Page 1

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitiminin İçerikleri

Uzman eğitmenler tarafından verilmekte olan bilişsel davranışçı terapi eğitimi bir hayli değişik ders konusunu aynı çatı altında topluyor. Eğitim tarihlerini öğrenmek için online platformlar aktif olarak kullanılabilir. Aynı şekilde alakalı numaralara telefon ve Whatsapp üzerinden erişmek ve bağlantıya geçmek de olasıdır. Son beş sene içerisinde etkinlik kazanan bilişsel davranışçı terapi eğitimi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler geçmiş eğitimlerin videolarından kesitler izleyebilir ve fikir sahibi olabilir. BDT Eğitiminde Dersler ve Konu Başlıkları Hem psikoloji hem de psikiyatri alanında desteğe ihtiyaç duyanlara özel olarak verilen bu eğitimler bir hayli davranış bozukluğuna müfredatında yer vermektedir. Bunların başında son on sene içerisinde hem Türkiye'de hem de diğer ülkelerde hızlıca artış gösteren sosyal fobiler ve sosyal anksiyete bulunuyor. Kaygı bozukluklarının nedenleri ve belirtileri herkesin anlayabileceği yalın bir dille talebelere aktarılmaktadır. Kaygı ile kaygı arasındaki temel farklar da aktüel örnekler ile aktarılarak eğitime katılanların bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Aynı vakitte kaygı bozukluklarıyla mücadele etme yolları de dersin bir diğer konusudur. Psikiyatri alanında teşhisi bulunan fakat rehabilitasyonu daha olası olmayan şizofreni hastalığı hakkında temel bilgiler de verilen derslerden bir diğerini oluşturuyor. Şizofren hastalığının genetik etmenleri, davranış kalıpları ve onlarla iletişime geçme yolları alanında uzman psikologlar tarafından aktarılıyor. Sosyal fobiler arasında ehemmiyetli bir yere sahip olan uçak fobisi hakkında teferruatlı bilgi sahibi olmak isteyenler de bu eğitimlere katılabilir. Diğer Dersler ve Muhtevaları Özel dersliklerde verilen bilişsel davranışçı terapi eğitimi yalnızca bu konularla ile hudutlu değil. Ek olarak talebelerin büyük çoğunluğunu ilgilendiren imtihan kaygısı ile ilgili akademik yaklaşımlar ve en yeni analiz eder de mesleklerinde ilerlemek isteyen kursiyerlere aktarılmaktadır. Panik bozukluklar, agorafobi, somatizasyon bozukluklar ve özgül fobiler de hem yerli hem de yabancı kaynaklardan yararlanarak diğer derslerin ana konularını oluşturuyor. Bu arada çöküntü ve yaygın anksiyete ile ilgili bilgi sahibi olmak, bu hastalıkların terapi çeşitlerinde yeni yaklaşımları öğrenmek isteyen kişiler de bu eğitimlere katılım gösterebilir. BDT Eğitimleri Kimlere Açık? En çok merak edilen konulardan bir ötekisi ise bu çok kapsamı geniş eğitimlere kimlerin katılabileceğidir. Psikiyatriler ve psikologların tamamı bu eğitimlere katılarak mesleklerinde ehemmiyetli bir adım atabilirler. Sosyal hizmet uzmanları için de bu eğitimlere katılmak mümkündür. Psikolojik danışmanlık kadrolarında aktif olarak hizmet veren herkes de bdt eğitim programları dahilinde kayıt yaptırabilir. Üniversitelerin bu bölümlerinde okuyan son sınıf talebeleri de daha ayrıntılı bilgi almak için alakalı numaraları arayarak hem fiyatlar hem de tarihler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olabilirler. Psikoloji alanında yenilenen terapiler ve uygulamalar hakkında çok daha güncel bilgi sahibi olan uzmanlar mesleksel kariyerleri için son derece yararlı olan bu eğitimlerden en uygun ücretlerle yararlanabilir. Toplam 52 saatten oluşan dersler alt modülden oluşmaktadır.

Profile for bartın evden eve nakliyat

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitim nedir  

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitim

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitim nedir  

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitim

Advertisement