Page 1

Poelpraat 5 / 2018

De Poelpraat is een uitgave van

Watersport Vereniging Aalsmeer Uiterweg 155 1431 AD Aalsmeer tel: 0297 – 32 11 33

Bank: NL98RABO0386210969 email: info@wvaalsmeer.nl website: www.wvaalsmeer.nl

Onze vereniging is aangesloten bij het Watersportverbond.

Uw bijdrage aan de Poelpraat stellen we enorm op prijs. U kunt uw kopij rechtstreeks sturen naar poelpraat@wvaalsmeer.nl Deadline Poelpraat nummer 6: zondagavond 4 november 2018 Pagina | 1


Poelpraat 5 / 2018

Inhoudsopgave

Inhoud Van de redactie….. ............................................................................... 3 Stuurtafel september 2018. .................................................................. 4 Van de havenmeester. ......................................................................... 5 Nieuwe loods: stand van zaken ............................................................. 7 "BOEKENBAL " als SLUITINGSFEEST ................................................... 11 Jeugdpraat. ...................................................................................... 12 KNRM Helpt app ............................................................................... 17 Veiligheid (2) – aan boord . ................................................................ 19 Diner voor 2 personen. ...................................................................... 20 Een alternatieve zaagtafel .................................................................. 21 De levende have(n) ........................................................................... 22 V4502T ............................................................................................ 25 Agenda ............................................................................................ 26 Colofon ............................................................................................ 28

Pagina | 2


Poelpraat 5 / 2018

Van de redactie….. Op de voorplaat ziet u twee foto’s, genomen van de website. Een van de vereniging en een van het jeugdzeilen…………… Bij gebrek aan kopij hierbij een stukje over mijzelf. Op de haven weten inmiddels al veel mensen het, maar ik wilde het toch nog even kwijt. Op 8 januari jl heb ik mijn heup gebroken. Een stom ongelukje maar met verstrekkende gevolgen. Ik kreeg nl een dynamische heu schroef en een extra schroef om de boel op zijn plaats te houden. (Zie foto). En die extra schroef nekte mij. De pees van mijn dijbeenspier schuurde nl hierover heen. Het gevolg was dat ik ontwijkend gedrag ging vertonen (heel normaal overigens) met als gevolg een overbelaste rechterknie. Ik mag overigens trots zijn op mijzelf, want na 8,5 maand was de breuk zal zover genezen dat metaalwaren er uit mochten. En daar staat minimaal een jaar voor als je er last van blijft houden. Dus eind augustus (de 29e) een dagopname in het ziekenhuis, wederom een ruggeprik en een roesje (je moet er toch niet aan denken dat ze met een Makita of zoiets aan je been aan het rommelen zijn terwijl je bij kennis bent) En de ijzerwaren zijn er weer uit. (zie tweede foto, net zoals bij CSI heb ik er een maatlat bijgelegd om te zien hoe lang de schroeven wel zijn.) Ik ben lopend het ZH in gegaan en ik kwam er weer lopend uit! Het nadeel van alle ellende is dat mijn vaarseizoen sterk werd ingekort. De wedstrijden vaar ik al niet meer en de vakantie was lekker, hetzij met een instabiel been. Wat minder gezeild hierdoor. De slotavond van de WAW kon ik toch bijwonen dankzij mijn zeilmaat Rene, die mij opgehaald heeft en uiteraard weer thuisgebracht na afloop.

Peter Pagina | 3


Poelpraat 5 / 2018

Stuurtafel september 2018. Na een heerlijke zomer zijn we natuurlijk allen weer gemotiveerd en opgeladen om volop aan de slag te gaan. Zo ook uw bestuur. We hebben nogal wat op het programma staan:    

Afronding verenigingsplan 2015/2018, o.a. de loods Verenigingsplan 2019/2022 Begroting 2019 Agenda 2019

Bij de begroting van 2019 borduren we voort op het huidige verenigingsplan. De gesprekken, interviews, voor het nieuwe verenigingsplan zijn gaande, maar de afronding van het plan vraagt meer tijd. Het bestuur is ook bezig met het aanpassen van vrijwilligersbeleid. Er is in onze vereniging veel te doen, “veel handen maken licht werk” luidt het gezegde en dat betekent, dat niet steeds dezelfde mensen overal voor worden ingezet. We zijn tenslotte een vereniging waarin we samen zorgen voor resultaat. Dit laat natuurlijk onverlet dat wat we niet zelf kunnen, uitbesteed wordt. Volgend jaar willen we bij de zeilwedstrijden de organisatie van de activiteiten op de wal bij een walcomité beleggen. Nu komt dat gemakshalve allemaal op de schouders van Marjolein neer, maar dat is onhoudbaar voor 1 persoon. Nadat we een taakbeschrijving hebben gemaakt zullen we deze winter een oproep doen aan de leden om zich hiervoor te melden. Het bestuur heeft ervaren, dat het in samenhang met de drukte (verlichte botenshow, vuurwerk en pramenrace) niet wenselijk is om in de eerste twee weken van september zeilwedstrijden te organiseren. Wij zullen dit in WZW verband aankaarten. Marjolein werkt ’s zomers 40 uur, verdeeld over 5 dagen. De woensdag en de donderdag worden ingevuld door vrijwilligers. Het aantal vrijwillige havenmeesters slinkt door, zoals dat heet, natuurlijk verloop. We zullen binnenkort mensen benaderen, die we geschikt vinden om deze groep aan te vullen. Tot zover even een inkijk in wat ons bezighoudt.

Pagina | 4


Poelpraat 5 / 2018

Van de havenmeester. Je hebt van die eenden……ja momenteel zijn het vooral eenden. Ganzen kunnen er ook wat van, maar de laatste weken zie ik die niet zoveel meer, nee het zijn op dit moment echt de eenden. Toegegeven, het merendeel van de eenden gedraagt zich keurig. Het zijn er altijd maar een paar die het voor de rest verpesten. Die paar hebben geen respect voor andermans spullen. Ze verblijven in de haven en als ze weer vertrekken laten ze hun rotzooi gewoon liggen. Opruimen ho maar. Daar is de havenmeester goed voor. En als de havenmeester érgens een hekel aan heeft, dan is het aan opruimen en zéker aan het opruimen van andermans zooi. Bovendien vind ik het respectloos: dat je gebruik maakt van onze voorzieningen is tot daaraantoe, maar dat je er zó slordig mee omgaat en dat je dan ook nog eens niet het fatsoen kunt opbrengen om alles achter je k… netjes op te ruimen…..irritant! Ik denk vaak: zouden die eenden dat thuis nou ook zo doen? Héél soms kan ik er één op heterdaad betrappen, maar in de meeste gevallen ligt de dader op het kerkhof en moet ik raden welke eend nu weer verantwoordelijk is voor de achtergelaten troep. Bah! U begrijpt het al, bovenstaand verhaal is uiteraard niet serieus bedoeld. Natuurlijk mopper ik soms wel op de eenden en de ganzen als ze de steigers weer eens ondergepoept hebben, maar eigenlijk ben ik heel blij dat we zo’n “levende haven” hebben, waar Joke altijd zo boeiend over schrijft, met veel (water)vogels en andere beesten. En natuurlijk roep ik eenden en ganzen niet ter verantwoording om wat ze in onze haven uitspoken, het zijn immers beesten. Nee, het serieuze deel van mijn verhaal volgt nu. Want als u in het bovenstaande verhaal overal waar ‘eenden’ staat ‘leden’ invult, dan snapt u misschien waar ik heen wil. Als je in een vereniging als de onze met z’n allen gebruik maakt van de ruimte en de voorzieningen, dan ben je ook ‘met z’n allen’ verantwoordelijk voor het netjes houden hiervan. Helaas blijken er dan altijd enkele leden te zijn die menen dat dit wel voor anderen geldt, maar niet voor henzelf. Inderdaad, het zijn er maar een paar en ik heb in de meeste gevallen ook geen idee wie het zijn, maar zij veroorzaken wel behoorlijk wat irritatie bij mij én bij veel andere leden, die wel allemaal zorgvuldig met de haven en onze gezamenlijke spullen omgaan. Hier volgen zomaar een paar voorbeelden van wat grote en kleine ergernissen van het lopende seizoen: Wat te denken van mensen die:

Pagina | 5


Poelpraat 5 / 2018

-

-

invalidenparkeerplaatsen gebruiken als laad- of losplaats en dan, in plaats van de auto direct weg te zetten, eerst de volle karren naar de boot brengen zodat de auto er veel langer staat dan strikt noodzakelijk is. het tafelblad op het Poelplein als zaagtafel menen te moeten gebruiken (zie ook elders in deze Poelpraat); schade veroorzaken aan een auto (of een boot) en dit niet komen melden bij de havenmeester; veel te hard op de motor de haven invaren en zich niet bekommeren om de boten die door de veroorzaakte golven hard tegen de steigers slaan; veel te hard onder zeil de haven invaren waardoor ze de boot niet goed onder controle hebben en zo schade (of bijna-schade) veroorzaken;

Heel vaak gaan dit soort dingen op het nippertje goed, maar meestal is dat pure mazzel en zeker niet de verdienste van de schipper. Ik vind het sowieso van ‘slecht zeemanschap’ getuigen als je sneller dan stapvoets vaart in een haven, ongeacht of dit op de motor of onder zeil gebeurt. Zelfs de beste stuurlui maken wel eens een foutje, maar het maakt, zeker als er schade door ontstaat, wel een wereld van verschil bij welke snelheid dit gebeurt! Sorry, ik dwaal af, we gaan weer verder met mijn opsomming. Wat te denken van mensen die: -

-

-

-

zóveel afval meenemen vanaf hun eiland dat ze hiermee een complete container vullen; zij vinden het kennelijk normaal dat wij allemaal meebetalen aan het onderhoud van hún eiland; afval in de verkeerde container werpen; hoe moeilijk is het om papier, glas en restafval gescheiden weg te gooien? Er staan toch duidelijke stickers op de containers. grote spullen die niet in de containers passen er maar gewoon naast zetten; dit is een schoolvoorbeeld van het probleem bij een ander parkeren: jij bent er van af en een ander zit ermee opgescheept; aan hun boot klussen en dan geen maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat anderen daar geen overlast van hebben.

Zo, dat moest er even uit. Niet dat ik de illusie heb dat het schrijven van een stukje over dit onderwerp werkelijk zal helpen. De mensen die verantwoordelijk zijn voor bovenstaande irritaties lezen vast de Poelpraat niet, maar wellicht helpt het als mensen die dit wel lezen anderen erop wijzen dat dit soort gedrag niet gewenst is binnen de WVA. Marjolein.

Pagina | 6


Poelpraat 5 / 2018

Nieuwe loods: stand van zaken Wat vooraf ging. Voor iedereen die niet helemaal precies meer weet welke ontwikkelingen er tot nu toe zijn geweest zullen we het geheugen weer even opfrissen. Het bouwen van een loods op ons terrein is een al lang gekoesterde wens en staat al jaren vermeld in het verenigingsplan van het bestuur. De commissies in onze vereniging, en we hebben er nogal wat, kampen al jaren met ruimtegebrek. En ondanks regelmatige opruimacties wordt het ruimtegebrek steeds groter. In het geval van de Technische Haven Commissie (THC) werd de situatie zelfs onwerkbaar (lees: onveilig). In een ruimte waarin Wil Oor vroeger alleen werkzaam was zijn nu elke klusmaandag zo’n 13 vrijwilligers aan de gang. Zelfs een leek snapt dat dit niet lang goed kan gaan. Reden waarom het bestuur in 2016 de sluimerende loods-plannen tot leven heeft geroepen. Een oproep in de Poelpraat van januari 2017 leidde tot het instellen van een bouwcommissie. Drie leden met bouwkundige achtergrond gingen hierop aan de slag. In de ALV van april 2017 rapporteerde het bestuur dat een ambitieus plan, inclusief een woning voor een (toekomstige) havenmeester, als veel te duur werd beoordeeld en dat men ‘back to basic’ ging en de plannen vnl. ging richten op het oplossen van het ruimteprobleem. Dit leidde uiteindelijk tot een uitgebreide nota van het bestuur in de Poelpraat van september 2017. Hierin beschreef het bestuur diverse mogelijke varianten voor een loods plus de overwegingen op basis waarvan gekozen werd voor één van die varianten: de bouw van een kleine loods grenzend aan het parkeerterrein naast de ligplaats van Wil Oor. Dit plan werd in de ALV van december 2017 aan de leden voorgelegd, maar bleek op te weinig steun te kunnen rekenen. Er was nog teveel onduidelijk en de inbreng van de leden werd als onvoldoende ervaren. Hierop werd, op voorstel van de ALV, vanuit de leden een klankbordgroep gevormd. De klankbordgroep rapporteerde in maart 2018 aan het bestuur. In hun rapport beschreven zij een vijftal mogelijkheden voor het oplossen van het ruimteprobleem, waarbij zij zelf geen voorkeur wilden uitspreken voor één van die oplossingen. Het bestuur heeft uit de gepresenteerde opties een keuze gemaakt en een nieuwe opdracht aan de bouwcommissie geformuleerd. Daarnaast werd de bouwcommissie uitgebreid met de havenmeester. Nieuw kader. Het nieuwe kader dat door het bestuur werd vastgesteld en waarmee de bouwcommissie in april 2018 aan de slag ging omvat in grote lijnen de volgende punten: De loods zal gesitueerd worden op het terrein waar nu het havenkantoor, het jeugdhonk en het “huisje van Kuuk staat”. Het bestuur kiest niet voor versnippering met meerdere loodsen maar voor het integreren van alle ruimtes in één gebouw. De maximale afmetingen van een loods op dit terrein zijn 9 m x 18 m. Verder geldt de voorwaarde dat er geen parkeerruimte verloren mag gaan. Dit terrein zal worden voorzien van een gefundeerde betonvloer, waarop de loods gebouwd kan worden.

Pagina | 7


Poelpraat 5 / 2018

-

-

-

In de loods moeten afgescheiden ruimten komen voor de diverse commissies plus een grotere ruimte waarvan de toegang gerealiseerd wordt met een grote overheaddeur aan de zijde van het parkeerterrein Het dak van de loods moet constructief geschikt zijn voor de plaatsing van zonnepanelen Het havenkantoor zal verhuizen naar het huidige kantoor/bestuurskamer. Hierdoor komen er in de loods geen verblijfsruimten, waardoor er minder strenge eisen gelden en er dus goedkoper gebouwd kan worden, o.m. omdat er dan geen sanitaire voorzieningen nodig zijn. Esthetisch moet het plan passen bij de bestaande bebouwing.

Aan de bouwcommissie het verzoek om op basis van dit kader een plan uit te werken met kostenbegroting. Het bestuur heeft het voornemen om in de ALV van december 2018 dit uitgewerkte plan voor te leggen aan de leden. Huidige stand van zaken. De bouwcommissie heeft alle betrokken commissies aangeschreven met het verzoek ruimtelijsten in te vullen. Hierop konden zij aangeven aan welke eisen de ruimte voor hun commissie idealiter zou moeten voldoen. Op basis van deze input is door de bouwcommissie een voorlopig schetsontwerp van de te bouwen loods gemaakt.

Pagina | 8


Poelpraat 5 / 2018 De schets is voorgelegd aan een bouwontwerpbureau dat er een gedetailleerde tekening van heeft gemaakt inclusief een “artist impression� van hoe de loods er zou kunnen gaan uitzien (zie afbeelding hierboven). Het voorlopige plan omvat de volgende ruimtes: grote loods voor de opslag van groot materieel (shovel, botenkar etc.). Hier kunnen ook zeilen worden gedroogd. Verder zijn er diverse kleinere ruimtes t.b.v. opslag voor de technische haven commissie, lesmateriaal voor het jeugdzeilen, een extra ruimte voor de jeugd (vergelijkbaar met het huidige Poelstars), zeilenopslag voor leden, opslag voor de woensdag avond wedstrijden (WAW), opslag voor het wedstrijdzeilen, aparte ruimte voor ledenkasten, (werk)ruimte voor de havenmeester en een regatta-office. Sommige ruimtes zullen in functie gecombineerd worden.

Hoe nu verder? De komende periode, tot aan het verschijnen van de volgende Poelpraat in november, zal voor de bouwcommissie extra druk zijn. Alle betrokken commissies zullen door de bouwcommissie uitgenodigd worden om naar de plannen, zoals die nu voorliggen, te kijken. Omdat het onmogelijk is alle geuite wensen te vervullen heeft de bouwcommissie een aantal keuzes gemaakt en deze zullen met de diverse commissies in een persoonlijk gesprek worden doorgenomen. Verder zullen er alvast verkennende gesprekken gevoerd worden met een constructeur, is er al een begin gemaakt met een werkbeschrijving en zal er een kostenraming worden gemaakt. Vervolgens moet het plan voldoende gedetailleerd uitgewerkt worden om het Pagina | 9


Poelpraat 5 / 2018 aan het bestuur voor te leggen, zodat het bestuur op tijd een besluit kan nemen over het plan en de begroting. Het is vervolgens aan het bestuur om het uitgewerkte plan in de Poelpraat van november te publiceren, zodat de leden op de ALV van december over dit plan kunnen beslissen. Mocht de ALV akkoord gaan met de bouw van de voorgestelde loods dan heeft de bouwcommissie ook al vast nagedacht over de meest geschikte periode om te bouwen. Bouwen in de winter lijkt de bouwcommissie, om meerdere redenen (slecht weer, gebrek aan ruimte door winterstalling, te kort tijdsbestek voor de nodige essentiĂŤle voorbereidingen) geen optie. De bouwcommissie adviseert om pas na de meivakantie met de eerste bouwfase (de fundering) te starten en de relatief rustige zomermaanden te gebruiken om de loods zelf verder af te bouwen. Op deze manier zullen de leden de minste overlast ervaren van de bouwwerkzaamheden. De bouwcommissie. (Tjarda Adema, Martin de Jonker, Con Struycken en Marjolein Vrijman)

Pagina | 10


Poelpraat 5 / 2018

"BOEKENBAL " als SLUITINGSFEEST Ook in een jubileumjaar is een sluitingsfeest, we ontkomen er niet aan, maar gaan er wel nog wat leuks van maken. Daarom heten wij u welkom op zaterdag 6 oktober 16.00 uur 17.00 uur

clubhuis open clubwimpel neer

direct gevolgd door een net zo ludiek als belangrijk moment: de presentatie van het eerste exemplaar van het Jubileumboek WVA 75 jaar; laat u verrassen door de warme woorden van onze voorzitter, ĂŠĂŠn onzer leden en een zeer welkome gastspreker! 17.15 uur - 17.45 uur 18.00 uur

alle leden een Jubileumboek rondgang uitgebreidere en maaltijdvullende

hapjes waarbij je je vingers aflikt; hiervoor moet je inschrijven via de wva-site als gebruikelijk en uiterlijk 2 oktober 22.00 uur ! 20.00

sluiting en clubhuis dicht

Jubileumcommissie WVA75

Pagina | 11


Poelpraat 5 / 2018

Jeugdpraat Het seizoen is inmiddels ruim over de helft, we hebben een prachtige zomer achter de rug. Wij hebben als jeugdcommissie heerlijk gevaren! Vlak voor de zomerstop zijn we opnieuw goedgekeurd door het CWO en hebben Reinier en Tim een zi-2 diploma (gecertificeerd instructeur) behaald. Mooie mijlpalen……. Er gaan gelukkig ook nog een heleboel mooie dingen volgen. Dit weekend (9 september) varen Annemijn Verbeek en Sophie Winkel in de optimist combi finale in Hoorn en Cléo de Rooij vaart daar in de Splash mee. Zie verderop het uitgebreide verslag. Uit de recente terugkoppeling van de ouders kwam naar voren dat de zomerstop wat aan de lange kant is, we gaan komende winter nadenken hoe we dat in 2019 anders kunnen vormgeven! Wat staat ons allemaal nog te wachten? Het weekend van 15/16 september is het jaarlijkse jeugdweekend, de kinderen slapen dan op de haven. Dit kan voor andere leden wat extra reuring betekenen. Op 23 september is er nog gewoon zeilles en op 30 september is ons jaarlijkse club kampioenschap inclusief de ouderwedstrijden. We varen de wedstrijden voor de kinderen dit jaar samen met de Nieuwe Meer. Dit betekent waarschijnlijk een super spannend wedstrijdveld. Kom onze jeugd dus vooral aanmoedigen. Ook in de winter gaan we weer leuke dingen organiseren. Op zondag 25 november komt Sinterklaas ons bezoeken. En zet vooral 13 januari, 10 februari en 17 maart vast in de agenda, we gaan dan leuke dingen doen met de jeugd. Voor de winteractiviteiten is de niet zeilende jeugd zeker ook uitgenodigd!

Pagina | 12


Poelpraat 5 / 2018 Combi Finale in Hoorn Sophie en Annemijn in Optimist C Door onze goede resultaten tijdens de Combi Amsterdam hadden Annemijn en ik ons geselecteerd voor de Grote Combi finale in Hoorn op het IJsselmeer! We hadden op zaterdag een training van Top trainers van Nederland. Eerst theorie en daarna gingen we het water op. We hebben toen heel veel starts geoefend in windkracht 5 en dat was best pittig met hele hoge golven. Ik heb geleerd hoe je je eigen positie kiest bij de start. En wat je moet doen als je boot gaat duiken. En ook nog hoe ik goed kan varen op tell-tales, super handig!

Zondag hadden we de finale wedstrijden. Om 9 uur hadden we palaver, dus moesten we heel vroeg op. Er stond in het begin best wel harde wind, maar het ging heel goed. We deden vier wedstrijden en waren de hele dag op het water. De vierde wedstrijd begon het echt heel hard te waaien en hadden we hogere golven. Maar ook toen ging het goed. Er waren 41 deelnemers in onze groep C en ik ben 15e geworden en Annemijn 7e. Nadat we weer op de kant waren kon je met je “pasta bon� een portie pasta halen. We hadden ook nog een loterij op zeilnummer. Daar kon je leuk prijzen mee winnen. Ik won een pet van de Volvo Ocean Race. En Annemijn ook.

Pagina | 13


Poelpraat 5 / 2018

Het was onwijs gezellig en heb heel veel geleerd. Volgend jaar ga ik samen met Annemijn naar de Optimist B. Groetjes Sophie en Annemijn.

Pagina | 14


Poelpraat 5 / 2018

Cléo de Rooij in de Splash B Zonder dat ik het had verwacht was ik gekwalificeerd voor de Combi Finale in Hoorn. Ik had het niet verwacht omdat ik alleen maar aan de Combi Westeinder mee heb gedaan en daar 2e (van de 2) was geworden. Als je je voor de Combi Finale hebt gekwalificeerd dan moet je meedoen ook! En het was Leuk! Het leukst (maar ook het vervelendst) waren de hoge golven, de harde wind en het zeilen tegen alleen maar mensen die je niet kent. Dat was ook heel leerzaam, als je even wat langzamer gaat, goed kijken wat je anders doet dan de anderen en dan proberen ze weer in te halen. Wij hebben 4 wedstrijden gezeild waarvan er 3 meetellen voor het eindklassement. In de eerste wedstrijd ben ik 9-de geworden, ik lag eigenlijk heel goed maar toen schoot mijn schoot bij voor-de-wind los en werd ik door een paar boten in gehaald. In de tweede wedstrijd ben ik 10-de geworden, die wedstrijd ging niet heel lekker. In de derde wedstrijd ben ik ook 10-de geworden, die wedstrijd ging wel heel goed totdat ik om sloeg (daarom waren de hoge golven naast leuk ook heel vervelend). De laatste wedstrijd ging heel goed, daar ben ik 7-de geworden. Omdat het steeds beter ging had ik nog wel een paar wedstrijden willen varen maar helaas, de Combi Finale was afgelopen. Volgens jaar wil ik aan meer combi’s mee doen maar dan in de Laser 4.7 Groetjes Cléo!

Pagina | 15


Poelpraat 5 / 2018

Pagina | 16


Poelpraat 5 / 2018

KNRM Helpt app komt van pas, of beter:

zou van pas komen.

Als zich geen ernstiger, lees spectaculairder, zaken voordoen zal het volgende artikeltje in het blad van de KNRM verschijnen. Schroefas in tweeën De app KNRM Helpt is heel praktisch voor watersporters. De app bevat een volgfunctie, actuele weersinformatie, vaarkaarten en nuttige gegevens in de omgeving van je positie, zoals marifoonkanalen en veiligheidsinformatie. Hij is bruikbaar bij tochtplanning én je kunt er hulp mee inroepen. Ben je in nood, dan druk je op de rode knop. Zoek je hulp, dan druk je op de groene knop. Gratis te downloaden via Google Play of de App Store. De app kwam onder meer van pas op het Markermeer, toen mijn schroefas de geest af. Met twee vrienden maakt Wim Davelaar jaarlijks een zomerse uitwaaitocht. Lekker zeilen op het Marker- en IJsselmeer en havens verkennen. Begin juli gingen ze op pad met het zeiljacht ‘Rey Rana’, een klassieke Trintella III. Via Haarlem en Amsterdam ( de nachtelijke doorvaart was weer eens gestremd) bereikten ze het IJmeer, om daar de koers te verleggen naar het noorden. Dat betekende een stevig potje zeilen met windkracht 5. De mannen kozen Volendam als eerste mooie bestemming. “Het laatste stuk hadden we wind tegen en daarom besloten we om 19.45 uur dat op de motor te doen”, vertelt Wim, “de motor startte prima, maar we hadden ineens geen voortstuwing meer. Meteen controleerde ik of we buiten de vaargeul waren en dat was gelukkig het geval. Ik trok het motorluik open en zag direct wat er mis was: de schroefas zat los, direct achter het lager. Volgens mij gebroken. Gelukkig maakten wij geen water.” De voortstuwingsinstallatie was voor het vaarseizoen nog gecontroleerd en toen waren er geen gebreken geconstateerd. Het was inmiddels al avond. De drie zeilers bespraken hun opties: ankeren, door zeilen of hulp inroepen. Ankeren zou het probleem niet verhelpen en de kans op lekkage was aanwezig. Dat risico bestond ook wanneer ze zouden door zeilen. Bovendien zouden ze dan diep in de nacht de haven bereiken. Voorlopig zeilden ze verder op een klein puntje voorzeil. De keuze viel op hulp inroepen. Wim wilde geen groot alarm slaan via de marifoon, om te voorkomen dat de ‘snelle jongens’ zich zouden melden, maar wilde de KNRM app gebruiken, die hij al eerder had gedownload. Alleen… die app stond nog op zijn oude telefoon. En - zal je altijd zien – die lag thuis. “Gelukkig had ik wel een KNRM telefoonnummer op mijn nieuwe telefoon”, zegt Wim, “en dat heb ik gebeld. Coördinaten doorgegeven en nog aangegeven dat de redders gerust eerst de voetbalwedstrijd van het WK konden afkijken. Want ik weet dat de KNRM redders vrijwilligers zijn die worden opgepiept bij een hulpaanvraag.” Niettemin waren amper 25 minuten later twee KNRM reddingboten ter plaatse, de ‘Frans Verkade’ en de ‘Hendrik Jacob’. De redders namen de situatie op en besloten in overleg met de zeilers dat Durgerdam de beste optie was om de Rey Rana naartoe te slepen. Later in de week werd het zeiljacht in Monnickendam drooggezet voor reparatie. Pagina | 17


Poelpraat 5 / 2018 (Terzijde: daar staat de arme dame nog steeds). De zeiltocht viel weliswaar in het water en schade moest worden hersteld, maar Wim prijst zich gelukkig dat het pechgeval goed is afgelopen. Over het vakkundige optreden van de KNRM vrijwilligers is hij zeer te spreken. Dit kunnen we leren van het voorval:      

Besef dat materiaalpech zich op elk moment kan voordoen Bewaar rust aan boord; bekijk wat de opties zijn Controleer je positie ten opzichte van overig scheepvaartverkeer De KNRM sleept je, indien nodig, naar de dichtstbijzijnde veilige haven Nieuwe telefoon? Zet meteen de app KNRM Helpt over! Zorg dat je altijd je positie weet.

En voor de digitale lezers is er nog een filmpje te zien. Klik daarom op het volgende linkje.

VID-20180702-WA00 03.mp4

Pagina | 18


Poelpraat 5 / 2018

Veiligheid (2) – aan boord Boordnet Had ik het de vorige Poelpraat over veiligheid aan boord ten aanzien van gas en (wal)stroom, dit keer wil ik aandacht vragen voor het 12 Volt boordnet. Herkent u dat, die “wurmenbak” bij u aan boord van het eens, waarschijnlijk, nette aangelegde boordnet? Ik hoop het niet, maar als u dat herkent, hoe is dat dan ontstaan? Als er jaren later, wanneer de elektronica en elektrische apparatuur zijn opmars deed en om ‘stroom’ vroeg en je had al een accu ; Ja ,.. hoe ging u dan te werk.? U zocht naar de rode el. kabeltje vanaf de accu naar het al dan niet aanwezige zekeringen kastje, waar je naar believen achter de zekering een draad doorknipte en mbv een kroonsteentje! je het met zorg uitgezochte nieuwe “speeltje” elektrisch verbond. Toch….? Of de behoefte aan dat koele biertje . een koelkastje werd aangeschaft; of de televisie achter een omvormer of aangesloten , met maar weer een kroonsteentje, achter een andere zekering. Want alles op een zekering dat kon niet, omdat de zekering dan zou doorbranden. Niet wordt er gedacht aan het eerder gemelde rode el. kabeltje vanaf de accu, dat beetje na beetje een gloeispiraaltje wordt, omdat de stroomvraag van alle aangesloten en in bedrijfzijnde apparatuur groter is geworden, dan waarop oorspronkelijke doorsnede van de stroomdraad is berekend. En dan loert er het gevaar van brand . Nog afgezien van de storingen aan het functioneren van aangesloten apparatuur. Bij enkelen op de haven heb ik gezien en gehoord, dat het bij hen ook zo is. Gelukkig hoor je dan wel ,daar moet ik iets aan (laten) doen, maar of dat ook gebeurd is …..? Je moet er toch niet aan denken, dat dit een oorzaak kan zijn om jezelf en je schip in gevaar te brengen. Of zelfs je collega’s watersporter, die naast je in de haven liggen ,schade toebrengt door het niet op orde hebben van de stroomtechniek. Ga eens bij uzelf ten rade en laat u voorlichten door een professioneel bedrijf. Misschien ook een idee voor de lezingen-commissie voor een workshop van een bedrijf, dat boordnetten aanlegt en een bedrijf dat binnenboordmotoren plaatst en el. aansluit. U kunt ook eens op de site kijken van ‘Varen doe je samen’: https://www.varendoejesamen.nl/kenniscentrum/artikel/een-veiligelektrisch-systeem-aan-boord Binnenboordmotoren Onderzoek ook eens de kabels op en rond uw binnenboordmotor op het goed gebundeld zijn ervan en dat zij niet schavielen bij draaiende motor (trillingen). Vonken bij benzinemotoren kan uw schip doen exploderen (benzinedampen; vertrouw nooit alleen! op de dampafzuiging van de motorruimte) Accu’s Een goede stroomvoorziening aan boord valt of staat met de juiste accucapaciteit, maar ook van het onderhoud van de accu (‘s). [in ieder geval geen ‘bloemkolen’ op de accupolen- eenvoudig te verhelpen door in te smeren met zuurvrije vaseline]. Bij loszittende accukabel a/d polen loert ook hier, bij benzinemotoren, door vonken het explosiegevaar. (benzinedampen) Veiligheid is geen last maar noodzaak voor uzelf én uw -en andermans eigendommen Pagina | 19


Poelpraat 5 / 2018 ------------------------------------Aan boord van de Bestevaer--------------------------------

Diner voor 2 personen.

We beginnen bij de eigen voorraad; 250 gram spagetti of tagliatelle Zout en vers gemalen zwarte peper. Boodschappen. 150 gram pesto van tomaat (koeling of een potje) 100 gram zachte verse geiten kaas,verkruimeld 30 gram pijnboompitten Verse peterselie. Bereiding. 1 Kook de pasta beetgaar in water met een beetje zout. 2 Pasta afgieten,serveren met een flinke schep pesto en de stukjes geitenkaas. 3 Garneren met de geroosterde pijnboompitten (uit de droge koekenpan) en de verse peterselie,beetje peper. 4 Zo simpel,en lekker e.v. voor 4 personen als voor gerecht. Dan het lastige werk, de afwas;pan,plankje,koekenpan,mes enz. Eet ze met hapjes. Tot een volgende keer. Aan boord van de BESTEVAER.

Pagina | 20


Poelpraat 5 / 2018

Een alternatieve zaagtafel Als schilder binnen de Technische Commissie loop ik in het zomerseizoen regelmatig een rondje over het haventerrein om te kijken welke schilderklussen er in het daaropvolgende winterseizoen gedaan moeten worden. Zo kwam ik gisteren ook op het Poelplein en tot mijn stomme verbazing zag ik dat het mooie tafelblad als zaagtafel gebruikt was. Hoe haalt iemand het in zijn hoofd om het tafelblad hiervoor te misbruiken. Bovendien is het door een eersteklas prutser gedaan want het gevolg is dat er een zaagsnede van bijna 5 cm in de tafel is ontstaan, zie bijgaande foto’s. Deze persoon zal gedacht hebben ”Ach, ...het is toch maar van de Watersportvereniging, en niemand die het ziet...” Mocht de persoon die dit gedaan heeft, een beetje respect hebben voor andermans spullen, laat deze dan zo sportief zijn om zich even te melden bij de havenmeester. Als beloning mag deze persoon dan een dagje meelopen met de Technische Commissie, als wij van september tot mei elke maandag hard werken om alle spullen van de Watersportvereniging op te knappen voor het nieuwe vaarseizoen, zodat iedereen er weer met veel plezier gebruik van kan maken. We zullen een leuk klusje verzinnen….. Fred Veldkamp Schilder, Technische Commissie

Pagina | 21


Poelpraat 5 / 2018

De levende have(n) Inmiddels is het september, helaas loopt het vaarseizoen weer ten einde. Ook de natuur doet het rustiger aan. Er is nu geen druk om eieren uit te broeden. Toch gingen de putters nog lang door. Ze hadden in een van de essen naast het boothuis een nestje met eieren verloren zien gaan door een stormachtige wind. Niet veel later bouwden de dappere vogels weer een nieuw nest in de es. Tot in september waren ze daardoor bezig met voeren. Regelmatig zag je de putters op het dak van het boothuis zitten, terwijl ze even uitrustten. Op deze foto rustte de putter even uit in de top van de es.

Inmiddels is de taak volbracht. De jongen zijn uitgevlogen. Pagina | 22


Poelpraat 5 / 2018 Rust voor de putters. De insecten hebben nog genoeg te doen. In diezelfde es waar de putters zaten, en waar ze al jarenlang achtereen hun nest bouwen, was een andere familie actief. De familie wolluis. Misschien kent u ze wel van de hortensia thuis of van uw appelboom. Deze diertjes leven graag op siergewassen. Ze worden wolluis genoemd omdat de vrouwtjes witte, wasachtige beharing op hun lijf hebben. De foto toont het blad van een es bij het boothuis.

Pagina | 23


Poelpraat 5 / 2018 Mannetjes en vrouwtjes zijn duidelijk te onderscheiden. Mannetjes zijn een periode in een nimfenstadium. Maar later veranderen ze volledig in een vliegend insect. Ze lijken dan een beetje op een sluipwesp. De vrouwtjes blijven echter in een nimfenstadium, dus onvolledig ontwikkeld. Ze kunnen niet vliegen. Zij zitten op de plant en genieten van de plantensappen. Die zuigen ze naar binnen. Waar ze zitten, zitten ze goed. Meestal veranderen ze niet van plek. De mannetjes hebben geen mond, dus zij kunnen niet eten. Onlangs werd er een onderzoek gedaan naar de voortplanting van deze insecten. Men bekeek op welke vrouwtjes meneer wolluis het eerste viel. Vrouwtjes worden veel ouder dan het mannetje. Een vrouwtje die nog maagd is, kan ongeveer vier maanden oud worden. Ze sterft echter, nadat ze de eieren heeft gelegd. Om mannetjes te lokken, scheiden de vrouwtjes een lekker geurtje uit, feromonen genaamd. Die geurlokstof is onweerstaanbaar. De feromonen nemen per week toe. Het hoogtepunt is als een vrouwtje vier weken oud is. Daarna neemt de stof weer af. Een vrouwtje van één week oud, legt veel meer eieren dan een ouder exemplaar. Na een maand is dat zelfs nog maar de helft van de hoeveelheid eieren. Maar wat bleek tijdens dat onderzoek? Hoogbejaarde vrouwtjes van 70 dagen oud, die nog minder dan 10% van de hoeveelheid eitjes konden leggen, trokken meer mannetjes dan de lekker jonge vrouwen van een week oud! De oudere vrouwen wisten zich blijkbaar beter te presenteren. Mannetje kunnen het zich ook niet veroorloven om te kritisch te zijn. Ze leven maar kort, dus ze moeten snel op zoek naar de bewegingloze, vleugelloze en ook vaak beenloze vrouwtjes……

Pagina | 24


Poelpraat 5 / 2018

Liefde kent geen leeftijd liefde kent geen leeftijd al schelen we 100 jaar liefde is magisch liefde is mooi liefde is liefde niks anders hoe groot het verschil ook ik hou van jou, alleen van jou mijn hart gaat te keer als ik je spreek keer op keer weer van kaboem kaboem en hij roept je naam ik hou van jou alleen van jou jij bent mijn alles voor altijd Joke Duivestein Duif@verberk.net

V4502T Hij is gearriveerd, de V4502T. Huh ‌? Jawel, de V4502T. En dat mag zijn? Nou, gewoon, de trekker, shovel, bulldozer, kortom manusje van heel veel. Glanzend in de zon, glinsterend in de regen. Zelfs in de tijdelijke behuizing straalt het ding kracht en werklust uit. De mensen die er mee gaan werken, Marjolein en bijvoorbeeld leden van de hellingploeg spreken in onverhulde verliefde termen over onze nieuwe havengenoot. Zie ze over het metaal wrijven, met een twinkeling in de ogen spreken over de slangetjes en buisjes en het verlangen naar het mogen bemensen van de riante bestuurderstoel. Kortom, de hellingploeg kan niet wachten op het winterseizoen.

Pagina | 25


Poelpraat 5 / 2018

Agenda 15 september

Combi Vlietland

15 september 15 september

jeugdweekend 20:00 tot 23:59

CLUBHUIS OPEN

16 september

Combi Vlietland

16 september

jeugdweekend

16 september

17:00 tot 20:00

18 september 21 september

Shantykoor 20:00 tot 23:59

22 september 22 september

CLUBHUIS OPEN

CLUBHUIS OPEN Combi Muiden

20:00 tot 23:59

CLUBHUIS OPEN

23 september

Combi Muiden

23 september

Zeilles RS Feva/Laser/SPlash groep

23 september

Zeilles Spetters,beginners en middengroep

23 september 23 september

Zeilles Wedstrijdgroep Optimisten 17:00 tot 20:00

CLUBHUIS OPEN

24 september

Bestuursvergadering

25 september

Shantykoor

28 september 29 september

20:00 tot 23:59 20:00 tot 23:59

CLUBHUIS OPEN CLUBHUIS OPEN

30 september

Clubkampioenschappen

30 september

Zeilles RS Feva/Laser/SPlash groep

30 september 30 september

Zeilles Wedstrijdgroep Optimisten 17:00 tot 20:00

CLUBHUIS OPEN

oktober 2 oktober

Shantykoor

6 oktober

Sluiting seizoen

9 oktober

Maststrijkdag

9 oktober

Shantykoor

13 oktober

zaterdag

Combi Haarlem

13 oktober

zaterdag

Maststrijkdag

Pagina | 26


Poelpraat 5 / 2018

14 oktober

zondag

Combi Haarlem

16 oktober

dinsdag

Shantykoor

17 oktober

woensdag

Boten uit het water

18 oktober

donderdag

Boten uit het water

19 oktober

vrijdag

Boten uit het water

22 oktober

maandag

Boten uit het water

23 oktober

dinsdag

Boten uit het water

23 oktober

dinsdag

Shantykoor

24 oktober

woensdag

Boten uit het water

29 oktober

maandag

Bestuursvergadering

30 oktober

dinsdag

Shantykoor

3 november

zaterdag

Zelfwerkdag

4 november

zondag

Deadline Poelpraat

6 november

dinsdag

Shantykoor

13 november

dinsdag

Shantykoor

20 november

dinsdag

Shantykoor

25 november

zondag

Sinterklaasfeest

26 november

maandag

Bestuursvergadering

4 december

dinsdag

Shantykoor

8 december

november

december

zaterdag

Algemene Leden Vergadering

11 december

dinsdag

Shantykoor

17 december

maandag

Bestuursvergadering

18 december

dinsdag

Shantykoor

Pagina | 27


Poelpraat 5 / 2018

Colofon Bestuur: Voorzitter Secretaris Penningmeester Lid

Con Struycken Tom Overwijn Jaap Seeleman Wim Davelaar

023-5617745 06-53163291 020-6413019 06-23904998

Lid

Reinier de Jong

06-38896713

Lid

Gerrit Vink

06-53121240

Lid

Vivianne Smit

020-7799811

Adresgegevens:

Uiterweg 155, 1431 AD Aalsmeer

voorzitter@wvaalsmeer.nl secretaris@wvaalsmeer.nl penningmeester@wvaalsmeer.nl vice voorzitter, bar en evenementen vicevoorzitter@wvaalsmeer.nl wedstrijdcommissaris wedstrijden@wvaalsmeer.nl havencommissaris havencommissaris@wvaalsmeer.nl jeugdcommissaris jeugdcommissaris@wvaalsmeer.nl

info@wvaalsmeer.nl

Website: www.wvaalsmeer.nl Webmasters: Robin Bleeker, Frank Beijnvoort, Peter Heerkens, Fred Neve webmaster@wvaalsmeer.nl

Administratie:

Annet de Jong – maandag en donderdag van 9:00 tot 15:30 uur tel: 0297 – 32 11 33

Havenmeester:

admin@wvaalsmeer.nl

Marjolein Vrijman tel. 06-55566624 havenmeester@wvaalsmeer.nl zomer: dagelijks 8:00 tot 12:00 en 13:30 tot 18:00, woensdag en donderdag afwezig winter: maandag en dinsdag van 8:00 tot 14:00 en donderdag van 8:30 tot 14:00

Barcommissie:

Jacqueline en Piet de Jager, Ingrid Meester

bar@wvaalsmeer.nl

Technische Havencommissie:

Ed Bezuijen, Fred Boerlijst, Jan Willem Bohlken, Piet van Dam, Henk van Doorn, Arie Groen, Jan Hordijk, Hielke Jousma, Joop Meijer, Willem Oor, Fred Veldkamp, Dolf Versteegh, Ben Willems, Theo van Zuilen, Arnold Oor , André Thesing en Frans van Voorst

Jeugdcommissie:

Robin Bleeker, Linda Keijzers, Tim van der Hooft Lezingencommissie: Kees van Aalst, Ronald de Jongh

jeugd@wvaalsmeer.nl

Poelpraat:

Peter Heerkens, Wim Davelaar

poelpraat@wvaalsmeer.nl

Vertrouwenspersoon: Anna Hoekstra

06 41191841

Tarieven: Voor tarieven zie www.wvaalsmeer.nl (vereniging/tarieven) Pagina | 28

Poelpraat WVA september 2018  
Poelpraat WVA september 2018  
Advertisement