Page 1


Udgivelse

Foto

Layout & Annoncer

Maj 2014

Klaus Sletting, Bo Tureby,

FL SportMarketing

Jan Christensen, Milla Vahtila, Tekster Janne Jelstad

Reino Andersen, Michael Jensen

Tryk Zeuner

Oplag 2.500 stk.

SIDE 2

SIDE 3


INDHOLD 14 7

Velkommen til Gymnastik DM 2014

9

Program

10

Trampolin

12

Tumbling

14

TeamGym

16

Grand Prix Rytme

18

Rytmisk Sports Gymnastik

20

Sports Acro

22

Rope Skipping

25

DGF events

27

UPDATE - Sociale medier

7 16

10 1 20

AUGUST

22

SIDE 4

SIDE 5


Velkommen til Gymnastik DM 2014 Af Flemming Knudsen, Formand - Danmarks Gymnastik Forbund

I Danmarks Gymnastik Forbund synes vi det er vigtigt at fokusere på

Udvikling Fyn og Odense kommune spiller også en stor rolle i dette

fællesskabet. I alle gymnastikkens discipliner er samarbejde, koordina-

Gymnastik DM, som har sørget for at lægge idrætshallens gulve til – tak

tionen og et fælles fokus det afgørende. I år har vi samlet næsten alle

for det. Også tak til DGFs øvrige sponsorer, som på den lange bane

vores discipliner, som med hver deres forskellighed alligevel fremstår

bakker op om vores aktiviteter.

som en helhed. At skabe sammenhæng og balance mellem forskelligheder er netop et af de mål, som også er en del af Danmarks Gymnastik

Også en stor tak til alle udvalgene for at bakke op om den fælles DM

Forbunds overordnerede strategi.

tanke, og ærgerligt at Idrætsgymnastikken ikke kunne være her, men dette skal ikke afholde os fra at få en fantastisk gymnastikoplevelse, hvor

Mange frivillige kræfter er forenet på tværs af disciplinerne for at få

der vil blive kæmpet indædt om de eftertragtede DM medaljer.

dette DM til at gå op i en højere enhed – vi kunne ikke have afholdt dette uden OGF, Bolbro og TPI. Jeg vil på vegne af Danmarks Gymnastik

Jeg ønsker alle gymnaster held og lykke med at nå deres mål både nu

Forbund gerne sige en stor tak til disse.

og i fremtiden.

Og netop frivilligheden spiller en afgørende rolle i det at hoste events, nationalt og internationalt. Den helt store event kommer i 2015, hvor vi

Flemming Knudsen

er værter for VM i Trampolin og Tumbling som afholdes i Arena Fyn. Vi

Formand, Danmarks Gymnastik Forbund

er allerede i fuld gang med planlægningen, og vi håber at I vil bakke op om denne event. Vi laver kick off d. 26 november i Odense, præcis et år før VMs begyndelse.

SIDE 6

SIDE 7


%FTJHOPH4BMHBGHZNOBTUJLU“K %FTJHO PH 4BMH BG HZNOBTUJLU“K

Mulighed for farve og design efter eget ønske. Annette Rasmussen Smidstrup 70 4733 Tappernøje Tlf. 55 96 55 62 E-mail: margerit@mail.dk

www.margerit-design.dk

-ZDSBt.JDSPĂśCFSt)PMPHSBNt3IJOTUFO

Program Fredag d. 16. maj 2014 – INDLEDENDE RUNDER

7FTUFSĂŒHBEFt#SPCZ 5MG

Kl. 10.00 - 11.30

GrandPrix

Kl. 11.00 - 14.00

RopeSkipping

Kl. 13.00 - 20.00

TeamGym

www.brobysportsefterskole.dk Lørdag den 17. maj 2014 – INDLEDENDE RUNDER Kl. 09.00 - 12.30

Trampolin og Tumbling

Kl. 9.30 - 12.30

Sports Acro

Kl. 10.00 - 12.00

Rytmisk Sports Gymnastik

Lørdag den 17. maj 2014 – WINNERS FINAL Kl. 14.00 - 15.30

Første del af Winners Final (inkl. prÌmieoverrÌkkelse)

Kl. 16.00 - 17.30

Anden del af Winners Final (inkl. prĂŚmieoverrĂŚkkelse)

Der tages forbehold for eventuelle ĂŚndringer.

SIDE 8

SIDE 9


Trampolin – højde og balance Trampolin er en sport, der fascinerer og betager de fleste. Kombinationen af højde, frit svæv i op til 8 meters højde, teknik og power gør det til en disciplin, der appellerer til de dygtigste og modigste gymnaster. Trampolin er en olympisk disciplin, og der har været dansk deltagelse tre gange.

øvelser af nogenlunde samme sværhedsgrad, og dermed bedømmes springerne på, hvor korrekt og hvor højt, de springer. Som seniorspringer og til alle internationale mesterskaber vil to spring i den obligatoriske øvelse desuden tælle vanskelighed, og disse spring må derfor ikke gentages i anden øvelse. I den anden øvelse, fri øvelse, tæller vanskeligheden for alle ti spring. Vanskeligheden afhænger af, hvor mange saltoer og skruer,

To øvelser á 10 spring I trampolin konkurrerer man individuelt eller synkron. Den

der er i hvert spring, samt hvilken position, det udføres i. I den fri øvelse er det således både flot stil, stor højde og svære spring, der giver mange point.

indledende konkurrence består af to såkaldte øvelser, som hver består af 10 spring, som springes i træk.

Kvalificerer man sig til finalen, så springes endnu en fri øvelse, hvor man skal mestre de svære spring i stor højde og med flot stil.

I første øvelse, den obligatoriske øvelse, skal der opfyldes nogle faste krav. Inden man bliver seniorspringer sikres det, at alle udfører

#trampolin, #gymnastikdm2014,

#dgfelite, #gymnastik,

#dgf Trampolin

SIDE 10

SIDE 11


Tumbling – Tempo og power Det kan godt være, at Tumbling ikke har Kevin Magnussen, men tumbling er uden tvivl det tætteste, gymnastik kommer på Formel 1. Det er fart, power og energi. Der laves 8 spring på bare 7 sekunder! Tumbling er kraftfulde spring efter hinanden i et rasende tempo. Scenen for tumbling er en 25 meter lang fiberbane, hvor gymnasten springer 5-8 spring og til sidst lander sikkert på fødderne. Disciplinen stiller store krav til styrke, teknik, koordination og smidighed.

5 eller 8 spring Der konkurreres i to kategorier: 5 spring og 8 spring. 8-springskonkurrencer, der er forbeholdt eliterækken, dømmes efter internationale regler, hvorimod 5-springskonkurrencer er baseret på regler udformet af Trampolin-Tumbling Udvalget. I eliterækken og internationalt udføres to øvelser, et salto pass og et twisting pass, i den indledende konkurrence. Et salto pass skal minimum indeholde 3 saltorotationer, hvor det ene bruges som afsluttende moment til kontrolleret landing på måtten for enden af banen, og her må ingen momenter indeholde mere end 1/2 skrue (180 grader). I twisting pass skal der igen minimum være 3 saltorotationer, men to af disse skal indeholde minimum 1/1 skrue (360 grader), og det ene skal være det afsluttende moment! Her er der lagt op til fart og tempo og hæsblæsende saltospring både på banen og som afslutning! I finalen er det frit om de tre saltorotationer er med eller uden skrue, men der skal afsluttes med et saltomoment.

SIDE 12

#tumbling,

#gymnastikdm2014, #dgfelite,

#gymnastik,

#dgf

SIDE 13


TeamGym - det populære mix ● Det perfekte mix af rytmiske bevægelser og kraftfulde spring ● Holdsport for mænd, kvinder og mix ● Primært en europæisk disciplin Hvis du både er til rytme og spring, er TeamGym det perfekte valg. Det er samtidig den mest populære gymnastikform i DGF. I TeamGym træner du det rytmiske og det kraftfulde. Det betyder, at træningen er alsidig og både fokuserer på koordination, rytme og kraft. Teamwork og teknik spiller en stor rolle i konkurrencer. Alle konkurrencer foregår som hold af 6-12 gymnaster i enten herre-, dame- eller mixrækken. På mixholdene skal der være 50 pct. af hvert køn.

Tre-benet konkurrence TeamGym er en holdsport, hvor du kæmper i tre discipliner, der tilsammen giver den hele konkurrence: ● Rytmeserie - Rytmisk serie til fri musik. Serien udarbejdes af den enkelte træner, men bliver bygget op omkring forskellige opstillinger og sværhedsøvelser. Alle holdets tilmeldte gymnaster (undtaget reserver) skal deltage i den rytmiske serie. ● Spring på bane - Her sætter du en række spring sammen til én samlet spring og kombination. Der springes tre omgang med seks gymnaster i hver omgang. I den første omgang skal alle gymnaster udføre samme springkombination. ● Trampet - Der springes tre omgange med seks gymnaster i hver omgang. Der skal springes mindst en omgang med springbord og en uden.

#teamgym, #gymnastikdm2014,

#dgfelite, #dgf

Karakterer Du får en karakter for hver disciplin og de tre disciplinkarakterer tilsammen giver holdets endelige konkurrenceresultat. Den samlede disciplinkarakter består af tre underkarakterer: ● A-karakteren - Dette er sværhedskarakteren som bliver udregnet efter hvor

● B-karakteren - Dette er udførselskarakteren. Holdet starter på 10 point og der bliver fradraget ud fra stil, præcision, sikkerhed m.m. ● C-karakteren - Dette er kompositionskarakteren. I den rytmiske serie har holdet 4

I den første omgang skal alle gymnaster udføre samme spring og

svære øvelser holdet udfører. Der er ingen øvre grænse for denne

point og i hver af de to springdiscipliner 2 point. Der fradrages

kombination.

karakter

hvis holdet ikke opfylder de kompositionskrav der er til den enkelte disciplin

SIDE 14

SIDE 15


Grand Prix Rytme - drama og ynde Grand Prix Rytme er Danmarks største rytmiske disciplin, men er også kaldet den yndefulde og feminine gymnastikdisciplin. Grand Prix Rytme er én af tre discipliner, som alle hører under Rytmisk Gymnastik, de øvrige er Rytmisk Sports Gymnastik og Æstetisk Gymnastik. Grand Prix Rytme er en gymnastikdisciplin, som kombiner smidighed og styrke med de yndefulde bevægelser fra ballet og moderne dans. Der konkurreres som hold med to forskellige serier, én med redskab og

#grandprixrytme

#gymnastikdm2014, #gymnastik, #dgfelite,

#dgf

én uden redskab. Redskaberne varierer fra bold og vimpel til tov og tøndebånd (populært kaldet hulahopring). I år er redskabet netop tøndebånd, der med sin faste form er et af de redskaber, som virkelig kan sætte gang i enhver hal. Grand Prix Rytme er en dansk disciplin, som kun dyrkes i Danmark. Det internationale alternativ er den Æstetiske Gymnastik, som minder utrolig meget om.

Karakterer Der bliver givet tre karakterer, som tilsammen giver en samlet karakter. Der gives en karakter for teknikken, som er hvordan de tekniske sværheder som balancer og spring er udført. Her er udgangskarakteren 6 point. Der bliver givet en kunstnerisk karakter, som gives for hvordan koreografien er sammensat og udført – det er udtrykket og hvordan gymnasterne bevæger sig på gulvet som har betydning. Her er udgangskarakteren 4 point. Den sidste karakter gives for udførslen, og her er der fokus på samtidighed, strakte tæer og fødder. Her er udgangskarakteren 10 point. Disse tre karakterer lægges sammen og giver en samlet karakter som maks kan komme op på 20 point. Kampen om Danmarksmesterskabet har de seneste år været en tæt fight mellem Taastrup, Greve og Espergærde, og det har været de små marginaler, som har været afgørende. I år er kampen om guldet mellem Taastrup og Espergærde, og det bliver et brag af en kamp, hvor den mindste fejl kan gøre udslaget.

SIDE 16

SIDE 17


Rytmisk Sports Gymnastik – det yndefylde

#rytmisksportsgymnastik,

#gymnastikdm2014,

#dgfelite, #gymnastik,

SIDE 18

#dgf

Er du til dans, ballet og smukke, yndefulde opvisninger, så kan du godt læne dig tilbage i stolen og glæde dig til, at Rytmisk Sports Gymnastik byder op til dans, når konkurrencerne begynder. Rytmisk Sports Gymnastik er én af tre discipliner, som alle hører under Rytmisk Gymnastik, de øvrige er Grand Prix Rytme og Æstetisk Gymnastik.

Der kan trækkes mange referencer mellem Rytmisk Sports Gymnastik og dans og ballet. Rytmisk Sports Gymnastik hører til blandt de absolut smukkeste gymnastikdiscipliner, og femininitet og elegance er i højsædet. Det er en krævende disciplin, som kræver andet og mere end femininitet og elegance, da der også stilles store krav til smidighed og styrke. I disciplinen Rytmisk Sports Gymnastik gør udøverne brug af håndredskaber, eksempelvis tov, tøndebånd (også kendt som hulahopring), bold, køller og vimpel, og der lægges meget stor vægt på redskabsteknik. Der konkurreres både for individuelle og i grupper.

SIDE 19


Sports Acro - akrobatisk gymnastik Akrobater forbinder vi med cirkus og tivoli, men disciplinen Sports Acro, er det tætteste vi kommer på akrobater, når vi taler gymnastik. Sports Acro er en udfordrende gymnastikform, hvor gymnasterne viser deres evner både i luften og på gulvet. Der bygges pyramider, laves flotte spring og imponerende koreografi, mens musikken spiller i baggrunden.

• Gymnast på gymnast på gymnast... •

Koreografi, spring, balance, styrke og rytme

Sports Acro er en holdsport, hvor man i alle facetter arbejder tæt sammen med sine medgymnaster. Der kræves sublim kropskontrol, mod, styrke og udholdenhed for at lykkes i disciplinen. Der konkurreres både i par og som gruppe på tværs af alder. Alle øvelser skal indeholde et foreskrevet antal momenter indenfor kategorierne: Balance, tempospring og rytmiske bevægelser. Alle disse momenter skal sammensættes til en helhed og udføres til musik.

#sportsacro,

#gymnastikdm2014, #dgfelite, #gymnastik,

#dgf

SIDE 20

SIDE 21


Rope Skipping – sjippende gymnastik

6 forskellige discipliner: Speed: Her gælder det om, hvem der får flest hop på højre fod på 1:

2:

Speed (hurtighop) i enkelt tov for 4 personer. Hver person hopper

en angiven tid. Man hopper skiftevis på højre og venstre ben,

30 sek.

ligesom hvis man lavede høje knæløftning i meget højt tempo.

Speed i double dutch (2 lange tove) for 4 personer. Hver person

Freestyle: Hvert hold sammensætter nogle serier til selvvalgt

hopper 45 sek.

musik. Man har max 75 sek. til at gøre sit bedste for at imponere dommerne.

Klar, parat, hop alt hvad du kan på et hav af forskellige måder! De fleste forbinder sjipning med skolegården og børns leg, men på det niveau, hvor udøverne, der stiller op til DM i Rope Skipping, befinder sig, er det stadig leg, men det er knap så ligetil, som det var i skolegården.

3:

Rope Skipping er sjippende gymnastik i et hidsigt tempo og med

5:

Freestyle serie for 2 personer i enkelt tov hvor tricks, musik og koreografi skal kombineres. Dette må udføres synkront for at give

Der bedømmes i sværhed og kreativitet, hvor sværhed er niveau-

point.

erne af de forskellige tricks der udføres og kreativiteten er hvordan musikken, stilen, udstrålingen og koreografien passer sammen.

4:

Freestyle serie for 4 personer i enkelt tov. Dette må ligeså udføres

Derforuden skal man igennem nogle påkrævede elementer for at

synkront og fejler en tæller de øvriges udførsel ikke før alle igen

kunne opnå højst mulig point.

er i gang. Der gives point for hver disciplin og disse lægges sammen efter et

hop og spring, som du ikke troede, var muligt. Det er tempofyldt

Freestyle serie i double dutch for 3 personer. 2 personer svinger

rankingsystem. Man skal altså være god i alle discipliner for at

mens 1 laver tricks inde i de to tove.

kunne vinde samlet set. Yderligere bliver man ranket både efter

sjipning, som får pulsen helt op, og der stilles enorme krav til både koordination og kondition. Derudover kræver det, at gymnasterne

SIDE 22

sværhed og kreativitet i sin freestyle så det nytter ikke noget hvis 6:

Freestyle serie i double dutch for 4 personer. 2 personer er

er udholdende, ligesom de skal kunne holde koncentrationen og

svingere og 2 laver tricks sammen inde i tovene.

fokus, for når først tovet kører, så er der ikke råd til fejl.

Der skiftes mellem at være hopper og svinger.

man kun er god til det ene. Der gives medaljer i hver disciplin og en over all.

SIDE 23


DGF Events 2014 14. juni:

DGF i Tivoli

21. juni:

DGF i Knuthenborg

12. -18 juli:

EUROGYM – Helsingborg

12-14 sep

NECH, Idrætsgymnastik – Greve

28. sep-3 okt.:

Golden Age – Frankrig

26. nov.:

Count Down VM2015 Trampolin og Tumbling – Odense

2015 7. juni:

DGF i ZOO - Odense

Juni:

DGF i Tivoli

12.-18. juli:

Gymnaestrada - Finland

21. nov-6. dec:

VM og WAG Trampolin og Tumbling - Odense

Læs mere om alle DGFs events på www.dgf.dk

STADIG OFFICIEL SPONSOR FOR DANMARKS GYMNASTIK FORBUND 2014-2017 •

Forhandler af det officiel rytmegulve under Danmarks Gymnastik Forbunds konkurrencer i TeamGym

Flying som er Eurogyms special udviklede TeamGym Pegasus

MD Super Elite Trampolin, den mest vindende indenfor TeamGym

Nedspringsmåtter i højkvalitet

VI LEVERER OGSÅ: Børneredskaber • Mandlig og kvindelig Idrætsgymnastik • GYMNOVA forhandler • Springgravsprojekter Motorikhaller • Tumbling • Cheerleading • Akrobatik • Rytmisk Gymnastik

Facebook: euro gymnastic equipment • www.eurogym.dk SIDE 24

SIDE 25


Bliv opdateret på Gymnastik DM 2014 Danmarks Gymnastik Forbund giver dig mulighed for at holde dig opdateret omkring Gymnastik DM 2014 på mange forskellige platforme. Der vil blive live-streamet fra finalerne, komme løbende opdateringer og nyheder om gymnasterne og resultaterne. Følg os på de sociale medier og bliv en del af Gymnastik DM 2014:

Live-streaming

Instragram

Winners final vil blive live streamet af DR – find linket på

Der vil løbende blive lagt billeder og video op på vores profil

vores hjemmeside dgf.dk

danmarksgymnastikforbund, på instagram. Så følg os og læg selv dine egne billeder og videoer op, så vi sammen kan skabe ET stort album fra Gymnastik DM 2014. Brug følgende

HC Andersen Marathon

hashtags: #gymnastikdm2014

Facebook

#gymnastik #dgfelite #dgf

Hold dig opdateret om resultater, nyheder og billeder på

HCA Festivals

vores forskellige facebooksider:

Brug også gerne de enkelte discipliners hashtags:

Danmarks Gymnastik Forbund, TeamGym DK,

#teamgym, #grandprixrytme, #trampolin, #tumbling,

Rytmisk Gymnastik, Trampoline & Tumbling

#sportsacro, #ropeskipping, #rytmisksportsgymnastik

Denmark Open Badminton

JBK Horse Shows

Dgf.dk På vores hjemmeside kan du finde alle resultaterne fra de indledende runder

Eventyrlige fynske oplevelser

og Winners final, samt nyheder, billeder og relevante links.

www.visitfyn.dk SIDE 26

SIDE 27


GYMNASTIKTØJ FITNESS, DANS, CHEER, LØB, SVØMNING, SPORT OG FRITID. REDSKABER OG UDSTYR. DGF SPONSOR D

Holstebro RejseCenter er stolte af, at vi er valgt som Danmarks Gymnastik Forbunds nye rejsepartner. Holstebro RejseCenter har eksisteret siden 1991 og har disse afdelinger: • • • •

Grupperejser Sportsrejser Ferierejser Erhvervsrejser

Kontakt vores gruppeafdeling på tlf. 96 10 10 52 for et uforpligtende tilbud næste gang din forening skal ud at rejse. Holstebro Rejsecenter har i mange år haft sportsrejser som ét af vore specialer, og vi samarbejder blandt andet med følgende:

DANSK SPORT CONSULT - ALLÉEN 38 - 2770 KASTRUP TLF: 5071 2632 - SALG@DSCONSULT.DK - WWW.DSCONSULT.DK

SIDE 28

Holstebro RejseCenter * Gartnerivej 11 * 7500 Holstebro * Tlf. 96 10 10 52 * holstebrorejsecenter.dk

SIDE 29


VEJSTRUP E F T E R S KO L E

Gartneriet Ib Nygaard Over Hollufvej 35 DK-5220 Odense SØ Telefon +45 65 93 40 00 gartneri@ib-nygaard.dk www.ib-nygaard.dk

-VDFSOFNBSLFOt0EFOTF4t5MGtXXXUDBOMBFHEL

ER

PLEVELS O F A V A ET H

vejstrup.dk SIDE 30

SIDE 31


Gymnastik DM 2014  

DGF samler syv gymnastikdiscipliner til et samlet Gymnastik DM 2014 i Odense. Læs det officielle program her.

Advertisement