Page 1

April 2010

Zeilclub Ouderkerkerplas Nieuwsbrief Eerste nieuwsbrief een feit Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van onze nieuwe zeilclub. Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rond de Zeilclub op de Ouderkerkerplas. Een uniek stukje Ouderkerk waar onze kinderen vanaf deze zomer zeilles kunnen volgen in een Optimist.

Uitkomst Animopeiling Wat een overweldigende reactie naar aanleiding van onze animopeiling. Namens de initiatiefnemers, hiervoor hartelijk dank aan een ieder die gereageerd heeft. Het is wel duidelijk dat zeilen leeft onder de Ouderkerkse jeugd. In het totaal ontvingen we meer dan 70 reacties die vrijwel allemaal het initiatief ondersteunde. Meer dan 120 kinderen gaven aan interesse te hebben te leren zeilen in een Optimist. Van de groep kinderen in de leeftijd 7 t/m 9 jaar, gaven 59 aan te willen zeilen. Ongeveer evenveel kinderen van 10 en 13 jaar staan klaar om de plas onveilig te maken. Gestimuleerd door het grote aantal reacties zijn we snel aan de slag gegaan om ervoor te zorgen dat de eerste lessen nog voor de zomervakantie konden plaatsvinden. We hebben Zeilschool de Vinkeveense Plassen bereid gevonden om de lessen te verzorgen. Zij komen elke les met 6 of 12 optimisten en 2 gediplomeerde zeilinstructeurs naar de Ouderkerkerplas. Meer informatie over de zeilschool is binnenkort te vinden op onze website. De kinderen zullen zeilen in een Optimist, waarbij ze vanaf de eerste dag direct zelfstandig in de boot zullen varen! De optimist is een perfecte trainingsboot voor zowel de beginnende als ervaren zeiler. Daarnaast krijgen de kinderen iedere les een half uur theorie en zullen ze zelf de boot moeten op- en aftuigen. Verderop in de nieuwsbrief tref je aan hoe je kunt inschrijven voor de lessen.

Meer informatie over de zeilclub, zeillessen, onze ambities etc. kun je vinden op onze website: www.zeilclubouderkerkerkplas.nl

Save the date Hieronder tref je de belangrijkste data aan met betrekking tot de zeillessen. De lessen worden op zondag gegeven. De tijden zijn: 9.30 – 12.30 beginner 7 t/m 9 jaar 12.00 – 15.00 beginner 10 t/m 13 jr 15.00 – 18.00 ervaren 7 t/m 13 jaar De definitieve dagen voor de cursus voor de zomervakantie zijn: 30/5; 6/6; 13/6; 20/6 & 27/6 Voor de lessen na de zomervakantie hebben we voorlopig de volgende data gereserveerd: 29/8; 5/9; 12/9; 19/9 & 26/9


April 2010

Inschrijvingsprocedure Dankzij de positieve medewerking van zowel de gemeente als het Groengebied Amstelland, zijn we in staat om de serie van 5 lessen al aan te bieden voor de grote vakantie. Dat is natuurlijk een geweldig resultaat, te meer ook omdat de kinderen die zowel voor als na de vakantie meedoen, hiermee in staat worden gesteld om het officiële CWO zeilexamen te doen. Het betekent ook dat we nu beginnen met de inschrijvingen voor de zeilcursus van 30 mei tot 27 juni. Voor de tweede serie lessen, zullen we medio juni de inschrijvingen openen. Bij deze nieuwsbrief is het inschrijfformulier bijgevoegd. Stuur hem snel in want het aantal plaatsen is beperkt. De lessen vinden plaats in drie groepen; beginner 7 t/m 9 jaar; beginner 10 t/m 13 jaar en ervaren 7 t/m 13 jaar. Iedere groep bestaat uit 6 of 12 kinderen met 1 of 2 instructeurs. De kosten voor 5 lessen bedragen EUR 79,-. Gezien de grote belangstelling bij de animopeiling, is de kans groot dat de lessen snel “vol” zitten. Dit betekent dat wij de groepen zullen samenstellen op basis van wie het eerst komt, die eerst maalt. Hierbij geldt de ontvangstdatum van het lesgeld op onze bankrekening als peildatum. De inschrijvingsperiode sluit op vrijdag 21 mei 2010. Zoals vermeld zullen we medio juni de inschrijvingen starten voor de lessen na de zomer. Hiervoor moeten namelijk nog een aantal zaken definitief vastgelegd worden, waardoor ook de exacte data nog niet vaststaan. Wel zullen kinderen die hebben meegedaan aan de lessen voor de zomervakantie voorrang hebben op nieuwe aanmeldingen. Dit om deze kinderen de mogelijkheid te geven het CWO zeildiploma te bemachtigen.

Contact gegevens Zeilclub Ouderkerkerplas Website: www.zeilclubouderkerkerplas.nl Email: info@zeilclubouderkerkerplas.nl Postadres: Ransuil 3,1191 SR Ouderkerk a/d Amstel Bankrekeningnummer: 40.97.94.740 ABN AMRO

2

"Een reis van duizend mijlen begint met een enkele stap." Confusius, 5e eeuw v Chr.

Van idee naar….. zeilen De Watersport Vereniging OuderAmstel (de haven gelegen naast de Benninghbrug) is de aanjager van al dat moois wat komen gaat. In 1977 stond in de statuten van de vereniging dat één van de doelen van de vereniging was om de jeugd in Ouderkerk a/d Amstel te laten kennismaken met watersport. Harmen ter Welle en Marc Klok, beide lid van de watersportvereniging hebben begin dit jaar het initiatief genomen om jeugdzeillessen te organiseren op de Ouderkerkerplas. Inmiddels heeft zich een 3de initiatiefnemer aangemeld, Sander Boelen. Onder de naam Zeilclub Ouderkerkerplas varen op zaterdag 30 mei naar schatting 36 kinderen met Optimisten op onze prachtige Ouderkerkerplas.

nieuwsbrief1_042010  

Eerste nieuwsbrief een feit Verderop in de nieuwsbrief tref je aan hoe je kunt inschrijven voor de lessen. Meer informatie over de zeilclub,...

nieuwsbrief1_042010  

Eerste nieuwsbrief een feit Verderop in de nieuwsbrief tref je aan hoe je kunt inschrijven voor de lessen. Meer informatie over de zeilclub,...

Advertisement