Page 1

Krant van de gemeente Haarlemmermeer - Jaargang 6, nummer 13, donderdag 7 april 2011

Agenda  11 en 13 april Informatieavonden over toekomst Haarlemmermeer (Zie info kader)  20 april Debat vanaf 19.30 uur over bezuinigingen in het Raadhuis  30 april Oranjemarkt op Dik Tromplein

Uw mening over de bezuinigingen

Toekomst polder samen bepalen: bijeenkomsten op 11 en 13 april HAARLEMMERMEER - Ver vooruit durven kijken, kansrijke koersen uitzetten en rekening houden met onvoorspelbare ontwikkelingen. Dat is wat het college van burgemeester en wethouders doet in de Structuurvisie Haarlemmermeer 2030 die eind dit jaar klaar moet zijn. Het college heeft hiervan vorige week een voorontwerp uitgebracht.

Nu het voorontwerp klaar, is kan de gemeente overleggen met burgers, instellingen, organisaties, bedrijven en overheden. Tot de zomervakantie heeft iedereen de gelegenheid om mee te praten en

Bijeenkomsten in Nieuw-Vennep en Hoofddorp Op maandag 11 april organiseert de gemeente voor belangstellenden een informatiebijeenkomst in het Raadhuis in Hoofddorp en op 13 april in het Trefpunt in Nieuw-Vennep, om de toekomst van Haarlemmermeer te bespreken. De bijeenkomsten vinden plaats van 19.30 tot 22.00 uur. Iedereen is welkom om zich te laten informeren en om mee te praten. De periode tot de vakantie wordt benut voor participatie, ook uw inbreng is daarvoor van groot belang. Informatie over het voorontwerp is te vinden op www.haarlemmermeer.nl/ structuurvisie. U kunt ook uw mening geven per e-mail: structuurvisie@haarlemmermeer.nl en binnenkort via de gemeentelijke website.

een mening te laten horen over de toekomst van Haarlemmermeer. De uitkomsten van de gesprekken neemt de gemeente mee in het volgende document in het proces: de Structuurvisie Haarlemmermeer 2030. Deze biedt het college in het najaar de gemeenteraad aan om te bespreken en vast te stellen. Een mooi instrument

Wethouder Michel Bezuijen namens het college: “Met de Structuurvisie Haarlemmermeer 2030 laat het college zien hoe het zich de inrichting van de polder de komende decennia voorstelt. Met

dit stuk heeft het college een mooi instrument in handen om grip te houden op de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen en de samenhang. Zo kan iedereen weten waar hij of zij aan toe is: de projectontwikkelaar, andere plannenmakers, de inwoners en bedrijven en niet te vergeten: andere overheden.” Behoeften van inwoners

Het voorontwerp gaat over belangrijke structurerende zaken met ontwerpprincipes voor duurzaamheid, voor een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem, voor energie, netwerk- en ketenmobiliteit, de synergie met Schiphol en ruimte voor attracties, cultuurhistorie en diversiteit. Ook over de wijze waarop wordt ontwikkeld en het centraal stellen van de mens worden belangrijke

uitspraken gedaan. Bezuijen: “Het is wellicht minder vanzelfsprekend dan het lijkt dat bij ons denken de behoeften van mensen leidend zijn geweest. De behoeften van de huidige inwoners én van de toekomstige Haarlemmermeerders. Zelf vind ik dat eigenlijk alleen maar logisch. Het gaat immers om de mensen die in Haarlemmermeer wonen en werken. De wijze waarop wij de polder inrichten, bepaalt in belangrijke mate of zij het hier naar hun zin hebben.” Het accent in het voorontwerp van de Structuurvisie Haarlemmermeer 2030 ligt dan ook op sociale duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Bekijk het toekomstbeeld van 2030 en de speerpunten in ‘Uitgelicht’ op pagina 4 en 5.

600 Reparaties aan het wegdek HAARLEMMERMEER – Weggebruikers in Haarlemmermeer hebben misschien al eventjes moeten wachten achter een asfalteringswagen. Op diverse plekken laat de gemeente gaten en scheuren in het wegdek herstellen die zijn ontstaan in de vorstperiode. In vergelijking met vorig jaar is de schade beperkt. In totaal laat de gemeente tot 5 mei ruim 600 reparaties uitvoeren.

In de loop van de jaren ontstaan kleine scheurtjes in de bovenlaag van het asfalt. Als er regenwater in de scheuren en kieren komt en dat bevriest, dan breekt het asfalt. Door herhaaldelijk dooien en vriezen herhaalt dit proces zich en kan er een steeds groter gat ontstaan. Ieder jaar repareert de gemeente na de winter de scheuren en gaten.

Effecten schoolzones al merkbaar PAGINA 3

Hiervoor houden gebiedsopzichters eerst een inspectie.

doorrijden. Komen de opzichters nog extra schade tegen, dan wordt deze ook hersteld. Kort voor de zomer en half oktober worden er ook asfaltreparaties uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn met name gericht op het voorkomen van schade.

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van stukjes asfalt en het vullen van scheuren met vloeibare bitumen. Tijdens de werkzaamheden kan de weg even worden afgezet, maar daarna kan het verkeer over een gladde weg weer veilig

Toekomstbeeld Haarlemmermeer 2030 PAGINA 4 en 5

Heeft u uw idee al gepost op www.haarlemmermeer.nl/ bezuinigingen? Sinds vorige week geven inwoners en ondernemers op de site hun reacties op de bezuinigingsvoorstellen van de gemeente. Een aantal inwoners heeft zelf al ideeën geopperd. Zo vraagt iemand zich af of de verlichting op bepaalde plekken ’s nachts niet wat minder kan. Een ander zet zijn vraagtekens bij tijdelijke kunst. Wat is úw mening en hoe denkt u dat de gemeente het beste kan bezuinigen? Ga naar www.haarlemmermeer. nl/bezuinigingen of stuur uw reactie of suggesties per brief (postbus 250, 2130 AG Hoofddorp) of email (bezuinigingen@haarlemmermeer.nl).

Helden geëerd Ze maken zoiets niet dagelijks mee: Maarten van Kooten uit Houten en Jeffrey Grune uit Den Haag. Een tikkie onwennig zitten ze aan de tafel voor ze de onderscheidingen van het Carnie Heldenfonds in ontvangst mogen nemen uit handen van burgemeester Theo Weterings. De jonge mannen, beiden 23 jaar, hebben op 18 september 2010 levensreddend opgetreden nadat een auto met vijf inzittenden op de kop in de sloot was geraakt naast de A4 bij Hoofddorp. Van de inzittenden konden twee zich bevrijden. De andere drie werden door beide heren uit de auto gehaald. Zij kregen maandag 4 april voor deze heldendaad de bronzen legpenning met bijbehorende oorkonde.

Trefpunt voor werkzoekenden heeft nieuw adres

Uit de Praktijk PAGINA 6

Het team Werk en Inkomen van de gemeente en het UWV Werkbedrijf zijn sinds kort te vinden aan de Burgemeester van der Willigenlaan 60 in Hoofddorp. Dit is het nieuwe trefpunt voor werkzoekenden en werkgevers.


TIP!

2

Donderdag 7 april 2011

Cruquius krijgt Keurmerk Veilig Ondernemen Het winkelgebied en bedrijventerrein Cruquius krijgt de eerste ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Voor bezoekers aan het winkelcentrum is er op 9 april een leuke attentie!

19 april: inloopbijeenkomst renovatie Wijkpark Overbos HOOFDDORP OVERBOS - Dinsdag 19 april organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst over de renovatie van de westzijde van Wijkpark Overbos. Deze volgt op de renovatie van de oostzijde en de toegangspoorten die nu bijna afgerond is. De bijeenkomst is bedoeld voor inwoners van Overbos.

Op hoofdlijnen wil de gemeente aan de westzijde de toegangen verbeteren, twee nieuwe paden aanleggen en groot onderhoud uitvoeren. Een aantal bewoners heeft bij de gemeente een petitie ingediend om een stukje van het park in te richten als hondenlosloopterrein. Hierover wil de gemeente, voor ze

een besluit neemt, graag met omwonenden en de gebruikers van het park in gesprek. De inloopbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 19 april van 19.30 -21.00 uur in Wijkgebouw de Boskern, Liesbos 26. U kunt binnen deze tijden op elk moment binnenlopen.

in Beeld Vrijwilliger Centraal: Ike Struben, circusdirecteur

‘Ik ben duizend keer gezoend’ LIJNDEN - Ike Struben, vrijwillig circusdirecteur, is al twintig jaar drijvende kracht achter kindercircus Acrobatico: “Tot mijn verrassing kreeg ik daar zaterdagavond na de voorstelling in Theater De Meerse een ridderkruis voor. Ik ben nu Ridder van Oranje Nassau.”

Struben dacht dat wethouder Bak de ploeg vrijwilligers in het zonnetje kwam zetten. Tot haar verrassing kwam een tweede wethouder, Van Dijk, voor haar. “Ik vind het een superboost voor ons werk. Vrijwilligerswerk maakt al heel gelukkig. Dit maakt ons geluk compleet.” Waarom is zij dit werk gaan doen? “Mijn dochter ging op haar vijfde bij het kindercircus. Zo ben ik

Pontje Oude Wetering in de vaart WETERINGBRUG - Van vrijdag 15 april 20.00 uur tot maandag 9 mei 6.00 is de brug Oude Wetering tussen Oude Wetering en Weteringbrug buiten gebruik. Al het verkeer wordt omgeleid.

Voetgangers, (brom)fietsers, autoverkeer en openbaar vervoer maken tijdens deze periode gebruik van een alternatieve route, maar kunnen ook de Ringvaart oversteken met het pontje. Het pontje vindt u 100 meter naast de brug aan de westzijde. Het pontje

Watergraven Nieuweweg gereed

TIP!

HOOFDDORP CENTRUM - De waterpartij bij de rotonde Nieuweweg / Burgemeester van der Willigenlaan is inmiddels helemaal gegraven. De omgeving ziet er nu nog kaal uit, maar zodra het zaaiseizoen is begonnen (eind april) gaan de graszaden de grond in. Mooi weer en een beetje regen zorgen dan voor de rest.

heeft continu dienst van maandag t/m vrijdag van 5.00 tot 22.00 uur, zaterdag van 7.00 tot 22.00 uur en op zondag tussen 8.00 en 22.00 uur. Bus

De routes van buslijnen 56 en 256 past Connexxion tijdelijk aan; ook rijdt er een pendelbus vanaf de

VIJFHUIZEN - Uit het onderzoek naar asbest in de grond, uitgevoerd in opdracht van de gemeente, blijkt dat de bodem van de toegangsweg van het volkstuinencomplex aan de Schipholweg 1089 in Vijfhuizen sterk is verontreinigd met asbest. Daarom is deze sinds vrijdag 1 april door de eigenaar afgesloten. De bodem van de volkstuinen op het complex is gelukkig niet verontreinigd met asbest.

De gemeente heeft in goed overleg met de eigenaar van het complex afgesproken dat het aanwezige asbestplaatmateriaal op de volkstuinen in opdracht van de eigenaar wordt opgeruimd door een gecertificeerd bedrijf. Dit is inmiddels voor het grootste gedeelte gebeurd. De plekken die nog niet gesaneerd zijn, blijven afgezet met lint. De verontreinigde toegangsweg blijft afgesloten. De VROM-inspectie (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Or-

Het Podium voor Architectuur organiseert op maandag 11 april, 20.00 uur een lezing door Hans Goverde over het Cultuurgebouw, gevolgd door een rondleiding door het gebouw. Geïnteresseerd? Graag aanmelden voor 8 april aanstaande via www.podiumarchitectuur.nl

Overzicht van 7 t/m 14 april Badhoevedorp, rioleringswerkzaamheden: T/m 8 april: Fokkerstraat afgesloten tussen de Wijnmalenstraat en de Farmanstraat. T/m 15 april: Keplerstraat afgesloten vanaf Reaumurweg 13 tot Celsiusplantsoen. T/m 6 mei: één rijstrook beschikbaar op de Pa Verkuyllaan t.h.v. de Sperwerstraat (tijdelijke verkeerslichten).

Zie ook de nieuwe rubriek Uit de Praktijk op pagina 6.

Sanering asbest volkstuincomplex Vijfhuizen

Lezing over Cultuurgebouw

Werken aan de weg

halte Westeinde in Roelofarendsveen. Kijk voor de juiste vertrektijden van de buslijnen op www.connexxion.nl. Het autoverkeer wordt in beide richtingen omgeleid via de Alkemadelaan, de A4, de N207 en de Weteringweg.

dening en Milieubeheer) adviseert de eigenaar op een later moment over de te nemen maatregelen voor de toegangsweg. De volkstuinen zijn toegankelijk via een alternatieve toegangsroute. De volkstuinders zijn over de stand van zaken geïnformeerd via een gemeentelijke brief. Gezondheidsrisico?

Asbest kan alleen gevaarlijk zijn wanneer de losse vezels vrijkomen en worden ingeademd. Bekend is dat gezondheidsrisico’s er vooral zijn als mensen jarenlang hoge concentraties asbestvezels inademen of zeer hoge concentraties in korte tijd. De schadelijke gevolgen van inademing van vezels openbaren zich meestal pas na tientallen jaren.

er ingegroeid”, vertelt Struben. “Ik werd voorzitter, ging het script schrijven en van het een kwam het ander. Toen het circus groeide, heb ik - om de contributie laag te houden - ingevoerd dat iedere ouder moest meehelpen. Iedereen heeft een baan, maar neemt er hier een verantwoordelijkheid bij: de bloemen, de was, de muziek… Na een voorstelling zijn we net zo trots als de kinderen. Ik ben dit weekend wel duizend keer gezoend.” Iedereen zou vrijwilliger moeten worden, vindt Struben. “Wij dragen wezenlijk bij aan het leven van de kinderen. Het circus geeft hen vertouwen in zichzelf en de ander. Als vrijwilliger maak je anderen blij en geef je jezelf een cadeau. Je ontdekt nieuwe talenten bij jezelf. Zo verrijkt vrijwilligerswerk je leven. Of je nu

gaat wandelen met ouderen of bij ons kostuums maakt.” 2011 is het Europees Jaar van het vrijwilligerswerk. Regelmatig zet InforMeer een vrijwilliger centraal.

Van de wijkraad Getsewoud

Veel interesse voor speelruimteplan NIEUW-VENNEP - Het was op 31 maart een drukte van belang bij de inloopavond over de nieuwe speel-, sport- en ontmoetingsvoorzieningen in Getsewoud. Veel volwassenen én kinderen waren aanwezig. In Activiteitencentrum In ’t Zomerpark waren tekeningen en artist impressions te zien van de voorzieningen die de gemeente, in nauwe afstemming met de wijkraad Getsewoud, in de wijk wil aanleggen. Voor de inmiddels ruim elf jaar oude wijk heeft de gemeente dit jaar een fors budget beschikbaar gesteld. En dit maakt een zeer gevarieerd aanbod mogelijk van aantrekkelijke voorzieningen voor de diverse leeftijdscategorieën. Er is gebruik gemaakt van duurzame materialen en de uitstraling is uitdagend en uitnodigend. De toestellen zijn een vervanging of uitbreiding van bestaande voorzieningen. Ook richt de gemeente nieuwe locaties in. Hierbij wordt rekening gehouden met de leeftijdsopbouw in de wijk, die nu ook jeugd kent die behoefte heeft aan plekken om te sporten en te ontmoeten. Het geheel werd zeer enthousiast ontvangen. Geïnteresseerden stelden vragen over de voorzieningen. Ook was er een reactieformulier waar veel gebruik van werd gemaakt. De gemeente verwerkt de reacties en wil de voorzieningen grotendeels voor de zomervakantie aanleggen, zodat de jeugd hier tijdens de vakantie volop gebruik van kan maken. Ingrid Kroon

Een compleet en dagelijks actueel overzicht met situatiekaarten vindt u op de vernieuwe webpagina’s www.haarlemmermeer.nl/werkenaandeweg T/m 29 april: Wijnmalenstraat werkzaamheden tussen Fokkerstraat en Sportlaan. T/m 13 mei: Kamerlingh Onneslaan werkzaamheden tussen Keplerstraat en Robert Kochstraat. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. J. Zwemmer 0900 1852

derweg tijdelijk slechts één rijstrook beschikbaar voor gemotoriseerd verkeer, vanwege het realiseren van een in- en uitritconstructie voor het toekomstige kassencomplex Primaviera. Er zijn tijdelijke verkeerslichten. P. Hogeveen 0900 1852

Burgerveen, Venneperweg T/m 22 juni is op het weggedeelte tussen het viaduct over de A4 en de Aalsmeer-

Hoofddorp, Burgemeester Pabstlaan Tot eind april afgesloten tussen de dr. Bolkesteinstraat en de Nieuweweg

wegens herinrichtingswerkzaamheden. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. De dr. Bolkesteinstraat, Nijverheidsstraat en Draverslaan zijn alleen bereikbaar via de Hoofdweg. R. de Lange 0900 1852 Hoofddorp, Calatravabrug ‘Luit’ thv Maria Tesselschadelaan Tot begin mei is de brug afgesloten voor al het verkeer incl. (brom)fietsers wegens

onderhoudswerkzaamheden. Er zijn diverse omleidingroutes. De beide Hoofdwegen blijven normaal berijdbaar. R. de Lange 0900 1852 Nieuw Vennep, Vronen Tot medio juli verkeershinder in en rondom de straat Vronen wegens revitaliseringswerkzaamheden. Om beurten worden beide ingangen afgesloten gedurende een week. Ook wordt de Hoofdweg Westzijde


Donderdag 7 april 2011

3

Effecten schoolzones al merkbaar HAARLEMMERMEER - Op 16 september 2010 hadden basisscholen De Octopus, De Wilgen en Tabitha op het scholeneiland Toolenburg-Oost in Hoofddorp de primeur: de eerste ‘schoolzone’, een verkeersveilige inrichting van de schoolomgeving. Gelijktijdig kreeg Tabitha het Haarlemmermeers Verkeersveiligheidslabel uitgereikt omdat Tabitha dankzij een groep actieve verkeersouders veel aandacht besteedt aan zowel theoretisch als praktisch verkeersonderwijs. Nu, een half jaar later, zijn de effecten merkbaar.

Ben Dijkstra namens de verkeersouders van De Octopus: “De verkeersouders en scholen ervaren de schoolzone als positief. De verkeersregels die in de klas geleerd worden zijn buiten het klaslokaal duidelijk zichtbaar. Waar is het veilig oversteken? Waar mag je niet parkeren of waar is stilstaan om kinderen uit te laten stappen niet veilig? In de schoolzone wordt iedereen er steeds aan herinnerd en kunnen ouders kinderen op een duidelijke manier het goede voorbeeld geven. En de allerbelangrijkste verdienste: ouders durven elkaar aan te spreken op verkeerd voor-

beeldgedrag. Ook kinderen doen dit naar elkaar en naar volwassenen. Zoals een meisje haar vader op een drukke ochtend verkeersles gaf. ‘Papa, je moet in een rechte lijn oversteken bij het blauwe plaatje, dat is veel veiliger!’”

van het label sluit de gemeente zelfs direct aan met een schoolzone. Zo hebben de scholen De Brandaris en Klavertje Vier in de Hoofddorpse wijk Floriande het label behaald en een schoolzone gekregen op 5 januari jl. Voor dit voorjaar staat hetzelfde gepland voor de G.TH.Rietveldschool in

Badhoevedorp en voor De J.P. Heijeschool in Hoofddorp-Centrum. De Zevensprong in Rijsenhout en De Tweemaster en De Waterwolf in Vijfhuizen staan eveneens voor dit voorjaar op de planning, omdat deze scholen en de gemeente al bezig waren met verbeteringen voor de verkeersveiligheid.

Meer schoolzones

De gemeente wil er voor zorgen dat iedere school op termijn een schoolzone krijgt. Wanneer een school aan de beurt is, ligt grotendeels aan de scholen zelf. Scholen met het Haarlemmermeers Verkeersveiligheidslabel krijgen namelijk voorrang en bij de uitreiking

13 april inloopbijeenkomst over vervanging bomen in Dassenbos - Woensdag 13 april organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst over het vervangen van bomen in Dassenbos. Sinds 2001 wordt gewerkt aan een bomenvervangingsplan voor Dassenbos. In het ontwerp is rekening gehouden met de voorkeuren van bewoners.

OVERBOS

Nieuw-Vennep

Fototentoonstelling over bouw Cultuurgebouw in Hoofddorp

In de binnenstraat van het Cultuurgebouw is vanaf eind deze week een kleine fototentoonstelling ‘Cultuurgebouw in progress’ te zien met foto’s van Margo Oosterveen. Zij heeft de bouw van begin tot eind vastgelegd. De tentoonstelling is tot 18 april te zien.

Kinderen trekken ten strijde om veilig te kunnen spelen

Tijdens de inloopbijeenkomst kunnen bezoekers een bijdrage leveren aan het nieuwe plan en de uitvoering van de werkzaamheden. U kunt op 13 april binnen lopen in De Ark, Muiderbos 36 in Hoofddorp tussen 19.30 en 20.30 uur.

Van de dorpsraad Lijnden

Aanbieding leefbaarheidsonderzoek Op vrijdag 15 april bieden de Werkgroep Leefbaarheidsonderzoek en de dorpsraad Lijnden officieel de resultaten van het leefbaarheidsonderzoek aan B en W. aan. Dat gebeurt van 10.00 tot 12.00 uur in De Vluchthaven, Schipholweg te Lijnden. U bent van harte welkom. Joop Baars, secretaris dorpsraad Lijnden

ter hoogte van Vronen een week geheel afgesloten voor verkeer. Exacte data zijn later bekend. P. Hogeveen 0900 1852 Schiphol / Amstelveen, N232 (Burgemeester A. Colijnweg). T/m 21 juli afgesloten wegens aanleg fietstunnel onder de N232 tussen de Schipholdraaibrug en de Nieuwe Meerlaan. Voor (brom) fietsers vaart op werkdagen tussen 06.00 en 19.00 uur een pontje over de Ringvaart.

Buiten deze tijden en in het weekend geldt een omleidingroute door het Amsterdamse Bos. Buslijn 622 van Connexxion blijft t/m eind juli rijden. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de Bosrandbrug. Projectbureau N201+ 023 514 3215 Weteringbrug / Oude Wetering, brug Oude Wetering Van vrijdag 15 april 20.00 uur tot maandag 9 mei 6.00 uur is de brug Oude Wetering

Raadhuis Hoofddorp Raadhuisplein 1 2132 TZ Hoofddorp Openingstijden Maandag t/m vrijdag Burgerzaken open 9:00 - 13:00, op afspraak tussen 13:00 - 18:00 en dinsdag tot 20:00 Wmo, Sociale zaken open 9:00 - 13:00, op afspraak tussen 13:00 - 17:00 en dinsdag tot 20:00 Vergunningen open 9:00 - 13:00, op afspraak tussen 13:00 - 17:00 en dinsdag tot 20:00 CBI open: 9:00 - 13:00, op afspraak tussen 13:00 - 17:00 en dinsdag tot 20:00 Archief open 9:00 - 13:00, op afspraak tussen 13:00 - 17:00

Gebiedsmanagers voor Centrum, Graan voor Visch, Noord, Oost, ’t Oude Buurtje en Pax: Hans Kleiss. voor Boseilanden, Floriande en Overbos: Henny Boschman. voor Bornholm, Toolenburg en Vrijschot Noord: Jo-Else Seinstra.

TIP!

van de woning. Om de drie jaar wordt het inkomen getoetst. Als het inkomen dan gestegen is moet wel rente en/of (een gedeeltelijke) aflossing over de starterslening betaald worden. Van een inkomensstijging kan sprake zijn als de starter meer is gaan verdienen, of er een partner bijgekomen is met inkomen. De eerste drie jaar zijn aan de starterslening geen financiële consequenties verbonden. Bij een ongewijzigd inkomen blijft dat ook zo. Omdat er voor huurwoningen lange wachttijden gelden wil de gemeente starters de mogelijkheid bieden om een koopwoning te bemachtigen en op zichzelf te gaan wonen. De starterslening is hiervoor een succesvol instrument. Er wordt al jarenlang door starters veel gebruik van gemaakt.

Hoofddorp

Servicecentrum Floriande Dussenstraat 28 2134 DL Hoofddorp Openingstijden maandag t/m vrijdag voor burgerzaken van 9:00 - 13:00 en op afspraak op donderdag van 17:00 - 20:00.

Startersleningen voor nieuwbouwproject ‘Aan de vaart’ HOOFDDORP - De gemeente stelt startersleningen beschikbaar voor het woningbouwproject ‘Aan de vaart’, tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep, langs de Hoofdweg. Het gaat om een complex van 30 appartementen waarvan 26 voor starters waarvoor een starterslening mogelijk is. De gemeente wil starters hiermee helpen een eerste stap op de woningmarkt te zetten in een tijd waarin de voorwaarden voor deze groep om een hypotheek te krijgen steeds worden aangescherpt. De starterslening is een renteloze en aflossingsvrije lening die beschikbaar is voor starters die in onze gemeente woonachtig zijn. De starterslening kan afhankelijk van het inkomen oplopen tot ruim 20% van de ‘vrij op naam’ prijs

Contact met de gemeente De gemeente is bereikbaar via het nummer 0900 - 1852. Informatie vindt u op www.haarlemmermeer.nl

- Buurtkinderen Floortje, Elisa, Evi, Radjindra, Kas, Jesper, Bas, Milo en Manisha brachten een lange lijst

HOOFDDORP CENTRUM

tussen Oude Wetering en Weteringbrug buiten gebruik. Alle verkeer wordt omgeleid. Voor (brom)fietsers vaart er een pontje over de ringvaart. Ook het openbaar vervoer rijdt een andere route. Voor de tijden van het pontje, omleidingsroutes en de alternatieve route van de bus kunt u kijken op www.haarlemmermeer.nl/ werkenaandeweg. P. Broekhoff 0900 1852

handtekeningen van bewoners van de Martin Luther Kingstraat naar het gemeentehuis. De kinderen vinden het leuk om op straat te spelen, maar bestuurders van auto´s rijden te hard in deze 30-km-straat. Spelen is dan niet veilig. Bij de entree van de Martin Luther Kingstraat heeft de gemeente met borden de maximale snelheid van 30 km aangegeven. Om bewoners en bezoekers er nog extra op te wijzen ontvingen buurtbewoners onlangs van de gemeente 30-km stickers, om de actie van de kinderen te kunnen ondersteunen. De actie heeft duidelijk resultaat. Trots laten de kinderen zien dat er al veel stickers op klikobakken zijn geplakt!

Zwanenburg, Dennenlaan T/m 8 april op werkdagen tussen 09.00 en 15.00 uur verkeershinder op de Dennenlaan wegens het aanpassen van de bushaltes. Het verkeer wordt geleid met behulp van verkeersregelaars. P. Hogeveen 0900 1852

Servicecentrum Nieuw-Vennep Eugénie Prévinaireweg 19 2151 BA Nieuw-Vennep Openingstijden maandag t/m vrijdag voor burgerzaken, Wmo en Sociale Zaken, van 9.00 - 13.00 uur en voor burgerzaken op afspraak tussen 13:00 - 18:00 en dinsdag tot 20:00 uur. Gebiedsmanager voor Nieuw-Vennep: Jos Bontekoe.

Haarlemmermeer-Zuid Zie Servicecentrum Nieuw-Vennep.

Gebiedsmanager voor Aalsmeerderbrug, Abbenes, Beinsdorp, Buitenkaag, Burgerveen, Cruquius, Leimuiderbrug, Lisserbroek, Oude Meer, Rozenburg, Rijsenhout, Weteringbrug en Zwaanshoek: Hannie van den Bosch.

Haarlemmermeer-Noord

Servicecentrum Badhoevedorp Sloterweg 22 1171 CR Badhoevedorp Openingstijden maandag t/m vrijdag voor burgerzaken van 9:00 - 13:00, en op afspraak op dinsdag van 17:00 - 20:00. Servicecentrum Zwanenburg Dennenlaan 119-121 1161 CM Zwanenburg Openingstijden dinsdag, woensdag, donderdag voor burgerzaken van 9:00 - 13:00 op afspraak op donderdag van 17:00 20:00. Gebiedsmanager voor Badhoevedorp, Boesingheliede, Lijnden, Nieuwe Brug, Nieuwe Meer, Vijfhuizen en Zwanenburg: nieuwe gebiedsmanager binnenkort bekend.


4

Donderdag 7 april 2011

Uitgelicht

Legenda Wonen, suburbaan Wonen, stedelijk (mix wonen en werken) Zoekgebied mix wonen, water en groen (Westflank) Kantoorlocaties Uit te werken kantorenlocatie, icm. groen/sport/recreatie Bedrijventerreinen en logistiek Glastuinbouw; nieuwbouw en herstructurering Autowegen: nationale infrastructuur + parallelstructuur Autowegen: regionale infrastructuur + reserveringen Autowegen: lokale hoofdontsluitingsroutes + reserveringen Ongestoord Logistieke Verbinding (OLV) Spoorlijnen Huidige HOV-lijnvoering + reserveringen (gemeente en MRA) Zoekgebied windmolenpark Zoekgebied piekberging

reserveren = niet onmogelijk maken

Voorontwerp plankaart Structuurvisie Haarlemmermeer Ontwikkelingenkaart

Toekomstbeeld Haarlemmermeer 2030 praat er over mee op 11 of 13 april. Zie voorpagina InforMeer.

(Voorontwerp structuurvisie Plankaart).

Structuurvisie Haarlemmermeer 2030

Toekomst voor Ruimte - Ruimte voor Toekomst 07/03/2011MvL v2.5

Visie op toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen Het ontstaan Een structuurvisie is een wettelijk verplicht toetsingsinstrument voor ruimtelijke plannen en een leidraad voor nieuwe gemeentelijke investeringen. Zo’n document ligt niet van de ene op de andere dag op tafel. De eerste contouren presenteerde de gemeente eind 2009. Nu ligt er een voorontwerp met een toelichting op de belangrijkste onderwerpen en keuzes.

“Wat wil Haarlemmermeer zijn en wat wil en kan het bieden in de komende twintig jaar?” Met inwoners, ondernemers, deskundigen en jongeren is hierover al eerder nagedacht. In de toekomst wil Haarlemmermeer de bestaande diversiteit aan woon- en werkmilieus – haar zo geheten

atypische stedelijkheid – versterken. Haarlemmermeer wil een gemeente zijn die verbonden is en verbindt, een samenleving met samenhang. Dat betekent ook dat er samenhang moet zijn tussen alle ontwikkelingen die plaats vinden, zowel de ruimtelijke als de sociale ontwikkelingen. Haar-

lemmermeer positioneert zich ook in de toekomst als attractieve ontmoetings- en vestigingsplaats. Duurzaamheid en oog voor bestaande structuren zijn leidend bij de toekomstige ruimtelijke, economische en sociale ontwikkelingen.


Donderdag 7 april 2011

Speerpunten Structuurvisie Haarlemmermeer 2030

Met de al eerder samen vastgestelde ambities is de gemeente aan de slag gegaan om een richting uit te stippelen. Waar zet de gemeente op in bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen? Als we één beeld van Haarlemmermeer voor 2030 willen schetsen, welke speerpunten moeten er dan in ieder geval in staan? Hieronder de speerpunten. Economie in het oosten, ontspannen ontwikkeling in het westen

Haarlemmermeer kent twee uitersten en wil dat versterken. De dynamiek van de Randstad en het landelijke van een typisch Hollandse polder. Hierdoor ontstaat een interessant vestigings-, woonklimaat voor zowel bedrijven, als voor bewoners. Ontwikkelingen moeten aansluiten om deze boeiende kwaliteit te versterken. Het oosten richt zich op economische activiteiten, zoals de ontwikkelingen rond Schiphol, logistieke ontwikkelingen en de glastuinbouw. Het westen biedt ruimte voor rustig en ontspannen wonen, in een landschap met veel groen en water.

zaam verkeer als fietsers. Er ontstaan dan nieuwe mogelijkheden aan die bestaande wegen. Waar wegen en fietsroutes samenkomen met bus- en treinverbindingen ontstaan knooppunten waar mensen niet alleen kunnen overstappen, maar elkaar ook kunnen ontmoeten en gebruik kunnen maken van voorzieningen. Deze knooppunten vormen een belangrijke spil in de verdere ontwikkeling van Haarlemmermeer. Daarnaast is het belangrijk netwerken, zoals van wegen en openbaar vervoer, optimaal te gebruiken, zodat iedereen zo efficiënt mogelijk van A naar B komt.

Atypische stedelijkheid

Compacte en duurzame luchthaven Schiphol

Schets van Haarlemmermeer met de aangrenzende dorpen aan de andere kant van de Ringvaart, de zogenaamde dubbeldorpen.

Haarlemmermeer wil de kwaliteiten en potenties van luchthaven Schiphol versterken op basis van een duurzame ontwikkeling met beperkt ruimtebeslag. Ook wil de gemeente de Schipholdriehoek, een gebied tussen de A4, de A5 en de A9, ontwikkelen. Natuurlijk moet wel goed worden gelet op het terugdringen van de geluidsoverlast. Mobiliteit

Mobiliteit wordt van steeds groter belang naarmate de gemeente zich verder ontwikkelt. Niet alleen in Haarlemmermeer, maar zeker ook voor mensen die de gemeente in en uit willen. Een belangrijk principe in de structuurvisie is het ontwerpen van een nieuw verkeersnetwerk, waarin de oude polderlinten (het stramien van de bestaande rechte wegen van noord naar zuid en van oost naar west in de polder) vooral gebruikt worden voor lang-

Haarlemmermeer wil haar typische dorpse en stadse kenmerken behouden en versterken. Het Haarlemmermeerse landschap is gevarieerd: van kleinschalige dorpen als Abbenes en Lisserbroek tot het verstedelijkte Hoofddorp en Nieuw-Vennep en van uitgestrekte agrarische- en groengebieden tot een moderne luchthaven met bedrijventerrei-

n 2e kwartaal 2011: Rondje Haarlemmermeer De komende maanden legt de gemeente de belangrijkste veranderingen uit. Hierover wordt gepraat met inwoners, ondernemers, deskundigen en jongeren. De gemeente organiseert hiervoor een ‘tour’ en gaat op locatie met mensen in gesprek om samen oplossingen, alternatieven of nieuwe ideeën te verzamelen. Ook via de gemeentelijke website worden internetbezoekers uitgenodigd om interactief mee te denken. Voor de structuurvisie wordt een milieu effecten rapportage (planMER) opgesteld. Deze rapportage geeft inzicht in de milieueffecten als gevolg van verschillende ruimtelijke visies. Ook wordt een landbouw effecten rapportage (LER) opgesteld. Hier gaat het om de landbouweffecten als gevolg van de ruimtelijke visies.

Na de zomer stelt de gemeente de integrale Ontwerp Structuurvisie Haarlemmermeer 2030 op. Ook over de definitieve structuurvisie volgt overleg met inwoners, ondernemers, deskundigen en jongeren. Vraag is dan HOE plannen kunnen worden gerealiseerd.

Landschap en natuur

In het middengebied, met Hoofddorp en Nieuw-Vennep, wordt de stedelijke kwaliteit versterkt. Hoofddorp wat meer en NieuwVennep wat minder. Het middengebied profiteert van de hoge dynamiek in het oosten en de lage dynamiek in het westen, kenmerkt zich door goede bereikbaarheid, is economische sterk, kindvriendelijk en heeft voornamelijk woningen met een tuin.

Agenda

n 4e kwartaal 2011: opstellen ontwerp

nen. De gemeente wil de specifieke kenmerken van gebieden en kernen benutten zodat iedereen hier ook in 2030 prettig kan, wonen, werken en leven. De gemeente zet in op een zorgvuldige inpassing van de groei van de westflank met aandacht voor de dorpen langs de Ringvaart, in samenwerking met de buurgemeenten.

Voorbeeldschets van een knooppunt, waar treinstation, parkeerplaatsen en voorzieningen bijeenkomen.

5

Haarlemmermeer wil het oorspronkelijke polderlandschap de basis laten zijn voor lokale ontwikkelingen. Daarnaast zijn twee gebieden voor traditionele agrarische bedrijven aangewezen. Door realisatie van een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem ontstaat ook meer ruimte voor landschap en natuur. Klimaatverandering heeft tot gevolg dat er steeds vaker periodes van extreme

neerslag en van droogte optreden. Om die verandering het hoofd te kunnen bieden, moet regenwater sneller verwerkt en opgeslagen kunnen worden. Niet alleen om droge voeten te houden, maar ook om het water langer vast te houden, zodat in droge periodes er voldoende zoet water beschikbaar is. Dat vergt een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem. Dit heeft niet alleen ruimtelijke gevolgen (meer water in de polder), maar ook gevolgen voor de dorpen, het landschap, de boeren en natuurlijk de financiën. Over onderwerpen als verzilting en waterberging moet nog verder worden nagedacht. Bij het aanleggen van watergebieden is recreatief gebruik en meerwaarde voor de woonomgeving uitgangspunt. Een ‘piekberging’, een waterberging die is gericht op het beperken van wateroverlast door onverwachte hevige regen, komt in het zuiden van Haarlemmermeer.

tijd? Waar zou je voor een zakelijke afspraak afspreken?” Duurzaamheid

Niet alleen voor water, maar ook voor energie en afval geldt dat in de komende dertig jaar grote veranderingen plaatsvinden. Lokale opwekking van energie, terugwinning van grondstoffen uit afval en afvalwater, maar ook elektrisch rijden, zorgen de komende jaren voor ruimtelijke veranderingen. Het Smart Grid is een verzamelnaam voor allerlei ‘slimme’ oplossingen die de energievoorziening van de toekomst helpen realiseren. Dat Smart Grid moet er onder andere voor zorgen dat iedere nieuwe rendabele manier van energie opwekken wordt benut en aangesloten.

Sociale duurzaamheid – Mijn Haarlemmermeer

Bij het ontwikkelen van ruimtelijke en stedenbouwkundige plannen moet vooral ook aandacht zijn voor de behoeften van mensen en bedrijven, de uiteindelijke gebruikers. ‘Sociale duurzaamheid’ houdt in dat de ontwikkeling dus voorziet in de behoeften van de generaties na ons. “Wanneer is jouw buurt, jouw buurt? Waar wil je graag zijn in je vrije

Ruimte voor evenementen als het Concours Hippique, ook in de toekomst.

Pier K in Nieuw-Vennep voor nu en de toekomst.


6

Gemeentelijke bekendmakingen

Donderdag 7 april 2011

Bekendmakingen nog volledig in de krant Eerder werd aangekondigd dat de gemeente over gaat op het publiceren samenvattingen van bekendmakingen in InforMeer omdat bekendmakingen in volledige vorm ook op internet staan. Momenteel wordt nog gewerkt aan de voorbereidingen. Voorlopig vindt u hier nog alle bekendmakingen. Op www.overheid.nl kunt u zich abonneren op een e-mailservice. U ontvangt bekendmakingen dan ook per e-mail.

Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht 7 april 2011

n Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen: Badhoevedorp Sloterweg 527, 1171 VG, overige veranderingen, 28-03-2011, 2011-0005813 Hoofddorp Kruisweg 951, 2132 CD, overige veranderingen, 29-03-2011, 2011-0005852 Lisserbroek Forsythiastraat 11, 2165 CG, dakkapel plaatsen, 30-03-2011, 2011-0005929 Nieuw-Vennep Rodelindalaan 82, 2152 PL, dakkapel plaatsen, 29-03-2011, 2011-0005855 La Traviataplantsoen 1, 2152 JH, dakkapel plaatsen, 28-03-2011, 2011-0005792 Oude Wetering Huigsloterdijk t.h.v. Weteringbrug, 2156 LE,

opslag van materiaal/materieel/bouwkeet, 29-03-2011, 65-2011 Schiphol Toekanweg 2, 1118 EB, overige veranderingen, 28-03-2011, 2011-0005761

Kavels B 3974, bijbehorend bouwwerk bouwen, 28-03-2011, 2011-0005799 A 1730, reclame plaatsen, 28-03-2011, 2011-0005787 A 1730, overige veranderingen, 28-03-2011, 2011-0005787 De aanvragen liggen niet ter inzage. In dit stadium is het indienen van zienswijzen/ bezwaar nog niet mogelijk. Indien er een (ontwerp)besluit genomen is, zal dit gepubliceerd worden. Naar aanleiding van deze publicatie kunt u, indien er sprake is van een reguliere procedure, bezwaar indienen. Indien er sprake is van een uitgebreide procedure, kunt u zienswijzen indienen (bij een ontwerpbesluit) of beroep instellen (bij een definitief besluit).

Uit de Praktijk

Paul Broekhoff, coördinator bereikbaarheid

‘De netwerkfunctie geeft een kick’ Wat doe jij?

Met collega’s bevorder ik de verkeersdoorstroming en de bereikbaarheid bij tijdelijke verkeersmaatregelen. Bijvoorbeeld bij wegwerkzaamheden, een evenement of calamiteit. Ik overleg vaak met de nood- en hulpdiensten omdat zij altijd moeten voldoen aan de wettelijke aanrijdtijden. Connexxion spreek ik ook vaak, net als buurgemeenten, provincies en Rijkswaterstaat. We stemmen elkaars tijdelijke maatregelen op elkaar af. Praktijkvoorbeeld?

Binnenkort wordt de doorvaart bij de Brug Oude wetering verbreed. Alle betrokken wegbeheerders inventariseerden vorig jaar samen de gevolgen en mogelijkheden. De brug drie weken geheel afsluiten in het voorjaar bleek de beste optie. De projectleider heb ik gestimuleerd dit scenario zo vroeg mogelijk te communiceren om reacties vanuit de omgeving te pijlen. Voor agrariërs is dit bijvoorbeeld een belangrijke route. Je kunt pas een goed verkeersplan maken als je weet wat de gevolgen zijn. En dat is gelukt. Er ligt nu een goed verkeersplan waarin we goed rekening hebben gehouden met wensen die bewoners en bedrijven hebben geuit tijdens een bijeenkomst. Al lukt het nooit iedereen tevreden te stellen. Leuk aan dit werk?

De netwerkfunctie geeft een kick, weten aan welk ‘touwtje’ je moet trekken en uitzoeken bij wie je te rade moet gaan. Soms moet je de pet van gemeenteambtenaar durven afzetten. De weggebruiker ziet niet altijd of een weg gemeentelijk of provinciaal is, maar wil veilig, snel en comfortabel van A naar B. Tip voor inwoners?

Kijk regelmatig op www.haarlemmermeer.nl/werkenaandeweg. Die is altijd actueel. En bij toekomstige projecten: geef aan wat voor u als ondernemer of bewoner de gevolgen zijn. Dan houdt de projectleider daar rekening mee.

n Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure) Burgemeester en wethouders hebben de volgende omgevingsvergunningen verleend: Aalsmeerderbrug Aalsmeerderdijk 196, 1436 BA, herbouwen schuur, 31 maart 2011, 2010-0022201 Hoofddorp Adrianahoeve 2, 2131 MN, bouw, brandveilig gebruiken, 1 april 2011, 2011-0000201 Anna Blamanstraat 82, 2135 PV, plaatsen dakopbouw, 1 april 2011, 2011-0003360 Hermitage 92, 2134 AC, plaatsen dakkapel, 30 maart 2011, 2011-0003592 Jacobus Spijkerdreef 246, 2132 PZ, plaatsen verdiepingsvloer, 31 maart 2011, 20110002418 Liesbos 22, 2134 SB, plaatsen kozijn in gevel van gebouw ‘Het Boskern’, 1 april 2011, 2011-0002596 Naast Sporthal Spannenburg, bouw, plaatsen van een telecommunicatiegebouw, 31 maart 2011, 2011-0000862 Nieuw-Vennep Laan van Aida 23, 2152 GH, plaatsen dakkapel, 30 maart 2011, 2011-0003894 Langemoor 29, 2151 VG, plaatsen dakkapel, 1 april 2011, 2011-0002994 Weleveld 14, 2151 JR, uitbreiden woning 1e verdieping, 31 maart 2011, 2011-0001471 Schiphol Cateringweg, oprichten verdeelstation, HS600, 30 maart 2011, 2011-0002687 Vijfhuizen Blokhuis 32, 2141 NA, plaatsen dakopbouw, 30 maart 2011, 2011-0004934 Stevensweg 4, 2141 VL, bijbehorende bouwwerk bouwen, 31 maart 2011, 20110004385 Zwaanshoek Hanepoel 4, 2136 NJ, slopen van een bestaande schuur, 29 maart 2011, 20110004253 Spieringweg 1039, 2136 LM, plaatsen dakkapel, 1 april 2011, 2011-0002816 Zwanenburg Zwanenburgerdijk 511, 1161 EA, slopen van een ketelhuis op het dak van een kinderdagverblijf, 28 maart 2011, 2011-0004289 Het besluit en de bijbehorende stukken kunnen een dag na publicatie gedurende zes weken worden ingezien (voor adres en tijden zie kader). Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na besluitdatum (dit is de datum genoemd bij betreffende omgevingsvergunning) tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. cluster Juridische Zaken, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. De verleende omgevingsvergunning treedt een dag na bekendmaking (is datum toezending aan de aanvrager) in werking. Het indienen van bezwaar schorst de werking van de vergunning niet. De omgevingsvergunning voor de activiteit sloop en kap treedt echter pas in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Indien er sprake is van een spoedeisend belang kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de vergunning pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige voorziening kunt u – met DigiD – ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket. rechtspraak.nl/ bestuursrecht. Een verleende omgevingsvergunning voor de activiteit sloop of kap treedt echter pas in werking na afloop van de bezwaartermijn.

n Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure) Burgemeester en wethouders hebben de

Het Raadhuis in Hoofddorp is geopend van maandag t/m vrijdag van 9 - 13 uur. Op afspraak zijn stukken dagelijks ook in te zien van 13 - 17 uur en op dinsdagavond van 17 - 20 uur. Een afspraak maakt u via 0900 – 1852.

volgende omgevingsvergunningen van rechtswege verleend omdat binnen de beslistermijn geen besluit is genomen: Cruquius Crommelinbaan 33A t/m 33E, 2142 EX, wijzigen bedrijfsgebouw, 30 maart 2011, 2010-0008783 Hoofddorp Hoeksteen 38, 2132 MS, bouwen en slopen, 30 maart 2011, 2011-0000058 Rijsenhout Leimuiderdijk 96, 1435 CV, voor het realiseren van een kelder/souterrain onder het bestaande terras, 29 maart 2011, 20100020438 Het besluit en de bijbehorende stukken kunnen een dag na publicatie gedurende zes weken worden ingezien in het raadhuis (zie kader). Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na besluitdatum (dit is de datum genoemd bij betreffende omgevingsvergunning) tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. cluster Juridische Zaken, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. De verleende omgevingsvergunning treedt een dag na bekendmaking (is datum toezending aan de aanvrager) in werking. Het indienen van bezwaar schorst de werking van de vergunning niet. De omgevingsvergunning voor de activiteit sloop en kap treedt echter pas in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Indien er sprake is van een spoedeisend belang kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de vergunning pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige voorziening kunt u – met DigiD – ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/ bestuursrecht.

n Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) Burgemeester en wethouders zijn voornemens vergunning te verlenen voor: Hoofddorp Schuilenburg 7, 2135 GJ, brandveilig gebruiken van een school, 2011-0000368 Lisserbroek Hillegommerdijk 37, 2165 AN, het oprichten van een 2-onder-1 kapwoning en het maken van een uitweg, 2010-0018673 Hillegommerdijk 37, 2165 AN, het oprichten van een 2-onder-1 kapwoning, het slopen van het bestaande woonhuis en het maken van een uitweg, 2010-0020895 Nieuw-Vennep Johannis Bogaardstraat 16a, 2151 CV, brandveilig gebruiken van een school, 2011-0000374

Zwaanshoek Noppenstraat 92, 2136 AK, oprichten van een kinderdagverblijf, brandveilig gebruik (artikel 2.1. lid d WABO) en het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1. lid a Wabo), 2010-0018997 Zwanenburg Kinheim 4, 1161 AP, brandveilig gebruiken van een school, 2011-0000355 Wilgenlaan 83, 1161 JL, brandveilig gebruiken van een school, 2011-0000363 Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen een dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage in het raadhuis (zie kader). Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen (bij voorkeur) schriftelijk en mondelinge zienswijzen worden ingebracht. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. team Vergunningen, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u zich melden aan het loket Frontoffice Vergunningen, Raadhuisplein 1 te Hoofddorp (voor adressen en tijden zie kader). Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en indien men belanghebbende is.

n Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) Burgemeester en wethouders hebben in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning verleend voor: Nieuw-Vennep Hoofdweg 1180, 2153 LP, het oprichten van een garage van 15 x 15 meter voor het stallen van wagens en kleinere werktuigen als onderdeel van het grondverzetbedrijf, 7 april 2011, 2011-0000767. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepschrift. Deze kennisgeving wordt tevens op ruimtelijkeplannen.nl gedaan. Belanghebbenden kunnen, binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit, schriftelijk en gemotiveerd beroep indienen. Het beroepschrift omvat ten minste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep gericht is en de gronden van het beroep. Tenslotte dient het beroepschrift door de indiener te worden ondertekend. Voorts dient u bij het beroepschrift een afschrift te voegen van het bestreden besluit. Het beroepschrift dient te worden gericht aan de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van dit besluit niet. Gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, p/a Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Voor het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. U kunt ook digitaal beroep

Raadsplein is de naam voor de vergaderingen van de raad. Het eerstvolgende Raadsplein (na 7 april) is op donderdag 21 april, vanaf 17 uur. Actuele informatie over het Raadsplein: www.haarlemmermeer. nl/gemeenteraad en bij de raadsgriffie telefoon 023 567 6819 of email griffie@haarlemmermeer.nl.


Donderdag 7 april 2011

instellen via http://loket.rechtspraak.nl/ rechtspraak met DigiD.

n Verleende bouwvergunningen Aanvraag binnengekomen na 1 juli 2008 --> zonder ontheffing Aalsmeerderbrug Aalsmeerderdijk 254, 1436 BC, gedeeltelijk vergroten woning, 31 maart 2011, 20100018464 Hoofddorp Hoofdweg 690, 2132 BT, wijzigen gevels woon-winkelhuis (wijziging op verleende fase 1 bouwvergunning 2010/206), 29 maart 2011, 2011-0005367 Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum van het besluit schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Het bezwaarschrift omvat ten minste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar. Tenslotte dient het bezwaarschrift door de indiener te worden ondertekend. Voorts dient u bij het bezwaarschrift een afschrift te voegen van het bestreden besluit. Bezwaarschriften richten aan: Gemeente Haarlemmermeer, t.a.v. cluster Juridische Zaken, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift kunt u een verzoek om voorlopige voorziening richten aan: Voorzieningenrechter, Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Aanvraag binnengekomen na 1 juli 2008 -->met ontheffing Abbenes Hoofdweg 1734, 2157 NC, plaatsen garage, 1 april 2011, 2010-0016819 Belanghebbenden kunnen, binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit, schriftelijk en gemotiveerd beroep indienen. Het beroepschrift omvat ten minste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep gericht is en de gronden van het beroep. Tenslotte dient het beroepschrift door de indiener te worden ondertekend. Voorts dient u bij het beroepschrift een afschrift te voegen van het bestreden besluit. Het beroepschrift dient te worden gericht aan de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van dit besluit niet. Gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, p/a Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Voor het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. U kunt ook digitaal beroep instellen via http://loket.rechtspraak.nl/ rechtspraak met DigiD.

Wet ruimtelijke ordening 7 april 2011

n Voornemen ontheffing te verlenen m.t.v.: D. Artikel 3.6 lid 1 onder c voor: Vijfhuizen Zwanenburgerdijk 21, 2141 BM, renoveren

van een loods, 2010-0009334 (artikel 5.2 b van het besluit “Herziening gebruiks- en overgangsbepalingen’’) Van 8 april tot 6 mei ligt het bovengenoemde bouwplan ter inzage. U kunt gedurende de voormelde periode schriftelijk (niet per e-mail) uw zienswijze richten aan: Gemeente Haarlemmermeer, cluster Dienstverlening, Postbus 250, 2130 AG te Hoofddorp, tevens heeft u de mogelijkheid deze mondeling in te dienen bij het Informatiecentrum/CBI (zie kader).

n Kennisgeving voornemen voorbereiding bestemmingsplan (art. 1.3.1. Besluit Ruimtelijke Ordening) De gemeente Haarlemmermeer is voornemens de volgende bestemmingsplannen voor te bereiden: ‘De Liede geluidzone industrie’. Het bestemmingsplan betreft een partiële herziening en voorziet in een planologische regeling voor de vaststelling van een geluidszone rond het industrieterrein De Liede. ‘Nieuw-Vennepdorp’. Het plan omvat globaal het gebied ten (noord)westen van de Hoofdvaart tussen de Nieuwerkerkertocht, de Noordelijke Randweg en de N207, en, ten (zuid)oosten van de Hoofdvaart, Molenwijk c.a. en het wandelpark Nieuw-Vennep. NieuwVennep Centrum is niet in het plan opgenomen. Met het nieuwe bestemmingsplan wordt beoogd de nu geldende planologische regelingen te actualiseren.

heeft, conform artikel 9 van de Wegenwet, het volgende weggedeelte aan de openbaarheid te onttrekken: - het gedeelte van Ten Pol in Oude Meer, kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer, sectie AI nummer 329 (tekeningnummer 210-065-01). De onttrekking aan de openbaarheid heeft te maken met de herontwikkeling van het Anthony Fokker Business Park (AFBP).

Van de voorgenomen voorbereiding liggen geen stukken ter inzage. Evenmin kunnen hierover nu zienswijzen naar voren worden gebracht. Te zijner tijd wordt bekend gemaakt wanneer u op dit plan inhoudelijk kunt reageren en wanneer stukken kunnen worden ingezien.

Wet milieubeheer m.e.r.

n Anterieure overeenkomst Spieringweg 745 te Cruquius

Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer starten de procedure van een milieueffectrapportage voor de stedelijke ontwikkeling in Badhoevedorp en Lijnden Oost in het kader van een nieuw op te stellen bestemmingsplan.

(artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening) Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer maken bekend, dat zij met de Haarlemmermeersche Golfclub een anterieure overeenkomst hebben gesloten ten behoeve van het bestemmingsplan ‘Cruquius Spieringweg 745’ en de exploitatie van gronden op dit adres. Met dit bestemmingsplan wordt beoogd de uitbreiding van het clubgebouw en een facilitair gebouw voor de golfbaan mogelijk te maken. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt voor een ieder ter inzage in het raadhuis in Hoofddorp. Geopend maandag tot en met vrijdag van 09.00-13.00 uur. Op afspraak zijn de stukken dagelijks ook in te zien van 13.00-17.00 uur en op dinsdagavond van 17.00–20.00 uur. Een afspraak maakt u via 0900 – 1852 of via www.haarlemmermeer.nl. De stukken zijn ook in te zien op www. ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de gemeente: www.haarlemmermeer.nl/ ruimtelijkeordening. De terinzageligging begint op 8 april 2011.

Verkeer 7 april 2011

n Onttrekken weggedeelten Oude Meer, postcodegebied: 1438 Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad besloten

Colofon InforMeer is een wekelijkse uitgave van de gemeente Haarlemmermeer en verschijnt als omkeerkrant van de Hoofddorpse Courant. Redactie: Clusters Communicatie, Gebiedsmanagement en Projecten Eindredactie: Wieneke Wolthuis Reacties/Redactie: Cluster Communicatie en Externe Betrekkingen, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. E-mail: informeer@haarlemmermeer.nl. Dorps- en wijkraden kunnen bijdragen leveren voor de pagina Buurt in Beeld! Aan de inhoud van InforMeer kunt u geen rechten ontlenen.

Tijd om te snoeien

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen een dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage in het Raadhuis (zie kader). Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van het besluit schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Het bezwaarschrift omvat ten minste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar. Tenslotte dient het bezwaarschrift door de indiener te worden ondertekend. Voorts dient u bij het bezwaarschrift een afschrift te voegen van het bestreden besluit. Bezwaarschriften richten aan: Gemeente Haarlemmermeer, t.a.v. cluster Juridische Zaken, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift kunt u een verzoek om voorlopige voorziening richten aan: Voorzieningenrechter, Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. U kunt ook digitaal beroep instellen via http://loket. rechtspraak.nl/rechtspraak met DigiD.

7 april 2011

n Milieueffectrapportage (m.e.r.) Badhoevedorp Lijnden Oost (art. 7.9 Wet milieubeheer)

Daar er voor een drietal elementen uit het bestemmingsplan een m.e.r.-beoordeling nodig is en gezien de schaal van het project, doorloopt de gemeente Haarlemmermeer de uitgebreide procedure van een milieueffectrapportage. Daarin komen mogelijke milieueffecten aan de orde, die gebruikt worden voor een goede besluitvorming. In het document ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ (NRD) Badhoevedorp Lijnden Oost staat informatie over het project. Er wordt ook advies gevraagd over de reikwijdte en het detailniveau van de voorgenomen activiteit. Als het milieueffectrapport (MER) is afgerond, wordt mede op basis daarvan het ontwerpbestemmingplan opgesteld. Dit ontwerpbestemmingsplan zal samen met het MER ter inzage worden gelegd. Dit wordt te zijner tijd aangekondigd. De NRD ligt ter inzage in het raadhuis in Hoofddorp. Inzien kan op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. In het raadhuis zijn de stukken op afspraak dagelijks ook in te zien van 13.00 tot 17.00 uur en op dinsdagavond van 17.00 tot 20.00 uur. Een afspraak maakt u via 0900 – 1852 of via www.haarlemmermeer.nl. De NRD is ook in te zien op de website van de gemeente (www.haarlemmermeer.nl/ ruimtelijkeordening). De terinzageligging begint op de dag na de datum van deze bekendmaking en duurt zes weken. Gedurende de termijn van de terinzageligging kan een ieder een inspraakreactie zowel schriftelijk als mondeling naar voren brengen. Schriftelijk kan dit door een brief te sturen aan burgemeester en wethouders, cluster Projecten, t.a.v. de heer N. Lamme, postbus 250, 2130 AG Hoofddorp (met vermelding van: inspraakreactie NRD Badhoevedorp Lijnden Oost). Monde-

7

Tip

Geef uw met e groenafv al en Meer takkenron mee lande de uw af n. Kijk vo van de o valka lende r data op r.

ling kan dit in het raadhuis te Hoofddorp. U kunt verzoeken om uw persoonlijke gegevens niet door de gemeente Haarlemmermeer bekend te laten maken.

Overige Vergunningen 7 april 2011

n Verleende drank- en horecavergunning Hoofddorp Office Service Partners BV voor het uitoefenen van het horecabedrijf DéGé Brasserie, Polarisavenue 1 2132 JH Hoofddorp, onder nummer: 2010 / 101 is op 30 maart 2011 de vergunning verleend. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum van het besluit schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Bezwaarschriften richten aan: College van burgemeester en wethouders, Cluster Juridische Zaken, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Voor nadere informatie kunt u bellen met 0900 1852.

n Verleende exploitatievergunningen Hoofddorp Safa Restaurant V.o.f. (dhr M. Sarkhosh en mevr M. Wafa). Tussenweg 39-41 , 2132 CS Hoofddorp. Onder nummer: 2010/19 is op 31 maart 2011 een vergunning verleend. Zwanenburg Shoarma grillroom Kösem, Zwanenburgerdijk 468 1161 NW Zwanenburg, onder nummer: 2011 / 6 is op 31 maart vergunning verleend. Belanghebbenden kunnen tot zes weken na datum van het besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift omvat ten minste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar. Tenslotte dient het bezwaarschrift door de indiener te worden ondertekend. Voorts dient u bij het bezwaarschrift een afschrift te voegen van het bestreden besluit. Bezwaarschriften richten aan: Gemeente Haarlemmermeer, t.a.v. cluster Juridische Zaken, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.

n Drank- en Horecawet Burgemeester en Wethouders zijn voornemens om: onder nummer 2011/12 een drank- en horecavergunning te verlenen met voorschriften aan: Honk- en Softbalvereniging Vennep Flyers voor de kantine van het clubhuis met inbegrip van twee terrassen aan de Oosterdreef 32 , 2153 CA te Nieuw-Vennep

Op grond van artikel 3.11 van de Algemene wet bestuursrecht ligt de conceptvergunning ter inzage een dag na publicatie, gedurende zes weken in het raadhuis (zie kader). Belanghebbenden kunnen tijdens deze zes weken hun zienswijze schriftelijk of mondeling naar voren brengen.

Diversen 7 april 2011

n Vaststelling Nota “Erfgoed op de kaart” Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 17 februari 2011 heeft vastgesteld de Nota “Erfgoed op de kaart”, nota beleid cultureel erfgoed Haarlemmermeer.

n Uitvoeringprogramma Handhaving & Toezicht 2011 Burgemeester en wethouders hebben op 8 maart 2011 het uitvoeringsprogramma 2011 vastgesteld voor het toezicht op en de handhaving van wet- en regelgeving binnen deze gemeente. Dit uitvoeringsprogramma is gebaseerd op de kadernota handhaving 2008. In dit uitvoeringsprogramma staat aan welke zaken wij het komende jaar prioriteit geven en hoe wij met deze zaken om willen gaan. In algemene zin ligt de prioriteit op veiligheid en verrommeling. Dit programma met daarin het geldende gemeentelijk handhavingsbeleid treedt op 7 april 2011 in werking. Het uitvoerings-programma ligt vanaf 8 april 2011 gedurende vier weken ter inzage bij in het raadhuis (zie kader).

n Vergadering welstandscommissie Locatie: Raadhuis Hoofddorp Elke woensdag om 11:00 uur vindt de toetsing plaats over de minder complexe aanvragen met een gemandateerd lid van de welstandscommissie. De voltallige (grote) welstandscommissie komt eens in de twee weken op de woensdag in de even weken bijeen, deze vergadering begint om 14:00 uur. Alle vergaderingen zijn openbaar. De commissie is verantwoordelijk voor de orde en verloop van de vergadering. Als u van plan bent een welstandsvergadering te bezoeken, neemt u dan contact op met team vergunningen. De agenda kunt u vinden op www.haarlemmermeer.nl.

InforMeer wk14  
InforMeer wk14  

Inhoud: Toekomst polder samen bepalen - Speerpunten structuurvisie Haarlemmermeer 2030 - 19 april inloopbijeenkomst Wijkpark Overbos - Effe...

Advertisement