Page 1

Gemeente Amsterdam

Stadsdeelkrant

Oost-Watergraafsmeer nummer 14 • 21 augustus 2008

2 Bekendmakingen 2 In bedrijf 3 Agenda 4P  olitieke speerpunten tot 2010 Bijna letterlijk plaatste stadsdeelvoorzitter Martin Verbeet afgelopen maandag de kroon op het werk van het gerestaureerde Huize Frankendael. Weliswaar geen kroon maar twee vergulde windvanen sieren nu de unieke buitenplaats aan de Middenweg. De windvanen zijn een cadeau van het Amsterdamse aannemersbedrijf Schreurer die de restauratie heeft uitgevoerd. Over drie weken opent Huize Frankendael voor publiek.

Olympische kampioenen wonen ‘om de hoek’. Sarah Siegelaar, 3e van rechts, uit Oost-Watergraafsmeer won zondag met de andere roeisters een zilveren medaille met ‘Vrouwen Acht’.

“Onvoorstelbaar gaaf” Meer dan zestig Amsterdamse sporters doen mee aan de Olympische Spelen in Beijing. Enkelen komen uit Oost-Watergraafsmeer, zoals roeister Sarah Siegelaar. Zij won zondag een zilveren medaille met ‘Vrouwen Acht’. Supertrots is stadsdeelbestuurder Sharona Ceha op deze prestatie: “Dat die 8 vrouwen zilver hebben gewonnen is onvoorstelbaar gaaf. Zij lagen eerst ver achter, maar waren in

staat op het moment suprême een ongelooflijke eindsprint in te zetten. De prestatie van “Mannen Acht”, zij werden vierde, was natuurlijk ook geweldig.” Amsterdam verwelkomt

de Olympische helden op 25 augustus in het Olympisch Stadion. Deze publiekshuldiging wordt gepresenteerd door Jack van Gelder. U kunt daarbij zijn.

prijsvraag, u kunt zovaak meedoen als u wilt. Het Welkom Thuis evenement start om 15.30 uur met optredens van ondermeer Jan Smit en Alain Clark. De Olympia-gangers komen later. Hun vlucht landt om 16.00 uur op Schiphol. De sporters reizen rechtstreeks door naar het Olympisch Stadion voor de huldiging. Ook Sharona Ceha is erbij.

Gratis kaartjes De kaartjes voor dit evenement zijn gratis te verkrijgen via www. sport.nl/welkomthuis. Het is een

Voor ouderen en de buurt: Servicepunt Tesla Op dinsdag 26 augustus opent Servicepunt Tesla haar nieuwe activiteitenseizoen op feestelijke wijze. Belangstellenden zijn van 14.00 -16.30 uur van harte welkom voor een hapje en een drankje. Tijdens de feestelijke start kunnen buurtbewoners informatie krijgen over het gevarieerde activiteitenaanbod.

Met Stadspas gratis naar … Heeft u een Stadspas? En heeft u nog een juli/augustus bon? Dan kunt u nog tot eind augustus gratis naar Madame Tussauds, een filmtheater, Nemo, het Midgetgolf Amstelpark, de tentoonstelling ‘Black is Beautiful’ in De Nieuwe Kerk, de tentoonstelling ‘Onze auto’s’ in de Beurs van Berlage, Artis, Watersportcentrum Amsterdamse Bos, een film in Pathé of naar Sealife in Scheveningen. Laat die kans niet lopen! Stadspas is een initiatief van de gemeente Amsterdam en heeft als doel de drempel tot sport, recreatie en cultuur in de stad te verlagen voor groepen die in een sociaal en cultureel isolement dreigen te raken. Wilt u een Stadspas aanvragen? Bel dan naar 020 552 38 10 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur).

Steunpunt Tesla is één van de vijf servicepunten in Oost-Watergraafsmeer, een vertrouwd ontmoetingspunt voor ouderen en de buurt. Stadsdeelbestuurder Willem Paquay: “Het stadsdeel ontwikkelt met instellingen servicepunten voor mensen die zorg of hulp nodig hebben. Daarom zijn er spreekuren van het Loket Zorg en Samenleven in samenwerking met Dynamoouderen. Ook zijn er ontmoetingsactiviteiten om isolement van buurtbewoners te voorkomen en verminderen. Het Servicepunt Tesla heeft bijvoorbeeld een geweldig activiteitenprogramma.”

najaarsthema ‘Op wereldreis in Watergraafsmeer’, een serie gespreks- en filmbijeenkomsten

over bekende en onbekende tradities, gebruiken en culturen.

euro per keer. De deelnemers gaan samen op reis in de tijd en staan stil bij de oorsprong en betekenis van enkele oer-Hollandse tradities. Ook maken zij kennis met gebruiken en gewoonten die hun oorsprong hebben in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. De deelnemers proberen de kennis te vergroten en te begrijpen waarom mensen toch zo verschillend denken en doen. Een uitgebreid programma van de gespreks- en filmmiddagen kunt u afhalen bij Tesla, Middenweg 333.

Op wereldreis in Watergraafsmeer De start is op woensdag 3 september. De bijeenkomsten zijn iedere twee weken van 14.00 - 16.00 uur. De kosten voor deelname zijn één

De Servicepunten Ga gerust naar het Servicepunt bij u in de buurt voor informatie of activiteiten. U kunt terecht bij:

Een maaltijd of internetten De seizoensopening van Tesla biedt buurtbewoners de gelegenheid kennis te maken met gevarieerde activiteiten. Voor ieder is er iets te doen. Line-dance of bewegen voor ouderen; breien of kaarten maken; bingo en nog veel meer. U kunt er ook wijkinformatie krijgen, naar het internetcafé gaan of een maaltijd nuttigen in het restaurant. Nieuw in het programma is het

www.oost-watergraafsmeer.nl

Foto: Cor Mantal

Riechelle van der Valk

Kort

Kroon op het werk

Foto: Igor Meijer

3 Spaar het milieu

Mevrouw J. Wijnaldum van de Surinaams Antilliaans Nederlandse Vriendschapsvereniging, één van de sprekers van ‘Op Wereldreis’, in haar Surinaamse koto, de traditionele klederdracht.

• S  ervicepunt Kastanjehof, Kastanjeplein 60 • Servicepunt De Gooyer, Von Zesenstraat 298 • Servicepunt Tesla, Middenweg 333 • Servicepunt ’t Hoeckhuys, Fizeaustraat 3 • Servicepunt Het Brinkhuis Landbouwstraat 63 Ook de Transvaalbuurt krijgt binnenkort een servicepunt.


2

Bekendmakingen & Dienstverlening

Het Stadsdeel OostWatergraafsmeer publiceert bekendmakingen vanaf deze week alleen nog in deze Stadsdeelkrant (en niet meer in het Amsterdams Stadsblad). Vergunning grote evenementen aanvragen vóór 1 januari 2009 In verband met de beschikbare (politie) capaciteit en de grote belasting van de ambtelijke diensten is het voor de gemeente Amsterdam belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium inzicht te hebben in het aantal grote evenementen waarvoor een vergunning wordt aangevraagd. De vergunningaanvragen voor grote evenementen (2000 of meer bezoekers/deelnemers) in 2009 op zowel de openbare weg als in gebouwen moeten daarom vóór 1 januari 2009 worden ingediend bij het betreffende stadsdeel. De in de APV genoemde aanvraagtermijn van 8 weken is onverkort van toepassing. In de aanvraag moet ten minste vermeld worden: locatie, aantal bezoekers, datum, tijd en aard van het evenement. Voor meer informatie kijk op www.amsterdam.nl en zoek op ‘evenementen’. Let op: voor informatie kunt u bellen met Antwoord, het algemene informatienummer van de gemeente Amsterdam telefoonnummer 14 020.

Evenementen- en exploitatievergunningen. Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Verleende bouwvergunningen Blasiusstraat 56: BA 04/2008/75180, ingediend: 5 februari 2008, verleend: 11 augustus 2008, het veranderen van de indeling van de 3e- en kapverdieping en het plaatsen van een balkon en lichtkap op de kapverdieping van het gebouw. Cronjestraat 17: BA 04/2008/77823, ingediend: 17 april 2008, verleend: 11 augustus 2008, het veranderen van de zolderverdieping tot woning. 1e Oosterparkstraat 39 en 43: BA 04/2008/77835, ingediend: 18 april 2008, verleend: 11 augustus 2008, het legaliseren van 2 woningen op de zolderverdieping van de gebouwen. 2e Oosterparkstraat 58 A t/m 78 E e, 3e Oosterparkstraat 39 A t/m 67 D o, Iepenplein 11 t/m 13 o, 19 t/m 21 o: BA 10/2008/81049, ingediend: 22 juli 2008, verleend: 14 augustus 2008, het vernieuwen van diverse beplatingen (dakkappellen) van de gebouwen. 1e van Swindenstraat 10: BA 04/2008/77426, ingediend: 11 april 2008, verleend: 13 augustus 2008, het gedeeltelijk veranderen van de beganegrond verdieping en wijzigen van de bestemming van het gebouw. 2e van Swindenstraat 188: BA 04/2008/79008, ingediend: 26 mei 2008, verleend: 8 augustus 2008, het veranderen van de indeling en het samenvoegen van de b.g. verdieping en 1e verdieping van het gebouw. Weesperzijde 107: BA 04/2008/76975, ingediend: 1 april 2008, verleend: 12 augustus 2008, het plaatsen van een dakopbouw met dakterras op het gebouw.

Gedurende twee weken na deze publicatie in de Stadsdeelkrant Oost-Watergraafsmeer liggen de vergunningaanvragen i.k.v. APV ter inzage op het stadsdeelkantoor, Linnaeusstraat 89. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk hun mening kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van stadsdeel OostWatergraafsmeer, Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij het loket Vergunningen, geopend van 08.30 tot 16.00 uur en op dinsdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Drank- en Horecawet Aanvragen Dapperplein 23: 2008/80650, vergunning tot uitoefening van het horecabedrijf Café De Knoest. Korte Ouderkerkerdijk 30: 2008/80222, vergunning tot uitoefening van het horecabedrijf Kaap Kot aan de Amstel. Pieter Nieuwlandstraat 33: 2008/80392, vergunning tot uitoefening van het horecabedrijf Café Nieuwland. Gedurende twee weken na deze publicatie in de Stadsdeelkrant Oost-Watergraafsmeer liggen de vergunningaanvragen i.k.v. Drank – en Horecawet ter inzage op het stadsdeelkantoor, Linnaeusstraat 89. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk hun mening kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij het loket Vergunningen, geopend van 08.30 tot 16.00 uur en op dinsdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Verleende Monumentenvergunning Fronemanstraat 3: BA 71/2008/79017, ingediend: 26 mei 2008, verleend: 14 augustus 2008, het vernieuwen en veranderen van de kozijnen, het vernieuwen van het voegwerk en het uitvoeren van diverse werkzaamheden in het gebouw; geen zienswijzen. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit aan de aanvrager is verzonden, schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Een bezwaarschrift zendt u aan het dagelijks bestuur van stadsdeel OostWatergraafsmeer, Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam. Belanghebbenden die tegen het besluit bezwaar hebben gemaakt kunnen ook, als er sprake is van spoedeisend belang, een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam.

Bouwvergunningen Aanvraag bouwvergunning Fahrenheitstraat 97: BA 10/2008/81695, ingediend: 11 augustus 2008, het oprichten van een aanbouw aan de achterzijde. In dit stadium is nog niet bekend of het stadsdeel voor deze aanvraag vergunning kan verlenen. U kunt de bouw-aanvraag op werkdagen inzien van 8.30 tot 10.30 uur bij het stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, Helmholtzstraat 61. Mogelijk bevat de aanvraag nog onvoldoende gegevens. U kunt nog geen zienswijzen naar voren brengen of bezwaar/beroep instellen. Hiervan vindt een afzonderlijke publicatie plaats.

Voornemen vrijstelling/ontheffing of projectbesluit bouwplannen In het kader van artikel 19 lid 3 WRO (vrijstelling van het bestemmingplan) ligt ter inzage van 22 augustus 2008 tot en met 2 oktober 2008 (6 weken voor aanvragen ingediend ná 1 juli 2005):

Reclamemelding Deymanstraat 14: OV 22/2008/81553, ingediend: 7 augustus 2008, het plaatsen van een reclamesticker op het raam van de voorpui.

Bezoekadressen - Linnaeusstraat 89 - Helmholtzstraat 61 Postadres Stadsdeelkantoor OostWatergraafsmeer Postbus 94801 1090 GV Amsterdam Telefoon 020 774 4444

Voornemen Bouwplan Wibautstraat Het dagelijks bestuur van het stadsdeel heeft het voornemen om medewerking te verlenen aan het volgende bouwplan. In het kader van artikel 15 WRO (bepaalde werken binnen het bestemmingplan), juncto artikel 8, lid 8 van het bestemmingsplan ‘Weesperzijdestrook’ ligt – hernieuwd - ter inzage van 22 augustus 2008 tot en met 19 september 2008 (4 weken): Wibautstraat 20 t/m 26 e: BA 04/2007/68740, het inpandig vergroten van de parkeergarage, het maken van een dakterras op de 1e etage, het plaatsen van balkons op de 2e en 3e etage, het plaatsen van een lift, het veranderen van de voorpui van de begane grond, het veranderen van de indeling en het vernieuwen van de fundering van de gebouwen. N.B. De reeds gedurende de vorige periode (10 april tot en met 7 mei 2008) kenbaar gemaakte zienswijzen worden geacht ook kenbaar te zijn gemaakt gedurende de onderhavige termijn van ter inzage legging De aanvraag en andere relevante stukken liggen ter inzage in kamer 111 van het stadsdeelkantoor Helmholtzstraat 61 en in het voorlichtingscentrum van het stadsdeelkantoor Linnaeusstraat 89. Gedurende de voornoemde termijn van inzage kan eenieder schriftelijk zienswijzen omtrent het voornemen kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam.

Digitaal loket Voor online aanvragen: www.oostwatergraafsmeer.nl klik op loket. Burgerzaken Telefoon 14 020. U kunt van maandag t/m vrijdag op onderstaande openingstijden ons loket bezoeken: Linnaeusstraat 89 (Oost-Watergraafsmeer). Open: ma/wo/do/vrij: 8.30 –16.00 uur. Di: 10.00 – 19.00 uur (na 16.00 uur geen burgerlijke stand). Wilt u op een andere avond geholpen worden? Dan kunt u terecht bij één van de andere loketten in de buurt. - Cruquiusweg 5 (Zeeburg). - Amstel 1 (Centrum). Voor meer informatie en het maken van afspraken: www.loket.amsterdam.nl. Vergunningen Telefoon 14 020. Linnaeusstraat 89: voor horeca, evenementen, invalidenparkeerkaart en -plaats, kapvergunning, objectvergunning, reclame/uitstalling, staanplaatsen buiten de markt en spandoeken. Open: ma/wo/do/vrij: 8.30-16.00 uur of op afspraak. Di: 10.00-16.00 uur, na 16.00 uur op afspraak.

De bekendmakingen van Dienst Milieu en Bouwtoezicht vindt u in het Amsterdams Stadsblad!

Bouwvergunningen Helmholtzstraat 61. Open: ma t/m vrij 8.30 – 10.30 uur of op afspraak: telefoon 020 774 4362. Bouwarchief: telefoon 020 774 4361. Inzage: ma t/m vrij 08.30 – 10.30 uur of op afspraak: telefoon 020 774 4065.

Van 23 mei tot 4 juli was de inspraakperiode voor de ontwerp Woonvisie 2015. Bewoners hadden de gelegenheid te reageren op het beleidstuk. Inmiddels zijn de kritische noten en aanbevelingen van 6 insprekers verwerkt in de uiteindelijke ontwerp woonvisie. Germaine Princen, portefeuillehouder Wonen, over de voorbereidingen: “Er is een lang en intensief traject aan vooraf gegaan, waarbij woningcorporaties, de ouderenadviesraad en politieke partijen hun inbreng konden leveren. Nu, met de inbreng van burgers, is de ontwerp woonvisie compleet en kunnen wij als dagelijks bestuur met een tevreden gevoel dit concept voorleggen aan de commissie en de raad.”

‘Samen oud worden’ Wonen met zorg is één van de speerpunten. Princen: “Over dit

Openbare ruimte Telefoon 020 774 4480: voor vragen over openbare ruimten, groen, afval of grof vuil.

punt zijn de meeste reacties binnengekomen. Daar ben ik erg blij mee, want wij horen graag ideeën van burgers. De woonvisie creëert ruimte voor initiatieven op het gebied van wonen met zorg. Wij krijgen al aanvragen van woongroepen die graag samen oud willen worden in aangepaste zelfstandige woningen met zorg op maat. Denk aan ouderen met dezelfde allochtone achtergrond en vriendengroepen. Het initiatief van Vereniging Akropolis Amsterdam is er één van.

Meldpunt zorg en overlast Telefoon 020 774 4033. Telefonisch spreekuur: ma/wo/vrij 9.30 – 12.30 uur. U kunt bellen als u zich zorgen maakt om een buurtbewoner (kinderen, volwassenen) of langdurig veel overlast van uw buren of direct omwonenden ondervindt. Horeca Overlast Telefoon 020 421 4567 Afvalpunt Rozenburglaan 1 Open: ma t/m za 8.00 tot 17.00 uur Opbreekvergunningen Rozenburglaan 2, Inloopspreekuur: ma t/m vrij 10.00 – 12.00 uur. (Kabels, leidingen, telecom en instemmingsbesluit)

Lees verder op pagina 3

De Nieuwe Ooster Begraafplaats, crematorium, gedenkpark. Telefoon 020 608 0608 Open: ma t/m vrij 10.00 – 17.00 uur. Infobalie: ma t/m vrij 10.00 – 15.30 uur.

Het begin “Ik had een castingbureau en werkte kort bij Joop van den Ende. In het praten met acteurs over hun zoeken naar een richting had ik vaak al een coachende rol. Ik wilde me verder verdiepen in het begeleiden van mensen.”

Nieuw in het stadsdeel? Bent u nieuw in stadsdeel OostWatergraafsmeer? Haal dan uw informatiepakket op bij de balie van Publieksvoorlichting, Linnaeusstraat 89.

Droom “Mijn specialisme te vinden, waarin ik via onder andere dramawerkvormen mensen bewust kan laten worden van verlangens en belemmeringen. Ook: dat meer buurtbewoners ontdekken dat er een coach bij hen om de hoek is.”

Dagelijks bestuur

De buurt “Via het UWV krijg ik mensen uit de buurt die hun weg willen vinden in nieuw werk. Voor hen is het fijn naar een coach vlakbij te kunnen fietsen.” Cartoon: Bas Köhler

nieuwe ondernemers

in bedrijf

Bedrijf Coachings- en loopbaanbureau, begeleiding van veranderingsprocessen in privé-leven en werk. Klanten: mensen in ‘midlifefase’ en dertigers.

Stadsdeel OostWatergraafsmeer

In het kader van artikel 19 lid 2 WRO (vrijstelling van het bestemmingplan) ligt ter inzage van 22 augustus 2008 tot en met 2 oktober 2008 (6 weken voor aanvragen ingediend ná 1 juli 2005): Kruislaan 126: BA 04/2007/73135, oprichten van een was- en gebedsruimte. De aanvragen waarvoor het voornemen bestaat om vrijstelling/ontheffing of projectbesluit te verlenen liggen met de relevante stukken ter inzage in kamer 111 van het stadsdeelkantoor Helmholtzstraat 61 en in het voorlichtingscentrum van het stadsdeelkantoor Linnaeusstraat 89. Gedurende de voornoemde termijn van inzage kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen omtrent het voornemen kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam, tel. 020 774 4366, 8.30 tot 10.30 uur.

“Prettig wonen belangrijk”

Aanvraag buiten behandeling gelaten Boerhaaveplein 16: BA 04/2008/78865, ingediend: 20 mei 2008, buiten behandeling gelaten: 13 augustus 2008, het plaatsen van een dakopbouw.

Emmie Leenen (46) met Het Open Raam, sinds 2007, Transvaalbuurt.

Mr. P.N. Arntzeniusweg 14: BA 04/2008/77840, het plaatsen van een dakopbouw met dakterras op het gebouw.

Publieksvoorlichting Telefoon 020 774 4000.

Foto: Joost van Manen

Aanvragen Boerhaaveplein 3: 2008/67753, aanvraag exploitatievergunning voor alcoholverstrekkend bedrijf met terras Eetcafé Sabaku. Danie Theronstraat: 2008/81527, aanvraag evenementenvergunning voor straatfeest van 20 september 2008 15.00 uur tot 21 september 2008 01.00 uur. Daniël Goedkoopstraat 1-3: 2008/80811, aanvraag verlenging van sluitingstijd op 14 september 2008 tot 08.00 uur, The Power Zone. Daniël Goedkoopstraat 1-3: 2008/80813, aanvraag verlenging van sluitingstijd op 26 oktober 2008 tot 10.00 uur, The Power Zone. Dapperplein 23: 2008/80650, aanvraag exploitatievergunning voor alcoholverstrekkend bedrijf met terras Café De Knoest. Drieburgerpad 5: 2008/75144, aanvraag exploitatievergunning voor alcoholverstrekkend bedrijf kantine CSV D.V.V.A. Korte Ouderkerkerdijk 30: 2008/80222, aanvraag om exploitatievergunning voor alcoholverstrekkend bedrijf met terras Kaap Kot aan de Amstel. Pieter Nieuwlandstraat 33: 2008/80392, aanvraag exploitatievergunning voor alcoholverstrekkend bedrijf met terras Café Nieuwland. Radioweg 92: 2008/79249, aanvraag exploitatievergunning voor alcoholverstrekkend bedrijf kantine F.C. Ankaraspor. Weesperzijde: 2008/81498, aanvraag verklaring van geen bezwaar voor roeiwedstrijden op 13 september 2008 van 08.00 tot 17.00 uur.

Wembleylaan 5: 2008/80814, aanvraag exploitatievergunning voor een alcoholverstrekkend bedrijf met terras kantine V.V.G.A.

21 augustus 2008

Nog iets over dit stadsdeel? “Ik ben twaalf jaar geleden aan dit huis gekomen via het stadsdeel, dat toen woon-werkpanden in de Transvaalbuurt aan het realiseren was. Dit was het eerste woon-werkpand dat met subsidie is opgeknapt.” www.hetopenraam.nl

U  kunt nog inspreken op 8 september bij de commissie Wonen en Grote Projecten (20.00 uur) en op 29 september bij de deelraadvergadering (19.30 uur), in het Stadsdeelkantoor, Linnaeusstraat 89.

Martin Verbeet, voorzitter (PvdA) Germaine Princen (PvdA) Sharona Ceha (Méérbelangen) Willem Paquay (SP) Sjaak Karsten (stadsdeelsecretaris) Spreekuur Wilt u een lid van het Dagelijks Bestuur spreken? Maak dan een afspraak via het bestuurssecretariaat, telefoon 020 – 774 4019 of e-mail bestuurssecretariaat@ oost-wgm.amsterdam.nl.


Buurten & Projecten

21 augustus 2008

Milieudoelen voor 2007 grotendeels gehaald

Resultaten Een kleine greep uit de resultaten van 2007: • Er is campagne gevoerd om bewoners bewust te maken van de noodzaak iets te doen aan de slechte luchtkwaliteit in de stad. • Het stadsdeel heeft bijgedragen aan een aantal provinciale projecten. Een ervan was het digitale loket www.bespaardaar.nl, waar huiseigenaren energie­ advies konden aanvragen. OostWatergraafsmeer had van alle stadsdelen de hoogste respons. • Woningeigenaren hebben met

Openingsfeest Javastraat

Agenda

subsidie 16 zonnesystemen aangebracht. Bij het groot onderhoud van de Middenweg wordt asfalt gebruikt dat verkeersgeluiden dempt. Het stadsdeel neemt voor alle eigen gebouwen groene stroom af. Er zijn zeven autodeellocaties bijgekomen. In totaal zijn er nu 47 locaties met in totaal 56 deelauto’s. In de Woonvisie zijn maatregelen voor energiebesparing opgenomen. Milieu-inspecteurs zijn gestart met weekenddiensten om snel te kunnen reageren op klachten over horeca, ‘s avonds en ’s nachts.

24 AUGUSTUS 13.00 -18.00 UUR

Groot zomerfeest met: Braderie, Voetbal (Javacup), Koopzondag, Muziek & Acts, Wereldse terrassen

Tijdens de Week van de Duurzaamheid zijn op de Dappermarkt 200 spaarlampen tegen inkoopsprijs verkocht.

Wilt u het milieujaarverslag lezen? U kunt het downloaden op www.oostwatergraafsmeer.nl/milieu. Daar vindt u ook de milieuplannen voor de komende jaren.

Spetterende opening om 14.00 uur op het Javaplein!

De vernieuwing van de Javastraat is bijna klaar. Dat moeten we vieren! Kom en laat u verrassen door verschillende smaken, geuren en kleuren. Proef de Javastraat, het bruisende hart van de Indische Buurt!

www.zeeburg.amsterdam.nl/javastraat

Milieuklachten?

25 augustus

Heeft u een klacht over Amsterdamse bedrijven, stank, lawaai- of afvaloverlast of lozingen? Dan kunt u terecht bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht. Telefoon 020 5513 456 of www.dmb.amsterdam.nl.

Cruyff Foundation voetbalmiddag Polderweggebied - Wil jij meer trucks leren en je skills verbeteren? Kom dan op woensdag 27 augustus om 13.00 uur naar het Cruyff Court aan de Polderweg voor een heuse Cruyff Foundation voetbalmiddag. Je ontmoet dan Soufiane Touzani en Kenan Rathino van SoccerShowDown. Tijdens deze middag voor kinderen en jongeren uit de buurt zijn er diverse activiteiten onder leiding van deze twee experts op het gebied van straatvoetbal. Zij zullen de deelnemers diverse trucks en skills leren. Natuurlijk is er ook gewoon ruimte voor een partijtje voetbal. En wil je kennis maken met hockey? Dat kan

24 augustus Een feest ter ere van de nieuwe inrichting van de straat. Het Stadsdeel Zeeburg nodigt ook de buren uit. Inwoners van OostWatergraafsmeer zijn van harte welkom. Er is een koopzondag, een braderie, een straatvoetbaltoernooitje, muziek en eten en drinken op verschillende terrassen. Van 13.00 tot 18.00 uur, Javastraat.

Een schone, gezonde en leefbare omgeving; dat is het doel van het milieubeleid van het stadsdeel. In 2007 is er veel gedaan om dit doel te bereiken. U leest het in het jaarverslag Milieu en Duurzaamheid 2007 dat deze maand is vastgesteld. Het milieubeleid gaat over verschillende onderwerpen: geluidsoverlast, luchtkwaliteit, klimaatverandering en duurzaam gebruik van grondstoffen. En er staat in hoe het stadsdeel bewoners via natuur- en milieueducatie wil betrekken bij de kwaliteit van de leefomgeving.

3

Spaar het milieu in een handomdraai U kunt met weinig moeite veel doen om energie en het milieu te sparen. Bijkomend voordeel: u spaart ook uw portemonnee! Enkele tips:

ook! Gedurende de middag zijn er verschillende spelvormen waarmee kinderen en jongeren kunnen ervaren hoe leuk het kan zijn om hockey te spelen. De activiteiten starten om 13.00 uur op het Cruyff Court Ajax Veld aan de Polderweg. Alle kinderen en jongeren zijn welkom. De toegang is gratis.

Bijeenkomst buurtbeheer Jeruzalem 19.30 tot 22.00 uur, wijkcentrum Watergraafsmeer, Hugo de Vrieslaan 3. 25 augustus

Bijeenkomst buurtbeheer Don Bosco 20.00 tot 22.30 uur, de vergulde Eenhoorn, Ringdijk 58. 26 augustus

• G  ebruik een waterbesparende douchekop (te koop vanaf 9 euro). Dit scheelt al gauw enkele tientallen euro’s per jaar op uw waterrekening. • Was op veertig graden; dit is de helft goedkoper dan wassen op zestig graden. Was zo veel mogelijk met een volle trommel. • Heeft u een gasfornuis met een spaarvlam? Deze vlam gebruikt veel gas. Steek de

gaspitten voortaan met een lucifer aan; daarmee bespaart u ruim 25 euro per jaar. Deze en nog veel meer tips vindt u op www.milieucentraal.nl. Bij Milieu Centraal kunt u terecht voor milieutips op allerlei gebied, zoals wonen, tuinieren, klussen of de aanschaf van een auto. Kijk op de website, mail uw vraag naar info@milieucentraal.nl of bel 0900 – 1719 (15 eurocent per minuut).

Bijeenkomst buurtbeheer Tuinwijck 20.00 tot 22.30 uur, MCO, Polderweg 3. 27 augustus

Cruyff Foundation voetbalmiddag Vanaf 13.00 uur, Cruyff Court, Polderweg. Zie ook elders op deze pagina. Meer op www.oost-watergraafsmeer.nl/evenementen

Soufiane Touzani is 27 augustus op het Cruyff Court aan de Polderweg. Hij is een echte voetbalentertainer en net terug uit San Siro. Daar voetbalde hij met Ronaldinho.

“Prettig wonen belangrijk” Vervolg van pagina 2 Zij pleit voor een wooncomplex voor ouderen die zelfstandig willen wonen. Iedereen moet de kans krijgen om prettig te wonen, ook als je op leeftijd bent”, geeft Princen aan.

Waarom inspreken? Bertie van Gelder was, namens de Vereniging Akropolis Amsterdam, een van de insprekers tijdens de inspraakavond op 5 juni jl. “Het idee van Akropolis werd al ondersteund door het stadsdeel, maar de locatie is nog niet bekend. Met

de inspraak hebben wij aangegeven dat wij niet willen wachten op een locatie dat pas in 2015 beschikbaar is”, vertelt van Gelder. “Het stadsdeel heeft geluisterd en prioriteit gegeven aan het zoeken naar een geschikte locatie. Daar zijn wij als vereniging tevreden over. Ik vond het wel jammer dat er niet veel burgers waren. Het gaat toch om een visie die ons allen aangaat. Mijn oproep aan medebewoners van ons stadsdeel? Kom in september naar de vergaderingen. Het gaat jou ook aan, we wonen hier immers met z’n allen!”

Het hekwerk van de Nieuwe Ooster, dat loopt van de Kruislaan tot aan de Zaaierseweg, is in zijn geheel gerestaureerd. Het hek was geplaatst in 1932; zowel de metalen als de betonnen delen van de constructie waren aan restauratie toe. “Het hek was onderdeel van de tuin die in 1892 is ontworpen door Leonard Anthony Springer. Het hek werd geplaatst toen de tweede uitbreiding plaatsvond, richting Betondorp, tegelijkertijd met de sloop van het pand ‘Roosenburgh’ aan de Middenweg”, vertelt Wim van Midwoud, hoofd buitendienst van De Nieuwe Ooster. “De herstelde betondelen ondergaan nog een kleurbehandeling door een restaurateur. Daarna krijgt het geheel nog een anti-graffitylaag. Dit gebeurt eind augustus. Daarna wordt de plantstrook achter het

Foto: Margot Boerema

Foto: Soccershowdown

Restauratie hek de Nieuwe Ooster uit 1932

hekwerk nog geheel opgeknapt.” Met deze restauratie is een verzoek van velen, om het hekwerk in de oorspronkelijke staat terug te brengen, vervuld. Het project is

onderdeel van de werkzaamheden aan de Middenweg. Hiermee is de oostelijke entree van het stadsdeel vanaf de ringweg aanzienlijk verfraaid.


4

Stadsdeelpolitiek

21 augustus 2008

Politieke speerpunten tot 2010

Gery de Boer (fractievoorzitter PvdA)

Sinds de verkiezingen zijn inmiddels twee jaar verstreken. Wat kunnen de inwoners en organisaties van Oost-Watergraafsmeer in de resterende twee jaren van de raadsperiode 2006-2010 verwachten van de politiek? Waarin gaan de fracties hun tanden zetten? lagen. Wij willen er in de komende jaren voor zorgen dat er meer lokale lasten niet zullen stijgen. Verder gaat Méérbelangen erop toezien dat er geen, of in elk geval zo min mogelijk, sportvelden worden bebouwd.

“De PvdA vindt het belangrijk om burgers te betrekken bij de politiek. We vonden het daarom schokkend om in het Parool te lezen dat er veel klachten zijn van burgers over de afhandeling van de klachtenprocedure in ons stadsdeel. Het mag natuurlijk niet gebeuren dat klachten in een la belanden of kwijt raken, en dat de overheid zich niet aan haar eigen procedures houdt. Dat moet echt binnen twee maanden worden opgelost. Verder is lokale politiek vooral praktische politiek. Wij gaan op stadsdeelniveau niet over bijvoorbeeld de WAO. De focus ligt voor ons op de buurt, in de brede zin: mensen, ook met een smalle beurs, moeten een passende en betaalbare woning hebben, de straat moet schoon en veilig zijn. Kortom, je moet je prettig voelen in je buurt. Mensen hebben daarin zelf verantwoordelijkheid, maar de overheid zeker ook. Daar blijft de PvdA aan werken.”

Bas van Vliet (fractievoorzitter Méérbelangen) “In de afgelopen twee jaar hebben we de afvalstoffenheffing kunnen ver-

Griffie Heeft u vragen over de deelraad, de commissies of een artikel op deze pagina? Neem dan contact op met de griffier Jan op de Weegh, 020 774 4023, e-mail raadsgriffie@ oost-wgm.amsterdam.nl

Colofon Uitgave Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer. Redactie Margot Boerema, Annemiek Huijerman, Cécile Obertop, Henriëtte van Oosterzee, Denise Peroti, Chantelle Pickee, Annemarie Smit, Jan op de Weeg (griffier), Duidelijke Taal Tekstprodukties en Wieneke Wolthuis (eindredactie).

De projecten Polderweggebied, Wibautas, Jeruzalem en Overamstel hebben grote invloed op het woonen leefklimaat. Daarom zullen we de komende jaren boven op deze ontwikkelingen zitten en die waar nodig bijsturen. Het Polderweggebied zal veel verkeer aantrekken. De ontsluiting van dit gebied moet zo min mogelijk last in de omliggende woonbuurten veroorzaken. Verder blijven we aandacht besteden aan de veiligheid en de sociale cohesie tussen verschillende bevolkingsgroepen in de Transvaalbuurt en in Betondorp. Ook willen we meer aandacht voor de uitvoering van de basistaken van het stadsdeel en minder ‘ad hoc’-projecten, die ook nog eens veel geld kosten.”

“De SP maakt zich ernstige zorgen over de toenemende tweedeling in de samenleving. Het verschil tussen (kans)rijke en (kans)arme mensen. Wij zijn niet tegen rijk, maar wel tegen armoede! De SP zal er in de komende jaren op toezien dat mogelijkheden van het stadsdeel om deze tweedeling terug te dringen, ook goed worden benut. Wij willen bijvoorbeeld bewonersadviseurs aanstellen die verborgen armoede opsporen en die zorgen dat mensen die recht hebben op kwijtscheldingen daarvan ook gebruikmaken. Vaak worden mensen die dit het hardst nodig hebben niet bereikt.

“Een topprioriteit van GroenLinks in de komende twee jaar is de aanpassing van oude socialehuurwoningen, zodat de huurder een lagere prijs betaalt voor zijn energieverbruik. Juist voor mensen met een laag inkomen komen de hoge energieprijzen hard aan en de energieprijzen zullen de komende jaren alleen maar gaan stijgen De woningbouwcorporaties hebben hier veel over te zeggen, maar het stadsdeel natuurlijk ook. In oude woningen kan door relatief simpele aanpassingen als dubbele beglazing en een goede isolatie het energieverbruik met 70% omlaag. Gezamenlijk moeten we ervoor zorgen dat iedereen zijn energierekeningen kan blijven betalen. Wij zien graag dat in de grote stedelijke bouwprojecten, zoals Wibaut aan de Amstel, het geld dat op bepaalde plaatsen vrijkomt, wordt geïnvesteerd in socialehuurwoningen, bijvoorbeeld in de Transvaalbuurt.

tot een ‘overlastgebied’ was verklaard. Overlastgevende personen hadden dan gemakkelijker uit de buurt verwijderd kunnen worden. Helaas is dat niet gebeurd. Het gevolg is dat de burgemeester moest ingrijpen en dat de Transvaalbuurt nu een ‘veiligheidsrisicogebied’ is. Er mag nu preventief worden gefouilleerd. Zo ver had het naar onze mening niet moeten komen.

Jeroen van Spijk (fractievoorzitter D66)

De komende twee jaar gaan we ons richten op het milieu. Dit najaar worden in het stadsdeel de stedelijke milieumaatregelen uitgewerkt. De VVD zal vooral de gevolgen voor het verkeer kritisch volgen, en zelf alternatieven aandragen. Zo ziet de VVD graag dat in plaats van de milieuzonering voor de meest vervuilende (diesel)auto’s roetfilters worden gestimuleerd. We hebben ook voorgesteld om op strategische plaatsen dennenbomen te planten om de luchtkwaliteit te verbeteren.”

Tim Stok (fractievoorzitter CDA) “Het CDA gaat in de komende twee jaar haar strategie niet wijzigen. Onze insteek is en blijft in de komende jaren duurzaamheid. Dit thema heeft voortdurend onderhoud nodig: Daarnaast gaat onze aandacht uit naar de luchtkwaliteit. Wij willen het lokale autoverkeer zoveel mogelijk ontmoedigen. Dat kan bijvoorbeeld door de parkeergebieden te verkleinen.”

Gerrit Jongeneelen (fractievoorzitter VVD) “De afgelopen jaren stonden voor de VVD in het teken van de veiligheid. We hadden graag gezien dat de Transvaalbuurt in een eerder stadium

“In de afgelopen twee jaar heeft D66 zich ingezet voor een actief cultuurbeleid met oog voor zowel individuele kunstenaars als buurttheaters en ook het Tropentheater. D66 ziet vooral graag dat het gebied rondom het Oosterpark zich in cultureel opzicht verder blijft ontwikkelen en daarnaast dat in de Watergraafsmeer meer horeca komt. In de komende twee jaar gaat D66 vooral aandacht besteden aan ‘wonen’. Oost-Watergraafsmeer bestaat voor 80% uit socialewoningbouw. Er is een tekort aan woningen voor de middengroepen en voor gezinnen. Het is bijna onmogelijk om aan een huurwoning te komen omdat de markt voor huurwoningen helemaal op slot zit - en koopwoningen zijn voor velen inmiddels onbetaalbaar geworden. D66 vindt dat het stadsdeel voor meer betaalbare, grotere woningen moet zorgen. Door nieuwbouwprojecten, maar bijvoorbeeld ook door bestaande kleine woningen samen te voegen.”

Vergaderingen raadscommissies en deelraad 2e helft 2008 Wilt u de politiek de komende maanden volgen? Of een actieve bijdrage leveren door in te spreken? Dat kan! U bent van harte welkom bij de vergaderingen. Hieronder vindt u alle vergaderdata. Vergadering

Bezorging Heeft u vragen of klachten over de bezorging, stuur dan een e-mail naar klantenservicenoord@alfagroep.nl of bel 020 758 1420.

Alle verschenen edities vindt u op: www.oost-watergraafsmeer.nl/ stadsdeelkrant

Kas Burger (fractievoorzitter GroenLinks)

Karen Wegner (fractievoorzitter SP)

Reageren? Mail stadsdeelkrant@oost-wgm. amsterdam.nl, schrijf naar: stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, t.a.v. redactie Stadsdeelkrant, Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam of bel met 020 774 4090.

Gratis emailsevice U kunt de Stadsdeelkrant wekelijk gratis via de e-mail ontvangen. Meld u aan via www.oost-watergraafsmeer.nl/stadsdeelkrant.

scholen uitbreiden. Door de koppeling aan scholen worden voortijdige schoolverlaters, werkloze en werkende jongeren niet bereikt.”

maatregelen op dit gebied moeten regelmatig worden aangepast, omdat de omstandigheden veranderen. De financiële mogelijkheden zijn ook aan veranderingen onderhevig. Het onderwerp duurzaamheid wordt steeds belangrijker door enerzijds de klimaatverandering en anderzijds de slinkende traditionele energiebronnen, olie en gas. Wij zetten concreet in op vergroening van de buurt en op biodiversiteit: behoud van de verschillende soorten planten en dieren. Wij zijn daarnaast een groot voorstander van koude warmte-energie: voor de verwarming van huizen kan prima ongezuiverd grondwater worden gebruikt. Duurzaamheid is een belangrijk punt in de lokale, maar ook in de landelijke politiek van het CDA.”

Daarnaast zal de SP de uitvoering van de WMO kritisch volgen. Levert het WMO-loket inderdaad de cruciale bijdrage aan de zelfredzaamheid van bijvoorbeeld de chronisch zieken, zoals het uitgangspunt van de WMO is? Verder willen we het succes van het jongereninformatiepunt op

september

oktober

november

commissie Wonen en Grote Projecten

8

13

24

commissie Welzijn, Buurt en Vrije Tijd

9

14

25

commissie Jeugd, Participatie en Bedrijfsvoering

15

27

26

commissie Openbare Ruimte en Economie

16

28

27

Deelraad

29

De commissievergaderingen beginnen om 20.00 uur, de deelraadvergaderingen beginnen om 19.30 uur. Alle vergaderingen

vinden plaats in de raadszaal in het stadsdeelkantoor aan de Linnaeusstraat 89. Als u wilt inspreken bij de vergadering kunt

10

december

8

u zich vóór de vergadering aanmelden bij de raadsgriffie, telefoon 020 774 4023, e-mail raadsgriffie@oost-wgm.amsterdam.nl

2008-08-21-nummer-14  

• Servicepunt Kastanjehof, Kastanjeplein 60 • Servicepunt De Gooyer, Von Zesenstraat 298 • Servicepunt Tesla, Middenweg 333 • Servicepunt ’t...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you