Page 1

Pyzdry, s. 14

„Shalom alechem”, czyli „Pokój z wami” – muzyka łączy

28 listopada 2008 NR 48 (969/XIX) INDEKS 366773

ISSN 1234-1363

CENA 2,50 zł (w tym 7% VAT)

Reportaż, s. 20

Piłka siatkowa, s. 48

Barbórka – to święto obchodzone jest również w Spławiu

Kibice liczyli na zwycięstwo. Krispol jednak zawiódł

redakcja: 061 437 49 50, biuro ogłoszeń: 061 436 52 70

No to po łyczku... Miał być gwarantem sukcesu wrzesińskiego sportu. Kamil Łyczko wybrał inną drogę. Nie on jeden. Leszek Nowacki

Wtorek, godzina 22.30. Do dziennikarza „WW” dzwoni czğonek zarzãdu Krispolu, drugoligowego klubu siatkarskiego. – Podj÷liijmy dzisiaj decyzj÷ o rozwiãzaniu kontraktów z trzema zawodnikami. Zapraszamy jutro na rozmow÷ w szerszym gronie – daje si÷ sğyszeå w sğuchawce.

 Kamilowi Łyczce trzynastka nie przyniosła szczęścia we Wrześni Szybka reakcja klubu i transparentnoijå poczynaġ to rzadkoijå w polskim sporcie. Problemy najcz÷ijciej zamiatane sã pod dywan, skrz÷tnie skrywane przed opiniã publicznã. W

Fot. LEN

cia. Poőegnanie z Jakubem Dworeckim miağo zwiãzek z niestawianiem si÷ zawodnika na mecze i treningi. – Musimy dbaå o dobre imi÷ sponsorów. Zdecydowane ci÷cia majã ijwiadczyå o naszej determinacji. Przymykanie oczu prowadzi tylko do rozpr÷őenia w zespole – czğonkowie zarzãdu mówiã jednym gğosem. – Z zawodnikami juő miesiãc temu przeprowadziliijmy rozmow÷ dyscyplinujãcã, a nast÷pnie cykl spotkaġ motywacyjnych. Na wi÷kszoijå chğopaków to podziağağo, solidnie pracujã i majã zapağ do gry. Niestety, nie wszyscy dostosowali si÷ do profesjonalnego poziomu, na jakim staramy si÷ prowadziå druőyn÷. Zawodnicy, z którymi rozwiãzaliijmy kontrakty, nie prowadzili si÷ sportowo. Towarzyskie spotkania przed lub po meczu akceptujemy tylko w ramach zdrowego rozsãdku. Zawodnik musi byå w formie. Po to z nami pracuje.

Krispolu jest inaczej. Tylko przyklasnãå. Klub rozwiãzağ kontrakty z Kamilem Ğyczkã i Ğukaszem Cieloszykiem za ğamanie punktu mówiãcego o prowadzeniu sportowego trybu őy- >>

Niepeğnosprawni muszã si÷ zadowoliå okruchami. Mowa o Programie Inicjatywy Wspólnotowej Equal i Spóğdzielni Socjalnej „Ul”, zarejestrowanej we Wrzeijni wiosnã 2007 r. Inicjatorami byğy instytucje prowadzãce Warsztaty Terapii Zaj÷ciowej w Czeszewie i Rudzie Komorskiej.

Tam o problemie bezrobocia wijród osób niepeğnosprawnych nie trzeba byğo nikomu opowiadaå. Equal – jak si÷ wtedy wszystkim wydawağo – mógğ okazaå si÷ sposobem na te bolãczki. Program „Partnerstwo na Rzecz Rozwoju – Spóğdzielnia Socjalna Ul” napisağa Jadwiga Stefaġska, pierwszy kierownik WTZ w Czeszewie. – Kiedy si÷ okazağo, őe b÷dã pieniãdze na realizacj÷ programu z Equala, pojawiğy si÷ obawy, őe sami nie podoğamy – mówi J. Stefaġska. – Wtedy zwróciliijmy si÷ do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o udziağ w partnerstwie.

PCPR stağo si÷ administratorem programu. Wrzesiġski projekt realizowany byğ od lutego 2005 roku do marca 2008 roku. Program Equal dziağağ juő od 2001 roku w wielu krajach Unii Europejskiej. Powstawağy w nich eksperymentalne Partnerstwa na Rzecz Rozwoju, które miatys. zğ wydano na pğace pracowğy realizowaå róőne cele spoğecznoników obsğugujãcych projekt gospodarcze. Elementem programu byğo teő partnerstwo ponadnarodowe; osoby zaangaőowane w projekty z róőnych krajów miağy si÷ spotykaå – Potrzebna byğa instytucja, która i wymieniaå doijwiadczeniami. Turywesprze to swojã stabilnoijciã, poten- styka equalowska miağa si÷ dobrze. cjağem ludzkim i lokalowym – mówi Wojciech Mól, dyrektor PCPR. >> dok. na s. 19

300

Reklama

DOM-GAZ Wrzeœnia, Sikorskiego 38 061-4362-733 • 061-4362-949

WRZESIŃSKI SKŁAD WĘGLOWY WĘGIEL, MIAŁ Daszyńskiego 2/3 (Portiernia Tonsil) tel. (061) 640-32-38, 0 725-201-301

Roz-086

MontaĔ instalacji gazowych do kaĔdego typu samochodu – homologacje, RAT Y – serwis

Więcej informacji na str 41

Wybieramy Piłkarza Roku 2008 Sport, s. 45 Co stanie się z ośrodkiem zdrowia na Słowackiego; zaszczepić się przeciw grypie czy nie? Zdrowie, s. 22 Co zrobić, żeby odzyskać część VAT-u za materiały budowlane? Gospodarka, s. 18

dok. na s. 6

Unia, czyli socjalne bicie piany Cel był szlachetny – stworzyć miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych. Tymczasem z unijnego stołu najadła się cała rzesza administratorów, koordynatorów i urzędników…

Gdzie we Wrześni można pobiegać dla zdrowia i poprawienia kondycji? Aktualności, s. 6

W Miłosławiu gościł ks. arcybiskup Henryk Muszyński Kościół, s. 16 Włamali się do „Zafixu” i uciekli z piłami i kosami Aktualności, s. 4 W Muzeum Dzieci Wrzesińskich TVP kręciła film o powstaniu wlkp. Aktualności, s. 8 www.wrzesnia.info.pl


28 listopada 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

2 Opinie Gdzie nas niesie kasa? SONDA

Waldemar Śliwczyński

Moim zdaniem

Zakupy uzależniają jak nikotyna? Marzena Zbierska: Czy tzw. shopoholizm ma podobne podłoże, jak alkoholizm czy uzależnienie od nikotyny?

dr Marcin Florkowski, psycholog: – Wiele uzależnień ma aspekty fizjologiczne. Na przykład palacz dostarcza sobie nikotyny, która wywołuje określone reakcje, odczuwane jako przyjemne. Organizm przyzwyczaja się do tej substancji i rozwija się fizjologiczne zapotrzebowanie na nią. Na podobnej zasadzie działają alkohol czy narkotyki. W uzależnieniu od robienia zakupów aspekt fizjologiczny jest na drugim planie. Robienie zakupów może być sposobem na uwolnienie się od nieprzyjemnego napięcia psychicznego wywołanego np. zaniżoną samooceną. MAK

Reklama

TARTAK NEKLA

Gutowo Małe, ul. Powidzka 9 (przy torach kolejowych), tel./fax 061/437-64-56

Inn-282a

Tarcica obrzynana i nieobrzynana

– wypoĔyczalnia przyczep, lawet

– montaĔ haków Wrzeœnia, ul. Koœciuszki 87 (obok Cenosu)

PROMOCJE

GAZ-FAST – monta¿ samochodowych instalacji gazowych – us³ugi warsztatowe

wykonuje wiêŸby dachowe wg zamówieñ. boazerie podbiciowe impregnacja ciœnieniowa

- konstrukcje dachowe - tarcica obrzynana - EKOGROSZEK - WĘGIEL KAMIENNY - WĘGIEL BRUNATNY - MIAŁ WYSOKOKAL. - płyta: OSB i wiórowa

tel. 061 4360-609, 0697-60-50-58

Michał Robaszkiewicz, tokarz: – Najczęściej robię zakupy w Kauflandzie. Chyba dlatego, że tam jest największy wybór i mogę kupić właściwie wszystko. Na pewno nie jest to kwestia odległości, bo wcale nie mam do Kauflandu najbliżej.

Małgorzata Szykowna, specjalista pracy socjalnej: – Najchętniej odwiedzam Biedronkę. Jest tam wszystko, czego potrzebuję, łącznie z niskimi cenami. Dlatego pasuje mi fakt, że we Wrześni mamy już dwie Biedronki.

zdaniem użytkowników forum www.wrzesnia.info.pl Oldtimer: Nie znam klasyfikacji, czy to sklep spożyw-

czy, czy market lub dyskont. Dla mnie najlepiej się kupuje w Supersamie Społem na Chrobrego w “blaszakach”. Dobry sklep, nie ma w nim tyle tandety, co w innych Bi... Ne... Kau... quasimodo: Najchętniej chodzę do wszystkich marketów. Fotografować. Nie ma lepszego tematu na zdjęcia, jak obłęd w oczach ludzi walczących o koszyki. tommi: Browar – Polo Market, wódka – Biedronka, zakąska – Lidl, popitka – Kaufland. Oj, trzeba się nabiegać, zanim człowiek ugasi pragnienie. joasia: A ja nie lubię marketów! Niby taniej niż w małych sklepach, ale, niestety, bywam naiwna – często daję się nabrać na różne promocje i kupuję niepotrzebne rzeczy. Nie lubię „zwiedzania” marketów i tego całego porównywania cen, kalkulowania – tu tańsze o 5 gr niż tam, a jak kupię 30 kg cukru, to zaoszczędzę 50 gr i może jeszcze starczy na drożdże, itp.

Który market jest najpopularniejszy we Wrześni? Estera Jagodzińska, uczennica: – Najczęściej kupuję w Kauflandzie, bo tam mam najbliżej. Poza tym, tam jest największy wybór i kasy nie są tak ściśnięte, jak w tym nowym markecie, gdzie obsługa jest jeszcze dość powolna.

9%

55%

10% 6% 12% 7%

Kaufland poloMarket Lidl Netto Biedronka Intermarche

Satyryczny komentarz tygodnia: Idą święta – kobieto, napinaj muskuły!

jedno pytanie – jedna odpowiedź

SKŁAD DREWNA I WĘGLA

Elżbieta Glapiak, rencistka: – Najchętniej i najczęściej chodzę do Biedronki lub Kauflandu. Przede wszystkim ze względu na szybką i miłą obsługę. W tym nowym markecie jeszcze nie byłam i w najbliższym czasie tego nie planuję. Wystarczy mi to, co jest.

opinie internautów na www.wrzesnia.info.pl

N

igdy nie ukrywağem tego, őe jes t e m p rz e c i w ny wstãpieniu Polski do tzw. Unii Europejskiej. Do Europejskiej Strefy Wolnego Handlu tak, bo to sprawa czysto biznesowa, ale nie do zbiurokratyzowanego quasi-megapaġstwa nazywanego Uniã Europejskã. Powód jest prosty – jeszcze nigdy i nigdzie na kuli ziemskiej biurokracja nie stworzyğa niczego dobrego, poza oczywiijcie zrobieniem dobrze sobie. Klinicznym przykğadem urz÷dniczej gğupoty (w tym przypadku unijnej, brukselskiej) jest program Equal, który za 1,4 mln zğ, po paru latach bezsensownych szkoleġ, ankiet, wyjazdów turystycznych i innych gğupot, stworzyğ we Wrzeijni Spóğdzielni÷ UL, w której prac÷ znalazğo aő... 10 niepeğnosprawnych! Nie wiadomo zresztã, na jak dğugo, bo zarobki sã tu bardziej niő groszowe. Polecam gorãco wczytanie si÷ w artykuğ Marzeny Zbierskiej pt. „Unia – socjalne bicie piany”. Wydawnictwo Kropka byğo jednym z partnerów tego przedsi÷wzi÷cia. Chcieliijmy pomóc niepeğnosprawnym. Kiedy zorientowaliijmy si÷, őe to jeden wielki pic na muchy i fotomontaő, chcieliijmy si÷ wycofaå, ale nie byğo moőna.

Od niedawna we Wrześni działa kolejny supermarket. W ostatnich latach powstało ich już kilka. Zapytaliśmy wrzesińskich przechodniów, do którego marketu chodzą najchętniej i dlaczego do Kauflandu? To żart – naturalnie niczego nie sugerowaliśmy.

Nekla ul. Dworcowa 33 tel. 061 4386-046 fax 061 4386-076 0605-338-906, 0605-550-379

GAZ EKO-GAZ

061 436-46-84 0604-710-781 pn-sob 8.00-20.00 niedziela 9.00-13.00


Reklama

dziaä sprzedaĔy www.kas-boks.com.pl e-mail: biuro@kas-boks.com.pl pon-pt 8.00-16.00

Cynkowanie galwaniczne Zieliniec Maksymalne wymiary detali długość 2900 mm, szerokość 600 mm, wysokość 1200 mm

Gas-044a

SYLWESTRA Rezerwacje tel. 061-4365-427 kom. 511-530-161

SYLWESTROWY Gra zespóä LUCKY WEEKEND 31.12. godz. 20:00

gratis

cena 400 z³ od pary

061 4294 268, 0604 463 887

Węgiel, ekogroszek, miał, koks w asortymencie z certyfikatem jakości

3

BAL

ZAPRASZA NA

GORCE CENY!!! NA ZIMOWE CHODY w APTECE AMIKA

LEKI za 1 zł • ETOPIRYNA tabl. 6 szt. 1 zł • HALSET tabl. 6 szt. 1 zł • RUTINACEA tabl. 30 szt. 1 zł

Inn-513f

ul. Paderewskiego 61 tel./fax (061) 436-13-49

Gas-056

Gutowo Wielkie 29

Wrzeœnia,

www.wrzesnia.info.pl

KARCZMA WIEJSKA

RESTAURACJA – HOTEL KASSANDRA

oferuje GS „S.Ch.” Września, ul. Kolejowa10.

PROMOCJA TYGODNIA!!! • RUTINOSCORBIN tabl. 90 szt. • CALCIUM tabl. mus. 16 szt. • PYRALGINUM tabl. 10 szt.

Skl-319

Bd-186e

Inn-305

28 listopada 2008

ul. Grunwaldzka 29 tel. 0605-071-696 0607-303-555

Cement i inne materiaäy budowlane

4,95 zł 2,60 zł 4,95 zł

Września, ul. Piastów 16 Zapraszamy pon-pt 9.00-20.00 sobota 9.00-14.00


28 listopada 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

To tylko pomówienia Pan Roman* i pani Anna* sã mağőeġstwem z kilkudziesi÷cioletnim staőem. Jeszcze we wrzeijniu 2007 r. on zğoőyğ pozew rozwodowy. Uznağ, őe trwanie w zwiãzku nie ma sensu. – Chciağem, őeby sprawa odbyğa si÷ bez orzekania o winie. Ona protestowağa – mówi pan Roman. Őona na rozwód przystağa, ale domagağa si÷ orzeczenia o winie. – Nie b÷d÷ odpowiadaå za jego gğupie zachowanie. Nigdy! – podkreijla. Toczãca si÷ sprawa rozwodowa nie przeszkadza mağőonkom mieszkaå razem. On ma swój pokój, a ona swój. Korytarz, kuchnia i ğazienka sã wspólne. Nie rozmawiajã ze sobã. Nieporozumienia nasiliğy si÷ dwa lata temu. Pan Roman wyciãgnãğ z torebki őony kalendarzyk. Znajdowağo si÷ w nim kilka numerów telefonów. Jeden z nich naleőağ do wrzesiġskiego policjanta. Nie znağ go. Romans? – snuğ przypuszczenia. Utrzymywağ, őe őona dziağa z nim w zmowie, őe wspólnie chcã go pogrãőyå. Zğoőyğ wi÷c skarg÷ do komendanta powiatowego.

„Paġskã skarg÷ uwaőam za bezzasadnã” – czytamy w piijmie podpisanym przez komendanta Jarosğawa Gruszczyġskiego. Pani Anna wiedziağa, őe mãő ukradğ jej kalendarzyk. Ani myijlağa podawaå mu nazwiska osób, do których miağa numery telefonów. Jeden z nich rzeczywiijcie naleőağ do policjanta. To mãő jej dobrej koleőanki. Numer zapisağa w obawie o siebie. Twierdzi, őe mãő jest chory psychicznie. W przeszğoijci bywağ w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieŏnie. Ponoå miağ zwyczaj popijania tabletek psychotropowych wódkã. Tğumaczyğ, őe dzi÷ki temu lepiej si÷ rozpuszczajã. W zeszğym roku pani Anna oskarőyğa m÷őa o psychiczne zn÷canie si÷. Zarzuciğa mu takőe naduőywanie alkoholu i wulgarne sğownictwo. Prokuratura jednak umorzyğa post÷powanie. – Okazağo si÷, őe jestem zdrowy psychicznie – twierdzi oskarőony. Od kilku lat przebywa na rencie chorobowej. Wczeijniej pracowağ w Stokbecie, póŏniej na PKP, a ostatnio w zakğadzie penitencjarnym w Koziegğowach jako straőnik ochrony. Interwencje policji sã w mieszkaniu zwaijnionego mağőeġstwa na porzãdku dziennym. Wzywajã-

Włamanie do „Zafixu” Na ponad 20 tys. zğ oszacowağ straty wğaijciciel Centrum Ogrodniczego „Zafix”. To efekt kradzieőy z wğamaniem, do której doszğo w nocy z 21 na 22 listopada. System alarmowy zağãczyğ si÷ dokğadnie o godz. 2.00. Juő po kilku minutach na miejscu zdarzenia pojawili si÷ pracownicy firmy ochroniarskiej, a po nich policjanci. Sprawców juő nie byğo. Dziağali bğyskawicznie. Do sklepu dostali si÷ poprzez wyğamanie zamku w drzwiach wejijciowych. Stróőe prawa zabezpieczyli wszelkie ijlady pozostawione przez zğodziejaszków. Ich ğupem padğy aő cztery kosy i jedenaijcie piğ spalinowych. Nie podlegağo dyskusji, őe poruszali si÷ samochodem. Jakim i ilu

ich byğo? – na te i wiele innych pytaġ ma daå odpowiedŏ zapis monitoringu, w który wyposaőony jest obiekt. – Pğyta zostağa przesğana do badaġ, do Laboratorium Kryminalistycznego w Poznaniu – informuje Krzysztof Szczeijniak, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrzeijni. – Wyniki powinny byå znane za kilka dni – dodağ. Przypomnijmy, őe równo miesiãc temu nieznany sprawca pomalowağ sprayem ijciany Gimnazjum nr 2 i Szkoğy Podstawowej nr 2. Dlaczego do tego wracamy? Bo tam teő dziağa monitoring. Analiza zapisu nie doprowadziğa jednak do zidentyfikowania grafficiarza. Jak b÷dzie w tym przypadku? Czas pokaőe. TOS

Powracamy do afer narkotykowych – zatrzymania na A2 i likwidacji plantacji konopi indyjskich w Osowie

M

ężczyźni, którzy przewozili 1,5 kg marihuany, zostali tymczasowo aresztowani. Na trzy miesiące. Przypomnijmy, że 19 listopada na zjeździe z autostrady A2 patrol policji zatrzymał do kontroli opla combo. W bagażniku samochodu pod wzmocnioną drewnianą podłogą znajdowały się narkotyki. 47-letni Tadeusz M. i 42-letni Romuald M. Nabyli je w Holandii. – Nie chcemy ujawniać nazwy miejscowości, bo to może zostać odebrane jako wskazówka – mówi pół żartem, pół serio Krzysztof Helik, prokurator rejonowy we Wrześni. – Poza tym sprawcy mogli podać fikcyjną miejscowość. Na tym etapie postępowania to nie zostało jeszcze zweryfikowane – dodał już całkiem poważnie.

Ilość przewożonego narkotyku nie pozostawia złudzeń co do tego, że miał być wprowadzony do obrotu. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowy areszt. Po przejrzeniu kart karnych okazało się, że Tadeusz M. odsiadywał już wyrok za przestępstwo narkotykowe, natomiast Romuald M. był kilkakrotnie karany za przestępstwa przeciwko mieniu. To nie jedyna sprawa związana z narkotykami, którą prowadzi wrzesińska prokuratura. Od półtora miesiąca trwa postępowanie wyjaśniające w sprawie gigantycznej plantacji konopi indyjskich ujawnionej w Osowie. – Podejrzany przebywa w areszcie. Prowadzimy czynności mające wyjaśnić cel uprawy roślin i sieć powiązań – mówi K. Helik. TOS

Ona chce mnie zniszczyć, zrobić ze mnie wariata i zamknąć w szpitalu psychiatrycznym – mówi pan Roman.

cym jest zawsze pan Roman. Postawa mundurowych juő kilkakrotnie byğa przedmiotem skarg. Dla przykğadu, wrzeijnianin őaliğ si÷ na dyőurnego komendy, który nie przyjãğ zgğoszenia, a powinien, bo őona „bezprawnie” zamkn÷ğa przed nim drzwi. Innemu zarzuciğ, őe nie sporzãdziğ protokoğu z interwencji domowej. A jeszcze innemu, őe si÷ nie przedstawiğ. – Komendant odpisuje tak, jakby mnie lekcewaőyğ – m÷őczyzna dochodzi do wniosku. Twierdzi tak, bo treijå odpowiedzi na skargi ma t÷ samã wymow÷. W kaődej jest zawarte stwierdzenie, őe stawiane zarzuty nie znalazğy potwierdzenia w faktach.

Powinniśmy się rozejść jak normalni, cywilizowani ludzie, a nie prać brudy w gazecie – uważa pani Anna.

stãpiğy w naszej okolicy pod koniec zeszğego tygodnia wyrzãdziğy sporo szkód. W piãtek 21 listopada wiatr powaliğ drzewa na ul. Sğowackiego we Wrzeijni, przy drodze krajowej nr 15 w Obğaczkowie oraz na drodze krajowej nr 455 w Nadarzycach. Dzieġ póŏniej wiatr naderwağ konar nad przystankiem autobusowym na ul. Wrocğawskiej we Wrzeijni. Wsz÷dzie interweniowali, uőywajãc piğ mechanicznych i drabiny przystawnej, straőacy z Komendy Powiatowej we Wrzeijni.

„ Wi÷cej o straőy poőarnej na str. 8, gdzie piszemy o nowej sytuacji w sferze wynagrodzeġ dla czğonków ochotniczych straőy poőarnych. DAI

* – imiona i nazwiska bohaterów tekstu zastrzeőone do wiadomoijci redakcji.

Jeden uderzył w drzewo, drugi w sygnalizator

„ Silne wiatry, które wy-

„ We wtorek 25 listopada w Przyborkach samochód osobowy fiat punto zderzyğ si÷ z ciãgnikiem siodğowym marki DAF. Wypadek zabezpieczali straőacy z Wrzeijni. Po odğãczeniu instalacji elektrycznej od akumulatora fiata, druhowie kierowali ruchem drogowym do czasu przybycia policji.

M÷őczyzna chce rozwodu. Twierdzi, őe nie ma őadnych szans na uratowanie zwiãzku. – Ona chce mnie zniszczyå, zrobiå ze mnie wariata i zamknãå w szpitalu psychiatrycznym. Nigdy! – aő kipi ze zğoijci. Pani Anna wychodzi z innego zağoőenia. – Powinniijmy si÷ rozejijå jak normalni, cywilizowani ludzie, a nie praå brudy w gazecie. Wstyd mi – mówi drőãcym gğosem. W r÷ku trzyma papierosa. Mówi, őe od pewnego czasu jest kğ÷bkiem nerwów. TOS

Kronika policyjna

Mieszkaniec Wrześni śle skargi na policjantów. Tylko w tym roku napisał cztery.

Straż Pożarna

4 Aktualności

„ Z placu budowy w Nowym Folwarku znikn÷ğy zestawy rusztowania klinowego. Do kradzieőy doszğo mi÷dzy 18 a 21 listopada. Wğaijciciel oszacowağ straty na 6 tys. zğ. „ Nieznany sprawca usi-

ğowağ ukraijå seata ibiz÷. Na szcz÷ijcie, uszkodziğ tylko zamek w drzwiach i stacyjk÷. Do zdarzenia doszğo 21 listopada na jednej z wrzesiġskich ulic.

„ Tego samego dnia 26-

Do groźnie wyglądającego wypadku doszło w piątek (21 listopada) w Chwalibogowie. Kierująca citroenem kobieta zasłabła za kierownicą i uderzyła w przydrożne drzewo. Auto dachowało. Z kolei w nocy z soboty na niedzielę kierowca audi nie ustąpił pierwszeństwa na skrzyżowaniu ulic Gnieźnieńskiej i Szkolnej kierującemu volvo. Efekt? Potrzaskany samochód i uszkodzona sygnalizacja świetlna, której koszt naprawy wyniósł 5 tys. zł. W obu wypadkach nikt nie został ranny. Uff... KUL

letnia kobieta próbowağa wyğudziå kart÷ kredytowã w banku. Zostağa zatrzymana na gorãcym uczynku. Ustalono, őe posğugiwağa si÷ sfağszowanym dokumentem toősamoijci.

Jeden mandat nie odniósł skutku – dostali drugi

„ Trzy kobiety, najpraw-

Podwójnym mandatem karnym ukarana zostağa firma Global Perfekt z Paczkowa, która od kilku tygodni buduje ulic÷ ksi÷dza Wawrzyniaka we Wrzeijni. Powód? Samochody ci÷őarowe wyjeődőajãce z placu budowy zabrudziğy bğotem cağã Szos÷ Witkowskã, stwarzajãc przy tym niebezpieczeġstwo poijlizgu dla innych uőytkowników drogi. Straőnicy miejscy, którzy podejmowali interwencj÷, ukarali mandatem karnym (50-zğotowym) kierownika budowy i nakazali jednoczeijnie uprzãtnãå drog÷. Nakaz straőników zostağ jednak zignorowany. Pracownicy firmy za miotğy i szypy nie chwycili.

Kiedy municypalni wrócili zobaczyå, czy droga zostağa uprzãtni÷ta, nieco si÷ zdziwili – nadal zalegağy na niej bruzdy bğota. W tej sytuacji straőnicy miejscy ukarali kierownika budowy nast÷pnym mandatem karnym – tym razem 100-zğotowym (maksymalny mandat za zabrudzenie drogi wynosi 200 zğotych). Kierownik budowy zobowiãzağ si÷, iő teraz na pewno bğoto zostanie posprzãtane. Tym razem sğowa dotrzymağ. Po kaődym wyjeŏdzie samochodów ci÷őarowych z placu budowy bğoto sprzãtane jest niemal natychmiast. Sğowem: municypalni górã! KUL

dopodobniej narodowoijci romskiej, 23 listopada pojawiğy si÷ w sklepie spoőywczo-przemysğowym w Gonicach. Wykorzystujãc nieuwag÷ ekspedientki, z kasy fiskalnej ukradğy 300 zğ. I wyszğy.

„ Ktoij gwizdnãğ tablic÷

rejestracyjnã od volkswagena golfa zaparkowanego przy ul. Miğosğawskiej. Do zdarzenia doszğo wieczorem 24 listopada.

„ 1,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu miağ rowerzysta, którego przy ul. Kolejowej zatrzymağ patrol policji. 19-latek odpowie za swe zachowanie przed sãdem. TOS


Reklama

28 listopada 2008

www.wrzesnia.info.pl

5

Producent odzieży damskiej „MAKRIS”

PŁASZCZE I KURTKI ZAPRASZAMY Gas-058

Skl-307a

29.11 (sobota), od 9.00 do 16.00 Września, ul. Culica 1

Rynek 24, 62-300 Wrzeynia Zaprasza na

BAL SYLWESTROWY 2008/2009 zapewniamy szampaÍsk• zabawÆ do biaego rana z mnóstwem atrakcji a wyborne menu sylwestrowe przy doskonaej oprawie muzycznej umili pobyt w naszej restauracji tel kontaktowy 502-236-227, 061-4365-242

PROSTA POŻYCZKA do 16000 zł – bez zaświadczenia o zarobkach, wystarczy tylko dowód osobisty i drugi dokument tożsamości. Na większe wydatki – WYGODNY KREDYT GOTÓWKOWY, nawet do 80 000 zł KREDYT KONSOLIDACYJNY, który zmieni wiele rat na 1 niższą. Dodatkowo pieniądze na dowolny cel. KREDYT DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA UPROSZCZONYCH ZASADACH. W OFERCIE RÓWNIEŻ KREDYTY SAMOCHODOWE ORAZ HIPOTECZNE

Serwis Kredytowy

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus sc Zapraszamy do biura sprzedaży: 62-300 Września ul. Szkolna 3 (Budynek PKO BP – II piętro) w godz. 9.00 – 17.00 tel/fax 061 436 16 16 kom 0601 160 285 kom 0601 753 610 oraz do biura przy ul. Gen. T. Kutrzeby 5K/13 – tel. 061 437 61 65

G

plus • NOWE MIESZKANIA

A. Goclik M. Rozrażewski

w budynku wielorodzinnym z windą

• DOMKI SZEREGOWE z ogródkiem i garażem na dwa samochody LOKALIZACJA - rejon ul. Słowackiego

www.wgiplus.pl e-mail: mieszkania@wgiplus.pl

Bd-252

W naszej ofercie znajdą Państwo szereg atrakcyjnych kredytów gotówkowych, m.in:

Kre-046a

Września, ul. Kościelna 6 tel. 061 670 85 51


28 listopada 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

6 Aktualności No to po łyczku... Można to robić w parku, na stadionach i ogródkach działkowych – ale nie powinno się biegać po chodnikach

C

zy we Wrześni – w mieście olimpijczyków Adama Kaczora i Tomasza Szymkowiaka – można „zdrowo” pobiegać? Coraz częściej wieczorami na ulicach Wrześni można dostrzec amatorskich biegaczy. Oto kilka podpowiedzi dla tych, którzy, dbając o kondycję, nie chcą nadwyrężyć sobie kręgosłupa i stawów na betonie czy asfalcie. Poza niebrukowanymi częściami parków zdrowo pobiegać można na stadionie przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Kaliskiej. Pod jednym warunkiem – należy złożyć u dyrekcji pismo z danymi osobowymi. – Musimy wiedzieć, kto korzysta z naszego stadionu, przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa – tłumaczy dyrektor szkoły Włodzimierz Wawrzyniak. W ostatnim czasie z prośbą o możliwość korzystania ze stadionu zgłosiło się do ZSTiO sześć osób i wszystkie otrzymały na to zgodę. Ograniczeń czasowych właściwie nie ma – niektórzy przychodzą biegać o szóstej

rano, inni o ósmej wieczorem. Oczywiście nieodpłatnie. Pobiegać na miękkim można jeszcze na wszystkich działkach. Potwierdza to Jarosław Kulczak, prezes Rodzinnych Ogródków Działkowych we Wrześni, a także członek Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu – Oczywiście, że można rekreacyjnie biegać na działkowych ścieżkach. Z tym, że łatwiejsze to będzie w okresie letnim, kiedy wejścia są rzadziej zamykane – zaznacza J. Kulczak. A co z prawie już gotowym stadionem przy ul. Koszarowej, przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2? Czy będzie udostępniany ludziom spoza szkoły? – Chcemy, aby boisko było udostępnione chętnym spoza szkoły, jednakże obowiązkiem naszym jest dbanie o jego stan, więc możemy je czasowo wyłączać z eksploatacji w celu konserwacji nawierzchni i murawy – odpowiada wyczerpująco Maciej Mielczarek, dyrektor ZSZ nr 2. DAI

<<

dok. ze s. 1

Ğukasz Cieloszyk: – Takőe nieuzasadnione nieobec- – Znudziğo mi si÷ noijci na treningach czy meczach nie siedzenie na ğawmogã byå tolerowane. Decyzja zarzã- ce. To juő trzeci rok, kiedy jestem du byğa wi÷c jednogğoijna. Kamil Ğyczko ma w swoim spor- poza szóstkã.

towym CV medal Mistrzostw Europy Juniorów w Siatkówce Plaőowej. Zostağ ijciãgni÷ty do Wrzeijni i miağ byå podporã zespoğu. Teraz pakuje manatki. Klub nakazağ natychmiastowe opuszczenie mieszkania. – Bij÷ si÷ w pierij. Wiem, őe nic juő to nie da, ale chciağbym spotkaå si÷ z gğównym sponsorem i powiedzieå chociaő sğowo „przepraszam” – Ğyczko wydaje si÷ byå przygn÷biony. – Owszem, miağem wczeijniejszã rozmow÷ z zarzãdem, ale zobowiãzağem si÷ do unikania alkoholu w przeddzieġ meczu i nie zğamağem sğowa. W mieszkaniu juő po meczu byğo kilka osób.

Byå moőe zachowywaliijmy si÷ zbyt gğoijno, ale nie na tyle, byijmy zostali ukarani przez policj÷. Skoġczyğo si÷ na upomnieniu. To dla mnie ci÷őkie chwile. Zaszyj÷ si÷ gdzieij gğ÷boko, aby jeszcze raz wszystko przemyijleå. Rozstania z Krispolem nie őağuje Ğukasz Cieloszyk: – Nie b÷d÷ pğakağ. Zgadza si÷, w piãtek, kiedy dowiedziağem si÷, őe nie jestem w kadrze

meczowej, poszedğem na piwo. Znudziğo mi si÷ siedzenie na ğawce. To juő trzeci rok, kiedy kolegów oglãdam z boku. Trenuj÷ i nic. W przyszğym sezonie zasil÷ Polanina Strzağkowo. Trener Jarosğaw Gr÷pka staje przed wyzwaniem: – Okrojenie kadry zespoğu to spory problem dla szkoleniowca. Wi÷kszym byğoby jednak tolerowanie zachowaġ niemajãcych wiele wspólnego z powaőnym traktowaniem sportu. Na pewnym etapie őycia trzeba umieå wybieraå. IJwiatek siatkarskich kibiców podzieliğ si÷. Na naszym sportowym portalu, w komentarzach pod informacjã o rozwiãzaniu kontraktów, rozgorzağa dyskusja. Sami zawodnicy, ci obecni i ci byli, w prywatnych rozmowach takőe majã róőne zdania. Kiedy, ile i jak piå? Jak konsumowaå mğodoijå? Jak reagowaå ma klub? Pytania, pytania, pytania...

Reklama

Kolejni oszukani przez DAGE-BUD

PROJEKTOWANIE MONTAŻ SPRZĘT AGD

Poznań ul. Umultowska 9 Poznań ul. B. Krzywoustego 68

tel./fax 061-820-71-85 tel. 061-871-86-75

Me-041

ARANŻACJA WNĘTRZ

Po artykule „Niesolidna umowa” (WW z 14 listopada, s. 13) w redakcji rozdzwoniğy si÷ telefony. Zgğaszağy si÷ kolejne osoby oszukane przez firm÷ DAGE-BUD. – Wpğaciğem 12 700 zğ, a do dziij mam niewykonanej roboty za prawie 5 tysi÷cy! – wijcieka si÷ Daniel Klimczak z Guğtów, który buduje dom w Nekli. 18 kwietnia Klimczak podpisağ umow÷ z Michağem Piotrowskim, wğaijcicielem firmy DAGE-BUD. Zgodnie z niã do 17 maja firma Piotrowskiego miağa zamontowaå okna w cağym domu, drzwi na taras i bram÷ garaőowã. – Mamy listopad i umowa jest niedotrzymana. Co prawda okna sã zamontowane, ale bez klamek. Nie ma parapetów, rolety na drzwi oraz moskitier i – co najwaőniejsze – drzwi garaőowych. W sumie to b÷dzie okoğo 5 tys. zğ. – rozkğada r÷ce Klimczak. Sprawa jest powaőna. Wskutek niezrealizowania cz÷ijci umowy bank wstrzymağ wypğat÷ kolejnej transzy kredytu Klimczakowi: – Banku to nie interesuje, őe firma nie wywiãzağa si÷ ze zobowiãzaġ – mówi poszkodowany. – Nie ma drzwi, nie ma pieni÷dzy z banku – konkluduje.

 Daniel Klimczak przed garażem. Bez bramy Klimczak zatrudniğ radc÷ prawnego, który wysğağ do Piotrowskiego dwa pisma z őãdaniem wykonania usğugi. Zgodnie z umowã. – Ten goijå oddzwoniğ do prawnika i powiedziağ, őe wszystko juő zağatwione. Po prostu okğamağ prawnika. Klimczak szukağ kontaktu z Piotrowskim telefonicznie. Kilkadziesiãt razy. Poczãtkowo si÷ tğumaczyğ, őe ma problemy z kontrahentami, őe nie ma czasu.

Fot. Tomasz Małecki

Ostatnio, tj. 3 listopada, powiedziağ, őe roleta b÷dzie, a parapety i brama sã do odbioru, ale on nie ma pieni÷dzy, aby zapğaciå faktur÷. Klimczak na dokoġczenie budowy zapoőyczyğ si÷ u rodziny i znajomych W sumie na ponad 30 tys. zğ. Próbowaliijmy skontaktowaå si÷ z Piotrowskim. Niestety nie odbierağ telefonu. Tomasz Mağecki

Mimo zapewnień wrzesińskich służb okazało się, że wrześnianka chorowała na sepsę Dwa tygodnie temu wrzesińskie służby medyczne zapewniały naszą redakcje, że 16-letnia mieszkanka Wrześni, mimo podejrzeń, tak naprawdę nie zachorowała na sepsę. – Z cağã pewnoijciã moőemy stwierdziå, őe to nie byğa sepsa – uspokajağa Krystyna Dudziġska, zast÷pca dyrektora wrzesiġskiego szpitala. Po artykule pojawiğy si÷ informacje, które rzucajã zgoğa odmienne ijwiatğo na sytuacj÷. Juő Powiatowy Inspektor Sanitarny Krzysztof Pağczyġski mówiğ, őe sanepid urucho-

miğ procedury, jak przy zachorowaniu na seps÷. O tym, őe to byğa sepsa, przekonana jest rodzina szesnastolatki. Najpierw zadzwoniğ wujek dziewczyny, który byğ pewny swego. „Pogotowie nie zabrağo jej ze szkoğy, tylko z domu, i to dopiero po drugim wezwaniu, pierwsze byğo o godz. 1.00, a drugie godzin÷ potem. Za pierwszym razem nie chciano przysğaå karetki pogotowia, kazano podaå tabletki na zbicie gorãczki. Nawet gdy powiedziano, őe zapğacimy za nieuzasadnione wezwanie pogotowia, to i tak nie przyjechağo. Natomiast gdy przyjechağo za drugim razem, to automatycznie podano jej

leki i zabrano do szpitala we Wrzeijni i zaraz potem do Poznania na ul. Krysiewicza” – czytamy w e-mailu przysğanym do redakcji. „Tam porobiono niezb÷dne badania i okazağo si÷, őe to jednak sepsa”. Tomasz Mağecki

Sepsa – to brzmi groŏnie. Lepiej nie wzbudzaå paniki i poinformowaå „wijcibskich” dziennikarzy, őe sepsa to nie sepsa. Lepiej rzuciå par÷ formuğek medycznych, moőe nikt si÷ nie zorientuje. Tylko po co? Tak dla ijwi÷tego spokoju? TOM


28 listopada 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

7

W noclegowni tylko „weterani” bezdomności W prawdziwej noclegowni powinny byå posiğki – we wrzesiġskiej moőna co najwyőej odgrzaå sobie jedzenie. Darmowe posiğki wydaje za to Jadğodajnia ijw. Brata Alberta na ul. Szkolnej. W prawdziwej noclegowni powinien W prawdziwej noclegowni panuje byå kierownik – we wrzesiġskiej jest tğok – we wrzesiġskiej przebywa obectylko palãca w piecu dozorczyni, któ- nie tylko czterech m÷őczyzn. Trzech ra mieszka w cz÷ijci socjalnej budyn- dobrze znanych odpowiednim sğuőku administrowanego przez gminny bom „weteranów” i jeden „nowy”, Zakğad Gospodarki Mieszkaniowej. znany jeszcze troch÷ gorzej.

We Wrześni nie ma prawdziwej noclegowni dla bezdomnych. I na szczęście nie ma takiej potrzeby.

Dokğadnie tak samo byğo równo rok temu. Maksymalnie we wrzesiġskiej mininoclegowni moőe przebywaå dziesi÷å osób, jednak nigdy jeszcze w siedmioletniej historii placówki nie zdarzyğa si÷ sytuacja, őeby zabrakğo miejsc. – Jak dotãd, najwi÷ksza liczba zanotowana we wrzesiġskiej noclegowni to 6 osób – informuje Alina Rataj, inspektor referatu komunalnego w Urz÷dzie Miasta i Gminy Wrzeijnia.

Po zeszğorocznym poőarze, który zniszczyğ pomieszczenie socjalne i nadwyr÷őyğ przylegğy pokój dla bezdomnych, nie ma juő ani ijladu. – Pomieszczenie to zostağo cağkowicie wyremontowane – mówi kierownik ZGM Sğawomir Nowak. – Koszty remontu pokryğo ubezpieczenie – dodaje. Zostağy tylko blizny na ciele kobiety, która nieumyijlnie wywoğa poőar i ledwo uszğa z őyciem. DAI

Co słychać

Aktualności

„ Komisja Bezpieczeġ-

stwa i Polityki Spoğecznej przy Radzie Miejskiej we Wrzeijni przypomina o koniecznoijci dokonania corocznego przeglãdu przewodów kominowych i wentylacyjnych. – Niedroőne kominy oraz ciãgi wentylacyjne bywajã cz÷sto przyczynã ijmiertelnych zatruå oraz groŏnych poőarów – ostrzega przewodniczãcy komisji Stanisğaw Dominiczak. M

„ „Gazeta Malarzy i Poe-

Reklama

tów” wydawana przez Galeri÷ Miejskã Arsenağ w Poznaniu opublikowağa „Ranking najwaőniejszych postaci poznaġskiej sceny artystycznej 2000-2008”. Pierwsze trzy miejsca to: Graőyna Kulczyk, Izabella Gustowska, Piotr Piotrowski. W pierwszej „50” znalazğ si÷ teő (na 48. miejscu) Waldemar IJliwczyġski, artysta fotograf i wydawca „Kwartalnika Fotografia”. IZA

„ Maluchy z przedszko-

la „Sğoneczko” 20 listopada obchodziğy IJwiatowy Dzieġ Pluszowego Misia. Z tej okazji placówka przeőyğa prawdziwy najazd pluszaków. Przybyli teő goijcie honorowi – Kubuij Puchatek i Miij Uszatek. TOS

„ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrzeijni planuje zakup mikrobusa do przewozu 9 osób oraz przystosowanego do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim. Ogğoszony zostağ przetarg na zakup busa. CIC „ Na ulicy Szczeciġskiej we Wrzeijni planowany jest dalszy remont chodnika. Prace majã si÷ zakoġczyå w marcu przyszğego roku. CIC „ Wraz z pierwszy-

mi opadami ijniegu straő miejska przypomina o oczyszczaniu chodników ze ijniegu i lodu. Obowiãzek ten spoczywa na wğaijcicielach nieruchomoijci. Nieodijnieőone sã sporym zagroőeniem dla pieszych. CIC

„ We wtorek 25 listopa-

da na ul. Staszica 8 we Wrzeijni znaleziono p÷k kluczy w brãzowym etui. Prawowity wğaijciciel moőe odebraå zgub÷ w ratuszowej komendzie Straőy Miejskiej we Wrzeijni. DAI

„ Jedna ze sprzedaw-

czyġ w „ZIM-ie” przy ulicy Harcerskiej jest bardzo leniwa. Klient, chcãcy kupiå specjalnã wtyczk÷, aby móc podğãczyå radio w samochodzie, usğyszağ od pani, őe ta nie b÷dzie takiej szukaå, bo to zajmie jej zbyt duőo czasu. Nie ma to jak profesjonalne podejijcie do klienta. KUL


28 listopada 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

8 Aktualności

Gminy zapłacą za pot i łzy Gdy zawyje syrena, biegną do remiz na złamanie karku, często jeszcze w kapciach i domowych dresach. Od nowego roku dym z pożarów nie będzie im za darmo wyciskał łez z oczu. Do tej pory w sferze wynagrodzeġ dla straőaków ochotników panowağa samowolka – kaőda gmina sama decydowağa, ile i czy w ogóle pğaciå czğonkom ochotniczych straőy poőarnych za udziağ w akcjach. Nawet dotacje z gminnych budőetów dla cağych poszczególnych jednostek nie zawsze byğy wystarczajãce. Rok 2009 to koniec 17-letniego okresu, w którym obowiãzywağy takie dobrowolne ustalenia ustawy o ochronie przeciwpoőarowej. Od nowego roku w őycie wchodzi nowelizacja, wprowadzona na wniosek Waldemara Pawlaka – wicepremiera, ministra gospodarki i prezesa Zwiãzku OSP RP. Gminom pozostağo wi÷c niewiele czasu, by ustaliå wysokoijå stawki za godzin÷ pracy straőaka ochotnika, z rozróőnieniem na akcje gaijnicze i szkolenia. Z tym, őe ekwiwalent nie moőe przekroczyå 1/175 przeci÷tnego wynagrodzenia, czyli maksymalnie 17 zğ za godzin÷.

 Do pożaru w dresie - OSP Marzenin podczas jednej z letnich akcji W gminie Wrzeijnia, jak dotãd, sprawy nie zağatwiono. – Radni podejmã uchwağ÷ w tej sprawie na najbliőszej sesji – mówi Wiesğaw Zieliġski, inspektor w referacie komunalnym Urz÷du Miasta i Gminy Wrzeijnia. Najpewniej jeszcze na poczãtku grudnia odb÷dzie si÷ sesja i najprawdopodobniej stawka

Fot. TOM

za godzin÷ straőackiej akcji nie przekroczy 15 zğ. Podobnie jest w gminie Miğosğaw. – Nie mamy jeszcze gotowej uchwağy w tej sprawie – przyznaje burmistrz Miğosğawia Zbigniew Skikiewicz, zapewniajãc, őe spokojnie zdãőã z tym do poczãtku roku. A czy wiadomo, ile wyniesie ekwiwalent?

Kamera! Akcja! Cięcie! Powstaniu warszawskiemu poświęcono „Kanał” Andrzeja Wajdy. Kazimierz Kutz nakręcił „Sól ziemi czarnej” o powstaniach śląskich. Były to filmy o powstaniach – dodajmy – przegranych z kretesem. Jedyne zwyci÷skie powstanie, wielkopolskie, do tej pory nie doczekağo si÷ ekranizacji. „Zapomniane powstanie” to tytuğ filmu fabularnego w reőyserii Krzysztofa Magowskiego. Filmu poijwi÷conego wğaijnie powstaniu, którego 90. rocznica wybuchu przypada 27 grudnia tego roku. W ijrod÷ wieczorem w Muzeum Regionalnym im. Dzieci Wrzesiġskich przez ponad 4 godziny ekipa kr÷ciğa 5-minutowã scen÷. Scena byğa krótka. Do klasy wchodzi mğody powstaniec, który po niemiecku zwraca si÷ do pruskiego nauczyciela, informujãc, őe teraz dzieci b÷dã si÷ uczyğy j÷zyka polskiego. – Czy sã tu polskie dzieci? – powstaniec rzuca w kierunku uczniów. Kilkoro z nich podnosi r÷k÷ i wybiega za őoğnierzem. Ci÷cie. Koniec. Raptem pi÷å minut. Scena, choå nakr÷cana we Wrzeijni, odbywa si÷ w szkole w Kargowej, mağym miasteczku na zachodzie Wielkopolski. Kargowa, mimo őe zostağa wyzwolona przez powstaġców, ostatecznie – wskutek postanowieġ wersalskich – nie weszğa w skğad odrodzonej Polski. – W Polsce krãőyğy dowcipy mi÷dzy innymi o tym, jak powstaġcy zdobyli dworzec po wykupieniu peronówek... Chcemy pokazaå, őe tak

 Uczniowie z jedynki zagrali uczniów sprzed 90 lat

– Chcemy przypomnieć całej Polsce o zrywie naszych przodków – mówi Krzysztof Magowski, reżyser i scenarzysta.

nie byğo. Chcemy przypomnieå równieő Wielkopolanom o waőnych, choå mniej znanych epizodach powstania wielkopolskiego w regionie – Magowski mówi o powodach nakr÷cenia filmu. Magowski dotychczas byğ bardziej znany jako dokumentalista. Dwa

Fot. Tomasz Małecki

lata temu, w 50. rocznic÷ wydarzeġ poznaġskich nakr÷ciğ film „Poznaġskie Powstanie 1956” – inscenizowany dokument. Po zdj÷ciach we Wrzeijni filmowcy przenieijli si÷ do Wolsztyna i Poznania. Wczeijniej kr÷cono sceny na gnieŏnieġskim rynku. W scenie zagrağo dziesi÷cioro dzieci ze Szkoğy Podstawowej nr 1. – Na mój prywatny numer zadzwoniğ reőyser, który poprosiğ mnie o wytypowanie dziesi÷ciorga dzieci z czwartej klasy. Speğniğem jego proijb÷. To wszystko – mówi dyrektor szkoğy Zbigniew Dzierőyġski. Sebastian Mazurkiewicz, dyrektor muzeum: – W tym roku kamery goijciğy w muzeum juő chyba siódmy raz. Powoli zaczynam si÷ przyzwyczajaå. Film b÷dzie trwağ 50 minut. Jego emisja w TVP1 zaplanowana jest na 30 grudnia. TOM

– Nie. Trudno powiedzieå, jak radni si÷ do tego ustosunkujã – rozkğada r÷ce burmistrz Skikiewicz, który notabene sam udziela si÷ jako straőak ochotnik. W gminie Pyzdry sprawa równieő czeka do najbliőszego zebrania radnych. – Uchwağa w tej sprawie zostanie podj÷ta na sesji 5 grudnia – mówi Wojciech Tomaszewski, inspektor ds. rolnych w Urz÷dzie Miasta i Gminy Pyzdry i jednoczeijnie sekretarz Zarzãdu Miejsko-Gminnego Zwiãzku Ochotniczych Straőy Poőarnych. Sprawa czeka, jednak juő teraz wiadomo, őe stawka dla straőaków w gminie Pyzdry najprawdopodobniej wyniesie 14 zğ za godzin÷. Ciekawie jest w urokliwej gminie Koğaczkowo... – Radni chcieli na najbliőszej sesji wprowadziå stawki 13 zğotych za godzin÷ udziağu w akcji i 5 zğ za godzin÷ uczestnictwa w szkoleniu – mówi Irena Wojciechowska, kierownik Urz÷du Stanu Cywilnego w Koğaczkowie. – Jednak przedstawiciele Zwiãzku Gminnego OSP zaproponowali, őe zrezygnujã z wynagrodzeġ za szkolenia, pod warunkiem, őe stawka za poőar wyniesie 15 zğ – wyjaijnia I. Wojciechowska.

- Tak, poszğo pismo do wójta w tej sprawie. Chodzi o to, őeby nas te szkolenia nie zjadğy – potwierdza prezes Zarzãdu Gminnego OSP w Koğaczkowie Michağ Stefaġski. Jak tğumaczy, do kğopotliwych poőarów wyjeődőajã z gminy tylko ochotnicy z Koğaczkowa, Borzykowa i Sokolnik, a na ğatwe weekendowe szkolenia, organizowane przez wrzesiġskã komend÷, jeődőã wszyscy. Dlatego wynagrodzenie wyğãcznie za udziağ w akcjach b÷dzie wedğug niego najbardziej logiczne i sprawiedliwe. Tylko w gminie Nekla rzecz jest juő zağatwiona. – Mamy to juő uchwalone. Stawka wyniesie 12 zğotych za godzin÷ – informuje burmistrz Roman Grychowski. Dlaczego ochotnikom, którzy interweniujã we wszystkich poőarach w gminie Nekla, nie przyznano wi÷kszego ekwiwalentu? – Radni uznali, őe taka stawka b÷dzie wystarczajãca – odpowiada burmistrz Grychowski. Andrzej Janka, prezes Zarzãdu Oddziağu Powiatowego Zwiãzku OSP RP, zapewnia, őe straőacy nie b÷dã wykorzystywaå nowej sytuacji. – Wszystkie akcje sã ijciijle ewidencjonowane przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego – zdradza A. Janka. DAI

Nie wszystkie gminy chcą płacić za budowę wysypiska Zgodnie z wojewódzkim programem gospodarki odpadami oraz wytycznymi Komisji Europejskiej, po 2012 roku w Polsce ma zostaå drastycznie zmniejszona liczba wysypisk ijmieci. Dla gmin powiatu wrzesiġskiego rol÷ wysypiska b÷dzie speğniağo skğadowisko w Lulkowie koğo Gniezna. Koszt budowy nowych kwater dla dwóch powiatów to 60 mln zğ. Pieniãdze na ten cel b÷dã pochodziğy z budőetów gmin (proporcjonalnie do liczby mieszkaġców) oraz funduszy europejskich. Jednak nie wszystkie gminy naszego powiatu sã ch÷tne zğoőyå wielomilionowe kwoty. – Rada podj÷ğa uchwağ÷ o wyasygnowaniu 34 tys. zğ na projekt. Potem rocznie b÷dzie nas to kosztowağo okoğo 500 tys. zğ. Razem 1,9 mln zğ – mówi burmistrz Nekli Roman Grychowski. – Jednak w przypadku uzyskania dofinansowania z zewnãtrz nasz koszt b÷dzie si÷ proporcjonalnie zmniejszağ – precyzuje. Podobna uchwağa bez problemu przeszğa w miğosğawskiej radzie. Wãtpliwoijci majã za to pyzderscy radni. Co prawda zgodzili si÷ na dofinansowanie projektu (okoğo 30 tys.), ale uznali, őe jeijli nie b÷dzie ijrodków z zewnãtrz, to gmina nie doğoőy do interesu. Powód: za drogo. Gminy na to nie staå – uznali rajcy. Jeszcze dalej poszedğ burmistrz Wrzeijni Tomasz Kağuőny, który ma wãtpliwoijci natury prawnej. Tuő przed ostatniã sesjã rady miejskiej we Wrzeijni radni na wniosek burmistrza wykreijlili z porzãdku obrad projekt uchwağy o przekazaniu pieni÷dzy na budow÷ wspólnego wysypiska ijmieci.

60

mln to szacunkowy koszt budowy skğadowiska ijmieci w Lulkowie

Gmina Wrzeijnia b÷dzie musiağa doğoőyå najwi÷cej do wspólnego worka z napisem „skğadowisko w Lulkowie” – okoğo 12 mln zğ. – Projekt uchwağy spadğ z porzãdku obrad, poniewaő nie mieliijmy uzgodnienia z radcã prawnym – informuje Kağuőny. Burmistrz Wrzeijni si÷ nie spieszy: – Jeszcze nie uzgodniliijmy. Do sesji jeszcze mamy kilka tygodni – dodaje. Obecnie odpady z gminy Koğaczkowo i Pyzdry trafiajã na komunalne skğadowisko w Gağ÷zewicach (gmina Koğaczkowo), z gminy Wrzenia i Miğosğaw do Barda (gmina Wrzeijnia) i z gminy Nekla na gminne skğadowisko do Starczanowa. Na razie trzy skğadowiska na terenie naszego powiatu b÷dã czynne co najmniej cztery lata. Nie wiadomo, kiedy rozpocznie si÷ budowa nowego: – Po zrobieniu projektu i uzyskaniu dofinansowania ze ijrodków UE, na jakie liczã projektodawcy pomysğu. Na razie jesteijmy na etapie zbierania uchwağ rad gmin na udziağ gmin w finansowaniu tegoő projektu – wyjaijnia burmistrz Kağuőny. Tomasz Mağecki


28 listopada 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Aktualności

9

Jak samorząd ratuje basen Burmistrz myśli, starosta wysyła pismo, a prezes daje darmowe karnety pracownikom. Pod koniec paŏdziernika informowaliijmy, őe losy krytej pğywalni IJwiat Wodny Cenos sã niejasne. W marcu 2009 r. mija dziesi÷cioletni okres, w którym firma Cenos jest zobowiãzana do utrzymywania obiektu. Prezes firmy Bogdan Cichy mówi, őe basen przynosi straty, a Cenos nie zamierza dğugo dokğadaå do interesu. W gr÷ wchodzã sprzedaő i likwidacja. Ta informacja nieco zmroziğa lokalnych polityków, bo ewentualne zamkni÷cie pğywalni moőe spowodowaå ogromne spoğeczne niezadowolenie. Pierwszy zadziağağ starosta Dionizy Jaijniewicz. – W tym tygodniu zostağ wysğany list do wğaijcicieli firmy z proijbã o oficjalne stanowisko co do przyszğoijci krytej pğywalni we Wrzeijni. W zaleőReklama

 Kryta pływalnia we Wrześni to szansa dla dzieci na zdrowy styl życia. Czy tak będzie nadal? noijci od tego, jakã otrzymamy odpowiedŏ, zostanã podj÷te dalsze kroki – mówi Olga Koijmiġska, asystentka starosty. Najwi÷cej inicjatywy w tej materii powinien wykazaå burmistrz Wrzeijni. Zapytaliijmy Tomasza Ka-

ğuőnego, jakie podejmie dziağania w sprawie basenu. – Myijl÷ – odparğ. – B÷d÷ o niego walczyğ jak lew – dodağ. Konkretów na razie brak. Niech wi÷c przemówiã liczby. Gmina Wrzeijnia organizuje lekcje pğywania dla ucz-

Fot. Leszek Nowacki

niów klas IV. W tym roku na bilety wst÷pu dla dzieciaków zamierza wydaå 50 tys. zğ. Do tego zabezpiecza jeszcze pensj÷ instruktora – 38 tys. zğ i dowóz – 10 tys. zğ. Starostwo powiatowe wydaje w sumie 40 tys. zğ na za-

j÷cia na basenie dla dzieci z Zespoğu Szkóğ Specjalnych oraz w ramach akcji letniej. W biednej gminie Koğaczkowo znaleziono nawet ijrodki na lekcje pğywania. Urz÷dnicy postarali si÷ o dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej. Za bilety wst÷pu zapğacili 3 750 zğ, po dodaniu kosztów instruktora i dojazdu suma zwi÷ksza si÷ do 10 tys. zğ. Gmina Nekla wydaje 4 750 zğ na bilety dla dzieciaków. Gmina Miğosğaw wydaje na lekcje pğywania 44 tys. zğ. Poğowa to koszt biletów. Dodajmy jeszcze, őe Cenos, jako zakğad pracy chronionej, jest od lat zwolniony z podatku od nieruchomoijci. – Jesteijmy na minusie, lecz nie sã to astronomiczne kwoty. Niestety, musimy wypruwaå sobie flaki, aby chociaő utrzymaå ten niewielki minus – mówi prezes Bogdan Cichy. Tymczasem nie brakuje ch÷tnych do korzystanie z basenu. Czasami nie ma miejsca do pğywania. – W niektórych godzinach jest na basenie ciasno, ale frekwencja utrzymuje si÷ na tym samym poziomie od miesi÷cy. Wraőenie optyczne moőe jest inne, bo wielu pracowników ma darmowe karnety -dodaje. Prezes zaprzeczyğ, jakoby firma wypowiadağa szkoğom umowy na lekcje pğywania. FIB


28 listopada 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

10 Aktualności

Rozbiło się o notariusza 3

Lokatorzy budynku przy ul. Kosynierów chcą wykupić od PKP swoje mieszkania. Jak najszybciej.

Postawa mieszkaġców jest zrozumiağa, bo wğaijciciel sprawia wraőenie, jakby zapomniağ o nieruchomoijci. Co do daty jej wzniesienia, sã rozbieőnoijci. Stanisğaw Tomczak, jeden z lokatorów, powoğuje si÷ na lata 1939-1940. Z dokumentów wynika jednak, őe budynek pochodzi z 1946 r. Powstağ z myijlã o pracownikach kolei. Z biegiem lat niszczağ. Nigdy nie doczekağ si÷ kapitalnego remontu. Z braku pieni÷dzy – przynajmniej tak to argumentowano najemcom. – Najgorszy byğ dach – podkreijla S. Tomczak. Wie, co mówi, bo zajmuje poddasze. – Dachówka juő leciağa. Przeğoőyli jã, ale to tylko pogorszyğo sytuacj÷. Podkğadağem miski i wiadra, bo woda lağa si÷ do mieszkania.

rodziny sã zainteresowane wykupem mieszkaġ na wğasnoijå. Marzã o zağoőeniu wspólnoty

 S. Tomczak, podobnie jak inni lokatorzy, narzeka na opieszałość PKP W sprawie wymiany dachu wielokrotnie pisağ do PKP. Bezskutecznie. Zaprosiğ wi÷c do siebie Marka Pola, ministra infrastruktury w rzãdzie Leszka Millera. To byğ 13 kwietnia 2002 r. – Od razu znalazğy si÷ pieniãdze na blachodachówk÷ – mówi Piotr Grodziski, lokator budynku przy Kosynierów. – Skoro juő wymieniali dach,

Mieszkańcy Sokołowa narzekają na wielkie dziury

Fot. TOS

to powinni teő wymieniå okienka. Teraz aő strach je dotykaå. Mogã wypaijå – dodaje. Wymiana pokrycia dachowego byğa pierwszã i ostatniã duőã inwestycjã PKP w nieruchomoijå. Okienka w facjatkach sã w bardzo zğym stanie. Szyby zast÷pujã pğyty pilijniowe. Pod wn÷kami leőã plastikowe korytka – spğywa do nich woda.

Poddasze nie jest wyjãtkiem. Remontu wymaga cağy budynek. Razi obdrapana klatka, ğuszczãca si÷ farba na ijcianach i skrzypiãce drewniane schody. Ostatni raz mieszkaġcy zakasali r÷kawy kilkanaijcie lat temu. W ramach czynu spoğecznego odnowili korytarz. W budynku znajduje si÷ szeijå lokali. Zajmujã je byli i obecni pracownicy PKP. Stanisğaw Tomczak z firmã zwiãzağ si÷ w latach szeijådziesiãtych. Zaczynağ od podbijania podkğadów kolejowych w Szczecinie. Do Wrzeijni przeprowadziğ si÷ w 1970 r., ale w budynku przy Kosynierów zamieszkağ dopiero w 1991 r. Miağ do dyspozycji pokój i kuchni÷, bo mieszkanie dzieliğ ze wspóğlokatorami. Nazywağ ich penerami.

– Gehenn÷ z nimi przeőyğem – mówi wprost. Penerzy mieli do dyspozycji dwa pokoje i kuchni÷. – Oni tu srali, szczali, spraszali prostytutki. Jakby ich nagraå, to by powstağ taki film, jak w Ameryce – zapewnia. Natr÷tni sãsiedzi opuijcili budynek dziewi÷å lat temu. Dopiero wtedy őycie wróciğo do normalnoijci. – My juő tutaj wszystko przerabialiijmy – ijmieje si÷ P. Grodziski. Pracuje, a jakőeby inaczej, na kolei. Wykupem mieszkaġ jest zainteresowanych trzech spoijród szeijciu najemców. PKP nie stawiağy im przeszkód. Rzeczoznawca oszacowağ wartoijå lokali na kilka tysi÷cy zğotych kaődy. Transakcja miağa zostaå sfinalizowana do koġca roku. Ale to jest raczej niemoőliwe. – Chcielibyijmy jak najszybciej nabyå mieszkania i wziãå si÷ za ich remont. Tymczasem co chwil÷ sğyszymy o jakichij przeszkodach – narzekajã. Alina Stachowiak z Oddziağu Regionalnego PKP w Poznaniu zapewnia, őe umowy kupna-sprzedaőy sã juő przygotowane. – Zainteresowani mieli wskazaå kancelari÷ notarialnã, bo nie chcieli przyjeődőaå do Poznania. Jeőeli juő jã znajdã i b÷dã wolne terminy, to do podpisania umów moőe dojijå jeszcze w tym roku – deklaruje. TOS

Przesiadka z volkswagena T4 do T5 Na ulicach Wrześni oraz całej gminy można zobaczyć nowego volkswagena T5 z herbem miasta oraz napisem „straż miejska”.

Osoby korzystające z przystanków autobusowych od dłuższego czasu narzekają na ogromne dziury w nawierzchni zatoczek przy drodze krajowej nr 15. Istnieje ryzyko, że przechodnie połamią sobie na nich nogi, autobus pochlapie podróżnych albo, nie daj Boże, odbije się od dziury i wpadnie w przystanek pełen ludzi. – Jakiś czas temu remontowano w Sokołowie nawierzchnię drogi, ale panowie drogowcy nie naprawili zatoczek autobusowych. To był jakiś absurd, a dziury robiły się coraz większe – mówi radny miejski Mieczysław Małachowski (na zdjęciu). – Niedawno zrobiliśmy objazd między innymi po Sokołowie. I faktycznie, zatoczki są w tragicznym stanie. Zostaną one w przeciągu następnego tygodnia lub dwóch naprawione – mówi Wojciech Dams, kierownik rejonu w Gnieźnie. Pan Mieczysław wskazuje również na zniszczoną drogę powiatową między Sokołowem a Słomowem. Tą trasą odbywał się objazd podczas remontu przejazdu kolejowego. TIR-y zniszczyły pobocza, powstały ogromne dziury. Gdy przykryje je śnieg, kierowcy na bank będą w nie wpadać. W Powiatowym Zarządzie Dróg pod nieobecność dyrektora nikt nie był w stanie odpowiedzieć nam, czy będzie remont. FIB

Pojazd z silnikiem diesla zostağ zakupiony przez ratusz i – jak sugeruje napis – b÷dzie sğuőyğ municypalnym. Samochód kosztowağ 56 tys. zğ. – Nie jest on prosto z salonu – zastrzega komendant straőy miejskiej Mirosğaw Morawski. – Taki kosztowağby nas przynajmniej 100 tys. zğ. Volkswagena kupiliijmy od osoby prywatnej spod Ğodzi. Auto ma cztery lata. Samochód jest wyposaőony w klimatyzacj÷, która bezsprzecznie uğatwi prac÷ w upalne, letnie dni. Auto jest wyjãtkowo przestronne i „pakowne”. Moőe w nim przebywaå aő do 9 osób. – Mamy równieő zamontowanã nawigacj÷. Nie jest nam ona jednak potrzebna, gdyő bardzo dobrze znamy naszã gmin÷. Byğa ona po prostu na wyposaőeniu – tğumaczy M. Morawski. Ciemnogranatowy volkswagen T5 zastãpiğ w sğuőbie volkswagena T4,

 Strażnicy – jak przyznali – jeszcze nie sprawdzali „ile fabryka dała” który zostanie sprzedany (otwarty przetarg juő zostağ ogğoszony). Dodajmy, őe „radiowóz” straőy miejskiej sğuőy równieő do przewozu osób, które wyrokiem sãdu zostağy skazane na prace spoğeczne i wykonujã na terenie gminy prace porzãdkowe. Moőna nim równieő przewoziå narz÷dzia. Auto sğuőy teő do przewozu naszych gminnych notabli, mi÷-

Fot. KUL

dzy innymi burmistrza Tomasza Kağuőnego. Mamy nadziej÷, őe samochód b÷dzie bardzo dobrze sğuőyğ naszym straőnikom. Pozostaje tylko őyczyå bezkolizyjnej i spokojnej sğuőby. Wszystkim mieszkaġcom gminy natomiast, aby jak najrzadziej korzystali z tego ijrodka transportu. No, chyba őe jest si÷ pracownikiem ratusza... KUL

Reklama

Poszukujemy

ogrzewanego lokalu (ok. 20 m2) na małą działalność gospodarczą przy ul. Fromborskiej lub w okolicy.

Tel. 061-437-49-50. Wydawnictwo


28 listopada 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Aktualności 11 Walka o młyn przy Zamkowej trwa Stary młyn przy ul. Zamkowej w Pyzdrach od kilku lat jest przedmiotem sporu pomiędzy jego prawowitymi spadkobiercami a miastem. Budynek na nadwarciaġskiej skarpie w Pyzdrach naleőağ od pokoleġ do rodziny Szymczaków. Odebrany zostağ prawowitym wğaijcicielom najpierw przez wğadze hitlerowskie, a potem, w latach czterdziestych, przez wğadze komunistyczne. – Korzystajãc ze zmian, jakie zaszğy w naszym kraju po roku 1989, podjãğem wraz z rodzinã dziağania rewindykacyjne, poniewaő jesteijmy spadkobiercami prawowitych wğaijcicieli zarówno budynków, jak i cağej nieruchomoijci potocznie zwanej mğynem motorowym w Pyzdrach – mówi Piotr Szymczak, jeden ze spadkobierców nieruchomoijci. Dziağania rewindykacyjne Szymczaków zostağy uwieġczone sukcesem i w wyniku ostatecznych decyzji ministra gospodarki oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi w marcu tego roku stwierdzono niewaőnoijå decyzji nacjonalizacyjnych z lat 40. i tym samym budynek wraz z lokatorami przekazany zostağ prawowitym wğaijcicielom. Do dzisiaj pierwsze

pi÷tro zamieszkujã cztery rodziny, poniewaő umowy z lokatorami podpisane zostağy na czas nieokreijlony, mimo őe Pyzdry tylko do 31 grudnia 2007 r. byğy administratorem budynku na podstawie decyzji Powiatowej Rady Narodowej we Wrzeijni, wydanej jeszcze w marcu 1969 r. W trakcie dziağaġ rewindykacyjnych burmistrz Krzysztof Struőyġski, zdaniem Szymczaka, dokonağ niezgodnej z prawem transakcji zbycia cz÷ijci nieruchomoijci mğyna motorowego na rzecz osoby prywatnej. Z uzyskanych przez nas informacji wynika, őe akt notarialny sprzedaőy nieruchomoijci sporzãdzono w kwietniu 2005 roku. Przepisy okreijlajã wyraŏnie zakaz zbycia nieruchomoijci obj÷tej post÷powaniem administracyjnym, dotyczãcym prawidğowoijci nabycia nieruchomoijci przez Skarb Paġstwa lub jednostk÷ samorzãdowã. A takie post÷powanie byğo w toku. – Podejmujãc dziağania rewindykacyjne, poinformowağem o tym burmistrza Krzysztofa Struőyġskiego osobiijcie. Dodatkowo skierowağem do niego korespondencj÷ informujãcã o podj÷ciu takich dziağaġ w paŏdzierniku roku 2003 – mówi P. Szymczak. – Miasto i gmina Pyzdry zostağy wi÷c w osobie reprezentujãcego je burmistrza w sposób wyczerpujãcy poinformowane.

Bez zmian we Wrzesińskim Ośrodku Kultury – zarówno w kalendarzu imprez, jak i w działających sekcjach

M

imo zmiany dyrektora, program tegorocznych imprez okresu jesienno-zimowego we Wrzesińskim Ośrodku Kultury pozostał bez zmian. I tak, już w minioną sobotę w sali widowiskowej WOK-u odbył się kolejny koncert muzyki chrześcijańskiej, tym razem w wykonaniu zespołu Chofesh. Muzycy tej grupy wystąpili w towarzystwie wokalisty Daniela Kluski. Modus vivendi tych koncertów jest pastor Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego Andrzej Sieja. – Na 27 listopada mamy zaplanowany koncert Michała Bajora (został on odwołany – przyp. red.), 5 grudnia zapalenie lampek na choince na rynku, a dzień później V Wrzesińskie Spotkanie z Książką i Kulturą,

które rozpocznie się o godz. 16.00 – poinformował Waldemar Grześkowiak, do końca tego roku sprawujący funkcję dyrektora Wrzesińskiego Ośrodka Kultury. Zmiany nie obejmą również sekcji działających w WOK-u. – Do końca roku nie przewiduje się zmian. Po Nowym Roku chcielibyśmy poszerzyć ofertę ośrodka kultury. W trakcie odbywającego się 9 listopada Koncertu Jesiennego Młodzieżowej Orkiestry Dętej WOK wiele mówiło się o utworzeniu w naszym mieście także dziecięcej orkiestry dętej. Na jakim etapie zaangażowania jest zatem ów projekt? – Za wcześnie na wiążącą odpowiedź na to pytanie. Raczej nie chodzi tu o autonomiczną orkiestrę dziecięcą, a o budowanie zaplecza dla istniejącej orkiestry- dodał na zakończenie W. Grześkowiak. LUKA

 Od marca budynek przy Zamkowej jest już w rękach spadkobierców Sam burmistrz Struőyġski potwierdza fakt wpğyni÷cia takiego pisma do urz÷du. – Nie wskazano w tym piijmie őadnych dokumentów potwierdzajãcych prawo wğasnoijci nieruchomoijci. Badanie ksi÷gi wieczystej w 2004 r. pozwoliğo stwierdziå, őe Sãd Rejonowy w Sğupcy odrzuciğ wniosek o wpis ostrzeőenia – informuje burmistrz Pyzdr. – Pierwszym dokumentem stanowiãcym zapowiedŏ rewindykacji byğa decyzja ministra gospodarki z paŏdziernika 2007 roku, o której treijci urzãd nie zostağ poinformowa-

Fot. CIC

ny, gdyő nie byğ stronã post÷powania – wyjaijnia dodatkowo Struőyġski. Jednakőe w myijl litery prawa na burmistrzu spoczywağ obowiãzek wystãpienia o pozwolenie na sprzedaő, zamian÷, darowizn÷ lub oddanie w uőytkowanie wieczyste nieruchomoijci wpisanej do rejestru zabytków b÷dãcych w tamtym czasie wğasnoijciã jednostki samorzãdu terytorialnego. Takiej zgody nie byğo. Pod koniec sierpnia tego roku sprawã sprzedaőy obiektu zainteresowağ si÷ konserwator zabytków. Burmistrz K. Struőyġski na pytanie

o to, czy powiadomiğ go o zamiarze sprzedania bãdŏ sprzedaniu tej nieruchomoijci, odpowiedziağ, őe powiadomiony on zostağ po sporzãdzeniu aktu notarialnego. Dawny mğyn widnieje w rejestrze zabytków od 1968 r. i zgodnie z obowiãzujãcym prawem nakğada na jego wğaijciciela obowiãzek zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zmianach dotyczãcych stanu prawnego zabytku nie póŏniej niő w terminie miesiãca od dnia ich wystãpienia lub powzi÷cia wiadomoijci. Zdaniem Aleksandra Starzyġskiego, wielkopolskiego konserwatora zabytków, dziağania burmistrza mogã wpğynãå na decyzj÷ o wszcz÷ciu post÷powania o stwierdzenie niewaőnoijci sprzedaőy. Piotr Szymczak, dziağajãc w imieniu swoim oraz pozostağych prawowitych wğaijcicieli, od lat próbuje wypracowaå rozwiãzanie problemu w sposób niekonfliktowy, bez potrzeby uciekania si÷ do post÷powania sãdowego. Sprawa nie jest prosta, tym bardziej őe obie strony broniã swoich racji. Póki co, trwa wymiana korespondencji pomi÷dzy zainteresowanymi stronami, a koġca sprawy nie widaå. Niewykluczone jest, őe jeőeli nie dojdzie do jej polubownego rozwiãzania, to znajdzie ona swój finağ w sãdzie. Do sprawy wrócimy. Mağgorzata Cichacka

Pieniądze wypłacą od poniedziałku Już w przyszłym tygodniu ruszy wypłata szkolnych stypendiów. Dostanie je 605 wrzesiġskich uczniów z niezamoőnych rodzin. Kaődemu z nich zostanie wypğacone – jednorazowo – 650 zğ. Do podziağu byğo ponad 396 tys. zğ. – Warunek aby otrzymaå stypendium byğ jeden. Dochód na osob÷ w rodzinie nie mógğ przekroczyå 351 zğ netto – mówi Jarosğaw Malicki, naczelnik wydziağu Oijwiaty, Kultury i Sportu w ratuszu. Rodzice uczniów niepeğnoletnich musieli równieő podpisaå formularz, w którym zobowiãzujã si÷, őe pieniã-

dze zostanã przeznaczone na zakup rzeczy potrzebnych do szkoğy m.in. podr÷czników, przyborów szkolnych czy innych pomocy naukowych. W praktyce jednak trudno okreijliå, na co pieniãdze zostağy wydane. Kombinatorów – jak przyznajã sami urz÷dnicy – nie brakuje. – Nie chc÷ nic na ten temat mówiå, aby nie dawaå nikomu jakiij wskazówek – zastrzega J. Malicki. Pieniãdze b÷dã wypğacane w kasie ratusza. Osoby, które podağy urz÷dnikom numery swoich kont, otrzymajã przelewy. – W przyszğym roku najprawdopodobniej wprowadzimy tylko takã form÷ wypğacania stypendiów – zapowiada J. Malicki. – Z otrzymanych

Jarosğaw Malicki: – W tym roku stypendia w wyskoijci 650 zğ otrzyma 605 osób z wrzesiġskich szkóğ.

pieni÷dzy przyznaliijmy takőe czterem osobom tzw. zasiğki losowe. Jak powiedziağ J. Malicki, prawie kaődy kto zğoőyğ wniosek o stypendium je otrzymağ. Negatywne odpowiedzi otrzymali nieliczni. KUL

Wycinają stare i chore drzewa dla naszego bezpieczeństwa Jak Polska dğuga i szeroka, wzdğuő dróg pod topór idã przydroőne drzewa. Nie inaczej jest i u nas. Zdaniem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, drzewa, które rosnã tuő przy drodze, sã zbyt duőym zagroőeniem dla őycia kierowców. Dlatego aktualnie trwa ich wycinka na drodze krajowej nr 15 (na odcinku Miãsowo – Wrzeijnia). W sumie pod topór poszğo (lub w najbliőszym czasie pójdzie) 89 drzew. – Na odcinku Wrzeijnia – Osowa zostanã lub zostağy juő wyci÷te 52 drzewa – mówi Katarzyna Budna z Urz÷du Miasta i Gminy we Wrzeijni. – Na takã iloijå wydaliijmy zgod÷. W sãsiedniej gminie Miğosğaw pod topór poszğo 37. Jak zawsze w takich chwilach, wiele osób zastanawia si÷, czy aby ta operacja jest koniecz-

na; przecieő to nierozsãdni kierowcy wpadajã na drzewa, a nie odwrotnie. Pomijamy tu dziağania majãce na celu usuni÷cie spróchniağych czy teő chorych drzew. – Wycink÷ prowadzimy zgodnie z opiniã specjalistycznej firmy, która stwierdziğa, jakie drzewa sã chore – mówi Marek Suchecki, naczelnik wydziağu dróg w GDDKiA w Poznaniu. – Usuwamy jednak równieő drzewa, które niszczã nawierzchni÷ i infrastruktur÷ drogowã czy ograniczajã widocznoijå. Ich wyci÷cie powinno wpğynãå na popraw÷ bezpieczeġstwa. Nie da si÷ jednak ukryå, őe przydroőne drzewa to bardzo cenny element krajobrazu, a kierowcom zapewniajã cieġ w podróőy i skutecznie przeciwdziağajã monotonii jazdy.

Powiatowej Paġstwowej Straőy Poőarnej we Wrzeijni. W wi÷kszoijci pod topór poszğy ponad czterdziestoletnie topole. – Prace sã mocno zaawansowane – mówi M. Suchecki. – W miejsce tych usuni÷tych juő drzew dokonamy nowych nasadzeġ – uspokaja. drzew zostağo wyci÷tych (lub – Przyroda na pewno na tym nie wkrótce zostanie) na odcinku ucierpi. Nasadzeġ jest zawsze wi÷drogi Miğosğaw – Wrzeijnia. cej niő wycinek. W gminie Wrzeijnia nasadzenia dokonane zostanã w proporcji 1:1, w gminie Miğosğaw 1:2. – Nie jesteijmy przeciwko drzeDrewno ze ijci÷tych drzew zostawom, ale ich obecnoijå przy drodze nie sprzedane w drodze przetargu. jest niebezpieczna. Czğowiek zawsze – Najpierw zostanie ono sklasyfiprzegrywa. Widaå to choåby dosko- kowane. Na tej podstawie oceniamy nale po iloijci krzyőy, które znajdujã bowiem jego wartoijå – tğumaczy M. si÷ przy drodze Wrzeijnia – Miğosğaw Suchecki. – mówi Piotr Trawiġski z Komendy KUL

89

UWAGA WĘDKARZE

Roz-091

Reklama

Z końcem roku 2008 kończy się cztero letnia kadencja obecnego Zarządu naszego koła. W związku z powyższym Koło Polskiego Związku Wędkarskiego Nr 135 we Wrześni organizuje:

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE Zebranie odbędzie się w dniu 04.01.2009 r. w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 1 we Wrześni ul Szkolna 1 Serdecznie zapraszamy członków naszego koła.


Wiadomości Wrzesińskie

12 Miłosław

www.wrzesnia.info.pl stronę redaguje :

Łukasz Różański tel. 0509 145 155 l.rozanski@wrzesnia.info.pl

Z Bułgarskiej do nas Siedziska kibiców Kolejorza pojawią się na stadionach w Miłosławiu i Orzechowie. Montaő nowoczesnych siedzisk z tworzywa sztucznego (200 sztuk) ma nastãpiå wiosnã. Do naszej gminy trafiğy one prosto z demontowanych trybun stadionu Lecha w Poznaniu. Za symbolicznã opğatã od Poznaġskiego Oijrodka Sportu i Rekreacji (wğaijciciela stadionu) pozyskağ je Rafağ Zi÷ty, dyrektor Zespoğu Szkóğ w Orzechowie, a jednoczeijnie powiatowy radny. – Juő duőo wczeijniej zabiegağem o krzesğa do naszej gminy, ale bezskutecznie – przyznaje R. Zi÷ty. – Teraz si÷ udağo. W cağej sprawie bardzo pomógğ mi Robert Wojtkowiak, zast÷pca Komendanta Powiatowego Paġstwowej Straőy Poőarnej we Wrzeijni, który w Poznaġskim Oijrodku Sportu i Rekreacji ma odpowiednie kontakty.

Co słychać

28 listopada 2008

„ Reaktywowano turniej

tenisa stoğowego o puchar prezesa browaru Fortuna Waldemara Szczepaniaka. W kategorii do lat 16 zwyci÷őyğ Michağ Bigaj z Wrzeijni, w kat. 1750 lat – Mateusz Margras z Poznania, a w kat. powyőej 50 lat – Zdzisğaw Chejna z Wrzeijni. Turniej, którego organizatorem byğ Kazimierz Jacewicz, odbyğ si÷ 11 listopada w MCK. Zgromadziğ 50 zawodników.

„ Pi÷å tysi÷cy zğotych

 Miłosławska „ekipa” na stadionie przy ul. Bułgarskiej Miğosğawskie kluby za trzyletnie siedziska zapğaciğy w sumie tylko 620 zğ. A zakup jednego (najtaġszego) krzesğa speğniajãcego wymogi licencyjne to wydatek rz÷du 45 zğ. – B÷d÷ próbowağ pozyskaå jeszcze kolejnych 200 krzeseğ – zapowiada rajca. – Moőe coij wi÷cej w tym temacie b÷dzie wiadomo po meczu Lecha Poznaġ z Deportivo La Coruna w Pucharze UEFA (spotkanie rozegrane zostanie 4 grudnia na stadionie przy u. Buğgarskiej w Poznaniu – przyp. red.). Warto zauwaőyå, őe stadion miğosğawskiego Orlika po zamontowaniu

Haflinka uratowana. Teraz kolej na Kacpra

W Ośrodku Hipoterapii i Rekreacji Konnej w Czeszewie pojawiła się nowa mieszkanka – sześcioletnia Haflinka. Młody, piękny koń rasy haflinger będzie pomagał w rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Jego darczyńcą jest fundacja Centaurus z Wrocławia. – Haflinka została nam przyznana w ramach adopcji – informuje Leszek Gordziej (na zdj. z lewej) z czeszewskiego ośrodka hipoterapii. – Jest to bardzo zdolne i inteligentne zwierzę, którego wartość oceniam na 3-4 tys. euro. Celem fundacji Centaurus jest ratowanie koni od rzezi oraz odbieranie ich nieodpowiednim właścicielom. Zwierzętom zapewnia się właściwą opiekę we wrocławskiej stajni oraz w innych zaprzyjaźnionych ośrodkach. – Działamy od ponad dwóch lat – mówi Ewa Maszczyk z fundacji. – Przez ten czas uratowaliśmy 80 koni. Do adopcji, ale pod warunkiem, że nigdy nie zostaną sprzedane, trafiło 60. Co kwartał sprawdzamy, jak opiekunowie dbają o zwierzęta. Jeśli niewystarczająco, koń wraca do nas. Uratowane od rzezi konie nie znają pojęcia egoizmu. Część z nich po przejściu odpowiedniej rehabilitacji i szkolenia pomaga w hipoterapii. Mięśnie osoby jeżdżącej na koniu pracują bowiem tak samo jak podczas pieszych wędrówek. Dlatego też ta forma terapii jest niekiedy jedyną szansą dla niepełnosprawnych na podtrzymanie sprawności fizycznej. Potwierdza to Ewa Muszyńska z Solca Kujawskiego, mama czternastoletniego Michała (na zdj. z prawej), który choruje na naczyniowo-mózgowy zanik mięśni. – Hipoterapia dla mojego syna robi bardzo dużo – zapewnia. – Michał m.in. lepiej śpi. Przed hipoterapią musiałam wstawać do niego 20-30 razy w ciągu nocy, aby go przewrócić z boku na bok. Teraz zdarza się, że nie wstaję ani razu. – Obecnie z naszego ośrodka korzystają regularnie 72 osoby – mówi Wojciech Przybylski, prezes Towarzystwa Wykorzystania Wód Termalnych i Walorów Naturalnych Ziemi Czeszewskiej, które zarządza ośrodkiem hipoterapii. – Nie ukrywam, że chcielibyśmy od fundacji otrzymać jeszcze jednego konia. Fundacja mogłaby przekazać pięcioletniego wierzchowca o imieniu Kacper, na którego wykup zbierane są obecnie pieniądze. Cena życia Kacpra to 3 500 zł. Każdy może pomóc, wpłacając pieniądze na konto Fundacji Centaurus: PKO BP 151020 5226 0000 6002 0220 0350. Liczy się każda złotówka.

krzeseğek (100 sztuk) speğni wszystkie wymogi licencyjne. – Dotychczas speğnia je niewiele gminnych klubów w kraju – zauwaőa prezes Orlika Romuald Barszcz. – My do tego nielicznego grona wkrótce doğãczymy. B÷dziemy mieli stadion z prawdziwego zdarzenia. W dodatku b÷dzie u nas troch÷ patriotycznie. Krzesğa sã bowiem ze stadionu naszej ukochanej wielkopolskiej druőyny – Lecha Poznaġ. W przypadku Orzechowa pozyskane siedziska majã byå impulsem do powstania nowoczesnych trybun dla kibiców, którzy obecnie muszã

przeznaczy gmina Miğosğaw na renowacj÷ pomnika powstaġców wielkopolskich, który znajduje si÷ na cmentarzu przy ul. Gnieŏnieġskiej we Wrzeijni.

Fot. archiwum

„ Niektórzy radni nadal

oglãdaå mecze swojego zespoğu na stojãco. – Mamy plany budowy trybuny, której koszt wyniesie 20 tys. zğ – mówi prezes Sparty Jerzy Józefiak. – B÷dziemy szukaå pieni÷dzy, aby taka u nas moőliwie szybko powstağa. Zarówno R. Barszcz, jak i J. Józefiak nie kryjã sğów uznania dla R. Zi÷tego. – Te krzesğa to wspaniağa sprawa. Cieszymy si÷, őe udağo mu si÷ je zağatwiå – stwierdzajã zgodnie. Dodajmy, őe organizacjã transportu krzeseğ zajãğ si÷ Paweğ Skrzypczak, dyrektor SSP w Miğosğawiu.

majã kğopoty z wğãczeniem mikrofonu, gdy chcã zabraå gğos podczas sesji. A wystarczy tylko wcisnãå dwa przyciski. Niby takie to proste, a jednak nie zawsze wychodzi. Moőe to wina sprz÷tu?

„ Boőonarodzeniowy

kiermasz ijwiãteczny odb÷dzie si÷ w niedziel÷ w Miğosğawskim Centrum Kultury. Na zakupy moőna przychodziå w godz. 11.00 – 18.00.

„ Osoby starsze, scho-

Na miliony poczekamy Nadal nie wiadomo, kiedy popğynie pierwszy prãd z elektrowni wiatrowej zlokalizowanej na terenie gminy. Przypomnijmy. Firma Interactive Platforms z Warszawy na polach w miejscowoijciach Skotniki, K÷bğowo i Pağczyn chce postawiå metalowe, prãdotwórcze wiatraki. S÷k w tym, őe nie zgodziğ si÷ na to Urzãd Marszağkowski w Poznaniu. Wnioski burmistrza gminy Miğosğaw w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na budow÷ – w sumie dwunastu wiatraków o mocy 2,0 MW – nie przeszğy. Urzãd Marszağkowski odmówiğ uzgodnienia projektu dla wspomnianych inwestycji. Powód?

Stwierdzono, őe budowa wiatraków nie jest celem publicznym. Taki obrót sprawy dziwi nie tylko gminnych urz÷dników, ale i inwestora, który – jak ustaliliijmy – juő odwoğağ si÷ od decyzji UM do Samorzãdowego Kolegium Odwoğawczego w Poznaniu. – Do budowy wiatraków jeszcze daleka droga – przyznaje burmistrz Zbigniew Skikiewicz. Dodajmy, őe koszt postawienia jednego wiatraka o mocy 2 MW z cağã infrastrukturã zamyka si÷ w kwocie 10 mln zğ. W przypadku ziszczenia si÷ planów inwestorów, gmina z tytuğu podatku od nieruchomoijci moőe liczyå na pokaŏny zastrzyk gotówki. Do gminnego skarbca mogğoby wpğynãå 2,4 mln zğ.

Remont i utrudnienia w ruchu na wiadukcie

rowane, które nie mogã same wystawiå pojemnika na ijmieci przed posesj÷ w dniu ich wywozu przez wrzesiġski PUK, proszone sã o zgğaszanie si÷ do referatu infrastruktury w urz÷dzie gminy. Moőna teő zadzwoniå. Tel. 061 438 37 27. Reklama

INFORMATOR GMINNY Urząd Miasta i Gminy

438 20 22

Policja

438 30 07

OSP Miłosław

438 28 88

Pogotowie Energetyczne

438 21 44

Poczta

438 23 45

Ośrodek Zdrowia

438 30 05

Ośrodek Kultury

438 27 79

Ośr. Pomocy Społecznej

438 30 96 438 37 58

Bank Spółdzielczy

438 38 31

Por. lekarza rodzinnego

437 12 52

Naprawa pralek i lodówek

438 36 01

Gabinet weterynaryjny

Rozpoczął się remont wiadukt kolejowego na krajowej „piętnastce”, przy wylocie z Miłosławia na Poznań. Wymieniane są przęsła i podkłady kolejowe. Przebudowa obiektu prowadzona jest przy jednoczesnym zachowaniu ruchu kolejowego i samochodowego (ruch pojazdów odbywa się wahadłowo).

0607 944 690

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Miłosław, ul. Poznańska 10,„Rolmark”, w godz. 8.00-16.00, tel. 061 438 25 16


28 listopada 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Kołaczkowo Spółdzielnia będzie chudsza

13

stronę redaguje :

Filip Biernat

Rolnicza Spółdzielnia UsługowoHandlowa w Kołaczkowie pozbywa się swego majątku. Na sprzedaż wystawiła magazyn i warsztaty. Kryzys w rolnictwie dotknãğ równieő Rolniczã Spóğdzielni÷ UsğugowoHandlowã w Koğaczkowie. Wğadze spóğdzielni postanowiğy, őe pozb÷dã si÷ niepotrzebnego majãtku. – Chcemy sprzedaå dwa budynki: warsztaty i magazyn. Od lat spóğdzielnia nie prowadzi w nich wğasnej dziağalnoijci, ale co rok musimy pğaciå na rzecz gminy podatek od nieruchomoijci- mówi Bğaőej Lipert, prezes RSU-H. – To nie jest desperacki ruch z naszej strony. Po prostu musimy dostosowaå si÷ do realiów rynkowych, tniemy koszty – dodaje. Spóğdzielnia równieő wynajmuje pomieszczenia w swoim biurowcu przy ul. Wrzesiġskiej w Koğaczkowie. Swojã siedzib÷ znalazğ tutaj niedawno sklep z taniã odzieőã z Zachodu. RSU-H ma w tym budynku równieő inne pomieszczenia do wynaj÷cia. Zainteresowanie kupnem obiektów jest ijrednie. Zgğosiğy si÷ osoby i firmy z gminy Koğaczkowo i spoza niej, lecz powaőna oferta nie wpğyn÷ğa. Z prezesa trudno wydusiå kon-

krety na temat aktualnej sytuacji finansowej, a dokğadniej: spodziewanego bilansu. – Poczekajmy do koġca grudnia – mówi Lipert. Peğzajãcy kryzys w rolnictwie w oczywisty sposób wpğynãğ na finanse spóğdzielni. Prezes spóğdzielni uwaőa, őe poprzedni rok byğ dla spóğdzielni dobry, natomiast bieőãcy jest bardzo sğaby. – Nasi klienci to przede wszystkim rolnicy, a oni zacz÷li oszcz÷dzaå. Wszystko z powodu znacznej podwyőki cen pasz i spadku cen skupu np. pszenicy. A wi÷c zacz÷li kupowaå od nas znacznie mniej towarów, dlatego najwi÷cej strat mamy w handlu – mówi B. Lipert. Symptomy kryzysu widaå w sprzedaőy w÷gla. Otóő do ğask klientów wróciğ w÷giel brunatny, który jest znacznie taġszy od kamiennego. Tona kosztuje tylko ok. 220 zğ, ale i tak kupowany jest na worki. Moőna powiedzieå, őe to hit sezonu grzewczego. Spóğdzielnia zatrudnia dwanaijcie osób. Redukcji w etatach nie przewidziano. Wi÷kszoijå pracuje w dziale usğug. Rolnicy ch÷tnie korzystajã wğaijnie z tej oferty spóğdzielni: oranie, mğócenie, pokosówka, wywóz nieczystoijci beczkowozem. RSH-U zajmuje si÷ równieő zimowym utrzymaniem dróg gminnych i powiatowych.

Hubertus, unihokej i badminton w OWDiR

Co słychać

tel. 061 437 49 56 f.biernat@wrzesnia.info.pl

okradğy kilka grobów na cmentarzu parafialnym w Koğaczkowie. Nie po raz pierwszy zresztã.

„ 23 listopada grağa Halowa Liga Piğki Noőnej. Wyniki: Junior Bieganowo – FC Twardy 3:11, LZS Gorazdowo – LZS Borzykowo 7:3, Znicz-Pol Wszembórz – Reni Trans Bieganowo 6:11, TW Koğaczkowo – ATMP Őydowo 4:2, Era Plast Zieliniec – LZS Sokolniki 4:2. „ 6 grudnia o godz. 17.00 w Koğaczkowie odb÷dzie si÷ „Uroczyste zapalenie choinki”. W komunistycznych Chinach w czasach rewolucji kulturalnej palono ksiãőki. W Koğaczkowie nastağa nowa tradycja – palenie choinki. A ijwiateğka gdzie si÷ podziağy? „ Od 1 grudnia w GOK-u

b÷dzie moőna oglãdaå wystaw÷ poijwi÷conã powstaniu wielkopolskiemu. Coij na ksztağt wernisaőu ma si÷ odbyå 27 grudnia, czyli na koġcu roku.

 – Kryzys nadszarpnął finanse spółdzielni – mówi Błażej Lipert

„ 11 grudnia o godz. 16.00 w koijciele parafialnym odb÷dzie si÷ uroczysta msza ijw. z okazji 90. rocznicy powstania wielkopolskiego. Po mszy wyst÷py gimnazjalistów.

Fot. FIB

Radni dali na pomnik Rada Gminy w Koğaczkowie przekazağa 5 tysi÷cy zğ na renowacj÷ pomnika powstaġców wielkopolskich na cmentarzu parafialnym we Wrzeijni. Radni przekazali pieniãdze, choå we wrzesiġskiej mogile nie jest pochowany őaden powstaniec rodem z gminy Koğaczkowo. Pi÷å tysi÷cy zğotych to pot÷őna kwota jak na warunki koğaczkowskie. Za te pieniãdze moőna by zrobiå w Koğaczkowie nawet doőynki gminne, ale rajcy nie mieli őadnych wãtpliwoijci w tym wzgl÷dzie. – Nie musiağem specjalnie przekonywaå radnych, zrozumieli sytuacj÷. Decyzja o przekazaniu tych ijrodków zapadğa na kolegium burmistrzów i wójta, wi÷c choåby ze wzgl÷du na to, őe trzeba wywiãzywaå si÷ z dane-

Co najmniej dwa lata gmina Koğaczkowo b÷dzie czekağa na moőliwoijå zbudowania kompleksu sportowego w ramach programu „Orlik 2012”. Gğównym powodem sã problemy finansowe gminy. Dylematem jest bğ÷dne zağoőenie w programie rzãdowym, iő takie boisko moőna zbudowaå za 1 milion zğotych, a gminy na ten cel wydajã tylko 300 tys. zğ (reszt÷ dokğadajã urzãd marszağkowski i Ministerstwo Sportu). Przykğad w gminie Wrzeijnia pokazağ, őe koszty po przetargu byğy znacznie wyősze niő zakğadano – 1,6 miliona zğ – i zamiast 300 tys. zğ gmina musiağa wyğoőyå aő milion. Burmistrz Wrzeijni dostağ zgod÷

„ W Grabowie Królew-

skim zostağ rozebrany budynek, w którym onegdaj miağ dziağaå klub dla mğodzieőy. Zamiast tego w budynku byğ straszny syf...

go sğowa, radni po prostu przyklepali t÷ decyzj÷. Nie jest to mağa kwota, no ale chodziğo tu o spraw÷ waőnã dla ogóğu, wi÷c si÷ doğoőyliijmy – mówi wójt gminy Koğaczkowo Wojciech Majchrzak. W Koğaczkowie organizowane b÷dã uroczystoijci zwiãzane z 90. rocznicã wybuchu powstania wielkopolskiego. Z tej okazji odb÷dzie si÷ m.in. wystawa pamiãtek powstaġczych. Gminny Oijrodek Kultury na ten cel nie dostağ jednak ani jednej dodatkowej zğotówki, a pozwoliğoby to na wi÷kszy rozmach przy tej okrãgğej rocznicy. Inicjatyw÷ zrealizowağ ze swoich budőetowych pieni÷dzy i dzi÷ki pomocy ludzi dobrej woli. To musi wystarczyå.

Gmina nie ma pieniędzy na boisko „Orlik 2012”. Dlaczego? Ostatnie tygodnie były dobre dla Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie. Wychowankowie wygrali w IX Mistrzostwach Domów Dziecka w Unihokeju., które odbyły się w Warszawie. W finale młodzi zawodnicy zremisowali 0:0 z Daleszycami oraz pokonali Lublin 9:0 i Kłobuck 2:0. W nagrodę członkowie kołaczkowskiego zespołu mogli kupić sobie po parze butów w sklepie Deichmann, odzież, sprzęt gospodarstwa domowego oraz DVD. Dzieciaki zwiedziły też stolicę. OWDiR zorganizował również II Otwarte Mistrzostwa Gminy Kołaczkowo w Badmintonie. W zawodach wzięło udział 40 uczestników. Wśród chłopców najlepsi okazali się: 1. Tomasz Urbaniak z Gałęzewic, 2. Radosław Madaj z Cieśli Wielkich, 3. Łukasz Poźniak z Budziłowa. Dziewczęta: 1. Sylwia Studzińska z Sokolnik, 2. Katarzyna Kominek z Gorazdowa, 3. Patrycja Krych z Kołaczkowa. Poza tym dzieciaki z ośrodka dużo wyjeżdżają. 14 osobowa grupa wyjechała do Poznania na hubertusa, czyli święto myśliwych. Wychowankowie wzięli udział w strzelaniu, poznali obyczaje myśliwskie – m.in. grano sygnały myśliwskie. Wszystko to było możliwe dzięki firmie Artsize. Dzieci ostatnio często odwiedzają sklep Carry, w którym mogą zaopatrywać się w odzież zimową. To wszystko dzięki sponsorom. – Zawiązała się grupa osób i firm, które stale nam pomagają; to bardzo nam ułatwia prowadzenia ośrodka – mówi Magdalena Zając. OWDiR otrzymał dotację 30 tys. zł z urzędu wojewódzkiego na wymianę 23 okien. Drugie tyle na ten cel dołoży powiat.

„ Hieny cmentarne

od Ministerstwa Sportu na to, őe gmina moőe budowaå kompleks bez zaplecza socjalno-sanitarnego. Z tego wzgl÷du, byå moőe, uda si÷ zbiå cen÷ do miliona zğotych. Tych zawirowaġ boi si÷ wójt Wojciech Majchrzak, gdyő gminy Koğaczkowo nie staå za bardzo na takã elastycznoijå budőetowã. – Szczerze mówiãc, sum÷ 300 tysi÷cy zğotych na ten cel b÷dziemy mogli zabezpieczyå dopiero w budőecie na 2010 rok. Wtedy zdecydujemy si÷ wystartowaå o dofinansowanie w ramach Orlika – mówi wójt. Nie wiadomo, w której wsi ten obiekt miağby powstaå, ale jedno jest pewne: kaőda wieij bardzo by go chciağa.

„ Radni wst÷pnie omówili juő budőet na przyszğy rok. B÷dzie podwyőka podatków, ponoå tylko o wskaŏnik inflacji. „ Do redakcji zgğosiğ

si÷ prawnik, który twierdzi, őe umowy rolników podpisane z firmã Domrel na budow÷ na ich polach wiatraków nie muszã byå wcale takie korzystne. Szczegóğy wkrótce.

„ Koty na drogach szalejã. Potrãciğem juő dwa.

INFORMATOR GMINNY Urząd Gminy

438-53-24

Policja

438-50-77

Poczta

438-53-28

Biblioteka

438-53-13

Ośrodek Zdrowia

438-50-80

Gminny Ośrodek Kultury

438-50-78 438-52-46

CPN

438-51-84

Gaz

438-53-85

Bank Spółdzielczy

438-53-14

OPS

438-51-12

ZGKiM

438-56-50

Oczyszczalnia

438-55-75

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Sokolniki, ul. Spokojna 4 (pawilon przy aptece)


28 listopada 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

14 Pyzdry Przesłanie: shalom alechem

stronę redaguje:

Tomasz Szternel

IJwiadkami niecodziennego wydarzenia byli widzowie, którzy w niedzielne popoğudnie przybyli do gimnazjum. W ramach projektu „Mój pradziad i jego sãsiedzi” wystãpiğ zespóğ Shalom. – Mówiãc o sãsiadach naszego pradziadka, miağem na myijli nie tylko katolików, nie tylko Polaków, ale takőe Őydów i Niemców – sprecyzowağ myijl przewodniã projektu Michağ Czerniak, dyrektor muzeum regionalnego. – Dziij juő ich w Pyzdrach nie ma, ale na stağe zapisali si÷ w historii tego miasta. Przyczynili si÷ do jego rozwoju – argumentowağ. IJladów po wyznawcach Jahwe pozostağo niewiele. Tym wi÷kszã wartoijå majã zdj÷cia znajdujãce si÷ w zbiorach muzeum. Przedstawiajã synagog÷, macewy i Őyda na tle koijcioğa farnego. To one, pokazane za pomocã rzutnika, wprowadziğy w klimat koncertu. Rozbrzmiağ klarnet. Na scen÷ wszedğ Jerzy Karwowski, a za nim reszta zespoğu: Jagoda Kram (ijpiew), Bogusğaw Ğowiġski (ijpiew), Andrzej Laskowski (gitara basowa), Henryk Ğukaszewski (akordeon) i Jurij Czerwiġski (skrzypce). Formacja dziağa od 2000 r. przy Towarzystwie Przyjaŏni Polsko-Izraelskiej w Poznaniu. – IJpiewamy w j÷zykach őydowskich – hebrajskim, yiddisch i ladino – bo ponoå w kaődym Polaku jest troch÷ Őyda – rzuciğ wyraŏnie rozbawiony B. Ğowiġski, prezes towarzystwa. Za jego sprawã koncert miağ doijå luŏnã konwencj÷. Po kaődym z utworów opowiadağ dowcip o Őydach. Nie przekraczağ przy tym granic dobrego smaku. Przykğad: trzech Őydów kupiğo pawilon handlowy,

To nie koniec atrakcji, bowiem w stoğówce szkolnej moőna byğo skosztowaå potraw kuchni őydowskiej. Na suto zastawionym stole rozpoznaliijmy tylko chağk÷ i mac÷. Mimo niezwykle udanego koncertu B. Ğowiġski miağ niedosyt. – Trzy lata czekağem na przyjazd do Pyzdr, a jak juő doszedğ do skutku, to zapomniağem stroju – nie mógğ przeboleå. Przyznağ, őe muzyka őydowska jest popularna na ijwiecie, ale w Polsce jakoij nie moőe si÷ przebiå. – Na nasze koncerty i tak przychodzi mnóstwo ludzi. Wszyscy jesteijmy zawodowymi muzykami. Mamy ijwietnego skrzypka, który akurat wyjechağ do USA. Jurek teő dopiero co wróciğ. Basista gra z Maleġczukiem. Tylko ja mam tyle pieni÷dzy, őe robi÷  Koncertowi towarzyszyła stylowa scenografia Fot. Tomasz Szternel to dla przyjemnoijci – zakoġczyğ. M. Czerniak zamierza zorganizow którym kaődy miağ prowadziå swój Muzycy bez problemów wciãgn÷li waå jeszcze jedno spotkanie z tego geszeft, czyli interes. Pierwszy wy- do wspólnej zabawy licznie zgroma- cyklu, tym razem poijwi÷cone kultukrzykuje: „U mnie najtaniej!”. Drugi: dzonã publicznoijå. Niemal po kaő- rze niemieckiej. „U mnie najwi÷cej i najtaniej”. Trze- dym z utworów zbierali owacyjne ci wziãğ drabin÷ i napisağ nad drzwia- brawa. Godzinny koncert zakoġczyli mi: „Wejijcie”. przesğaniem: „Shalom alechem”, czy– Őydzi sğynã nie tylko z őyğki do li „pokój z wami”. Ci, którym wyst÷p Dawno nie byğo w Pyzdrach tak udanego koncertu i tak licznej interesów, ale teő dobrego humoru. przypadğ do gustu, mogli nabyå pğyt÷ publiki. Dawno nie byğo tak doLubiã őartowaå z innych, ale i z sie- zespoğu. Za darmo. Tyle őe autografy, brego pomysğu na lekcj÷ z histobie samych – zapewniağ piosenkarz które si÷ na nich znalazğy, kosztowai konferansjer zarazem. ğy 25 zğ – tak to tğumaczyli artyijci. rii. Tomasz Szternel

Nowy asfalt, deszczówka i chodniki w Pietrzykowie

Seniorzy się bawią Rehabilitacja, a nade wszystko integracja środowiska emerytów i rencistów była celem projektu realizowanego przez Fundację Rozwoju Gminy Pyzdry. Celem, który udało się osiągnąć.

Ciąg dalszy inwestycji przy drodze wojewódzkiej nr 466. Dobiega końca budowa nowej nakładki asfaltowej, kolektora deszczowego i chodników w Pietrzykowie. Prace ruszyły w kwietniu. Już wtedy rozpoczął się długo oczekiwany remont arterii administrowanej przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Masa bitumiczna została jednak wylana tylko na odcinku dwóch kilometrów (z Pyzdr do Rataj). Po kilkumiesięcznej przerwie inwestycja została wznowiona. Przedsiębiorstwo Budowlane „Ziembud” z Ostrowa Kościelnego wykonało chodniki, zatoczkę autobusową i kanalizację deszczową w Pietrzykowie (do skrzyżowania na Ksawerów). Poza tym została wylana nowa nawierzchnia asfaltowa. – Prace już dobiegają końca. Pochłonęły 1 mln 170 tys. zł – mówi kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koninie Marek Jaśkowiak. Zatoczka dla autobusów została wykonana także naprzeciw cmentarza parafialnego w Pyzdrach. Pojawiły się też znaki ograniczające prędkość do 30 km/h. – To rozwiązanie tymczasowe. Wnioskowali o nie okoliczni mieszkańcy – twierdzi M. Jaśkowiak.

Byğ sierpieġ tego roku. Na spotkaniu w domu kultury Ewa Sobolewska omówiğa zağoőenia koordynowanego przez siebie Programu Integracji Spoğecznej. W cyklu szkoleġ uczestniczyli pracownicy urz÷du gminy, przedstawiciele stowarzyszeġ i organizacji pozarzãdowych. Wijród nich znalazğy si÷: Wanda Biernat, przewodniczãca koğa Polskiego Zwiãzku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Előbieta Kğossowska, szefowa Fundacji Rozwoju Gminy Pyzdry. – Pani przewodniczãca poprosiğa mnie o pomoc w napisaniu projektu. Zgodziğam si÷ – wspomina E. Kğossowska. Z unijnego programu pozyskağa 15 tys. zğ. Dzi÷ki temu seniorzy uczestniczyli w zaj÷ciach rehabilitacyjnych, åwiczeniach, pogadankach, kursach obsğugi komputera, a nawet telefonu komórkowego. Poza tym wyjechali do filharmonii i opery w Poznaniu.

– Niektóre panie byğy pierwszy raz w operze. Do wyjazdu przygotowywağy si÷ po kilka dni – mówi póğ őartem, póğ serio W. Biernat. Seniorów nie trzeba byğo zach÷caå do udziağu w zaj÷ciach. Wr÷cz przeciwnie. – Teraz mamy 74 czğonków i wciãő przybywajã kolejni. Ludzie przychodzã i pytajã, czy mogã si÷ zapisaå, bo u nas tyle si÷ dzieje. To wszystko dzi÷ki temu projektowi – nie ma wãtpliwoijci przewodniczãca. Niejako samoistnie przy domu kultury uformowağ si÷ Klub Seniora. Tworzã go najaktywniejsi czğonkowie koğa. Na razie tylko przygotowujã organizowane przez siebie imprezy. Ostatnia z nich odbyğa si÷ 27 listopada. Okazj÷ byğy ostatnie andrzejki. – Duőo osób dostaje niewielkie emerytury po 500-600 zğ. Őadna z paġ nie szuka wykwintnej kreacji – zaznacza W. Biernat. – Bluzeczka i spódnica wystarczy – dodaje. – Celem tego projektu byğo wyciãgni÷cie osób starszych z domów, z codziennego marazmu. I myijl÷, őe to znakomicie nam si÷ udağo – przyznaje nieskromnie E. Kğossowska. Projekt fundacji ma zostaå oficjalnie podsumowany w grudniu.

„ No i sypn÷ğo. Pierw-

szy ijnieg spadğ 22 listopada. Niemal natychmiast na gminnych drogach pojawiğy si÷ piaskarki. Akcja „Zima” rozpocz÷ta.

„ Wyniki pierwszej kolej-

ki Halowej Ligi Piğki Noőnej: Őubry – Masters 2:0, Oldboy Bruk-Pol – PWZ 3:1, FC Osiedle – Dream Team 0:4, Dragon – Kolejorz Pietrzyków 5:1, FC Pyzdry – Glinianki 3:2.

„ Na mieijcie pojawi-

ğo si÷ pierwsze ogğoszenie o balu sylwestrowym. W remizie straőackiej organizujã go rada rodziców i dyrekcja oddziağu zamiejscowego Zespoğu Szkóğ Zawodowych nr 2. Cena: 200 zğ od pary.

„ Towarzystwo Kultural-

ne „Echo Pyzdr” zamierza nawiãzaå wspóğprac÷ ze szkoğã huculskã (dokğadnie z Karpat na terenie Ukrainy). W gr÷ wchodzi wymiana kulturalna.

„ Posterunek policji

zmienia si÷ nie do poznania. Zostağy juő wymienione balustrada i brama wjazdowa. Pozostaje tylko czekaå na odijwieőenie elewacji zewn÷trznej budynku. Ale to juő zadanie na przyszğy rok.

„ Dom kultury zaprasza

do udziağu w zaj÷ciach muzycznych, tanecznych i teatralnych. Szczegóğowy harmonogram jest opublikowany na stronie internetowej gminy (www. pyzdry.pl).

Reklama

SERWIS OPON "BESER"

Sa-217a

Trzy lata czekałem na przyjazd do Pyzdr, a jak już doszedł do skutku, to zapomniałem stroju – bił się w pierś B. Łowiński.

Muzyka łączy. Żydowska także.

Co słychać

tel. 061 437 49 56 t.szternel@wrzesnia.info.pl

- wyważanie i naprawa opon - wulkanizacja - sprzedaż opon nowych, używanych i nalewanych CENY PROMOCYJNE

Pyzdry, ul. Zwierzyniec 2 tel. 063 276-86-28, 0604-925-664

INFORMATOR GMINNY Nr kierunkowy do gminy Pyzdry

0-63

Miejsko-Gminny Ośr. Kultury

276-82-07

Miejsko-Gminny Ośr. Pom. Społ.

213-50-60

Gminne Centrum Informacji

276-72-70

Muzeum Regionalne

276-81-07

Ochotnicza Straż Pożarna

276-81-98

Pogotowie Energetyczne

276-84-77

Komisariat Policji

276-81-97

Przedszkole

276-83-27

Urząd Miasta i Gminy

213-53-20

Szkoła Podstawowa

213-51-48

Por. Psychologiczno-Pedagogiczna 276-72-51 Pyzdry – noclegi, Dłusk 72

0502-541-943

Usługi pogrzebowe

0606-964-795

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Pyzdry, ul. Szybska (Kwiaciarnia Ruch), tel. 0698 105 343


28 listopada 2008

Wiadomości Wrzesińskie

Nekla

www.wrzesnia.info.pl

Tomasz Małecki

Przypomnijmy, őe w mogile zostağo pochowanych czterech powstaġców: Kazimierz Koralewski (polegğ pod Szubinem), Walenty Piotrowski (Szubin), Stanisğaw Pladzyġski (Kcynia) oraz Aleksy Urban, powstaniec, który zginãğ w wojnie polskobolszewickiej. Dotychczas widniağo teő nazwisko Franciszka J÷czmionki, jednak wedğug najnowszych ustaleġ Sebastiana Mazurkiewicza, dyrektora wrzesiġskiego muzeum, J÷czmionka zostağ pochowany w kwaterze wojskowej na wrzesiġskim cmentarzu. Mimo to, nazwisko J÷czmionki – zgodnie z tradycjã – znajdzie si÷ na obelisku. Do tego dojdzie jeszcze nazwisko Stanisğawa Krotofila, który polegğ w czasie walk powstaġczych pod Szubinem, a pochowany zostağ w IJrodzie Wielkopolskiej. Obok tego znajdã si÷ nazwiska innych mieszkaġców gminy, którzy walczyli w powstaniu. – Mamy gros powstaġców z Targowej Górki, Chwağszyc, Podstolic, Opatówka, Zasutowa, którzy w ogóle nie sã nigdzie odnotowani i na tym pomniku z boku zostanã wyryte ich nazwiska – mówi Paweğ Tokğowicz, dyrektor Nekielskiego Oijrodka Kultury, regionalista.

– Nie ma teő nigdzie ijladu po osobach, które zgin÷ğy bezpoijrednio w dziağaniach wojennych w wojnie polsko-bolszewickiej. Ich nazwiska teő znajdã na specjalnych tablicach – dodağ Paweğ Tokğowicz, który dostağ zadanie ustalenia nazwisk tych nekielskich powstaġców. Benedyktyġska praca przyniosğa nadspodziewane efekty. Udağo si÷ ustaliå nazwiska 86 mieszkaġców gminy Nekla walczãcych w powstaniu i bojowników o wolnoijå. – Do tego dochodzi szóstka z gğównego obelisku oraz kilku polegğych w wojnie polsko-bolszewickiej – precyzuje Tokğowicz. Pomnik b÷dzie wykonany z granitu. – Koszt to okoğo 12 tys. zğ, ale ostatecznã kwot÷ poznamy po wykonaniu wszelkich prac – informuje burmistrz Nekli Roman Grychowski. Cağoijå pieni÷dzy b÷dzie pochodziğa z budőetu gminy. Postument wykona miejscowy kamieniarz Bogdan Nawrocki. Dodajmy, őe przedwojenny pomnik zostağ zniszczony przez niemieckich okupantów 15 wrzeijnia 1939. Obecny nagrobek pochodzi z 1949 roku. W ubiegğym tygodniu rada miejska w Nekli nie wyraziğa zgody na to, aby przekazaå z budőetu gminy 5 tys. zğ na restauracj÷ pomnika powstaġców we Wrzeijni. Odium odpowiedzialnoijci spadğo na Tokğowicza, który na sesji pytağ, ilu neklan jest pochowanych we wrzesiġskiej mogile.

Ostateczny koniec przychodni w Targowej Górce

Przychodnia lekarska w Targowej Górce została definitywnie zlikwidowana. Powód: brak pacjentów. O przychodnię pytał podczas ostatniej sesji rady miejskiej sołtys wsi Czesław Kozielski, który nie wiedział, że punkt lekarski, dotychczas działający w remizie strażackiej, nie funkcjonuje już od 30 czerwca (sic!). Andrzej Paciorkowski (na zdjęciu stoi), kierownik Przychodni Lekarza Rodzinnego „Amicor” w Nekli, która prowadziła punkt lekarski w Targowej Górce, jest zaskoczony pytaniem Kozielskiego. – Myślałem, że wszystko już jasne, ale skoro pan redaktor chce porozmawiać, to zapraszam – zachęca. Przypomnijmy, że w Targowej Górce – jako jedynej bodaj wsi w gminie Nekla – punkt lekarski był prowadzony niemal od zawsze. Przez całe lata PRL-u Stefan Leszczyński przyjmował pacjentów w organistówce naprzeciwko kościoła. Ostatnia dekada to punkt lekarski w remizie strażackiej i wizyty lekarzy dwa raz w tygodniu – we wtorki po południu internista Paciorkowski i w piątki pediatra Adam Dopierała. Teraz już tego nie ma. I nie będzie. – Punkt nie działał od 30 czerwca. W maju wysłaliśmy pismo do burmistrza z wnioskiem o rozwiązanie umowy dzierżawy obiektu z dniem 30 czerwca. Burmistrz na to przystał – mówi Paciorkowski. Potem do wydziału zdrowia urzędu wojewódzkiego trafiła informacja o likwidacji punktu – dodaje. Jak podkreślają lekarze, przyczyn likwidacji punktu lekarskiego jest kilka. Po pierwsze, spadająca liczba pacjentów. Na ponad 20 tys. rocznie przyjętych przez nas pacjentów tylko niewiele ponad 400 to wizyty w Targowej Górce. Druga sprawa to kwestie sanitarne. Punkt lekarski nie spełniał wymogów. Sanepid na pewno nie pozwoliłby na przyjmowanie pacjentów w takich warunkach. Po trzecie, zimą było tam strasznie zimno. Przyjmowanie pacjentów w takich warunkach jest niepoważne – argumentuje Paciorkowski. Jak zaznaczają lekarze rodzinni z Nekli, każda starsza osoba może liczyć na wizytę domową.

Co słychać

tel. 061 437 49 56 t.malecki@wrzesnia.info.pl

Pomnik jak przed wojną Władze Nekli podjęły decyzję o przywróceniu mogile powstańców wielkopolskich pierwotnego kształtu.

15

stronę redaguje:

„ Przypominamy, őe ju-

tro o 17.30 w Goijciġcu Pana Twardowskiego w Nekli odb÷dzie si÷ walne zebranie czğonków klubu Honorowych Dawców Krwi, dziağajãcego przy urz÷dzie miasta i gminy. Obecnoijå obowiãzkowa.

„ Przychodnia Leka-

rza Rodzinnego „Amicor” w zwiãzku z realizacjã programu profilaktyki chorób ukğadu krãőenia zaprasza osoby urodzone w latach 1973, 1968, 1963,1958 i 1953 do skorzystania z bezpğatnych badaġ. W ramach programu zostanã wykonane nast÷pujãce badania laboratoryjne: peğna gospodarka lipidowa (cholesterol cağkowity, HDL, LDL, trójglicerydy) oraz poziom glukozy. Rejestracja osobiijcie lub telefonicznie pod nr tel. 061 438 60 92.

„ W ijrod÷ w nekielskim

 Zdjęcie pomnika powstańców wykonane przed 1939 r. – Nie jestem przeciwny renowacji pomnika we Wrzeijni. Dwóch moich dziadków walczyğo w powstaniu, sam przekazağem kilkadziesiãt powstaġczych pamiãtek na wysta-

parku przed pağacem stan÷ğa choinka. Przypomnijmy, őe tradycyjnie 6 grudnia na drzewku boőonarodzeniowym pojawiã si÷ ijwiatğa. B÷dzie teő ijw. Mikoğaj. Organizatorzy zapraszajã wszystkie dzieci z gminy. Poczãtek plenerowej imprezy o godz. 16.15.

Fot. archiwum NOK

„ Burmistrz wystosowağ

w÷, która odb÷dzie si÷ w muzeum we Wrzeijni. Ja pytağem jako mieszkaniec i potomek powstaġców z Nekli. A gğosowali radni – Tokğowicz odpiera zarzuty.

do Autostrady Wielkopolskiej SA pismo z őãdaniem wyjaijnieġ w sprawie przejazdu ci÷őarówek z zakorkowanej A2 przez Mağã Górk÷. – Do tego doğãczyliijmy fotografie ze zniszczonymi drogami. Domagamy si÷ rekompensaty – dodağ Grychowski.

Na plebanii urządzili plac zabaw. Chcą jeszcze mały park Lokalna Grupa Dziağania IJwiatowid dofinansowağa projekt urzãdzenia placu zabaw i rekreacji przy ijwietlicy ijrodowiskowej w Targowej Górce, realizowany wspólnie przez miejscowã parafi÷ pw. ijw. Michağa Archanioğa i rad÷ soğeckã. – Taki plac byğ konieczny. W zaj÷ciach w ijwietlicy uczestniczy kilkadziesiãt dzieci. Cz÷ijå z nich zawsze musiağa wyjijå na plac do szkoğy, potem np. wróciå na posiğek. Teraz wszystko b÷dzie skupione w jednym miejscu – mówi Czesğaw Kozielski, soğtys Targowej Górki. IJwiatowid jest Lokalnã Grupã Dziağania Programu Leader+ na terenie gmin wiejskich powiatu gnieŏnieġskiego oraz gminy Nekla w powiecie wrzesiġskm. Stowarzyszenie jest czğonkiem Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich – ogólnopolskiego porozumienia organizacji, które wspóğdziağajã na rzecz przygotowania polskiej wsi do funkcjonowania w ramach Unii Europejskiej. Stowarzyszenie IJwiatowid wsparğo parafialnã inicjatyw÷ kwotã 4,5 tys. zğ. Dodajmy, őe parafia w Targowej Górce jest jednym z siedmiu grantobiorców, które uzyskağy wsparcie w 2008 r. w ramach programu „Dziağaj Lokalnie VI”. Projekty realizowane przez IJwiatowida wspóğfinansowane sã przez Polsko-Amerykaġskã Fundacj÷ Wolnoijci. Prace przy placu zabaw zostağy juő zrealizowane niemal w cağo-

„ Park w Targowej Górce

zostağ sprzedany. Kto jest nowym wğaijcicielem? Nie wiadomo – stoi za nim peğnomocnik.

INFORMATOR GMINNY

ijci. Wyrównano teren, nawieziono ziemi÷ torfowã, posiano traw÷. W najbliőszym czasie zamontowane zostanã ğawki. Jednak pieniãdze ze IJwiatowida to nie jedyne ijrodki uzyskane przy budowie placu. Kozielski: – Bardzo duőo prac nieodpğatnie wykonağa RSP Chwağszyce, finansowo pomógğ osobiijcie ksiãdz proboszcz Sğawomir Stronka. Rada soğecka wyasygnowağa 1 000 zğ. Pomogli teő niektórzy mieszkaġcy wsi. Poza tym chc÷ podzi÷kowaå burmistrzowi oraz sekretarzowi gminy za pomoc merytorycznã oraz wsparcie przy pisaniu wniosku – dodağ. To jednak nie koniec planów. Gmina planuje przejãå od Agencji Nieruchomoijci Rolnych pobliskã ğãk÷ – Tam byijmy urzãdzili alejki, ğawki, posadzili drzewka. Powstağoby fajne miejsce do wypoczynku – snuje plany soğtys wsi. Pieniãdze na ten cel pochodziå majã z LGD IJwiatowid.

Urząd Miasta i Gminy

438-60-11

Policja

438-60-77

Straż Pożarna

438-60-88

Poczta

438-64-40

Urząd pocztowy Targowa Górka

438-66-28

Przych. Lek. Rodzinnego „AMIKOR” 438-60-92 Ośrodek Kultury

438-60-60

Oczyszczalnia ścieków

438-65-75

Lecznica dla zwierząt

438-60-12

Biblioteka Publiczna

438-64-30

Bank Spółdzielczy

438-60-20

Polski Komitet Pomocy Społecznej 438-60-11 Przedszkole

438-60-95

Szkoła Podstawowa

438-60-70

Szkoła Targowa Górka

438-66-86

Zesp. Szkół w Zasutowie

437-29-21 fax 437-25-06

Autohol i przewóz osób

503-509-001 436-33-70

Prawo jazdy

438-60-70 0603-718-734

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Nekla, ul. Chopina 43/4 (sklep Goja)


28 listopada 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Święto patronalne Danuta Rinn pytała, gdzie ci mężczyźni. Arcybiskup Henryk Muszyński również. Msza ijw. z okazji ijwi÷ta patronalnego Akcji Katolickiej, jakim jest Uroczystoijå Chrystusa Króla Wszechijwiata, zostağa odprawiona w sobot÷ 22 listopada w koijciele pw. ijw. Jakuba Apostoğa w Miğosğawiu. Modlitwie przewodniczyğ metropolita gnieŏnieġski, ks. arcybiskup Henryk Muszyġski. W naboőeġstwie uczestniczyli liderzy parafialnych oddziağów Akcji Katolickiej z cağej archidiecezji gnieŏnieġskiej. – Nie jest ich wielu, bo niewiele jest teő oddziağów akcji w naszej archidiecezji – mówiğ asystent diecezjalny organizacji, ks. Krzysztof Redlak. – Osoby naleőãce do akcji to ludzie nieoboj÷tni na los otoczenia, którzy potrafiã t÷ nieoboj÷tnoijå zamieniaå w kompetentne i skuteczne dziağanie. – Jest was mağo, ale apostoğów na poczãtku byğo jeszcze mniej – stwier-

 Abp H. Muszyński w miłosławskiej świątyni gościł drugi raz dziğ metropolita gnieŏnieġski, który w homilii przypomniağ fragment listu, który w 1928 roku papieő Pius XI przesğağ do abpa wrocğawskiego Adolfa Bertrama. W piijmie tym – jak zauwaőyğ – Ojciec IJwi÷ty niezwykle trafnie okreijliğ zadania Akcji Katolickiej. – Ma ona przysposo-

Modne dewocjonalia Dewocjonalia, czyli przedmioty związane z kultem, podobnie jak inne rzeczy ulegają modom i czasom, ale ciągle cieszą się sporym zainteresowaniem, szczególnie osób starszych. To, co aktualnie sprzedaje si÷ we wrzesiġskich sklepach z dewocjonaliami, zwiãzane jest cz÷sto z kalendarzem liturgicznym i waőnymi ijwi÷tami koijcielnymi. – I tak, na przykğad, paŏdziernik to miesiãc róőaġcowy. Wtedy to klienci w wi÷kszych iloijciach kupujã róőaġce. Szczególnie czyniã to rodzice dzieci pierwszokomunijnych, gdyő w tym miesiãcu odbywa si÷ poijwi÷cenie róőaġców – informuje Maria Budzyġska z wrzesiġskiego sklepu z dewocjonaliami Veriton, znanego dawniej jako Veritas. Wijród róőaġców dla dzieci pierwszokomunijnych obowiãzujã jednak równieő pewne zasady. Dziewczynkom kupuje si÷ zazwyczaj róőaġce w kolorach biağym, perğowym lub jasnoróőowym, a chğopcom czarne lub grafitowe. – Tymi grafitowymi jest coraz wi÷ksze zainteresowanie, choå nadal przewaőajã róőaġce w kolorze czarnym – mówi Marek Manicki, wğaijciciel sklepu z dewocjonaliami Credo. – Z kolei osoby starsze wolã róőaġce drewniane niő plastikowe, bo chcã poczuå w r÷kach paciorki – skomentowağa M. Budzyġska. Ceny takich róőaġców we wrzesiġskich sklepach wahajã si÷ od 5 do 15 zğ. Czy jednak w naszym mieijcie moőna dostaå ekskluzywne róőaġce pochodzãce prosto z Fatimy lub Lourdes?

– Takich róőaġców nie sprowadzamy, bo tam dewocjonalia sã bardzo drogie – mówiğa M. Budzyġska. Obecnie w sklepach z dewocjonaliami krzyőujã si÷ juő dwa okresy: adwent i nadchodzãce ijwi÷ta Boőego Narodzenia. – Adwent to oczywiijcie lampiony. W Veritonie moőna kupiå zarówno takie niewielkie, do skğadania, za 4 zğ, jak i takie solidne, metalowe, na lata, w cenie od 17 do 22 zğ. Z kolei ijwi÷ta boőonarodzeniowe reprezentujã przeróőne figurki do szopek i cağe szopki. Tutaj takőe wybór jest ogromny: od mağych i plastikowych zaczynajãc, na solidnych, gipsowych koġczãc. Te ostatnie, oprócz ijwi÷tej rodziny, zawierajã takőe pasterzy, m÷drców i zwierz÷ta. Coraz gorzej sprzedajã si÷ za to figurki niezwiãzane bezpoijrednio z okresem gwiazdkowym. – U mnie w sklepie jest na przykğad ijw. Krzysztof, ijw. Józef i Matka Boska, ale zainteresowanie nimi jest bardzo mağe. Jeijli juő ktoij je kupuje, to gğównie osoby starsze – dodağ Marek Manicki. Choå i w tej materii sã wyjãtki. – Dobrze sprzedawağy si÷ i nadal sprzedajã figurki ijw. Ojca Pio. Zresztã nie tylko figurki tego ijwi÷tego, ale takőe ksiãőki o jego őyciu, cudach itp. – poinformowağa M. Budzyġska. Co jeszcze zatem decyduje o aktualnych modach w ijwiecie dewocjonaliów? Zdaniem M. Manickiego sã jeszcze takie czynniki. – Cz÷ijå moich klientów, w szczególnoijci osoby starsze, to równieő sğuchacze Radia Maryja. Jak na antenie tej radiostacji jest polecana jakaij ksiãőka lub kaseta, to wtedy ludzie si÷ o niã pytajã. Ğukasz Adamczyk

Fot. Łukasz Różański

biå swoich czğonków do peğni őycia chrzeijcijaġskiego i uczyniå z nich apostoğów, którzy b÷dã skutecznie wspieraå wszelakie zabiegi duchowieġstwa w dziele chrystianizacji őycia i kultury – cytowağ sğowa papieőa abp H. Muszyġski, dodajãc, őe realizowanie tych zadaġ nie zawsze

jest ğatwe i wymaga autentycznego zaangaőowania. – Byå ijwiadkiem Chrystusa w dzisiejszym ijwiecie, tak cz÷sto oboj÷tnym na treijci religijne, jest niesğychanie trudne. Nie dziwi wi÷c, őe niejednemu brak odwagi, by podjãå si÷ tego zadania. Metropolita w swojej homilii podkreijlağ, őe drogã wiodãcã do królestwa Chrystusa jest zwyci÷stwo dobra nad zğem, miğoijci nad nienawiijciã, őycia nad ijmierciã. – Ilekroå takie zwyci÷stwo dokonuje si÷ w nas lub za naszym poijrednictwem, tyle razy przybliőa si÷ do nas królestwo odwiecznego Boga – mówiğ. Z okazji swojego ijwi÷ta patronalnego, Akcja Katolicka dziağajãca w Miğosğawiu ufundowağa tamtejszej parafii nowy ornat z r÷cznym haftem ikony Chrystusa Króla, wykonany przez siostry karmelitanki z Gniezna. Abp H. Muszyġski po raz pierwszy odprawiğ w nim msz÷ ijw. Po jej zakoġczeniu wyraziğ sğowa uznania w stron÷ koijcielnego chóru i organistki, którzy pi÷knym ijpiewem uijwietnili sobotniã uroczystoijå. – Pi÷knie ijpiewacie. Szkoda tylko, őe w chórze jest mağo m÷skich gğosów – zauwaőyğ. – Ale tak to juő z tymi chğopami jest. Myijl÷, őe jak nast÷pnym razem tutaj przyjad÷, to juő b÷dã. KUL

Aniołowie są wśród nas, czyli wieczór zaduszkowy

Co słychać

16 Kościół „ Jeszcze do 2 lutego 2009 roku we wrzesiġskiej siedzibie TCL-u przy ul. Szkolnej 12, zwiedzaå moőna wystaw÷ „Do ciebie, Matko...”. Ekspozycja czynna jest we wtorki, czwartki i piãtki w godz. od 16.00 do 18.00. „ Kolejne spotkanie Kr÷-

gu Biblijnego dla dorosğych, dziağajãcego przy parafii pw. ijw. Królowej Jadwigi, odb÷dzie si÷ 1 grudnia po mszy ijw. wieczornej, w salce koijcioğa parafialnego.

„ Modlitewne czuwanie

adwentowe dla mğodzieőy w parafii pw. ijw. Kazimierza Królewicza odb÷dzie si÷ 8 grudnia (poniedziağek). Poczãtek o 19.00.

„ Kolejne spotkanie z ks.

prof. dr. hab. Jerzym Stefaġskim odb÷dzie si÷ w poniedziağek 1 grudnia (19.30) w domu katolickim naleőãcym do parafii pw. ijw. Kazimierza Królewicza. Tym razem tematem poruszanym przez ksi÷dza profesora b÷dzie „J÷zyk liturgii, j÷zykiem znaków”.

„ 8 grudnia o godz. 18.00, w uroczystoijå Niepokalanego Pocz÷cia Najijwi÷tszej Maryi Panny, podczas mszy ijw. w koijciele pw. ijw. Kazimierza Królewicza zostanã poijwi÷cone medaliki dla dzieci przygotowujãcych si÷ do sakramentu Pierwszej Komunii IJwi÷tej. „ Dziağajãce przy parafii

Mimo że święta zmarłych mamy już za sobą, to listopadowa aura nadal skłania nas do zadumy. Tym tropem poszli również organizatorzy montażu słowno-muzycznego z refleksją zaduszkową, zorganizowanego w miniony piątek przez Klub Twórczości Różnej „Cóś innego” i Bibliotekę Publiczną we Wrześni. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 17.00 w bibliotece TCL-u przy ul. Szkolnej 12. Przybyłych (około 20 osób, w tym wicestarostę Pawła Guzika) przywitała Grażyna Augustin. – Ze względu na charakter naszego spotkania prosiłabym o wyłączenie lub wyciszenie telefonów komórkowych i oklaski – jeśli oczywiście na nie zasłużymy – dopiero po zakończeniu całości prezentacji – apelowała. W części artystycznej zaprezentowali się uczniowie wrzesińskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza oraz członkowie Klubu Twórczości Różnej „Cóś innego”. Wykonali oni piosenki z repertuaru m.in. Edyty Geppert, Bułata Okudżawy czy Eleni oraz wiersze wrzesińskich i konińskich poetów. Samych poetów na spotkaniu też nie zabrakło. W swej twórczości Sabina Liberkowska, Teresa Tomys, ks. Stanisław Dubiel i Tomasz Jankowski wspominali swoich bliskich, którzy odeszli już do „krainy cienia”. Motywem przewodnim spotkania, dedykowanego rodzinom wrześnian, którzy zmarli w tym roku, były jednak dobre anioły. Stąd tytuł wieczornicy „Anioły są z nami”. – Aniołowie przychodzą do nas z głębi duszy. Przychodzą po to, by nas chronić, by otaczać nas opieką. Wierzymy, że dają nam oparcie i bezpieczeństwo. Według prastarych wierzeń to nasi umarli przeistaczają się w te boskie istoty, by wrócić do nas tu, na ziemię, i towarzyszyć nam w dalszej wędrówce przez życie. Pozostają w naszych umysłach, sercach i w naszej pamięci. Ta wiara nadaje sens umieraniu. Bo czymże byłoby nasze życie bez wiary w odrodzenie duszy? – poinformowali pomysłodawcy. Organizatorom udało się również – poprzez wygaszenie wszystkich świateł i zapalenie świec i zniczy – stworzyć odpowiedni nastrój wyciszenia i zadumy. Pomogła im w tym również pogoda. Zimny, wietrzny i deszczowy wieczór, zsynchronizował się z prezentowaną twórczością, która miała coś z „Dziadów” Adama Mickiewicza i coś z wieczorków zaduszkowych Anny Dymnej. Nic zatem dziwnego, że publiczność zgotowała artystom na zakończenie gromkie brawa. Poetycki spektakl powtórzony zostanie 30 listopada podczas mszy św. w kościele pw. św. Mikołaja w Bardzie o godz. 11.00. LUKA

pw. ijw. Krzyőa na Lipówce Stowarzyszenie Rodzin Katolickich i Stowarzyszenie Wspierania Powoğaġ Kapğaġskich oraz rada soğecka Psar Polskich, zapraszajã dzieci wraz z rodzicami na spotkanie ze IJwi÷tym Mikoğajem, które rozpocznie si÷ w niedziel÷ 7 grudnia o godz. 15.00 w Domu Kultury w Psarach Polskich. Dla przybyğych przewidziane sã liczne upominki.

„ Grupa Modlitew-

na „Zjednoczeni w Duchu IJwi÷tym”, dziağajãca przy wrzesiġskiej parafii pw. Ducha IJwi÷tego, spotyka si÷ w kaődã ijrod÷ na wieczornej mszy ijw. sprawowanej o godz. 18.30, a nast÷pnie w salce domu katechetycznego.

„ Najbliősze spotka-

nie mğodzieőy „w duchu Taizñ” odb÷dzie si÷ 6 grudnia (poczãtek o godzinie 20.00) w koijciele pw. Ducha IJwi÷tego we Wrzeijni.

„ Rozpoczyna si÷ adwent, czyli w Koijciele katolickim okres przygotowujãcy wiernych do wğaijciwego przeőywania ijwiãt Boőego Narodzenia. W tym czasie w ijwiãtyniach odbywajã si÷ roraty.


28 listopada 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Historiezyw różnym wieku 17 k

c ġ a t S MIĘDZY NAMI JASKINIOWCAMI (1) Ludom Północy zawsze żyło się trudniej i dlatego zmuszone były pójść drogą sztucznej cywilizacji technicznej. Na Południu nadrzewna laba trwała okrągły rok, wszystko rosło samo, a komu odbiło i chciał się urządzić po swojemu, to upadał tak nisko, że schodził do jaskiń. Ale na światło dzienne musiał wychodzić i wtedy należał już do elity, czyli jaskiniowców oświeconych. Na Póğnocy infrastruktura jaskiniowa rozwini÷ta byğa sğabo, zmarzni÷ta ziemia nie nadawağa si÷ do drãőenia, wi÷c szybko powstawağy skupiska komunistycznej spóğdzielczoijci mieszkaniowe, jak chociaőby w Biskupinie, co przez ortodoksyjnã nauk÷ nazywane jest wymijajãco wspólnotã pierwotnã. Przyklepano to nazwã, chociaő osada powstağa w czasach przedchrzeijcijaġskich. Jednak popularnoijå tytuğowej kreskówki daje duőo do myijlenia. Równieő ja mam ciãgoty arkadyjskie i chciağbym byå jaskiniowcem oijwieconym. Ale kto by nie chciağ. Zostawmy jednak marzenia i zajmijmy si÷ architekturã, która zawsze byğa zaczynem post÷pu i techniki. Jeijli podstawowym wyznacznikiem przestrzeni jest krajobraz, to przestrzeni ludzkiej – wğaijnie architektura. Nie na darmo ijredniowiecznã elitã elit byli budowniczowie katedr, ówczesnego cudu techniki. Gdy sytuacja jest trudna, niejasna i zagmatwana, to najlepiej upatrzyå sobie ofiar÷ i na niej skupiå cağã swojã aktywnoijå. Ta postaå nastr÷cza si÷ zresztã sama – architekt ten nie tylko wycisnãğ swoje pi÷tno na ziemi wrzesiġskiej, ale moőna doszukaå si÷ znacznie szerszych powiãzaġ z interesujãcym nas obszarem. Czyli wszystko jest juő jasne – rzecz b÷dzie o ROGERZE SĞAWSKIM (1871-1963). Urodziğ si÷ w Poznaniu w zamoőnej rodzinie prawniczej, wysoko uplasowanej w cağym miejscowym establishmencie. Po maturze w Gimnazjum Marii Magdaleny zaczãğ studiowaå architektur÷ w Königlische Technische Hochschule w Berlinie Charlottenburgu (z semestralnym epizodem w Karlsruhe), a po uzyskaniu dyplomu otrzymağ patent rzãdowego kierownika budowy w Marburgu, wsğawiajãc si÷ udziağem w projekcie odbudowy zamku fry-

 Projekt przebudowy dworu w Gorazdowie derykowskiego w Heidelbergu. W 1898 byğ juő architektem w berliġskim Ministerstwie Robót Publicznych, z ukierunkowaniem na budownictwo sakralne. Ale w tym samym roku wygrağ konkurs na rozbudow÷ i cz÷ijciowã przebudow÷ poznaġskiego Bazaru. Projektów wielkopolskich byğo zresztã wi÷cej, gdyő Poznaġskie byğo wtedy w koġcu cz÷ijciã Prus. Zdawağ sobie jednak spraw÷ z tego, őe w Niemczech szanse awansu zawodowego ma mocno ograniczone, a poza tym Wielkopolska wchodziğa wtedy w okres oőywienia gospodarczego i budowlanego, b÷dãc architektonicznã ziemiã niczyjã. Dlatego w 1904 osiadğ na stağe w Poznaniu. Musiağ od razu poznaå czoğowego polityka tego okresu – JÓZEFA KOIJCIELSKIEGO z Miğosğawia, gdyő w wykazie niezrealizowanych projektów znaleŏå moőna bram÷ do parku pağacowego, ale po tej pracy nie pozostağ őaden ijlad, moőe dlatego, őe wğaijciciel juő szykowağ si÷ do opuszczenia Miğosğawia. W 1904 SĞAWSKI zaprojektowağ i rozpoczãğ nadzór nad budowã duőej kamienicy na zlecenie niejakiego Johanna Komendziġskiego, ale rozpocz÷tã inwestycj÷ przejãğ wğaijnie KOIJCIELSKI. Na parterze byğy sklepy, które póŏniej zastãpiono podcieniami. Czterokondygnacyjny budynek o powierzchni przyziemia 320 m2 i kubaturze 6900 m3 stoi do dzisiaj na naroőniku zachodniej pierzei Starego Rynku i Paderewskiego. KOIJCIELSKI zamieszkağ w nim juő pod koniec 1906, a wi÷c cağe jego rezydowanie w Miğosğawiu obejmuje 9 lat. Postaå wybitna, ale niejednoznaczna, dlatego swój dawny tekst o nim zatytuğowağem troch÷ przeijmiewczo Admirağ znad Gopğa. Jednak na dobrã spraw÷ nie byğ on pierwszym poznaġskim kamienicznikiem z Miğosğawia. Ubiegğ go SEWERYN MIELŐYNSKI, który ma w Poznaniu swojã ulic÷. W 1871 zakupiğ kamienic÷, którã przekazağ Towarzystwu Przyjacióğ Nauk, a to odwdzi÷czyğo mu si÷ tytuğem prezesa honorowego. Gmach przeznaczony byğ na cele muzealne, a wi÷kszoijå zbiorów to darowi-

Z teki Stańczyka Większość projektów SŁAWSKIEGO nosi cechy klasycyzującego baroku, który uznawany był za styl rodzimy. Odcinał się w ten sposób od niemieckiego eklektyzmu oraz urzędowej pruskiej architektury, która preferowała neogotyk, czego przykładem jest chociażby wrzesiński ratusz.

zna cağego rodu MIELŐYNSKICH. Stara cz÷ijå gmachu (wewn÷trzna) pochodzi z 1857, natomiast nowy obiekt usytuowany jest w pierzei ulicy. Cağoijå zachowağa si÷ w nienaruszonym stanie od realizacji projektu SĞAWSKIEGO, tj. od 1907. Przedsi÷wzi÷cie zrealizowano po kosztach wğasnych pracowni (20% rzeczywistej wartoijci). Przewodniczãcym Towarzystwa i zleceniodawcã rozbudowy byğ inny wrzeijnianin – ks. bp EDWARD LIKOWSKI, póŏniejszy arcybiskup poznaġski i gnieŏnieġski. Trzeba

 Roger Sławski (1895)

 Gmach Towarzystwa Union

teő przypomnieå, őe pierwszej adaptacji zakupu MIELŐYNSKIEGO dokonağ w latach 70. XIX w. inny wybitny architekt – ZYGMUNT GORGOLEWSKI (1845-1903), który w latach 80. przebudowağ wrzesiġskã far÷ na zlecenie proboszcza ks. FLORIANA STABLEWSKIEGO. GORGOLEWSKI byğ zaprzyjaŏniony i skoligacony z HULEWICZAMI, dla których zaprojektowağ i przeprowadziğ nadzór budowlany pağacu w Koijciankach ówczesnego powiatu wrzesiġskiego. Jemu udağo si÷ pokonaå barier÷, której nie próbowağ juő forsowaå SĞAWSKI – jego wielki poprzednik w 1880 zostağ architektem pağaców królewskich Paġstwa Pruskiego i byğ znakomitoijciã na skal÷ europejskã. Farze wrzesiġskiej, spartaczonej wczeijniejszã przebudowã, nadağ cechy bazyliki romaġskiej. Wczeijniej, gdyő w 1900, SĞAWSKI zrealizowağ swój konkursowy projekt rozbudowy Bazaru, ale byğa to cz÷ijå wi÷kszego zağoőenia architektonicznego, zwiãzanego z rozplanowaniem Alei Marcinkowskiego i Placu Wolnoijci. Kluczowã rol÷ odgrywağy obiekty naroőne. W 1910 na rogu Placu i Trzeciego Maja rozpocz÷to budow÷ gmachu Towarzystwa Budowlanego Union, zamykajãcego widok z ulicy Ratajczaka (wówczas Rycerskiej). Inwestorów (wğaijcicieli) byğo kilku, ale gğówny to STANISĞAW PERNACZYĠSKI, urodzony we Wrzeijni syn lekarza MELCHIORA, jednego z zağoőycieli Towarzystwa Przemysğowego (byğ czğonkiem zarzãdu). STANISĞAW byğ jednym z najbardziej znanych i zamoőnych przemysğowców poznaġskich, czğowiekiem, który w tym cyklu czeka na swojã kolej. Inwestorem byğ równieő sam SĞAWSKI. Sã to wğaijciwie dwa budynki pi÷ciokondygnacyjne wyposaőone w windy. Na trzecim poziomie mieijciğ si÷ przeszklony pawilon wystawowy Salonu Stowarzyszenia Artystów i kawiarnia poznaġskiej bohemy Pod Kaktusem, czyli królestwo TADEUSZA HERNESA. Na parterze funkcjonowağa najdroősza i najbardziej elegancka restauracja poznaġska Hungaria, do której jednak goğota artystyczna nie miağa wst÷pu i musiağa zadowalaå si÷ pobliskã Esplanadã (od 1937 Arkadiã), mieszczãcã si÷ w byğym teatrze niemieckim. Dawna siedziba Unionu stoi do dzisiaj w niewiele zmienionym ksztağcie,

 Kamienica Kościelskiego a po wojnie mieijciğy si÷ w niej redakcje gazet poznaġskich. Teraz byğaby pora na obiekty zrealizowane przez SĞAWSKIEGO na ziemi wrzesiġskiej, ale to juő za tydzieġ. Na razie odnotujmy jeden z licznych projektów niezrealizowanych. Zleceniodawcã byğ JÓZEF ŐYCHLIĠSKI, który zapragnãğ przebudowaå swój doijå szpetny dwór w Gorazdowie. Zostaå miağa tylko cz÷ijå ijrodkowa, ale z dobudowanym portykiem wspartym na kolumnach toskaġskich. Cağã reszt÷ stanowiå miağy dwa nowe, boczne ryzality z naczóğkami i dwuspadowym dachem. W ryzalitowe szczyty wpisane zostağy póğkoliste okna, nawiãzujãce do portykowego ğuku. Projekt zostağ zatwierdzony do realizacji w poğowie 1914, ale wğaijnie wtedy napğyn÷ğy zğe wieijci z Sarajewa. Moőe zresztã nie takie najgorsze, gdyő wreszcie wybuchn÷ğa wymodlona przez Polaków wojna powszechna. Dok. nastãpi.


Wiadomości Wrzesińskie

18 Gospodarka Czy udzieliãbyħ pierwszej pomocy przedmedycznej?

www.wrzesnia.info.pl stronę redaguje:

Marzena Zbierska tel. (0-61) 437 49 56 m.zbierska@wrzesnia.info.pl

Wypowiedz się na www.wrzesnia.info.pl

VAT wciąż do zwrotu Prywatni inwestorzy wciãő mogã wnioskowaå w urz÷dzie skarbowym o zwrot cz÷ijci VAT-u, zapğaconego w cenie materiağów budowlanych. Do zwrotu jest róőnica mi÷dzy 7- a 22-procentowym podatkiem obrotowym w cenie okreijlonych towarów. Wykaz materiağów, które moőna uwzgl÷dniå w odliczeniu, jest dğugi i dost÷pny w urz÷dzie skarbowym, a takőe na stronie www.uswrzesnia. pl. Trzeba teő wiedzieå, őe zwrot jest limitowany – jego maksymalna wysokoijå jest zmienna i zaleőy od rodzaju inwestycji oraz statystyk podawanych przez GUS. Podatnik moőe ubiegaå si÷ o zwrot VAT-u raz w roku, na dowolnym etapie inwestycji; nie musi si÷ to odbyå na koniec roku i niekoniecznie po zakoġczeniu remontu. Aby otrzymaå zwrot, naleőy zğoőyå wniosek. Wzór takiego wniosku zostağ opracowany przez Ministerstwo Finansów i jest dost÷pny w siedzibie urz÷du skarbowego oraz w internecie. Chcãc zğoőyå odr÷cznie sporzãdzony wniosek, trzeba pami÷taå, őe powinien on zawieraå wszystkie elementy ze wzoru. Naleőy zğoőyå wniosek napisa-

42%

22% 11%

„ 4 i 11 grudnia w staro-

stwie powiatowym dyőurowağ b÷dzie konsultant Gnieŏnieġskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego. B÷dzie on udzielağ informacji mi÷dzy innymi na temat funduszy unijnych dla przedsi÷biorców. Z porad moőna skorzystaå od godziny 9.00 do 13.00. Kolejne terminy konsultacji nie sã jeszcze znane.

do 2 tys. 2-10 tys. pow. 100 tys.

ny samodzielnie albo wykorzystaå formularz dost÷pny w urz÷dzie. Konieczny jest teő zağãcznik stanowiãcy wykaz faktur, kserokopie tych faktur, pozwolenia na budow÷ w przypadku budowy lub rozbudowy oraz tytuğ prawny do nieruchomoijci w przypadku wydatków remontowych (akt wğasnoijci, umowa uőyczenia, najmu itp.). W przypadku, gdy wniosek skğadany jest przez mağőonków, przysğugujã im wspólne maksymalne limity zwrotu, co jednej osobie. Mogã teő zğoőyå wnioski osobno, w innych urz÷dach skarbowych, ale muszã o tym poinformowaå organ skarbowy. Faktury mogã byå wystawione na oboje mağőonków albo na jednego z nich. Jeőeli wniosek jest wspólny, to faktury mogã byå wystawione na kaődego z mağőonków lub na oboje, natomiast jeőeli mağőonkowie skğadajã wnioski indywidualne, to kaődy rozlicza tylko faktury wystawione na siebie. O zwrot VAT-u moőna ubiegaå si÷ bezterminowo. Z ustawy

Powrót PRL-u czy zamach na dobry, polski ser?

bğ÷dnie podaliijmy, őe Roman Jakubowski Jest wspóğwğaijcicielem Kosğomu. Jak sğusznie zauwaőyğ Czytelnik, bohater tekstu prowadzi firm÷ Wagrol w Bierzglinku. Zainteresowanych przepraszamy.

getyki Cieplnej planuje zmian÷ siedziby. Z budynku przy ul. Witkowskiej przenosi si÷ na Piastów.

10-100 tys.

25%

„ W ubiegğym tygodniu

„ Przedsi÷biorstwo Ener-

Ile wydałeś w tym roku na remont/budowę? opinie internautów na www.wrzesnia.info.pl

Ponad 1,5 mln złotych wyniósł w tym roku zwrot części podatku VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych we wrzesińskiej skarbówce. Choć rekordowy pod względem liczby zwróconych wniosków był rok 2006.

Co słychać

28 listopada 2008

„ 2 810 osób bezrobot-

nych byğo zarejestrowanych w Powiatowym Urz÷dzie Pracy we Wrzeijni na koġcu paŏdziernika. Wciãő sã to gğównie kobiety (wedğug ostatnich danych w rejestrze urz÷du jest ich aő 1 991). MAK

 Zwrot VAT-u dotyczy tylko wydatków na materiały, a nie usługi zniknãğ graniczny termin, okreijlony wczeijniej na koġcu 2007 roku. Podatnicy, którzy chcã skorzystaå z tej moőliwoijci, nie muszã si÷ spieszyå. Sporo czasu na przekazanie pieni÷dzy majã teő urz÷dy skarbowe – aő 6 miesi÷cy, ale w wi÷kszoijci przypadków odbywa si÷ to wczeijniej. – Szeijå miesi÷cy to termin maksymalny, niezb÷dny do gruntownej analizy i weryfikacji wniosków, które

Fot. MAK

w wi÷kszoijci przypadków wymagajã wyjaijnienia i wezwania podatnika do urz÷du – mówi Dorota Baranowska z US we Wrzeijni. – Od marca ubiegğego roku, jeőeli wniosek nie budzi wãtpliwoijci, organ podatkowy dokonuje zwrotu bez wydawania decyzji – albo na konto podatnika, albo przekazem pocztowym, albo pozostawia do dyspozycji w kasie mieszczãcej si÷ w siedzibie urz÷du. MAK

Reklama

INFORMACJA O FIRMACH

tel. 94-34 www.wlkp.info.pl

Kryzys na horyzoncie 36,6% w tym roku ma wynieść wskaźnik inwestycyjny w gminie Września. Niestety, widać pewne oznaki dekoniunktury.

Produkt seropodobny w cenie 14,99 zğotych za kilogram (obok inny, za 9,99 zğ) pi÷trzy si÷ na póğkach marketu Lidl. W pierwszej chwili przychodzi na myijl skojarzenie z wyrobem czekoladopodobnym, który w czasach PRL-u miağ dawaå spragnionym czekolady pokoleniom dzieci i mğodzieőy namiastk÷ „nieba w g÷bie”. Dodatkowo wspomnienie tamtych lat podsyca kolorystyka opakowania. A co kryje si÷ pod czerwonã foliã? Bynajmniej nie ser, lecz wyrób seropodobny. Czyli co? – Produkt seropodobny to taki, w którym tğuszcze zwierz÷ce pochodzãce z mleka zostağy zastãpione przez tğuszcze roijlinne, na przykğad olej palmowy – wyjaijnia Marek Dyba, prowadzãcy kursy z zakresu przetwórstwa mleczarskiego. Tego typu produkty mogã teő zawieraå inne, nietypowe dla sera skğadniki, takie jak skrobia kukurydziana lub pszenna. Ser to produkt uzyskany wyğãcznie z mleka. Zgodnie z prawem europejskim produkt seropodobny nie moőe byå nazwany serem, nawet jeijli na opakowaniu produktu umieszczony jest skğad surowcowy informujãcy o zawartoijci oleju. MAK

W ostatnich pi÷ciu latach budőet gminy Wrzeijnia podwoiğ si÷. Gğównie dzi÷ki temu polepszyğ si÷ wskaŏnik inwestycyjny, czyli procent wydatków inwestycyjnych w porównaniu ze wszystkimi wydatkami gminy. W 2004 r. wskaŏnik ten wynosiğ 4,2%, w 2005 r. – 5,44%, 2006 r. -14,6%, 2007 r.- 27,1%, w 2008 – 36,5%! Wskaŏnik rósğ, gdyő przede wszystkim zwi÷kszağy si÷ dochody gminy. Spowodowane to byğo nie tylko poprawã ijciãgalnoijci podatków, ale równieő dobrã polityk÷ gruntowã. Gmina uchwalağa liczne plany zagospodarowania przestrzennego, co stwarzağo moőliwoijå przekwalifikowania ich i sprzedania pod aktywacj÷ gospodarczã, bãdŏ zabudow÷ jednorodzinnã. Co istotniejsze, byğy firmy zainteresowane kupnem tych terenów. Teraz sytuacja jest diametralnie inna. 25 listopada odbyğo si÷ posiedzenie komisji finansowo-bu-

 Radni W. Wawrzyniak, J. Nowak i M. Baranowski słuchają info burmistrza Fot. FIB dőetowej, podczas której burmistrz Tomasz Kağuőny, ostrzegağ radnych przed nadciãgajãcymi problemami. – Niestety kryzys, który dotknãğ banki, odbija si÷ równieő na firmach budowlanych, o czym moőe zaijwiadczyå siedzãcy tutaj radny Jan Nowak. Dekoniunktura zaczyna równieő coraz bardziej nam doskwieraå. Jeszcze nie tak dawno na oferowa-

ne przez nas grunty firmy deweloperskie licytowağy si÷ jedna przez drugã. Na ogğoszony przez nas niedawno przetarg na sprzedaő jednego hektara gruntów budowlanych nie zgğosiğa si÷ őadna firma. Mimo dobrych warunków brakuje równieő ch÷tnych do inwestowania w podstrefie ekonomicznej – mówiğ radnym Tomasz Kağuőny. FIB


28 listopada 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

19 Aktualności

Unia – socjalne bicie piany <<

dok. ze s. 1

Partnerzy projektu Spóğdzielnia Socjalna „Ul”:

Wymiana doijwiadczeġ wiãzağa si÷ najcz÷ijciej z pobytem w atrakcyjnych europejskich miejscowoijciach. Przykğadem jest Bari na poğudniu Wğoch, gdzie uczestnicy partnerstwa wyjechali w marcu 2007 roku. Wymiana ponadnarodowa, jak szumnie nazwano wyjazdy zagraniczne, pochğon÷ğa z programu 87 tysi÷cy zğotych.

ƒ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (administrator) ƒ Towarzystwo Wykorzystania Wód Termalnych i Walorów Naturalnych Ziemi Czeszewskiej ƒ Stowarzyszenie Oijwiaty Spoğecznej w Pyzdrach ƒ Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej (ówczesne CKP) ƒ Biuro Konsultingowe Fundacji AE ƒ Wydawnictwo Kropka

Tony papieru, tony analiz… Jak okazağo si÷ po czasie, jeszcze kiedy samo partnerstwo miağo si÷ dobrze, realizacja programu wiãzağa si÷ na dobrã spraw÷ z tworzeniem stert dokumentów, opracowaġ, analiz, weryfikacji, posiedzeġ, komisji, spotkaġ… Projekt realizowany byğ w trzech etapach. W pierwszym powstağa „Diagnoza spoğeczno-ekonomiczna osób niepeğnosprawnych z terenu powiatu wrzesiġskiego”. Zlecenie wykonağo Centrum Badaġ nad Rodzinã Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Realizacja trwağa kilkanaijcie miesi÷cy, ankieterzy (gğównie bezrobotni, absolwenci szkóğ ijrednich) ruszyli w teren i przepytali okoğo 4 149 osób niepeğnosprawnych. Koszt: 105 tys. zğotych. - Oprócz diagnozy powstağa teő baza danych teleadresowych osób niepeğnosprawnych z powiatu. Dzi÷ki temu mogliijmy do nich dotrzeå w kolejnych etapach programu. Zwróciliijmy si÷ do nich z zaproszeniem na spotkanie dotyczãce uruchomienia spóğdzielni. Okoğo 800 osób byğo zainteresowanych udziağem. Do drugiego etapu, czyli indywidualnych rozmów z kandydatami, zakwalifikowağo si÷ ponad 100 osób. Zainteresowanie byğo ogromne – wspomina Mól. Kolejna analiza miağa pokazaå kierunek dziağalnoijci samej spóğdzielni socjalnej. Badania marketingowe wykonağo Biuro Konsultingowe Fundacji Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Po kolei: identyfikacja potrzeb rynkowych w grupie gospodarstw domowych, przedsi÷biorstw, wyğonienie przyszğych obszarów dziağalnoijci spóğdzielni socjalnej: biurowo-administracyjny, opieka i sprzãtanie, stworzenie dla nich biznesplanów, a na koniec biznesplanu skonsolidowanego. Pewnie nikt z przyszğych spóğdzielców nawet nie pokusiğ si÷ o prób÷ przeanalizowania wszystkiego, a przecieő miağo to byå dla nich sposobem na wğasnã spóğdzielni÷-firm÷ i dochód dla rodzin. W rzeczywistoijci byğy to kolejne sterty dokumentów, które kosztowağy, bagatela, 152 tysiãce zğotych. Na dodatek owe badania odbiğy si÷ sãdowã czkawkã. Podczas audytu kontrolnego, który przeprowadzağa we Wrzeijni warszawska centrala Equala zakwestionowano pğatnoijå ok. 90 tys. zğotych dla biura AE, bo jak stwierdziğ audytor, biuro powinno ogğosiå przetarg w ramach realizacji badaġ. W koġcu sãd uznağ, őe audytor nie miağ racji. Przyszli spóğdzielcy przeszli szereg szkoleġ, podzielonych na trzy moduğy: terapeutyczno-psychologiczne i motywujãce, podstawy pro-

 Opieka nad grobami to obok sprzątania pomieszczeń dwie najważniejsze domeny działalności spółdzielni „Ul”

Fot. MAK

wadzenia dziağalnoijci gospodarczej oraz szkolenia praktyczne wraz z obsğugã komputera.

Praca jak w ulu? Spóğdzielnia Socjalna „Ul” zostağa zarejestrowana 13 kwietnia 2007 roku. Poczãtkowo liczyğa 25 czğonków, obecnie jest ich 14, a 10 ma podpisane spóğdzielcze umowy o prac÷ i wykonuje usğugi. Do marca tego roku spóğdzielnia byğa finansowana z programu Equal. Jak podaje Roman Grzybowski, prezes spóğdzielni, na wynagrodzenia pracowników „Ul” otrzymağ niecağe 60 tys. zğotych, a kolejne 50 tys. na pozostağe koszty: zakup sprz÷tu, pokrycie rachunków za energi÷, wod÷ itp. – Wi÷kszoijå osób, które zrezygnowağy z czğonkostwa w spóğdzielni, po prostu odeszğy do innej, lepszej pracy – wyjaijnia Grzybowski. – Nie ma w tym nic zğego, bo te osoby znalazğy zatrudnienie gdzie indziej. Te, które zostağy, sã za to najbardziej zmotywowane i zaangaőowane w prac÷. Spóğdzielnia rozpocz÷ğa ijwiadczenie usğug z póğrocznym opóŏnieniem, niezaleőnym od spóğdzielców i niektórzy nie chcieli lub nie mogli po prostu tak dğugo czekaå na moőliwoijå zarobku. Skãd wspomniane opóŏnienia? To kolejna „wpadka” equalowskiej administracji. Pieniãdze z Equala trafiğy do budőetu powiatu i miağy byå przekazane spóğdzielni. Okazağo si÷ jednak, őe samorzãd nie moőe dotowaå prywatnej firmy prowadzãcej dziağalnoijå gospodarczã, jakã poniekãd jest spóğdzielnia socjalna. – W koġcu znalazğo si÷ rozwiãzanie. Przekazaliijmy pieniãdze jednemu z partnerów, a ten – jako organizacja pozarzãdowa – spóğdzielni socjalnej – wyjaijnia Mól. Dlaczego poszukiwania wyjijcia z sytuacji trwağy kilka miesi÷cy? – Potrzebne byğy opinie prawne, uzgodnienia, rozmowy... Ktoij musiağ si÷ pod tym podpisaå, a to nie jest do zağatwienia tak od razu – dodaje dyrektor. Od kilku miesi÷cy spóğdzielnia finansuje si÷ sama, zarabia usğugami

 Akta Equala zajmują osobny regał w archiwum PCPR

Fot. MAK

R. Grzybowski: – Wi÷kszoijå osób, która odeszğa ze spóğdzielni znalazğa innã, lepszã prac÷.

W. Mól: – Celem Equala nie byğo stworzenie spóğdzielni socjalnej, ale poszukiwanie nowych rozwiãzaġ

sprzãtania i opiekã nad grobami. Nie wykorzystuje w peğni swojego potencjağu, brakuje zleceġ. Przychody pokrywajã zobowiãzania i pozwalajã na zapğat÷ najniőszych wynagrodzeġ spóğdzielcom. Na wi÷cej spóğdzielni nie staå. Jak mówi prezes, spóğdzielnia nie moőe kierowaå si÷ takimi samymi zasadami, jak przedsi÷biorstwa, bo w spóğdzielni wszystko musi byå przejrzyste i zgodne z prawem. Bolãczkã dla spóğdzielni jest szara strefa. To zdaniem Grzybowskiego uniemoőliwiğo ijwiadczenie przez spóğdzielni÷ usğug opieki nad dzieåmi. – Uwzgl÷dniajãc koszty ZUS i wynagrodzenia, ta usğuga musiağaby u nas kosztowaå 9 zğotych za godzin÷, a cena rynkowa jest o poğow÷ niősza – uijciijla Mağgorzata Kranz z biura spóğdzielni „Ul”.

W sumie wrzesiġski projekt dostağ z Equala okoğo 1 mln 400 tys. zğotych, z czego na dziağalnoijå spóğdzielni trafiğa tylko mağa cz÷ijå tej kwoty (110 tys. zğ). Poza tym 190 tys. zğotych kosztowağa adaptacja budynku na siedzib÷ spóğdzielni, zakup sprz÷tu i szkolenia spóğdzielców. Nie bez znaczenia jest równieő fakt, őe zarówno urz÷dnicy – np. dyrektor i ksi÷gowa PCPR – oraz dodatkowo zatrudnione osoby otrzymywağy dodatkowe wynagrodzenia. W przypadku Wojciecha Móla byğo to okoğo 800 zğotych miesi÷cznie, a za usğugi ksi÷gowe pğacono 600 zğotych na miesiãc. Zaij pensje spóğdzielców zostağy ustanowione na poziomie najniőszego wynagrodzenia (845 zğ netto miesi÷cznie), ale umowy o prac÷ najcz÷ijciej nie byğy podpisywane na

cağy etat i cz÷sto spóğdzielcy mieli szans÷ zarobiå o poğow÷ mniej. Cağa otoczka zwiãzana z tworzeniem spóğdzielni „Ul” kosztowağa ponad dziesi÷å razy tyle, niő de facto przekazano na dziağalnoijå „Ula”. Fachowcy róőnych dziedzin przez trzy lata zarobili nieporównywalnie wi÷cej niő spóğdzielcy do tej pory. Gdzie sens? – Mamy te same wãtpliwoijci i zastrzeőenia – przyznaje Mól. – Ale celem Equala nie byğo stworzenie spóğdzielni socjalnej – byğo to tylko narz÷dziem, które ma pobudziå osoby niepeğnosprawne do dziağania. Celem byğo poszukiwanie nowych rozwiãzaġ. W dodatku byğ to projekt laboratoryjny, na zasadzie prób i bğ÷dów. Tymczasem na www.equal.org.pl w informacji o wrzesiġskim programie czytamy: „Celem Partnerstwa jest przygotowanie grupy osób niepeğnosprawnych do stworzenia dla siebie miejsc pracy w powoğanej przez nich do őycia wielobranőowej spóğdzielni socjalnej”. Tak czy inaczej, opinie o cağym przedsi÷wzi÷ciu sã spójne: – Byğ to przerost formy nad treijciã – ocenia Arkadiusz Gacki, koordynator programu z ramienia PCPR na poczãtkowym etapie projektu. – Poziom biurokracji w odniesieniu do efektów byğ bardzo wysoki, choå wiele z tej biurokracji byğo wymogiem inicjatywy wspólnotowej. – Spóğdzielnia Socjalna „Ul” za dğugo pozostawağa pod parasolem urz÷dniczym – ocenia Jadwiga Stefaġska. – Urz÷dnicy pilnujã, aby nie przekroczyå narzuconych prawem norm. Firma powinna byå twórcza i elastyczna. Urz÷dom nie wolno podejmowaå ryzyka, firma jest do tego zmuszona. Sami spóğdzielcy przyznajã, őe poczãtkowo byli nastawieni na sukces i zapaleni do pracy, ale rzeczywistoijå ostudziğa zapağ: – Moje miesi÷czne dochody byğy na poziomie 400 zğotych. Byğam zrozpaczona. Na Equalu zarobiğa sporo cağa rzesza ludzi, a nas potraktowano jak ludzi do pracy za marne grosze. Spóğdzielnia miağa byå jednã rodzinã, a tak si÷ nie stağo. Jedni byli do pracy w biurze, a inni do sprzãtania i ci÷őkiej harówki – mówi Ğucja Zióğkowska, która zrezygnowağa z pracy w „Ulu”. – I gdzie tu godnoijå? Marzena Zbierska


28 listopada 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

20 Reportaż Smutna Barbórka w Spławiu W Spławiu może i znalazłoby się trzech górników, ale tradycji barbórkowej nie ma za grosz.

Filip Biernat

Na ksi÷őycu spadğ ijnieg. Drog÷ ledwie widaå, choå szeroka jak stóğ. Koğa pojazdu ksi÷őycowego trzepiã stale, bo dziura na dziurze. Trzeba jechaå na dwójce i ijrodkiem, bo tak najbezpieczniej. Nagle, po lewej, widaå odrapanã i pokrzywionã tablic÷ z napisem „Spğawie”. Gdyby ktoij napisağ na niej: „Wynocha!”, wraőenie byğoby dokğadnie takie samo. Krater po lewej, krater po prawej, na horyzoncie widaå pagórek i ramiona koparek. Cicho i smutno. Nic dziwnego – ostatni czğowiek wylãdowağ tutaj w 1972 r. Ale co to?! Z oddali sğychaå radosne pyrkanie. Tu musi byå jakaij cywilizacja! Pot÷őna koparka opuszcza do krateru ogromnã ğych÷ i wyciãga z niej piach, z którego usypuje wzgórek wi÷kszy od siebie. Obok stoi ogromna maszyna, która przypomina kilkugğowego smoka. Okazuje si÷, őe to smoczyca o imieniu sortownia. Wokóğ ijlady ludzkiej obecnoijci: fioletowe daewoo espero, radziecka wywrotka, zielona buda z antenã telewizyjnã i mniejsza – teő zielona – buda dla psa… Wtem, w perspektywie widaå, jak groblã spacerujã dwie postacie. To Lech Popielarski i Artur Urbaniak wyprowadzili na spacer czworonoga – Maksa. Maks nie lubi obcych, ale odpowiednio pouczony zachowuje si÷ kulturalnie, to znaczy nie gryzie. Jest 25 listopada. Za dziewi÷å dni, 4 grudnia Barbórka (od ijw. Barbary, patronki górników), coroczne ijwi÷to górników. Pytamy zatem górników, jak idã przygotowania do Barbórki, o której msza ijw., no i czy b÷dzie orkiestra i wódeczka? – A owszem, Barbórk÷ obchodzimy, i to cağkiem nieŏle (ijmiech), ale tak prywatnie bardziej, niő w pracy. Bo z nas górnicy őadni, choå t÷ naszã őwirowni÷ kopalniã nazywajã – mówi Lech Popielarski, górnik z wyrobiska. – Co my tu robimy? Ano jest tak. Jeden jest na koparce i wyciãga piasek z wyrobiska, który potem idzie tymi rurami do sortowni, a stamtãd na t÷ wielkã gór÷, co pan jã widzi. Potem piasek ğadowany jest na samochód i dalej trafia do klienta – wyjaijnia górnik. – A teraz na koparce cağy dzieġ robi Piotr, ale on wyciãga bardziej taki muğ, a nie piach, aby woda w wyrobisku byğa czyijciejsza – mówi Artur Urbaniak. – A o tej Barbórce to najlepiej z szefem rozmawiaå, bo my tam nic nie wiemy – dodaje. Biuro kopalni kruszywa (a takőe kolejna sortownia) braci Szymaġskich znajduje si÷ w Pyzdrach, rzut kamieniem od Spğawia. Stefan Szymaġski na dzieġ dobry uijmiecha si÷, gdy wspominamy o Barbórce. – Kupa hecy z tym, ale ktoij faktycznie wymyijliğ, őeby te nasze őwirownie nazwaå kopalniami. Tak naprawd÷ nie mamy z tym prawie nic wspólnego – kr÷ci gğowã S. Szymaġski. – Ustawodawca z niezrozumiağych wzgl÷dów zakwalifikowağ nas do górnictwa odkrywkowego, jako wydobywców kopalin. Wiãőã si÷

z tym pewne zobowiãzania, które jesteijmy zmuszeni wykonywaå jako wğaijciciele kopalni kruszywa. Na przykğad musimy mieå zatrudnionego pracownika po odbytym szkoleniu górniczym i zdanym egzaminie na sztygara-brygadzist÷ – mówi Wiktor Szymaġski. – T÷ funkcj÷ peğni mój brat, wi÷c piórka na Barbórk÷ moőe przyodziaå – dodaje z przekãsem. W őwirowniach naleőãcych do spóğki Szymaġskich wydobywany jest piasek (drobiny o wielkoijci do 2 milimetrów) i őwir powyőej 2 mm. Materiağ ten wykorzystywany jest gğównie do produkcji betonu, stabilizacji gruntów pod drogi. Stosowany jest równieő jako warstwa odwadniajãca przy budowie boisk i kortów tenisowych. Pğukany jest równieő piasek z przeznaczeniem do siatkówki plaőowej, a takőe do komunalnych oczyszczalni ijcieków, jak i mağych przydomowych oczyszczalni. Kopalnia Szymaġskich nie ma nieskoġczonych pokğadów. Materiağ zdatny do sprzedaőy skoġczy si÷ prawdopodobnie za 6 lat. Wğaijciciele juő wiedzã, őe powstağe w ten sposób wyrobiska majã sğuőyå jako stawy rybackie. – Mam taki pomysğ, aby to miejsce zrekultywowaå, aby stworzyå warunki dla rekreacji i agroturystyki. Ale obecnie trudno mi mówiå o konkretach – mówi W. Szymaġski. W Spğawiu kopalni÷ kruszywa ma równieő Julian Gibowski. Aktualnie nie wydobywa őwiru, bo teraz jest „martwy sezon”. Choå niewykluczone, őe za dzieġ, dwa zamówienia posypiã si÷ lawinowo i trzeba b÷dzie kopaå. Taka specyfika interesu. – Nie, nie, őadnej Barbórki nie organizuj÷ – ijmieje si÷ wğaijciciel kopalni kruszywa. – No, ale faktycznie, wedğug prawa traktowani jesteijmy tak samo, jak kopalnia w÷gla brunatnego w Koninie. Troch÷ mnie to denerwuje, poniewaő wi÷cej w tym biurokracji niő sensu. Podejrzewam, őe ktoij chciağ daå prac÷ bezrobotnym górnikom, stãd őwirownie

Według prawa traktowani jesteśmy jak kopalnia węgla brunatnego w Koninie, tyle tylko, że to absurd – mówi J. Gibowski.  Lech Popielarski, Artur Urbaniak i pies Maks na terenie kopalni w Spğawiu noszã nazw÷ „kopalnia” – mówi J. Gibowski. Kopalnia to okreijlone koszty. Nie tylko koncesja na wydobycie, ale równieő coroczne operaty i dokumenty, za które trzeba sğono pğaciå. Poza tym cz÷sto pojawiajã si÷ kontrolerzy z Wyőszego Urz÷du Górniczego. Przepisy sã absurdalne, bo – na przykğad – wğaijciciel kopalni musi zabezpieczyå w swoim zakğadzie: druőyn÷ ratowniczã, kaski, nosze itp. itd. – Ostatnio dostağem pisemko, őe co cztery lata przysğuguje mi nowy mundur górniczy. Nic, tylko si÷ poijmiaå – dodaje Gibowski. Wğaijcicielem kopalni w Spğawiu jest teő Mariola Rohrbach, która prowadzi dziağalnoijå razem z m÷őem Jakubem. – Nasz zwiãzek z górnictwem jest niewielki, stãd nie ma powodów, aby 4 grudnia obchodziå Barbórk÷. Zresztã nasza firma jest mağa i trudno by mi byğo sobie wyobraziå takie obchody. Po drugie, nie mamy na to czasu, poniewaő zajmujemy si÷ teraz gğównie transportem buraków cukrowych i kaőda minuta jest waőna – mówi M. Rohrbach. A wi÷c Barbórki w Spğawiu nie b÷dzie. Szkoda troch÷, bo byğoby ciekawie. Juő widz÷ t÷ orkiestr÷, zabaw÷ i tğumy...

Fot. Filip Biernat

 Kopalniana sortownia. Dzięki niej piasek staje się szlachetniejszy, ponieważ zostaje oczyszczony z wszelkiego brudu Fot. Filip Biernat


28 listopada 2008

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (061) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

21


28 listopada 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

22 Zdrowie

Wołanie o modernizację Spółka Szpital Powiatowy planuje remont budynku przychodni. O pieniądze wystąpi do NFZ. Budynek naleőãcy do Szpitala Powiatowego, gdzie znajdujã si÷ przychodnie lekarzy rodzinnych, specjalistyczne, punkt szczepieġ i administracja szpitala, czeka na remont. – Chcemy go wykorzystaå dla naszej przyszğej dziağalnoijci. Zanim tak si÷ stanie, planujemy przeprowadziå termomodernizacj÷ – snuje plany prezes szpitala Zbyszko Przybylski. – Mam na myijli wymian÷ okien, centralnego ogrzewania, ocieplenie ijcian oraz instalacj÷ windy. Skãd pieniãdze? – Staramy si÷ o dotacj÷ z Narodowego Funduszu Zdrowia, otrzymaliijmy pieniãdze na budynek szpitala i mam nadziej÷, őe i tym razem si÷ uda – zakğada prezes.

 Podjazd-kładkę dla osób niepełnosprawnych ma zastąpić winda z prawdziwego zdarzenia Po rozbudowie szpitala w starej cz÷ijci zwolniã si÷ pomieszczenia na dwóch kondygnacjach. Tam b÷dã pokoje badaġ, cz÷ijå specjalistyczna oraz cağa administracja przeniesiona z budynku przychodni.

Na grypę zawsze warto jest się zaszczepić Równieő w tym sezonie jesienno-zimowym dotrze do nas grypa. Jak co roku, wielu pracowników przez kilka dni nie przyjdzie do pracy, kilkudziesi÷ciu uczniów opuijci lekcje, rzesze matek pozostanã w domach, opiekujãc si÷ chorymi dzieåmi. Znów zğapie nas ta z pozoru banalna infekcja. Choroba moőe dotknãå kaődego. Jednak powaőne zagroőenie stanowi dla osób starszych i najmniejszych dzieci. – Jedynym, najskuteczniejszym i zarazem najtaġszym sposobem zabezpieczenia si÷ przed grypã i jej powikğaniami jest szczepienie przeciwko tej chorobie – mówi Bogumiğ Jesioğowski z przychodni lekarza rodzinnego Medinet we Wrzeijni. Zaszczepiå si÷ mogã wszyscy, którzy chcã normalnie funkcjonowaå, őyå, uczyå si÷, pracowaå i nie majã przeciwwskazaġ medycznych. Optymalnym terminem szczepieġ jest okres od wrzeijnia do grudnia. Choå szczepiå moőna si÷ jeszcze w styczniu, jak mówiã wrzesiġscy lekarze, bowiem szczyt zachorowaġ na gryp÷ ma miejsce u nas mi÷dzy styczniem a marcem. Odpornoijå zyskujemy po okoğo dwóch tygodniach od szczepienia. Szczepienie przeciw grypie leőy w interesie wszystkich: rodzin, pracowników i pracodawców. Dla tych ostatnich szczepienie pracowników moőe przynieijå wymierne korzyijci, jednak mody na finansowanie przez firmy szczepionek przeciwko grypie w naszym powiecie nie ma. O tym, jak grypa moőe utrudniå őycie, przekonağa si÷ Patrycja Zawal.

– Szczepionka zmniejsza ryzyko wystãpienia m.in. powikğaġ grypy – mówi doktor B. Jesioğowski.

Wspomina, jak dwa lata temu zachorowağa na gryp÷. – Pami÷tam, őe dosğownie ijci÷ğo mnie z nóg w ciãgu kilku godzin. Gdy poğoőyğam si÷ do ğóőka, myijlağam, őe juő nie wstan÷. Nie miağam nawet siğy iijå do lekarza, pierwszy raz w őyciu mãő zamówiğ wizyt÷ domowã. Lekarka od razu orzekğa, őe to grypa – opowiada 35-letnia kobieta. To, co spotkağo paniã Patrycj÷, to przykğad grypy, której nie uleczã őadne „cudowne” specyfiki ani antybiotyki. Mimo to kobieta nie zamierza poddaå si÷ szczepieniu. – Jestem zwolennikiem medycyny naturalnej. Po leki, a tym bardziej antybiotyki, si÷gam niezwykle rzadko – mówi. Szczepionka przeciwko grypie jest zalecana przez prawie wszystkich lekarzy. We Wrzeijni zaszczepiå si÷ moőna w gabinecie zabiegowym kaődej przychodni. Koszt szczepionki to ok. 30 zğotych. Moőe jã zapisaå lekarz, moőemy jã sami kupiå w aptece. Za podanie tej kupionej w aptece musimy zapğaciå dodatkowo 1015 zğ. CIC

Ten zaij ma byå wykorzystany, zgodnie z zamysğem prezesa, na realizacj÷ opieki w trybie terapii dziennej. Co z przychodniami lekarzy rodzinnych? – To jest sprawa otwarta. Obecnie pomieszczenia tzw. oijrod-

Fot. MAK

ka zdrowia wynajmowane sã prywatnym zakğadom opieki zdrowotnej. Wszystko zaleőy od tego, czy dalej b÷dã chcieli je wynajmowaå. Ceny wynajmu nie odbiegajã od cen rynkowych moőliwych do uzyskania we

Wrzeijni. Miesi÷czny dochód z tytuğu najmu to dla szpitala kwota rz÷du 20 tys. zğotych. Koncepcja zagospodarowania budynku oijrodka zdrowia jest jeszcze w sferze planów. Brakuje konkretów, popartych choåby zapewnieniem finansowania tych przedsi÷wzi÷å z NFZ. Ale jak mówi prezes, spoğeczeġstwo si÷ starzeje, zwi÷ksza si÷ dğugoijå őycia i w przyszğoijci naleőy dostarczyå usğug z zakresu geriatrii czy rehabilitacji. Odchodzi si÷ teő od dğugiego pobytu w szpitalu – szpital ma byå miejscem, gdzie stawia si÷ diagnoz÷ i wykonuje niezb÷dne leczenie, które wymaga warunków szpitalnych. Dalsza kuracja czy rehabilitacja moőe si÷ odbywaå w domu lub na zasadzie zakğadów opiekuġczo-leczniczych, gdzie pacjent sp÷dza pewien czas w ciãgu dnia. Jeden z pomysğów mówi teő o zlokalizowaniu w budynku oijrodka zdrowia dziennego oddziağu psychiatrii lub chemioterapii, w zwiãzku z coraz wi÷kszã zachorowalnoijciã na nowotwory. Jak zaznacza Przybylski, oferta musi byå oparta o potrzeby i badania epidemiologiczne, bo tylko wtedy moőliwy jest efekt skali. Wszystko zaleőy teő od tego, czy NFZ zapewni finansowanie tych usğug w mieijcie powiatowym. MAK

Kto płaci za badanie? Za badanie i podanie szczepionki przeciwko grypie w przychodni lekarza rodzinnego trzeba zapłacić. A to właśnie szczepienie ma uchronić przed wizytą u lekarza w przyszłości. – Kupiğam szczepionk÷ przeciwko grypie w aptece i udağam si÷ do lekarza rodzinnego z proijbã o jej podanie – mówi Czytelniczka, która korzysta z opieki Duo-Medu. – Okazağo si÷, őe musz÷ zapğaciå 15 zğotych. Zapğaciğam, ale wydağo mi si÷ to absurdalne, bo szczepi÷ si÷ przecieő dlatego, aby nie zachorowaå i nie potrzebowaå porady lekarskiej w przyszğoijci. Czyli de facto nie nadszarpnãå budőetu przychodni lekarza rodzinnego – uzasadnia Czytelniczka. Wojciech Przybylski, wğaijciciel Duo-Medu, wyjaijnia: – Szczepienie przeciwko grypie nie naleőy do szczepieġ obowiãzkowych, ale zalecanych. Narodowy Fundusz Zdrowia nie refunduje kosztów badania i podania szczepionki naleőãcej do zalecanych, np. wğaijnie przeciwko grypie czy wirusowemu zapaleniu wãtroby. Dlatego opğaty pobieramy od pacjentów wedğug cennika usğug dodatkowych, który jest dost÷pny w przychodni. Takie zasady stosujã wszyscy lekarze rodzinni i moja przychodnia nie jest w tej kwestii wyjãtkiem. Potwierdza to Marta BanaszakOsiewicz, rzecznik prasowy poznaġskiego oddziağu Narodowego Funduszu Zdrowia: – Fundusz zapewnia pacjentom finansowanie ze ijrodków publicznych

 Do szczepień zachęcają plakaty, także w przychodniach lekarzy POZ usğug medycznych koniecznych do zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom i wczesnego wykrywania chorób, w tym obowiãzkowe szczepienia ochronne (na podstawie par. 15 ustawy o ijwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ijrodków publicznych). Szczepienie przeciwko grypie nie jest szczepieniem obowiãzkowym – zgodnie z obowiãzujãcym kalendarzem szczepieġ okreijlanym przez Ministerstwo Zdrowia – ale szczepieniem zalecanym. Dlatego pacjenci chcãcy skorzystaå z tego szczepienia ponoszã koszt zarówno szczepionki, jak równieő kwalifikacyjnego badania lekar-

Fot. MAK

skiego i wykonania szczepienia. Wyjãtkiem sã osoby powyőej 55. roku őycia, które zgodnie z aktualnym komunikatem Gğównego Inspektora Sanitarnego, nie ponoszã kosztów zwiãzanych z badaniem lekarskim i podaniem szczepienia, a szczepionk÷ kupujã we wğasnym zakresie. Co ciekawe, niektóre przychodnie stosujã jednak nieco innã praktyk÷, a mianowicie: za podanie szczepienia pğaci si÷ tylko wtedy, gdy zostağa ona zakupiona w aptece. Jeijli pacjent kupi szczepionk÷ w przychodni, zostanie zbadany przez lekarza i b÷dzie miağ jã podanã za darmo. MAK


28 listopada 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

List

Strona Czytelników Mamo, jestem! N Julita Walkowiak, córka Angeliki i Przemysława z Lądu Kolonii. Urodzona 18 listopada. Waga 2900 g, wzrost 52 cm.

Damian Imbierowicz, syn Aliny i Wojciecha ze Słupcy. Urodzony 19 listopada. Waga 4670 g, wzrost 60 cm.

Paweł Ziółkowski, syn Agnieszki i Wojciecha z Wszemborza. Urodzony 19 listopada. Waga 4070 g, wzrost 59 cm.

Aleksandra Maria Ptak, córka Moniki i Jerzego z Wrześni. Urodzona 20 listopada. Waga 4025 g, wzrost 60 cm.

iedawno w WW nr 46 z 14 listopada 2008 roku mogliijmy przeczytaå artykuğ, w którym poruszona zostağa kwestia „nowego ogrodzenia” cz÷ijci parku krajobrazowego w Koğaczkowie. Podobne problemy tego rodzaju zağoőeġ ogrodowych nie sã mi obce, dlatego postanowiğem wyraziå swojã opini÷ na ten temat

Wiele zabytkowych parków zatraciğo swã pierwotnã form÷ i ukğad kompozycyjny nakreijlony przez ówczesnego planist÷. Przyczyn jest kilka, ale w tym przypadku mamy do czynienia mi÷dzy innymi z tak zwanã „wadliwã gospodarkã – czyli niewiedzã, nieuzasadnionymi zmianami i przeróbkami, wprowadzaniu niewğaijciwych materiağów roijlinnych i budowlanych” (Majdecki 1981). Problemy takie ijciijle powiãzane sã z podziağem takich obiektów na kilku wğaijcicieli. Jest to bardzo duőy bğãd. Dla dobra tego typu zağoőeġ ogrodowych wğaijciciel powinien byå jeden i bynajmniej nie mam tu na myijli wğaijciciela prywatnego. Podziağy takie dotyczã cağego kraju i miağy miejsce jeszcze przed rokiem 1989, kiedy to teren niejednego zabytkowego zağoőenia ogrodowego znajdowağ si÷ w rekach kilku wğaijcicieli (sytuacja ma miejsce do dnia dzisiejszego). Wtedy to tworzã si÷ niepotrzebne konflikty, tym bardziej, őe na terenie parku w Koğaczkowie dziağajã dwie instytucje. Dziağania wchodzãce w skğad wadliwej gospodarki zazwyczaj prowadzã do degeneracji cağego zağoőenia parkowego, a w konsekwencji do utraty jego wartoijci zarówno historycznych, kulturowych jak i naukowych. Tego typu zağoőenia ogrodowe nie sã tylko dzieğem natury, ale sã dzieğem sztuki na równi z budynkami czy rzeŏbami. Sã odzwierciedleniem panujãcych w tamtych czasach tendencji artystycznych. Niejednokrotnie poprzez takie zabytki, które wraz z budynkami tworzã zespóğ pağacowo lub dworsko-parkowy poznajemy kultur÷ i obyczaje dawniej őyjãcych ludzi, zazwyczaj ludzi wybitnych i zasğuőonych. Niejednokrotnie miağem okazj÷ przebywaå w parku w Koğaczkowie i nie zgodz÷ si÷ z opisem znajdujãcym si÷ na niektórych stronach internetowych – őe jest to park bardzo dobrze zachowany. Mam tu na myijli brak wğaijciwego ogrodzenia, brak odpowiednich elementów mağej architektury, ubogi materiağ roijlinny (w szczególnoijci runo parkowe). Materiağ z którego wykonana jest czeijå dróg – czyli asfalt (nie myliå z adaptacjã) i istniejãce boisko sportowe to nieporozumienie. Obecnoijå obcych elementów tj. starej szopy i hağdy w÷gla na pewno nie dodajã uroku temu miejscu.

23 INFORMATOR MIEJSKI Apteka w Kauflandzie, Miłosławska 10, 061 437 72 23, pon.-pt. 8.00-21.00, sob. 9.00-21.00, nd. 9.00-19.00 Pogotowie ratunkowe 999 Straż pożarna 998 Policja 997 Straż Miejska 986 – pt. 7.00-22.00, sob. 7.00-15.00 Pogotowie energetyczne – centrala 061 437 46 00 Pogotowie ciepłownicze 993 Pogotowie wod.-kan. 994, 061 436 05 47 Informacja PKP 061 94 36 Informacja PKS 061 437 00 66 Całodobowy policyjny „telefon zaufania” 061 437 52 97 Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień, Witkowska 3, 061 436 21 46 Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Jantar”: prawnik przyjmuje w 1. i 3. środę miesiąca w godz.15.0017.00, psycholog w 2. i 4. czwartek miesiąca w godz.17.4519.45, telefon zaufania: w godz. 10.00-22.00 – 606 903 528 i 061 437 78 42 w godz.16.00-20.00. Punkt Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 061 437 40 28, 061 437 40 22, 061 437 40 35, czynne w czwartki w godz. 14.00-18.00 w bud. OPS, ul. Szkolna 24 Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 061 640 39 40 Powiatowy rzecznik konsumentów – Starostwo Powiatowe we Wrześni, pon.-pt. w godz. 9.00-14.00, 061 640 44 16 Biblioteka Pedagogiczna, Batorego 8, 061 436 13 33, czynne od pon. do pt. w godz. 10.00-17.00 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Września 061 436 25 96 Czytelnia 061 437 96 45 Wielkopolska Informacja Gospodarcza 061 426 50 50, 94 34 – 24h Schronisko dla psów 0500 191 039 TAXI, 24h ESKA, 0721 121 121

Wiktoria Szymańska, córka Izabeli i Janusza z Wrześni. Urodzona 21 listopada. Waga 3250 g, wzrost 58 cm.

Aleksandra Delfina Węglorz, córka Danuty i Grzegorza z Witkowa. Urodzona 22 listopada. Waga 3280 g, wzrost 56 cm.

Nikodem Unrath, syn Ewy i Krzysztofa z Kaczanowa. Urodzony 23 listopada. Waga 2660 g, wzrost 52 cm.

Mar tyna Kóska, córka Kamili i Przemysława ze Słomowa. Urodzona 21 listopada. Waga 4.160 g, wzrost 61 cm.

Wiktoria Radwańska, córka Agnieszki z Zielińca. Urodzona 23 listopada. Waga 4130 g, wzrost 61 cm.

Laura Lepka, córka Iwony i Przemysława z Grzybowa. Urodzona 24 listopada. Waga 3460 g, wzrost 54 cm.

Istniejãce na terenie tego parku instytucje, jak Gminny Oijrodek Kultury to bardzo dobre rozwiãzanie. Gorzej jest wtedy, kiedy wyst÷puje nadmierne jego uőytkowanie. Obecnoijå niektórych instytucji jak np. OWDiR na terenie parku powoduje potrzeb÷ dostosowania placu zabaw dla dzieci do istniejãcych przepisów bezpieczeġstwa. Jednakőe pierwotne zağoőenia programowe, dotyczãce uőytkowania parku nie przewidywağy powstania tego typu instytucji. W konsekwencji wprowadzenie ogrodzenia doprowadziğo do naruszenia ukğadu kompozycyjnego parku. Nasuwa si÷ pewne pytanie: Czy „nowe ogrodzenie” zostağo postawione za zgodã wojewódzkiego konserwatora zabytków, pod którego nadzorem znajduje si÷ ten park? Pağac, oficyna i wozownia (stajnia) zostağy wpisane do rejestrów zabytków w 1955, a park w 1985 roku. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz Ustawa o ochronie przyrody okreijlajã cele i wyznaczajã zasady ochrony zieleni miejskiej oraz historycznych zağoőeġ ogrodowych dla organów zarzãdzajãcych parkiem. Z czym si÷ wiãőã obecne problemy parków? Czy tylko z niskimi nakğadami? Czy teő z nieznajomoijciã odpowiednich przepisów? Park powinien sğuőyå spoğeczeġstwu jako miejsce wypoczynku – gdzie moőna zregenerowaå siğy, powinien mieå charakter poznawczy i dydaktyczno-wychowawczy pod katem historycznym i botanicznym. Wğaijnie dlatego najlepiej organizowaå podobne instytucje w innych miejscach najlepiej znajdujãcych si÷ poza granicami parku. Niekiedy jest to niemoőliwe ze wzgl÷du na brak miejsca i brak ijrodków finansowych (pole do popisu dla wğadz samorzãdowych). Niszczenie zabytkowych zağoőeġ ogrodowych, kiedy to ogromna cz÷ijå parków w naszym kraju znajdowağa si÷ w rekach byğych PGR-ów, byğa celowym atakiem wğadz komunistycznych na naszã kultur÷. Nie moőna dopuijciå aby zabytkowe parki popadağy w kompletnã ruin÷. Najlepszymi przykğadami, gdzie dopuszczono do dewastacji i zniszczenia sã: park w Grabowie Królewskim, park w Pağczynie, park w Nowej Wsi Podgórnej, czy teő park w Lgowie (gm. Őerków). To kilka przykğadów z poijród wielu. Jak dotychczas parkowi w Koğaczkowie to nie grozi, ale nosi on znamiona parku uszkodzonego. Wzorem do naijladowania jest park w Winnej Górze – tak wğaijnie powinny byå prowadzone wszelkie prace zwiãzane z rewaloryzacjã, adaptacjã i piel÷gnacjã zabytkowych obiektów. Jesteijmy jeszcze spoğeczeġstwem o stosunkowo niewielkiej ijwiadomoijci ekologicznej, a co dopiero mówiå o naszej ijwiadomoijci, dotyczãcej zabytkowych parków. Czy jesteijmy ijwiadomi, jakie otrzymaliijmy bogactwo od naszych przodków i czy umiemy to bogactwo godnie szanowaå, dbaå aby zachowaå je dla nast÷pnych pokoleġ? Czas pokaőe.

Piotr Waszak

Halo TAXI 061 436 33 33, 0601 808 921 Halo TAXI Harcerska 061 436 33 33 Taxi Harcerska 061 640 33 33, 061 437 77 77 TAXI PKP 061 437 92 22 TAXI ZET 061 436 55 55 USŁUGI TRANSPORTOWE 0889 998 888 TRANSPORT – PRZEPROWADZKI 0605 261 155 Pizzeria Soprano Chrobrego 15, 061 640 21 01 Pizzeria Capri PIZZA NA TELEFON, 061 640 20 71 Pizzeria Camelot 061 436 38 09, 0515 299 040 Pizzeria Margeritta 061 437 00 60 Kurczak z rożna – Koszarowa – 14 zł, 509 273 487 Kurczak z rożna przy BIEDRONCE 061 436 79 90 Serwis komputerowy 0695 926 796 Serwis RTV J. Grzegorek, Września, JP II 17, 061 436 25 28, 0601 794 203 Kompleksowe usługi pogrzebowe, ul. Legii Wrzesińskiej 16, Września, 061 436 11 60, kom. 0603 868 607 Kompleksowe Usługi Pogrzebowe PUK 24h, ul. Miłosławska 5, 061 437 92 00, 061 436 28 78, 0602 657 422, 0508 088 390 Kwiaciarnia „Kaprys” przy szpitalu zaprasza – 9.00-18.00, nd. 9.30-17.30; 061 437 62 97 Kwiaciarnia „Kaprys Plus” zaprasza – 9.00-20.00, nd. 9.30-17.30 i PRACOWNIA FLORYSTYKI ŚLUBNEJ

APTEKI DYŻURUJĄCE 28.11 POD LIPAMI, ul. Kilińskiego 10 tel. 061-437-77-09 29.11 NOWA, ul. Sienkiewicza 12 tel. 061-436-02-05 30.11 UTIS, ul. Słowackiego 4a tel. 061-435-40-33 1.12 PANACEUM, ul. Opieszyn 10 tel. 061-437-79-95 2.12 VADEMECUM, ul. Wojska Polskiego 19 tel. 061-436-59-88 3.12 W KAUFLANDZIE, ul. Miłosławska 10 tel. 061-437-72-23 4.12 NOWA, ul. Sienkiewicza 12 tel. 061-436-02-05


Nagrody można odbierać TYLKO w ciągu 2 tygodni. Po tym okresie przepadają.

24

28 listopada 2008

rozrywka

Fot. Damian Idzikowski

Dziś czwarty kupon z oznaczeniem „36”.

Jeśli chcesz wygrać sto złotych, zbieraj fragmenty stówki, a komplet naklej na kartkę i wyślij do „WW”, podając swoje dane.

Wygraj stówkę 36

Była rosyjska baza za Sokołowem, na którą mówiło się: „baza w Gulczewku”. Zdjęcie zostało zrobione z wysięgnika koszowego, którego cień widać zresztą na zdjęciu – takiej wyczerpującej odpowiedzi udzielił Filip Trawiński z ul. Łokietka. Gratulacje.

Gdzie to jest?

Przesłuchiwał Damian Idzikowski

Kondycja bardzo mi pomaga, nie tylko w pracy dyrektora, ale przede wszystkim w życiu codziennym. Sądzę, że o zdrowie wszyscy musimy dbać bez względu na zajmowane stanowisko.

Rozwój, modernizacja, otwartość ludzi

Wandalizm i brak parkingów

Okazjonalnie

Na słodko – niestety

Zaczynam kawą, kończę przygotowaniem planu na następny dzień

Jedno i drugie

Podróże – do Paryża, Rzymu

Kłamstw na swój temat

Prywatnie – rodzina; zawodowo – że miałam szczęście spotkać na swojej drodze wielu życzliwych ludzi; porażka – wolę o nich zapomnieć

Film, literatura, jazda na rowerze, taniec

Mężatka, córka Karolina

Za składanie fałszywych zeznań nie grozi odpowiedzialność karna.

Czy kondycja nauczycielaWF-u pomaga w pracy dyrektora?

Co mnie cieszy we Wrześni?

Co mnie wkurza we Wrześni?

Alkohol w moim życiu

Jedzenie – wolę na słodko czy na słono?

Jak zaczynam dzień, jak kończę?

Film czy książka?

Największe marzenie

Czego nie chciałabym przeczytać w swojej biografii?

Co uznaję za swój największy sukces i porażkę?

Hobby

Stan cywilny i rodzinny

Przedszkole„Polne Kwiatki”w Gutowie Małym – obecnie pełnię funkcję dyrektora tej placówki

Miejsce pracy

048 (143)/2008

Nauczyciel, UAM w Poznaniu, mgr wychowania przedszkolnego z nauczaniem początkowym, AWFWrocław – studia podyplomowe – wychowanie fizyczne

Września

Barbara Jankiewicz

048 (143)/2008

Zawód, wykształcenie

Miejsce urodzenia

Imię i nazwisko

048 (143)/2008

48

*z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT

20 zã

Wrzeijnia * ul. Fromborska 18

wizytówek tel. 0-61 437 49 57

Reklama

WW

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy na kartkę nakleić kupon, który upoważnia do wzięcia udziału we wszystkich lub dowolnie wybranym konkursie. Na odpowiedzi czekamy do środy, do 12:00. Nagrody do odbioru w Biurze Ogłoszeń „WW” przy ul. Warszawskiej 15. Te, które nie zostaną odebrane w ciągu 2 tygodni, przepadają.

KUPON

4. Kierownik do młodego pracownika: – Już piąty raz w tym tygodniu spóźnia się pan do pracy. Jaki z tego wniosek? – Że dziś jest piątek... Ketjow

3. Leci bocian, w dziobie trzyma parkę – chłopczyka i dziewczynkę. – Też będziesz podrzucona jakimś rodzicom? – pyta chłopak. – A co, myślałeś, że lecę jako stewardesa? Ryki

2. W trakcie rozprawy rozwodowej sędzia pyta powódkę: – Chyba pani mąż miał jakieś zalety? – Owszem, miał, i to sporo. Ale roztrwonił wszystko co do grosza. Santi

1 Ojciec pyta swojego jedynego syna: – Podobno spotykasz się z Alą? – Tak – odpowiada chłopak. – Czy coś w tym złego? – Ależ skąd. Kiedy byłem w twoim wieku, też się z nią spotykałem. Kika

Nie zmienia się nic – możesz otrzymać „dyszkę”, jeśli Twój dowcip ukaże się w tej rubryce.

chichy

1

Do niego siĊ dąĪy

Górny pokáad statku

24

Gáupiec, tuman, osioá.

6

Zanik organów

2 18

1 17

19

3

Sport: Odmiana konkurencja zapasów, narciarska (s. rozgrywana specjalny lub w ZSRR od gigant). 1937 r.

Grupa ludzi wyróĪniająca siĊ w Ğrodowisku, mająca prestiĪ.

Zool.: rodzaj gáowonogów z rzĊdu dziesiĊciornic; kaáamarnica.

Miasto i port w stanie Pensylwania

Polewanie siĊ wodą w poniedziaáek wielkanocny; Ğmigus.

"... do máodoĞci"

ĩerdĨ.

Miasto nad Maruszą

"Krótka" moda

Kolor róĪowoczerwony z odcieniem fioletowym.

Kwiaty na gáowie

Dawniej potocznie: spryciarz, cwaniak, filut, ágarz.

MiĞ z bajki

Spokrewnieni

Chem.: bezbarwny, áatwopalny gaz; etylen.

Producent obuwia sportowego

20

4

W nim duĪo drzew

Widziadáo, widmo, przywidzenie.

PoznaĔski ziemniak

Symbol Ir, l.a. 77

7

21

5

Wytwarzany przez pszczoáy

Fiz.: substancja emitująca promieniowanie.

8

PrĊgowana antylopa

Stolica Bahamów

Siáacz

sportowy z Madrytu.

23

7

24

8

Wiersz o Fiz.: satyrycznej najmniej- treĞci nawiąz. sza czĊĞü do tradycji materii. greckiej

22

6

Morski "kilometr"

Sport:

4

26

Arieta o lekkiej, báahej treĞci

14 sáynny klub

Mit. gr.: jedna z 50 nimf

Miasto w Niemczech

20

Pisemna albo ustna odpowiedĨ na zarzuty.

Stan w USA ze stolicą w Indianapolis

Przepáywa CzĊĞü seta przez Kair

22

17

Na dnie jaskini

Rysunek lub malowidáo oznaczający pojĊcie

5

Motoryz.: model volkwagena.

Hacel

Moneta Peru

2

Ukáad koloidowy

27

ĝpiewający ptak

Grecki wáadca wiatrów

11

28

PoáoĪenie statku Īaglowego wzglĊdem wiatru

18

Dla ocienienia máodych drzewek po wyrĊbie

25

9

26

27

11

W parze z winą

Gáos kaczki

Pakula, reĪyser

Rodzaj skóry

Wyjaáowiony materiaá opatrunkowy

10

Góry w Azji; najwyĪszy szczyt Bieáucha

Mit. rzym.: bogini ogniska domowego

19

Zestaw znaczków

28

12

23

Miasto na Pojezierzu Mazurskim

15

13

25

15

Himalajska koza

12

Woda páynąca áoĪyskiem do ujĞcia.

21

PojĊcie klasycznej filozofii chiĔskiej

TáuczeĔ ĪuĪlowy uĪywany do wysypywania boisk

Autor "ImiĊ róĪy"

14

13

Geogr.: górzysta wyspa Mal., wojsk.: PrĊgowany w Zatoce SaroĔskiej malarz scen (Grecja); ruiny Ğwiątyni bitewnych. koĔ Afai.

Staáe Królowa lub ksiĊĪniczka stanowisko hinduska; pracy; staáa Īona radĪy. posada.

Angielskie imiĊ ĪeĔskie; polska Alicja.

Utwór poetycki o specjalnym ukáadzie rymów

10

TreĞü, znaczenie

3

16

9

Werset z Koranu

16

Brat MojĪesza

ImiĊ McCartneya

Mit. gr.: król Itaki

Wada kafli

tydzień emisji - tylko 1 PLN + VAT

wystarczy jeden SMS

www.wrzesnia.info.pl/ogloszenia

edycja internetowa

Ogłoszenia drobne

Plany repertuarowe: 5-11 grudnia – TO NIE TAK, JAK MYŚLISZ, KOTKU 5-7 grudnia – ŁOWCY SMOKÓW 12-18 grudnia – 007 QUANTUM OF SOLACE

horror – USA – od lat 15

19.00 – PIŁA V

27 listopada – 4 grudnia (od piątku do czwartku)

Serdecznie zapraszamy Panią Jadwigę Wichłacz – czeka na nią nagroda za podanie prawidłowego hasła ostatniej krzyżówki. Brzmiało ono: „Co uparte, diabła warte”. Gratulacje.

Rozrywka

 Jestem głodny

 Zabawa w chowanego

 A kuku!

 Najlepszy przyjaciel

Fot. Andrzej Siejek

Fot. Magda Jasińska

Fot. Kinga Makowska

Fot. Martyna Matuszak

Co tydzień autor jednego z prezentowanych zdjęć otrzymuje w nagrodę 30 zł. Zdjęcie tygodnia wybiera redakcyjne jury. „Fotograficzny miszmasz” to propozycja skierowana do amatorów, którzy chcą zaprezentować na naszych łamach swoje prace. Zdjęcia można przesyłać na adres redakcji (Fromborska 18) i biura ogłoszeń (Warszawska 15), a cyfrowe na e-mail: redakcja@wrzesnia.info.pl. Tematyka całkowicie dowolna – ludzie, zwierzęta, przyroda, zabawne sytuacje, ciekawe miejsca... Uwaga! Fotografii nie zwracamy. Dzisiaj na zdjęciach Czytelników widoczna jest dominacja psów nad kotami... A za najładniejszą minę nagradzamy ulubieńca Martyny Matuszak.

Fotograficzny miszmasz

www.wrzesnia.info.pl

25


28 listopada 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

26 Porady Marcin Florkowski psycholog

Hipnotyzująca reklama

Danuta Mikołajewska dr nauk medycznych

Rzucanie palenia

Robert Cichowski adwokat

Warunki sprzedaży konsumenckiej (cz. 3)

C

z y re k l a m a d z i a ğa? Oto historia z lat siedemdziesiãtych. Nowy Jork zostağ zasypany reklamami gumy do őucia o nowym smaku. Wczeijniej intensywna, bardzo droga i dobrze zrobiona kampania reklamowa miağa promowaå owe nowe gumy, a byğy one rzeczywiijcie smaczne. Mimo tych wszystkich atutów firma poniosğa kompletne fiasko. Dlaczego? Otóő wkrótce po wprowadzaniu nowego produktu na rynek wijród konsumentów rozeszğa si÷ plotka o tym, őe nowy smak gumy powoduje dodawanie do niej jajeczek pajãków. Ta plotka spowodowağa zağamanie sprzedaőy. Nikt nie chciağ kupowaå gum, mimo őe firma publikowağa w najpoczytniejszych gazetach cağostronicowe sprostowania i analizy niezaleőnych specjalistów, którzy zaprzeczali tej wyssanej z palca plotce. Czy w takim razie reklama jest skuteczna? Powyősza reklama zupeğnie nie zadziağağa, mimo őe byğa robiona

B

ywa trudne. Tylko niektórym ów wysiğek udaje si÷ za pierwszym razem, w zwiãzku z czym obiektywna trudnoijå wzrasta. Stanowi pochodnã woli pozbycia si÷ nağogu, wiary w siebie, umiej÷tnoijci znoszenia stanów nieprzyjemnych, ale takőe czynników ijrodowiskowych (wpğywów lub wsparcia) i wreszcie biologicznej zaleőnoijci od nikotyny. Ostatnio niepalenie jest modne. W pewnych ijrodowiskach bycie nağogowym palaczem wr÷cz bywa traktowane jako prymitywizm. Modne jest bowiem bycie mğodym, ğadnym, zdrowym i sprawnym. A palenie temu przeszkadza. I to bardzo! A zatem najwaőniejsza jest ch÷å szczera. Szczera autentyczna wola zaprzestania. Od 1 stycznia albo po wakacjach, po wypğacie wzgl÷dnie do jutra. Nie ma co przygotowywaå

S

przedawca odpowiada za niezgodnoijå towaru konsumpcyjnego z umowã jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upğywem dwóch lat od wydania tego towaru kupujãcemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Jeőeli przedmiotem sprzedaőy jest rzecz uőywana, strony mogã ten termin skróciå, jednakőe nie poniőej jednego roku. Roszczenia kupujãcego przedawniajã si÷ z upğywem roku od stwierdzenia niezgodnoijci towaru[...]. Zawiadomienie sprzedawcy o niezgodnoijci towaru konsumpcyjnego z umowã przerywa bieg przedawnienia. Przedawnienie nie biegnie w czasie wykonywania naprawy lub wymiany oraz prowadzenia przez strony, nie dğuőej jednak niő przez trzy miesiãce, rokowaġ w celu ugodowego zağatwienia sprawy. Upğyw powyőszych terminów nie wyğãcza wykonania uprawnieġ wynikajãcych z niezgodnoijci towaru konsumpcyjnego z umowã, jeőeli sprzedawca w chwili zawarcia umowy wiedziağ o niezgodnoijci i nie zwróciğ na to uwagi kupujãcego.

przez profesjonalistów, promowağa dobry towar i miağa wszelkie zadatki na powodzenie. Producenci ponieijli cağkowitã kl÷sk÷. Dlaczego? W tym samym wypadku mamy do czynienia z niezwykle skutecznã antyreklamã! Kğamstwo o jajeczkach pajãków byğo tak sugestywne, nieoczekiwane, zapadajãce w pami÷å i – powiedzmy to jasno – obrzydliwe, őe ludzie őujãc gumy mieli narzucajãce si÷ uczucie wstr÷tu. Mimo cağej absurdalnoijci plotki–antyreklamy, okazağa si÷ ona bardzo skuteczna! IJwietnie widaå na tym przykğadzie, őe na zachowania konsumentów moőna skutecznie wpğywaå, bez wzgl÷du na jakoijå towaru (w tym wypadku zniech÷caå do kupowania). Na marginesie warto dodaå, őe takie reklamy „z ust do ust” (klienci sami informujã si÷ o danym produkcie) sã bardzo skuteczne. Tak reklamowane sã m.in. narkotyki, domy publiczne i statki. Ale dlaczego owa „reklama domowa” jest skuteczna?

Przede wszystkim dlatego, őe do kupna namawia nas osoba, którã znamy, lubimy i ufamy – nasz dobry znajomy. To jest jeden z podstawowych warunków skutecznej reklamy: musi ona pochodziå z ust osoby, która budzi zaufanie. Dlatego do wi÷kszoijci dziağaġ marketingowych angaőowane sã osoby znane, np. popularni aktorzy czy sportowcy. Aby wywoğaå w widzu zaufanie do aktora, przebiera si÷ go odpowiednio – bãdŏ to za lekarza, gdy reklama dotyczy pasty do z÷bów, bãdŏ to za profesora, gdy chodzi np. o ubezpieczenia. Lubianych aktorów wykorzystuje si÷ jeszcze inaczej: firmy pğacã znanym reőyserom za to, őe aktor w filmie b÷dzie uőywaå ich produktu. W ten sposób np. reklamowane byğy samochody BMW przez Jamesa Bonda. W przykğadzie z gumã do őucia kğamstwo o jajeczkach pajãków bardzo ğatwo wryje si÷ w pami÷å. To jedno z podstawowych zadaġ reklamy:

musimy zapami÷taå produkt. W sklepie bowiem spoijród róőnych towarów weŏmiemy wğaijnie to, z czym wczeijniej si÷ zetkn÷liijmy. Jeijli towar widzimy pierwszy raz – jesteijmy wobec niego bardzo nieufni. Zupeğnie zaskakujãce byğo odkrycie, őe kupimy ch÷tniej nawet to, z czym zetkn÷liijmy si÷ w nieprzyjemnych okolicznoijciach niő to, czego w ogóle nie znamy! Moőna őartobliwie powiedzieå sğowami inőyniera Mamonia z filmu „Rejs”: „Ja jestem umysğ ijcisğy, mnie si÷ podobajã melodie, które juő raz sğyszağem. Jakőe ma mi si÷ podobaå piosenka, którã sğysz÷ pierwszy raz?” I oto jest gğówne zadanie reklamy: doprowadziå do tego, by w sklepie dany towar byğ czymij znajomym. Produkt nieznany nie ma szans w rywalizacji z towarem reklamowanym. Ale ijpijmy spokojnie! Nawet jeijli reklama przekona nas do kupienia bubla – i tak uczynimy to tylko jeden raz. Drugi raz nie damy si÷ juő nabraå.

si÷ zbyt dğugo, bo skutkuje to wzrostem napi÷cia l÷kowego, które generalnie nikomu nie dodaje skrzydeğ. To po pierwsze. Wiara w siebie nie jest czynnikiem stağym i trwağym. Gdy mamy sukces, a nasze teorie na őycie potwierdzajã si÷ wiara wzrasta, gdy nic nam nie wychodzi zaufanie do siebie samego trzaska jak przekğuty balonik. Warto nie nadwer÷őaå wiary w siebie kolejnymi próbami. Pierwszy okres abstynencji jest zdecydowanie stanem nieprzyjemnym, co wynika z niemoőnoijci zaspokojenia potrzeby, proporcjonalnej do iloijci wypalanych papierosów i czasu zaleőnoijci. Ale istnieje takőe osobnicza, biologiczna zaleőnoijå od nikotyny, u jednych wi÷ksza, u innych mniejsza. Objawy abstynencyjne bywajã przykre, aczkolwiek o rozmaitej skali. U niektórych koġczy si÷ na

niewielkim niepokoju, inni nie mogã spaå w nocy, miewajã dusznoijci lub cierpiã na bóle z÷bów. Znam pacjenta, który majãc takie dolegliwoijci po trzech próbach poddağ si÷, uznajãc, őe nie jest w stanie rzuciå palenia. Ğatwiej rzuca si÷ palenie razem, trudniej, gdy w domu pozostaje inny palacz. Niejeden dzi÷ki őyczliwym wróciğ do nağogu. „Co to, nie zapa-

lisz, jednego nie zapalisz, nie wygğupiaj si÷”. Najwyraŏniej palacze ŏle znoszã sukcesy bliŏnich na tym polu. Tym, którzy potrzebujã wsparcia farmakologicznego polecam akupunktur÷ lub homeopati÷. A w ogóle, to nie ma co zwlekaå. Po cóő osiãgnãå etap, w którym juő tylko si÷ mówi: „Rzuciå palenie, ach, cóő ğatwiejszego! Juő tyle razy mi si÷ to udawağo”.

Uprawnieġ konsumenckich nie moőna wyğãczyå ani ograniczyå w drodze umowy zawartej przed zawiadomieniem sprzedawcy o niezgodnoijci towaru konsumpcyjnego z umowã. W szczególnoijci nie moőna tego dokonaå przez oijwiadczenie kupujãcego, őe wie o wszelkich niezgodnoijciach towaru z umowã, lub przez wybór prawa obcego. W przypadku zaspokojenia roszczeġ wynikajãcych z niezgodnoijci towaru konsumpcyjnego z umowã sprzedawca moőe dochodziå odszkodowania od któregokolwiek z poprzednich sprzedawców, jeőeli wskutek jego dziağania lub zaniechania towar byğ niezgodny z umowã sprzedaőy konsumenckiej. Do odpowiedzialnoijci odszkodowawczej stosuje si÷ przepisy Kodeksu cywilnego o skutkach niewykonania zobowiãzaġ. Roszczenie zwrotne przedawnia si÷ z upğywem szeijciu miesi÷cy; staje si÷ wymagalne z chwilã zaspokojenia kupujãcego, nie póŏniej jednak niő w dniu, w którym sprzedawca obowiãzany byğ to uczyniå. Udzielenie kupujãcemu gwarancji nast÷puje bez odr÷bnej opğaty

przez oijwiadczenie gwaranta, zamieszczone w dokumencie gwarancyjnym lub reklamie, odnoszãcych si÷ do towaru konsumpcyjnego; okreijla ono obowiãzki gwaranta i uprawnienia kupujãcego w przypadku, gdy wğaijciwoijå sprzedanego towaru nie odpowiada wğaijciwoijci wskazanej w tym oijwiadczeniu. Nie uwaőa si÷ za gwarancj÷ oijwiadczenia, które nie ksztağtuje obowiãzków gwaranta. Sprzedawca udzielajãcy gwarancji wydaje kupujãcemu wraz z towarem dokument gwarancyjny; powinien takőe sprawdziå zgodnoijå znajdujãcych si÷ na towarze oznaczeġ z danymi zawartymi

GABINET INTERNISTYCZNO-HOMEOPATYCZNY Wrzeœnia, ul. Paderewskiego 50a

Dr nauk medycznych DANUTA MIKOAJEWSKA Specjalista chorób wewnÆtrznych Specjalista medycyny rodzinnej Czynne pon. - czw. TYLKO PO REJESTRACJI TELEFONICZNEJ

tel.: 0-61 436 30 24

w dokumencie gwarancyjnym oraz stan plomb i innych umieszczonych na towarze zabezpieczeġ. W dokumencie gwarancyjnym naleőy zamieijciå podstawowe dane potrzebne do dochodzenia roszczeġ z gwarancji, w tym w szczególnoijci nazw÷ i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasi÷g ochrony gwarancyjnej. Ponadto powinno byå w nim zawarte stwierdzenie, őe gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyğãcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieġ kupujãcego wynikajãcych z niezgodnoijci towaru z umowã.

Kancelaria Adwokacka Robert Cichowski tel. (061) 437 27 23 tel. kom. 0 501 482 517

ul. ĝwierczewskiego 48 62-330 Nekla


28 listopada 2008

Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

przed...Świąteczne

Szanowni PaĔstwo RozpoczĊliĞmy prace nad ostatnim w tym roku dodatkiem tematycznym zatytuáowanym „WiadomoĞci przed... ĝwiąteczne”. Jego zadaniem bĊdzie przekazaü PaĔstwu informacje o tym, Īe ktoĞ komuĞ Īyczy spokojnych Ğwiąt, a inny ktoĞ ma w sklepie towar, który nadaje siĊ na prezenty gwiazdkowe i zaprasza na zakupy, bĊdą teĪ wiadomoĞci o tym, Īe jeĪeli nie zdąĪycie upichciü Ğwiątecznych smakoáyków, to pyszna ryba, pierniki i makowiec czekają na Was w firmach cateringowych i cukierniach. Dodatek „WiadomoĞci przed... ĝwiąteczne” bĊdzie po brzegi wypeániony Īyczeniami, reklamami i artykuáami wyáącznie boĪonarodzeniowymi, a do rąk czytelników trafi 19 grudnia. Zapraszamy firmy do kupowania powierzchni reklamowych. Cena jednego kolorowego moduáu wynosi 35 zá netto, uwzglĊdniamy rabaty naszych staáych klientów.

Zapraszamy do Biura Ogłoszeń „Wiadomości Wrzesińskich” na ulicę Warszawską 15. Maria Kosińska - m.kosinska@wrzesnia.info.pl 0501-677-718 Artur Mokracki - a.mokracki@wrzesnia.info.pl 0501-677-818

27


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70 BIURO RACHUNKOWE „BILANSISTA”

§ OGàOSZENIE §

Inn-481

śp. Henryka Kostery

tel. (061) 435-08-21

Nekla, ul. Powstańców Wlkp. 17

061-4372-475

Kre-071

Roz-087

Serdecznie dziĊkujemy Pani Dr Maágorzacie Mazurkiewicz-ZiĊtek oraz pielĊgniarkom Danucie KaĨmierczak i Jadwidze Górskiej za troskliwą opiekĊ nad moim

śp. mężem Henrykiem Kosterą Īona z rodziną

PROFI CREDIT pożyczki gotówkowe bez BIK

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni

sprzeda następujące maszyny:

tel. (0 61) 4366080

PUNKT POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI

dla odrzuconych przez bank

795-132-319

serdeczne podziĊkowanie skáada Īona z rodziną

PODPIS ELEKTRONICZNY

POŻYCZKI

EKO-OPAŁ

ks. proboszczowi Kazimierzowi Gáów, organiĞcie, grabarzom za posáugĊ oraz rodzinie, sąsiadom, przyjacioáom, znajomym za wyrazy wspóáczucia, zamówione intencje mszalne i záoĪone kwiaty

kompleksowa obsługa

Września, Słowackiego 11

tel. 0601-948-022

1. Wiertarka promieniowa, stołowa 2. Szlifierka do wałków Norton 3. Przecinarka ścierna 4. Suszarka elektryczna SE 112 z wyposażeniem 507/W 5. Tokarka S 1250 częściowo sprawna

Roz-088

Września ul. Kilińskiego 11

atrakcyjne ceny • krótkie terminy

Miał wysokoenergetyczny Węgiel workowany

serdeczne podziĊkowania skáada w smutku pogrąĪona Rodzina

Wszystkim, którzy okazali pomoc i troskĊ w ostatnich chwilach Īycia

Bd-217a

Węgiel - orzech, kostka, groszek

ks. kanonikowi Henrykowi Nadolnemu, rodzinie, sąsiadom, przyjacioáom oraz znajomym za wyrazy wspóáczucia, zamówione intencje mszalne i záoĪone kwiaty

„Serce záote miaáeĞ, od Īycia duĪo nie chciaáeĞ zawsze z czuáoĞcią o nas dbaáeĞ i mocno nas kochaáeĞ”

Prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego we WrzeĞni z dnia 23.09.2008 r. sygn. akt II K 585/08 oskarĪonego: Arkadiusza DĊbowskiego - s. Andrzeja, ur. 27.12.1978 r. w ĝrodzie Wlkp. uznano za winnego tego, Īe: w dniu 30 sierpnia 2008 r. w Miáosáawiu, powiatu wrzesiĔskiego, województwa wielkopolskiego, na ulicy Rynek kierowaá motorowerem marki Lingben o numerze rejestracyjnym PSR 95UE, bĊdąc w stanie nietrzeĨwoĞci wynoszącym - 0,89 mg/dm3 alkoholu etylowego w wydychanym powietrzu, tj. przestĊpstwa z art. 178a par 1 kk i za to przestĊpstwo wymierzono oskarĪonemu karĊ 6 miesiĊcy pozbawienia wolnoĞci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat tytuáem próby oraz 120 stawek dziennych grzywny po 15 zá kaĪda. Ponadto orzeczono wobec oskarĪonego Ğrodki karne w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym i rowerów na okres 4 lat, Ğwiadczenie pieniĊĪne w wysokoĞci 450 záotych na rzecz Stowarzyszenia "Drogowskaz" we WrzeĞni oraz podanie wyroku do publicznej wiadomoĞci.

EKO-GROSZEK

śp. Łucji Śruba

Usäugi Rachunkowe w peänym zakresie Ksiögi rachunkowe i podatkowe Rozliczenia ZUS Rozliczenia PãAC

§ OGàOSZENIE §

OKNA DRZWI ROLETY BRAMY

Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatnim poĪegnaniu

Spóäka Biegäych Ksiögowych ul. Säowackiego 11 62-300 WrzeĈnia, tel. 061/4366-206, 0607-668-404

Prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego we WrzeĞni z dnia 23.10.2008 r. sygn. akt II K 528/08 oskarĪonego: Krzysztofa Adamusa - s. Henryka, ur. 20.10.1976 r. w Poznaniu uznano za winnego tego, Īe: w dniu 20 lipca 2008 r. w Gorazdowie, gminy Koáaczkowo, województwa wielkopolskiego, na drodze nr 2915 kierowaá samochodem marki Opel Vectra o numerze rejestracyjnym PWG 4270, znajdując siĊ w stanie nietrzeĨwoĞci - 0,39 mg/dm3, nie stosując siĊ do orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 4 lat wyrokiem Sądu Rejonowego w ĝrodzie Wlkp. z dnia 26.09.2005 r. i za przestĊpstwo to wymierzono oskarĪonemu karĊ 1 roku pozbawienia wolnoĞci. Ponadto orzeczono Ğrodki karne w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w sferze ruchu lądowego na 6 lat, 500 záotych Ğwiadczenie na rzecz Stowarzyszenia "Drogowskaz" we WrzeĞni oraz podanie wyroku do publicznej wiadomoĞci.

www.wrzesnia.info.pl

Kre-072

28 listopada 2008

Inn-856a

28

W/w maszyny można oglądać codziennie w PCEZ ul. Wojska Polskiego 1, od godz. 8.00 do 14.00 informacja pod nr telefonu (061) 437-74-17


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70 Gospodarstwo Rolno-Hodowlane

KSIĘGOWY/A

(kobiety i mężczyzn) do pracy na fermie norek

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nekli

4. Wymiar czasu pracy – pół etatu. 5. Wymagane dokumenty aplikacyjne: 1) list motywacyjny, 2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, 3) oryginał kwestionariusza osobowego (druk kwestionariusza jest umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: nekla.nowoczesnagmina.pl ), 4) kserokopie świadectw pracy, 5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, 6) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach, 7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, 8) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowania karne, 9) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zmianami) – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru. 6. Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z: 1) napisem: „Nabór na wolne stanowisko pracy”, 2) wskazaniem nazwy stanowiska pracy. Należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla bądź przesłać przesyłką pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10 62-330 Nekla – w terminie do dnia 15.12.2008 r. O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata.

Pra-046

Zgłoszenia osobiste pod adresem: ul. Wrzesińska 8, 62-250 Czerniejewo

CENOS Sp. z o.o. we Wrześni

zatrudni pracowników na stanowiska

PRACOWNIK FIZYCZNY

PRACOWNIKÓW POMOCNICZYCH

Wymagania: - doświadczenie zawodowe - zdolność do pracy na wysokości

Mile widziana grupa inwalidzka

Przyjmę do pracy doradcy serwisowego

absolwentów Technikum  Samochodowego z uregulowaną służbą wojskową. ASO VW Środa. Proszę o składanie CV. Salon VW Mroczkowski Spółka Jawna Kijewo 37, przedł. ul. Niedziałkowskiego, 63-000 Środa Wlkp.

Montaż i odnawianie czopów kominkowych

8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla w dniu 16.12.2008 r.

792-473-548

Burmistrz Roman Grychowski

WrzeƑnia ul. Bokietka 6a 609 903 707 - czyszczenie karcher - naprawy tapicerskie - kierownice, gałki, mieszki - renowacje siedzeń oraz wypoczynków skórzanych

Dokumenty prosimy składać na adres: ul. Przemysłowa 1; 62-300 Września; pn-pt w godz. 8:00-16:00; Tel. 061-437-48-00, e-mail: sekretariat@hagrokol.pl Dynamicznie rozwijająca się firma handlowa Franspol sp. z o.o. prowadząca działalność handlową w oparciu o własną sieć składów budowlanych, będących prężnie działającymi dostawcami rozwiązań budowlanych w regionie i należących do Grupy Polskie Składy Budowlane S.A. poszukuje ambitnych osób na stanowisko:

na stanowisko

AUTO WN%TRZE

MONTAŻYSTÓW SZKIELETÓW KRAWCOWE

ŚLUSARZ – SPAWACZ

Oferty zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, prosimy składać na adres lub w siedzibie: CENOS 62-300 Września, ul. Gen. Sikorskiego 22 lub przesłać na adres e-mail: praca@cenos.com.pl

TAPICERÓW

STOLARZY

MECHANIK MASZYN PRODUKCYJNYCH

7. Oferty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych.

9. Konkurs przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się: 1) wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, 2) postępowanie sprawdzające wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez: a) ocenę merytoryczną złożonych dokumentów aplikacyjnych, b) rozmowę kwalifikacyjną.

Pra-664

ZATRUDNI OD ZARAZ

Oferowane warunki: - atrakcyjne wynagrodzenie, - praca stała lub sezonowa

Pra-667

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: Zadania podstawowe: 1) prowadzenie rachunkowości w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, 2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, 3) planowanie finansowe w zakresie wydatków finansowych i płacowych, analiza wydatków finansowych w zakresie: wydatków rzeczowych, płacowych, 4) prowadzenie i ciągłe aktualizowanie zgodnie z przepisami dokumentacji finansowo-księgowej, kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji, 5) prowadzenie spraw kadrowo – płacowych pracowników MGOPS w Nekli.

Fabryka mebli HAGROKOL SP. Z O.O.

Usl-015

2. Wymagania dodatkowe: znajomość języka obcego będzie dodatkowym atutem.

spedytora Wymagania: • doświadczenie na podobnym stanowisku • odporność na stres • znajomość języka niemieckiego lub angielskiego • komunikatywność • umiejętności organizacyjne i negocjacyjne Oferty (CV + list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres e-mail: i.lewandowski@targor-truck.pl, tel. 506 016 030

Lokalizacja: - Czerniejewo-Radomice - Pawłowo - Sroczyn

Pra-669

1. Wymagania niezbędne: 1) wykształcenie wyższe ekonomiczne, 2) wiedza i znajomość przepisów w zakresie: a) samorządu gminnego, b) postępowania administracyjnego, c) ustawy o finansach publicznych, d) ustawy o rachunkowości, e) przepisów płacowych, f) przepisów ZUS, 3) biegła znajomość pracy na komputerze, 4) znajomość obsługi programów komputerowych, w tym: finansowo – płacowych, „Płatnik”, 5) systematyczność, 6) staż pracy: minimum 3 – letnia praktyka w księgowości, 7) gotowość podjęcia pracy od 02.01.2009 r.

przedstawicielstwo we Wrześni, ul. Kutrzeby 3H/3 poszukuje osób na stanowisko

Pra-663

pracowników fizycznych

29

TARGOR TRUCK

zatrudni

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

www.wrzesnia.info.pl

Kierownika Składu Budowlanego Region: wielkopolska Miejsce pracy: Słupca Do obowiązków Kierownika Składu Budowlanego należeć będzie: • zarządzanie składem budowlanym • koordynacja współpracy: sklepu, przedstawicieli handlowych i magazynu, • kreowanie długotrwałej strategii sprzedaży • analiza rynku • opracowywanie i realizacja planów sprzedaży • sporządzanie raportów Oczekujemy: • wykształcenia wyższego lub średniego (preferowane kierunki: zarządzanie lub budownictwo) • doświadczenia w zarządzaniu ludźmi • znajomości lokalnego rynku branży budowlanej • znajomości technik: sprzedaży i negocjacji • zdolności przywódcze i organizacyjne • automotywacji • dobrej organizacji czasu pracy • znajomości obsługi komputera i programów MS Office • prawa jazdy kat. B Oferujemy: • możliwość rozwoju zawodowego • wynagrodzenie uzależnione od osiąganych wyników • samochód służbowy i niezbędne narzędzia pracy Aplikacje zawierające CV ze zdjęciem i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: Franspol sp. z o.o., ul. Fabryczna 10, 62-510 Konin lub kadry@franspol.com.pl z dopiskiem stanowiska w temacie wiadomości.

Pra-662

na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593, ze zmianami)

Sa-274

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA

Pra-668

28 listopada 2008

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Ofert odrzuconych nie zwracamy. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)".


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

28 listopada 2008

ZAWIADOMIENIE

www.wrzesnia.info.pl

Roz-085

30

Zgodnie z art. 61 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego Wójt Gminy Kołaczkowo zawiadamia, że na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 10 maja 2003r. Nr 80 poz.717 ze zmianami) został opracowany projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dotyczący budowy stacji telefonii komórkowej Orange „9090 Bieganowo” wraz z linią zasilającą w energię elektryczną oraz zjazdem z drogi powiatowej na działce nr 94/2 położonej w Sokolnikach. Udział społeczeństwa w postępowaniu.

Edu-021

Z aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Kołaczkowo Plac Wł. Reymonta 3, na stanowisku Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego pok nr 30.

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

Roz-094

tel.: 0 605-311- 712

Biuro Rachunkowe poniedziałek-piątek 8:00-16:00

Spółdzielnia Inwalidów „Wiosna Ludów” Września ul. Leśna 10 dysponuje pustymi lokalami biurowymi ca. 130 m2 w wydzielonej części biurowca przeznaczonymi do wynajęcia.

(061) 437 07 47 (061) 437 07 43 e.ignasiak@info-baza.pl

W skład wchodzą trzy pomieszczenia biurowe o pow.: 15,0 m², 44,0 m², 21,0 oraz korytarz 21,0 m². Biuro kontaktowe: dział inwestycji SIWL Września tel. 061-436-13-62

Elżbieta Ignasiak

Ogłasza przetarg ofertowy na zbycie nieruchomości o nr ged. 3893/6 pow. niezabudowanej 1876 m2 pod zabudowę przemysłową, położonej we Wrześni przy ul. Brzozowej Oferty należy składać w biurze podawczym SIWL Września ul. Leśna 10 do dnia 5 grudnia br. Oględziny terenu można dokonać w każdy dzień tygodnia. Biuro kontaktowe: dział inwestycji SIWL Września.

BIURO POŚREDNICTWA W URZĘDACH! Oferujemy:

Roz-095

Roz-092

Spółdzielnia Inwalidów „Wiosna Ludów” Września ul. Leśna 10

Usl-014

ul. Słoneczna 2, 62-300 Września

• AKCYZA – wniosek o zwrot (Konin, Poznań) • VAT 25 • REJESTRACJA POJAZDÓW (Poznań, Gniezno, Września) • Tłumaczenia (włoskie, niemieckie, francuskie, holenderskie, angielskie i inne) • Recykling (Scholz, Polska Sieć Recyklingu, Recar) • Ubezpieczenie OC 1 MIESIĘCZNE 60 ZŁ

Korzystne ceny i rabaty!!! 517-623-929, 061-424-02-99

Zapraszamy!!! Września ul. Gnieźnieńska 32a


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

31

Złomowanie pojazdów

STUDIO DEKORACJI OKIEN

F.H.U MaWID Gutowo Wielkie 8

• zaświadczenia • sprzedaż części • transport • skup złomu, metali

UL. SIENKIEWICZA 4, WRZEŚNIA KOMPLEKSOWA ARANŻACJA OKIEN POMIAR U KLIENTA W DOMU

tel. 0694-667-625

OFERUJEMY:

• firany • zasłony • rolety (ceny producenta) • rolety rzymskie

Skl-258a

Kre-033c

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Ciążą Ci raty do spłacenia?

Sklep Tekstylny „DIMAR”

(Regulamin promocji dostępny w naszym biurze)

Biuro Kredytowe 62-300 Września, ul. Rynek 6, tel. 061 436-20-98, 511-284-860

DziÆki ró›norodnej rozmiarówce i kolorystyce wyroby nasze stan• siÆ nowym elementem dekoracyjnym w PaÍstwa domach. czynne pn-pt 9.30-17.30 sobota 9.00-13.00 ul. Warszawska 12 (obok sklepu ABC)

Zapraszamy!!!

Sklep „Sosenka”

Licencja MF 1893/03 Wrzeœnia, Fabryczna 13 (vis-a-vis parkingu) tel. 061 4367-523, 0600-421-508 e-mail: wpaszun@wp.pl

MEBLE SOSNOWE • MATERACE Września, ul. Słowackiego 32 Wejście od Chrobrego (pawilony) tel. 061-436-51-69, www.sklep-sosenka.pl

Me-043

Weź kredyt na Święta a otrzymasz odtwarzacz DVD

Umów się z doradcą

tel. 061-4350-031

poleca: du›y wybór serwet, obrusów, rÆczników, poycieli, narzut, poszewek.

Zamienimy Twoje Możesz dostać też dodatkową gotówkę stare kredyty bez zaświadczenia na jeden, o dochodach! z niższą ratą

Sa-273

28 listopada 2008

• Kompleksowa obs³uga firm • ZUS – przekaz elektroniczny


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

28 listopada 2008

STOMATOLOG

MEBLE TAPICEROWANE Oferuje: • kanapy • narożniki i inne komplety wypoczynkowe • meble na wymiar Y T RA

GABINET LEKARSKI Lek. Gerard Wilczyñski

Anna Ulanowska

Specjalista otolaryngolog

Me-027c

specjalizacja z chirurgii stomatologicznej

GABINET PRYWATNY: – Tuwima 10

Przyborki ul. Grójecka 26 tel. 0607-922-490

061/4360-509, 0607-686-301

lub osobiœcie

inne terminy po uzgodnieniu

Gabinet Dermatologiczny „PRODERMED” lek. dermatolog Anna Ratajczak Wrzeœnia ul. Wiewiórowskiego 6 tel. 061 640-02-20, 0503-00-46-48

WRZEŒNIA, ul. Kaliska 30

PROMOCJE

WYPRZEDAŻ meble łazienkowe firmy ELITA i CERESANIT, lustra, baterie, ceramika sanitarna

Gabinet czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8.00-13.00, 15.30-18.00 po uzgodnieniu telefonicznym takĪe w soboty

Duży wybór, niskie ceny

Gabinet Lekarski POO‹NICTWO – GINEKOLOGIA

Dowóz towaru do Klienta Promocje

USG – sonda brzuszna i pochwowa

mgr Alina Krzekotowska

Katarzyna Czêstochowska

psycholog kliniczny, psychoterapeuta systemowy 604-75-19-28 Środa Wlkp. Pl. Armii Poznań 3 (Kupiec Średzki- Medicus)

spec. ginekolog poáoĪnik Wrzeœnia ul. Kiliñskiego 4 wtorki i czwartki od 16.00

Inn-704

Rejestracja tel. 0602 177 154 i 4360 102

TARTAK

Z okazji 80. urodzin najserdeczniejsze życzenia wielu łask Bożych oraz dużo zdrowia na dalsze lata

OFERUJE * więźbę dachową * tarcicę * łaty * boazerię podbitkową

składają syn Bogusław z żoną i córką

tel./fax 061 438-45-25

Z okazji imienin

Wiesławy Kozubińskiej najserdeczniejsze życzenia dużo zdrowia, uśmiechu, wielu łask Bożych składają: mąż, dzieci i wnuki

Salon Wiera

lek. med. Paweł Paciorkowski lek. med. Małgorzata Mikołajczak lek. med. Edyta Kasprzyk uprzejmie informują o powstaniu nowej PRZYCHODNI LEKARZA RODZINNEGO

Usl-013

Leokadii Marciniak

GABINET PSYCHOLOGICZNY Lek-240

kabiny prysznicowe ponad 25 modeli, kabiny prysznicowe parowe, z hydromasażem, brodziki, wanny, panele prysznicowe, zlewy, płytki Tubądzin, Opoczno lub innych firm na zamówienie klienta, zaprawy klejowe, fugi i kleje firmy MAPEI, zlewy stalowe i granitowe kabina prysznicowa z brodzikiem (produkt czeski) 570 zł

Wrzeœnia, ul. Ciszaka 26 Tel. 061 436-51-64, 0602-664-925

Przyjêcia wtorek, czwartek 16.00-17.00

Rejestracja telefoniczna

Skl-217k

Sklep z WYPOSA¯ENIEM £AZIENEK

www.wrzesnia.info.pl

Lek-239a

32

"LEK-MED" wraz z punktem szczepień, EKG, badaniem poziomu cukru we Wrześni przy ulicy Fromborskiej 24, która rozpocznie swoją działalność 1 stycznia 2009 roku. Jednocześnie zwracają się z prośbą do swoich Pacjentów oraz wszystkich zainteresowanych o złożenie deklaracji wyboru lekarza i nowej przychodni. Jest to jedyna wymagana formalność, uprawniająca do korzystania ze świadczeń PRZYCHODNI „LEK-MED”,również automatycznie anulująca przynależność do innych (zmieniając lekarza rodzinnego, czy przychodnię, nie trzeba się wypisywać).

nowy nr kontaktowy

0661-363-414

Zachęcamy do współpracy sklepy, hurtownie oraz zakłady produkcyjne, zamówienia powyżej 1800 sztuk jaj dowozimy gratis.

SALSA DLA PAR BUKOWY LAS 18 tel. 061 286-18-05

Rol-070

Prowadzimy również całoroczny skup zbóż paszowych. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 061 286-18-05 od pn. do pt. w godz. 8.00-15.00. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2009 Roku składamy obecnym i przyszłym klientom oraz kontrahentom życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz spełnienia marzeń

Gimnazjum nr 1 Września ul. Kosynierów 32

Zapisy tel. 508 836 048 Pierwsze zajęcia piątek 05.12.2008 godz. 18-00 do 19-30

TYSIĄCE

ZADOWOLONYCH

KLIENTÓW

OSkredyt kredyty bliżej Ciebie

Września Rynek 10 (przy sklepie Żabka)

tel/fax 061-436-76-20

Gabinet Stomatologiczny VITADENT

lek. stom. Anita Orchowska-Cebularz ul. S¹dowa 1 (wejœcie od ul. Fabrycznej) od pn do pt 17.00-19.00 oraz stany nag³e tel. 061 437-95-56, 0696-779-712

Sprzedaż opału: - miał węglowy - węgiel - brykiet węglowy - orzech

Ceny hurtowe 505 906 695

Roz-083

GOSPODARSTWO ROLNE FERMA DROBIU

KREDYT NR 1 NA RYNKU Kre-056

KURS TAŃCA

Edu-019

Świadczenia PRZYCHODNI są objęte umową z Deklaracje można odbierać i składać przy ul. Fromborskiej 24, od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-17.00 i w soboty od 10.00-14.00


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

PORADNIA ORTODONTYCZNA

ul. Culica 2d/26

lek. stom. specjalista II stopnia ortodoncji

LARYNGOLOG lekarz specjalista

lek. med. Henryk Górniak specjalista pediatra chirurg dziecięcy

Danuta Kowalska

Tel. 061 4362-989, 0603-561-420

Lek-212a

Przyjęcia codziennie (oprócz wtorku i czwartku) po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym

„HIPOKRATES” Monika & Marcin Borowicz 62-300 Wrzeœnia, ul. Waryñskiego 6c Zapraszamy od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 9-21

lek. stom. Kinga Chaberska-Ziarkowska lek. stom. Rafał Ziarkowski

GABINET PRYWATNY Wrzeœnia, ul. D¹browskiego 8/1 wtorek 18:00 -19:00, pi¹tek 16:00-17:00 rejestracja tel. 061 436 11 95 po 15:00

Wykonujemy nastêpuj¹ce zabiegi:

• Września, ul. Powstańców Wlkp. 73 – pt. i sob. • Poznań, ul. Ostroroga 15 – pon.-pt.

- implantacja pojedynczych zĊbów - implantacja bezzĊbia - leczenie recesji dziąseá - prace protetyczne na implantach - korony i mosty – peánoceramiczne, cyrkonowe, Procera - protezy caákowite i czĊĞciowe: akrylanowe, nylonowe, tytanowe - specjalistyczne leczenie kana³owe przy u¿yciu mikroskopu operacyjnego najnowszej generacji - stomatologia estetyczna: leczenie zmian próchnicowych, záamania zĊbów, przebarwieĔ - usuwanie kamienia nazĊbnego oraz osadów - wybielanie zĊbów - ekstrakcje zĊbów - na miejscu wáasna pracownia RTG

inne terminy po uzgodnieniu tel. rejestracja 604-155-695

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA I ESTETYCZNA SPECJALISTYCZNA PROTETYKA ORTODONCJA DZIECI I DOROSŁYCH LECZENIE BEZ BÓLU

WYBIELANIE ZĘBÓW NA JEDNEJ WIZYCIE 30 MIN BEYOND!!!

POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA spec. W. Kwiatkowski

USG: położnicze, przezpochwowe i piersi

Waldemar Kie³czewski

Lek-221

Przyjęcia: wtorki, czwartki 15.00-17.00 ul. Gnieźnieńska 3, Września 0606-312-327

Gabinet Leczenia Nerwic

Rejestracja telefoniczna w godzinach 9.00-21.00: tel. 061 436-72-48 lub 507-117-063

Jakość! Nowoczesność! Kompetencja!

DO KOēCA GRUDNIA PROMOCJA NA IMPLANTY!!!

Lek. stom.

GABINET STOMATOLOGICZNY

Julita Wróblewska

lek. stom. ogólnej PAWE£ KRUPKA

wraz z zespołem lekarzy

Oferują:

Sienkiewicza 12 Wrzeœnia pt. 15.00-16.00

Wrzeynia, ul. OPIESZYN 10 tel. 0600-794-681

SPECJALISTYCZNE CENTRUM STOMATOLOGICZNE

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA

Wrzeœnia, ul. S¹dowa 6 umowa z NFZ - tel. 061 436 78 32 w poniedzia³ki i czwartki - 14:00-18:00 we wtorki, œrody i pi¹tki - 8:00-12:00

Zofia G³adych pon 15.00-17.00 yroda 15.00-18.00 sobota 10.00-12.00

PROTEZY EXPRESOWE NAPRAWY PROTEZ, SZYNY DO WYBIELANIA ZĘBÓW

Gabinet Lekarski

• Bezpłatne przeglądy • Leczenie bez bólu i stresu w miłej atmosferze • Stomatologia estetyczna (korygowanie kształtu i koloru zębów, jednoczasowe mosty adhezyjne) • Nowoczesna protetyka • Ozonoterapia

WRZEŒNIA ul. LAZUROWA 2 tel. 061 436-35-66, Os. Lipówka pn, wt, czw, pt 1500–1900

PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA NOWAMED 62-300 WRZEŒNIA, UL. SIENKIEWICZA 12, TEL. 061-4376376

ZAPRASZAMY

Rejestracja od poniedzia³ku do soboty 8.00 - 20.00

Lek-238

Września, ul. Fabryczna 44, tel. 061 436-60-36 Gniezno, ul. Mieszka I 3, 061/425-89-16

ISO 9001:2000

WIZYTY BEZPáATNE

USG, KTG

GINEKOLOGIA I POáOŭNICTWO

Poradnia Medycyny Pracy 62-300 WrzeĞnia, ul. Sáowackiego 2, tel. 061 436-57-40 w.24

Lek. med. ANDRZEJ CHOJNICKI specjalista ginekolog - po³oĔnik

NAJSKUTECZNIEJSZY SYSTEM TRWAŁEGO USUWANIA ZBĘDNEGO OWŁOSIENIA

0 606 22 30 20

Lek. med. AGNIESZKA specjalista chorób päuc, lek. chorób dzieciöcych

PIŒLEWSKA

15.30 - 19.30

Lek-225b

DENTHAL Gabinet Stomatologiczny lek. dent. Piotr Wiszniewski przyjmuje w środy 15.00-21.00

Września, Plac Św. Stanisława 1 (wejście obok Veritasu w podwórze)

tel. 0602-830-899 Pełen zakres usług: leczenie dorosłych i dzieci; protetyka: korony, mosty, protezy ruchome; piaskowanie zębów; leczenie chorób przyzębia; chirurgia, implanty, własne RTG PACJENCI Z DOLEGLIWOŚCIAMI BÓLOWYMI PRZYJMOWANI BEZ WCZEŚNIEJSZEJ REJESTRACJI

rehabilitacja, osteopatia, nastawianie kręgosłupa, leczenie rwy kulszowej

OKULISTYKA

czynne w

Klaudia Stefańska-Góral Września, ul. Kilińskiego 14 piątki od 16.00 oraz stany nagłe

poniedzia³ek

8.30 - 10.00

JOANNA BIAãEK-SKOWROýSKA umowa z

na leczenie dzieci i mäodzieĔy od stycznia 2008 równieĔ doroĈli (w tym leczenie protetyczne) tel. 061 436-70-66, 605-408-533

Wrzeœnia, Batorego 4a

Specjalista Chorób Oczu

tel. 0600-601-035

16.00 - 21.00 8.30 - 11.30 8.30 - 13.30

STOMATOLOGIA

Gabinet Lekarski lek med. Adam Fundowicz – radiolog, internista - USG, pe³en zakres badañ, obrazowanie przestrzenne, kolor - doppler, przep³ywy mózgowe i koñczynowe (¿ylaki, tarczyca, jama brzuszna), serce - echo

pi¹tek od 11.40 Lek-235

Lek-229

LASER DIODOWY MEDIO STAR

poniedzia³ek wtorek czwartek

LABORATORIUM Lek-237

Artur Pawłowski

przyjmuje pn., wt., czw. 15.00-21.00, w soboty po uzgodnieniu

pi¹tek

PULMONOLOGIA

DEPILACJA LASEROWA

lek. dent. Halina Olejniczak-Wiszniewska

10.00 - 17.00 11.00 - 18.00 9.00 - 17.00

GABINET PRYWATNY 18.00 - 19.00 wtorek

* badania wszystkich grup zawodowych * bezpäatne badania uczniów i studentów * badania kierowców zawodowych i amatorów * peäen zakres badaþ w jednym miejscu * wykonujemy badania w zakäadach pracy Poradnia czynna pn. - czw. 7.00 - 14.30, w pt. do 13.30

Informacja, rejestracja: AMIKA ul. Piastów 16, tel. 061-4379-999

poniedziaäek wtorek Ĉroda

Lek. med. WOJCIECH PYSKA specjalista ginekolog - po³oĔnik

Lek-227

Niepubliczny Specjalistyczny Zespóá Opieki Zdrowotnej „SPECIMED”

33

PRACOWNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ tech. dent. Lidia Kumecka tel. 061 4366-328, 0608-590-821 czynna: pn. 16.00-18.30 środa, piątek, sobota 9.00-12.00 czw. 10.00-14.00, 16.00-18.30

Września, ul. Fromborska 27

www.wrzesnia.info.pl

Lek-216k

28 listopada 2008

Rejestracja w godz. 9.30-17.00 061 / 436 09 35

PROTETYKA EXPRES

NAPRAWA I WYKONYWANIE PROTEZ ZÊBOWYCH WARSZAWSKA 24 (naprzeciw szpitala) tel. 061 4360-365, 0506-585-086


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

„ Avon- dodatkowy zarobek, możliwość awansu, 0504-126-269 „ Firma drogowa w Nekli przyjmie do pracy technika lub inżyniera robót drogowych, 0601-759-259 „ Firma zatrudni Panią do fakturowania. Praca popoludniami 3 razy w tygodniu 793-993-005

KRAGO

Sędziwojewo 74, 62-302 Węgierki (061) 436-08-74

Przyjmę

SZWACZKI

FIRMA MOTORYZACYJNA

na umowę o pracę

"ABIS" S.C.

609-886-818

sprzedawców w salonie RENAULT i PEUGEOT Zgłoszenia (list motywacyjny + CV) kierować na adres: ul.Wrzesińska 27/30, 63-000 Środa Wlkp.

Międzynarodowa Firma Finansowa (www.dsa.pl)

Pra-628

zatrudni

Pra-532c

IRENA I BOGDAN SPOCHACZ

Siedziba firmy - ul. Harcerska 3, Września, Stowarzyszenie Pro Bono Familiae

oferuje dodatkową, popołudniową pracę wykształcenie min. średnie; wiek 25-55. Wyślij CV i LM na adres: rekrutacja.dsa@o2.pl Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

„ Zwrot podatku z pracy: Niemcy, Europa Zachodnia, 071-385-20-18 „ Zatrudnię fryzjerkę, 0721-148-775

NAUKA

e-mail: spochacz@peugeot.com.pl

Pra-666

„ PRACA W DANII PRZY KOLPORTAŻU PRASY. DOBRE ZAROBKI-DŁUGIE KONTRAKTY.INF:+45 292 615 64, CV na kurier.dania@gmail.com „ Przyjmę ekspedientkę do pracy w Kaczanowie, 607-507-737

Firma

dzieci od 4 miesiąca życia, młodzież i dorosłych * zabawy muzyczne dla małych dzieci * gra na: fortepianie, keyboardzie, gitarze klasycznej, elektrycznej, basowej, flecie prostym, saksofonie, wokal * przygotowanie do egzaminów szkół I,II st, Akademii Muzycznej. Bezpłatna lekcja próbna Września, Rynek 6/6, tel. 0609-370-532 www.wrzesnia.yamahaszkola.pl

Edu-018

zaprasza

Sp. z o.o.

MOTORYZACYJNE

zatrudni

„ Akumulatory używane, Czerniejewo, 0601-330-193

KIEROWCĘ ZAWODOWEGO ze świadectwem kwalifikacji kat. C + E Podania CV prosimy składać w siedzibie firmy we Wrześni ul. Paderewskiego 61

Pra-665

„ Zaopiekuję się dzieckiem u siebie w domu 0609-75-33-56 „ Zatrudnię kierowcę do pracy z prawem jazdy kat. E + D. Tel. 0601-768-975 „ Zatrudnię kosmetyczkę z doświadczeniem, 0696-424-963 „ Zatrudnię na umowę zlecenie kierowcę kat. B, mile widziane doświadczenie jazdy z przyczepką, 0602-672-482 „ Zatrudnię zespół muzyczny na Bal Sylwestrowy 0515-981-488 „ Zlecę malowanie pomieszczeń od zaraz, tel. 661-968-946

Firma

Sp. z o.o.

zatrudni pracownika na stanowisko

GALWANIZER Możliwość przyuczenia. Podania CV prosimy wysyłać na adres: biuro@kas-boks.com.pl lub składać w siedzibie firmy we Wrześni, ul. Paderewskiego 61

„ Berlingo 1.9D, 2000 rok, towarowy, tel. 601-200-953 „ Berlingo 99 r. 1.8 benzyna, 0602-770-551 „ BMW 318 TDS kombi 96 r. 0601-330-193 „ CC 700 97 r. przebieg 40 tys. km Gdańska 17 „ CC sporting 1.1 + gaz, 97 r. żółty, alufelgi, stan bdb, 0512-329-380 „ Części CC sprzedam, 0512-329-380 „ Części do skuterów nowe i używane, 889-999-377 „ Części renault clio 1.2, 0518-401-689 „ E klasa 95 r. diesel 0602-770-551 „ Fiat panda, 1.2, 2004 rok, 0728-376-572 „ Fiat punto 1,1 94r, 3d, do opłat, 2.800zł.Mercedes 124, E, 200D, uszkodzony, 95r, 7.200zł, 0509-302-829 „ Fiat punto 1.2 benzyna 99 r. 0692-479-570 „ Fiesta diesel 96 r. 0501-162-834 „ Ford escort 1,6 - 16V ZTEC 97r GHIA klima, 5.400zł, zarejestrowany, zamiana 510-810-492 „ Ford focus 1.6, 16V, kombi, 99 rok, elektryka, klimatyzacja, 4xairbag, 0698-599-093 „ Kupię, Sprzedam skrzynię ładunkową do żuka, 0513-908-073 „ Mazda 323F, 99 rok, gaz, 1.8B, czarny metalik, zarejestrowana, 17.500 zł, tel. 503-348-342 „ Megane 97 r. 0501-162-834 „ Naprawa rozruszników, alternatorów u klienta, 0507-829-644, 0512-501-723 „ Naprawy skuterów i quadów, Miłosławska 5 Września, 0889-999-377 „ Nubira kombi, 1.6, gaz, 2000 rok, 0512-329-380 „ Opel astra II, 99 rok, 1.6 16V, 14.900 zł, 0604-329-945 „ Opel astra kombi, 1,6, 8-zaworowy, 95r., 0663-507-261 „ Opel astra sedan 97r., 604-816-903 Opel corsa 1,2 95/96 czarny, 3d, szyber, alufel„ gi, 2xPP, radio, komplet opon zimowych. Felgi do vw. 0609-891-672 „ Opel corsa, 95 rok, zarejestrowany, CC 700, 97 rok- tanio, 0510-515-700 „ Peugeot 106 93 r. 1.0 zarejestrowany, 0504-062-900 „ Peugeot partner, 1.9 D, srebrny metalik, 5-osobowy, 0601-858-321 „ Renault clio 1.2 benz yna 2001 r. 0692-479-570 „ Renault megane, 96 rok, 5.800 zl + opłaty, 0693-110-624 „ Renault scenic 1,6B, 1998r, zarejestrowany, 0691-550-545 „ Skup aut na części lub całe, 0507-829-644 „ Skup aut, 0519-842-398

„ Sprzedam 4 koła zimowe, 4x100, 185/70 R14, 601-190-233 „ Sprzedam alfa romeo 145, 1,6, BOXER, 95r., zarejestrowany, wiśnia, bogate wyposażenie, 109 tys km, 782-699-515 Sprzedam alhabra, 2000 rok, 1.9D, 110 KM, zie„ lony metalik, 25.500 zł, tel. 505-688-582 „ Sprzedam BMW 318 IS, 94 rok, 725-496-731 „ Sprzedam BMW compakt 2002r., D, granat metalik, klimatyzacja 504-783-557 „ Sprzedam CC, 96 rok, 510-490-442 „ Sprzedam citroen saxo, 97 rok, banzyna, gaz, 0697-920-585 „ Sprzedam corsa, 96 rok, 4d, 0693-510-610 „ Sprzedam deawoo matiz, 2000 r., 5.300, 880-583-696 „ Sprzedam dwie opony zimowe 165/70/R13, 175/70/R14 opony z felgami do peugeot 206, 185/55/R15 4 opony letnie, 0696-938-340 „ Sprzedam escor t 98r., 1,6 + gaz, 061-4350-109 „ Sprzedam felgi do forda 0601-774-246 Sprzedam fiat 126p, 508-588-668 „ „ Sprzedam fiat punto, 99 rok, 1.9 JTD; opel corsa, 97 rok, 1.4; opel corsa, 96 rok, 1.4, 0691-117-311 Sprzedam fiat tempra, 1992 rok, kombi, 1.6, z „ pełnym wyposażeniem, alufelgi, niska cena, 607-922-490 „ Sprzedam fiata palio weekend, 1.4, LPG, 98 rocznik, faktura VAT, 602-581-743 „ Sprzedam ford escort 97 r. 0696-012-287 „ Sprzedam ford escort kombi 97r., do opłat, 0603-385-880 „ Sprzedam ford escort, 1.8 D, stan dobry, 92 rok, cena do uzgodnienia, 0508-396-904 „ Sprzedam ford Ka, 99 rok, 1 właściciel, 502-526-540 „ Sprzedam forda escorta 1.4 składak, I rejestracja 01 96 r. stan bdb, 061/4385-318 „ Sprzedam golf II, czerwony, 5-drzwiowy, rocznik 91, 721-264-871 „ Sprzedam golf, 1.6 D, 86 rok, 4d, seat 2-osobowy z 500 kg ładowności, 1.3, 92 rok, 0608-199-815 „ Sprzedam instalację gazową, 0507-829-644 „ Sprzedam instalację gazową, gaźnik, Kosa do nawozu, 692-214-471 „ Sprzedam laguna 1,8 benzyna + gaz, 97r., 0604-355-321 „ Sprzedam malucha, przebieg 30.000, 061-437-21-72 „ Sprzedam matiz 2000, 0501-658-072 „ Sprzedam mercedes 124 coupe, 1992 r., 10.700, 880-583-696 „ Sprzedam mercedes 124, 300D, 88 rok, szeroka listwa, srebrny metalik, 500-550-526 „ SPRZEDAM MERCEDES C220 D, AUTOMAT 95 rok, 0501-602-025 „ Sprzedam mitsubishi colt 2000r., 0880-945-488 „ Sprzedam mitsubishi colt 91r., 1,5, lekko uszkodzone 694-184-738 „ Sprzedam nissan almera 99 r. 1.4 benzyna, 0602-770-551 „ Sprzedam nowe opony zimowe 185x65x14, 0664-096-614 „ Sprzedam opel astra kombi 1,6 94 r. 601-439-231 „ Sprzedam opel astra kombi, 1,7, DTI isuzu 2000r., 126 tys km, klimatyzacja, książka serwisowa, srebrny, 13.000zł, świeżo sprowadzony 0505-149-094 „ Sprzedam opel astra kombi, 1.8, gaz, 0781-668-914 „ Sprzedam opel corsa 2000r., nissan micra 97r., fiat punto 99r., 0506-144-716 „ Sprzedam opel corsa, 1.4, 97 rok, 3 drzwi, tel. 664-051-856 „ Sprzedam opel kadett, 90 rok, 1.6 gaz, 0507-829-644 „ Sprzedam opel omega B, 0693-510-610 „ Sprzedam opel omega C, sedan, 0693-510-610 „ Sprzedam opel sintra, 0693-510-610 „ Sprzedam opel vectra 2.0 DTi sedan, 2003 r. zarejestrowany, 27.500 zł; mondeo 2.0 TDCi hathiback 2003 r. bezwypadkowy, 22.500 zł; golf IV 1.9 TDi kombi 2000 r. zarejestrowany, 16.500 zł; passat kombi 1.9 TDi 2001 r. B6 24.500 zł, 0602-611-988 „ Sprzedam opel vectra, 2.0 GT, 90 rok, 0782-691-096 „ Sprzedam opel vectra, 96 rok, 1.8, 601-190-233 „ Sprzedam opel vectra, 98 rok, 0695-921-252 „ Sprzedam opel vectra, sedan, 1.6, 16V, 97, 607-415-875

„ Sprzedam opony zimowe 185/65R15 88T M+S, 0662-290-152 po 14 „ Sprzedam opony zimowe z felgami 185/70/ R14, opel, 0698-645-578 „ Sprzedam peugeot 206, 99 rok, 697-217-710 „ Sprzedam peugeot 206, rok 2004, 1.1, 661-898-738 „ Sprzedam pilnie peugeot 406 HDI, kombi, rok 2002, granatowy metalik, tel. 697-220-230 „ Sprzedam przyczepę do przewozu samochodów, 061-4367-290 „ Sprzedam przyczepkę samochodową 0667-844-730 „ Sprzedam renault 11, 1.4, 88 r., stan dobry, 0606-297-681 „ Sprzedam renault 19 chamade, 91r., 1,2, 061-437-62-61 „ Sprzedam renault clio 1,2, 96r., 0606-62-31-93 „ Sprzedam renault clio, 1.5 DCI, bogate wyposażenie, 0669-391-702 „ Sprzedam renault clio, 2004 rok, 1.5 DCI, 0603-264-122 „ Sprzedam renault kangoo, 1.9D, 1998 rok, cena 9.000, 604-123-337 „ Sprzedam renault megane, 98 rok, 0606-796-851 „ Sprzedam renault scenic, 97 rok, 0664-169-045

Nowo Otwarty SERWIS OPON przy Stacji Kontroli Pojazdów,

ul. Piastów 16, Września

zaprasza na promocyjną wymianę opon zimowych Opony zakupione u NAS –

wymiana gratis

„ Sprzedam renault scenic, 98 rok, diesel, 0603-264-122 „ Sprzedam rover 25, 2000 rok, 0793-783-763 „ Sprzedam rover 45, 2.0 TDI, 2001 rok, 606-354-751 „ Sprzedam seat aroza, 1.7 SDI, 99 rok, 7.500 zł; VW vento, 93 rok, 1.9 TD, 6.200 zł, 0691-028-278 „ Sprzedam seat ibiza, 1.4 16V, 2000/2001 rok, salonowy, 0669-202-672 „ Sprzedam seicento, 2003 rok, 0600-079-021 „ Sprzedam suzuki swift, 95 rok, 4d, 0693-510-610 „ Sprzedam vectra B, kombi, 1.6, 16V, gaz, 1997 rok, ABS, centralny zamek, 2xairbag, zarejestrowany, cena 7.700, tel. 692-002-808 Sprzedam volvo V40, 97 rok, 0600-079-021 „ Sprzedam VW golf IV 98 r. 1.6 benzyna, sprowa„ dzony, srebrny metalik, 5-drzwiowy, alufelgi, powypadkowy + części, 0512-329-380 Sprzedam CC 93r. 0502-290-706 „ Sprzedam VW lupo, 98 rok, 0605-121-663 „ „ Sprzedam VW passat kombi 95 r. 1.9 TDi, srebrny metalik, alufelgi, zarejestrowany, 0512-329-380 „ Sprzedam VW passat kombi, 98 rok, 1.9 TDI, bogate wyposażenie, 0695-292-306 „ Sprzedam VW transporter IV 2,4 D 96 r. 9-osobowy, 0692-479-570 „ Sprzedam złote renault kangoo, z limitowanej serii, 99 rok, stan bdb, 0788-878-428 „ Sprzedam żuka, 91 rok, gaz, blaszak, 504-801-421 „ Sprzedam, peugeot 307, 2003 rok, 1.6, 0691-117-311 „ TANIO BMW 520i, gaz, alufelgi 13’’, stalówki 15’’, 0606-229-743 „ Tanio seat ibiza, 1.4, 98 rok, biały, 0604-262-256 „ Tanio sprzedam tico 98r, 0604-813-384 „ Tico 96 r. Gdańska 17 „ VW golf III, 95r, kombi, 1,8, do rejestracji, 5.700zł, 0696-428-061 „ VW passat 1.8 GL, nowe opony zimowe, po wymianie oleju, 2.300 zł, 0506-122-058 „ VW passat kombi, 1,9TD, 93r., świeżo sprowadzony, 4,400zł, 0505-149-094 „ Renault clio 1,9D 1999r, szary metalik, 5drzwiowy, c.z. klimatyzacja, sprzedam, 0607-778-010 „ Nowo otwarta WULKANIZACJA, Miłosław, Łąkowa 27 „ Sprzedam citroen ax 97, 1.0, 0695-164-554 Sprzedam przyczepkę, 0604-709-692 „ „ Ford escort 1991, tanio, lub na części, 0609-777-793

Przygotowanie pojazdów do okresowych badaĔ technicznych do 3,5 t. Naprawa samochodów osobowych i dostawczych

Wymiana opon, szyb, sprzĊgieá, rozrządów, táumików Naprawa zawieszeĔ i hamulców Ustawianie geometrii kóá Naprawy blacharskie i lakiernicze

Auto Servis S.G. Sp. z o.o. Nekla ul. WrzesiĔska 44a 061 4386-520 • 0603-111-020

„ Sprzedam lub zamienię golf III, 96, 0609-162-048 „ Sprzedam ford orion 91, 1.6, stan dobry, 600 zł, 0606-168-402 „ Sprzedam vw golf II, 90, 1.6 + gaz, 2500 zł, 0783-478-701 „ Sprzedam sportowe sprężyny do vw golfa, 400 zł, 0783-478-701 „ Sprzedam peugeot 1.1 kat + gaz, 97, srebrny metalik, 0605-092-004 „ Sprzedam malucha, cena do uzgodnienia, 061/4384-453 „ Sprzedam vw passat kombi, 89, 1.8 + gaz, 0605-222-767 „ Sprzedam fiat punto 1.2 + gaz, czerwony, 2003, 0601-740-182 „ Sprzedam felgi stalowe 15” opel, fiat, vw, mazda, mercedes, ford, 0888-627-782 „ Sprzedam daewoo lanos, 1997, czarne, 0509-211-508 „ Sprzedam fiat scudo 1.9 D, 99/2000, 9000 zł + Vat, citroen jumpy 1.9 D, 2001, przedłużany, 16500 zł + Vat, ciężarówki, 0605-557-081 „ Vw golf 1.6 gaz, salon, 1997, 5 drzwiowy, 0603-352-532 „ Skoda octavia kombi 1.6 gaz, 1999, 0603-352-532 „ Seat inca 1.9 SDI salon, 2002, lub zamiana, 0603-352-532 „ Renault clio II 1.5 DCI, salon, 2007, lub zamiana, 0603-352-532 „ Ford focus kombi, 1.8 TDCI salon, 2003, lub zamiana, 0603-352-532 „ Sprzedam mercedesa 124, 3.0 diesel, tanio, 061/4378-213 „ Sprzedam ford mondeo combi 1,8 tdi, airbag, bas, kilmatyzacja, c.z, auto-alarm, radio, fotele recaro, tel 4385-178. „ Sprzedam ford escort 94, ford transit 94, 0504-954-795 „ Opel vectra B, różne części, 0607-686-299 „ Sprzedam VW sharan 00 TDI, 96 gaz , galaxy 98, almera 96 diesel, yaris 02, astra 01 diesel, audi A4 97, A3 97 TDI, bravo 97, scenic 99 gaz, punto 98 diesel, renault 19 93, mercedes MB 100 95 diesel, 208 91 diesel, mitshubishi center 95 wywrotka, camping, quady. tel. 606-352-621

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI „ AGENCJA NIERUCHOMOŚCI NIEDŹWIEDZKI PRZYJMIE DO SWOJEJ BAZY OFERT NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ I WYNAJEM 0669-111-071 „ BON MILICKI 0604-455-451 sprzeda 10 ha Węgierki- 600 tys zł,8ha Sołeczno- 415 tys zł, dom 90/1310 Czeszewo - 179 tys „ Centrum Wrześni- samodzielna posesja z ogrodem, komfort, zamienię na bloki z balkonem, parter I piętro, tel. 061-4360-968 „ Do wynajęcia 2 biura w budynku Banku Śląskiego, 0608-346-567 „ Do wynajęcia lokal handlowo - usługowy, około 90 m2, poza centrum, 601-200-953

NIERUCHOMOŚCI MĘŻYŃSCY SPRZEDAMY: Działki budowlane - Nekla 896 m2 - Orzechowo 1749 m2 - Nekielka 1600 m2 - 3700 m2

Domy - Miłosław 220 m2 - Chwalibogowo 90 m2 - Nekielka 220 m2

Mieszkania - Września 2, 3 pok. - Kostrzyn 4 pok. - Słupca 2 pok.

Zapraszamy do składania ofert sprzedaży. Pomożemy!!! Ułatwimy kupno i sprzedaż.

Inn-946h

PRACA

www.wrzesnia.info.pl

Sa-272

28 listopada 2008

Pra-325b

34

Września, Rynek 7 I piętro 061 640-02-71, 505-921-833 www.mezynscy-nieruchomosci.222.pl „ Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe, 0667302-911, 0600-515-316 „ Do wynajęcia obiekt magazynowo usługowy o pow. 205 m2 we Wrześni przy ul. Przemysłowej, 605-998-960 „ Do wynajęcia pomieszczenia magazynowe lub warsztatowe, tel. 607-620-606 „ Kupię działkę z rozpoczętą budową lub dom do remontu, 0692-479-570 „ Kupię ziemię rolną 608-65-32-39 „ Mieszkanie 33m2 do wynajęcia 668-643-252 „ Mieszkanie do wynajęcia, 3 pokoje, 47 m2, 603-544-220 „ Młode małżeństwo szuka mieszkania do wynajęcia, 887-787-481 „ Na obrzeżach Wrześni sprzedam działki budowlane, 0608-346-567 „ Pilnie sprzedam 3-pokojowe mieszkanie ul. Kościuszki, 0667-248-604 „ Pilnie sprzedam mieszkanie 3pokojowe 59,1m2 na I piętrze na osiedlu Kościuszki. tel. 0509-447-001


Września Rynek 7 (061)640-02-71, 505-921-833 www.mezynscy-nieruchomosci.222.pl

„ Sprzedam 2 działki budowlane po 1350 m2, 0513-908-073 „ Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie, 0502-408-819 „ Sprzedam 3-pokojowe 59,1 m2, II piętro, os. Kosciuszki, 506-122-060 „ Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie na os. Kościuszki 173 tys zł, 691-934-219 „ Sprzedam 4 ha przy Autostradzie A2 na wysokości Słupcy pod AG lub kopalnie żwiru tel. 515-168-844 „ Sprzedam dom jednorodzinny z ogródkiem i garażem Września, 0721-016-448, 0721-016-449 „ Sprzedam dom we Wrześni, 0501-607-909

ROLNICZE „ Gorzelnia w Marzeninie skupuje żyto, pszenżyto i kukurydzę 061-438-80-81 „ Kupie wysłodki buraczane, 506-737-258, 063274-00-87 wieczorem „ Kupię auto do 6 000 zł. najlepiej z gazem, 0603-839-180 „ Kupię poznaniaka orkana agregat uprawowy 2,7 lub 3m, 0664-800-275 „ Naprawa rozruszników, alternatorów do ciągników, kombajnów, instalacje, 0507-829-644 „ Orka - usługi 601-439-231

KREDYTY gotówkowe samochodowe hipoteczne dla małych firm dla klientów w bazie BIK

RÓŻNE „ Antyki, meble holenderskie, artykuły dekoracyjne do wnętrz i ogrodów, Wrzesnia, ul. Warszawska 18 (w Domatorze), 604-526-106 „ Drewno opałowe, workowane, paczkowane 0889-564-243 „ Przyjmę ziemię, 601-190-233 „ Sprzedam 1-osobowe łóżko piętrowe z szafą i biurkiem, 603-544-220 „ Sprzedam amerykankę 2-osobową, w bardzo dobrym stanie, 061-438-61-57dzwonić po 15 „ Sprzedam amplituner technic, 470 zł, fotelik dziecięcy, 0604-308-245 „ Sprzedam biurko stylowe, meblościankę, sofę, 0668-390-310

tel. 061-4388-829 0509-365-337

30.000 zł na oświadczenie PARTNER FINANSOWY

fachowa i miła obsługa ul. Gen. Kutrzeby 5K/14, 62-300 Września

USŁUGI • koparko-ładowarką • wywrotka HDS

Inn-431c

tel. 061-437-90-79, 783-510-520, 0602-76-66-97

GARAŻE BLASZANE BRAMY GARAŻOWE – PRODUCENT

WĘGIEL

MIAŁ CENA: 470 ZŁ/T BEZ POŚREDNIKÓW !!! tel. 603-966-037

Inn-928

TRANSPORT MONTAŻ GRATIS CAŁY KRAJ 061-812-54-69 052-388-22-73 0509-574-644 www.konstal.tit.pl

Jestem studentką ASP

i zbieram do celów artystycznych

zdjęcia wykonane przez fotoradary po to, aby w przyszłości zrobić z nich wystawę. Jeżeli jesteś skłonny oddać mi takie zdjęcie, to prześlij je proszę na adres: Aleksandra Śliwczyńska Wydawnictwo Kropka ul. Fromborska 18, 62-300 Września lub zeskanowane na adres: babol4@wp.pl

SPRZEDAŻ

zagęszczarek do gruntu, zacieraczek do betonu, krawędziarek, wibratorów buławowych, agregatów prądotwórczych, betoniarek, motopomp, silników spalinowych do zagęszczarek, pił do cięcia betonu i asfaltu oraz części do w/w sprzętu, przyczep samochodowych

UWAGA! NISKIE CENY OFERUJEMY:

PRZYCZEPA 25zł/doba ZAGĘSZCZARKA DO GRUNTU od 60zł/doba I INNE GNIEZNO, ul. PÓŁWIEJSKA 43

tel. 061-425-77-89, 0600-635-628 www.salbert.com.pl

WEXEL

PROMOCJA JESIENNA!

061 436-55-47

„ Posiadam wolne powierzchnie biurowe w 6 kondygnacyjnym budynku we Wrześni, zapewniamy parking, 0515-088-787

Kre-012f

„ Posiadam do wynajęcia lokal użytkowy, 061/4360-707 po 15. „ Posiadam do wynajęcia plac 1.700 m2 bezpośrednio przy trasie Września-Gniezno 5 km od Wrześni na komis itp. tel. 515-168-844

„ Centrum Wrześni - pół domu z ogrodem sprzedam lub zamienię na mieszkanie w bloku, parter I piętro 0602-757-779 „ Sprzedam działkę budowlaną w Czeszewie, 0723-104-667 „ Oddam w najem lub sprzedam sklep w Biechowie, 0600-819-784 „ Sprzedam działkę budowlaną 2600 m2, Miłosław, 0663-025-568 „ Posiadam do wynajęcia lokal na biuro 70 m2 w centrum Wrześni (wszystkie media, szybki internet), 0606-896-023

POŻYCZKI POD ZASTAW (złoto, telefony, samochody itp.) Wrzeœnia, Dzieci Wrzesiñskich 14

„ Sprzedam duży narożnik sypialny 300 zł, 0609-581-513 „ Sprzedam futerko czarne z nutrii, 46r., 061-438-52-51 „ SPRZEDAM KLACZ, ŹREBAKA I BRYCZKĘ, TEL. 063-248-86-41, 0602-408-739 „ Sprzedam konstrukcję tunelu foliowego 6x30, ocynk, 0698-776-854

„ Sprzedam kuchenkę gazową używaną za 100 zł, Nekla, 692-568-472 „ Sprzedam niemieckie akordeony 40 i 80 bas, 061-4366-756 „ Sprzedam pilnie meble młodzieżowe, 0509-241-529 „ Sprzedam piłę tarczową - frezarkę do drewna w częściach, 0518-401-689 „ Sprzedam Roterdam meblościankę, dwie części, cena 150 zł, 0607-922-527 „ Sprzedam suknię ślubną, rozmiar 48, sprzedam 6 krzeseł pokojowych kolor jasny beż, 0668-405-570 „ S p r ze d a m s u k n i ę ś l u b n ą 3 8 / 4 0 , 061-438-67-16 „ Sprzedam tanio sypialnię, 0785-358-904 „ Sprzedam tanio szafę z nadstawką- jasna, 507-186-732 „ Sprzedam telewizor 28 cali, 692-145-849, 061-438-64-17 „ Sprzedam telewizor kolorowy 28’ i 21’ 888-258-067 „ Sprzedam wózek inwalidzki, 887-787-481 „ Sprzedam wózek 2-funkcyjny GRAKO 420zł, 2 letni 066-88-13-042 „ Tanio kolumny DENON, 0606-229-743 „ Tanio sprzedam bordowy zestaw wypoczynkowy, stan bdb, 0608-885-135 „ Węgiel brunatny 0665-047-244 „ Wydam gruz tel. 515-168-844 „ Wytnę drzewa w zamian za drewno, 661-842-151

PIASEK ŻWIR

Bd-258b

Zadzwoń lub przyjdź.

obligacje, dokumenty, mapy, odznaki i odznaczenia, porcelana (m.in. figurki), meble, zegary, lampy, cukiernice, patery, biżuteria, zabawki, monety, banknoty, militaria, sztućce, książki, malarstwo, inne wszelkie starocie

35

- piasek osiany - żwir - podsypka - kamyszek - czarna ziemia - cement i wapno - miał - eko groszek - kopanie stawów i skarpowanie - rozbieranie starych budynków - wywóz gruzu od klienta

Konkurencyjne cenyszybka obsługa Września, ul. Gnieźnieńska 20 B tel. 061-43-66-105

DYŻURY POSELSKIE

Posła na Sejm RP Września ul. Dzieci Wrzesińskich 5 tel. 061/436-50-96

KREDYTY

Tadeusza Tomaszewskiego w Powiecie wrzesińskim odbędą się

15 grudnia 2008 r. 8.30-10.00

Od 370 zł dochodu

Biuro poselskie – Filia we Wrześni (ul. Harcerska 3)

Na oświadczenie do 20 tys.

22 grudnia 2008 r.

GOTÓWKA W TYM SAMYM DNIU!

Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczkowie (plac Reymonta 3)

9.00-10.00 Roz-079

Masz problem? Bank odmówił Ci kredytu? Brak zdolności kredytowej? U nas nadal bez zmian. Możliwość otrzymania kredytu na zasadach sprzed kryzysu!

W KAŻDY CZWARTEK Skup-Sprzedaż-Zamiana ANTYKÓW:

Inn-339

POŚREDNICTWO NIERUCHOMOŚCI

LOMBARD KOMIS

Kre-059

KREDYTY HIPOTECZNE

„ Sprzedam 2 jałówki wysokocielne i krowę, tel. 0607-763-364 „ Sprzedam 2.3 ha młodego sadu czereśniowego Pyzdry,0601-092-882, 0609-302-675 „ Sprzedam byczki mięsne i krowę po wycieleniu, 0661-968-930 „ Sprzedam C-385, cena 11.000, 504-974-315 „ Sprzedam chłodziarkę do mleka, tel. 063-276-82-36 „ Sprzedam ciągnik ursus 902, 0667-403-507 „ Sprzedam ciągnik ursus C-385, stan bardzo dobry. Tel. 0888-501-747 lub 0787-304-540 „ Sprzedam cielęta byczki, 0889-192-545 „ Sprzedam jałówkę cielną, Racławki 10 „ Sprzedam jałówkę na wycieleniu (styczeń) Słomówko 1, 0667-951-249 „ Sprzedam jałówki wysokocielne. Tel. 0669-619-594 „ Sprzedam jałówki, 0721-552-885 „ Sprzedam konia, 784-272-788 po 17.00 „ Sprzedam krowę, wycielenie grudzień, 061-438-66-32 „ Sprzedam prasę krone zwijającą, bele 120/120, szer. podbieracza 1,40 m, stan bardzo dobry, cena do uzgodnienia. Tel. 606-858-839 „ Sprzedam przód widlaka na tył ciągnika 061438-31-96, 0606-891-453 „ Sprzedam przyczepe rolnicza sztywna 3,5t oraz sadzarkę, pielnik do ziemniaków, 0788-158-998 „ Sprzedam przyczepę 4t, sztywną, pług 4-skibowy Forschnitt, brony ciągnięte ciężkie, pług 3skibowy obrotowy 0608-312-706 „ Sprzedam przyczepę HL8011 Racławki 1 „ Sprzedam pszenżyto, 660-693-917 „ Sprzedam rozsiewacz RC W3, łańcuchowy, sortownik M-616 Remprodex Czuchów, taśmociag 4m, obsypnik kopców WULKAN, przyczepa do wożenia bel, pług FORSCHNITT 4-skibowy, zawieszany 0604-879-835 „ Sprzedam sadzarkę, radełka V, 0693-110-624 Sprzedam słomę lub wymienię na obornik, „ 0603-325-176 „ Sprzedam wał agregatu 4 m, agregat 3.5 m rozkładany hydraulicznie, 0608-199-815 „ Sprzedam wysłodki suche, granulowane, melasowane, cena za 1 tonę - 720 zł. Tel. 0601-768-975 „ Sprzedam ziemię rolną, 061-4386-838 wieczorem „ Sprzedam: otręby, pszenmix, susz granulowany, wysłodki suche granulowane, tel. 607-620-606 Sprzedam pszenżyto, 0601-179-940 „ „ Kupię ziemniaki jadalne (worki, luz), 0601-179-940 „ Sprzedam ciągniki 385, 904, pług 3,4 skibowy, podnośnik czołowy, 0693-253-052 „ Sprzedam siewnik zbożowy konny, przerobiony na ciągnik, z bronami, tanio, 0724-092-754 „ Sprzedam Zetora7245, 0513-050-333 „ Sprzedam klacz wlkp. 3,5 roku, 061/4383-277 „ Sprzedam cebulę, 0661-842-282 „ Sprzedam 2 cielaki byczki, 061/4382-776 „ Sprzedaż kaczek 0691-076-749

NOWOŚĆ!

Kre-066

„ Sprzedam działkę budowlaną pod Wrześnią 1120m2 608-65-32-39 „ Sprzedam działkę koło Nekielki, 781-823-112 „ Sprzedam działkę w Nowym Folwarku, 3000 m2, tel.661-968-947 „ Sprzedam działki budowlane z możliwością działalności gosopodarczej w Nekielce, tel. 0509-447-001 „ Sprzedam działki budowlane, prąd, woda, droga asfaltowa, 0604-671-060 „ Sprzedam garaż z kanałem przy Amice, 0725-415-955 „ Sprzedam kawalerkę na 4 piętrze, pow. 28,20 m2, częściowo umeblowane, cena 103.000 zł, 888-976-194 „ Sprzedam mieszkanie 124 m2 przy ul. 68 Pułku Piechoty wykończone, dwupoziomowe, osobne wejście 0600-177-421 „ Sprzedam mieszkanie spółdzielcze własnościowe 47.3 m2, 3 pokojowe IIp, częściowo umeblowane przy ul. Kilińskiego, 061-4362869 po 18 „ Szukam dużego lokalu do wynajęcia, 0509-925-343 „ Szukam małego lokalu do wynajęcia, 0509-925-343 „ WWW.NIERUCHOMOSCI.WRZESNIA.INFO „ Wynajmę mieszkanie na os.Lipówka 70 m2, tel.661-968-947

Inn-457a

„ Posiadam do wynajęcia I piętro budynku 140 m, 6 km od Wrześni (Marzenin) - na mieszkanie lub działalność gospodarczą 900 zł/miesięcznie + opłaty tel. 515-168-844

www.wrzesnia.info.pl

Roz-090

Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

28 listopada 2008


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

28 listopada 2008

RÓŻNE „ S p r ze d a m h u l a j n o g ę e l e k t r yc z n ą 061-4388-676 „ Sprzedam kuchenkę i mikrofalę, 0506-524-552 Skl-303

Duży sklep

z segregowaną odzieżą używaną Gozdowo 57 (5 km od Wrześni) poniedziałek-piątek 12.00-19.00 sobota 10.00-15.00 Dzień Twoich urodzin premiowany 50% rabatu!!!

DYWANÓW I TAPICERKI SAMOCHODOWEJ CZYSZCZENIE pozbruku, elewacji Dojazd gratis

„ Zabiorę 8 osób, 787-453-482 „ Z E S P Ó Ł M U Z YC Z NY B E LC A N TO 0500-029-180 „ Zakład remontowo - budowlano - płytkarski przyjmie zlecenia na usługi, 0698-630-247 „ Zduństwo, 061-4360-101 „ Zespół Muzyczny 0692-721-309

Biuro Ogłoszeń ul. Warszawska 15, 62-300 Września tel. 061/ 640 01 01

www.wrzesnia.info.pl

Inn-709

„ Sprzedam tarczówki do drewna 220 V – 380, trak tarczowy, silniki elektryczne różne, 061/2851-531 Sprzedam piec co, 0721-750-381, 4382-863 „

KONKURENCYJNE CENY!!! DOWOLNA ILOŚĆ!!!

PROFESJONALNE CZYSZCZENIE

0604-526-005

TANIO!!! SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA

www.wrzesnia.info.pl

Usl-004a

36

ŻWIR PIASEK - sortowany, - ostry - na betony, - podsypka, - czarna ziemia, torf

tel. 0662-600-089 Firma KARCHEX • sprzedaż profesjonalnych nowych i używanych myjek ciśnieniowych • serwis,

części • akcesoria • gwarancja Adres Dziadkowo 5b (12km od Krotoszyna, przy trasie nr.15)

Reklamy

Inn-994

USŁUGI

na str. redakcyjne przyjmowane są do środy

„ Atrakcyjne zabudowy wnękowe, szafy, komody, komandory, na wymiar, terminy 7 dni, 0660-517-289 „ Fachowa obsługa firm z zakresu BHP, 601-260-522 „ Malowanie, szpachlowanie, płyta KG, adaptacja poddaszy, płytki, 0787-339-249 „ Malowanie, szpachlowanie, regips, panele, 0661-864-906

TYNKI MASZYNOWE

do godz. 12:00

MATRYMONIALNE „ Usługi towarzyskie dla pań 0725-168-489 „ Poznam miłą, dobrą, poważną dziewczynę od 24-28 lat, 0724-092-754

gipsowe cementowo-wapienne wylewki ścianki działowe inne prace budowlane Bd-230a

ZWIERZĘTA

0608-596-761

Inn-486a

„ Malowanie, szpachlowanie, regipsy, montaż płytek, paneli, prace wod-kan, 0660-44-11-74 „ Malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, płytki, nida-gips, panele, 0691-69-79-75 „ Renault megane, 96 rok, 5 900zł, 0505-651-688

PRANIE DYWANÓW I TAPICERKI -61 4 376 237 -0508 067 342

62-300 Września ul. Warszawska 33 www.karcher-wrzesnia.pl „ Rysunki w AUTOCAD, 0668-474-773 „ Transport, przeprowadzki, 0507-829-644 „ Tynki maszynowo - gipsowe, 0698-792-727 „ Układanie płytek, instalacje wod-kan, co, 0609-254-919 „ Usługi hydrauliczne wod-co-gaz, wymiana kotłów CO, 0783-015-995 „ Usługi ogólnobudowlane, tynkowanie, szpachlowanie, malowanie, płytki, montaż drzwi i okien, murowanie, docieplanie, itp. 0603-266-337

„ Begle szczenięta 0693-506-728 „ Sprzedam 2 matki pudelki i pieska, 697-251-632 „ Sprzedam pieska Chiłała, 697-251-632 „ Sprzedam szczeniaki owczarka niemieckiego 12 tygodniowe, tanio, 0608-685-361 „ Sprzedam sarenki, 061/4383-277 „ Sprzedam szczenięta owczarka niemieckiego, długowłosego, 0661-842-282 „ Sprzedam szczenięta cocker spaniel, 0695-238-166

KOMPUTEROWE „ Sprzedam komputer używany, 0601-774-246 „ Sprzedam monitor, 0510-552-936

Moduły pomiędzy

ogłoszenia drobne

przyjmowane są do środy godz. 17:00

do

Pozostałe i ogłoszenia drobne do czwartku do godz. 13:30

ww-054e

e-mail: karchex@vp.pl tel. 0 507158699, 0 606211056


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

28 listopada 2008

www.wrzesnia.info.pl

37

UBEZPIECZENIA

Września ul. Jana Pawła II 6 tel. 061-436-70-00

Inn-441a

* Komunikacyjne PROMOCJE!!! * Majątkowe * Na życie * Dla firm * Turystyczne

Stylowe Me-034c

meble belgijskie: Koszarowa 14 0608-018-136

Serdecznie zapraszamy Biuro Podróży i Ubezpieczeń GROMADA

W PAŁACU W CZERNIEJEWIE

zaprasza na

CENA 600 zł od pary Możliwość wykupienia noclegu

Ośrodek Szkolenia Kierowców - W. Kretkowski

WYJAZD DO TEATRU NA SPEKTAKL ŚWIĄTECZNY

Organizuje kursy kierowców kat. B O.S.K. oferuje: Edu-020

Opieszyn 8, Września tel./fax (061)4361642, kom 609-896-349 gromada_wrzesnia@interia.pl

Roz-077

BAL SYLWESTROWY Zapraszamy

przejazd autokarem, bilet wstępu, ubezpieczenie

• Szkolenie teoretyczne • Szkolenie praktyczne 30h • Dojazd po kursanta • Raty z możliwością spłaty do dnia egzaminu • Komplet materiałów do szkolenia • Jazdy bez limitu kilometrów

tel. 061-427-37-03 od godz. 7.00-15.00 e-mail: hodowla@czerniejewo-palac.pl

Promocja na letnie wyjazdy zagraniczne do 30% jak zamówisz do końca roku. Przyjmujemy zapisy na weekendy 2009

Zgłoszenia i informacje: 0602-658-425, www.osk.website.pl

cena 48 zł

Otwarcie kursu - 02.12.2008

Bramy, automatyka, napędy. Ogrodzenia, balustrady Podjazdy dla niepełnosprawnych

tel. 507-13-14-55

Sprzedam pãyty drogowe

Sklep firmowy Konspol bis WrzeĞnia, ul. Chrobrego 17 (blaszaki)

GRUDNIOWA PROMOCJA U NAS ZAWSZE ĝWIEĩO, ZAWSZE TANIO, ZAWSZE SMACZNIE!!! TydzieĔ 49

(1 – 6.12.2008 r.) stara cena 14,99 zá/kg stara cena 11,99 zá/kg

FILET ĝWIEĩY LUZ KURCZAK PIECZONY CAàY TydzieĔ 50

TydzieĔ 51 FILET ĝWIEĩY LUZ GYROS TURECKI I PAPRYKOWY

12,49 zá/kg 9,99 zá/kg

nowa cena nowa cena

12,49 zá/kg 4,99 zá/tacka

nowa cena nowa cena

12,99 zá/kg 15,99 zá/kg

(8 – 13.12.2008 r.) stara cena 14,99 zá/kg stara cena 5,89 zá/tacka

FILET ĝWIEĩY LUZ KOTLET DOMOWY TACKA 500g

nowa cena nowa cena

(15 – 20.12.2008 r.) stara cena 14,99 zá/kg stara cena 17,00 zá/kg

TydzieĔ 52 (22 – 27.12.2008 r.) Sklep nieczynny TydzieĔ 1 SKRZYDEàKA SMAĩONE PODUDZIE SMAĩONE * wszystkie ceny są cenami brutto

(29.12.2008 r. – 3.01.2009 r.)

stara cena 10,50 zá/kg stara cena 10,50 zá/kg

nowa cena nowa cena

8,99 zá/kg 8,99 zá/kg Gas-057

061 4366 232, 0609 538 301

Roz-035

Inn-505

21.12.2008

Zäomowanie pojazdów Skup samochodów na czöĈci

Skup zäomu 061 4366 232, 0609 538 301


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

28 listopada 2008

Bd-239a

38

www.wrzesnia.info.pl

OKNA • DRZWI • FASADY Z PVC I ALUMINIUM FORIS - OKNA PVC BEZ OŁOWIU PARAPETY, ROLETY, MOSKITIERY

Bd-219a

DRZWI

ul. Jana Pawła II 16, 62-300 Września PN-PT 8.00-16.30, SO 9.00-13.00 tel./fax: 061/436-70-44, 0 507 029 437

ZEWNĘTRZNE

DRAGON

montaż pomiary fachowe doradztwo

Meble Kuchenne na wymiar

ul. Warszawska 27a

tel. 061 640-18-83

AGD do zabudowy

czynne pn-pt 10.00-17.00; sob. 10.00-14.00

Bd-164c

• • •

MIESZKAJ ZDROWO!!!

Paczkowo ul. Szkolna 11

Tel./fax 061 8157-399

RATY 1465x1435 = 460 z³ R+UR 2065x1435 = 530 z³ R+UR 2065x865 = 350 z³ R 865x1435 = 290 z³ UR ceny netto

kom. 0600-178-709 MOSKITIERY • ROLETY • ROLETKI

HYDRAULIK Wrzeynia ul. Przemysowa 1 tel./fax (061)4364846 Sklep Instalacyjny

Technika grzewcza i sanitarna Doradztwo – sprzeda› kotãy olejowe, gazowe instalacje z miedzi i tworzyw sztucznych grzejniki aluminiowe, pãytowe, ãazienkowe wodomierze mieszkaniowe zbiorniki na olej WO wkãady kominowe ze stali szlachetnej ST W kanalizacja sanitarna A ON armatura wodociñgowa K ceramika sanitarna WY przydomowe oczyszczalnie ±cieków kinety kanalizacyjne

SPRZEDA‹ HURTOWA I DETALICZNA

Oferujemy korzystne warunki wspópracy oraz atrakcyjne ceny Zapraszamy pon. pt. 7.0016.00, sob. 7.0013.00

ROLETY

zewnêtrzne, wewnêtrzne

ēALUZJE poziome pionowe

Z.U.H. ul. Ciszaka 35 tel. 061 43-65-497; 0510-272-212


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

28 listopada 2008

KREDYTY

39

SALON MEBLOWY DAREX PRODUCENT Wielkie otwarcie 1 października 2008 Września, ul. 3-go Maja 11B, 1 piętro 500-177-011 www.meble-darex.pl

• zestawy skórzane, nowoczesne, stylowe • stoły • krzesła • kuchnie

(Regulamin promocji w naszym biurze)

ul. Rynek 6, 62-300 Września tel. (061) 436-20-98, 511-284-860

czynne: Kre-069a

pn.-pt. 10.00-18.00 sobota 10.00-14.00

KREDYTY Kre-018

Chór kameralny PRO MUSICA zaprasza do wspólnego muzykowania

- bez poręczycieli, - obowiązku ubezpieczenia, - wstępnych opłat, - konkurencyjne raty w stosunku do innych banków

Panie oraz Panów w wieku 16-45 lat.

W programie: atrakcyjne kolędy polskie i obcych narodów, nauka śpiewu zespołowego i solowego, podróże koncertowe. Próby w poniedziałki godz. 19.00-20.00

Września, Rynek 10 (w bramie) tel. 061-436-76-20

Szkoła Muzyczna Yamaha, Rynek 6/6 Września, tel. 0605-217-311

Me-039

Weź kredyt na Święta a otrzymasz odtwarzacz DVD

Edu-022

www.wrzesnia.info.pl

DELTA

WÊGIEL KAMIENNY, MIAã EKOGROSZEK DREWNO OPA£OWE wêgiel workowany brykiet wögla brunatnego

Szosa Witkowska 13a 62-300 Wrzeœnia tel. 061/4366-419

Kompleksowa obsuga • firm • instytucji państwowych • klientów indywidualnych

W naszej ofercie m.in.:

Kom-013

• komputery, notebooki, drukarki, serwery • programy antywirusowe • montaż sieci komputerowych • internet bezprzewodowy ORANGE • urządzenia fiskalne • systemy sprzedażowo-magazynowe • monitoring • automonitoring • GPS firmy GARMIN

GRZEGORCZYK PRIM SKOTNIKI 31, 62-320 MIŁOSŁAW tel./fax 061 438-28-31, kom. 695-716-913 www.grzegorczyk-prim.pl

• szamba ekologiczne • usługi koparko-ładowarką • odwodnienia • nowoczesne systemy zagospodarowania wód deszczowych

JESIENNA PROMOCJA CEN!!!

Roz-056

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW Oferta:

www.komputer-wrzesnia.pl


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

„ Absolwent Politechniki Poznańskiej kierunek inżynieria środowiska podejmie pracę, 0788-503-206 „ Auto elektryka przyjmę, tel. 061 4386-390

producent małych maszyn elektrycznych i elementów mechaniki precyzyjnej

poszukuje kandydatów na stanowiska:

TOKARZ FREZER SZLIFIERZ

„ Zatrudnię mechanika samochodowego, praca w Nekli, 0601-79-14-54 „ Zatrudnię osoby do sprzedaży w internecie, 0500-565-241 „ Zatrudnię pracownika, montaż szyb samochodowych, 0662-101-477 „ Zatrudnię sprzedawców do sklepu rowerowego. Oferty składać Września ul. Sikorskiego 30 „ Zatrudnię szpachlarzy, malarzy, 0501-57-41-67 „ Zatrudnię technika farmacji wynagrodzenie 1.900 zł do ręki, 0693-066-839 „ Zlecę położenie płytek ok. 100m2, 0691-351-561

NAUKA „ CHEMIA - korepetycje + przygotowanie do matury 061-4362-034, 0889-364-019 „ J. angielski nauka i korepetycje, 0608-583-873

• atutem będzie znajomość obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie

„ J.niemiecki korepetycje, 604-885-529

Zgłoszenia zawierające CV ze zdjęciem prosimy kierować na adres: MIKROMA S.A. ul. Batorego 4, 62-300 Września mikroma@mikroma.com

Części samochodowe

Pra-535

Kandydaci zakwalifikowani do rozmów indywidualnych zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie spotkania

mercedes duży wybór: 124, 190, W210 itd.

„ Diagnostę samochodowego przyjmę, tel. 061 4386-390 „ Kierowca rencista z kat. BCDE poszukuje pracy, 0600-910-144

Europejskie Centrum Odszkodowań lider rynku odszkodowań

poszukuje Menadżerów. Zapewniamy:

Kontakt: Jurek Błochowiak tel. 662 233 140, e-mail: j.blochowiak@euco.pl

Sa-269

„ Język polski 0506-797-320 „ Korepetycje z chemii 0502-114-451 „ Multimedialne korepetycje j. niemiecki, j. angielski 697-789-171 „ Studentka anglistyki udziela korepetycji dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym + przygotowanie do matury, 0509-273-028 „ Tłumacz przysięgły j.niemieckiego, 0691-983-393

Pra-523a

• atrakcyjne wynagrodzenie prowizyjne • jasną ścieżkę kariery • profesjonalne szkolenia

„ Przyjmę panią do pracy w gastronomii, wymagane prawo jazdy, 0501-466-597 „ Dodatkowa, popołudniowa, min. średnie, 2555, 0508-200-250 „ DODATKOWY ZAROBEK - sprzedaż gazu 11 kg w twoim miejscu, 508-355-443 „ Emeryt szuka pracy biurowo-handlowej, 0695-476-712 „ Operatorów wózków, 1583 zł netto, praca w okolicach Poznania, darmowy transport, tel. 61-843-40-71, 698-822-835 Przyjmę do pracy fryzjerkę z doświadczeniem, „ 0698-822-093 „ Przyjmę kierowcę C+E, D może być do przyuczenia, 0604-183-094 „ Przyjmę Panią do sklepu spożywczego we Wrześni, 0508-298-763 „ Przyjmę pracę chałupniczą 0692-302-758 Tapicer przyjmie uczniów, 0505-056-751 „ „ Zakład ciesielsko - dekarski zatrudni pracowników w zawodzie cieśla - dekarz, samodzielnych, stawka na godzinę 13 zł, 10 godz. pracy, 608-784-379 „ Zatrudnię do myjni i stacji LPG, 0507-184-652 „ Zatrudnię do pracy w budownictwie z praktyką, 0508-053-363 „ Zatrudnię do sklepu spożywczego w Nekli, 0697-728-439 „ Zatrudnię kierowcę kat. C i E na kraj, tel. 606-836-044

FIRMA MOTORYZACYJNA

"ABIS" S.C. zatrudni

LAKIERNIKA POMOCNIKA LAKIERNIKA BLACHARZA SAMOCHODOWEGO Zgłoszenia kierować na adres: ul. Wrzesińska 27/30, 63-000 Środa Wlkp. e-mail: spochacz@peugeot.com.pl (list motywacyjny + CV)

Pra-532b

IRENA I BOGDAN SPOCHACZ

„ Sprzedam ford fiesta 1,3, 97r, wspomaganie, 2x airbag, alufelgi, zarejestrowany, 0697-969-464 „ Sprzedam golf II z dobrym silnikiem 1,6D, 061-435-02-01 „ Sprzedam instalację gazową opel kadett, astra, vectra, butla 45 litrów w kole, 0513-832-825 „ Sprzedam iveco daily 3510, 99r, 2,8TD, cena do uzgodnienia, 0608-009-451 „ Sprzedam meblościankę, 0510-552-936 „ Sprzedam mercedes 200D, 93 rok, 0609-863-927 „ Sprzedam opel astra 1,6, 93r, wspomaganie ABS, airbag, centralny zamek, zarejestrowany, 0782-985-144 „ Sprzedam opel astra, 1.6i kombi, czerwony, c.z, szyberdach, stan dobry, 93 rok, 601-295-773 „ Sprzedam opel corsa 1,2, 16V, rok 99, zarejestrowany, bogate wyposażenie, 0661-921-982 „ Sprzedam opel corsa, 98 rok, 061-4389-281 „ Sprzedam opel corsa, 99 rok, 0698-709-674 „ Sprzedam opony zimowe z felgami renault megane, 0604-654-467 „ Sprzedam peugeot 206 SW 1,6, 16V 2002r., 503-131-605 „ Sprzedam peugeot 307 2,0 HDI, 2003r, 0694-622-620 „ Sprzedam peugeot 307, 1.6 HDI, 2005 rok, 5-drzwiowy, klimatyzacja, zarejestrowany, 602-861-392 „ Sprzedam polonez caro, 95r, 1,6 benzyna gaz, 1.300zł, 0691-844-095

Psary Małe, ul. Polna 5

„ Sprzedam renault 11, 1.4, 88 r., stan dobry, 0606-297-681 „ Sprzedam renault 19, 1;9 D, 89 rok, 1.100 zł, 0604-193-249 „ Sprzedam renault laguna II kombi, 2003 rok, 80 tys.km, 1.9 CDI, 23.000 zł, 0669-982-311 „ Sprzedam renault laguna kombi 2000r., benzyna 1,8, salon, 061-4360-963 „ Sprzedam renault laguna, 2002 rok, 0696-339-032 „ Sprzedam renault laguna, 94 rok, gaz, 0608637-126 po 17 „ Sprzedam renault scenic 1,5 DCI 30.11.2005r, 0694-622-620 „ Sprzedam seat cordoba vario 1,9TDI, 02r., 0509-127-717 „ Sprzedam seat ibiza, 1.9 SDI, 2003 rok, klimatyzacja, 3 drzwiowy, do opłat, 602-861-392

MOTORYZACYJNE „ Audi A-3 2005r., 2,0 TDI nowy model 503-131-605 „ Citroen berlingo osobowy, 2.0 HDI, 2000 rok, wersja multi space, świeżo zarejestrowany, 0509-446-782 „ Fiat brava, 97 rok, sprowadzony, 4.300 zł, 0792-101-890 „ Fiat punto 2000r, 1,2, 3 drzwi, 0517-380-833 „ Fiat punto 2001r, 1,2, 16V, 5 drzwi, 0517-380-833 „ Fiat sienna 98r. 1,6 z gazem, 0501-163-094 „ Ford fiesta 1,4 TDCI, 5d, 2006r., 503-131-605 „ Ford fiesta 98r., tanio, 0503-302-558 „ Matiz, 2000 rok, 6.900zł, 0669-940-740 „ Mercedes A-klasa 180 CDI, 2007r., 0503-131-605 „ Nissan maxima 97r., 0503-131-605 Opel vectra 1,6 16V, 1996r, sprzedam, zareje„ strowany w Polsce, 0604-964-705 „ Sprzedam BMW E-36, 1,8, 91r., 666-711-327 „ Sprzedam BMW E46, 320D, rok 1999, bogate wyposażenie, 0500-275-740 „ Sprzedam camping 5-osobowy, 80 rok, camping 3-osobowy, 81 rok, 0502-468-306 „ Sprzedam CC 700, 95r., gaz, BIAŁY, 0783-485-707 „ Sprzedam CC 900, 0602-632-094 „ Sprzedam CC, 97 rok, 0668-638-513 „ Sprzedam felgi stalowe 15, do audi i VW na 5 otworów + kołpaki audi, 0603-936-844 „ Sprzedam fiat punto, 94 rok, czarny, 1.1, instalacja gazowa, 0782-691-028 „ Sprzedam fiata punto 1,1, 97r, salonowy, I właściciel, zielony metalik, 5 drzwi, 0661-921-982

„ Sprzedam seicento, 98 rok, 0781-513-037 „ Sprzedam tanio mazdę 323sedan, 94r., zielony metalik, stan bdb, 0605-600-932 „ Sprzedam VW passat kombi, 2001 rok, pełna opcja, 0604-387-378 „ Sprzedam VW vento 1,8 + LPG 93r., 0606-683-024 „ Sprzedam VW vento, 92 rok, 2.0, klimatyzacja, szyberdach, elektryka, 506-298-256 „ VW golf V, 1,9 TDI, 2004r., 503-131-605 „ VW passat kombi 1,9 TDI 2001r., 503-131-605

PROMOCJA OLEJU Taniej do 25% WYMIANA GRATIS Nowy Folwark, ul. Cicha 11 608-084-799 061 438-85-79

„ Wyjazdy po samochody do Berlina i nie tylko, transport i pomoc przy zakupie aut, 0663-109383, 0606-391-861 „ ALUMINIOWE FELGI, OPONY I MAŁE DOJAZDÓWKI, 061-4361-019 „ AUTO kupię do złomowania. Gotówka i dokumenty od ręki, 601-757-165 „ BMW 320 diesel, 2001 rok, kombi, srebrny, bardzo bogate wyposażenie, 28.000 zł gotowy do rejestracji, 0788-606-939 „ BMW 524, 92r., 4.500zł, 0510-837-065 „ Chcesz sprzedać samochód? Zadzwoń - Gotówka tel. 0792-552-662 „ Citroen berlingo 1.9 D 2003 r. po liftingu; ford mondeo 1.8 TD 97 r. kombi, 0886-870-721

GAZ

Monta¿ INSTALACJI SAMOCHODOWYCH Mechanika samochodowa Wrzeœnia, Kosynierów 69 061 4366-978, 0508-186-037

„ Golf 87 r. 1.6 TD 0603-971-156 „ Lanos 1500, 98 rok, 5 drzwi, 3.800 zł, tel. 0662-454-887 „ Megane 1.6 96 r. klimatyzacja, 0604-925-656 „ Megane kombi 1.9 D 99 r. 0604-925-656 „ Naprawa sz yb samochodow ych, 604-809-133 „ Nissan sunny 1,6, 16V, 92r., KIA clarus kombi 99r., 2l, 16V, 0509-341-745 „ Opel corsa B 99 r. 1.0 sprowadzony, przygotowany do rejestracji, 7000 zł, 0609-856-158 „ Peugeot 306 1.4 96 r. 0604-925-656 „ Peugeot Boxer 2,5 D, 1995, nowy model, skrzyniowy, 3-osobowy, ładowność 1,5 t, cena 12.500 zł, tel. 0508-355-443 Przyczepa do dostawczego, DMC 2T, ładow„ ność 1,6 t, dwuosiowa, nowe opony, cena 3.500 zł, tel. 0508-355-443 „ Punto 94r, 1,2, sprzedam lub zamienię na skuter, 0604-173-524 „ Renault scenic 1,9DCi, 2000 rok, 0603-273-173 „ SEZONOWA ZAMIANA NOWYCH AKUMULATORÓW NA ZŁOM AKUMULATOROWY- ZA KAŻDE 100 KG- OD CENY NOWEGO ODLICZAMY 40 ZŁ, WRZEŚNIA UL. ORKANA 8 „ Skup katalizatorów samochodowych 0503-416-909 „ Sprzedam audi A4, 1.9 TDI, 99 rok, 0604-355-321 „ Sprzedam bagażnik do CC nowy, 0504-290024 po 18.00 „ Sprzedam berlingo 1.4 2006 r. 23.200 zł 0660-783-144 „ Sprzedam CC 700, 97r, 0609-587-550 Sprzedam citroen C3, 1.4 HDI 16V, 2004 rok, „ błękit metalik, wersja exklusiv, sprowadzony, 0502-845-502 „ Sprzedam corsa 98 r. 1.5 D 0604-821-637 „ Sprzedam dwie opony zimowe R14 + felgi, 061-4385-563 „ SPRZEDAM FELGI STALOWE DO BMW + KOŁPAKI, CENA 150 ZŁ, 0781782185 „ Sprzedam fiat cinquecento, 97 rok, 506-762-454 „ Sprzedam fiat seicento 2004 r. 0604-821-637 „ Sprzedam fiat uno, 97 rok, 0505-461-302

ZŁOMOWANIE POJAZDÓW

SKUPUJEMY samochody, złom stalowy, żeliwny i metali kolorowych

możliwość transportu 697-220-230 608-027-547

„ Sprzedam fiata tipo 92 rok, sprawny, zarejestrowany, 750zł, 0692-518-968 „ Sprzedam ford curier, 1.8, 1997 rok, 061-438-70-86 „ Sprzedam golf III 95 r. sprowadzony, zarejestrowany, 0600-139-259 „ Sprzedam golf IV, TDI, 2000 rok, 0604-192-278 „ Sprzedam honda accord, 2.0 16V, 94 rok, gaz sekwencja, 6.000 zł, 888-809-871 „ Sprzedam hyundai coupe, 97 rok, 1.6 16V, granat, bardzo bogate wyposażenie, 11.000 zł do uzgodnienia, 0504-908-453 „ Sprzedam ibiza 1,2, 92r, 0608-729-873 „ Sprzedam lanos 1,5 + gaz 2001r, 0691-351-561 „ Sprzedam matiz 2001 rok, 0601-859-898 „ Sprzedam matiz 99r., I właściciel, 5.000zł, 050835-55-15, 0604-796-128 „ Sprzedam mazda 323 1,3, 93r., czerwona, 2.500zł, 697-319-212 „ Sprzedam mazde 626, 98 rok, 2.0 benzyna, pełne wyposażenie, 10.000 zł, 505-056-598 „ Sprzedam opel astra II kombi, 99 rok, 0502-961-897 „ Sprzedam opel astra kombi 97 r. silnik isuzu 0603-775-213 „ Sprzedam opel calibra, 3000 zł, 0600-695-926 „ Sprzedam opel corsa, 95 rok, po wypadku (instalacja gazowa) 0667-344-593 „ Sprzedam opel corsa, 95 rok, suzuki swift 95 rok, 0888-170-144, 0785-960-438 „ Sprzedam opel kadett 91r., 1.800zł, benz + gaz 0692-322-973 „ Sprzedam opel vectra B, 1.7 TD, 96 rok, klimatyzacja, bordowy, 0792-956-542 „ Sprzedam opel vectra, 2.0, 96 rok, ABS, klimatronic, skóra, automat, 0722-168-283 „ Sprzedam opony używane - osobówka, bus, TIR, 0604-925-664, 063-2768-628 „ Sprzedam opony zimowe 13, 145/70, 0607-752-432 „ Sprzedam opony zimowe Kormoran 155/13R, z felgami, 0694-931-774 „ Sprzedam peugeot 206, 2001 rok, 1.4 HDI, 3 drzwi, 604-083-162 „ Sprzedam peugeot 406, 2000r., 1,8 kat, 0608-743-140 „ Sprzedam renault kangoo, 1.5 DCI, 2004 rok, 0694-459-109 „ Sprzedam renault laguna 5.000 zł 0604-821-637

„ Sprzedam renault laguna, 97 rok, 2.0, ABS, klimatronic, tanio, 0722-168-283 „ Sprzedam renault megane 1.9 DCi 2003 r. 0606-830-469 „ Sprzedam renault megane coupe, 96 rok, 170 tys.km, 0508-198-544 „ Sprzedam renault megane kombi 2003 r. 1.6 benzyna, srebrny, bogate wyposażenie, zadbany, 22.200 zł, 0605-556-379 „ Sprzedam renault megane, 1.9 DCI, 2003 rok, panorama dach, bardzo dobrze wyposażony, modrak metalik, sprowadzony, 0502-845-502 Sprzedam rover 200 98 r. 2.0 TD 0691-028-552 „

AUTO-GAZ MONTAŻ 16-letnie doświadczenie

DOM-GAZ ul. Sikorskiego 38 tel. 436-29-49 domgaz@op.pl

Sa-258

PRACA

www.wrzesnia.info.pl

Inn-797b

28 listopada 2008

Sa-271

40

„ Sprzedam rover 75 2.0 D CDT 99 r. pełne wyposażenie, bezywpadkowy, 21.200 zł, 0602-658-516 „ Sprzedam silnik lanos, ford escort, mazda 323, 0694-667-625 „ Sprzedam skoda felicja LX, 98 rok, 061-438-91-19 „ Sprzedam VW golf 1,6, benzyna 95r., 505-753-316 „ Sprzedam VW golf 1,8, GT, + gaz, 92r., 0667-116-384 „ Sprzedam VW golf V 1,9TDI 2004r., 601-77-30-91 „ Sprzedam VW new beetle, 1,9 TDI, 99r., pełna opcja oprócz skóry, 23.900zł, 0889-736-503 „ Sprzedam VW passat B5, 1,6, 97r., 0509-870-436 „ Sprzedam VW polo fox 92r., 607-268-451 „ Sprzedam VW T4, dubel kabina, rok 94; VW golf III, 93 rok, 504-039-626, 502-658-292 „ SPRZEDAŻ UŻYWANYCH I NOWYCH AKUMULATORÓW Z GWARANCJĄ 36AH-220AH, MOTOCYKLOWE, KOŁPAKI SAMOCHODOWE, WRZEŚNIA UL. ORKANA 8 (BOCZNA OD UL. POWSTAŃCÓW WLKP.), 061-4361-019 „ Suzuki Iiana, 1.6 GLX, X 2001 rok, 89 tys.km, bordo metalik, bogate wyposażenie, po lekkiej naprawie blacharsko-lakierniczej, po opłatach, gotowy do rejestracji, 14.000 zł, 0602371-992, 061-4361-916 „ Renault Espace 2,2 benzyna, 1992, klimatyzacja, wspomaganie, 7-osobowy, itd. cena 3.500 zł, tel. 0508-355-443 „ Tanio lawety do wynajęcia, 0600-139-259 Tanio sprzedam golf III 97 r. bogate wyposaże„ nie, 0600-139-259 „ Usługi lakiernicze 0696-551-637 „ VW passat kombi, 99 rok, 2.3 VR5, 150KM, modrak metalik, 181 tys.km (książka przeglądowa) bardzo bogate wyposażenie, automat, skóra i inne, 8.500 zł po opłatach, auto w kraju, lekko uszkodzony, jeżdżący, 0602-371-992, 061-4361-916 „ VW T-4, 1,9, TD, 2000r., sprzedam lub zamienię na osobowy, 061-427-43-41, 788-56-12-22 „ Wyjazdy za granicę po samochody, transport, pomoc przy zakupie, 0693-838-900

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI „ Do wydzierżawienia hala 500 m 2 , 061-4388-534 „ Do wynajęcia 2-pokojowe mieszkanie, 0667945-579 po 12.00 „ Do wynajęcia lokal użytkowy 96 m2 w pobliżu centrum Wrześni od 1.01.2009, cel: usługowy, gastronomiczny lub inny 64-01-779, 0601-553-207 „ Do wynajęcia mieszkanie 48 m2, 2-pokojowe, ul. Culica (nowe) firmie lub osobie fizycznej503-081-673 po 18.00 „ Gospodarczy do wynajęcia, Września, Gliwicka 8, 061-4365-748 „ Sprzedam nieruchomość 6997 m2, budynek socjalno-biurowy, dwa budynki magazynowe, magazyn paliw, 1 km od Wrześni 0608-027-547 „ Mieszkanie 2-pokojowe 3p, sprzedam, 640-13-70 „ PILNIE Poszukuję pokoju do wynajęcia lub mieszkania 669-967-673 „ Sprzedam dom piętro Bierzglinek 0663-922-495 „ Sprzedam działkę budowlaną 1200 m2, 1 km za Wrzesnią, 061-4365-417 „ Sprzedam działkę budowlaną 1200 m2, uzbrojoną, częściowo zagospodarowana, ogrodzona, wszystkie zezwolenia, 0782-985-144 „ Sprzedam mieszkanie 41 m 2 koło Nekli, 0695-516-479 „ Do wynajęcia pomieszczenia socjalno magazynowe we Wrześni, 0669-545-990 „ Do wynajęcia reprezentacyjne lokale użytkowe w centrum Wrześni I piętro, 061-4365-226


„ Kupię działkę rzemieślniczo-budowlaną we Wrześni, gotówka, 0516-050-450 „ Kupię działkę we Wrześni lub okolicach, może być z rozpoczętą budową lub w stanie surowym, 0601-79-14-54 „ Kupię garaż w okolicy sklepu NETTO 0607-70-19-94 „ Kupię lokal pod działalność gospodarczą (100-150 m2) we Wrześni, możliwość remontu, gotówka, 0516-050-450 „ Kupię nieruchomość w ścisłym centrum Wrześni 0695-263-251 „ Kupię ziemię lub gospodarstwo rolne. Płatne gotówką, tel. 515-168-844 „ Livetime.pl Hurtownia mebli. Do wynajęcia hale produkcyjne od 100-1500 m2, magazynowe, biurowe, 0600-354-337 „ Mieszkanie 46 m2 z KW zamienię na min. 70 m2, 0694-040-836 „ Nekla - dom blisko centrum sprzedam, 0509-086-025 „ Nieduży ładny dom, garaż we Wrześni do wynajęcia, 0609-536-369, 0601-084-749 „ Nieruchomości „EL-X” profesjonalna obsługa transakcji prowadzona przez prawnika: SPRZEDAŻ, KUPNO, ZAMIANA, NAJEM, kredytowanie GNIEZNO. KUPUJĄC NIERUCHOMOŚĆ - ZOSTAW SWOJE MIESZKANIE W ROZLICZENIU, 061-426-65-36, 0601-544-021, www.el-x.pl „ Oddam w dzierżawę lokal z wyposażeniem na sklep mięsno-spożywczy lub na inną działalność, 0501-640-522

„ Skup bydła, 061-438-13-18, 606-497-658 „ Skup macior, knurów, bydła, trzody chlewnej, 0604-472-331 „ Skup macior, knurów, trzody chlewnej, 0608-505-716 „ Sprzedam 70 balotów słomy, 0606-181-777 „ Sprzedam bezpośrednią kwotę mleczną, 0887-927-428 „ Sprzedam byczki 0601-308-227 „ Sprzedam C-360, 0660-200-746 „ Sprzedam ciągnik MASSEY FERGUSON 120KM, 03r.; agregat podorywkowy UNIA GRUDZIĄDZ 2,60m 03r., - stany idealne, możliwość załatwienia kredytu oprocentowanie 3,5%, 0601-165-485 „ Sprzedam jałówki cielne 3 szt termin wycielenia marzec 0691-089-110 „ Sprzedam JOHN DEREE 6800- 96r., JOHN DEREE 3650 89r., case MX 110, 2000r., 0510-365-557 „ Sprzedam małe byczki, tel. 0600-417-958 „ Sprzedam massey ferguson 255, 88 rok, 0603-561-301

„ Poszukujemy do kupna domy, działki, gospodarstwo i inne nieruchomości AZBUDNIERUCHOMOŚCI, 061-425-85-89 lub 0509-302-522 „ Poszukuję do wynajęcia kawalerkę, 0502-629-015 „ Poszukuję lokal handlowy do wynajęcia w ścisłym centrum Wrześni, 0695-263-251 „ Sprzedam bezczynszowe mieszkanie 69 m2, idealne na gabinet, kancelarię, itp., Września centrum 159.000 zł, EL-X, 061-426-65-36 „ Sprzedam dom Psary Małe i Polskie, 0604-337-043 „ Sprzedam dom z garażami (możliwość prowadzenia działalności) na działce 760 m2, Psary Małe 0501-546-146 „ Sprzedam dwupokojowe 39 m 2 , częściowo umeblowane, wyremontowane, 0518-384-887 „ Sprzedam działkę budowlaną 1100 m2, 70/m2, (prąd, woda) 061-43-67-158, 0519-421-892 „ Sprzedam działkę budowlaną 1678 m2, 7 km od Wrześni, 721-148-759 „ Sprzedam działkę budowlaną 5152 m 2, 0697-645-830 „ Sprzedam działkę budowlaną Gutowo Małe ul. Powidzka, 0697-086-399 „ Sprzedam działkę budowlaną i budowlano - rzemieślniczą 902 m2, 908 m2, PWK Witkowo i okolica, EL-X, 061-426-65-36 „ Sprzedam działkę budowlaną nr 784/1 - 1100 m2 na Osiedlu Sokołowskim, ulica Matejki, przy działkach ogrodniczych. Wszystkie media, asfaltowa droga, bardzo blisko centrum. Cena 325.000 zł. Kontakt: telefon 0508121536 po południu, mail szpieg89@poczta.onet.pl „ Sprzedam działkę budowlaną w Psarach Polskich 2.400 m2, 504-741-633 „ Sprzedam działkę rekreacyjną 880 m2 k/ lasu, jeziora gm. Powidz, 61.900 zł, EL-X, 061-426-65-36 „ Sprzedam działkę w Kaczanowie 2876 m2, 0885-369-009

„ Sprzedam lub wynajmę lokal 25 m2 ul. Kolejowa, 0600-139-259 „ Sprzedam lub zamienię na większe 37 m2 III piętro, 0504-178-011 „ Sprzedam mieszkania 37 m 2 - 75 m 2 Witkowo i okolica od 72.900 zł, EL-X, 061-426-65-36 Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 3 piętro, 59 „ m2, Os. Kościuszki, 692-498-349 „ Sprzedam mieszkanie 46 m2 z budynkiem gosp. 18 m2 w Otocznej, 0603-299-506 „ Sprzedam mieszkanie 59,1 m2 ul. Kościuszki, 0698-858-132 „ Sprzedam mieszkanie bezczynszowe w Sokolnikach, 65 m2, 0602-556-570, 660-808-670 „ Sprzedam mieszkanie w Środzie Wlkp. 48 m2, 2 piętro, po remoncie, umeblowane, 0604-509414, 061-2854-754 „ Sprzedam nieruchomość 6997 m2, budynek socjalno-biurowy, dwa budynki magazynowe, magazyn paliw, 1 km od Wrześni 0608-027-547 „ Sprzedam, mieszkanie 44 m2, parter Poznań - Plewiska, stan deweloperski, 0693-890-321 „ Wydzierżawię plac 1 ha przy zjeździe z Poznania do Wrześni, tel. 504-850-155 „ Zamienię mieszkanie 56 m2 na mniejsze, 0606-908-695

PRZEWOZY DO NIEMIEC BUSEM

po›yczki gotówkowe

wyjazdy: œroda, sobota powroty: czwartek, niedziela wyjazdy grupowe (kraj-Europa) przewóz towarów – auta na lawecie

UWAGA ROLNICY!

ATIZ

Janusz Przespolewski

(na telefon) bez porêczycieli minimum formalnoœci szybka wyp³ata (1 dzieñ) mo¿liwoœæ rat dla ka¿dego OPROCENTOWANIE NI¿SZE O 20%

JAŒKO 62-410 Zagórów ul. Dêbowa 2

Wrzeœnia, Wroc³awska 42 (przy ZUS-ie)

tel. (063) 276-12-78, 0603-851-598 0162-164-95-52

pn-pt 11.00-17.00 tel./fax 061/4377-281, 0698-627-594

Przewóz osób – BUSEM DO NIEMIEC

PROFESJONALNIE

Hanover, Duisburg, Krefeld, Geldern i okolice – dowóz na miejsce – TV w samochodzie – licencja, pe³ne ubezpieczenie – mo¿liwoœæ zabrania wiêkszego baga¿u tel. 063/241-72-24 0600-503-953 w Niemczech: 0049-1794-395-584

ROLNICZE „ Sprzedam ciągniki massey ferguson, newholland, valtra, case, renault od 80160 KM, pługi 4 i 5 skibowe obrotowe, 0691-384-570 „ Sprzedam cielaka jałówkę, 0694-273-673 „ Sprzedam E 301, rozsiewacz RC W3, rozrzutnik z nadstawkami, 0604-932-441 „ Sprzedam john deere 3040 z napędem na 4 koła, 0600-635-934 „ Sprzedam marchew i cebulę, 0601-759-243 Sprzedam mieszankę zbożową, 061-4381-288 „ „ Sprzedam orkan do zielonek i rozsiewacz nawozu RAUCH 600l dwutalerzowy, 0600-107-724 „ Sprzedam ziemniaki jadalne, 061-4389-309 „ SRZEKAM „ Aktualnie SADZENIAKI - Satina, Lord, Denar, Ruta, Vineta, Tajfun, Jelly, Berber, C/ A i C/B - oferuje AGROFLORA, Obłaczkowo, tel. 061-4366-129 „ KNURKI, LOSZKI, 0603036806 „ Kupię przyczepkę wywrotkę i siewnik Poznaniak, 061-427-27-93 „ Kupię ziemię lub gospodarstwo rolne. Płatne gotówką, tel. 515-168-844 „ Piaskowanie, 0511-998-285 „ Skup bydła, 0512-314-050

Sprzedając maciory na skupie lub wraz z tucznikami oddajecie je za pół ceny. My przyjedziemy do gospodarstwa po każdą sztukę. Płacimy najwyższe ceny ważymy dokładną wagą elektroniczną szybki i sprawny załadunek nie przeceniamy dużych sztuk płacimy gotówką lub na przelew (jeszcze tego samego dnia wysyłamy) tel.kom. 608-439-125, tel. 061-427-18-17

Rozliczenie VAT rolników Zwrot VAT-u za artyku³y budowlane 0605-296-347, 061 428-25-18

ODBIERAMY DOKUMENTY U KLIENTA

TY

PODARUJĘ „ Sprzedam pług 4-skibowy Atlas Unia Grudziądz, 0603-053-086 „ Sprzedam ziemniaki jadalne i cebulę, 607-666-809

RÓŻNE „ JAMNIK CZARNY, SUKA, BRĄZOWA OBROŻA, ZNALEZIONO W BIECZEWIE, 0697-209-522 „ Kolumny Milton, subwoofer Sas 250, 0698-693-156 „ MEBLE Z ZACHODU Września, Fabryczna 32 (w podwórzu) „ Sprzedam 7 sztuk stolików barowych i bufet, 0601-262-268 „ Sprzedam bramę, parkiet jesion z demontażu, piec gazowy 6-palnikowy, 0509-495-291 „ Spr zedam choink i cięte w ysok ie, 0698-693-156 „ Sprzedam domki w Skorzęcinie 604-816-903

„ Sprzedam piękną jukę 2m z trzema odnogami 061-4365-794 „ Sprzedam play station II z grami, 0696-339-032 „ Sprzedam sofy 1,2,3 rozkładana, 2pufy, bordo, skóra ekologiczna, 0789-029-600 „ Sprzedam telewizor Sony, monitory, 061-4363-687 „ Sprzedam trzy lodówki przeszklone, regały i wagi uchylne, 0695-516-479 „ Sprzedam wózek 3-funkcyjny, 0669-163-314

Gospodarstwo Rybackie "MIŁOSŁAW" Sp. z o.o. 62-320 Miłosław, ul. Rybacka 1 tel. 061 438-20-91, 438-20-92

przyjmuje zamówienia na karpia świątecznego

cena konkurencyjna

„ Sprzedam wózek wielofunkcyjny + nosidełko, 0603-506-130 „ Sprzedam zamrażarkę Elcold, 061-4361-410 „ Sprzedaż sprzętu do ćwiczeń, orbitreki, rowerki, wioślarze, bieżnie i inne, Bierzglinek Bukowa 50, 061-4389-000 „ DREWNO opałowe, kominkowe, pocięte dowóz, 0692-576-267 „ Firma kupi wagon kolejowy chłodnię lub samochodową, 0666-716-442 „ GARAŻE BLASZANE, RÓŻNE ROZMIARY OD 1450 ZŁ, BRAMY GARAŻOWE, RATY, 062733-88-30, 0607-680-103

Września, ul. Staszica 5, tel. 601-652-386

wznawia swoją działalność.

„ Sprzedam opony 900x20 do przyczepy rolniczej; kultywator szer. 2.3m, 0505-095-277 „ Sprzedam owies, 0695-735-337 „ Sprzedam pług obrotowy LEMKEN 4-skibowy na nowych elementach roboczych, 0501-692-890 „ Sprzedam prasę kostkującą International 445 z wyrzutnikiem 5.900 zł oraz Claas Markant z drabinką i licznikiem cena 7.900 zł, możliwy transport, wielkopolska, 515-185-700 „ Sprzedam prasę SIPMA Z 279/1 2004r., 782-658-186 „ Sprzedam prasy rolujące i kostkujące Welger, Claas, John Deere, Heston, Carraro, Krone, Heston 5670, cena 7.000 zł, Welger RP 12 16.800 zł, Starókwiec Piątkowski k. Środy Wlkp., 515-185-’700 „ Sprzedam pszenżyto, 0660-123-993 „ Sprzedam sianokiszonkę i słomę w balotach, 0668-102-864 „ Sprzedam słomę pszenną, 0885-821-073 wieczorem

RA

„ Sprzedam Zetora 5245, 1987 rok, cena 38.500 zł, faktura VAT, Starkówiec Piątkowski k. Środy Wielkopolskiej, 515-185-700 „ Sprzedam żmijkę do zboża 7,5m śred. 100 mm, niemiecka, 1.800 zł, 0889-918-518 „ Ziemniaki jadalne z dowozem, odmian: Vineta, Velox, Santa, Satina, Tajfun, Werona, 0501-772-411

Sprzedaż nowych i używanych artykułów dziecięcych

„ Sprzedam młóto gorzelniane z kukurydzy. Tel. 663-821-442 lub 62/764-23-38

ZUS – przekaz elektroniczny Wype³niamy deklaracje Intersat

„ Sprzedam Zetor 72-11, 89 rok, tel. 694-884-399

Wszystko dla dziecka... na każdą kieszeń mamy.

„ Sprzedam Massey Fergusson 255, sprowadzony, 1978 rok, z kabiną, cena 18.800 zł, 515-185-700

POPROWADZÊ KSIÊGOWOŒÆ

„ Sprzedam Zetor 16145, 87 rok, 43.000 zł. do uzgodnienia, 0889-918-518

Roz-075

„ Działkę budowlaną w Gutowie Małym sprzedam, 661-340-552 po 15

41

Kre-062a

„ Domy i działki w Internecie pod adresem www.azbud.gratka.pl

„ Sprzedam działki budowlane 1000 - 1400 m2; Lipki/Czerniejewo, osiedle działek pod lasem, media-pw, od 65/m2, 602-451-302 „ Sprzedam działki budowlane od 761 - 2064 m2 Siedleczek k/Kostrzyna, od 75-99 zł/m, 602-451-302 „ Sprzedam działki budowlane Strzałkowo 693-463-860 „ Sprzedam działki letniskowe w Kosewie, tel. (063) 276-52-12 „ Sprzedam działki rolne w Izdebnie, Przecławiu k/Słupcy, 3,50 zł/m2, 511-011-302 „ Sprzedam KAMIENICĘ: piekarnia, sklep, mieszkania, centrum miejscowości, 599.000 zł, EL-X, 061-426-65-36

www.wrzesnia.info.pl

Skl-282a

„ Do wynajęcia restaurację Oberża w czeszewie, 061-438-45-69 „ Dom na Lipówce, 0600-354-337

Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

Rol-037

28 listopada 2008

Już od 1 grudnia przyjmujemy artykuły do komisu. 4 grudnia otwieramy!!! Nie masz jeszcze prezentu na Mikołajki?? Znajdziesz go u nas.

Zapraszamy pn - pt 9.00 - 17.00 sobota 9.00 - 13.00 „ Sprzedam dwa łóżka dziecięce mało używane 607-062-364 „ Sprzedam meble z Yuxu szafa 2-drzwiowa, szafka narożnikowa na książki, biurko, łóżko TANIO 061-4388-676 „ Sprzedam piec C.O, 16KW, Zębiec, używany 061-4372-475 „ Sprzedam piec CO używany tanio, 0506-298-256 „ Sprzedam piece kominkowe 0614389-000, Września fabryczna 32 (w podwórzu)

KREDYTY Kredyty gotówkowe: oferty wielu banków, min. dochód 450 zł, dla Polaków pracujących za granicą, na okres do 96 mies., minimum formalności

Pożyczki na oświadczenie: do 20.000 zł, bez zaświadczeń o zarobkach, wystarczy dowód osobisty, nowość: działalność gospodarcza na oświadczenie

Kredyty konsolidacyjne: zamiana wielu rat na jedną niższą, możliwość dodatkowej gotówki, decyzja w 3 min, do 120.000 zł, wystarczy dochód 500 zł, na okres 96 mies.

Przyjdź lub zadzwoń pomożemy dobrać dla Ciebie najkorzystniejszą ofertę kredytową. Września, ul. Fabryczna 11A (dawna siedziba Wiadomości Wrzesińskich)

tel. 061-4364-112 0669-199-404


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

„ Kupię fotelik samochodowy 0660-565-927 „ Kupię monety złote, srebrne, PRL, eurobilon i inne, 0511-616-666 „ Kupię olchę, dąb, brzozę, jesion do przetarcia, 0604-452-249 „ MEBLE STYLOWE, UL. KOSYNIERÓW 87 WRZEŚNIA „ Organizujemy przyjęcia okolicznościowe, wesela, komunie, osiemnastki itp. Brzeźno, 061-897-00-56 „ Pożyczka 8600 PLN dla emerytów i rencistów o dochodzie 450zł, bez poręczycieli i tylko na dowód??? To tylko w Getin Banku! Zadzwoń 061-670-85-51 „ Producent sprzeda budy dla psa, 0660-783-144 „ Skup antyków z likwidacji mieszkań- zegary, srebra, monety, militaria, ordery, stare dokumenty, widokówki, lampy, monety, obraz, różności, wysokie ceny, książki, 0694-834-800, 061-4245-037

„ Sprzedam okna, grzejniki, drzwi z Niemiec, 608-346-440, 061-4388-643 „ Sprzedam orzechy włoskie 2zł/kg, 0691-351-561 „ Spr zedam piec gazowo - olejow y, 0666-858-829 „ Sprzedam poroże, 0600-712-534 „ Sprzedam SITA 0694-827-411 „ Sprzedam sofę + 2 fotele ecoskóra, zielony groszek, 1000zł, 0661-264-147 „ Sprzedam solidne plandeki 6x3m, 8x4m, doskonałe dla rolnictwa i budownictwa, 0691-751-801 „ Sprzedam suknię ślubną z bolerkiem Rondalla firmy San.Patrick (z Madonny w Poznaniu) rozm. 38, ecru, 1600zł. Zdjęcia można obejrzeć na www.madonna.pl/pl/sanpatrick.php?s=27.rondalla 0507-931-511 „ Sprzedam sypialnie komplet, komodę + szafę 3-drzwiową, w dobrym stanie, tanio, 0614372-017, 0502-120-366, 0502-120-577 „ Sprzedam tanio thuje żywopłotowe, kule, świerk srebrny, 0880-24-21-95 „ Sprzedam wielofunkcyjny wózek dziecięcy idealny, chodakobujak, 695-732-335 „ Sprzedam wózek 3-funkcyjny 160zł, 061-4376-036 „ Sprzedaż, wynajem rusztowań warszawskich, tel. 0600-354-337 „ S p r ze d a ż s to ł ów b i l a d row yc h , 0600-288-265 „ Szybka pożyczka, 0509-454-737 „ Tanio biurko + kanapa rozkładana 0614360-014, 0604-838-035 „ Wróżby z ręki, z kart, 0787-333-973 „ Żwir, czarna ziemia, 606-297-689

USŁUGI

„ Sprzedam eurofale nową, cena do uzgodnienia, 0607-620-519

Nowo otwarty

SKLEP z segregowaną odzieżą używaną

Skl-303a

„ Sprzedam fotel fryzjerski i suszarkę stojącą PHILIPS 061-4387-227, 0880-292-209 „ Sprzedam krokwie, łaty, deski, stemple budowlane, 0697-11-49-53 „ Sprzedam ladę chłodniczą, 0601-818-873 „ Sprzedam lodówki, zamrażarki, pralki, wirówki, rowery zwykłe i treningowe, kuchnie gazowe i elektryczne, okapy, mikrofale, zlewy, magle, sedesy, ławy, stoły, foteliki biurkowe i samochodowe, łóżka, materace, dywany, chodniki, odkurzacze, maszyny do szycia, szafki łazienkowe, wieże, telewizory, radioa, żyrandole, klatki, kołdry, poduszki, wózki, rożno, walizki, maty ozonowe, piecyki ogrzewcze, kule inwalidzkie, żelazka, 061-427-43-41, 788-56-12-22 „ Sprzedam maszt wózka widłowego, 0694-667-625 „ Sprzedam meble z likwidacji mieszkania, nowe kołdry puchowe 0880-723-755

TANIO!!! Kołaczkowo (budynek SKR) pn-pt 9.00-16.00 sobota 9.00-12.00 Sprzedaż hurtowa i detaliczna

„ AUTO TRANSPORT - transport towarowy busem, przeprowadzki, TANIO, 781-609-342 „ DJ NORBI - wesela, zabawy, imprezy okolicznościowe, 600-239-037 „ Duet muzyczny 061-4367-377 „ Elektryk - montaż instalacji, 0505-188-995 „ KOMPLEKSOWE USŁUGI REMONTOWO WYKOŃCZENIOWE WNĘTRZ, malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, płytki, panele, itp., WOLNE TERMINY, KONKURENCYJNE CENY, 889-399-509 Malowanie, szpachlowanie solidnie i profesjo„ nalnie, 0601-141-657 „ Malowanie, szpachlowanie, płytki, regipsy, tanio solidnie 666-711-327 „ Nida gips, sufity, ścianki, zabudowy, malowanie, szpachlowanie, panele, 0782-699-531 „ ODNAWIANIE WANIEN - 0600-979-826 „ Posiadam do wynajęcia lokal na biuro 70 m2 w centrum Wrześni (wszystkie media, szybki internet), 0606-896-023 „ Profesjonalny serwis RTV, A. Kubiak, 0504-592-133 „ Usługi budowlane, remonty, przeróbki, krótkie terminy, 0606-991-372 „ Usługi hydrauliczne wod-kan, co, 665-047-257, 0785-095-545 „ Usługi transportowe do 3,5t, przeprowadzki, FV, 0608-009-451 „ AAPodnośnik koszowy - Usługi, 0502-974584, 0501-429-384 „ ANTENY NAZIEMNE I SATELITARNE: CYFRA+, CYFROWY POLSAT, N-telewizja, TELEWIZJA NA KARTĘ. MONTAŻ, NAPRWA, 0504-658-004 „ Blacharstwo - Dekarstwo - Ciesielstwo Ocieplanie poddaszy itp. 0511-997-983, 0513-549-965

Usługi koparko-ładowarką CAT

507-127-051 • równanie terenu • wykopy • załadunek • rozładunek materiałów sypkich i palet „ Cyklinowanie, zakładanie podłóg, 0505-149-502 „ Czyszczenie tapicerki meblowej, dywanów agregatem i środkami czyszczącymi Karcher 3zł/m2, 0604-381-253 „ Docieplanie budynków, zakładanie płytek, wykończenia wnętrz, 0785-310-707 „ Docieplenia poddaszy, zabudowa płytą KG 0609-174-753 „ Elektroinstalacje 0608-234-863 „ Firma remontowo-budowlana przyjmuje zlecenia na usługi budowlane, ocieplenia, remonty, wykończenia 665-651-943 „ Firma wykonuje usługi remontowo-budowlane, tynki, posadzki, płytkarstwo, prace murarskie, szpachlowanie, malowanie, płyta GK, tapeta wodna, piaskowce 663-76-85-82

„ Instalacje elektryczne, 0660-821-380 „ INSTALACJE WOD-KAN, CO, SOLIDNIE, FACHOWO, CENY KONKURENCYJNE, 061-64-00-314, 0608-126-710 „ Instalacje wod-kan, co, TANIO, 788-93-79-50 „ KIEROWNIK BUDOWY, 609-118-583 „ Kompleksowe usługi remontowo -wykończeniowe wnętrz, regips, sufity podwieszane, szpachlowanie, malowanie, tapetowanie, panele, docieplanie poddaszy. Fachowe doradztwo. Terminowa realizacja zleceń. 0600-038-833 „ Koparko-ładowarka, wywóz gruzu, prace ziemne, 606-297-689 „ Malowanie szpachlowanie, tapetowanie, 0692-536-688 „ Malowanie, szpachlowanie, regipsy, układanie płytek, paneli, prace wod.-kan., 0660-441-174 „ Malowanie, szpachlowanie, zakładanie płytek, regipsy, 0514-323-975 „ Malowanie, tapetowanie, szpachlowanie, 508-692-163 „ Montaż i naprawa wszelkich urządzeń chłodniczych, 601-051-417 „ Najazd + laweta, 0508-157-322 „ N A P R AWA P R A L E K I LO D Ó W E K , 0614383601

"We We" • Degustacja Win „Świąteczna” 10.12.2008 r. (środa), godz. 19.00 Sommelier przedstawi propozycje pod choinkę i na Nowy Rok Szef kuchni serwuje dania kuchni europejskiej

Kre-054b

Września, ul. Legii Wrzesińskiej 24, tel. 061 640-16-49

KARCHER czyszczenie dywanów i tapicerki • kanapa od 20 zł • fotel 15 zł • dywan 3 zł/m2 • pufa 5 zł • auto od 80 zł

tel. 698-417-556

„ Usługi podnośnikiem koszowym, 0510-594-872 „ Usługi remontowe, malowanie, szpachlowanie, regipsy, płytki, 0791-612-246 „ Usługi transportowe bus+laweta, przewóz do 6 osób, 608-874-303 „ Usługi transportowe, 0508-235-263 „ USŁUGI WOD. KAN. CO. 0600-365-595 „ VIDEOFILMOWANIE - FOTOGRAFIA ślubna gratis. 0889-39-36-36 „ VIDEOFILMOWANIE - Mazurkiewicz. Zaufaj doświadczeniu 20 lat działalności - przegrywanie z VHS na DVD, 0502-582-976, 061-4360-765 „ Videofilmowanie, 0601-262-268 „ Wideofilmowanie 600zł, tel 669-531-307

• silikonowe • silikatowe • akrylowe • styropian

DOCIEPLANIE BUDYNKÓW

MERCEDESEM DO ŚLUBU

MIESZALNIA TYNKÓW I FARB:

400 zł

662-183-764

„ Wywóz starych mebli, 0885-804-788 „ Zakład remontowo - budowlany, tynkowanie, szpachlowanie, malowanie, ocieplanie budynków, montaż płyt gipsowych, płytki, klinkier, 506-729-313

0602-650-940 061-4367-146

„ Zespół muzyczny 0608-234-863 „ Zespół muzyczny 0695-030-738 „ Z E S P Ó Ł M U Z YC Z NY B E LC A N TO, 0500029180

„ Remonty ogólnobudowlane 0784-428-737 „ Remonty, szpachlowanie, płytki itp, 0603-326-134 „ Serwis RTV, J.Grzegorek ul. Jana Pawła II Września, 061-4362-528, 0601-794-203 „ Sklep muzyczny Effect www.effectmusic.pl ul. Kościuszki 7 Września, 606-121-357 „ Szpachlowanie, malowanie, płytki, panele, cyklinowanie parkietu, 0696-928-312 „ Szpachlowanie, malowanie, regipsy, płytki, 0696-283-746 „ Szycie kołder z pierza, 0693-501-593 „ Tartak Witkowo oferuje tarcicę oraz przecieranie u klienta trakiem obwoźnym, 0606-111-498 „ Transport busem max 1.5t, przeprowadzki. Zapraszamy firmy do stałej współpracy oraz osoby prywatne. Faktury VAT, 0600-141-565 „ Transport osobowy 8 osób, klimatyzacja, GPS, DVD, autoholowanie 0602-221-436 „ Transport-bus do 1.5T, cała Polska, 0697-355-076 „ Tynki gipsowe - certyfikowany wykonawca w technologii dolina nidy, 694-145-637, 600-983-774 Tynki gipsowe agregatem, 606-217-188 „ „ Ty n k i , d o c i e p l e n i a , 0609-174-753

elewacje,

Zaangażujemy band grający

„ Układanie kostki brukowej, 606-297-689

smooth jazz, rock, swing, funky. Zgłoszenia telefoniczne (0 513-645-143) lub na adres e-mail

„ Us ł u g i b u d ow l a n o - re m o n towe, 0507-922-313

Wigilia dla firm i nie tylko

„ Usługi koparko-ładowarką, łyżka - teleskop, 0503-750-516 „ Usługi lakiernicze 0696-551-637 „ Usługi ogólnobudowlane, murowanie, adaptacja poddaszy, 722-362-621 „ Usługi płytkarskie - malowanie, 504-519-361

„ WIDEOFILMOWANIE, 603-400-249 „ Wyburzenia - Rozbiórki, 0885-805-788 „ Wykończania wnętrz, 0601-160-569 „ Wylewanie posadzek maszynowo - mechanicznie zacierane, 0695-984-974 „ WYRÓB, sprzedaż i montaż siatki ogrodzeniowej najtaniej w regionie Słupca, 063275-51-93, 0602-39-04-89

Września, ul. Świętokrzyska 23

„ Cięcie drewna, 0601-198-582 „ Docieplanie budynków, adaptacja poddaszy, szpachlowanie, malowanie, prace ogólnobudowlane, 0783-613-187

• gotówkowe • dla firm • konsolidacyjne • dla rolników

„ Prowadzę rozliczanie czasu pracy kierowców (tarczki tacho) 604-956-497 „ Przedłużanie paznokci tanio 0696-561-552 „ Przedłużanie paznokci, 0501-599-154 „ Przeprowadzki- Transport, 0885-804-788 „ Przewóz busem 8 osób, 0791-612-246 „ Przewóz osób busem 9 i 19-osobowym, 0506-070-158 „ Remontowo-wykończeniowe, budowa kominków, wolne terminy, 0600-954-632

„ Hydraulik - usługi - 0697-693-902

• Restauracja • Winiarnia • Sklep Winiarski

KREDYTY

„ Projekty budowlane, nadzory Filipiak Grażyna, Orzechowo Leśna 17, 061-4371-350, 0695-545-816

PPHU

„ Budownictwo ogólne i mieszkania pod klucz, Usługi dekarsko-blacharskie, montaż wkładów kominowych, ciesielstwo.061-436-53-79, 0506-912-109

„ Docieplanie budynków, zakładanie płytek, wykończenia wnętrz, 0663-247-813

„ N A P R AWA P R A L E K U K L I E N TA , 061-4360-813 „ Naprawa sprzętu AGD, pralki, zmywarki, piece. 665-809-224 „ Ocieplanie budynków, tynki zewnętrzne typu “Terabona”, szpachlowanie, malowanie, regipsy, 0509-273-322 „ Okna nowe i używane, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, sprzedaż, montaż, 604-417-553 „ Parkiety, cyklinowanie, malowanie, szpachlowanie, płytki adaptacja poddaszy, www.fachdeko.pl 0608-519-956 „ Piaskowanie, 0511-998-285 „ Płytkarstwo, 0697-284-725 „ Płytkarstwo, murarstwo, 0502-614-021 „ Płytki, panele, szpachlowanie, tynki, malowanie, tapetowanie, regipsy, 500-134-058 „ Posadzka - technologia maszynowa, 0508-113-667 „ Posadzka maszynowa solidnie i fachowo 11 zł/m2, 0785-980-192 „ Posadzki betonowe, wykonywane maszynowo w domach, blokach i biurach, 0606-128-033 „ Profesjonalny zespół muzyczny www.duethit.com, 0606-244-789

„ Glazura, terakota, panele ścienne i podłogowe. Kompleksowe remonty łazienek, poddaszy, 0886-740-871

Gas-055k

„ Sprzedam 2 fotele, myjkę, suszarkę stojącą do gabinetu fryzjerskiego prawie nowy; biurko nowe, szafę o fotel ze skóry czarny - używany, 0661-363-414 „ Sprzedam chłodziarkę do mleka, sadzarkę, wóz konny i beczkę, 0604-623-179 „ Sprzedam duży domek w Skorzęcinie, 0509-195-529

„ CYKLINOWANIE, UKŁADANIE PANELI, PAR KIETÓW, DESEK PODŁOGOWYCH, WYKŁA DZIN DYWANOWYCH, MONTAŻ PŁYT GIP SOWO  KARTONOWYCH, MALOWANIE, SZPACHLOWANIE, 0608701989

Usl-003

„ Kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, samochodowe i hipoteczne GE Money Banku 061435-40-54, 0601-880-744

„ Sprzedam meblościankę 0504-290-024 po 18.00 „ Sprzedam narożnik 300 zł, 0660-018-648 „ Sprzedam niemieckie okno uchylno-otiwerane 140x110, 604-430-695 „ Sprzedam nowe długie futro z norek 42/44, 0604-254-688 „ Sprzedam nowoczesny, głęboko-spacerowy wózek Baby Desing na gwarancji, 0693-021-305

Roz-089

RÓŻNE

www.wrzesnia.info.pl

Inn-908c

28 listopada 2008

Usl-007a

42

„ Usługi elektryczne, 721-148-248

(zainteresowanym prześlemy menu)

„ Usługi elektryczne, instalacje, naprawa komputerów, 0665-997-855

62-300 Września, Rynek 7, tel. 061 640 21 00 (od 11.00 do 22.00) e-mail: list@restauracja-winiarnia-wewe.pl

„ Usługi geodezyjne, inż. Filip Zbierski, Przyborki, ul. Grójecka 30, tel. 4377-339, 0501-793-454 „ Usługi hydrauliczne, 0791-612-246

„ Zespół muzyczny EFFECT + saksofon, trąbka, 0606-121-357 „ Zespół Muzyczny SONET 0695-916-826, 0506-372-746 www.zespolsonet.home.pl „ Ze s p ó ł m u z yc z ny TO P S TA R S , 0608-336-894 „ Zespół muzyczny, videofilmowanie, 0788-362-646 „ Zlecę wykonanie drewnianej konstrukcji dachowej na wiacie o wymiarach 15m x 9m, 0601-79-14-54

ZWIERZĘTA „ Sprzedam koniki polskie, ogier 2.5 roku, klacz 2 lata, cena 8000 zł. oraz stylową bryczkę 4.500 zł, 0510-146-646 „ Sprzedam spaniele, 0694-273-673 „ Sprzedam szczenięta alaskan malamute, 061-4383-601 „ Sprzedam szczenięta owczarka niemieckiego, krótkowłosego 6-tygodniowe 663-174-639 „ Berneński pies pasterski, szczenięta, 0600-810-456 „ Karma dla gołębi, papug i innych- luz, 061-4366-129 „ Oddam pieski, 0666-251-866 „ Profesjonalne szkolenie psów - hotel, 0666-858-829 „ Sprzedam beagle, husky, 0664-725-328, 0664-650-508 „ Sprzedam berneńskie psy pasterskie, szczenięta 661-112-969 „ Sprzedam berneńskie psy pasterskie, szczenięta, 661-112-969 „ Sprzedam jamniki, 0600-277-819 „ Sznaucer miniaturka-szczenięta; bernardyn suczka, 1.5 roczna sprzedam, 061-4386-694, 0723-517-589 „ Tanio sprzedam beagle, 0668-239-936

KOMPUTEROWE „ Sprzedam monitor, 0510-552-936 „ Serwis komputerowy, strony WWW, nawigacje, 695-926-796


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

28 listopada 2008

www.wrzesnia.info.pl

43

AUTO COMPLEX PIETRASZAK • Wymiana opon letnich na zimowe • Wulkanizacja • Wyważanie opon • Sprzedaż opon nowych i używanych SZYBKO I TANIO Sa-245a

Sklep Futra SKÓRY Odzież Środa Wlkp., ul. Paderewskiego 11 (przy dworcu PKS) tel. 061-285-63-69

czynne od 9.00 do 18.00 sobota od 9.00 do 15.00

l

• duży wybór futer naturalnych długich i krótkich • kożuszki krótkie i długie, naturalne • szale i kołnierze futerkowe • rękawiczki skórzane damskie i męskie • SKÓRY damskie i męskie (duży wybór) marynarki, żakiety, płaszcze, kurtki • eleganckie garsonki • torebki

USŁUGI KUŚNIERSKIE

Bd-179

POLECAMY

Skl-243a

Gutowo Małe, ul. Powidzka 27 tel. 061 435-00-88, tel. kom 0601-753-760

ZAKŁAD BETONIARSKI „PIOTROWSCY” OFERUJEMY DO SPRZEDAŻY: • beton towarowy - pompa 24 metry/taśma • stropy TERIVA (dowóz do 50 km gratis) • bloczki betonowe wibroprasowane M – 5, M – 6 • nadproża L - 19 • pustaki ścienne Alfa keramzytowe lub żużlowe • ogrodzenie betonowe ul. Dworcowa 22 A 62 – 330 Nekla www.piotrowscy.pl Bd-210a

tel./fax (0 61) 43 86 313 tel. 43 72 079 43 72 947 e-mail: info@piotrowscy.pl


28 listopada 2008

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (061) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

ww-050

44


28 listopada 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Sport

PI ŁK A NOŻNA

45

www.victoria.wrzesnia.pl

Wybieramy piłkarza roku Rusza plebiscyt na najlepszego gracza Victorii roku 2008. Kibice wybiorą przodowników w trzech formacjach. Wraz z dzisiejszym wydaniem naszej gazety rozpoczynamy plebiscyt majãcy na celu wyğonienie najlepszych piğkarzy Victorii Wrzeijnia 2008 roku. W tym roku zarzãd Victorii postanowiğ wytypowaå graczy w trzech kategoriach. W kategorii najlepszy defensywny zawodnik o miano ubiegaå si÷ b÷dã: Wojciech Prusakiewicz, Tomasz Roszyk i Jakub Cierpiszewski. W kategorii najlepszy pomocnik walczã: Waldemar Przysiuda, Marcin Popğawski i Damian Wyrzykiewicz, a w kategorii najlepszy ofensywny zawodnik: Mateusz Goŏdziaszek, Maciej Lisiecki i Krzysztof Urbanowicz. Przez trzy kolejne tygodnie na ğamach „Wiadomoijci Wrzesiġskich” zamieszczaå b÷dziemy plebiscytowy kupon, który po wypeğnieniu moőna b÷dzie skğadaå w siedzibie naszej redakcji przy ulicy Fromborskiej

18 lub w biurze ogğoszeġ przy ulicy Warszawskiej 15. Wijród tych biorãcych udziağ w gğosowaniu, którzy wytypujã laureatów w trzech kategoriach, rozlosujemy zaproszenie dla jednej osoby na „Gal÷ Victorii” oraz trzy darmowe karnety na wszystkie mecze Victorii w rundzie wiosennej. Gazetowy plebiscyt zakoġczy si÷ 24 grudnia. Wyniki gğosowania czytelników „Wiadomoijci Wrzesiġskich” przedstawione zostanã podczas III Gali Victorii, która odb÷dzie si÷ 31 stycznia we Wrzesiġskim Oijrodku Kultury. Podczas uroczystoijci, prowadzonej przez prezenterów „Radia Merkury” Jacka i Grzegorza Hağasików i popartej wczeijniej przygotowanã prezentacjã multimedialnã najlepszym piğkarzom wr÷czone zostanã pamiãtkowe statuetki. Po cz÷ijci oficjalnej odb÷dzie si÷ bal, na którym graå b÷dzie wrzesiġski zespóğ Krysztağek. Bilety w cenie 250 zğotych od pary juő od 1 grudnia b÷dzie moőna nabyå w sklepie Kampol (róg ulic Koijciuszki i Legii Wrzesiġskiej). Dodatkowo zawodnicy podczas gğosowania wewnãtrzklubowego wybiorã spoijród siebie gracza minionego roku. Piğkarza, który otrzyma specjalnã nagrod÷, ufundowanã przez „Wiadomoijci Wrzesiġskie”, wybieraå b÷dziemy w okresie ijwiãteczno-noworocznym podczas gğosowania internautów na naszym portalu www. wrzesnia.info.pl. Robert Czerniak

Kupon konkursowy

Najlepszy zawodnik defensywny

 Jakub Cierpiszewski

 Wojciech Prusakiewicz

 Tomasz Roszyk

Najlepszy zawodnik linii pomocy

 Marcin Popławski

 Waldemar Przysiuda

 Damian Wyrzykiewicz

Najlepszy zawodnik ofensywny

1. Najlepszy zawodnik defensywny

.................................................. 2. Najlepszy zawodnik linii pomocy

.................................................. 3. Najlepszy zawodnik ofensywny

.................................................. imię, nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. kontaktowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Mateusz Goździaszek

 Maciej Lisiecki

 Krzysztof Urbanowicz


28 listopada 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

46 Sport Klasa okręgowa

Wzmocnienia na nic się zdały Wyst÷pujãce w skğadzie wzmocnionym czwartoligowymi graczami, rezerwy Victorii Wrzeijnia przegrağy na wğasnym boisku z Kasztelaniã Brudzew. Cağe spotkanie odbywağo si÷ pod zdecydowane dyktando wrzeijnian, którzy jednak, pomimo przygniatajãcej chwilami przewagi, nie potrafili őadnej akcji zakoġczyå skutecznym strzağem. Znamienne dla koġcowego wyniku byğy pierwsze minuty meczu, w których rezerwy Victorii nie potrafiğy zğapaå odpowiedniego rytmu gry, a pierwszy popeğniony bğãd przyniósğ strat÷ gola juő w 12. min. Sytuacj÷ mógğ ratowaå jeszcze Wojciech Prusakiewicz, ale zbyt dğugo zwlekağ z zablokowaniem piğki powoli zmierzajãcej do bramki. Po stracie gola wrzeijnianie przez 25 minut nie schodzili z poğowy przeciwnika, ale w őaden sposób nie mogli umieijciå piğki w siatce. W poprzeczk÷ w idealnej pozycji trafiğ Jordan Nowak. Wyczyn ten powtórzyğ z rzutu wolnego Waldemar Przysiuda. Minimalnie gğowã przestrzeliğ Mateusz Goŏdziaszek. Na kilka chwil przed przerwã przebudzili si÷ goijcie, przeprowadzajãc dwie groŏne akcje. Po zmianie stron okazji do zdobycia gola nie brakowağo z obu stron. Bramki juő nie padğy. Victoria II wystãpiğa w skğadzie: Nowicki, Gut, Przysiuda, Prusakiewicz, Klimas, Mazzero (46. Cierpiszewski), Kozielski, Wawrzyniak, Goŏdziaszek, Lisiecki, Nowak (46. Trawiġski). RC Victoria II – Kasztelania 0:1 (0:1)

PI ŁK A NOŻNA

Klasa okręgowa, Czarni Ostrowite – Płomień Nekla 3:3 (2:2)

Remis jak porażka Czarni Ostrowite po szesnastu kolejkach spotkań zdobyli pierwszy punkt, którego dostarczycielem okazał się Płomień. W meczu w Ostrowitem neklanie wyczerpali limit pecha na dğugi okres. Bramki doprowadzajãce do remisu padağy w doliczonym czasie gry tak pierwszej, jak i drugiej poğowy. Po pierwszych minutach spotkania wszystko wskazywağo na to, őe Czarni po raz kolejny nie zdob÷dã punktów. Pğomieġ, pomimo braku podstawowych zawodników w skğadzie, przewaőağ i dyktowağ warunki gry. Kiedy w 17. min, po podaniu Mateusza Kapturskiego, Ğukasz Lewandowski wygrağ pojedynek sam na sam z bramkarzem, wydawağo si÷, őe nast÷pne bramki dla Pğomienia to tylko kwestia czasu. Niestety, juő trzy minuty póŏniej miejscowi wykorzystali zamieszanie w polu karnym, doprowadzajãc do remisu. Pğomieġ nie rezygnowağ i w 28 min, po do-

 Ośnieżona murawa sprawiała zawodnikom wiele problemów. Nikt się jednak nie oszczędzał graniu Dariusza Kapturskiego do swojego brata, Mateusza, ten drugi celnie trafiğ z kilku metrów. Potem szanse na kolejne bramki dla neklan miağ Kamil Korpusik i dwukrotnie D. Kapturski. W doliczonym czasie pierwszej poğowy sğabo prowadzãcy te zawody arbiter podyktowağ wymyijlony przez siebie rzut wolny i miejscowi doprowadzili do wyrównania.

Po przerwie Pğomieġ nadal miağ przewag÷, ale nic konkretnego z niej nie wynikağo. W 60. min sprowokowany Michağ Kosmala pozwoliğ sobie na niesportowe zachowanie i od tego czasu neklanie musieli graå w osğabieniu. Najpierw sytuacj÷ sam na sam, z której obronnã r÷kã wyszedğ Krzysztof Zaremba, mieli gospodarze. Pğomieġ, pomimo gry

w 10, za sprawã D. Kapturskiego wyszedğ w 77. min na prowadzenie 3:2. W nast÷pnych minutach piğka, po uderzeniach debiutujãcego Mateusza Jagodziġskiego i Mateusza Jackowskiego, dwukrotnie trafiağa w poprzeczk÷. Ostatnia akcja meczu, w doliczonym czasie gry, ku rozpaczy neklan przyniosğa gospodarzom wyrównujãcego gola. RC

Futsal

Klasa A, Wilk Wilczyn – Orlik Miłosław 1:3

Zmiana lidera w lidze WTPN

Orlik mistrzem jesieni Pod znakiem trójki

W pierwszej lidze WTPN nie ma juő druőyny bez straty punktów. Najciekawszym ze spotkaġ byğ pojedynek MPT PIK z zespoğem Qzyni, po którym ci drudzy wskoczyli na fotel lidera. Mecz miağ nieoczekiwane zwroty sytuacji. Qzyni w pewnym momencie prowadzili juő 4:0. Pogoġ MPT PIK za wynikiem pozwoliğa jednak wyrównaå straty. O zwyci÷stwie druőyny Qzyni zadecydowağa bramka zdobyta przez Waldemara Przysiud÷ z rzutu wolnego. W drugiej lidze na czele tabeli nie nastãpiğy őadne zmiany. Fundamenty i Massive/Philips wygrağy swoje mecze. Szlagierowo zapowiada si÷ natomiast pojedynek tych dwóch druőyn w nadchodzãcym, niedzielnym, spotkaniu. W trzeciej lidze czoğówka równieő wygrywağa. Pozycj÷ lidera utrzymağ Typograf, ale od swojego gğównego konkurenta, Wa-Ma Transport Spedycja, ma o jeden mecz rozegrany wi÷cej. Z powodu pauzy nieco w tyle zostağa trzecia druőyna w tabeli, WGI Plus. MPT PIK – Qzyni 6:7 (0:3) Bramki dla MPT PIK zdobyli: Roman Graczyk, Jacek Krzyőkowiak 4, Krzysztof Przysiuda, a dla Qzyni: Waldemar Przysiuda 2, Wojciech Malicki, Patryk Murlik, Krzysztof Górny 2, Marcin Stróőyk. RC

Orlik Miğosğaw utrzymağ si÷ na pozycji lidera, zwyci÷őajãc w Wilczynie z tamtejszymi Wilkami. Bramki zdobyte przez miğosğawian juő na poczãtku spotkania pozwoliğy na peğnã kontrol÷ boiskowych wydarzeġ. Dobra gra Orlika od pierwszych minut spotkania przyniosğa prawie natychmiastowy efekt. W 4. min po doijrodkowaniu Tomasza Kubiaka wystarczyğo, őe Tomasz Graczyk tylko trãciğ futbolówk÷, a ta wylãdowağa w dğugim rogu bramki. Trzy minuty póŏniej byğo juő 2:0. Po doijå ekwilibrystycznym dograniu Mariusza Bartkowiaka Kubiak uderzyğ nie do obrony z woleja. Orlik cağy czas prowadziğ gr÷, a gospodarze dğugo nie mogli si÷ otrzãsnãå. Po dobrych akcjach miğosğawian groŏnie uderzali: Kubiak, Tomasz W÷cğawiak, Tomasz Filipiak i Bartkowiak. Ograniczajãcy si÷ tylko do kontr gospodarze swojã chwil÷ radoijci mieli w 32. min, zdobywajãc kontaktowego gola po przechwycie piğki wybijanej przez gracza Orlika z obrony. Po przerwie grajãcy z wiatrem Orlik zdecydowanie dominowağ w drugiej linii, ale stworzenie dogodnej sytuacji strzeleckiej przychodziğo goijciom z trudem. Dopiero w 67. min po dwójkowym zagraniu W÷cğawiaka z Kubiakiem ten drugi uderzyğ skutecznie z lewej nogi, z 14 metrów. Potem jeszcze miğosğawianie nie wy-

korzystali rzutu wolnego po faulu na Kubiaku, za który gracz miejscowych powinien byå usuni÷ty z boiska, a w 85. min Mariusz Gomulski nie trafiğ czysto w piğk÷, b÷dãc na 10. metrze. Orlik kandyduje do awansu. Powaőnie myijli teő o nim Sparta Orzechowo, sãsiad zza miedzy. Wiosenne gminne derby zapowiadajã si÷ bardzo emocjonujãco. RC

Fot. RC

Klasa A, Orły Huta Łukomska – Sparta Orzechowo 0:3

Trzy bramki, trzy punkty, trzecie miejsce w tabeli. Na finiszu jesiennej cz÷ijci sezonu piğkarze z Orzechowa postawili kropk÷ nad „i”. Mecz rozpoczãğ si÷ dla zawodników trenera Grzegorza Nowaka niezbyt pomyijlnie. W 20. min kontuzji ulegğ Kornel Witczak, którego zmieniğ Szymon Szymendera. Spartanie szybko powetowali sobie t÷ strat÷, zdobywajãc

 Tańcowały dwa... Marciny. Zabiszak (z lewej), obrońca Orlika, zaliczył jesienią kilka trafień. Adryan, pomocnik Sparty, dwa razy asystował w meczu z Orłem

pierwszego gola. W 26. min Rafağ Dudek wycofağ piğk÷ na lini÷ pola karnego, a Ğukasz Matuszak pokonağ bramkarza gospodarzy. Przez pierwszy kwadrans drugiej odsğony do szturmu ruszyli rywale. Nie zdoğali jednak wypracowaå sobie sytuacji strzeleckiej. Orzechowska linia defensywy kierowana przez Radosğawa Lemiszewskiego spisywağa si÷ bez zarzutu. W 61. min na boisku pojawiğ si÷ Marek Olejniczak i pozwoliğ goijciom ponownie przejãå inicjatyw÷. W kilkuminutowych odst÷pach przed szansã zdobycia drugiego gola stawali Dudek, Lemiszewski i Olejniczak. W 82. min spartanie dopi÷li swego. Marcin Adryan obsğuőyğ podaniem Dudka, który strzeliğ w kierunku bramki, a dwie sekundy póŏniej raz jeszcze dopadğ piğki odbitej przez golkipera Orğa. Po trzech minutach Adryan popisağ si÷ jeszcze jednã asystã, a gğow÷ do piğki skutecznie przystawiğ Rafağ Maåkowiak. – Wygraliijmy zdecydowanie. Wszyscy moi piğkarze zasğuőyli na sğowa uznania. Ciesz÷ si÷ szczególnie z naszej gry obronnej. Zero w tyğach w kolejnym meczu ijwiadczy, őe zrobiliijmy spore post÷py w grze w destrukcji – komentowağ trener Nowak. LEN


28 listopada 2008

Wiadomości Wrzesińskie

Sport

www.wrzesnia.info.pl

W W W.W R ZE SN IA . I N FO. PL /SP O R T

Piłka siatkowa – liga III B, Progress – Noteć Czarnków 3:2

Seniorki na tarczy, kadetki na wozie

Zafundowali horror Miało być łatwo, szybko i przyjemnie. Było nerwowo i dramatycznie. Progress po wielkich męczarniach i w pięciu setach ograł rywali z Czarnkowa. Wrzeijnianie w sali przy ulicy Witkowskiej podejmowali najsğabszy zespóğ ligi. Choå Progress byğ tylko jedno miejsce wyőej w ligowej tabeli, to i tak kilkunastu kibiców liczyğo na szybkie 3:0. Przecieő ekipa na ten mecz zostağa wzmocniona dwoma siatkarzami drugoligowego Krispolu. Fani przeliczyli si÷.

Na huśtawce Pierwszy set siatkarze grali zgodnie z zakğadanym scenariuszem. Podopieczni trenera Sğawomira Stefaġskiego bezproblemowo ograli Noteå. Rywale popeğniali duőo bğ÷dów, a zagroőenie stwarzali jedynie atakiem ze ijrodka siatki. W drugiej odsğonie szkoleniowiec zrezygnowağ z usğug Kamila Zi÷tka i Ğukasza Cieloszyka, wzmocnieġ z drugoligowego Krispolu. Chciağ sprawdziå, czy jego juniorzy poradzã sobie z mağo wymagajãcym przeciwnikiem. W swoim postanowieniu wytrzymağ dğugo. Dopiero przy stanie 20:20 powróciğ do pierwszej szóstki, jednak indywidualne bğ÷dy siatkarzy nie pozwoliğy ugraå seta. W trzecim nie byğo nic lepiej. Wrzeijnianie mieli dwa setbole. Przy grze na przewagi najpierw Staġczyk wyrzuciğ piğk÷ w aut. Po chwili

 Z blokiem Progressu było różnie, z asekuracją pola także. W tej akcji rywale nie zdołali się jednak przebić przez wrzesińską obronę Fot. LEN

5

punktów w szeijciu meczach zdobyli mğodzi siatkarze Progressu w rozgrywkach III ligi

jego wyczyn dwukrotnie powtórzyğ Cieloszyk. Za pierwszym razem próbowağ nawet piğkã przebiå si÷ przez... ijcian÷ szczytowã sali! W tej sytuacji to goijcie, za drugim podejijciem,

47

ugrali parti÷. Zapachniağo sensacjã. Niemiğã. Podraőnieni w swej ambicji siatkarze Progressu zmietli Noteå w czwartej odsğonie. Poczãtek seta nie zapowiadağ takiego przebiegu. Przy stanie 12:10 na zagrywk÷ wszedğ Zi÷tek. Rozgrywajãcy zespoğu serwisem z wyskoku za jednym podejijciem zdobyğ pi÷å punktów. W tajbreku nie poszğo juő tak ğatwo. O zwyci÷stwie naszych zawodników zadecydowağy dwie piğki. A poniewaő pojedynek znacznie si÷ przeciãgnãğ, nieliczni kibice mieli powaőne kğopoty ze zdãőeniem na mecz drugoligowców. Progress – Noteå Czarnków 3:2 (20, -22, -28, 15, 13) LEN

Ze zmiennym szcz÷ijciem walczyğy siatkarki Orkana w ligowych rozgrywkach. Seniorki poniosğy raczej niespodziewanã poraők÷ w Trzciance, kadetki ograğy silne rówieijnice Calisii. – Sety z MKS-MDK rozpoczynaliijmy dobrze – relacjonuje trener Tomasz Bakoij. – W pierwszym prowadziliijmy 5:1, a w drugim aő 14:7. Niestety, dziewczyny nie potrafiğy poradziå sobie z dalekã, szybujãcã zagrywkã rywalek. W dwóch kolejnych partiach z odbiorem byğo juő lepiej, ale potrafiliijmy wygraå tylko jednego seta. Nie mam kogo wyróőniå po tym meczu. Kilka dziewczyn zagrağo zaledwie poprawnie, kilka innych wr÷cz ŏle. Inna sprawa, őe w spotkaniu nie chciağem wzmocniå zespoğu kadetkami. Przecieő po kilkunastu godzinach musiağyby zagraå waőny mecz z Calisiã. Spotkanie kadetek rozegrane zostağo, nomen omen, w sali przy... Kaliskiej. Wrzeijnianki dwukrotnie obejmowağy prowadzenie, dwukrotnie zostağy dogonione. Do poğowy piãtego seta gra toczyğa si÷ punkt za punkt. W koġcówce siatkarki Orkana zdoğağy odskoczyå. Przy stanie 13:11 dwa razy z rz÷du ijwietnie piğk÷ do Ewy Droŏdzik rzuciğa Joanna Szczepaniak. Rewelacyjnã obronã pola popisağa si÷ teő Magdalena Nawrocka i tajbrek, a tym samym cağy mecz, padğ ğupem podopiecznych trenera Bakosia. III liga seniorek MKS-MDK Trzcianka – Orkan 3:1 (16, 22, -22, 24) S k ğ a d O r ka n a : B a n a s z a k , Miijkiewicz, Rewers, M. Szafraniak, Psyk, Urbaġska, A. Droŏdzik (libe-

 Atakuje Dorota Konieczka, a do asekuracji zmierzają Grażyna Urbańska i Aneta Droździk (libero) Fot. LEN ro), Konieczka, Zalewska, Lisiak, Dobra. Liga kadetek Orkan – Calisia Kalisz 3:2 (16, -19, 13, -24, 11) Skğad Orkana: E. Droŏdzik, Staszak, Mosiġska, Peğczyġska, Jagodziġska, Stasiak, Szafraniak, Szczepaniak, Nawrocka. LEN

Wyniki – sport w skrócie • Więcej na www.wrzesnia.info.pl/sport • Wyniki – sport w skrócie • Więcej na www.wrzesnia.info.pl/sport PIŁKA NOŻNA – Klasa Okręgowa XVI kolejka, 22-23.11.2008 r. Czarni Ostrowite – Płomień Nekla 3:3 Victoria II Września – Kasztelania Brudzew 0:1 Wicher Dobra – Fanclub Dąbroszyn przełożony Polonus Kazimierz Biskupi – GKS Sompolno 3:2 LKS Ślesin – Warta Dobrów 2:4 Górnik Kłodawa – Tulisia Tuliszków 3:1 ZKS Zagórów – Znicz Władysławów 4:0 Zjednoczeni Rychwał – Sparta Konin 2:3 1. Górnik Kłodawa 2. Kasztelania Brudzew 3. ZKS Zagórów 4. Polonus Kazimierz Biskupi 5. LKS Ślesin 6. Sparta Konin 7. Zjednoczeni Rychwał 8. Fanclub Dąbroszyn 9. Warta Dobrów 10. Tulisia Tuliszków 11. Victoria II Września 12. Płomień Nekla 13. Znicz Władysławów 14. Wicher Dobra 15. GKS Sompolno 16. Czarni Ostrowite

16 16 15 16 16 16 16 15 16 16 15 16 16 15 16 16

36 33 32 31 30 30 29 27 23 19 18 16 15 12 9 1

37-11 36-12 39-18 36-30 38-21 36-18 37-24 27-13 24-31 20-20 20-25 24-32 24-40 23-46 26-55 10-61

PIŁKA NOŻNA – Klasa A XVI kolejka, 23.11.2008 r. Orły Huta Łukomska – Sparta Orzechowo 0:3 Wilki Wilczyn – Orlik Miłosław 1:3 Strażak Licheń Stary – Polonia Golina 0:2 Teleszyna Przykona – Błękitni Mąkolno 3:1 Błękitni Helenów – Warta Krzymów 0:3 Polanin Strzałkowo – Lech Kozarzewek 3:0 Warta Kramsk – Orzeł Grzegorzew przełożony Hetman Orchowo – Orzeł Kawęczyn przełożony 1. Orlik Miłosław 2. Polonia Golina 3. Sparta Orzechowo 4. Błękitni Mąkolno 5. Hetman Orchowo 6. Orzeł Grzegorzew 7. Polanin Strzałkowo 8. Lech Kozarzewek 9. Teleszyna Przykona 10. Strażak Licheń Stary 11. Orzeł Kawęczyn 12. LZS Warta Kramsk 13. Orły Huta Łukomska 14. Warta Krzymów 15. Wilki Wilczyn 16. Błękitni Helenów

16 16 16 16 15 15 16 16 16 16 15 15 16 16 16 16

37 37 33 30 29 29 28 25 25 18 15 14 13 13 9 8

45-18 59-17 55-27 62-37 35-19 34-20 34-24 36-25 40-42 36-50 22-38 20-45 30-47 23-60 22-54 17-47

PIŁKA SIATKOWA II liga mężczyzn VIII kolejka, 22.11.2008 r. Krispol Września – Victoria Wałbrzych AZS Zielona Góra – MDK Trzcianka Joker Piła – Cuprum Lubin Olimpia Sulęcin – Morze Bałtyk Szczecin Orion Sulechów – AZS UAM Poznań 1. KS Joker Piła 2. MSKS Orion Sulechów 3. Stelmet AZS Zielona Góra 4. KU AZS UAM Poznań 5. KS Morze Bałtyk Szczecin 6. MKS MDK Trzcianka 7. Victoria PWSZ Wałbrzych 8. STS Olimpia Sulęcin 9. Krispol Września 10. MKS Cuprum Lubin

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

21 16 15 14 13 12 12 10 4 3

1:3 3:0 3:1 3:0 2:3 21:6 19:13 17:12 17:15 15:16 17:16 14:15 15:16 10:22 10:24

IX kolejka, 29.11.2008 r. 18.00 AZS UAM Poznań – Krispol Września III liga kobiet MKS MDK Trzcianka – Orkan Września ZSMS Poznań – Libero–Domer Pleszew UKŻPS Kościan – MKS MOS Słupca Zielone Wzgórza M. Goślina – Calisia Kalisz

Redakcja: 62-300 Września, ul. Fromborska 18, tel. 061 437 49 50, fax 061 436 72 85; http://www.wrzesnia.info.pl, redakcja@wrzesnia.info.pl. Redaguje zespół: Waldemar Śliwczyński (redaktor naczelny), Jolanta Śliwczyńska (z-ca redaktora naczelnego), Marek Urbaniak (sekretarz redakcji), Anna Surdyk, Marzena Zbierska, Filip Biernat, Tomasz Małecki, Tomasz Szternel. Współpracują: Roman Nowaczyk, Damian Idzikowski, Łukasz Adamczyk, Łukasz Różański, Małgorzata Cichacka. Sport: Leszek Nowacki, Leszek Karwasiński, Robert Czerniak. Skład komputerowy (reklamy@wrzesnia.info.pl): Artur Korpik, Anna Jakubek, Krzysztof Korpik, Krzysztof Liberkowski. Projekt graficzny: Tomasz Wojciechowski. Biuro ogłoszeń: Maria Kosińska, Arleta Kretkowska, Artur Mokracki, Natalia Pacyńska. 62-300 Września, ul. Warszawska 15, tel./fax 061 436 52 70, biuro@wrzesnia.info.pl Wydawca: Wydawnictwo KROPKA Jolanta i Waldemar Śliwczyńscy, 62-300 Września, Szczecińska 5. Druk: Drukarnia AGORA SA, Piła, ul. Krzywa 35. Kolportaż: Mariusz Tomczak, tel. 0603 118 930. Redakcja „WW” zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz nadawania tytuğów listom. Tekstów i materiağów niezamówionych nie zwracamy. Anonimów nie drukujemy. Redakcja „WW” nie odpowiada za treijå reklam i ogğoszeġ. Wzory reklam zastrzeőone.

3:1 3:0 3:1 3:2

1. Calisia Kalisz 2. Orkan Września 3. UKŻPS Kościan 4. ZSMS Poznań 5. Zielone Wzgórza M. Goślina 6. MKS MDK Trzcianka 7. MKS MOS Słupca 8. Libero-Domer Pleszew

7 7 7 7 7 7 7 7

18 11 13 15 11 10 5 1

20:6 13:13 15:12 18:8 14:12 12:15 8:17 4:21

FUTSAL I Liga Mobileshop. Pl/4 Pokoje – Capri 2:3 (1:1) Bramki dla Mobileshop. Pl/4 Pokoje zdobyli: Jakub Cierpiszewski, Rafał Wawrzyniak, a dla Capri: Janaszak, Staszewski, Stefański. Avans/Orange – Beclever 0:1 (0:1) Bramkę dla Beclever zdobył Dusza. Szerszenie – Master Sport 3:5 (3:2) Bramki dla Szerszeni zdobyli: Lisiak, Olek, Tabaka, a dla Master Sport: Figas (3), Kulczak, Kozielski. II Liga Massive/Philips – Farmwet/Rozbud 6:1(2:1) Bramki dla Massive/Philips zdobyli: Cichy (2), Kubisiak, Owczarzak, Krygiel, a dla Farmwet/ Rozbud: Graczyk.

Bosch Service – KGL/GGP 4:4 (0:3) Bramki dla Bosch Service zdobyli: Jackowski (2), Nowak (2), a dla KGL/GGP: Graczyk, Redliński (3). EKKA – Obłaczkowo 0:2 (0:0) Bramki dla Obłaczkowa zdobył Szymański (2). Koszary – Fundamenty 1:3 (1:0) Bramkę dla Koszar zdobył: Maciejewski, a dla Fundamenty: Zugaj (2), Lewicki. III Liga Akat – Leader School/Budex 0:3 (0:3) Bramki dla Leader School/Budex zdobyli: Klechammer, Skwira, Karbowiak. Wa-Ma TS – Intertrend 6:0 (1:0) Bramki dla Wa-Ma TS zdobyli: Izydorek, Obalski (3), Andrzejewski, Szwarc. Elid – Malmer 1:1 (0:0) Bramkę dla Elid zdobył Kozłowski, a dla Malmer: Pietrzak. Obłaczkowo/Psary – Dream Team 1:6 (0:4) Bramkę dla Obłaczkowa zdobył Hulewicz, dla Dream Team: Adamski (3), Staszak, Sosnowski (2). Typograf – Juta 3:2 (1:0) Bramki dla Typograf zdobyli: Krzysztof Zawojek, Mateusz Socha, Michał Guzik, a dla Juta: Damian Marchwicki, Jakub Maćkowiak. RC

Na sportowych arenach Sobota, 29.11.2008 r. Piğka siatkowa Turniej mğodziczek, ul. Sğowackiego 10.00 poczãtek zawodów z udziağem: Olimp I, Olimp II Wrzeijnia, Tarnowo Podgórne Liga rekreacyjna, sala. ul. Witkowska 15.00 Kadeci II Progress – Sã Gorsi 16.30 Retro Hotel Szablewski – Iskra 18.00 Nicolaus Powidz – Matador

Niedziela, 30.11.2008 r. Sporty obronne Liga strzelecka, ul. Ogrodowa 9:00 zawody seniorów 11:00 zawody szkóğ Piğka siatkowa 13.30 VC Shrek – Kadeci Progress 15.00 Juniorzy Progress – APP 16.30 BeClever – Polanin 18.00 TKKF – Blokersi


Piłka nożna, s. 45

Kibice wybiorą najlepszych piłkarzy Victorii

Piłka siatkowa, s. 47

Piłka siatkowa, s. 47

Siatkarki Orkana Września im młodsze, tym lepsze

Młodzież Progressu zafundowała kibicom wielki horror

Piłka siatkowa – II liga mężczyzn, Krispol Września – Victoria PWSZ Wałbrzych 1:3

Wielkie przygnębienie Nosy spuszczone na kwintę, wzrok utkwiony w podłodze, zacięte usta. Porażka totalnie przygnębiła. Wszystkich. Leszek Nowacki

Po sobotnim pojedynku tak wyglãdali nie tylko zawodnicy Krispolu, ale takőe trenerzy, dziağacze i, co najwaőniejsze, kibice zespoğu. Mecz sprzed tygodnia miağ byå momentem przeğomowym. Nie byğ. Na przebudzenie druőyny trzeba b÷dzie jeszcze poczekaå. Zadaniem siatkarzy Krispolu byğo powstrzymanie Johna Dekkera, najlepszego zawodnika Victorii. Sztuka ta si÷ nie powiodğa; Australijczyk punktowağ niemiğosiernie i wrzeijnianie musieli przeğknãå gorycz poraőki. Pierwsze piğki meczu przemawiağy za Krispolem. Gospodarze ob-

j÷li prowadzenie trzema punktami i po raz pierwszy oddali je rywalowi przy wyniku 12:13. Skuteczny byğ Krzysztof Orman, dobrze radzili sobie Jakub Wi÷cek i Adam Józefczak. Niestety, tylko oni zdobywali punkty. Dawid Pağasz, który rozpoczãğ mecz w wyjijciowej szóstce, nie przebiğ si÷ ani razu w trzech atakach i trener Jarosğaw Gr÷pka wpuijciğ w jego miejsce na plac Kamila Ğyczk÷. Robert Kiwior nie uruchomiğ jednak drugiego przyjmujãcego, podobnie jak Artura Helmana, który w pierwszym secie zaliczyğ „pusty przebieg”. Wrzeijnianie przegrali pierwszã odsğon÷ dwoma oczkami. Jaki udziağ miağ w tym gğówny arbiter? Dwukrotnie widziağ pik÷ w polu, gdy tymczasem liniowy bez wahania podnosiğ chorãgiewk÷. Jakub Wi÷cek wnosiğ pretensje takőe w innych momentach. Zastrzeőenia do pracy s÷dziów miağ po spotkaniu kwalifikator. Dwójce arbitrów miağ wystawiå bardzo niskã ocen÷ 7,5. Drugi set rozpoczãğ si÷ od bardziej rozğoőonego ataku. Szeijå pierwszych punktów zdobyğo pi÷ciu zawodników Krispolu. Wrzeijnianie przez wi÷kszoijå seta prowadzili trzema punktami. Victoria zdoğağa wyrównaå na 18:18, ale potem seria bğ÷dów goijci w ataku przyniosğa ğatwã koġcówk÷. Trzecia odsğona, po asie Ğyczki, rozpocz÷ğa si÷ od prowadzenie Krispolu 3:1. Od tego momen-

tu, dzi÷ki serii trudnych zagrywek, goijcie odskoczyli na szeijå oczek. Przewag÷ t÷ utrzymali do wyniku 10:16. Krispolowcy rzucili si÷ w pogoġ, ale potrafili doprowadziå jedynie do 22:23. Po chwili Orman wyrzuciğ w ataku piğk÷ w aut i rywal zdobyğ swojã drugã parti÷. Czwarty set miağ identyczny scenariusz, jak poprzedni. Krispol prowadziğ 2:0, by juő pi÷å minut póŏniej przegrywaå 9:16. Niestety, bardzo eksploatowany na poczãtku partii Wi÷cek ulegğ kontuzji i jego miejsce na pozycji atakujãcego zajãğ Pağasz. Po bloku Helmana wrzeijnianie zmniejszyli strat÷ do dwóch oczek (17:19), ale seria bğ÷dów w koġcówce pozbawiğa kibiców nadziei na tajbrek. – Co nas nie zabije, to nas wzmocni – kilka dni po meczu trener Gr÷pka nie rozrywağ juő szat. – Kontuzja Jakuba Wi÷cka i inne kğopoty kadrowe zmuszajã nas do sporych roszad w ustawieniu. Sobotni mecz z AZS UAM Poznaġ b÷dzie pod tym wzgl÷dem eksperymentalny. Troch÷ si÷ posypaliijmy. Skğad Krispolu: Wi÷cek (18), Orman (17), Józefczak (14), Helman (11), Pağasz (0), Kiwior (1), Iglewski (libero) oraz Ğyczko (5), Gr÷pka (1), Kempiġski (0) Krispol – Victoria Wağbrzych 1:3  W pierwszym secie Krzysztof Orman radził sobie z blokiem rywali. W tej części spotkania zdobył osiem punktów Fot. LEN (23:25, 25:19, 22:25, 20:25)

Trzech współliderów w ekstraklasie

 Na Tomasza Franczaka nie było silnych. Im trudniejszą miał piłkę nad siatką,

tym łatwiej zdobywał punkty

Fot. LEN

Do BeClevera doğãczyğy dwie ekipy. Po niedzielnych zwyci÷stwach na czele Wrzesiġskiej Rekreacyjnej Ligi Siatkówki znalazğy si÷ takőe Orlik Miğosğaw i Old Boys Poznaġ. Najmniej zadowoleni z ostatniej kolejki mogã byå siatkarze zespoğu dumnie nazywajãcego si÷ Sã Gorsi. Nie urwali nawet seta Iskrze Koğaczkowo, a na dodatek zmuszeni zostali do gry w sobotni wieczór. W ten sposób nie obejrzeli nawet meczu Krispolu z Victoriã Wağbrzych. Pozostağe trzy pojedynki miağy juő miejsce w niedzielne popoğudnie. Dziwny przebieg miağo spotkanie SIWL-u z Ratuszem Wrzeijnia. Urz÷dnicy wygrali pierwszã parti÷, w drugim mieli dwie kolejne piğki setowe i w tym momencie stan÷li. Na

nic zdağa si÷ przewaga skocznoijci nad „inwalidami”. Po drugiej stronie siatki grali bowiem starzy i doijwiadczeni siatkarze. Tomasz Franczak, jedyny mğody w tym gronie, robiğ za „gğównego mğotka”. Punktowağ niemiğosiernie. Rewelacyjnie prezentujãcy si÷ w efektownych dresach Orlik oddağ Nicolausowi Powidz tylko jednego seta. W pozostağych dyktowağ warunki na parkiecie.

Podobny przebieg miağ pojedynek dwóch zespoğów, które na sal÷ przy Witkowskiej majã zdecydowanie najdalej. Old Boys Poznaġ pokonağ w czterech setach Bon÷ Tarnovi÷ Tarnowo Podgórne i b÷dã liczyå si÷ w walce o najwyősze laury. W najbliőszy weekend kibice b÷dã mogli emocjonowaå si÷ juő wi÷kszã liczbã meczów. Na rekreacyjnym boisku zaprezentuje si÷ aő czternaijcie ekip. LEN

Reklama

11 kg

z dowozem – 47 zá na stacji LPG – 45 zá

061 436 16 55

untitled  

W Miłosławiu gościł ks. arcybiskup Henryk Muszyński Kościół, s. 16 W Muzeum Dzieci Wrzesińskich TVP kręciła fi lm o powstaniu wlkp. Aktualno...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you