Page 1

omsten k n e e ij b t r u u lb Agenda: vee

Stadsdeelkrant

!

Oost-Watergraafsmeer Boerderij Klarenbeek: stadslandgoed met zorgfunctie

4 Stadsdeelpolitiek

Foto: Suzanne Blanchard

3E  én manier van handhaven “De ruimte hier willen we beter en efficiënter gaan benutten“, vertelt Mariolein Hoevenaars, projectmanager van het Amstelstationproject.

Bouwen aan mooie toegangspoort Amsteldorp/Julianapark - Rond het Amstelstation komen meer woningen, kantoren en winkels. Dat is nodig omdat Amsterdam wil uitgroeien tot een internationaal concurrerende metropool. Daarom krijgt het Amstelstationgebied, als belangrijke toegangspoort tot de stad, een meer grootstedelijk karakter. Met de plannen voor het Amstelstationproject onder de arm komt Mariolein Hoevenaar aangelopen. Ze is projectmanager voor Amstelpoort bij Projectbureau Wibaut aan de Amstel. “Kijk eens om je heen”, zegt Hoevenaar, en gebaart naar het gebied rond het Amstelstation. “Dit is een belangrijke toegangspoort naar Amsterdam.

De ruimte hier willen we beter en efficiënter gaan benutten.” En ze wijst op haar papieren aan waar woningen, winkels, een parkje, groen, een hotel en kantoren staan gepland.

Aantrekkelijk en veilig Als projectmanager van het Amstelstationproject leidt

Hoevenaar de ontwikkeling van het gebied in goede banen. Dat gaat in samenwerking met gemeentelijke diensten, woningcorporaties, ontwikkelaars en investeerders. Het Projectbureau heeft de regie, eindverantwoordelijk is het stadsdeelbestuur van Oost-Watergraafsmeer, waar met name wethouders Germaine Princen en Sharona Ceha zich hebben vastgelegd op de plannen die van de directe omgeving rond het Amstelstation een aantrekkelijk, veilig en goed bereikbaar gebied moeten maken. Germaine Princen: “Deze plannen hebben rechtstreeks te maken met de zogeheten Structuurvisie voor Amsterdam. Dat is als wettelijk verplichte langetermijnvisie (20302040), een soort discussiestuk over hoe Amsterdam moet uitgroeien tot welvarende, internationaal concurrerende, leefbare metropool en tot stedelijk centrum van de Randstad. In het kielzog daarvan kan het Amstelstation een gebied worden met meer levendigheid: met winkels, een gezondheidscentrum en bedrijven. Én er kunnen hier extra woningen voor Amsterdam worden gerealiseerd.”

Wat betreft de laatste categorie hebben gemeentelijke diensten, woningbouwcorporaties, ontwikkelaars en investeerders onderzocht of er wel voldoende vraag is naar kantoor- en bedrijfsruimte rond het Amstelstation, waarvoor ze contacten legden met een hotelketen en andere bedrijven. Leegstand is immers niet verantwoord. Toen duidelijk werd dat de nieuwe ruimte voor het grootste deel kan worden verhuurd, konden hoogte en aantal vierkante meters van de kantoor/ hotel/woontorens definitief worden vastgesteld. Ook de plaats waar de gebouwen komen ligt nu vast. Over bouwen in het Amstelstationgebied is veel overleg geweest met bewoners. Daarbij bleek dat hun mening over hoe er gebouwd moest worden en hoe de gemeente dat zag, te veel uiteenliepen. Onlangs werd bekend dat het Bewonersplatform uit het overleg is gestapt. Een aantal door bewoners gewenste veranderingen is wel doorgevoerd.

Foto: Samantha Wiesemann

2 In bedrijf

Boerderij Klarenbeek aan de Ouderkerkerdijk aan de Amstel (foto) wordt een stadslandgoed met zorgfunctie. Op 7 november ondertekende stadsdeelbestuurder Sharona Ceha hiervoor een intentieovereenkomst, samen met initiatiefnemers Cordaan, woonstichting De Key, de Dienst Landelijk Gebied en andere betrokken partijen. Woonstichting De Key heeft in 2007 twee boerderijen aangekocht: Landlust in het Diemerbos en Klarenbeek aan de Amstel. Het doel is de boerderijen grondig te renoveren en er een stadslandgoed te creëren met een zorgfunctie. In Klarenbeek komt dagbesteding voor cliënten met een verstandelijke beperking. Boerderij Landlust in het Diemerbos krijgt dagbesteding voor psychiatrische en/of autistische cliënten van Cordaan. De stadslandgoederen blijven ook toegankelijk voor mensen uit de stad.

Minder hoog

de nieuwe Julianalaan tegenover het Amstelstation wordt minder hoog dan de voorkant, zodat bewoners niet tegen heel hoge blokken moeten aankijken. Ook versprongen de woonblokken eerst; in dit ontwerp zijn ze gesloten en hebben ze een binnentuin. Daardoor ontstaat rond de woningen meer openbare ruimte waarin mensen zich veiliger kunnen voelen.” Hoevenaar: “ Verder blijven ideeën van bewoners over de inrichting van de openbare ruimte (bankjes, trapjes, hellingbanen) zeer welkom. Hoe de omgeving veiliger en socialer kan worden, kunnen zij immers het beste inschatten.”

Mariolein Hoevenaar geeft een voorbeeld: “De achterkant van de kantoortoren en woonblokken aan

Meer informatie: Mariolein Hoevenaar: telefoon 06 2036 0092, e-mail mhoevenaar@pmb.amsterdam.nl

Het Amstelstationproject

Werk aan Middenweg: volgende fase start eerder

De plannen: een greep

Het groot onderhoud van de Middenweg gaat sneller dan gepland. Er wordt nu eerder begonnen aan de volgende fase om de overlast rond de feestdagen te beperken.

-a  anleg bomenrijke Julianalaan op het niveau van de benedeningang van het Amstelstation, met vrije busbaan, fiets- en voetpaden (zie artist impression hierboven) - drie woonblokken naast het Fortisgebouw en aan de zijde van de Julianalaan - woon/hoteltoren (ca. 100 m hoog) bij de Rembrandttoren (135 m) en Mondriaantoren (123 m) aan de overzijde van het spoor - verkeersvrij stationsplein aan de kant van het Prins Bernhardplein - kruispunt Hugo de Vrieslaan wordt eenvoudige T-splitsing

De planning -1  8 december: informatie- en gespreksbijeenkomst voor en met bewoners in de Vergulden Eenhoorn, Ringdijk 58. - half 2009: stedenbouwkundig plan gereed en voorgelegd aan het stadsdeel bestuur voor het vrijgeven voor inspraak. - half 2010: start uitvoering openbare ruimte. - eind 2012: start bouwblokken bij Amstelstation. - eind 2013: start bouwblokken Julianapark.

www.oost-watergraafsmeer.nl

opengesteld. De rijbaan richting centrum blijft tussen Hugo de Vrieslaan en Linnaeushof langer afgesloten. Tussen 19 december en 5 januari ligt het werk stil.

Omleidingen De komende weken wordt gewerkt aan het kruispunt Middenweg / Hugo de Vrieslaan en aan de Middenweg ter hoogte van Park Frankendael. Het kruispunt is vanaf zondag afgesloten, maar rond 1 december weer open voor alle verkeer. De rijbaan richting Diemen wordt ook rond 1 december weer

Kort

nummer 26 • 14 november 2008

Gemotoriseerd verkeer wordt de komende twee weken omgeleid via Kamerlingh Onneslaan, Nobelweg, Maxwellstraat en Kruislaan. Ook de bussen rijden de komende twee weken om. • Lijn 15 richting Muider­poort­ station: via Maxwellstraat, Kruis­ laan, Middenweg, Wethouder

Frankeweg. • Lijn 15 richting Sloterdijk: via Macgillarvrylaan, Kruislaan, Maxwellstraat en Hugo de Vrieslaan. • Lijn 136, 152, 157, 261 en 263 via Kruislaan, Maxwellstraat en Hugo de Vrieslaan. • Lijn 15: tijdelijke halte aan Weth. Frankeweg / hoek Middenweg. • Alle lijnen: tijdelijke halte aan Hugo de Vrieslaan tussen viaduct Gooiseweg en Maxwellstraat. • Tram 9 kan gewoon over de Middenweg blijven rijden. Kijk voor actuele informatie www.bereikbaar. amsterdam.nl.


2

Bekendmakingen & Dienstverlening

Evenementen- en exploitatievergunningen Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Aanvragen

Drieburgpad 3: 2008/85130, exploitatievergunning sportkantine, JOS Watergraafsmeer. Hogeweg: 2008/85096, evenementenvergunning boekenmarkt op 6 juni 2009 van 10.00 tot 17.00 uur. Hogeweg: 2008/85370, evenementenvergunning boekenmarkt op 6 september 2009 van 10.00 tot 17.00 uur. Radioweg 96: 2008/85129, exploitatievergunning sportkantine, SC Overamstel. Science Park: 2008/85155, ontheffing voor verspreiden van reclamemateriaal op 27 november 2008 van 8.30 tot 17.30 uur. Weesperzijde 130: 2008/85375, filmopnamevergunning (filmopnames Annie MG) op zaterdag 15 november 2008 van 10.00 tot 24.00 uur.

Gehandicaptenparkeerplaats Aanvraag

Karnstraat 5: 2008/84141, om een gehandicaptenparkeerplaats. Gedurende twee weken na deze publicatie liggen de vergunningaanvragen voor de gehandicaptenparkeerplaats en de aanvraag in het kader van de APV ter inzage in het stadsdeelkantoor, Linnaeusstraat 89. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk hun mening kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij het loket Vergunningen, geopend van 08.30 tot 16.00 uur en op dinsdag van 10.00 tot 16.00 uur, telefoon 14 020.

diend: 28 oktober 2008, plaatsen dakterras. Linnaeusparkweg 4: BA 04/2008/85239, ingediend: 3 november 2008, plaatsen dakopbouw met dakterras. Middenweg 253: BA 04/2008/85041, ingediend: 28 oktober 2008, veranderen indeling en gevel.

ook, als er sprake is van spoedeisend belang, een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam.

Nobelweg 6: BA 04/2008/25607, ingediend: 16 oktober 2008, verlengen van instandhoudingstermijn 14 tijdelijke schoollokalen op terrein. Polderweggebied 4: BA 04/2008/85297, ingediend: 4 november 2008, plaatsen installaties op dak (Muziekmakerscentrum). Polderweggebied 6: BA 04/2008/85216, ingediend: 31 oktober 2008, plaatsen reclame aan gevel. Weesperzijde 100: BA 09/2008/85187, ingediend: 30 oktober 2008, oprichten souterrain en entree en veranderen fundering.

1e van Swindenstraat 4: BA 04/2008/75243, ingediend: 11 februari 2008, verleend: 31 oktober 2008, vernieuwen van luchtbehandelingsinstallaties op dak. Dapperstraat 12: BA 04/2008/83077, ingediend: 15 september 2008, verleend: 04 november 2008, plaatsen van lichtreclame aan gevel. Laing’s Nekstraat 31: BA 04/2008/78292, ingediend: 29 april 2008, verleend: 05 november 2008, vernieuwen fundering, veranderen en vernieuwen van kozijnen, veranderen indeling en bestemming zolderetage en oprichten dakopbouw met dakterras. Overamstelstraat 20: BA 04/2008/82022, ingediend: 21 augustus 2008, verleend: 31 oktober 2008, oprichten dakuitbouwen en veranderen van indeling. Polderweggebied 6: BA 04/2008/85216, ingediend: 31 oktober 2008, verleend: 06 november 2008, plaatsen reclame aan gevel. Ruyschstraat 75: BA 04/2008/80904, ingediend: 16 juli 2008, verleend: 05 november 2008, veranderen indeling van gebouw. Geen zienswijzen. Ruyschstraat 77: BA 04/2008/80905, ingediend: 16 juli 2008, verleend: 05 november 2008, veranderen voorgevel, veranderen bestemming van b.g. en zolderetage en veranderen indeling. Geen zienswijzen. Ruyschstraat 79: BA 04/2008/80906, ingediend: 16 juli 2008, verleend: 05 november 2008, gedeeltelijk veranderen bestemming zolderetage en veranderen indeling van gebouw. Geen zienswijzen.

Verleende bouwvergunningen

In dit stadium is nog niet bekend of het stadsdeel voor deze aanvragen vergunning kan verlenen.U kunt de bouw- en sloopaanvragen op werkdagen inzien van 8.30 tot 10.30 uur bij het stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, Helmholtzstraat 61. Mogelijk bevat de aanvraag nog onvoldoende gegevens.U kunt nog geen zienswijzen naar voren brengen of bezwaar/ beroep instellen. Hierover vindt een afzonderlijke publicatie plaats.

Afwijzende beschikking

’s-Gravesandeplein: BA 04/2005/08252, ingediend:16 februari 2005, verzonden: 6 november 2008, plaatsen porto cabines en containers tegenover ‘s-Gravesandeplein 19, t.b.v. tijdelijk onderkomen en opslag voor werklieden en bouwmateriaal. Middenweg 36: BA 04/2004/06880, ingediend:09 december 2004, verzonden: 5 november 2008, plaatsen van luifel aan voorgevel met behoud van bestemming.

Verleende sloopvergunningen

Bakhuys Roozeboomstraat 3, Pieter Zeemanlaan 43: OV 20/2008/82611 ingediend: 3 september 2008, verleend: 6 november 2008, slopen van gebouwen. Mauritskade 57: OV 20/2005/13919, ingediend: 2 november 2005, verleend: 31 oktober 2008, gedeeltelijk slopen van gebouw. Mauritskade 57 C: OV 20/2005/13908, ingediend: 2 november 2005, verleend: 31 oktober 2008, gedeeltelijk slopen van gebouw.

Buiten behandeling gelaten

Bouw-, monumenten- en sloopvergunningen Aanvragen bouwvergunning

1e Oosterparkstraat 240 t/m 302 e: BA 04/2008/85397, ingediend: 5 november 2008, veranderen van entree. Jan Bernardusstraat 9 t/m 11 o: BA 10/2008/85369, ingediend: 5 november 2008, plaatsen van twee dakkapellen aan achterzijde. Pretoriusstraat 28: BA 10/2008/85392, ingediend: 5 november 2008, vernieuwen ramen in voorgevel en uitbouw achterzijde. Laing’s Nekstraat 31: BA 04/2008/85364, inge-

Middenweg 223: BA 04/2008/81786, ingediend: 14 augustus 2008, verzonden: 4 november 2008, oprichten dakterras. Polderweg 1: BA 04/2008/82251, ingediend: 26 augustus 2008, verzonden: 5 november 008, plaatsen gevelreclame. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit aan de aanvrager is verzonden, schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Een bezwaarschrift zendt u aan: Het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam. Belanghebbenden die tegen het besluit bezwaar hebben gemaakt kunnen

Verleende monumentenvergunning:

‘s-Gravesandestraat 51: BA 70/2008/78990, ingediend: 23 mei 2008, verleend: 06 november 2008, veranderen van zolderverdieping, vleugel A, van gebouw. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit aan de aanvrager is verzonden, schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Een bezwaarschrift zendt u aan: Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam. Belanghebbenden die tegen het besluit bezwaar hebben gemaakt kunnen ook, als er sprake is van spoedeisend belang, een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam.

in bedrijf

nieuwe ondernemers

Foto: Joost van Manen

Voornemen vrijstelling/ontheffing of projectbesluit bouwplannen

Nik Poldervaart (31) en Kerem Sökmern (30) met Charles Traiteur & Catering, sinds 2008, Watergraafsmeer Een winkel voor meeneemmaaltijden om thuis op te warmen. Specialiteit: de mediterrane keuken. Het begin Nik: “Wij kennen elkaar uit de horeca, waar we beide sinds elf jaar in werken. Het is slecht gesteld met de gastvrijheid in dit vak. Een oud plan van ons was om een eetcafé te beginnen, met service zoals het hoort. Toen kwam dit pand vrij, waar we op slag verliefd op werden.” Droom Kerem: “Een goede buurtzaak worden waar mensen voor grote en kleine maaltijden terechtkunnen, en voor informatie over eten op een verantwoorde manier. Nik: “Het Bourgondisch eten dichterbij brengen, met mooie ambachtelijke producten. De zaak is naar mijn vader genoemd, die erg goed Bourgondisch kan koken.” De buurt Kerem: “Een heerlijke, wat dorpse buurt, waar ik al lang woon en waar mijn kinderen zijn geboren. Je hebt hier alles, Frankendael, de Jaap Edenbaan, het centrum vlakbij.” Nog iets over dit stadsdeel? Kerem: “Het contact met de winkelstraatmanagers verliep soepel. Zij leverden snel goede informatie over zaken als sluitingstijden. Misschien dat we ooit een bankje buiten willen zetten. Dan overleggen we eerst graag. Doen we ook altijd met de buren.” Charles Traiteur & Catering, Linnaeuskade 3

Het dagelijks bestuur van het stadsdeel heeft het voornemen om in afwijking van het ter plaatse geldende bestemmingsplan, met vrijstelling/ ontheffing/projectbesluit en/of doorbreking van de aanhoudingsplicht, de gevraagde vergunningen dan wel toestemmingen te verlenen voor de volgende bouwplannen. • Artikel 3.6 lid 1c Wro (ontheffing binnen bestemmingsplan) ligt ter inzage van 17 november 2008 t/m 1 december 2008 (2 weken): Blasiusstraat 10: BA 04/2008/80506, plaatsen van balkons en veranderen van ramen aan achtergevel. Vrolikstraat 240: BA 04/2008/77680, veranderen van indeling en vernieuwen van bestaande balkons en aanbrengen van dakterras. Zacharias Jansestraat 33: BA 04/2008/80998, veranderen van bestemming van gedeelte van 3e etage, veranderen van indeling en oprichten van dakterras. • Artikel 15 WRO (bepaalde werken binnen bestemmingplan), artikel 3, sub 6c van het bestemmingplan Oosterparkbuurt 1996 ligt ter inzage van 17 november 2008 t/m 1 december 2008 (2 weken): Tilanusstraat 77: BA 04/2008/77865, veranderen van begane grondverdieping en vernieuwen van fundering. • Artikel 19 lid 3 WRO (vrijstelling van bestemmingplan) ligt ter inzage van 17 november 2008 t/m 29 december 2008 (zes weken): Teslastraat 160: BA 10/2007/72156, plaatsen van inklapbaar transparant windscherm t.b.v. balkon. De aanvragen waarvoor het voornemen bestaat

om vrijstelling/ontheffing of projectbesluit te verlenen liggen met de relevante stukken ter inzage in kamer 111 van het stadsdeelkantoor Helmholtzstraat 61 en in het voorlichtingscentrum van het stadsdeelkantoor Linnaeusstraat 89. Gedurende de voornoemde termijn van inzage kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen omtrent het voornemen kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam, tel. 020 774 4362 (8.30-10.30 uur). Bij vrijstelling/ontheffing op grond van artikel 15 WRO/artikel 3.6 lid 1 sub c Wro kunnen uitsluitend belanghebbenden schriftelijk zienswijzen omtrent het voornemen kenbaar maken bij het dagelijks bestuur.

Kapvergunningen Aanvragen

Onderlangs 31 A: 2008/85376. Ingekomen 05-11-2008 voor 3 bomen (Coniferen), in achtertuin. Geen herplant. Spaklerweg 4: 2008/85271. Ingekomen 03-112008 voor 1 boom (Acer Cappadoricum) in openbare ruimte. Geen herplant. Von Liebigweg 38: 2008/843859. Ingekomen 22-10-2008 voor 1 boom (Conifeer) in achtertuin. Geen herplant. Belanghebbenden worden tot 4 weken na deze publicatie in de gelegenheid gesteld hun zienswijze naar voren te brengen. Schriftelijke reacties kunt u sturen naar het stadsdeelkantoor, postbus 94801 1090 GV Amsterdam. Tevens bestaat de mogelijkheid uw zienswijze mondeling naar voren te brengen via 020-7744060 of bij ons loket aan de Linnaeusstraat. De naar voren gebrachte zienswijze zullen betrokken worden bij de besluitvorming inzake de aanvraag kapvergunning. U kunt de aanvraag inzien op de Linnaeusstraat 89 bij het loket Vergunningen, geopend van 08.30 tot 16.00 uur en op dinsdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Verleende kapvergunningen

Diverse locaties in Stadsdeel OostWatergraafsmeer: 2008/83391, 39 bomen, te weten 2 Acacia’s, 1 Kornoelje, 9 Meidoorns, 2 Populieren, 1 Esdoorn, 1 Magnolia, 5 Sierkersen, 1 Es, 2 Elzen, 4 Eiken, 2 Sierappels, 4 Berken, 2 Linden, 1 Gouden Regen, 1 Lijsterbes en 1 Hulst. Allen in de openbare ruimte. Ingekomen:15-09-2008, verleend: 03-11-2008. Hogeweg t.h.v. nr. 1 : 2008/83395, 1 Sorbus Aria Magnifica (Meelbes) in openbare ruimte. Ingekomen: 09-09-2008, verleend 03-11-2008. Middenweg 146: 2008/83394. 6 Ulmusen (iep), in openbare ruimte. Ingekomen: 30-08-2008, verleend: 30-10-2008 Ouderkerkerdijk 150: 2008/83373. 3 Betula’s (Berk) en 2 Acers (Esdoorn) in particuliere ruimte. Ingekomen: 17-09-08, verleend: 03-11-2008. Röntgenstraat 15: 2008/82683. 1 Esdoorn, in achtertuin. Ingekomen: 03-09-2008, verleend: 03-11-2008. Wagenaarstraat 10-huis: 2008/83547. 1 Kastanje in achtertuin. Ingekomen: 22-09-08, verleend: 03-11-2008.

Niet in behandeling genomen / Niet verleende kapvergunningen

Sikkelstraat 47: 2008/82783. 3 berken in achtertuin. Ingekomen: 05-09-2008, niet verleend: 21-10-2008. Spaklerweg 4: 2008/84196, ingekomen 07-102008. De kapaanvraag is niet ontvankelijk, indiener is niet de rechthebbende. Transvaalstraat t.h.v. nr. 62: 2008/82821, ingekomen 08-09-2008. De kapaanvraag is niet ontvankelijk, indiener is niet de rechthebbende. Van Marumstraat 12 hs: 2008/81025, ingekomen 21-07-2008. De kapaanvraag is komen te vervallen. Aan bovengenoemde besluiten zal binnen de eerste zeven dagen na dagtekening van het besluit geen feitelijke uitvoering worden gegeven (tenzij in de vergunning anders is bepaald). De belanghebbende bij deze besluiten, kan binnen zes weken na de dagtekening van het besluit, daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Indien onverwijlde spoed dit vereist kan hangende de bezwaarschriftenprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam.

De bekendmakingen van Dienst Milieu en Bouwtoezicht vindt u in het Amsterdams Stadsblad!

Vraag en antwoord bij Burgerzaken Burgerzaken ontvangt iedere dag gemiddeld zo’n 300 bezoekers aan het loket. Zij hebben vaak vragen over regels en procedures. In deze serie een veelgehoorde vraag aan het loket en het antwoord daarop. Vraag Waarom krijgen Marokkaanse ouders de tip hun kind geen Nederlandse naam te geven?

Antwoord Als een Marokkaanse ouder zijn of haar kind een naam geeft die niet op de lijst met namen staat die is opgesteld door de Marokkaanse over-

heid, kan dit voor problemen zorgen wanneer de ouder het kind bij het Marokkaanse consulaat inschrijft. Het Stadsdeel verplicht de ouders niet om het kind een Arabische of Islamitische naam te geven maar wijst alleen op de eventuele consequenties die hier aan vast kunnen zitten. De beslissing ligt uiteindelijk bij de ouders zelf.

14 november 2008

Stadsdeel OostWatergraafsmeer

Bezoekadressen - Linnaeusstraat 89 - Helmholtzstraat 61 Postadres Stadsdeelkantoor OostWatergraafsmeer Postbus 94801 1090 GV Amsterdam Telefoon 020 774 4444 Digitaal loket Voor online aanvragen: www.oostwatergraafsmeer.nl klik op loket. Burgerzaken Telefoon 14 020. U kunt van maandag t/m vrijdag op onderstaande openingstijden ons loket bezoeken: Linnaeusstraat 89 (Oost-Watergraafsmeer). Open: ma/wo/do/vrij: 8.30 –16.00 uur. Di: 10.00 – 19.00 uur (na 16.00 uur geen burgerlijke stand). Wilt u op een andere avond geholpen worden? Dan kunt u terecht bij één van de andere loketten in de buurt. - Cruquiusweg 5 (Zeeburg). - Amstel 1 (Centrum). Voor meer informatie en het maken van afspraken: www.loket.amsterdam.nl. Vergunningen Telefoon 14 020. Linnaeusstraat 89: voor horeca, evenementen, invalidenparkeerkaart en -plaats, kapvergunning, objectvergunning, reclame/uitstalling, staanplaatsen buiten de markt en spandoeken. Open: ma/wo/do/vrij: 8.30-16.00 uur of op afspraak. Di: 10.00-16.00 uur, na 16.00 uur op afspraak. Publieksvoorlichting Telefoon 020 774 4000. Bouwvergunningen Helmholtzstraat 61. Open: ma t/m vrij 8.30 – 10.30 uur of op afspraak: telefoon 020 774 4362. Bouwarchief: telefoon 020 774 4361. Inzage: ma t/m vrij 08.30 – 10.30 uur of op afspraak: telefoon 020 774 4065. Openbare ruimte Telefoon 020 774 4480: voor vragen over openbare ruimten, groen, afval of grof vuil. Meldpunt zorg en overlast Telefoon 020 774 4033. Telefonisch spreekuur: ma/wo/vrij 9.30 – 12.30 uur. U kunt bellen als u zich zorgen maakt om een buurtbewoner (kinderen, volwassenen) of langdurig veel overlast van uw buren of direct omwonenden ondervindt. Horeca Overlast Telefoon 020 421 4567 Afvalpunt Rozenburglaan 1 Open: ma t/m za 8.00 tot 17.00 uur Opbreekvergunningen Rozenburglaan 2, Inloopspreekuur: ma t/m vrij 10.00 – 12.00 uur. (Kabels, leidingen, telecom en instemmingsbesluit) Loket Zorg en Samenleven Telefoon 020 462 0399. Telefonisch spreekuur: ma t/m vrij van 13.00 tot 16.00 uur. Inloopspreekuur: ma t/m vrij 09.00 tot 12.00 uur. ‘s-Gravesandeplein 19, 1091 BB Amsterdam De Nieuwe Ooster Begraafplaats, crematorium, gedenkpark. Telefoon 020 608 0608 Park open: ma t/m vrij 8.00 – 17.00 uur. Za/zo 10.00 – 17.00 uur. Infobalie: ma t/m vrij 8.00 – 15.30 uur. Nieuw in het stadsdeel? Bent u nieuw in stadsdeel OostWatergraafsmeer? Haal dan uw informatiepakket op bij de balie van Publieksvoorlichting, Linnaeusstraat 89.


Buurten & Projecten

Eén manier van handhaven Voor de handhavers in Amsterdam waren er tot nu toe verschillende benamingen: milieuagent, reinigingsagent, parkeercontroleur, marktmeester. Ook de manier van handhaven verschilde nogal per stadsdeel. Vanaf nu hebben ze één naam: handhaver openbare ruimte, en gaan ze in de hele stad op één manier handhaven. U ziet de handhavers op straat, in parken en op markten. Hun zichtbare aanwezigheid stimuleert burgers en ondernemers om zich aan de regels te houden die gelden voor de openbare ruimte. Dit zijn bijvoorbeeld regels voor huisvuil, parkeren, evenementen, hondenpoep of terrassen. Handhavers kunnen boetes uitdelen als mensen

die door de hele stad en in de publieksruimtes van de gemeentekantoren hangen. Op 20 november wordt het uniform voor het eerst in het openbaar getoond tijdens een modeshow op de Dam, van 12.15 tot 13.15 uur. Burgemeester Job Cohen zal hierbij de rol van presentator op zich nemen.

zich niet aan deze regels houden. Zo helpen de handhavers de stad leefbaar, veilig en bereikbaar te houden.

Folder en website

Nieuw uniform

het uniform staat duidelijk ”Handhaving”. In heel Amsterdam gaan ongeveer 600 handhavers het nieuwe uniform dragen. Het uniform is al te zien op de posters

Alle handhavers gaan vanaf half december hetzelfde uniform dragen, zodat u ze altijd kunt herkennen. Op de rug van

Buurtavond over het Polderweggebied

Vogelliefhebbers gezocht Bent u een vogelliefhebber? En wilt u meehelpen het aantal vogels in het stadsdeel te vergroten? Meld u dan aan als vrijwilliger om in het Oosterpark nestkastjes op te hangen, te onderhouden en te controleren.

Polderweggebied - De ontwikkeling van het Polderweggebied is in volle gang. Welke vragen leven er bij bewoners? En wat vinden politieke partijen? Deze vragen zijn de aanleiding voor een buurtavond in het Montessori College Oost (Polderweg) op donderdag 20 november om 19.00 uur. U bent van harte welkom. De avond is een initiatief van ondermeer het Wijkopbouworgaan en buurtbeheer Middenmeer I. Bewoners kunnen vragen stellen over de ontwikkelingen in het Polderweggebied. De organisatie heeft de portefeuillehouder Polderweggebied, Martin Verbeet, uitgenodigd. Ook zijn er vertegenwoordigers van het

In het Oosterpark komen veel vogels voor, maar er broeden er relatief weinig. Samen met het stadsdeel wil IVN Amsterdam het aantal broedvogels in het park vergroten door meer nestgelegenheid te creëren. IVN zoekt vrijwilligers die mee willen doen. Eerst maakt IVN samen met de vrijwilligers een plan. Daarna plaatsen de vrijwilligers de nestkastjes, ze controleren of de kastjes worden gebruikt en maken ze in het najaar schoon. De meeste werkzaamheden vinden plaats tussen november en februari. Het stadsdeel zorgt voor het materiaal, IVN voor de begeleiding van vrijwilligers. Doet u mee? Voor aanmelding en meer informatie kunt u contact opnemen met Onno

Projectbureau Polderweggebied. Voorzitter is de heer Arie van Tol. Volgens hem zijn deze avond ook alle politieke partijen vertegenwoordigd. Meer informatie? Neem contact op met A. van Tol, 06 3085 5721, arievantol@tiscali.nl.

Nieuw: ouderkamer in basisschool De Dapper Dapperbuurt - Vrijdagochtend 7 november is de gloednieuwe ouderkamer van basisschool de Dapper feestelijk geopend door Martin Verbeet. Een ouderkamer is een ruimte waar ouders elkaar kunnen ontmoeten, waar ze informatie krijgen over de school, over de opvoeding van hun kinderen en over de samenleving rond de school. Boogaard van Inarchitecten, bekostigd vanuit het stadsdeel samen met Europese subsidie. Zowel de ouders, als de school en de oudercontact medewerkers zijn erg blij met de ruimte. Eén van de ouders van de taalles maakte er dit gedicht over:

Deze tekst van de Poolse Jolante Borowska over haar taalmaatje Gert van SamenSpraak is een passage uit het boekje Taal is álles!. Hierin geven migranten uit Syrië, Verenigde Staten, Iran, Polen, Congo Marokko en Thailand een kijkje in hun leven. Nederlandstalige vrijwilligers vertellen waarom zij de ontmoetingen met anderstaligen boeiend en leuk vinden. Taal is álles! is uitgegeven ter gelegenheid van het vijfjarig jubileum van SamenSpraak Oost-Watergraafsmeer. Coördinator Marike Soeterik: “SamenSpraak regelt de bemiddeling tussen migranten die beter Nederlands willen spreken en Nederlandstalige vrijwilligers.” De

De Tent van Transvaal

Als onderdeel van de wijkaanpak Trans­vaal, organiseert De Tent van Transvaal verschillende activiteiten voor de jeugd, zoals schminken, muziekles (van 13.30 tot 15.00 uur) en schilderen. Van 13.00 tot 17.00 uur, Krugerplein.

17 november Bijeenkomst buurtbeheer Transvaalbuurt Van 19.30 tot 22.30 uur, Buurtcentrum Transvaal, Danie Theronstraat 2.

18 november

Starterscafé voor beginnende huizenkopers Makelaar, financieel adviseur en notaris staan paraat om de starters van informatie te voorzien. Inloopavond tussen 20.00 en 22.00 uur in Café 1900, Hogeweg 48. Zie ook: www. stichtingstarter.nl.

Buurtschouw Middenmeer II

Bijeenkomst buurtbeheer Betondorp Van 20.00 tot 22.30 uur, Het Brinkhuis, Landbouwstraat 63. Blom (IVN)h.nlom@chello.nl of 06 – 20935104

IVN IVN draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu, landschap en leefomgeving door het organiseren van excursies, kinderactiviteiten, cursussen, lezingen en natuurbeheerprojecten. Kijk op www.ivn.nl.

“Gert, de eerste persoon waar ik mee sprak, was een richtingaanwijzer. Ik kon hem alles vragen. Over Nederland, in welke kranten ik moest kijken voor werk en later over mijn eerste loonstrook. Als je hier komt, ben je als een kind dat zijn eerste voetstappen zet. Je hebt veel aandacht nodig en een goed luisterend oor.”

Ouderkamer mensen praten over hun kinderen veel problemen van kinderen oplossen!

15 november

Bewoners, stadsdeel en politie lopen door de wijk om een kritische blik te werpen op de openbare ruimte. Van 19.30 tot 20.30 uur. Start vanaf Albert Heijn, Christiaan Huygensplein.

Gratis: uitgave boekje ‘Taal is álles!’

Foto: Marianne Heesen

Een ander doel van de ouderkamer is dat ouders zich verder kunnen ontwikkelen, bijvoorbeeld door het volgen van taallessen en andere cursussen. De activiteiten in de ouderkamer worden georganiseerd door oudercontact medewerkers van Dynamo in overleg met de school. Verschillende scholen in de buurt hebben al een ouderkamer. Bij de Dapperschool is deze speciaal gebouwd als een soort zwevende doos aan de school ( zie foto).Een mooi ontwerp van Ruben van de

Meer informatie over de rol van handhavers vindt u in de folder Handhavers. Deze kunt u afhalen bij de stadsdeelkantoren. Of kijk op www.handhaven.amsterdam.nl. Daar kunt u ook uw reactie kwijt.

3 Agenda

14 november 2008

deelnemers spreken wekelijks met elkaar af gedurende één jaar. “Soms komen uit de contacten zelfs blijvende vriendschappen voort.”

Aanvragen Vrijdag 7 november nam portefeuillehouder Welzijn en Zorg, Willem Paquay het eerste exemplaar van het boekje Taal is álles! in ontvangst. Wilt u een exemplaar? U kunt het boekje gratis verkrijgen bij SamenSpraak, email: samenspraak@wijkopbouworgaanwgm.nl, telefoon 020 463 51 41 (maandag en dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur). SamenSpraak zoekt nieuwe deelnemers en vrijwilligers. Belangstelling? Stuur een e-mail naar samenspraak@wijkopbouworgaan-wgm.nl. Zij nemen dan contact met u op.

Bijeenkomst buurtbeheer Middenmeer I Van 20.00 tot 22.00 uur, Wijkcentrum Watergraafsmeer, Hugo de Vrieslaan 3.

Strookoverleg Weesperzijde Van 20.15 tot 22.30 uur, Pluspunt Wibaut, 1e Oosterparkstraat 46-48.

Bijeenkomst buurtbeheer Tuinwijck Van 19.30 tot 21.30 uur, MCO, Polderweg 3.

Bewonersavond Middengebied Don Bosco Over toekomstplannen voor de buurt. 20.00 tot 21.30 uur, Casa 400, James Wattstraat 75.

19 november

Verbeteren participatie bewoners in stadsdeel Bewoners maken samen plan van aanpak. Iedereen is welkom! 20.00 uur, stadsdeelkantoor Linnaeusstraat 89.

19 en 20 november Salon der Verzen

Dichters zoals Jos Versteegen en Simon Mulder dragen voor uit eigen werk. Van 20.15 tot 22.45 uur, Huize Frankendael, Middenweg 72. Entree: 18,euro. Reserveren: www.feestderpoezie.nl of 06-19790465.

20 november

Buurtavond Polderweggebied 19.00 uur, Montessori College Oost. Meer info elders op deze pagina.


Stadsdeelpolitiek

Fracties deelraad Partijen hebben regelmatig fractieoverleg, waarbij u ook welkom bent. U kunt hiervoor contact opnemen met de fracties. PvdA 020 663 8454 pvda@oost-wgm.amsterdam.nl GroenLinks 020 463 4551 groenlinks@oost-wgm.amsterdam.nl SP 020 463 1664 sp@oost-wgm.amsterdam.nl

14 november 2008

Mevrouw van Daalen

De inspreker

4

Mevrouw van Daalen, plaatsvervangend voorzitter van de Ouderen Advies Raad (OAR):

Méérbelangen 020 692 7206 fractie@meerbelangen.nl

Foto: Wim Salis

CDA 020 692 8487 cda@oost-wgm.amsterdam.nl D66 020 663 4175 D66@oost-wgm.amsterdam.nl

Griffie

Deze pagina komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de deelraad. Heeft u vragen over de deelraad, de commissies of wilt u inspreken? Neem dan contact op met de griffier Jan op de Weegh, 020 774 4023, e-mail raadsgriffie@oost-wgm.amsterdam.nl

Colofon

Uitgave Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer. Redactie Afdeling Communicatie, met bijdragen van Annemiek Huijerman en Duidelijke Taal tekstproducties (pagina 4). Eindredactie: Wieneke Wolthuis Reageren? Mail stadsdeelkrant@oost-wgm. amsterdam.nl, schrijf naar: stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, t.a.v. redactie Stadsdeelkrant, Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam of bel met 020 774 4091. Bezorging EKA Distributie bezorgt de krant wekelijks huis-aan-huis op vrijdag. Heeft u een klacht? Bel EKA: telefoon 020 363 2206, of e-mail: info@ekadistributie.nl. (Graag CC naar bezorging@oost-wgm. amsterdam.nl.) Vraag om nabezorging! Gratis emailservice U kunt de Stadsdeelkrant wekelijks gratis via de e-mail ontvangen. Meld u aan via www.oostwatergraafsmeer.nl/stadsdeelkrant. Alle verschenen edities vindt u op: www.oost-watergraafsmeer. nl/stadsdeelkrant

“Het is ambitieus om zes woningservicewijken in het stadsdeel van de grond te krijgen”.

‘Zwerfafvalmeting te rooskleurig’ Sinds oktober 2005 meet de dienst Onderzoek en Statistiek (O+S) twee keer per jaar in heel Amsterdam de hoeveelheid zwerfafval. In de laatste meting plaatste Oost-Watergraafsmeer zich met Slotervaart op een gedeelde vierde plaats, met een gemiddelde score van 8,1. Eind oktober concludeerde de raadscommissie Openbare Ruimte en Economie dat die score waarschijnlijk te rooskleurig is. De resultaten van de zwerfafvalmetingen worden aangegeven met een cijfer, dat ligt tussen 2 en 10. Plaatsen met veel zwerfafval krijgen een 2. Heel schone locaties krijgen een 10. Met een gemiddeld score van 8,1 scoort Oost-Watergraafsmeer bovengemiddeld. Park de Meer is met 9,5 het schoonst, de Van der Kunbuurt met 6,5 het viest.

Vertekend beeld Lucy Kok, actief in de Werkgroep Schoon, die verschillende buurtbeheergroepen vorig jaar oprichtten, besloot eind oktober in te spreken bij de raadscommissie. “De metingen vielen naar onze mening erg hoog uit. Een 8,1 betekent ‘schoon’, maar bewoners denken daar heel anders over. We waren erg verbaasd dat de Dappermarkt zelfs

een 6,6 kreeg,” aldus Lucy Kok. De Werkgroep was benieuwd of de normen wel kloppen en welke functie de zwerfafvalmetingen precies hebben. Volgens hoofd Openbare Ruimte, Riny de Jonge, is de meting inderdaad noodzakelijkerwijs beperkt. Zo wordt alleen op verharde grond gemeten, niet in plantsoenen, niet bij containers en uiteraard telt ook hondenpoep in zwerfafvalmetingen niet mee. Doel is om bij te houden of de hoeveelheid zwerfafval af- of toeneemt en hoe de stadsdelen hierin ten opzichte van elkaar scoren. Ook de raadsleden realiseerden zich dat het beeld dat uit de metingen naar voren komt waarschijnlijk te rooskleurig is. Met alleen een meting van zwerfafval kun je een wijk of stadsdeel nog niet het predikaat ‘schoon’ opplakken.

Foto: Wim Salis

VVD 020 693 3100 vvd@oost-wgm.amsterdam.nl

“We kregen de begroting zo laat dat we niet meer tijdens de commissievergaderingen konden inspreken, maar we hebben die natuurlijk wel zorgvuldig doorgenomen. Op zich zijn we redelijk tevreden over de begroting. Over een aantal dingen maken we ons wel zorgen. Er is namelijk een schreeuwende behoefte aan wibowoningen. We hebben de indruk dat de afspraken uit 2003 - dat er tot 2010 vierhonderd wibo-woningen bij komen - bij lange na niet gehaald worden. Verder is de aanzet tot de woonservicewijken heel goed, maar het is een ambitieus programma om zes woonservicewijken in het stadsdeel van de grond te krijgen als het om meer moet gaan dan alleen maar sociaal-culturele voorzieningen. Ambtenaren en politiek gaan er heel serieus mee om. Als er bezuinigd moet worden omdat er minder geld is, dan is het echter de vraag of dit genoeg power krijgt. Een derde punt is de luchtkwaliteit. We hebben het idee dat met luchtvervuiling onvoldoende rekening wordt gehouden. Juist ouderen lijden, net als kinderen, nog meer onder die uitstoot. Dat zijn de zorgen van de OAR. Maar we vinden de begroting een stuk leesbaarder, en het feit dat er in ieder geval volgend jaar geen grote bezuinigingen zijn, stemt ons op dit moment tevreden. Misschien moeten we ook aan het stadsdeel laten weten dat het niet alleen kommer en kwel is.”

Lucy Kok van Werkgroep Schoon in de binnentuin achter het stadsdeelkantoor: “Er moet meer worden gedaan aan voorlichting en handhaving. Wie rotzooi bij een container zet, wordt daar niet op gewezen.”

Enquête Om die reden worden bewoners nog dit jaar in een enquête gevraagd naar hun mening. Volgend jaar zal bovendien uitgebreider worden gemeten. “Er moet meer worden gedaan aan voorlichting en handhaving,” aldus Lucy Kok. “ Wie rotzooi bij een container zet, wordt daar

Hoe werkt het bestuur van uw stadsdeel? Het presidium Wat denkt u als u leest dat in Oost-Watergraafsmeer iets nieuws in gang is gezet? Goed gedaan, bestuur? Of juist niet? En over wie heeft u het dan? Over de wethouders, die samen het dagelijks bestuur vormen of bedoelt u juist de deelraad, die u hebt gekozen? Sinds een paar jaar is het verschil tussen dagelijks bestuur en deelraad beter geregeld. Juist omdat u dan beter weet wie wat doet. Bekend is inmiddels dat de deelraad besluiten neemt over de hoofdlijnen van het beleid. Bekend is ook dat in de raadscommissies en in de deelraad het debat plaatsvindt over de politieke onderwerpen. Maar hoe regelt de raad zijn werkzaamheden? Bepalen de 25 raadsleden gezamenlijk wanneer de raad en de commissies vergaderen? En of en wanneer een avond voor inwoners moet worden gepland?

Dergelijke ‘huishoudelijke’ zaken van commissies en raad worden in het presidium afgesproken. Het presidium bestaat uit alle fractievoorzitters van de raad, de voorzitters van de raadscommissies en de voorzitter van de deelraad. De laatste is tevens voorzitter van het presidium. De griffier is secretaris en eerste adviseur van het presidium. Het presidium houdt zich louter bezig met procedurele en

huishoudelijke zaken. Niet met de inhoud, want dit hoort in een openbaar debat besproken te worden. Daarnaast treedt het presidium op als gedelegeerd werkgever van de griffiemedewerkers. Als u in de toekomst iets wilt bereiken bij een commissie of bij de raad, neem dan contact op met de griffie. Die beoordeelt uw vraag en bekijkt of eerst het presidium moet worden ingeschakeld.

niet op gewezen.” Ze vindt dat zowel stadsdeel als toezichthouders zichtbaarder moeten zijn. De werkgroep blijft actief met het stadsdeel meedenken om Oost-Watergraafsmeer schoon te krijgen. Die inspanningen hebben de eerste vruchten afgeworpen: zo lanceerde het stadsdeel het plan om buurtbewoners vuilcontainers te laten adopteren. Inmiddels zijn de eerste containers in de Transvaalbuurt en de Oosterparkbuurt door buurtbewoners geadopteerd.

Volgende week: verslag vergadering over begroting 2009 Afgelopen maandag 10 november vond de eerste deelraadsvergadering plaats over de definitieve begroting 2009. Volgende week doet deelraadvoorzitter Bart Zonnenberg in een interview uitgebreid de uitkomst van deze vergadering uit de doeken.

2008-11-14-nummer-26  
2008-11-14-nummer-26  

Het groot onderhoud van de Middenweg gaat sneller dan gepland. Er wordt nu eerder begonnen aan de volgende fase om de overlast rond de feest...

Advertisement