Page 1

BLOGCHARTERS.COM

@nenagemmma_@amalgama73


#PERFIL DE L’EMPRESA _Dedicada als velers: Compra-venda, lloguer, fabricació.... -Ubicació: Costa Brava.


#TARGET _Perfil: homes entre 30 i 50 anys aproximadament. _Amb un cert nivell adquisitiu. _Interessant en el m贸n de les embarcacions de vela. _Procedents de Catalunya, Espanya i sud de Fran莽a.


#OBJECTIUS _Arribar aquest target. _Incrementar el lloguer de velers. _Donar a con猫ixer altres empreses i serveis que ofereixen relacionats amb els velers: _Fabricaci贸 de velers (Argo) _Compravenda de velers (Andres Duran Yachting)


#ESTRATÈGIA _Augmentar la presència online. _Millorar el posicionament. _Interactuar més amb el possible client. _Tenir presència a les xarxes socials.


#EINES _Creació d’un bloc. _Creació d’una pàgina de Facebook. _Creació d’un perfil de Twitter. _Creació d’una galeria de Flicrk. _Creació d’una galeria al Youtube.


#CAMPANYES _Campanya al Facebook. _Campanya a Google Adwords.


#BLOC _Dedicat a les curiositats i novetats nàutiques. _Adptació la seva identitat a la de l’empresa. _Enllaçat amb les xarxes socials que nosaltres i els clients em cregut adients. _Enllaç a la web de lloguers: www.chartercostabrava.com _Enllaç Rss i networkedblogs.


#FACEBOOK _Creació d’una pàgina. _Adaptació la seva identitat. _Enllaç amb el bloc. _Creació d’un esdeveniment des del perfil personal del client per obtenir més fans.


#TWITTER _Creació d’un perfil. _Adaptació la seva identitat. _Enllaç amb el bloc.


#FLIRCK _Creació d’una galeria. _Enllaç amb el bloc. _Xarxa important per poder compartir tota la documentació fotogràfica.


#YOU TUBE _Creació d’un compte. _Enllaç amb el bloc. _Xarxa important per poder compartir tota la documentació audiovisual.


#CAMPANYA FACEBOOK _Amb base a la promoció feta en la web de Charterscostabrava.com, fem un anunci. _Inversió: 25 € durant una setmana.


#CAMPANYA GOOGLE ADWORDS _Inversió: 3 €/dia.


#CONCLUSIONS _Millora de la seva presència en les xarxes socials. _Promoció de Facebook tot hi ésser molt recent, ja hi ha algun client (en concret 1!!) que l’interessa. _En el Twitter no hem tingut retorn de respostes doncs el target de Charters no utilitza aquest medi. _El posicionament de la web ha millorat gràcies a la promoció de GoogleAdwords.


#GRÀCIES http://bit.ly/w7pUz4


www.adostintes.com

Presentació blogcharters  

Presentació del projecte de final de curs