Page 1

wijs r e d n o l ia c e eek: sp w e d n e lg o v Extra

Gemeente Amsterdam

Stadsdeelkrant

Oost-Watergraafsmeer nummer 19 • 25 september 2008

tige rol van de gemeente nodig, maar ook van de gemeenschap zelf. Verenigingen en moskeeën kunnen ouders beter begeleiden, hen weerbaar maken en hen laten meedoen.”

Over de vloer

2S  tadsdeelhuis opent 2-2-2009 2S  ubsidies aanvragen 3 Mixen in Mokum

4 Agenda deelraad

Foto: Wim Salis

3 Zwerfafval actie Iftar in de Al Kabir moskee, één van de activiteiten waarbij moslims en niet-moslims elkaar ontmoeten.

“Vertrouwen kweken dat gebeurt hier” Het is inmiddels traditie dat tijdens Ramadan iftarbijeenkomsten worden gehouden die voor iedereen toegankelijk zijn. Ook dit jaar treffen moslims en niet-moslims elkaar om te praten en, na zonsondergang, met elkaar te eten. “Er is zoveel om trots op te zijn.”

Kort

Stadsdeel pakt drugswoningen aan Het stadsdeel start nog deze maand met het aanpakken van overlastgevende woningen en het doorlichten van horecagelegenheden. Met name uit de Transvaalbuurt ontvangt het stadsdeel klachten van bewoners over vermeende drugspanden. Het doel is om criminele activiteiten en overlast, die met ‘foute zaken’ samenhangen, aan te pakken. Het stadsdeel werkt hiervoor samen met woningcorporaties, politie, het Meldpunt Zorg en Overlast, de GGD en de winkelstraatmanagers. De komende 6 maanden wordt deze samenwerking projectmatig opgezet. Het stadsdeel heeft hiervoor twee projectleiders aangesteld.

Maar onder leiding van de presentator ging het debat eerst over incidenten, zoals de Marokkaanse

weinig bereiken bij deze jongeren. Stadsdeelvoorzitter Verbeet: “Ik hoor dat scholieren weinig kans hebben op stages, moeders weinig uit huis komen en scholen weinig waardering hebben voor de schoolprestaties van kinderen. Daar zit een sterke samenhang in. Om dit te kunnen verbeteren is een krach-

Meer activiteiten in het kader van Ramadan vindt u op www.ramadanfestival.nl.

“Ik mis punten die bedrijvigheid stimuleren” De viskraam en de bloemenstal zijn niet weg te denken uit het straatbeeld. Waar die mogen staan en wie zo’n plaats krijgt, bepaalt het stadsdeel. Met de conceptnota ‘Staanplaatsenbeleid 2008’ staat die praktijk nu netjes op papier. De nota is vrij voor inspraak. Eigenlijk is dat het belangrijkste: dat het reilen en zeilen rond “staanplaatsen buiten de markt”, zoals de officiële term voor bloemenstallen of vis- en oliebollenkramen luidt, nu op een rijtje is gezet. Het stadsdeel bepaalt waar en of er nieuwe staanplaatsen (buiten de Dappermarkt, daar is een apart reglement voor) komen, en ook waar het verboden is om te venten. Verder staan in de conceptnota ‘Staanplaatsenbeleid 2008’ voorschriften over onder meer openingstijden, hoe de kraam eruit moet zien en wat er verkocht mag worden.

zegt Sharona Ceha (Méérbelangen). De wethouder voor o.a. Markt en Ruimtelijk Beheer verwijst naar het Programakkoord 2008-2010, waarin het stadsdeel zich heeft vastgelegd op terugkeer en behouden van onder andere buurtwinkels en kiosken. Dat zou een volgende stap kunnen zijn: mogelijkheden creëren voor kiosken. Sharona Ceha: “ Wat ik soms mis zijn punten die de bedrijvigheid en levendigheid stimuleren. In Frankrijk zie je overal wel een kiosk waar je een krant of een pakje kauwgom kunt kopen. Of een goede cappuccino kunt drinken.”

Mooi straatbeeld Voordat er een nieuwe staanplaats zou kunnen komen, bekijkt het stadsdeel of een kraam op die plek bijdraagt aan een mooi straatbeeld of betere sociale controle op straat. “Daar zijn wij redelijk streng in”,

www.oost-watergraafsmeer.nl

IJsselmeerpaling Op de hoek LinnaeusstraatWijttenbachstraat valt in ieder geval IJsselmeerpaling te kopen. Daar staat visboer Hendriks (81), die sinds 1951 gerookte paling ver-

Foto: Wim Salis

Het wit met gouden servies glansde feestelijk op de tafels, de gasten werden hartelijk verwelkomd met een handdruk en de schoenen hoefden niet uit. In de Al Kabirmoskee werd dinsdagavond 16 september een iftarbijeenkomst (iftar: maaltijd na zonsondergang tijdens de Ramadan, red.) gehouden, voor de vaste moskeegangers en voor buurtbewoners, mensen van de gemeente, het stadsdeel en andere organisaties. Er waren ongeveer 150 mensen. De avond, georganiseerd door het Rode Kruis en Moskee-organisaties, begon met een debat onder de titel ‘Wat ons in Nederland met elkaar verbindt’.

jongens die onlangs ambulancepersoneel belaagden, en de uitspraak van burgemeester Cohen daarover. Een aanwezige: “Dan wordt de nadruk gelegd op het negatieve, terwijl er zoveel is om trots op te zijn.” Een jongerenwerker uit Slotervaart zag dat Jeugdzorg en andere welzijnsorganisaties

Brengen deze bijeenkomsten mensen meer tot elkaar? Stadsdeelvoorzitter Martin Verbeet: “Ja. Zeker als avonden als deze tot een echte dialoog leiden. Meedoen is meebewegen.” Buurtbewoonster Mariet Driessen hoopte in ieder geval dat door deze bijeenkomsten “het gewoner wordt dat je bij elkaar over de vloer komt.” Staatssecretaris van Sociale Zaken Ahmed Aboutaleb, net op tijd voor het eten, benadrukt dat juist op buurtniveau deze bijeenkomsten zo goed werken. “Als regering kunnen wij bruggen slaan tussen oevers, maar niet tussen mensen. Eenlingen met elkaar verbinden en vertrouwen kweken, dat gebeurt hier.” Er waren vorige week ook andere activiteiten. Op donderdagavond organiseerde het Breed Interreligieus Overleg (BIO) een wandeling door het stadsdeel langs verschillende kerken en moskeeën. Bij de Eyub Sultan Moskee aan de Tugelaweg stelt M’hammed Elyakoubi, van het Sociaal-Cultureel Centrum voor Marokkanen, dat “gezellig praten met elkaar het belangrijkste is. Dan groet je elkaar wel, als je elkaar daarna op straat tegenkomt.”

Visboer Hendriks (81) verkoopt sinds 1951 gerookte paling op een staanplaats in Oost-Watergraafsmeer.

koopt in Oost-Watergraafsmeer. “ Vroeger ging het marktwezen over de ambulante handel. Dat zat in de Jan van Galenstraat, bij de markthallen, waar ik ook mijn rokerij heb. Als je op een bepaald plekje wilde staan, kon je dat bij hun aanvragen. Zij bekeken dan de situatie.” Eerst stond Hendriks met de ventkar op de hoek Linnaeusstraat-Oosterpark en daarna vijfentwintig jaar voor het hek aan het Oosterpark. “ Toen er een fietspad werd aangelegd,

vroegen ze me om hiernaartoe te verhuizen.” Nu staat hij op de hoek Linnaeusstraat-Wijttenbachstraat, pal naast het terras van Café Milo. Een krappe plek, die verdwijnt als Gerrit Hendriks ophoudt met zijn nering. Maar voorlopig verkoopt hij daar zijn ambachtelijk gerookte paling. Alleen op vrijdag en zaterdag: “De jaren gaan toch een beetje tellen.” Meer informatie over de inspraak van de nota “Staanplaatsenbeleid 2008”op pagina 2.


2

Bekendmakingen & Dienstverlening

De nota staanplaatsenbeleid van het stadsdeel Oost-Watergraafsmeer is vrijgegeven voor inspraak. De nota behandelt het beleid van de staanplaatsen buiten de markt, zoals viskramen en bloemenkiosken. Belanghebbenden worden tot 6 weken na deze publicatie in de gelegenheid gesteld hun zienswijze naar voren te brengen. Schriftelijke reacties kunt u sturen naar het stadsdeelkantoor, postbus 94801 1090 GV Amsterdam t.a.v. Marit Hooijboer of Hepke Bloemkolk, of mailen naar mhooijboer@ oost-wgm.amsterdam.nl of hbloemkolk@oostwgm.amsterdam.nl. U kunt de notitie tijdens kantoortijden inzien in het Stadsdeelkantoor aan de Linnaeusstraat 89 of bekijken op www.oostwatergraafsmeer.nl/staanplaatsenbeleid. Zie ook artikel op pagina 1.

Vóór 15 oktober subsidie aanvragen voor ondersteuning van mantelzorgers De gemeente Amsterdam stelt subsidie beschikbaar voor extra activiteiten ter ondersteuning van drie groepen mantelzorgers. Het gaat om allochtone mantelzorgers, jonge mantelzorgers en mantelzorgers van mensen met ggz-problematiek. Instellingen en organisaties kunnen hiervoor in 2008 subsidieaanvragen indienen. Ook in 2009 stelt de gemeente budget beschikbaar. De aanvrager moet de aanvraag voor 2008 bij de centrale stad indienen, voorzien van een positief advies van het stadsdeel. Het stadsdeel kan adviseren over aanvragen die uiterlijk op 15 oktober bij het stadsdeel zijn ontvangen. De aanvraagformulieren kunt u om advies richten aan: afdeling beleid Publiek en Samenleving, dhr. A. van Woerden, stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam. De aanvraagformulieren en verdere informatie vindt u op de website www.zorgensamenleven. nl onder het kopje subsidieaanvragen. Heeft u vragen, neem dan contact op met de stedelijke beleidsadviseur mw. M. Broerse, via 020 251 8842.

Voor 15 oktober subsidie aanvragen voor projecten ter voorkoming en bestrijding van eenzaamheid De gemeente Amsterdam stelt subsidie beschikbaar voor projecten ter voorkoming en bestrijding van eenzaamheid. Het gaat om eenzaamheid bij ouderen van 55 jaar en ouder, volwassenen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en volwassenen met een chronische ziekte. Instellingen en organisaties kunnen in 2008 aanvragen indienen. Ook in 2009 stelt de gemeente budget beschikbaar. De aanvrager moet de aanvraag 2008 bij de centrale stad indienen, voorzien van een positief advies van het stadsdeel. Het stadsdeel kan adviseren over aanvragen die uiterlijk op 15 oktober bij het stadsdeel zijn

Stadsdeelhuis opent 2 februari 2009

ontvangen. De aanvraagformulieren kunt u om advies richten aan: afdeling beleid Publiek en Samenleving, dhr. A. van Woerden, stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam.

Het nieuwe Stadsdeelhuis van Oost-Watergraafsmeer opent op 2 februari 2009 zijn deuren. Dat is vier weken later dan gepland. De oplevering van het gebouw is enkele weken uitgesteld. Omdat de tijd voor het inrichten al aan de krappe kant was, schuift het geheel een maand op.

De aanvraagformulieren en verdere informatie vindt u op de website www.zorgensamenleven. nl onder het kopje subsidieaanvragen. Heeft u vragen, neem dan contact op met de stedelijke beleidsadviseur dhr T. Borger, via 020 251 8847.

Bouw- en sloopvergunningen Aanvragen bouwvergunning Linnaeusparkweg 101: BA 08/2008/83007, ingediend: 12 september 2008, vergroten van kelder en begane grond. Pretoriusstraat 8: BA 04/2008/83038, ingediend: 12 september 2008, vernieuwen van balkons en gedeeltelijk veranderen van bestemming. Pretoriusstraat 25: BA 04/2008/83088, ingediend: 11 september 2008, oprichten van dakterras. Steve Bikoplein 6: BA 08/2008/83086, ingediend: 10 september 2008, veranderen van bestemming en indeling van 4e etage en oprichten van dakopbouw met dakterras. Swammerdamstraat 7: BA 04/2008/83050, ingediend: 15 september 2008, plaatsen van 1 gevelreclamedoek. Transvaalkade 36: BA 04/2008/82952, ingediend: 10 september 2008, wijzigen van bestemming en vernieuwen van fundering van begane grond, vernieuwen van kozijnen aan voorgevel, veranderen van indeling en oprichten van dakopbouw met dakterras. In dit stadium is nog niet bekend of het stadsdeel voor deze aanvragen vergunning kan verlenen. U kunt de bouwaanvragen op werkdagen inzien van 8.30 tot 10.30 uur bij het Stadsdeel OostWatergraafsmeer, Helmholtzstraat 61. Mogelijk bevat de aanvraag nog onvoldoende gegevens. U kunt nog geen zienswijzen naar voren brengen of bezwaar/beroep instellen. Hiervan vindt een afzonderlijke publicatie plaats.

Het nieuwe Stadsdeelhuis is te vinden aan het OranjeVrijstaatplein, in het voormalige Polderweggebied. Volgens een eerdere planning zou het stadsdeel er al op 5 januari 2009 zijn deuren openen. Stadsdeelvoorzitter Martin Verbeet: “Het is jammer dat het een maand langer duurt voordat we terecht kunnen in het nieuwe Stadsdeelhuis. De extra tijd is nodig om alles goed te kunnen doen.” Verbeet is enthousiast over

Rectificatie

In de krant van 4 september 2008 stond de volgende publicatie: Bouwaanvragen: Oranje-vrijstaatkade 23: BA 04/2008/81776, ingediend: 14 augustus 2008, gedeeltelijk vernieuwen van fundering van gebouw. Hier had moeten staan: Oranje-vrijstaatkade 21: BA 04/2008/81776, ingediend: 14 augustus 2008, gedeeltelijk vernieuwen van fundering van gebouw. Aanvragen buiten behandeling gelaten Andreas Bonnstraat 36: BA 10/2008/80379, ingediend: 1 juli 2008, verzonden: 16 september 2008, veranderen en vernieuwen van kozijnen op 3e- en 4e etage aan voorzijde. Bessemerstraat 7: BA 04/2008/80410, ingediend: 2 juli 2008, verzonden: 15 september 2008, oprichten van verdieping op gebouw. Linnaeusparkweg 176: BA 04/2008/70311, ingediend: 30 juni 2008, verzonden: 15 september 2008, oprichten van dakterras op 1e etage.

Ingetrokken aanvraag Steve Bikoplein 6: BA 04/2008/80853, ingediend: 14 juli 2008, verzonden: 18 september 2008, vergroten van 4e verdieping en plaatsen van balkons aan achtergevel. Verleende bouwvergunningen Archimedesweg 30 t/m 32 e: BA 04/2008/76624, ingediend: 25 maart 2008, verleend: 18 september 2008, oprichten van dakterras op gebouw. Geen zienswijzen. Pretoriusstraat 56: BA 04/2008/75066, ingediend: 4 februari 2008, verleend: 18 september 2008, samenvoegen van 3e- en zolderverdieping, veranderen van indeling van 3e- en zolderverdieping en plaatsen van dakopbouw met dakterras op gebouw. 1e van Swindenstraat 379 t/m 383 o: BA 04/2008/80384, ingediend: 30 juni 2008, verleend: 12 september 2008, plaatsen van lichtreclame aan gevel van gebouw. Verleende sloopvergunning Fizeaustraat 37: OV 20/2008/80975, ingediend: 18 juli 2008, verleend: 18 september 2008, gedeeltelijk slopen van gebouw.

column

dagelijks bestuur

Foto: Wim Salis

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit aan de aanvrager is verzonden, schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Een bezwaarschrift zendt u aan: Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Oost-Water-graafsmeer, Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam. Belanghebbenden die tegen het besluit bezwaar hebben gemaakt kunnen ook, als er sprake is van spoedeisend belang, een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam

Bij het stadsdeel kun je écht leren Van je fouten kun je leren. Maar hebben we niet te veel aandacht voor wat er fout gaat? De gemeentelijke ombudsman draait overuren, de krant spreekt schande van de gemeentelijke klachtbehandeling. Gaat er dan niks goed bij de overheid? Als je niet oppast is dát het beeld dat opdoemt als men het over de gemeente heeft. Toch breek ik graag een lans voor de dingen die goed gaan. Niet om tevreden achterover in een stoel te zakken maar om vanuit de dingen die goed gaan, verbeteringen door te voeren. Want dat kan altijd. Bijvoorbeeld onze stageplekken. Ik heb onlangs de goede afspraken die we hebben met het voortgezet onderwijs over stages bekrachtigd. En de wens uitgesproken om daar actief mee door te gaan met nog intensievere begeleiding. We hebben namelijk nogal wat jongeren die stageplekken zoeken. En dan échte stageplekken, geen goedkope ‘arbeidsplekken’ waar je alleen leert op tijd te komen. Het stadsdeel biedt jaarlijks ongeveer 25 stageplekken aan. Stages met goede begeleiding zodat jongeren leren wat werken inhoudt. Stagiaires, kom maar op! Martin Verbeet, Stadsdeelvoorzitter

het nieuwe gebouw. “In het nieuwe Stadsdeelhuis kunnen we nog beter presteren in de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers én we hebben alle beleidsmakers in één gebouw. Op de begane grond vind je alle loketten, een receptie en informatiewinkel. Zo kan de organisatie vanuit één plek een optimale dienstverlening bieden.” In het nieuwe Stadsdeelhuis is verder, naast de raadzaal en een mooie trouwzaal aan de zijde van de Ringvaart, een grand café te vinden. Ook zijn er vergaderruimtes die door bijvoorbeeld buurtorganisaties gehuurd kunnen worden. “Het nieuwe Stadsdeelhuis moet een huis worden waar iedereen; bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, politiek en stadsdeelorganisatie, zich thuis voelt,” aldus de portefeuillehouder. Foto: Riechelle van der Valk

Nota Staanplaatsenbeleid vrij voor inspraak

Voornemen vrijstelling /ontheffing of project besluit bouwplannen Het dagelijks bestuur van het stadsdeel heeft het voornemen om in afwijking van het ter plaatse geldende bestemmingsplan, met vrijstelling/ ontheffing/projectbesluit en/of doorbreking van de aanhoudingsplicht, de gevraagde vergunningen dan wel toestemmingen te verlenen voor de volgende bouwplannen: In het kader van artikel 19 lid 3 WRO (vrijstelling van het bestemmingplan) ligt ter inzage van 26 september 2008 tot en met 6 november 2008 (zes weken): Bunsenstraat 22, BA/04/2007/69267, het maken van een dakopbouw met dakterras. In het kader van artikel 3.23 Wro (ontheffing van het bestemmingsplan) ligt ter inzage van 26 september 2008 tot en met 6 november 2008 (zes weken): Weesperzijde 93: BA 10/2008/80946, gedeeltelijk vergroten van aanbouw aan achtergevel. De aanvragen waarvoor het voornemen bestaat om vrijstelling/ontheffing of projectbesluit te verlenen liggen met de relevante stukken ter inzage in kamer 111 van het stadsdeelkantoor Helmholtzstraat 61 en in het voorlichtingscentrum van het stadsdeelkantoor Linnaeusstraat 89. Gedurende de voornoemde termijn van inzage kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen omtrent het voornemen kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam, tel. 020 774 4362 (8.30-10.30 uur). Voornemen vrijstelling /ontheffing of project besluit bouwplannen Het dagelijks bestuur van het stadsdeel heeft het voornemen om in afwijking van het ter plaatse geldende bestemmingsplan, met vrijstelling/ontheffing/projectbesluit en/of doorbreking van de aanhoudingsplicht, de gevraagde vergunningen dan wel toestemmingen te verlenen

voor de volgende bouwplannen. In het kader van artikel 15 WRO (bepaalde werken binnen het bestemmingplan), juncto artikel 8, lid 8 van het bestemmingplan ‘Weesperzijdestrook’ ligt ter inzage van 26 september 2008 tot en met 23 oktober 2008 (4 weken): Wibautstraat 24 t/m 26 e: BA 04/2008/75920, het maken van een parkeerkelder, het veranderen van de gevel en het wijzigen van de parkeervoorziening op de begane grond naar bedrijfsruimte van het gebouw als wijziging op eerder ingediende bouwaanvraag. Bij vrijstelling/ontheffing op grond van artikel 15 WRO/artikel 3.6 lid 1 sub c Wro kunnen uitsluitend belanghebbenden schriftelijk zienswijzen omtrent het voornemen kenbaar maken bij het dagelijks bestuur. De aanvraag en andere relevante stukken liggen ter inzage in kamer 111 van het stadsdeelkantoor Helmholtzstraat 61 en in het voorlichtingscentrum van het stadsdeelkantoor Linnaeusstraat 89. Gedurende de voornoemde termijn van inzage kan eenieder schriftelijk zienswijzen omtrent het voornemen kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, Postbus 94801,1090 GV Amsterdam.

Verkeersbesluit: nieuwe standplaatsen voor autodelen Het dagelijks bestuur van het stadsdeel OostWatergraafsmeer heeft besloten de volgende parkeervakken aan te wijzen als standplaats voor autodelen: Brink 1. Copernicusstraat 9; Da La Reijstraat 17; Eikenweg 3; Eikenweg 72; Hogeweg 3; Iepenweg 3-19; Mary Zeldenruststraat 39; Oetewalerstraat 34; 2e Oosterparkstraat 324 -326; Ptolemaeusstraat 10; Radioweg 2 A; Reinwardtstraat 460-466; Smitstraat 25; Swammerdamstraat 33 A; Van Swindendwarsstraat 80-102; Vrolijkstraat 207-221; Wagenaarstraat 7 -31; Weesperzijde 125; Wembleylaan 32; en aan de organisatie “GreenWheels” vergunning te verlenen tot het gebruik van deze standplaatsen. De volledige tekst van het besluit ligt tijdens kantooruren ter inzage bij de afdeling publieksvoorlichting in het stadsdeelkantoor, Linnaeusstraat 89. De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na deze publicatie tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Indien onverwijlde spoed dit vereist kan, hangende de bezwaarschriftenprocedure, een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de president van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam.

De bekendmakingen van Dienst Milieu en Bouwtoezicht vindt u in het Amsterdams Stadsblad!

25 september 2008

Stadsdeel OostWatergraafsmeer

Bezoekadressen - Linnaeusstraat 89 - Helmholtzstraat 61 Postadres Stadsdeelkantoor OostWatergraafsmeer Postbus 94801 1090 GV Amsterdam Telefoon 020 774 4444 Digitaal loket Voor online aanvragen: www.oostwatergraafsmeer.nl klik op loket. Burgerzaken Telefoon 14 020. U kunt van maandag t/m vrijdag op onderstaande openingstijden ons loket bezoeken: Linnaeusstraat 89 (Oost-Watergraafsmeer). Open: ma/wo/do/vrij: 8.30 –16.00 uur. Di: 10.00 – 19.00 uur (na 16.00 uur geen burgerlijke stand). Wilt u op een andere avond geholpen worden? Dan kunt u terecht bij één van de andere loketten in de buurt. - Cruquiusweg 5 (Zeeburg). - Amstel 1 (Centrum). Voor meer informatie en het maken van afspraken: www.loket.amsterdam.nl. Vergunningen Telefoon 14 020. Linnaeusstraat 89: voor horeca, evenementen, invalidenparkeerkaart en -plaats, kapvergunning, objectvergunning, reclame/uitstalling, staanplaatsen buiten de markt en spandoeken. Open: ma/wo/do/vrij: 8.30-16.00 uur of op afspraak. Di: 10.00-16.00 uur, na 16.00 uur op afspraak. Publieksvoorlichting Telefoon 020 774 4000. Bouwvergunningen Helmholtzstraat 61. Open: ma t/m vrij 8.30 – 10.30 uur of op afspraak: telefoon 020 774 4362. Bouwarchief: telefoon 020 774 4361. Inzage: ma t/m vrij 08.30 – 10.30 uur of op afspraak: telefoon 020 774 4065. Openbare ruimte Telefoon 020 774 4480: voor vragen over openbare ruimten, groen, afval of grof vuil. Meldpunt zorg en overlast Telefoon 020 774 4033. Telefonisch spreekuur: ma/wo/vrij 9.30 – 12.30 uur. U kunt bellen als u zich zorgen maakt om een buurtbewoner (kinderen, volwassenen) of langdurig veel overlast van uw buren of direct omwonenden ondervindt. Horeca Overlast Telefoon 020 421 4567 Afvalpunt Rozenburglaan 1 Open: ma t/m za 8.00 tot 17.00 uur Opbreekvergunningen Rozenburglaan 2, Inloopspreekuur: ma t/m vrij 10.00 – 12.00 uur. (Kabels, leidingen, telecom en instemmingsbesluit) De Nieuwe Ooster Begraafplaats, crematorium, gedenkpark. Telefoon 020 608 0608 Park open: ma t/m vrij 8.00 – 17.00 uur. Za/zo 10.00 – 17.00 uur. Infobalie: ma t/m vrij 8.00 – 15.30 uur. Nieuw in het stadsdeel? Bent u nieuw in stadsdeel OostWatergraafsmeer? Haal dan uw informatiepakket op bij de balie van Publieksvoorlichting, Linnaeusstraat 89.

Dagelijks bestuur

Martin Verbeet, voorzitter (PvdA) Germaine Princen (PvdA) Sharona Ceha (Méérbelangen) Willem Paquay (SP) Sjaak Karsten (stadsdeelsecretaris) Spreekuur Wilt u een lid van het Dagelijks Bestuur spreken? Maak dan een afspraak via het bestuurssecretariaat, telefoon 020 774 4019 of e-mail bestuurssecretariaat@ oost-wgm.amsterdam.nl.


Buurten & Projecten

3

“Kun je de leukste speelplek tekenen?”

29 september

Bijeenkomst buurtbeheer Transvaalbuurt

Transvaalbuurt – Kinderen in de Transvaalbuurt van 8 t/m 12 jaar deden vorige week mee aan een tekenopdracht. Onderwijzers van de scholen De Kaap, De Kraal en de Kraanvogel vroegen kinderen de leukste speelplek te tekenen. De tekenopdracht is een onderdeel van Project T. Dit is een onderzoek naar de ideeën en wensen van kinderen over wonen en spelen in de Transvaalbuurt.

19.30 tot 22.30 uur, Buurtcentrum Transvaal, Danie Theronstraat 2. 29 september

Bijeenkomst Buurtbeheer Don Bosco 20.00 tot 22.30 uur, Al Maarif, Rudolf Dieselstraat 5. 30 september

Bijeenkomst Buurtbeheer Dapperbuurt 19.30 tot 21.30 uur, Diensten­ centrum Dapperbuurt, Wijtten­bach­straat 34.

De tekeningen kunnen gaan over activiteiten op het plein, over wat kinderen missen, maar ook over groen, veiligheid en andere dingen die zij belangrijk vinden. Saar van Blaaderen en Valerie van Leersum van Stichting De Bakkerij, die in opdracht van het stadsdeel dit project organiseert, gaan de 30 mooiste tekeningen selecteren.

Workshops Saar van Blaaderen: “Kinderen van wie de tekening wordt uitgekozen, mogen begin oktober met 2 vriendjes deelnemen aan workshops op pleinen in de Transvaalbuurt. We praten dan met de kinderen over spelen in de Transvaalbuurt en onderzoeken

Agenda

25 september 2008

1 oktober

Foto: Suzanne Blanchard

Jaap Edenbaan: feestelijke start seizoen Feestelijke opening seizoen 2008/2009, deze middag open van 13.00 tot 17.00. www.jaapeden.nl

Kinderen van basisschool De Kraal overhandigen hun tekening aan organisator Saar van Blaaderen. met hen wat zij zelf kunnen doen om het spelen in de buurt leuker te maken. De kinderen gaan hun ideeën tijdens deze sessies ook schilderen op grote vlaggen. Een week na de workshops gaan we de pleinen van de Transvaalbuurt met elkaar

verbinden door een slinger van vlaggen.”

Kleurrijke optocht Medio oktober presenteren de kinderen hun plannen aan het stadsdeel in een kleurrijke optocht. Het

stadsdeel gaat de wensen van de kinderen gebruiken voor het speelruimteplan van het stadsdeel. Het Project T is een initiatief van het stadsdeel, Dynamo en woningcorporaties in samenwerking met bewoners, scholen en Stichting de Bakkerij. 1 en 5 oktober

Mixen in Mokum: ‘oude’ en ‘nieuwe’ Amsterdammers samen op stap

Rondleiding door het arboretum Iedere eerste zondag en woensdag van de maand organiseert St. Arboretum De Nieuwe Ooster een rondleiding door het ge­ denkpark. Hoofdthema: de bijzondere verzameling naald- en loofbomen en de geschiedenis van het park. Start om 13.00 uur vanaf café Roosenburgh op het voorplein van De Nieuwe Ooster. Duur: on­ geveer twee uur. Kosten: € 3,-. De Nieuwe Ooster, Kruislaan 126.

Oost-Watergraafsmeer gaat ‘Mixen in Mokum’. Een project waarbij Amsterdammers aan ‘nieuwe Amsterdammers’ de stad laten zien. De organisatie is in handen van het Mozeshuis. Op 6 oktober, 13.30 uur, is er voor belangstellenden een informatiebijeenkomst in het Stadsdeelkantoor, Linnaeusstraat 89.

Betondorpers: enquête al ingevuld?

Activiteiten voor en door psychiatrische patiënten Stichting ‘Troost’ (Toeloop Regio Oost), een initiatief voor en door psychiatrische patiënten, vierde onlangs haar vijfjarig jubileum. De stichting organiseert elke zondagmiddag, met uitzondering van de laatste zondag van de maand, een inloop in buurtcentrum Transvaal. ‘s Avonds wordt er gegeten. Penningmeester Harry Scholten: “Ik was werkzaam in de advocatuur, maar kreeg een depressie en ben een half jaar poliklinisch behandeld in het AMC. Om mensen te ontmoeten en actief te blijven

De deelnemers leren van elkaar

wilde ik vrijwilligerswerk doen. Bij de Vrijwilligerscentrale zag ik dat Troost een bestuurslid zocht en zo ben ik erin gerold. Veel mensen met psychiatrische klachten leven in een klein wereldje en Troost stimuleert deze

mensen om de deur uit te gaan. We zien nu dat onze bezoekers meedoen aan andere activiteiten van het buurtcentrum zoals de fietsclub of uitstapjes. Op zondagmiddag zijn de voorzieningen voor onze doelgroep dicht en mensen hadden moeite om het weekend door te komen. Zo ontstond het idee op zondagmiddag iets te organiseren.” Stichting Troost wordt ondersteund door het Oecumenisch Kerk- en Buurtwerk

Het Mozeshuis is het centrum voor volwasseneneducatie en samenlevingsopbouw.

Deelnemers en ambassadeurs gezocht Bent u bekend in Amsterdam en vindt u het leuk om Amsterdam te laten zien aan een ‘nieuwe Amsterdammer’? Of bent u nieuw in Amsterdam? Geef u dan op als deelnemer voor het project Mixen in Mokum. De deelnemers krijgen een boekje mee en tips voor activiteiten en kortingen op entreekosten. De organisatie is ook op zoek naar ambassadeurs. Ambassadeurs begeleiden de deelnemende groepjes en werken mee aan de verdere uitwerking van het project. Zij krijgen hiervoor een training van het Mozeshuis. U kunt contact opnemen met: Marion Beckrop, telefoon 020 622 1305. mixen@mozeshuis.nl, www.mozeshuis.nl.

Amsterdam Oost (OKB), het Fonds Psychische Gezondheid en Stadsdeel Oost Watergraafsmeer.

Inloop Troost Zondag 16.00 – 20.00 uur in Buurtcentrum Transvaal, Danie Theronstraat 2, m.u.v. de laatste zondag van de maand. Koffie en thee gratis, eten: € 3,50. Voor informatie en reserveren voor het eten: telefoon 06 1020 5411.

Coördinator Marion Beckrop vertelt: “Iedereen kan meedoen aan Mixen in Mokum, het is niet aan leeftijd gebonden. Oude Amsterdammers die trots zijn op hun stad, laten de stad aan een nieuwe Amsterdammer zien. De nieuwe Amsterdammer leert zo de stad beter kennen en, als dat nodig is, ook de taal beter spreken.”

Mixbijeenkomst Op 6 oktober om 13.30 uur start Mixen in Mokum met een informatiebijeenkomst in het stadsdeelkantoor. Daarna volgt een mixbijeenkomst waarbij de koppels of groepjes worden gevormd. Beckrop: “Het is de bedoeling dat de nieuwe maatjes twee maanden lang gemiddeld één keer per week met elkaar op stap gaan. In de eigen buurt, in het stadsdeel, maar ook naar andere interessante plekken in de stad. Aan het einde van de twee maanden is er een feestelijke slotbijeenkomst. De deelnemers krijgen dan een certificaat uitgereikt en kunnen ervaringen uitwisselen.” Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer is het eerste stadsdeel waar Mixen in Mokum van start gaat, de andere stadsdelen volgen later.

Op 17 september is in Betondorp de enquête over de toekomstige woonservicewijk verspreid. Een woonservicewijk is een wijk waarin voor oudere en gehandicapte bewoners allerlei voorzieningen worden gecreëerd om het zelfstandig (blijven) wonen beter mogelijk te maken. Ook wordt ten behoeve van alle bewoners aandacht besteed aan de toegankelijkheid, leefbaarheid en veiligheid van de wijk. De bewoners van Betondorp kunnen in de enquête aangeven aan welke voorzieningen zij behoefte hebben. De vragenlijst graag vóór 2 oktober opsturen. Voor meer informatie: Sylvia van der Werf, projectleider woonservicewijken, telefoon 020 7744 111.


4 Fracties deelraad

Buurten & Projecten & Stadsdeelpolitiek

25 september 2008

Weesperzijdefestival 20 september:

Bewoners praten over plannen Wibautstraat

Partijen hebben regelmatig fractieoverleg, waarbij u ook welkom bent. U kunt hiervoor contact opnemen met de fracties. PvdA 020 663 8454 pvda@oost-wgm.amsterdam.nl GroenLinks 020 463 4551 groenlinks@oost-wgm.amsterdam.nl

Méérbelangen 020 692 7206 fractie@meerbelangen.nl CDA 020 692 8487 cda@oost-wgm.amsterdam.nl D66 020 663 4175 D66@oost-wgm.amsterdam.nl VVD 020 693 3100 vvd@oost-wgm.amsterdam.nl

Griffie

Heeft u vragen over de deelraad, de commissies of wilt u inspreken? Neem dan contact op met de griffier Jan op de Weegh, 020 774 4023, e-mail raadsgriffie@ oost-wgm.amsterdam.nl

Colofon

Foto: Suzanne Blanchard

SP 020 463 1664 sp@oost-wgm.amsterdam.nl

Links: buurtbewoner Dennis Stroucken in gesprek met medewerkers van Projectbureau Wibaut aan de Amstel. Rechts: bewoonster beantwoordt vraag: ‘Wat maakt de Weesperzijdestrook zo bijzonder?’

Zaterdag 20 september werd het Weesperzijdefestival, georganiseerd door bewoners van de Weesperzijdestrook, goed bezocht.

Het stadsdeel en Projectbureau Wibaut aan de Amstel stonden er met informatiekraam over plannen en projecten voor de Wibautstraat. Bewoners schreven op een groot doek hun antwoord op de vraag:

“wat maakt de Weesperzijde­strook voor u zo bijzonder?” en spraken met medewerkers van het projectbureau over de plan­nen en projecten voor de Wibautstraat. Thema’s waren (verkeers)veiligheid, parkeren

en groen. In mei van dit jaar stelde de stadsdeelraad vast dat het projectbureau Wibaut aan de Amstel kon beginnen met de werkzaamheden. Meer over de plannen voor Wibaut aan de Amstel: www.wibautaandeamstel.nl

Zaterdag 4 oktober:

Samen in actie tegen zwerfafval Zwerfafval: naast hondenpoep is dit voor veel bewoners een grote ergernis. Op zaterdag 4 oktober wil het stadsdeel samen met bewoners de handen uit de mouwen steken om het zwerfafval op te ruimen in de Oosterparkbuurt, de Dapperbuurt, de Don Boscobuurt en Park de Meer. Doet u ook mee? De beloning: uw buurt ziet er op zondag 5 oktober een stuk schoner uit. De actie is een herhaling van de succesvolle opruimactie in maart. Toen gingen tientallen buurtbewoners met prikkers de strijd aan tegen rondzwervend papier, plastic en blik. Iedereen was het er na afloop over eens: dit is voor herhaling vatbaar.

Verzamelen Uitgave Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer. Redactie Margot Boerema, Ilham Bouz, Annemiek Huijerman, Cécile Obertop, Henriëtte van Oosterzee, Denise Peroti, Chantelle Pickee, Annemarie Smit, Jan op de Weegh (griffier), Duidelijke Taal Tekstprodukties en Wieneke Wolthuis (eindredactie). Reageren? Mail stadsdeelkrant@oost-wgm. amsterdam.nl, schrijf naar: stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, t.a.v. redactie Stadsdeelkrant, Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam of bel met 020 774 4090. Bezorging Heeft u klachten over de bezorging, stuur dan een e-mail naar klantenservicenoord@alfa-groep. nl of bel 020 758 1420. Vraag om nabezorging! Gratis emailservice U kunt de Stadsdeelkrant wekelijks gratis via de e-mail ontvangen. Meld u aan via www.oostwatergraafsmeer.nl/stadsdeelkrant. Alle verschenen edities vindt u op: www.oost-watergraafsmeer. nl/stadsdeelkrant

Zaterdag 4 oktober verzamelen we om 10 uur op de volgende punten: • Dapperbuurt : Dienstencentrum Dapperbuurt, Wijttenbachstraat 34 • Oosterparkbuurt : Pluspunt Wibaut, Eerste Oosterparkstraat 46-48 • Don Boscobuurt : Al Maarif, Rudolf Dieselstraat 5 • Park de Meer : Buurtcentrum, Anfield Road 110. Tussen 12 uur en half 1 zijn we klaar. Voor alle deelnemers staan na afloop een lunchpakketje en een presentje klaar.

Doe mee!

Mauro Mastrogiacomo: “Inspraak is alleen mogelijk op kleine puntjes in de marge.”

Wilt u meedoen? Meld u dan aan bij de Klantenservice: 774 4480 of Klantenservice_SDW@oost-wmg.amsterdam.nl . De organisatie wil graag vooraf een indruk hebben van het aantal deelnemers. Natuurlijk bent u ook van harte welkom als u op de dag zelf besluit mee te doen!

Geveltuinen in de prijzen De winnaars van de jaarlijkse geveltuinenwedstrijd zijn bekend. Winnaar in de categorie zontuinen is mevrouw Perdok uit de Newtonstraat 12. De tuin van de heer Vugts uit de Wagenaarstraat 432 is uitgeroepen als mooiste schaduwtuin. De jury werd gevormd door raadslid Tim Stok, bewoner Hans Burck, manager dagelijks beheer Jan Houwer en contactambtenaar Tineke Nelissen. Zij hebben kritisch gekeken naar de opbouw van de genomineerde tuinen, de variatie in de beplanting en de staat van onderhoud. De jury was vooral verrast over de diversiteit van de genomineerde tuinen: de inrichting varieerde van een afgewogen plantenkeuze tot een bewust gecreëerde wildernis. Omdat geveltuinen een bijdrage leveren aan de leefbaarheid,

wil het stadsdeel geveltuinen stimuleren. Ook u kunt bij het stadsdeel een geveltuin aanvragen. Als de huiseigenaar akkoord gaat, legt het stadsdeel de basis voor een geveltuin gratis aan. Het is wel de bedoeling dat de aanvrager het tuintje beplant en onderhoudt. Voor de aanvraag van een geveltuintje kunt u terecht bij het loket Vergunningen van het stadsdeelkantoor op de Linnaeusstraat. U kunt het formulier geveltuin ook vinden bij het Digitaal Loket op www.oost-watergraafsmeer.nl.

Agenda vergadering deelraad Maandag 29 september 2008, aanvang 19.30 uur, raadzaal, Linnaeusstraat 89. • • • • • • • •

Burgerinitiatief Wibautplantsoen Discussie Bestuurlijk Stelsel – geen besluitvorming: onder voorbehoud Woonvisie 2015 – Kiezen voor mensen Artikel 19 – Amstelcampus, locatie Boerhaave Wet Maatschappelijke Ondersteuning, programma Oost-Watergraafsmeer Delegatie projectbesluit Brede School Jeruzalem Wijziging Bomenverordening Benoemingen

Welkom! Wilt u voor de vergadering over een van de onderwerpen spreken met een politieke partij? Kijk dan in de linkerkolom voor de contactgegevens. De vergaderstukken kunt u inzien bij de afdeling Publieksvoorlichting, Linnaeusstraat 89 en op www.oost-watergraafsmeer.nl/raad. Als u wilt inspreken bij de vergadering, kunt u zich tot drie uur vóór de vergadering aanmelden bij de raadsgriffie, telefoon 020 7744 023, e-mail: raadsgriffie@oost-wgm.amsterdam.nl.

2008-09-25-nummer-19  

Gemeente Amsterdam Het is inmiddels traditie dat tijdens Ramadan iftarbijeenkom- sten worden gehouden die voor iedereen toegankelijk zijn. O...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you