Page 1

gina 4. a p p o k ij K ? Bezorgklacht

Gemeente Amsterdam

Stadsdeelkrant

Oost-Watergraafsmeer nummer 21 • 9 OKTOBER 2008

Maandag 13 oktober start de volgende fase van het groot onderhoud van de Middenweg. Zie kaartje op pagina 3.

BSO in scoutinggebouw Frankendael

2 Column over klachten 3 Week v/d geschiedenis Foto: Suzanne Blanchard

3 Omleidingen Middenweg 3 Volle agenda! 4 Stadsdeelpolitiek

Politieagent en buurtregisseur Gerhard Brouwer (r) en stadsdeelvoorzitter Martin Verbeet (m) in gesprek met de Turkse groenteboer van Helal et Gida op de Pretoriusstraat in de Transvaalbuurt.

‘Samenwerking is de kracht van de Vliegende Brigade’ Transvaalbuurt - Hoe gaat het in de Transvaalbuurt? Wordt er minder gedeald, is het veiliger op straat sinds de komst van de Vliegende Brigade? De politie spreekt voorzichtig van verbetering. Of het beter gaat in de Transvaal­ buurt? Buurtregisseur van Trans­ vaal-Oost Gerhard Brouwer kiest zijn woorden zorgvuldig. “ Wij als politie vinden dat het beter gaat. Maar, belangrijker, ook bewoners en ondernemers vinden dat. Ze zijn blij met het extra toezicht sinds februari.” Brouwer doelt op de Vliegende Brigade, waarvan de leden sinds die tijd door de Transvaalbuurt lopen om de wijk veiliger en leefbaarder te maken. Maar, stelt de buurtregisseur, dat wil niet zeggen dat er niks gebeurt. “ We hebben nog ‘hotspots’ zoals bijvoorbeeld Transvaal- of Joubertplein, waar jongeren voor overlast zorgen. Gokken en alcoholisme nemen af; mensen die zaten te kaarten, of met z’n allen feestvierden met plastic zakken vol drank, dat is uit het straatbeeld verdwenen.”

Melden helpt Ook ziet Brouwer deze ontwikkeling in het aantal meldingen. “In het begin lagen er elke week meldingen van bewoners. De laatste weken

Kort

Omleiding Middenweg

zijn er minder.” Dezelfde lijn ziet Brouwer in zijn wekelijkse contacten met buurtbewoners. “Dat is echt een meetmoment. Tijdens een bewonersoverleg vraag ik altijd: hoe gaat het in de buurt? Mensen zijn mondig genoeg om te zeggen waar het op staat. Zij zien ook wel de overlast en dat er nog steeds wordt gedeald, maar ze vinden dat het in het algemeen beter gaat.” Stadsdeelvoorzitter Martin Verbeet sluit zich hierbij aan. “Maar”, stelt hij: “we zijn er nog lang niet. De Vliegende Brigade blijft in ieder geval zo lang als deze nodig is, dat is toegezegd door burgemeester Cohen.” Ook ligt er een prioriteitenlijstje vervolgt hij: “De aanpak voor de echt jonge groep gaat, nu we ze kennen, intensiveren. Met woningcorporaties werken we aan

striktere huurcontracten zodat er kan worden opgetreden tegen bewoners die constant voor overlast zorgen. Ook drugswoningen en dubieuze horeca worden aangepakt. Daar heeft het stadsdeel extra mensen voor. Laat bewoners dus alle overlast en drugsgerelateerde zaken blijven melden, het helpt echt op weg naar een betere buurt.”

School en werk Misdaadbestrijding is niet het enige doel, het gaat er ook om jonge-

Vanavond Bewonersbijeenkomst! Op deze derde bijeenkomst over de Vliegende Brigade informeren verschillende organisaties u over de resultaten van de afgelopen maanden en de plannen voor de toekomst. Stadsdeelvoorzitter Martin Verbeet geeft een toelichting. Datum: donderdag 9 oktober 2008, 20.00 – 22.00 uur, Hotel Arena, Tuinzaal, ’s-Gravesandestraat 51.

Een toptent op het Krugerplein Transvaalbuurt - Een ontmoetingsplek bij uitstek? Een plein natuurlijk! Het Krugerplein mag meer zo’n trefpunt worden, vindt het stadsdeelbestuur. Om dat te bereiken staat er vanaf 18 oktober de Tent van Transvaal, voor koffie, lekkers en, vooral, gezelligheid. “Al een tijdlang hoor ik dat bewoners behoefte hebben aan een leuke ‘tent’ in Transvaal, waar je terecht kunt voor koffie of thee en voor een praatje”, vertelt Louise de Rooij, projectleider programmering Krugerplein. “Daarom gaan we letterlijk een tent opzetten: de Tent van Transvaal, waarin we één keer in de maand op

www.oost-watergraafsmeer.nl

zaterdagmiddag activiteiten organiseren met en voor de buurtbewoners.” De tent past in het plan van aanpak waarin stadsdeel, een aantal organisaties en buurtbewoners samenwerken om van het Krugerplein een gezelliger plek te maken. Om te beginnen staat daar straks een bijzondere tent: een Mongolische yurd of ger. De Rooij:

ren uit de criminaliteit te halen en aan een opleiding of werk te helpen en van de Transvaalbuurt weer een sociale buurt te maken. De Vliegende Brigade is dan ook een samenwerkingsproject van toezichthouders tot gemeentelijke organisaties, van jeugdzorg tot streetcornerwork, van buurtvaders tot psychosociale hulpverleners. Buurtregisseur Brouwer: “ Wij springen bij als dat nodig is, maar maken als politie slechts een klein onderdeel uit van deze brede aanpak. En juist omdat er zoveel organisaties bij deze operatie zijn betrokken, is goed samenwerken enorm belangrijk. Dat is de kracht van de Vliegende Brigade.” Martin Verbeet: “Met de wijkaanpak Transvaal, waarvan de Vliegende brigade deel uitmaakt, zal de investering in jeugd, school, wonen en werk toenemen. Met onze ‘wijkaanpakpartners’ tonen we de wil tot verbetering. De bewoners zullen het ook merken.” Melding maken van overlast en criminaliteit kan via: Politie Linnaeusstraat 111, buurtregisseur Gerhard Brouwer en Chris Merx. Telefoon: 0900 8844, Steunpunt Krugerplein 23 (tijdens kantooruren) 020 462 0397 en Meldpunt Zorg en Overlast 020 774 4033.

“Het is een prachtige ronde tent, waar het dankzij de houtkachel in het midden ’s winters lekker warm blijft.”

Lekkers koken De tent van Transvaal gaat zaterdag ‘in première’ met een kinderkookcafé voor jongens en meisjes tussen de 7 en 12 jaar, begeleid door Alexandra Noij van De Vliegende Kok, die sinds zeven jaar bij mensen aan huis en op locatie kookt. Noij: “ We gaan koken met groenten en vlees die je bijvoorbeeld zo bij Helal et Gida in de Pretoriusstraat kunt krijgen. De bedoeling is dat de

Met ingang van 27 oktober betrekt een groep van 20 kinderen tussen de 8 en 12 jaar van Buiten Schoolse Opvang De Beukelseberg B.V. het scoutinggebouw in Park Frankendael. Het scouttinggebouw staat namelijk leeg op de tijden dat BSO opvangruimte nodig heeft. De ruimtes van de scouting zijn voor de kinderen geschikt en uitdagend. BSO en Scouting Frankendael zijn erg trots op deze samenwerking. www.kcwa.nl.

19 oktober: afsluitingen door marathon

Op zondag 19 oktober is de 33ste ING Amsterdam Marathon. Een deel van het parcours loopt door Oost-Watergraafsmeer. Dat heeft gevolgen voor de bereikbaarheid. Het parcours wordt afgesloten voor alle verkeer, in de betreffende straten geldt een parkeerverbod. Dezelfde dag wordt ook een kilometerloop voor kinderen georganiseerd. Meer volgende week in de krant en op www.oost-watergraafsmeer.nl/ marathon.

Afvalinfopunt middag gesloten Op donderdag 16 oktober is het Afvalpunt aan de Rozenburglaan 2 vanaf 13.00 uur gesloten.

kinderen met weinig ingrediënten iets lekkers kunnen maken en dat gemakkelijk thuis opnieuw kunnen doen.” Ook komt er een ‘crea-tafel’, een buurtboekenkast en een voorleeshoek waar buurtbewoners de kleintjes kunnen voorlezen. Het is belangrijk, betoogt projectleider De Rooij, dat iedereen, van jong tot oud, zich betrokken voelt bij het gezelliger maken van het Krugerplein. “Daarom zijn we hard op zoek naar bewoners en ondernemers uit Transvaal die mee willen helpen van de tent een toptent te maken.” Louise de Rooij 062189209, e-mail: ik@louisederooij.com


2

Bekendmakingen & Dienstverlening

Beleidsregel tegemoetkoming planschade Het dagelijks bestuur heeft op 19 augustus 2008 de beleidsregel voor advisering in de tegemoetkoming van planschade vastgesteld. De beleidsregel ligt vanaf 9 oktober 2008 voor een ieder ter inzage op het stadsdeelkantoor, Linnaeusstraat 89, Amsterdam.

Exploitatievergunning Aanvraag Transvaalstraat 5: 2008/83990, aanvraag exploitatievergunning eethuis Natraj. Gedurende twee weken na deze publicatie liggen de vergunningaanvragen i.k.v. APV ter inzage in het stadsdeelkantoor, Linnaeusstraat 89. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk hun mening kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van stadsdeel OostWatergraafsmeer, Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij het loket Vergunningen, geopend van 08.30 tot 16.00 uur en op dinsdag van 10.00 tot 16.00 uur, telefoon 14 020.

Evenementenvergunning Aanvraag Binnengekomen aanvraag bij de Dienst Binnenwaterbeheer voor evenementenvergunning: - voor de Roeivereniging Willem III voor “Willem III jeugd-estafette� op zaterdag 25 oktober 2008 op openbare water de Amstel in Amsterdam. De aanvraag is met ingang van 8 oktober tot 22 oktober 2008 op verzoek in te zien bij de Dienst Binnenwaterbeheer, De Ruijterkade 6 te Amsterdam. U kunt binnen de termijn van ter inzage legging uw zienswijze schriftelijk kenbaar maken aan de Burgemeester van Amsterdam, p/a Dienst Binnenwaterbeheer, De Ruijterkade 6, 1013 AA Amsterdam.

Drank- en Horecawet Aanvraag Transvaalstraat 5: 2008/83990, Drank en Horecavergunning eethuis Natraj.

4".&/ )06%&/8&)&5

4$)00/

Bouw- en sloopvergunningen Aanvragen bouwvergunning 1e Oosterparkstraat 3 t/m 5 o: BA 04/2008/83831, ingediend: 25 september 2008, vernieuwen van fundering en kelderconstructie van panden. Dapperstraat 53 t/m 55 o: BA 04/2008/83771, ingediend: 24 september 2008, gedeeltelijk vernieuwen van gevelkozijnen en plaatsen van balkons. James Wattstraat 27: BA 04/2008/83746, ingediend: 24 september 2008, gedeeltelijk veranderen van pand en plaatsen van dakkapel. Polderweggebied 61: BA 04/2008/83751, ingediend: 25 september 2008, gedeeltelijk veranderen van damwand in het polderweggebied tussen bouwkuip D en E. Wakkerstraat 43: BA 04/2008/83749, ingediend: 24 september 2008, plaatsen van dakterras.

t(FFOWFSWPFS   #FMPGLJKLPQ  XXXPPTUXBUFSHSBBGTNFFSOM  #FEBOLUWPPSVXNFEFXFSLJOH

3 */&&3 "*/ /5" 0/5 $0 %&&$ *+% #*+ 5# *5# *5 0*5 00* /0 *-/ 6*'76 (30''7 #3&/()&5/""3)&5"'7"-16/5 0'#&- diend: 26 juni 2008, verzonden: 1 oktober 2008, verzoek tot vrijstelling van bestemmingsplan (t.b.v. hotel) voor gebouw. Laing’s Nekstraat 23 A: OV 42/2008/80403, ingediend: 30 juni 2008, verzonden: 1 oktober 2008, verzoek tot vrijstelling van bestemmingsplan t.b.v. een tijdelijke fietsenstalling in het gebouw. Mauritskade 24A: BA 04/2008/80820, ingediend: 14 juli 2008, verzonden: 1 oktober 2008, plaatsen van lichtreclame aan voorgevel.

In dit stadium is nog niet bekend of het stadsdeel voor deze aanvragen vergunning kan verlenen. U kunt de bouwaanvragen op werkdagen inzien van 8.30 tot 10.30 uur bij het Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, Helmholtzstraat 61. Mogelijk bevat de aanvraag nog onvoldoende gegevens. U kunt nog geen zienswijzen naar voren brengen of bezwaar/beroep instellen. Hierover vindt een afzonderlijke publicatie plaats.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop deze besluiten aan de aanvrager zijn verzonden, schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Een bezwaarschrift zendt u aan: Het dagelijks bestuur van Stadsdeel OostWatergraafsmeer, Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam Belanghebbenden die tegen het besluit bezwaar hebben gemaakt kunnen, ook als er sprake is van spoedeisend belang, een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam.

Aanvraag sloopvergunning Dapperstraat 53 t/m 55 o: OV 20/2008/83768, ingediend: 24 september 2008, het gedeeltelijk slopen van de aanbouw van het gebouw. Verzoek tot ontheffing van bestemmingsplan Polderweg 1: OV 42/2008/83678, ingediend: 23 september 2008, verzoek tijdelijke ontheffing bestemmingsplan. In dit stadium is nog niet bekend of het stadsdeel voor deze aanvragen vergunning kan verlenen. U kunt de sloopaanvraag en het verzoek tot ontheffing op werkdagen inzien van 8.30 tot 10.30 uur bij het Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, Helmholtzstraat 61. Mogelijk bevat de aanvraag nog onvoldoende gegevens. U kunt nog geen zienswijzen naar voren brengen of bezwaar/beroep instellen. Hiervan vindt een afzonderlijke publicatie plaats. Aanvragen buiten behandeling gelaten Dapperstraat 315: BA 04/2008/81012, ingediend: 21 juli 2008, verzonden: 1 oktober 2008, veranderen van gevel begane grond. Fizeaustraat 2: OV 42/2008/80207, inge-

dagelijks bestuur

column

Vlnr: Willem Paquay, Sharona Ceha, Martin Verbeet (voorzitter) en Germaine Princen. Een afspraak? Bel 020 774 4019.

Elke klacht een gratis advies! Begin augustus moest ik nog door het stof. De Ombudsman had geconstateerd dat klachten van bewoners uit Oost-Watergraafsmeer maanden bleven liggen. Ik beloofde toen dat ik de oplossing van dit probleem hoog op de agenda zou plaatsen. En dat is gelukt! De afgelopen periode hebben we een nieuwe klachtenregeling gemaakt waarmee wij in november starten. Als u als bewoner een melding doet of een klacht indient, ontvangt u straks binnen een paar dagen een bericht van ontvangst. De organisatie neemt uw klacht serieus en gaat uw klacht volgens een strak tijdsschema behandelen. Wij willen eenvoudige klachten binnen enkele dagen oplossen. Voor meer ingewikkelde klachten hebben we vier weken nodig. We werken er hard aan om adequaat op uw klachten te reageren. Uw klacht is voor ons straks een gratis advies om ons werk beter te doen. Willem Paquay, Lid dagelijks bestuur

5KUNTGEMAKKELIJKVAN UWGROFVUILAFKOMEN(OE t#SFOHIFUOBBSIFU"GWBMQVOUPQEF  3P[FOCVSHMBBOPGEF$SVRVJVTXFH  %F[F[JKONBBOEBHUN[BUFSEBH  WBOUPUVVSHFPQFOE

Foto: Wim Salis

Gedurende twee weken na deze publicatie liggen de vergunningaanvragen i.k.v. Drank – en Horecawet ter inzage in het stadsdeelkantoor, Linnaeusstraat 89. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk hun mening kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij het loket Vergunningen, geopend van 08.30 tot

16.00 uur en op dinsdag van 10.00 tot 16.00 uur, telefoon 14 020.

Verleende bouwvergunningen 2e Oosterparkstraat 199A t/m 205E o: 3e Oosterparkstraat 161 t/m 191B o: BA 04/2008/80687, ingediend: 9 juli 2008, verleend: 29 september 2008, veranderen van portieken van gebouwen. Copernicusstraat 63: BA 10/2008/81195, ingediend: 29 juli 2008, verleend: 1 oktober 2008, veranderen van achtergevel en indeling van begane grond en 1e verdieping. Fraunhoferstraat 28: BA 04/2008/79980, ingediend: 20 juni 2008, verleend: 26 september 2008, oprichten van dakterras. Herschelstraat 23: BA 04/2008/81140, ingediend: 28 juli 2008, verleend: 2 oktober 2008, oprichten van dakopbouw met dakterras. Iepenweg 17: BA 10/2008/82194, ingediend: 26 augustus 2008, verleend: 30 september 2008, realiseren van muurdoorbraak op 4e etage. James Wattstraat 77 t/m 79 o: BA 04/2008/74500, ingediend: 15 januari 2008, verleend: 1 oktober 2008, plaatsen van lichtreclame op voorgevel. Geen zienswijzen. Radioweg 55: BA 10/2008/81436, ingediend: 6 augustus 2008, verleend: 29 september 2008, veranderen van indeling van eerste verdieping. Ruyschstraat 100 t/m 102 e: BA 10/2008/76628 ingediend: 25 maart 2008, verleend: 2 oktober 2008, plaatsen van aanbouw aan achtergevel. Geen zienswijzen. Transvaalkade 45: BA 04/2008/79041, ingediend: 27 mei 2008, verleend: 2 oktober 2008, vernieuwen van fundering. Transvaalstraat 79: BA 04/2007/68460, ingediend: 28 juni 2007, verleend: 1 oktober 2008, maken van een kelder, veranderen van indeling, vergroten van dakopbouw en maken van dakterras. Geen zienswijzen. Wibautstraat 80 t/m 86 e: BA 04/2007/70389, ingediend: 4 september 2007, verleend: 1 oktober 2008, bevestigen van reclame aan gebouw. Geen zienswijzen. Verleende sloopvergunningen Fronemanstraat 3: OV 20/2008/81412, ingediend: 5 augustus 2008, verleend: 26 september 2008, slopen van gewelven die zich buiten de gevel bevinden. Transvaalkade 45: OV 20/2008/81405, ingediend: 5 augustus 2008, verleend: 2 oktober 2008, gedeeltelijk slopen van gebouw. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit aan de aanvrager is verzonden, schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Een bezwaarschrift zendt u aan: Het dagelijks bestuur van Stadsdeel OostWatergraafsmeer, Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam Belanghebbenden die tegen het besluit bezwaar hebben gemaakt kunnen ook, als er sprake is van spoedeisend belang, een voorlopige voorziening indienen bij de

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam Voornemen vrijstelling /ontheffing of project besluit bouwplannen Het dagelijks bestuur van het stadsdeel heeft het voornemen om in afwijking van het ter plaatse geldende bestemmingsplan, met vrijstelling/ontheffing/projectbesluit en/of doorbreking van de aanhoudingsplicht, de gevraagde vergunningen dan wel toestemmingen te verlenen voor de volgende bouwplannen. In het kader van artikel 19 lid 3 WRO (vrijstelling van het bestemmingplan) ligt ter inzage van 10 oktober 2008 tot en met 20 november 2008 (zes weken): Linnaeusparkweg 117-3: BA 08/2008/74951, plaatsen van een dakopbouw met dakterras. De aanvragen waarvoor het voornemen bestaat om vrijstelling/ontheffing of projectbesluit te verlenen liggen met de relevante stukken ter inzage in kamer 111 van het stadsdeelkantoor Helmholtzstraat 61 en in het voorlichtingscentrum van het stadsdeelkantoor Linnaeusstraat 89. Gedurende de voornoemde termijn van inzage kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen omtrent het voornemen kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam, tel. 020 774 4362 (8.30-10.30 uur). Intrekkingen Newtonstraat 89: BA 04/2008/75691, ingediend: 25 februari 2008, verzonden: 1 oktober 2008, oprichten van dakkapel met dakterras aan de achterzijde.

Kapvergunning Aanvraag Ruyschstraat 35/41: 2008/79562/79588, voor kandalaberen van 1 boom, Robina, pseudo-acacia� in de particuliere tuin Ruyschstraat 41 en 1 boom, “Salix x sepulcralis Chrysocoma� in particuliere tuin Ruyschstraat 35. De bomen worden sterk gekandelaberd en gedeeltelijk ontdaan van wortels i.v.m. funderingsherstel. Herplant vindt plaats als de bomen het snoeien niet overleven. Belanghebbenden worden tot 4 weken na publicatie in de Stadsdeelkrant in de gelegenheid gesteld hun zienswijze naar voren te brengen. Schriftelijke reacties kunt u sturen naar het stadsdeelkantoor, postbus 94801 1090 GV Amsterdam. Tevens bestaat de mogelijkheid uw zienswijze mondeling naar voren te brengen. De naar voren gebrachte zienswijze zullen betrokken worden bij de besluitvorming inzake de aanvraag kapvergunning. U kunt de aanvraag inzien op de Linnaeusstraat 89 bij het loket Vergunningen, geopend van 08.30 tot 16.00 uur en op dinsdag van 10.00 tot 16.00 uur. Telefoon 14020.

Gehandicaptenparkeerplaats Van der Vijverstraat 5: 2008/82301, besluit aanleg gehandicaptenparkeerplaats. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit aan de aanvrager is verzonden, schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Een bezwaarschrift zendt u aan het dagelijks bestuur van Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam. Belanghebbenden die tegen het besluit bezwaar hebben gemaakt kunnen ook, als er sprake is van spoedeisend belang, een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam.

De bekendmakingen van Dienst Milieu en Bouwtoezicht vindt u in het Amsterdams Stadsblad!

9 oktober 2008

Stadsdeel OostWatergraafsmeer

Bezoekadressen - Linnaeusstraat 89 - Helmholtzstraat 61 Postadres Stadsdeelkantoor OostWatergraafsmeer Postbus 94801 1090 GV Amsterdam

8&5&/8""3&/8"//&&38&-

Telefoon 020 774 4444 Digitaal loket Voor online aanvragen: www.oostwatergraafsmeer.nl klik op loket. Burgerzaken Telefoon 14 020. U kunt van maandag t/m vrijdag op onderstaande openingstijden ons loket bezoeken: Linnaeusstraat 89 (Oost-Watergraafsmeer). Open: ma/wo/do/vrij: 8.30 –16.00 uur. Di: 10.00 – 19.00 uur (na 16.00 uur geen burgerlijke stand). Wilt u op een andere avond geholpen worden? Dan kunt u terecht bij ĂŠĂŠn van de andere loketten in de buurt. - Cruquiusweg 5 (Zeeburg). - Amstel 1 (Centrum). Voor meer informatie en het maken van afspraken: www.loket.amsterdam.nl. Vergunningen Telefoon 14 020. Linnaeusstraat 89: voor horeca, evenementen, invalidenparkeerkaart en -plaats, kapvergunning, objectvergunning, reclame/ uitstalling, staanplaatsen buiten de markt en spandoeken. Open: ma/wo/do/vrij: 8.30-16.00 uur of op afspraak. Di: 10.00-16.00 uur, na 16.00 uur op afspraak. Publieksvoorlichting Telefoon 020 774 4000. Bouwvergunningen Helmholtzstraat 61. Open: ma t/m vrij 8.30 – 10.30 uur of op afspraak: telefoon 020 774 4362. Bouwarchief: telefoon 020 774 4361. Inzage: ma t/m vrij 08.30 – 10.30 uur of op afspraak: telefoon 020 774 4065. Openbare ruimte Telefoon 020 774 4480: voor vragen over openbare ruimten, groen, afval of grof vuil. Meldpunt zorg en overlast Telefoon 020 774 4033. Telefonisch spreekuur: ma/wo/vrij 9.30 – 12.30 uur. U kunt bellen als u zich zorgen maakt om een buurtbewoner (kinderen, volwassenen) of langdurig veel overlast van uw buren of direct omwonenden ondervindt. Horeca Overlast Telefoon 020 421 4567 Afvalpunt Rozenburglaan 1 Open: ma t/m za 8.00 tot 17.00 uur Opbreekvergunningen Rozenburglaan 2, Inloopspreekuur: ma t/m vrij 10.00 – 12.00 uur. (Kabels, leidingen, telecom en instemmingsbesluit) Loket Zorg en Samenleven Telefoon 020 462 0399. Telefonisch spreekuur: ma t/m vrij van 13.00 tot 16.00 uur. Inloopspreekuur: ma t/m vrij 09.00 tot 12.00 uur. ‘s-Gravesandeplein 19, 1091 BB Amsterdam De Nieuwe Ooster Begraafplaats, crematorium, gedenkpark. Telefoon 020 608 0608 Park open: ma t/m vrij 8.00 – 17.00 uur. Za/zo 10.00 – 17.00 uur. Infobalie: ma t/m vrij 8.00 – 15.30 uur. Nieuw in het stadsdeel? Bent u nieuw in stadsdeel OostWatergraafsmeer? Haal dan uw informatiepakket op bij de balie van Publieksvoorlichting, Linnaeusstraat 89.


Buurten & Projecten

9 oktober 2008

3

Week van de Geschiedenis In de week van 11 t/m 19 oktober 2008 staat geschiedenis volop in de aandacht. In het hele land zijn er activiteiten met als thema ‘Verhalen in Nederland’. In Oost-watergraafsmeer kunt u op een bijzondere manier een deel van de geschiedenis van de buurt vastleggen en deelnemen aan de slavernij wandelroute.

Herinneringen Mercken: “Om de website te vullen, werken we met vrijwilligers die het leuk vinden om verhalen te verzamelen én deze ook te schrijven. Hiervoor trainen we onze vrijwilligers kosteloos. Er is altijd ruimte

voor meer verhalen en vrijwilligers. Iedereen kan zich aanmelden via www.geheugenvanoost.nl.” In november begint een nieuwe trainingsronde.

Slavernij wandelroute Tijdens de Week van de Geschiedenis is er een route uitgestippeld die u meeneemt naar een periode in de geschiedenis die nooit vergeten mag worden: de slavernijtijd. Vanaf zondag 12 oktober is er een gratis boekje over het slavernijverleden van Nederland verkrijgbaar waarin een route langs het Tropenmuseum, het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) en het slavernijmonument in het Oosterpark is opgenomen. Deze zondag kunt u de route onder begeleiding van

Met dank aan: Dolf Haen

De website Geheugen van Oost bevat bijzondere verhalen. Deze worden door vrijwilligers verzameld én geschreven. Webredacteur Christina Mercken vertelt hoe deze verhalenverzameling is ontstaan. “De site is een initiatief van het Amsterdams Historisch Museum en Dynamo om op een andere manier verhalen te verzamelen en te bewaren. Het idee was om 50 verhalen te verzamelen maar inmiddels zijn het er meer dan 1000 geworden!”

De Wakkerstraat anno 1935. Sfeervolle verhalen van bewoners over hun buurt zoals ‘Een netwerk van modderige laantjes’ over Betondorp 1950 – 1957 en ‘Zondag aan de Omval’ over Don Boscobuurt 1939 – 1947 leest u op www.geheugenvanoost.nl. een museumgids lopen. Meld u aan bij de kassa van het museum (zie

www.tropenmuseum.nl). Voor meer informatie en andere activiteiten

Inschrijfochtend fietscursus

Nieuw: Moeder en Kindsport

Het stadsdeel organiseert fietslessen voor vrouwen. Vaardigheden als remmen en richting aangeven worden aangeleerd, zodat u na de cursus veilig en zelfstandig aan het verkeer kunt deelnemen. Op maandag 13 oktober kunnen belangstellenden zich tussen 13.00 – 14.00 uur, in buurtcentrum Transvaal, Danie Theronstraat 2, inschrijven. De fietscursus is van 27 oktober t/m 29 januari van 13.00-15.00 uur. De kosten voor 12 lessen bedragen € 24,-.

gaat u naar www.weekvandegeschiedenis.nl.

Wat is er leuker dan samen sporten met uw kind? Tijdens de nieuwe activiteit Moeder en Kindsport van Sport en Recreatie kan dit. Meedoen aan een kennismakingsles kan op woensdag 22 oktober. Moeders met kinderen t/m 6 jaar maken onder leiding van deskundige sportinstructeurs kennis met verschillende sportonderdelen als: dans, klim en klauter, bal en grondvormen. Meedoen en plezier hebben staan centraal. Voorwaarde is wel dat uw kind al kan lopen. Op woensdag 22 oktober kunt gratis mee doen aan deze nieuwe activiteit. De kennismakingsles is van

10.00 -11.30 uur in Sporthal Wibaut, Van Musschenbroekstraat 38. Voor inschrijving en informatie email mvandenheuvel@oost-wgm.amsterdam.nl of bel 06 1035 3757. U kunt zich tot uiterlijk maandag 20 oktober opgeven voor de kennismakingsles. Bij voldoende belangstelling wordt deze les opgenomen in het reguliere sportprogramma.

Omleiding Middenweg voor verkeer richting Diemen Maandag 13 oktober start de volgende fase van het groot onderhoud van de Middenweg. Er wordt gewerkt aan de rijbaan langs Park Frankendael. Verkeer richting stad kan normaal over de Middenweg blijven rijden. Verkeer richting de ring wordt omgeleid via gele borden. Op het kaartje ziet u de omleidingroutes. Meer op www.bereikbaar.amsterdam.nl. Legenda: rood = afsluiting, blauwe lijn = doorgaand verkeer, stippellijn = lokaal verkeer

Van 5 t/m 25 oktober Werk van Pinkney Herbert en Greely Myatt. Iedere vrijdag en zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur, Kunstruimte NP40, Middenweg 22.

sters. Een Voorschool bij u in de buurt vindt u op www.oost-watergraafsmeer.nl/voorschool en in de bijlage van de krant van vorige week ‘Focus op Onderwijs & Opvoeden’.

9 oktober

12 oktober

Agenda

Expositie US

Bijeenkomst over Toezicht in Transvaalbuurt Tijdens deze derde bijeenkomst over de Vliegende brigade worden de resultaten van de afgelopen maanden besproken. Van 20.00 tot 22.00 uur, Hotel Arena, Tuinzaal, ’s-Gravesande-straat 51. 10 oktober

Dag van de Voorschool Voor jonge Amsterdammers van 2,5 tot 6 jaar. Educatieve programma’s, kleine groepen met 2 leid-

Pure Markt in Park Frankendael Markt met biologische en andere pure producten. 11.00 tot 17.30 uur op het Slingerpad in Park Frankendael.

12 oktober

Seizoenswandeling De Nieuwe Ooster Start bij wachtruimte naast aulagebouw van De Nieuwe Ooster aan de Kruislaan. Van 13.00 tot 14.30 uur.

Slavernij Wandelroute Zie artikel ‘Week van de Geschiedenis’ op deze pagina. 13 oktober

Bijeenkomst Buurtbeheer Jeruzalem Van 19.30 tot 22.00 uur, Wijkcentrum Watergraafsmeer, Hugo de Vrieslaan 3.

Inschrijfochtend fietscursus Van 13.00 – 14.00 uur, Buurtcentrum Transvaal, Danie

Theronstraat 2. Zie bericht op deze pagina.

Koninklijk Instituut voor de Tropen, Mauritskade 63. Toegang € 5,-

14 oktober

18 oktober

Bijeenkomst Buurtbeheer Middenmeer II Van 20.00 – 22.30, Wijkcentrum Watergraafsmeer, Hugo de Vrieslaan 3.

Bijeenkomst Buurtbeheer Park de Meer Van 20.00 tot 22.30 uur, Buurtcentrum Park de Meer, Anfieldroad 110. 16 oktober

Suriname in beeld Lezing over boek ‘Augusta Curiel: Fotografe in Suriname 1904 – 1937’ door Janneke van Dijk. Van 15.00 tot 17.00 uur, leeszaal

Open Dag Science Park Amsterdam Neem kijkje achter de schermen en ontdek zelf de wetenschap. Van 12.00 tot 17.00 uur, Science Park Amsterdam, Kruislaan 403 – 415. www.scienceparkamsterdam.nl

De Tent van Transvaal Met kinderkookcafé en (kinder) boekenmarkt. De Vliegende Kok geeft om 13.00, 14.00 en 15.00 uur kookles voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Met voorleeshoek en knutseltafel. Van 13.00 tot 17.00 uur, Krugerplein. Zie ook pagina 1.


Stadsdeelpolitiek

Neem gerust contact op met de leden: Mohamed Bachiri, GroenLinks MBachiri@oost-wgm.amsterdam.nl Tiers Bakker, SP TBakker@oost-wgm.amsterdam.nl Gery de Boer, PvdA GdeBoer@oost-wgm.amsterdam.nl Rob de Bruin, VVD RdeBruin@oost-wgm.amsterdam.nl Jan Willem Hens, Méérbelangen JWHens@oost-wgm.amsterdam.nl Gerrit Jongeneelen, VVD GJongeneelen@oost-wgm.amsterdam.nl Johanna de Koff, SP JdeKoff@oost-wgm.amsterdam.nl Lidwien van Langen, D66 LvanLangen@oost-wgm.amsterdam.nl Wim Merlijn, Méérbelangen WMerlijn@oost-wgm.amsterdam.nl Stan Polman, Méérbelangen SPolman@oost-wgm.amsterdam.nl Tim Stok, CDA TStok@oost-wgm.amsterdam.nl Laurens Vollenbronck, CDA LVollenbronck@oost-wgm.amsterdam.nl Karen Wegner, SP KWegner@oost-wgm.amsterdam.nl Joke van Zelst, PvdA JvanZelst@oost-wgm.amsterdam.nl Bart Zonnenberg, PvdA BZonnenberg@oost-wgm.amsterdam.nl

Henk Brandt Voorzitter Buurtbeheergroep Don Bosco: “Ik heb maandag 15 september j.l. ingesproken bij de raadscommissie Jeugd, Participatie en Bedrijfsvoering.”

Neem gerust contact op met de leden: Sander Alkema, PvdA EAlkema@oost-wgm.amsterdam.nl Tiers Bakker, SP TBakker@oost-wgm.amsterdam.nl Bert Brons, Méérbelangen PBrons@oost-wgm.amsterdam.nl Jeroen Bronswijk, SP JBronswijk@oost-wgm.amsterdam.nl Eddie Collin, VVD ECollin@oost-wgm.amsterdam.nl Simon Deurloo, PvdA SDeurloo@oost-wgm.amsterdam.nl Carlo Edel, GroenLinks CEdel@oost-wgm.amsterdam.nl Thomas van Egmond, D66 TvanEgmond@oost-wgm.amsterdam.nl Meint Helder, PvdA MHelder@oost-wgm.amsterdam.nl Cees de Heus, CDA CdeHeus@oost-wgm.amsterdam.nl Gerrit Jongeneelen, VVD GJongeneelen@oost-wgm.amsterdam.nl Jaap Kamerling, GroenLinks JKamerling@oost-wgm.amsterdam.nl Gerard van de Molen, SP GvandeMolen@oost-wgm.amsterdam.nl Jeroen van Spijk, D66 JvanSpijk@oost-wgm.amsterdam.nl Tim Stok, CDA TStok@oost-wgm.amsterdam.nl Bas van Vliet, Méérbelangen BvanVliet@oost-wgm.amsterdam.nl Bart Zonnenberg, PvdA BZonnenberg@oost-wgm.amsterdam.nl

Griffie

Heeft u vragen over de deelraad, de commissies of wilt u inspreken? Neem dan contact op met de griffier Jan op de Weegh, 020 774 4023, e-mail raadsgriffie@oostwgm.amsterdam.nl

Colofon

Uitgave Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer. Redactie Margot Boerema, Ilham Bouz, Annemiek Huijerman, Cécile Obertop, Henriëtte van Oosterzee, Denise Peroti, Chantelle Pickee, Annemarie Smit, Jan op de Weegh (griffier), Duidelijke Taal Tekstprodukties en Wieneke Wolthuis (eindredactie). Reageren? Mail stadsdeelkrant@oost-wgm. amsterdam.nl, schrijf naar: stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, t.a.v. redactie Stadsdeelkrant, Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam of bel met 020 774 4090. Klacht over bezorging? Geef uw klacht door aan verspreider Alfagroep, telefoon 020 7581420, e-mail klantenservicenoord@alfagroep.nl. (Graag een CC naar bezorging@oost-wgm.amsterdam.nl.) Vraag om nabezorging van de krant! Gratis emailservice U kunt de Stadsdeelkrant wekelijks gratis via de e-mail ontvangen. Meld u aan via www.oost-watergraafsmeer.nl/stadsdeelkrant. Alle verschenen edities vindt u op: www.oost-watergraafsmeer.nl/ stadsdeelkrant

Foto: Wim Salis

Commisie Wonen en Grote Projecten

“De buurtbeheergroepen hebben in 2007 punten opgesteld die nog niet goed gaan bij de bewonersparticipatie in projecten. De bedoeling was om deze in te brengen bij een nieuw op te zetten participatienota of bij aanscherping van de huidige. Op 26 augustus 2008, tijdens het halfjaarlijks overleg van mevrouw Ceha met alle buurtbeheergroepen, werd meegedeeld dat het bestuur een evaluatie had laten uitvoeren. Op basis van de uitkomst heeft het dagelijks bestuur besloten dat de participatienota niet aangepast hoeft te worden. Dat verbaasde ons zeer. De buurtbeheergroepen verwachtten op zijn minst gehoord te worden vóór dit besluit. De buurtbeheergroepen willen de evaluatie en de participatienota nog een keer kritisch bekijken alvorens hierop te reageren. Veel gaat goed, maar niet alles. In eerste instantie lijken burgers bij sommige projecten bijvoorbeeld gehoord te worden, maar op het moment dat de woningbouwcorporaties of projectontwikkelaars aan tafel schuiven, worden die plannen dikwijls opeens aangepast. Wij hebben de raadscommissie gevraagd om het definitieve besluit over de participatie uit te stellen totdat alle buurtbeheergroepen de kans hebben gehad hierop hun visie te geven. Dagelijks bestuurder Paquay heeft inmiddels laten weten dat dit voorstel voor uitstel wordt overgenomen. Over de Participatienota wordt naar verwachting nu pas begin volgend jaar een besluit genomen.”

Bewonersplatform strijdt voor inspraak In 1999 hebben vier buurtbeheergroepen (Amsteldorp/De Wetbuurt, Julianapark, Don Bosco en Van der Kunbuurt/De Omval) een gezamenlijk bewonersplatform opgericht om de bouwontwikkelingen rondom het Amstelstation op de voet te volgen. Nu, bijna tien jaar later, heerst er deceptie over de participatiemogelijkheden. In het jaar 1999 lag er een nota van uitgangspunten voor het Amstel­ station­gebied en korte tijd later volgde er een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPVE).

Stedenbouwkundig Programma van Eisen Mevrouw van Daalen, voorzitter van het bewonersplatform: “Dat eerste stedenbouwkundig programma werd, geheel terecht, al snel weer van tafel geveegd. In 2003 volgde op initiatief van de heer Jongeneelen, toenmalig deelraadvoorzitter, een interactief proces. Vijf avonden lang werd er intensief overleg gevoerd tussen raadsleden buurtbewoners, ambtenaren en andere belanghebbenden. Eind 2003 was het tweede SPVE gereed. Ondanks de knelpunten hebben we daarmee ingestemd. In de volgende fase, waarin een stedenbouwkundig plan werd opgesteld, kwamen er private partijen bij (projectontwik-

kelaars) en werden de plannen gedetailleerder uitgewerkt. Toen werd duidelijk, tot onze stomme verbazing, dat van de eerste afspraken vrijwel niets overbleef. De maximale hoogte van de gebouwen werd verhoogd van 45 naar meer dan 100 meter. Er zou minder groen komen en gezien vanuit Julianapark bleek de parkeergaragegarage bovengronds in plaats van ondergronds te liggen.”

Alternatief plan Het bewonersplatform nam een architect in de arm en kwam met een alternatief plan. Mevrouw Van Daalen: “In dat plan was geen sprake van versnippering, het vervoer was deugdelijk gepland en een grote (woontoren) zou niet naast het station aan de kant van de Overzichtweg komen maar aan de andere kant, wat een logischere oplossing lijkt in verband met schaduw- en geluidsoverlast. Maar

Agenda commissies In oktober bespreken de raadscommissies in principe alleen de programmabegroting 2009. Om dringende onderwerpen niet tot december te laten liggen bespreken de commissies, naast de begroting, ook de volgende onderwerpen. Vergadering: Wonen en Grote Projecten maandag 13 oktober 2008, 20.00 uur, raadzaal Linaeusstraat 89 • Raadsadres Reamurstraat; • Bebouwing sportvelden MiddenMeer Noord Vergadering: Welzijn, Buurt en Vrije Tijd dinsdag 14 oktober 2008, 20.00 uur, raadzaal Linaeusstraat 89 (bij uitloop vervolg op 15 oktober) - Nota Kunst & Cultuur - Uitslag onderzoek ‘verzelfstandiging van CBK Oost-Watergraafsmeer’ - Dapperhoeve (geen raadsvoordracht) Welkom! De contactgegevens van leden van de commissies staan in de linkerkolom. Vergaderstukken inzien kan bij publieksvoorlichting, Linnaeusstraat 89 en op www.oost-watergraafsmeer.nl/raad. Inspreken? Meld u vóór de vergadering aan bij de griffie, 020 774 4023 / raadsgriffie@oost-wgm.amsterdam.nl.

Foto: Wim Salis

Commissie Welzijn, buurt en vrije tijd

9 oktober 2008

De inspreker

4

Mevrouw Van Daalen, voorzitter van het bewonersplatform. het bestuur heeft dat plan naar mijn mening nooit serieus bekeken. Daarop hebben we het stadsdeel laten weten dat we niet meer willen overleggen.” Inmiddels heerst er somberheid over de toekomst van

dit gebied. Mevrouw Van Daalen: “Niet iedereen laat het hierbij zitten. Sommige bewoners denken erover om een advocaat in te schakelen. De plannen zullen daardoor in elk geval grote vertraging ondervinden.”

Hoe werkt het bestuur in Oost-Watergraafsmeer? Wat denkt u als u leest dat in Oost-Watergraafsmeer iets nieuws in gang is gezet? Goed gedaan bestuur, of juist niet? En over wie heeft u het dan? Over de wethouders, die samen het dagelijks bestuur vormen, of bedoelt u de deelraad, die u hebt gekozen? Sinds een paar jaar is het verschil tussen dagelijks bestuur en deelraad beter geregeld. Juist omdat u dan beter weet wie wat doet. Elke vier jaar kunt u uw stem uitbrengen op een persoon van een politieke partij die u als raadslid in de deelraad wil vertegenwoordigen. De deelraad van OostWatergraafsmeer telt in totaal 25 raadsleden. Een daarvan wordt door die deelraad gekozen tot zijn voorzitter. De politieke partij die bij de verkiezingen de meeste stemmen heeft gekregen en de meeste raadsleden levert, probeert met andere partijen een meerderheid te vormen. Gezamenlijk bepalen zij het programma voor de komende vier jaar. De deelraad is daarmee het belangrijkste bestuursorgaan in een stadsdeel. Aangezien de meeste deelraadleden

een baan hebben, kunnen zij het programakkoord niet zelf uitwerken en uitvoeren. Dat laten ze over aan vier wethouders, die samen het dagelijks bestuur vormen. De functie van wethouder is een fulltime baan. Het dagelijks bestuur beschikt over een ambtelijke organisatie. Die zorgt ervoor dat het programakkoord van de deelraad wordt uitgewerkt. Het dagelijks bestuur neemt daarover besluiten die het vervolgens weer voorlegt aan de deelraad. Zo kan de deelraad controleren of het programakkoord wordt uitgewerkt zoals de bedoeling was. Is dat het geval, dan krijgt het dagelijks bestuur de opdracht om de besluiten van de deelraad uit te voeren.

2008-10-09-nummer-21  
2008-10-09-nummer-21  

Gemeente Amsterdam Transvaalbuurt - Hoe gaat het in de Transvaalbuurt? Wordt er minder gedeald, is het veiliger op straat sinds de komst van...

Advertisement