Page 1

äldre

EN TIDNING OM ÄLDREOMSORGEN I MALMÖ STAD

omsorg MARGARETHA ZEDERFELDT:

Underbart att hemtjänsten finns 4–5 s id a n

s id a n

Vikten av

bra mat

6

4

s ida n

Trygghetslarm

gör livet tryggare

sid a n

8

Arne fixar smått & gott


e

In

ledar

Åldras i trygghet Många funderar över hur man vill bo som äldre. Ska jag bo kvar i min nuvarande bostad som jag trivs med, men som har brister när det gäller tillgänglighet eller ska jag flytta till något bättre? De flesta vill bo kvar hemma så länge det bara går. Därför är det viktigt att i god tid planera för sitt boende på äldre dagar. En bra och tillgänglig lägenhet med tillgång till hemtjänst, hemsjukvård och all ny teknik gör det möjligt att bo kvar i hemmet längre. FOTO: KATE VISONJ

A

ntalet äldre med hemtjänst i den egna bostaden ökar stadigt, enligt Socialstyrelsens mätningar, medan antalet äldre i särskilt boende minskar. Utvecklingen i Malmö skiljer sig inte från resten av landet. Som äldre vill man kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag. Lika viktigt är det att kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende. I den här tidningen får du tips om hur vardagen kan underlättas och vilken hjälp du kan få från oss i kommunen. Om du är 75 år eller äldre kan du få hjälp med praktiska saker i ditt hem, till att exempel byta glödlampor eller ta ner gardiner. Då kan Malmö stads kostnadsfria ”Fixartjänst” vara något för dig. Känner du dig otrygg i hemmet kan ett trygghetslarm vara lösningen som gör att du vid behov kan kalla på hjälp. Då vänder du dig till kommu-

nens biståndshandläggare i det område där du bor. När du eller din anhörig behöver en paus kan Malmö stads trygghetshotell vara ett alternativ. Där erbjuds möjlighet till avkoppling, god mat och trevligt och personligt bemötande av omtänksam personal.

Sedan 2009 är det en skyldighet för landets kommuner att ge stöd till anhöriga enligt socialtjänstlagen. Malmö stad erbjuder många olika stödformer. Med anhörig menas den som ger stöd eller vård. Anhörig behöver alltså inte vara en familjemedlem eller släkting. Det kan lika gärna vara en granne eller en god vän. Det berättar Agneta Stråhed, anhörigsamordnare i Kirseberg. – Det viktigaste för en anhörig är att ha kontakt med någon i kommunen, till exempel en anhörigsamordnare. Vi finns till för de anhöriga och till oss kan man ringa om allt. Vi lyssnar in, möter • Agneta Stråhed, behov och förmedlar anhörigsamordkontakter till våra nare i Kirseberg. olika stödformer. – Vi erbjuder samtalsstöd och information, både i grupp och enskilt. Man kan också få avlösning och växelvård för anhörig som behöver egen tid. Det kan handla om att dela vardagens händelser med någon i samma situation, eller djupare samtal där även svåra livsfrågor kan tas upp. En annan stödform är den webbaserade plattformen ”Gapet”, en trygg nationell mötesplats där anhöriga dygnet runt kan prata, dela erfarenheter och kommunicera med andra i liknande situation. – Det är som ett Facebook för anhöriga. Användaren kan vara helt anonym eller använda sig av ett alias, säger Agneta Stråhed.

Utifrån de behov du har kan du vända dig till biståndshandläggaren och ansöka om hjälp i större eller mindre omfattning. Det kan exempelvis vara hjälp med viss städning, tvätt och måltidsservice. Det kan också vara hjälp med att stiga upp på morgonen, att klä på sig och duscha.

›› Mer information: www.gapet.se Du som är anhörig kan också få hjälp med information, samtalsstöd och avlösning för att underlätta din vardag. I Malmö finns även ett flertal mötesplatser där du kan delta i olika aktiviteter eller bara umgås, dricka en kopp kaffe och få en pratstund.

➜ Anhörigsamordnare ➜ Vill du ta del av kommunens anhörigstödformer ringer du till Malmö stads växel på telefon: 040-34 10 00 som kan koppla dig till anhörigsamordnaren i den stadsdel du bor i.

Eva Lundberg, avdelningschef, Vård och omsorg Malmö stad

www.activemediapartner.com PRODUCERAD AV: Active MediaPartner Nordic AB REDAKTION: Per-Åke Hultberg, Johanna Engholm & Samuel Hultberg FORMGIVNING: Camilla Lindmark REPRO: Bildrepro Sthlm AB

2

Så här får du som anhörig stöd och hjälp

TRYCK: MittMediaPrint FÖR BILAGOR KONTAKTA: Active MediaPartner Nordic AB, Per Hånberg, tel. 0708-18 34 50 per.hanberg@activemediapartner.com

VID FRÅGOR OM INNEHÅLLET KONTAKTA: Lisa Janzon, kommunikatör Malmö stad lisa.janzon@malmo.se tel: 040-34 77 55


www.kosmo.se

Äldreomsorg med hjärtat på rätt ställe. I Skåne. Kosmo är ett privat företag inom äldreomsorgen. Vi är en av pionjärerna på det området i Sverige – och skåningar i själ och hjärta! När vi startade Kosmo 1992 var vår vision att låta människors behov styra verksamheten. Detta är numera en allmän ledstjärna. Vår organisationen är extremt decentraliserad för att ge handlingskraft, och ägarna själva deltar aktivt i ledningsarbetet. Vi har dokumenterad specialkompetens inom demensvård (BPSD). Verksamheterna sker både i egen regi och på uppdrag av kommuner. I dag driver Kosmo äldreboenden även i Stockholm, Uppsala, Västerås, Linköping m fl. Men Skåne är alltjämt centrum i vårt universum.

KOSMO BOKEBO – HÖÖR Boende för psykiskt funktionshindrade och demenssjuka, även korttidsboende och möjlighet till växelvård. Kontakt: Emma Almström, verksamhetschef, 0725-38 91 00.

KOSMO SOLLIDEN – BURLÖV Demensboende både i form av korttidsboende och permanent boende och vård i livets slutskede. Våra fem avdelningar täcker alla stadier av sjukdomen. Kontakt: Ulrika Bengtsson, verksamhetschef, 0727-32 95 55.

KOSMO VILBO – KÖPINGEBRO Psykiatriboende strax utanför Ystad med verksamheter som rehabiliterande trädgård och skapande verkstad. Kontakt: Liselott Ögren, verksamhetschef, 0703-14 51 30.

KOSMO TYCHO BRAHE – LIMHAMN Havsnära trygghetsboende i lägenheter med hög standard och handikappanpassade. Tillgång till hiss, reception med husvärd och sjuksköterska. Egen restaurang. Kontakt: Sonja Gustavsson, trivselvärd, 0702-07 59 45

Välkommen till Malmö stads trygghetshotell Behöver du eller din anhörig en paus? Här får du möjlighet till avkoppling,god mat,trevligt och personligt bemötande av omtänksam personal. Hos oss kan du boka rum mellan 1–14 dagar från och med det år du fyller 70. Du måste vara folkbokförd och ha en fast bostadsadress i Malmö stad. Du kan boka dygnet runt. Priset är 164 kronor/dygn för helpension. Bokning telefon 040-34 91 71 Adressen är Rudbecksgatan 1, Limhamn.

t elle t o h illa t stora l t De d de t! me järta h

Läs mer om trygghetshotellet på hemsidan www.malmo.se/trygghetshotellet

3


t

ns

H

emtjä

Klockan är halv åtta, måndag morgon. Margaretha Zederfeldt har nyss stigit upp och väntar på sin dagliga hemtjänsthjälp. Det plingar på dörren och utanför står Carina Månsson från Fågelbacken och säger god morgon. TEXT: ANDREA KOLLMANN FOTON: KATE VISONJ

Hemtjänst som

D

e är vana vid varandra, Margaretha och Carina, och har i ett par års tid nött in de dagliga rutinerna och behöver inte i detalj förklara för varandra vad som ska göras. Margaretha börjar med att gå till badrummet med hjälp av rollatorn medan Carina plockar fram frukost, gröt och knäckebrödsmacka som hon lägger på frukostbrickan. Medan Margaretha äter småpratar de, Carina plockar undan vid diskbänken och tar fram ögondroppar som hon ger efter frukosten. – Jag skulle inte klara mig själv hemma utan hemtjänst. Det är centralt för mig, att ha bra hjälp hemma. I början, när jag var väldigt sjuk fick jag hemtjänst tre gånger om dagen. Jag hade många mediciner och blev lite stressad av det, men de hjälpte mig att hålla reda på dem. När jag behöver förändra något i hemtjänststödet kan vi justera allteftersom. Efter ett aktivt yrkesliv som barnmorska och företagssköterska drabbades Margaretha för två år sedan av allvarliga hjärtproblem. Efter det förändrades livet avsevärt och hon är inte i samma form som tidigare. Hon och hennes biståndshandläggare på hemtjänsten kartlade omgående vilken hjälp Margaretha behövde i hemmet.

• Margaretha Zederfeldt har haft hemtjänst i två år och kan tack vare omfattande hjälp bo kvar i sitt hem.

Hon får idag hjälp med att duscha, renbäddning, viss städning varje vecka, tvätt och alla måltider. Carina eller hennes kollegor gör frukosten på plats, middag kan Margaretha antingen beställa från Dammfrigårdens veckolista som ligger på bordet eller så gör hemtjänstpersonalen i ordning något på kvällen. Ibland orkar Margaretha själv laga något enkelt till lunch och ibland tvättar hon även lättare tvätt på egen hand i tvättstugan, men inte alltid. – Nu har jag dessutom fått en extra guldkant på tillvaron i form av en

” Jag skulle inte

klara mig själv hemma utan hemtjänst. Det är centralt för mig, att ha bra hjälp hemma. ” Margaretha Zederfeldt

➜ Att ansöka om hemtjänst ➜ Utifrån de behov du har kan du ansöka om hjälp i större eller mindre utsträckning. ➜ Vänd dig till biståndshandläggaren i den stadsdel du bor. Efter ett hembesök utreds vilka möjligheter du har att få hjälp utifrån dina behov. ➜ Beslut fattas med stöd av socialtjänstlagen och går att överklaga. ➜ Hemtjänsten arbetar dygnet runt hela året och alla helgdagar. ➜ Avgiften räknas i procent av din nettoinkomst.

Trygghetslarm gör livet tryggare Känner du dig otrygg i ditt hem? Då kan ett trygghetslarm vara lösningen som gör att du vid behov kan kalla på hjälp. Och du är långt ifrån ensam, just nu är det cirka 6 900 äldre Malmöbor som efter beslut av biståndshandläggare fått den möjligheten.

4

En enkel knapptryckning på den bärbara larmklockan gör att användaren får kontakt med Malmö stads Larmcentral, dygnet runt. – Vi tar emot cirka 1 600 larm per dygn. Visar det sig att den som larmat behöver hjälp i en situation som den enskilde inte klarar av förmedlas det vidare till berörd

tral. Kostnaden är precis som all hemtjänst baserad på inkomst.

hemtjänstgrupp. Den som fått trygghetslarm beviljat har alltså tillgång till hemtjänst vid akuta problem, berättar Åke Härstedt, chef för Malmö stads Larmcen-

Målet med verksamheten som Malmö stad bedrivit sedan 1980-talet är givetvis att öka tryggheten för de äldre i Malmös alla stadsdelar, årets alla dagar dygnet runt. Bara att få tala med de specialutbildade larmopera-

törerna kan ofta vara tillräckligt. – Den som larmar kanske känner sig allmänt orolig, men kan också ha ramlat och kan inte ta sig upp på egen hand. Andra har haft trygghetslarm i flera år men aldrig behövt använda det. För många räcker det med att få den bärbara larmklockan och att man där-

med känner sig tryggare i sitt hem, påpekar Åke Härstedt. Trygghetslarmen ersätter däremot inte larmnumret 112. Utöver trygghetslarm ingår även personlarm, nödsändare för personer med demenssjukdom samt kamerabevakning av byggnader i larmcentralens uppgifter. ✿


Som du vill, som du vill ...

m går hem ledsagare, tio timmar per månad. Min biståndshandläggare och jag diskuterade vad som passade mig och jag gillar ju att vara ute. Tidigare gick jag mycket stavgång i parkerna och bosatte mig här för att vara nära allt i staden och för att ha nära till parkerna. Nu kan jag komma ut några gånger i månaden med ledsagaren som kör runt mig i rullstolen. Margaretha har ett stort kontaktnät. Hennes make avled för några år sedan, men två av de tre sönerna bor i staden och dem träffar hon ofta, vänner träffar hon i kyrkan eller när hon en gång i veckan spelar canasta. Häromdagen var hon

med vänner på Malmö opera och såg föreställningen Evita. Carina har en lista i handen, tittar i kylskåpet och frågar Margaretha vad hon ska handla idag: ett hekto skinka, kaffe, några champinjoner. Hon får pengar och går sedan iväg på sin morgontur där hon går runt till flera brukare innan hon återvänder med matvarorna. På vägen tar hon med sig återvinningsflaskor och sopor. – Carina har nyckel och vi har gjort upp i förväg vilka tider hon ska komma. Ibland är det förstås någon annan, men jag har inga problem med att ha människor i hemmet. Det är underbart att detta finns, säger Margaretha Zederfeldt. ✿

➜ Tips & råd när hemtjänsten ringer på: Att vara trygg i sitt hem är viktigt. När hemtjänsten ringer på ska man vara säker på vem man släpper in. Det är därför viktigt att känna till hemtjänstens regler och rutiner. Varje brukare har en kontaktperson som jobbar i hemtjänstgruppen, och det är huvudsakligen kontaktpersonen som går hem till dem, när så är möjligt. Det är den enskildes behov som styr och alla insatser är beviljade av en biståndshandläggare. Behöver några insatser förändras avtalar man om det tillsammans. Vård och omsorg samarbetar med polisen för att

motverka brott mot äldre och ger dessa tips och råd: ● Hemtjänsten avtalar alltid tid när de ska komma. Ringer det på vid andra tider är det bra att vara försiktig. ● Varken hemtjänstpersonal eller rehabiliteringspersonal kommer oanmäld hem för att mäta badkar eller kontrollera larm. ● Ta grannarna till hjälp för att hålla koll på vem som rör sig i fastigheten. ● Begär legitimation om du känner dig osäker. ● Är man tveksam vem som står utanför dörren så ska man ringa och kontrollera.

Välk Välkommen till Attendo i Malmö! Attendo driver sex äldreboenden i Malmö. Om du har ett biståndsbeslut från kommunen kan du själv välja ett äldreboende som passar dig. Attendo Västra Varvsgatan Mitt i moderna Västra hamnen ligger detta ljusa och eleganta boende. Här har du nära till både stad och hav samtidigt som du bor i en levande och trevlig stadsdel. Attendo Fridhemmet I Västra innerstaden ligger Fridhemmet. Här finns en härlig trädgård med bersåer och äppelträd som vi tillbringar mycket tid i. På Fridhemmet finns ett kök där all maten lagas på plats av vår skicklige kock, vi njuter alla av att känna doften av nygräddade kanelbullar eller hemlagade köttbullar i huset. Attendo Bunkeflogården Detta boende är för personer med demenssjukdom. Det är vackert beläget strax bredvid Öresundsbrons fäste mitt i Bunkeflostrand med närhet till havet och parkområden liksom affärscentrum och bibliotek. Attendo Bellevuegården Attendo Bellevuegården är beläget i den vackra stadsdelen Hyllie, omgiven av parker och grönområden med närhet till kulturliv och affärscenter. Attendo Oxie Vårdhem I lantlig miljö, men ändå nära Malmö, ligger Attendo Oxie vårdhem. Här ligger alla lägenheter i markplan och har egen uteplats mot en lummig trädgård. Runt boendet finns det gott om promenadvägar i vackra omgivningar. Attendo Oxie Korttidsboende Detta korttidsboende är alldeles nyrenoverat med vackra brädgolv, ljusa väggar och med rymliga enkelrum till alla. Korttidsboendet är till för dig som är i behov av omvårdnad och träning under en kortare period till exempel efter sjukhusvistelse, i väntan på annat boende eller växelvård. Om det låter intressant är du varmt välkommen att komma på besök så kan vi gå på rundtur och berätta mer om hur vi arbetar.

➜ Trygghetslarm ➜ Består av larmklocka och basenhet. Larmklockan bärs på handleden eller runt halsen. Basenheten kopplas till telefonjacket. ➜ Är du i behov av trygghetslarm? Då vänder du dig till

Har du några frågor ring gärna oss på 020-44 55 60.

biståndshandläggaren i din stadsdel. Efter hembesök och utredning fattas beslut om bistånd. ➜Tillbehör: medicindoseraren Careousel, brandvarnare, dörrlarm och GSM-box.

5


t

ig

M

atnytt

Hjälp med måltider hemma Idag står knaperstekt bacon på menyn. Det har Yvonne Sjöblad önskat. Hon bor i en ljus liten lägenhet i Rosengård och har hemtjänst flera gånger om dagen. När Sara Alfredsson från hemtjänsten ringer på väntar hon på veckans gemensamma matlagning med henne. TEXT: ANDREA KOLLMANN FOTON: KATE VISONJ

S

ara föreslår potatisbullar eftersom hon tänker att det kunde passa till dagens bacon och lingonsylt. Hon börjar steka baconet medan hon och Yvonne pratar om vilken god sås man får från porterstek. – Vill du ha grönsaker, Yvonne? frågar Sara, öppnar samtidigt frysskåpets dörr och plockar ut en påse grönsaksmix som hon häller i en kastrull. Matdofterna sprider sig i köket. Bacon och potatisbullar läggs upp på en fin gammal porslinstallrik i väntan på att grönsakerna ska koka klart. Yvonne ska strax iväg på bingo hos de synskadades förening och värmer maten själv när hon kommer tillbaka. En gång i veckan gör Yvonne en lista över vad som ska inhandlas och då och då följer hon också med till affären i sin rullstol. – Jag äter det mesta. Förr lagade jag mycket mat, och bakade också. Vissa saker kan jag fortfarande göra själv, som att skala potatis och steka ägg. Frukost och kvällsmat gör jag också, oftast smörgås och yoghurt, säger Yvonne. Riddargårdens hemtjänst har belönats två gånger med Malmö stads utmärkelse Guldgåsen. Syftet är att

som är sektionschef på Riddargårdens hemtjänst.

” Många är väl-

digt ensamma och uppskattar samvaron med mat oerhört. ” Ann-Kristin Isgren, sektionschef på Riddargårdens hemtjänst.

lyfta fram goda exempel och öka intresset för mat och måltider inom hemtjänsten. – Det här med matfokus har blivit som vårt varumärke. Mat är viktigt, och äldre vill äta precis som alla andra människor. Förr la vi störst fokus på städning medan vi idag ser till det viktigaste: människan vi möter. Och för människan spelar maten en stor roll i livet, säger Ann-Kristin Isgren

›› Recept och mer information om Den viktiga maten: www.denviktigamaten.se

Riddargården satsar på social samvaro i samband med mat. För de brukare som har måltidsservice som bistånd lagar personalen mat med de boende en gång i veckan. Någon vill ha nystekt sill, en annan föredrar hämtmat från thairestaurangen. Det viktiga är att brukaren själv väljer vad hon eller han är sugen på. – Personalen kan också pusha på och hjälpa brukaren i matfrågor. Om de till exempel ser att någon magrat för mycket kan de föreslå mat med mer fett i. Över huvud taget är det viktigt att veta att äldre behöver mer fet mat än yngre och ska inte äta lightprodukter, säger Ann-Kristin Isgren. Var fjortonde dag gör alla, med eller utan måltidsservice något tillsammans – och kombinerar det med mat i någon form, vilket kan innebära allt från kaffe med kaka till grillad korv med bröd. På jul, påsk och midsommar bjuds hemlagad traditionsenlig mat. Om någon vill, men inte kan komma, bär hemtjänsten hem maten till dem. – Många är väldigt ensamma och uppskattar samvaron med mat oerhört, säger Ann-Kristin Isgren. ✿

➜ Äldre måste tänka på vad de äter ➜ Med rätt mat kan du hålla dig frisk längre. Många äldre har dålig aptit, äter för lite och riskerar undernäring. Det ökar risken för komplikationer i samband med sjukdom och gör det svårare att återhämta sig. ➜ Viktnedgång medför förlust av muskler och ökar till exempel risken för att falla. Det är därför viktigt att man får i sig tillräckligt med energi och näring när man är äldre. ➜ Malmö stad och Skånes universitetssjukhus ger i samverkansprojektet Den viktiga maten omfattande råd om kost och näringslära till äldre. På deras hemsida finns gott om material för att ge stöd och råd, näringsrika recept och tips på bra kokböcker. ➜ Kostråden till äldre med minskad aptit är att inte vara rädd för fet mat, att äta oftare än tre gånger per dag, hellre dricka energirika drycker än vanligt vatten och absolut inte snåla på efterrätten.

• Det är Yvonne (till höger) som bestämmer vad som ska lagas. Idag blir det potatisbullar med bacon, rårörda lingon och grönsaker.

6


ANNONSSIDA

Förenade Care sätter guldkant på tillvaron

– Här fortsätter livet Segevångsgården och Victoria är två av Malmös vård- och omsorgsboenden för personer med stora omvårdnadsbehov samt demenssjukdom. Här kan såväl boende som närstående räkna med att bemötas med omtanke, vänlighet och service, vilket är kärnan i Förenade Cares äldreomsorg. Verksamheterna drivs på uppdrag av Malmö kommun, vilket gör att de har full insyn på boendena.

För tre år sedan startade Victoria sin verksamhet i Limhamn och är ett av Malmös modernaste vård- och omsorgsboenden. Här har de boende rymliga och trivsamma lägenheter och trevliga gemensamma utrymmen till sitt förfogande. Tillhörande trädgård ger möjligheter till kryddoch tomatodling. På bottenplan finns Förenade Cares vårdcentral med stort fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser. Oavsett vem man är och var man bor är man välkommen hit. I likhet med Förenade Cares motto utgår Victorias verksamhet från ett stort personfokus där de boende är i centrum. Verksamhetschef Jörgen Göransson berättar mer: – För att skapa meningsfullhet, välbefinnande och trivsel är utgångspunkten alltid boendens behov, oavsett om det gäller intressen, kost eller aktiviteter. Genom att ställa frågan ”hur vill du ha det här” försöker vi skräddarsy en vardag som helt enkelt utgår från de boendes önskemål och förmåga och som sätter guldkant på tillvaron. Förenade Care värderar god kom-

petens och gott bemötande mycket högt. Victoria och Segevångsgården är givetvis inga undantag, tvärtom. Båda verksamheterna har välutbildad personal med utmärkta kunskaper för att bemöta demenssjuka på rätt sätt. Att varje boende får en kontaktperson är en självklarhet. Lika självklart är nära relationer och kontakter med närstående.

Förenade Care – ett familjeföretag • Förenade Care har sedan starten 1998 en mycket stabil ledning. I grunden är den fortfarande densamma och har bara utökats i takt med tillväxten. Förenade Care ingår i Forenade Service koncernen, efter mer än 50 år som företag fortfarande är familjeägt. Trots att Förenade Care vuxit till ett stort vårdbolagen är familjekänslan mycket märkbar. Ett ärligt och djupgående intresse från ledningen finns, för att dem vi möter ska uppleva vårt motto, omtanke – vänlighet – service.

• – För att skapa meningsfullhet, välbefinnande och trivsel är utgångspunkten alltid boendens behov, säger Kerstin Drivstedt, verksamhetschef på Segevångsgården, som är ett av Malmös modernaste vårdboenden. Foton: Kate Visonj

– Kontaktpersonen har bland annat ansvar för den boendes personliga vård, städning av rummet och inköp. Det är också kontaktpersonen som informerar såväl den boende som de närstående om det som just nu är aktuellt på vårdboendet. De närstående har givetvis möjlighet att bidra med råd angående kost, boendet och omsorgen. Det berättar Kerstin Drivstedt,

verksamhetschef på Segevångsgården. Även Segevångsgården är ett av Malmös modernaste vårdboenden. Här firades ett bejublat 20-årsjubileum i januari. Trots att verksamheten alltså har pågått under många år är man ändå ett av stadens modernare vårdboenden efter en om- och tillbyggnad för några år sedan. Även utemiljön är svårslagen. – Vi har lummig skog och stor trädgård in på knuten. Runt hela byggnaden går en asfalterad promenadväg där det är lätt att ta sig fram i rullstol eller med rollator. Här promenerar vi mycket, spenderar tid i trädgården och grillar till och med under vintertid, säger Kerstin Drivstedt. På såväl Victoria som Segevångsgården finns individuella och gemensamma tidsbestämda aktiviteter varje dag. Promenader, inköp, sällskapsspel, trädgårdscirkel, kör och musik, församlingsträffar, högläsning, dans och bingospel. Dessutom utflykter av olika slag, bad och tillställningar, framförallt under sommartid. Det råder alltså ingen tvekan om att vardagen på Förenade Cares vårdoch omsorgsboenden präglas av aktiviteter, samvaro och gemenskap. Samtidigt respekteras självklart de boendes behov av lugn och ro.

• På fredagar på Victoria, håller aktivitetsansvariga Marianne Nörre Mölle Larsson i högläsningen, kaffe och kaka till är ett måste.

– Aktiviteter är jätteviktiga för att hålla igång och stärka samhörigheten och gemenskapen med de boende. Tack vare de gemensamma aktiviteterna och kreativa sysslor • Jörgen fortsätter det sociGöransson, ala i livet. Vardagen verksamhetsfylls med glädjechef på Vicämnen, möjlighetoria. ter att leva livet, ett aktivt liv och en rolig vardag, säger Victorias verksamhetschef Jörgen Göransson, som också lyfter kostens betydelse för att de boende ska trivas och må bra. Den är, berättar han, sammansatt

efter näringsriktiga principer och i enlighet med de boendes egna önskemål. Vid måltiderna eftersträ-

För mer information besök: www.forenadecare.com eller ring: 040 – 601 81 00

vas en trevlig social gemenskap där personalen sitter med och umgås och ger det stöd som behövs. Det är också många boende som uppskattar att delta vid bordsdukning och matlagning. Förenade Care har eget produktionskök i Malmö och levererar varm mat varje dag till alla vårdboenden som drivs i företagets regi. Förenade Care har genom åren återinvesterat 100 procent i kvalitetsförbättringar. Under 2013 kommer personalstyrkan att utökas. För att säkerställa kvaliteten har vd Christer Henriksson låtit utarbeta ett kvalitetsledningssystem som uppfyller Socialstyrelsens och Socialtjänstlagens krav. Verksamhetssystemet är utformat enligt ISO och Förenade Cares alla verksamheter är därmed trippelcertifierade i kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Förenade Care revideras varje år av ett externt företag.


p

äl

He

mhj

Fixartjänst – Arne hjälper seniorer i hemmet Är du 75 år eller äldre och behöver hjälp med praktiska saker i ditt hem? Kanske byta glödlampor eller ta ner gardiner, sysslor som inte kräver fackkunskap? Då är Fixartjänst något för dig. Den är kostnadsfri och gör ditt hem både tryggare och säkrare.

➜ Vem kan få fixartjänst?

TEXT: SAMUEL HULTBERG FOTO: TOMMY M RUPPEL

N

är allt fler äldre bor kvar hemma, kanske utan hemtjänst, är det viktigt att de får hjälp med olika typer av praktiska göromål. Malmö stads kostnadsfria ”Fixartjänst” kan vara lösningen. Som 75-plussare kan du exempelvis få hjälp med att hänga upp gardiner, sätta upp lampor, montera brandvarnare, ta ned saker från högt placerade hyllor, eller lyfta tunga saker till vind och förråd. En som vet mer om det här är Arne Nordberg, fixare i stadsdelen Husie sedan 2004. – Ofta kan det handla om enkla saker men sysslor som äldre ker, i hemmet kan ha svårt att klara av på egen hand. berättar Han att fixartjänst till stor del handlar om

att göra hem säkrare, förhindra fall och förebygga olyckor. Riskerna ökar onekligen med stigande ålder. Fixartjänst kan fästa lösa sladdar och hallsäkra mattor – åtgärder så man inte snubblar och gör sig illa. – Vi undanröjer säkerhetsproblem, sådant som gör att en äldre person riskerar att falla och skada sig. I slutändan kan det vara skillnaden om man kan bo kvar hemma, påpekar Arne Nordberg. I snitt har han sex ärenden per dag, cirka 1 400 på ett år. Det råder alltså ingen tvekan om att hans insats gör skillnad. det sociala, – En viktig och stor del är d ensamma så många jag besöker är e en jag tar gärna tid till a att bara sitta umgås. ned, prata och umgå ås.. Det känns fantastiskt roligt at attt k kunna göra den här nyttan, av avslutar Arne vsllu Nordberg. ✿

➜ Du som är 75 år eller äldre och bor i Malmö stad. Den omfattar även dig som är 67 år och är beviljad hemtjänstinsatser eller omfattas av LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

➜ Kostar det något? • Fixartjänsten är kostnadsfri men du får själv betala arbetsmaterialet.

➜ Hur gör jag för att få hjälp? • Du ringer till Malmö stads växel på telefon: 040-34 10 00 som kan koppla dig till fixaren i den stadsdel du bor i.

➜ Det här kan Fixartjänsten göra: Du kan få hjälp med enstaka sysslor i hemmet som inte kräver fackkunskap. Exempel på arbetsuppgifter: • byta batterier, proppar och glödlampor • halksäkra mattor • fästa sladdar • spika upp tavlor • hämta/ställa upp saker i vinds och källarförråd • sätta upp/ta ned gardiner • sätta upp brandvarnare.

➜ Så här gör du ditt hem säkrare: ● Använd bärbar telefon eller skaffa flera telefoner. Tänk på att alltid ha telefonen nära till hands. ● Inga lösa sladdar på golven. Fäst dem vid väggen. ● Mattor innebär risker. Använd halkskydd eller ta bort mattorna. ● Ha saker som du ofta behöver nära till hands. Om du måste klättra för att hämta något, använd en stabil trappstege, eller be om hjälp.

8

● Trösklar är lätta att snubbla på. Om de är ett hinder — se till att få hjälp att ta bort dem. ● Använd halkfria inneskor som sitter stadigt på foten. ● Bona inte golven. ● Se till att allmänbelysningen i bostaden är god. Installera gärna en nattlampa. ● Det är lätt att få yrsel och tappa balansen. Sitt därför gärna ner när du klär dig — och ta god tid på dig.

● Använd rätt glasögon vid rätt tillfälle. Läsglasögon försvårar avståndsbedömningen och ska inte användas när du går omkring i bostaden. ● Se till att badrumsgolvet är halkfritt. Använd halkmatta i badkaret eller duschen. Handtag i väggen vid badkar/dusch gör det lättare att hålla balansen. Se till att ha tvål, schampo och handduk inom räckhåll.


Vill du ha kunskap om vardagsteknik som kan göra din vardag lite enklare? Välkommen till Hjälpmedelscentrums Visningsmiljö på Regnvattengatan 2. Här hittar du smarta hjälpmedel, tips och råd som kan underlätta vardagen.

För mer information Visningsmiljön Hjälpmedelscentrum Regnvattengatan 2 Tel: 040 34 75 00

Bo bra – i ett nytt seniorboende I Bonum seniorboenden kan du kombinera den trygga vardagen med ett rikt socialt liv. Våra seniorboenden är inte bara lägenheter att bo i, utan hem att leva i. Vi bygger inte bara moderna och funktionella lägenheter med generösa och öppna ytor, utan skapar hus med trivsel och gemenskap. Genom att erbjuda både bostad, förvaltning och tjänster skapar vi en helhetsupplevelse. Dessutom erbjuder vi ett tjänsteutbud att förgylla vardagen med. Läs mer på www.bonumseniorboende.se eller kontakta respektive säljare. Brf Rödeken, Gyllins Trädgård Malmö. 47 bostadsrätter, 2–4 rok, 65–106 m2. Försäljning pågår.

Säljstart v 47!

Säljare: Jan-Peter Germundsson Tel: 040-10 94 51. Välkommen till vår visningsbod på Lönnebergagatan varje onsdag kl 13–14.

Brf Våghuset, Limhamns läge, Malmö. 46 bostadsrätter 2–4 rok, 56 – 124 m2 Säljstart v 47. Säljare: Maria Dahl Tel: 040-1094 45

Bonum är Riksbyggens varumärke och organisation för seniorboende. Just nu bygger eller planerar vi på 19 platser i landet men letar ständigt platser för nya Bonumhus. Läs mer på www.bonumseniorboende.se

9


ö

ilj

ot e ll

Vi s

ni

Tr ygghetsh

ngs m

Foto: istockphoto.com

Checka in på trygghetshotellet Behöver du vila upp dig efter en operation, en tids sjukdom eller helt enkelt bara längtar efter att komma iväg till en lugn och trevlig miljö? På Malmö stads trygghetshotell erbjuds populära dagliga aktiviteter som bingo, sällskapsspel, frågesport, promenader och sittgympa. I solrummet kan du drömma dig bort till en exotisk strandmiljö samtidigt som lamporna ger en för oss nordbor välbehövlig injektion av dagsljus. ✿

● I priset ingår helpension som inkluderar frukostbuffé, två lagade mål mat om dagen samt fika. ● Det finns vissa kriterier du behöver uppfylla för att kunna boka in dig. Ex. måste du ha fyllt 70 år, vara folkbokförd och ha en fast bostadsadress i Malmö stad och kunna ta hand om dig själv. ● Du kan boka rum för 1–14 dagar. Bokning på tel. 040-34 91 71. ● Läs mer på www.malmo.se/ trygghetshotellet

TEXT: JOHANNA ENGHOLM FOTON: CHARLOTTE CARLBERG BÄRG

H

är finns det både enkla, manuella hjälpredskap såväl som olika tekniska lösningar som stöd för att minnas, planera och hantera sin tid i vardagen, exempelvis olika kommunikationsstöd som telefoner. Andra exempel på hjälpmedel är fjärkontroll till TV med extra stora knappar och hjälpmedel att öppna

mjölkförpackningarnas skruvkorkar. De hjälpmedel som finns i visningsmiljön går att köpa i butik/ varuhus, men finns tyvärr inte att köpa på plats. Däremot kan man få information om inköpsställen och priser av personalen i visningsmiljön. Vissa av hjälpmedlen som visas finns även med i det kommunala sortimentet. ✿

➜ Om Visningsmiljön ➜ Visningsmiljön finns på Regnvattengatan 2, på Hjälpmedelscentrum. ➜ Öppettider; Måndag-fredag kl. 8.30– 16.00. Lunchstängt kl. 12-13. Boka gärna tid för visningar och studiebesök på tel. 0766-33 59 65 ➜ Visningsmiljön är öppen för alla Malmöbor och anhöriga, som behöver tips eller hjälpmedel för att underlätta vardagen. ➜ Läs mer på www. malmo.se, klicka vidare till hjälpmedel och rehabilitering.

Boka tid på telefon 040-795 50 eller hemsidan www.ssgoptiker.se så sage av ögonlocken hjälpa. Gemenlovar vi att ta väl hand om dig. iner, enzymer och olika näringssamt för all behandling av torra ögon Välkommen hälsar Stefan & Göran ämnen. Sammansättningen i tårfilär att en noggrann tårfilmsanalys i Skjöld och Git Grönvall men måste vara exakt för att ögat ska fuktas på rätt sätt. Det är desssamband med en grundlig synunderutom en förutsättning för att vi ska sökning ger svaret på vilken behandkunna se med en hög synskärpa. Torra ögon kan i vissa fall avhjälpas ling som ger bästa resultatet. Besvär med torra ögon kan t.ex. Tårfilmsanalysen är en kompletmed behandling i form av moderna visa sig som rinnande, torra, grusiga tårdroppar eller salvor, specifikt fram- terande undersökning till synunderoch röda ögon samt dålig synskärpa. tagna beroende på vilken typ av pro- sökningen. Variationen på problemen är många blem man har. Ibland kan värmebeDu hittar vår mottagning nära och i de flesta fall irriterande. handling i kombination med masCentralen på Stormgatan 4, 2 vån.

www.kapusta-comart.se

Varför bör du göra en tårfilmsanalys om du har torra ögon?

kjöld/Skjöld&Grönvall erbjuder mycket noggranna synundersökningar och utprovning av linser och glasögon i en lugn och harmonisk miljö. Förutom en av landets noggrannaste undersökningar så har vi utvidgat våra undersökningar till att även utföra analys av den för synen nödvändiga tårvätskan. Tårvätskan i ögat är komplex i sin sammansättning. Den består bl.a. av vatten, mucin, lipider, prote-

10

Visningsmiljö visar smart hjälp I visningsmiljön kan du prova enkla hjälpmedel som kan vara till stöd och underlätta i vardagen. Eftersom miljön är inredd som ett vanligt hem med kök och toalett är det lätt att både se och prova hjälpmedlen i sin naturliga miljö.

➜ Fakta:

S

• De hjälpmedel som finns i visningsmiljön kan köpas i butik och varuhus, men går tyvärr inte att köpas på plats.


JOHAN HANSSON AFFÄRSUTVECKLARE, ANHÖRIG

OCH OC

PAULA HANSSON ARKITEKT, ANHÖRIG

Det svåraste är att se personlighetsförändringen. Glädjen byts mot oro och förtvivlan. Hur ska man kunna förstå? Vi vill hjälpa dig som är anhörig. Läs mer på:

www.malmo.se/anhorig Du kan också ringa 040-34 10 00 och fråga efter anhörigstödjare i din stadsdel.

Butiken med det breda sortimentet » Allt för dina fötter. » Kompressionsstrumpor. » Ortoser/Stödjande förband. » Blodtrycksmätare, stetoskop. » Smärtlindrande produkter. TENS » Bekväma skor. Från New Feet, Embla och Hästen.

VI HJÄLPER DIG NÅ UT!

Produkter som underlättar i din vardag

www.svbutik.se

Öppet: Vardag 9.30–18.00 Lördag 10.00–14.00

S. Förstadsgatan 95, Malmö, Telefon 040-818 50 • sjukvardsbutik.sodervarn@telia.com

www.activemediapartner.com

11


Foto: istockphoto.com

Det är viktigt att de äldre känner välbefinnande. En del i det är att öka deras trygghet.

Malmö stad inför värdighetsgarantier inom hemtjänsten Malmö stad har tagit beslut om fem lokala värdighetsgarantier som omfattar dig som får stöd och hjälp av hemtjänsten. En av garantierna handlar om biståndsbeslutet, övriga fyra om själva utförandet av den hjälp brukaren får.

D

et är dock inte fråga om garantier i civilrättslig mening, det vill säga att du kan kräva ersättning om kommunen inte lever upp till garantierna. Garantierna ska snarare ses som en del i socialnämndens kvalitetssystem när det gäller åtaganden inom hemtjänsten, förklarar Sven Johansson, projektledare för Malmö stads värdighetsgarantier i hemtjänsten. Bakgrunden är den nationella värdegrunden för äldreomsorgen som infördes vid årsskiftet 2010-2011. Den slår fast att äldreomsorgen ska vara inriktad så att äldre personer får leva värdiga liv och känna välbefinnande. Vad det innebär i praktiken är det sedan upp till varje kommun att ta fram i

lokala värdighetsgarantier, ett arbeta som nu alltså har gjorts i Malmö stad. – Det är ett frivilligt arbete som stimuleras med statliga medel. Den 7 februari beslutade Malmös kommunfullmäktige att införa värdighetsgarantier inom hemtjänsten. De kommer att gälla från och med den 1 juli 2013. Syftet med den gemensamma värdegrunden och de lokala garantierna är att tydliggöra hur äldreomsorgen arbetar för att förbättra kvaliteten. Hur brukarnas möjlighet till självbestämmande och delaktighet kan öka, och hur den enskildes integritet värnas samtidigt som man får ett gott bemötande. – Viktigt är också att de äldre känner välbe-

Detta är Malmö stads värdighetsgarantier inom hemtjänsten: Vi garanterar att du som fått ett biståndsbeslut om hjälp och stöd i det egna hemmet erbjuds ett uppföljningssamtal senast tre månader efter att hjälpen påbörjats. Vid samtalet får du möjlighet att tillsammans med din biståndshandläggare diskutera vad biståndsbeslutet innebär för dig.

1.

Tillsammans med dig skriver vi en genomförandeplan. Den beskriver hur du vill att vi ska hjälpa dig, med det som du blivit beviljad. Vi garanterar att planen ska vara klar inom två veckor från det att din hjälp har startat.

2.

Vi garanterar dig som har hjälp från hemtjänsten, att personal från Malmö stad som besöker dig i ditt hem legitimerar sig. Legitimationen ska bäras synlig för dig.

3.

a) Om vi inte kan komma på avtalad tid garanterar vi att vi tar kontakt med dig. b) Om någon annan än för dig känd personal kommer, garanterar vi att vi kontaktar dig i förväg.

som är avtalat, garanterar vi att hjälpen kommer att bli utförd snarast. Dock allra senast inom fem veckodagar (måndag–söndag). Vi tar kontakt med dig för att tillsammans komma överens om när hjälpen kan utföras.

4.

Om den hjälp du har blivit beviljad i form av serviceinsatser t.ex. städning och tvätt, inte blir utförd vid det tillfälle

5.

Vad är en värdighetsgaranti? En beskrivning av vad du som brukare kan förvänta dig av viss service inom hemtjänsten.

finnande. En del i det är naturligtvis att öka deras trygghet. Därför inför vi garanti om att hemtjänstpersonalen ska legitimera sig, säger Sven Johansson. Skulle hemtjänsten inte leva upp till garantierna kan givetvis brukaren själv, anhörig eller personal göra en anmälan till den enskilde chefen för hemtjänstgruppen, alternativt biståndshandläggaren. – Efter anmälan, som också kan göras via webben, vidtas åtgärder för att bristerna inte ska upprepas, säger Sven Johansson, som menar att det varit bra att på det här sättet konkretisera värdegrunden. Att det nu blir tydligare vad Malmö stad lovar och att det finns en samsyn som är densamma för hela staden. – Just nu är vi i full gång med att planera information till Malmöbor, men även till personal. Det är viktigt att alla vet om att vi från och med den 1 juli har värdighetsgarantier inom hemtjänsten. På sikt kommer det här att leda till en bättre hemtjänst. Det är något vi diskuterar hela tiden. Men att som nu konkretisera vad vi menar med bra vård är absolut ett steg på vägen, säger Sven Johansson.

Läs mer på www.malmo.se/vardighetsgarantier

Äldreomsorg i Malmö  
Äldreomsorg i Malmö  

En tidning om Äldreomsorgen i Malmö

Advertisement