Page 1

Poelpraat 5 - 2019

1


Poelpraat 5 - 2019

2


Poelpraat 5 - 2019

Foto, gestolen van onze prachtige website

De Poelpraat is een uitgave van Watersport Vereniging Aalsmeer Uiterweg 155

Bank: NL98RABO0386210969

1431 AD Aalsmeer

email: info@wvaalsmeer.nl

tel: 0297 – 32 11 33

website: www.wvaalsmeer.nl

Uw bijdrage aan de Poelpraat stellen we enorm op prijs. U kunt uw kopij rechtstreeks sturen naar poelpraat@wvaalsmeer.nl, het liefst in word formaat, met een opmaak van Verdana 8 puntjes.

Deadline Poelpraat nummer 6: zondagavond 3 november 2019

3


Poelpraat 5 - 2019

Inhoud

Van de redactie…. .................................................................... 5 Stuurtafel september 2019 ........................................................ 6 WINTERSTALLING .................................................................... 9 Van de havenmeester. ............................................................ 10 GEVONDEN ........................................................................... 11 OPROEP ................................................................................ 11 Hoezo klein ........................................................................... 10 Jeugdpraat ............................................................................ 11 Scheepsnamen ...................................................................... 16 De 30Mijls Markermeer ........................................................... 18 Wat gebeurt er op de woensdagavonden…................................. 20 De levende have(n) ................................................................ 26 Foto’s Aalsmeer ..................................................................... 26 Colofon ................................................................................. 26

4


Poelpraat 5 - 2019 Van de redactie‌. Nog maar 1 keertje en de WAW zeilwedstrijden zitten er op!! Ik ben blij met een exvoorzitter die nu in de wedstrijdcommissie zit en voor leuke artikeltjes zorgt. Op het eind van het boekje treft u een drietal verslagen aan. Dan wordt het weer tijd voor de winterstalling. Ik moet er nog niet aan denken, maar ja. We hebben weer een mooi seizoen gehad zonder bruggen die niet meer open of dicht gingen. En dat is wel wat waard. 12 oktober gaat de mast plat en de week erna gaat de boot alweer uit het water. En dan het is te koud en te nat voor nog een weekendje op het water. En ik weet dat er anderen zijn die zeggen dat de winter nog mooie dagen heeft, en die hebben ook gelijk. Maar ik vindt het maar niets. Voor u ligt een bescheiden Poelpraat. Bescheiden in omvang, omdat iedereen bezig is met zichzelf. Behalve diegenen die een stukje schrijven voor deze Poelpraat. En dan doel ik op de Voorzitter (en ex), de havenmeester, Boudewijn, Kees en natuurlijk niet te vergeten de jeugd, die is er altijd bij. En dan nog onze vaste schrijfster Joke. Met de levende have(n) weet zij zich altijd van een groot lezerspubliek te dienen. En verder weer nieuws van onze voorzitter met de Stuurtafel. Dat lees ik altijd als eerste, met deze keer nieuws over de Aardbeienbrug (Nooit geweten dat deze zo heet terwijl ik er toch wekelijks overheen rijdt.) Rij en vaar voorichtig,

De replica

Origineel 5


Poelpraat 5 - 2019 Stuurtafel september 2019 Op zondag 1 september, de eerste dag van de meteorologische herfst, laat ik mijn gedachten de vrije loop. Ik kijk terug op een mooie zomer met af en toe wel erg warm weer met heerlijk varen en ik kijk ook vooruit naar wat er allemaal moet gebeuren. We hebben dit jaar alweer voor 2/3 deel achter de rug en denken alweer aan de winterstalling, masten hijsen ed. Na de buitengewone ALV in juli zijn de laatste gesprekken met de aannemer voor de bouw van de loods vrijwel afgerond. We hebben vervolgens stappen gezet om een omgevingsvergunning aan te vragen. Als vereniging heb we daarvoor een e-herkenningsmiddel nodig van een bepaald niveau. Daar beschikten we over, althans dat dachten we; we hadden slechts niveau 1 en de aanvraag voor de omgevingsvergunning vergt een hoger niveau. Om dat te verkrijgen duurt minimaal 3 weken. Ondertussen ben ik met vakantie gegaan en heb direct na mijn vakantie het e- herkenningsmiddel ontvangen. Dit gaat heel formeel met iemand, die aan de deur komt en de legitimatie en dergelijk fysiek controleert op echtheid en geldigheid. Afijn, waarom niet eerder aangevraagd? Simpel omdat we niet wisten, dat het digitale omgevingsloket alleen op deze wijze kan worden benaderd. (enkele jaren geleden vulde je bij de gemeente een formulier in en klaar was Kees). Het is dus nu afwachten of we de vergunning binnen de termijn van 6 weken (half oktober) ontvangen of dat we nog meer gegevens moeten inleveren. Inmiddels hebben we wat aanvullende vragen beantwoord. De aannemer bereidt het werk al voor. Enkele mensen uit de technische commissie hebben op 2 september het huisje van Kuuk gesloopt. Dank daarvoor! Alles wat we zelf kunnen doen hoeven we niet door derden uit te laten voeren. Op de website willen we een voortgangsverslag geven met foto’s. Nu hebben we slechts ons zelfontwikkelde natuurparkje met vlinders en insecten en een foto van de sloop van het huisje. De jaarlijkse klus om de begroting voor volgend jaar op te stellen is weer begonnen. Actualiseren van de beheerplannen,

6


Poelpraat 5 - 2019 Wat is nodig en wat kan nog worden opgeschoven, wat hebben prijzen gedaan en wat moet aangepakt worden wat nog niet in het beheerplan staat? Als we alle gegevens op een rij hebben gaat onze penningmeester aan de slag om de begroting op te stellen. Die kunnen we dan op de Algemene ledenvergadering op 14 december aan u voorleggen. Noteert u 14 december; een zaterdag! Oorspronkelijk hadden we een week eerder in gedachten, maar dat is wel erg kort na Sinterklaas. Tot slot een bericht over de aardbeienbrug. ( de oorspronkelijke ophaalbrug in de Uiterweg) Op 23 september begint de vervanging van de Aardbeienbrug. De brug komt terug als een replica van de huidige brug met iets ruimere breedte- en hoogtematen. Het werk begint met het maken van een omleiding aan de linker zijde, gezien vanaf het dorp. De omleidende brug heeft een rijbaanbreedte van 4 meter. Er is dan eenrichtingverkeer, dat geregeld wordt met verkeerslichten. De maximale lengte van voertuigen of combinaties blijft , zoals nu ook al is, 12 meter. Met groet, Con Struycken

7


Poelpraat 5 - 2019

8


Poelpraat 5 - 2019 WINTERSTALLING Heeft u zich al opgegeven voor de winterstalling? Dan moet u snel zijn, want omstreeks half september wordt het hijsrooster vastgesteld. Ook voor het maststrijken dient u zich bij Annet op te geven. De maststrijkdagen zijn op dinsdag 8, vrijdag 11 en zaterdag 12 oktober 2019. De hellingdagen zijn op woensdag 16, donderdag 17, vrijdag 18, maandag 21, dinsdag 22 en woensdag 23 oktober 2019. Als u nu al weet dat u op een bepaalde datum of tijd beslist niet kunt, is het handig dit zo spoedig mogelijk aan Annet door te geven, dan kunnen we met de planning daarmee rekening houden. LET OP: Ook als u met uw boot in de winter in het water blijft liggen dient u dit via het winterstallingsformulier op te geven. Nog even de spelregels bij het uit het water halen van de boten: De tweede helft van september ontvangt u via de mail het hijsrooster: daarop staat de dag en de tijd vermeld waarop uw boot op de bok gezet zal worden. Van dit rooster kan niet afgeweken worden. Boten worden op volgorde van lengte ingedeeld, zodat we de beperkte ruimte op de wal optimaal kunnen benutten. Op de dag waarop uw boot staat ingeroosterd heeft u uw boot minimaal een half uur vóór de geplande tijd hijsklaar. Eerder mag altijd, meldt u zich dan even bij de hellingploeg. Mocht er een boot tussenuit vallen (uiteraard niet letterlijk đ&#x;˜‰) dan is het voor de hellingploeg prettig om een andere boot tussendoor te kunnen hijsen in plaats van te gaan staan duimen draaien. U vaart zelf uw boot naar de kraan. Volgt u daarbij de aanwijzingen van het hellingteam op. Uw boot dient met de spiegel naar de Uiterweg gericht onder de kraan te komen. Boten langer dan 8,50m kunnen niet onder de kraan draaien en zullen dus van tevoren gedraaid moeten worden en achterwaarts naar de kraan worden gevaren. U haalt alle stootwillen aan stuurboordzijde binnenboord. Er mogen alleen stootwillen aan bakboordzijde hangen. Aan bakboordzijde zorgt u tevens voor voldoende lange landvasten voor en achter, zodat de boot tijdens het afspuiten vastgezet kan worden. Wellicht overbodig: zeilboten kunnen alleen met gestreken mast gehesen worden. De hellingploeg neemt bij de kraan de boot van u over. U mag niet in het hijsgebied komen, tenzij u hiervoor toestemming krijgt van de hijscoĂśrdinator. Deze is herkenbaar aan de groene helm. Als uw boot in de singels hangt wordt de boot afgespoten. Vastzittende schelpen worden afgestoken met een schraper. Als u niet wilt dat uw boot wordt afgespoten of afgestoken, meldt u dit dan van tevoren bij de hijscoĂśrdinator. Nadat de boot is afgespoten en op de bok is gezet wordt de boot naar haar winterplek gereden.

9


Poelpraat 5 - 2019 Tot slot: houdt er met het parkeren van uw auto rekening mee dat er op de hellingdagen voldoende manoeuvreerruimte moet zijn voor de hellingploeg. Volg eventuele aanwijzingen van de hellingploeg op. Namens het hellingteam, Marjolein Vrijman, havenmeester.

Van de havenmeester. Sinds 2014 voeren wij als haven trots de Blauwe Vlag. Nog steeds zijn wij de enige verenigingshaven in Aalsmeer die dat zeggen kan. De erkenning van Blauwe Vlag krijgt een haven dan ook niet zomaar. De Blauwe vlag is een internationale milieuonderscheiding voor jachthavens (en stranden) die aangetoond hebben dat ze schoon, veilig en milieubewust zijn. Elk jaar worden de havens die de Blauwe Vlag voeren gekeurd door een nationale Blauwe Vlag-jury. Deze beoordeelt of de haven (nog altijd) voldoet aan de kwaliteitseisen van de Blauwe Vlag. Het is dus geen loos etiket, de Blauwe Vlag staat echt ergens voor. De milieueisen verlangen o.m. van ons dat we voor het bestrijden van onkruid geen schadelijke bestrijdingsmiddelen gebruiken. Voorheen werd er enkele keren per jaar verdelgd door de hovenier, maar sinds we de Blauwe Vlag hebben doen we dat niet meer en helaas is dat gedurende het seizoen te zien. Het is zonder bestrijdingsmiddelen heel veel werk om de haven vrij van onkruid te houden. We hebben een groene haven, en dat is prachtig (lees de artikeltjes van Joke Duivestein er maar op na), maar dit groen vergt veel onderhoud en dat onderhoud is dus alleen maar intensiever geworden. Gelukkig zijn we een vereniging en in een vereniging is elk lid ervan overtuigd dat hij of zij regelmatig bij moet dragen aan het in goede staat houden van de haven. Toch….??? Nou ja, elk lid……gelukkig ken ik veel leden die hiervan overtuigd zijn en er ook naar handelen. Maar het kan altijd beter! Vooral als we het over de bestrijding van onkruid hebben. Want, zoals elk lid geacht wordt de steiger waaraan zijn of haar boot ligt zelf netjes schoon te houden (de havenmeester zorgt voor de hoofd- en kopsteigers), zo zouden we ook kunnen afspreken dat leden die aan of naast een plek liggen waarop regelmatig onkruid groeit, dit zelf bijhouden. Een aantal leden doet dit al spontaan. Die snappen tenminste hoe het werkt! Maar zelfs als iedereen zich hieraan houdt blijven er nog altijd diverse plekken over waar geen ligplaatsen naast zijn en die toch bijgehouden moeten worden. Daarvoor zouden we voor volgend seizoen een “groen-groepje” kunnen samenstellen. Dit groepje kan dan bestaan uit leden die, in plaats van een bardienst of een parkeerdienst, enkele keren per jaar actief willen helpen om het groen in de haven netjes bij te houden.

10


Poelpraat 5 - 2019 Denkt u daarbij aan: grasmaaien, heggen snoeien, onkruid wieden, struiken snoeien enzovoort. Het tijdstip waarop dit gedaan wordt kan elke persoon zelf kiezen (hoeft dus niet in groepsverband), uiteraard in overleg met de havenmeester, i.v.m. het ter beschikking stellen van de diverse gereedschappen e.d. Eigenlijk bestaat er dit seizoen al een klein “groen-groepje”, want er zijn al twee leden die vrijwillig wat groenwerkzaamheden op zich hebben genomen. Om het hele haventerrein te bestrijken kunnen daar nog diverse mensen bij! Mocht u er iets voor voelen om volgend jaar deel te nemen aan het “groengroepje”, geef u dan nu vast op bij de havenmeester (06-555 666 24 of havenmeester@wvaalsmeer.nl). Groene vingers zijn niet nodig, omdat het voornamelijk wieden, snoeien en maaien betreft. Marjolein. NOTEER VAST IN UW AGENDA: ZATERDAG 2 NOVEMBER – ZELFWERKDAG

GEVONDEN Enkele weken geleden lagen er onder het terras bij het clubgebouw twee blauwe bootkussens (zie foto). Vanwege de toen voorspelde storm heeft de havenmeester de kussens binnen gelegd, omdat ze anders zeker het water zouden zijn ingewaaid. De eigenaar van de kussens kan ze bij de havenmeester komen ophalen. Als niemand zich meldt gaan ze uiteindelijk de container in.

OPROEP Alle ligplaatshouders worden bij deze opgeroepen om voor 1 november alle bekleding van de palen te verwijderen. De Technische Haven Commissie kan dan deze winter alle palen onder handen nemen. Komende winter zullen de meerpalen, waar nodig, van nieuwe coating worden voorzien. Nu zijn er nog steeds veel meerpalen waar allerlei vormen van bekleding op zitten, dit werkt roestvorming in de hand.

11


Poelpraat 5 - 2019

12


Poelpraat 5 - 2019

Jeugdpraat Na een mooie zomer waarin ikzelf dit jaar niet gevaren heb, behalve op de boot van Kreta naar Chrissi Eiland, begint het naseizoen van de jeugdlessen alweer. We beginnen op 8 september met alleen de RS Feva/Laser/Spash groep. Op 15 september hebben dan weer alle groepen les. Gelukkig wil Tim ons nog twee keer helpen dit najaar, want we zitten krap in de trainers. Wel is er ook goed nieuws, want Rens heeft zijn ZI2 gehaald bij de zeilschool, waarmee hij nu officieel les mag geven! Combi Westeinder Het najaar is dit jaar een beetje een gek najaar. Op het allerlaatste moment hebben we nog de Westeinder Combi. Pas op 12 en 13 oktober is het zover. Omdat het in het najaar is, zal het aantal deelnemers een stuk lager zijn dan andere jaren. Daarom en omdat we verwacht hadden dat er bij de WVA volop aan de loods gebouwd zou worden, is de locatie dit jaar de WV Nieuwe Meer. Ik vind het persoonlijk wel een keer een mooie gelegenheid om het een keer niet bij de WVA te organiseren. Ik ben heel benieuwd hoe het zal gaan dit jaar. De finish verwacht ik nog steeds bij de WVA voor de deur, dus als je wilt kijken kan je ook bij de WVA komen kijken. Volgend jaar is de combi weer in het voorjaar, de datum is nog niet bekend, maar dan zal de combi als vanouds weer bij de WVA worden georganiseerd. Ook al is het aantal deelnemers minder dit jaar dan andere jaren, toch hebben we nog steeds vrijwilligers nodig! Dus vind je het leuk om mee te helpen in een rescue op het water, of wil je helpen met rescues te water laten en parkeren van de trailers bij de WVA, mail dan met combiwesteinder@gmail.com Ook wil ik een oproep doen in deze poelpraat voor de organisatie van de Westeinder Combi. Na 8 jaar de combi te hebben georganiseerd stop ik er mee (Robin). Mijn kinderen doen inmiddels al een paar jaar niet meer mee aan de combi. Ik heb het met veel plezier en enthousiasme gedaan en daar heb ik ook veel lof voor gekregen. De combi zet de WVA elk jaar toch maar weer even op de kaart van de zeilende jeugd!

13


Poelpraat 5 - 2019

We kunnen zo’n mooi evenement niet aan ons voorbij laten gaan, maar dan moet er wel iemand opstaan om de organisatie over te nemen! Het kost je een weekend en een keer of 4 een vergadering en wat uurtjes administratie thuis. Valt dus best mee! Dus wie neemt het over? Bel of mail mij! Clubkampioenschappen. Op 6 oktober hebben we ook nog onze clubkampioenschappen. Dit is een mooie gelegenheid om te oefenen voor de combi. Ik hoop ook dat iedereen daarom ook mee gaat doen met de clubkampioenschappen en daarna de combi! Natuurlijk hebben we mooie prijzen en de wisselprijzen niet te vergeten! Als het weer het toe laat hebben we ook nog de ouderwedstrijden natuurlijk! Daar doen we allemaal toch aan mee ? Maar ook hier doe ik een oproep voor de organisatie van de clubkampioenschappen en de jeugd commissie. Ook hier stop ik mee net als Nikaj. Gelukkig is Femke toegetreden tot de jeugd commissie, maar die kan het niet alleen. Dus wie gaat haar helpen? Neem met mij of Linda contact op of mail naar jeugd@wvaalsmeer.nl Moppentrommel

Zeilen is‌ De duurste manier om goedkoop vooruit te komen. Twee Belgen zitten in een boot te vissen. "Huh", zegt de 1, er zit een gaatje in de boot en er loopt water in!" Zegt de ander: "Maken we er nog een gat bij. Dan kan het water er daar weer uit".

14


Poelpraat 5 - 2019

15


Poelpraat 5 - 2019 Scheepsnamen of te wel, onze nautische geschiedenis. Als jongeling ben ik via zeilkampen in aanraking met de watersport. Omdat ik dat het zeilen wel erg leuk vond heb ik toen een Vaurien gekocht in Maasbommel. Ik woonde toen in Tiel en wilde de boot bij het Eiland van Maurik aan de Rijn bij de helling neerleggen. Daarvoor had ik een trailer nodig die ik niet had, maar ik kon alleen maar een hellingtrailer betalen. Hoe dan ook, met de hellingtrailer en boot, met een touwtje achter de auto ben ik daar toch gekomen. Ik zou dit niemand nu aanraden, ik moest zelfs een stukje over de snelweg. Deze mooie Vaurien heette toen ik hem kocht, MR. Makkie. Op deze naam kreeg ik veel commentaar in de vorm MR. Makkie in zijn wrakkie, dus dat ik toen maar zo gelaten. Op een gegeven moment was ik toch te groot voor een Vaurien dus deze verkocht. In die tijd begon ik als vrijwilliger bij de toenmalige Stichting Watersport met/voor/door Gehandicapten op de Loosdrechtse Plassen, het eiland Robinson Crusoe. Eerst als instructeur open zeilboten, later ook kanoĂŤn, blinden leren surfen (je hoeft het niet zelf te kunnen, als je de theorie maar kon, voordoen hoeft niet, ze zien toch niets), technische klussen, alles behalve schilderen, wel buitenboordmotoren, een pontje met een Kromhoutmotor uit 1954 en een flink aantal open zeilboten, kano's, trimaranen, een stalen zeilbak waar je met de rolstoel inkon gaan zeilen en 3 Sailhorses. Na het ontbijt maakten we altijd een boot indeling wie met wat ging varen en gingen op pad met de opmerking, varen met dat gajes. Ook heb ik nog een tijd als maat gevaren met een grote 2 mast catamaran, de Zonnetij in Friesland vanuit Gaastmeer, tochtjes over het IJsselmeer en de Friese wateren. Toen ik toch ook weer zelf een zeilboot wilde hebben werd dit een oude 16m2, bouwnummer 47 na de oorlog van Ottenhome, die dan ook Gajes genoemd werd. Na het eerste seizoen heb ik deze boot gerestaureerd, er een trailer bij gekocht zodat Gajes of in Loosdrecht of in Maurik lag. Inmiddels had ik mijn huidige partner op Robinson Crusoe leren kennen en we hebben erg veel plezier gehad van deze boot, een buiskap bleek toch wel een erg goede investering. Gajes heeft ook 5 jaar lang dienst gedaan bij een zeiltrektocht met open boten en slapen in tenten die ik met nog een aantal vrijwilligers uit Loosdrecht georganiseerd heb in Friesland, namens de SWG. Dit was eind 80er jaren nog behoorlijk bijzonder maar ook erg leuk. Katie heeft, voor zij ziek werd, een Flytour gehad, genaamd Waterjuffer, waar vanuit Akkrum veel gezeild werd, deze boot is verkocht vanwege haar ziekte. Katie haar ouders hadden een motorsailer, nou ja sailer, vanaf halve wind ging het redelijk maar aan de wind was het net een krab. Samen hebben we veel op de rivieren gevaren en vaartjes gezocht waar we net inpasten qua doorvaarthoogte en diepte hetgeen nogal eens bijzonder uitpakte. Uiteraard ben ik haar vader gaan

16


Poelpraat 5 - 2019 helpen met het onderhoud, gevolg ik had 2 boten in onderhoud en alles in Loosdrecht. Om het iets makkelijker te maken werd Gajes verkocht. Als Katie haar ouders de boot niet gebruikten namen wij hem mee, voor Katie was het wel een heel geklauter maar alles lukte of soms ook niet. De eerste hulphond ging ook mee en vond het erg leuk aan boord. Na een beroerte van haar vader was het varen voor hem voorbij, wij hebben de boot toen over gevaren naar jachthaven "de Remming" in Zaandam waar wij toen woonden. Afijn, deze motorsailer heette Meerkoet en wij vonden dat geen leuke naam, toch wel een agressief watervogeltje, vonden wij. Oplossing, de naamborden omgedraaid en daar Meerkoets in laten graveren, afhankelijk of Katie haar ouders meevoeren werd de juiste kant in het zicht gemonteerd. In de tussentijd misten Katie en ik het zeilen toch wel, tot er aan de overkant bij ons thuis een Oostzeejol 13 te koop stond, deze was in redelijke staat op een gebroken kielbalk na. Deze boot heb op een ruimte op het werk opgeknapt en naar het Twiske gebracht met de vrachtwagen van het werk. De, jawel, oranje Oostzeejol was getooid met de naam Thor wat wij maar niets vonden. In navolging van Gajes hebben wij deze boot op vrijdag de 13e een andere naam gegeven. Als je toch het noodlot tart, moet je dat goed doen vonden wij, de nieuwe naam werd, ook om het zeilen, Tuig. Omdat het varen met de Meerkoet(s) voor Katie toch te zwaar werd werd de boot verkocht. Inmiddels had ik vanuit Loosdrecht de ervaring dat de daar aanwezige Randmeren Touring nagenoeg onverwoestbaar waren en ook goed zeilden. 2 zeilboten vonden wij ook niet nodig dus ook Tuig werd verkocht. Met de opbrengst van de 2 boten besloten wij een nieuwe Randmeer Advance te kopen met een nieuwe trailer en buitenboordmotor. In de lijn van Gajes, Tuig hebben wij deze boot Getijsum genoemd en deze boot ligt nu in de haven van de WVAalsmeer. Helaas heb ik een spierziekte gekregen waardoor we deze boot nu willen verkopen en over willen stappen op een rosebootje, een sloepje waar we nog een naam voor moeten verzinnen, voorlopig denken wij SCHavUIT. Maar andere suggesties zijn welkom tegen die tijd. Omdat ik deel begon uit te maken van de doelgroep van de SWG, nu Sailwise, heb ik ook daar mee moeten stoppen na 25 jaar. In de tussentijd ben ik ook nog actief geweesd in meerdere plaatsen met Sailabillity. Voor informatie over het varen met gehandicapten, kijk even op site's van de organisatie's, ze zijn altijd op zoek naar vrijwilligers en het is erg leuk om te doen of vraag ons even als we op de haven zijn. Met vriendelijke groeten, Katie, Kees en Loutje de hulphond. www.sailwise.nl

17


Poelpraat 5 - 2019 De 30Mijls Markermeer met de International 806. De 75Mijls IJsselmeer en 30Mijls Markermeer is een wedstrijd/prestatietocht te varen op het IJsselmeer/Markermeer op een door de deelnemer zelf te bepalen moment en met een zelf te bepalen start- en finishlocatie. Een aantal vaste boeien vormen een ‘rondje’ van ongeveer 75/30 mijl. Leg dit af met een zo hoog mogelijke gemiddelde snelheid en je komt, na toepassingen van de handicap, in de ‘hall of fame’ van het klassement! Zie hieronder het traject van de 30 mijls. De 30 mijls is zowel rechts als linksom te varen en je kan starten bij de volgende boeien, KG 18, EA 1, SPORT G-NEK, EA 2, SPORT J of SPORT I.

Jurgen van der Zwaard en Hans Colenbrander besloten om op 3 augustus de 30Mijls op het Markermeer te varen met de International 806 in de ‘Two-handed’ klasse. De windverwachting was rond de 8 knopen uit het noorden en het belangrijkste, de kans op regen was 10%. Met deze wind zat een recordtijd er niet in. T.g.v. de noordelijke windrichting besloten om het rondje rechtsom te varen. Rond 10:20 vertrokken we uit Marina Monickendam om naar start boei EA 2 te varen. Om 11:48 waren we bij EA 2 en activeerde we de I-Sail tracker op de I-phone om de tocht vast te leggen. De ISail track met start en finishtijd worden uiteindelijk geregistreerd op de website van de organisatie en bepalen de uitslag. De koers naar SPORT G-NEK was met een kleine slag te halen en de wind varieerde intussen tussen de 10 en 12 knopen. Na SPORT G-NEK richting EA 2 onder spinnaker hierna naar KG 18 hoog aan de wind.

18


Poelpraat 5 - 2019 Van KG 18 naar Sport J (8 mijl) een koers pal voor de wind, dus onder spinnaker. De windsterkte varieerde nu tussen de 5 en 8 knopen, waardoor de snelheid en een goede tijd neerzetten niet meer haalbaar was. Na Sport J richting Sport I een reach koers onder spinnaker. Intussen was wind weer rond de 10 knopen. Na Sport I het laatste rak naar EA 2, wat weer opkruisen betekende waarbij de wind weer terugviel naar 5-6 knopen. Om 18:49 de finish na 7 uur varen. Gemiddelde snelheid 5,27 knoop. Hierna weer terugvaren naar de Marina in Monickendam om de boot op te ruimen en de dag met een biertje in de kroeg af te sluiten. Eventueel volgend jaar weer een nieuwe poging om een snellere tijd neer te zetten. Hieronder de track uit de I-Sail tracker. Bij thuiskomst de gegevens ingevoerd en een 12 de positie in de twohanded klasse.

19


Poelpraat 5 - 2019 Wat gebeurt er op de woensdagavonden‌. De eerste WAW op 1 mei werd gevaren onder koude omstandigheden. Maar wel met een waterig zonnetje en een lichte bries uit het westen. Maar liefst 22 boten waren aanwezig op deze eerste keer uit de reeks van 15 avonden. Erik Hermans van WV Schiphol behaalde de eerste plaats in zijn Laser Standaard. Mark de Graaf werd 10e. De 10e plaats moet in principe de volgende keer de bemanning voor de rescue leveren. Maar omdat die al rond is kon hij gewoon zelf meezeilen op woensdag 8 mei. Toen speelde Ajax om 21:00. Uiteraard was de wedstrijd in het clubhuis te volgen na afloop van de wedstrijd.

Op 8 mei verschenen ondanks de regenachtige sombere dag toch 15 boten in het startgebied. Zij trokken zich niets aan van het weer en van de voetbalwedstrijd later op de avond. En dat was maar goed ook, want rond zessen klaarde het op, ging de zon schijnen en stond er een zuidwesten wind met 12 knopen. En dat zijn ideale zeilomstandigheden. Precies om half acht startten de 15 boten voor een strijd van ongeveer een uur om de eerste plek. Mark de Graaf met zijn Janneau Sun Fast had de vrijwel perfecte start. Op het startsein helemaal boven alle andere boten kon hij direct met vrije wind wegvaren. Er deden dit keer ook de twee Maxfun 25 van de vereniging mee. De schippers Herman van der Meyden en Frederik Spreen waren met hun respectievelijke bemanning aan elkaar gewaagd. Zij bleven de hele wedstrijd dicht bij elkaar en wisselden af en toe positie. Meestal niet door snel zeilen maar door een foutje van de ander. Spannend was het zeker. Al snel werd duidelijk dat Mark de Graaf goede zaken deed. Hij liep steeds verder uit op Geert Nell en Jurgen van der Zwaard, directe concurrenten. Maar ook viel op dat Mario in zijn Janneau 2000 snel was deze keer. De mooie zeilavond werd afgesloten

20


Poelpraat 5 - 2019 met een gezellige prijsuitreiking waar Ajax op de achtergrond probeerde een ronde verder te komen. Bij de derde WAW van ’t jaar waren er weer prachtige zeilomstandigheden. 26 boten waren er om precies om 19:30 te starten. Er was een nieuwkomer, Joost Kempers in een J92. Jan Winter van WV De Residentie deed ook weer mee na een poos afwezig te zijn geweest. Hij vaart in een Marieholm Fortisimo genaamd "Fast Forward". En ook Harmon de Lange in zijn sportieve Musto Skiff was er weer bij. De Draak van Andre Dupon had pech. Zijn bemanningslid Huib Bannier ging bij de gate overboord bij het binnenhalen van de spinnaker. Gelukkig lukte het Andre om Huib weer aan boord te hijsen. Dit bewijst weer eens dat een reddingsvest geen overbodige luxe is. Het water is nog koud en dan houd je het niet lang vol als je erin terecht komt Rond negenen was iedereen weer terug en was het gezellig druk in het clubhuis. Geanimeerd werd de wedstrijd overal besproken onder het genot van een drankje en natuurlijk de (gratis) beroemde WVA bitterballen. De winst ging deze keer naar het team Reinier Hooijman met de Maxfun 25 "Poelracer" van WV Aalsmeer. Met zijn bemanning Sandra de Haas, Herman van der Meyden en Maarten Oelering voeren zij een vrijwel foutloze race. De 10e plek was voor het team Van der Zwaard in hun International 806. Zij moesten de volgende keer een rescue bemanning leveren. Woensdag 22 mei begon de avond met een noordwesten wind. De verwachting gaf een afnemende wind. Maar vlak voor de start om half acht stond er een aangename wind. Deze draaide vlak voor de start waardoor de start vijf minuten moest worden uitgesteld. Om vijf over half acht startte ongeveer 24 boten de wedstrijd. Maar nadat de eerste boten de bovenboei rondden viel de wind weg. De pluim van de centrale in de havens west ging daarna recht omhoog. Altijd een slecht teken voor zeilers. Alleen Peter van Klink in de Soling lukte het om drijvend de finishlijn te passeren na een ronde. Vrij snel daarna besloot de wedstrijdleider de wedstrijd te staken. De boten zonder motor kregen een sleepje terug naar de haven. Dus deze keer waren er dus geen uitslagen.

21


Poelpraat 5 - 2019 Woensdag 5 juni was het overdag matig weer. Regen en fris. Maar in het begin van de avond klaarde het snel op en bij de starttijd om 19:30 was het een prachtige zeilavond geworden. Wind uit het noordwesten met een knoop of 7, 8. En iets later ook het zonnetje erbij. 17 deelnemers hadden de moeite genomen om aan de start te komen ondanks de verwachtingen die buien en onweer aangaven. Die kwamen wel, maar pas ruim na de finish. De thuisblijvers hebben echt iets gemist. Deze keer won weer Erik Hermans van WV Schiphol de eerste prijs. Hij was na de handicap correctie de snelste van de 17 in zijn Laser Standaard. En weer was het op 11 juni na een dag met bewolking en regen (en zelfs onweer) mooi zeilweer toen de 17 zeilers van start gingen om half acht. Het klaarde helemaal op en de wind bleef rond de 7 knoop tot aan de finish. De bovenboei lag lekker ver weg zodat de meeste zeilers er een half uur over deden om weer beneden bij de gate te zijn. Intussen had de wedstrijdleider de bovenboei naar beneden laten halen zodat het tweede en voor sommigen het derde rondje wat sneller werd afgelegd. Tot aan de finish was het een mooie avond. En dus hadden de thuisblijvers weer ongelijk. Dus.......altijd gewoon komen. Woensdag 26 juni was het al weer een prachtige zeilavond. Maar liefst 30 boten kwamen naar de start. Om weer precies half acht klonk voor hen het startsignaal. En weer een foutloze start. Met een N-NW wind van 12-16 knopen was het echt ideaal zeilweer. Er waren nieuwe deelnemers, nieuwe boten en er werd sportief gezeild. Geert Nell voer solo en hees toch zijn spinaker. Rens Bleeker zeilde het uit in zijn Laser Radiaal. En er was een nieuwe winnaar. Arnoud Hendriks met zijn Marieholm IF. Hij doet al jaren mee en dit keer is het gelukt te winnen. Op de avond dat de Nederlandse Leeuwinnen Zweden versloegen voeren 23 boten de WAW. Zon en wind, wat wil je nog meer?

22


Poelpraat 5 - 2019 Deze keer enkele nieuwe deelnemers. Een Draak, een Albin Vega, een Randmeer en een Centaur. Welkom aan hen. Er werd scherp gestart. Zo scherp dat Erik Hermans in zijn Laser even opnieuw moest starten want die was echt te vroeg over de lijn. Dit werd aangegeven met de X-vlag. Met een N-NNW wind met 13-17 knopen snelden de boten naar de bovenboei. De twee club Maxfuns bleven de eerste ronde heel dicht bij elkaar. In de gate voeren ze zij aan zij waarbij WVA de boot net boven NM kon prikken. De ronden daarna liep WVA iets uit maar het was een spannende strijd. Doordat er wat meer wind stond hadden de "langzame" boten een kans. En dat blijkt ook in de uitslag. Charles van Lochem won deze keer dan ook met zijn Wibo. Die heeft echt wat wind nodig om op snelheid te komen. Ook de nummers twee en drie vallen in de categorie "boot die wind nodig heeft". Dit was de laatste keer voor de zomervakantie. 14 Augustus, was sinds lange tijd een WAW met regen. Vanaf een uur of vijf begon het te regenen. En dat bleef het doen tot na de finish rond half negen. Toch namen 19 deelnemers deze omstandigheden voor lief, evenals het comitĂŠ, en hadden een mooie zeilavond bij een zuiden wind. Deze keer waren er weer nieuwe deelnemers. Twee Europe's, een Solo en een nieuwe stuurman op de Maxfun 25 van Nieuwe Meer. De eerste twee plekken werden meteen ingenomen door nieuwelingen. Maar de volgende keer moeten zij meer hun best doen gezien de aanpassing van hun rating door deze winst.

Op woensdag 21 augustus waren er 21 deelnemers. Een mooie zomeravond maar helaas wat weinig wind. Toch konden de meeste boten 2 ronden varen op de niet al te lange uitgelegde baan. Enkele snelle boten voltooiden 3 rondjes en eentje moest het bij 1 ronde houden. Het was dan ook echt geen zeilweer voor een Wibo.

23


Poelpraat 5 - 2019

27 boten genieten van een prachtige nazomer zeilavond op 28 augustus. De wind was perfect, west met 7 tot 10 knopen, bewolkt en lekker warm en zwoel, kortom ideale zeilcondities. De start was al om 7 uur vanwege de vroege zonsondergang. Op het startschot was het dringen op de startlijn met als gevolg een tweetal te vroege starters. De Europe en een Maxfun25 waren over de lijn en daarom kwam de X-vlag te voorschijn. De Europe keerde terug en startte opnieuw. De Maxfun echter ging door een kreeg daarom de score OCS. Het comité had de baan niet al te lang gemaakt omdat er buien en onweer in de verwachting stonden. Op een korte baan is het dan veiliger om iedereen in geval van nood van de plas te krijgen in korte tijd. Maar het onweer bleef uit en pas tijdens de prijsuitreiking miezerde het buiten een klein beetje. Het was gezellig druk in het clubhuis. Elaine in haar Europe kon wederom de eerste prijs in ontvangst nemen. Maar haar handicap daalde daarmee weer een halve punt en zij zal de volgende keer dus nog beter haar best moeten doen om weer te winnen. Als u dit leest is de een na laatste WAW ook geweest en gaan we op 11 september de laatste varen. De eindstand is best spannend en er zijn nog meerdere boten die zich winnaar van 2019 kunnen worden. Alle uitslagen vindt u natuurlijk op onze website onder “zeilen”.

24


Poelpraat 5 - 2019

25


Poelpraat 5 - 2019 De levende have(n) September staat bij sommige mensen bekend om de wespen. Vaak begint de overlast al in augustus. In de genoemde maanden zit het nest vol met jong broed. Onder andere de darren, de mannetjes, komen uit het ei. Zij hebben als taak om als ze volwassen zijn, de nieuwe koninginnen te bevruchten. Maar ja, dan moeten de darren-larven eerst wel goed gevoed worden. In het voorjaar was er nog genoeg voedzame nectar voorhanden. Overal bloeiden bloemen. Maar dat is in augustus veel moeilijker te vinden. Insecten staan ook volop in het menu van de wespen. Die zitten vol eiwitten. Een nest van ongeveer 6000 wespen vangt in een week tijd een half miljoen vliegen en rond de 130.000 muggen. Ook voeden ze zich met dode dieren zoals kleine zoogdieren en vogels. Om de tekorten aan te vullen, nemen de wespen aan het einde van de zomer daarom graag een hapje van het stukje vlees dat bij u op het bord ligt. Van deze eiwitten groeien de larven goed. Ook een hapje slagroom wordt daarom niet versmaad. Alles voor het kroost! In de haven zie je meer andere kleine dieren, zoals de schaatsenrijder. Vooral in augustus waren ze in flinke aantallen aanwezig. De naam verklaart veel, als je deze wantsen over het water ziet bewegen. Die beweging gaat razendsnel en zeer vernuftig. Met hun vier lange poten maken ze kleine golfjes. Daar zetten de diertjes zich tegen af om vooruit te komen. Zo lijkt het veel op schaatsen. Het beestje heeft echter ook vleugels. Op het water gebruikt hij deze niet. Alleen als het wat kouder wordt. Dan vliegt de schaatsenrijder weg om ergens ver van het water een overwinteringsplek te vinden. Deze wants is een echte vleeseter. Hij eet graag insecten die in het water vallen. En een muggenlarve die even aan de oppervlakte komt voor lucht, is ook zo verschalkt. Hij grijpt de prooi met de voorpoten en zuigt met zijn zuigsnuit vervolgens dat diertje leeg.

De schaatsenrijder in de haven (foto: Johan Verberk)

26


Poelpraat 5 - 2019 De voortplanting van de schaatsenrijder is niet eenvoudig. Om een vrouwtje te lokken, trommelt het mannetje met zijn poten op het water. Als zij hierop reageert, grijpt hij haar beet voor de paring. Dat is vooral voor het vrouwtje levensgevaarlijk. Zij loopt dan grote kans om door een vis opgegeten te worden. Gelukkig voor haar, blijft het bij één paring. Zij slaat het sperma op in haar lichaam. Dat is genoeg voor honderden eieren, zolang ze leeft. De eitjes zet zij af op drijvende waterplanten, één ei per plant. Een ander dier die eitjes op planten legt is de buxusmot, inmiddels bij veel buxusbezitters bekend. Deze mot komt oorspronkelijk uit Azië. Hij is ooit met buxus-struiken ingevoerd. Het is een invasieve exoot. Daardoor heeft hij hier nauwelijks vijanden. De aantallen rupsen zijn nog zo groot, dat ze heel wat struiken kaal vreten. Er komen meerdere generaties per jaar tevoorschijn. In oktober gaan de rupsen die voortkomen uit de motten van september, in winterslaap. Langzamerhand zijn er nu dieren die graag buxusmot eten. Vogels zoals koolmezen hebben deze voedzame rupsen ontdekt. Ze eten er hun buikje mee vol. En wat te denken van eksters en kauwen? Met genoegen pikken ze de rupsen uit de struiken. Zelfs naaktslakken eten deze exoten. Ze eten er zelfs heel wat! Daarom dienen deze rupsen niet met gif bestreden te worden. Daarmee dood je ook de dieren die juist deze rupsen eten! En niet alleen de vogels, ook vlinders, lieveheersbeestjes en andere nuttige diertjes worden met dat gif gedood. Maar wat kun je dan wel doen? De eenvoudigste oplossing is natuurlijk om de struiken te vervangen voor een andere plantensoort. Ziet u dit niet zitten, dan kunt u er ook voor kiezen om de rupsen met de hand te verwijderen. Die verwijderde rupsen kunnen weer mooi aan de vogels gevoerd worden. Knip ook het spinsel er uit. Nel van der Meyden werkt ook op deze manier om de buxusplanten in de haven te laten overleven. Het is veel werk, maar aan de planten is te zien dat Nel de strijd wint. De schade had anders veel groter geweest. Kijk maar eens naast het clubhuis.

27


Poelpraat 5 - 2019 Deze foto is door Nel van der Meyden gemaakt: In de haven zijn ook veel prachtige dagvlinders te zien. Namelijk tegenover het clubgebouw. Op de plek waar het kantoor van de havenmeester stond, groeien nu allerlei planten, waaronder koninginnenkruid. En juist die plant trekt veel vlinders. Misschien kent u deze plant wel onder zijn andere naam: leverkruid. In de late zomer staat de plant in volle bloei. Het zijn samengestelde bloemen, wat inhoudt dat iedere bloem bestaat uit vele kleine bloemen. Als deze zachtroze bloempjes opengaan, groeien er uitsteeksels uit die het stuifmeel naar buiten brengen.

De uitsteeksels vormen de stamper. Vlinders, zweefvliegen, bijen en andere insecten, doen zich graag tegoed aan dit heerlijke stuifmeel. Onbewust zorgen de insecten daarmee ook voor kruisbestuiving. Toen Johan en ik naar de bloemen op dit stukje braakliggend terrein keken, zagen we prachtige vlinders zoals het bont zandoogje, de atalanta en de distelvlinder. Het bont zandoogje hield niet zo van stilzitten. Dat maakte het fotograferen niet gemakkelijk. Daarbij stond er ook een aardig briesje, waardoor de bloemen bewogen. Het bont zandoogje op het koninginnenkruid (foto: Johan Verberk)

28


Poelpraat 5 - 2019 De atalanta in de haven (foto: Johan Verberk)

De atalanta, bont zandoogje en de distelvlinder zijn alledrie trekvlinders. Toch wel bijzonder. Het is ook haast niet voor te stellen dat zo’n tere vlinder zoveel kilometers moet en kan vliegen. De distelvlinder met zijn oranje vleugels en zwarte vlekken, komt zelfs uit de Sahel uit Afrika. Als er een goede wind staat, dan kunnen zij daar gebruik van maken. Distelvlinders vliegen tot op wel een kilometer hoogte. De wind voert ze naar het noorden. De grootouders van onze vlinders zijn in december in Midden-Afrika uit de pop gekropen. Zij vlogen vervolgens naar de Sahara. Daar plantten de diertjes zich voort. In februari, stak de nieuwe generatie de Middellandse Zee over, op weg naar Zuid-Europa. Daar werd weer een nieuwe generatie geboren. Rond april trokken zij verder. Deze vlinders komen rond mei in Nederland aan. Ze hebben dan zo’n 4000 kilometer achter de vleugels. Gewoon onvoorstelbaar. Maar de cyclus gaat door! In juli en augustus komen hier weer nieuwe distelvlinders uit de pop. Gelukkig zijn er dan genoeg bloemen in bloei om de diertjes van nectar te voorzien.

29


Poelpraat 5 - 2019

De distelvlinder snoept met zijn roltong van het koninginnenkruid (foto: Johan Verberk) Met hun lange roltong zuigen zij het zoete goedje naar binnen. De bloemen van het koninginnenkruid zitten barstensvol vlinderlekkers. Maar ook een vlinderstruik is natuurlijk niet te versmaden. En uiteraard allerlei distelsoorten. Het jaar 2019 was een geweldig distelvlinder-jaar. De windrichting was dus gunstig. Normaal komen er tussen de 250 en 1500 vlinders naar Nederland. Nu waren het er duizenden! Aan het eind van de zomer vliegen de distelvlinders weer naar Afrika, waarna alles weer opnieuw begint. Rupse Een lichte vlinder ontsnapt, dan waarom Kan ik niet op een dichtbije dag opstaan En veranderd zijn van wie ik was In Als uit een kaal ei een donzig kuikentje Komt, uit een vraatzuchtig lompe rups wie ik ben bedoeld, in iets moois Op zijn minst? Als alles op weg is Als alles nieuw wordt, waarom luistert De spiegel dan zo langzaam als ik erin kijk?

30


Poelpraat 5 - 2019 (Bron: Van Ansjovis tot zwijntje, Uitgeverij Leopold)

De distelvlinder toont zijn mooie vleugels (foto: Johan Verberk)

Joke Duivestein Duif@verberk.net

31


Poelpraat 5 - 2019

32


Poelpraat 5 - 2019

33


Poelpraat 5 - 2019 Colofon

Bestuur: Voorzitter Secretaris Penningmeester Lid

Con Struycken Tom Overwijn Jaap Seeleman Wim Davelaar

023-5617745 06-53163291 020-6413019 0297-569129

Lid

Reinier de Jong

06-38896713

Lid

Joost Feijten

06-22690272

Lid

Linda Keijzers

06-12234243

Adresgegevens:

Uiterweg 155, 1431 AD Aalsmeer

voorzitter@wvaalsmeer.nl secretaris@wvaalsmeer.nl penningmeester@wvaalsmeer.nl vice voorzitter, bar en evenementen vicevoorzitter@wvaalsmeer.nl wedstrijdcommissaris wedstrijden@wvaalsmeer.nl havencommissaris havencommissaris@wvaalsmeer.nl jeugdcommissaris jeugdcommissaris@wvaalsmeer.nl info@wvaalsmeer.nl

Website: www.wvaalsmeer.nl Webmasters: Robin Bleeker, Frank Beijnvoort, Peter Heerkens, Fred Neve webmaster@wvaalsmeer.nl

Administratie:

Annet de Jong – maandag en donderdag van 9:00 tot 15:30 uur tel: 0297 – 32 11 33

Havenmeester:

admin@wvaalsmeer.nl

Marjolein Vrijman tel. 06-55566624 havenmeester@wvaalsmeer.nl zomer: dagelijks 8:00 tot 12:00 en 13:30 tot 18:00, woensdag en donderdag afwezig winter: maandag en dinsdag van 8:00 tot 14:00 en donderdag van 8:30 tot 14:00

Barcommissie:

Peter van Hulsen, Danny Winkel

Technische Havencommissie:

bar@wvaalsmeer.nl

Fred Boerlijst, Jan Willem Bohlken, Piet van Dam, Henk van Doorn, Arie Groen, Jan Hordijk, Joop Meijer, Willem Oor, Fred Veldkamp, Dolf Versteegh, Ben Willems, Theo van Zuilen, Arnold Oor, André Thesing, Frans van Voorst

Jeugdcommissie:

Robin Bleeker, Nikaj de Rooij Lezingencommissie: Kees van Aalst, Ronald de Jongh

jeugd@wvaalsmeer.nl

Poelpraat:

Peter Heerkens, Wim Davelaar poelpraat@wvaalsmeer.nl Vertrouwenspersoon: Anna Hoekstra 06-41191841 Tarieven: Voor tarieven zie www.wvaalsmeer.nl (vereniging/tarieven)

34


Poelpraat 5 - 2019

35


Poelpraat 5 - 2019

36


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.