Page 1

SYYSKOKOUS

OA J KESKISUOMI

25.10.2012


sa toimintaympäristössä. Kaikille järjestötoiminnastamme kiinnostuneille täytyy olla tarjolla riittävästi haastavia tehtäviä jatkossakin. Ammatillisella puolella aloittaa vuoden 2013 alusta AO Keski-Suomi, joka yhdistää ammatillisten opettajien, LUOVAn ja STO:n yhdistykset; voimia kokoamalla pystytään paremmin vastaamaan tulevaisuuden edunvalvontahaasteisiin. Vuoden 2013 aikana uudistamme alueyhdistyksen säännöt, mikä myös luo pohjaa tulevaisuuden toiminnallemme. OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen totesi tänä syksynä maailman opettajien päivänä, että kentällä on kaksi puheenaihetta yli muiden, rahoituksen riittämättömyys sekä koulun turvallisuus ja työrauha. Keski-Suomen osalta luetteloon voi lisätä koulutustarjonnan kaventamisen eli aloituspaikkaleikkaukset ammatillisessa koulutuksessa. Myös kouluverkon kattavuus eri kouluasteilla, esim. lukiokoulutuksessa, on tulevaisuudessa yksi KeskiSuomen ydinkysymyksiä, samoin se, että aikuiskoulutusta ei supisteta harkitsemattomasti, koska uutta koulutuskysyntää on todennäköisesti tulossa. Myöskään päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmia ei voi unohtaa; niiden poistamiseen valtiolta ja kunnilta on tultava rahaa – toinen vaihtoehto on terveydenhoitokulujen ja sairauspoissaolojen hallitsematon kasvu. Erittäin huolestuttavaa on se, että lomautusajatus on kulkeutunut Keski-Suomeen. Opettajien lomauttaminen esimerkiksi viikoksi sotkee koulutyön pahasti pitkäksi aikaa ja nakertaa merkittävästi henkilöstön työssä jaksamista ja työmotivaatiota. Vuonna 2011 ainut lomauttajakunta koko Suomessa oli Juankoski, joka on todennut julkisuudessa, että se ei enää lähde lomautuksiin, koska niistä ei ollut taloudellista hyötyä ja ne aiheuttivat merkittävästi ongelmia henkilöstölle ja palvelujen järjestämiselle.

Hyvät OAJ Keski-Suomen jäsenet! OAJ Keski-Suomen viides toimintavuosi on lopuillaan. Ensi vuosi, 2013, on siis kuudes toimintavuotemme. Vuosi 2012 on ollut toiminnaltaan monipuolinen, ja vuodesta 2013 on odotettavissa vielä haastavampi sekä ydintehtävämme edunvalvonnan että koulutus- ja järjestöpolitiikan kannalta. Koko Suomen alueyhdistystoiminnan kannalta päivämäärä 1.1.2013 on merkittävä: tuolloin OAJ:n alueellinen toiminta koko maassa perustuu alueyhdistyksiin, kun OAJ Satakunta aloittaa toimintansa

2

ja Keski-Pohjanmaan alueverkosto liittyy OAJ Pohjanmaahan. Koko kuntarakenteemme kokee lähivuosina suuren muutoksen. Kuntarakennelain on suunniteltu tulevan voimaan 1.5.2015 mennessä. Jos Keski-Suomen kuntien määrä vähenee 23:sta esimerkiksi 8:aan, niin sama väheneminen tapahtuu myös paikallisyhdistyksiemme määrässä. Yksi vuoden 2013 suuria kysymyksiämme on varmistaa se, että edunvalvontatyömme säilyy paikallisesti kattavana muuttuvas-

Päiväkodeissa ja kouluissa lomautukset aiheuttavat vääjäämättömästi syrjäytymisen lisääntymistä. Tällä hetkellä nuorten syrjäytyminen on suurin yhteiskunnallinen ongelma Suomessa, ja se aiheuttaa n. 0,3 miljardin euron kulut vuositasolla. Yksi syrjäytynyt maksaa yhteiskunnalle 1-2 miljoonaa euroa elämänkaarensa aikana. Tämä ongelma on viime vuosina vieläpä koko ajan kasvanut – tällä hetkellä joka päivä Suomessa neljä nuorta syrjäytyy. Kaikki toimet, joilla kiihdytetään tätä kehitystä edelleen, ovat suorastaan edesvastuuttomia. Suomella ei kerta kaikkiaan ole varaa siihen, että nuoret ihmiset syrjäytyvät yhteiskunnan ulkopuolelle. Poliittista päätöksentekojärjestelmää pitää pystyä kehittämään siten, että päätösten pitkäkestoiset

talous- ja muut vaikutukset kyetään paremmin ottamaan huomioon. Täytyy pystyä tekemään myös ja erityisesti - sellaisia ratkaisuja, jotka lyhyellä aikavälillä lisäävät hieman kustannuksia, mutta pitkällä aikavälillä tuovat huomattavia tuottoja ja säästöjä sekä – mikä tärkeintä – hyvinvointia ja onnellisuutta. Tällaiseen kunnallispoliittisen toimintakulttuurin muutokseen on nyt hyvä mahdollisuus, kun tämän syksyn kuntavaalien jälkeen ensi vuoden alussa aloittavat toimintansa uudet kunnan- ja kaupunginvaltuustot. Toivottavasti muutos ei hautaudu akuuttien talousongelmien selvittelyyn. Vuoden 2013 alusta tulee Suomessa voimaan yhteiskunta- eli nuorisotakuu ja siihen liittyvä koulutustakuu, joita ei voida toteuttaa pelkällä valtion budjettiin varatulla rahoituksella - tarvitaan myös paikallista resursointia. Tähän tulee Keski-Suomenkin kunnilla olla valmiutta ensi vuodesta lähtien. Riittävästi resursoituna nuorisotakuu on tärkeä työkalu syrjäytymisen ehkäisemisessä – ilman resursseja se on vain tyhjä sana. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että koko koulutusketju varhaiskasvatuksesta korkeakoulutasolle saakka on laadukas ja riittävästi resursoitu. Keski-Suomestakin kantautuu myös tietoja, joiden mukaan ryhmäkokojen pienentämiseen tarkoitettuja valtionavustuksia ei joissakin kunnissa ollenkaan haeta. Näin menettelevät kunnat suunnittelevat sellaisia toimenpiteitä, jotka aiheuttavat ryhmäkokojen kasvamista. Kuntatalouden ongelmia ei voi vähätellä, mutta se, että niitä yritetään ratkaista lasten ja nuorten tulevaisuuden mahdollisuuksia heikentämällä, ei ole oikein. Kaikesta huolimatta meidän täytyy uskoa koulutuksen merkitykseen maakunnassamme ja koko yhteiskunnassamme. Maan hallitus on linjannut tavoitteekseen, että Suomi on maailman osaavin maa vuoteen 2020 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää rahoittajatahojen havahtumista siihen, että tavoitetta ei saavuteta resursseja leikkaamalla. Me kyllä teemme osuutemme. Toivotan jäsenillemme jaksamista työssä, jolla luodaan yhteiskunnalle tulevaisuus ja hyvinvointi.

Terveisin, Juha Paananen puheenjohtaja OAJ Keski-Suomi

3


OAJ Keski-Suomi ry Kalevankatu 4 40100 Jyväskylä

Syyskokouskutsu Jyväskylä 4.10.2012

OAJ Keski-Suomen yhdistyksille ja kevätkokousedustajille OAJ Keski-Suomi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään Äänekoskella Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksen tiloissa, osoite Piilolantie 17, 44100 Äänekoski, torstaina 25.10.2012 klo 17 (huomaa poikkeuksellinen aika). Ruokailu alkaa klo 16.15 ja valtakirjojen tarkastus klo 16.30. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat ja valitaan kolme uutta jäsentä hallituksesta eronneiden tilalle. Paikallisyhdistyksellä ja OAJ Keski-Suomen jäsenyhdistyksellä on oikeus lähettää kokoukseen yksi äänivaltainen edustaja jokaista alkavaa viittäkymmentä (50) jäsentä kohti. Eri paikallisyhdistysten ja jäsenyhdistysten jäsenmäärien edellyttämät edustajamäärät (OAJ:n tilasto 31.12.2011).

Paikallis /jäsenyhdistys

jäseniä /edustajia

Hankasalmi Joutsa Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu

79/2 71/2 346/7 17/1 57/2 156/4

Kinnula Kivijärvi Konnevesi Kuhmoinen

30/1 20/1 46/1 31/1

Kyyjärvi Laukaa

13/1 284/6

Multia Muurame Petäjävesi Pihtipudas Saarijärvi Toivakka

27/1 161/4 67/2 63/2 167/4 39/1

Paikallis /jäsenyhdistys

jäseniä /edustajia

Uurainen Viitasaari Äänekoski

51/2 98/2 412/9

JAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun opettajayhdistys ry AJO OY JAMK Musiikin opettajat ry Keski-Suomen aikuisopettajat ry Jyväskylän Ammatilliset Opettajat ry Keski-Suomen kaupan ja kulttuurin opettajat - SKO Keski-Suomi ry Jyväskylän OAY Jyväskylän sosiaali- ja terveysalan opettajat JYSTO ry Jyväskylän yliopiston lehtoriyhdistys ry Keski-Suomen lastentarhaopettajat KSOLLI ry Suomalaisen Konservatorion Opettajat ry TOOL Jyväskylä ry

42/1

Yhteensä

25/1 163/4 292/6 145/3 1386/28 142/3 245/5 502/11 86/2 53/2 56/2

5374/124

Paikallisyhdistykset ja jäsenyhdistykset antavat virallisille edustajille valtakirjan, jonka malli on tämän kutsun liitteenä. Kokouksessa toivotaan käytettävän ainoastaan tätä valtakirjamallia. Kokousmateriaali: Kokouksen esityslista on kutsun liitteenä. Muu materiaali jaetaan kokouksen alussa. Tervetuloa! OAJ Keski-Suomi ry:n hallitus, Juha Paananen | puheenjohtaja

4

5


OAJ:n Keski-Suomen alueyhdistys ry

Esityslista

Sääntömääräinen syyskokous Aika: Paikka:

torstaina 25.10.2012 klo 17 Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksen auditorio, Piilolantie 17, Äänekoski

I Kokouksen järjestäytyminen

1.

Kokouksen avaus

2.

Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

4.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokouskutsu on lähetetty postitse yhdistyksille 4.10.2012. Yhdistyksen sääntöjen mukaan kutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen on toimitettava vähintään kaksikymmentä (20) päivää ennen kokousta jäsenyhdistyksille lähetettävillä kutsukirjeillä. Kokousmateriaali on julkaistu myös OAJ Keski-Suomen verkkosivuilla osoitteessa www.oaj.fi/keskisuomi.

5.

Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

II Varsinaiset kokousasiat

6

6.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Käsitellään OAJ Keski-Suomen hallituksen laatima toimintasuunnitelmaehdotus vuodelle 2013.

7.

Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja matkakor vaukset sekä tilintarkastajien palkkiot vuodelle 2013.

7


8

8.

Määrätään jäsenyhdistysten henkilöjäsenten tai niiden alayhdistysten henkilöjäseniltä kannet tavien jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2013. Hallitus on laatinut talousarvioehdotuksen 0,02 % suuruisen jäsenmaksun pohjalta.

9.

Talousarvio vuodelle 2013 Käsitellään yhdistyksen hallituksen laatima talousarvioehdotus vuodelle 2013.

10.

Valitaan joka toinen vuosi (parittomina vuosina) hallituksen puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi.

11.

Määrätään hallituksen koko joka toinen vuosi (parittomina vuosina).

12.

Valitaan joka toinen vuosi (parittomina vuosina) hallituksen jäsenet ja kullekin henkilö kohtainen varajäsen kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi.

12.1.

Hallituksen varsinaiset jäsenet Marja Leinonen, Turkka Manninen ja Eija Niskanen ovat eronneet hallituksesta. Valitaan heidän tilalleen kolme uutta varsinaista jäsentä jäljellä olevalle hallituksen toimikaudelle (vuoden 2013 loppuun).

12.2.

Valitaan tarvittaessa uusia varajäseniä jäljellä olevalle hallituksen toimikaudelle (vuo den 2013 loppuun).

13.

Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden 2013 tilejä ja hallintoa.

14.

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

15.

Kokouksen päättäminen

9


OAJ Keski-Suomen toimintasuunnitelmaluonnos vuodelle 2013

OAJ:n alueyhdistyksen päätavoite on tehokas edunvalvonta. Alueellisen ja paikallisen edunvalvonnan merkitys kasvaa edelleen OAJ:n toiminnassa. Jatkamme alueyhdistyksen toiminnan kehittämistä yhteisen opettajuuden periaatteen pohjalta niin, että eri opettajaryhmien tarpeet huomioon ottaen luodaan yhteisiä näkemyksiä ja linjauksia keskeisiin edunvalvontakysymyksiin ja ollaan jatkuvassa yhteydessä eri työnantajatahoihin. Jäsenyhdistysten toimintaa tuetaan tiiviillä yhteistyöllä alueyhdistyksen ja jäsenyhdistysten kesken. Edunvalvontatoimintaan haetaan laajempaa pohjaa yhteistyöllä muiden alueyhdistysten kanssa.

Johdanto

Virka- ja työehtosopimuksemme päättyvät vuoden 2014 alkupuolella. Mikäli tarvetta on, yhdistyksen valmiutta järjestöllisiin toimiin vahvistetaan vuoden 2013 aikana. Jäsenkuntaa koulutetaan ja aktivoidaan tukemaan OAJ:n asettamia neuvottelutavoitteita.

OAJ Keski-Suomen alueyhdistys ry koostuu jäsenyhdistyksistä, jotka edustavat yleissivistäviä opettajia (YSI), ammatillisia opettajia (OAO), lastentarhanopettajia (LTO) sekä yliopiston lehtoreita ja opettajia (YLL). Yhdistyksen toiminnasta vastaavat hallituksen lisäksi työvaliokunta, jaokset (YSI-, OAO-, LTO- ja YLL-jaos) ja ryhmät (edunvalvonta-, koulutus- ja tiedotusryhmä). Alueyhdistyksen hallituksen jäsenet edustavat aluetta ja opetusaloja kattavasti. Alueyhdistyksen hallituksen nimeämät jaokset ja ryhmät valmistelevat toimialaansa kuuluvat asiat hallituksen päätettäviksi. Hallitus nimeää työvaliokunnan. Alueyhdistys tiedottaa toiminnastaan jäsenyhdistyksille. Eri elinten kokousten pöytäkirjat ja muistiot tallennetaan kotisivuille, joilta ne ovat luettavissa lukuoikeuksien mukaisesti. OAJ Keski-Suomen alueyhdistys ry:n kuudes toimintavuosi alkaa 1.1.2013. Alueyhdistyksen toiminnan painopisteinä ja seurannan kohteina vuonna 2013 ovat resurssileikkausten vaikutukset eri koulutusasteilla sekä koulutus- ja kuntarakenteiden muutokset ja niiden valmistelu. Tärkeällä sijalla on myös valmistautuminen mahdollisiin järjestörakenteemme muutoksiin. Kuntien peruspalvelujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionrahoitukseen kohdistuu vuonna 2013 mittavat leikkaukset, jotka kohdistuvat koko koulutusketjuun varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Alueyhdistys toimii yhteistyössä eri koulutuksenjärjestäjien kanssa niin, että leikkausten negatiiviset vaikutukset saadaan minimoitua. Leikkausten vaikutuksista herätetään myös julkista keskustelua medioissa. Erityisesti seurataan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen järjestämisedellytyksiä, Keski-Suomen lukioverkon kehitystä, ammatillisen koulutuksen aloituspaikkaleikkausten vaikutuksia sekä yliopiston opetushenkilöstön asemaa. Ryhmäkokojen ja opettajien työmäärän kehittyminen on jatkuvassa seurannassa. Lukiokoulutusta ei pidä keskittää liikaa, vaan se tulee säilyttää alueellisena palveluna Keski-Suomessa. Ammatillisen perusopetuksen lähiopetuksen määrän tulee olla vähintään 32 t, eikä aikuiskoulutuksessa tule tehdä paniikinomaisia henkilöstövähennyksiä. Yliopistossa opetushenkilöstön vaikutusmahdollisuuksista ja urakehityksestä on huolehdittava. Vuoden 2013 alusta tulee voimaan yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu ja siihen liittyvä koulutustakuu, jotka vaativat myös paikallista resursointia. Alueyhdistys seuraa tarkasti nuorisotakuun toteutumista ja pyrkii osaltaan vaikuttamaan niin, että nuorten syrjäytymiskehitys kääntyy laskuun.

10

Alueyhdistyksen toimihenkilöt osallistuvat OAJ:n järjestämään koulutukseen, ja alueyhdistys järjestää itse koulutuksia jäsenistön tarpeiden mukaisesti. Tiedotustoimintaa kehitetään edelleen mm. verkkoviestinnän osalta. Alueyhdistys tekee itse ja välittää jäsentensä aloitteita OAJ:n hallitukselle ja valtuustolle. Alueyhdistys antaa lausuntoja OAJ:lle ja opetuksesta vastaaville tahoille sekä järjestää tarvittaessa tiedotustilaisuuksia paikallisille ja alueellisille medioille. Alueyhdistys toimii opetus- ja kasvatusalan asiantuntijana alueellisesti sekä vahvistaa rooliaan valtakunnan tason vaikuttajana. Yhteistyötä aluehallintoviraston ja keskisuomalaisten kansanedustajien kanssa jatketaan.

Parhaat voimat opetusalalla 1. Koulutusrakenteiden hallittua kehitystä Alueyhdistys on mukana kehittämässä koulutusrakenteita. Haluamme, että kehitys on hallittua. Tavoitteena on aina tuoda opetuksellinen, sisällöllinen näkökulma mukaan kehityshankkeisiin, koska se on tärkein ja keskeisin. Muutoksia tuovat jatkossa muun muassa valmisteilla oleva tuntijakouudistus, ammatillisen koulutuksen monimuotoisuus ja lakiuudistukset, jotka lisäävät opettajien työtä. Säästöpaineita ja muutoksia on odotettavissa myös kuntarakenteissa ja korkeakoulutuksen rakenteissa. Näihin kaikkiin pyrimme vaikuttamaan ja tuomaan opettajien näkökulmaa. Tavoitteemme on olla myös aktiivisesti mukana alueen julkisessa keskustelussa.

2. Palkalla vetovoimaa ja arvostusta opettajan työhön Opetusalan palkkausjärjestelmien kehittäminen ja siihen vaikuttaminen paikallisesti on tärkeää. Pyritään saamaan Keski-Suomeen koulutuksen järjestäjäkohtainen, kokonaisarviointiin

11


perustuva palkkausjärjestelmä, jota arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti. Alueyhdistys seuraa paikallisesti sovittavien järjestelyvaraerien toteutumista ja kehittää seurantamenetelmiä. Opetusalan toimijoiden palkkauksen kriteereistä halutaan tehdä läpinäkyviä kaikilta osin. Opettajien nykyisistä kelpoisuusvaatimuksista pidetään kiinni: niitä ei tule heikentää. Ammatillisten opettajien kelpoisuusehtojen heikentämisen jälkeen on tärkeää huolehtia siitä, että työnantajat varmistavat jatkossakin opetuksen laadun palkkaamalla päteviä opettajia.

3. Korkeatasoinen opettajankoulutus OAJ Keski-Suomi haluaa osaltaan vaikuttaa siihen, että vahva opettajankoulutus sekä yliopistossa että ammatillisessa opettajakorkeakoulussa säilyy ja kehittyy Keski-Suomessa myös tulevaisuudessa. Opettajankoulutukseen tulee resursoida riittävästi. Opettajien kouluttaminen vaatii vastuullista harjoittelun ohjausta, asiantuntijatyötä, minkä tulee näkyä myös opettajien ohjauksesta saatavissa korvauksissa. Opettajankoulutuksen resurssien tulee olla muutoinkin riittävät. Koulutuspaikkojen määrä on tärkeä mitoittaa yhteiskunnan tuleviin tarpeisiin nähden.

4. Opettajuuden hallittua muutosta OAJ Keski-Suomi korostaa, että opetuksen perusrahoituksen tulee olla kunnossa. Tämä perusrahoituksen varmistaminen ja siihen vaikuttaminen on tärkeä tavoite kaikilla koulutusasteilla. Jokaisella opettajalla tulisi olla oikeus saada täydennyskoulutusta työajalla ja työnantajan kustantamana säännöllisesti ja riittävästi. OAJ Keski-Suomi osallistuu aktiivisesti täydennyskoulutuksen alueelliseen kehittämiseen erityisesti Osaava-hankkeen kautta. Tulee kiinnittää huomiota siihen, että alati lisääntyvä hankerahoitus ei heikennä opetusta tai opettajien asemaa monimuotoistuvassa opettajuudessa. Työnohjausta ja työhyvinvoinnin edellytyksiä tulisi vahvistaa kaikilla koulutusasteilla.

5. Koulutuksella hyvinvointia ja kestävää kehitystä Alueyhdistys tuo esiin koulutuksen ja opetuksen merkitystä suomalaisen yhteiskunnan kantavana rakenteena. Alueyhdistyksen julkikuvan tulee viestiä myönteisyyttä ja aktiivisuutta sekä vastuullista ja kestävää toimintaa. Opetuksen resursseihin pyritään vaikuttamaan ennalta jo talousarvioita laadittaessa.

Työnteon edellytykset kuntoon 1.Riittävät resurssit ja laadun turvaaminen Alueyhdistys tekee paikallisia, alueellisia ja valtakunnallisia aloitteita ja kannanottoja varmistaakseen laadukkaan varhaiskasvatuksen ja opetuksen vaatimien resurssien riittävyy-

12

den ja opetukseen suunnattujen määrärahojen pysymisen opetusalalla. Varaudutaan valtion eri koulutusasteelle tekemien valtionosuuksien leikkausten vaikutusten minimoimiseen alueellisella ja paikallisella vaikuttamistyöllä. Alueyhdistyksen ja sen jäsenyhdistysten toimijoiden talousosaamista ja valmiuksia resurssi- ja talouskeskusteluun pyritään vahvistamaan.

2. Työtä työajalla Alueyhdistys kannustaa jäsenyhdistysten toimijoiden osallistumista työajan seurantajärjestelmän kehittämiseen eri opettajaryhmille Keski-Suomessa, jotta kaikki työ saataisiin palkanmaksun perusteeksi. Eri työaikajärjestelmien kehittämiseen osallistutaan ja mahdollisiin uusien työaikajärjestelmien kokeiluihin siirryttäessä vaikutetaan siihen, että niiden kautta kaikki opettajan työ saadaan palkanmaksun perusteeksi.

3. Ei lomautuksia, ei leikkauksia Alueyhdistyksen tavoitteena on puuttua välittömästi lomautusta harkitsevien kuntien ja muiden työnantajien suunnitelmiin. Voimavarojen leikkausten ja lomautusten vaikutukset tuodaan julkisuuteen ja vaikutetaan ennakoivasti paikallisiin ja alueellisiin päättäjiin. Näin pyritään varmistamaan, ettei lapsen lakisääteinen oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja oppijan oikeus opetukseen vaarannu. Opetellaan tunnistamaan ja tekemään näkyviksi ns. piilolomautukset, joita ovat esimerkiksi ammatillisessa opetuksessa kontaktituntien ja muiden opetukseen ja ohjaamiseen suunnattujen resurssien vähennykset.

4. Jäsenille oikeusturvaa Keski-Suomen alueen pääluottamusmiehille ja luottamusmiehille sekä jäsenyhdistysten puheenjohtajille ja aktiiveille järjestetään alan lainsäädäntöön perehdyttävää koulutusta. Osaavat edunvalvojat vaikuttavat osaltaan jäsenistön oikeusturvan toteutumiseen. Alueasiamies tarkkaa edunvalvonnan suuria linjoja ja toimii yt-toimijoiden tukihenkilönä alueellaan.

5. Työhyvinvoinnin vahvistaminen – turvallinen ja terveellinen ympäristö OAJ Keski-Suomi korostaa opetusalan henkilöstön oikeutta turvalliseen ja terveeseen työskentely-ympäristöön päiväkodeissa, kouluissa ja muissa oppilaitoksissa. Jokaisella on osaltaan vastuu omasta työhyvinvoinnistaan. Jäsenistölle tarjottu kulttuuritarjonta ja liikuntatoiminta on näkyvillä kotisivuillamme osoitteessa www.oaj.fi/keskisuomi.

6. Vahva ja osaava johtaminen Alueyhdistys muotoilee tavoitteensa selkeästi OAJ:n strategian pohjalta ja käyttää yleisen

13


kokouksen hyväksymää toimintasuunnitelmaa keskeisenä toimintaa ohjaavana ohjenuorana.

taan. Jäsenyhdistysten toimijoiden osaamista vahvistetaan järjestämällä tarkoituksenmukaista ja motivoivaa koulutusta.

OAJ Keski-Suomi korostaa osaavan johtamisen merkitystä opetusalan työpaikoilla. Pyritään siihen, että johtajat tuntevat sopimukset ja niiden oikeat tulkinnat. Edistetään työntekijöiden ja esimiesten vuorovaikutusta työpaikoilla.

Yhtenä keskeisenä alueena on uusien toimijoiden mukaan saaminen yhdistysten toimintaan. Nuoria opettajia kannustetaan osallistumaan NOPE-koulutukseen. Alueyhdistyksen tavoitteena on olla vahva toimija edustajiensa välityksellä myös valtakunnan tasolla.

6. Tuloksiin tavoitteellisella viestinnällä OAJ Keski-Suomen viestinnällä ja tiedottamisella pyritään tavoittamaan kaikki jäsenet ja keskeiset sidosryhmät. Viestinnän tavoitteista sovitaan yhteisesti.

Vahva ja arvostettu järjestö

Alueyhdistyksen viestintää kehitetään jatkuvasti jalostamalla hyviä käytänteitä.

1.Vahva talous OAJ Keski-Suomen toiminnan ja talouden tulee olla tasapainossa. Alueyhdistyksen ja sen jäsenyhdistysten toimijoiden talousosaamista vahvistetaan. Alueyhdistyksen taloudenpito hoidetaan huolella ja tarkasti. OAJ:n talouslinjauksiin vaikutetaan aluetoiminnan tarpeiden ja tehokkaan edunvalvonnan painotuksin ja perusteluin.

2. Vahva vaikuttaja OAJ Keski-Suomen tavoitteena on olla näkyvä ja asiantunteva vaikuttaja alueellaan ja alallaan. Alueyhdistyksen toimintaan pyritään saamaan mukaan osaavia ja vahvoja toimijoita.

3. Järjestö ja palvelurakenteet kuntoon OAJ:n alueellista yhdistyskenttää pyritään kehittämään niin, että järjestäytymisen rakenne ja tapa palvelisi mahdollisimman hyvin toiminnan tavoitteita. Jäsenyhdistysten uudelleen organisoitumista tuetaan, samoin kuin niiden edunvalvonnallista toimintaakin. OAJ Keski-Suomen ja sen jäsenyhdistysten yhteistyötä vahvistetaan tavoitteena tasapainoinen työnjako ja tehokas toiminta. Alueyhdistys seuraa tiiviisti järjestön kokonaiskehitystä ja linjaa osaltaan toimintansa OAJ:n tavoitteiden mukaiseksi. Vuonna 2011 käynnistynyttä alueasiamiesjärjestelmää edelleen kehitetään. Alueyhdistyksen sääntöjä kehitetään tarpeen mukaan. OAJ:n sääntömuutos aiheuttanee muutostarpeita myös alueyhdistyksen ja paikallisyhdistysten sääntöihin.

4. Kattava jäsenyys ja järjestäytyminen OAJ Keski-Suomi kehittää rekrytointikäytäntöjään, myös opettajiksi opiskelevien suuntaan. Jäsenyhdistysten yhteysopettajia koulutetaan. Toimijoille tarjotaan koulutusta ja mielenvirkistystä

5. Osaavat toimijat kaikilla tasoilla Uusia aktiiveja värvätään nuorista opettajista. Henkilökohtaisen kontaktin ottamista suosi-

14

15


OAJ Keski-Suomi

Varsinainen toiminta Edunvalvonta Tuotot 3001 Edunvalvonta-avustus 3002 Korvaukset 3003 Toimistotuotot 3004 Kokoustuotot 3005 Kulttuurituotot 3006 Alueasiamiesavustus 3007 Koulut kuntoon avustus Tuotot Kulut 3010 Palkkiot 3011 Kokouspalkkiot 3012 Matkakulut 3013 Kokouskulut 3014 Toimistokulut 3015 Edunvalvontakulut 3016 Kulttuurikulut 3017 Edustus 3018 Sotu 3019 Koulut kuntoon 3020 Alueasiamies 3021 Puheenjohtajan ajankäyttÜ Kulut Edunvalvonta Koulutustoiminta Tuotot 3111 OAJ 3112 Kunnat 3113 TJS Tuotot Kulut 3141 Palkkiot 3142 Kokouspalkkiot 3143 Koulutuskulut 3144 Matkakulut 3145 Toimistokulut 3146 Kokouskulut 3147 Ysin koulutusvaraus Kulut Koulutustoiminta

16

Toteutunut

Budjetti

1.1.2011 - 31.12.11

1.1.2012 - 31.12.12

25880,9 2340,27 154,76 356,66 688,50 2791,67

Budjetti 1.1.2013 - 31.12.13

13500 2500 500

92000 1000 1000

1000 10000 12500 40000

2000 14000 12500 122500

-24657,57 -4765,00 -17414,58 -21848,33 -6363,15 -1819,52 -1450,50 -2758,56 -781,60 -13347,65 -672,29

-27500 -4500 -16000 -14000 -9000 -2000 -3000

-28000 -4500 -16000 -14000 -9000 -1000 -3000

-8000 -10000

-95874,75 -63661,99

-96800 -56800

-10000 -14000 -10000 -109500 13000

7200,00 1640,20 718,52 9558,72

1000 500 1500

1000 500 1500

-7500 -500 -28000 -8000 -1000 -500 -28000 -73500 -72000

-5000 -300 -25000 -6000 -500 -500 -19000 -56300 -54800

32212,76

-6430,75 -455,00 -23343,84 -8116,30

-38345,89 -28787,17

Toteutunut Tiedotustoiminta Kulut 3220 Verkkolehti 3221 Kokouspalkkiot 3223 Matkakulut 3224 Kokouskulut 3225 Toimistokulut 3226 Opettaliite Kulut Tiedotustoiminta Urheilutoiminta Kulut 3310 Palkkiot 3311 Opettajaurheilu Kulut Urheilutoiminta

-2460,00 -180,00 -108,26 -233,47 -1085,75 -4067,48 -4067,48

Budjetti

Budjetti

-2500 -300 -300 -300 -300 -2000 -5700 -5700

-2500 -300 -300 -300 -300 -1000 -3700 -4700

-500 -2500 -3000 -3000

-500 -2500 -3000 -3000

17


OAJ Keski-Suomi h t t p : / / w w w. o a j. f i / k e s k i s u o m i /

OAJ Keski-Suomen käsiohjelma  

Ohjelma syksyn kokoukseen

OAJ Keski-Suomen käsiohjelma  

Ohjelma syksyn kokoukseen

Advertisement