Page 1

sterpark

in Oo l a iv t s e f s t o o Zondag: R

Gemeente Amsterdam

Stadsdeelkrant

Oost-Watergraafsmeer nummer 4 • 12 juni 2008

2 Bekendmakingen 3 Jongerenmarkt op Krugerplein

Foto: Wim Salis

3 Sluiting IJ-tunnel, metrotunnel en Prins Hendrikkade 4 Agenda raad

Bewoonster van Pr. Brandtstraat tijdens de informatieavond op 5 juni: “Minder overlastmeldingen komt misschien doordat we er zĂł moe van zijnâ€?

Drugsoverlast terugdringen en zorg aanbieden

Op donderdagavond 5 juni werden in Hotel Arena in aanwezigheid van bewoners, stadsdeelvoorzitter Martin Verbeet, hulpverleners en politie de resultaten van drie maanden Vliegende Brigade gepresenteerd. Bewoners zouden weer meer normaal gebruik kunnen maken van de pleinen in de Transvaalbuurt. Ook nemen meldingen van overlast af. Of dit helemaal is toe te schrijven aan de aanwezigheid van de Vliegende Brigade is moeilijk te zeggen. Bewoners wilden graag praten over het preventief fouilleren in de buurt, nu burgemeester Cohen delen van Oost-Watergraafsmeer wil verklaren tot veiligheidsrisicogebied. Waarschijnlijk mag er per 1 juli preventief worden gefouilleerd. Dat middel zal kritisch worden gevolgd, kondigde stadsdeelvoorzitter Martin Verbeet aan. Ook stelde Verbeet dat deze aanpak niet ten koste mag gaan van andere politietaken. Drugsoverlast was het tweede belangrijke gespreksonderwerp. Bewoners zeggen weinig verbetering te zien. Verbeet: ‘Ook al zet je veel druk, een deel van dit probleem vergt langdurige behandeling. Door de harde druk in Zuid-Oost en in Centrum popt het probleem hier in Oost op.’ Enkele bewoners complimenteerden tot slot de inzet van toezichthouders, en hulpverleners.

meer

tergraafs

1 ,ĂŠ

ĂŽĂŠ UĂŠ xĂŠ 1

Ê Óään

en voor Tv-opnam Spangas ie jeugdser

van de NCRV rie Spangas er opDe jeugdse 7 novemb 9 juni t/m van wordt van het gebouw in en om de Meer aan genomen lige college het voorma 56. De productiemaatg de Radiowe de buurt geĂŻnforgd schappij heeft opnames. Toegeze de vermeerd over geen geluidso opnames nieuis dat de ngen. De meebre zich vanaf seplast met gen worden u vragen we afleverin den. Heeft op tember uitgezon dan contact Neem n? of bezware ieleider mevrouw 0 of met product 4111116 telefoon 06 aterM. Agter, Oost-W stadsdeel 774 4191. bel met het telefoon 020 graafsmeer,

de kaart’ stevig op viesraaddrie oud-leden De ‘Ouderemt.nad ontvingen stadsdeel. Vorige week en van het het

at: 3 Op stra t u? wat vind

r voor Compute minima kinderen

geeft comAmsterdam en Gemeente die opgroei kinderen puters aan een inkomen dens met . De in huishou bijstandsniveau n die de rondom het kindere zijn voor zet computers het voortge maken naar 2007 overstap december en op 31 onderwijs Denkt u dat 18 waren. een compujonger dan heeft op recht op met uw kind dan contact telefoon n, ter? Neem en Inkome Dienst Werk U kunt de PC020 346 3684. 1 december 2008 tot voorziening voort! Zegt het en. aanvrag

de huidige Leenders, en veel.â€? Janny We bemoei vult aan: “ voorzitter, alles. Dat end met van t regelmaons ontzett advies gebeur van het ng ongevraagd de begroti entariĂŤtig. We spitten door, en becomm krijgen stadsdeel We voorjaarsnota. ren nu de elkaarâ€?. van oudere mee voor positie veel er de voor Aandacht van hun de rode draad vrijwilliger aagd geeft mensen is el ereteJarenlang gd en ongevr het reikt het stadsdezich tien werk. Gevraa advies aan Sinds 1999 ers die nadviesraad el. aan bewon de Oudere hebben van het Stadsde t: kenen uit verdienstelijk de Verbee dagelijks bestuur jaar of langer itter Martin voor vrijwilliger Stadsdeelvoorz n van el. gemaakt als de belange gezet in van het stadsde “Zij hebben bewoners op de kaart el een manier het stadsde Mevrouw ouderen stevig te tonen. Het is voor afsmeer.â€? voor hen ring Oost-Watergra was penningmeesn om waarde loor voor het uitreike raad, Saar Hetty Wey-F door Voordrachten Ouderenadvies van worden gedaan ter van de slid en Bertie van het teken leden van organisatie, Boerlage bestuur Mevrouw Van het een lokale ris. een lid van d of door Gelder secreta gst van het de deelraa de ontvan r. ik Gelder over erg leuk en en dagelijks bestuu “Het was Wey- Floor jarenereteken: rzitter ge, Hetty . We hebben eelvoo Boerla vereerd steeds voel me (vlnr) Saar handen van stadsd ingezet als en doen nog ontvingen uit ng ereteken lang veel gedaan zich jarenla Vorige week Gelder een dames hebben Bertie van t. De drie enadviesraad. Martin Verbee voor de Ouder vrijwilliger

toeko zoals eretek genomen, met Ere wie ere enadviesraad het initiatieven ouderen van de Ouderiesraad heeft veel orm voor . en eraan’ Ouderenadv Akropolis, een woonv ‘alles erop een plan voor

ma4 Program : rekening 2007 resultaten

’ migranten allemaal s op

van Eis

Foto: Wim

Salis

Nota Ă“ Inspraak Cultuur Kunst en makingen Ă“ Bekend zaken 3 Publieks loket naar ĂŠĂŠn

een wild plan de eeuw lag er bouwen Eind 19 oorlijn te om een luchtsp Commelinstraat. door de nieuwe hielden de aanleg ers op de hoek Maar bewon Iet Attema heette tegen, vertelt usstraat. Die met de Linnae

Žœ“

iilÂ˜ĂŠĂœiÂ?

‘Kunt u meer prullenbakken neerzetten?’ Linnaeusparkbuurt – Leerlingen van groep 6 van twee basisscholen schreven brieven aan de stadsdeelvoorzitter en gaven hun mening over de buurt. Als reactie bezochten twee leden van het dagelijks bestuur onlangs de kinderen op basisschool De Kaap en de Watergraafsmeerse Schoolvereniging. Zij spraken over afval en veiligheid.

nieuwe huizen. Er zijn veel kinderen om mee te spelen. Er zijn wel meer vuilnisbakken nodig. Want ik zie steeds meer vuil op de grond.� Thijs en Arvid schreven ook: “Eigenlijk is Watergraafsmeer al super goed. Wij hebben een tip. U kunt meer prul-

In een brief schreef Ikram: “Het is leuk in de wijk want ik zie oude en

Woonvisie: inspraak tot 5 juli

Dagelijks Bestuur van het stadsdeel OostWatergraafsmeer, Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam.

Wilt u iedere donderdag de Stadsdeelkrant per e-mail ontvangen? Meld u dan aan via www.oostwatergraafsmeer.nl/stadsdeelkrant. Daar vindt u ook alle al eerder uitgegeven kranten.

Wilt u uw mening geven op de ontwerpwoonvisie ‘Kiezen voor Mensen’? Dat kan tot 5 juli. De ontwerp woonvisie ligt tot en met 4 juli ter inzage in de Stadsdeelkantoren. U vindt de nota ook op www.oost-watergraafsmeer.nl/woonvisie. Uw schriftelijke reactie richt u aan: het

Sportfondsenbad krijgt grote beurt

ik mijn Waar laat ? oude verf In juni

ar! in bij de chemok u langs Lever het ar weer bij komt de chemok h afval (KCA) en chemisc en op te om klein he apparat ar kleine elektriscwanneer de chemok op naar de halen. Let rijdt of kom door uw straat ts. die avondstandplaainfo in de folder meer of op Kijk voor mat vindt, ort op de eer.nl. u binnenk graafsm www.oost-water

duurBeleef eenop 7 juni zame dag

de Jong

de plan nog in staat. atergraafswas Oost-W , Heel lang melijk weiland veel meer voorna de trekken 19 eeuw Attema. maar eind rtoe, vertelt n, mensen hiernaa n overal vandaa nd “Ze kwame van het plattela straat trouwe d, een bijvoorbeeld ien de oudste ook en Frieslan gen en is missch kwam Gronin komen in dam. ‘Hier g. Ook nu van Amster witte paard enorme overgan zij het van veel on op zijn lingen, keizer Napole binnen.’ Attema, l nieuwe allemaa hier wij stad dewezen zijn in 1811 de docente geschie verder. In gepensioneerd uit van de Denktank bij migranten�. deel nk wil mensen samen met nis, maakt projecten. De Denkta e. Die wil, n rond tien Sociale Cohesi meer betrekelkaar brenge el, mensen nk-voorzitter het stadsde en Denkta van hun n op Bewoner geschiedenis zes planne plan ken bij de illie bekijkt rvoor het n zijn:

iedeni de gesch willen overal ligt stadsdeel Betondorp, ie en het ers meer rpark tot eer’ bewon Van Ooste Sociale Cohes Denktank Oost-Watergraafsm straat. De ‘Erfgoed hun buurt. met het plan het verleden van g bij Oetewalerwe betrekken ns tot 1896

spoorwegviaduct. Pino: “Hem zien we nu weer vaker. Hij is moeilijk aanspreekbaar en kan agressief zijn.� Ook verslaafden worden aangesproken en gewaarschuwd, maar daarnaast wordt hen hulp aangeboden. De lange, magere man in de Linnaeusstraat, die er door Ed even vriendelijk op wordt gewezen dat hij niet mag bedelen, zit al in een hulpproject. Ed: “Gelukkig heeft hij een dak boven zijn hoofd. Die instantie

Gratis Stadsdeelkrant per e-mail

www.oost-watergraafsmeer.nl ‘Wij zijn

n kinderschoene

oto: Janet

Kort

Oost-Wa

Kort

rant

Stadsdeelk

alcohol drinken op straat als daar een alcoholverbod geldt. Transvaalstraat en Afrikanerplein liggen er deze ochtend vredig bij. Ed en Pino groeten bewoners en maken een praatje. Op de Maritzstraat spot het tweetal een drugsdealer. Die ziet hen ook en verdwijnt richting

De Vliegende Brigade is een experiment dat op initiatief van de Centrale Stad en in samenwerking met stadsdeel OostWatergraafsmeer wordt uitgevoerd als onderdeel van de wijkaanpak. Sinds februari loopt het proefproject in Oost-Watergraafsmeer, waar twaalf opsporingsambtenaren en toezichthouders van de Dienst Stadstoezicht Amsterdam de veiligheid in de buurt proberen te verbeteren en daarbij nauw samenwerken met o.a. GGD, Streetcornerwork, Jeugdzorg en de politie. De proef loopt tot eind september 2008.

lenbakken neerzetten. Wij denken dat dat helpt.� Sharona Ceha, lid van het Dagelijks Bestuur over het gesprek met de kinderen: “De kinderen zijn zich heel erg bewust van hun omgeving. Zij weten precies wat wel mag en niet mag.� De milieupolitie was er ook bij en vroeg de kinderen: “Mag je fruit op straat gooien?� Een leerlinge: “Een appel mag wel, maar liever niet�. De kinderen schreven de brieven in het kader van het uitwisselingsproject “ Welkom in mijn wijk�.

mt !

Foto: Edwin

Gem

Pino en Ed stappen politiebureau Linnaeusstraat uit om, na een korte briefing van de politie over de actuele stand van zaken in de Transvaalbuurt, te gaan surveilleren in de wijk. “Het is vrij rustig op het ogenblik�, vertelt Pino. “Overdag zie je geen hangjongeren meer, ze slapen of zitten op school.� Als ze niet op school zitten, zijn ze te vinden op het ’s-Gravesandeplein, weet hij. Pino en zijn collega’s proberen deze jongens aan te spreken en met behulp van leerplichtambtenaar, Jeugdzorg of Streetcornerwork weer perspectief te bieden. De twee mannen maken als opsporingsambtenaren deel uit van de Vliegende Brigade die drugsoverlast in de Transvaalbuurt, en sinds kort ook in het Polderweggebied, probeert terug te dringen. Dat doen ze door de dealers in hun activiteiten te verstoren en informatie over hen te verzamelen. Ook kunnen zij boetes uitdelen als mensen hinderlijk rondhangen bij gebouwen of

Experiment

ar ko

emok

ch ! de Let op m

erda eente Amst

Transvaalbuurt - De Vliegende Brigade probeert van de Transvaalbuurt een veiliger woongebied te maken. Dat doen ze door overlastveroorzakers aan te spreken en zonodig boetes uit te delen. Maar ook door zorg te aan te bieden, zodat mensen de kans krijgen uit hun vaak uitzichtloze situatie te komen.

probeert hem ook weer een beetje terug te brengen in de maatschappij.�

Foto: Margot Boerema

Drie maanden Vliegende Brigade

En eigenlijk? wat is dat g van Duurzaam, ermee? Zaterda ontwat kun je kunt u het 18.00 uur . Met 11.00 tot van Berlage de Beurs am Duurdekken in tatie Amsterd am de manifes te Amsterd de gemeen moderne zaam laat mheid dĂŠ zien dat duurzaa toegang is gratis. is. De met way of life modeshow naar een kijken maken ritje Kom kleding, een duurzame scooter, een lektrische uilen

Zwemmen in het Sportfondsenbad aan de Fronemanstraat is even niet mogelijk. Het bad krijgt een uitgebreide renovatie. Er komen nieuwe kleedhokjes, nieuwe

tegeltjes en er komen nieuwe lockers. De luchtkwaliteit in het bad wordt beter door vernieuwing van de apparatuur. Om het water te verwarmen stapt het bad bovendien over van olie- naar gasgestookte ketels. Dit is beter voor het milieu. Ook de buitenkant van het zwembad wordt aangepakt. In september ziet u daarvan het resultaat. Meer informatie? Bel tussen 15.30-17.30 uur naar 020 665 0811.


2

Bekendmakingen & Dienstverlening

Onderstaande bekendmakingen zijn gisteren ook gepubliceerd in het Amsterdams

Stadsblad!

Inspraak

Subsidieverordening stadsdeel OostWatergraafsmeer 2009

In stadsdeel Oost-Watergraafsmeer zal per 1 januari 2009, een nieuwe Algemene Subsidieverordening van kracht gaan. Deze vervangt de huidige Algemene Subsidieverordening stadsdeel Oost-Watergraafsmeer (1999) en de Bijzondere Subsidieverordening Welzijn, Kunst & Cultuur, Sport en Recreatie (2003). Het dagelijks bestuur heeft 3 juni j.l. de nieuwe Algemene Subsidieverordening stadsdeel OostWatergraafsmeer 2009, 2008/79099, vastgesteld ter inspraak. Vanaf maandag 16 juni t/m vrijdag 5 september, zal de Algemene Subsidieverordening stadsdeel Oost-Watergraafsmeer 2009, voor inspraak ter inzage liggen bij de balie van het stadsdeelkantoor aan de Linnaeusstraat 89, en digitaal beschikbaar zijn via www.oost-wgm. amsterdam.nl. Inspraakreacties die niet vóór vrijdagmiddag 17.00 uur zijn ingediend worden niet in behandeling genomen. Verzoeken om aanwijzing als monument Op 24 april 2008 is een verzoek binnengekomen voor aanwijzing tot gemeentelijk monument voor onderstaande gebouwen: Kastanjeplein 168 t/m 194 (even); Derde Oosterparkstraat 248. Op grond van de Verordening tot behoud van monumenten in stadsdeel Oost-Watergraafsmeer zijn vanaf heden de artikelen 6 tot en met 10 en de artikelen 12 tot en met 14 van de Verordening van toepassing op bovenvermelde complexen (de zogenoemde voorbescherming). Dit betekent dat voor iedere wijziging aan het complex een vergunning op grond van bovengenoemde Verordening moet worden aangevraagd bij het dagelijks bestuur. De voorbescherming gaat over in de definitieve bescherming wanneer het complex als monument wordt aangewezen door het dagelijks bestuur.

Evenementen- en exploitatievergunningen en APV Aangevraagd Park Frankendael: 25008/79173, evenementenvergunning voor “Adventure Day”, op 3 juli 2008 van 12.00 tot 15.30 uur. Ter Gouwstraat 3: 2008/74367, exploitatievergunning voor alcoholschenkend bedrijf (Mirror Centre). Rozenburglaan 2: 2008/79263, evenementenvergunning voor barbecue op 28 augustus 2008 van 16.00 tot 23.00 uur. Tilanusstraat t.h.v. nr. 32: 2008/79370, evenementenvergunning voor een straatfeest op 27 juni 2008 van 17.00 tot 01.00 uur. Weidestraat 18: 2008/78548, aanvraag gehandicaptenparkeerplaats.

Wibautstraat 150: 2008/79189, evenementenvergunning voor promotionele activiteiten van 22 november 17.00 uur tot 23 november 2008 03.00 uur. Wibautstraat 150: 2008/79164, evenementenvergunning voor viering van de Surinaamse Onafhankelijkheid van 25 november 2008 17.00 uur tot 26 november 2008 03.00 uur. Gedurende twee weken na publicatie in het Amsterdams Stadsblad liggen de vergunningaanvragen ter inzage op het stadsdeelkantoor, Linnaeusstraat 89. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk hun mening kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij het loket Vergunningen, geopend van 08.30 tot 16.00 uur en op dinsdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Drank- en Horecawet Aangevraagd Ter Gouwstraat 3: 2008/74367, vergunning tot het uitoefenen van het horecabedrijf (Mirror Centre). Gedurende twee weken na publicatie in het Amsterdams Stadsblad liggen de vergunningaanvragen ter inzage op het stadsdeelkantoor, Linnaeusstraat 89. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk hun mening kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij het loket Vergunningen, geopend van 08.30 tot 16.00 uur en op dinsdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Bouw- sloop- en monumentenvergunningen Buiten behandeling gelaten Vrolikstraat 315 t/m 317 o: BA 10/2008/76639, ingediend: 25 maart 2008, buiten behandeling gelaten: 2 juni 2008, het veranderen en vergroten van de 4e verdieping tot woningen van de gebouwen. Verzoek om vrijstelling van bestemmingsplan Middenweg 50: OV 42/2008/79076, ingediend: 27 mei 2008, verzoek tot vrijstelling van het bestemmingsplan voor een kantoor in het gebouw. Aanvragen om bouwvergunning Archimedesplantsoen 56: BA 04/2008/79019, ingediend: 26 mei 2008, het plaatsen van een dakopbouw aan de achterzijde van het gebouw. Commelinstraat 37 t/m 39 o: BA 04/2008/79165, ingediend: 2 juni 2008, het vernieuwen van de fundering van de gebouwen. Krugerstraat 1: BA 04/2008/79081, ingediend: 27 mei 2008, het vernieuwen van de lichtbakreclame aan de voorgevels van het gebouw. Mariotteplein 21: BA 10/2008/79193, ingediend: 2 juni 2008, het veranderen van de indeling van de beganegrond- en 1e verdieping van het gebouw. Middenweg 213: BA 04/2008/79083, ingediend: 27 mei 2008, het oprichten van een dakterras op het gebouw Oosterpark 22 A: BA 04/2008/79138, ingediend: 28 mei 2008, het vergroten van het balkon aan de achtergevel van het gebouw. 1e van Swindenstraat 40 A t/m 40 E: BA 04/2008/79169, ingediend: 30 mei 2008, het

plaatsen van balkons aan de achtergevel en het oprichten van een dakterras op het gebouw. Weesperzijde 73: BA 04/2008/79147, ingediend: 30 mei 2008, het veranderen en vergroten van de kapverdieping van het gebouw. Weesperzijde 114: BA 10/2008/79179, ingediend: 2 juni 2008, het veranderen en vernieuwen van de dakkapel aan de voorgevel van het gebouw. Aanvraag om sloopvergunning Fronemanstraat 3: OV 20/2008/79211, ingediend: 3 juni 2008, het gedeeltelijk slopen van het gebouw. Voor het inzien van deze bouwvergunningaanvragen en sloopvergunningaanvraag kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 10.30 uur contact opnemen met de afdeling Handhaving en Vergunningen, Helmholtzstraat 61, tel. 020 774 4362. Verleende bouwvergunningen Platanenweg ongenummerd: BA 04/2008/76109, ingediend: 7 maart 2008, verleend: 29 mei 2008, het plaatsen van 5 frames met kunstwerk doeken aan de kopgevels van de gebouwen. Radioweg 29: BA 04/2007/72335, ingediend: 6 november 2007, verleend: 4 juni 2008, het maken van een dakopbouw en een dakterras en het plaatsen van een trap tussen de 2e- en de nieuw op te richten 3e verdieping van het gebouw; geen zienswijzen. Verleende sloopvergunningen Wagenaarstraat 77: OV 20/2008/8305, ingediend: 28 april 2008, verleend: 2 juni 2008, het gedeeltelijk slopen van het gebouw. Rectificatie afwijzende beschikkingen Overamstelstraat 2: BA 04/2008/75068, ingediend: 5 februari 2008, afwijzend beschikt: 27 mei 2008, het veranderen van de indeling van de 1e-, 2e- en 3e verdieping, het veranderen van de bestemming van de 3e verdieping en het plaatsen van twee dakopbouwen op het gebouw. Moet zijn: Overamstelstraat 20: BA 04/2008/75068, ingediend: 5 februari 2008, afwijzend beschikt: 27 mei 2008, het veranderen van de indeling van de 1e-, 2e- en 3e verdieping, het veranderen van de bestemming van de 3e verdieping en het plaatsen van twee dakopbouwen op het gebouw.

Kapvergunningen Verleend: Radioweg 86, Sportpark Middenmeer: 2008/76995 V, 3 bomen in openbare ruimte. Kapvergunning voor 1 boom . Deze staat op de plaats waar een nieuwe kleedkamer wordt gebouwd. Het probleem van de andere 2 bomen kan door middel van kandelaberen worden opgelost. Herplantplicht. Transvaalkade 108: 2008/76376 V, 1 boom in achtertuin. De boom beschadigt gevel en fundering van woning. Herplantplicht. Tuinbouwstraat 80: 2008/76265 NV, 1 boom in achtertuin. De boom staat vergenoeg van de gevel.

20 juni gesloten  e afdeling Publiekszaken (burgerzaken, D publieksvoorlichting en vergunningen) is op vrijdag 20 juni vanaf 14.00 uur gesloten.

De bekendmakingen van

Dienst Milieu en Bouwtoezicht

nieuwe ondernemers

in bedrijf

Abey Jaarsma (33) en Irene van Arum (33), met Eetlust Culinair. Bedrijf Catering, gespecialiseerd in de Franse en Italiaanse plattelandskeuken. Klanten: bedrijven en privé-personen. Het begin Abey: “We zijn vanuit huis in de Dapperbuurt begonnen. Eerst deden we alles zelf, van inkopen en koken tot opbouwen en serveren. Nu voeren een professionele kok en zijn team onze receptuur uit en doen wij de kwaliteitscontrole en acquisitie.” Droom Abey: “Groeien!” Irene: “Wij willen onze specialiteit verder uitdragen, zodat de naam ‘Eetlust’ echt betekenis krijgt en mensen zeggen: voor heerlijk en mooi eten moet je dáár zijn.” De buurt Irene: “De Dappermarkt, waar de groenteman en de visboer het mooiste van het mooiste voor ons selecteerden en goede prijsafspraken maakten. Ook dankzij hen hebben wij ons bedrijf kunnen opzetten en winstgevend maken.” Nog iets over dit stadsdeel? Abey: “We hebben geen parkeervergunning voor de bedrijfsauto, waarvan wij voor inkoop en vervoer erg afhankelijk zijn.” Irene: “Ik ben eigenaar van de auto, sta als vennoot ook in OostWatergraafsmeer geregistreerd, maar moet dagelijks zo’n twintig euro in de meter gooien.” www.eetlustculinair.nl

De gemiddelde wachttijd voor de 80.000 klanten was 8 en een halve minuut. Bij het jaarlijkse onderzoek wordt de dienstverlening van de veertien stadsdelen onderling vergeleken. Elke keer weer heeft

Amsterdams Stadsblad!

Verkeersbesluiten Aanwijzing belanghebbendenparkeerplaats Op verzoek van belanghebbende heeft het hoofd van de sector Stadsdeelwerken en Milieu, een belanghebbendenparkeerplaats (gereserveerd voor verloskundige) aangewezen in de omgeving van het Kastanjeplein 7, zijnde de parkeerplaats direct om de hoek in de 2e Oosterparkstraat. Plaatsing verkeersborden/instellen voetpad 1. Het plaatsen van verkeersborden (L2, zebrabord) bij zebraoversteekplaatsen die zijn of worden aangelegd,op de volgende plaatsen: -  zebra over de Ruyschstraat, net ten oosten van de Camperstraat; - zebra over de Eerste Oosterparkstraat, bij de kruising met de Weesperzijde; - zebra over de Vrolikstraat, net ten oosten van de Wibautstraat. De zebra’s maken onderdeel uit van schoolroutes. 2. Het deel van de Oetgensstraat naast de 4e Montesorieschool is momenteel fietspad; dit wordt veranderd in voetpad (waarbij fietsen is toegestaan). Dit weggedeelte wordt herstraat en de verkeersborden worden veranderd. De volledige besluiten liggen met ingang van woensdag 11 juni 2008 gedurende 30 dagen voor een ieder ter inzage in het stadsdeelkantoor Oost-Watergraafsmeer, bij de afdeling Publieksvoorlichting, Linnaeusstraat 89. Intrekken verkeersbesluit Intrekken en verwijderen van vier algemene gehandicaptenparkeerplaatsen: Linnaeuskade, t.h.v. nrs. 35 en 36 (twee aan beide zijden van de brug naar het Polderweggebied). Het hoofd van de sector Stadsdeelwerken en Milieu heeft op verzoek besloten tot het intrekken van verkeersbesluit nr. 2006/46929. De belanghebbende bij dit besluit, kan op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit, daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Indien onverwijlde spoed dit vereist kan hangende de bezwaarschriftenprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam.

stadsdeel Oost-Watergraafsmeer goede resultaten. De maand juni kan wel wat drukker zijn dan normaal. Veel inwoners willen tegelijkertijd een nieuw paspoort of identiteitsbewijs. De wachttijd is in deze periode waarschijnlijk langer. U kunt op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag bij Publiekszaken aan de Linnaeusstraat 89 terecht van 8.30 – 16.00 uur. Op dinsdag kan dit van 10.00 tot 19.00 uur.

Niet langskomen? Regel het via internet! Bij Publiekszaken van stadsdeel Oost-Watergraafsmeer kunt u elke dag terecht voor officiële documenten. Maar weet u dat u ook vanachter uw computer veel zaken kunt regelen? Dit kan via het Digitaal Loket op www.oost-watergraafsmeer.nl. Zo kunt u bijvoorbeeld een uittreksel aanvragen, maar ook een kapvergunning, een evenementenvergunning, een gebruiksvergunning en een taxatieverslag van uw woning. Daarnaast vindt u op deze website informatie over alles wat u bij het stadsdeel kunt regelen. Bijvoorbeeld over subsidiemogelijkheden voor ondernemers en over trouwmogelijkheden.

Stadsdeel OostWatergraafsmeer

vindt u in het

Kortste wachttijden bij Publiekszaken Bij een klanttevredenheidsonderzoek is gebleken dat stadsdeel OostWatergraafsmeer de kortste wachttijden heeft bij Publiekszaken.

12 juni 2008

Kortom; het digitaal loket is altijd bereikbaar wanneer het ú uitkomt. Heeft u vragen of opmerkingen over het digitaal loket? Neem dan contact op met Jan Pieter Marchal: jmarchal@ oost-wgm.amsterdam.nl, telefoon 020 774 4095.

Bezoekadressen - Linnaeusstraat 89 - Helmholtzstraat 61 Postadres Stadsdeelkantoor OostWatergraafsmeer Postbus 94801 1090 GV Amsterdam Telefoon 020 774 4444 Digitaal loket Voor online aanvragen: www.oostwatergraafsmeer.nl klik op loket. Burgerzaken Telefoon 14 020. U kunt van maandag t/m vrijdag op onderstaande openingstijden ons loket bezoeken: Linnaeusstraat 89 (Oost-Watergraafsmeer). Open: ma/wo/do/vrij: 8.30 –16.00 uur. Di: 10.00 – 19.00 uur (na 16.00 uur geen burgerlijke stand). Wilt u op een andere avond geholpen worden? Dan kunt u terecht bij één van de andere loketten in de buurt. - Cruquiusweg 5 (Zeeburg). - Amstel 1 (Centrum). Voor meer informatie en het maken van afspraken: www.loket.amsterdam.nl. Vergunningen Telefoon 14 020. Linnaeusstraat 89: voor horeca, evenementen, invalidenparkeerkaart en -plaats, kapvergunning, objectvergunning, reclame/uitstalling, staanplaatsen buiten de markt en spandoeken. Open: ma/wo/do/vrij: 8.30-16.00 uur of op afspraak. Di: 10.00-16.00 uur, na 16.00 uur op afspraak. Publieksvoorlichting Telefoon 020 774 4000. Bouwvergunningen Helmholtzstraat 61. Open: ma t/m vrij 8.30 – 10.30 uur of op afspraak: telefoon 020 774 4362. Bouwarchief: telefoon 020 774 4361. Inzage: ma t/m vrij 08.30 – 10.30 uur of op afspraak: telefoon 020 774 4065. Openbare ruimte Telefoon 020 774 4480: voor vragen over openbare ruimten, groen, afval of grof vuil. Meldpunt zorg en overlast Telefoon 020 774 4033. Telefonisch spreekuur: ma/wo/vrij 9.30 – 12.30 uur. U kunt bellen als u zich zorgen maakt om een buurtbewoner (kinderen, volwassenen) of langdurig veel overlast van uw buren of direct omwonenden ondervindt. Afvalpunt Rozenburglaan 1 Open: ma t/m za 8.00 tot 17.00 uur Opbreekvergunningen Rozenburglaan 2, Inloopspreekuur: ma t/m vrij 10.00 – 12.00 uur. (Kabels, leidingen, telecom en instemmingsbesluit) De Nieuwe Ooster Begraafplaats, crematorium, gedenkpark. Telefoon 020 608 0608 Open: ma t/m vrij 10.00 – 17.00 uur. Infobalie: ma t/m vrij 10.00 – 15.30 uur. Nieuw in het stadsdeel? Bent u nieuw in stadsdeel OostWatergraafsmeer? Haal dan uw informatiepakket op bij de balie van Publieksvoorlichting, Linnaeusstraat 89. Horeca Overlast Telefoon 020 421 4567

Dagelijks bestuur

Martin Verbeet, voorzitter (PvdA) Germaine Princen (PvdA) Sharona Ceha (Méérbelangen) Willem Paquay (SP) Sjaak Karsten (stadsdeelsecretaris) Spreekuur Wilt u een lid van het Dagelijks Bestuur spreken? Maak dan een afspraak via het bestuurssecretariaat, telefoon 020 – 774 4019 of e-mail bestuurssecretariaat@ oost-wgm.amsterdam.nl.


Buurten & Projecten

3

Op woensdagmiddag in juni op Krugerplein

15 juni

Amsterdam Roots Festival Oosterpark

Foto: Suzanne Blanchard

Jongerenmarkt Talentvol Transvaal

 orige week woensdag opende stadsdeelvoorzitter Martin Verbeet de eerste jongerenmarkt. Jongeren V kunnen er leren websites bouwen, computers repareren, hun eigen product verkopen, rappen, breakdancen (foto) en … contact leggen met ondernemers in de buurt.

Transvaalbuurt - Creativiteit van jongeren koppelen aan ondernemers in de buurt. Dat gebeurt wekelijks op de Jongerenmarkt Talentvol Transvaal. Jongeren kunnen er hun talent ontdekken en delen. Zij kunnen er van een droom werkelijkheid maken. De jongerenmarkt is voorlopig iedere woensdagmiddag, vanaf 12.00 uur op het Krugerplein. Mirelda Presierie (25), mede organisator via Jaco (Jongeren Activiteiten Centrum Oost): ”Je kunt het zien als een leerbedrijf voor scholen en omgeving. Jongeren kunnen er handel verkopen of dingen promoten. Jongeren die muziek maken of rappen kunnen er exposure krijgen.”

‘Geen vergunning’ Ali El Morabit (29) had tijdens de eerste jongerenmarkt zijn eigen marktkraam. Hij verkocht traditi-

onele Marokkaanse couscous. ”In het verleden verkocht ik ’s nachts warme loempia’s en roti’s op straat aan taxichauffeurs en uitgaande mensen. Ik werd aangehouden door de politie. Alles werd afgepakt. Ik had geen vergunning natuurlijk. De eerste marktdag was het echt geweldig. Mijn droom is altijd geweest om eten te verkopen, contact te hebben met mensen en ze blij te maken zodat ze weer terugkomen. Ik had nooit de gelegenheid, maar nu wel.”

Geboren op straat Coördinator ambulante handel Peter Groenendaal: “De Jongerenmarkt Talentvol Transvaal is een voorbeeld van een ‘Bubbling-Up’ activiteit, een idee geboren op straat: de markt als ontmoetingsplek. Er wonen meer dan 3500 jongeren en 1500 alleenstaande moeders

Prins Hendrikkade/IJtunnel Van 27 juni tot 25 augustus zijn de Prins Hendrikkade (van het Kattenburgerplein richting station Amsterdam Centraal en de Martelaarsgracht) en de IJtunnel (in beide richtingen) afgesloten voor autoverkeer. Bussen en nooden hulpdiensten worden langs het werk geleid.

Metro-Oostlijn Van 30 juni t/m 17 augustus rijden er geen metro’s tussen CS en station Amstel. In deze periode vindt er in de metrotunnel groot onderhoud plaats. Tijdens deze periode blijft het Centrum en het gebied rondom het Amstel Station wel op andere manieren bereikbaar, namelijk via:

l d  e

l

l

l

Ringlijn (metro 50 ) en NS station Sloterdijk; d  e treinroute Amstel-CS (de NS zet langere treinen in); t ram 4 en 5 (via metro 50 en 51, overstappen op de stations Rai en/of Zuid); s peciale pendelbussen tussen Amstel en CS.

Voor meer informatie over deze werkzaamheden kunt u terecht op www.bereikbaar.amsterdam.nl . Dit is een website van de Gemeente Amsterdam waar u o.a. alles kunt vinden over wegwerkzaamheden in de stad, maar u kunt hier bijvoorbeeld ook uw route plannen voor de auto én voor de fiets. Informatie over alternatieve openbaar vervoer is te vinden op www.gvb.nl.

Agenda

met kinderen in de buurt. Een uitstekende groep om samen een ontmoetingsplek mee te ontwikkelen.” Maar het gaat om meer. Scholengemeenschappen zoals ROC ASA in de Wibautstraat en het Montesori College Oost willen leerlingen meer ‘Ondernemend laten leren.’ Beide scholen nemen dit in het nieuwe schooljaar in het leerplan op. De Jongerenmarkt Talentvol Transvaal past hierin. Door de creativiteit van jongeren te koppelen aan ondernemers uit de buurt kan iets totaal nieuws ontstaan. Er is toestemming voor de jongerenmarkt tot eind juni. Met bewoners en betrokkenen wordt nog overlegd over eventuele voortzetting van de markt.

Concrete resultaten De eerste Jongerenmarkt Talentvol Transvaal had spontaan concrete resultaten. Woonstichting Eigen Haard gaat de website voor Talentvol Transvaal sponsoren. Twee leerlingen van ROC ASA worden webcorrespondent en gaan zich in journalistiek verdiepen en een ondernemer met 3 winkels stelt stageplaatsen beschikbaar voor ROC-ASA leerlingen. Groenendaal: “Mensen maken samen de markt.”

15 juni

Pleinvoetbaltoernooi Ben je tussen de 12 t/m 16 jaar. Kom dan naar het Mariotteplein en speel mee. Laat je beste kunsten zien met de bal. Van 14.00 tot 17.00 uur op het Mariotteplein. 17 juni

Bijeenkomst buurtbeheer Dapperbuurt 19.30 uur, Dienstencentrum Dapperbuurt, Wijttenbachstraat 34. 17 juni

Bijeenkomst buurtbeheer Middenmeer II 20.00 uur, Wijkcentrum Watergraafsmeer, Hugo de Vrieslaan 3. Foto: Zorro Producties

Sluiting IJtunnel, metrotunnel en Prins Hendrikkade Deze zomer worden in Amsterdam diverse werkzaamheden uitgevoerd die het verkeer en de metroreiziger belemmeren. Wel zijn de werkzaamheden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd zodat u als reiziger zo min mogelijk overlast ondervindt.

Van zaterdag 14 juni t/m zaterdag 21 juni 2008 brengt de 11e editie van het Roots Festival zo’n 60 concerten in Concertgebouw, Tropentheater, Melkweg en Paradiso en een groots opgezet gratis openluchtfestival in het Oosterpark op 15 juni: Roots Open Air. Ook dit jaar zijn er wereldsterren, o.a. Baaba Maal en Omou Sangare en nog veel meer!

5 jaar Dapperbuurt in beeld Dapperbuurt - Op 5 juni vierde de Dapperbuurt feest in het Muiderpoorttheater. Bewoners, ondernemers, woningbouwverenigingen en stadsdeelvertegenwoordigers genoten samen van een hapje en een drankje. Zij bekeken de fototentoonstelling “5 jaar Dapperbuurt in beeld”. Deze expositie is nog tot 24 juni te zien in Ouderencentrum de Gooier.

18 juni

Jongerenmarkt Talentvol Transvaal Op het Krugerplein wordt in juni wekelijks op woensdag een jongerenmarkt gehouden. Zie ook elders op deze pagina. Vanaf 12.00 uur, Krugerplein. Meer op www.oost-watergraafsmeer.nl/ evenementen

Actieve buurtbewoners dagje uit  o’n 200 bewoners zetten zich Z met hart en ziel in voor buurtbeheer om problemen in buurten op te lossen. Om hen te bedanken voor hun inzet organiseerde het stadsdeel Oost-Watergraafsmeer afgelopen weekend een dagje uit met twee boten naar het Muiderslot. Het stadsdeel heeft in totaal 15 buurtbeheergroepen. Buurtbewoners zijn welkom bij de bijeenkomsten (zie agenda). Meer op www.oost-watergraafsmeer. nl/buurtbeheer.

Foto: Eilbron Varda

12 juni 2008


Stadsdeelpolitiek

4

12 juni 2008

Algemene Beschouwingen in aantocht

Uiteenlopende reacties op voorstellen bestuur

In de komende vergadering zal zijn partij alternatieven aandragen om het tekort weg te werken. De CDA’er vindt juist deze vergadering van belang om zijn invloed uit te oefenen. “Als je met goede argumenten komt zou het niet slim zijn om dat te negeren. De Algemene Beschouwingen zijn tenslotte hét moment om de zeilen bij te zetten,” aldus de fractievoorzitter.

Fracties deelraad

PvdA 020 663 8454 pvda@oost-wgm.amsterdam.nl GroenLinks 020 463 4551 groenlinks@oost-wgm.amsterdam.nl SP 020 463 1664 sp@oost-wgm.amsterdam.nl Méérbelangen 020 692 7310 méérbelangen@oost-wgm.amsterdam.nl CDA 020 692 8487 cda@oost-wgm.amsterdam.nl D66 020 663 4175 D66@oost-wgm.amsterdam.nl VVD 020 693 3100 vvd@oost-wgm.amsterdam.nl Partijen hebben regelmatig fractieoverleg, waarbij u ook welkom bent. U kunt hiervoor contact opnemen met de fracties.

Griffie Heeft u vragen over de deelraad, de commissies of een artikel op deze pagina? Neem dan contact op met de griffier Jan op de Weegh, 020 774 4023, e-mail raadsgriffie@oost-wgm.amsterdam.nl

Colofon Uitgave

stadsdeel Oost-Watergraafsmeer. Aan deze uitgave kunt u geen rechten ontlenen!

Redactie

Margot Boerema, Ilham Bouz, Annemiek Huijerman, Cecile Obertop, Chantelle Pickee, Violet Rouwhorst, Annemarie Smit, Jan op de Weegh (griffier), Wieneke Wolthuis (eindredactie). Aan deze uitgave werkten mee: sector Publiek & Samenleving, sector Wonen & Werken en sector Stadsdeelwerken en Duidelijke Taal Tekstproducties.

Vormgeving & Druk

Lay out & styling: Alfabase Basisontwerp: Studio Olykan Druk: Roto Smeets Oplage: 40.000

Reageren?

Mail stadsdeelkrant@oost-wgm.amsterdam.nl of schrijf naar: stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, t.a.v. redactie Stadsdeelkrant, Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam.

Bezorging

Pantar bezorgt deze krant wekelijks huis-aanhuis in stadsdeel Oost-Watergraafsmeer. Heeft u klachten? Bel dan 020 774 4090 of stuur een e-mail naar stadsdeelkrant@oost-wgm. amsterdam.nl Alle verschenen edities vindt u op: www.oost-watergraafsmeer.nl/stadsdeelkrant

De coalitie presenteert ieder jaar plannen om verder te kunnen besturen. Die worden neergelegd in de recent verschenen Voorjaarsnota. Tijdens de Algemene Beschouwingen krijgen de raadsleden de kans hierop te reageren. Die reacties lopen nogal uiteen.

Fractie SP

Links Tim Stok (CDA), rechts Karen Wegner (SP)

De SP gebruikt de Algemene Beschouwingen om met name de mens centraal te stellen. Naar zeggen van de fractievoorzitter, Karen Wegner, vindt de SP dat het WMO-loket extra aandacht behoeft. “Daar lopen de gebruikers nog te veel tegen allerlei problemen aan die juist het loket voor hen moet oplossen.” Verder mist de SP in de Voorjaarsnota zaken die wonen betreffen. “Bewoners van sloop- en renovatieprojecten moeten er wat ons betreft nadrukkelijk op vooruitgaan. Bewoners zullen bijvoorbeeld de wijk niet hoeven te verlaten. Men moet geen speelbal worden.” Ten slotte wil de partij aandacht vragen voor de veiligheid. “Er wordt op dit punt te veel ingezoomd op de Transvaalbuurt. Andere buurten lijken te worden vergeten. Ook dat is een punt van aandacht.”

Lage opkomst bij burgeravond Elk jaar kunnen burgers in het bijzijn van bestuurders en raadsleden reageren op de Voorjaarsnota: dit zijn de zogenoemde burgeravonden. Op 28 mei was er weer zo’n avond. Sommigen oordeelden dat de Voorjaarsnota wel wat publieksvriendelijker mag. In tegenstelling tot het jaar ervoor was de opkomst bij de burgeravond woensdag 28 mei vrij laag. Slechts een handjevol mensen was afgekomen op de avond, die burgers de mogelijkheid geeft om invloed uit te oefenen op het beleid in 2009. Misschien komt dat door de voorjaarsnota zelf. Enkele aanwezigen vonden dat deze publieksvriendelijker moet worden. De bestuurders zouden hierin enkele onderwerpen moeten toelichten waarover dan nog keuzes kunnen worden gemaakt. Burgers vinden het belangrijk dat als zij hun mening geven, deze ook daadwerkelijk worden meegenomen in de besluiten. Tijdens de burgeravond werd gedis-

cussieerd in vier groepen die elk een eigen thema hadden: - Jeugd en Veiligheid - Maatschappelijke ontwikkeling, Wmo en Armoedebeleid - Duurzaamheid - Participatie / Inspraak en Wonen. Burgers opperden dat er meer activiteiten voor jongeren moeten komen, eventueel in zogeheten huiskamerprojecten. Ook gaven zij aan dat het stadsdeel contact moet zoeken met de ouders en de jongeren zelf, en niet alleen met vertegenwoordigende organisaties. Een prangende vraag in de groepsdiscussie over duurzaamheid was in hoeverre het stadsdeel zelf initi-

atieven neemt voor nieuw beleid en wanneer dit wordt opgelegd door de Centrale stad. Bewoners willen hierover graag duidelijkheid. Zowel bij de onderwerpen maatschappelijke ontwikkeling, Wmo en armoedebeleid als participatie / inspraak en wonen werd duidelijk dat burgers het heel belangrijk vinden dat er naar hen wordt geluis-

terd. De aanwezige leden van de Ouderen Advies Raad meldden dat ouderen vooral niet moeten worden gezien als hulpbehoevend en zielig maar als mondige mensen, die heel nuttig betaald en onbetaald werk kunnen verrichten. Bij de ontwikkeling van de zes woonservicewijken moet er volgens hen dan ook volop ruimte zijn voor zeggenschap.

Gelijke tarieven voor alle Amsterdamse stadsdelen Alle veertien stadsdelen hanteren voor veel vergunningen en de afvalstoffenheffing verschillende tarieven. Soms gaat het om forse verschillen. Zo kost een exploitatievergunning voor nieuwe horecabedrijven in het ene stadsdeel 500 euro en in het andere 900 euro. Voor een gebruiksvergunning betaal je in het ene stadsdeel 3500 euro, in het andere 4500 euro. En voor een splitsingvergunning ben je afhankelijk van waar je woont 700 tot 1000 euro kwijt. Binnenkort komt hier hoogstwaarschijnlijk verandering in. In 2007 hebben de portefeuillehouders van Financiën van alle stadsdelen plannen gemaakt om de tarieven

voor de vergunningen gelijk te trekken. Bovendien moeten alle stadsdelen hun vergunningen straks op dezelfde wijze in hun tarieventabel hebben opgenomen. Door alle vergunningen op dezelfde manier te formuleren, kan het aantal producten volgens hen worden teruggebracht van 800 tot 200. Doel van het project is om de transparantie te vergroten en vooral om tegemoet te komen aan wensen van de burgers. Er bestaat nu veel onvrede over de grote verschillen, die in veel gevallen moeilijk verklaarbaar zijn. Drie stadsdelen zijn inmiddels akkoord gegaan met de raadsvoordracht vergelijkbare tarieven, in de overige stadsdelen (waaronder Oost-Watergraafsmeer) neemt de deelraad in juni een besluit.

Foto: Wim Salis

Tim Stok, fractievoorzitter van het CDA, gebruikt de Algemene Beschouwingen om zijn zorgen tot uitdrukking te brengen. “Ik zie een structureel tekort optreden dat in 2010 veel te ver oploopt. Er is geïnvesteerd in bijvoorbeeld scholen, maar de kosten die dat met zich meebrengt, kunnen niet voldoende worden gedekt.”

Foto: Wim Salis

Fractie CDA

Een deelraadslid (midden) in gesprek met leden van de Ouderenadviesraad.

Agenda raad Vergadering: 16 juni, 14.00 uur Raadszaal Linnaeusstraat 89 Op de agenda staat de Voorjaarsnota met de algemene beschouwingen van alle fracties. Welkom! U bent van harte welkom. Wilt u voor de vergadering over de voor­jaarsnota spreken met een politieke partij? Kijk dan in de linkerkolom voor de contactgegevens. De vergaderstukken kunt u inzien bij de afdeling Publieksvoorlichting, Linnaeusstraat 89 en op www.oost-wgmamsterdam.nl. Als u wilt inspreken bij de vergadering, kunt u zich vóór de vergadering aanmelden bij de raadsgriffie, telefoon 020 7744.023, e-mail: raadsgriffie@oost-wgm.amsterdam.nl.

2008-06-12-nummer-4  

nieuwe huizen. Er zijn veel kinderen om mee te spelen. Er zijn wel meer vuilnisbakken nodig. Want ik zie steeds meer vuil op de grond.” Thij...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you