkoor De Piccolo’s Imago Tijl Harmonieorkest Kunstacademie Noord-Limburg Kinder- en Jeugdkoor Lirica Kinder- en Jeugdkoor Kiliana

78

Neerpelt Neerpelt Neerpelt

België/Belgium België/Belgium België/Belgium

2007 2007 2007

Neerpelt Genk Overpelt

België/Belgium België/Belgium België/Belgium

2007 2012 2018


PARTNER FESTIVALS Het EMJ werkt nauw samen met volgende festivals: EMJ cooperates closely with following festivals: De Internationale Koorwedstrijd van Vlaanderen The International Choir Contest of Flanders Maasmechelen, België (BE) Deze koorwedstrijd vindt tweejaarlijks plaats in Maasmechelen. Voor deze wedstrijd worden om en bij de 15 topkoren uit de hele wereld geselecteerd voor twee optredens: op zaterdag het verplichte programma en op zondag een keuze uit de profane koorliteratuur. www.ikv-maasmechelen.be 15de editie: 4 – 6 oktober 2019 15th edition: October 4 – 6, 2019 Voorzitter/President: Jos Venken

The International Choir-contest of Flanders-Maasmechelen is a bi-annual contest to which some 15 high-standard choirs from around the world are selected to perform in two concerts: on Saturday there is the compulsory programme and on Sunday a selection from the profane choral literature. Cork International Choral Festival Cork, Ierland (IE)

Cork International Choral Festival Civic Trust House 50 Pope’s Quay Cork Ireland Voorzitter/president: John Fitzpatrick European Music Festival for Young People Neerpelt Toekomstlaan 7 bus 2 3910 Neerpelt Belgium Voorzitter/president: Rutger Nuyts

Opgericht in 1954 met het doel een dynamische kracht te zijn in het ontwikkelen van vocale muziek in Ierland, wordt het “Cork International Choral Festival” jaarlijks georganiseerd in de 5 dagen voorafgaand aan de 1ste maandag van mei. Cork nodigt koren uit de hele wereld uit voor een programma van galaconcerten, schoolconcerten, nationale en internationale wedstrijden waaronder de “Fleishmann International Trophy”, en allerhande klassevolle uitvoeringen. Zij brengen de stad tot leven met vocale muziek in al zijn vormen. Als een van de voornaamste internationale koorfestivals is Cork gekend voor zijn hoge standaard, zijn eclectisch en ruim programma en zijn vriendelijk onthaal. In 2018 zullen ons EMJ en het “Cork International Choral Festival” twee opeenvolgende weekends plaatsvinden, het CICF van woensdag 18 april tot en met zondag 22 april en het EMJ van vrijdag 27 april tot en met dinsdag 1 mei, wat koren de mogelijkheid biedt om aan beide edities deel te nemen. Founded in 1954 to be a dynamic force in developing choral music in Ireland, the Cork International Choral Festival is held annually over the five days preceding the first Monday in May. Cork welcomes choirs from across the world for a programme of Gala concerts, Schools Concerts, National and International Competitions including the prestigious Fleischmann International Trophy Competition, and world-class performances, as thousands of participants bring the city to life with song for a celebration of choral music in all its many forms. One of Europe’s premier international choral festivals, Cork is noted for its high standards, eclectic and wide-ranging programme, and the friendliness of its welcome. In 2018 our EMJ as well as the Cork International Choral Festival occur over two successive weekends, CICF commencing Wednesday 18 April and concluding on Sunday 22 April and EMJ commencing Friday 27 April and concluding on the evening of Tuesday 01 May, which means choirs will be able to attend both. 79


PARTNER FESTIVALS Future of Europe Association Kecskemét, Hongarije (HU) Dit festival zonder wedstrijdgehalte is een van Europa’s grootste culturele festivals waar een variëteit aan kunsten voor kinderen en jongeren aan bod komt. De jeugd van Europa wordt geholpen om “kleine ambassadeurs” van een verenigd Europa te worden met een beter begrip voor elkaars culturen en levenswijzen, tradities, volkskunde en kunsten en dit door deel te nemen en op te treden tijdens het festival. www.csipero.hu 15de editie: 1-8 juli 2018 15th edition: July 1-8, 2018

This meeting, which is not a contest, is one of the biggest European cultural festivals of various arts for children and youth. We intend to help the youth to become “little ambassadors” of a united Europe, having better understanding of each other’s culture and lifestyle, traditions, folk, arts by participating and performing in the meeting. Bratislava Music Agency Bratislava, Slovakije (SK) De Bratislava Music Agency (BMA) werd 12 jaar geleden opgericht en is de eerste organisatie in Bratislava die internationale culturele festivals voor kinderen, jongeren en volwassen ensembles ontwikkelde. Ze bieden tot 8 festivals per jaar, elk voor een specifieke doelgroep van deelnemers (volksmuziek, advent- & kerstmuziek, gregoriaans, muziek door jeugdensembles, ...). Deze festivals zijn open voor internationale koren, muziek- en dansgezelschappen die worden beoordeeld door internationale professionals. De BMA stimuleert culturele uitwisseling tussen jonge kunstenaars en de muzikale stad van Bratislava en de ontwikkeling van vriendschappen door middel van culturele en muzikale programma’s.

www.choral-music.sk Volgende jeugdedities: 5-8 juli en 23-26 juli 2018 Next youth editions: July 5-8 and 23-26, 2018

80

The Bratislava Music Agency (BMA), established twelve years ago, is the first organization in Bratislava to develop international cultural festivals for children, youth & adult ensembles. They offer up to 8 festivals per year, each for a specific target of participants (folk music, advent & Christmas music, Gregorian chant, music by youth ensembles, …) These festivals are open to international choirs, music and dance ensembles who are adjudicated by international professionals. The BMA encourages cultural exchanges between young artists and the musical city of Bratislava while developing friendships through cultural and musical programs.


HET EMJ KRIJGT ONDERSCHEIDINGEN EMJ AWARDED Sinds 1953, het jaar waarin het Festival werd opgericht, mocht het EMJ reeds verschillende prijzen in ontvangst nemen, een mooie erkenning voor de grote inspanningen die alle festivalmedewerkers jaarlijks leveren. Enkele van deze prijzen worden in het overzicht hieronder opgesomd. • 1983: Prijs voor Schone Kunsten van de provincie Limburg • 1983: Trofee Fuga, toegekend door de Unie van Belgische componisten • 1994 – 1995 – 1996: het EMJ gelauwerd als Cultureel Ambassadeur van Vlaanderen • 1995: prijs ISME (International Society for Music Education), Luisterend Oor • 1996: Provinciale Prijs “Het Gulden Spoor” • 1998: Egelprijs Jong CD&V Neerpelt • 2002: Visser-Neerlandia prijs • 2009: Prijs van de Europese Burger, uitgereikt door het Europees Parlement • 2013: Vlaamse Cultuurprijs voor Amateurkunsten • 2015: European Quality Label EFFE 2015-2016 (Europe for Festivals, Festivals for Europe) • 2015: Limburgse Cultuurprijs 2015 • 2017: European Quality Label EFFE 2017-2018 (Europe for Festivals, Festivals for Europe) Ever since 1953, the year in which the Festival was created, the EMJ received several awards, some of which are listed below. This is a significant recognition for the great efforts made by all festival staff year after year. • 1983: Fine Arts award of the province of Limburg • 1983: Trofy “Fuga”, awarded by the union of Belgian composers • 1994 – 1995 – 1996: the EMJ was honoured as Cultural Ambassador of Flanders • 1995: prize ISME (International Society for Music Education), Listening Ear • 1996: Provincial award “Het Gulden Spoor” • 1998: “Egelprijs” Jong CD&V Neerpelt • 2002: “Visser-Neerlandia” prize • 2009: European Citizen Award, distributed by the European Parliament • 2013: Flemish Cultural Award for Amateur Arts • 2015: European Quality Label EFFE 2015-2016 (Europe for Festivals, Festivals for Europe) • 2015: Limburg Culture price 2015 • 2017: European Quality Label EFFE 2017-2018 (Europe for Festivals, Festivals for Europe)

81


PARTNERS

Vlaanderen verbeelding werkt

Geert Bourgeois minister-president van de Vlaamse Regering prime minister of the Flemish Government

Sven Gatz Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Flemish minister for Culture, Media, Youth and Brussels

Herman Reynders gouverneur provincial governor

Igor Philtjens gedeputeerde van Cultuur provincial executive responsible for Culture

Raf Drieskens burgemeester mayor

Niels Valkenborgh schepen van Cultuur town councillor responsible for Culture

Tibor Navracsics Europees Commissaris voor Cultuur European Commissioner for Culture

82

Thomas De Baets voorzitter president

Koenraad De Meulder directeur director

Michel WillĂŠ voorzitter president

Jan Matthys directeur director

Hans Quaghebeur voorzitter president

Steven Vanderaspoilden directeur director

Felix De Clerck directeur director

Stef Coninx internationale relaties klassieke muziek international relations classical music


PARTNERS

Hans Helewaut gedelegerd bestuurder managing director

Christophe Depreter algemeen directeur director

Gรกbor Mรณczรกr voorzitter president Gert Nulens directeur director Kaie Tanner voorzitter president Emily Kuo Vong voorzitter president Mieke Van Haute voorzitter president

83


ERE- EN BESCHERMCOMITÉ Herman Baeten Rob Beenders Wouter Beke Ivo Belet Geert Bourgeois Darko Brlek Gunther Broucke Aviel Cahn Diederik Celis

Voorzitter Musica Vlaams volksvertegenwoordiger Federaal volksvertegenwoordiger Europees parlementslid Minister-president van de Vlaamse Regering President European Festivals Association Intendant Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor vzw Artistiek directeur van Opera Vlaanderen

Algemeen directeur en directeur podiumkunsten Kunstacademie Noord-Limburg Lode Ceyssens Vlaams volksvertegenwoordiger Paul Claes Hoofdcommissaris-korpschef lokale politiezone HANO Willy Claes Minister van Staat Stef Coninx Verantwoordelijke internationale relaties & klassieke muziek Kunstenpunt Stijn Coninx Filmregisseur Annick Cuynen Directeur WICO campus St-Hubertus Neerpelt Johan Danen Vlaams volksvertegenwoordiger Thomas De Baets Voorzitter Koor & Stem vzw Felix De Clerck Directeur Kunstenpunt Karel De Gucht Minister van Staat Koenraad De Meulder Directeur Koor & Stem Peter De Wilde Administrateur-generaal toerisme Frédéric Devreese Componist Patrick Dewael Federaal volksvertegenwoordiger Serge Dorny Directeur Général Opéra National de Lyon Raf Drieskens Burgemeester van Neerpelt Marc Erkens Opleidingshoofd muziek van LUCA School of Arts André Fabry Manager Onderwijskunde Qrios Jaak Fransen Burgemeester van Overpelt Liesbeth Fransen Schepen van Neerpelt Jaak Gabriëls Minister van Staat Sven Gatz Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Marc Geerts Schepen van Neerpelt Erik Gerits Gedeputeerde voor Economie en Europa Leen Gielen Schepen van Neerpelt Florian Heyerick Artistiek leider Ex Tempore Patrick Hoogmartens Bisschop van Hasselt Chris Janssens Vlaams volksvertegenwoordiger Tonny Kauffmann Schepen van Neerpelt Marino Keulen Vlaams volksvertegenwoordiger Nele Lijnen Federaal volksvertegenwoordiger Peter Luykx Federaal volksvertegenwoordiger Helena Maffli-Nissinen President European Music School Union 84


ERE- EN BESCHERMCOMITÉ Jan Matthys Algemeen directeur Vlamo Charles Michel Eerste minister Noël Minet Président À Coeur Joie Gábor Móczàr President European Choral Association Mieke Molemans Directeur WICO campus Mater Dei Inge Moors Gedeputeerde voor Limburg Gert Nulens Directeur Provinciaal Domein Dommelhof Lydia Peeters Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Peumans Voorzitter Vlaams Parlement Jean-Paul Peuskens Gedeputeerde voor Limburg Igor Philtjens Gedeputeerde van Cultuur, Toerisme en Erfgoed Karel Pinxten Lid Europese rekenkamer Loti Piris Niño Administrateur À Coeur Joie Hans Quaghebeur Voorzitter Raad van Bestuur Muziekmozaïek vzw Jean-Pierre Rammant Voorzitter LUCA Herman Reynders Gouverneur van Limburg Marleen Schaekers Voorzitter Amabile Michaël Scheck Adviseur vocale muziek Theo Schuurmans Burgemeester van Hamont-Achel Frank Smeets Gedeputeerde voor Limburg Jean Smeets Voorzitter VFJK vzw Ian Smith President of the European Music Council Karel Soulliaert Ere-vertegenwoordiger Sabam Johan Swinnen Opdrachthouder bij Hare Majesteit de Koningin Niels Valkenborgh Schepen van Neerpelt Gilbert Van Baelen Voorzitter provincieraad Alex van Beveren Voorzitter World Federation of Amateur Orchestras Mieke Van Haute Voorzitter Muziekraad Vlaanderen Ignace Van Herck Directeur WICO campus St. Maria Neerpelt Ludwig Vandenhove Gedeputeerde voor Limburg Steven Vanderaspoilden Directeur Muziekmozaïek Hilde Vandervelden Gemeentesecretaris Jo Vandeurzen Vlaams minister Carine Vangeel Directeur Basisschool Koninklijk Atheneum Peter Vanvelthoven Burgemeester van Lommel Jos Venken Voorzitter Internationale Koorwedstrijd Vlaanderen Adrien Verbiest Voorzitter Limburgse Raad voor Cultuurbeleid Koen Verlaeckt Secretaris-Generaal departement Buitenlandse Zaken Luk Verschueren Voorzitter Forum voor Amateurkunsten Paul Voet Voorzitter VerDi Juul Vrolix Schepen van Neerpelt, Voorzitter van OCMW Neerpelt Michel Willé Voorzitter Raad van Bestuur Vlamo Theo Wilsens Politierechter

85


VRIJWILLIGE MEDEWERKING VAN • Badminton, Neerpelt • CC Palethe, Overpelt • Concinite, Overpelt • Cultuurraad, Neerpelt • Cultuurraad, Overpelt • De 4 Jaargetijden, Neerpelt • De Piccolo’s, Neerpelt • Femma, Boseind

• Markant, Neerpelt • Michielshof, Achel • Muziekzaal De Hoogste Nootd, Sint-Huibrechts-Lille • Neerpelt.in, Neerpelt • Noorderklanken, Achel

• Gemeente Neerpelt

• Obligato, Vereniging van oud-bestuursleden en -juryleden, Neerpelt

• Gemeente Overpelt

• Ontmoetingscentrum De Kentings, Boseind

• Gemengd koor Amabile vzw, Neerpelt

• Ontmoetingscentrum De Peel, Neerpelt

• Gezellen van Taxandria, Neerpelt

• Ontmoetingscentrum De Vranken, Herent

• Harmonieorkest Kunstacademie Noord-Limburg

• Ontmoetingscentrum Pax, Grote Heide

• Imago Tijl, Neerpelt

• Parochiale werken Herent, Grote Heide

• Just Music en showkoor Rise Up, Neerpelt

• Parochies Grote Heide, Herent, Boseind en Neerpelt-Centrum

• Kerk Maagd der Armen, Grote Heide

• Provinciaal Domein Dommelhof, Neerpelt

• Kerk St.-Monulphus en Gondulphus, Sint-Huibrechts-Lille

• Rode Kruis, Neerpelt-Overpelt

• Kiliana, Overpelt • Koninklijk Atheneum campus De Wingerd, Overpelt

• Scouts en gidsen, Boseind • Scouts en gidsen, Neerpelt • St.-Jozefkerk Boseind, Neerpelt

• Koninklijke Fanfare Dommelgalm, Neerpelt

• St.-Niklaaskerk, Neerpelt-Centrum

• Koninklijke Fanfare en drumband De Eendracht Hamont-Lo, Hamont-Achel

• Tuinhier ’t Hent, Neerpelt

• Stad Hamont-Achel

• Koninklijke Fanfare Kempenbloei, Achel

• VOSOG – Oud-scouts en oud-gidsen, Neerpelt

• Koninklijke Fanfare Nut en Vermaak, Overpelt

• Werkgroep Kunst van de gemeente Neerpelt

• Koninklijke Fanfare Vermaak na Arbeid, Sint-Huibrechts-Lille

• WICO campus Mater Dei, Overpelt

• Koninklijke Harmonie St.-Cecilia, Hamont

• WICO campus St.-Maria, Neerpelt

• Koninklijke Schutterij St.-Sebastiaan, Sint-Huibrechts-Lille • Kunstacademie Noord-Limburg, Neerpelt • K.W.B., Neerpelt-Boseind • Lagere school, Boseind • Lagere school, Grote Heide • Lagere school, Herent • Lagere school, Neerpelt-Centrum • Lagere school, Sint-Huibrechts-Lille 86

• Leerlingen publiciteitsgrafiek, Wico campus Mater Dei, Overpelt

• WICO campus St.-Hubertus, Neerpelt • Alle vertalers en vertaalsters • De gastgezinnen in Hamont-Achel, Neerpelt, Overpelt, Lommel, Hechtel-Eksel en Budel • En andere verenigingen en vrijwilligers uit Neerpelt en omstreken


SPONSORS Het Europees Muziekfestival voor de Jeugd dankt van harte de sponsors.

Shoppen bij JBC is gelukkig wèl kinderspel! ;-)

Laat je verrassen door onze vernieuwde e-shop op www.jbc.be 87


SPONSORS Het Europees Muziekfestival voor de Jeugd dankt van harte de sponsors.

BARBELICIOUS Barbecue en meer Kruisstraat 45 Hechtel-Eksel 0479 25 76 55 info@barbelicious.be - www.barbelicious.be

BELFIUS Bank Koning Albertlaan 13-15 Neerpelt 011 34 92 70 www.belfius.be

88


SPONSORS BNP PARIBAS FORTIS NV Private banking Astridlaan 278A Overpelt 011 66 02 20 www.bnpparibasfortis.com

CEGEKA BUSINESS SOLUTIONS Blue Tower 2, Sluisweg 2 bus 9 9000 Gent 09 236 20 20 info@cegeka.be – www.cegeka.com

89


SPONSORS Het Europees Muziekfestival voor de Jeugd dankt van harte de sponsors.

DELORGE GROEP PEERLINGS Concessiehouder voor Audi en VW Europalaan 1 Overpelt 011 80 59 90 www.groepdelorge.be

PEARLCHAIN.NET Software- en servicebedrijf Berchemstadionstraat 78 Antwerpen 032 93 02 06 info@pearlchain.net - www.pearlchain.net

90


SPONSORS SIMONS 4 Mannenmode Weverstraat 3 Meeuwen-Gruitrode 011 63 42 45 info@simons4.be - www.simons4.be

STAAL SERVICE VLAANDEREN Staal – Buizen - Non-Ferro Metalen Zandvoortstraat 17 Mechelen 015 20 29 60 sales@staalservicevlaanderen.be www.staalservicevlaanderen.be

INDUSTRIEPARK NOORD II – ZANDVOORTSTRAAT 17 – B-2800 MECHELEN TELEFOON 00 32 (15) 20 29 60 – TELEFAX 00 32 (15) 20 29 30 – R.P.R. MECHELEN 0423.730.147 – BTW BE 423 730 147

91


SPONSORS Het Europees Muziekfestival voor de Jeugd dankt van harte de sponsors.

VAN HOUT HORECA Voeding Bosstraat 139 Hamont-Achel 011 44 55 42 info@vanhouthoreca.be - www.vanhouthoreca.be

VMB NOORD-LIMBURG Finance for dynamic business Leopoldlaan 100 Overpelt 011 64 11 34 info@vmb.be - www.vmb.be

92


SPONSORS BMW BELIËN Concessiehouder voor BMW Hamonterweg 100 Neerpelt 011 66 85 80 info@belien.net.bmw.be www.belien.bmw.be

BROUWERIJ MARTENS Reppelerweg 1 3950 Bocholt 089 48 04 80 info@martens.be www.martens.be

DTP-SERVICE Printshop Fabriekstraat 12/1 Neerpelt 011 80 33 95 printshop@dtp-service.be www.dtp-service.be

KBC BANK NV Bank en Verzekeringen Heerstraat 85 Neerpelt 011 80 01 10 Neerpelt1@kbc.be - www.kbc.be

93


SPONSORS Het Europees Muziekfestival voor de Jeugd dankt van harte de sponsors. LGR NV Geluids- en lichtinstallaties Berkenlaan 8 Hechtel-Eksel 0475 32 75 10 rental@lgr.be - www.lgr.be

PIANO’S DRIESEN Pianohandelaar Rijksweg 370 Maasmechelen 089 76 41 45 Piano-driesen@skynet.be www.pianos-driesen.com

SEKURA VERZEKERINGEN KBC BVBA Verzekeringen Kerkstraat 19 Neerpelt 011 46 20 20 sekura@kbc.be www.sekuraverzekeringen.be FSMA NR: 113026 A - Verbonden Agent KBC

VAN ONS KAN JE MEER VERWACHTEN Kerkstraat 19, 3910 Neerpelt

SPAAS KAARSEN N.V. Kaarsen Industriestraat 11 Hamont-Achel 011 62 13 11 spaas@spaas.be - www.spaas.eu

94

Lindelsebaan 234, 3900 Overpelt

Tel. 011 46 20 20 Lindedorp 13, 3990 Peer


SPONSORS TAPIBEL Tapijten Industrielaan 4 Overpelt 011 80 48 50 info@tapibel.be www.tapibel.be

VANBUSSEL PEUGEOT Garage - Carrosserie Bocholterkiezel 77 Bree Tel.: 089 462 336 vanbussel.bree@peugeot.be www.garagevanbussel.be

Tapibel NV Industrielaan 4 3900 Overpelt, BELGIUM Nolimpark 1319

95


SPONSORS Het Europees Muziekfestival voor de Jeugd dankt van harte de sponsors. ADVOCATENKANTOOR SALAETS & SALAETS Advocaat Toekomstlaan 2 Neerpelt 011 64 22 80 AJK Kettingbrugweg 38 Bocholt 011 44 04 00 info@ajk.eu - www.ajk.eu ALDERS INTERNATIONAAL TRANSPORT Transport Emiel Vlieberghlaan 8 Overpelt 011 64 15 20 info@alders-transport.be - www.alders-transport.be ALGEMENE ONDERNEMING DRIESEN NV Algemene bouwonderneming Emiel Vlieberghlaan 8 Overpelt 011 64 15 20 info@bouwbedrijf-driesen.be - www.bouwbedrijf-driesen.be APOTHEEK REMY Apotheker Stationsstraat 4b1 Neerpelt 011 64 16 86 Bvba.apotheek.remy@skynet.be BLOEMEN & DECORATIE CARPE DIEM BVBA Bloemen & Decoratie Kloosterstraat 16 bus 1 Neerpelt 011 57 37 00 Bloemen.carpediem@gmail.com - www.bloemen-carpediem.be CARWASH CLUB Heuvelerweg 46 Neerpelt 011 55 33 36 info@carwashclub.be www.carwashclub.be CHAPO Drukwerken Ringlaan 39 Overpelt 0472 99 10 86 info@chapo.team - www.chapo.team 96


SPONSORS COMEX & CO BVBA Voeding Lommelsesteenweg 160 Leopoldsburg 0475 28 92 91 DELHAIZE NEERPELT Supermarkt Kempenplein 1 Neerpelt 011 64 15 73 www.delhaize.be DEN HOFMEESTER Achelsendijk 53 Neerpelt 011 72 64 29 info@denhofmeester.be - www.denhofmeester.be DESCARTES Logistics Technology Platform Duwijckstraat 17 Lier 03 800 06 00 info@descartes.com - www.descartes.com D’LIS FOOD Voeding Turnhoutsebaan 49 Diest 013 35 10 09 dlis@dlisfood.com - www.dlisfood.com

drukkerijBoonen

bvba

DRUKKERIJ BOONEN BVBA Drukker Oude Watertorenstraat 27 Hamont 011 44 03 60 info@drukkerijboonen.be - http://www.drukkerijboonen.be ELPIDA CBS BVBA Informaticadiensten Energiestraat 7 bus 9 Neerpelt ESCAPEROOM 3910 SECONDS Heerstraat 4 Neerpelt 0479 55 31 89 info@3910seconds.be - www.3910seconds.be

97


SPONSORS Het Europees Muziekfestival voor de Jeugd dankt van harte de sponsors. GEUNES & GIJBELS BVBA Boekhouding en fiscaliteit Jaak Tassetstraat 47a bus 1 Neerpelt 011 66 88 44 info@geunesgijbels.be - www.geunesgijbels.be H. ESSERS WAREHOUSING - TRANSPORT - SYSTEMS Transport Transportlaan 4 Genk 089 32 32 32 info@essers.com - www.essers.com HEGGE Bosstraat 131 Hamont-Achel msw@ hegge.be www.hegge.be HOEBEN TRANSPORT NV Bosstraat 175 Industriezone 2002 Hamont-Achel transport@hoeben.be www.hoeben.be INFRAX Netbedrijf elektriciteit, aardgas, kabeltelevisie en riolering Trichterheideweg 8 Hasselt 011 72 23 57 www.infrax.be ING OVERPELT-NEERPELT & HAMONT-ACHEL - TNT FINANCE BVBA Bank Leopoldlaan 146 3900 Overpelt 0478 29 20 92 overpeltneerpelt@ing.be - www.ing.be IPL INDUSTRY PARTS LIMBURG Leopoldlaan 122 Overpelt 011 64 27 39 ipl@iploverpelt.be - www.iploverpelt.be MOLENHEIDE Bungalowpark Molenheidestraat 7 Houthalen-Helchteren 011 52 10 44 info@molenheide.be - www.molenheide.be 98


SPONSORS MORTELMANS DRANKEN Boseind 89 Neerpelt 011 64 21 07 Dranken.mortelmans@gmail.com

Mortelmans D r a n k e n BOSEIND 89

3910 NEERPELT

MUSCARI Bloemen Stationsstraat 97 Neerpelt 0495 99 47 71 info@muscariflowers.be - www.muscariflowers.be STAF CARS Autocarbedrijf Luikersteenweg 20 Lommel 011 64 11 43 info@staf.be - www.staf.be TRILOGY S.C.R.L. ICT advies Sint-Michielslaan 47 1040 Brussel 02 743 30 20 www.trilogy.be VEOLIA TANSPORT - MELOTTE R. & Co. Openbare busdiensten Boseind 151 Neerpelt 011 64 13 83 chantal.deplechin@veolia-transport.be - www.autobusmelottelimburg.be VIP COMPUTERS Computers Sint Antoniusweg 17 bus 2 Neerpelt 011 80 22 22 neerpelt@vipcomputers.be - www.3910.be

Deze lijst werd afgesloten op 13/03/2018..

99


VOLGENDE BEVRIENDE HANDELAARS STEUNEN HET 66e FESTIVAL Aawan BVBA, Neerpelt Apotheek Van Moll, Neerpelt Au Bain-Marie, Neerpelt Bakker Puts, Neerpelt BBQ-Kookatelier, Overpelt Bloemkado BVBA, Neerpelt Bodvin Verzekeringen BVBA, Neerpelt Brasserie Central – Linea BVBA, Neerpelt De Lorijn, Neerpelt De Potter, Neerpelt Foto Witters, Neerpelt Frituur Truyen Tom, Maasmechelen Garage KIA Lumens, Neerpelt Geert Geelen Haarmode, Neerpelt HR Vliegenramen & –deuren bvba, Overpelt Limburg International, Neerpelt Liplijn Mode, Neerpelt Mood4Food, Overpelt Protech Orthopedie, Neerpelt Optiek Moreau, Neerpelt Schoen- en slotenmakerij Werner, Neerpelt Slagerij Lammers, Neerpelt Taverne Studio, Neerpelt Trend Modeaccessoires, Neerpelt VDL Klima Belgium NV, Hamont-Achel Wele’s Chocolade, Neerpelt

Deze lijst werd afgesloten op 13/03/2018.

100


SERVICE CLUBS

51 CLUB

DE RONDE TAFEL

KIWANIS CLUB

LIONS CLUB

101


SERVICE CLUBS

ROTARY CLUB

SOROPTIMISTEN

102


VRIENDEN VAN HET 66e FESTIVAL

U kunt steeds vriend van het Europees Muziekfestival voor de Jeugd worden door een financiële bijdrage over te schrijven op ons rekeningnummer BE59 3350 0378 1026. Voor stortingen vanaf € 40 ontvangt u een fiscaal attest. A.S.T.-ZWEMBADEN BVBA ADEQUAAT BVBA

HAMONT-ACHEL NEERPELT

AGTEN MARTINE, DOKTER

PEER

ALDERS-HABRAKEN HENRI

OVERPELT

ALDERS-WELLENS JAN EN HILDA

NEERPELT

BANCKEN LAMBERT

NEERPELT

BERBEN CHRIS

NEERPELT

BERBEN RIT EN NIELS

BERCHEM

BERBEN-BOSMANS PHILIP EN VIVIANE

LEUVEN

BERBEN-HONS PETER

NEERPELT

BERBEN-ORLENT PATRICK

NEERPELT

BERGS-OVERSTEYNS

NEERPELT

BETER AF VOF

NEERPELT

BIERKENS-DAEMS JOZEF

NEERPELT

BILSEN-THEUWIS

NEERPELT

BLOEMEN-CUYVERS ARNOLD

NEERPELT

BOELENS-KENIS HUBERT

NEERPELT

BOLLEN BART, DOKTER

OVERPELT

BOLLEN HELENE BOLLEN MIEKE

NEERPELT HECHTEL-EKSEL

BOLLEN-WINTERS J.

NEERPELT

BOMANS GERDA

NEERPELT

BROECKX-ELSEVIERS RAYMOND

EKEREN

CAES-VINKEN PAUL EN LIEVE

NEERPELT

CELIS-TEUNIS MIEKE EN FRITS

HOBOKEN

CEUSTERS KRIS

NEERPELT

CLAES WILLY CLAES-HERMANS

HASSELT NEEROETEREN

CLAES-LEEMANS IVO

NEERPELT

CLAES-RABIJNS

NEERPELT

CLAESSEN-PEETERS IVO COLLIN-DE WULF PHILIPPE CONINX BART CONINX-EVERS STIJN CONINX-JAEKEN STEFAAN CORREMANS ANNICK, DOKTER CRAPS LUC, ADVOCAAT CUYPERS THERESE

NEERPELT HECHTEL-EKSEL DIEST ZONHOVEN ERPS-KWERPS HECHTEL-EKSEL NEERPELT LOMMEL

CUYPERS YVES, DOKTER

BREE

CUYVERS-CLAESEN JAN

OVERPELT

CUYVERS-VAN DAAL DANSER HESSEL

NEERPELT HECHTEL-EKSEL 103


VRIENDEN VAN HET 66e FESTIVAL DE GRAAF-LINDEMANS R., HUISARTSENPRAKTIJK

NEERPELT

DE MOUDT-GOEMANS RAYMOND

MERKSEM

DE VREE MARIE-THERESE DESAIR LUTGARDIS

ANTWERPEN PEER

DOMEN-VAN MIERLOO KOEN

OVERPELT

DOMEN-WOUTERS WILLEM

NEERPELT

DOMINICUS JAN, DOKTER

NEERPELT

DONCKERS-GILLES JEF

OVERPELT

DONCKERS-RUTTEN PAUL

OVERPELT

DREESEN LISETTE

NEERPELT

DRIESEN-GEUTJENS JAN

NEERPELT

EERDEKENS GHISLAIN, NOTARIS

NEERPELT

EERDEKENS-THIJS HENDRIK

NEERPELT

EERLINGS P., E.H.

AARSCHOT

EVERS BERNADETTE, ADVOCAAT

NEERPELT

FABRY-MEYLEMANS ANDRE

NEERPELT

GEEBELEN LUC, TANDARTS

NEERPELT

GEIJSELS-VINKEN LUC

OVERPELT

GELADÉ ANN

NEERPELT

GEUNES-VOS JACOBUS GEURTS-COOLEN

NEERPELT HECHTEL-EKSEL

GEUSENS MARC

OVERPELT

GEUTJENS JAAK

OVERPELT

GILLES VIKTOR GULIX-HENDRICKX HEMELAER ROGER HENDRIKS-CLAESSEN

GEEL OVERPELT DEURNE NEERPELT

HENDRIKS-SCHILDERMANS

NEERPELT

HENDRIKX ALFONS

OVERPELT

HENKENS E., DOKTER

BOCHOLT

HERREGODTS ANN

NEERPELT

HOUBEN-VANDERVELDEN JANSSEN-VANDEWEYER JANS-ULENS DOMIEN EN KRISTIEN, DOKTERS JASPERS PETRUS, DOKTER JEUNEN GERT, DOKTER

104

HAMONT-ACHEL

DE LAAT MARLEEN

NEERPELT HAMONT-ACHEL HASSELT HAMONT-ACHEL OVERPELT

JOOSTEN ARNOLD

HAMONT-ACHEL

JOOSTEN GUY

HAMONT-ACHEL

JOOSTEN HENDRICUS

NEERPELT

KAUFFMANN-VAN DE KERKHOF TONY EN KRISTEL

NEERPELT

KELCHTERMANS-WINTERS LAMBERT

NEERPELT


VRIENDEN VAN HET 66e FESTIVAL KENIS PAULA KERKHOFS ANNE

NEERPELT DIEST

KERKHOFS JOHAN

HECHTEL-EKSEL

KETELBUTERS-VANVINCKENROYE

LEOPOLDSBURG

KEUNEN HILDE

HEVERLEE

KEUNEN LAURA

NEERPELT

KEUNEN-VAN HOUDT VICTOR EN SIMONNE

OVERPELT

KLOK & PARTNERS, ADVOCATEN

NEERPELT

KLOK-VAN HECKEN GUY EN KATRIEN

NEERPELT

KLOK-VERSPEEK RAYMOND

NEERPELT

KOEHORST-RES WILLEM EN MARGARETHA

NEERPELT

KOSTEN JOHANNES

OVERPELT

KRAMMERHOFFER-BLOEMEN

NEERPELT

KUIPERS-FRANSEN

NEERPELT

KUNSTACADEMIE NOORD-LIMBURG

NEERPELT

LAGRAIN-VANLOO GI

NEERPELT

LEHAEN-BIJNENS FRANK

NEERPELT

LEHAEN-VANDEBEEK T.

NEERPELT

LEMAITRE-MAISSE LIER HENNEY

NEERPELT HAMONT-ACHEL

LINSEN-VAN DER LOOY

NEERPELT

LODEWYKS-HERMANS RUUD

NEERPELT

MARRECAU-VANDEWEYER

NEERPELT

MARTENS ANNA

NEERPELT

MEEKERS RIA MEEUWISSEN HENRI MELOTTE-KIEFT HENRICUS

NEERPELT HAMONT-ACHEL NEERPELT

MEURS LIZETTE

LEUVEN

MICHIELS LUCIE

NEERPELT

MIERWA STANISLAV MOLEMANS-VOS WILLY

LOMMEL OVERPELT

MONTEN JAN

NEERPELT

MOONS JOSE

HECHTEL-EKSEL

MORTIER-SOENEN MOUS-DE BACKER MARCEL NACKAERTS NELLY NEOS NEERPELT-OVERPELT NEVEN-BEERTEN JAN

ZONNEBEKE ESSEN BRUSSEL NEERPELT HAMONT-ACHEL

OBLIGATO

NEERPELT

OONK J.W.

NEERPELT

OVERSTEYNS BRIGITTE

NEERPELT

OVERSTEYNS GRETA

NEERPELT 105


VRIENDEN VAN HET 66e FESTIVAL OVERSTEYNS LENE

NEERPELT

OVERSTEYNS-VERMEULEN JAN

NEERPELT

PARDON-BRION WILLY

HAMONT-ACHEL

PELLENS JEAN

HAMONT-ACHEL

PHILIPPE STIJN

NEERPELT

PHILIPPE-MERCIER

NEERPELT

PINXTEN KAREL

OVERPELT

POELS-BERBEN JOHANNES EN CARLA

BRASSCHAAT

QUETIN-BEKAERT KRIS

NEERPELT

RABIJNS BETTY

NEERPELT

RABIJNS-VAN VEGHEL MICHEL

NEERPELT

RAMAEKERS MONIQUE

NEERPELT

RAS-VANLISHOUT RUDI

NEERPELT

RAUCY-PLESSERS CLAUDE

NEERPELT

REMY-MOONEN ANNY

NEERPELT

RENCKENS MICHEL

NEERPELT

RENCKENS-CROISIAUX RIK REYNDERS ANDRE ROBERSCHEUTEN FRANK ROMMES GERTRUDA SAK MARLO SALVATORIANEN COLLEGE

NEERPELT HEUSDEN-ZOLDER HAMONT-ACHEL NEERPELT NEERPELT HAMONT-ACHEL

SCHALLEY-LEMMENS HENDRIK

NEERPELT

SCHAPMANS-HOKSBERGEN STIJN

NEERPELT

SCHEELEN JOSEPH

PEER

SCHEEPERS-LEHAEN GEERT

NEERPELT

SCHILDERMANS-VANDERVELDEN THEO

NEERPELT

SCHUURMANS ALDA SCHUURMANS-PINXTEN THEO

NEERPELT HAMONT-ACHEL

SERESIA DIRK, NOTARIS

OVERPELT

SEUNTJENS RIK, TANDTECHNIEK

NEERPELT

SEUTENS FRANK

NEERPELT

SEVENS-VANDENBERK YVES SIMONS DOMINIEK SLOOTMAEKERS MARTIN

LOMMEL NEERPELT ALKEN

SMEETS RAF EN BOOGAERTS LIESBETH

OVERPELT

SMEETS-CLAES KOEN

NEERPELT

SMEETS-KERKHOFS ALBERT

NEERPELT

SMEETS-NELISSEN FRANK SMEIJERS-SLEURS JACKY SMETS-SPOOREN WILFRIED 106

NEERPELT

PEACOCK FRANK EN JUDITH

NEERPELT HERK-DE-STAD NEERPELT


VRIENDEN VAN HET 66e FESTIVAL SNOEKS-BLOEMEN MARC

NEERPELT

SNOEKS-WINTERS LEON

HECHTEL-EKSEL

SPAAS MIA

NEERPELT

SPAAS-JANSSEN GERARD EN PAULETTE

HAMONT-ACHEL

SPOOREN HILDA

NEERPELT

SPOOREN-CEULEMANS HUGO

HERK-DE-STAD

SPOOREN-GOEMANS MAURITS EN FRIEDA STAMMEN LIEVE

HOVE SINT-STEVENS-WOLUWE

STAMMEN-CONINX JOS EN JAN

LEOPOLDSBURG

STELTEN DANNY

BETEKOM

SWINNEN LIEVE, DOKTER

NEERPELT

SWITTEN-VAN ZILT SZULC-KRZYZANOWSKI-ROKS ALEX EN MARLIES

NEERPELT HAMONT-ACHEL

THEUNIS-RABIJNS

NEERPELT

THEUNS-CROLLA NAPOLEON

NEERPELT

THEUNS-SMOOR NAPOLEON EN JOHANNA

NEERPELT

THEUNS-ZEH

NEERPELT

THEUWISSEN HELENA

NEERPELT

THEUWIS-VAN BALEN

NEERPELT

THIJS-THYS THOELEN DOMINIQUE, DOKTER

NEERPELT LEOPOLDSBURG

THYS JOZEF, DOKTER

OVERPELT

TOPFF EN LOPEZ, NOTARIS

NEERPELT

TORMANS-THIELENS JOS EN LOUISE

NEERPELT

ULENS-BOYDEN FRANS EN LIESBETH

NEERPELT

UMANS JOHAN UMANS-VANDEBROEK MARCEL

NEERPELT KEERBERGEN

VAES-CLERIX JAN

NEERPELT

VAN BAELEN GILBERT

NEERPELT

VAN BAELEN-VAES ARNOUT

NEERPELT

VAN BERGEN-VAN DE VEN C.

OVERPELT

VAN BOXEL LOUIS, DOKTER

LOMMEL

VAN CRIEKINGE-SMETS WIM

NEERPELT

VAN DAM-SMANS HENDRIK EN MARIETTE

NEERPELT

VAN DE WERF-MACKEN FRANS EN LOUISE VAN DEN NESTE ETIENNE VAN DER BEEK-KLOK

HERENT ANTWERPEN NEERPELT

VAN DER VELDEN-BOECKX JOHAN EN RITA

NEERPELT

VAN GAMPELAERE KAREL

BERCHEM

VAN GYSEL MARK

NEERPELT

VAN HOUDT IRENE

NEERPELT

VAN LOON-VAN LANDSCHOOT JAN

OVERPELT 107


VRIENDEN VAN HET 66e FESTIVAL VAN MOLL-BERTELS JOHAN

NEERPELT

VAN MOLL-GILIS

NEERPELT

VAN REETH-BAERT RENE EN RITA VAN RENTERGHEM-SCHREURS RICHARD VAN STAPELE-DE GROOT RU EN MIEP VANDER SANDEN-VAES HENRI VANDERSANDEN-LOURDAUX VANDERSTUKKEN NADINE VANDERVELDEN PATRICK BVBA VANDORMAEL-HERMANS J.

HECHTEL-EKSEL NEERPELT LOMMEL NEERPELT NEERPELT HECHTEL-EKSEL

VANGERVEN JOANNES, ORTHOPEDIE

NEERPELT

VANGERVEN-GOVARTS

NEERPELT

VANHOUDT HILDA

NEERPELT

VANLESSEN-VANDEWEYER YVO

NEERPELT

VANSTEELANT LIEVE, DOKTER VANVELTHOVEN-DECKERS

STEVOORT LOMMEL

VANVINCKENROYE-VAN LINDT HERMAN

BERCHEM

VANWING-JANSSENS JACQUES, DOKTER

NEERPELT

VERBEEK-LUYTS JEF

NEERPELT

VERHEYEN-DAENEN

NEERPELT

VERHEYEN-VANDEWEYER

NEERPELT

VERHOEVEN-SWINNEN J.

NEERPELT

VERVOORT LEO

HAMONT-ACHEL

VERWEIJEN-WINTERS A.

HAMONT-ACHEL

VINKEN MICHELE

HAMONT-ACHEL

VINKEN-KEUNEN LAMBERT

HAMONT-ACHEL

VINKEN-SWINNEN MATHIEU

NEERPELT

VISSERS LINDA

OVERPELT

VLIEGEN-ABRAHAMS, DOKTERS

NEERPELT

VOETS MIA

NEERPELT

VOS-EYSERMANS LUK EN LIEVE

NEERPELT

VRIENS-VANLESSEN JOHAN, KINESITHERAPIE

NEERPELT

VRIJDAG PETER-LOUIS VRINTS-WELLENS VROLIX-DIJKMANS

NEERPELT HAMONT-ACHEL NEERPELT

WELTENS JAN

NEERPELT

WESTERLINCK-MAES WILFRIED

BERCHEM

WESTRA-VAN BEEM ROBERT EN ANNELIES

LOMMEL

WICO CAMPUS MATER DEI

OVERPELT

WIJFFELS-VANELDEREN HANS EN INEKE

NEERPELT

WILLAERT-RADEMAKERS KAREL EN AUDREY WILLEKENS-SLIEPEN RIK EN JOSE 108

LOMMEL NEERPELT

LOMMEL NEERPELT


VRIENDEN VAN HET 66e FESTIVAL WILLEMS-TRUYENS

NEERPELT

WILSENS THEO

NEERPELT

WINTERS GUNTER

ANTWERPEN

WINTERS JOSEPHUS

NEERPELT

WITTERS-VANDENBERK

LOMMEL

ZEH-VAN DIEREN FRITS-DANIEL EN NIENKE

NEERPELT

ZWEEGERS ROLF

NEERPELT

Deze lijst werd afgesloten op 13/03/2018.

109


110


INFORMATIE

Correspondentie- en bezoekadres Europees Muziekfestival voor de Jeugd vzw Toekomstlaan 7 bus 2 3910 NEERPELT Belgie Tel.: +32-11-662339 Fax: +32-11-665048 E-mail : info@emj.be Website: www.emj.be ING Neerpelt BE86 3350 0366 7050 ING Neerpelt BE59 3350 0378 1026 (Vriend van het Festival) Bereikbaarheid festivalsecretariaat van 27 april tot en met 1 mei 2018 Ontmoetingscentrum De Peel Norbertinessenlaan 7 3910 Neerpelt Vrijdag 27/04/2018: van 08.00 tot 21.00 uur Zaterdag 28/04/2018: van 08.00 tot 18.00 uur Zondag 29/04/2018: van 08.00 tot 18.00 uur Maandag 30/04/2018: van 08.00 tot 12.00 uur Dinsdag 01/05/2018: van 08.00 tot 18.00 uur Buiten de openingsuren blijft het festivalsecretariaat steeds telefonisch bereikbaar via het nummer +32-11-662339. When closed, the festival secretariat can be reached over the phone via the number +32-11-662339. Gemeentelijke dienst voor Toerisme Gemeentelijke Dienst Toerisme Norbertinessenlaan 9 3910 Neerpelt Vrijdag 27/04/2018: van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur Zaterdag 28/04/2018: van 09.00 tot 12.00 uur Maandag 30/04/2018: van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur Voor verdere informatie: Tel.: +32 11 64 57 56 E-mail: toerisme@neerpelt.be www.neerpelt.be

111


WIFI IN NEERPELT FREE WIFI Whatsapp’en, Facetimen, … het EMJ en de gemeente zorgen ervoor dat je dit naar hartelust kan doen. In het ontmoetingscentrum De Peel voorziet het EMJ een kwalitatieve Free-WIFI-hotspot. Ook de gemeente Neerpelt biedt een Free-WIFI-Netwerk aan in de Neerpeltse Kerkstraat, Kloosterstraat en op en rond het Marktplein. Dit Free WIFI Netwerk met als naam “Neerpelt Free WIFI” kan iedereen via SMS activeren. Inloggen doe je met je mobiel telefoonnummer. Vergeet hierbij uiteraard niet je landencode. Whatsapp, Facetime, ... the EMJ and the local authorities will make sure you can do so to your heart’s content. In the meeting Centre ‘De Peel’, EMJ will provide a high-quality, Free-Wi-Fi hotspot. The Neerpelt City council will also provide a Free-Wi-Fi network in the ‘Kerkstraat’, the ‘Kloosterstraat’ and on and around the market square. This Free-Wi-Fi Network with the name “Neerpelt Free WIFI” is accessible to anyone via SMS. You log in with your mobile phone number. Don’t forget to add your country code.

Het 66ste Europees Muziekfestival voor de Jeugd kadert eveneens in het Feest van de Folk van Muziekmozaïek vzw. The 66th European Music Festival for Young People is part of the Folk celebration of “Muziekmozaïek vzw”.

112


INFORMATIE Toegang tot de zalen en kaartverkoop Dagconcerten

Juryconcerten Op zaterdag 28 april, zondag 29 april en dinsdag 1 mei Geen reservering mogelijk – verkrijgbaar aan de kassa’s van de diverse juryconcertzalen Toegang 7,5 EURO voor de 3 dagen CJP-kaarthouders 6 EURO voor de 3 dagen Kinderen tot 12 jaar gratis Inwoners van Neerpelt, Overpelt en Hamont-Achel krijgen een gratis badge mits deze tijdig en op vertoon van de identiteitskaart afgehaald wordt. Deze badges kunnen vanaf 3 april afgehaald worden in: - Neerpelt: Bibliotheek/toerismebalie Neerpelt - Overpelt: aan de balie van CC Palethe - Hamont-Achel: in de UITpunten van beide gemeentes Let op: de voorraad is gelimiteerd. Wees er dus snel bij.

Ochtendconcert

Aperitiefconcert “Salute” met aansluitend receptie Zondag 29 april, 10.30 uur Kaarten enkel verkrijgbaar via het festivalsecretariaat Toegang 20 EURO Toegang 13 EURO (excl. receptie)

Avondconcerten

Laureatenconcerten “Con Brio” op zaterdag 28 april, 20.30 uur “Con Bravura” op zondag 29 april, 20.30 uur “Brilliante” op dinsdag 1 mei, 20.30 uur Toegangsprijs 14 EURO In voorverkoop (mits reservatie online via de EMJ-site www.emj.be) 13 EURO In voorverkoop (mits reservatie telefonisch en/of aan de balie) 14 EURO CJP-kaarthouders 10 EURO Happening “Spring of Voices” Zaterdag 28 april, 20.30 uur Toegangsprijs 8 EURO In voorverkoop (mits reservatie online via de EMJ-site www.emj.be) en CJP-kaarthouders 5 EURO In voorverkoop en CJP-kaarthouders (mits reservatie telefonisch en/of aan de balie) 6 EURO “Boombal” Zondag 29 april, 20.30 uur Toegangsprijs 8 EURO In voorverkoop (mits reservatie online via de EMJ-site www.emj.be) en CJP-kaarthouders 5 EURO In voorverkoop en CJP-kaarthouders (mits reservatie telefonisch en/of aan de balie) 6 EURO 113


INFORMATIE

Om veiligheidsredenen worden geen rugzakken en handtassen toegelaten in de concertzalen. For security reasons, NO backpacks or handbags are allowed in the concert halls. Programmaboekje â‚Ź 4 Het initiatief van de begeleiderspas wordt gesteund. Alle locaties zijn tevens toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Reservatie avondconcerten Online via www.emj.be en/of aan de balie van Provinciaal Domein Dommelhof Toekomstlaan 5 3910 NEERPELT Tel.: +32-11-80 50 02 Van 09.00u tot 12.00u en van 13.00u tot 17.00u (Vanaf 9 april 2018) De organisatie kan wijzigingen aanbrengen in de volgorde van de festivaloptredens en in de programma’s van de avondconcerten. The organisation has the right to change the order of the festival performances as well as the programmes for the evening concerts.

114


Gemeentehuis Kerk Centrum Kon. Albertlaan 11:00 11:20 11:45 12:05 12:30 12:50 13:15 13:35 14:00 14:20 14:45 15:05 15:30 15:50 16:15 16:35

Wico campus St.-Hubertus Hubertustheater 11:03 11:23 11:48 12:08 12:33 12:53 13:18 13:38 14:03 14:23 14:48 15:08 15:33 15:53 16:18 16:38

St.-Jozefkerk Boseind Ingang 11:11 11:31 11:56 12:16 12:41 13:01 13:26 13:46 14:11 14:31 14:56 15:16 15:41 16:01 16:26 16:46

ZATERDAG 28-04-2018

Kerk Grote Heide Parking 11:21 11:41 12:06 12:26 12:51 13:11 13:36 13:56 14:21 14:41 15:06 15:26 15:51 16:11 16:36 16:56

Sporthal/Theater Dommelhof Toekomstlaan 11:27 11:47 12:12 12:32 12:57 13:17 13:42 14:02 14:27 14:47 15:12 15:32 15:57 16:17 16:42 17:02

De Peel Onthaal Rotonde 11:30 11:50 12:15 12:35 13:00 13:20 13:45 14:05 14:30 14:50 15:15 15:35 16:00 16:20 16:45 17:05

Gemeentehuis Kerk Centrum Kon. Albertln 11:33 11:53 12:18 12:38 13:03 13:23 13:48 14:08 14:33 14:53 15:18 15:38 16:03 16:23 16:48 17:08

CC Palethe Ingang 11:39 11:59 12:24 12:44 13:09 13:29 13:54 14:14 14:39 14:59 15:24 15:44 16:09 16:29 16:54 17:14

Koninklijk Atheneum 11:36 11:56 12:21 12:41 13:06 13:26 13:51 14:11 14:36 14:56 15:21 15:41 16:06 16:26 16:51 17:11

11:42 12:02 12:27 12:47 13:12 13:32 13:57 14:17 14:42 15:02 15:27 15:47 16:12 16:32 16:57 17:17

Koninklijk Atheneum

HOP ON / HOP OFF BUS

Wil je op een snelle en vlotte manier diverse juryconcerten bezoeken zonder je zorgen te moeten maken over waar je auto te parkeren, stap dan op onze hop on/hop off bus. Onze pendeldienst stippelt een traject uit dat dagelijks alle muziekliefhebbers naar de diverse jurylocaties brengt.

115


116

Gemeentehuis Kerk Centrum Kon. Albertlaan 11:00 11:25 11:50 12:15 12:40 13:05 13:30 13:55 14:20 14:45 15:10 15:35 16:00 16:25

Wico campus St.-Hubertus Hubertustheater 11:03 11:28 11:53 12:18 12:43 13:08 13:33 13:58 14:23 14:48 15:13 15:38 16:03 16:28

St.-Jozefkerk Boseind Ingang 11:11 11:36 12:01 12:26 12:51 13:16 13:41 14:06 14:31 14:56 15:21 15:46 16:11 16:36

ZONDAG 29-04-2018

Michielshof Achel Ingang 11:22 11:47 12:12 12:37 13:02 13:27 13:52 14:17 14:42 15:07 15:32 15:57 16:22 16:47

Sporthal/Theater Dommelhof Toekomstlaan 11:33 11:58 12:23 12:48 13:13 13:38 14:03 14:28 14:53 15:18 15:43 16:08 16:33 16:58

De Peel Onthaal Rotonde 11:36 12:01 12:26 12:51 13:16 13:41 14:06 14:31 14:56 15:21 15:46 16:11 16:36 17:01

Gemeentehuis Kerk Centrum Kon. Albertln 11:39 12:04 12:29 12:54 13:19 13:44 14:09 14:34 14:59 15:24 15:49 16:14 16:39 17:04

CC Palethe Ingang 11:45 12:10 12:35 13:00 13:25 13:50 14:15 14:40 15:05 15:30 15:55 16:20 16:45 17:10

Koninklijk Atheneum 11:42 12:07 12:32 12:57 13:22 13:47 14:12 14:37 15:02 15:27 15:52 16:17 16:42 17:07

11:48 12:13 12:38 13:03 13:28 13:53 14:18 14:43 15:08 15:33 15:58 16:23 16:48 17:13

Koninklijk Atheneum

HOP ON / HOP OFF BUS

Wil je op een snelle en vlotte manier diverse juryconcerten bezoeken zonder je zorgen te moeten maken over waar je auto te parkeren, stap dan op onze hop on / hop off bus. Onze pendeldienst stippelt een traject uit dat dagelijks alle muziekliefhebbers naar de diverse jurylocaties brengt.


Gemeentehuis Kerk Centrum Kon. Albertlaan 11:00 11:15 11:35 11:50 12:10 12:25 12:45 13:00 13:20 13:35 13:55 14:10 14:30 14:45 15:05 15:20 15:40 15:55 16:15 16:30

Wico campus St.-Hubertus Hubertustheater 11:03 11:18 11:38 11:53 12:13 12:28 12:48 13:03 13:23 13:38 13:58 14:13 14:33 14:48 15:08 15:23 15:43 15:58 16:18 16:33

St.-Jozefkerk Boseind Ingang 11:08 11:23 11:43 11:58 12:18 12:33 12:53 13:08 13:28 13:43 14:03 14:18 14:38 14:53 15:13 15:28 15:48 16:03 16:23 16:38

DINSDAG 1-05-2018 Sporthal/Theater Dommelhof Toekomstlaan 11:17 11:32 11:52 12:07 12:27 12:42 13:02 13:17 13:37 13:52 14:12 14:27 14:47 15:02 15:22 15:37 15:57 16:12 16:32 16:47

De Peel Onthaal Rotonde 11:20 11:35 11:55 12:10 12:30 12:45 13:05 13:20 13:40 13:55 14:15 14:30 14:50 15:05 15:25 15:40 16:00 16:15 16:35 16:50

Gemeentehuis Kerk Centrum Kon. Albertln 11:23 11:38 11:58 12:13 12:33 12:48 13:08 13:23 13:43 13:58 14:18 14:33 14:53 15:08 15:28 15:43 16:03 16:18 16:38 16:53

CC Palethe Ingang 11:29 11:44 12:04 12:18 12:39 12:52 13:14 13:26 13:49 14:00 14:24 14:34 14:59 15:08 15:34 15:42 16:09 16:16 16:44 16:50

Koninklijk Atheneum 11:26 11:41 12:01 12:15 12:36 12:49 13:11 13:23 13:46 13:57 14:21 14:31 14:56 15:05 15:31 15:39 16:06 16:13 16:41 16:47

11:32 11:47 12:07 12:21 12:42 12:55 13:17 13:29 13:52 14:03 14:27 14:37 15:02 15:11 15:37 15:45 16:12 16:19 16:47 16:53

Koninklijk Atheneum

HOP ON / HOP OFF BUS

Do not worry about where to park your car; avoid long walks to the various concert-halls. Just hop on the shuttle bus to take you to your destination quickly. The HOHO-bus will be daily at your service. Hop on and off the way it suits you.

117


118


Met zeer oprechte dank aan: Het gemeentebestuur van Neerpelt WICO campus St.-Hubertus, Neerpelt Ontmoetingscentrum De Peel Het Provinciaal Domein Dommelhof en het Oud Dommelhof die als bestendige trefpunten van het Festival fungeren.

Wij danken en zeggen tot weerziens aan alle deelnemers, aan alle medewerkers, aan alle vrienden van dit 66ste Festival.

U bent van harte welkom op het 67ste Europees Muziekfestival voor de Jeugd te Neerpelt (instrumentale editie) van vrijdag 3 mei tot maandag 6 mei 2019. Het eerstvolgende vocale Festival vindt plaats van donderdag 30 april tot maandag 4 mei 2020. You are welcome to the 67th European Music Festival for Young People in Neerpelt (an instrumental edition) from Friday May 3 to Monday May 6, 2019. The next vocal Festival will be taking place from Thurday April 30 to Monday May 4, 2020.

119


EMJ FESTIVAL SONG Tekst: Muziek:

120

Claudia Nieuwenhuizen Johan Thaens


121


122


AN DIE FREUDE ODE AN DIEODE FREUDE Tekst: Muziek:

120

Tekst: Friedrich von SchillerFriedrich von Schiller Muziek: Ludwig van Beethoven Ludwig van Beethoven

123


Hier kan je alle informatie vinden over de Festivaleditie van 2018 inclusief de resultaten van de juryconcerten.

Opmaak en druk: DTP-Service Neerpelt

Here you can find all the information about the Festival edition of 2018, including the results of the jury concerts.

124


Your trusted partner in times of digital transformation Cegeka’s mission is to help customers survive

and thrive in a world where the rules of the game are constantly changing. We do this by ‘unburdening’ C-level decision makers and helping them become digital to the core.

www.cegeka.com