__MAIN_TEXT__

Page 1

S

Sakkunnig och godkänd reparation av aluminiumfälgar TÜV-godkänd!

SM

AR

VI ÄR FÄLGPROFFSEN

C

S

ÅR CARTE

EM

25

S TR EPAIR SY

T


Mer än 4,5 miljoner

skadade aluminiumfälgar i Sverige och Norge!

4.500.000

Oavsett om det är repor från kantstenar eller korrosionsskador – ungefär 4,5 miljoner aluminiumfälgar i Sverige och Norge har synliga skador. Det är inte bara utseendet och värdet hos de berörda bilarna som påverkas, besiktningsgodkännandet står även på spel. Detta eftersom skador som ser harmlösa ut på ytan kan leda till sprickor med ödesdigra följder för säkerheten. Därför litar numera mer än 300 företag på tvåfaldigt TÜV-godkända WheelDoctor och på möjligheten att

2|

skapa mer omsättning genom att avhjälpa dessa skador. Reparation av aluminiumfälgar med specialmaskinen som har utvecklats och tillverkats av CARTEC är för kunderna ett prisvärt och säkert alternativ till att köpa nya aluminiumfälgar – och för de kvalificerade WheelDoctorföretagen en lönsam investering på en lukrativ marknad. Det gäller oavsett om det handlar om leasingbilar som ska återlämnas, begagnade bilar, lagring av däck eller helt vanliga däckbyten.


Video WheelDoctor system För att se filmen, skanna in bildkoden med en smartphone med en lämplig QR-app.

Orsakade av...

…korrosionsskador » …kantstensskador »

NYA ORIGINALFÄLGAR FRÅN BILTILLVERKARNA ÄR DYRA... … MEN UPP TILL 90 PROCENT AV SKADORNA KAN ÅTGÄRDAS SAKKUNNIGT MED WHEELDOCTOR-FÖRFARANDET FÖR TILLFÖRLITLIG REPARATION AV ALUMINIUMFÄLGAR.

| 3


WHEELDOCTOR-FÖRFARANDET: PRECISION MED ROTATIONSSLIPTEKNIK

Med det TÜV-godkända WheelDoctor-komplettsystemet får enligt lag godkänd reparation av aluminiumfälgar göras på skador med ett djup på upp till 1 mm i grundmetallen. Så här fungerar det: Först spänns aluminiumfälgen fast i WheelDoctor. I de flesta fall är det inte nödvändigt att demontera däcket. Sedan följer det viktigaste arbetet – sakkunnigt avlägsnande av repor eller skador med hjälp av rotationsslipförfarande där olika slipskivor används. På glanssvarvade fälgar görs sedan en polering och en återställning av det ursprungliga utseendet. Lackerade fälgar förses med den passande färgtonen. För ytförseglingen används slutligen den passande klarlacken. Färdigt. Resultatet: Fälgen ser ut som ny samtidigt som trafiksäkerheten är återställd. Detta tack vare att skadornas verkan har åtgärdats. Dessutom är WheelDoctor även utmärkt för att högglanspolera aluminiumfälgar.

4|

Rotationsslipförfarande: Den roterande fälgen och slipskivan i kombination med fälgens läge och lutning på maskinen är grundförutsättningen för det exakta arbetet.


Prisvärt och säkert alternativ till att köpa dyra nya aluminiumfälgar

Unikt TÜV-godkänt komplettförfarande

Uppfyller alla lagstadgade krav,

Användaren kan på så sätt hela tiden kontrollera slipresultatet.

Sliparmens kardanlagring gör arbetet möjligt till och med i ...

... problematiska områden och kan därför inte jämföras med någon annan teknik.

| 5


GODKÄNT OCH MED 2 TÜV-GODKÄNNANDEN

WheelDoctor-komplettsystemet uppfyller alla krav från det tyska trafikministeriet, som dokumenteras i FKTdokumentet från november 2010. Fälgreparationer omfattas av mycket stränga föreskrifter och är inte alltid tillåtna. Lagstiftaren fastställer klart och tydlig att alla typer av ingrepp i materialstrukturen, värmebehandlingar och återformningar principiellt inte får utföras. Dock får skador ner till ett djup på upp till 1 mm i grundmetallen avhjälpas med WheelDoctor och dess rotationsslipförfarande. Därmed är CARTEC-systemet det första och det enda tvåfaldigt TÜV-godkända systemet för tillåten reparation av aluminiumfälgar.

6|


TÜV SÜD Aut

omotive Gm

rstraße 11 bH · Daimle

tschland ching · Deu

· 85748 Gar

Fuchs totechnik Cartec Au s ch Fu Herrn ße 1 Boschstra Stuttgart erhausen/ 73655 Plüd Seite

Ihre Zeiche

t vom n/Nachrich

Unsere Zei

chen/Nam

l/E- Mail Tel.-Durchwah

l Fax-Durchwah

089 32950 664 ed.de 089 32950ar@tuev -su stefan.dittm

e

dit ar Stefan Dittm

- 781

che Au r die optis ystems fü

Datum

18. Novem

fbereitung

ber 2010

1 von1

von Leicht

mpletts

RTEC- Ko ng des CA Verwendu . rn metallräde

e d Reifen“ ein allräss „Räder un tmet chs, nderausschu nahmen an Leich rFu So rr THe FK r rte ve maß vom Sehr geeh 10 wurde fbereitungs hreiben des Bundes , zu vember 20 anzusehenden Au g zum Sc en bezieht vom 5.No mit Datum g zu den als zulässig ung ist als Ergänzun h auf Radreparatur sic eib un Beschreib ese Beschr 10.10.2008, welches gestellt. Di cdern fertig riums (BMVBS) vom (W heel Do ste tergsmaschine kehrsmini Aufbereitun an aufbereiteten Mus r de n. he an te hl wo ch vers ungs üfungen, so m 28.8.2008) als au chine bei bestimm vo eführten Pr Mas reider durchg A 08 08 66740 001 der „Besch ), ist diese Auf Grund m 7.8.2008 fbereitungen, gemäß t Z1 vo ka 1 tifi 7er 80 -Z tor TÜV GS rüfbericht- Nr.76232 hgerechte optische Au -P teilen (TÜV wendung geeignet, fac “, durchzuführen. An ufbereitung gemäßer tischen Rada op r zu bung en chen Grüß Mit freundli

ar efan Dittm Dipl.-Ing St r Leiter Räde hrdynamik Fa GmbH Komfort & Automotive TÜV SÜD

en Sitz: Münch München HRB 111 995 Amtsgericht 12055187 InfoV USt-IdNr. DE8 gemäß § 2 Abs. 1-DL en tion pressum rma Info - sued.de/im uev unter www.t

tom TÜV SÜD Au 89 32950-50 Telefon:+49 89 32950- 605 Telefax: +49 ed.de/automotive -su www.tuev

otive GmbH

er Reifen & Räd rdynamik Fah Komfort & aße 11 Daimlerstr ng 85748 Garchi Deutschland

ührer: Geschäftsf f Giere Dr. -Ing. Ral

| 7


RIKTLINJER FÖR REPARATION AV ALUMINIUMFÄLGAR I CARTEC-GRÄNSVÄRDESKATALOG INGEN REPARATION MÖJLIG

Cartec är sedan mer än 15 år tillbaka teknologi- och marknadsledande inom reparation av aluminiumfälgar. De har tillsammans med TÜV-Süd sammanställt gränsvärdeskatalogen för aluminiumfälgar som klart och tydligt fastställer riktlinjerna för reparationerna. Tack vare den entydiga definitionen av de otillåtna och tillåtna reparationerna, arbetar de kvalificerade WheelDoctor-företagen alltid enligt lag och inom det TÜV testade området. Därmed agerar inte företaget inom den farliga gråzonen som förekommer på fälgreparationsmarknaden.

FÖRESKRIFTER FÖR SAKKUNNIG REPARATION AV ALUMINIUMFÄLGAR Fälgar som uppvisar sprickbildning får inte repareras och ska omedelbart bytas ut Alla typer av värmeinförande och utfyllnadssvetsning är förbjudet Det är inte tillåtet att utföra en återformning av materialet.

Gränsvärdeskatalog Riktlinjerna för reparationer är tydligt definierade i gränsvärdeskatalogen för aluminiumfälgar.

8|


REPARATION MÖJLIG

Reparation av lackskador möjligt på hela fälgen.

Reparation möjlig 50 mm Ner till ett skadedjup på 1 mm i grundmetallen är en reparation av en fälg möjlig med hjälp av WheelDoctor. Detta gäller förutsatt att skadan inte befinner sig längre än 50 mm från den yttre falsningen i radial riktning.

Ingen reparation möjlig

Repor i lackytan får repareras inom det kompletta synliga fälgområdet.

50 mm komplett fälg

I det rödmarkerade området får en aluminiumfälg med skador i grundmetallen varken slipas eller spacklas. Den måste bytas ut mot en ny fälg.

| 9


DITT OMFATTANDE WHEELDOCTOR-KOMPLETTSYSTEM Med WheelDoctor levereras inte bara en maskin till dig utan även ett omfattande komplettpaket och en affärsmodell för professionell reparation av aluminiumfälgar, tillåtet enligt lag och TÜV-godkänt. I den seriemässiga leveransen ingår bland annat intensiva praktiska utbildningar, praktiska tillbehör och arbetsmaterial. Reparationer av aluminiumfälgar med WheelDoctor kan utföras på kompletta hjul upp till 22 tum och på fälgar utan däck upp till 26 tum.

WheelDoctor WD 200 Platsbehovet för WheelDoctor inklusive uppsugningsanläggning är endast sex kvadratmeter. Därmed kan systemet utan problem integreras i alla verkstäder.

10 |


Systemets omfattning Glanssvarvad fälg

(utförlig information sida 12-13)

Lackeringsutrustning startpaket (utförlig information sida 14-15)

Kurser, utbildningsmaterial

(utförlig information sida 16-17)

Gränsvärdeskatalog

(utförlig information sida 8-9)

Fälgberäkningsnyckel

(utförlig information sida 18)

Väggförvarningssystem för ordning och reda

Uppsugningssystem för aluminiumdamm WD 500 EX II 3D Godkänd av yrkesförbundet. Uppsugningstratt beroende på hjulstorlek kan ställas in i 4 steg avseende avstånd och lutning

| 11


DET UNIKA WHEELDOCTOR-FÖRFARANDET ”GLANSSVARVAD FÄLG”

Med ett intensivt utvecklingsarbete har CARTEC som enda företag i Tyskland utvecklat förfarandet ”glanssvarvad fälg”. Förfarandet möjliggör en säker reparation och ger de kvalificerade WheelDoctor-företagen en unik position på marknaden. För inte så länge sedan var glanssvarvade aluminiumfälgar något exotiskt. Skador orsakade av kantstenar eller korrosion kunde inte repareras eftersom reproduktionen av svarvstrukturen och pulverlacken var ett olösbart problem, även för erkända lackspecialister. Vid återlämnandet av leasingbilar tvingades bilföraren således betala de skadade fälgarna till bilåterförsäljaren. Det var väldigt dyrt för biltillverkarnas glanssvarvade aluminiumfälgar.

12 |

Med WheelDoctor finns nu den perfekta lösningen. De glanssvarvade aluminiumfälgarna förbinds med hjälp av fälgens hålcirkel med den multifunktionella och inställbara adapterplattan. Det gör att det vid reparationen utan problem går att förnya ytstrukturen i fälgstjärnans synliga område. Med 2K Alu-Clearplast kan pulverklarlackernas utseende återskapas på ett perfekt sätt. Vid ett sakkunnigt utförande skapas en 100 %-ig förbindelse med det besvärliga aluminiumunderlaget. Lacker som lossnar och påföljande reklamationer som kan uppstå hos konventionella produkter är garanterat inget problem längre.


Ytstruktur kan reproduceras med originalutseendet.

Så gott som ny efter lackeringen med Alu-Clearplast.

--NYHET--

ÄVEN GLANSSVARVAT GÅR Unik reparation av glanssvarvade aluminiumfälgar med reproduktion av originalstrukturen

Med Alu-Clearplast klarlack görs säker och innovativ lackering av blanka aluminiumfälgar

| 13


WHEELDOCTOR-FÄLGLACKKONCEPT

Lackerade aluminiumfälgar får efter slipningen den passande färgtonen. Sökningen efter den rätta originalfärgen kan dock vara mycket tidskrävande även för erfarna lackeringsföretag. Med WheelDoctor-fälglackkoncept (FLK) går det enkelt och snabbt att identifiera färgtonen och lackera aluminiumfälgarna. Vid färgsökningen hjälper FLK-färgkartan till. Dessutom omfattar WheelDoctorsortimentet för närvarande 16 olika akrylbaserade fälggrundlacker. Därmed täcks upp till 90 procent av fälgmarknaden. Alla WheelDoctor-fälggrundlacker kan levereras i patenterade Spraymax sprejburkar eller som sprutfärdiga lacker för sprutpistoler. Den efterföljande täcklackeringen görs med den unika WheelDoctor 2K klarlack tixotrop, eller alternativt med 2K Alu-Clearplast för blankt aluminium. Den finns också i Spraymax sprejburkar eller i behållare för sprutpistoler.

14 |

16 akrylbaserade fälggrundlacker i sprejburkar eller sprutfärdigt för sprutpistoler

Lackeringsutrustning startpaket CARTEC erbjuder sina partners ett omfattande sortiment med slipmedel, täckmaterial, fälggrundlacker och 2K fälgklarlacker i de patenterade Spraymax burkarna för perfekt lackering av aluminiumfälgar. Här ser du ett utdrag ur leveransprogrammet som omfattar totalt 296 delar.


| 15


DIN UTBILDNING TILL SPECIALIST FÖR REPARATION AV ALUMINIUMFÄLGAR

Vi erbjuder vid vårt moderna CARTEC-utbildningscenter 3 dagars kurser med erfarna användningstekniker. Detta är beläget vid företagets säte i Plüderhausen i närheten av Stuttgart. Det begränsade deltagarantalet på endast 2-3 personer per grupp säkerställer en intensiv och individuell handledning. Bäst är att välja ut 2 personer från den tekniska avdelningen och 1 person från kundrådgivningen. Det är nämligen inte bara viktigt att du utför reparationen av aluminiumfälgar korrekt och ordentligt, utan även att du kan sälja tjänsten till dina kunder.

16 |

Förutom den praktiska delen om slipning på WheelDoctor eller om lackering av fälgar omfattar kurserna naturligtvis även teoretiska delar. De består exempelvis av utförlig undervisning enligt gränsvärdeskatalogen som innehåller bestämmelserna om vad som är tillåtet respektive förbjudet vid reparation av aluminiumfälgar.


3-dagars praktisk utbildning* med examen som certifierad WheelDoctor-specialist för reparation av aluminiumfälgar rmann

Max Muste

er GmbH

Firma Must

m hat an de

ining octor-Tra WHEEL D o v ung n Aufbereit lgen

„glanzge

drehten“

Alufe

men teilgenom er folgreich

rmann

Max Muste

er GmbH

Firma Must

m hat an de

22. + 23. Ma Datum

i 2012

to te ch nik CA RT EC Au

Trainingsle

iter

5 Plü de rh au Fu ch s, 73 65

1:a och 2:a kursdagen Slipning, polering och lackering av aluminiumfälgar 3:e kursdagen Ny strukturering av glanssvarvade aluminiumfälgar och lackering

se n/ Stu ttg

CARTEC Ge

wh ar t, ww w.

schäftsleitu

ng

e ee ldo cto r.d

ining octor-Tra WHEEL D lgenfe fte Alu rü p e -g V TÜ ung Aufbereit er folgreich

22. + 23. Ma Datum

teilgenom

i 2012

to te ch nik CA RT EC Au

Trainingsle

Fu ch s, 73 65

men

iter

5 Plü de rh au

se n/ Stu ttg

CARTEC Ge

wh ar t, ww w.

schäftsleitu

ng

e ee ldo cto r.d

Vägen till certifierat och kvalificerat WheelDoctor-företag är enkel och okomplicerad. Intensiv handledning och utbildning i små grupper med bara 2-3 deltagare per kurs. Försäljningsutbildning för dina kundrådgivare

*WheelDoctor-komplettpaket för icke lackerare

| 17


FÄLG-BERÄKNINGSNYCKEL

18“

16“ 17“

Till WheelDoctor-komplettsystemet hör även fälgberäkningsnyckeln. Den hjälper dig att sammanställa ett snabbt och tillförlitligt kostnadsförslag för reparation av skadade aluminiumfälgar till dina kunder. Beräkningsnyckeln är indelad i tolv olika skadekategorier och bygger på CARTEC:s mer än femton års långa erfarenhet tillsammans med dess WheelDoctorpartnerföretag.

Skadebild

18 |

19“

20“


22“

Skadebild

| 19


WHEEL MASTER SYSTEMET

Perfektion, precision och maximal tidsbesparing. Genom utvecklingen av speciella maskiner och sammanförandet av de respektive teknologierna har en produktfamilj skapats som revolutionerar arbetet på aluminiumfälgar. Wheel Master systemet erbjuder absolut perfektion och precision med maximal tidsbesparing och gör återigen hjulreparationer till en lukrativ affärsmodell. Framförallt vad gäller glanssvarvade fabrikat. Maskinellt istället för manuellt. Det är mottot oavsett om det gäller hjultvätt, professionellt åtgärdande av skador och repor, fälgslipning (mattering) eller efterföljande lackering. Patenterade teknologier och

TÜV-godkända förfaranden ger hittills ouppnådda resultat – och skapar i en HJULvändning potential för att generera mer omsättning. Det spelar ingen roll om det handlar om säsongsberoende lagring av däck, leasingbilar som ska återlämnas eller den vardagliga handeln med begagnade bilar. Tvätta. Reparera. Slipa. Lackera. Med Wheel Master systemet kan det göras utan problem på i genomsnitt 30 minuter. Sedan ser aluminiumfälgen ut som ny. När blir du Wheel Master?

3 min 15 min

01

04

wash

paint

03

02

blow

doc

10 min 2 min

20 |

Professionell och godkänd reparation av aluminiumfälgar med det första och enda tvåfaldigt TÜV-certifierade WheelDoctor-komplettsystemet. Precision med hjälp av rotationsslipteknik. Upp till 90 % av skadorna kan repareras, även på glanssvarvade aluminiumfälgar. Inklusive 3-dagars kurs och certifiering till kvalificerat WheelDoctor-företag.


LACKERINGSSTATIV FÖR FÄLGAR

Mikrofin mattering av lackerade ytor med det patenterade rotationsförfarandet med virvelström. Maximal tids- och kostnadsbesparing tack vara maskinell bearbetning. Bara 1 till 3 minuter per fälg istället för 30 till 60 minuter vid manuellt arbete. Resultatet: noggrannare, effektivare och tusen gånger bättre.

WheelWorker gör allt nödvändigt arbete för att reparera fälgar möjligt med en enda arbetsstation I tillägg är stationen ideellt anpassad mekanikerns ergonomi, krav och uppgifter.

Ett kompakt, mobilt och roterande stativ som passartill reparation och lackering av mellan en och fyra fälgar samtidigt, med eller utan däck. Stativet hjälper brukaren att arbeta effektivt, utan att behöva lyfta av fälgarna och flytta dem mellan varje moment. Brukaren kan arbeta upprätt. De fyra kraftiga hjulen stativet står på gör det väldigt enkelt att flytta på, även på gallerdurk.

Beställ gärna vår utförliga information om Wheel Master-produktfamiljen.

| 21


ARGUMENT FÖR REPARATION AV ALUMINIUMFÄLGAR

Nyttja säsongslagring av däck för reparation av skadade aluminiumfälgar.

Ca 25 % av alla aluminiumfälgar är skadade. Huvudorsaker är kantstenseller korrosionsskador.

Högre utnyttjandegrad inom företaget under lågsäsong.

Bara det kvalificerade WheelDoctorföretaget kan reparera glassvarvade aluminiumfälgar professionellt. Med reparation av aluminiumfälgar uppnås en högre omsättning och en intressant extra vinst.

Begagnade bilar med skadade aluminiumfälgar kan bara säljas med ordentligta rabatter. Attraktivt serviceerbjudande för att binda kunder på ett bättre sätt med tydliga konkurrensfördelar.

Leasingtagaren måste betala skadade aluminiumfälgar när bilen ska återlämnas. Det blir dyrt! Att först reparera aluminiumfälgarna hos en kvalificerad WheelDoctor är ett prisvärt alternativ.

22 |

Mer framgång – ännu nöjdare.


CARTEC. SMART-REPAIR SPECIALISTEN 25

ÅR CARTE C

Bilförsäljare, fria verkstäder, karosseri- och lackeringsföretag, leverantörer för bilindustrin liksom namnkunniga tyska biltillverkare förlitar sig på vårt know-how och på CARTEC-produkterna Made in Germany. Till CARTEC:s tjänsteutbud räknas först och främst produktutbildningsprogrammet för de olika Smart-Repair systemen med erfarna användningstekniker i företagets egna utbildningscentrum i närheten av Stuttgart. Dessutom erbjuds rådgivning för nystartade företag.

AR

EM

SM

CARTEC Autotechnik Fuchs GmbH utvecklar och säljer sedan över 25 år smarta branschlösningar för reparation av små skador på bilar – och detta med framgång. Företaget i den tyska regionen Schwaben räknas som de ledande och mest innovativa Smart-Repair specialisterna. De är med det första och enda tvåfaldigt TÜV-certifierade komplettsystemet WheelDoctor teknologi- och marknadsledande inom sakkunnig reparation av aluminiumfälgar. Vi har också en passande, beprövad och prisvärd reparationsmöjlighet redo för nästan alla andra typer av skador.

VI ÄR FÄLGPROFFSEN

S

Mer än 25 års erfarenhet S TR EPAIR SY

T

CARTEC – reparera smart och enkelt

Teknik och know how Made in Germany

| 23


Bolest i Varberg AB Kardanvägen 5 432 32 Varberg Tel +46 (0)340 20 11 00 info@bolest.se www.bolest.se

Profile for bolest i Varberg

Wheeldoctor broschyr 2017 bolest se  

Wheeldoctor broschyr 2017 bolest se  

Advertisement