Page 1

gina’s a p 4 r e e w : k e Volgende we

Gemeente Amsterdam

Stadsdeelkrant

Oost-Watergraafsmeer nummer 12 • 7 augustus 2008

Slimmer vegen: merkbaar minder zwerfafval

Tot 18 augustus

Tentoonstelling Dapperbuurt Vanaf 13 augustus is de tentoonstelling ‘5 jaar Dapperbuurt in beeld’ te bezichtigen in het ARCAM, Stichting Architectuurcentrum Amsterdam. De tentoonstelling werd 5 juni feestelijk geopend in het Muiderpoorttheater tijdens het Dapperbuurtfeest en komt voort uit een samenwerking tussen het stadsdeel en de woningcorporaties Ymere en De Key/De Principaal.

Te zien zijn uitgevoerde renovatie- en bouwprojecten in de afgelopen 5 jaar. De tentoonstelling loopt nog tot 26 augustus in het ARCAM, Prins Hendrikkade 600, 1011 VX Amsterdam, telefoonnummer 020 620 48 78. De toegang is gratis. Meer informatie: www.arcam.nl. Meer op www.oost-watergraafsmeer.nl/evenementen

Nilufer Pekiner is fietsdocent. Vanaf oktober geeft zij weer les aan beginners. Daarna kunnen de beginnende fietsers met een fietsvriendin op pad om meer zelfvertrouwen te krijgen in het verkeer.

Een stuk zelfverzekerder door ‘Fietsvriendinnen’ Als je niet kunt fietsen, ben je een stuk minder mobiel in de stad. Vandaar dat al veel vooral allochtone vrouwen een fietscursus hebben gevolgd. Maar daarna is het soms nog best eng om zelfstandig de drukke stad in te rijden. Gelukkig zijn er dan ‘fietsvriendinnen’ met wie je op stap kunt gaan. Een beginnende fietser gaat samen met een ervaren fietser op stap. Zo worden de nog niet zo geroutineerde fietsers niet alleen een stuk zelfverzekerder, het is nog gezellig ook. De ‘fietsmaatjes’ leren bovendien, al fietsend, meer over de cultuur en taal van de ander.

Vijftien koppels gevormd Marleen van den Heuvel is coördinator van de sportactiviteiten voor volwassenen bij het stadsdeel. Zij vertelt dat inmiddels vijftien fietskoppels zijn gevormd sinds vorig jaar juni. “Het loopt heel goed. Niet alleen de vrouwen die nog wat onzeker zijn op de fiets vinden het leuk, maar ik hoor ook positieve berichten van de vrij-

willigsters die met hen meefietsen.’’ Marleen zou graag nog meer ‘fietsstellen’ willen hebben, maar daarvoor zijn wél meer vrijwilligers nodig.

Start fietslessen De fietslessen voor beginners starten weer op 6 oktober vanuit het buurtcentrum Transvaal. Nilufer Pekiner geeft de lessen. “De cursisten vinden het de eerste lessen vaak best eng om

Kort

Gratis fietsenrek Elke bewoner van stadsdeel OostWatergraafsmeer kan een fietsenrek aanvragen. Fietsenrekken worden door het stadsdeel gratis geplaatst. Wel kijkt het stadsdeel van te voren of er genoeg ruimte voor is. Hoe u een fietsenrek kunt aanvragen kunt u lezen in het Digitale Loket op www. oost-watergraafsmeer.nl/loket. Hier vindt u ook meer informatie over de voorwaarden.

Publiekszaken middagje gesloten De afdeling Publiekszaken (burgerzaken, publieksvoorlichting en vergunningen) is op donderdag 28 augustus 2008 vanaf 12.00 uur gesloten

Het stadsdeel ondernam de afgelopen jaren concrete activiteiten om vervuiling terug te dringen. Het schoonhouden van de openbare ruimte is sinds 2007 maatwerk per buurt. Dit omdat de buurten binnen het stadsdeel sterk verschillen. Uit objectieve en subjectieve rapportcijfers over het schoonhouden van straten, stoepen, groenvoorzieningen en speelplaatsen blijkt wat de aandachtspunten zijn voor de buurten.

Vegen op beeldkwaliteit

Deze fietslesassistentes helpen vrouwen tijdens de fietscursus. op een fiets te stappen. Ze hebben vooral moeite om hun evenwicht te bewaren, maar al bij de vierde les zie je dat het heel aardig gaat. Daarna leren we hen meer over de techniek en veiligheid bij het fietsen.’’ Tijdens de lessen krijgen de cursisten hulp van fietslesassistentes. Sinds kort kunnen vrouwen hiervoor een cursus volgen. Er is veel belangstelling voor deze cursus en de eerste certificaten zijn inmiddels uitgereikt aan een grote groep vrouwen Inmiddels heeft Nilufer Pekiner al verschillende vrouwen zien rondrijden in de stad die nu door haar en de assistentes kunnen fietsen. Ze is er best trots op. “Deze vrouwen zijn hierdoor toch een stuk vrijer en onafhankelijker geworden. Ik weet van een aantal vrouwen dat ze het ook heel leuk vinden om na de cursus samen met hun ‘fietsvriendin’ op pad te gaan.’’

Maar ook binnen de buurten wordt maatwerk geleverd. En met resultaat! Zo startte in de Transvaal- en Oosterparkbuurt een proef met verschillende manieren van vegen. Het zogenoemde vegen op beeldkwaliteit gaf de grootste verbetering. Dat gaat als volgt. Voordat de veegploegen beginnen kijkt de voorman wat nodig is op de verschillende plekken in de buurt. Vervolgens gaat de veegploeg aan de slag. De vuilste plekken krijgen de meeste aandacht. Zo ziet de straat er met dezelfde inspanning veel schoner uit. Een succesvolle proef die zich binnenkort uitbreidt naar de overige buurten. De volgende stap is het bestrijden van de extra vervuiling in het weekend en het beter onder de aandacht brengen van de regels over het aanbieden van afval. Uit een kleine bewonersenquête blijkt namelijk dat veel mensen hiervan niet goed op de hoogte zijn. Duidelijk is dat de geboden informatie onvoldoende bewoners bereikt of aanspreekt. Hier valt nog veel winst te behalen. Zo werkt het stadsdeel stukje bij beetje aan een schone straat. Door ‘slimmer vegen’ krijgen de vuilste plekken voortaan de meeste aandacht.

Meer weten?

Zomer in Oost-Watergraafsmeer Zomerpret in de fontein op de Hogeweg. Foto genomen door mevr. S.A. Judge, Middenmeer. Heeft u ook een zomerfoto gemaakt deze zomer, mail hem dan naar stadsdeelkrant@oost-wgm.amsterdam.nl en wellicht wordt uw foto ook geplaatst.

www.oost-watergraafsmeer.nl

Wilt u ook fietslessen? Of wilt u fietsvriendin of fietslesassistente worden? Neem dan contact op met Marleen van den Heuvel, email m.vandenheuvel@oost-wgm.amsterdam.nl, telefoon 06 103 53 757.

Foto: Hannie van Herk

Van 13 tot 26 augustus

Foto: Suzanne Blanchard

Zes jonge ambitieuze ontwerpers en kunstenaars laten verschillende modische installaties en kledingcollecties zien. Locatie: De Service Garage, Stephensonstraat 16, woensdag t/m zondag, 12.00 – 18.00 uur. Zie ook artikel op pagina 2.

Foto: Margot Boerema

Agenda

Tentoonstelling ‘Free and Untamed Beings’

Jaarlijks belanden grote hoeveelheden lege blikjes, drinkpakjes, snoeppapiertjes, reclamedrukwerk en ander afval op straat. Zwerfafval veroorzaakt veel ergernis. Alle reden voor het stadsdeel om stevig in te zetten op het terugdringen van zwerfafval. Met als doel een schone, leefbare openbare ruimte waar de bewoner zich prettig voelt.


2

Bekendmakingen & Dienstverlening

Onderstaande bekendmakingen zijn gisteren ook gepubliceerd in het Amsterdams

Stadsblad!

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Exploitatievergunningen Aanvragen exploitatievergunningen Dapperstraat 12: 2008/80944, aanvraag exploitatievergunning met terras en speelautomaten, Café koffiehuis de Vlaming. Eerste Oosterparkstraat 63-65: 2008/ 80810, aanvraag exploitatievergunning met terras en 2 speelautomaten, pub Bialy Orzel. Korte Ouderkerkerdijk 30: 2008/80222, aanvraag exploitatievergunning met terras, Kaap Kot aan de Amstel. Oosterpark 10: 2008/61239, aanvraag uitbreiding van het bestaande terras met vier tafels – afm. 0.70 x 0.80 – en 8 stoelen, café Engels. Pretoriusstraat 65: 2008/74788, aanvraag exploitatievergunning met terras, Grillroom Otantik. P. Nieuwlandstraat 33: 2008/80392, aanvraag exploitatievergunning met terras en 2 speelautomaten, Café Nieuwland. Voorlandpad 17: 2008/77486, aanvraag exploitatievergunning, Sporting Amsterdam. Wembleylaan 5: 2008/80814, verlenging van de exploitatievergunning met terras, V.V.G.A. Aanvragen Drank- en Horecavergunning Dapperstraat 12: 2008/80944, aanvraag drank en horecavergunning, Café koffiehuis de Vlaming.

Chr. Huygensplein 18-20: 2008/80600, aanvraag drank en horecavergunning, Gall & Gall. Eerste Oosterparkstraat 63-65: 2008/80810, aanvraag drank en horecavergunning, pub Bialy Orzel. Korte Ouderkerkerdijk 30: 2008/80222, aanvraag drank en horecavergunning, van Kaap Kot aan de Amstel. P. Nieuwlandstraat 33: 2008/80392, aanvraag drank en horecavergunning, Café Nieuwland. Gedurende twee weken na publicatie in het Amsterdams Stadsblad liggen de vergunningaanvragen i.k.v. APV ter inzage op het stadsdeelkantoor, Linnaeusstraat 89. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk hun mening kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van stadsdeel OostWatergraafsmeer, Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij het loket Vergunningen, geopend van 08.30 tot 16.00 uur en op dinsdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Bouwvergunningen Aanvragen bouwvergunning Herschelstraat 23: BA 04/2008/81140, ingediend, 28 juli 2008, het oprichten van een dakopbouw met dakterras. Polderweggebied 3: BA 04/2008/81132, ingediend, 25 juli 2008, het plaatsen van een tweede groutankerlaag in de reeds bestaande damwand op het terrein. Transvaalkade 4A: BA 04/2008/81134, ingediend, 25 juli 2008, het veranderen van de indeling en de bestemming van de kelder en de begane grond verdieping en het oprichten van een balkon op de begane grond van het gebouw.

Wibautstraat 80-86: BA 04/2007/70389, het plaatsen van tijdelijke lichtreclame voor de Hogeschool van Amsterdam.

Rectificatie In de krant van 11 juli 2007 stond de volgende publicatie: Bouwaanvragen: Transvaalkade 79: BA 08/2007/68460, ingediend, 28 juni 2007, het maken van een kelder, het veranderen van de indeling, het vergroten van de dakopbouw en het maken van een dakterras op het gebouw . Deze aanvraag is op 28 juni 2007 als aanvraag om reguliere bouwvergunning 1ste fase ingediend. Op 25 juli 2008 heeft de aanvrager deze aanvraag omgezet naar een normale aanvraag om reguliere bouwvergunning.

De aanvragen en andere relevante stukken liggen ter inzage in kamer 111 van het stadsdeelkantoor Helmholtzstraat 61 en bij de afdeling publieksvoorlichting, Linnaeusstraat 89. Gedurende de voornoemde termijn van inzage kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen omtrent het voornemen kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam, tel. 020 774 4366, 8.30 tot 10.30 uur.

Voor het inzien van deze bouwvergunningaanvragen en rectificatie kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 10.30 uur contact opnemen met de afdeling Handhaving en Vergunningen, Helmholtzstraat 61, tel. 020 774 4362.

Afwijzende beschikkingen Wagenaarstraat 187: BA 04/2008/78370, ingediend, 6 mei 2008, verzonden, 25 juli 2008, het oprichten van een dakterras op het gebouw.

Ingetrokken aanvraag Mauritskade 93 t/m 95 e+o: BA 08/2008/76285, ingediend, 13 maart 2008, verzonden, 29 juli 2008, het veranderen (incl. fundering) van de woongebouwen.

De belanghebbende bij dit besluit kan, op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kan hangende de bezwaarschriftenprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de president van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Voornemen bouwplannen met vrijstelling van bestemmingsplan Het dagelijks bestuur van het stadsdeel heeft het voornemen om in afwijking van het ter plaatse geldende bestemmingsplan, met vrijstelling en/of doorbreking van de aanhoudingsplicht, de gevraagde vergunningen dan wel toestemmingen te verlenen voor de volgende bouwplannen. In het kader van artikel 17 WRO (tijdelijke vrijstelling) ligt ter inzage van 8 augustus 2008 tot en met 18 september 2008 (6 weken voor aanvragen ingediend ná 1 juli 2005): James Wattstraat 77 t/m 79: BA 04/2008/74500, het plaatsen van tijdelijke lichtreclame voor de Hogeschool van Amsterdam.

Kapvergunningen Aanvragen Transvaalstraat 8 t/m 10: 2008/81127 A, 6 bomen in achtertuin. Herplant plicht.

De Service Garage: tentoonstellingsruimte en ontmoetingsplek voor kunstenaars Eenhoorngebied - De tentoonstellingsruimte De Service Garage aan de Stephensonstraat 16 is een nieuw platform voor kunst en cultuur. In 2000 m2 van De Service Garage worden tentoonstellingen en projecten georganiseerd die inspelen op actuele ontwikkelingen in zowel de maatschappij als in de kunst en cultuur. Het stadsdeel Oost-Watergraafsmeer ondersteunt dit initiatief met subsidie.

Lezingen, muziek en debatten De Service Garage is opgezet door de kunstenaars Frank Ammerlaan

Nu te zien in de Service Garage, de tentoonstelling ‘Free and Untamed Beings’. Deze staat geheel in het teken van mode en vrijheid en loopt nog tot 18 augustus (woensdag t/m zondag). Zes jonge ambitieuze ontwerpers en kunstenaars laten verschillende modische installaties en kledingcollecties zien. Centraal staat de vraag: Wat betekent vrijheid in de mode voor hedendaagse jonge modeontwerpers en kunstenaars? en Thijs Rhijnsburger. Zij willen een cross-over laten zien van verschillende onderwerpen en kunstdis-

wat vindt u?

Daniëlle de Bruin (35), Tuinwijck

op straat

Linnaeusstraat 56 hs: 2008/81126 A, 1 boom in achtertuin. Herplant plicht. Lord Kelvinstaat 9: 2008/81213 A, 1 boom in de tuin. Herplant plicht. Robert Kochplantsoen 31: 2008/81227 A, 1 boom in de tuin. Herplant plicht. Sikkelstraat 27: 2008/81223 A, 1 boom in de tuin. Herplant plicht. Belanghebbenden worden tot 4 weken na deze publicatie in de gelegenheid gesteld hun zienswijze naar voren te brengen. Schriftelijke reacties kunt u sturen naar het stadsdeelkantoor, postbus 94801 1090 GV Amsterdam. Tevens bestaat de mogelijkheid uw zienswijze mondeling naar voren te brengen. De naar voren gebrachte zienswijze zullen betrokken worden bij de besluitvorming inzake de aanvraag kapvergunning. U kunt de aanvraag inzien op de Linnaeusstraat 89 bij het loket Vergunningen, geopend van 08.30 tot 16.00 uur en op dinsdag van 10.00 tot 16.00 uur. Verleende kapvergunningen Commelinstraat 432 : 2008/78064 V, 1 esdoorn in de particuliere tuin, 27-06-2008. Fibigerstraat tegenover 6 : 2008/79022 V, 1 meidoorn en 1 sierkers in de gemeenschappelijke binnentuin, 03-07-2008. Peerelstraat 3hs : 2008/78992 NV, 1 krulwilg in de particuliere achtertuin, 03-07-2008. Sitterstraat tegenover 2 : 2008/79023 V, 2 sierkersen in de gemeenschappelijke binnentuin, 03-07-2008. Smitstraat 31: 2008/77152 V, 1 laurierkers in de particuliere achtertuin, 26-05-2008. Aan bovengenoemde besluiten zal binnen de eerste zeven dagen na dagtekening van het besluit geen feitelijke uitvoering worden gegeven (tenzij in de vergunning anders is bepaald). De belanghebbende bij deze besluiten, kan binnen zes weken na de dagtekening van het besluit, daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van stadsdeel OostWatergraafsmeer, Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Indien onverwijlde spoed dit vereist kan hangende de bezwaarschriftenprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam.

De bekendmakingen van

Dienst Milieu en Bouwtoezicht vindt u in het

Amsterdams Stadsblad!

Ontmoetingsplek voor creatieven

Foto: Alexander Mooi

Er zijn twaalf ateliers, een Artist in Resicence, een tentoonstellingsruimte van 400 vierkante meter, een dakterras en er wordt elke zes weken een culturele expert uitgenodigd die individueel met de kerngroep van 13 kunstenaars communiceert en een publieke toelichting geeft op zijn of haar vakgebied. Dit gebeurt in wisselende vormen zoals een interview, discussie of presentatie.

beeldende kunst tentoonstellingen, filmavonden, lezingen en debatten, muziek en performances. Het is ook altijd mogelijk voor buurtbewoners en bedrijven om tijdens een tentoonstelling en dergelijke een rondleiding te krijgen.

7 augustus 2008

‘Over de bouw in het Polderweggebied worden we doorgaans goed geïnformeerd. We krijgen regelmatig een bewonersbrief van het stadsdeel. Maar AT5 geeft soms heel andere informatie. Zo berichtte de zender een tijd geleden dat er een extra bouwlaag op gebouwen in het Polderweggebied zou komen. In de bewonersbrief stond slechts in bedekte termen dat het gebied ‘iets compacter’ zou worden en ook dat de gevolgen voor de verkeersdruk ‘zouden moeten worden onderzocht’. Maar je weet natuurlijk: waar meer wordt gebouwd, daar krijg je meer verkeer. De bewonersbrieven lees ik sindsdien een beetje kritischer. Van mij mogen ze wel in wat duidelijker taal worden opgesteld.’

ciplines die interessant zijn voor een breed publiek uit Amsterdam en omstreken. Voorbeelden zijn:

De Service Garage is een verbinding tussen een jonge generatie die op zoek is naar ervaring en een oudere generatie die op zoek is naar nieuwe culturele belevenissen. De Service Garage is een ontmoetingsplek tussen verschillende generaties kunstenaars en andere creatieven. Met gebundelde energie van de kerngroep van 13 kunstenaars willen de organisatoren hun eigen voorwaarden creëren en een nieuw hedendaags podium neerzetten dat een bijdrage levert aan het culturele aanbod van Amsterdam. Meer weten? Kijk op www.deservicegarage.nl of neem contact op met Frank Ammerlaan, telefoon 06 24887509 of Thijs Rhijnsburger, telefoon 06 47166517.

Kunstenaars: schrijf u in voor de CBK databank Het CBK, Centrum voor Beeldende Kunst Amsterdam OostWatergraafsmeer, roept alle kunstenaars en organisaties die werkzaam zijn op het gebied van kunst en cultuur en wonen en/of werken in Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, op om zich vrijblijvend in te schrijven voor de databank. Hiermee brengt u uw werk onder de aandacht van het CBK. Het CBK Amsterdam Oost-Watergraafsmeer is het diensten- en kenniscentrum voor de beeldende kunsten in Oost-Watergraafsmeer. Het centrum houdt zich onder andere bezig met kunstuitleen en de realisatie en het beheer van kunsttoepassingen in de openbare ruimte in het stadsdeel.

Wilt u zich inschrijven, ga dan naar www.cbkamsterdam.nl, klik op ‘collectie’ en ga naar ‘aanmelden kunstenaars’. Het CBK Amsterdam behoudt zich het recht voor personen of gegevens te weigeren. Voor meer informatie kunt u bellen met 020 668 1753.

Stadsdeel OostWatergraafsmeer

Bezoekadressen - Linnaeusstraat 89 - Helmholtzstraat 61 Postadres Stadsdeelkantoor Oost-Watergraafsmeer Postbus 94801 1090 GV Amsterdam Telefoon 020 774 4444

Colofon

Uitgave Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer. Redactie Margot Boerema, Ilham Bouz, Els Jelierse, Cécile Obertop, Chantelle Pickee, Violet Rouwhorst, Annemarie Smit, Wieneke Wolthuis (eindredactie). Reageren? Mail stadsdeelkrant@oost-wgm. amsterdam.nl, schrijf naar: stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, t.a.v. redactie Stadsdeelkrant, Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam of bel met 020 774 4090. Bezorging Heeft u vragen of klachten over de bezorging, stuur dan een e-mail naar klantenservicenoord@ alfagroep.nl of bel 020 774 4090. Alle verschenen edities vindt u op: www.oost-watergraafsmeer.nl/ stadsdeelkrant

2008-08-07-nummer-12  

als je niet kunt fietsen, ben je een stuk minder mobiel in de stad. Vandaar dat al veel vooral allochtone vrouwen een fietscursus hebben gev...