Page 1

Me nuk a a r t VOORAFJ E Zoet eol i j ven

€3, 50

Mandj ebr ood

€3, 75

But t er f l ygar nal en

€4, 50

Gepanneer demossel en

€4, 25

Bak j emetl ek k er ez oet eol i j v en

Br oodj esmetk r ui denbot er

Gef r i t uur degar nal enmeteenz oet ec hi l i es aus

Gef r i t uur demos s el enmetk nof l ook s aus

SOEPEN àl aDUNCI Tomat encr emesoep

€3, 50

Fr ansemost er dsoep

€3, 75

Heer l i j k et omat ens oepmetr oom enbas i l i c um

Hui s gemaak t emos t er ds oepmets t uk j ess pek

Menukaart-1  

Butterflygarnalen €3,50 €3,75 €4,50 €4,25 €3,50 €3,75 Huisgemaaktemosterdsoepmetstukjesspek Gefrituurdemosselenmetknoflooksaus Broodjesmetkr...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you