Page 1

Hier kan je alle informatie vinden over de Festivaleditie van 2016, inclusief de resultaten van de juryconcerten.

64

e

Here you can find all information about the Festival edition of 2016, including the results of the jury concerts.

Layout & druk: print-id, Overpelt

E u r o p e e s

Muziekfestival voor de Jeugd Neerpelt 29 april - 2 mei 2016 www.emj.be


WELKOM

Beste deelnemers, genodigden en bezoekers, Het Europees Muziekfestival voor de Jeugd ontvangt jullie met open armen op de 64ste editie van het Festival. Tijdens deze vocale editie komen opnieuw meer dan 4000 jongeren uit heel Europa en Afrika naar Neerpelt afgezakt. Deze smeltkroes van nationaliteiten en de unieke sfeer van verbondenheid zal iedereen inspireren, begeesteren en motiveren om muziek en zang te koesteren in hun verdere leven. Voor het eerst in de festivalgeschiedenis mogen wij deelnemers uit IJsland en Bosnië en Herzegovina ontvangen. Dankzij het YUM-project (Youngsters United in Music) dat het EMJ samen met partnerfestivals uit Bratislava en Kecskemét heeft opgezet, als onderdeel van het Creative Europa Culture Programme, kunnen we de volgende twee festivaledities extra kansen bieden aan groepen uit de acht kandidaat lidstaten van de Europese Unie. Dit project heeft als doel de deelnemers uit deze lidstaten te laten kennismaken met de Europese waarden door hen te laten deelnemen aan een uitgesproken verbroederingsfeest waar op een muzikale manier aan “Alle Menschen werden Brüder” vorm gegeven wordt. Net nu vandaag de Europese Unie met de grootste uitdaging sinds zijn bestaan geconfronteerd wordt, willen wij graag aan de Europese jongeren vertellen dat samenwerken aan Europa en wederzijds respect de enige alternatieven zijn voor een complex continent als het onze. “Jongeren positief stimuleren om in groep te zingen” blijft eveneens een belangrijke missie van ons Festival. Ook dit jaar gaan wij slagen in dit opzet door het groot aanbod aan activiteiten voor het publiek en deelnemers. Het Festival is zeer opgetogen omtrent de recent ontvangen erkenning in de vorm van de “Limburgse Cultuurprijs”. Het geeft aan dat de opzet van ons Festival een belangrijke toegevoegde waarde biedt aan het cultureel gebeuren in onze provincie. Het Festival dankt van harte de Europese Unie, de Vlaamse Gemeenschap, de Provincie Limburg, de Gemeente Neerpelt, de diverse sponsors, de vrienden van het Festival en de vele vrijwilligers voor hun structurele ondersteuning en sympathie. Veel luistergenot!

Rutger Nuyts Voorzitter Europees Muziekfestival voor de Jeugd Neerpelt

1


WELKOM

Dear participants, guests and visitors, We are happy to bid you a warm welcome to the 64th edition of the European Music Festival for Young People. During this vocal edition, once again, more than 4,000 young people from across Europe and Africa come to Neerpelt. This melting pot of nationalities and the unique atmosphere of solidarity will inspire everyone, to be excited and motivated to cherish music, and especially singing, for the rest of their lives. For the first time in history of the Festival, we welcome participants from Iceland and Bosnia and Herzegovina. Thanks to the YUM project (Youngsters United in Music) that EMJ has set up, together with partner festivals from Bratislava and Kecskemét, as part of the “Creative Europe Culture Program”, we can offer extra opportunities to groups from the eight candidate Member States of the European Union for the next two Festival editions. The goal of this project is to have the participants from these member states to get acquainted with the European values by participating in a fraternization party, where “Alle Menschen werden Brüder” is being demonstrated in a musical way. Where today, the European Union experiences the biggest challenge since its existence, we would like to tell the young Europeans that mutual respect and working together for Europe are the only alternatives for a complex continent like ours. “Encourage young people to singing together” still remains an important mission of our Festival. This year again, we will succeed, due to the wide range of activities for spectators as well as participants. The Festival is very excited having received the “Limburg culture price”. This indicates that the aim of our Festival offers an important added value to the culture in our province. The Festival’s special thanks go to the European Union, the Flemish community, the province of Limburg, the community Neerpelt, the various sponsors, Festival friends and the many volunteers for their everlasting support and sympathy. Enjoy.

Rutger Nuyts President European Music Festival for Young People, Neerpelt 2


HERKOMST VAN DE GROEPEN ORIGIN OF THE GROUPS België/Belgium (BE)

Antwerpen, Beveren, Borgerhout (2), Brugge, Ekeren, Enghien, Genk (3), Gent (2), Harelbeke, Heldergem, Heverlee, Kessel-Lo, Laakdal (2), Leuven, Lo, Maaseik, Neerpelt (3), Overpelt, Waregem (2), Wommelgem, Zonhoven

Bosnië en Herzegovina/ Bosnia and Herzegovina (BA)

Sarajevo

Duitsland/Germany (DE)

Berlijn, Halle/Saale, Montabaur, Passau, Schwerin, Solingen, Waren (Müritz), Wolfratshausen

Estland/Estonia (EE)

Tallinn (2)

Finland/Finland (FI)

Tampere (2), Vantaa (2)

Frankrijk/France (FR)

Yvetot (2)

Hongarije/Hungaria (HU)

Kecskemét, Pécs

IJsland/Iceland (IS) Reykjavik Italië/Italy (IT) Rome Letland/Latvia (LV) Jelgava Nederland/The Netherlands (NL)

Beek, Den Haag, Enschede, Gouda, Groningen, Purmerend, Utrecht

Oekraïne/Ukraine (UA) Kiev Oostenrijk/Austria (AT)

Dornbirn, Gumpoldskirchen, Telfs, Wenen

Polen/Poland (PL)

Lublin (2)

Portugal/Portugal (PT)

Vila Nova de Gaia

Rusland/Russia (RU)

Yekaterinburg (2)

Servië/Serbia (RS)

Belgrado (3)

Slovenië/Slovenia (SI) Ljubljana Spanje/Spain (ES)

Vitoria Gasteiz (2)

Tsjechische Republiek/ Czech Republic (CZ)

Liberec, Litoměřice (2), Praag (3)

Turkije/Turkey (TR)

Istanbul (2)

Zuid-Afrika/South Africa (ZA) George Zweden/Sweden (SE) Lund Zwitserland/Switserland (CH)

Adliswil, Pfäffikon, Schiers

3


JURYLEDEN JURY MEMBERS Kari Ala-Pöllänen Espoo – Finland Kari Ala-Pöllänen behaalde zijn diploma leraar en studeerde muziekwetenschap en orkest- en koorleiding. Hij is een veelzijdig muzikant en dirigent en was muziekleraar, muzikant, dirigent, koorzanger, componist en schrijver van muziekboeken. Momenteel is hij artistiek directeur, jurylid, gastdirigent en lector in Finland en het buitenland. Ook is hij voorzitter van het IFCM Songbridge artistiek comité. Kari Ala-Pöllänen graduated as a school teacher and studied musicology and orchestral and choral conducting. He is a versatile musician and conductor and has acted as music teacher, musician, conductor, chorister, composer and writer of music books. He is artistic director, jury member, guest conductor and lecturer in Finland and abroad. He is also chairman of the artistic committee of the IFCM Songbridge. www.tapiolankuoro.fi/en/artistic-director/kap

Jo Annemans Merksem – België Jo Annemans studeerde notenleer, gitaar, voordracht en toneel en vervolmaakte autodidactisch zijn muzikale kennis in de populaire vorm van het meerstemmig zingen. Hij is zanger-arrangeur van de pop-a-capellaformatie Voice Male en zong met hen meerdere shows in binnen- en buitenland (o.a. Europa Cantat). Hij is een veelgevraagd docent voor nationale en internationale workshops en jurering in wedstrijden en festivals in binnen- en buitenland (o.a. EMJ, Balk Top Festival). Jo Annemans studied music theory, guitar, speech and drama. Self-taught, he perfected his musical knowledge in the popular polyphonic singing. He acts as singer-arranger of the pop acapella band “Voice Male” and sang on several shows with them at home as well as abroad (i.a. Europa Cantat). He is frequently asked as lecturer for national and international workshops and as jury member at competitions and festivals in Belgium and abroad (i.a. EMJ, Balk Top Festival). www.joannemans.be

Luc Anthonis* Antwerpen – België Luc Anthonis is docent koordirectie aan het conservatorium van Antwerpen. Hij is dirigent, gastdirigent en jurylid in binnen- en buitenland. Luc Anthonis teaches choral direction at the Conservatory in Antwerp. He is conductor, guest conductor and jury member in Belgium and abroad.

4


JURYLEDEN JURY MEMBERS Sabine Bauer Halle – Duitsland Sabine Bauer was naast muzieklerares ook oprichtster en dirigente van verschillende koren, zowel voor kinderen, jongeren als volwassenen en dit samen met haar echtgenoot Manfred Wipler. Met deze koren werd menig internationale reis gemaakt. Voor haar veelzijdige koorwerking werd ze meermaals gelauwerd. Next to being a music teacher, Sabine Bauer was also founder and conductor of several choirs, both for children, young people and adults, along with her husband Manfred Wipler. Many an international trip was made with these choirs. For her versatile choral activities she was awarded several times.

Kurt Bikkembergs* Stevoort – België Kurt Bikkembergs behaalde einddiploma’s muziekpedagogie, compositie, koor- en orkestleiding aan het Lemmensinstituut te Leuven en vervolmaakte zich in binnen- en buitenland. Hij is koorleider, professor koordirectie en compositie aan de LUCA-ARTS Leuven. Hij is tevens artistiek directeur en gastdirigent en een actief lid van zowel ons EMJ als Europa Cantat. Hij is componist en een veelgevraagd jurylid in binnen- en buitenland. Kurt Bikkembergs studied music teaching, composition and choral and orchestral conducting at the Lemmens Institute in Louvain. He pursued his training in Belgium and abroad. He is choir master, professor choral conducting and composition at LUCA-ARTS Louvain. He is also artistic director and guest conductor and an active member of both the EMJ as Europa Cantat. He is a composer and a highly valued jury member in Belgium and abroad. www.montefagorum.be

Timothy Brown Cambridge – Verenigd Koninkrijk Timothy Brown kreeg zijn eerste kooropleiding in Westminster Abbey en als lid van het King’s College koor. Hij dirigeerde het “Cambridge University Chamber Choir” en is nu dirigent van het professioneel Londens kamerkoor “English Voices”. Van 1979 tot 2010 was hij dirigent van het gerenommeerd “Clare College Chapel Choir”, en sinds 2011 leidt hij de “Sing-Akademie” in Zürich, Zwitserland. Hij dirigeert concerten en workshops over de gehele wereld, recent nog in Israël waar hij Händel’s Messiah dirigeerde aan een koor van 250 zangers. Hij fungeert regelmatig als gastdirigent in Europese operahuizen. Timothy Brown received his initial musical training as a chorister at Westminster Abbey and as a member of the King’s College choir, Cambridge. He conducted the Cambridge University Chamber Choir and also the professional, London-based chamber choir, “English Voices”. From 1979 to 2010 he was Director of the renowned Clare College Chapel Choir, and from 2011 he has conducted the Zürcher “Sing-Akademie” in Switzerland. He directs concerts and workshops all over the world, most recently in Israel where he conducted 250 singers in Handel’s Messiah, and regularly appears as guest chorus-master in European opera houses.

5


JURYLEDEN JURY MEMBERS Erika Budai* Leuven – België Erika Budai studeerde voor beroepsmusicus aan het Lemmensinstituut in Leuven en aan het Koninklijk Conservatorium in Brussel. Zij is docente harmonieleer en muziekcompositie aan het Stedelijk Conservatorium in Leuven en actief als componiste. Ze wordt als jurylid regelmatig gevraagd op nationale en internationale festivals en compositiewedstrijden en is bestuurslid van het Béla Bartók archief in Brussel. Erika Budai studied for professional musician at the Lemmens Institute in Louvain and at the Royal Conservatory in Brussels. She teaches harmony and music composition at the Municipal Conservatory in Louvain and is active as composer. She is a regular member of the jury at national and international festivals and composition contests and is board member of the Béla Bartók Archive of Brussels. www.erikabudai.com

Ludo Claesen Hasselt – België Ludo Claesen studeerde percussie, muziekschriftuur, compositie en koor- en orkestdirectie aan het Lemmensinstituut van Leuven en het Vlaams Muziekconservatorium van Antwerpen. Hij doceert polyfonie en orkestspel aan LUCA-ARTS Leuven en koordirectie en -zang aan de Hogeschool Zuyd - Conservatorium Maastricht. Hij is componist, dirigent, docent en jurylid in binnen- en buitenland. Ludo Claesen studied percussion, notation, composition and choral- and orchestral conducting at the Lemmens Institute in Louvain and the Flemish Music Conservatory in Antwerp. He teaches polyphonics and orchestration at the LUCA-ARTS Louvain and choir conducting and - singing at the High School Zuyd - Conservatory Maastricht. He is composer, conductor, teacher and jury member in Belgium and abroad. www.claesenlmmi.be

Alain Craens De Klinge – België Alain Craens studeerde aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium Antwerpen en Brussel en was leraar hobo, kamermuziek en harmonie aan het Stedelijk Muziekconservatorium van Leuven, de Rijksacademie van Antwerpen en de Stedelijke Muziekacademie van Ekeren. Hij doceert muziekschriftuur en compositie en coördineert de AMV vakken aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium van Antwerpen en is er tevens artistiek directeur. De werken die hij componeert worden door menig gerenommeerd musicus en ensemble uitgevoerd. Alain Craens studied at the Royal Flemish Conservatory Antwerp and Brussels and taught oboe, chamber music and harmony at the Conservatory of Louvain, the State Academy of Antwerp and at the Ekeren branch of the Academy of the town of Antwerp. He teaches notation and composition and coordinates the subjects of music theory at the Antwerp conservatory where he is artistic director. The works he composes are premièred and played by many renowned musicians and ensembles. www.alaincraens.com

6


JURYLEDEN JURY MEMBERS John Damsma* Groningen – Nederland John Damsma studeerde cello, schoolmuziek en orkestdirectie aan het Conservatorium te Groningen. Hij is internationaal actief als arrangeur en dirigent en heeft zich toegelegd op lichte muziek en het opleiden van koordirigenten. Hij is medeauteur over de ontwikkeling van het muziekonderwijs, gastdocent en jurylid tijdens binnen- en buitenlandse festivals en wedstrijden. John is artistiek leider en landelijk juryvoorzitter van het Nederlands Koor Festival. John Damsma studied the cello, school music and orchestra conducting at the Conservatory of Groningen. He is internationally active as arranger and conductor and concentrates on light music and educating choir conductors. He is a co-author for the development of school music, a guest lecturer and a jury member at festivals in the Netherlands and abroad. John is artistic leader and national jury president at the Dutch Choir Festival. www.johndamsma.nl

Helene Haegi Eglisau – Zwitserland Helene Haegi genoot haar zangopleiding aan het Conservatorium van Zürich, aan de Academie voor school- en kerkmuziek Luzern en bij diverse Zwitserse zangpedagogen. Ze wijdt reeds vele jaren aan het opstarten en muzikaal leiden van diverse kinder- en jeugdkoren en het geven van adem- en stemvorming bij diverse vocale ensembles. Ze is sinds 1996 experte bij de Zwitserse koorvereniging en nam reeds meermaals als jurylid deel aan Zwisterse zangfeesten. Helene Haegi accomplished her singing education at the Conservatory of Zurich, at the Academy for school and church music in Lucerne and at various Swiss vocal pedagogues. She already dedicated many years to startup and guide various children’s and youth choirs and to giving breathe and voice formation at various vocal ensembles. Since 1996 she acts as expert at the Swiss choir Association and performed as a juror in Swiss singing events on several occasions. http://chorkultur.ch/web/taxonomy/term/1

Sabine Haenebalcke* Vloesberg – Belgie Sabine Haenebalcke heeft er een carrière als pianodocente aan MUDA-Gent opzitten. Daarnaast dirigeert zij sedert tientallen jaren diverse koren en ensembles en is ze een veelgevraagd stem- en directiecoach. Zij is jurylid van binnen- en buitenlandse koorwedstrijden en -tornooien. Sabine Haenebalcke has had a career as piano teacher at MUDA-Ghent. In addition, for some 10 years now, she conducts several choirs and ensembles and is a frequently asked as voiceand conducting coach. She is a jury member of national and international choir competitions and tournaments. http://home.scarlet.be/~spb32948/www/sabine/nl/index.htm

7


JURYLEDEN JURY MEMBERS Bo Johansson Vällingby – Zweden Bo Johansson is muziekpedagoog, koordirigent en lid van de Koninklijke Zweedse Muziekacademie. Hij was leerkracht bij de Adolf Fredriks Musikklasser en dirigent van het Adolf Fredrik’s meisjeskoor. Hij maakte zowel pedagogisch muziekmateriaal als een woordenboek van koorcollecties. Hij fungeert vaak als gastdirigent, spreker, master class docent en jurylid in binnen- en buitenland. Hij is actief betrokken bij de internationale samenwerking rond muziek voor kinderkoren. Bo Johansson is music pedagogue, choir conductor and member of the Royal Swedish Academy of Music. He has been music teacher at Adolf Fredriks Musikklasser and conductor of the Adolf Fredrik’s Girls Choir. He created pedagogic music materials as well as a dictionary of choral collections. He acts often as guest conductor, speaker, master class teacher and panel judge in Sweden and abroad. He is actively concerned with international cooperation on music for children’s choirs. www.bo-choir.se

Milan Kolena Bratislava – Slovakije Milan Kolena is dirigent, artistiek directeur van de Bratislava muziekfestivals, professor koordirectie en Gregoriaanse zang aan de “Academy of Performing Arts” in Bratislava en voorzitter van de Slovaakse koorfederatie. Met zijn koren “Apollo” en “Schola Gregoriana Bratislavensis” bezocht hij diverse prestigieuze koorwedstrijden. In 2014 gaf hij lezingen aan drie Amerikaanse universiteiten over de interpretatie van Latijnse teksten in de sacrale koormuziek. Hij is actief als jurylid in diverse internationale vocale en instrumentale wedstrijden in Slovakije, Europa en Azië. In 2015 werd hij gelauwerd als beste dirigent tijdens de “Singing World” in St. Petersburg en leidde hij vocale workshops in China en Hong Kong. Milan Kolena is conductor, artistic director of Bratislava Music Festivals, teacher of choral conducting and Gregorian Chant at the Academy of Performing Arts in Bratislava and the president of Slovak Choral Association. With his choirs “Apollo” and “Schola Gregoriana Bratislavensis” he visited many prestigious choral competitions. In 2014 he gave lectures at three American universities with as topic the interpretation of Latin texts in sacred choral music. He frequently works as a member of the jury at many international choral and orchestral competitions in Slovakia, Europe and Asia. In 2015 he was awarded the best conductor special prize of the „Singing World“ in St. Petersburg and held choral workshops in China and Hong Kong. www.milankolena.sk Marc Korovitch Parijs – Frankrijk Marc Korovitch behaalde een diploma in muziek en musicologie met specialisatie koordirectie aan de Sorbonne universiteit van Parijs. Hij heeft eveneens een diploma in orkestdirectie, een hoger diploma koordirectie van de stad Parijs en een masterdiploma in koordirectie van de “Haute École de Musique” in Genève. Hij is koordirigent, werkt vooral met de meest bekende koren in Europa en bracht de première van menig hedendaags werk. Hij is een free lance orkestdirigent, professor koordirectie aan de Sorbonne universiteit en departementshoofd en docent koordirectie aan het conservatorium “Paul Dukas” in Parijs. Marc Korovitch has obtained a license in music and musicology, specialized in choir conducting, at the Sorbonne University in Paris. He also has a major diploma in orchestra conducting, the higher diploma choral conducting of the city of Paris and a master’s degree in choir conducting from the “Haute École de Musique” in Geneva. He is a choir conductor and mainly works with the most famous choirs in Europe and performed the première of many contemporary pieces. He is a freelance orchestra conductor but also teacher choral conducting at the Sorbonne University and head of the vocal department as well as choral conducting teacher at the music conservatory “Paul Dukas” in Paris. 8


JURYLEDEN JURY MEMBERS Lukáš Matoušek Tehov u Řičan – Tsjechische Republiek Lukáš Matoušek studeerde klarinet, directie en compositie aan het Conservatorium van Praag en de Janáček Academy of Performing Arts. Hij was muzikaal directeur en redacteur van de nationale Radio in Praag en programmadirecteur van het Praagse Symfonieorkest. Hij is componist, artistiek directeur en lector aan de Academy of Performing Arts in Praag. Hij is gastlector en jurylid in binnen- en buitenland. Lukáš Matoušek studied the clarinet, conducting and composition at the Prague Conservatory and Janáček Academy of Performing Arts. He was musical director and editor of the Czech Radio in Prague and program director of the Prague Symphony Orchestra. He is composer, artistic director and prelector at the Academy of Performing Arts in Prague. He is guest lecturer and member of the jury in the Czech Republic and abroad. http://www.musicbase.cz/composers/618-matousek-lukas/

PierAngelo Pelucchi Bergamo – Italië PierAngelo Pelucci studeerde piano, compositie, zangdidactiek, clavecimbel, lyrische zang, koormuziek en orkestbegeleiding aan de conservatoria van Verona, Bologna, Bari, Salzburg en Wenen. Hij is een opera- en symfonisch dirigent, workshopdocent voor Italiaanse operadirectie, hoofddirigent van het jeugdorkest “Academia Symphonica of Udine” en jurylid in binnen- en buitenlandse wedstrijden en festivals. PierAngelo Pelucci graduated in piano, composition, didactic of singing, harpsichord, lyrical singing, choral music and orchestral conducting at the Conservatories of Verona, Bologna, Bari, Salzburg and Vienna. He is an opera and symphonic conductor, workshop teacher of Italian opera conducting, chief conductor of the youth orchestra “Academia Symphonica of Udine” and juror at Italian and foreign contests and festivals.

Josep Prats Barcelona – Spanje Josep Prats studeerde zang, muziekwetenschap, harmonie, contrapunt, fuga en koorleiding. Hij was voorzitter van de Catalaanse Koorfederatie (FCEC) en lid van de permanente muziekcommissie van Europa Cantat. Hij doceerde koorzang en kamermuziek en is dirigent van verschillende koren. Hij was ook gastdirigent en jurylid op verschillende nationale en internationale festivals en geeft regelmatig cursussen koorleiding in Spanje en het buitenland. Josep Prats studied singing, musicology, harmony, counterpoint, fugue and choral conducting. He has been chairman of the Catalan Federation of Choir’s Music Committee (FCEC) and member of the Europa Cantat permanent Music Committee. He taught choral singing and chamber music and is conducting several choirs. He has also been guest conductor and jury member at several national and international festivals and regularly gives choral conducting courses in Spain and abroad.

9


JURYLEDEN JURY MEMBERS Johan Rooze Daegu – Zuid Korea Johan Rooze is in Zuid Korea docent koor en jazz piano aan de Yeongnam Universiteit in Daegu en dirigent en oprichter van de Yaenoeul jazz singers, eveneens in Daegu. Hij is artistiek leider van Interkultur en als jurylid en seminarie- en workshopleider actief in binnen- en buitenland. Hij was muzikaal leider en oprichter van enkele schoolkoren. Ook was hij docent koordirectie aan de Hogeschool Alkmaar en vocal jazz aan de hogeschool Codarts Rotterdam. Johan Rooze is in South-Korea teacher of choir and jazz piano at the Yeongnam University in Daegu and musical director of the Yaenoeul jazz singers, also in Daegu. He is artistic director at Interkultur and as jury member and seminar- and workshop leader active at an international level. He was conductor and artistic director of several school choirs. He also was professor choral conducting at the Conservatory of Alkmaar and vocal jazz at the Conservatory of Rotterdam. www.johanrooze.nl

Aarne Saluveer Tallinn – Estland Aarne Saluveer studeerde directie en muzikale opvoeding aan het Rijksconservatorium van Tallinn en het “Mozarteum” in Salzburg. Hij is één van de meest actieve docenten, dirigenten en producenten in diverse nationale en internationale koren en nam met hen succesvol deel aan prestigieuze nationale en internationale wedstrijden en festivals. Hij was bestuurslid van de “International Federation for Choral Music”, “Europa Cantat” en de “World Choir Games”, voorzitter van de Estse koorfederatie en de “International Society for Music Education” en werkte met diverse artiesten en componisten, waaronder Michael Jackson en Arvo Pärt. Hij werd menigmaal gelauwerd. Aarne Saluveer studied conducting and music pedagogy at the Tallinn State Conservatory and abroad including the Mozarteum in Salzburg. He is one of most active educators, conductors and producers in national and international choirs. He won prizes and performed in prestigeous international choral contests and festivals, served the choral world as Board member of the “International Federation for Choral Music”, “Europa Cantat” and the “World Choir Games”, as President of the Estonian Choral Association and at the International Society for Music Education and worked with many artists and composers, incl. Micheal Jackson and Arvo Pärt. He is awarded several times. http://etvgirlschoir.ee/choir-leaders/conductor/

Dieter Staelens Leuven – België Dieter Staelens behaalde aan het Leuvense Lemmensitituut de diploma’s muzikale opvoeding, muziektheorie, koorleiding, notenleer, harmonie en polyfonie. Hij volgde eveneens de voortgezette opleiding koordirectie bij Kurt Bikkembergs. Hij is oprichter, dirigent en gastdirigent van menig koor, waaronder de Camerata Aetas Nova waarmee hij de titel ‘Koor van het Jaar’ behaalde. Als leraar muzikale opvoeding is hij verbonden aan het Heilig Hartinstituut te Heverlee, geeft hij dirigentencursussen voor Koor en Stem en is hij actief in de beheerraad van de Vlaamse Federatie voor Jonge Koren. Dieter Staelens studied at the Lemmens Institute. He got his degree in music education, music theory, choral conducting, solmization, harmony and polyphony. He also studied singing and choral conducting on a higher level at Kurt Bikkembergs. He is founder, conductor and guest conductor of many a choir, including “Camerata Aetas Nova” with which he wan the title “Choir of the Year”. He teaches music at the “Heilig-Hartinstituut” in Heverlee (Louvain), guides conducting classes at “Koor en Stem” and is in the board of directors of the Flemish Federation for Young Choirs. www.dieterstaelens.be 10


JURYLEDEN JURY MEMBERS Robert Sund Uppsala – Zweden Robert Sund zingt, speelt, arrangeert, componeert en dirigeert. Deze veelzijdige gave heeft hem een prominente rol in binnen- en buitenland opgebracht. Gedurende vele jaren was hij zanger, artistiek directeur en dirigent van verschillende koren en gaf hij les in dirigeren en ensembledirectie aan de Koninklijke Academie van Muziek in Stockholm. Hij wordt veel gevraagd als gastdirigent en docent voor zowel zangers als koordirigenten in Scandinavië, Europa, de VSA, Zuid-Amerika, Afrika en Azië. Hij was workshopleider tijdens diverse wereldsymposia en is gastlector en een ijverig jurylid tijdens koorwedstrijden en festivals over de hele wereld. Robert Sund sings, plays, arranges, composes and conducts. This multi-faceted gift has given him a prominent position both on the Swedish and the international scene. For many years he was singer, artistic director and conductor of several choirs and has been teaching conducting and ensemble leadership at the Royal Academy of Music in Stockholm. He is in great demand as guest conductor and to lead courses for both choral singers and conductors in Scandinavia, Europe, the USA, South America, Africa and Asia. He has been workshop leader at several world symposia and he is a guest lecturer and a diligent jury member at choral competitions and festivals worldwide. www.robertsund.se Krzysztof Szydzisz Poznań – Polen Krzysztof Szydzisz is koordirigent, musicoloog, specialist in stemproductie, spraaktherapeut en cultureel manager. Hij is professor en hoofd van de afdeling stemproductie aan de Muziekacademie van Bydgoszcz. Ook is hij dirigent van het Adam Mickiewicz kamerkoor in Poznań . Hij is artistiek directeur van het Internationaal Festival van Universiteitskoren ‘Universitas Cantat’. Krzysztof Szydzisz is choirmaster, musicologist, specialist in voice production, speech therapist and cultural manager. He is professor and head of the department of voice production at the Academy of Music in Bydgoszcz and conductor of the Adam Mickiewicz Chamber Choir in Poznań . He is the artistic director of the International Festival of University Choirs ‘Universitas Cantat’. Wilma ten Wolde Zuidwolde – Nederland Wilma ten Wolde is directeur van Vocaal Talent Nederland, de stichting die de Nationale Koren onder haar hoede heeft. Ze is dirigent van het Nationaal Kinderkoor en het Nationaal Vrouwen Jeugdkoor. Ze was docent aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag op de vakgebieden solfège en ensemble-zang. Ze werkt intensief samen met de Deense professor Inge Marstal over de ontwikkeling van het muzikaal gehoor bij kinderen. Ze bereidde meer dan 60 verschillende producties voor met de Nationale Kinder- en Jeugdkoren voor orkesten als het Koninklijk Concertgebouworkest, het Radio Filharmonisch Orkest en de Berliner Philharmoniker voor dirigenten als Riccardo Chailly, Iván Fischer, Mariss Jansons, Sir Simon Rattle, Bernhard Haitink en Nikolaus Harnoncourt. Wilma ten Wolde is Director of “Vocaal Talent Nederland”, the foundation taking National Choirs under her wing. She is conductor of the “Nationaal Kinderkoor” and the “Nationaal Vrouwen Jeugdkoor”. She was teacher at the Royal Conservatory in the Hague, specialties solfège and ensemble singing. She works closely with the Danish professor Inge Marstal on the development of the children’s’ musical ear. They set up over 60 different productions with the National Children’s and youth choirs for orchestras such as the “Koninklijk Concertgebouworkest”, the “Radio Filharmonisch Orkest” and the “Berliner Philharmoniker” for conductors such as Riccardo Chailly, Iván Fischer, Mariss Jansons, Sir Simon Rattle, Bernard Haitink and Nikolaus Harnoncourt. 11


JURYLEDEN JURY MEMBERS Hans van den Brand Berkel-Enschot – Nederland Hans van den Brand studeerde schoolmuziek, orgel, piano en koordirectie aan het Fontys Conservatorium en volgde meestercursussen orkestdirectie en arrangeren. Hij is docent muziekdidactiek en ensembleleiding aan de Fontys Academie voor Muziekeducatie Tilburg en het Conservatorium van Amsterdam. Hij is koordirigent, artistiek directeur, componistarrangeur, gastdocent en jurylid in binnen- en buitenland. Hans van den Brand studied school music, organ, piano and choir conducting at the Fontys Conservatory and attended master classes orchestra conducting and arranging. He is a music didactics and ensemble conducting teacher at the Fontys Academy for music education in Tilburg and at the Conservatory of Amsterdam. He is a choir conductor, artistic director, composerarranger, guest lecturer and jury member in The Netherlands and abroad.

Kristiaan Van Ingelgem Aalst – België Kristiaan Van Ingelgem studeerde orgel aan het Lemmensinstituut te Leuven, orgel en improvisatie aan het Conservatorium van Maastricht en beiaard aan de Koninklijke Beiaardschool “Jef Denyn” in Mechelen. Hij is muzikant en componist van voornamelijk orgel-, koor- en beiaardwerken. Kristiaan Van Ingelgem studied organ at the Lemmens Institute in Louvain as well as organ and improvisation at the Conservatory of Maastricht and carillon at the Royal Carillon school “Jef Denyn” in Mechelen. He is musician and mainly composes organ, choral and carillon pieces.

Marijke van Klaveren Voorburg – Nederland Marijke van Klaveren studeerde koordirectie, schoolmuziek, orgel en kerkmuziek aan de conservatoria van Den Haag en Rotterdam. Ze is als locatiemanager verbonden aan de Academy of Vocal Arts in Den Haag; zij doceert er aan de opleiding voor kinderen en is ook hoofdvakdocent van de opleiding voor kinderkoordirigenten. Daarnaast is zij docent ensemblezang, muziektheorie en solfège aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en dirigent van diverse koren. Zij geeft workshops op het gebied van kinderkoordirectie en is regelmatig jurylid in binnenen buitenlandse koorwedstrijden en -festivals. Marijke van Klaveren studied choral conducting, school music, organ and church music at the conservatories of the Hague and Rotterdam. Attached to the Academy of Vocal Arts in the Hague as location manager, she teaches children’s education and is professor of the educational programme for children’s choir conductors. She also teaches ensemble singing, music theory and solfège at the Royal Conservatory in the Hague and acts as conductor of several choirs. She gives workshops of children’s choirs conducting and regularly acts as jury member in national and international choral competitions and festivals. www.acva.nl

12


JURYLEDEN JURY MEMBERS Silvère van Lieshout Voorburg – Nederland Silvère van Lieshout is directeur van de Academy of Vocal Arts in Den Haag en dirigent van het kinderkoor Musicanti en het Vocaal Ensemble Cantamare. Hij is auteur van een methode voor kinderkoor, “Jongleren”, om kinderen en volwassenen van blad te leren zingen en is tevens oprichter van het Nationaal Kinder- en Jeugdkoor. Silvère van Lieshout is director of the Academy of Vocal Arts in The Hague and conductor of the children’s choir Musicanti and the vocal ensemble Cantamare. He is author of ‘Jongleren’, a method to teach children and adults how to read music and is also founder of the National Children’s and Youth Choir. www.acva.nl

Jan Vuye Gent – België Jan Vuye studeerde orgel, koordirectie en koorleiding aan het Lemmensinstituut en Muziekwetenschap aan de KU Leuven en aan de UGent. Hij is opleidingsvoorzitter secundair onderwijs bij de Lerarenopleiding van Hogent en is leraar aan de Kunstacademie Waregem. Als dirigent is hij verbonden aan Con Cuore Waregem, De Gentse Oratoriumvereniging en Arc Sonore Sint-Niklaas. Jan Vuye studied organ and choral conducting at the Lemmens Institute and musicology at the Catholic University of Leuven and at the Ghent University. He is President for teachers training at the secondary school of Hogent and teaches at the Academy of fine arts in Waregem. As a conductor he is connected with “Con Cuore” Waregem, “Gentse Oratoriumvereniging” and “Arc Sonore” from Sint-Niklaas. http://www.concuorewaregem.be/koor/

Patrick Windmolders Berchem – België Patrick Windmolders studeerde aan het Lemmensinstituut te Leuven en aan de conservatoria van Antwerpen en Tilburg. Hij behaalde er de diploma’s regentaat muziekopvoeding, bachelor schriftuur en master koordirectie. Hij doceert AML, creatief musiceren en koorzang aan “de!Kunsthumaniora” te Antwerpen. Daarnaast is hij gastdocent in de koorklassen van het Antwerps en Brussels conservatorium. Hij is dirigent van het “A-koor Antwerpen” en het vocaal ensemble “Reflection” en jurylid bij verschillende provinciale, nationale en internationale wedstrijden en festivals. Patrick Windmolders studied at the Lemmens Institute in Louvain and at the conservatories of Antwerp and Tilburg. He obtained his degree in music education, script bachelor and master in choral conducting. He teaches AML, creative music and choral singing at “de!Kunsthumaniora” in Antwerp. He also acts as guest lecturer in choral classes at the Conservatories of Antwerp and Brussels. He is the conductor of the choir “A-koor Antwerpen” and the vocal ensemble “Reflection” and acts as member of the jury at various local, national and international competitions and festivals.

13


JURYLEDEN JURY MEMBERS Wolfgang Ziegler Baden/Boedapest – Oostenrijk/Hongarije Wolfgang Ziegler werkte, na het beëindigen van zijn pedagogische studies, als assistent in muziekeducatie, violist en componist van elektronische muziek in USA. Terug in Oostenrijk werd hij koordirigent en –componist van werken die door meerdere internationale koren en festivals werden opgevoerd. Hij is voorzitter van de Oostenrijke Korenvereniging en de Internationale Korenwedstrijd “Ave Verum” in Baden. Hij is artistiek directeur van het “Vox Humana” kamerkoor en de “Salzburg International Choral Celebration & Competition”. Wolfgang Ziegler worked, after finishing pedagogical studies, as an assistant in music education, violinist and electronic music composer in the USA. Back in Austria he became choral director and composer of pieces commissioned by international choirs and festivals. He is president of the Austrian Choral Association and the International Choral Competition “Ave Verum” in Baden. He is artistic director of the “Vox Humana” chamber choir and the “Salzburg International Choral Celebration & Competition”. www.wozimusic.com

Adviescommissie vocaal Advisory committee for vocal music *: leden van de adviescommissie vocal *: members of the advisory committee for vocal music Gedurende het werkjaar wordt het festivalbestuur op muzikaal vlak ondersteund door een artistieke commissie. Deze commissie, samengesteld uit mensen die professioneel in de verschillende muzieksectoren actief zijn, werkt mee tijdens de voorbereiding van de komende festivaleditie. The festival-board is permanently supported by an artistic commission, the members of which are professionals in various musical sectors, preparing for the forthcoming festival edition.

14


REEKSEN CATEGORIES Reeks A: Category A:

Kinderkoren Children’s choirs

Reeks B: Category B:

Gelijkstemmige jeugdkoren Equal voice youth choirs

Reeks C: Category C:

Gemengde jeugdkoren Mixed voice youth choirs

Reeks D: Category D:

Wimpelreeks kinderkoren Pennant category children’s choirs

Reeks E: Category E:

Wimpelreeks gelijkstemmige jeugdkoren Pennant category equal voice youth choirs

Reeks F: Category F:

Wimpelreeks gemengde jeugdkoren Pennant category mixed voice youth choirs

Reeks G: Category G:

Vrije reeks Free category

Voor de wimpelreeks komen enkel koren in aanmerking die tijdens een internationaal festival een opvallend resultaat behaalden of minstens een grondige artistieke ervaring kunnen aantonen. To qualify for the pennant series the choirs must have gained a remarkable result at an international festival or at least be able to show a thorough artistic experience. De maximum leeftijd van de deelnemers bedraagt in de reeks A 14 jaar, in de reeks D 15 jaar en in de reeksen B, C, E, F en G 25 jaar. The maximum age in the category A is fixed on 14 years, in the category D on 15 years and in the categories B, C, E, F and G on 25 years.

15


BEOORDELINGEN REVIEWS Een gerenommeerde, internationale jury beoordeelt op een constructieve manier de muzikale prestaties van de deelnemers. Na het Festival wordt een juryverslag verstuurd. A prominent international jury will evaluate the performance of the participants from a constructive angle. A jury report will be sent after the Festival. Het diploma vermeldt: Eerste prijs “summa cum laude” (1SCL) Eerste prijs “cum laude” (1CL) Eerste prijs (1) Tweede prijs (2) Derde prijs (3) Vermelding

= voor koren die 98, 99 of 100 % behalen = voor koren die 90 tot 97 % behalen = voor koren die 80 tot 89 % behalen = voor koren die 70 tot 79 % behalen = voor koren die 60 tot 69 % behalen = voor koren die 59 % of minder behalen

Koren met 90% of meer ontvangen tevens de festivalmedaille. Groepen die op eigen verzoek deelnemen ‘buiten categorie’ ontvangen enkel een getuigschrift van deelname. The diploma states: First prize “summa cum laude” (1SCL) First prize “cum laude” (1CL) First prize (1) Second prize (2) Third prize (3) Mentioned

= choirs who obtain 98, 99 or 100 % = choirs who obtain 90 to 97 % = choirs who obtain 80 to 89 % = choirs who obtain 70 to 79 % = choirs who obtain 60 to 69 % = choirs who obtain 59 % or less

Choirs with 90 to 100% will also receive the festival medal. Groups requesting to participate ‘without classification’, will merely receive a certificate of participation.

16


PLICHTLIEDEREN 2016 COMPULSORY SONGS 2016 Naar aloude traditie hebben opnieuw zes Vlaamse componisten de opdracht gekregen een nieuwe compositie te maken die tijdens dit 64ste Festival als plichtlied een eerste Europese uitvoering krijgt door de diverse koren in de verschillende reeksen. It is tradition that six Flemish composers were commissioned to compose new songs that will be performed for the first time in the course of this 64th Festival as compulsory song and this by the various choirs in the different categories. Reeks A: “Toverkolder” van de hand van Paul Schollaert Category A: “Toverkolder” by Paul Schollaert

Reeks D: “Seize another day” van de hand van Kurt Bikkembergs Category D: “Seize another day” by Kurt Bikkembergs

Reeks B: “La najtingalo” van de hand van Kristiaan Van Ingelgem Category B: “La najtingalo” by Kristiaan Van Ingelgem

Reeks E: “I am nobody!” van de hand van Hans Helsen Category E: “I am nobody!” by Hans Helsen

Reeks C: “Friendship” van de hand van Alain Craens Category C: “Friendship” by Alain Craens

Reeks F: “This little rose” van de hand van Erika Budai Category F: “This little rose” by Erika Budai

Deelnemers in onze reeks G brengen als verplichte compositie een eigen, originele bewerking van het oude volkslied “Wij zijn al bijeen”. Participants in the G-category perform as compulsory composition their own, original arrangement of the old folksong “Wij zijn al bijeen”. De uitgave met de plichtliederen van 2016 is verkrijgbaar via ons festivalsecretariaat of aan de ingang van de verschillende concertzalen. Kostprijs € 7,5. The booklet with the 2016 compulsory songs is available via the festival secretariat and at the entrance of the concert halls. Price € 7,5.

17


18


JURYOPTREDENS JURY PERFORMANCES Alfabetisch - Alphabetic Stad Adliswil

Land CH

Naam

Datum

Locatie

Uur

Pag

Schulchor Sihlau

30/04/2016

CC Palethe

14:45

p. 45

Antwerpen

BE

Kinderkoor Sterling

30/04/2016

Kerk Boseind

13:35

p. 32

Beek

NL

Cantarella Jeugdkoor

1/05/2016

Hubertustheater

13:15

p. 61

Belgrado

CS

Hor “Kolibri”

1/05/2016

Kerk Boseind

14:55

p. 55

Belgrado

CS

Children Cultural Center Belgrade Choir 30/04/2016

Kerk Boseind

14:30

p. 33

Belgrado

CS

Estrella

1/05/2016

Michielshof

13:50

p. 67

Berlin

DE

Canta Chiara

1/05/2016

Dommelhof theater 15:10

p. 71

Beveren

BE

Samenzang GAMWD Beveren, Melsele

1/05/2016

Kerk Boseind

15:35

p. 56

Borgerhout

BE

Kinderkoor Waelrant

30/04/2016

Hubertustheater

12:55

p. 35

Borgerhout

BE

Waelrant Kinderkoor+

30/04/2016

St.-Niklaaskerk

15:10

p. 43

Brugge

BE

Kinderkoor Vivo!

1/05/2016

Kerk Boseind

14:35

p. 55

Den Haag

NL

Haags Kinderkoor

30/04/2016

Kerk Boseind

13:15

p. 32

Dornbirn

AT

Pizzicanto

1/05/2016

St.-Niklaaskerk

14:45

p. 59

Ekeren

BE

Carmina

1/05/2016

CC Palethe

15:35

p. 66

Enghien

BE

L’Utalane

1/05/2016

Michielshof

13:05

p. 67

Enschede

NL

Multiple Voices

1/05/2016

Hubertustheater

14:00

p. 61

Genk

BE

Het Lyceumkoor

30/04/2016

St.-Niklaaskerk

13:50

p. 41

Genk

BE

Kinderkoor Lirica

1/05/2016

Kerk Boseind

12:55

p. 54

Genk

BE

Jeugdkoor Lirica

1/05/2016

Dommelhof theater 14:45

p. 71

Gent

BE

Kinderkoor Panta Rhei

1/05/2016

Kerk Boseind

15:15

p. 56

Gent

BE

Helder

30/04/2016

Hubertustheater

14:35

p. 36

George

ZA

South Cape Children’s Choir

30/04/2016

St.-Niklaaskerk

15:35

p. 43

Gouda

NL

Gouds Kinderkoor

1/05/2016

Kerk Boseind

13:40

p. 54

Groningen

NL

Groninger Jeugdkoor

1/05/2016

Hubertustheater

14:55

p. 62

Gumpoldskirchen

AT

Gumpoldskirchner Spatzen

30/04/16

St.-Niklaaskerk

14:45

p. 43

Halle/Saale

DE

Mädchenchor Halle - Neustadt

1/05/2016

CC Palethe

13:40

p. 64

Harelbeke

BE

FIAMMANTE

1/05/2016

Hubertustheater

14:20

p. 62

Heldergem

BE

BallaBile

1/05/2016

Kerk Boseind

14:00

p. 55

Heverlee

BE

Koninklijk Kinderkoor De Orgelpijpjes

1/05/2016

St.-Niklaaskerk

13:40

p. 58

Instanbul

TR

Boğaziçi Jazz Choir

30/04/2016

CC Palethe

15:05

p. 46

Istanbul

TR

Boğaziçi Jazz Choir

1/05/2016

Dommelhof theater 13:40

p. 70

Jelgava

LV

Jelgavas Spīdolas ģimnāzija

1/05/2016

Michielshof

15:05

p. 68

Kecskemét

HU

Miraculum Children’s Choir

1/05/2016

CC Palethe

15:15

p. 65

Kessel-Lo

BE

Clari Cantuli - kinderkoor

1/05/2016

St.-Niklaaskerk

12:55

p. 57 19


JURYOPTREDENS JURY PERFORMANCES Alfabetisch - Alphabetic Stad Kiev

Land Naam

Datum

Locatie

Uur Pag

UA Zirnytsya

1/05/2016

Hubertustheater

15:15

p. 63

Laakdal

BE Villanella Kinderkoor

30/04/2016

Kerk Boseind

15:30

p. 34

Laakdal

BE Villanella Jeugdkoor

1/05/2016

CC Palethe

14:55

p. 65

Leuven

BE Vocaal Ensemble Sureau

1/05/2016

Hubertustheater

13:40

p. 61

Liberec

CZ Cum amore

1/05/2016

Michielshof

13:30

p. 67

Litoměřice

CZ Modrásci

1/05/2016

Kerk Boseind

13:20

p. 54

Litoměřice

CZ Puellae cantantes

1/05/2016

Dommelhof theater 15:35

p. 71

Ljubljana

SI Mladinski Pevski Zbor RTV Slovenija

30/04/2016

Dommelhof theater 15:35

p. 49

Lo

BE Canteclaer

30/04/2016

Kerk Boseind

12:50

p. 32

Lublin PL Chór Dziecięcy OSM im. K. Lipińskiego - 30/04/2016 Young children

Kerk Boseind

15:10

p. 34

Lublin PL Chór Dziecięcy OSM im. K. Lipińskiego - 1/05/2016 Older children

St.-Niklaaskerk

14:20

p. 59

Lund

SE Koritsia

30/04/2016

Dommelhof theater 14:45

p. 48

Maaseik

BE Kinderkoor Cantitare

30/04/2016

Hubertustheater

p. 35

13:20

Montabaur

DE Mädchenchor laFillia

30/04/2016

Kerk Grote Heide

15:35

p. 40

Neerpelt

BE De Piccolo’s

30/04/2016

Kerk Boseind

14:50

p. 33

Neerpelt

BE De Piccolos - Jeugdkoor

1/05/2016

CC Palethe

14:00

p. 64

Neerpelt

BE Showkoor Rise Up

30/04/2016

Dommelhof theater 13:15

p. 47

Overpelt

BE Jeugdkoor Kiliana

30/04/2016

Kerk Grote Heide

p. 38

14:00

Passau

DE Kammerchor des Auersperg-Gymnasiums 30/04/2016

CC Palethe

14:25

p. 45

Pécs

HU University Choir of Pécs

30/04/2016

CC Palethe

15:30

p. 46

Pfäffikon

CH Ten Sing Pfäffikersee

1/05/2016

Dommelhof theater 13:15

p. 69

Praag

CZ Children Choir Pražská kantiléna

30/04/2016

St.-Niklaaskerk

14:10

p. 42

Praag

CZ Rolnička Praha

30/04/2016

Dommelhof theater 13:40

p. 47

Praag

CZ Rolnička Praha

1/05/2016

Hubertustheater

p. 63

Purmerend

NL Kinderkoor De Kickers

30/04/2016

Kerk Grote Heide

14:55

p. 39

Reykjavik

IS Girls choir of Neskirkja

30/04/2016

Kerk Grote Heide

13:40

p. 38

15:35

Rome

IT Coro Ison - I.C. Alfieri Lante della Rovere 30/04/2016

CC Palethe

13:30

p. 44

Sarajevo

BA Chorus Cadenza KUD Bulbul

30/04/2016

Kerk Grote Heide

14:35

p. 39

Schiers

CH Bündner Jugendchor

1/05/2016

Michielshof

15:30

p. 69

Schwerin DE Spatzenchor des Goethe- Gymnasiums Schwerin

30/04/2016

Hubertustheater

14:55

p. 36

Solingen

DE ChorAkademie Bergisch-Land e.V.

1/05/2016

St.-Niklaaskerk

13:20

p. 57

Tallinn

EE Lastekoor Ellerhein

30/04/2016

Hubertustheater

13:40

p. 35

20


JURYOPTREDENS JURY PERFORMANCES Alfabetisch - Alphabetic Stad

Naam

Datum

Locatie

Tallinn

Land EE

Lastekoor Ellerhein

1/05/2016

Dommelhof theater 14:05

Uur

p. 70

Pag

Tampere

FI

Sympaati Youth Choir

30/04/2016

Kerk Grote Heide

15:15

p. 39

Tampere

FI

Sympaatti Youth Choir

1/05/2016

Dommelhof theater 12:45

p. 69

Telfs

AT

Gesangsstudio DO-RE-MI

30/04/2016

Kerk Boseind

13:55

p. 33

Utrecht

NL

Utrechts Kinderkoor

30/04/2016

St.-Niklaaskerk

13:05

p. 41

Vantaa

FI

Vaskivuoren lukion kamarikuoro

1/05/2016

Michielshof

14:45

p. 68

Vantaa

FI

The Youth Choir Laurus

30/04/2016

Dommelhof theater 14:20

p. 48

Vila Nova de Gaia

PT

Coro de 3º ciclo da Academia de Música de Vilar do Paraíso

30/04/2016

St.-Niklaaskerk

p. 41

Vitoria Gasteiz

ES

Crescendo Abesbatza

1/05/2016

CC Palethe

13:15

p. 64

Vitoria Gasteiz

ES

Crescendo Abesbatza

1/05/2016

St.-Niklaaskerk

15:35

p. 60

Waregem

BE

Sjaloom

30/04/2016

Hubertustheater

15:15

p. 37

Waregem

BE

Sjaloom

1/05/2016

CC Palethe

14:20

p. 65

Waren (Müritz)

DE

Klangfarben

30/04/2016

CC Palethe

13:05

p. 44

Wenen

AT

A-cappella-Chor VIA LENTIA

30/04/2016

CC Palethe

13:50

p. 44

Wolfratshausen

DE

Wolfratshauser Kinderchor

1/05/2016

St.-Niklaaskerk

15:10

p. 59

Wommelgem

BE

Kinderkoor Caloroso

30/04/2016

Hubertustheater

15:35

p. 37

Yekaterinburg

RU

Jazz Choir of the State Children Society

30/04/2016

Dommelhof theater 15:10

p. 48

Yekaterinburg

RU

Jazz Choir of the State Children Society

30/04/2016

Dommelhof theater 12:45

p. 47

Yvetot

FR

Maîtrise de Seine-Maritime Choeur d’enfants

30/04/2016

Hubertustheater

14:00

p. 36

Yvetot

FR

Maîtrise de Seine-Maritime

1/05/2016

Michielshof

14:25

p. 68

Zonhoven

BE

De Zonhovense Leeuweriken

30/04/2016

Kerk Grote Heide

13:15

p. 38

13:30

21


22


JURYOPTREDENS JURY PERFORMANCES Per reeks – Per category Reeks Stad

Land Naam

Datum

Locatie

Uur

Pag

A

Antwerpen

BE Kinderkoor Sterling

30/04/2016 Kerk Boseind

13:35 p. 32

A

Belgrado

CS Hor “Kolibri”

1/05/2016

Kerk Boseind

14:55 p. 55

A

Belgrado

CS Children Cultural Center Belgrade Choir 30/04/2016 Kerk Boseind

14:30 p. 33

A

Beveren

BE Samenzang GAMWD Beveren, Melsele

1/05/2016

15:35 p. 56

A

Borgerhout

BE Kinderkoor Waelrant

30/04/2016 Hubertustheater

12:55 p. 35

A

Brugge

BE Kinderkoor Vivo!

1/05/2016

Kerk Boseind

14:35 p. 55

A

Den Haag

NL Haags Kinderkoor

30/04/2016 Kerk Boseind

13:15 p. 32

A

Genk

BE Kinderkoor Lirica

1/05/2016

Kerk Boseind

12:55 p. 54

A

Gent

BE Kinderkoor Panta Rhei

1/05/2016

Kerk Boseind

15:15 p. 56

A

Gent

BE Helder

30/04/2016 Hubertustheater

14:35 p. 36

A

Gouda

NL Gouds Kinderkoor

1/05/2016

Kerk Boseind

13:40 p. 54

A

Heldergem

BE BallaBile

1/05/2016

Kerk Boseind

14:00 p. 55

A

Heverlee

BE Koninklijk Kinderkoor De Orgelpijpjes

1/05/2016

St.-Niklaaskerk

13:40 p. 58

A

Kessel-Lo

BE Clari Cantuli - kinderkoor

1/05/2016

St.-Niklaaskerk

12:55 p. 57

A

Laakdal

BE Villanella Kinderkoor

30/04/2016 Kerk Boseind

15:30 p. 34

A

Litoměřice

CZ Modrásci

1/05/2016

Kerk Boseind

13:20 p. 54

A

Lo

BE Canteclaer

30/04/2016 Kerk Boseind

12:50 p. 32

A

Lublin

PL Chór Dziecięcy OSM im. K. Lipińskiego - 30/04/2016 Kerk Boseind Young children

15:10 p. 34

A

Maaseik

BE Kinderkoor Cantitare

30/04/2016 Hubertustheater

13:20 p. 35

A

Neerpelt

BE De Piccolo’s

30/04/2016 Kerk Boseind

14:50 p. 33

A

Schwerin

DE Spatzenchor des GoetheGymnasiums Schwerin

30/04/2016 Hubertustheater

14:55 p. 36

A

Solingen

DE ChorAkademie Bergisch-Land e.V.

1/05/2016

A

Tallinn

EE Lastekoor Ellerhein

30/04/2016 Hubertustheater

13:40 p. 35

A

Telfs

AT Gesangsstudio DO-RE-MI

30/04/2016 Kerk Boseind

13:55 p. 33

A

Waregem

BE Sjaloom

30/04/2016 Hubertustheater

15:15 p. 37

A

Wommelgem

BE Kinderkoor Caloroso

30/04/2016 Hubertustheater

15:35 p. 37

A

Yvetot

FR Maîtrise de Seine-Maritime Choeur d’enfants

30/04/2016 Hubertustheater

14:00 p. 36

B

Beek

NL Cantarella Jeugdkoor

1/05/2016

Hubertustheater

13:15 p. 61

B

Ekeren

BE Carmina

1/05/2016

CC Palethe

15:35 p. 66

B

Enschede

NL Multiple Voices

1/05/2016

Hubertustheater

B

Genk

BE Het Lyceumkoor

30/04/2016 St.-Niklaaskerk

13:50 p. 41

B

Groningen

NL Groninger Jeugdkoor

1/05/2016

14:55 p. 62

Kerk Boseind

St.-Niklaaskerk

Hubertustheater

13:20 p. 57

14:00 p. 61

23


JURYOPTREDENS JURY PERFORMANCES Per reeks – Per category Reeks Stad B

Halle/Saale

B B

Land Naam

Datum

Locatie

Uur Pag

DE Mädchenchor Halle - Neustadt

1/05/2016 CC Palethe

13:40 p. 64

Harelbeke

BE FIAMMANTE

1/05/2016 Hubertustheater

14:20 p. 62

Kecskemét

HU Miraculum Children’s Choir

1/05/2016 CC Palethe

15:15 p. 65

B

Kiev

UA Zirnytsya

1/05/2016 Hubertustheater

15:15 p. 63

B

Laakdal

BE Villanella Jeugdkoor

1/05/2016 CC Palethe

14:55 p. 65

B

Leuven

BE Vocaal Ensemble Sureau

1/05/2016 Hubertustheater

13:40 p. 61

B

Montabaur

DE Mädchenchor laFillia

30/04/2016 Kerk Grote Heide

15:35 p. 40

B

Neerpelt

BE De Piccolos - Jeugdkoor

1/05/2016 CC Palethe

14:00 p. 64

B

Overpelt

BE Jeugdkoor Kiliana

30/04/2016 Kerk Grote Heide

14:00 p. 38

B

Praag

CZ Rolnička Praha

1/05/2016 Hubertustheater

15:35 p. 63

B

Praag

CZ Children Choir Pražská kantiléna

30/04/2016 St.-Niklaaskerk

14:10 p. 42

B

Purmerend

NL Kinderkoor De Kickers

30/04/2016 Kerk Grote Heide

14:55 p. 39

B

Reykjavik

IS Girls choir of Neskirkja

30/04/2016 Kerk Grote Heide

13:40 p. 38

B

Sarajevo

BA Chorus Cadenza KUD Bulbul

30/04/2016 Kerk Grote Heide

14:35 p. 39

B

Tampere

FI Sympaati Youth Choir

30/04/2016 Kerk Grote Heide

15:15 p. 39

B

Utrecht

NL Utrechts Kinderkoor

30/04/2016 St.-Niklaaskerk

13:05 p. 41

B Vila Nova de Gaia PT Coro de 3º ciclo da Academia de Música de Vilar do Paraíso

30/04/2016 St.-Niklaaskerk

13:30 p. 41

B

Vitoria Gasteiz

ES Crescendo Abesbatza

1/05/2016 CC Palethe

13:15 p. 64

B

Waregem

BE Sjaloom

1/05/2016 CC Palethe

14:20 p. 65

B

Zonhoven

BE De Zonhovense Leeuweriken

30/04/2016 Kerk Grote Heide

13:15 p. 38

C

Adliswil

CH Schulchor Sihlau

30/04/2016 CC Palethe

14:45 p. 45

C

Belgrado

CS Estrella

1/05/2016 Michielshof

13:50 p. 67

C

Enghien

BE L’Utalane

1/05/2016 Michielshof

13:05 p. 67

C

Jelgava

LV Jelgavas Spīdolas ģimnāzija

1/05/2016 Michielshof

15:05 p. 68

C

Liberec

CZ Cum amore

1/05/2016 Michielshof

13:30 p. 67

C

Passau

DE Kammerchor des Auersperg-Gymnasiums 30/04/2016 CC Palethe

14:25 p. 45

C

Rome

IT Coro Ison - I.C. Alfieri Lante della Rovere 30/04/2016 CC Palethe

13:30 p. 44

C

Vantaa

FI Vaskivuoren lukion kamarikuoro

1/05/2016 Michielshof

14:45 p. 68

C

Waren (Müritz)

DE Klangfarben

30/04/2016 CC Palethe

13:05 p. 44

C

Wenen

AT A-cappella-Chor VIA LENTIA

30/04/2016 CC Palethe

13:50 p. 44

C

Yvetot

FR Maîtrise de Seine-Maritime

1/05/2016 Michielshof

14:25 p. 68

D

Borgerhout

BE Waelrant Kinderkoor+

30/04/2016 St.-Niklaaskerk

15:10 p. 43

D

Dornbirn

AT Pizzicanto

1/05/2016 St.-Niklaaskerk

14:45 p. 59

D

George

ZA South Cape Children’s Choir

30/04/2016 St.-Niklaaskerk

15:35 p. 43

24


JURYOPTREDENS JURY PERFORMANCES Per reeks – Per category Reeks Stad

Land Naam

Datum

Locatie

30/04/2016 St.-Niklaaskerk

Uur

Pag

D

Gumpoldskirchen AT Gumpoldskirchner Spatzen

14:45 p. 43

D

Lublin

PL Chór Dziecięcy OSM im. K. Lipińskiego - 1/05/2016 Older children

St.-Niklaaskerk

14:20 p. 59

D

Vitoria Gasteiz

ES Crescendo Abesbatza

1/05/2016

St.-Niklaaskerk

15:35 p. 60

D

Wolfratshausen

DE Wolfratshauser Kinderchor

1/05/2016

St.-Niklaaskerk

15:10 p. 59

E

Berlin

DE Canta Chiara

1/05/2016

Dommelhof theater 15:10 p. 71

E

Genk

BE Jeugdkoor Lirica

1/05/2016

Dommelhof theater 14:45 p. 71

E

Litoměřice

CZ Puellae cantantes

1/05/2016

Dommelhof theater 15:35 p. 71

E

Ljubljana

SI Mladinski Pevski Zbor RTV Slovenija

30/04/2016 Dommelhof theater 15:35 p. 49

E

Lund

SE Koritsia

30/04/2016 Dommelhof theater 14:45 p. 48

E

Vantaa

FI The Youth Choir Laurus

30/04/2016 Dommelhof theater 14:20 p. 48

E

Yekaterinburg

F

Instanbul

TR Boğaziçi Jazz Choir

30/04/2016 CC Palethe

15:05 p. 46

F

Pécs

HU University Choir of Pécs

30/04/2016 CC Palethe

15:30 p. 46

F

Schiers

CH Bündner Jugendchor

1/05/2016

Michielshof

15:30 p. 69

G

Istanbul

TR Boğaziçi Jazz Choir

1/05/2016

Dommelhof theater 13:40 p. 70

G

Neerpelt

BE Showkoor Rise Up

30/04/2016 Dommelhof theater 13:15 p. 47

G

Pfäffikon

CH Ten Sing Pfäffikersee

1/05/2016

G

Praag

CZ Rolnička Praha

30/04/2016 Dommelhof theater 13:40 p. 47

G

Tallinn

EE Lastekoor Ellerhein

1/05/2016

Dommelhof theater 14:05 p. 70

G

Tampere

FI Sympaatti Youth Choir

1/05/2016

Dommelhof theater 12:45 p. 69

G

Yekaterinburg

RU Jazz Choir of the State Children Society 30/04/2016 Dommelhof theater 15:10 p. 48

Dommelhof theater 13:15 p. 69

RU Jazz Choir of the State Children Society 30/04/2016 Dommelhof theater 12:45 p. 47

25


VRIJDAG 29 APRIL 2016 FRIDAY APRIL 29, 2016 14.00 uur

Schoolconcert Theater Provinciaal Domein Dommelhof Toekomstlaan 5, Neerpelt

> Girls choir of Neskirkja, Reykjavik (IS) > Mädchenchor laFillia, Montabaur (DE)

14.30 uur

Gastconcert Rusthuis St.-Jozef Kloosterhof 1, Neerpelt

> Coro Ison - I.C. Alfieri Lante della Rovere, Rome (IT) > Koritsia, Lund (SE)

19.30 – 20.15 uur Kick-off Sporthal Provinciaal Domein Dommelhof Toekomstlaan 5, Neerpelt De Kick-off is de officiële start van het Europees Muziekfestival voor de Jeugd in Neerpelt. 200 leerlingen van de Neerpeltse basisscholen heten met het festivallied “Sing this song” (zie pag. 118 -119) de vele internationale deelnemers welkom om samen van een sprankelende muzikale show te genieten. Daarnaast zorgt de populaire Belgische zangeres Sandrine Van Handenhoven eveneens voor het nodige muzikale entertainment. Iedereen is alvast van harte welkom. De toegang is gratis. The Kick-off is the official start of the European Music Festival for Young People in Neerpelt. By singing the festival song “Sing this song” (see pages 118-119), 200 pupils of Neerpelts elementary schools will welcome the many international participants to enjoy a sparkling musical show. The popular Belgian singer Sandrine Van Handenhoven also provides some musical entertainment. You are all very welcome. Free admittance.

20.00 uur

Meiconcert In samenwerking met het Jeugdkoor Lirica Casino Modern Genk

> Cum amore, Liberec (CZ) > Kinderkoor Lirica, Genk (BE) > Jeugdkoor Lirica, Genk (BE)

26


VRIJDAG 29 APRIL 2016 FRIDAY APRIL 29, 2016 19.00 – 00.30 uur Openingsfeest “A Taste of Neerpelt” Marktplein, Neerpelt Ook dit jaar zorgt het EMJ, in samenwerking met plaatselijke traiteurs, handelaars, verenigingen, culturele partners en het gemeentebestuur van Neerpelt voor topcatering. Daarnaast mag het publiek zich verwachten aan een compleet totaalspektakel. Naast het smullen van allerlei lekkernijen, hapjes en drankjes, kunnen de aanwezigen ook genieten van sfeervolle muziek. Daarvoor zorgen enkele koren en de bands “RiveR of StoneS”, “Just Married” en als afsluiter “Back to Amy”. Om 22.30 uur, vóór het laatste optreden, wordt naar jaarlijkse traditie het Festival opgevrolijkt met een spectaculaire vuurwerkshow, eveneens begeleid door meeslepende muziek. Kortom, we kijken er alvast naar uit jullie allemaal te kunnen verwelkomen! De toegang is ook hier gratis. This year again, the EMJ, in cooperation with local caterers, traders, associations, cultural partners and the Neerpelt city council provides top catering. Meanwhile, the audience gets a complete show. Next to tasting all kinds of delicacies, snacks and drinks, you can enjoy atmospheric music of some Festival choirs and the bands “RiveR of StoneS”, “Just Married” and last but not least “Back to Amy”. At 22h30, just before the last performance and in tradition, the Festival is cheered up with a spectacular firework, accompanied by compelling music In short, we look forward to welcoming you all! Free admittance. Volgende Neerpeltse handelaars zullen u culinair verwennen: Following Neerpelt traders will take care of the culinary delights: > Traiteur Peter Willems > Traiteur Peter Lammers > Traiteur Palmans-Vanherk > Wele’s Chocolade > BBQ-Kookatelier > Slagerij Grieten > Phoenix Hockey Club

27


28


ZATERDAG 30 APRIL 2016 SATURDAY APRIL 30, 2016 10.00 – 12.00 uur

Workshop 1 Kinderkoren – Children’s choirs Onder begeleiding van Inge Feyen (BE) Parketzaal WICO campus St.-Hubertus, Stationsstraat 25, Neerpelt > Miraculum Children’s Choir, Kecskemét (HU) > Wolfratshauser Kinderchor, Wolfratshausen (DE) > Pizzicanto, Dornbirn (AT)

10.00 - 12.00 uur

Workshop 2 Happening Onder begeleiding van Jo Annemans (BE) en Richard Filz (AT) Sporthal Provinciaal Domein Dommelhof, Toekomstlaan 5, Neerpelt > Bundner Jugendchor, Schiers (CH) > Puellae cantantes, Litoměřice (CZ) > South Cape Children’s Choir, George (SA) > Boğazici Jazz Choir, Istanbul (TR) > Crescendo Abesbatza, Vitoria Gasteiz (ES)

12.45 – 16.00 uur

Juryconcerten in verschillende zalen in Neerpelt en Overpelt (indeling zie pagina’s 32 t/m 49)

14.00 – 16.00 uur

Workshop 3 Gemengde jeugdkoren – Mixed voice youth choirs Onder begeleiding van Koen Vits (BE) Parketzaal WICO campus St.-Hubertus, Stationsstraat 25, Neerpelt > Vaskivuoren lukion kamarikuoro, Vantaa (FI) > Estrella, Belgrado (RS) > Jelgavas Spīdolas ģimnāzija, Jelgava (LV) > Cum amore, Liberec (CZ)

14.30 uur

Gastconcert Mariaziekenhuis Noord-Limburg Maesensveld 1, Overpelt > Wolfratshauser Kinderchor, Wolfratshausen (DE) > Miraculum Children’s Choir, Kecskemét (HU)

15.00 uur

Gastconcert Revalidatie & MS Centrum Overpelt Boemerangstraat 2, Overpelt > Groninger Jeugdkoor, Groningen (NL) > Modrásci, Litoměřice (CZ)

16.15 uur

Ontvangst genodigden Gemeentehuis Neerpelt

17.00 uur

Feestelijke parade Straten van Neerpelt

17.45 uur

Proclamatie Sporthal Provinciaal Domein Dommelhof, Neerpelt

18.30 uur

Verbroederingsconcert Grote Heide Ontmoetingscentrum Pax, Grote Heide 16, Neerpelt Ondersteund door Parochiale Werken Grote Heide > Mädchenchor Halle – Neustadt, Halle/Saale (DE) > Kinderkoor De Kickers, Purmerend (NL) > Canta Chiara, Berlijn (DE) 29


ZATERDAG 30 APRIL 2016 SATURDAY APRIL 30, 2016 20.00 uur

Verbroederingsconcert Boseind Ontmoetingscentrum De Kentings, De Kentings 18, Neerpelt Ondersteund door de Piccolo’s Neerpelt

> De Piccolo’s – Jeugdkoor, Neerpelt (BE) > Mädchenchor laFillia, Montabaur (DE) > Pizzicanto, Dornbirn (AT)

20.30 uur

Happening “The rhythm inside” Sporthal Provinciaal Domein Dommelhof, Toekomstlaan 5, Neerpelt Toegangsprijs € 8 In voorverkoop en CJP-kaarthouders € 5

Wie het Festival kent, heeft zeker reeds van de uitzonderlijke sfeer tijdens de “Happening” kunnen genieten. Reeds jaren is dit concert een vast onderdeel van ons Festival, maar steeds vernieuwend, origineel. Dit jaar staat het thema “Ritme” centraal, niet enkel in de muziek die de deelnemende koren voor dit concert hebben geselecteerd maar ook in de body percussion die onder leiding van de Oostenrijker Richard Filz uitgevoerd zal worden. Wie nog niet zo vertrouwd is met ons Festival, in het bijzonder onze deelnemende koren uit de YUM-landen, heten we meer dan hartelijk welkom om in deze gezellige sfeer kennis te maken met het typische internationale karakter en met de grote diversiteit aan muziekstijlen en culturen. Iedereen - deelnemers, gastouders, vrijwilligers, supporters, festivalbezoekers - zijn van harte welkom. Those who know the Festival, have certainly already tasted the exceptional atmosphere during the “Happening”. This concert has been a fixed part of the Festival, but always innovative, original. This year the focus is on “Rhythm”, not only because of the music that the participating choirs have selected for this performance, but also because of the body percussion that will be executed under the guidance of the Austrian Richard Filz. Those who are not that familiar with our Festival yet, especially our participants from the YUM-countries, we bid a warm welcome in this cozy atmosphere in which you get to know the typical international character with a wide variety of musical styles and cultures. Everyone - participants, host parents, volunteers, supporters, visitors-are more than welcome. De deelnemende koren aan de Happening zijn: Choirs participating at the Happening are: > Hor “Kolibri”, Belgrado (RS) > Puellae cantantes, Litoměřice (CZ) > Bündner Jugendchor, Schiers (CH) > Boğaziçi Jazz Choir, Istanbul (TR) > Crescendo Abesbatza, Vitoria Gasteiz (ES) > South Cape Children’s Choir, George (SA) Met medewerking van: Vibracoustic, Bocholt (BE), Imago Tijl, Neerpelt (BE), Jo Annemans (BE), Richard Filz (AT), Maarten Cox (BE)

20.30 uur 30

Laureatenconcert “Con Bravura” Theater Provinciaal Domein Dommelhof, Toekomstlaan 5, Neerpelt Toegangsprijs € 13 CJP-kaarthouders: € 10


ZATERDAG 30 APRIL 2016 SATURDAY APRIL 30, 2016 De samenstelling en inhoud van dit avondconcert blijven tot op het laatste moment totaal onbekend en zorgen dus voor de nodige spanning en verrassing. Met een selectie van laureaten uit verschillende reeksen wordt het beslist volop muzikaal genieten. The content and composition of this evening concert are kept a secret to the very last minute, so as to create maximum tension and surprise. The selection of laureates from various categories will surely guarantee musical enjoyment. 19.00 – 00.00 uur Northern Nights Festival Marktplein, Neerpelt Na de succesvolle eerste editie van vorig jaar, wil het EMJ ook dit jaar een podium bieden aan Vlaamse pop- en rockbands. Zo brengen we, in samenwerking met de 4 Neerpeltse partners in cultuur “JazzCase”, “Decibelz”, “Zwarte Doos” en “Absint”, volgende bands op het podium. After the successful first edition last year, again, EMJ offers a stage to Flemish pop and rock bands. In cooperation with Neerpelts 4 partners in culture “JazzCase”, “Decibelz”, “Zwarte Doos” and “Absint”, following bands will perform on stage.

19.00 – 20.00 uur en tijdens de ombouwpauzes Rizzla oftewel Terry Bex Hij verrast met enkele onvergetelijke intermezzo’s.

20.00 – 21.00 uur Hop-Sh-Bam Connection & Dancers Zij dompelen je onder in de broeierige, swingende sferen van de Savoy Ballroom in New-York in de Jaren 1930-1940 en brengen op een energieke manier hommage aan deze swingende periode uit de jazz-geschiedenis. De band staat onder leiding van de trompettiste Marie-Anne Standaert. They immerse you in the sweltering, swinging atmospheres of the Savoy Ballroom in New York of the 1930s and 40s and pay tribute to this swinging period of jazz history. The band is directed by trumpet player Marie-Anne Standaert. 21.30 – 22.30 uur King Dalton Zij brengen een mix van country, blues, folk, psychedelica en americana en laten zich dus niet zo maar een merk opplakken. Hun ‘onvoorspelbare tegendraadsheid’ is de enige noemer die tot op heden overeind blijft. Met hun specifieke sound schieten ze alle tradities af maar koesteren ze daarnaast ook het pure geluid. They bring us a mix of country, blues, folk, psychedelia and americana and won’t have a brand stuck on them. Their ‘unpredictable contrariness’ is the only name that still stands. With their specific sound they kill all traditions but cherrish the pure sound. 23.00 – 00.00 uur The Rhythm Junks Spannend, weerbarstig en vurig, dat zijn The Rhythm Junks in een notendop. Dit trio combineert op een onnavolgbare manier strakke en speelse grooves met weelderige vlagen ‘Flee Reed’. Ze creëren een unieke sound met enkel harmonica, bas, drums en zang. Exciting, obstinate and passionate. In a nutshell, those are The Rhythm Junks. This trio offers in an unparalleled way, genuine and frisky grooves with lush blasts of ‘ Flee Reed ‘. They create a unique sound with just harmonica, base, drums and vocals. 31


ZATERDAG 30 APRIL 2016 Reeks A: Kinderkoren St.-Jozefkerk Boseind

De Kentings 15, Neerpelt Juryleden: Sabine Haenebalcke, Silvère van Lieshout, Lukáš Matoušek, Josep Prats, Marc Korovitch

12.50 Canteclaer Lo Dirigent: Barbara Vandendriessche België Daar reed een boer naar Leuven Stan Van Vaerenbergh Arr. Jan Coeck Toverkolder Paul Schollaert Canço japonesa Anoniem Orpheus Wim Henderickx Waarvoor ik leef Michael Jackson, Lionel Richie

13.15 Haags Kinderkoor Dirigent: Daniëlle van Lieshout ‘t Ros beijaard Canten señores Toverkolder Es tu sonrisa Ahrirang Uns’re kleine Nachtmusik

Den Haag Nederland

Anoniem Antonio Russo Paul Schollaert Jan Coeck Anoniem - Arr. Mark O’Leary Wolfgang Amadeus Mozart Arr. Lorenz Maierhofer

13.35 Kinderkoor Sterling Dirigent: Ada Bakelants

Antwerpen België

The moon Andy Beck Wel Annemarieke Anoniem Toverkolder Paul Schollaert Loli Phabay Sebastiaan Van Steenberge Recept voor verrassingsfeest Hans Helsen Celebrate music Joseph M. Martin

32


ZATERDAG 30 APRIL 2016 Reeks A: Kinderkoren St.-Jozefkerk Boseind

De Kentings 15, Neerpelt Juryleden: Sabine Haenebalcke, Silvère van Lieshout, Lukáš Matoušek, Josep Prats, Marc Korovitch

13.55 Gesangsstudio DO-RE-MI Dirigent: Irina Golubkowa This little babe Da isprawitsa molitwa moja Druntn ban Pseirergrabn Toverkolder Auf einem Baum ein Kuckuk Song op hope

Telfs Oostenrijk

Benjamin Britten Pavel Tschesnokov Anoniem Paul Schollaert Anoniem Arr. Franz Herzog Susanna Lindmark

14.15 PAUZE 14.30 Children Cultural Center Belgrade Choir Dirigent: Nevena Ivanović, Ivana Sljivić

Belgrado Servië

Le choeur des gamins de l’opera “Carmen”: Avec la garde George Bizet Toverkolder Paul Schollaert Zasp’o mi je dragi na zelenoj travi Anoniem La violetta Anoniem Tebe pojem Stevan Stojanović Mokranjac Ajde Jano Anoniem - Arr. Nevena Ivanović

14.50 De Piccolo’s Dirigent: Philipp Baeken De dingen waar ik zo van hou Een kleremaker met een muis Toverkolder Sneu Witje Huiswerk

Neerpelt België

Richard Rodgers Arr. Clay Warnick Anoniem Paul Schollaert Jan Coeck Kurt Bikkembergs

33


ZATERDAG 30 APRIL 2016 Reeks A: Kinderkoren St.-Jozefkerk Boseind

De Kentings 15, Neerpelt Juryleden: Sabine Haenebalcke, Silvère van Lieshout, Lukáš Matoušek, Josep Prats, Marc Korovitch

15.10

Chór Dziecięcy OSM im. K. Lipińskiego - Young children Lublin Dirigent: Renata Kołodyńska – Pyda Polen La vocale “i” Toverkolder Oj, nasi jadą Edelweiss Watane

15.30 Villanella Kinderkoor Dirigent: An Alen

Józef Świder Paul Schollaert Anoniem - Arr. Stefan Rożdżyński Richard Rodgers - Arr. Linda Spevacek Mark Sirett

Laakdal België

Juffrouw, wilde de polka leren? Anoniem Wakker worden Stan Van Vaerenbergh Olele olele Anoniem - Arr. Koen Wellens Nessie Kurt Bikkembergs Eviva Maria Jan Coeck Toverkolder Paul Schollaert Het is tijd om te gaan Jos Wuytack

34


ZATERDAG 30 APRIL 2016

Reeks A: Kinderkoren Hubertustheater WICO campus St.-Hubertus Stationsstraat 25, Neerpelt Juryleden: Patrick Windmolders, Marijke van Klaveren, Dieter Staelens, PierAngelo Pelucchi, Krzysztof Szydzisz

12.55 Kinderkoor Waelrant Dirigent: Marleen De Boo, Sien De Smet Recept voor verrassingsfeest Sterren Daar was laatst een meisje loos De reuskens van Borgerhout Toverkolder Kusimama

Hans Helsen Kurt Bikkembergs Anoniem Arr. Stan Van Vaerenberg Anoniem Paul Schollaert Jim Papoulis

13.20 Kinderkoor Cantitare Dirigent: Jeroen Beckers Recept voor verrassingsfeest Kom, vrienden in het ronde Toverkolder Klacht van een treurwilg Kusimama

Maaseik België

Hans Helsen Anoniem Paul Schollaert Kurt Bikkembergs Jim Papoulis

13.40 Lastekoor Ellerhein Dirigent: Gerli Aet Arras, Anneli Mäeots Sokukene Toverkolder Uhti, uhti uhkesti DO-RE-MI

Borgerhout België

Tallinn Estland

Anoniem Paul Schollaert Anoniem - Arr. Heino Kaljuste Richard Rogers

35


ZATERDAG 30 APRIL 2016

Reeks A: Kinderkoren Hubertustheater WICO campus St.-Hubertus Stationsstraat 25, Neerpelt Juryleden: Patrick Windmolders, Marijke van Klaveren, Dieter Staelens, PierAngelo Pelucchi, Krzysztof Szydzisz

14.00 Maîtrise de Seine-Maritime - Choeur d’enfants Yvetot Dirigent: Mathias Charton Frankrijk Kusimama Jim Papoulis A little jazz mass: Kyrie Bob Chilcott Noël des enfants qui n’ont plus de maison Claude Debussy Passant par Paris, mon cousin Anoniem Arr. Mathias Charton Dodi Li Doreen Rao Toverkolder Paul Schollaert

14.20 PAUZE 14.35 Helder Dirigent: Wouter Dubois Wij zijn al bijeen Toverkolder Can you hear me? Vois sur ton chemin Ik ben blij met jou

Gent België

Anoniem Paul Schollaert Bob Chilcott Christophe Barratier, Bruno Coulais Jan Van der Roost

14.55 Spatzenchor des Goethe-Gymnasiums Schwerin Schwerin Dirigent: Christiane Sobke Duitsland The Salley gardens Anoniem - Arr. Benjamin Britten Something told the wild geese Sherri Porterfield Sweet nymph Thomas Morley Toverkolder Paul Schollaert I got rhythm George Gershwin Arr. Walter Dobschinski, Werner Doßmann Lütt Anna Susanna Anoniem Die Leineweber Anoniem - Arr. Werner Doßmann

36


ZATERDAG 30 APRIL 2016

Reeks A: Kinderkoren Hubertustheater WICO campus St.-Hubertus Stationsstraat 25, Neerpelt Juryleden: Patrick Windmolders, Marijke van Klaveren, Dieter Staelens, PierAngelo Pelucchi, Krzysztof Szydzisz

15.15 Sjaloom Waregem Dirigent: Marleen Annemans België Siyahamba Al van de droge haring Toverkolder Neve Mae-e Sesere eeye

Anoniem Anoniem - Arr. Jan Coeck Paul Schollaert Andrea Venturini Kentaro Sato Anoniem

15.35 Kinderkoor Caloroso Dirigent: Inge Sykora

Wommelgem België

Lied des Marmottenbube

Ludwig van Beethoven Arr. Inge Sykora Daar was laatst een meisje loos Anoniem Toverkolder Paul Schollaert Buitengewoon bijzonder Hans Helsen Al die willen te kap’ren varen Anoniem Arr. L. Van Dessel Al Shlosha d’varim Allan E. Naplan Siyahamba Anoniem - Arr. Donald Moore

37


ZATERDAG 30 APRIL 2016 Reeks B: Gelijkstemmige jeugdkoren Kerk Maagd der Armen Grote Heide

Grote Heide 9, Neerpelt Juryleden: Luc Anthonis, Kristiaan Van Ingelgem, Kari Ala-Pöllänen, Sabine Bauer, Helene Haegi

13.15 De Zonhovense Leeuweriken Dirigent: Veerle Vanheel

Zonhoven België

Al onder de weg van Maldegem De poes La najtingalo Zigeunerleben

Anoniem Wilfried Joosen Kristiaan Van Ingelgem Robert Schumann Arr. Ferdinand Hummel Make your day a little bit brighter Carl Strommen

13.40 Girls choir of Neskirkja Dirigent: Steingrímur Þórhallsson Lilja The seal lullaby Ég vil lofa eina þá La najtingalo Rauði riddarinn

14.00 Jeugdkoor Kiliana Dirigent: Carine Van Gerven

Reykjavik IJsland Anoniem Eric Whitacre Bára Grímsdóttir Kristiaan Van Ingelgem Hreiðar Ingi Þorsteinsson

Overpelt België

Ukutula Anoniem - Arr. Jan-Erik Swart La najtingalo Kristiaan Van Ingelgem Al Shlosha d’varim Allan E. Naplan Rosa, willen wy dansen? Anoniem The rhythm of life Cy Coleman - Arr. Richard Barnes

14.20 PAUZE

38


ZATERDAG 30 APRIL 2016 Reeks B: Gelijkstemmige jeugdkoren Kerk Maagd der Armen Grote Heide

Grote Heide 9, Neerpelt Juryleden: Luc Anthonis, Kristiaan Van Ingelgem, Kari Ala-Pöllänen, Sabine Bauer, Helene Haegi

14.35 Chorus Cadenza KUD Bulbul Sarajevo Dirigent: Alma Karić Bosnië en Herzegovina Oj djevojko pod brdom

Anoniem Arr. Rešad Arnautović Bentbaša Anoniem - Arr. Rešad Arnautović Slovo D Dejan Despić Ah, što ćemo ljubav kriti Anoniem Arr. Asim Horozić La najtingalo Kristiaan Van Ingelgem Mene majka jednu ima Anoniem Arr. Samira Merdžanić Mlad mjeseče Avdo Smailović

14.55 Kinderkoor De Kickers Dirigent: Lorenzo Papolo Sing out Firefly Komt vrienden in de ronde La najtingalo American travelling Vois sur ton chemin Can’t help singing

David Julian Michael Audrey Snyder Anoniem Arr. Lorenzo Papolo Kristiaan Van Ingelgem Louis Andriessen Bruno Coulais Mac Huff, John Jacobson Arr. Mac Huff

15.15 Sympaati Youth Choir Dirigent: Emmi Kleemola La najtingalo Souda, souda, sinisorsa Yön tyttö, hämärän neito On suuri sun rantas autius Hvem styrde hit din väg

Purmerend Nederland

Tampere Finland

Kristiaan Van Ingelgem Jean Sibelius Annika Fuhrmann Anoniem Mia Makaroff

39


ZATERDAG 30 APRIL 2016 Reeks B: Gelijkstemmige jeugdkoren Kerk Maagd der Armen Grote Heide

Grote Heide 9, Neerpelt Juryleden: Luc Anthonis, Kristiaan Van Ingelgem, Kari Ala-Pöllänen, Sabine Bauer, Helene Haegi

15.35 Mädchenchor laFillia Dirigent: Martin Ramroth

Montabaur Duitsland

Es freit ein wilder Wassermann Anoniem La najtingalo Kristiaan Van Ingelgem Full of energy Martin Ramroth Go down, Moses Anoniem - Arr. Mark Hayes

40


ZATERDAG 30 APRIL 2016 Reeks B: Gelijkstemmige jeugdkoren St.-Niklaaskerk Neerpelt

Kerkstraat 9, Neerpelt Juryleden: Kurt Bikkembergs, Wilma Ten Wolde, Jan Vuye, Bo Johansson, Wolfgang Ziegler

13.05 Utrechts Kinderkoor Utrecht Dirigent: Thea Bakker Nederland Canten, senores cantores Anoniem Komt vrienden in de ronde Anoniem La najtingalo Kristiaan Van Ingelgem Mater ora filium Charles Wood - Arr. Harrison Oxley Festive alleluia Lyn Williams The seal lullaby Eric Whitacre

13.30 Coro de 3º ciclo da Academia de Música de Vilar do Paraíso Vila Nova de Gaia Dirigent: Iryna Horbatyuk Portugal Os olhos da Marianita Missa festiva: Glória La najtingalo Missa festiva: Sanctus Peace of God Fuga alegre

Anoniem John Leavitt Kristiaan Van Ingelgem John Leavitt John Rutter Vladimir Shainsky

13.50 Het Lyceumkoor Dirigent: Ria Damen Adiemus ’t Smidje Vois sur ton chemin La najtingalo Oye

Genk België

Karl Jenkins Laïs Bruno Coulais Kristiaan Van Ingelgem Jim Papoulis

41


ZATERDAG 30 APRIL 2016 Reeks B: Gelijkstemmige jeugdkoren St.-Niklaaskerk Neerpelt

Kerkstraat 9, Neerpelt Juryleden: Kurt Bikkembergs, Wilma Ten Wolde, Jan Vuye, Bo Johansson, Wolfgang Ziegler

14.10 Children Choir Pražská kantiléna Praag Dirigent: Monika Nováková, Karolína Koňaříková Tsjechische Republiek Zasadil som čerešenku v humně Anoniem Za hory slunce zapadá Bedřich Smetana La najtingalo Kristiaan Van Ingelgem Vesnianka Vladimir Iljič Rubin Čtyři milostné písně: Hlavěnka mě bolí, Janíčku-Janíčku Emil Hradecký

14.30

42

PAUZE


ZATERDAG 30 APRIL 2016 Reeks D: Wimpelreeks kinderkoren St.-Niklaaskerk Neerpelt

Kerkstraat 9, Neerpelt Juryleden: Kurt Bikkembergs, Wilma Ten Wolde, Jan Vuye, Bo Johansson, Wolfgang Ziegler

14.45 Gumpoldskirchner Spatzen Gumpoldskirchen Dirigent: Elisabeth Ziegler Oostenrijk Salve regina Javier Busto The nightingale Thomas Weelkes - Arr. Henry Leslie Le petit garçon malade Francis Poulenc Bitte Betti! Herwig Reiter Ach, wir armen Gänschen Josef- Wolfgang Ziegler I hate music Leonard Bernstein - Arr. Robert Page Wien, du Stadt meiner Träume Rudolf Sieczynski Sieze another day Kurt Bikkembergs

15.10 Waelrant Kinderkoor+ Dirigent: Marleen De Boo

Borgerhout België

Jubilate deo Michael Praetorius - Arr. Doreen Rao Nulla vita sine musica Rudi Tas Let us wander Henry Purcell - Arr. Alfred Moffat Naar Oostland willen wij rijden Anoniem How merrily we live Michael Este Seize another day Kurt Bikkembergs Den uil die op den pereboom zat Anoniem Arr. Gaston Nuyts Picchiarello Vic Nees Nothin’ gonna stumble my feet Greg Gilpin

15.35 South Cape Children’s Choir Dirigent: Jan-Erik Swart

George Zuid-Afrika

Gaudete! Michael Engelhardt Largo Pyotr Ilyich Tchaikovsky Herêtse! Péter-Louis Van Dijk Magaliesburgse aandlied Anoniem Seize another day Kurt Bikkembergs Tundra Ola Gjeilo Traditional ethnic township chants & songs Anoniem

43


ZATERDAG 30 APRIL 2016 Reeks C: Gemengde jeugdkoren CC Palethe Overpelt

Jeugdlaan 2, Overpelt Juryleden: Ludo Claesen, Erika Budai, Alain Craens, Robert Sund, Timothy Brown

13.05 Klangfarben Dirigent: Karin Günther Viva la musica Friendship Över de stillen Straten Parkplatzregen Time to leave The rhythm of life

Waren (Müritz) Duitsland

Iván Eröd Alain Craens Ernst Licht - Arr. Burkhard Meier Oliver Gies Franz M. Herzog Cy Coleman - Arr. Richard Barnes

13.30 Coro Ison - I.C. Alfieri Lante della Rovere Dirigent: Amedeo Scutiero I’m gonna ride Ta-Pum Sicut cervus Regina caeli O sacrum convivium Friendship

Rome Italië

Anoniem - Arr. Cyndee Peters Anoniem Giovanni Pierluigi da Palestrina Giovanni Giacomo Gastoldi Luigi Molfino Alain Craens

13.50 A-cappella-Chor VIA LENTIA Wenen Dirigent: Thomas Pulker Oostenrijk Fair Phyllis I saw John Farmer Friendship Alain Craens Abschied von den Bergen Anoniem Was gibt’s News? Manfred Länger Hide and seek Imogen Heap - Arr. Mirko Moeller

14.10 PAUZE

44


ZATERDAG 30 APRIL 2016 Reeks C: Gemengde jeugdkoren CC Palethe Overpelt

Jeugdlaan 2, Overpelt Juryleden: Ludo Claesen, Erika Budai, Alain Craens, Robert Sund, Timothy Brown

14.25 Kammerchor des Auersperg-Gymnasiums Passau Dirigent: Matthias Seibold Duitsland Springt der Hirsch übern Bach Anoniem Unser keiner lebet ihm selber Heinrich Schütz Muusika Pärt Uusberg Friendship Alain Craens Australian spring Niels Nørgaard, Morten Kjaer Arr. Niels Nørgaard

14.45 Schulchor Sihlau Dirigent: Käthi Schmid Lauber

Adliswil Zwitserland

‘s isch mer alles äis Ding Es het es Schneeli gschniiet Friendship Till havs Baba Yetu

Anoniem - Arr. Willi Gohl Anoniem Arr. Susanne Würmli-Kollhopp Alain Craens Stefan Forssen Christopher Tin Arr. Omar Barone, Xenia Burkard

45


ZATERDAG 30 APRIL 2016

Reeks F: Wimpelreeks gemengde jeugdkoren CC Palethe Overpelt Jeugdlaan 2, Overpelt Juryleden: Ludo Claesen, Erika Budai, Alain Craens, Robert Sund, Tomithy Brown

15.05 Boğaziçi Jazz Choir Dirigent: Masis Aram Gözbek Zahit bizi tan eyleme Yeniden Hear my prayer o lord Kalējs kala debesīs This little rose Nyon Nyon Medley Anatolia

15.30 University Choir of Pécs Dirigent: Prof. Dr. Tamás Lakner Én is voltam, mikor voltam Ergebung Dieu! Qu’il la fait bon regarder! This little rose Libera me Akik mindig elkésnek Daemon irrepit callidus

46

Istanbul Turkije Anoniem Arr. Masis Aram Gözbek Hasan Uçarsu Henry Purcell Selga Mence Erika Budai Jake Runestad Anoniem

Pécs Hongarije Anoniem Hugo Wolf Claude Debussy Erika Budai Lajos Bárdos Zoltán Kodály György Orbán


ZATERDAG 30 APRIL 2016

Reeks G: Vrije reeks Theater Provinciaal Domein Dommelhof Neerpelt Toekomstlaan 5, Neerpelt Juryleden: John Damsma, Jo Annemans, Hans van den Brand, Johan Rooze, Aarne Saluveer

12.45 Jazz Choir of the State Children Society Yekaterinburg Dirigent: Marina Makarova Rusland Sililiza Jim Papoulis Boogie woogie bugle boy Don Raye, Hughie Prince Wij zijn al bijeen Anoniem - Arr. Marina Makarova Under the sea Alan Menken, Howard Ashman South rampart street parade Ray Bauduc, Bob Haggart, Steve Allen

13.15 Showkoor Rise Up Dirigent: Karin Lauwers

Neerpelt België

Rumour has it/Someone like you Adele Adkins, Ryan Tedder - Arr. Adam Anders, Peer Asstrom Jar of hearts Barret Yeretsian, Christina Perri, Drew Lawrence - Arr. Adam Anders, Peer Astrom Laat ons een bloem Louis Neefs - Arr. Merel Martens Wij zijn al bijeen Anoniem - Arr. Ruben Smits Cantus Inaequalis Carl Jenkins - Arr. Tijs Krammer Born this way Fernando Garibay, Stefani Germanotta, Jeppe Laursen, Paul Blair - Arr. Alan Billingsley

13.40 Rolnička Praha Praag Dirigent: Karel Virgler Tsjechische Republiek Milovníček Zoia zentil Hoj, hura, hoj Rondo Judgement day Wij zijn al bijeen Nejkrásnější den

Anoniem - Arr. Miroslav Raichl Adrian Willaert Otmar Mácha Anoniem - Arr. Karel Virgler Anoniem Anoniem – Arr. Rolnička Praha Martine Písařík - Arr. Adam Koubek

14.05 PAUZE 47


ZATERDAG 30 APRIL 2016

Reeks E: Wimpelreeks Gelijkstemmige jeugdkoren Theater Provinciaal Domein Dommelhof Neerpelt Toekomstlaan 5, Neerpelt Juryleden: John Damsma, Jo Annemans, Hans van den Brand, Johan Rooze, Aarne Saluveer

14.20 The Youth Choir Laurus Dirigent: Heidi Harinen

Vantaa Finland

Magos a rutafa Lajos Bàrdos Cantate domino Giovanni Croce Perhosen voima Lotta Wennäkoski Taivas on sininen ja valkoinen Anoniem I am nobody! Hans Helsen Las amarillas Anoniem - Arr. Stephen Hatfield

14.45 Koritsia Dirigent: Karin Fagius Om sommaren sköna Gott ist mein Hirt I Himmelen Tota pulchra es I am nobody! Kurb laulik Malagueña

Lund Zweden Anoniem Franz Schubert Karin Rehnqvist Maurice Duruflé Hans Helsen Veljo Tormis Einojuhani Rautavaara

15.10 Jazz Choir of the State Children Society Yekaterinburg Dirigent: Marina Makarova Rusland Veni creator I am nobody! Callanish Troitskaya Impossible birds

48

Hector Berlioz Hans Helsen Daria Svezdina Anoniem - Arr. Lev Gorbunov Stephen Leek


ZATERDAG 30 APRIL 2016

Reeks E: Wimpelreeks Gelijkstemmige jeugdkoren Theater Provinciaal Domein Dommelhof Neerpelt Toekomstlaan 5, Neerpelt Juryleden: John Damsma, Jo Annemans, Hans van den Brand, Johan Rooze, Aarne Saluveer

15.35 Mladinski Pevski Zbor RTV Slovenija Dirigent: Tomaž Pirnat

Ljubljana Slovenië

Še liepša živlejnja na sviete ga ni Anoniem Svete tihij Pavel Tchesnokov Magos a rutafa Lajos Bárdos I am nobody! Hans Helsen Ne óuri, ne sejaj Anoniem - Arr. Radovan Gobec Strah Tadeja Vulc

49


50


ZONDAG 1 MEI 2016 SUNDAY MAY 1, 2016 10.00 – 12.00 uur

Workshop 4 Stemvorming bij kinderen - Vocal training for children Onder begeleiding van Kyra Cuypers (BE) Parketzaal WICO campus St.-Hubertus, Stationsstraat 25, Neerpelt > Gesangsstudio DO-RE-MI, Telfs (AT) > Children Cultural Center Belgrade Choir, Belgrado (RS) > Coro de 3º ciclo da Academia de Música de Vilar do Paraíso, Vila Nova de Gaia (PT)

10.30 uur

Aperitiefconcert “Salute” Hubertustheater, WICO campus St.-Hubertus, Stationsstraat 25, Neerpelt Toegangsprijs € 20 Toegangsprijs excl. aperitief € 13 > Gumpoldskirchner Spatzen, Gumpoldskirchen (AT) > The Youth Choir Laurus, Vantaa (FI) > University Choir of Pécs, Pécs (HU) > Chór Dziecięcy OSM im. K. Lipińskiego-Young children, Lublin (PL)

11.00 uur

Festivalmis Kapel WICO campus St.-Hubertus, Stationsstraat 25, Neerpelt > A-cappella-Chor VIA LENTIA, Wenen (AT)

11.00 uur

Lenteconcert Sint-Jozefskerk Heikensstraat 25, Zonhoven > De Zonhovense Leeuweriken, Zonhoven (BE) > Leeuwerikjes, Zonhoven (BE) > Children Choir Pražská kantiléna, Praag (CZ)

12.45 – 16.00 uur

Juryconcerten in verschillende zalen in Neerpelt, Overpelt en Hamont-Achel (indeling zie pagina’s 54 t/m 71)

14.00 uur

Verbroederingsconcert Neerpelt Kapel WICO campus St.-Hubertus Ondersteund door Imago Tijl en WICO campus St.-Hubertus > Koritsia, Lund (SE) > Coro de 3º ciclo da Academia de Música de Vilar do Paraíso, Vila Nova de Gaia (PT) > Dance group da Academia de Música de Vilar do Paraíso, Vila Nova de Gaia (PT) > Gumpoldskirchner Spatzen, Gumpoldskirchen (AT)

14.00 - 16.00 uur

Workshop 5 Body percussion Onder begeleiding van Richard Filz (AT) Sporthal Provinciaal Domein Dommelhof, Toekomstlaan 5, Neerpelt > Coro Ison - I.C. Alfieri Lante della Rovere, Rome (IT) > Kammerchor des Auersperg-Gymnasiums, Passau (DE) > L’Utalane, Enghien (BE) > A-cappella-Chor VIA LENTIA, Wenen (AT)

51


ZONDAG 1 MEI 2016 SUNDAY MAY 1, 2016 14.30 - 16.30 uur

Workshop 6 Gelijkstemmige jeugdkoren – Equal voice youth choirs Onder begeleiding van An Meuwsen (BE) Parketzaal Wico campus St.-Hubertus, Stationsstraat 25, Neerpelt > Chorus Cadenza KUD Bulbul, Sarajevo (RS) > The Youth Choir Laurus, Vantaa (FI) > Children Choir Pražska kantilena, Praag (CZ)

16.15 uur

Ontvangst genodigden Gemeentehuis Neerpelt

17.00 uur

Feestelijke parade Straten van Neerpelt

17.45 uur

Proclamatie Sporthal Provinciaal Domein Dommelhof, Neerpelt

19.00 uur

Verbroederingsconcert Herent Ontmoetingscentrum De Vranken, Herent 122, Neerpelt Ondersteund door Parochiale Werken Herent en Ontmoetingscentrum De Vranken Herent > Children Cultural Center Belgrade Choir, Belgrado (RS) > Spatzenchor des Goethe-Gymnasiums Schwerin, Schwerin (DE) > Chorus Cadenza KUD Bulbul, Sarajevo (BA)

19.00 uur

Verbroederingsconcert Hamont-Achel Michielshof, Michielsplein 3, Hamont-Achel Ondersteund door Koninklijke Fanfare Kempenbloei, Hamont-Achel > Jazz Choir of the State Children Society, Yekaterinburg (RU) > Schulchor Sihlau, Adliswil (CH) > University Choir of Pécs, Pécs (HU)

52


ZONDAG 1 MEI 2016 SUNDAY MAY 1, 2016 20.30 uur

Verbroederingsconcert Overpelt Cultuurcentrum Palethe - Zinnezaal, Jeugdlaan 2, Overpelt Ondersteund door de Cultuurraad Overpelt en het gemengd koor Concinité

> Jeugdkoor Kiliana, Overpelt (BE) > Showkoor Rise Up, Neerpelt (BE) > South Cape Children’s Choir, George (SA) > Klangfarben, Waren (Müritz) (DE) > Girls choir of Neskirkja, Reykjavik (IS)

20.30 uur

Laureatenconcert “Brillante” Theater Provinciaal Domein Dommelhof, Toekomstlaan 5, Neerpelt Toegangsprijs € 13 CJP-kaarthouders € 10

De samenstelling en inhoud van dit avondconcert blijven tot op het laatste moment totaal onbekend en zullen wellicht voor de nodige spanning en verrassing zorgen. Met een selectie van laureaten uit verschillende reeksen wordt het beslist volop muzikaal genieten. The content and composition of this evening concert are kept a secret to the very last minute, so as to create maximum tension and surprise. The selection of laureates from various categories will surely guarantee musical enjoyment. 20.30 – 23.00 uur

“Happy to gather – YUM Farewell Party” Sporthal Provinciaal Domein Dommelhof, Toekomstlaan 5, Neerpelt Voor deelnemers en medewerkers (enkel toegang op uitnodiging) For participants and co-workers (access for invitees only)

Gezellig nakaarten over het afgelopen Festival of nog even de benen loszwieren voor een lange busrit: dat is wat de farewell party is. De coverband “A3 Beton” zorgt op een eigenzinnige manier voor pure live muziek. Met een mix van rock, funk, ballads, schlagers, 80’s & 90’s, crazy medleys, … zorgen ze ervoor dat je wel zal moeten meeswingen. DJ Buzz neemt de opzwepende en spectaculaire afsluiting van de avond voor zijn rekening. A bit of socializing after the Festival is over or loosening those stiff muscles before a long bustrip, that is what “Happy to gather” aims to be. The cover band “A3 Beton” provides pure live music in a quirky way. With a mix of rock, funk, ballads, hits, 80 ‘s, 90 ‘s, crazy medleys, ... they make sure that you swing. DJ Buzz ends the evening in an exciting and spectacular way.

53


ZONDAG 1 MEI 2016 Reeks A: Kinderkoren St.-Jozefkerk Boseind

De Kentings 15, Neerpelt Juryleden: Sabine Haenebalcke, Silvère van Lieshout, Lukáš Matoušek, Josep Prats, Marc Korovitch

12.55 Kinderkoor Lirica Dirigent: Ann Cox Hooggeëerd publiek Vier weverkens Toverkolder Sing a song for the peace My favourite things Een koe op reis

13.20 Modrásci Dirigent: Saša Pallasová

Genk België Steven Faber Anoniem Paul Schollaert Jan Kruimink Richard Rodgers Gaston Nuyts

Litoměřice Tsjechische Republiek

Zajatá Antonín Dvořák Vím já lučinu Anoniem - Arr. Milan Uherek A te réhradice Anoniem Toverkolder Paul Schollaert Metsa telegramm Uno Naissoo Ja-da, Ja-da, Jing, Jing, Jing! Bob Carleton

13.40 Gouds Kinderkoor Dirigent: Daniëlle van Laar Het roosje Toverkolder Wolcum Yole! Szellő zúg Hotaru koi A clare benediction Clap yo’ hands

54

Gouda Nederland

Anoniem - Arr. H. Werner Paul Schollaert Benjamin Britten Lajos Bárdos Anoniem - Arr. Rō Ogura John Rutter George Gershwin - Arr. Pete King


ZONDAG 1 MEI 2016 Reeks A: Kinderkoren St.-Jozefkerk Boseind

De Kentings 15, Neerpelt Juryleden: Sabine Haenebalcke, Silvère van Lieshout, Lukáš Matoušek, Josep Prats, Marc Korovitch

14.00 BallaBile Heldergem Dirigent: Barbara Vandendriessche België Toverkolder Paul Schollaert Wel Annemarieke Anoniem Streetseller Bob Chilcott Buitengewoon bijzonder Hans Helsen Feed the birds Richard M. Sherman, Robert B. Sherman - Arr. Cristi Cary Miller Step in time Richard M. Sherman, Robert B. Sherman - Arr. Cristi Cary Miller

14.20 PAUZE 14.35 Kinderkoor Vivo! Dirigent: Heidi de Caluwe Vois sur ton chemin Wij zijn al bijeen Als ik nou een hondje mag Toverkolder Tovenaar

Brugge België

Bruno Coulais Anoniem - Arr. W. Heynen Marc Van den Broeck Paul Schollaert Jozef Sercu

14.55 Hor “Kolibri” Dirigent: Lhiljana Randjelović

Belgrado Servië

Sejala dinka Stevan St. Mokranjac Tebe pojem Stevan St. Mokranjac Mala rukovet: Stevan St. Mokranjac - Arr. Vojislav Simic U budimu gradu, Raslo mi je badem drvo, Povela je jela, Ajde more momiceto Toverkolder Paul Schollaert Swing bajka Marko Selic - Arr. DJ Raid

55


ZONDAG 1 MEI 2016 Reeks A: Kinderkoren St.-Jozefkerk Boseind

De Kentings 15, Neerpelt Juryleden: Sabine Haenebalcke, Silvère van Lieshout, Lukáš Matoušek, Josep Prats, Marc Korovitch

15.15 Kinderkoor Panta Rhei Dirigent: Johannes Dewilde

Gent België

Komt vrienden in den ronde Anoniem For the children Jay Althouse Toverkolder Paul Schollaert Nesiponono Anoniem - Arr. Johann Van der Sandt One song Jean Perry Hey ho, nobody’s home Greg Gilpin

15.35 Samenzang GAMWD Beveren, Melsele Dirigent: Annelies De Kimpe

Beveren België

Can you hear me? Bob Chilchott Kusimama Jim Papoulis Niska Banja Romani Dance - Arr. Nick Page Het water loopt al zingend Vic Nees Toverkolder Paul Schollaert

56


ZONDAG 1 MEI 2016 Reeks A: Kinderkoren St.-Niklaaskerk Neerpelt

Kerkstraat 9, Neerpelt Juryleden: Kurt Bikkembergs, Wilma Ten Wolde, Jan Vuye, Bo Johansson, Wolfgang Ziegler

12.55 Clari Cantuli – kinderkoor Dirigent: Ria Vanwing

Kessel-Lo België

Die muzieke Hans Poser Al onder de weg van Maldegem Anoniem L’inverno è passato Anoniem - Arr. Hermann Wunsch Atxa mitxa Javier Busto Toverkolder Paul Schollaert Kenya melodies Robert I. Hugh

13.20 ChorAkademie Bergisch-Land e.V. Dirigent: Ingrid Goethe-Fliersbach Wenn ich ein Vöglein wär Tanzen und springen I am a poor wayfaring stranger Toverkolder Cantemus A clare benediction

Solingen Duitsland

Anoniem Hans Leo Hassler Anoniem Arr. Henk Badings Paul Schollaert Lorenz Maierhofer John Rutter

57


ZONDAG 1 MEI 2016 Reeks A: Kinderkoren St.-Niklaaskerk Neerpelt

Kerkstraat 9, Neerpelt Juryleden: Kurt Bikkembergs, Wilma Ten Wolde, Jan Vuye, Bo Johansson, Wolfgang Ziegler

13.40 Koninklijk Kinderkoor De Orgelpijpjes Dirigent: Katrien Konings Jan De Mulder Si njay njay njay sLENTEren Toverkolder The Flintstones Üszküdárá

14.05

58

PAUZE

Heverlee België

Anoniem - Arr. Masis Aram Gözbek Anoniem - Arr. Alexander L’Estrange Kurt Bikkembergs Paul Schollaert William Hanna, Joseph Barbera, Hoyt Curtin - Arr. Lorenz Maierhofer Daróci Bárdos


ZONDAG 1 MEI 2016

Reeks D: Wimpelreeks kinderkoren St.-Niklaaskerk Neerpelt Kerkstraat 9, Neerpelt Juryleden: Kurt Bikkembergs, Wilma Ten Wolde, Jan Vuye, Bo Johansson, Wolfgang Ziegler

14.20 Chór Dziecięcy OSM im. K. Lipińskiego Older children Dirigent: Renata Kołodyńska – Pyda Kyrie Sanctus Seize another day Prząśniczka The joiku Dwa serduszka El vito

Lublin Polen

Piotr Jańczak Tomas Luis de Victoria Arr. Jerry Weseley Harris Kurt Bikkembergs Anoniem - Arr. Stanislaw Moniuszko Jukka Lincola Anoniem - Arr. Stephen Hatfield Anoniem - Arr. Joni Jensen

14.45 Pizzicanto Dornbirn Dirigent: Oskar Egle Oostenrijk Lied zur Mutter Gottes Hebe deine Augen auf Greenwood tree Der Langenwanger Misstrauensvotum Babylon’s Fallin’ Seize another day

Anoniem Felix Mendelssohn-Bartholdy Winnie Brückner Anoniem Herwig Reiter Anoniem - Arr. Kari Ala-Pöllänen Kurt Bikkembergs

15.10 Wolfratshauser Kinderchor Dirigent: Yoshihisa Matthias Kinoshita Memento salutis auctor Seize another day Veni domine s’Loisachtal Gulla mille gullala bena Hvem styrde hit din väg?

Wolfratshausen Duitsland

William Byrd Kurt Bikkembergs Felix Mendelssohn Bartholdy Anoniem Wolfram Buchenberg Mia Makaroff

59


ZONDAG 1 MEI 2016

Reeks D: Wimpelreeks kinderkoren St.-Niklaaskerk Neerpelt Kerkstraat 9, Neerpelt Juryleden: Kurt Bikkembergs, Wilma Ten Wolde, Jan Vuye, Bo Johansson, Wolfgang Ziegler

15.35 Crescendo Abesbatza Dirigent: Inma Arroyo Gonzalez Haurtxo polita Sound the trumpet Pater noster Zai itxoiten NiĹĄka banja Aizu bandai san Seize another day

60

Vitoria-Gasteiz Spanje Herrikoia Henry Purcell Xabier Sarasola Javier Busto Anoniem - Arr. Nick Page Hiroshi Ishimaru Kurt Bikkembergs


ZONDAG 1 MEI 2016

Reeks B: Gelijkstemmige jeugdkoren Hubertustheater WICO campus St.-Hubertus Neerpelt Stationsstraat 25, Neerpelt Juryleden: Luc Anthonis, Milan Kolena, Kari Ala-Pöllänen, Sabine Bauer, Helene Haegi

13.15 Cantarella Jeugdkoor Dirigent: Marleen Everink De scheresliep Ave Maria Goed La najtingalo In paradisum Hej, Igazítsad

Anoniem Zoltán Kodály Ludo Claesen Kristiaan Van Ingelgem Gabriel Fauré - Arr. Harrison Oxley Lajos Bárdos

13.40 Vocaal Ensemble Sureau Dirigent: Ellen Honee Vier weverkens Repleatur os meum Shine your light! Dona nobis pacem La najtingalo

Beek Nederland

Leuven België

Anoniem Vic Nees Greg Gilpin Mary Lynn Lightfoot Kristiaan Van Ingelgem

14.00 Multiple Voices Enschede Dirigent: Anouk Snellink Nederland You raise me up

Brendan Graham, Rolf Lovland Arr. Roger Emerson La najtingalo Kristiaan Van Ingelgem De wielewaal Andries Hartsuiker Be still, and know I am with you Michael Neaum Son de Camaguey Cuban Folk Song Arr. Stephen Hatfield

61


ZONDAG 1 MEI 2016

Reeks B: Gelijkstemmige jeugdkoren Hubertustheater WICO campus St.-Hubertus Neerpelt Stationsstraat 25, Neerpelt Juryleden: Luc Anthonis, Milan Kolena, Kari Ala-Pöllänen, Sabine Bauer, Helene Haegi

14.20 FIAMMANTE Harelbeke Dirigent: Nele Dufait België I am a poor wayfaring stranger

Anoniem Arr. Henk Badings S’vivon Anoniem - Arr. Nancy Grundahl La najtingalo Kristiaan Van Ingelgem Moja mala nema mane Lajos Zsigmond Kertes Arr. Dirk Blockeel Daar was e wuf die spon Anoniem Cuatro baladas amarillas: Bob Chilcott En lo alto de aquel monte, Sobre el cielo de las margaritas

14.40 PAUZE 14.55 Groninger Jeugdkoor Groningen Dirigent: Mirna Westra Nederland De scheresliep Blackbird You are the new day Bohemian rhapsody La najtingalo

62

Anoniem John Lennon & Paul McCartney Arr. Jonathan Wikeley John David - Arr. Philip Lawson Freddie Mercury Arr. Mark Brymer Kristiaan Van Ingelgem


ZONDAG 1 MEI 2016

Reeks B: Gelijkstemmige jeugdkoren Hubertustheater WICO campus St.-Hubertus Neerpelt Stationsstraat 25, Neerpelt Juryleden: Luc Anthonis, Milan Kolena, Kari Ala-Pöllänen, Sabine Bauer, Helene Haegi

15.15 Zirnytsya Dirigent: Pavlo Merezhyn Verhovyna Panis angelicus Ne otvergy La najtingalo

15.35 Rolnička Praha Dirigent: Karel Virgler Slavíkovský polečko malý La najtingalo Teče voda proti vodě Ave Regina coelorum Gigue Věneček

Kiev Oekraïne Anoniem César Franck Maksym Berezovskii Arr. Pavlo Merezhyn Kristiaan Van Ingelgem

Praag Tsjechische Republiek Antonín Dvořák Kristiaan Van Ingelgem Anoniem Vytautas Miškinis Arr. Vladislav Souček Petr Eben Zdeněk Lukáš

63


ZONDAG 1 MEI 2016

Reeks B: Gelijkstemmige jeugdkoren CC Palethe Overpelt Jeugdlaan 2, Overpelt Juryleden: Patrick Windmolders, Marijke van Klaveren, Dieter Staelens, PierAngelo Pelucchi, Krzysztof Szydzisz

13.15 Crescendo Abesbatza Dirigent: Inma Arroyo Gonzalez Haurtxo polita Tximeletak This little babe Keren or La najtingalo

Vitoria Gasteiz Spanje Herrikoia Eva Ugalde Benjamin Britten Achinoam Nini Kristiaan Van Ingelgem

13.40 Mädchenchor Halle – Neustadt Halle/Saale Dirigent: Thomas Vogt Duitsland An der Saale hellem Strande Friedrich Ernst Fesca Auf laßt uns singen Thomas Morley The rose Amanda Mc Broom Arr. Lorenz Maierhofer, Thomas Vogt Ständchen Felice Giardini - Arr. Josef Michel La najtingalo Kristiaan Van Ingelgem Vineta Gerhard Siebholdt

14.00 De Piccolo’s – Jeugdkoor Dirigent: Philipp Baeken Mouse tales: The trial Een kleremaker met een muis La najtingalo Berceuse nr. 2 Wah-bah-dah-bah-doo-bee!

64

Neerpelt België Bob Chilcott Anoniem Kristiaan Van Ingelgem Rudi Tas Ivo Antognini


ZONDAG 1 MEI 2016

Reeks B: Gelijkstemmige jeugdkoren CC Palethe Overpelt Jeugdlaan 2, Overpelt Juryleden: Patrick Windmolders, Marijke van Klaveren, Dieter Staelens, PierAngelo Pelucchi, Krzysztof Szydzisz

14.20 Sjaloom Dirigent: Marleen Annemans

Waregem België

De kleremakers op hun feest Anoniem La najtingalo Kristiaan Van Ingelgem Tweeklank van aarde en water: Vic Nees Regenspreuken Keren or Achinoam Nin - Arr. Gil Aldema Chili con carne Anders Edenroth

14.40

PAUZE

14.55 Vilannela Jeugdkoor Dirigent: An Alen Ik zag Cecilia komen Je bent zo mooi anders Streetseller Orestias Tintinnabulum La najtingalo

Laakdal België

Anoniem Sebastiaan Van Steenberge Bob Chilcott Dan Walker Karl Jenkins Kristiaan Van Ingelgem

15.15 Miraculum Children’s Choir Dirigent: László Durányik

Kecskemét Hongarije

Édesanyám vót az oka mindennek Anoniem La najtingalo Kristiaan Van Ingelgem Fröhliche Spiele Ferenc Liszt Álami Josu Elberdin Ëgyetëm, Bëgyetëm Zoltán Kodály

65


ZONDAG 1 MEI 2016

Reeks B: Gelijkstemmige jeugdkoren CC Palethe Overpelt Jeugdlaan 2, Overpelt Juryleden: Patrick Windmolders, Marijke van Klaveren, Dieter Staelens, PierAngelo Pelucchi, Krzysztof Szydzisz

15.35 Carmina Dirigent: Tom Johnson Szellő zúg Las amarillas Ik ben van nergens en overal La najtingalo Miniatuur The joiku

66

Ekeren België Lajos Bárdos Stephen Hatfield Anoniem Kristiaan Van Ingelgem Kurt Bikkembergs Jukka Linkola


ZONDAG 1 MEI 2016

Reeks C: Gemengde jeugdkoren Michielshof Achel Michielsplein 3, Hamont-Achel Juryleden: Ludo Claesen, Erika Budai, Alain Craens, Robert Sund, Timothy Brown

13.05 L’Utalane Dirigent: Laurence Wambersy

Enghien België

Le soldat Belge Anoniem Friendship Alain Craens Bourrée Johan Sebastian Bach - Arr. Bernard Guiot May it be Eithne Ni Bhraond - Arr. P.F. Detongre Le tunnel d’or Aaron - Arr. Olivier Bilqiuin

13.30 Cum amore Dirigent: Zuzana Kubelková

Liberec Tsjechische Republiek

Alleluia, in resurectione tua Christe Jacob Gallus Handl Proč kalino Anoniem Friendship Alain Craens Hymne a la nuit Jean Philippe Rameau Zelený majerán Jiří Laburda Za naším huménkem lúka široká Zdeněk Lukáš

13.50 Estrella Dirigent: Jelena Miljević Ovo je Srbija Friendship Mari mome Fifth Garland

Belgrado Servië

Anoniem Alain Craens Anoniem - Arr. Dobri Hristov Stevan Stojanović Mokranjac

14.10 PAUZE

67


ZONDAG 1 MEI 2016

Reeks C: Gemengde jeugdkoren Michielshof Achel Michielsplein 3, Hamont-Achel Juryleden: Ludo Claesen, Erika Budai, Alain Craens, Robert Sund, Timothy Brown

14.25 Maîtrise de Seine-Maritime Dirigent: Mathias Charton Stand together I got rhythm Bon cidre doux Joyful, joyful Friendship

Jim Papoulis George Gershwin Arr. Mathias Charton Anoniem - Arr. Mathias Charton Ludwig van Beethoven Arr. Mervyn Warren, Roger Emerson Alain Craens

14.45 Vaskivuoren lukion kamarikuoro Dirigent: Noora Hirn Kun poijat ne raitilla laulevivat Kuka nukkuu tuutussasi And so it goes Sortunut ääni Friendship Rondes

Visi ciema suņi rēja Teici, teici valodiņa Stūru stūriem tēvu zeme Ceļa dziesma Austošās saules dziesma Friendship

Vantaa Finland

Anoniem Anna-Mari Kähärä Arr. Tuukka Haapaniemi Billy Joel - Arr. Bob Chilcott Jean Sibelius Alain Craens Folke Rabe

15.05 Jelgavas Spīdolas ģimnāzija Dirigent: Agija Pizika

68

Yvetot Frankrijk

Jelgava Letland

Anoniem - Arr. St. Broka Anoniem - Arr. Jānis Cimze Anoniem - Arr. Andri Sējāns Anoniem Anoniem Alain Craens


ZONDAG 1 MEI 2016

Reeks F: Wimpelreeks gemengde jeugdkoren Michielshof Achel Michielsplein 3, Hamont-Achel Juryleden: Ludo Claesen, Erika Budai, Alain Craens, Robert Sund, Timothy Brown

15.30 Bündner Jugendchor Dirigent: Martin Zimmerman Cantate domino This little rose Guggisberg-Lied Sut steilas Daemon irrepit callidus Beati quorum via Loch Lomond

Schiers Zwitserland

Josu Elberdin Erika Budai Anoniem Gion Antoni Derungs György Orbán Charles Villiers Stanford Anoniem - Arr. Jonathan Quick

Reeks G: Vrije reeks Theater Provinciaal Domein Dommelhof Toekomstlaan 5, Neerpelt Juryleden: John Damsma, Jo Annemans, Hans van den Brand, Johan Rooze, Aarne Saluveer

12.45 Sympaatti Youth Choir Dirigent: Emmi Kleemola

Tampere Finland

Kun mie laulan Annika Fuhrmann Wij zijn al bijeen Anoniem – Arr. Emmi Kleemola Loitsu kateuksia vastaan Annika Fuhrmann Armoton lapsi Anoniem - Arr. Liisa Matveinen Garoit Marjaz Anoniem Kaipaava Anoniem - Arr. Jussi Chydenius Tuulet Anoniem - Arr. Tellu Virkkala

13.15 Ten Sing Pfäffikersee Dirigent: Nicolas Plain

Pfäffikon Zwitserland

Castle of glass Linkin’ Park - Arr. Nicolas Plain Rosalie Bligg (Marco Bliggensdorfer) - Arr. Nicolas Plain Lifesaver Sunrise Avenue - Arr. Nicolas Plain Halt dein Maul Y-Titty - Arr. Nicolas Plain Golden credit card Mirjam Weidmann - Arr. Nicolas Plain Wij zijn al bijeen Anoniem – Arr. Nicolas Plain

69


ZONDAG 1 MEI 2016

Reeks G: Vrije reeks Theater Provinciaal Domein Dommelhof Toekomstlaan 5, Neerpelt Juryleden: John Damsma, Jo Annemans, Hans van den Brand, Johan Rooze, Aarne Saluveer

13.40 Boğaziçi Jazz Choir Dirigent: Masis Aram Gözbek

Istanbul Turkije

Wij zijn al bijeen Anoniem - Arr. Masis Aram Gözbek Derik Saçin örmezler Anoniem - Arr. Ali Özbay Feraye Anoniem - Arr. Ulvi Cemal Erkin Bir dalda iki elma Anoniem - Arr. Muammer Sun Ben seni bulmuşiken Cenan Akin Kara üzüm salkim Anoniem - Arr. Erdal Tuğcular Yol havasi Anoniem - Arr. Erdal Tuğcular

14.05 Lastekoor Ellerhein Dirigent: Gerli Aet Arras, Anneli Mäeots

Tallinn Estland

Ringmängulaul Anoniem - Arr. Heino Kaljuste Wij zijn al bijeen Anoniem Kuus laulu “Vanavanemate viisivakast”: Veljo Tormis - Meie kiisul kriimud silmad - Vastlad - Kiigu, liigu, laevukene - Ketramas - Kas on linnukesel muret? - Vares, vaga linnukene Tütre tänu Anoniem - Arr. Heino Kaljuste

14.30 PAUZE

70


ZONDAG 1 MEI 2016

Reeks E: Wimpelreeks gelijkstemmige jeugdkoren Theater Provinciaal Domein Dommelhof Toekomstlaan 5, Neerpelt Juryleden: John Damsma, Jo Annemans, Hans van den Brand, Johan Rooze, Aarne Saluveer

14.45 Jeugdkoor Lirica Dirigent: Jos Venken De soeten tijt komt aan Hebe deine Augen auf De winter I am nobody! L’Escaut Ik hou van stilte Inzicht

Genk België

Anoniem Felix Mendelssohn-Bartholdy Maarten Van Ingelgem Hans Helsen Vic Nees Kurt Bikkembergs Raymond Schroyens

15.10 Canta Chiara Dirigent: Carsten Schultze Sancta Maria Es dunkelt schon in der Heide Mark The fairies Lauda Sion I am nobody! Winteraustreiben Plenty good room

Berlijn Duitsland

Knut Nystedt Anoniem Gunther Erdmann Charles Villiers Stanford György Orbán Hans Helsen Helge Jung Kirby Shaw

15.35 Puellae cantantes Litoměřice Dirigent: Roman Pallas Tsjechische Republiek Dizionario Greco : Petr Eben Megalofrosyne, Kalokagathia Cantate domino Hans Johann Leo Hassler Uvázaný lístek Anoniem I am nobody! Hans Helsen Pozdrav slunci II Ivana Loudová A ceremony of carols: Benjamin Britten There is no rose, This little babe Pseudo-Yoik lite Jaakko Mäntyjärvi

71


72


VERBROEDERINGSCONCERTEN FRATERNIZATION CONCERTS Sinds vele jaren brengen de verbroederingsconcerten sfeer en muziek in Neerpelt en haar buurdorpen en laten zij een breed publiek kennismaken met de uitgebreide variatie in Europese culturen. Vrijwilligers uit Grote Heide, Herent, St.-Huibrechts-Lille, Boseind, Lommel, Overpelt, Hamont-Achel en Neerpelt organiseren enthousiast mee aan deze prachtige verbroederingsfeesten. De toegang van alle verbroederingsconcerten is gratis en iedereen is van harte welkom! Dus geniet ervan! Since many years the fraternization concerts have created atmosphere and music in Neerpelt and the surrounding villages; they confront wide and diverse audiences with an extensive variety of European cultures. Volunteers from Grote Heide, Herent, Sint-Huibrechts-Lille , Boseind, Lommel, Overpelt, Hamont-Achel and Neerpelt work with enthousiasm on the organization of these wonderful fraternization events. There is no admission fee and everybody is welcome. So enjoy!

WORKSHOPS ATELIERS Naar analogie met de vorige vocale festivaledities zal het EMJ, met de steun van Koor & Stem, diverse koorworkshops organiseren. Jongeren kunnen er met veel enthousiasme kennis maken met nieuwe muzikale uitdagingen en zullen er samen zingen met kinder- en jeugdkoren van diverse nationaliteiten. Zo leren deelnemers kennis maken met de oude plichtwerken van het EMJ, gecomponeerd door onder andere Vic Nees, worden ze ondergedompeld in een sessie stemvorming en zorgt de body percussion voor een sfeer van muzikaliteit overgoten met verbroedering. Op zaterdag 30 april en zondag 1 mei zullen 22 koren deelnemen aan zes workshops onder de deskundige leiding van vier Koor & Stem docenten, Jo Annemans en de Oostenrijker Richard Filz. As in the previous vocal editions EMJ organizes a range of choral workshops supported by Koor & Stem. Youngsters are offered the opportunity to enthusiastically get to know new musical challenges and to sing together with children’s and youth choirs from various nationalities. This way participants get acquainted with the past mandatory pieces of the EMJ, composed by, amongst others, Vic Nees, are subjected to a session of voice formation, while the body percussion takes care of a musical atmosphere topped with fraternization. On Saturday April 30 and Sunday May 1, 22 choirs will participate in six workshops presided over by four Koor & Stem coaches and one workshop guided by Jo Annemans and the Austrian Richard Filz.

73


MASTERCLASS

Het EMJ organiseert tijdens de 64ste Festivaleditie, in samenwerking met Koor en Stem, een masterclass koorleiding. Enthousiaste koordirigenten, masterstudenten, jong-afgestudeerden en studenten koordirectie zullen tijdens het festivalweekend en onder de professionele leiding van Roland Coryn diverse technieken aangeleerd krijgen. De masterclass is een unieke belevenis om het dirigeren van kinder- en jeugdkoren in de praktijk te ervaren. Deelnemers kunnen meer vernemen over plichtwerken en het leren beoordelen in de vorm van een opleidingsjury en kunnen alvast de nodige contacten leggen met juryleden, dirigenten en componisten. Kortom, door deel te nemen aan de masterclass koorleiding kunnen ze het Festival beleven vanop de eerste rij. In a co-operation with Koor en Stem a masterclass Choral Conducting will be organized by EMJ in the course of the 64th Festival edition. Throughout the Festival weekend enthusiastic choral conductors, master students, young-graduates and students in choral conducting will be taught different techniques. This master class, under the expert guidance of Roland Coryn, is a unique live experience for conducting children’s and youth choirs, for learning about compulsory works and for having an assessment with a training jury. They’ll also be able to establish contacts with judges, conductors and composers. In short, by participating in the master class choral conducting, participants will experience the Festival from the first row.

74


FESTIVALAMBASSADEURS FESTIVAL AMBASSADORS Sinds 2007, ter ondersteuning van de internationale verspreiding van de Festivalideologieën, worden internationaal gerenommeerde muzikanten aangesteld als Festivalambassadeur. Het EMJ kent op deze manier een actieve toename van haar internationale bekendmaking en verspreiding. Volgend overzicht verduidelijkt wie momenteel de rol van Festivalambassadeur vervult of zal vervullen vanaf 2016: In order to support the international spreading of Festival-ideologies internationally renowned musicians have been appointed to be our Festival-ambassadors since 2007, resulting into an international notice of EMY. Currently the following individuals acts as ambassador for the Festival or will do so as from 2016: Naam - Name

Stad - City

Land - Country Ambassadeur sinds

AMBASSADEURS VOOR VOCALE MUZIEK AMBASSADORS FOR VOCAL MUSIC Wolfgang Ziegler Silvère van Lieshout Kari Ala-Pöllänen Zsuzsánna Mindszenty Fritz ter Wey Lukáš Matoušek Maria Gamborg Helbekkmo

Baden Voorburg Espoo Budapest Aken Tehov u Říčan Bergen

Oostenrijk/Austria Nederland/The Netherlands Finland Hongarije/Hungary Duitsland/Germany Tsjechische Republiek/Czech Republic Noorwegen/Norway

2007 2008 2010 2010 2010 2012 2012

AMBASSADEURS VOOR INSTRUMENTALE MUZIEK AMBASSADORS FOR INSTRUMENTAL MUSIC Jan de Laat Xenophon Kelsey PierAngelo Pelucchi Pavel Eliashevich Alexander Jiménez

Uden Ripon Bergamo St.-Petersburg Talahassee

Nederland/The Netherlands Verenigd Koninkrijk/United Kingdom Italië/Italy Rusland/Russia USA

2007 2007 2010 2013 2013

GROEPSAMBASSADEURS GROUP AMBASSADORS Koor Amabile Kinder- en Jeugdkoor De Piccolo’s Imago Tijl Harmonieorkest Kunstacademie Noord-Limburg Kinder- en Jeugdkoor Lirica

Neerpelt Neerpelt Neerpelt

België/Belgium België/Belgium België/Belgium

Neerpelt België/Belgium Genk België/Belgium

2007 2007 2007 2007 2012

75


YUM - PROJECT Het EMJ is projectleider van het “Youngsters United in Music”-project (YUM) wat een samenwerking omvat met de festivals Európa Jövóje Egyesület uit Kecskemét (HU) en het Bratislava Music Agency uit Bratislava (SK). Het doel van YUM is jonge musici, zangers en dansers, alsook professionals en juryleden uit de huidige kandidaat EU-landen te betrekken bij de drie festivals en ze zo kennis te laten maken met de Europese culturele sector. De kandidaat EU-lidstaten die deel uitmaken van het project zijn IJsland, Montenegro, Servië, Turkije, Macedonië, Albanië, Bosnië en Herzegovina en Kosovo. Door de talloze contacten in het werkveld heeft het EMJ deelnames kunnen realiseren van zeven koren uit vier van deze acht landen. Daarnaast zal de dirigente van het Frauenchor Gaudeamus uit Sarajevo (Bosnië en Herzegovina) deelnemen aan de Masterclass koordirectie. Deze deelnames zijn alvast een opsteker. Zonder de inspanningen van het EMJ als projectleider, zouden deze koren wellicht niet aan het YUM-project hebben kunnen deelnemen. We kijken alvast uit naar een voortzetting van deze gunstige trend tijdens het instrumentale Festival van 2017. Voor meer YUM informatie en activiteiten kan u terecht op www.emj.be.

Future of Europe Association International Children- and Youth Meeting Kecskemét, Hungary (HU) www.scipero.hu 14de editie: 3-10 juli 2016 14th edition: July 3-10, 2016 Bratislava Music Agency Bratislava, Slovakia (SK) www.choral-music.sk Volgende jeugdedities: 7-10 juli en 24-27 juli 2016 Next youth editions: July 7-10 and 24-27, 2016 76

The EMJ is project leader of the “Youngsters United in Music” project (YUM) which includes a cooperation with the festivals Európa Jövóje Egyesület from Kecskemét (HU) and the Bratislava Music Agency from Bratislava (SK). The aim of YUM is to involve young musicians, singers and dancers, as well as professionals and members of the jury from the current EU candidate countries in the three festivals and get them acquainted with the European cultural sector. The candidate EU-countries, part of this project, are Iceland, Montenegro, Serbia, Turkey, Macedonia, Albania, Bosnia and Herzegowina and Kosovo. By numerous contacts on various fronts the EMJ has been able to realize participations of seven choirs out of four from these eight countries. Furthermore, the conductor of the Gaudeamus Frauenchor from Sarajevo (Bosnia and Herzegovina) participates in the master class choral conducting. Their participation in the EMJ is already a boost. Without the efforts of the EMJ as project leader and their foreign contacts, these choirs may very well not have been able to participate in the YUM project. The EMJ hopes that this positive trend will continue during the instrumental Festival edition of 2017. Further YUM information and activities can be read on www.emj.be. These are the seven YUM choirs participating at our EMJ: > Chorus Cadenza KUD Bulbul from Sarajevo (Bosnia and Herzegovina) > Girls Choir of Neskirkja from Reykjavik (Iceland) > Hor Kolibri from Belgrade (Serbia) > Estrella from Belgrade (Serbia) > Children Cultural Center Belgrade Choir from Belgrade (Serbia) > Boğaziçi Jazz Choir from Istanbul 2x(Turkey)


PARTNER FESTIVALS Het EMJ werkt met de volgende festivals samen aan diverse internationale projecten: EMJ cooperates with following festivals in the establishment of various international projects: De Internationale Koorwedstrijd van Vlaanderen The International Choir Contest of Flanders Maasmechelen, België (BE) Deze koorwedstrijd vindt tweejaarlijks plaats in Maasmechelen. Voor deze wedstrijd worden om en bij de 15 topkoren uit de hele wereld geselecteerd voor twee optredens: op zaterdag het verplichte programma en op zondag een keuze uit de profane koorliteratuur.

www.ikv-maasmechelen.be 14de editie: 6 – 8 oktober 2017 14th edition: October 6 – 8, 2017

The International Choir-contest of Flanders-Maasmechelen is a biannual contest to which some 15 high-standard choirs from around the world are selected to perform in two concerts: on Saturday there is the compulsory programme and on Sunday a selection from the profane choral literature. Cork International Choral Festival Cork, Ierland (IE) Het “Cork International Choral Festival” nodigt jaarlijks amateurkoren uit de hele wereld, competitief en niet-competitief, uit voor 5 dagen vol koorconcerten, nationale en internationale wedstrijden, samenkomsten, een koorsymposium, workshops, masterclasses en meet & greets. Ook zullen een aantal van de fijnste amateurjeugdkoren geselecteerd worden om deel te nemen aan de prestigieuze “Fleishmann International Trophy”. Zij worden eveneens opgenomen in een ruim aanbod van festivalactiviteiten. In 2018 zullen ons EMJ en het “Cork International Choral Festival” gedurende twee opeenvolgende weekends plaats vinden, EMJ van vrijdag 27 april tot en met dinsdag 1 mei en het CICF van woensdag 2 mei tot en met zondag 6 mei, wat koren de mogelijkheid biedt om aan beide edities deel te nemen. Heb je interesse, bezoek dan zeker onze gezamenlijke website voor verdere details: www.corkneerpelt2018.com

Cork International Choral Festival Civic Trust House 50 Pope’s Quay Cork Ireland European Music Festival for Young People Neerpelt Toekomstlaan 7 bus 2 3910 Neerpelt Belgium www.corkneerpelt2018.com

The Cork International Choral Festival invites every year amateur Competitive and Non-Competitive choirs from around the world for 5 wonderful days of i.a. choral concerts, national and international competition, gatherings, a choral symposium, workshops, masterclasses and meet & greets. Also some of the finest amateur, youth choirs are selected to compete for the prestigious Fleischmann International Trophy. They will be scheduled for a range of additional festival activities. In 2018 our EMJ as well as the Cork International Choral Festival occur over two successive weekends, EMJ commencing Friday 27 April and concluding on the evening of Tuesday 01 May and CICF commencing Wednesday 02 May and concluding on Sunday 06 May, which means choirs will be able to attend both. Are you interested, be welcome to visit our partnership’s website for further details: www.corkneerpelt2018.com 77


HET EMJ KRIJGT ONDERSCHEIDINGEN EMJ AWARDED Recent, op 29 februari 2016, kreeg het EMJ van de Provincie Limburg, uit handen van gedeputeerde Igor Philtjens, de Limburgse Cultuurprijs 2015 overhandigd. Een Limburgse culturele vereniging die het afgelopen jaar een inspirerende werking uitbouwde, cultuur op een vernieuwende manier toegankelijk maakte voor een breed publiek, iets bijzonders bijdroeg aan de cultuursector of een verschil maakte in cultureel Limburg kwam in aanmerking. Uit de 69 genomineerde verenigingen koos een deskundige jury ons EMJ als laureaat. Dit is een mooie erkenning voor de grote inspanningen die alle festival-medewerkers jaarlijks leveren. Sinds 1953, het jaar waarin het festival werd opgericht, mocht het EMJ reeds verschillende prijzen in ontvangst nemen. Enkele hiervan worden in het overzicht hieronder opgesomd. • 1983: Prijs voor Schone Kunsten van de provincie Limburg • 1983: Trofee Fuga, toegekend door de Unie van Belgische componisten • 1994 – 1995 – 1996: het EMJ gelauwerd als Cultureel Ambassadeur van Vlaanderen • 1995: prijs ISME (International Society for Music Education), Luisterend Oor • 1996: Provinciale Prijs “Het Gulden Spoor” • 1998: Egelprijs Jong CD&V Neerpelt • 2002: Visser-Neerlandia prijs • 2009: Prijs van de Europese Burger, uitgereikt door het Europees Parlement • 2013: Vlaamse Cultuurprijs voor Amateurkunsten • 2015: European Quality Label EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) • 2016: Limburgse Cultuurprijs 2015 Recently, on February 29th 2016, the EMJ received, out of the hands of Deputy Igor Philtjens, representing the province of Limburg, the Limburg Culture price 2015. Nominees are, Limburg cultural associations, that over the last year developed an inspiring activity, made culture accessible to a wider audience in an innovative way, contributed to the culture sector or made a difference in cultural Limburg. Out of 69 nominated associations, a panel of experts chose the EMJ as laureate. This is a significant recognition for the great efforts made by all festival staff year after year. Ever since 1953, the year in which the festival was created, the EMJ received several awards, some of which are listed below. • 1983: Fine Arts award of the province of Limburg • 1983: Trofy “Fuga”, awarded by the union of Belgian composers • 1994 – 1995 – 1996: the EMJ was honoured as Cultural Ambassador of Flanders • 1995: prize ISME (International Society for Music Education), Listening Ear • 1996: Provincial award “Het Gulden Spoor” • 1998: “Egelprijs” Jong CD&V Neerpelt • 2002: “Visser-Neerlandia” prize • 2009: European Citizen Award, distributed by the European Parliament • 2013: Flemish Cultural Award for Amateur Arts • 2015: European Quality Label EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) • 2016: Limburg Culture price 2015

78


PARTNERS

Vlaanderen verbeelding werkt

Geert Bourgeois minister-president van de Vlaamse Regering prime minister of the Flemish Government

Sven Gatz Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Flemish minister for Culture, Media, Youth and Brussels

Herman Reynders gouverneur provincial governor

Igor Philtjens gedeputeerde van Cultuur provincial executive responsible for Culture

Raf Drieskens burgemeester mayor

Niels Valkenborgh schepen van Cultuur town councillor responsible for Culture

Tibor Navracsics Europees Commissaris voor Cultuur European Commissioner for Culture Carl Van Eyndhoven voorzitter president

Koenraad De Meulder directeur director

Michel WillĂŠ voorzitter president

Jan Matthys directeur director

Hans Quaghebeur voorzitter president

Filip Verneert directeur director

Felix De Clerck directeur director

Stef Coninx internationale relaties & klassieke muziek international relations & classical music

79


PARTNERS

Christophe Depreter algemeen directeur director Gรกbor Mรณczรกr voorzitter president Gert Nulens directeur director Kaie Tanner voorzitster president Michael J Anderson voorzitter president Mieke Van Haute voorzitster president

80


ERE- EN BESCHERMCOMITÉ Michael J. Anderson

President IFCM

Herman Baeten

Voorzitter Musica

Rob Beenders

Vlaams volksvertegenwoordiger

Wouter Beke

Federaal volksvertegenwoordiger - Nationaal Voorzitter CD&V

Ivo Belet

Europees parlementslid

Geert Bourgeois

Minister-president van de Vlaamse Regering

Darko Brlek

President European Festivals Association

Gunther Broucke

Intendant Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor vzw

Diederik Celis

Directeur Podiumkunsten Kunstacademie Noord-Limburg

Lode Ceyssens

Vlaams volksvertegenwoordiger

An Christiaens

Vlaams volksvertegenwoordiger

Paul Claes

Hoofdcommissaris en korpschef politiezone HANO

Willy Claes

Minister van Staat

Stef Coninx

Internationale relaties & klassieke muziek Kunstenpunt

Stijn Coninx

Filmregisseur

Paul Craenen

Directeur Musica

Johan Danen

Vlaams volksvertegenwoordiger

Felix De Clerck

Directeur Kunstenpunt

Koenraad De Meulder

Directeur Koor & Stem

Hans De Volder

Voorzitter VerDi

Frédéric Devreese

Componist

Patrick Dewael

Federaal volksvertegenwoordiger

Serge Dorny

Directeur Général Opéra National de Lyon

Raf Drieskens

Burgemeester van Neerpelt

Marc Erkens

Opleidingshoofd muziek Lemmensinstituut

André Fabry

Directeur Coördinator CVO - WICO

Jaak Fransen

Burgemeester van Overpelt

Liesbeth Fransen

Schepen van Neerpelt

Jaak Gabriëls

Minister van Staat

Marc Geerts

Schepen van Neerpelt

Leen Gielen

Schepen van Neerpelt

Philippe Herreweghe

Hoofddirigent deFilharmonie - Artistiek directeur Collegium Vocale

Patrick Hoogmartens

Bisschop van Hasselt

Chris Janssens

Vlaams volksvertegenwoordiger

Tonny Kauffmann

Schepen van Neerpelt

Marino Keulen

Vlaams volksvertegenwoordiger

Nele Lijnen

Federaal volksvertegenwoordiger

Helena Maffli-Nissinen President European Music School Union Jan Matthys

Algemeen directeur Vlamo 81


ERE- EN BESCHERMCOMITÉ

82

Gábor Móczàr

President European Choral Association

Inge Moors

Gedeputeerde voor Limburg

Lydia Peeters

Vlaams volksvertegenwoordiger

Jan Peumans

Voorzitter Vlaams Parlement

Igor Philtjens

Gedeputeerde voor Limburg - Cultuur

Karel Pinxten

Lid Europese Rekenkamer

Chiara Pucci

Project officer Creative Europe Culture EACEA

Marc Matthys

Voorzitter Comav

Hans Quaghebeur

Voorzitter Raad van Bestuur Muziekmozaïek vzw

David Ramael

Voorzitter World Federation of Amateur Orchestras

Herman Reynders

Gouverneur van Limburg

Michaël Scheck

Adviseur ECA-Europa Cantat

Theo Schuurmans

Burgemeester van Hamont-Achel

Noël Severens

Directeur Middenschool Koninklijk Atheneum

Jean Smeets

Voorzitter VFJK

Frank Smeets

Gedeputeerde voor Limburg

Johan Swinnen

Ere-ambassadeur

Raf Terwingen

Federaal volksvertegenwoordiger

Stefaan Top

Voorzitter FARO, Voorzitter werkgroep Volkscultuur van het ANV, Voorzitter LECA

Niels Valkenborgh

Schepen van Neerpelt

Gilbert Van Baelen

Voorzitter provincieraad

Carl Van Eyndhoven

Voorzitter Raad van Bestuur Koor & Stem

Carine Vangeel

Directeur Basisschool Koninklijk Atheneum

Ignace Van Herck

Directeur WICO campus St. Maria Neerpelt

Mieke Van Haute

Voorzitter Muziekraad Vlaanderen

Ludwig Vandenhove

Gedeputeerde voor Limburg

Marc Vandeput

Ere-gedeputeerde voor Limburg

Hilde Vandervelden

Gemeentesecretaris

Bieke Vanlerberghe

Directeur Forum voor Amateurkunsten

Peter Vanvelthoven

Burgemeester van Lommel, Federaal volksvertegenwoordiger

Hilde Vautmans

Europarlementslid

Jos Venken

Voorzitter Raad van Bestuur Koor & Stem Limburg

Adrien Verbiest

Voorzitter Limburgse Raad voor Cultuurbeleid

Koen Verlaeckt

Secretaris-generaal departement internationaal Vlaanderen

Luk Verschueren

Voorzitter Forum voor Amateurkunsten

Juul Vrolix

Schepen, Voorzitter OCMW Neerpelt

Michel Willé

Voorzitter Raad van Bestuur Vlamo

Jos Winters

Directeur WICO campus St-Hubertus Neerpelt


VRIJWILLIGE MEDEWERKING VAN • AbsiNt, Neerpelt

• Lagere school, Boseind

• Badminton, Neerpelt

• Lagere school, Grote Heide

• Brandweer Lommel-Neerpelt

• Lagere school, Herent

• CC Palethe, Overpelt

• Lagere school, Neerpelt-Centrum

• Concinite, Overpelt

• Lagere school, Sint-Huibrechts-Lille

• Cultuurdienst, Lommel • Cultuurraad, Lommel

• Leerlingen publiciteitsgrafiek, Wico campus Mater Dei, Overpelt

• Cultuurraad, Neerpelt

• MAC Limburg, Hasselt

• Cultuurraad, Overpelt

• Markant, Neerpelt

• Decibelz, Neerpelt

• Michielshof, Achel

• De 4 Jaargetijden, Neerpelt

• Noorderklanken, Achel

• De Piccolo’s, Neerpelt

• Obligato, Vereniging van oudbestuursleden en -juryleden, Neerpelt

• Esperantogroep Limburg, Peer • Femma, Boseind

• Ontmoetingscentrum De Kentings, Boseind

• Gemeente Neerpelt

• Ontmoetingscentrum De Peel, Neerpelt

• Gemeente Overpelt

• Ontmoetingscentrum De Vranken, Herent

• Gemengd koor Amabile vzw, Neerpelt • Harmonieorkest Kunstacademie Noord-Limburg

• Ontmoetingscentrum Pax, Grote Heide

• Imago Tijl, Neerpelt • JazzCase, Neerpelt

• Parochies Grote Heide, Herent, Boseind en Neerpelt-Centrum

• Jeugdharmonie Hamont-Schoot

• Phoenix Hockey, Neerpelt

• Just Music, Neerpelt

• Provinciaal Domein Dommelhof, Neerpelt

• K.W.B., Neerpelt-Boseind

• Rode Kruis, Neerpelt-Overpelt

• Kerk Maagd der Armen, Grote Heide

• Scouts en gidsen, Boseind

• Kiliana, Overpelt

• Scouts en gidsen, Neerpelt

• Koninklijk Atheneum campus De Wingerd, Overpelt

• St.-Jozefkerk Boseind, Neerpelt

• Koninklijke Fanfare Dommelgalm, Neerpelt

• Stad Hamont-Achel

• Koninklijke Fanfare Kempenbloei, Achel • Koninklijke Fanfare Nut en Vermaak, Overpelt • Koninklijke Fanfare Vermaak na Arbeid, Sint-Huibrechts-Lille • Koninklijke Harmonie St.-Cecilia, Hamont

• Parochiale werken Herent, Grote Heide

• St.-Niklaaskerk, Neerpelt-Centrum • Volkstuinen Herent • VOSOG – Oud-scouts en oud-gidsen, Neerpelt • Werkgroep Kunst van de gemeente Neerpelt • WICO campus Mater Dei, Overpelt • WICO campus St.-Hubertus, Neerpelt

• Koninklijke Schutterij St.-Sebastiaan, Sint-Huibrechts-Lille

• Zwarte Doos, Neerpelt

• Kunstacademie Noord-Limburg, beeldende kunsten

• De gastgezinnen in Hamont-Achel, Neerpelt, Overpelt en Lommel

• Kunstacademie Noord Limburg, Podiumkunsten

• En andere verenigingen en vrijwilligers uit Neerpelt en omstreken

• Alle vertalers en vertaalsters

83


84


SPONSORS Het Europees Muziekfestival voor de Jeugd dankt van harte de sponsors.

T&M SOLUTIONS Testen en meten Research Campus 8 Hasselt 011 35 25 48 info@tm-solutions.eu www.tm-solutions.eu

85


SPONSORS Het Europees Muziekfestival voor de Jeugd dankt van harte de sponsors.

BELFIUS Bank Koning Albertlaan 13-15 Neerpelt 011 34 92 70 www.belfius.be

BNP PARIBAS FORTIS NV Private banking Astridlaan 278A Overpelt 011 66 02 20 www.bnpparibasfortis.com

86


SPONSORS DELORGE GROEP PEERLINGS Concessiehouder voor Audi en VW Europalaan 1 Overpelt 011 64 10 28 info.overpelt@groepdelorge.be www.groepdelorge.be

EREA BVBA ICT onderneming Kattestraat 23 Overpelt 011 66 38 90 info@ereaconsulting.be

87


SPONSORS Het Europees Muziekfestival voor de Jeugd dankt van harte de sponsors.

PEARLCHAIN.NET Software- en servicebedrijf Corda Campus Kempische Steenweg 311/5.02 Hasselt 03 293 02 06 info@pearlchain.net www.pearlchain.net

PRINTPASSIE Drukwerken Astridlaan 215 Overpelt 011 80 90 90 info@printpassie.be www.printpassie.be

88


SPONSORS SIMONS 4 Weverstraat 3 3670 Meeuwen-Gruitrode 011 63 42 45 info@simons4.be www.simons4.be

STAAL SERVICE VLAANDEREN Staal- en ijzerwaren, dak- en wandbekleding Zandvoortstraat 17 Mechelen 015 20 29 60 sales@staalservicevlaanderen.be www.lccs.be

INDUSTRIEPARK NOORD II – ZANDVOORTSTRAAT 17 – B-2800 MECHELEN TELEFOON 00 32 (15) 20 29 60 – TELEFAX 00 32 (15) 20 29 30 – R.P.R. MECHELEN 0423.730.147 – BTW BE 423 730 147

89


SPONSORS Het Europees Muziekfestival voor de Jeugd dankt van harte de sponsors.

VAN HOUT HORECA Voeding Bosstraat 139 Hamont-Achel 011 44 55 42 info@vanhouthoreca.be www.vanhouthoreca.be

VMB NOORD-LIMBURG Finance for dynamic business Leopoldlaan 100 Overpelt 011 64 11 34 info@vmb.be www.vmb.be

90


SPONSORS BMW BELIËN Concessiehouder voor BMW Hamonterweg 100 Neerpelt 011 64 15 77 info@belien.net.bmw.be www.belien.bmw.be

BROUWERIJ MARTENS Reppelerweg 1 3950 Bocholt 089 48 04 80 info@martens.be www.martens.be

KBC BANK NV

LGR Geluids- en lichtinstallaties Berkenlaan 8 Hechtel-Eksel 0475 32 75 10 rental@lgr.be www.lgr.be

91


SPONSORS Het Europees Muziekfestival voor de Jeugd dankt van harte de sponsors. OPTIMAL SOLUTIONS Advies en opleidingen SAP Berkendreef 7 Neerpelt 011 81 81 30 www.optimalsolutions.be

PIANO’S DRIESEN Pianohandelaar Rijksweg 370 Maasmechelen 089 76 41 45 Piano-driesen@skynet.be www.pianos-driesen.com

PROFEL Ramen & deuren Europalaan 17 Overpelt 011 80 98 09 info@profel.be www.profel.be

SD WORKX Haltstraat 82C Overpelt 011 56 67 10 Kmo.overpelt@sdworx.com www.sdworkx.be

92


SPONSORS SEKURA VERZEKERINGEN KBC BVBA Verzekeringen Kerkstraat 19 Neerpelt 011 46 20 20 sekura@kbc.be www.sekuraverzekeringen.be FSMA NR: 113026 A - Verbonden Agent KBC

VAN ONS KAN JE MEER VERWACHTEN Kerkstraat 19, 3910 Neerpelt

Lindelsebaan 234, 3900 Overpelt

Tel. 011 46 20 20 Lindedorp 13, 3990 Peer

SPAAS KAARSEN N.V. Kaarsen Industriestraat 11 Hamont-Achel 011 62 13 11 spaas@spaas.be www.spaas.be

TAPIBEL Tapijten Industrielaan 4 Overpelt 011 80 48 50 info@tapibel.be www.tapibel.be

Tapibel NV Industrielaan 4 3900 Overpelt, BELGIUM Nolimpark 1319

93


SPONSORS Het Europees Muziekfestival voor de Jeugd dankt van harte de sponsors. ACUMEN Consulting & Business Intelligence Haasrode Research Park 1820 Interleuvenlaan 62 - Heverlee 016 39 48 13 info@acumen.be - www.acumen.be ADVOCATENKANTOOR SALAETS & GEEBELEN Advocaat Toekomstlaan 2 Neerpelt 011 64 22 80 AJK Kettingbrugweg 38 Bocholt 011 44 04 00 info@ajk.eu - www.ajk.eu ALGEMENE ONDERNEMING DRIESEN NV Algemene bouwonderneming Stuifzandstraat 36 Overpelt 011 64 10 72 info@bouwbedrijf-driesen.be - www.bouwbedrijf-driesen.be APOTHEEK REMY Apotheker Stationsstraat 4b1 Neerpelt 011 64 16 86 Bvba.apotheek.remy@skynet.be BAKKER PUTS Fabriekstraat 26 Neerpelt 011 66 37 37 info@bakkerputs.be http://users.skynet.be/bakkerputs/ BLOEMEN & DECORATIE CARPE DIEM BVBA Bloemen & Decoratie Kloosterstraat 16 bus 1 Neerpelt 011 57 37 00 Bloemen.carpediem@gmail.com - www.bloemen-carpediem.be CARWASH CLUB Heuvelerweg 46 Neerpelt 011 55 33 36 info@carwashclub.be www.carwashclub.be 94

Bakker Puts

WWW.BLOEMEN-CARPEDIEM.BE / T. 011 57 37 00 KLOOSTERSTRAAT 16 BUS 1 NEERPELT


SPONSORS CEGEKA Software solutions Rooigemlaan 532 Gent 09 236 20 20 Info@edan.be - www.edan.be CNEXT BVBA Klanteninteractie en procesversnelling Schaliënhoevedreef 20 H Mechelen 015 63 55 09 info@cnext.eu - www.cnext.eu COMEX & CO BVBA Voeding Lommelsesteenweg 160 Leopoldsburg 0475 28 92 91 DEN HOFMEESTER Tuinaanleg en –onderhoud Achelsendijk 53 Neerpelt 011 72 64 29 info@denhofmeester.be - www.denhofmeester.be DESCARTES Logistics Technology Platform Duwijckstraat 17 Lier 03 800 06 00 info@descartes.com - www.descartes.com D’LIS FOOD Voeding Turnhoutsebaan 49 Diest 013 35 10 09 dlis@dlisfood.com - www.dlisfood.com EETHUIS CECILIA Koning Albertlaan 3 Neerpelt 011 41 35 97 ESSERS TRANSPORT Transportlaan 4 Genk 089 32 32 32 info@essers.com www.essers.com 95


SPONSORS Het Europees Muziekfestival voor de Jeugd dankt van harte de sponsors. FINTRO Europelt NV Bank en verzekeringen Heerstraat 16 Neerpelt 011 64 16 94 info@europelt.be - www.europelt.be GEUNES & GIJBELS VERZEKERINGEN NEERPELT Verzekeringen Jaak Tassetstraat 47A/2 Neerpelt 011 66 88 55 ggv@portima.be - www.geunesgijbels-verzekeringen.be HEGGE Bosstraat 131 Hamont-Achel msw@ hegge.be www.hegge.be HOEBEN TRANSPORT NV Bosstraat 175 Industriezone 2002 Hamont-Achel transport@hoeben.be www.hoeben.be INFRAX Netbedrijf elektriciteit, aardgas, kabeltelevisie en riolering Gouverneur Verwilghensingel 32 Hasselt 011 72 23 57 www.infrax.be ING BELGIÊ - ZONE OOST - REGIO NOORD-LIMBURG Bank Stationsstraat 82a Lommel www.ing.be MACLIMBURG Apple User Group Hasselt info@maclimburg.be www.maclimburg.be R. MELOTTE & CO NV Member of Hansea Boseind 151 - Neerpelt 011 64 13 83 chantal.deplechin@hansea.be www.autobusmelottelimburg.be 96


SPONSORS MOLENHEIDE Bungalowpark Molenheidestraat 7 Houthalen-Helchteren 011 52 10 44 info@molenheide.be - www.molenheide.be MORTELMANS DRANKEN Boseind 89 Neerpelt 011 64 21 07 Dranken.mortelmans@gmail.com

Mortelmans D r a n k e n BOSEIND 89

3910 NEERPELT

ONS EIGEN HUIS Sociaal woonkrediet Marktplein 10 B1 Neerpelt 011 64 32 25 ons.eigen.huis@skynet.be - www.onseigenhuis.be STAF CARS Autocarbedrijf Luikersteenweg 20 Lommel 011 64 11 43 info@staf.be - www.staf.be TRILOGY S.C.R.L. ICT advies Sint-Michielslaan 47 1040 Brussel 02 743 30 20 www.trilogy.be VIP COMPUTERS Computers Sint Antoniusweg 17 bus 2 Neerpelt 011 80 22 22 neerpelt@vipcomputers.be - www.3910.be WIJNHUIS MONTEN Wijnhandel Donkerstraat 17 Overpelt 011 64 02 05 www.wijnhuiseddyremans.be

Deze lijst werd afgesloten op 11/03/2016.

97


VOLGENDE BEVRIENDE HANDELAARS STEUNEN HET 64e FESTIVAL Apotheek Standaert, Neerpelt Apotheek Van Moll, Neerpelt Au Bain Marie, Neerpelt BBQ-Kookatelier, Overpelt Bloemkado, Neerpelt Boudewijn Elektro, Neerpelt Brasserie Central – Linea BVBA, Neerpelt Café Den Drempel, Neerpelt Delhaize, Neerpelt De Beurs, Neerpelt De Griekse keuken, Neerpelt De Lorijn, Neerpelt De Potter, Neerpelt Eethuis Florya, Neerpelt Fantasia-Shop, Neerpelt Frituur Truyen Tom, Overpelt Garage Jannis, Overpelt Garage Lumens, Neerpelt Geert Geelen Haarmode, Neerpelt Hamburgerkraam Salvatore Noto, Overpelt HR Vliegenramen & –deuren, Overpelt Industry Parts Limburg, Overpelt Kantoor Vanvinckenroye & Diepvens, Neerpelt Krak & Smak, Neerpelt Limburg International, Neerpelt Liplijn Mode, Neerpelt 98


VOLGENDE BEVRIENDE HANDELAARS STEUNEN HET 64e FESTIVAL Martens orthopedie, Neerpelt Music Store Monten, Neerpelt Nachtwinkel Nacht Wacht, Neerpelt Optiek Moreau, Neerpelt Roos Mode, Neerpelt Salon Artistic, Neerpelt Schoen- en slotenmakerij Werner, Neerpelt Schoonheidsinstituut Elegantia, Neerpelt Slagerij Grieten, Neerpelt Slagerij-traiteur Lammers, Neerpelt Taverne de Studio, Neerpelt ’T Gazetje, Neerpelt Traiteur Palmans-Vanherk, Neerpelt Traiteur Peter Willems, Neerpelt Trend Modeaccessoires, Neerpelt VDL Klima Belgium NV, Hamont-Achel Wele‘s Chocolade, Neerpelt Witters Foto Studio, Neerpelt

Deze lijst werd afgesloten op 11/03/2016.

99


SERVICE CLUBS

51 CLUB

KIWANIS CLUB

LIONS CLUB

ROTARY CLUB

100


VRIENDEN VAN HET 64e FESTIVAL

U kunt steeds vriend van het Europees Muziekfestival voor de Jeugd worden door een financiële bijdrage over te schrijven op ons rekeningnummer BE59 3350 0378 1026. Voor stortingen vanaf € 40 ontvangt u een fiscaal attest. A.S.T.-ZWEMBADEN BVBA ADEQUAAT BVBA

HAMONT-ACHEL NEERPELT

ALDERS LEON

NEERPELT

ALDERS-HABRAKEN HENRI

OVERPELT

ALDERS-WELLENS JAN EN HILDA

NEERPELT

BANCKEN LAMBERT

NEERPELT

BERBEN CHRISTIAAN

NEERPELT

BERBEN-BOSMANS PHILIP EN VIVIANE

LEUVEN

BERBEN-DE KEERSMAECKER CORNELIS

BERCHEM

BERBEN-HONS PETER

NEERPELT

BERBEN-ORLENT PATRICK

NEERPELT

BERGS-OVERSTEYNS

NEERPELT

BERNAERTS-GELAN NICO

OVERPELT

BIERKENS-DAEMS JOZEF

NEERPELT

BILSEN-THEUWIS

NEERPELT

BLOEMEN-CUYVERS ARNOLD

NEERPELT

BOELENS-KENIS HUBERT

NEERPELT

BOLLEN BART, DOKTER

OVERPELT

BOLLEN-WINTERS J. BONSEL-SCHABOS WILHELMUS EN OLGA BOYDEN BERT, DOKTER BROECKX-ELSEVIERS RAYMOND CAES-VINKEN PAUL EN LIEVE

NEERPELT HAMONT-ACHEL HASSELT EKEREN NEERPELT

CARDINAELS ALBERT

NEERPELT

CELIS-TEUNIS MIEKE EN FRITS

HOBOKEN

CEUSTERS KRIS

NEERPELT

CLAES IVO CLAES MARCEL CLAES WILLY CLAES-HERMANS

NEERPELT HECHTEL-EKSEL HASSELT NEEROETEREN

CLAES-RABIJNS

NEERPELT

CLAESSEN-PEETERS IVO

NEERPELT

CLAESSENS-DEWACHTER STEFAN

NEERPELT

CLOES JULIEN COLLIN-DE WULF PHILIPPE CONINX BART CONINX-EVERS STIJN CONINX-JAEKEN STEFAAN CORREMANS ANNICK BV, DOKTER

HASSELT HECHTEL-EKSEL DIEST ZONHOVEN ERPS-KWERPS HECHTEL-EKSEL

CRAPS LUC, ADVOCAAT

NEERPELT

CREEMERS ANNA

NEERPELT

CUYPERS YVES, DOKTER

BREE 101


VRIENDEN VAN HET 64e FESTIVAL CUYPERS-SPOOREN RAF EN ELKE

GOOREIND-WUUSTWEZEL

CUYVERS-CLAESEN JAN DANSER HESSEL DE GRAAF-LINDEMANS R., HUISARTSENPRAKTIJK

HAMONT-ACHEL

DE LA FONTAINE - VERWEY JETTA

HAMONT-ACHEL

DE LAAT MADELEINE

NEERPELT

DE MOUDT-GOEMANS RAYMOND

MERKSEM

DE VREE MARIE-THERESE

ANTWERPEN

DECHERF LUCIENNE

OPGLABBEEK

DERCON-CONINX DESAIR LUTGARDIS DIRICKX JACQUES

BERTEM PEER NEERPELT

DOMEN-VAN HOEF LEO

NEERPELT

DOMEN-VAN MIERLOO KOEN

OVERPELT

DOMEN-WOUTERS WILLEM

NEERPELT

DOMINICUS JAN BVBA, DOKTER

NEERPELT

DONCKERS-GILLES JEF

OVERPELT

DONCKERS-RUTTEN PAUL

OVERPELT

DREESEN LISETTE

NEERPELT

DRIESEN-GEUTJENS JAN

NEERPELT

EERDEKENS-THIJS HENDRIK

NEERPELT

EVERS BERNADETTE, ADVOCAAT

NEERPELT

FABRY-MEYLEMANS ANDRE

NEERPELT

GABRIELS-JACOBS JAAK

BREE

GEIJSELS-VINKEN LUC

OVERPELT

GELADE ANN

NEERPELT

GEUNES-VOS JACOBUS GEURTS-COOLEN

NEERPELT HECHTEL-EKSEL

GEUSENS MARC

OVERPELT

GEUTJENS JAAK

OVERPELT

GILLES VIKTOR

GEEL

GOEMANS FRIEDA

HOVE

GROENDESIGN COX KOEN BVBA GULIX-HENDRICKX

HAMONT-ACHEL OVERPELT

HENCKENS ANNY

NEERPELT

HENDRIKS-CLAESSEN

NEERPELT

HENDRIKX ALFONS

OVERPELT

HENKENS E BVBA, DOKTER

BOCHOLT

HERMANS CHRISTIANE

MERCHTEM

HERNANDEZ MARIETTE

ANTWERPEN

HERREGODTS ANN HONS JACKIE BVBA, TANDARTSKABINET 102

OVERPELT HECHTEL-EKSEL

NEERPELT NEEROETEREN


VRIENDEN VAN HET 64e FESTIVAL HOUBEN-VANDERVELDEN

NEERPELT

HUYS-HANDRUP FRANCIS

OVERPELT

JANS-ULENS DOMIEN EN KRISTIEN, DOKTER

HASSELT

JASPERS CHRISTINA

NEERPELT

JASPERS PETRUS, DOKTER

HAMONT-ACHEL

JEUNEN GERT, DOKTER

OVERPELT

JOOSTEN ARNOLD

HAMONT-ACHEL

JOOSTEN GUY

HAMONT-ACHEL

JOOSTEN HENDRICUS

NEERPELT

JORIS TONY

BRUSSEL

JOS STAMMEN BVBA, DOKTER

LEOPOLDSBURG

JUTTEN ELZA

NEERPELT

KAUFFMANN-VAN DE KERKHOF TONY EN KRISTEL

NEERPELT

KELCHTERMANS-WINTERS LAMBERT

NEERPELT

KELLEN AGNES

NEERPELT

KENIS PAULA KERKHOFS JOHAN KEUNEN JOZEF

NEERPELT HECHTEL-EKSEL SINT-AGATHA-BERCHEM

KEUNEN LAURA

NEERPELT

KEUNEN-VAN HOUDT VICTOR EN SIMONNE

OVERPELT

KLOK GUY

NEERPELT

KLOK-VERSPEEK RAYMOND

NEERPELT

KOEHORST-RES WILLEM EN MARGARETHA

NEERPELT

KRAMMERHOFFER-BLOEMEN

NEERPELT

LAGRAIN-VANLOO GI

NEERPELT

LEHAEN-SWINNEN RAOUL EN ELS

NEERPELT

LEHAEN-VANDEBEEK T.

NEERPELT

LEMAITRE-MAISSE

NEERPELT

LIEVE SWINNEN BV/BVBA, DOKTER

NEERPELT

LODEWYKS-HERMANS RUUD

NEERPELT

LOPEZ-HERNANDEZ SILVIE, NOTARIS

NEERPELT

LUKKESEN-WYERS

NEERPELT

MARIEN-MUSSCHE JAN EN MARIJCKE

LIER

MARRECAU-VANDEWEYER

NEERPELT

MARTENS ANNA

NEERPELT

MEEKERS RIA

NEERPELT

MEEUWISSEN HENRI

HAMONT-ACHEL

MEIJERINK-COMINS EWOUD EN SUZIE

HAMONT-ACHEL

MELOTTE-KIEFT HENRICUS

NEERPELT

MICHIELS LUCIE

NEERPELT

MIERWA STANISLAV MOONS JOSE

LOMMEL HECHTEL-EKSEL 103


VRIENDEN VAN HET 64e FESTIVAL MOUS-DE BACKER MARCEL MOUSKY HILDA NACKAERTS NELLY NEOS - VANDERHOYDONC JEAN NEVEN-BEERTEN JAN

ESSEN WINKSELE BRUSSEL NEERPELT HAMONT-ACHEL

NIKO KUNSTACADEMIE PODIUMKUNSTEN EN BEELDENDE KUNSTEN NEERPELT NOTARIS EERDEKENS GHISLAIN

NEERPELT

NOTARIS SERESIA DIRK

OVERPELT

OONK J.W.

NEERPELT

ORTHOPEDIE VANGERVEN JOANNES

NEERPELT

OVERSTEYNS BRIGITTE

NEERPELT

OVERSTEYNS HELENA

NEERPELT

OVERSTEYNS MIA

OVERPELT

OVERSTEYNS-VERMEULEN JAN

NEERPELT

PARDON-BRION WILLY PEACOCK-MELLOR FRANK EN JUDITH PHILIPPE STIJN

NEERPELT

PHILIPPE-MERCIER

NEERPELT

PICARD-GEENS JAN PIETERS-OLBERTZ HONORE EN GEERTRUI PLESSERS ALFONS POELS-BERBEN JOHANNES EN CARLA

NEERPELT HAMONT-ACHEL NEERPELT BRASSCHAAT

QUETIN-BEKAERT KRIS

NEERPELT

RABIJNS BETTY

NEERPELT

RABIJNS-VAN VEGHEL MICHEL

NEERPELT

RAMAEKERS MONIQUE

NEERPELT

RAS-VANLISHOUT RUDI

NEERPELT

RAUCY-PLESSERS CLAUDE

NEERPELT

REMY-MOONEN ANNY

NEERPELT

RENCKENS MICHEL

NEERPELT

RENCKENS-CROISIAUX RIK

NEERPELT

RENIER ELISABETH REYNDERS - SWINNEN REYNDERS ANDRE ROBERSCHEUTEN FRANK

MAASEIK NEERPELT HEUSDEN-ZOLDER HAMONT-ACHEL

ROMMES GERTRUDA

NEERPELT

ROYACKERS-EERDEKENS LEO

OVERPELT

SAEN JACQUES SAK MARIE-LOUISE SALVATORIANEN COLLEGE SCHAPMANS-CARDEYNAELS GHISLAIN SCHAPMANS-HOKSBERGEN STIJN 104

NEERPELT HAMONT-ACHEL

LOENHOUT NEERPELT HAMONT-ACHEL OPGLABBEEK NEERPELT


VRIENDEN VAN HET 64e FESTIVAL SCHEELEN JOSEPH SCHEEPERS-LEHAEN GEERT

PEER NEERPELT

SCHEFFERS-VAN DER SANDEN C.

NEERPELT

SCHEVENEELS-DAEMEN

NEERPELT

SCHILDERMANS-VANDERVELDEN THEO

NEERPELT

SCHUURMANS ALDA

NEERPELT

SEUNTJENS RIK TANDTECHNIEK

NEERPELT

SEUTENS FRANK

NEERPELT

SEVENS-CUYPERS HENRI

LOMMEL

SEVENS-VANDENBERK YVES

LOMMEL

SLOOTMAEKERS MARTIN SMEETS ALINE

ALKEN PEER

SMEETS-BOOGAERTS RAF

OVERPELT

SMEETS-CLAES KOEN

NEERPELT

SMEETS-KERKHOFS ALBERT

NEERPELT

SMEETS-NELISSEN FRANK SMEIJERS-SLEURS JACKY

NEERPELT HERK-DE-STAD

SMETS-OVERSTEYNS KRISTOF

NEERPELT

SMETS-SPOOREN WILFRIED

NEERPELT

SNOEKS-BLOEMEN MARC

NEERPELT

SNOEKS-HENNEMAN

NEERPELT

SNOEKS-WINTERS LEON

HECHTEL-EKSEL

SPAAS BERNADETTA

HAMONT-ACHEL

SPAAS-JANSSEN GERARD EN PAULETTE

HAMONT-ACHEL

SPOOREN HILDA SPOOREN-CEULEMANS HUGO SPOOREN-KREEMERS

NEERPELT HERK-DE-STAD NEERPELT

STAFFHORST-VAN DE WOUW MAARTEN EN MARIANNE ‘s HERTOGENBOSCH STAMMEN LIEVE SINT-STEVENS-WOLUWE STAMMEN MARLEEN TANDARTS-ORTHODONTIE STAMMEN-CONINX JOS EN JAN STELTEN DANNY STOOP JOSE SWITTEN-VAN ZILT SZULC-KRZYZANOWSKI-ROKS ALEX EN MARLIES THEUNS-CROLLA NAPOLEON

MERCHTEM LEOPOLDSBURG BETEKOM BORGERHOUT NEERPELT HAMONT-ACHEL NEERPELT

THEUNS-SMOOR NAPOLEON EN JOHANNA

NEERPELT

THEUNS-ZEH

NEERPELT

THEUWISSEN HELENA

NEERPELT

THEUWIS-VAN BALEN

NEERPELT

THIJS-THYS THOELEN DOMINIQUE BVBA, DOKTER

NEERPELT LEOPOLDSBURG 105


VRIENDEN VAN HET 64e FESTIVAL TOPFF MARC, NOTARIS TORMANS-THIELENS JOS EN LOUISE ULENS THEOPHIEL ULENS-BOYDEN FRANS EN LIESBETH UMANS JOHAN UMANS-VANDEBROEK MARCEL VAES-CLERIX JAN VALE FRANS

NEERPELT AARSCHOT NEERPELT NEERPELT KEERBERGEN NEERPELT TURNHOUT

VAN BAELEN GILBERT

NEERPELT

VAN BAELEN THEO

NEERPELT

VAN BAELEN-VAES ARNOUT

NEERPELT

VAN BERGEN-VAN DE VEN C.

NEERPELT

VAN BOXEL LOUIS BVBA, DOKTER

LOMMEL

VAN CRIEKINGE-SMETS WIM

NEERPELT

VAN DAM HENDRIK

NEERPELT

VAN DE WERF-MACKEN FRANS EN LOUISE VAN DEN NESTE ETIENNE

HERENT ANTWERPEN

VAN DER BEEK-KLOK

NEERPELT

VAN DER VELDEN-BOECKX JOHAN EN RITA

NEERPELT

VAN ELDERE-VAN DOREN

HASSELT

VAN GAMPELAERE KAREL

BERCHEM

VAN GOOL ROLAND

NEERPELT

VAN HOOF-VAN DEN BOSCH

NEERPELT

VAN HOUDT IRENE

NEERPELT

VAN LANCKER-LEMAITRE VAN LOON-VAN LANDSCHOOT JAN VAN LOOY MARIA VAN MOLL-BERTELS JOHAN VAN RENTERGHEM-SCHREURS RICHARD VAN STAPELE-DE GROOT RU EN MIEP

LIMAL OVERPELT BERTEM NEERPELT NEERPELT HECHTEL-EKSEL

VANDENBERK LELIANNE

OVERPELT

VANDER SANDEN-VAES HENRI

NEERPELT

VANDERSANDEN-LOURDAUX VANDERVELDEN PATRICK BVBA

LOMMEL NEERPELT

VANDEWEYER-HERMANS D

NEERPELT

VANDORMAEL-HERMANS J.

HECHTEL-EKSEL

VANGERVEN-GOVARTS

NEERPELT

VANHOUDT HILDA

NEERPELT

VANLESSEN-VANDEWEYER YVO

NEERPELT

VANREETH-BAERT RENE EN RITA VANSTEENKISTE MARIA VANVELTHOVEN-DECKERS 106

NEERPELT

LOMMEL GROBBENDONK LOMMEL


VRIENDEN VAN HET 64e FESTIVAL VANVINCKENROYE-VAN LINDT HERMAN

BERCHEM

VANWING-JANSSENS JACQUES, DOKTER

NEERPELT

VELDHUIS-VANDERSTUKKEN

NEERPELT

VERBEEK-LUYTS JOSEPHUS

NEERPELT

VERHEYEN EMILE

HASSELT

VERHEYEN-DAENEN

NEERPELT

VERHEYEN-VANDEWEYER

NEERPELT

VERWEYEN-VAN DEN DUNGEN PAUL

NEERPELT

VILLA ALBERT I, NV

NEERPELT

VINKEN MICHE

HAMONT-ACHEL

VINKEN-KEUNEN LAMBERT

HAMONT-ACHEL

VINKEN-SWINNEN MATHIEU

NEERPELT

VISSERS LINDA

OVERPELT

VLIEGEN-ABRAHAMS , DOKTERS

NEERPELT

VOETS MIA

NEERPELT

VOS-EYSERMANS LUK EN LIEVE

NEERPELT

VREDERECHTER MEVESEN BEATRIJS VRIENS-VANLESSEN JOHAN

HASSELT NEERPELT

VRIJDAG PETER-LOUIS

NEERPELT

VRINTS-WELLENS

HAMONT-ACHEL

VROLIX-DIJKMANS

NEERPELT

WATTEE-SPOOREN

LEEFDAAL

WELTENS JAN

NEERPELT

WESTERLINCK-MAES WILFRIED

BERCHEM

WESTRA-VAN BEEM ROBERT EN ANNELIES WIJFFELS-VANELDEREN HANS EN INEKE WILLAERT-RADEMAKERS KAREL EN AUDREY

LOMMEL NEERPELT LOMMEL

WILLEKENS-SLIEPEN RIK EN JOSE

NEERPELT

WILLEMS-TRUYENS

NEERPELT

WILSENS THEO

NEERPELT

WINTERS GUNTER

ANTWERPEN

WINTERS JOSEPHUS

NEERPELT

WITTERS-VANDENBERK

LOMMEL

YVO O. VANLESSEN

NEERPELT

ZEH-VAN DIEREN FRITS-DANIEL EN NIENKE

NEERPELT

Deze lijst werd afgesloten op 11/03/2016.

107


108


BESTUUR

LEDEN VAN HET KERNBESTUUR: Voorzitter

Rutger NUYTS

Vice-voorzitter

Frans ULENS

Secretaris

Kris CEUSTERS

Penningmeester

Ruud LODEWYKS

Coรถrdinator

Gerd THEUNIS Marianne CROISIAUX Stijn PHILIPPE

LEDEN VAN HET BESTUUR: Erevoorzitter

Peter BERBEN

Erevoorzitter

Lambert VINKEN

Voorzitter 2002-2012

Jan CONINX

Leden

Koen DOMEN Inge DONCKERS Leon HOUBEN Erwin SCHUURMANS Wout SWINNEN Niels VALKENBORGH Arnout VAN BAELEN Inge VANDERLOOY Yvo VANLESSEN Cecile VINKEN Miche VINKEN Georgette WINTERS Gunter WINTERS

Stafmedewerksters

Chris HERMANS Els ROMMES

109


VASTE MEDEWERKERS VAN COMITÉS Sara ALDERS Annemie BIJNENS Diane BLOEMEN Johan BLOEMEN Wout BODVIN Dennis BOLLEN Philip BOLLEN Hilde BORMANS Annick COELMONT Femke DONCKERS Kristiaan ESCH Marc FAES Ricardo FERNANDEZ Ine GEERS Pieter GERMEYS Rik JANSEN Maurice KOHLEN Martine LEHAEN Gert LEYSSEN

Jens LODEWYKS Dirk-Jan NOTTEN Karel QUANTEN Lut RABIJNS Siene RABIJNS Rik RENCKENS Gijs SCHILDERMANS Josee SCHILDERMANS Theo SCHILDERMANS Jole STEVENS Ton STRIJBOSCH Lore VANDAEL Wout VALKENBORGH Noel VANDEKERKHOF Ilse VANDERLOCHT Dony VANDEWEYER Mieke VANDIJCK Miriam VAN ENGELEN Nadia VERHOEVEN

LEDEN VAN OBLIGATO: Leo ALDERS

Rita SPOOREN

Frits CELIS-TEUNIS

Theo VAN BAELEN

Thérèse CUYPERS

Hilde VAN DEN BOSSCHE-MOUSKY

Leo DOMEN

Jacky VANDEWEYER

Marcel DOMEN

Yvo VANLESSEN

Lisette DREESEN

Jozef VERBEEK

Irène KEUNEN-VAN HOUDT

Lambert VINKEN

Laura KEUNEN

Mia VOETS

Lucie MICHIELS

110


INFORMATIE

Correspondentie- en bezoekadres Europees Muziekfestival voor de Jeugd vzw Toekomstlaan 7 bus 2 3910 NEERPELT Belgie Tel.: +32-11-662339 Fax: +32-11-665048 E-mail : info@emj.be Website: www.emj.be ING Neerpelt BE86 3350 0366 7050 ING Neerpelt BE59 3350 0378 1026 (Vriend van het Festival) Bereikbaarheid festivalsecretariaat van 29 april tot en met 1 mei 2016 Ontmoetingscentrum De Peel Norbertinessenlaan 7 3910 Neerpelt Vrijdag 29/04/2016: van 08.00 tot 21.00 uur Zaterdag 30/04/2016: van 08.00 tot 18.00 uur Zondag 01/05/2016: van 08.00 tot 18.00 uur

Buiten de openingsuren blijft het festivalsecretariaat steeds telefonisch bereikbaar via het nummer +32-11-662339. When closed, the festival secretariat can be reached over the phone via the number +32-11-662339.

Gemeentelijke dienst voor Toerisme Gemeentehuis Neerpelt Kerkplein 1 3910 Neerpelt

Vrijdag 29/04/2016: van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur Zaterdag 30/04/2016: van 10.00 tot 16.00 uur Zondag 01/05/2016: van 10.00 tot 16.00 uur

Voor verdere informatie: Tel.: +32-11-80 97 46 Fax: +32-11-66 36 52 E-mail: toerisme@neerpelt.be www.neerpelt.be

111


WIFI IN NEERPELT FREE WIFI Surfen, chatten, mailen, … het kan nu niet enkel in de internet corner in het ontmoetingscentrum De Peel maar ook in de Kerkstraat, op het Marktplein en in een gedeelte van de Kloosterstraat van Neerpelt. De gemeente biedt namelijk een Free WIFI Netwerk aan in deze straten. Het Free WIFI Netwerk met als naam “Neerpelt Free WiFi” geeft dekking in de straten Kerkstraat, Marktplein en een gedeelte van de Kloosterstraat en kan iedereen via SMS activeren. Inloggen doe je met je mobiel telefoonnummer. Vergeet hierbij uiteraard niet je landencode. Surfing, chatting, e-mailing, ... Not only is FREE WIFI available in the internet corner in OC ‘De Peel’ but also in following streets: Kerkstraat, Marktplein and part of Kloosterstraat in Neerpelt. For this the EMJ makes use of the “Free WI-FI network” available in these streets, offered by the Neerpelt city council. Here, anyone can activate the Free WI-FI Network with the name “Neerpelt Free WiFi” through SMS. You simply log in with your mobile phone number. Don’t forget to add your country code.

Het 64ste Europees Muziekfestival voor de Jeugd kadert eveneens in het Feest van de Folk van Muziekmozaïek vzw. The 64th European Music Festival for Young People is part of the Folk celebration of “Muziekmozaïek vzw”.

112


INFORMATIE Toegang tot de zalen Dagconcerten Juryconcerten op zaterdag 30 april en zondag 1 mei Geen reservering mogelijk Toegang € 7,5 voor de 2 dagen CJP-kaarthouders € 6 voor de 2 dagen Kinderen tot 12 jaar gratis Inwoners van Neerpelt, Overpelt en Hamont-Achel krijgen een gratis badge mits deze tijdig en op vertoon van de identiteitskaart afgehaald wordt. Deze badges kunnen vanaf 4 april afgehaald worden in: - Neerpelt: in de gemeentelijke bibliotheek - Overpelt: aan de balie van het cultuurcentrum - Hamont-Achel: UITpunt (in Hamont en Achel) Let op: de voorraad is gelimiteerd. Wees er dus snel bij. Ochtendconcert

Aperitiefconcert “Salute” met aansluitend receptie Zondag 1 mei, 10.30 uur Toegang € 20 Toegang € 13 (excl. receptie)

Avondconcerten

Laureatenconcerten “Con Brio” op zaterdag 30 april, 20.30 uur “Con Bravura” op zondag 1 mei, 20.30 uur Toegang € 13 CJP-kaarthouders € 10

Happening 2016 Zaterdag 30 april, 20.30 uur Toegang € 8 Voorverkoop en CJP-kaarthouders € 5

Programmaboekje € 4 Het initiatief van de begeleiderspas wordt gesteund. Alle locaties zijn tevens toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Reservatie avondconcerten

Reserveren kan uitsluitend aan de balie van Provinciaal Domein Dommelhof Toekomstlaan 5 3910 NEERPELT Tel.: +32-11-80 50 02 Van 09.00u tot 12.00u en van 13.00u tot 17.00u (vanaf 11 april 2016)

De organisatie kan wijzigingen aanbrengen in de volgorde van de festivaloptredens en in de programma’s van de avondconcerten. The organisation has the right to change the order of the festival performances as well as the programmes for the evening concerts. 113


114

Gemeentehuis Wico campus St.-Jozefkerk Kerk Sporthal/Theater Secretariaat Gemeentehuis Koninklijk CC Palethe Koninklijk St.-Niklaaskerk St.-Hubertus Boseind Grote Heide Dommelhof OC De Peel St.-Niklaaskerk Atheneum Overpelt Atheneum Kon. Albertlaan Hubertustheater Ingang Parking Toekomstlaan Rotonde Kon. Albertln Overpelt Ingang Overpelt 11:00 11:03 11:11 11:21 11:27 11:30 11:33 11:36 11:39 11:42 11:20 11:23 11:31 11:41 11:47 11:50 11:53 11:56 11:59 12:02 11:45 11:48 11:56 12:06 12:12 12:15 12:18 12:21 12:24 12:27 12:05 12:08 12:16 12:26 12:32 12:35 12:38 12:41 12:44 12:47 12:30 12:33 12:41 12:51 12:57 13:00 13:03 13:06 13:09 13:12 12:50 12:53 13:01 13:11 13:17 13:20 13:23 13:26 13:29 13:32 13:15 13:18 13:26 13:36 13:42 13:45 13:48 13:51 13:54 13:57 13:35 13:38 13:46 13:56 14:02 14:05 14:08 14:11 14:14 14:17 14:00 14:03 14:11 14:21 14:27 14:30 14:33 14:36 14:39 14:42 14:20 14:23 14:31 14:41 14:47 14:50 14:53 14:56 14:59 15:02 14:45 14:48 14:56 15:06 15:12 15:15 15:18 15:21 15:24 15:27 15:05 15:08 15:16 15:26 15:32 15:35 15:38 15:41 15:44 15:47 15:30 15:33 15:41 15:51 15:57 16:00 16:03 16:06 16:09 16:12 15:50 15:53 16:01 16:11 16:17 16:20 16:23 16:26 16:29 16:32 16:15 16:18 16:26 16:36 16:42 16:45 16:48 16:51 16:54 16:57 16:35 16:38 16:46 16:56 17:02 17:05 17:08 17:11 17:14 17:17

ZATERDAG 30-04-2016

HOP ON / HOP OFF BUS

Wil je op een snelle en vlotte manier diverse juryconcerten bezoeken zonder je zorgen te moeten maken over waar je auto te parkeren, stap dan op onze hop on / hop off bus. Onze pendeldienst stippelt een traject uit dat dagelijks alle muziekliefhebbers naar de diverse jurylocaties brengt.


Gemeentehuis Wico campus St.-Jozefkerk Michielshof Sporthal/Theater Secretariaat Gemeentehuis Koninklijk CC Palethe Koninklijk St.-Niklaaskerk St.-Hubertus Boseind Achel Dommelhof OC De Peel St.-Niklaaskerk Atheneum Overpelt Atheneum Kon. Albertlaan Hubertustheater Ingang Ingang Toekomstlaan Rotonde Kon. Albertln Overpelt Ingang Overpelt 11:00 11:03 11:11 11:22 11:33 11:36 11:39 11:42 11:45 11:48 11:25 11:28 11:36 11:47 11:58 12:01 12:04 12:07 12:10 12:13 11:50 11:53 12:01 12:12 12:23 12:26 12:29 12:32 12:35 12:38 12:15 12:18 12:26 12:37 12:48 12:51 12:54 12:57 13:00 13:03 12:40 12:43 12:51 13:02 13:13 13:16 13:19 13:22 13:25 13:28 13:05 13:08 13:16 13:27 13:38 13:41 13:44 13:47 13:50 13:53 13:30 13:33 13:41 13:52 14:03 14:06 14:09 14:12 14:15 14:18 13:55 13:58 14:06 14:17 14:28 14:31 14:34 14:37 14:40 14:43 14:20 14:23 14:31 14:42 14:53 14:56 14:59 15:02 15:05 15:08 14:45 14:48 14:56 15:07 15:18 15:21 15:24 15:27 15:30 15:33 15:10 15:13 15:21 15:32 15:43 15:46 15:49 15:52 15:55 15:58 15:35 15:38 15:46 15:57 16:08 16:11 16:14 16:17 16:20 16:23 16:00 16:03 16:11 16:22 16:33 16:36 16:39 16:42 16:45 16:48 16:25 16:28 16:36 16:47 16:58 17:01 17:04 17:07 17:10 17:13

ZONDAG 1-05-2016

HOP ON / HOP OFF BUS

Do not worry about where to park your car; avoid long walks to the various concert-halls. Just hop on the shuttle bus to take you to your destination quickly. The HOHO-bus will be daily at your service. Hop on and off the way it suits you.

115


116


Met zeer oprechte dank aan: Het gemeentebestuur van Neerpelt WICO campus St.-Hubertus, Neerpelt Ontmoetingscentrum De Peel Het Provinciaal Domein Dommelhof en het Oud Dommelhof die als bestendige trefpunten van het Festival fungeren.

Wij danken en zeggen tot weerziens aan alle deelnemers, aan alle medewerkers, aan alle vrienden van dit 64ste Festival.

U bent van harte welkom op het 65ste Europees Muziekfestival voor de Jeugd te Neerpelt (instrumentale editie) van vrijdag 28 april tot dinsdag 2 mei 2017. Het eerstvolgende vocale Festival vindt plaats van vrijdag 27 april tot woensdag 2 mei 2018. You are welcome to the 65th European Festival for Young People in Neerpelt (an instrumental edition) from Friday April 28 to Tuesday May 2, 2017. The next vocal Festival will be taking place from Friday April 27 to Wednesday May 2, 2018.

117


EMJ FESTIVAL SONG Tekst: Muziek:

118

Claudia Nieuwenhuizen Johan Thaens


119


ODE AN DIE FREUDE Tekst: Muziek:

120

Friedrich von Schiller Ludwig van Beethoven


Hier kan je alle informatie vinden over de Festivaleditie van 2016, inclusief de resultaten van de juryconcerten.

64

e

Here you can find all information about the Festival edition of 2016, including the results of the jury concerts.

Layout & druk: print-id, Overpelt

E u r o p e e s

Muziekfestival voor de Jeugd Neerpelt 29 april - 2 mei 2016 www.emj.be

Programmaboekje 2016  
Programmaboekje 2016  
Advertisement